STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008"

Transcriptie

1 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING Amersfoort, juli 2008

2 p. 2 van 23

3 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 26 maart 2008 plaatsvond bij Stichting STC-Group. Het rapport is vastgesteld op 18 juli Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm. p. 3 van 23

4 p. 4 van 23

5 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 7 1 INLEIDING 9 2 KWALITEIT EXAMINERING BIJ STICHTING STC- GROUP 11 3 CONCLUSIES EN VERVOLGTOEZICHT 21 BIJLAGE 1: STANDAARDEN EN NORMERING 23 p. 5 van 23

6 p. 6 van 23

7 SAMENVATTING Het onderzoek naar de kwaliteit van de examens bij Stichting STC-Group vond plaats op 26 maart De examinering van de volgende opleidingen is van onvoldoende kwaliteit: Warehouse voorman (10666) BOL, omdat het exameninstrumentarium inhoudelijk niet voldoet aan de uitstroomeisen van het eindtermendocument. Daarnaast zijn tekortkomingen geconstateerd in de toetstechnische eisen. Manager haven, vervoer en logistiek (10682) BBL. Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het eindtermendocument en voldoet eveneens niet in voldoende mate aan de toetstechnische kwaliteitseisen. Assistent-expediteur (10686) BOL. voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het eindtermendocument. Medewerker havenoperaties (93070) BBL. voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het kwalificatiedossier en voldoet eveneens niet aan de toetstechnische kwaliteitseisen. Van deze constateringen van onvoldoende examenkwaliteit wordt melding gemaakt aan de minister van OCW. Volgend jaar zal een onderzoek plaatsvinden naar de kwaliteitsverbetering van de examinering bij deze opleidingen. Over de uitvoering zullen te zijner tijd nadere afspraken gemaakt worden. De examinering van de volgende onderzochte opleidingen is van voldoende kwaliteit: Stuurman/werktuigkundige zeevisvaart SW5 (10645) BOL Matroos (10652) BBL Chauffeur goederenvervoer (10678) BBL Assistent operationeel medewerker transport en logistiek (10681) BOL Matroos binnenvaart (91881) BOL Bootman (93030) BBL Bij deze opleidingen vindt geen vervolgonderzoek plaats. De opleidingen kunnen overigens op grond van de aselecte steekproeftrekking opnieuw onderzocht worden. p. 7 van 23

8 p. 8 van 23

9 1 INLEIDING Opzet onderzoek Het onderzoek is gebaseerd op het Toezichtkader examinering BVE en de hierin opgenomen standaarden en normering. Deze zijn opgenomen in de bijlage. Uitgangspunt voor het onderzoek bij Stichting STC-Group was het jaarverslag 2007 dat de instelling had opgesteld. Op locatie vonden gesprekken plaats met constructeurs, vaststellers, beoordelaars, voorzitter en leden van de examencommissie en het management. Tevens werd relevante documentatie onderzocht. van de tien opleidingen is onderzocht. De voorlopige uitkomsten van de productbeoordeling van bijna alle opleidingen zijn tijdens het bezoek besproken. Ter afsluiting vond een gesprek plaats met het college van bestuur. Tijdens het onderzoek bleek dat de geselecteerde deelkwalificatie Ladingbehandeling en fysieke distributie IV vervoer en distributie (52401) van de opleiding Manager haven, vervoer en logistiek (10682) BOL niet meer werd geëxamineerd en daarom is deze vervallen in dit onderzoek. De inspectie heeft vervolgens de eerstvolgende actieve deelkwalificatie uit de steekproef toegevoegd aan het onderzoek en het exameninstrumentarium van deze deelkwalificatie is na het bezoek aan de instelling onderzocht. Dit is de deelkwalificatie Ladingbehandeling en Fysieke distributie IV (52404). Onderzochte eindtermgerichte opleidingen Crebo Naam opleiding Leerweg Deelkwalificaties Stuurman/ werktuigkundige zeevisvaart SW5 Exameneenheid en locatie BOL Stichting STC- Group Matroos BBL Stichting STC- Group Warehouse voorman Chauffeur goederenvervoer BBL Stichting STC- Group BBL Stichting STC- Group p. 9 van 23

10 10681 Assistent operationeel medewerker transport en logistiek Manager haven, vervoer en logistiek Assistentexpediteur BOL Stichting STC- Group BOL Stichting STC- Group BBL Stichting STC- Group Onderzochte competentiegerichte opleidingen Crebo Leerweg Exameneenheid en locatie Matroos (Matroos BOL Stichting STC-Group binnenvaart) Bootman BBL Stichting STC-Group Medewerker havenoperaties BBL Stichting STC-Group p. 10 van 23

11 2 KWALITEIT EXAMINERING BIJ STICHTING STC- GROUP 2.1. Beoordeling opleidingen bij Stichting STC-Group Standaard 1 Vertrouwen beroepenveld 2 Tevredenheid deelnemer 3 Deskundigheid betrokkenen 4 5 Instrumentarium: uitstroomeisen Instrumentarium: 6 Transparantie processen 7 Borging processen 8 Wettelijke vereisten Stuurman/ BOL G V V V V V V V Werktuigkundige zeevisvaart SW Matroos BBL G V V V V V V V Warehouse voorman BBL G V V O O V V V Chauffeur BBL G V V G V V V V goederenvervoer Assistent operationeel BOL G V V V V V V V medewerker transport en logistiek Manager haven, BOL G V V O O V V V vervoer en logistiek Assistent-Expediteur BBL G V V O V V V V Matroos (Matroos BOL G V V G V V V V binnenvaart) Bootman BBL G V V G V V V V Medewerker havenoperaties BBL G V V O O V V V 2.2 Beschouwing Algemeen beeld van de opleidingen Warehouse voorman, Manager haven, vervoer en logistiek, Assistent-Expediteur en Medewerker havenoperaties voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen. Het exameninstrumentarium van de opleidingen Warehouse voorman, Manager haven, vervoer en logistiek en Medewerker havenoperaties voldoet eveneens niet aan de toetstechnische kwaliteitseisen. van de overige opleidingen voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische kwaliteitseisen. p. 11 van 23

12 Voor alle onderzochte opleidingen geldt dat het bedrijfsleven een groot vertrouwen heeft in de examens en de deelnemers tevreden zijn. De betrokkenen bij de examinering op de onderwijsinstelling en de externe beoordelaars zijn voldoende deskundig. De examenprocessen zijn voldoende transparant en geborgd en er is voldaan aan de wettelijke vereisten. Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Beoordeling exameninstrumentarium Stuurman/Werktuigkundige zeevisvaart SW BOL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Zeemanschap-I/navigatie-I G G Visserijkunde I/II G G Zeemanschap-IIV V V Scheepswerktuigkunde-IIIP G G Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Stuurman/Werktuigkundige zeevisvaart SW5 De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau voldoende op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Bijna alle eindtermen worden gedekt en de gekozen onderzoeksvormen passen in voldoende mate bij de aard en het niveau van de eindtermen. Er wordt volledig tegemoet gekomen aan wettelijke beroepsvereisten die in het eindtermendocument zijn opgenomen. De opdrachten en beoordelingsmodellen die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn betrouwbaar. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. p. 12 van 23

13 Beoordeling exameninstrumentarium Matroos BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Reparatie en Onderhoud V V Laden en lossen 2 G V Laden en lossen 1 V V Basisvaardigheden Binnenvaart V V Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Matroos De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau toereikend op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Bijna alle eindtermen worden gedekt en de gekozen onderzoeksvormen passen in voldoende mate bij de aard en het niveau van de eindtermen. De opdrachten en beoordelingsmodellen die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn betrouwbaar waarbij er een aandachtspunt is ten aanzien van het schriftelijk vastleggen van de beoordelingscriteria en cesuur in de bpv. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. Beoordeling exameninstrumentarium Warehouse voorman BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Communicatie en leidinggeven V O Bedrijfseconomie, planning en organisatie V V Beroepsspecifiek warehouse voorman O O p. 13 van 23

14 Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Warehouse voorman De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau onvoldoende bij de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Deze constatering geldt voor de deelkwalificatie Beroepsspecifiek warehouse voorman waarbij praktische eindtermen zoals het uitvoeren van werkzaamheden en het verhelpen van storingen, worden afgetoetst door middel van schriftelijke opdrachten. Door te kiezen voor schriftelijke opdrachten bij deze praktische eindtermen wordt niet op het juiste beheersingsniveau getoetst. voldoet onvoldoende aan de toetstechnische eisen; met name de beoordelingscriteria zijn onvoldoende uitgewerkt. Dit geldt voor de deelkwalificatie Communicatie en leidinggeven en Beroepsspecifiek warehouse voorman. De beroepsspecifieke praktijktoetsen bevatten wel criteria die opgenomen moeten worden in de verslagen maar niet aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Het is daardoor niet duidelijk op welke wijze de criteria moeten terugkomen in de verslagen. Daarnaast bevatten de beroepsspecifieke theorie toetsen een zeer summier antwoordmodel. Bijvoorbeeld: vraag 10 van de toets "01 beroepsspecifieke theorie 1" vraagt om een omschrijving van taken, doch deze worden niet uitgewerkt in het antwoordmodel. Een ander voorbeeld: in toets "02 beroepsspecifieke theorie 2" wordt bij vraag 1 gevraagd naar voorbereidingen, in het antwoordmodel staat dat er 7x2 punten te verdienen zijn dus moeten er 7 antwoorden gegeven worden (en dat moet dus ook aangegeven worden in de vraag), er zijn er zes genoemd. Beoordeling exameninstrumentarium Chauffeur goederenvervoer BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Rituitvoering grensoverschrijdend G G Beroepshouding en communicatie v/d G G chauffeur goederenvervoer Voertuigtechniek en onderhoud G V Vervoerskennis G V p. 14 van 23

15 Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Chauffeur goederenvervoer De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau goed op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Alle eindtermen worden geëxamineerd en de gekozen onderzoeksvormen passen bij het beheersingsniveau van de eindtermen. Er wordt volledig tegemoet gekomen aan wettelijke beroepsvereisten die in het eindtermendocument zijn opgenomen. De dekking en het niveau van de examenonderzoeken wordt zorgvuldig geborgd in procedures tijdens de constructie en vaststellingsfasen. De opdrachten en beoordelingsmodellen die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn betrouwbaar. Daarbij is een aandachtspunt dat de beoordelingscriteria en cesuur in de BPV van de deelkwalificaties Voertuigtechniek en onderhoud en Vervoerskennis nog beter schriftelijk kunnen worden vastgelegd. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. Beoordeling exameninstrumentarium Assistent operationeel medewerker transport en logistiek BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen 52391Topografie van Nederland G G Werken in het vervoer V V Werken in een warehouse G V Verkenning vervoer en logistiek Basis V V Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Assistent operationeel medewerker Transport en Logistiek De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau toereikend op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Bijna alle eindtermen worden gedekt en de gekozen onderzoeksvormen passen in voldoende mate bij de aard en het niveau van de eindtermen. De opdrachten en beoordelingsmodellen die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn betrouwbaar waarbij er een aandachtspunt is ten p. 15 van 23

16 aanzien van het schriftelijk vastleggen van de beoordelingscriteria en cesuur in de bpv van drie deelkwalificaties. Deze kunnen nog beter schriftelijk worden vastgelegd. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. Beoordeling exameninstrumentarium Manager haven, vervoer en logistiek BOL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Ladingbeh. en fysieke distributie IV vervoer O V en distributie exp (Bedrijfs)economie IV H,V&L O O Personeel en organisatie IV H,V&L G V Communicatie IV manager H,V&L O O Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Manager haven, vervoer en logistiek De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau niet voldoende op de uitstroomeisen. In de toetsen van Ladingbehandeling en fysieke distributie IV exp. worden de eindtermen 3, 4 en 5 niet volledig getoetst. Hierdoor wordt slechts 40% van de eindtermen volledig getoetst. De toetsvorm en de inhoud van de toetsen tot en met van de deelkwalificatie (Bedrijfs)economie IV H,V&L is voor een groot deel niet in overeenstemming met de eindtermen waardoor er een dekkingsgraad is van slechts 42%. Voor de deelkwalificatie Communicatie IV geldt dat het beheersingsniveau dat getoetst wordt niet overeenkomt met de aard van de eindtermen. De bijgevoegde toetsen zijn sterk gericht op theoretische aspecten en toetsen niet of de deelnemer in staat is op beleidsniveau te communiceren en terug te koppelen. De inhoud van de eindterm wordt te algemeen getoetst. Een deel van de toetsen heeft geen relatie met de eindtermen hoewel dat dit volgens de toetsmatrijs wel het geval zou moeten zijn. Hierdoor wordt slechts 63% van de eindtermen getoetst. p. 16 van 23

17 De examenonderzoeken, zoals toetsen en bpv-opdrachten, die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn gedeeltelijk niet betrouwbaar. De informatie voor deelnemer en beoordelaar is niet volledig bij de deelkwalificaties Bedrijfseconomie IV en Communicatie IV. Er wordt niet vermeld wat elke prestatie/antwoord voor deelscore oplevert. Hierdoor is een objectieve beoordeling niet geborgd. De deelkwalificaties Ladingbeh. en fysieke distributie IV vervoer en distributie exp. en Personeel en organisatie IV zijn met een voldoende beoordeeld omdat bij de meeste toetsen de deelscores wel duidelijk zijn. Beoordeling exameninstrumentarium Assistent- expediteur BOL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Maatschappelijk culturele Vorming III O V Ladingadministratie en logistiek III AEXP G V (Bedrijfs)economie III AEXP/ACARG G V Communicatie III AEXP/ACARG V V Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Assistent-expediteur De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau onvoldoende bij de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het eindtermendocument. Deze constatering is er voor deelkwalificatie Maatschappelijk Culturele Vorming III omdat de eindtermen 1, 2, 5, 10, 11 en 12 in onvoldoende mate zijn opgenomen in het exameninstrumentarium waardoor er een dekkingsgraad is behaald van slechts 53%. De examenonderzoeken, zoals toetsen en bpv-opdrachten, die de opleiding gebruikt om het eindniveau te bepalen voldoen aan de toetstechnische kwaliteitseisen. p. 17 van 23

18 Beoordeling exameninstrumentarium Matroos binnenvaart BOL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Matroos (Matroos binnenvaart) G V Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Matroos De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau goed op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het kwalificatiedossier. De dekking en het niveau van de examenonderzoeken wordt zorgvuldig geborgd in procedures tijdens de constructie en vaststellingsfasen en er wordt regelmatig geëvalueerd. De toetsen die worden gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn voldoende. Er is een aandachtspunt ten aanzien van het nader specificeren van de beoordelingscriteria in de bpv. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. Beoordeling exameninstrumentarium Bootman BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Bootman G V Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Bootman p. 18 van 23

19 De examenonderzoeken passen inhoudelijk en qua niveau goed op de uitstroomeisen, zoals opgenomen in het kwalificatiedossier. De dekking en het niveau van de examenonderzoeken wordt zorgvuldig geborgd in procedures tijdens de constructie en vaststellingsfasen en wordt regelmatig geëvalueerd. De toetsen die worden gebruikt om het eindniveau te bepalen zijn voldoende. Er is een aandachtspunt ten aanzien van het nader specificeren van de beoordelingscriteria in de bpv. De afname vindt plaats onder gestandaardiseerde condities. Beoordeling exameninstrumentarium Medewerker havenoperaties BBL Standaard 4. voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Medewerker havenoperaties O O Toelichting beoordeling kwaliteit instrumentarium Medewerker havenoperaties voldoet niet aan de inhoudelijke uitstroomeisen omdat in de proeven van bekwaamheid niet is opgenomen op welk beheersingsniveau de competenties per kerntaak moeten worden getoond door de deelnemer. Daarnaast ontbreekt de cesuur per kerntaak. Hierdoor bestaat het risico dat niet alle competenties en kerntaken op het juiste niveau worden getoetst. voldoet niet aan de toetstechnische eisen omdat in de proeven van bekwaamheid de opdrachten voor de deelnemer niet zijn uitgewerkt waardoor de informatie voor de deelnemer niet duidelijk is. In deze proeven zijn weliswaar antwoordmodellen opgenomen die voor de beoordelaar specifiek zijn uitgewerkt voor wat betreft de te beoordelen onderwerpen, maar deze antwoordmodellen bevatten geen nadere specificatie bij welke deelscore er een voldoende dan wel een onvoldoende is behaald. Daarnaast is niet opgenomen onder welke afnamecondities de toetsing moet plaatsvinden. Hierdoor bestaat het risico dat de afname en beoordeling niet betrouwbaar verloopt. p. 19 van 23

20 Toelichting beoordeling examineringsprocessen De navolgende toelichting geldt voor alle onderzochte opleidingen. Het representatieve beroepenveld heeft veel vertrouwen in de examinering van de opleiding en in potentiële werknemers die door de opleiding gediplomeerd zijn. Dit vertrouwen is gebaseerd op een goede werkrelatie met het beroepenveld, waardoor deze op de hoogte is van de inhoud van de examens en van de manier waarop de kwaliteit van examinering en examens geborgd wordt. Daarnaast is het beroepenveld ruim vertegenwoordigd in de bedrijfstakcommissies en daardoor periodiek betrokken bij de beoordeling, verbetering en innovatie van examens. De deelnemers zijn voldoende tevreden over de kernpunten van de examinering van de opleiding, dat wil zeggen over de voorlichting, de inhoud, de afname, de beoordeling, bekendmaking daarvan en inzage in gemaakt werk. Uit de analyse van de vragenlijsten blijkt dat een gemiddelde score van 3,7 op een schaal van 5 is behaald. De verbeterpunten zijn benoemd als actiepunten die onder meer in de leerlingenraad zijn besproken. De betrokkenen bij de examinering, dat wil zeggen de constructeurs, vaststellers en beoordelaars, zowel in de instelling als in de leerbedrijven, bezitten een toereikende mate van vakinhoudelijke en toetstechnische competentie in de door hen te verrichten taken. Hun deskundigheid is gebaseerd op scholing of ruime ervaring. Hoewel het exameninstrumentarium van enkele opleidingen niet voldoet aan de uitstroomeisen en toetstechnische kwaliteitseisen is het systeem van deskundigheidshandhaving en bevordering dusdanig dat er ook voor deze opleidingen is geconstateerd dat de deskundigheid in voldoende mate aanwezig is. STC zorgt voor gerichte scholing en evalueert structureel waarbij deskundigheid één van de onderwerpen is. De examinering verloopt toereikend inzichtelijk, men weet waar men aan toe is. De procedures en taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn beschreven. Deze zijn bekend aan deelnemers, beroepenveld en beoordelaars. Een aandachtspunt is de richtlijnen voor beoordelaars die zijn opgenomen in de antwoordmodellen van vooral de praktijkopdrachten in de bpv helderder kunnen. De examinering is in het algemeen voldoende geborgd. Op verschillende niveaus wordt de examinering regelmatig geëvalueerd en op basis van deze evaluatie worden maatregelen genomen. Bij deze evaluatie zijn deelnemers, medewerkers en leden van de bedrijfstakcommissie of vertegenwoordigers van het bedrijfsleven betrokken. De actiepunten zijn opgenomen in sectorplannen. Verantwoording wordt afgelegd door middel van een jaarverslag. De instelling voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering. p. 20 van 23

21 3 CONCLUSIES EN VERVOLGTOEZICHT Het onderzoek naar de kwaliteit van de examens bij Stichting STC-Group vond plaats op 26 maart De examinering van de volgende opleidingen is van onvoldoende kwaliteit: Warehouse voorman (10666) BOL, omdat het exameninstrumentarium inhoudelijk niet voldoet aan de uitstroomeisen en niet voldoet aan de toetstechnische eisen. Manager haven, vervoer en logistiek (10682) BBL. Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het eindtermendocument en voldoet niet aan de toetstechnische kwaliteitseisen. Assistent-Expediteur (10686) BOL. voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het eindtermendocument. Medewerker havenoperaties (93070) BBL. voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen van het kwalificatiedossier en voldoet eveneens niet aan de toetstechnische kwaliteitseisen. Van deze constateringen van onvoldoende examenkwaliteit wordt melding gemaakt aan de minister van OCW. Volgend jaar zal een onderzoek plaatsvinden naar de kwaliteitsverbetering van de examinering bij deze opleidingen. Over de uitvoering zullen te zijner tijd nadere afspraken gemaakt worden. De examinering van de volgende onderzochte opleidingen is van voldoende kwaliteit: Stuurman/Werktuigkundige zeevisvaart SW5 (10645) BOL Matroos (10652) BBL Chauffeur goederenvervoer (10678) BBL Assistent operationeel medewerker transport en logistiek (10681) BOL Matroos binnenvaart (91881) BOL Bootman (93030) BBL Bij deze opleidingen vindt geen vervolgonderzoek plaats. De opleidingen kunnen overigens op grond van de aselecte steekproeftrekking opnieuw onderzocht worden. p. 21 van 23

22 p. 22 van 23

23 BIJLAGE 1: STANDAARDEN EN NORMERING De standaarden en normering zijn opgenomen in de Regeling standaarden examens beroepsonderwijs , gepubliceerd in de staatscourant 29 april DOMEIN A: VALIDERING DOOR BELANGHEBBENDEN Standaard 1: Het beroepenveld heeft vertrouwen in de kwaliteit van de examinering. Standaard 2: De deelnemer is tevreden over de kwaliteit van de examinering. DOMEIN B: DESKUNDIGHEID VAN BETROKKENEN Standaard 3: De betrokkenen bij examinering zijn deskundig. DOMEIN C: EXAMENINSTRUMENTARIUM Standaard 4: voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen. Standaard 5: voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen. DOMEIN D: PROCESSEN Standaard 6: De examineringsprocessen zijn transparant. Standaard 7: De examineringsprocessen zijn geborgd. DOMEIN E: WETTELIJKE VEREISTEN Standaard 8: De instelling voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering. De kwaliteit van de examinering is voldoende, wanneer zes van de acht standaarden minimaal voldoende zijn, waaronder in elk geval standaarden 4, 5 en 8. Voor een toelichting op de standaarden en de normering, zie het document Toezichtkader examinering (te vinden op p. 23 van 23

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Stichting ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 20

Nadere informatie

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Heronderzoek examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 Rapportage kwaliteit examinering Holland College 2007-2008 p.2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 Utrecht, oktober 2011 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008

Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008 Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering Groenhorst College 2007-2008 p.2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, januari 2010 p. 2 van 25 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 35 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2012 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering De Rooi Pannen 2007-2008 p.2 van 37 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat

Nadere informatie

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, mei 2011 p. 2 van 19 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, december 2011 p. 2 van 22 Vaststelling rapport Dit conceptrapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Amersfoort, juli 2009 Rapportage kwaliteit exameninstrumenten bij leverancier Kenwerk 2009 p.2 van 18 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Stichting Nimeto NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, december 2009 p. 2 van 30 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op

Nadere informatie

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 41 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering Bijlage 1, behorende bij artikel 1: standaarden en normering voor kwaliteit van Inhoud standaarden voor kwaliteit van Domein A: Validering door belanghebbenden Standaard 1 (niveau exameneenheid): het beroepenveld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems Beoordeling kwaliteit mbo examens 19 november 2008 Gerard Bukkems Onderwerpen: 1. Uitgangspunten 2. Steekproef 3. Examenstandaarden 4. Consequenties bij onvoldoende examenkwaliteit 5. Werkwijze inspectie

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 STICHTING DELTIN CLLEGE NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 Rapportage kwaliteit examinering Stichting Deltion College 2009 p. 2 van 69 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Assistent Logistiek Medewerker Crebonummer : 93731 Is er

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : LTTR Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product :Frontoffice manager Crebonummer :94072 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer : 90112

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 01-01-2011 t/m 30-06-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvoering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgroep heeft het middelbaar beroepsonderwijs ondergebracht bij

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SHE Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager/ondernemer Horeca Crebonummer : 90303 Is er sprake van

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel Stukadoor (Decoratie) Crebonummer : 91501 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Schoonmaak- en Glazenwassen (Schoonmakermedewerker vloeronderhoud)

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Entreeopleiding assistent assistent dienstverlening en zorg

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 Regelgeving mbt taal en rekenen is ingewikkeld Toezicht voortvloeiend uit de regelgeving behoeft op onderdelen verduidelijking of wijziging 2013 en verder: toezicht op talen

Nadere informatie

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Trainers: Joke Steenbruggen en Robert Kamper 1 De cesuur per werkproces moet op 75% liggen Prestaties zoals zichtbaar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West Brabant te Etten-Leur Chauffeur goederenvervoer Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280559 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Vakschool STC-Group te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Vakschool STC-Group te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Vakschool STC-Group te Rotterdam Assistent logistiek medewerker Chauffeur goederenvervoer Machinist railvervoer Koopvaardij officier alle schepen

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verslag van werkzaamheden... 3 3. Risico s volgens bevoegd gezag... 4 4. RMC meldingen... 5 5. Jaarverslag... 5 6. Kwaliteitsverbeteringen...

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur van het Onderwijs Bijgaand ontvangt u de digitale versie van het definitieve rapport van het onderzoek naar de Staat van de Instelling 2014 bij Leidse Onderwijsinstellingen BV. Momenteel is het helaas niet mogelijk om dit

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

EXAMINEREN IN HET MBO. Klaar voor de start (in het beroep) november 2014

EXAMINEREN IN HET MBO. Klaar voor de start (in het beroep) november 2014 EXAMINEREN IN HET MBO Klaar voor de start (in het beroep) Auteurs Ellen Verheijen, MBO Raad & Paula Willemse, IVA Beleidsonderzoek en advies november 2014 De vlag uit, de schooltas bungelend in top examen

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie. Schooljaar 2008-2009

Jaarverslag Examencommissie. Schooljaar 2008-2009 Jaarverslag Examencommissie Schooljaar 2008-2009 Vastgesteld op: mei 2010 Gegeven opleidingen in 2007-2008 Crebo-code Naam Niveau Leerweg ICT-Elektro, afd. Elektrotechniek 10236 (TBI) Technicus Elektrische

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Koning Willem 1 College te s-hertogenbosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Koning Willem 1 College te s-hertogenbosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Koning Willem 1 College te s-hertogenbosch BRIN: Onderzoeknummers: 04FO 283303, 283302, 283481, 283289 en 283432 Onderzoek uitgevoerd:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Financiële beroepen Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244350 Onderzoek uitgevoerd in: Maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005

Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005 Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005 Inhoudsopgave Verklaring... 3 Toelichting beoordeling... 5 Inleiding 5 Domein 1: Het managen van het examen 5 Domein 2: Samenwerking,

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2013. Examenorganisatie SVPB

RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2013. Examenorganisatie SVPB RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2013 Examenorganisatie SVPB Plaats : Houten Kenmerk : 4216584-v1/BJ Datum onderzoek : 11, 28 en 29 oktober 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

Examinering in het mbo. Dilemma s in de praktijk

Examinering in het mbo. Dilemma s in de praktijk Examinering in het mbo Dilemma s in de praktijk Examinering examinering versus (ontwikkelingsgerichte) toetsing dilemma t.a.v. examen: afsluiting onderwijs startbekwaamheid ontwikkelpotentieel KWALITEIT

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV Plaats : Sittard BRIN nummer : 27GM Onderzoeksnummer : 196012 Datum onderzoek : 21 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO

STAAT VAN DE INSTELLING MBO STAAT VAN DE INSTELLING MBO ASOP te Amsterdam November, 2012 H3312513/2 BRIN: 25WV Onderzoeksnummer: 127826 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2012 Conceptrapport verzonden op: 21 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek Standaardisering Examinering MBO

Onderzoek Standaardisering Examinering MBO Onderzoek Standaardisering Examinering MBO P.F. Sanders RCEC G.J. Visser Coördinator vanuit OCW Cito en Universiteit Twente Arnhem, 9 januari 2008 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. OPZET EN UITVOERING

Nadere informatie

Algemene Onderwijs- en Examenregeling Voor de opleidingen die uitgaan van een kwalificatiedossier

Algemene Onderwijs- en Examenregeling Voor de opleidingen die uitgaan van een kwalificatiedossier Algemene Onderwijs- en Examenregeling Voor de opleidingen die uitgaan van een kwalificatiedossier STC-Group Cohort 2014 13 juni 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht opleidingen... 4 3. Het onderwijsprogramma...

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 275600 Onderzoek

Nadere informatie

Visie op Examinering Colofon

Visie op Examinering Colofon Visie op Examinering Colofon Opgesteld door : O&B Vastgesteld door het College van Bestuur op : 22-01-2013 Instemming Ondernemingsraad op : 18-09-2013 Definitief vastgesteld College van Bestuur : 29 oktober

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem Kapper (Junior kapper) BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: 283000 en 283011 Onderzoek uitgevoerd:

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport Sectoraal Eamenprofiel Zorg, Welzijn en Sport Sector: GDW(S) Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 30 mei 2011 Het onderstaande sectorale eamenprofiel is geldig voor de volgende crebonummers/kwalificatiedossiers:

Nadere informatie

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur KWALITEITSONDERZOEK MBO Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur 90383, Verkoopspecialist (bbl); 92512, Werkvoorbereider fabricage (bbl); 90012, Operator B (bbl); 92500, Technisch tekenaar (bbl). Utrecht,

Nadere informatie

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College.

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Groen

Examenprofiel mbo Groen Examenprofiel mbo Groen Sector: Groen Gevalideerd door: de paritaire commissie van Aequor Vaststellingsdatum: 8 december 2014 Examenprofielnummer: EPRO.14 1 Inleiding Doel en functie van het examenprofiel

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 INHOUD Inleiding 4 1 Steekproef mbo Staat van de Instelling bekostigde instellingen 2014 5 1.1 Betrouwbaarheid van de steekproef

Nadere informatie

Examenagenda mbo 2015-2020

Examenagenda mbo 2015-2020 Examenagenda mbo 2015-2020 Examenagenda mbo 2015-2020 De publiek en privaat bekostigde scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), zoals vertegenwoordigd in respectievelijk de MBO Raad en NRTO, en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education STAAT VAN DE INSTELLING MBO Fairfield Life & Education Plaats : Oirschot BRIN nummer : 30RV Onderzoeksnummer : 278352 Datum onderzoek : 3-4 september 2014 Datum vaststelling : 14 november 2014 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG 4255204/4 BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 283329

Nadere informatie

Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015. Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com

Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015. Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015 Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com Inhoud workshop Even voorstellen Delen van mijn ervaringen als externe auditor: in 10

Nadere informatie

Interventieopdracht 1. Trainingsopdracht 1 bij het onderzoek Weet wat je Meet 2012

Interventieopdracht 1. Trainingsopdracht 1 bij het onderzoek Weet wat je Meet 2012 Interventieopdracht 1 Trainingsopdracht 1 bij het onderzoek Weet wat je Meet 2012 Auteur: Piety Semplonius- van den Akker Begeleider: Dr. T. Bosma Datum: november 2012 Interventieopdracht 1: de beoordelingsformulieren

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Schets van de divisie Economie 5 Deelnemers Medewerkers Opleidingslocaties Examenorganisatieschema 2 Evaluatierapport examinering

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie. Cluster Techniek en Cluster ICT en Elektro. Vastgesteld op:

Jaarverslag Examencommissie. Cluster Techniek en Cluster ICT en Elektro. Vastgesteld op: Jaarverslag Examencommissie Cluster Techniek en Cluster ICT en Elektro 2011 Vastgesteld op: 16 februari 2012 Inleiding: Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de examencommissie van het Techniek en Design

Nadere informatie