Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake."

Transcriptie

1 BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. De psychologen van B4 Organisaties bouwen een brug tussen begeleiding en re-integratie. 3-gesprek tussen medewerkers, leidinggevende en de psycholoog ter bevordering van open communicatie en herstel. B4 Employee Assistance Het Employee Assistance Program biedt medewerkers individuele counselling & coaching. Via een 0800-nummer zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. B4 Coaching Voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit. Coaching richt zich op het hier-en-nu en op de gewenste situatie en niet zozeer op het verleden. B4 Behandeling Re-integratie en behandeling van burnout, angsten en depressie. Bewezen effectieve behandel protocollen worden aangewend in het herstelproces. B4 Training Competentie trainingen voor medewerkers. Los of onderdeel van een traject. Assertiviteitstraining, mindfulness training, running therapie, training Voluit Leven.

2 B4 ORGANISATIES - COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN B4 Organisaties is onderdeel van B4 Organisaties helpt organisaties het psychosociaal welzijn van haar medewerker te verhogen door middel van cognitieve en oplossingsgerichte therapie. Bij B4 Organisaties werken betrokken en ervaren psychologen die gespecialiseerd zijn in kortdurende behandeling van angsten, overspannenheid en stemmingsproblemen. Mission statement Problemen en oplossingen van een cliënt zo dicht mogelijk tot elkaar brengen. Visie Ervoor zorgdragen dat cliënten goed, snel en adequaat geholpen worden. Dit bereiken we enerzijds door het hanteren van een cognitieve en oplossingsgerichte werkwijze tijdens onze behandelingen en anderzijds door bruggen te bouwen en barrières te doorbreken tussen verschillende (zorg) professionals. Strategie van Before Solutions 1 2 Inzicht + Doel --> Oplossingen. Om inzicht te verschaffen wordt eerst het probleem en de rol van de cliënt hierin besproken. Wat er uiteindelijk voor het probleem in de plaats moet komen (oplossingen) en welke positieve bijdrage dat precies oplevert, helpt het doel van het traject te formuleren. Daarna kunnen we oplossingsgericht aan de slag! Breaking Barriers 3 4 helpt barrières tussen (zorg) professionals te doorbreken zodat de omgeving van de cliënt gemobiliseerd kan worden om hem of haar te steunen. Dit realiseren wij door in verschillende zorg-disciplines actief te zijn. Onze psychologen werken als praktijkondersteuner voor de huisarts (B4 Huisartsen), in de basis-ggz (B4 Basis-GGZ) of voor de werkgever/ bedrijfsarts (B4 Organisaties). Deze overlapping zorgt voor snelle doorverwijzing en terugkoppeling, zowel intern als extern. Hierdoor ontstaat er ruimte om te communiceren tussen cliënt, werkgever, huisarts, bedrijfsarts, leidinggevende, psycholoog en praktijkondersteuner. Be For Solutions De behandelingen zijn kortdurend en oplossingsgericht. Er wordt geleerd oplossingsgericht te denken zodat men in de toekomst zelf problemen kunt tackelen en dus weerbaarder wordt. Denken in realistische mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden is een kunst die zeker te leren is. Tijdens een traject speelt het (her)ontdekken van de eigen kwaliteiten een grote rol. Building Bridges Wij hebben de mogelijkheid om cliënten intern door te verwijzen zodat de juiste (zorg) professionals bij het behandelproces worden betrokken. Daarnaast wordt er bij elk traject van onze dochtermaatschappijen een brug gebouwd tussen de (zorg) professionals. 2

3 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Werkwijze & Doelstelling Er wordt een oplossingsgerichte en cognitieve methode gehanteerd tijdens de gesprekken. B4 Organisaties De medewerker en de leidinggevende hebben een gemeenschappelijk doel: De medewerker moet weer met voldoening aan het werk. Dit doel wordt bereikt door samen aan oplossingen te werken, daarom wordt de leidinggevende en bedrijfsarts actief bij het behandelproces betrokken. De mogelijkheden en de middelen die de medewerker in zich heeft en welke de leidinggevende kan bieden, worden aangewend in het herstelproces. Tijdens een traject bij B4 Organisaties is er een 3-gesprek tussen leidinggevende, medewerker en psycholoog ter bevordering van open communicatie en herstel. Tevens wordt door de psychologen van B4 Organisaties gecommuniceerd met de bedrijfsarts en huisarts voor optimale begeleiding en re-integratie. B4 Basis-GGZ De huisartsen van cliënten die zich via de basis-ggz aanmelden, worden zo goed mogelijk ingelicht over de behandeling van hun patiënten. Dit doen wij door zorg te dragen voor intake- en afrondingsverslagen eventueel aangevuld met telefonisch contact. Indien er sprake is van werkgerelateerde klachten wordt de mogelijkheid bekeken om B4 Organisaties in te zetten. B4 Huisartsen Wij ontzorgen de huisartsen door de gehele administratie van de module uit handen te nemen en psychologen met behandelervaring te leveren. De praktijkondersteuners GGZ onderhouden optimale communicatie met de huisartsen. Overlegmomenten en terugkoppelingsverslagen behoren tot de standaard service. Daarnaast kunnen cliënten snel bij ons in de B4 Basis-GGZ terecht bij een eventuele DSM-diagnose en/of verwezen worden naar B4 organisaties bij werkgerelateerde klachten in combinatie met een DSM-diagnose. Werkwijze Oplossingsgerichte therapie (solution focused therapy) neemt de situatie zoals de cliënt die zich wenst, als uitgangspunt en doel van de behandeling. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt er van uit gegaan dat de medewerker in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om zijn gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Cognitieve therapie: men onderzoekt welke gedachten ten grondslag liggen aan het gevoel. Deze gedachten worden vervolgens onder de loep genomen om te bekijken of ze logisch, waar en helpend zijn. Daar waar het relevant lijkt, wordt uitgezocht welke minder negatieve manier van denken beter past. De sessies: Praktisch en doelgericht van opzet. De medewerker krijgt na een sessie oefeningen/handvatten mee om op het werk en thuis toe te passen. De sessies bestaan uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereiding en administratie. De eerste paar sessies vinden in de regel wekelijks plaats. Wanneer er sprake is van enig herstel vinden de sessies eens in de 2 weken plaats. Doelstelling B4 Organisaties heeft als doelstelling dat de medewerker weer met voldoening aan het werk kan. Dit bereiken we door de benodigde competenties te versterken, nieuwe gewoontes aan te leren en door de klachten te reduceren. De focus ligt hierbij zowel op het werk als op het privé leven. 3

4 B4 ORGANISATIES - COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN B4 Employee Assistance Programma Voorkomen is beter dan genezen. Dat is een uitspraak die men wel vaker hoort. Meestal pas naderhand. Nu kunt u, als organisatie, ervoor zorgen dat deze uitspraak geen betrekking heeft op de gezondheid van uw medewerkers. Met ons B4 Employee programma zorgt u er als organisatie voor dat uw medewerkers zelf op tijd om hulp vragen wanneer zij ergens tegenaan lopen. 24/7 beschikking tot een psycholoog Uw medewerkers kunnen via ons 0800-nummer, de B4-psychologen 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen. De mogelijkheid bestaat om een face-to-face gesprek in te plannen of meteen een telefonisch consult af te nemen. Daarnaast biedt het programma ook acupunctuur, haptotherapie en fysiotherapie aan. Door deze laagdrempelige toegang voor de medewerker zorgt u er als werkgever voor dat men niet onnodig lang met psychosociale en/of fysieke klachten rond blijft lopen. Het is in het belang van de medewerker en de werkgever dat klachten zoals stress, piekeren, slaapproblemen, vermijdend gedrag, concentratieproblemen snel en effectief aangepakt worden voordat het leidt tot ziekte en/of uitval van werk. De medewerkers kunnen, indien gewenst, anoniem van het programma gebruik maken. Het hele gezin: B4 Organisaties is altijd op zoek naar de beste oplossingen. Daarom willen wij, naast het verhelpen van werk-en privégerelateerde problemen van de medewerker, ook klaar staan voor het gezin. Niet alleen de medewerker, maar ook de partner en/of kinderen kunnen van onze dienstverlening gebruik maken. Onze visie hierop is dat het gezin de basis is. Een evenwichtig gezin zorgt voor rust. Problemen die binnen het gezin ontstaan (relatie en gezinsproblemen, scheidingen opvoedingsvraagstukken, ziekte, beperkingen en verlies) kunnen voor klachten zorgen die een negatieve uitwerking op het werk hebben. Wij hebben tevens psychologen in huis die gespecialiseerd zijn in kindercoaching. Na werktijd Uw medewerkers kunnen ook van uur tot en met uur bij ons terecht. Hierdoor hoeft men niet onnodig van werk vrij te nemen. Acupunctuur, haptotherapie en fysiotherapie Lichaam en geest dienen in balans te zijn. Stress, burnout, depressie kunnen een negatief effect op het lichaam hebben. Met acupunctuur, haptotherapie en fysiotherapie gebruikt men het lichaam als ingang tot herstel. De optie om van deze diensten gebruik te maken behoort tot de standaard module. Informeren medewerker Uw medewerkers worden op verschillende manieren geïnformeerd over het B4 Employee Assistance Programma. Via intranet en stellen wij uw medewerkers op de hoogte met wat voor soort vragen en klachten zij bij ons terecht kunnen. Wij sturen per post informatie over onze dienstverlening op. Daar zit o.a. een koelkaststicker met ons 0800-nummer erop. Wij komen ook 2 keer per jaar bij uw bedrijf langs om presentaties te geven. Daarnaast is er ook de B4-app voor de smartphone. Uw medewerkers hebben dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld via de app direct een plek voor een training te reserveren. Ook komen er op regelmatige basis tips en oefenen via de app voorbij. Door deze verschillende communicatiemiddelen optimaal in te zetten, blijft het programma bij uw medewerkers leven. Onze psychologen Wij maken alleen gebruik van onze eigen psychologen. Wij huren geen externe partij in. Hierdoor verkrijgen alle werknemers de service die zij verdienen. Universitair opgeleide psychologen met minimaal 3 jaar werkervaring in de GGZ. Allen hanteren de oplossingsgerichte en cognitieve werkwijze van B4 Organisaties. Terugkerende werkgerelateerde problematiek wordt hierdoor sneller opgemerkt en bij de werkgever aangekaart. 4

5 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Modules B4 Employee Assistance Programma Standaard: 0800 nummer 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Standaard: 5 telefonische/skype/face-to-face gesprekken met een B4-psycholoog. Standaard: Dienstverlening ook voor partner en inwonende kinderen. Standaard: Acupunctuur, haptotherapie of fysiotherapie 5 sessies. Optioneel: Uitbreiding sessie psycholoog, acupuncturist, fysiotherapeut, haptotherapeut Optioneel: B4 Coaching > leidinggevende wordt actief bij de coaching betrokken. Optioneel: B4 Behandeling > Indien er sprake is van een DSM-stoornis; bedrijfsarts en leidinggevende worden bij de behandeling betrokken. Optioneel: B4 Training > Individueel: assertiviteitstraining, mindfulness. effectief communiceren, voluit leven, time-management, presenteren Samenwerken: communicatie, teamvaardigheden, oplossingsgericht vergaderen Managment: coachingsvaardigheden, leiderschap, time-management voor managers, oplossingsgericht vergaderen Interne doorverwijzing De B4 Employee Assistance Programma biedt standaard 5 oplossingsgerichte coaching of counseling gesprekken voor psychosociale problematiek. Indien er sprake is van een DSM-stoornis (re-integratie, depressie, angst, burn-out) is het mogelijk dat de GZ-psycholoog een B4 Behandeltraject start. Dan wordt de medewerker met zijn/ haar goedkeuring uit de anonimiteit gehaald en leidinggevende en bedrijfsarts actief in het behandelproces betrokken. De mogelijkheden en de middelen, die de medewerker in zich heeft en welke de leidinggevende en bedrijfsarts kunnen bieden, worden aangewend in het herstelproces. Zie B4 behandeltraject voor meer informatie. 5

6 B4 ORGANISATIES - COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN Behandeltraject Hieronder ziet u een schematische weergave van de mogelijke binnen het behandeltraject. Op de hierop volgende pagina s worden de verschillende onderdelen en mogelijkheden van het behandeltraject één voor één, genummerd van 1 t/m 4, omschreven. 1 Intake Onderzoek & Advies B4 Coaching Vergroten persoonlijke effectiviteit B4 Behandeling Sprake van DSM stoornis B4 Training Competentietrainingen Oplossingsgerichte en cognitieve coaching (5 of 10 gesprekken) Oplossingsgerichte en cognitieve therapie Kort traject (tot 5 sessies) Midden traject (7-9 sessies) Combinatie Traject Psychologische interventie (10-13 sessies) + Fysieke Therapie (8 sessies) De trainingen zijn ook mogelijk als aanvulling op een behandeltraject of coachingtraject. Intensief traject (10-13 sessies) Keuze uit: Fysiotherapie Acupunctuur haptotherapie 6

7 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S 1 Intake Aan het behandeltraject gaat het Onderzoek & Advies vooraf. De medewerker krijgt een aantal vragenlijsten voorgelegd die via een website worden ingevuld. Met de vragenlijsten wordt de ernst van de klachten en de persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht. Intakegesprek. Deze duurt 1 uur en hierin worden de klachten en de omgevingsfactoren die deze mogelijk beïnvloeden onderzocht. Ook worden de karaktertrekken, die de klachten in stand houden, inzichtelijk gemaakt. Diagnostiekverslag en adviesgesprek In overleg met de medewerker ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke terugkoppeling met daarin voor het werk relevante informatie. Telefonische terugkoppeling met de leidinggevende en eventueel bedrijfsarts. Gehele procedure Onderzoek & Advies Nadat de medewerker is aangemeld (via bedrijfsarts of werkgever) en de bevestiging van de offerte is ontvangen, start het onderzoek en adviestraject. De medewerker krijgt een van B4 Organisaties met daarin een link naar een webomgeving met een aantal vragenlijsten. De medewerker kan dit op zijn werk, maar ook op zijn gemak thuis invullen. De ingevulde vragenlijsten geven de ernst van de klachten aan en de persoonlijkheidskenmerken worden in kaart gebracht. De medewerker wordt vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek. Deze duurt 1 uur en hierin worden de klachten en de omgevingsfactoren, die deze mogelijk beïnvloeden, onderzocht. Ook worden de karaktertrekken, die de klachten in stand houden, inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt er een concrete hulpvraag vastgesteld: Wat wilt u met behulp van B4 Organisaties bereiken zodat u na afloop kunt zeggen dat het echt nuttig is geweest? Binnen 1,5 week volgt het adviesgesprek waarbij de psycholoog met een diagnostiekverslag en advies komt. In overleg met de medewerker ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke terugkoppeling met daarin voor het werk relevante informatie. Privé-gerelateerde zaken staan niet in het doel-en adviesplan dat naar de leidinggevende gaat. De bedrijfsarts ontvangt wel een uitgebreider verslag. De psycholoog heeft ten allen tijden schriftelijke toestemming van de medewerker nodig alvorens telefonisch of schriftelijk contact plaatsvindt met leidinggevende en/of bedrijfsarts. Vervolgens wordt het doel en adviesplan telefonisch met de leidinggevende en eventueel bedrijfsarts besproken. Nadat de leidinggevende akkoord gaat met het vervolgtraject wordt de medewerker uitgenodigd voor de eerste sessie. 7

8 B4 ORGANISATIES - COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN 2 B4 Coaching Het coachingstraject is er voor de medewerker die zijn of haar persoonlijke effectiviteit wil vergroten. De trajecten van B4 Organisaties beginnen eerst met het Onderzoek & Advies traject. Indien het van tevoren duidelijk is dat het puur om coaching gaat, dan kan een coachingstraject gelijk worden gestart. Coaching richt zich op het hier-en-nu en op de gewenste situatie en niet zozeer op het verleden. Bij het coachingtraject is het minder belangrijk om uitgebreid stil te staan bij hoe iets is ontstaan of hoe een probleem in elkaar zit. Veel belangrijker is het doel en de oplossing, en hoe de weg daar naar toe er uit ziet! Een medewerker kan minder goed functioneren als gevolg van psychosociale klachten. Medewerkers met teveel aanhoudende stress zijn vaak prikkelbaar, maken onnodige fouten, komen afspraken niet na, kunnen zich moeilijk concentreren en hebben moeite om te relativeren. Mogelijk kan er zelfs sprake zijn van verminderd functioneren en/of frequent verzuim door oververmoeidheid en emotioneel uit balans te zijn. In deze situatie kan men het beste gebruik maken van het kortdurende en oplossingsgerichte coachingstraject, gericht op het verminderen van de psychosociale klachten en het verbeteren van het functioneren van de medewerker. In een coachingstraject helpen wij de medewerker bij het ontwikkelen en versterken van competenties en nieuwe gewoonten zodat de dingen van de dag, zowel privé als werk effectief, ontspannen en met voldoening uitgevoerd worden. Advies/overleg De medewerker en de leidinggevende hebben een gemeenschappelijk doel: weer met voldoening aan het werk te zijn. Men bereikt dit door samen te bouwen aan oplossingen. Daarom wordt de leidinggevende actief in het behandelproces betrokken. De mogelijkheden en de middelen die de medewerker in zich heeft en welke de leidinggevende kan bieden, worden aangewend in het herstelproces. Tijdens een traject bij B4 Organisaties is er een 3-gesprek tussen leidinggevende, medewerker en de psycholoog ter bevordering van open communicatie en herstel. De psycholoog heeft ten allen tijden schriftelijke toestemming van de medewerker nodig alvorens telefonisch of schriftelijk contact plaatsvindt met leidinggevende en/ of bedrijfsarts. Onderwerpen uit het coachingstraject Effectief communiceren en (samen)werken Persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen Omgaan met werkdruk en stress Tijd- en takenmanagement Bevorderen van assertiviteit en zelfvertrouwen Relatie en gezin, scheiding- en opvoedingsvraagstukken Gezonde levensstijl, omgaan met ziekte en beperkingen work life balans leren ontspannen herkennen en veranderen van negatieve patronen Zingeving, persoonlijke waarden en keuzes 8

9 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S 3 B4 Behandeling Het behandeltraject is er voor de medewerker die wil re-integreren of met psychosociale problematiek kampt. Alle trajecten van B4 Organisaties beginnen eerst met het Onderzoek & Advies traject. De behandeltrajecten richten zich niet alleen op het hier en nu en hoe bepaalde klachten in stand worden gehouden. Er wordt meer inzicht verschaft over de psychologische barrières die men zichzelf opwerpt. Bewezen effectieve behandelprotocollen gericht op de specifieke problematiek waar de medewerker last van heeft, worden aangewend in het herstelproces. In een behandeltraject bieden wij de houvast om de levenstaken in werk, persoon- en privéleven weer te kunnen dragen. Het gaat om problemen zoals depressie, angsten, burnout, rouw en het leren hanteren van ingrijpende gebeurtenissen. Wanneer mensen onder psychische klachten lijden, brengt dat ook veel andere problemen met zich mee. Denk hierbij aan werkproblemen, relatieproblemen, moeilijkheden in het managen van het gezin en knelpunten in financiën. Op basis van grondige diagnostiek wordt een plan van aanpak gemaakt. Het geeft houvast om de eigenheid/eigenaardigheden te leren kennen en besturen. Helderheid wordt gegeven over wanneer herstel en leerbaarheid mogelijk is, maar ook waar grenzen liggen en mentale kwetsbaarheden geaccepteerd moeten worden. De medewerker krijgt via praktisch psychologische training houvast en tools, leert problematiek te hanteren en sterk in het leven te staan. Er wordt gericht gewerkt aan het versterken van persoonlijke kracht en weerbaarheid. Er wordt in het traject gezocht naar steunpunten zoals gezin en vrienden. Wanneer deze niet of onvoldoende aanwezig zijn, worden de mogelijkheden bekeken om dit op te bouwen. Daarnaast wordt het effectief functioneren in werk in een goed passende werkomgeving gezien als een belangrijke bijdrage aan herstel. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bedrijfsarts en leidinggevende. Advies/overleg Tijdens het traject is er een gesprek tussen leidinggevende, de psycholoog en de betreffende medewerker ter bevordering van open communicatie en herstel. Het overleg vindt in de regel bij B4 Organisaties plaats. De medewerker, de leidinggevende en de bedrijfsarts hebben een gemeenschappelijk doel; namelijk dat de medewerker weer met voldoening kan gaan werken. Men bereikt dit door samen te bouwen aan oplossingen. Daarom wordt de leidinggevende en bedrijfsarts actief in het behandelproces betrokken. De mogelijkheden en de middelen, die de medewerker in zich heeft en welke de leidinggevende en bedrijfsarts kunnen bieden, worden aangewend in het herstelproces. Het moment waarop het overleg plaats vindt, wordt in onderling overleg vastgesteld. De leidinggevende en de bedrijfsarts krijgen vervolgens een verslag over de voortgang. Tijdens het gehele traject heeft de psycholoog ten allen tijden schriftelijke toestemming van de medewerker nodig alvorens telefonisch of schriftelijk contact plaatsvindt met leidinggevende en/of bedrijfsarts. Onderwerpen uit het behandeltraject Werkhervatting (re-integratie) Angsten Burnout Depressie Verslaving Migraine en spanningshoofdpijn Chronische vermoeidheid Halverwege het traject is een van de gesprekken de tussen-evaluatie met leidinggevende, de psycholoog en de betreffende medewerker. Combinatietraject De cognitieve en oplossingsgerichte therapie wordt dan gecombineerd met een fysieke therapie. Bij B4 Organisaties werken ook betrokken en ervaren fysiotherapeuten, bewegingstherapeuten, acupuncturisten en haptonomen die zich ook met werkgerelateerde klachten bezig houden. 9

10 B4 ORGANISATIES - COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN 4 B4 Training Competentietrainingen. Los of als onderdeel van een traject. Negatief zelfbeeld, sociale angst Cursus zelfbeeld (8 bijeenkomsten) In de zelfbeeldgroep wordt nagegaan of het mogelijk is om positiever tegen jezelf aan te kijken. Het is een training voor mensen die te vaak te negatief tegen zichzelf aankijken maar die ergens wel weten dat dit negatieve zelfbeeld eigenlijk niet klopt. De training is geen training positief denken of een soort Tjakka-methode, waarbij je steeds tegen jezelf moet roepen dat je zo geweldig bent en dat je alles zo geweldig kunt. Kern van de behandeling is dat je gaat proberen of het mogelijk is anders, positiever over jezelf te gaan denken, op een wijze die voor jou geloofwaardig is. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van moderne wetenschappelijke inzichten. Assertiviteitstraining (8 bijeenkomsten) De assertiviteitstrainingen van B4 Organisaties zijn praktisch, persoonlijk en doelgericht. Gedurende 8 bijeenkomsten leert men verschillende assertieve vaardigheden zoals: gevoel uiten, kritiek geven en ontvangen, weigeren, leren onderhandelen, waardering geven en ontvangen, emoties uiten, de ruimte innemen, positiever zelfbeeld creëren, mening geven, negatieve gedachten uitdagen en grenzen stellen. Elke bijeenkomst begint met een gedeelte theorie gevolgd door rollenspellen. Men kan de rollenspellen zien als zwemmen in het pierenbadje. De deelnemers krijgen de tools in handen om door de weeks het diepe in te gaan. Ieder persoon is natuurlijk anders, daarom weten de psychologen als geen ander dat elk persoon zijn eigen zwembad uitkiest en ook bepaald hoe diep hij of zij wilt gaan. De psychologen proberen de deelnemers wel uit te dagen om zijn of haar grenzen te verleggen en iets dieper te gaan. Na afloop ben je beter in staat om voor jezelf op te komen (en de ander in zijn waarde te laten). Je krijgt meer kleur voor je omgeving. Burn-out Verschillende modules waaruit de cliënt kan kiezen: Module 1: Werkhervatting Er wordt een plan gemaakt waarin methoden zijn opgenomen om terugval in oude gewoonten en valkuilen voortijdig te signaleren, waardoor de kans op een succesvolle reïntegratie in het werk toeneemt. Er moeten goede afspraken omtrent een werkhervattingsplan gemaakt worden tussen u en uw leidinggevende. Module 2: Werkgerichte interventies Er wordt een sterkte-zwakte analyse van uzelf opgesteld. Dan worden uw taken en taakeisen in kaart gebracht, wordt het team waarmee u werkt bestudeerd en worden kenmerken van de organisatie bekeken. Vervolgens wordt geanalyseerd waar u en uw werk onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en hoe u op de korte en langere termijn deze afstemming kunt verbeteren. Module 3: Conflicthantering en lichamelijke vermoeidheid We onderzoeken uw kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern (het wezen) van een persoon behoren. Kernkwaliteitenschema s lenen zich uitstekend voor zelfonderzoek maar ook voor samenwerkingsproblemen. We proberen meer zicht te krijgen op bronnen van conflict en mogelijkheden om hier mee om te gaan. Bij lichamelijke vermoeidheid is het doel het verbreken van de relatie tussen inspanning en rust door geplande en systematisch uitgebreide activiteiten en geplande periodes van rust;het bewerkstelligen van een regelmatig slaappatroon; identificatie en uitdagen van disfunctionele gedachten en ziekte-attributies; bewerkstelligen van een probleemoplossende, pragmatische benadering van symptoombeheersing. Module 4: Time-mangement Achterhalen wat u hindert om efficient met uw tijd om te gaan en wat u daaraan kunt doen. We gaan de functiebeschrijving bestuderen, persoonlijke motieven en ervaren tijdgebrek analyseren. De schatting van uw tijdsbesteding en tijdschrijven. Ook komen er twee vaardigheidsonderdelen aan bod; planning en timemanagement en wijziging van peroonlijke motieven en ervaren tijdgebrek. 10

11 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Piekeren, depressie, pijnklachten Voluit leven (8 bijeenkomsten) De training Voluit leven is een combinatie van mindfulness technieken en ACT technieken. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Daarmee leer je je te richten op wat je wél direct kunt beïnvloeden en te accepteren dat emoties en gedachten soms lastig of pijnlijk zijn. Iedereen reageert anders op vervelende gevoelens. Soms gaan mensen hun gevoelens uit de weg. Ze stellen uit, trekken zich terug, zoeken afleiding of werken te hard. Ze snoepen, roken of drinken te veel. Anderen verzetten zich: boosheid zit alle andere gevoelens dan in de weg. Vermijden of verzetten slokt veel energie op: zo heb je double trouble. Mindfulness leert je sombere of verdrietige gedachten of gevoelens toe te laten. Dat geeft ruimte om op zoek te gaan naar wat je écht waardevol vindt in het leven. In de cursus komen stapsgewijs de volgende onderwerpen aan bod: Waar sta ik in het leven en wat wil ik eigenlijk? Hoe ben ik tot nu toe met mijn klachten omgegaan? Wat zijn mijn waarden en welke acties kan ik ondernemen hier naar te leven? U leert de aandacht op het hier en nu te richten (mindfulness), beter te observeren en te accepteren wat er in u omgaat, milder te worden. u staat stil bij wat voor u belangrijk is in het leven en leert keuzes te maken op basis van die inzichten. u zult leren meer vanuit uw hart te leven en te doen wat u echt belangrijk vindt. Dit leidt tot grotere besluitvaardigheid, vriendelijkheid en vermogen om van het leven te genieten. Hoe ziet de training eruit? In acht bijeenkomsten van twee uur krijgen deelnemers theoretische en praktische opdrachten. U leert bijvoorbeeld over vermijdingsstrategieenëen en beschrijft daarna welke u daarvan zelf toepast. U wordt zich meer bewust van hoe u met uw gevoelens omgaat. u leert je minder te laten leiden door automatische ingesleten gedachtepatronen. Ook doen we oefeningen gericht op hier en nu. In de loop van de training maakt u een concreet stappenplan om de doelen te bereiken die u belangrijk vindt. Mindfulness (8 bijeenkomsten) Mindfulness betekent leven met volle aandacht. In deze tijd zijn veel mensen druk met van alles en nog wat. Al deze gedachten vliegen constant door ons hoofd. Het overgrote gedeelte van deze gedachten gaat over de toekomst: Ik moet morgen even langs m n moeder, Morgen moet dat rapport af, Straks ga ik schoonmaken, en daarna even die telefoontjes plegen. Met mindfulness ga je juist je aandacht richten op het heden. Je laat even alle gedachten voor straks of morgen varen, en houdt je bezig met wat je nu aan het doen bent. Mindfulness is eigenlijk een hele toegankelijke vorm van meditatie. Door je regelmatig bewust te zijn van het nu kun je mindfulness aanleren. Oefening baart kunst. Wees je bewust van alles wat er op dit moment gebeurt, en laat gedachten rustig passeren maar geef er geen aandacht aan. Voordelen mindfulness: Mindfulness werkt stressverlagend Je wordt er productiever van Mindfulness werkt tijdsbesparend vanwege de grotere focus Je geniet meer van het leven, je voelt je daardoor gelukkiger Door mindfulness leer je in elke situatie iets moois te herkennen Mindfulness leer je de kleine dingen te zien en ervan te genieten Running Therapie Gezond bewegen maakt gelukkig. Wie regelmatig sport voelt zich lekkerder in zijn vel. Hieronder negen redenen waarom sporten gelukkig maakt: 1. Sporten verbetert je conditie. 2. Beweging houdt je lichaam in vorm. 3. Sporten verhoogt de stofwisseling. 4. Je krijgt meer kracht en weerstand. 5. Aanmaak van de fijne stofjes (serotonine). 6. Sport is een basis voor sociaal contact. 7. Doelen bereiken met beweging. 8. Sporten vergroot je zelfvertrouwen. 9. Sporten vermindert stress. 11

12 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Contactgegevens - B4 Organisaties Hoofdvestiging van zit op de Vondellaan 45 in Bussum Voor meer informatie kunt u contact opnemen. drs. Luchie Klein Twennaar: Postadres: B4 Organisaties (onderdeel van ) Vondellaan RX Bussum Tel: Fax: Vestigingen: Bussum Vondellaan 45 Amsterdam Overtoom 570 Utrecht Koningsweg 4

Assertiviteit Training

Assertiviteit Training Assertiviteit Training Inleiding Onzeker in sociale situaties. Assertief kunnen zijn heeft te maken met de mate van zelfvertrouwen. Niet iedereen heeft dit goed ontwikkeld. Veel mensen laten zich in een

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Denkt u. vast te lopen. in uw werk?

Denkt u. vast te lopen. in uw werk? Denkt u vast te lopen in uw werk? Het leven kan veel van u vragen. Soms misschien teveel. Zeker als u langdurig onder druk staat of een tegenslag te verwerken krijgt. U heeft bijvoorbeeld al lange tijd

Nadere informatie

PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ).

PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ). BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Huisartsen PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ). Praktijkondersteuners zijn allen psycholoog NIP met ervaring in de GGZ. Praktijkondersteuners

Nadere informatie

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen Positionering dienstverlening uitdaging Preventief: focus op groei probleem klachten huisarts psycholoog Curatief: focus op genezen Ik wil iets in mijn leven veranderen en ik zoek daar ondersteuning in,

Nadere informatie

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt?

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt? Denkt u dat u mentaal vastloopt? Wat is Denk? Het leven kan veel van u vragen. Soms misschien teveel. Zeker als u langdurig onder druk staat of een tegenslag te verwerken krijgt. U heeft bijvoorbeeld al

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Depressie

Online Psychologische Hulp Depressie Online Psychologische Hulp Depressie 2 Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Depressie van. Je krijgt uitleg over wat een depressie is en hoe jou kan helpen

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Alles Goed? Workshop. Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar?

Alles Goed? Workshop. Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar? Alles Goed? Workshop Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar? Alles Goed? Liesbeth Niessen Psycholoog Arbeid en Gezondheid N.I.P. www.competencecoaching.nl

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut; BIGnummer19057589625

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

DE BURN-OUT SPECIALIST

DE BURN-OUT SPECIALIST DE BURN-OUT SPECIALIST Naar de wortels van het probleem voor een snel en duurzaam herstel BROCHURE bestemd voor MEDEWERKERS MET EEN BURN-OUT De Burn-out Specialist Marne 55-1186 PC AMSTELVEEN E. info@deburnoutspecialist.nl

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut NVPO; BIGnummer19057589625 telefoon: 06-40143277

Nadere informatie

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid?

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Verzuimt u regelmatig? Werken is gezond De Gezonde Zaak De Gezonde Zaak is al 25 jaar actief

Nadere informatie

Mindfulness Training. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust.

Mindfulness Training. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness Training Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness training Per dag schieten er duizenden, vaak stressvolle, gedachten

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Mindfulness programma. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust.

Mindfulness programma. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness programma Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Per dag schieten er duizenden, vaak stressvolle, gedachten door je hoofd.

Nadere informatie

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie?

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie? Denk jij dat je vastloopt tijdens je studie? Soms loopt het leven niet zoals jij zou willen. Misschien ben je somber, twijfel je erover wie je bent, loopt het niet zo met contacten of worstel je met je

Nadere informatie

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining 2 Deze folder geeft u informatie over Mindfulness-Based Cognitieve Therapie. Deze mindfulnesstraining wordt op de afdeling

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen

Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen 1 oktober 2014 Marielle van den Heuvel, Gezondheidszorgpsycholoog Afdeling Medische Psychologie Orbis Medisch Centrum Inhoud

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie Oncologische Revalidatie Zuyderland Revalidatie Inleiding Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan,

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG Medinello is een nieuw ZBC, een zelfstandig behandelcentrum, voor poliklinische revalidatie in Amersfoort. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met

Nadere informatie

Omgaan met stress en Burn-out xpr:omgaan met stress en Burn-out xpr 30-10-07 09:43 Pagina 5. Voorwoord 9. 1 Wat is er met me aan de hand?

Omgaan met stress en Burn-out xpr:omgaan met stress en Burn-out xpr 30-10-07 09:43 Pagina 5. Voorwoord 9. 1 Wat is er met me aan de hand? Omgaan met stress en Burn-out xpr:omgaan met stress en Burn-out xpr 30-10-07 09:43 Pagina 5 Inhoud Voorwoord 9 1 Wat is er met me aan de hand? 11 Gezonde en ongezonde vormen van stress 11 Kenmerken van

Nadere informatie

Mindfulness op het Werk

Mindfulness op het Werk Mindfulness op het Werk CONTACTGEGEVENS Carucha Schwencke Praktijk voor Mediteren-in-eenvoud Marnixstraat 61 2518 PW Den Haag (070) 887 41 74 info@caruchaschwencke.nl www.caruchaschwencke.nl www.mediteren-in-eenvoud.org

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Behandelprogramma chronische pijn. Almere

Behandelprogramma chronische pijn. Almere Behandelprogramma chronische pijn Almere Voor wie is het behandelprogramma zinvol? Als eerdere behandelingen zoals fysiotherapie of een operatie niet geholpen hebben komen mensen met chronische pijn vaak

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

DE BURN-OUT SPECIALIST

DE BURN-OUT SPECIALIST DE BURN-OUT SPECIALIST Naar de wortels van het probleem voor een snel en duurzaam herstel BROCHURE bestemd voor HR ADVISEURS De Burn-out Specialist Marne 55-1186 PC AMSTELVEEN E. info@deburnoutspecialist.nl

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Psychische Problemen?

Psychische Problemen? Coach-Loura Psychische Problemen? PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING FOLDER voor BEDRIJVEN & ONDERNEMERS Loura van Goch 2015 w w w. h a p p y s u c c e s v o l. n l Inhoudsopgave Inleiding Belasting Belastbaarheid

Nadere informatie

Herstel en Balans. Kanker zet je leven op zijn kop. De rol van de psycholoog. Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010

Herstel en Balans. Kanker zet je leven op zijn kop. De rol van de psycholoog. Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010 Herstel en Balans De rol van de psycholoog Maria Poppe GZ-psycholoog De Vruchtenburg maart 2010 Kanker zet je leven op zijn kop 1 Kanker, gevolgen voor de patiënt Heftige emoties. Verlies van controle

Nadere informatie

Vind je balans. Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige

Vind je balans. Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige Inleiding algemeen. Doordat er in Nederland en andere West-Europese landen steeds meer parttime gewerkt wordt door zowel man als

Nadere informatie

Spaarne Online Competentie Coaching

Spaarne Online Competentie Coaching Spaarne Online Competentie Coaching Wat is online competentie coaching? Online competentie coaching is een website voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kern van deze website bestaat uit

Nadere informatie

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Van DSM IV naar DSM 5 DSM IV - somatisatie stoornis, - somatoforme

Nadere informatie

Oncologische revalidatie Balans/FIT Revalidatiecentrum Breda

Oncologische revalidatie Balans/FIT Revalidatiecentrum Breda Oncologische revalidatie Balans/FIT Revalidatiecentrum Breda Door betere behandelingen hebben mensen met kanker tegenwoordig een grotere kans op genezing. Toch blijft kanker een ingrijpende ziekte die

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Blijvend belang training, 49 respondenten

Blijvend belang training, 49 respondenten Evaluatie mindfulnesstrainingen, respondenten Blijvend belang training, respondenten Ja Weet niet Wat heb je geleerd in de training? Wat geleerd van training? Tot mezelf komen Problemen niet uit de weg

Nadere informatie

Burn-out Traject begeleiding

Burn-out Traject begeleiding F o l d e r Burn-out Traject begeleiding Burn-out Aanpak en Preventie ter voorkoming van langdurige uitval Het leven stelt voortdurend bepaalde eisen aan de mens. Werk is in veel gevallen het levensgebied

Nadere informatie

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Een intensief en op maat gesneden traject voor individuele coaching én groepsbegeleiding in de vrije natuur, speciaal bedoeld voor gemeenten en UWV klanten

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie Informatie brochure Integratieve Kindertherapie De Praktijk Rijksstraatweg 39a (ingang aan de zijkant) 2121 AA BENNEBROEK Tel: 06-24223671 depraktijk@quicknet.nl Mijn naam is Linda Wennekers, moeder van

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten De diagnose longkanker is ingrijpend en roept vaak veel emoties en reacties op. Niet alleen bij uzelf maar ook bij uw naasten. Uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer Stress uit de bouw Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress Informatie voor de werknemer In de bouw wordt hard gewerkt, geen project verloopt hetzelfde.

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie.

KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. De Psychosomatisch Fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd

Nadere informatie

Grip op je Depressie. Cursus voor mensen met depressieve klachten

Grip op je Depressie. Cursus voor mensen met depressieve klachten Grip op je Depressie Cursus voor mensen met depressieve klachten In deze folder vindt u informatie over de cursus Grip op je Depressie, die verzorgd wordt door de afdeling medische psychologie van het

Nadere informatie

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Revalidatie Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Kanker is een ingrijpende ziekte.

Nadere informatie

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Back2Basic Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Inleiding Chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging zijn pijnklachten

Nadere informatie

Last van Langdurige gezondheidsklachten?

Last van Langdurige gezondheidsklachten? Last van Langdurige gezondheidsklachten? En word je daardoor belemmerd in je dagelijkse leven en werken? Werk met Winnock aan duurzaam herstel van functioneren en wees je klachten de baas! Printversie

Nadere informatie

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom.

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Even voorstellen Graag wil ik me aan u voorstellen Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Voordat ik aan mijn praktijk begon heb

Nadere informatie

Mindfulnesstraining. Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid

Mindfulnesstraining. Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid Mindfulnesstraining Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid Mindfulnesstraining Een lichamelijke ziekte en/of chronische klachten, zoals pijn en vermoeidheid, gaan vaak gepaard met intense emoties,

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren Informatie voor kinderen, jongeren en ouders Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Grip op je Depressie. Cursus voor mensen met depressieve klachten

Grip op je Depressie. Cursus voor mensen met depressieve klachten Grip op je Depressie Cursus voor mensen met depressieve klachten In deze folder vindt u informatie over de cursus Grip op je Depressie, die verzorgd wordt door de afdeling Medische Psychologie van het

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Vergroot de veerkracht van uw organisatie. Personal Coaching Service. Een employee benefit voor duurzaam HR-beleid

Vergroot de veerkracht van uw organisatie. Personal Coaching Service. Een employee benefit voor duurzaam HR-beleid Vergroot de veerkracht van uw organisatie Personal Coaching Service Een employee benefit voor duurzaam HR-beleid Vergroot de veerkracht van uw organisatie met de Personal Coaching Service van Resilians

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

Wat het beste bij je past, werkt het best.

Wat het beste bij je past, werkt het best. Wat het beste bij je past, werkt het best. Als pijn je leven dwarszit, dan is pijnrevalidatie het overwegen waard. Het maakt vloeibaar wat vast zit. Zo krijg je energie voor de dingen die je wilt doen.

Nadere informatie

Wat het beste bij je past, werkt het best. Pijnrevalidatie

Wat het beste bij je past, werkt het best. Pijnrevalidatie Pijnrevalidatie Wat het beste bij je past, werkt het best. Als pijn je leven dwarszit, dan is pijnrevalidatie het overwegen waard. Het maakt vloeibaar wat vast zit. Zo krijg je energie voor de dingen die

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie Pijn beïnvloedt uw dagelijks leven minder UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Als u vanwege uw pijnklachten naar de revalidatiearts

Nadere informatie

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Hartrevalidatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Van Egmond Coaching. Voor wie?

Van Egmond Coaching. Voor wie? Van Egmond Coaching Heb je behoefte aan iemand die goed kan luisteren, met je meedenkt, kritisch kijkt, ondersteunend is en je kan helpen bij het doorbreken van vastgelopen situaties? Zoek je voor jezelf

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie