De weg naar succesvolle agile marketing. Het aanpassend vermogen van uw marketing naar aanleiding van veranderingen in klantgedrag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De weg naar succesvolle agile marketing. Het aanpassend vermogen van uw marketing naar aanleiding van veranderingen in klantgedrag"

Transcriptie

1 De weg naar succesvolle agile marketing Het aanpassend vermogen van uw marketing naar aanleiding van veranderingen in klantgedrag

2 Onze definitie van agile marketing Agile marketing is het vermogen om snel en succesvol de marketingactiviteiten aan te passen of er opnieuw op te focussen als antwoord op veranderingen in klantgedrag en marktcondities. Zodat u maximaal kunt profiteren van marktaandeel of klantaandeel. Het klinkt eenvoudig, maar toch zijn de middelen om een hoog aanpassingsvermogen te bereiken, ingewikkelder. Er is gedurende de afgelopen maanden veel gepraat over hoe marketing moet reageren op de eerste tekenen van economisch herstel. De opleving zal, als deze komt, een geweldige kans zijn voor marketeers op te houden met slechts reactief te werken en proactief marketingactiviteiten te plannen. Maar gaat het hier eigenlijk wel om? Het gaat er niet om of we nu een recessie of een herstel meemaken. Goede marketingtoepassingen en -technieken hebben waarde voor het bedrijf, ongeacht het economische klimaat. Is de onderscheidende factor eigenlijk niet hoe flexibel en klantgericht de marketing is - het uiterst nauwkeurig vaststellen en snel reageren op veranderingen in consumententrends en consumentengedrag? Ook hebben consumenten niet allemaal op dezelfde manier op de recessie gereageerd. Terwijl sommigen misschien gedurende de afgelopen anderhalf jaar de buikriem hebben aangehaald, hebben anderen hun uitgavenpatroon en hun gewoonten niet of nauwelijks veranderd. Anderen voelden zich er, gezien de lage rentetarieven die doorwerken in de hoogte van hypotheken, misschien beter onder. Belangrijk is dat er geen algemeen geldende waarheid is als het gaat om hoe klanten en prospects zich gedragen. Dit betekent dat er voor marketeers geen formule voor succes is - maar een flexibele en klantgerichte marketingmethode maakt het nauwkeurig vaststellen en snel reageren op deze veranderingen wel gemakkelijker. 2 - De weg naar succesvolle agile marketing

3 Bereik agility marketing in vijf stappen Echte agility marketing is gebaseerd op de volgende elementen: 1. Het koppelen van klantinzicht, product en kanaal 2. Het creëren van één gezamenlijke klantenvisie 3. Het verwerven en gebruikmaken van klantinzicht Het bagatelliseren van een van deze elementen resulteert in een afname van de snelheid en het succes van respons die agility marketing karakteriseren. Bovendien zijn er nog twee elementen die bijdragen aan agile marketing, namelijk: 4. Het automatiseren van het marketingproces 5. Het op de directieagenda krijgen van klantinzicht 1.Koppeling van klantinzicht, product en kanaal Agility betekent een verandering snel kunnen maken, en in de marketingsfeer kan dit vaak neerkomen op de snelheid waarmee goedkeuring kan worden verkregen voor het bijstellen van een campagne of het lanceren van een nieuwe aanbieding. Een structuur met weinig overlapping tussen de belangrijkste disciplines op het gebied van inzicht, product en kanaal, heeft een remmende invloed op een snelle respons. Agile marketingorganisaties begrijpen waar zich de nuttige overlappingen in hun bedrijf bevinden en maximaliseren deze om snel maatregelen te kunnen treffen. Koppeling Marketingconsultants kunnen uw aanpassingsvermogen analyseren, uitgaande van een gekoppelde structuur voor het geven van best-practice-advies. Koppeling hoeft geen veranderingen in uw organisatiestructuur te betekenen. Marketing Resource Management-(MRM)-systemen bijvoorbeeld kunnen snel bepalen welke kanalen, producten en besluitvormers in een campagne dienen te worden betrokken en in welk stadium, en zo stap-voor-stap de marketingplannen creëren. 2. Creatie van één gezamenlijke klantvisie (single customer view - SCV) Het verkrijgen van één gezamenlijke visie van uw klanten is een belangrijke stap in de richting van agility. Dit kan worden bereikt door een marketingdatabase te creëren waarin u alle klantinformatie opslaat, van marketingcommunicatie tot transactiegeschiedenis. De beschikking hebben over één geconsolideerd record met diverse dataniveaus, betekent dat een klantenrecord gekoppeld zou kunnen worden aan honderden gebeurtenissen zoals een groot aantal producten. Organisaties moeten in staat zijn individuele klanten te identificeren, hun geschiedenis te begrijpen, serviceproblemen alle aandacht te geven, de bereidheid om nieuwe goederen en diensten te kopen, te berekenen en belangrijke gebeurtenissen in kaart te brengen, te volgen en aanbiedingen teweeg te brengen. Dit kan alleen met één gezamenlijke klantvisie wanneer alle gegevens over een klant gebruiksklaar als één gezamenlijk record zijn geïntegreerd en gepresenteerd bij voorkeur zonder dat daarvoor ingewikkelde tabelkoppelingen nodig zijn. De weg naar succesvolle agile marketing - 3

4 Het bereiken van één gezamenlijke klantvisie Dit is geen gemakkelijke taak, en er zijn diverse methoden voor het bieden van één gezamenlijke klantvisie, maar wel de moeite waard om uit te voeren. Een eerste belangrijke stap is het gebruik van een softwareprogramma om adresgegevens zo goed mogelijk op te schonen en te standaardiseren. De volgende fase is de toepassing van een unieke persoons-id om een consistente id van de persoon te creëren, ongeacht adreswijzigingen. De volgende fase betreft meestal het werven van een team van gegevensmigratie-, integratieen analyse-experts om de SCV-databases te helpen plannen en opzetten. Dit houdt meestal in het bewerken, samenvatten en verzamelen van gegevens uit operationele systeemtoevoer, van andere aanbieders, leveranciers, partners en filialen om u een beter totaalbeeld en begrip van klantengedrag te bieden op een interne of externe on-demand database. 3. Klantinzicht verwerven en gebruiken Inzicht in klanten - voorgaande koopgewoonten, kanaalinteracties, geodemografische gegevens, levensstijlvoorkeuren en voorspellende modellen - stelt u in staat gerichte campagnes te creëren die resultaat opleveren en tegelijkertijd de efficiency van uw marketinginspanningen verbeteren. De locatie van de klant is een waardevolle factor om inzicht te verkrijgen, hoewel deze mogelijkheid vaak over het hoofd wordt gezien. In staat zijn u preciezer op klanten en prospects te richten in de gebieden waarin ze wonen en dit te analyseren met betrekking tot de locatie van de retailmarkt en bezoekersaantallen alsook de geografische distributie van verkeer naar uw website, kan helpen uw marketingbronnen efficiënter in te zetten, de respons te verbeteren en ROI (return on investment) te maximaliseren. Inzicht laten bestaan en werken in uw organisatie Beschikken over klantinzicht is geweldig, maar waar het om draait is hoe u de informatie begrijpt en deze gebruikt voor toetsing en aanpassing van toekomstige marketing voor het toepassen van agility marketing. Het stellen van deelanalyses zoals het kijken naar klantverloop of het segmenteren van uw klantenbestand zijn natuurlijk belangrijk, maar door dit te combineren met het dagelijkse klantinzicht, kunnen organisaties echt beginnen met een drill-downactie. Er kan dan gekeken worden wat er met voorgaande activiteiten is gebeurd, zoals: hoe succesvol een campagne was door een voorkeur voor een bepaald kanaal hoe filialen presteren met betrekking tot elkaar het succes of het mislukken van promotieacties de uitvoering van lanceringen van nieuwe producten en winkelindelingen de invloed van klanten zelf de mogelijke speelruimte die klanten hebben om meer bij u te besteden levensstijlkeuzes van klanten Integratie van dit inzicht met off-the-shelf consumentenclassificaties zoals Mosaic helpen u het verband te begrijpen tussen bestedingsgewoontes, levensstijlen, voorkeur voor kanalen en locaties. Verankering van deze segmentatie en het inzicht dat het biedt in uw operationele CRM-systemen stelt u in staat snel te reageren op veranderingen in consumentengedrag. Marketinganalisten kunnen van onschatbare waarde zijn door u te helpen inzicht te veranderen in de korte termijn strategie, die kan worden gebruikt bij het streven naar en vormen van marketingactiviteiten. Om de waarde van uw inzicht 4 - De weg naar succesvolle agile marketing

5 te maximaliseren, moet u een duidelijk gedefinieerde reeks doelstellingen en methodes voor implementatie hebben. U moet ook investeren in het opvoeden van het bedrijf in hoe het op de beste manier kan profiteren van deze kennis om de impact ervan te maximaliseren. U dient er ook over na te denken hoe u uw klanten denkt te kunnen blijven begrijpen zodat zich dat ontwikkelt en gelijke tred blijft houden met veranderingen in uw bedrijf en synchroon loopt met de behoeften van uw klanten. Het is echt een kwestie van begrijpen, opbouwen, implementeren en blijven ontwikkelen. Ten slotte is inzicht krijgen in hoe uw klanten op u en uw concurrenten online reageren, ook wezenlijker geworden, omdat verkoopactiviteiten steeds vaker online plaatsvinden en er nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan, daar waar bezoeken, verkeer en interactie aanzetten tot advertentievergoedingen en succes op verschillende sporen. 4. Automatisering van het marketingproces Marketingautomatisering is de verplaatsing naar minder bronintensieve marketing, trigger-marketing en marketing gestuurd door gebeurtenissen. Marketingautomatisering speelt een belangrijke rol in agility marketing en vraagt om een organisatorische cultuur om gemakkelijk triggers in te stellen en bedrijfsregels voor marketingactiviteiten, en bepaalt wat er zal gebeuren bij een bepaalde trigger of gebeurtenis en die gedragslijn vervolgens laten gebeuren zonder verdere interventie. Marketingautomatiseringstechnologieën kunnen de snelheid waarmee bedrijven kunnen reageren op veranderende klantgewoontes en - profielen aanzienlijk verhogen en er zo voor zorgen dat klantcommunicaties consistente relevantie bereiken rond zowel boodschap als moment. Traditionele marketing ging gepaard met processen die op batches zijn gebaseerd, het pushen van campagnes die meestal gepaard gaan met twee belangrijke gebeurtenissen - de ontvangst van de boodschap en campagne inhoud & respons/non-respons. Real-time marketingontwikkelingen maken nu meer verfijnde scenario s mogelijk waarbij data intelligence wordt ingezet om interacties mogelijk te maken tussen diverse kanalen naar directe interacties met klanten, waarbij een groot aantal gebeurtenissen worden gecreëerd die kunnen worden gemeten. Het is een trend die aan stootkracht wint in de multichannel en digitale ruimte in het bijzonder. Hoe complexer de omgeving, des te meer marketingautomatisering een rol gaat spelen - marketeers kunnen hierdoor de operationele kant van marketing loslaten en zich meer op de creatieve elementen richten. Een eenvoudig voorbeeld, modelkoppeling - het in webwinkels bekende mensen die dit hebben gekocht, kochten ook dit - is op basisniveau in toepassing gebracht door firma s als Amazon, Bol.com en Wehkamp en maakt deel uit van marketingautomatisering. Het is het vermogen om het hele web, een callcenteromgeving of winkels te overzien en aankooppatronen te zien en deze te markeren om bepaalde gebeurtenissen mogelijk te maken, zoals speciale aanbiedingen die ook gemarkeerd kunnen worden. De weg naar succesvolle agile marketing - 5

6 Uw marketing automatiseren Marketingautomatisering vraagt om een nieuwe manier van bedrijfsmiddelen beheren. Ten eerste moeten er modelleringprocessen worden geautomatiseerd om gebeurtenissen (goed of slecht) te voorspellen. Het is niet langer juist om modellen op de traditionele manier met de hand te maken.ten tweede is optimaliseringtechnologie cruciaal om besluitmachines in staat te stellen de beste klantaanbieding/kanaal te doen om organisatiedoelstellingen te maximaliseren binnen de beperkingen waarin ze opereren (bijv. capaciteit van callcenters, budgetbeschikbaarheid, aantal aanbiedingen en producten). Ten derde hebben organisaties segmenteer-, test- en meet technologie nodig om in potentie duizenden mogelijkheden binnen de aanbieding/kanaal te testen tussen de online-kanalen, waarbij de best presterende campagneuitvoeringen voor bijzondere klantgroepen wordt vastgesteld. Tot slot vraagt marketingautomatisering het vermogen om realtime-prestaties te leveren, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van in-session-gedrag op websites, mobiele telefoons en mid-call-interacties binnen callcenters. 5. Klantinzicht op de directieagenda krijgen Klantinzicht en -segmentatie wordt te vaak gezien als iets wat marketing doet om te beslissen welke aanbieding of welke boodschap naar een klant of prospect moet worden gestuurd. Hoewel dit zeker een belangrijk gevolg is van klantinzicht, moet deze informatie de essentie vormen van alle beslissingen die door een organisatie worden genomen. Wat uw klanten doen is een veel relevantere barometer van het financiële klimaat dan wat de econoom en media ons vertellen. Met dit inzicht kunnen marketingbegrotingen zich echt richten op de mogelijkheden die uw bedrijf heeft om ongeacht het financiële klimaat te reageren. Als marketeers erin slagen dit inzicht op de directieagenda te krijgen, krijgen ze sneller goedkeuring en autorisatie, meer buy-in voor initiatieven en hebben ze minder hobbels te nemen. Klantinzicht op de directieagenda krijgen In deze wereld van data driven -marketing wordt het gemakkelijker om inzicht op de directieagenda te krijgen. Data verliest het wat suffige imago en wordt bij veel organisaties een erkend expertisegebied. 6 - De weg naar succesvolle agile marketing

7 Conclusie: Agility marketing houdt in een snelle, responsieve en flexibele benadering van marketing. Het houdt ook voor een groot deel in het centraal in uw bedrijf plaatsen van klanten en reageren op hun veranderende behoeften en gedrag. Koppelen, één gezamenlijke klantvisie ontwikkelen, klantinzicht verwerven (en hierop actie nemen), marketingprocessen automatiseren en de organisatie het belang van de waarde van verhoogd klantinzicht te laten inzien, zijn, allemaal manieren om dit te bereiken. Hoewel het om duidelijke stappen gaat, zoals we die hier uiteengezet hebben, is de ambitie om tot agility marketing te komen, niet alleen een denkrichting maar ook een controlelijst van marketingmethoden. Het verwerven van agility marketing iets waar succesvolle organisaties voortdurend naar streven. Het is een lange reis, maar een die de moeite waard is om te ondernemen, met onderweg overvloedige beloningen voor uw organisatie. Over Experian Experian is wereldwijd de toonaangevende informatieleverancier voor het leveren van data en analytische instrumenten aan klanten in meer dan 90 landen. Experian helpt ondernemingen om kredietrisico s te beheersen, fraude te voorkomen, marketinginstrumenten gericht in te zetten en de besluitvorming te automatiseren. Daarnaast helpt Experian ook consumenten met het verschaffen van inzicht in hun kredietwaardigheid en credit score en door hen te beschermen tegen identiteitsfraude. Experian plc is genoteerd aan de London Stock Exchange (EXPN) en is opgenomen in de FTSE 100-index. De jaaromzet voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2010, bedroeg 3,9 miljard dollar. Bij Experian werken ongeveer mensen in 40 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Dublin (Ierland). De operationele hoofdkantoren staan in Nottingham (UK), Costa Mesa (Californië) en São Paulo (Brazilië). Voor meer informatie bezoekt u De weg naar succesvolle agile marketing - 7

8 Experian Nederland Kantoorgebouw t Schip Verheeskade BE Den Haag Postbus EC Den Haag T F Experian Limited The word EXPERIAN and the graphical device are trade marks of Experian and/or its associated companies and may be registered in the EU, USA and other countries. The graphical device is a registered Community design in the EU. All rights reserved.

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

ZAKBOEK EDM. Event Driven Marketing

ZAKBOEK EDM. Event Driven Marketing ZAKBOEK EDM Event Driven Marketing ZAKBOEK EDM Event Driven Marketing 2 3 Op het juiste moment met het juiste aanbod via het jusite kanaal bij de juiste klant Egbert Jan van Bel Ed Sander Redactie Auke

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

INTELLIGENTE MARKETING

INTELLIGENTE MARKETING INTELLIGENTE MARKETING Voor slimme marketeers In 8 stappen naar succesvolle Marketing Automation Voor veel marketeers wordt het steeds complexer om effectief te communiceren met (potentiële) klanten via

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

in negen stappen naar online engagement marketing gets personal

in negen stappen naar online engagement marketing gets personal in negen stappen naar online engagement marketing gets personal 90% van de leads wordt nooit geclosed - wat doe jij hieraan? Wat gaat er de laatste jaren toch mis met marketing? Vrijwel iedere organisatie

Nadere informatie

BUSINESS IS E-BUSINESS

BUSINESS IS E-BUSINESS business is e-business BUSINESS IS E-BUSINESS Bas Brand, strategy director internetpeople pagina 1 van 32 business is e-business {INLEIDING} In 2014 heeft de mobiele telefoon de PC ingehaald als het meest

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 2 Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website Door vier kritische succesfactoren toe te passen! Uw website speelt een cruciale rol in het betrekken van uw

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Een eenvoudige roadmap naar consistente cross channel personalisatie

Een eenvoudige roadmap naar consistente cross channel personalisatie Een eenvoudige roadmap naar consistente cross channel personalisatie 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Een eenvoudige roadmap naar consistente personalisatie, cross

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Starthandleiding Managed IT Services

Starthandleiding Managed IT Services Starthandleiding Managed IT Services Als uw bedrijf succesvol wil zijn in het aanbieden van Managed IT Services moet u niet alleen vertrouwen op een solide bedrijfsstrategie en serviceleveringsmodel, maar

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Hoe Interpolis digitaal transformeert

Hoe Interpolis digitaal transformeert Hoe Interpolis digitaal transformeert Digitale marketing aanpak overtreft verwachtingen Marketeers moeten veel meer fact-based handelen Arné van den Boom, directeur Markt en Distributie Interpolis Colofon

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn. De 7 bouwstenen van een Omnichannel Retail Strategie

Whitepaper Beeckestijn. De 7 bouwstenen van een Omnichannel Retail Strategie De 7 bouwstenen van een Retail Strategie Inhoudsopgave 3 4 10 15 16 Inleiding De 5 fases binnen omnichannel retail De 7 bouwstenen van een omnichannel strategie Tot slot Contactgegevens Inleiding Retailing

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie