Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009"

Transcriptie

1 Stichting Nimeto NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, december 2009

2 p. 2 van 30

3 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 15 juni 2009 plaatsvond bij Stichting Nimeto. Het rapport is vastgesteld op 23 september Zonder toestemming van de inspectie of de instelling mag dit rapport alleen in zijn volledige vorm vermenigvuldigd worden. p. 3 van 30

4 p. 4 van 30

5 INHUDSPGAVE SAMENVATTING 7 1 INLEIDING 9 2 KWALITEIT EXAMINERING BIJ STICHTING NIMET 11 3 CNCLUSIES EN VERVLGTEZICHT 21 BIJLAGE 1: EXAMENSTANDAARDEN EN NRMERING 23 p. 5 van 30

6 p. 6 van 30

7 SAMENVATTING Voor u ligt een rapport van de Inspectie van het nderwijs (hierna: de inspectie). In dit rapport vindt u de bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering bij Stichting Nimeto. Dit onderzoek vond plaats op 15 juni Voor het onderzoek was het Toezichtkader bve 2009 van toepassing. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van alle in het onderzoek betrokken opleidingen voldoende is. Het gaat om de volgende opleidingen: Vormgever reclame, presentatie en communicatie, (10155), BL; Kaderfunctionaris bescherming en afwerking, (10806), BL; Schilder (Medewerker schilderen), (91450), BL; Tentoonstellingsbouwer (Medewerker tentoonstellingsbouw), (91510), BL; Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie), (91530), BL. Bij de opleidingen waarvan de examenkwaliteit voldoende is zal de inspectie geen vervolgonderzoek doen. Wel kan zij door het trekken van een aselecte steekproef de opleidingen in een volgend onderzoek opnieuw onderzoeken. p. 7 van 30

8 p. 8 van 30

9 1 INLEIDING Wat is het doel van dit rapport? De Inspectie van het nderwijs houdt toezicht op onderwijs en examinering in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het doel van dit rapport is inzicht geven in de kwaliteit van de examinering in het mbo. Voor het onderzoek naar de kwaliteit van examinering trekt de inspectie jaarlijks een steekproef van opleidingen. In dit rapport vindt u de bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van examinering bij Stichting Nimeto. Welke opleidingen heeft de inspectie onderzocht? In de tabellen 1.1 en 1.2 hieronder ziet u een overzicht van de opleidingen die de inspectie in haar onderzoek betrokken heeft. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen eindtermgerichte en competentiegerichte opleidingen. Tabel 1.1. verzicht van de onderzochte eindtermgerichte opleidingen en hun kenmerken. Crebo Naam opleiding Leerweg Deelkwalificaties Exameneenheid bezochte locatie Vormgever reclame, presentatie en communicatie Kaderfunctionaris bescherming en afwerking BL 50640, 50643, , BL 50640, 50735, Nimeto, Utrecht Nimeto, Utrecht Tabel 1.2. verzicht van de onderzochte competentiegerichte opleidingen en hun kenmerken. Crebo Naam opleiding Leerweg Exameneenheid bezochte locatie Schilder (Medewerker BL Nimeto, Utrecht schilderen) Tentoonstellingsbouwer BL Nimeto, Utrecht (Medewerker tentoonstellingsbouw) Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie) BL Nimeto, Utrecht Hoe is het onderzoek opgezet? Dit onderzoek is gebaseerd op het Toezichtkader bve 2009 en de hierin opgenomen standaarden en normering voor examinering. Deze zijn vastgesteld in een ministeriële regeling. Het gaat hierbij om zeven standaarden, het vertrouwen van het beroepenveld in de examenkwaliteit, de borging van de deskundigheid van betrokkenen, de inhoudelijke uitstroomeisen en de toetstechnische eisen van het exameninstrumentarium, de deugdelijkheid van de examenprocessen van afname, de beoordeling en diplomering, de borging van de examinering en de wettelijke vereisten. p. 9 van 30

10 De kwaliteit van de examinering is voldoende als 5 van de 7 standaarden voldoende zijn, waaronder in elk geval de inhoudelijke uitstroomeisen van exameninstrumenten (standaard 3), de toetstechnische kwaliteitseisen (standaard 4), de deugdelijkheid van de examenprocessen van afname, beoordeling en diplomering (standaard 5) en de naleving van wettelijke vereisten (standaard 7). Per standaard dient aan de genoemde criteria te worden voldaan, de standaarden en criteria zijn opgenomen in bijlage 1. De inspectie heeft de zelfbeoordeling van de onderzochte opleidingen gebruikt als uitgangspunt voor haar onderzoek. Daarnaast zijn op locatie gesprekken gevoerd met constructeurs, vaststellers, beoordelaars, vertegenwoordigers uit de examencommissie en het management. De voorlopige bevindingen van het onderzoek naar het exameninstrumentarium zijn besproken. Verder is er relevante documentatie onderzocht en is het exameninstrumentarium van de opleiding uitvoerig bekeken. Als het exameninstrumentarium voor bepaalde opleidingen is ingekocht bij examenleveranciers die de inspectie begin 2009 heeft onderzocht, heeft de inspectie bij de onderwijsinstelling niet naar dat exameninstrumentarium gekeken. Het oordeel dat uit het onderzoek bij de leverancier voortkwam is overgenomen in dit onderzoek. Dit geldt alleen als het ingekochte exameninstrumentarium onveranderd ingezet is. In dit onderzoek is het exameninstrumentarium ingekocht en onveranderd ingezet voor de volgende opleidingen: Vormgever reclame, presentatie en communicatie, (10155), BL, inkoop bij Savantis; Kaderfunctionaris bescherming en afwerking, (10806), BL, inkoop bij Savantis. De opleidingen Tentoonstellingsbouwer (Medewerker tentoonstellingsbouw), (91510), BL en Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie), (91530), BL zijn vorig jaar onderzocht. Het exameninstrumentarium van deze opleidingen wordt dit jaar ongewijzigd ingezet. Daarom wordt het oordeel over de uitstroomeisen en de toetstechnische eisen uit het vorige onderzoek overgenomen. Ter afsluiting van het onderzoek is er een gesprek gevoerd met een lid van het College van Bestuur en de opleidingsmanager van de instelling. Hoe is dit rapport opgezet? In hoofdstuk 2 vindt u de beoordeling van de inspectie voor de verschillende opleidingen van Stichting Nimeto. We geven daarbij eerst het algemene beeld (2.1) en lichten dit vervolgens toe (2.2). In hoofdstuk 3 vindt u de conclusies en bespreken we eventueel vervolgtoezicht. p. 10 van 30

11 2 KWALITEIT EXAMINERING BIJ NDERWIJSINSTELLING STICHTING NIMET In dit hoofdstuk bespreken we eerst het algemene oordeel van de inspectie over de examinering van de verschillende opleidingen. Vervolgens lichten we dit oordeel toe. 2.1 Algemeen beeld De inspectie heeft de examinering van onderstaande opleidingen op zeven standaarden beoordeeld. Een overzicht van de beoordeling vindt u in onderstaande tabel. Tabel 2.1. verzicht van de beoordeling van de opleidingen van Stichting Nimeto. Vertrouwen beroepenveld Borging deskundigheid Inhoudelijke uitstroomeisen exameninstrumenten Toetstechnische kwaliteit exameninstrumenten Afname, beoordeling, diplomering Borging examinering Naleving wettelijke eisen Nederlands standaard 3 en 4 Moderne vreemde talen st 3 en /4 3/4 Vormgever Reclame, V V V V V V V - - V Presentatie en Communicatie, (10155), BL Kaderfunctionaris V V V V V V V - - V Bescherming en Afwerking, (10806), BL Schilder, (91450), BL V V V V V V V - V Tentoonstellingsbouwer V V V V V V V - V (Medewerker tentoonstellingsbouw), (91510), BL Vormgeving ruimtelijke V V V V V V V V presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie), (91530), BL = onvoldoende / V = voldoende / - = niet van toepassing Eindoordeel p. 11 van 30

12 De examinering van alle opleidingen is van voldoende kwaliteit. Het beroepenveld heeft vertrouwen in de kwaliteit van de examinering, de deskundigheid is geborgd, het exameninstrumentarium voldoet aan de uitstroom- en toetstechnische eisen, de afname, beoordeling en diplomering van de examinering zijn geborgd. Naast de inkoop van examinering heeft de examencommissie van Nimeto haar rol ingevuld en zich vergewist van het verloop en de kwaliteit van het examenproces. De wettelijke vereisten worden nageleefd. Voor de kwalificaties Schilder, Tentoonstellingsbouwer (Medewerker tentoonstellingsbouw) en Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie), allen niveau 2 opleidingen, zijn door Nimeto ontwikkelde taaltoetsen Nederlands en voor Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie ook Engels beoordeeld. Het exameninstrumentarium voldoet niet aan de inhoudelijke uitstroomeisen en aan de toetstechnische kwaliteit. Tijdens de audit bleek dat ook examenmateriaal van Deviant wordt ingezet bij de taaltoetsen. De laatste versies van Deviant zijn pas aan het eind van de tweede helft van schooljaar door de inspectie goedgekeurd. Deze goedgekeurde versies waren te laat beschikbaar om te kunnen worden ingezet bij de examinering in het schooljaar Voor de competentiegerichte opleidingen vanaf cohort 2007 geldt dat op het diploma of een bijlage hierbij het vereiste en het door de deelnemer behaalde niveau van Nederlands en de moderne vreemde ta(a)l(en) moet worden aangegeven volgens de terminologie van het CEF. 2.2 Toelichting bij de beoordeling Hieronder gaan we in op de beoordelingen. Daarbij bespreken we in paragraaf eerst de kwaliteit van het exameninstrumentarium en de afname, beoordeling en diplomering (standaarden 3, 4 en 5). In komen vervolgens het vertrouwen van het beroepenveld, de deskundigheid en de borging van de examenkwaliteit aan de orde (standaarden 1,2 en 6). In bespreken we vervolgens de naleving van de wettelijke vereisten (standaard 7) Beoordeling exameninstrumenten en de afname, beoordeling en diplomering De inspectie beoordeelt het exameninstrumentarium en de afname, beoordeling en diplomering op drie standaarden: de inhoudelijke uitstroomeisen van de exameninstrumenten (standaard 3), de toetstechnische kwaliteit van de exameninstrumenten (standaard 4) en de afname, beoordeling en diplomering (standaard 5). Competentiegerichte opleidingen In tabel 2.2 tot en met 2.4 vindt u de oordelen op de vijf taalvaardigheden voor Nederlands; luisteren, lezen, spreken (productie), gesprekken voeren (interactie) en schrijven. Dit oordeel is opgenomen voor de competentiegerichte opleidingen, Schilder (niveau 2), Medewerker tentoonstellingsbouw (niveau 2) en Medewerker productpresentatie (niveau 2) die gestart zijn vanaf cohort 2007/2008. p. 12 van 30

13 In tabel 2.5 vindt u de oordelen op de vijf taalvaardigheden voor Moderne Vreemde Talen; luisteren, lezen, spreken (productie), gesprekken voeren (interactie) en schrijven. Dit oordeel is opgenomen voor Medewerker productpresentatie (niveau 2) die gestart is vanaf cohort 2007/2008. De oordelen in de tabellen zijn gebaseerd op het eigen ontwikkelde materiaal. Tabel 2.2. verzicht van de beoordeling Nederlands van Schilder (Medewerker schilderen)(91450). Gesprekken voeren, A2 Lezen, A2 Luisteren, B1 Schrijven, A2 Spreken, A2 Eindoordeel Nederlands = onvoldoende / V = voldoende ordeel V V Tabel 2.3. verzicht van de beoordeling Nederlands van Tentoonstellingsbouwer (Medewerker tentoonstellingsbouw) (91510). Gesprekken voeren, A2 Lezen, A2 Luisteren, B1 Schrijven, A2 Spreken, A2 Eindoordeel Nederlands = onvoldoende / V = voldoende ordeel V V Tabel 2.4. verzicht van de beoordeling Nederlands van Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie) (91530). Gesprekken voeren, B2 Lezen, B2 Luisteren, B1 Schrijven, B2 Spreken, B2 Eindoordeel Nederlands = onvoldoende / V = voldoende ordeel V V p. 13 van 30

14 Tabel 2.5. verzicht van de beoordeling Engels van Tentoonstellingsbouwer (Medewerker tentoonstellingsbouw) en Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie) (91530). Gesprekken voeren, A2 Lezen, A2 Luisteren, A2 Schrijven, A2 Spreken, A2 Eindoordeel Engels = onvoldoende / V = voldoende ordeel V V Het door Nimeto ontwikkelde exameninstrumentarium voor Engels is onvoldoende. Taalvaardigheden als gesprekken voeren en lezen worden niet of niet op het juiste niveau getoetst. De afnamecondities zijn onvoldoende beschreven en beoordelingsvoorschriften bevatten niet altijd voldoende informatie op grond waarvan de beoordelaar kan opmaken hoe de taalvaardigheid van de deelnemer moeten worden gewaardeerd. Toelichting kwalificatie Medewerker schilderen (Schilder). Het beroepsgerichte exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen. De exameninstrumenten dekken de kwalificatievereisten die zijn aangegeven in het kwalificatiedossier zodanig af, dat recht wordt gedaan aan het integrale kwalificatieprofiel. Uit de beoordelingsformulieren blijkt dat alle werkprocessen worden getoetst, deels in de BPV en deels in een gesimuleerde praktijksetting (proef beroepsbekwaam) op de instelling. De toetsvorm is juist omdat alle werkprocessen in de vorm van praktische opdrachten worden uitgevoerd en beoordeeld. Er is sprake van een verzameling van beoordeelde opdrachten in een dossierportfolio en een panelgesprek. De opdrachten in het dossierportfolio zijn deels door beroepsbeoefenaren uit de praktijk beoordeeld en deels door docenten. De cesuur in de exameninstrumenten is helder: alle werkprocessen worden getoetst. Het is een vereiste dat alle werkprocessen voldoende zijn behaald door de deelnemer. Aan de eindopdracht, die in de simulatie wordt uitgevoerd, is voor de deelnemer ook een tijdslimiet verbonden. In het panelgesprek vindt toetsing van het Nederlands en burgerschapscompetenties plaats, eveneens wordt hier de authenticiteit van werkstukken uit het portfolio gecontroleerd. Een aandachtspunt is dat de vermelding in de ER over het kwalificerende deel als dossierportfolio en panelgesprek niet geheel juist is weergegeven. Het blijkt bij deze opleiding te gaan om de toetsing van werkprocessen met competenties en prestatie-indicatoren; dit zou duidelijker aangegeven kunnen worden. p. 14 van 30

15 Het beroepsgerichte exameninstrumentarium voldoet aan de toetstechnische kwaliteitseisen. De exameninstrumenten zelf bevatten summiere informatie op grond waarvan de deelnemer weet wat er in het examen van hem verlangd wordt. Daarnaast bestaat er een document onderwijsstructuur en een bpv-boek waarin alle opdrachten vermeld worden. Informatie over de weging en de eisen waaraan een prestatie moet voldoen om een voldoende te behalen, staat in de ER beschreven. In een reader wordt aangegeven dat deelnemers voor alles een voldoende dienen te behalen. ok wordt deze informatie bij herhaling mondeling gegeven. Hiermee bevatten de exameninstrumenten voldoende informatie op grond waarvan het voor de deelnemer en beoordelaar duidelijk is onder welke omstandigheden een examen moet worden afgenomen. De te treffen voorbereidingen, de toegestane hulpmiddelen, de omschrijving van de context/setting van de examenopdracht en de inrichting van de examenlocatie zijn bekend voor de deelnemer en beoordelaar. De werkprocessen worden met behulp van bewijzen, op hun competenties beoordeeld. De bewijzen moeten met een voldoende beoordeeld zijn middels de vastgestelde beoordelingskaarten. Van alle werkprocessen wordt via het beoordelingsformulier aangegeven of het proces naar behoren is uitgevoerd. Er is sprake van de aanduidingen behaald als het voldoende is afgesloten of niet behaald als het onvoldoende is. Criteria voor het gewenste resultaat zijn in het examenplan opgenomen. Iedere deelnemer moet het eindproject (Proef beroepsbekwaam) behalen, een in projectsimulatie tot stand gekomen product, wat de kerntaak van deze kwalificatie: Voert Schilderwerk uit dekt. Toelichting kwalificatie Tentoonstellingsbouwer (Medewerker tentoonstellingsbouw) en Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie): Deze kwalificaties zijn in als voldoende beoordeeld, dit oordeel is overgenomen. Het exameninstrumentarium van de competentiegerichte opleiding Medewerker tentoonstellingsbouw voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische kwaliteitseisen. Eindtermgerichte opleidingen In tabel 2.6 t/m 2.7 vindt u de oordelen op deelkwalificatie-niveau over de kwaliteit van het exameninstrumentarium. Standaard 3 en standaard 4. Inhoudelijke uitstroomeisen en toetstechnische eisen De onderzochte opleidingen voldoen aan de inhoudelijke uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Tabel 2.6. verzicht van de beoordeling van de deelkwalificaties van Vormgever Reclame, Presentatie en Communicatie. p. 15 van 30

16 Standaard Inhoudelijke uitstroomeisen exameninstrumenten Toetstechnische kwaliteit exameninstrumenten Algemene ndernemersvaardigheden V V Toegepaste Ruimtelijke Vormgeving V V Decor/Display ntwerpen V V Winkelinrichting/Stand ntwerpen V V Grafisch/Illustratief ntwerpen V V = onvoldoende / V = voldoende Tabel 2.7. verzicht van de beoordeling van de deelkwalificaties van Kaderfunctionaris Bescherming en Afwerking. Standaard Inhoudelijke uitstroomeisen exameninstrumenten Toetstechnische kwaliteit exameninstrumenten Algemene ndernemersvaardigheden V V Projectbegeleiding V V Beglazing V V = onvoldoende / V = voldoende Toelichting Vormgever Reclame, Presentatie en Communicatie. Beoordeling deelkwalificaties: Algemene ndernemersvaardigheden, Toegepaste Ruimtelijke Vormgeving, Decor/Display ntwerpen, Winkelinrichting/Stand ntwerpen, Grafisch/Illustratief ntwerpen Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Deze deelkwalificaties zijn door de Inspectie van het nderwijs bij Savantis onderzocht. Het oordeel is overgenomen in dit onderzoek. p. 16 van 30

17 Toelichting Kaderfunctionaris Bescherming en Afwerking. Beoordeling deelkwalificaties: Algemene ndernemersvaardigheden, Projektbegeleiding, Beglazing Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Het oordeel is overgenomen van de beoordeling bij de leverancier Savantis. Eindtermgerichte en cgo-opleidingen Standaard 5. Afname, beoordeling en diplomering De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. De afname, beoordeling en diplomering verlopen deugdelijk. De examencommissie vergewist zich met een gepaste frequentie en grondigheid van het verloop van de afname van examens, o.a. middels het onderwijsbureau, een semi-onafhankelijk instituut dat kwaliteitscontroles uitvoert. Het bureau formuleert een jaarplan inclusief verbeteracties. ok worden enquêtes gehouden over de afname; dit gebeurt onder beoordelaars en steeksproefsgewijs onder deelnemers. De beoordeling verloopt deugdelijk. De examencommissie vergewist zich met een gepaste frequentie en grondigheid van de beoordeling van examens. p het beoordelingsformulier vermeldt de beoordelaar bijzonderheden. Cesuurbijstelling is een agendapunt bij vaststellingsvergaderingen. De examencommissie analyseert wat mogelijke oorzaken zijn als de beoordelingen niet naar wens verlopen. Diploma s en certificaten worden afgegeven op deugdelijke gronden. Als aandachtspunt geldt dat op het ter plaatse getoonde diploma weliswaar het juiste crebonummer vermeld stond, maar als niveau van de talen werd de aanduiding MB- 2 gegeven. Dit behoort in de aanduiding van het gewenste en het door deelnemer behaalde, bij de opleiding passende CEF-niveau te zijn. Leren, Loopbaan en Burgerschap Voor de competentiegerichte opleidingen die in dit onderzoek betrokken waren, heeft Stichting Nimeto in een verantwoordingsdocument vastgelegd hoe zij de examinering voor de zeven kerntaken van het brondocument leren, loopbaan en burgerschap heeft ingericht Beoordeling vertrouwen beroepenveld, deskundigheid en borging kwaliteit De inspectie beoordeelt de examinering ook op de volgende drie standaarden: het vertrouwen van het beroepenveld in de examinering (standaard 1), de borging van de deskundigheid (standaard 2) en de borging van de examinering (standaard 6). Standaard 1. Het vertrouwen van het beroepenveld in de examenkwaliteit De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. Het representatieve beroepenveld heeft voldoende vertrouwen in de kwaliteit van examinering van de onderzochte opleidingen. p. 17 van 30

18 Nimeto werkt op bestuurlijk niveau samen met bedrijven. Daarnaast is er een stuurgroep actief om een nieuwe opleiding te ontwikkelen. Deze stuurgroep bestaat uit werkgevers en drie vakscholen. Nimeto voert regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit. Naar aanleiding van reacties van de stagebedrijven, is een verbeteractie in gang gezet: Zo heeft Nimeto om de communicatie met de leerbedrijven te verbeteren een bpv-boek opgesteld waarin staat welke activiteiten een deelnemer kan uitoefenen in een bpv-bedrijf en brengen docenten nu bezoeken aan de bpv-bedrijven. Een andere verbeteractie naar aanleiding van een onderzoek dat in de bpv is uitgevoerd, heeft geleid tot een eerste aanzet om meer assessoren uit het bedrijfsleven te benaderen voor de beoordeling van projecten. Een enqûete onder assessoren van het beroepenveld, na hun inzet als beoordelaar van projecten, wijst uit dat men positief is en hun inbreng tijdens examens verbetering tot stand brengt. Standaard 2. De deskundigheid van betrokkenen De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. De examencommissie vergewist zicht met een gepast frequentie en grondigheid van de deskundigheid van de betrokkenen bij examinering. Het hoofd onderwijsbureau is als assessor getraind. In het najaar start een een assessorentraining voor enkele docenten. Als deze kleine groep gecertificeerd is, gaan meer collega s die training volgen. De opleidingsmanager, tevens voorzitter van de examencommissie is eveneens getraind. ok wordt gebruik gemaakt van diensten van Savantis om de deskundigheid van alle betrokkenen te bevorderen. Een overall scholingsplan is er niet, maar de mogelijkheid aan een training deel te nemen wordt geboden naar aanleiding van een PP-gesprek dat elke twee jaar wordt gehouden. Bij dit PP-gesprek worden de zeven onderwijscompetenties (van de wet BI) gehanteerd. Vanuit hun persoonlijke ontwikkelbehoeften maken sommige medewerkers een generiek portfolio. Anderen kiezen voor de methode 360 graden feedback om vervolgens tot verbeterpunten te komen. Tenslotte zijn er ook intervisietrajecten ingezet. Standaard 6. Borging van de examinering De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. De examenkwaliteit van de onderzochte opleidingen is voldoende geborgd. De examencommissie vergewist zich met een gepaste frequentie en grondigheid van de integrale kwaliteit van de examinering. Nimeto hanteert de INK methode voor interne audits die worden georganiseerd door het onderwijsbureau. Zij doet dit met medewerking van onafhankelijk deskundigen. Uitkomsten worden voorgelegd aan belanghebbenden. Nimeto is voornemens om binnenkort in samenwerking met een andere instelling, externe audits te organiseren Signalen uit enqûetes worden adequaat opgepakt en verbeterd: zo is de genoemde onvrede van bedrijven over gebrekkige vakinhoudelijke kennis van deelnemers aangepakt door de opleiding inhoudelijk sterker te maken. Een ander voorbeeld is dat in niveau 2 van de opleiding een brede instroom wordt toegelaten, maar daardoor de eerste bpv-periode is verschoven naar het einde van het eerste leerjaar. verall moet een deelnemer bij Nimeto eerst stagegeschikt zijn voordat hij de bpv in mag gaan. In incidentele gevallen wordt de opleiding verlengd als de deelnemer nog een onvoldoende niveau heeft bereikt. p. 18 van 30

19 2.2.3 Beoordeling naleving wettelijke eisen Standaard 7. Naleving van de wettelijke vereisten rondom examinering De onderzochte opleidingen voldoen aan de eisen van deze standaard. De onderzochte opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten betreffende: informatie over het examen is beschikbaar in een ER (art en art van de Wet educatie en beroepsonderwijs); er is een examencommissie (waar onder art en art , vijfde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs); er wordt zonodig een commissie van beroep examens ingeschakeld (art en art van de Wet educatie en beroepsonderwijs); deze dienst koopt men in bij RC Midden Nederland. er is een openbare verantwoording (art van de Wet educatie en beroepsonderwijs). Het jaarverslag van 2007 is beschikbaar op de web site; het jaarverslag van 2008 verschijnt begin juli p. 19 van 30

20 p. 20 van 30

21 3 CNCLUSIES EN VERVLGTEZICHT De inspectie concludeert dat de kwaliteit van de examinering van alle in het onderzoek betrokken opleidingen voldoende is. Het gaat om de volgende opleidingen: Vormgever reclame, presentatie en communicatie, (10155), BL; Kaderfunctionaris bescherming en afwerking, (10806), BL; Schilder, (91450), BL; Tentoonstellingsbouwer (Medewerker tentoonstellingsbouw), (91510), BL; Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie), (91530), BL. Bij de opleidingen waarvan de examenkwaliteit voldoende is, zal de inspectie geen vervolgonderzoek doen. Wel kan zij door het trekken van een aselecte steekproef de opleidingen in een volgend onderzoek opnieuw onderzoeken. p. 21 van 30

22 p. 22 van 30

23 BIJLAGE 1: EXAMENSTANDAARDEN EN NRMERING DE STANDAARDEN nderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij elk van deze standaarden is een portret gevoegd. Deze portretten zijn zodanig opgebouwd dat wordt aangegeven wanneer toereikend aan een standaard wordt voldaan. Indien een standaard meer criteria omvat, wordt bij elk afzonderlijk criterium een portret gevoegd. Standaard 1: Het beroepenveld heeft vertrouwen in de examenkwaliteit Criterium: Vertrouwen beroepenveld examinering Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Het representatieve beroepenveld heeft voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de examinering. De examencommissie vergewist zich met een gepaste frequentie en grondigheid van de voldoende mate van vertrouwen van het beroepenveld in de kwaliteit van de examinering. Zij treft zo nodig maatregelen om het vertrouwen van het beroepenveld in de kwaliteit van de examinering te verbeteren en ziet toe op de effectiviteit daarvan. Het vertrouwen kan onder andere worden opgemaakt uit een representatief onderzoek, uit ervaringsgegevens die voortkomen uit de betrokkenheid van het beroepenveld bij de constructie en/of afname van de examens, of uit de gebleken tevredenheid van het beroepenveld over de kwaliteit van de net gediplomeerde nieuwe werknemer. Standaard 2: De deskundigheid van betrokkenen is geborgd Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. De examencommissie vergewist zich met een gepaste frequentie en grondigheid van de deskundigheid van de betrokkenen bij examinering, bijvoorbeeld aan de hand van gegevens uit de constructie en vaststelling van exameninstrumenten, de beoordeling en afname van examens en deelnemerevaluaties. Zij ziet erop toe dat betrokkenen, zowel binnenschools als buitenschools, voldoen aan de door haar vastgestelde vereisten inzake de gewenste deskundigheid voor examinering. Zij maakt voor zichzelf inzichtelijk in welke mate de betrokkenen aan de deskundigheidscriteria voldoen, treft zo nodig verbetermaatregelen en ziet toe op de effectiviteit daarvan. Er zijn wel elementen in de deskundigheid die verbeterd kunnen worden, maar er vallen als gevolg hiervan geen grote gaten in de examinering. p. 23 van 30

24 Standaard 3: Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen Criterium 1: Dekkingsgraad Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. De exameninstrumenten dekken de kwalificatievereisten die zijn aangegeven in het eindtermendocument of het kwalificatiedossier zodanig af dat recht wordt gedaan aan het integrale kwalificatieprofiel. Van een toereikende dekking is alleen sprake indien de examinering uitgaat van een toetsvorm die past bij het beheersingsniveau van de vereisten. Uitgangspunt voor de beoordeling van dekkingsgraad is dat alle vereisten uit het kwalificatiedossier onderdeel zijn van het examenprogramma. Er wordt over het geheel van het examen genomen geëxamineerd op het vereiste kwalificatieniveau. Eindtermgerichte opleiding Minimaal 75% van de eindtermen van de deelkwalificatie is geëxamineerd met examens die qua inhoud en qua toetsvorm passen bij de eindtermen van de deelkwalificatie. Daarnaast is 100% van de eventuele, relevante wettelijke beroepsvereisten opgenomen in de examinering. Competentiegerichte opleiding 1e generatie kwalificatiedossier Alle kerntaken en de bijbehorende relevante competenties (optellend tot minimaal 75% van de competenties) zijn geëxamineerd met examens die qua inhoud en qua toetsvorm passen bij die kerntaken en competenties. Daarnaast is 100% van de eventuele, relevante wettelijke beroepsvereisten opgenomen in de examinering. Competentiegerichte opleiding 2e generatie kwalificatiedossier Minimaal 75% van de werkprocessen per kerntaak is geëxamineerd met examens die qua inhoud en qua toetsvorm passen bij de werkprocessen. Daarnaast is 100% van de eventuele, relevante wettelijke beroepsvereisten opgenomen in de examinering. Criterium 2: Cesuur Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Eindtermgerichte opleiding - De cesuur van ieder exameninstrument ligt op een niveau waarop de deelnemer gemiddeld voldoet aan de vereisten die in de examinering zijn verwerkt. Dit niveau kan zijn aangegeven als 'voldoende' als ondergrens. - Er is sprake van een evenwichtige, niet oneigenlijke puntentoekenning die recht doet aan het belang van de eindtermen. - Er is bij een deelkwalificatie sprake van een weging van de opdrachten/toetsen onderling die geen afbreuk doet aan de gehanteerde cesuur. - De cesuur voor de zak/slaagbeslissing ten aanzien van het diploma is dat alle deelkwalificaties die verplicht zijn voor het behalen van het diploma, met gunstig gevolg moeten zijn afgelegd. Competentiegerichte opleiding gericht op 1e generatie kwalificatiedossier p. 24 van 30

25 - De cesuur van ieder exameninstrument ligt op een niveau waarop de deelnemer gemiddeld voldoet aan de vereisten die in de examinering zijn verwerkt. Dit niveau kan zijn aangegeven als 'voldoende' als ondergrens. - Er is sprake van een evenwichtige, niet oneigenlijke puntentoekenning die recht doet aan het belang van de competenties en kerntaken. - Er is sprake van een weging van de opdrachten/toetsen onderling die geen afbreuk doet aan de bovengenoemde cesuur. Competentiegerichte opleiding gericht op 2e generatie kwalificatiedossier - De cesuur van ieder exameninstrument ligt op een niveau waarop de deelnemer gemiddeld voldoet aan de vereisten die in de examinering zijn verwerkt. Dit niveau kan zijn aangegeven als 'voldoende' als ondergrens. - Er is sprake van een evenwichtige, niet oneigenlijke puntentoekenning die recht doet aan het belang van de werkprocessen. - Er is sprake van een weging van de opdrachten/toetsen onderling die geen afbreuk doet aan de gehanteerde cesuur. Standaard 4: Het exameninstrumentarium voldoet aan de toetstechnische eisen Criterium 1: Informatie deelnemer Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. De exameninstrumenten bevatten voldoende informatie op grond waarvan de deelnemer weet wat er in het examen van hem verwacht wordt en welke punten hij waarmee kan behalen. De deelnemer weet wanneer hij wat moet doen om een voldoende te behalen. Dit betekent dat de beschrijving van een opdracht en/of gewenst resultaat, de beoordelingscriteria, de wijze van beoordeling en de cesuurbepaling bekend zijn voor de deelnemer. Criterium 2: Afnamecondities Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. De exameninstrumenten bevatten voldoende informatie op grond waarvan voor de deelnemer en de beoordelaar duidelijk is onder welke omstandigheden een examen moet worden afgenomen. De te treffen voorbereidingen, de toegestande hulpmiddelen, de omschrijving van de context/setting van de examenopdracht en de inrichting van de examenlocatie zijn bekend voor de deelnemer en de beoordelaar. Criterium 3: Beoordelingsvoorschrift Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. De exameninstrumenten zijn voorzien van een beoordelingsvoorschrift waaruit de beoordelaar duidelijk kan opmaken op grond waarvan een antwoord of prestatie van een deelnemer met een bepaalde (deel)score moet worden gewaardeerd. Er is beschreven hoe een zo objectief mogelijke beoordeling tot stand komt. Dit betekent dat het exameninstrumentarium de volgende zaken bevat: - een inhoudelijk correct antwoordmodel of een beoordelingsschema (met p. 25 van 30

26 beoordelingscriteria). - een scoringsvoorschrift dat beschrijft welke antwoorden goed, gedeeltelijk goed en welke als fout moeten worden beschouwd, inclusief daarbij behorende waardering (punten). - een beschrijving van hoe eventuele deelwaarderingen leiden tot een eindwaardering. - een beoordelaarsinstructie met algemene richtlijnen over de wijze waarop de prestaties van deelnemers beoordeeld moeten worden. Standaard 5: De examenprocessen van afname, beoordeling en diplomering zijn deugdelijk Criterium 1: De afname Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. De afname verloopt deugdelijk. De examencommissie vergewist zich met een gepaste frequentie en grondigheid van het verloop van de afname van examens, bijvoorbeeld aan de hand van processen verbaal en/of deelnemerevaluaties. De examencommissie maakt voor zichzelf inzichtelijk of het examenproces naar wens verloopt, en analyseert wat mogelijke oorzaken zijn als processen niet naar wens verlopen. Criterium 2: De beoordeling Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. De beoordeling verloopt deugdelijk. De examencommissie vergewist zich met een gepaste frequentie en grondigheid van de beoordeling van examens, bijvoorbeeld aan de hand van resultatenanalyses, deelnemerevealuaties en gegevens uit (steekproefsgewijze) dubbele beoordelingen, op grond waarvan zij voor zichzelf inzichtelijk maakt of de beoordeling naar wens verloopt. ok houdt zij bij wanneer zij beoordelingsresultaten aanpast en tot welke verbeteracties deze correcties leiden of hebben geleid. De examencommissie analyseert wat mogelijke oorzaken zijn als de beoordelingen niet naar wens verlopen. Criterium 3: Diplomering en/of certificering Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Diploma's en certificaten worden op deugdelijke gronden afgegeven. De examencommissie vergewist zich daarvan. De examencommissie kan zich desgevraagd verantwoorden over haar besluiten in deze. Standaard 6: De examenkwaliteit is voldoende geborgd Criterium: Kwaliteitsborging Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. p. 26 van 30

27 De examencommissie vergewist zich met een gepaste frequentie en grondigheid van de integrale kwaliteit van de examinering. Zij doet dit met medewerking van onafhankelijke deskundigen. De examencommissie legt van de uitkomsten van deze beoordeling verantwoording af aan belanghebbenden, treft zo nodig verbetermaatregelen en ziet toe op de effectiviteit daarvan. Standaard 7: De instelling voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering Criterium: Naleving wettelijke vereisten Een opleiding scoort 'voldoende' op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. De opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten betreffende: informatie over het examen (in ER of ander document) (art en art van de Wet educatie en beroepsonderwijs); de examencommissie (waar onder art en art , vijfde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs); de commissie van beroep examens (art en art van de Wet educatie en beroepsonderwijs); de openbare verantwoording (art van de Wet educatie en beroepsonderwijs). p. 27 van 30

28 p. 28 van 30

29 NRMERING De kwaliteit van de examinering is voldoende wanneer vijf van de zeven standaarden voldoende zijn, waaronder in elk geval 3, 4, 5 en 7. Deze normering geldt voor zowel eindtermgerichte als competentiegerichte opleidingen. De normering vindt direct op het niveau van de standaard plaats. Per standaard wordt een oordeel uitgesproken op een tweepuntschaal (onvoldoendevoldoende) met een duidelijke grens tussen onvoldoende en voldoende. Per standaard is een beschrijving gemaakt van het oordeel 'voldoende': de zogenoemde portretten (zie de bijlage). De examenkwaliteit van een opleiding voldoet in voldoende mate aan de betreffende standaard als de examenkwaliteit overeenkomt met het bijbehorende portret of portretten in geval van meer criteria. Per standaard dient aan alle bijbehorende criteria te worden voldaan. In het geval de examenkwaliteit niet overeenkomt met het portret dan wel de portretten of indien onbekend is of de examenkwaliteit overeenkomt met het portret dan wel de portretten (het kan niet worden aangetoond), voldoet het examen in onvoldoende mate aan de standaard. Deze portretten vormen het referentiekader voor de beoordeling. TEZICHT P EN NRMERING VAN NEDERLANDS EN MDERNE VREEMDE TALEN Voor het onderzoek naar de kwaliteit van examinering van Nederlands en moderne vreemde talen volgt de inspectie in 2009 de aanpak en normering zoals hieronder beschreven. De inspectie heeft hierbij de brief van de staatssecretaris van CW van 22 december 2008 (met kenmerk BVE/2008/88699) als leidraad genomen. Toezicht op Nederlands en moderne vreemde talen De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van examinering voor Nederlands en moderne vreemde talen op basis van het Toezichtkader bve 2009, het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap 2007 (inclusief het addendum Nederlands in het kader van burgerschap 2007) en de beheersingsniveaus (CEF) zoals vastgelegd in de kwalificatiedossiers. Indien de eisen voor Nederlands vanuit het addendum of het brondocument verschillen van de eisen uit het kwalificatiedossier, geldt het hoogste niveau. Voor Nederlands en de moderne vreemde talen is het toezicht van toepassing indien de deelnemers gestart zijn vanaf het studiejaar 2007 op basis van zowel de eerste- als de tweede generatie kwalificatiedossiers en wanneer diplomering voor die dossiers plaatsvindt vóór 1 oktober Normering voor de talen Er worden vijf taalvaardigheden onderscheiden: luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Deze taalvaardigheden worden door de inspectie getoetst aan de hand van de standaarden 3 (uitstroomeisen) en 4 (toetstechnische eisen). Er is sprake van een voldoende oordeel voor Nederlands en/of moderne vreemde talen, indien drie of meer taalvaardigheden voldoende zijn. Er is p. 29 van 30

30 derhalve sprake van een onvoldoende oordeel voor Nederlands en/of moderne vreemde talen indien drie of meer vaardigheden onvoldoende zijn. Invloed van het oordeel voor de talen op het oordeel over de hele opleiding Het oordeel over talen is in het onderzoeksjaar 2009, dat loopt tot 1 maart 2010, nog niet van invloed op de beslissing over de examenkwaliteit van de betreffende opleiding. Een onvoldoende voor uitsluitend talen (Nederlands en/of Moderne Vreemde Talen) leidt derhalve niet tot een onvoldoende voor de hele opleiding. p. 30 van 30

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juni 2010 Rapportage kwaliteitsverbetering examinering de eindhovense school 2010 p. 2 van 20 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, januari 2010 p. 2 van 25 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010 Utrecht, juli 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, december 2011 p. 2 van 22 Vaststelling rapport Dit conceptrapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juli 2011 p. 2 van 23 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2012 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, mei 2011 p. 2 van 19 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, oktober 2011 p. 2 van 31 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2011 Rapportage kwaliteit examinering 2010-2011 Berechja College p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, februari 2010 p. 2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

STICHTING STC-GROUP ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 STICHTING STC-GRUP NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, mei 2010 Rapportage kwaliteit examinering Stichting STC-Group 2009 p. 2 van 37 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 41 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16683 15 september 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2011, nr. BVE/312893,

Nadere informatie

SintLucas-de eindhovense school ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

SintLucas-de eindhovense school ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING SintLucas-de eindhovense school ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 38 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEERANCIERS 2009 Amersfoort, juni 2009 ASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel schilder voorman Crebonummer : 91461 Is er sprake van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel Stukadoor (Decoratie) Crebonummer : 91501 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Entreeopleiding assistent assistent dienstverlening en zorg

Nadere informatie

Bureau ICE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS Definitief

Bureau ICE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS Definitief Bureau ICE ONDERZOEK KALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN AN EXAMENLEERANCIERS 2009 Definitief Amersfoort, mei 2009 ASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Schoonmaak- en Glazenwassen (Schoonmakermedewerker vloeronderhoud)

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SHE Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager/ondernemer Horeca Crebonummer : 90303 Is er sprake van

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 Regelgeving mbt taal en rekenen is ingewikkeld Toezicht voortvloeiend uit de regelgeving behoeft op onderdelen verduidelijking of wijziging 2013 en verder: toezicht op talen

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : LTTR Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product :Frontoffice manager Crebonummer :94072 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Assistent Logistiek Medewerker Crebonummer : 93731 Is er

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer : 90112

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek teamleider Crebonummer

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VOC Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Autoschadehersteller, niveau 2 Crebonummer : 95030 Is er sprake

Nadere informatie

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 STICHTING DELTIN CLLEGE NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 Rapportage kwaliteit examinering Stichting Deltion College 2009 p. 2 van 69 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Visavi Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Junior Kapper Crebonummer : 95120 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Variva Opleidingen BV Plaats : Someren BRIN nummer : 28CP Onderzoeksnummer : 287260 Datum onderzoek : 7 maart 2016 Datum vaststelling : 20 april

Nadere informatie

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Stichting ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 20

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014

Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014 Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. TOEZICHTKADER BVE 2012... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Aspect 2.1 Exameninstrumentarium... 6 2.3 Aspect

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

Examenverslag MBO 2009

Examenverslag MBO 2009 Examenverslag MBO 2009 Kwaliteit examinering in het middelbaar beroepsonderwijs Inspectie van het Onderwijs Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding 7 2 Methode van onderzoek 10 2.1 Vier soorten onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Heronderzoek examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Twente te Hengelo Administratief medewerker (secretarieel medewerker) november, 2012 H3331186/1, Plaats: Utrecht BRIN: 27 YU Onderzoeksnummer: 127805 Onderzoek

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Examinering in het mbo veel gestelde vragen en antwoorden

Examinering in het mbo veel gestelde vragen en antwoorden Examinering in het mbo veel gestelde vragen en antwoorden 31 januari 2011 Deel 1 Algemeen 1 Hoe lang moeten examengegevens van studenten bewaard worden? De inspectie gaat er vanuit dat instellingen alle

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden te Leiden Onderwijsassistent December 2012 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 127952 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Savantis exameninstelling Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Uitvoerder) Plaats Waddinxveen BRIN nummer: 26EJ Onderzoeksnummer: 280112

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Autotechniek (Eerste autotechnicus) definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127768 H3478444/MB/25LF Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering Bijlage 1, behorende bij artikel 1: standaarden en normering voor kwaliteit van Inhoud standaarden voor kwaliteit van Domein A: Validering door belanghebbenden Standaard 1 (niveau exameneenheid): het beroepenveld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems Beoordeling kwaliteit mbo examens 19 november 2008 Gerard Bukkems Onderwerpen: 1. Uitgangspunten 2. Steekproef 3. Examenstandaarden 4. Consequenties bij onvoldoende examenkwaliteit 5. Werkwijze inspectie

Nadere informatie

Zelfevaluatie examinering Naam onderwijsinstelling. EuroPort Business School Exameneenheid

Zelfevaluatie examinering Naam onderwijsinstelling. EuroPort Business School Exameneenheid Zelfevaluatie examinering 2009 Naam onderwijsinstelling EuroPort Business School Exameneenheid Contactpersoon Drs. Ing. H. van Breda EMFC RC Kwalificaties (met crebocode) uit Onderzoek naar N.v.t. Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Kaya Korona Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30GR-5 Crebo-nummer : 10049, 10742

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 Rapportage kwaliteit examinering Holland College 2007-2008 p.2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Amersfoort, juli 2009 Rapportage kwaliteit exameninstrumenten bij leverancier Kenwerk 2009 p.2 van 18 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Nijmegen Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) definitief Juni 2012 Plaats: NIJMEGEN BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 126457 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verslag van werkzaamheden... 3 3. Risico s volgens bevoegd gezag... 4 4. RMC meldingen... 5 5. Jaarverslag... 5 6. Kwaliteitsverbeteringen...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Forma voor mbo, niveau 1 Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30LB Crebo-nummer

Nadere informatie

Zelfbeoordeling examinering EuroPort Business School

Zelfbeoordeling examinering EuroPort Business School Zelfbeoordeling examinering 2010-2011 - EuroPort Business School Zelfbeoordeling examinering 2010/2011 Naam onderwijsinstelling EuroPort Business School (BRIN 28CT) Exameneenheid NVT Contactpersoon Drs.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Helpende zorg en welzijn juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275652 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. SVGB Exameninstelling te Utrecht. Februari 2015

STAAT VAN DE INSTELLING. SVGB Exameninstelling te Utrecht. Februari 2015 STAAT VAN DE INSTELLING SVGB Exameninstelling te Utrecht Februari 2015 BRIN: 29ZC Onderzoeksnummer: 280565 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport verzonden op: 13 januari 2015 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering De Rooi Pannen 2007-2008 p.2 van 37 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo KWALITEITSONDERZOEKEN MBO Roc van Twente te Hengelo Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008

Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008 Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering Groenhorst College 2007-2008 p.2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie