STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008"

Transcriptie

1 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING Amersfoort, juli 2008

2 p. 2 van 23

3 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 26 maart 2008 plaatsvond bij Stichting STC-Group. Het rapport is vastgesteld op 18 juli Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm. p. 3 van 23

4 p. 4 van 23

5 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 7 1 INLEIDING 9 2 KWALITEIT EXAMINERING BIJ STICHTING STC- GROUP 11 3 CONCLUSIES EN VERVOLGTOEZICHT 21 BIJLAGE 1: STANDAARDEN EN NORMERING 23 p. 5 van 23

6 p. 6 van 23

7 SAMENVATTING Het onderzoek naar de kwaliteit van de examens bij Stichting STC-Group vond plaats op 26 maart De examinering van de volgende opleidingen is van onvoldoende kwaliteit: Warehouse voorman (10666) BOL, omdat het exameninstrumentarium inhoudelijk niet voldoet aan de uitstroomeisen van het eindtermendocument. Daarnaast zijn tekortkomingen geconstateerd in de toetstechnische eisen. Manager haven, vervoer en logistiek (10682) BBL. Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het eindtermendocument en voldoet eveneens niet in voldoende mate aan de toetstechnische kwaliteitseisen. Assistent-expediteur (10686) BOL. voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het eindtermendocument. Medewerker havenoperaties (93070) BBL. voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het kwalificatiedossier en voldoet eveneens niet aan de toetstechnische kwaliteitseisen. Van deze constateringen van onvoldoende examenkwaliteit wordt melding gemaakt aan de minister van OCW. Volgend jaar zal een onderzoek plaatsvinden naar de kwaliteitsverbetering van de examinering bij deze opleidingen. Over de uitvoering zullen te zijner tijd nadere afspraken gemaakt worden. De examinering van de volgende onderzochte opleidingen is van voldoende kwaliteit: Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW5 (10645) BOL Matroos (10652) BBL Chauffeur goederenvervoer (10678) BBL Assistent operationeel medewerker transport en logistiek (10681) BOL Matroos binnenvaart (91881) BOL Bootman (93030) BBL Bij deze opleidingen vindt geen vervolgonderzoek plaats. De opleidingen kunnen overigens op grond van de aselecte steekproeftrekking opnieuw onderzocht worden. p. 7 van 23

8 p. 8 van 23

9 1 INLEIDING Opzet onderzoek Het onderzoek is gebaseerd op het Toezichtkader examinering BVE en de hierin opgenomen standaarden en normering. Deze zijn opgenomen in de bijlage. Uitgangspunt voor het onderzoek bij Stichting STC-Group was het jaarverslag 2007 dat de instelling had opgesteld. Op locatie vonden gesprekken plaats met constructeurs, vaststellers, beoordelaars, voorzitter en leden van de examencommissie en het management. Tevens werd relevante documentatie onderzocht. van de tien opleidingen is onderzocht. De voorlopige uitkomsten van de productbeoordeling van bijna alle opleidingen zijn tijdens het bezoek besproken. Ter afsluiting vond een gesprek plaats met het college van bestuur. Tijdens het onderzoek bleek dat de geselecteerde deelkwalificatie Ladingbehandeling en fysieke distributie IV vervoer en distributie (52401) van de opleiding Manager haven, vervoer en logistiek (10682) BOL niet meer werd geëxamineerd en daarom is deze vervallen in dit onderzoek. De inspectie heeft vervolgens de eerstvolgende actieve deelkwalificatie uit de steekproef toegevoegd aan het onderzoek en het exameninstrumentarium van deze deelkwalificatie is na het bezoek aan de instelling onderzocht. Dit is de deelkwalificatie Ladingbehandeling en Fysieke distributie IV (52404). Onderzochte eindtermgerichte opleidingen Crebo Naam opleiding Leerweg Deelkwalificaties Stuurman/ werktuigkundige zeevisvaart SW5 Exameneenheid en locatie BOL Stichting STC- Group Matroos BBL Stichting STC- Group Warehouse voorman Chauffeur goederenvervoer BBL Stichting STC- Group BBL Stichting STC- Group p. 9 van 23

10 10681 Assistent operationeel medewerker transport en logistiek Manager haven, vervoer en logistiek Assistentexpediteur BOL Stichting STC- Group BOL Stichting STC- Group BBL Stichting STC- Group Onderzochte competentiegerichte opleidingen Crebo Leerweg Exameneenheid en locatie Matroos (Matroos BOL Stichting STC-Group binnenvaart) Bootman BBL Stichting STC-Group Medewerker havenoperaties BBL Stichting STC-Group p. 10 van 23

11 2 KWALITEIT EXAMINERING BIJ STICHTING STC- GROUP 2.1. Beoordeling opleidingen bij Stichting STC-Group Standaard 1 Vertrouwen beroepenveld 2 Tevredenheid deelnemer 3 Deskundigheid betrokkenen 4 5 Instrumentarium: uitstroomeisen Instrumentarium: 6 Transparantie processen 7 Borging processen 8 Wettelijke vereisten Stuurman/ BOL G V V V V V V V Werktuigkundige zeevisvaart SW Matroos BBL G V V V V V V V Warehouse voorman BBL G V V O O V V V Chauffeur BBL G V V G V V V V goederenvervoer Assistent operationeel BOL G V V V V V V V medewerker transport en logistiek Manager haven, BOL G V V O O V V V vervoer en logistiek Assistent-Expediteur BBL G V V O V V V V Matroos (Matroos BOL G V V G V V V V binnenvaart) Bootman BBL G V V G V V V V Medewerker havenoperaties BBL G V V O O V V V 2.2 Beschouwing Algemeen beeld van de opleidingen Warehouse voorman, Manager haven, vervoer en logistiek, Assistent-Expediteur en Medewerker havenoperaties voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen. Het exameninstrumentarium van de opleidingen Warehouse voorman, Manager haven, vervoer en logistiek en Medewerker havenoperaties voldoet eveneens niet aan de toetstechnische kwaliteitseisen. van de overige opleidingen voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische kwaliteitseisen. p. 11 van 23

12 Voor alle onderzochte opleidingen geldt dat het bedrijfsleven een groot vertrouwen heeft in de examens en de deelnemers tevreden zijn. De betrokkenen bij de examinering op de onderwijsinstelling en de externe beoordelaars zijn voldoende deskundig. De examenprocessen zijn voldoende transparant en geborgd en er is voldaan aan de wettelijke vereisten. Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Beoordeling exameninstrumentarium Stuurman/Werktuigkundige zeevisvaart SW BOL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Zeemanschap-I/navigatie-I G G Visserijkunde I/II G G Zeemanschap-IIV V V Scheepswerktuigkunde-IIIP G G Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Stuurman/Werktuigkundige zeevisvaart SW5 De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau voldoende op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Bijna alle eindtermen worden gedekt en de gekozen onderzoeksvormen passen in voldoende mate bij de aard en het niveau van de eindtermen. Er wordt volledig tegemoet gekomen aan wettelijke beroepsvereisten die in het eindtermendocument zijn opgenomen. De opdrachten en beoordelingsmodellen die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn betrouwbaar. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. p. 12 van 23

13 Beoordeling exameninstrumentarium Matroos BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Reparatie en Onderhoud V V Laden en lossen 2 G V Laden en lossen 1 V V Basisvaardigheden Binnenvaart V V Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Matroos De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau toereikend op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Bijna alle eindtermen worden gedekt en de gekozen onderzoeksvormen passen in voldoende mate bij de aard en het niveau van de eindtermen. De opdrachten en beoordelingsmodellen die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn betrouwbaar waarbij er een aandachtspunt is ten aanzien van het schriftelijk vastleggen van de beoordelingscriteria en cesuur in de bpv. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. Beoordeling exameninstrumentarium Warehouse voorman BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Communicatie en leidinggeven V O Bedrijfseconomie, planning en organisatie V V Beroepsspecifiek warehouse voorman O O p. 13 van 23

14 Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Warehouse voorman De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau onvoldoende bij de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Deze constatering geldt voor de deelkwalificatie Beroepsspecifiek warehouse voorman waarbij praktische eindtermen zoals het uitvoeren van werkzaamheden en het verhelpen van storingen, worden afgetoetst door middel van schriftelijke opdrachten. Door te kiezen voor schriftelijke opdrachten bij deze praktische eindtermen wordt niet op het juiste beheersingsniveau getoetst. voldoet onvoldoende aan de toetstechnische eisen; met name de beoordelingscriteria zijn onvoldoende uitgewerkt. Dit geldt voor de deelkwalificatie Communicatie en leidinggeven en Beroepsspecifiek warehouse voorman. De beroepsspecifieke praktijktoetsen bevatten wel criteria die opgenomen moeten worden in de verslagen maar niet aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Het is daardoor niet duidelijk op welke wijze de criteria moeten terugkomen in de verslagen. Daarnaast bevatten de beroepsspecifieke theorie toetsen een zeer summier antwoordmodel. Bijvoorbeeld: vraag 10 van de toets "01 beroepsspecifieke theorie 1" vraagt om een omschrijving van taken, doch deze worden niet uitgewerkt in het antwoordmodel. Een ander voorbeeld: in toets "02 beroepsspecifieke theorie 2" wordt bij vraag 1 gevraagd naar voorbereidingen, in het antwoordmodel staat dat er 7x2 punten te verdienen zijn dus moeten er 7 antwoorden gegeven worden (en dat moet dus ook aangegeven worden in de vraag), er zijn er zes genoemd. Beoordeling exameninstrumentarium Chauffeur goederenvervoer BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Rituitvoering grensoverschrijdend G G Beroepshouding en communicatie v/d G G chauffeur goederenvervoer Voertuigtechniek en onderhoud G V Vervoerskennis G V p. 14 van 23

15 Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Chauffeur goederenvervoer De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau goed op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Alle eindtermen worden geëxamineerd en de gekozen onderzoeksvormen passen bij het beheersingsniveau van de eindtermen. Er wordt volledig tegemoet gekomen aan wettelijke beroepsvereisten die in het eindtermendocument zijn opgenomen. De dekking en het niveau van de examenonderzoeken wordt zorgvuldig geborgd in procedures tijdens de constructie en vaststellingsfasen. De opdrachten en beoordelingsmodellen die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn betrouwbaar. Daarbij is een aandachtspunt dat de beoordelingscriteria en cesuur in de BPV van de deelkwalificaties Voertuigtechniek en onderhoud en Vervoerskennis nog beter schriftelijk kunnen worden vastgelegd. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. Beoordeling exameninstrumentarium Assistent operationeel medewerker transport en logistiek BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen 52391Topografie van Nederland G G Werken in het vervoer V V Werken in een warehouse G V Verkenning vervoer en logistiek Basis V V Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Assistent operationeel medewerker Transport en Logistiek De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau toereikend op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Bijna alle eindtermen worden gedekt en de gekozen onderzoeksvormen passen in voldoende mate bij de aard en het niveau van de eindtermen. De opdrachten en beoordelingsmodellen die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn betrouwbaar waarbij er een aandachtspunt is ten p. 15 van 23

16 aanzien van het schriftelijk vastleggen van de beoordelingscriteria en cesuur in de bpv van drie deelkwalificaties. Deze kunnen nog beter schriftelijk worden vastgelegd. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. Beoordeling exameninstrumentarium Manager haven, vervoer en logistiek BOL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Ladingbeh. en fysieke distributie IV vervoer O V en distributie exp (Bedrijfs)economie IV H,V&L O O Personeel en organisatie IV H,V&L G V Communicatie IV manager H,V&L O O Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Manager haven, vervoer en logistiek De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau niet voldoende op de uitstroomeisen. In de toetsen van Ladingbehandeling en fysieke distributie IV exp. worden de eindtermen 3, 4 en 5 niet volledig getoetst. Hierdoor wordt slechts 40% van de eindtermen volledig getoetst. De toetsvorm en de inhoud van de toetsen tot en met van de deelkwalificatie (Bedrijfs)economie IV H,V&L is voor een groot deel niet in overeenstemming met de eindtermen waardoor er een dekkingsgraad is van slechts 42%. Voor de deelkwalificatie Communicatie IV geldt dat het beheersingsniveau dat getoetst wordt niet overeenkomt met de aard van de eindtermen. De bijgevoegde toetsen zijn sterk gericht op theoretische aspecten en toetsen niet of de deelnemer in staat is op beleidsniveau te communiceren en terug te koppelen. De inhoud van de eindterm wordt te algemeen getoetst. Een deel van de toetsen heeft geen relatie met de eindtermen hoewel dat dit volgens de toetsmatrijs wel het geval zou moeten zijn. Hierdoor wordt slechts 63% van de eindtermen getoetst. p. 16 van 23

17 De examenonderzoeken, zoals toetsen en bpv-opdrachten, die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn gedeeltelijk niet betrouwbaar. De informatie voor deelnemer en beoordelaar is niet volledig bij de deelkwalificaties Bedrijfseconomie IV en Communicatie IV. Er wordt niet vermeld wat elke prestatie/antwoord voor deelscore oplevert. Hierdoor is een objectieve beoordeling niet geborgd. De deelkwalificaties Ladingbeh. en fysieke distributie IV vervoer en distributie exp. en Personeel en organisatie IV zijn met een voldoende beoordeeld omdat bij de meeste toetsen de deelscores wel duidelijk zijn. Beoordeling exameninstrumentarium Assistent- expediteur BOL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Maatschappelijk culturele Vorming III O V Ladingadministratie en logistiek III AEXP G V (Bedrijfs)economie III AEXP/ACARG G V Communicatie III AEXP/ACARG V V Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Assistent-expediteur De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau onvoldoende bij de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Deze constatering is er voor deelkwalificatie Maatschappelijk Culturele Vorming III omdat de eindtermen 1, 2, 5, 10, 11 en 12 in onvoldoende mate zijn opgenomen in het exameninstrumentarium waardoor er een dekkingsgraad is behaald van slechts 53%. De examenonderzoeken, zoals toetsen en bpv-opdrachten, die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen voldoen aan de toetstechnische kwaliteitseisen. p. 17 van 23

18 Beoordeling exameninstrumentarium Matroos binnenvaart BOL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Matroos (Matroos binnenvaart) G V Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Matroos De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau goed op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het kwalificatiedossier. De dekking en het niveau van de examenonderzoeken wordt zorgvuldig geborgd in procedures tijdens de constructie en vaststellingsfasen en er wordt regelmatig geëvalueerd. De toetsen die worden gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn voldoende. Er is een aandachtspunt ten aanzien van het nader specificeren van de beoordelingscriteria in de bpv. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. Beoordeling exameninstrumentarium Bootman BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Bootman G V Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Bootman p. 18 van 23

19 De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau goed op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het kwalificatiedossier. De dekking en het niveau van de examenonderzoeken wordt zorgvuldig geborgd in procedures tijdens de constructie en vaststellingsfasen en wordt regelmatig geëvalueerd. De toetsen die worden gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn voldoende. Er is een aandachtspunt ten aanzien van het nader specificeren van de beoordelingscriteria in de bpv. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. Beoordeling exameninstrumentarium Medewerker havenoperaties BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Medewerker havenoperaties O O Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Medewerker havenoperaties voldoet niet aan de inhoudelijke uitstroomeisen omdat in de proeven van bekwaamheid niet is opgenomen op welk beheersingsniveau de competenties per kerntaak moeten worden getoond door de deelnemer. Daarnaast ontbreekt de cesuur per kerntaak. Hierdoor bestaat het risico dat niet alle competenties en kerntaken op het juiste niveau worden getoetst. voldoet niet aan de toetstechnische eisen omdat in de proeven van bekwaamheid de opdrachten voor de deelnemer niet zijn uitgewerkt waardoor de informatie voor de deelnemer niet duidelijk is. In deze proeven zijn weliswaar antwoordmodellen opgenomen die voor de beoordelaar specifiek zijn uitgewerkt voor wat betreft de te beoordelen onderwerpen, maar deze antwoordmodellen bevatten geen nadere specificatie bij welke deelscore er een voldoende dan wel een onvoldoende is behaald. Daarnaast is niet opgenomen onder welke afnamecondities de toetsing moet plaatsvinden. Hierdoor bestaat het risico dat de afname en beoordeling niet betrouwbaar verloopt. p. 19 van 23

20 Toelichting beoordeling examineringsprocessen De navolgende toelichting geldt voor alle onderzochte opleidingen. Het representatieve beroepenveld heeft veel vertrouwen in de examinering van de opleiding en in potentiële werknemers die door de opleiding gediplomeerd zijn. Dit vertrouwen is gebaseerd op een goede werkrelatie met het beroepenveld, waardoor deze op de hoogte is van de inhoud van de examens en van de manier waarop de kwaliteit van examinering en examens geborgd wordt. Daarnaast is het beroepenveld ruim vertegenwoordigd in de bedrijfstakcommissies en daardoor periodiek betrokken bij de beoordeling, verbetering en innovatie van examens. De deelnemers zijn voldoende tevreden over de kernpunten van de examinering van de opleiding, dat wil zeggen over de voorlichting, de inhoud, de afname, de beoordeling, bekendmaking daarvan en inzage in gemaakt werk. Uit de analyse van de vragenlijsten blijkt dat een gemiddelde score van 3,7 op een schaal van 5 is behaald. De verbeterpunten zijn benoemd als actiepunten die onder meer in de leerlingenraad zijn besproken. De betrokkenen bij de examinering, dat wil zeggen de constructeurs, vaststellers en beoordelaars, zowel in de instelling als in de leerbedrijven, bezitten een toereikende mate van vakinhoudelijke en toetstechnische competentie in de door hen te verrichten taken. Hun deskundigheid is gebaseerd op scholing of ruime ervaring. Hoewel het exameninstrumentarium van enkele opleidingen niet voldoet aan de uitstroomeisen en toetstechnische kwaliteitseisen is het systeem van deskundigheidshandhaving en bevordering dusdanig dat er ook voor deze opleidingen is geconstateerd dat de deskundigheid in voldoende mate aanwezig is. STC zorgt voor gerichte scholing en evalueert structureel waarbij deskundigheid één van de onderwerpen is. De examinering verloopt toereikend inzichtelijk, men weet waar men aan toe is. De procedures en taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn beschreven. Deze zijn bekend aan deelnemers, beroepenveld en beoordelaars. Een aandachtspunt is de richtlijnen voor beoordelaars die zijn opgenomen in de antwoordmodellen van vooral de praktijkopdrachten in de bpv helderder kunnen. De examinering is in het algemeen voldoende geborgd. Op verschillende niveaus wordt de examinering regelmatig geëvalueerd en op basis van deze evaluatie worden maatregelen genomen. Bij deze evaluatie zijn deelnemers, medewerkers en leden van de bedrijfstakcommissie of vertegenwoordigers van het bedrijfsleven betrokken. De actiepunten zijn opgenomen in sectorplannen. Verantwoording wordt afgelegd door middel van een jaarverslag. De instelling voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering. p. 20 van 23

21 3 CONCLUSIES EN VERVOLGTOEZICHT Het onderzoek naar de kwaliteit van de examens bij Stichting STC-Group vond plaats op 26 maart De examinering van de volgende opleidingen is van onvoldoende kwaliteit: Warehouse voorman (10666) BOL, omdat het exameninstrumentarium inhoudelijk niet voldoet aan de uitstroomeisen en niet voldoet aan de toetstechnische eisen. Manager haven, vervoer en logistiek (10682) BBL. Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het eindtermendocument en voldoet niet aan de toetstechnische kwaliteitseisen. Assistent-Expediteur (10686) BOL. voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het eindtermendocument. Medewerker havenoperaties (93070) BBL. voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het kwalificatiedossier en voldoet eveneens niet aan de toetstechnische kwaliteitseisen. Van deze constateringen van onvoldoende examenkwaliteit wordt melding gemaakt aan de minister van OCW. Volgend jaar zal een onderzoek plaatsvinden naar de kwaliteitsverbetering van de examinering bij deze opleidingen. Over de uitvoering zullen te zijner tijd nadere afspraken gemaakt worden. De examinering van de volgende onderzochte opleidingen is van voldoende kwaliteit: Stuurman/Werktuigkundige zeevisvaart SW5 (10645) BOL Matroos (10652) BBL Chauffeur goederenvervoer (10678) BBL Assistent operationeel medewerker transport en logistiek (10681) BOL Matroos binnenvaart (91881) BOL Bootman (93030) BBL Bij deze opleidingen vindt geen vervolgonderzoek plaats. De opleidingen kunnen overigens op grond van de aselecte steekproeftrekking opnieuw onderzocht worden. p. 21 van 23

22 p. 22 van 23

23 BIJLAGE 1: STANDAARDEN EN NORMERING De standaarden en normering zijn opgenomen in de Regeling standaarden examens beroepsonderwijs , gepubliceerd in de staatscourant 29 april DOMEIN A: VALIDERING DOOR BELANGHEBBENDEN Standaard 1: Het beroepenveld heeft vertrouwen in de kwaliteit van de examinering. Standaard 2: De deelnemer is tevreden over de kwaliteit van de examinering. DOMEIN B: DESKUNDIGHEID VAN BETROKKENEN Standaard 3: De betrokkenen bij examinering zijn deskundig. DOMEIN C: EXAMENINSTRUMENTARIUM Standaard 4: voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen. Standaard 5: voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen. DOMEIN D: PROCESSEN Standaard 6: De examineringsprocessen zijn transparant. Standaard 7: De examineringsprocessen zijn geborgd. DOMEIN E: WETTELIJKE VEREISTEN Standaard 8: De instelling voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering. De kwaliteit van de examinering is voldoende, wanneer zes van de acht standaarden minimaal voldoende zijn, waaronder in elk geval standaarden 4, 5 en 8. Voor een toelichting op de standaarden en de normering, zie het document Toezichtkader examinering (te vinden op p. 23 van 23

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Stichting ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 20

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Heronderzoek examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 Rapportage kwaliteit examinering Holland College 2007-2008 p.2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008

Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008 Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering Groenhorst College 2007-2008 p.2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, januari 2010 p. 2 van 25 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 Utrecht, oktober 2011 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 35 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

STICHTING STC-GROUP ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 STICHTING STC-GRUP NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, mei 2010 Rapportage kwaliteit examinering Stichting STC-Group 2009 p. 2 van 37 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2012 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering De Rooi Pannen 2007-2008 p.2 van 37 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat

Nadere informatie

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010 Utrecht, juli 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juli 2011 p. 2 van 23 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, mei 2011 p. 2 van 19 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, december 2011 p. 2 van 22 Vaststelling rapport Dit conceptrapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, oktober 2011 p. 2 van 31 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, februari 2010 p. 2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2011 Rapportage kwaliteit examinering 2010-2011 Berechja College p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Variva Opleidingen BV Plaats : Someren BRIN nummer : 28CP Onderzoeksnummer : 287260 Datum onderzoek : 7 maart 2016 Datum vaststelling : 20 april

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

Bureau ICE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS Definitief

Bureau ICE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS Definitief Bureau ICE ONDERZOEK KALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN AN EXAMENLEERANCIERS 2009 Definitief Amersfoort, mei 2009 ASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 35 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Amersfoort, juli 2009 Rapportage kwaliteit exameninstrumenten bij leverancier Kenwerk 2009 p.2 van 18 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Stichting Nimeto NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, december 2009 p. 2 van 30 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op

Nadere informatie

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 41 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Examenverslag MBO 2009

Examenverslag MBO 2009 Examenverslag MBO 2009 Kwaliteit examinering in het middelbaar beroepsonderwijs Inspectie van het Onderwijs Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding 7 2 Methode van onderzoek 10 2.1 Vier soorten onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering Bijlage 1, behorende bij artikel 1: standaarden en normering voor kwaliteit van Inhoud standaarden voor kwaliteit van Domein A: Validering door belanghebbenden Standaard 1 (niveau exameneenheid): het beroepenveld

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems Beoordeling kwaliteit mbo examens 19 november 2008 Gerard Bukkems Onderwerpen: 1. Uitgangspunten 2. Steekproef 3. Examenstandaarden 4. Consequenties bij onvoldoende examenkwaliteit 5. Werkwijze inspectie

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen STAAT VAN DE INSTELLING Savantis exameninstelling te Waddinxveen Definitief December 2013 BRIN: 26EJ Onderzoeksnummer: 269802 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2013 Conceptrapport verzonden op: 6 augustus

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Kaya Korona Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30GR-5 Crebo-nummer : 10049, 10742

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO KOS Kappersopleidingen Kapper (Junior kapper) Oktober 2012 Plaats: Tilburg BRIN: 24KT Onderzoeksnummer: 127548 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Assistent Logistiek Medewerker Crebonummer : 93731 Is er

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 STICHTING DELTIN CLLEGE NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 Rapportage kwaliteit examinering Stichting Deltion College 2009 p. 2 van 69 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : LTTR Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product :Frontoffice manager Crebonummer :94072 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer : 90112

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek teamleider Crebonummer

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 01-01-2011 t/m 30-06-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvoering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgroep heeft het middelbaar beroepsonderwijs ondergebracht bij

Nadere informatie

Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014

Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014 Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. TOEZICHTKADER BVE 2012... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Aspect 2.1 Exameninstrumentarium... 6 2.3 Aspect

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SHE Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager/ondernemer Horeca Crebonummer : 90303 Is er sprake van

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Visavi Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Junior Kapper Crebonummer : 95120 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel Stukadoor (Decoratie) Crebonummer : 91501 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Schoonmaak- en Glazenwassen (Schoonmakermedewerker vloeronderhoud)

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VOC Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Autoschadehersteller, niveau 2 Crebonummer : 95030 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Entreeopleiding assistent assistent dienstverlening en zorg

Nadere informatie

Het construeren van examenprojecten, een hele opgave

Het construeren van examenprojecten, een hele opgave Het construeren van examenprojecten, een hele opgave van, voor én door het onderwijs 21 maart 2014 Anja Mossel en Evelien Epping Programma Inhoud van een examenproject Kwaliteitseisen Standaarden Inspectie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage Assistent operator (Basisoperator) Allround operator (Operator B) KWALITEITSONDERZOEK

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo KWALITEITSONDERZOEKEN MBO Roc van Twente te Hengelo Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 Regelgeving mbt taal en rekenen is ingewikkeld Toezicht voortvloeiend uit de regelgeving behoeft op onderdelen verduidelijking of wijziging 2013 en verder: toezicht op talen

Nadere informatie

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Trainers: Joke Steenbruggen en Robert Kamper 1 De cesuur per werkproces moet op 75% liggen Prestaties zoals zichtbaar

Nadere informatie

Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College. Juni 2013

Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College. Juni 2013 Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College Juni 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Examencommissie... 4 2.2 Subexamencommissie... 4 2.3 Toetsvaststellingscommissie (TVC)...

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Amice Opleidingscentrum. Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Amice Opleidingscentrum. Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Amice Opleidingscentrum Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist Plaats : Barneveld BRIN nummer : 24YG Onderzoeksnummer : 288275 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. SVGB Exameninstelling te Utrecht. Februari 2015

STAAT VAN DE INSTELLING. SVGB Exameninstelling te Utrecht. Februari 2015 STAAT VAN DE INSTELLING SVGB Exameninstelling te Utrecht Februari 2015 BRIN: 29ZC Onderzoeksnummer: 280565 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport verzonden op: 13 januari 2015 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Gilde Opleidingen te Roermond

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Gilde Opleidingen te Roermond ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Gilde Opleidingen te Roermond Manager transport en logistiek (Manager transport en logistiek) Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden)

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West Brabant te Etten-Leur Chauffeur goederenvervoer Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280559 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

Dilemma s in borging en vaststelling. Conferentie Servicepunt examinering mbo Jan Adema Trainer/adviseur RCEC Cito

Dilemma s in borging en vaststelling. Conferentie Servicepunt examinering mbo Jan Adema Trainer/adviseur RCEC Cito Dilemma s in borging en vaststelling Conferentie Servicepunt examinering mbo 21-3-2014 Jan Adema Trainer/adviseur RCEC Cito Veelgestelde vragen Hoeveel uren heeft de vaststeller nodig? Ingekochte examens

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Kaya Korona Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30GR-5 Crebo-nummers : 92180 en 95272

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verslag van werkzaamheden... 3 3. Risico s volgens bevoegd gezag... 4 4. RMC meldingen... 5 5. Jaarverslag... 5 6. Kwaliteitsverbeteringen...

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Vakschool STC-Group te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Vakschool STC-Group te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Vakschool STC-Group te Rotterdam Assistent logistiek medewerker Chauffeur goederenvervoer Machinist railvervoer Koopvaardij officier alle schepen

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden STAAT VAN DE INSTELLING MBO Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden Januari 2013 H3253983/5 BRIN: 24UY Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127973 HB3488161 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2012 Conceptrapport

Nadere informatie