ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011"

Transcriptie

1 ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING Utrecht, april 2011

2 p. 2 van 41

3 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 7 december 2010 en 15 februari 2011 plaatsvond bij Stichting Regionaal Opleidingen Centrum de Leijgraaf (hierna: ROC de Leijgraaf) te Oss. Het rapport is vastgesteld op 7 april Dit rapport mag alleen in zijn volledige vorm vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de inspectie of de instelling. p. 3 van 41

4 p. 4 van 41

5 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1 Inleiding Regeling standaarden examenkwaliteit mbo Onderzochte opleidingen Inkoop Toezicht op talen en Leren, Loopbaan en Burgerschap Uitgebreide informatie over het onderzoek Onderbouwing van de beoordeling 10 2 Kwaliteit examinering bij Economie en Bedrijf Algemeen beeld Exameninstrumenten (standaard 3 en 4) Afname, beoordeling en diplomering (standaard 5) Vertrouwen beroepenveld (standaard 1), deskundigheid betrokkenen (standaard 2) en borging kwaliteit (standaard 6) Naleving wettelijke vereisten (standaard 7) 18 3 Kwaliteit examinering bij Techniek en Samenleving Algemeen beeld Exameninstrumenten (standaard 3 en 4) Afname, beoordeling en diplomering (standaard 5) Vertrouwen beroepenveld (standaard 1), deskundigheid betrokkenen (standaard 2) en borging kwaliteit (standaard 6) Naleving wettelijke vereisten (standaard 7) 24 4 Conclusies en vervolgtoezicht 25 Bijlage 1 Examenstandaarden en normering 27 Bijlage 2 Exameninstrumenten talen competentiegerichte opleidingen 33 Bijlage 3 Situatie voorafgaand aan herstel 41 p. 5 van 41

6 p. 6 van 41

7 Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 7 december 2010 en 15 februari 2011 is uitgevoerd bij ROC de Leijgraaf. Resultaat van het onderzoek De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) heeft voor het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering een aselecte steekproef van opleidingen getrokken. De beoordeling per onderzochte opleiding staat in tabel 0.1. Tabel 0.1 Beoordeling examenkwaliteit bij ROC de Leijgraaf Standaard Vertrouwen beroepenveld Borging deskundigheid Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Afname, beoordeling, diplomering /4 3/4 Borging examinering Naleving wettelijke eisen Nederlands standaard 3 en 4 Moderne vreemde talen standaard 3 en 4 Eindoordeel: voldoende of onvoldoende examenkwaliteit Economie en Bedrijf Secretarieel medewerker, BBL V V V V V V V - - V Horeca-ondernemer/-manager, BOL V V V V V V V - - V Beveiliger, BBL V V V V V V V - - V Financiële beroepen (Assistentaccountant), BOL V V V V V V V O O V Manager handel (Filiaalmanager), BBL V V V V V V V O V V Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant), BOL Techniek en Samenleving V V V V V V V V V V Allround meubelmaker, BBL V V V V V V V - - V Allround operator (Allround operator productietechniek), BBL V V V V V V V O O V Operator (Voedingsoperator), BBL V V V V V V V O - V O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. p. 7 van 41

8 Exameneenheid: Economie en Bedijf De examinering van de onderzochte opleidingen binnen Economie en Bedrijf is van voldoende kwaliteit. De examinering van de deelkwalificaties 55112, Veiligheidsnetwerk 2, 55113, Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 en 55114, Werken binnen wettelijke kaders 2 van de opleiding Beveiliger, BBL wordt uitgevoerd door de examenorganisatie SVPB. Deze examenorganisatie valt onder het directe toezicht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en voert in opdracht de examinering van de wettelijke beroepsvereisten uit. Op haar beurt heeft dit ministerie het toezicht voor wat betreft de opleiding Beveiliger overgedragen aan de Inspectie van het Onderwijs. SVPB ontwikkelt het exameninstrumentarium en voert de afname en beoordeling uit van deze deelkwalificaties en neemt het besluit of de deelkwalificaties met goed gevolg zijn afgerond. Voor dit deel is de onderwijsinstelling niet verantwoordelijk en dat betekent dat er in de tabel met scores niet van toepassing is opgenomen. De inspectie heeft de examenkwaliteit bij SVPB onderzocht en geconstateerd dat de examinering in overeenstemming is met de exameneisen die integraal onderdeel uitmaken van het eindtermendocument. Alle beoordelingen in dit rapport voor de opleiding Beveiliger, BBL hebben daarom betrekking op het deel waarvoor ROC de Leijgraaf zelfstandig en in eigen beheer de examens ontwikkelt en uitvoert. Exameneenheid: Techniek en Samenleving De examinering van de onderzochte opleidingen binnen Techniek en Samenleving is van voldoende kwaliteit. Beoordelingskader inclusief normering Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de examenstandaarden en de bijbehorende normering, die zijn vastgesteld in de ministeriële 'Regeling standaarden examenkwaliteit mbo' (zie bijlage 1). De examenkwaliteit is voldoende wanneer vijf van de zeven standaarden voldoende zijn, waaronder in elk geval standaard 3, 4, 5 en 7. Maximaal twee van de standaarden 1, 2 en 6 mogen onvoldoende zijn om tot een voldoende eindoordeel te komen. Het oordeel voor de talen (CEF en referentieniveau) telt dit onderzoeksjaar niet mee in het eindoordeel van de opleiding. Vervolgtoezicht bij voldoende examenkwaliteit Bij de opleidingen waarvan de examenkwaliteit voldoende is, is het onderzoeksjaar hierbij afgerond. p. 8 van 41

9 1 Inleiding In het middelbaar beroepsonderwijs is de onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de examenkwaliteit van de beroepsopleidingen. De inspectie houdt binnen de sector bve toezicht op de kwaliteit van deze examinering. 1.1 Regeling standaarden examenkwaliteit mbo De examenkwaliteit is beoordeeld aan de hand van de zeven standaarden, die in het Toezichtkader bve 2009 staan. Daarnaast is de Aanvulling voor 2010 op het Toezichtkader bve 2009 als kader gebruikt. De standaarden en de normering zijn vastgesteld in de ministeriële 'Regeling standaarden examenkwaliteit mbo'. In bijlage 1 staan de examenstandaarden met de bijbehorende criteria en portretten. In de portretten is beschreven wanneer toereikend aan een criterium is voldaan. 1.2 Onderzochte opleidingen Voor het onderzoek naar de kwaliteit van examinering is een aselecte steekproef getrokken uit het aanbod van eindtermgerichte en/of competentiegerichte opleidingen (zie tabel 1.1). Tabel 1.1 Onderzochte opleidingen bij ROC de Leijgraaf Crebo Naam opleiding Leerweg Deelkwalificaties* Exameneenheid en plaatsnaam bezochte locatie Secretarieel medewerker BBL Economie en Bedrijf, Oss Horeca-ondernemer/- manager BOL Economie en Bedrijf, Oss Beveiliger BBL Allround meubelmaker BBL Allround operator (Allround operator productietechniek) BBL Operator (Voedingsoperator) BBL Financiële beroepen (Assistent-accountant) BOL Manager handel (Filiaalmanager) BBL Leisure & hospitality BOL (Leisure & hospitality assistant) * alleen van toepassing bij eindtermgerichte opleidingen Economie en Bedrijf, Oss Techniek en Samenleving, Oss Techniek en Samenleving, Oss Techniek en Samenleving, Oss Economie en Bedrijf, Oss Economie en Bedrijf, Oss Economie en Bedrijf, Oss Oorspronkelijk zat ook deelkwalificatie van de opleiding Secretarieel medewerker in het onderzoek. Tijdens het vervolgonderzoek bleek echter, dat deze deelkwalificatie niet langer actief was. Het onderzoek naar deze deelkwalificatie is daarom gestaakt. Daarnaast bleek dat voor de opleiding Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang) crebo 92620, geen diplomering plaatsvindt, noch in de afgelopen periode, p. 9 van 41

10 noch in de komende zes maanden. Voor deze opleiding is geen vervangende opleiding geselecteerd. 1.3 Inkoop De instelling heeft tijdens de inventarisatiefase aangegeven of er sprake is van (deel)inkoop van en/of -diensten bij een leverancier en zo ja, wat er wordt ingekocht. Het (deels) ingekochte exameninstrumentarium wordt bij de onderwijsinstelling onderzocht, aangezien de leveranciers geen toezichtobject zijn voor de inspectie. 1.4 Toezicht op talen en Leren, Loopbaan en Burgerschap Bij de competentiegerichte opleidingen waarvan de deelnemers gestart zijn in cohort 2007 of later, onderzoekt de inspectie de voor Nederlands en de moderne vreemde talen. Daarnaast is bij deze opleidingen ook de verantwoording over Leren, Loopbaan en Burgerschap (ook wel: LLB) onderzocht. Voor het toezicht op talen is naast het Toezichtkader bve, ook de brief van de staatssecretaris van OCW van 22 december 2008 (kenmerk BVE/2008/88699) en de brief van 29 januari 2010 (kenmerk BVE/Stelsel ) van toepassing. Voor het toezicht op LLB is het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap 2007 van toepassing. De instelling levert een verantwoordingsdocument aan voor LLB. 1.5 Uitgebreide informatie over het onderzoek Uitgebreide informatie over de standaarden, de normering, het toezicht op talen, de werkwijze bij inkoop en de opzet van het onderzoek treft u onder andere aan in: het Toezichtkader bve 2009; de Aanvulling voor 2010 op het Toezichtkader bve 2009; het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap 2007 (inclusief het addendum Nederlands in het kader van burgerschap 2007); de brief van de staatssecretaris van OCW van 22 december 2008 (kenmerk BVE/2008/88699); de brief van de staatssecretaris van OCW van 29 januari 2010 (kenmerk BVE/Stelsel ); Wet Referentieniveaus; website inspectie: 1.6 Onderbouwing van de beoordeling De resultaten van het onderzoek naar de examenkwaliteit zijn gebaseerd op de aangeleverde zelfbeoordeling inclusief de onderliggende documenten, het onderzoek naar de en de gesprekken met vertegenwoordigers van de instelling. De voorlopige bevindingen van het onderzoek zijn ter afsluiting van het bezoek teruggekoppeld aan het college van bestuur. In deze rapportage leest u de onderbouwing van het eindoordeel per opleiding. De conclusies van het onderzoek en, indien van toepassing, het vervolgtoezicht staan in het laatste hoofdstuk vermeld. p. 10 van 41

11 2 Kwaliteit examinering bij Economie en Bedrijf In dit hoofdstuk staat de toelichting van de inspectie op de beoordeling van de examenkwaliteit per onderzochte opleiding. Indien het oordeel onvoldoende is, wordt onderbouwd op welke bevindingen dit oordeel is gebaseerd. 2.1 Algemeen beeld In tabel 2.1 staat de beoordeling per onderzochte opleiding. Tabel 2.1 Examenkwaliteit onderzochte opleidingen Economie en Bedrijf Standaard Vertrouwen beroepenveld Borging deskundigheid Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Afname, beoordeling, diplomering /4 3/4 Borging examinering Naleving wettelijke eisen Nederlands standaard 3 en 4 Moderne vreemde talen standaard 3 en 4 Eindoordeel: voldoende of onvoldoende examenkwaliteit Secretarieel medewerker, BBL V V V V V V V - - V Horeca-ondernemer/-manager, BOL V V V V V V V - - V Beveiliger, BBL V V V V V V V - - V Financiële beroepen (Assistentaccountant), BOL V V V V V V V O O V Manager handel (Filiaalmanager), BBL V V V V V V V O V V Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant), BOL O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. V V V V V V V V V V Algemene opmerking De examinering van de deelkwalificaties 55112, Veiligheidsnetwerk 2, 55113, Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 en 55114, Werken binnen wettelijke kaders 2 van de opleiding Beveiliger, BBL is uitgevoerd door de examenorganisatie SVPB. Voor dit deel is de onderwijsinstelling niet verantwoordelijk en daarom is bij deze deelkwalificaties niet van toepassing opgenomen. De inspectie heeft de examenkwaliteit voor deze deelkwalificaties bij SVPB onderzocht en geconstateerd dat de examinering in overeenstemming is met het eindtermendocument. Alle beoordelingen voor de opleiding Beveiliger, BBL hebben daarom betrekking op het deel waarvoor ROC de Leijgraaf zelfstandig en in eigen beheer de examens ontwikkelt en uitvoert. Toelichting bij beoordeling examenkwaliteit p. 11 van 41

12 De examinering van alle onderzochte opleidingen binnen Economie en Bedrijf is van voldoende kwaliteit. De voldoen aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. De examenprocessen van afname, beoordeling en diplomering verlopen deugdelijk en de integrale examenkwaliteit is voldoende geborgd. Het beroepenveld heeft vertrouwen in de examenkwaliteit. Betrokkenen bij de examinering zijn deskundig. De onderzochte opleidingen voldoen aan alle wettelijke vereisten rondom examinering. Bij de drie onderzochte competentiegerichte opleidingen zijn ook de voor Nederlands en moderne vreemde taal (Engels) beoordeeld. Voor de opleiding Financiële beroepen (Assistent-accountant) zijn de eindoordelen voor de examens Nederlands en Engels onvoldoende. Voor de opleiding Manager handel (Filiaalmanager) is het eindoordeel voor het examen Nederlands onvoldoende. Voor het examen Engels is het eindoordeel voldoende. De die de opleiding Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) inzet voor Nederlands en Engels zijn van voldoende kwaliteit. 2.2 Exameninstrumenten (standaard 3 en 4) De zijn beoordeeld op de standaarden over de uitstroomeisen (standaard 3) en de toetstechnische eisen (standaard 4). Bij de uitstroomeisen beoordeelt de inspectie de dekkingsgraad en cesuur. Bij de toetstechnische eisen beoordeelt de inspectie de informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en de beoordelingsvoorschriften Secretarieel medewerker, BBL Conclusie Het exameninstrumentarium voldoet aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Deze conclusie is gebaseerd op de beoordeling van drie onderzochte deelkwalificaties. In tabel 2.2 ziet u een overzicht van de beoordeling op het niveau van de deelkwalificaties. De toelichting op deze beoordeling vindt u onder de tabel. Tabel 2.2 Beoordeling deelkwalificaties Secretarieel medewerker Standaard Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal 1 V V Zakelijke communicatie 2 V V p. 12 van 41

13 50211 Bedrijfsorientatie 2 V V O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. Toelichting beoordeling deelkwalificatie Zakelijke communicatie MVT 2-keuzetaal 1, Zakelijke communicatie 2 en Bedrijfsorientatie 2 De voldoen zowel aan de inhoudelijke uitstroomeisen als aan de toetstechnische eisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer en de afnamecondities zijn voldoende. Er zijn duidelijke beoordelaarsinstructies en overzichtelijke beoordelingsschema s Horeca-ondernemer/-manager. BOL Conclusie Het exameninstrumentarium voldoet aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Deze conclusie is gebaseerd op de beoordeling van de onderzochte deelkwalificaties. In tabel 2.3 ziet u een overzicht van de beoordeling op het niveau van de deelkwalificaties. De toelichting op deze beoordeling vindt u onder de tabel. Tabel 2.3 Beoordeling deelkwalificaties Horeca-ondernemer/-manager Standaard Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Operationeel bedrijfsmanagement V V Vaktechniek in de receptie V V Vaktechniek restaurant 1B V V Vaktechniek restaurant 1A V V O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. Toelichting beoordeling deelkwalificaties Operationeel bedrijfsmanagement, Vaktechniek in de receptie, Vaktechniek restaurant 1B en Vaktechniek restaurant 1A Het beroepsgerichte exameninstrument voldoet zowel aan de inhoudelijke uitstroomeisen als aan de toetstechnische eisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn voldoende. ROC de Leijgraaf koopt het beroepsgerichte examenmateriaal in bij Kenwerk en zet het onveranderd in. Tijdens eerder onderzoek van de inspectie bij deze examenleverancier is p. 13 van 41

14 dit materiaal onderzocht en als voldoende beoordeeld. Het oordeel is overgenomen in dit rapport Beveiliger, BBL Conclusie Het exameninstrumentarium voldoet aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Deze conclusie is gebaseerd op de beoordeling van de vier onderzochte deelkwalificaties. In tabel 2.4 ziet u een overzicht van de beoordeling op het niveau van de deelkwalificaties. De toelichting op deze beoordeling vindt u onder de tabel. Tabel 2.4 Beoordeling deelkwalificaties Beveiliger Standaard Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Maatschappelijk culturele vorming 2 V V Veiligheidsnetwerk Beveiliging van gebouwen en eigendommen Werken binnen wettelijke kaders O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. Toelichting beoordeling deelkwalificatie Maatschappelijk culturele vorming 2 Het beroepsgerichte exameninstrument voldoet zowel aan de inhoudelijke uitstroomeisen als aan de toetstechnische eisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn voldoende. ROC de Leijgraaf koopt het beroepsgerichte examenmateriaal in bij de Stichting Praktijkleren en zet het ongewijzigd in. Tijdens eerder onderzoek van de inspectie bij deze examenleverancier is dit materiaal onderzocht en als voldoende beoordeeld. Het oordeel is overgenomen in dit rapport. Toelichting beoordeling deelkwalificaties Veiligheidsnetwerk 2, Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 en Werken binnen wettelijke kaders 2 De inspectie heeft de examenkwaliteit van deze deelkwalificaties bij SVPB onderzocht en geconstateerd dat de examinering in overeenstemming is met het eindtermendocument. Voor dit deel is de onderwijsinstelling niet verantwoordelijk en dat betekent dat er in de tabel met scores niet van toepassing is opgenomen. p. 14 van 41

15 93211 Financiële beroepen (Assistent-accountant), BOL Conclusie en toelichting beroepsgerichte Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische kwaliteitseisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn eveneens voldoende. Conclusie en toelichting talen De opleiding Financiële beroepen (Assistent-accountant is een mbo-opleiding op niveau 4. De inspectie heeft de voor Nederlands en Engels van de onderzochte opleiding op CEF-niveau onderzocht. Voor deze opleiding zijn de eindoordelen voor de examens Nederlands en Engels onvoldoende. Voor Nederlands geldt dat met name de examens schrijven, spreken en gesprekken voeren tekort schieten. Spreken wordt in het geheel niet geëxamineerd. Gesprekken voeren haalt het vereiste niveau B2 niet, het is te veel een standaardgesprek. De samenvattingsopdracht voor schrijven is te summier en de criteria uit het CEF-raamwerk zijn onvoldoende verwerkt. De examens voor lezen en luisteren zijn voldoende. Voor Engels geldt dat de examens voor lezen, luisteren en spreken te kort zijn om een goed beeld te krijgen van het niveau van de examenkandidaat. Ook de vaardigheid gesprekken voeren krijgt weinig aandacht binnen het examen, maar is wel voldoende. Het examen schrijven voldoet aan de eisen. In bijlage 2 staan de tabellen met daarin de oordelen Manager handel (Filiaalmanager), BBL Conclusie en toelichting beroepsgerichte Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische kwaliteitseisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn eveneens voldoende. Economie en Bedrijf koopt het beroepsgerichte exameninstrumentarium in bij KC Handel. Deze zijn eerder door de inspectie bij deze examenleverancier onderzocht en in orde bevonden. Omdat Economie en Bedrijf deze examens ongewijzigd inzet, wordt dit oordeel overgenomen in dit rapport. Conclusie en toelichting talen De opleiding Manager handel (Filiaalmanager) is een mbo-opleiding op niveau 4. De inspectie heeft de voor Nederlands en Engels van de onderzochte opleiding op CEF-niveau onderzocht. Voor de opleiding Manager handel (Filiaalmanager) is het eindoordeel voor het examen Nederlands onvoldoende. Voor het examen Engels is het eindoordeel voldoende. Voor Nederlands geldt dat er geen examens voor spreken en gesprekken voeren zijn uitgevoerd. Het examen schrijven is onvoldoende omdat het beoordelingsvoorschrift te veel gericht is op de inhoud. De andere criteria uit het CEF-raamwerk komen onvoldoende aan bod. De examens voor lezen en luisteren voldoen aan de eisen. De examens die binnen de opleiding Filiaalmanager voor Engels worden ingezet voldoen aan de eisen. Deze examens worden ingekocht bij examenleverancier KC Handel. Deze examens zijn eerder door de inspectie onderzocht en in orde bevonden. p. 15 van 41

16 Omdat ROC de Leijgraaf deze examens onveranderd inzet, worden de oordelen uit het leveranciersonderzoek overgenomen in dit rapport. In bijlage 2 staan de tabellen met daarin de oordelen Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant), BOL Conclusie en toelichting beroepsgerichte Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische kwaliteitseisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn eveneens voldoende. Conclusie en toelichting talen De opleiding Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) is een mboopleiding op niveau 2. De inspectie heeft de voor Nederlands en Engels van de onderzochte opleidingen op CEF-niveau onderzocht. De die de opleiding Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant), inzet voor Nederlands en Engels voldoen aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Deze examens worden ingekocht bij de examenleverancier Deviant. De inspectie heeft deze examens tijdens eerder onderzocht bij deze exameleverancier en voldoende bevonden Omdat ROC de Leijgraaf deze examens ongewijzigd inzet, worden de oordelen uit het leveranciersonderzoek overgenomen in dit rapport. In bijlage 2 staan de tabellen met daarin de oordelen. 2.3 Afname, beoordeling en diplomering (standaard 5) De deugdelijkheid van de afname, de beoordeling en de diplomering is beoordeeld op het niveau van de opleiding. Als er geen opleidingen zijn gespecificeerd, dan is de onderstaande conclusie met bijbehorende toelichting van toepassing op alle onderzochte opleidingen. Conclusie en toelichting De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. De afname, de beoordeling en de diplomering verlopen deugdelijk. Procedures met betrekking tot de afname, de beoordeling en de diplomering zijn beschreven in het handboek. Het examenbureau, in opdracht van de examencommissie, controleert de uitvoering van de processen onder andere door steekproefsgewijs protocollen en proces-verbalen op te vragen en enquêtes uit te zetten. De deelnemers zijn tevreden over de afname en beoordeling van de examens, over de verstrekte informatie en over de gegeven instructies en opdrachten. De voorzitter van de examencommissie en de managers voeren per team eens per jaar een panelgesprek met de deelnemers, waarin ook examinering aan de orde komt. Ook via deze gesprekken houdt de examencomissie zicht op de deugdelijkheid van de afname en de beoordeling. Het examenbureau analyseert de resultaten van examens en voert steekproefsgewijs een tweede beoordeling uit. Het hoofd van het examenbureau rapporteert over opmerkelijkheden aan de examencommissie. Het examenbureau gaat na wanneer een deelnemer diplomagerechtigd is en of het examendossier compleet is en rapporteert hierover aan de teams. Een lid van de examencommissie zit de vaststellingsvergadering van het team voor. De diplomering verloopt deugdelijk. p. 16 van 41

17 Leren, Loopbaan en Burgerschap Economie en Bedrijf heeft in een verantwoordingsdocument vastgelegd hoe zij de examinering voor de zeven kerntaken van het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap heeft ingericht. 2.4 Vertrouwen beroepenveld (standaard 1), deskundigheid betrokkenen (standaard 2) en borging kwaliteit (standaard 6) Het vertrouwen van het beroepenveld, de deskundigheid van de betrokkenen en de borging van de examenkwaliteit is beoordeeld op het niveau van de opleidingen. Als er geen opleidingen zijn gespecificeerd, dan zijn de onderstaande conclusies met bijbehorende toelichting van toepassing op alle onderzochte opleidingen. Conclusie en toelichting vertrouwen van het beroepenveld (standaard 1) De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. Het beroepenveld heeft voldoende vertrouwen in de examenkwaliteit. Economie en Bedrijf houdt zicht op de wensen en het vertrouwen van het beroepenveld door de examinering regelmatig te bespreken tijdens het brancheregio-overleg en tijdens klankbordgroepen en leermeestersbijeenkomsten. Recent is in de regio een Vereniging van opleiders opgericht, onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van een bank. Verschillende bedrijven uit het bank- en verzekeringswezen hebben daarin zitting. ROC de Leijgraaf wordt door deze vereniging uitgenodigd en verantwoordt zich over haar beleid. ROC de Leijgraaf gebruikt dit gremium ook om zicht te houden op het vertrouwen dat het beroepenveld in de examinering heeft. Het beroepenveld is betrokken bij de totstandkoming en het uitvoeren van de proeves, onder andere door het inzetten van assessoren. Met het beroepenveld worden de proeves geëvalueerd. Daarnaast vindt regelmatig een enquête plaats onder de bpvbedrijven. Conclusie en toelichting deskundigheid van betrokkenen (standaard 2) De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. De betrokkenen zijn deskundig. Betrokkenen zoals assessoren (binnen- en buitenschools), constructeurs en leden van de vaststellingscommissie zijn of worden geschoold. De examencommissie vergewist zich van de deskundigheid van de betrokkenen bij de examinering, onder meer via steekproeven door de vaststellingscommissie (die examenproducten op toetstechnische eisen controleert) en via interne audits waarin ook de deskundigheid van betrokkenen wordt onderzocht. Economie en Bedrijf heeft in het scholingsplan opgenomen dat de assessoren opnieuw zullen worden opgeleid, nu de eerste driejarige bevoegdheden verlopen. Praktijkopleiders zijn en worden opgeleid door KC Handel. De deskundigheid van de leermeesters van de horecaopleidingen wordt door Kenwerk bevorderd. Daarnaast zorgen de docenten er tijdens de BPV-bezoeken voor dat de praktijkopleiders voldoende zijn toegerust om deskundig te kunnen beoordelen. De examens die in de praktijk worden afgenomen, worden met de beoordelende praktijkopleiders voor- en nabesproken. Conclusie en toelichting borging van examinering (standaard 6) p. 17 van 41

18 De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. De examinering is voldoende geborgd. Bij Economie en Bedrijf vindt regelmatig een interne audit plaats naar de integrale examenkwaliteit. De audits worden uitgevoerd door auditoren van andere afdelingen. De laatste audit dateert van november Naar aanleiding van deze audit is onder meer het examenhandboek gereviseerd. Met ingang van dit jaar kiest Economie en Bedrijf ervoor om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de examinering en de borging ervan nadrukkelijker bij de onderwijsteams te leggen. Binnen de resultaatverantwoordelijke teams is een regisseursrol ingesteld voor examinering. Deze regisseurs hebben regelmatig overleg met een lid van de examencommissie. In dit overleg worden de kwaliteit van de examens en de kwaliteit van de examineringsprocessen geëvalueerd. 2.5 Naleving wettelijke vereisten (standaard 7) De inspectie beoordeelt of de instelling de eisen rondom examinering naleeft, zoals die in de WEB zijn opgenomen. Conclusie en toelichting De opleidingen voldoen aan aan de wettelijke vereisten betreffende: informatie over het examen (in OER of ander document)(art en art van de Wet educatie en beroepsonderwijs); de examencommissie (waar onder art en art vijfde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs); de commissie van beroep examens (art en art van de Wet educatie en beroepsonderwijs); de openbare verantwoording (art van de Wet educatie en beroepsonderwijs). p. 18 van 41

19 3 Kwaliteit examinering bij Techniek en Samenleving In dit hoofdstuk staat de toelichting van de inspectie op de beoordeling van de examenkwaliteit per onderzochte opleiding. Indien het oordeel onvoldoende is, wordt onderbouwd op welke bevindingen dit oordeel is gebaseerd. 3.1 Algemeen beeld In tabel 3.1 staat de beoordeling per onderzochte opleiding. Tabel 3.1 Examenkwaliteit onderzochte opleidingen Techniek en Samenleving Standaard Vertrouwen beroepenveld Borging deskundigheid Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Afname, beoordeling, diplomering /4 3/4 Borging examinering Naleving wettelijke eisen Nederlands standaard 3 en 4 Moderne vreemde talen standaard 3 en 4 Eindoordeel: voldoende of onvoldoende examenkwaliteit Allround meubelmaker BBL V V V V V V V - - V Allround operator (Allround operator productietechniek) BBL V V V V V V V O O V Operator (Voedingsoperator) BBL V V V V V V V O - V O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. Toelichting bij beoordeling examenkwaliteit De examinering van de onderzochte opleidingen binnen Techniek en Samenleving is van voldoende kwaliteit. De voldoen aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. De examenprocessen van afname, beoordeling en diplomering verlopen voldoende deugdelijk en de integrale examenkwaliteit is geborgd. Het beroepenveld heeft vertrouwen in de examenkwaliteit en betrokkenen bij de examinering zijn deskundig. De onderzochte opleidingen voldoen aan alle wettelijke vereisten rondom examinering. Bij de twee onderzochte competentiegerichte opleidingen zijn ook de voor Nederlands beoordeeld. Deze voldoen niet aan de uitstroomeisen en niet aan de toetstechnische eisen omdat drie van de vijf taalvaardigheden niet volgens het CEF-kader zijn geëxamineerd. Voor de opleiding Allround operator geldt daarnaast dat de twee andere taalvaardigheden in het geheel niet zijn geëxamineerd. Van de opleiding Allround operator zijn de van de twee verplichte moderne vreemde talen (Engels en Duits) onderzocht. Deze p. 19 van 41

20 voldoen niet aan de uitstroomeisen en niet aan de toetstechnische eisen omdat voor het onderzochte cohort geen examens zijn ingezet. 3.2 Exameninstrumenten (standaard 3 en 4) De zijn beoordeeld op de standaarden over de uitstroomeisen (standaard 3) en de toetstechnische eisen (standaard 4). Bij de uitstroomeisen beoordeelt de inspectie de dekkingsgraad en cesuur. Bij de toetstechnische eisen beoordeelt de inspectie de informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en de beoordelingsvoorschriften Allround meubelmaker, BBL Conclusie Het exameninstrumentarium voldoet aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Deze conclusie is gebaseerd op de beoordeling van drie onderzochte deelkwalificaties. In tabel 3.2 ziet u een overzicht van de beoordeling van de opleiding Allround meubelmaker op het niveau van de deelkwalificaties. De toelichting op deze beoordeling vindt u onder de tabel. Tabel 3.2 Beoordeling deelkwalificaties Allround meubelmaker Standaard Inhoudelijke uitstroomeisen Toetstechnische kwaliteit Ondersteunende vorming houtberoepen 3 V V Productietechniek allround meubelmaker V V Procesbeheersing allround meubelmaker V V O = onvoldoende / V = voldoende / - = n.v.t. Toelichting beoordeling deelkwalificaties Ondersteunende vorming houtberoepen 3, Productietechniek allround meubelmaker en Procesbeheersing allround meubelmaker De voldoen zowel aan de inhoudelijke uitstroomeisen als aan de toetstechnische eisen. De dekkingsgraad en de cesuur zijn voldoende. De informatie voor de deelnemer, de afnamecondities en het beoordelingsvoorschrift zijn voldoende. ROC de Leijgraaf koopt het examenmateriaal in bij de Stichting Hout en Meubel en zet het ongewijzigd in. Tijdens eerder onderzoek van de inspectie bij deze examenleverancier is dit materiaal onderzocht en als voldoende beoordeeld. Dit oordeel is overgenomen in dit rapport. p. 20 van 41

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juni 2010 Rapportage kwaliteitsverbetering examinering de eindhovense school 2010 p. 2 van 20 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 Utrecht, oktober 2011 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, december 2011 p. 2 van 22 Vaststelling rapport Dit conceptrapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juli 2011 p. 2 van 23 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2012 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, januari 2010 p. 2 van 25 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010 Utrecht, juli 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, mei 2011 p. 2 van 19 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, oktober 2011 p. 2 van 31 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2011 Rapportage kwaliteit examinering 2010-2011 Berechja College p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, februari 2010 p. 2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

SintLucas-de eindhovense school ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

SintLucas-de eindhovense school ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING SintLucas-de eindhovense school ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 38 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Stichting Nimeto NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, december 2009 p. 2 van 30 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16683 15 september 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2011, nr. BVE/312893,

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEERANCIERS 2009 Amersfoort, juni 2009 ASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

STICHTING STC-GROUP ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 STICHTING STC-GRUP NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, mei 2010 Rapportage kwaliteit examinering Stichting STC-Group 2009 p. 2 van 37 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Twente te Hengelo Administratief medewerker (secretarieel medewerker) november, 2012 H3331186/1, Plaats: Utrecht BRIN: 27 YU Onderzoeksnummer: 127805 Onderzoek

Nadere informatie

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Stichting ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 20

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebonummer : 90440 Is

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : LTTR Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product :Frontoffice manager Crebonummer :94072 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek teamleider Crebonummer

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer : 90112

Nadere informatie

Bureau ICE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS Definitief

Bureau ICE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS Definitief Bureau ICE ONDERZOEK KALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN AN EXAMENLEERANCIERS 2009 Definitief Amersfoort, mei 2009 ASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 Regelgeving mbt taal en rekenen is ingewikkeld Toezicht voortvloeiend uit de regelgeving behoeft op onderdelen verduidelijking of wijziging 2013 en verder: toezicht op talen

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VOC Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Autoschadehersteller, niveau 2 Crebonummer : 95030 Is er sprake

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Visavi Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Junior Kapper Crebonummer : 95120 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel schilder voorman Crebonummer : 91461 Is er sprake van

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SHE Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager/ondernemer Horeca Crebonummer : 90303 Is er sprake van

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel Stukadoor (Decoratie) Crebonummer : 91501 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Schoonmaak- en Glazenwassen (Schoonmakermedewerker vloeronderhoud)

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Assistent Logistiek Medewerker Crebonummer : 93731 Is er

Nadere informatie

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Heronderzoek examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden te Leiden Onderwijsassistent December 2012 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 127952 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Variva Opleidingen BV Plaats : Someren BRIN nummer : 28CP Onderzoeksnummer : 287260 Datum onderzoek : 7 maart 2016 Datum vaststelling : 20 april

Nadere informatie

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Amersfoort, juli 2009 Rapportage kwaliteit exameninstrumenten bij leverancier Kenwerk 2009 p.2 van 18 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Entreeopleiding assistent assistent dienstverlening en zorg

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Autotechniek (Eerste autotechnicus) definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127768 H3478444/MB/25LF Onderzoek

Nadere informatie

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 STICHTING DELTIN CLLEGE NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 Rapportage kwaliteit examinering Stichting Deltion College 2009 p. 2 van 69 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 Rapportage kwaliteit examinering Holland College 2007-2008 p.2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Nijmegen Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) definitief Juni 2012 Plaats: NIJMEGEN BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 126457 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008

Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008 Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering Groenhorst College 2007-2008 p.2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems Beoordeling kwaliteit mbo examens 19 november 2008 Gerard Bukkems Onderwerpen: 1. Uitgangspunten 2. Steekproef 3. Examenstandaarden 4. Consequenties bij onvoldoende examenkwaliteit 5. Werkwijze inspectie

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering De Rooi Pannen 2007-2008 p.2 van 37 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat

Nadere informatie

Examenverslag MBO 2009

Examenverslag MBO 2009 Examenverslag MBO 2009 Kwaliteit examinering in het middelbaar beroepsonderwijs Inspectie van het Onderwijs Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding 7 2 Methode van onderzoek 10 2.1 Vier soorten onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Savantis exameninstelling Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Uitvoerder) Plaats Waddinxveen BRIN nummer: 26EJ Onderzoeksnummer: 280112

Nadere informatie

AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014

Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014 Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. TOEZICHTKADER BVE 2012... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Aspect 2.1 Exameninstrumentarium... 6 2.3 Aspect

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 35 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Helpende zorg en welzijn juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275652 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder Verkoper (Verkoper detailhandel) BRIN: 04EU Onderzoeksnummer: 283491 Onderzoek uitgevoerd: 28 mei 2015

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO KOS Kappersopleidingen Kapper (Junior kapper) Oktober 2012 Plaats: Tilburg BRIN: 24KT Onderzoeksnummer: 127548 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 35 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. SVGB Exameninstelling te Utrecht. Februari 2015

STAAT VAN DE INSTELLING. SVGB Exameninstelling te Utrecht. Februari 2015 STAAT VAN DE INSTELLING SVGB Exameninstelling te Utrecht Februari 2015 BRIN: 29ZC Onderzoeksnummer: 280565 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport verzonden op: 13 januari 2015 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo KWALITEITSONDERZOEKEN MBO Roc van Twente te Hengelo Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Februari

Nadere informatie