Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake."

Transcriptie

1 BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. De psychologen van B4 Organisaties bouwen een brug tussen begeleiding en re-integratie. 3-gesprek tussen medewerkers, leidinggevende en de psycholoog ter bevordering van open communicatie en herstel. B4 Employee Assistance Het Employee Assistance Program biedt medewerkers individuele counselling & coaching. Via een 0800-nummer zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. B4 Coaching Voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. Coaching richt zich op het hier-en-nu en op de gewenste situatie en niet zozeer op het verleden. B4 Behandeling Re-integratie en behandeling van burnout, angsten en depressie. Bewezen effectieve behandel protocollen worden aangewend in het herstelproces. B4 Training Competentie trainingen voor medewerkers. Los of onderdeel van een traject. Assertiviteitstraining, mindfulness training, running therapie, training Voluit Leven.

2 B4 ORGANISATIES - COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN B4 Organisaties is onderdeel van B4 Organisaties helpt organisaties het psychosociaal welzijn van haar medewerker te verhogen door middel van cognitieve en oplossingsgerichte therapie. Bij B4 Organisaties werken betrokken en ervaren psychologen die gespecialiseerd zijn in kortdurende behandeling van angsten, overspannenheid en stemmingsproblemen. Mission statement Problemen en oplossingen van een cliënt zo dicht mogelijk tot elkaar brengen. Visie Ervoor zorgdragen dat cliënten goed, snel en adequaat geholpen worden. Dit bereiken we enerzijds door het hanteren van een cognitieve en oplossingsgerichte werkwijze tijdens onze behandelingen en anderzijds door bruggen te bouwen en barrières te doorbreken tussen verschillende (zorg) professionals. Strategie van Before Solutions 1 2 Inzicht + Doel --> Oplossingen. Om inzicht te verschaffen wordt eerst het probleem en de rol van de cliënt hierin besproken. Wat er uiteindelijk voor het probleem in de plaats moet komen (oplossingen) en welke positieve bijdrage dat precies oplevert, helpt het doel van het traject te formuleren. Daarna kunnen we oplossingsgericht aan de slag! Breaking Barriers 3 4 helpt barrières tussen (zorg) professionals te doorbreken zodat de omgeving van de cliënt gemobiliseerd kan worden om hem of haar te steunen. Dit realiseren wij door in verschillende zorg-disciplines actief te zijn. Onze psychologen werken als praktijkondersteuner voor de huisarts (B4 Huisartsen), in de basis-ggz (B4 Basis-GGZ) of voor de werkgever/ bedrijfsarts (B4 Organisaties). Deze overlapping zorgt voor snelle doorverwijzing en terugkoppeling, zowel intern als extern. Hierdoor ontstaat er ruimte om te communiceren tussen cliënt, werkgever, huisarts, bedrijfsarts, leidinggevende, psycholoog en praktijkondersteuner. Be For Solutions De behandelingen zijn kortdurend en oplossingsgericht. Er wordt geleerd oplossingsgericht te denken zodat men in de toekomst zelf problemen kunt tackelen en dus weerbaarder wordt. Denken in realistische mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden is een kunst die zeker te leren is. Tijdens een traject speelt het (her)ontdekken van de eigen kwaliteiten een grote rol. Building Bridges Wij hebben de mogelijkheid om cliënten intern door te verwijzen zodat de juiste (zorg) professionals bij het behandelproces worden betrokken. Daarnaast wordt er bij elk traject van onze dochtermaatschappijen een brug gebouwd tussen de (zorg) professionals. 2

3 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Werkwijze & Doelstelling Er wordt een oplossingsgerichte en cognitieve methode gehanteerd tijdens de gesprekken. B4 Organisaties De medewerker en de leidinggevende hebben een gemeenschappelijk doel: De medewerker moet weer met voldoening aan het werk. Dit doel wordt bereikt door samen aan oplossingen te werken, daarom wordt de leidinggevende en bedrijfsarts actief bij het behandelproces betrokken. De mogelijkheden en de middelen die de medewerker in zich heeft en welke de leidinggevende kan bieden, worden aangewend in het herstelproces. Tijdens een traject bij B4 Organisaties is er een 3-gesprek tussen leidinggevende, medewerker en psycholoog ter bevordering van open communicatie en herstel. Tevens wordt door de psychologen van B4 Organisaties gecommuniceerd met de bedrijfsarts en huisarts voor optimale begeleiding en re-integratie. B4 Basis-GGZ De huisartsen van cliënten die zich via de basis-ggz aanmelden, worden zo goed mogelijk ingelicht over de behandeling van hun patiënten. Dit doen wij door zorg te dragen voor intake- en afrondingsverslagen eventueel aangevuld met telefonisch contact. Indien er sprake is van werkgerelateerde klachten wordt de mogelijkheid bekeken om B4 Organisaties in te zetten. B4 Huisartsen Wij ontzorgen de huisartsen door de gehele administratie van de module uit handen te nemen en psychologen met behandelervaring te leveren. De praktijkondersteuners GGZ onderhouden optimale communicatie met de huisartsen. Overlegmomenten en terugkoppelingsverslagen behoren tot de standaard service. Daarnaast kunnen cliënten snel bij ons in de B4 Basis-GGZ terecht bij een eventuele DSM-diagnose en/of verwezen worden naar B4 organisaties bij werkgerelateerde klachten in combinatie met een DSM-diagnose. Werkwijze Oplossingsgerichte therapie (solution focused therapy) neemt de situatie zoals de cliënt die zich wenst, als uitgangspunt en doel van de behandeling. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt er van uit gegaan dat de medewerker in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om zijn gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Cognitieve therapie: men onderzoekt welke gedachten ten grondslag liggen aan het gevoel. Deze gedachten worden vervolgens onder de loep genomen om te bekijken of ze logisch, waar en helpend zijn. Daar waar het relevant lijkt, wordt uitgezocht welke minder negatieve manier van denken beter past. De sessies: Praktisch en doelgericht van opzet. De medewerker krijgt na een sessie oefeningen/handvatten mee om op het werk en thuis toe te passen. De sessies bestaan uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereiding en administratie. De eerste paar sessies vinden in de regel wekelijks plaats. Wanneer er sprake is van enig herstel vinden de sessies eens in de 2 weken plaats. Doelstelling B4 Organisaties heeft als doelstelling dat de medewerker weer met voldoening aan het werk kan. Dit bereiken we door de benodigde competenties te versterken, nieuwe gewoontes aan te leren en door de klachten te reduceren. De focus ligt hierbij zowel op het werk als op het privé leven. 3

4 B4 ORGANISATIES - COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN B4 Employee Assistance Programma Voorkomen is beter dan genezen. Dat is een uitspraak die men wel vaker hoort. Meestal pas naderhand. Nu kunt u, als organisatie, ervoor zorgen dat deze uitspraak geen betrekking heeft op de gezondheid van uw medewerkers. Met ons B4 Employee programma zorgt u er als organisatie voor dat uw medewerkers zelf op tijd om hulp vragen wanneer zij ergens tegenaan lopen. 24/7 beschikking tot een psycholoog Uw medewerkers kunnen via ons 0800-nummer, de B4-psychologen 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen. De mogelijkheid bestaat om een face-to-face gesprek in te plannen of meteen een telefonisch consult af te nemen. Daarnaast biedt het programma ook acupunctuur, haptotherapie en fysiotherapie aan. Door deze laagdrempelige toegang voor de medewerker zorgt u er als werkgever voor dat men niet onnodig lang met psychosociale en/of fysieke klachten rond blijft lopen. Het is in het belang van de medewerker en de werkgever dat klachten zoals stress, piekeren, slaapproblemen, vermijdend gedrag, concentratieproblemen snel en effectief aangepakt worden voordat het leidt tot ziekte en/of uitval van werk. De medewerkers kunnen, indien gewenst, anoniem van het programma gebruik maken. Het hele gezin: B4 Organisaties is altijd op zoek naar de beste oplossingen. Daarom willen wij, naast het verhelpen van werk-en privégerelateerde problemen van de medewerker, ook klaar staan voor het gezin. Niet alleen de medewerker, maar ook de partner en/of kinderen kunnen van onze dienstverlening gebruik maken. Onze visie hierop is dat het gezin de basis is. Een evenwichtig gezin zorgt voor rust. Problemen die binnen het gezin ontstaan (relatie en gezinsproblemen, scheidingen opvoedingsvraagstukken, ziekte, beperkingen en verlies) kunnen voor klachten zorgen die een negatieve uitwerking op het werk hebben. Wij hebben tevens psychologen in huis die gespecialiseerd zijn in kindercoaching. Na werktijd Uw medewerkers kunnen ook van uur tot en met uur bij ons terecht. Hierdoor hoeft men niet onnodig van werk vrij te nemen. Acupunctuur, haptotherapie en fysiotherapie Lichaam en geest dienen in balans te zijn. Stress, burnout, depressie kunnen een negatief effect op het lichaam hebben. Met acupunctuur, haptotherapie en fysiotherapie gebruikt men het lichaam als ingang tot herstel. De optie om van deze diensten gebruik te maken behoort tot de standaard module. Informeren medewerker Uw medewerkers worden op verschillende manieren geïnformeerd over het B4 Employee Assistance Programma. Via intranet en stellen wij uw medewerkers op de hoogte met wat voor soort vragen en klachten zij bij ons terecht kunnen. Wij sturen per post informatie over onze dienstverlening op. Daar zit o.a. een koelkaststicker met ons 0800-nummer erop. Wij komen ook 2 keer per jaar bij uw bedrijf langs om presentaties te geven. Daarnaast is er ook de B4-app voor de smartphone. Uw medewerkers hebben dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld via de app direct een plek voor een training te reserveren. Ook komen er op regelmatige basis tips en oefenen via de app voorbij. Door deze verschillende communicatiemiddelen optimaal in te zetten, blijft het programma bij uw medewerkers leven. Onze psychologen Wij maken alleen gebruik van onze eigen psychologen. Wij huren geen externe partij in. Hierdoor verkrijgen alle werknemers de service die zij verdienen. Universitair opgeleide psychologen met minimaal 3 jaar werkervaring in de GGZ. Allen hanteren de oplossingsgerichte en cognitieve werkwijze van B4 Organisaties. Terugkerende werkgerelateerde problematiek wordt hierdoor sneller opgemerkt en bij de werkgever aangekaart. 4

5 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Modules B4 Employee Assistance Programma Standaard: 0800 nummer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Standaard: 5 telefonische/skype/face-to-face gesprekken met een B4-psycholoog. Standaard: Dienstverlening ook voor partner en inwonende kinderen. Standaard: Acupunctuur, haptotherapie of fysiotherapie 5 sessies. Optioneel: Uitbreiding sessie psycholoog, acupuncturist, fysiotherapeut, haptotherapeut Optioneel: B4 Coaching > leidinggevende wordt actief bij de coaching betrokken. Optioneel: B4 Behandeling > Indien er sprake is van een DSM-stoornis; bedrijfsarts en leidinggevende worden bij de behandeling betrokken. Optioneel: B4 Training > Individueel: assertiviteitstraining, mindfulness. effectief communiceren, voluit leven, time-management, presenteren Samenwerken: communicatie, teamvaardigheden, oplossingsgericht vergaderen Managment: coachingsvaardigheden, leiderschap, time-management voor managers, oplossingsgericht vergaderen Interne doorverwijzing De B4 Employee Assistance Programma biedt standaard 5 oplossingsgerichte coaching of counseling gesprekken voor psychosociale problematiek. Indien er sprake is van een DSM-stoornis (re-integratie, depressie, angst, burn-out) is het mogelijk dat de GZ-psycholoog een B4 Behandeltraject start. Dan wordt de medewerker met zijn/ haar goedkeuring uit de anonimiteit gehaald en leidinggevende en bedrijfsarts actief in het behandelproces betrokken. De mogelijkheden en de middelen, die de medewerker in zich heeft en welke de leidinggevende en bedrijfsarts kunnen bieden, worden aangewend in het herstelproces. Zie B4 behandeltraject voor meer informatie. 5

6 B4 ORGANISATIES - COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN Behandeltraject Hieronder ziet u een schematische weergave van de mogelijke binnen het behandeltraject. Op de hierop volgende pagina s worden de verschillende onderdelen en mogelijkheden van het behandeltraject één voor één, genummerd van 1 t/m 4, omschreven. 1 Intake Onderzoek & Advies B4 Coaching Vergroten persoonlijke effectiviteit B4 Behandeling Sprake van DSM stoornis B4 Training Competentietrainingen Oplossingsgerichte en cognitieve coaching (5 of 10 gesprekken) Oplossingsgerichte en cognitieve therapie Kort traject (tot 5 sessies) Midden traject (7-9 sessies) Combinatie Traject Psychologische interventie (10-13 sessies) + Fysieke Therapie (8 sessies) De trainingen zijn ook mogelijk als aanvulling op een behandeltraject of coachingtraject. Intensief traject (10-13 sessies) Keuze uit: Fysiotherapie Acupunctuur haptotherapie 6

7 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S 1 Intake Aan het behandeltraject gaat het Onderzoek & Advies vooraf. De medewerker krijgt een aantal vragenlijsten voorgelegd die via een website worden ingevuld. Met de vragenlijsten wordt de ernst van de klachten en de persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht. Intakegesprek. Deze duurt 1 uur en hierin worden de klachten en de omgevingsfactoren die deze mogelijk beïnvloeden onderzocht. Ook worden de karaktertrekken, die de klachten in stand houden, inzichtelijk gemaakt. Diagnostiekverslag en adviesgesprek In overleg met de medewerker ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke terugkoppeling met daarin voor het werk relevante informatie. Telefonische terugkoppeling met de leidinggevende en eventueel bedrijfsarts. Gehele procedure Onderzoek & Advies Nadat de medewerker is aangemeld (via bedrijfsarts of werkgever) en de bevestiging van de offerte is ontvangen, start het onderzoek en adviestraject. De medewerker krijgt een van B4 Organisaties met daarin een link naar een webomgeving met een aantal vragenlijsten. De medewerker kan dit op zijn werk, maar ook op zijn gemak thuis invullen. De ingevulde vragenlijsten geven de ernst van de klachten aan en de persoonlijkheidskenmerken worden in kaart gebracht. De medewerker wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek. Deze duurt 1 uur en hierin worden de klachten en de omgevingsfactoren, die deze mogelijk beïnvloeden, onderzocht. Ook worden de karaktertrekken, die de klachten in stand houden, inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt er een concrete hulpvraag vastgesteld: Wat wilt u met behulp van B4 Organisaties bereiken zodat u na afloop kunt zeggen dat het echt nuttig is geweest? Binnen 1,5 week volgt het adviesgesprek waarbij de psycholoog met een diagnostiekverslag en advies komt. In overleg met de medewerker ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke terugkoppeling met daarin voor het werk relevante informatie. Privé-gerelateerde zaken staan niet in het doel-en adviesplan dat naar de leidinggevende gaat. De bedrijfsarts ontvangt wel een uitgebreider verslag. De psycholoog heeft ten allen tijden schriftelijke toestemming van de medewerker nodig alvorens telefonisch of schriftelijk contact plaatsvindt met leidinggevende en/of bedrijfsarts. Vervolgens wordt het doel en adviesplan telefonisch met de leidinggevende en eventueel bedrijfsarts besproken. Nadat de leidinggevende akkoord gaat met het vervolgtraject wordt de medewerker uitgenodigd voor de eerste sessie. 7

8 B4 ORGANISATIES - COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN 2 B4 Coaching Het coachingstraject is er voor de medewerker die zijn of haar persoonlijke effectiviteit wil vergroten. De trajecten van B4 Organisaties beginnen eerst met het Onderzoek & Advies traject. Indien het van tevoren duidelijk is dat het puur om coaching gaat, dan kan een coachingstraject gelijk worden gestart. Coaching richt zich op het hier-en-nu en op de gewenste situatie en niet zozeer op het verleden. Bij het coachingtraject is het minder belangrijk om uitgebreid stil te staan bij hoe iets is ontstaan of hoe een probleem in elkaar zit. Veel belangrijker is het doel en de oplossing, en hoe de weg daar naar toe er uit ziet! Een medewerker kan minder goed functioneren als gevolg van psychosociale klachten. Medewerkers met teveel aanhoudende stress zijn vaak prikkelbaar, maken onnodige fouten, komen afspraken niet na, kunnen zich moeilijk concentreren en hebben moeite om te relativeren. Mogelijk kan er zelfs sprake zijn van verminderd functioneren en/of frequent verzuim door oververmoeidheid en emotioneel uit balans te zijn. In deze situatie kan men het beste gebruik maken van het kortdurende en oplossingsgerichte coachingstraject, gericht op het verminderen van de psychosociale klachten en het verbeteren van het functioneren van de medewerker. In een coachingstraject helpen wij de medewerker bij het ontwikkelen en versterken van competenties en nieuwe gewoonten zodat de dingen van de dag, zowel privé als werk effectief, ontspannen en met voldoening uitgevoerd worden. Advies/overleg De medewerker en de leidinggevende hebben een gemeenschappelijk doel: weer met voldoening aan het werk te zijn. Men bereikt dit door samen te bouwen aan oplossingen. Daarom wordt de leidinggevende actief in het behandelproces betrokken. De mogelijkheden en de middelen die de medewerker in zich heeft en welke de leidinggevende kan bieden, worden aangewend in het herstelproces. Tijdens een traject bij B4 Organisaties is er een 3-gesprek tussen leidinggevende, medewerker en de psycholoog ter bevordering van open communicatie en herstel. De psycholoog heeft ten allen tijden schriftelijke toestemming van de medewerker nodig alvorens telefonisch of schriftelijk contact plaatsvindt met leidinggevende en/ of bedrijfsarts. Onderwerpen uit het coachingstraject Effectief communiceren en (samen)werken Persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen Omgaan met werkdruk en stress Tijd- en takenmanagement Bevorderen van assertiviteit en zelfvertrouwen Relatie en gezin, scheiding- en opvoedingsvraagstukken Gezonde levensstijl, omgaan met ziekte en beperkingen work life balans leren ontspannen herkennen en veranderen van negatieve patronen Zingeving, persoonlijke waarden en keuzes 8

9 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S 3 B4 Behandeling Het behandeltraject is er voor de medewerker die wil re-integreren of met psychosociale problematiek kampt. Alle trajecten van B4 Organisaties beginnen eerst met het Onderzoek & Advies traject. De behandeltrajecten richten zich niet alleen op het hier en nu en hoe bepaalde klachten in stand worden gehouden. Er wordt meer inzicht verschaft over de psychologische barrières die men zichzelf opwerpt. Bewezen effectieve behandelprotocollen gericht op de specifieke problematiek waar de medewerker last van heeft, worden aangewend in het herstelproces. In een behandeltraject bieden wij de houvast om de levenstaken in werk, persoon- en privéleven weer te kunnen dragen. Het gaat om problemen zoals depressie, angsten, burnout, rouw en het leren hanteren van ingrijpende gebeurtenissen. Wanneer mensen onder psychische klachten lijden, brengt dat ook veel andere problemen met zich mee. Denk hierbij aan werkproblemen, relatieproblemen, moeilijkheden in het managen van het gezin en knelpunten in financiën. Op basis van grondige diagnostiek wordt een plan van aanpak gemaakt. Het geeft houvast om de eigenheid/eigenaardigheden te leren kennen en besturen. Helderheid wordt gegeven over wanneer herstel en leerbaarheid mogelijk is, maar ook waar grenzen liggen en mentale kwetsbaarheden geaccepteerd moeten worden. De medewerker krijgt via praktisch psychologische training houvast en tools, leert problematiek te hanteren en sterk in het leven te staan. Er wordt gericht gewerkt aan het versterken van persoonlijke kracht en weerbaarheid. Er wordt in het traject gezocht naar steunpunten zoals gezin en vrienden. Wanneer deze niet of onvoldoende aanwezig zijn, worden de mogelijkheden bekeken om dit op te bouwen. Daarnaast wordt het effectief functioneren in werk in een goed passende werkomgeving gezien als een belangrijke bijdrage aan herstel. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bedrijfsarts en leidinggevende. Advies/overleg Tijdens het traject is er een gesprek tussen leidinggevende, de psycholoog en de betreffende medewerker ter bevordering van open communicatie en herstel. Het overleg vindt in de regel bij B4 Organisaties plaats. De medewerker, de leidinggevende en de bedrijfsarts hebben een gemeenschappelijk doel; namelijk dat de medewerker weer met voldoening kan gaan werken. Men bereikt dit door samen te bouwen aan oplossingen. Daarom wordt de leidinggevende en bedrijfsarts actief in het behandelproces betrokken. De mogelijkheden en de middelen, die de medewerker in zich heeft en welke de leidinggevende en bedrijfsarts kunnen bieden, worden aangewend in het herstelproces. Het moment waarop het overleg plaats vindt, wordt in onderling overleg vastgesteld. De leidinggevende en de bedrijfsarts krijgen vervolgens een verslag over de voortgang. Tijdens het gehele traject heeft de psycholoog ten allen tijden schriftelijke toestemming van de medewerker nodig alvorens telefonisch of schriftelijk contact plaatsvindt met leidinggevende en/of bedrijfsarts. Onderwerpen uit het behandeltraject Werkhervatting (re-integratie) Angsten Burnout Depressie Verslaving Migraine en spanningshoofdpijn Chronische vermoeidheid Halverwege het traject is een van de gesprekken de tussen-evaluatie met leidinggevende, de psycholoog en de betreffende medewerker. Combinatietraject De cognitieve en oplossingsgerichte therapie wordt dan gecombineerd met een fysieke therapie. Bij B4 Organisaties werken ook betrokken en ervaren fysiotherapeuten, bewegingstherapeuten, acupuncturisten en haptonomen die zich ook met werkgerelateerde klachten bezig houden. 9

10 B4 ORGANISATIES - COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN 4 B4 Training Competentietrainingen. Los of als onderdeel van een traject. Negatief zelfbeeld, sociale angst Cursus zelfbeeld (8 bijeenkomsten) In de zelfbeeldgroep wordt nagegaan of het mogelijk is om positiever tegen jezelf aan te kijken. Het is een training voor mensen die te vaak te negatief tegen zichzelf aankijken maar die ergens wel weten dat dit negatieve zelfbeeld eigenlijk niet klopt. De training is geen training positief denken of een soort Tjakka-methode, waarbij je steeds tegen jezelf moet roepen dat je zo geweldig bent en dat je alles zo geweldig kunt. Kern van de behandeling is dat je gaat proberen of het mogelijk is anders, positiever over jezelf te gaan denken, op een wijze die voor jou geloofwaardig is. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van moderne wetenschappelijke inzichten. Assertiviteitstraining (8 bijeenkomsten) De assertiviteitstrainingen van B4 Organisaties zijn praktisch, persoonlijk en doelgericht. Gedurende 8 bijeenkomsten leert men verschillende assertieve vaardigheden zoals: gevoel uiten, kritiek geven en ontvangen, weigeren, leren onderhandelen, waardering geven en ontvangen, emoties uiten, de ruimte innemen, positiever zelfbeeld creëren, mening geven, negatieve gedachten uitdagen en grenzen stellen. Elke bijeenkomst begint met een gedeelte theorie gevolgd door rollenspellen. Men kan de rollenspellen zien als zwemmen in het pierenbadje. De deelnemers krijgen de tools in handen om door de weeks het diepe in te gaan. Ieder persoon is natuurlijk anders, daarom weten de psychologen als geen ander dat elk persoon zijn eigen zwembad uitkiest en ook bepaald hoe diep hij of zij wilt gaan. De psychologen proberen de deelnemers wel uit te dagen om zijn of haar grenzen te verleggen en iets dieper te gaan. Na afloop ben je beter in staat om voor jezelf op te komen (en de ander in zijn waarde te laten). Je krijgt meer kleur voor je omgeving. Burn-out Verschillende modules waaruit de cliënt kan kiezen: Module 1: Werkhervatting Er wordt een plan gemaakt waarin methoden zijn opgenomen om terugval in oude gewoonten en valkuilen voortijdig te signaleren, waardoor de kans op een succesvolle reïntegratie in het werk toeneemt. Er moeten goede afspraken omtrent een werkhervattingsplan gemaakt worden tussen u en uw leidinggevende. Module 2: Werkgerichte interventies Er wordt een sterkte-zwakte analyse van uzelf opgesteld. Dan worden uw taken en taakeisen in kaart gebracht, wordt het team waarmee u werkt bestudeerd en worden kenmerken van de organisatie bekeken. Vervolgens wordt geanalyseerd waar u en uw werk onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en hoe u op de korte en langere termijn deze afstemming kunt verbeteren. Module 3: Conflicthantering en lichamelijke vermoeidheid We onderzoeken uw kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern (het wezen) van een persoon behoren. Kernkwaliteitenschema s lenen zich uitstekend voor zelfonderzoek maar ook voor samenwerkingsproblemen. We proberen meer zicht te krijgen op bronnen van conflict en mogelijkheden om hier mee om te gaan. Bij lichamelijke vermoeidheid is het doel het verbreken van de relatie tussen inspanning en rust door geplande en systematisch uitgebreide activiteiten en geplande periodes van rust;het bewerkstelligen van een regelmatig slaappatroon; identificatie en uitdagen van disfunctionele gedachten en ziekte-attributies; bewerkstelligen van een probleemoplossende, pragmatische benadering van symptoombeheersing. Module 4: Time-mangement Achterhalen wat u hindert om efficient met uw tijd om te gaan en wat u daaraan kunt doen. We gaan de functiebeschrijving bestuderen, persoonlijke motieven en ervaren tijdgebrek analyseren. De schatting van uw tijdsbesteding en tijdschrijven. Ook komen er twee vaardigheidsonderdelen aan bod; planning en timemanagement en wijziging van peroonlijke motieven en ervaren tijdgebrek. 10

11 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Piekeren, depressie, pijnklachten Voluit leven (8 bijeenkomsten) De training Voluit leven is een combinatie van mindfulness technieken en ACT technieken. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Daarmee leer je je te richten op wat je wél direct kunt beïnvloeden en te accepteren dat emoties en gedachten soms lastig of pijnlijk zijn. Iedereen reageert anders op vervelende gevoelens. Soms gaan mensen hun gevoelens uit de weg. Ze stellen uit, trekken zich terug, zoeken afleiding of werken te hard. Ze snoepen, roken of drinken te veel. Anderen verzetten zich: boosheid zit alle andere gevoelens dan in de weg. Vermijden of verzetten slokt veel energie op: zo heb je double trouble. Mindfulness leert je sombere of verdrietige gedachten of gevoelens toe te laten. Dat geeft ruimte om op zoek te gaan naar wat je écht waardevol vindt in het leven. In de cursus komen stapsgewijs de volgende onderwerpen aan bod: Waar sta ik in het leven en wat wil ik eigenlijk? Hoe ben ik tot nu toe met mijn klachten omgegaan? Wat zijn mijn waarden en welke acties kan ik ondernemen hier naar te leven? U leert de aandacht op het hier en nu te richten (mindfulness), beter te observeren en te accepteren wat er in u omgaat, milder te worden. u staat stil bij wat voor u belangrijk is in het leven en leert keuzes te maken op basis van die inzichten. u zult leren meer vanuit uw hart te leven en te doen wat u echt belangrijk vindt. Dit leidt tot grotere besluitvaardigheid, vriendelijkheid en vermogen om van het leven te genieten. Hoe ziet de training eruit? In acht bijeenkomsten van twee uur krijgen deelnemers theoretische en praktische opdrachten. U leert bijvoorbeeld over vermijdingsstrategieenëen en beschrijft daarna welke u daarvan zelf toepast. U wordt zich meer bewust van hoe u met uw gevoelens omgaat. u leert je minder te laten leiden door automatische ingesleten gedachtepatronen. Ook doen we oefeningen gericht op hier en nu. In de loop van de training maakt u een concreet stappenplan om de doelen te bereiken die u belangrijk vindt. Mindfulness (8 bijeenkomsten) Mindfulness betekent leven met volle aandacht. In deze tijd zijn veel mensen druk met van alles en nog wat. Al deze gedachten vliegen constant door ons hoofd. Het overgrote gedeelte van deze gedachten gaat over de toekomst: Ik moet morgen even langs m n moeder, Morgen moet dat rapport af, Straks ga ik schoonmaken, en daarna even die telefoontjes plegen. Met mindfulness ga je juist je aandacht richten op het heden. Je laat even alle gedachten voor straks of morgen varen, en houdt je bezig met wat je nu aan het doen bent. Mindfulness is eigenlijk een hele toegankelijke vorm van meditatie. Door je regelmatig bewust te zijn van het nu kun je mindfulness aanleren. Oefening baart kunst. Wees je bewust van alles wat er op dit moment gebeurt, en laat gedachten rustig passeren maar geef er geen aandacht aan. Voordelen mindfulness: Mindfulness werkt stressverlagend Je wordt er productiever van Mindfulness werkt tijdsbesparend vanwege de grotere focus Je geniet meer van het leven, je voelt je daardoor gelukkiger Door mindfulness leer je in elke situatie iets moois te herkennen Mindfulness leer je de kleine dingen te zien en ervan te genieten Running Therapie Gezond bewegen maakt gelukkig. Wie regelmatig sport voelt zich lekkerder in zijn vel. Hieronder negen redenen waarom sporten gelukkig maakt: 1. Sporten verbetert je conditie. 2. Beweging houdt je lichaam in vorm. 3. Sporten verhoogt de stofwisseling. 4. Je krijgt meer kracht en weerstand. 5. Aanmaak van de fijne stofjes (serotonine). 6. Sport is een basis voor sociaal contact. 7. Doelen bereiken met beweging. 8. Sporten vergroot je zelfvertrouwen. 9. Sporten vermindert stress. 11

12 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Contactgegevens - B4 Organisaties Hoofdvestiging van zit op de Vondellaan 45 in Bussum Voor meer informatie kunt u contact opnemen. drs. Luchie Klein Twennaar: Postadres: B4 Organisaties (onderdeel van ) Vondellaan RX Bussum Tel: Fax: Vestigingen: Bussum Vondellaan 45 Amsterdam Overtoom 570 Utrecht Koningsweg 4

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS Eindrapport Auteurs: Drs. S.E. Lagerveld Dr. F.T.C. Bennenbroek April 2015 Dit onderzoek is gerealiseerd met

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie