PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ)."

Transcriptie

1 BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Huisartsen PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ). Praktijkondersteuners zijn allen psycholoog NIP met ervaring in de GGZ. Praktijkondersteuners krijgen supervisie en intervisie van GZ-psychologen. Geen ruimte beschikbaar? Wij zorgen voor een spreekuurlocatie bij u in de buurt. Wij gebruiken E-health, online vragenlijsten en nemen uw boekhouding uit handen. Wie zijn wij? Wij leveren POH-GGZ aan huisartsen. Onze medewerkers zijn allen universitair opgeleide psychologen NIP met ervaring in de GGZ. Ze hebben de kennis en de kunde om te behandelen en te triageren. Procedure Wij zorgen voor een goede procesbewaking vanaf de aanmelding van uw patiënt tot aan het einde van het traject. Aanmelding HIS, ROM-vragenlijsten, intake, triage en begeleiding zijn allen gestructureerd. Behandelaanbod Wij bieden verschillende trajecten aan: Gesprekken per sessie (oplossingsgericht), het KOP-model, een kort specifiek traject eventueel met groepscursussen, behandeling via internet. Financiering POH-GGZ Wij nemen de gehele module van u over en regelen de financiële afwikkeling rechtsreeks met de zorgverzekeraar. Hierdoor hoeft u geen financiële administratie bij te houden. is een GGZ-instelling die voor kwaliteit gaat!

2 B4 HUISARTSEN - PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ) Wat doet een POH-GGZ-er? Het takenpakket van de POH-GGZ kan bestaan uit de volgende taken (bron NZA): Ondersteuning van de huisarts: De POH-GGZ geeft op verzoek consultatie aan de huisarts over diens vragen bij het eigen werk met patiënten. Probleemverduidelijking: De huisarts heeft behoefte aan nadere verheldering van de problemen waarmee een patiënt bij de huisarts komt. De POH-GGZ onderzoekt welke problemen er spelen en wat het beste aangrijpingspunt is voor eventuele interventie of voor zelfmanagement. En welke zorgverlener daar indien nodig het best bij past. Voor een aantal patiënten is een goede probleemverheldering soms al voldoende om zelf verder te gaan. Begeleiding: De POH-GGZ kan de patiënt kortdurende begeleiding bieden met gebruik van therapeutische interventies, waardoor een meer intensieve behandeling kan worden voorkomen. Ondersteuning verwijzing: De POH-GGZ adviseert de huisarts over het traject, binnen de eerste lijn of de tweede lijn. Motivering van de patiënt en toewerken naar de op handen zijnde verwijzing is eveneens een taak van de POH- GGZ. De huisarts verwijst. De POH GGZ draagt er vervolgens zorg voor dat de patiënt snel op de juiste plek terecht komt voor verdere hulp. Case management: De POH-GGZ houdt de vinger aan de pols ter overbrugging van ev. wachttijden na verwijzing. Hij/zij neemt contact op met de patiënt na verwijzing (betrokkenheid en signaalfunctie) en informeert de huisarts regelmatig om te voorkomen dat deze de patiënt teveel uit het oog verliest. En de POH-GGZ begeleidt de patiënt desgewenst bij terugverwijzing naar de eerste lijn na behandeling in de tweede lijn of na afgebroken behandeling. Case management kan ook het coördineren inhouden van hulpverleningstrajecten bij verschillende zorgverleners. Begeleiding van langdurige GGZ - patiënten: In de tweede lijn uitbehandelde chronische psychiatrische patiënten kunnen op verzoek van de huisarts bij de POH-GGZ terecht voor regelmatige leun- en steuncontacten ter preventie van terugval. Netwerkopbouw en -onderhoud: Kennis van en contacten met eerstelijns samenwerkingspartners zijn bevorderend voor bovengenoemde taken. Deze kunnen zich ontwikkelen tot projectmatige samenwerking en zorgprogramma s voor specifieke doelgroepen. 2

3 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Wie zijn wij? Praktijkondersteuning huisartsen (POH-GGZ) (GGZ-instelling) levert praktijkondersteuning aan huisartsen. Praktijkondersteuners worden door huisartsen ingezet voor psychische problemen waarbij er geen DSM-diagnose wordt verwacht. Onze praktijkondersteuners zijn allen universitair opgeleide psychologen NIP met enige jaren ervaring in de GGZ. Ze hebben de kennis en de kunde om te behandelen en te triageren. Hierdoor worden de grenzen tussen POH-GGZ, de basis-ggz en de gespecialiseerde GGZ beter herkend. Waarom? Kennis en kunde: Wij werken met universitair opgeleide psychologen NIP met enige jaren ervaring in de GGZ. Ze hebben de kennis en de kunde om te behandelen en zijn ook goed in staat om te triageren. Supervisie & intervisie: De praktijkondersteuners krijgen op regelmatige basis intervisie en supervisie van onze GZ-psychologen. Eventuele vragen m.b.t. diagnoses, doorverwijzingen, behandeltechnieken worden hierdoor snel en adequaat met elkaar besproken. Locatie: Indien u geen ruimte voor een praktijkondersteuner heeft in uw paktijk, zorgen wij voor een spreekuurlocatie bij u in de buurt. Op dit moment zijn er spreekuurlocaties in Bussum, Amsterdam en Utrecht. Geen werkgeversverplichtingen: Omdat u de werkzaamheden uitbesteedt, hoeft u geen personeel in dienst te nemen. Geen werkgeversrisico, vervanging bij ziekte is door geregeld. Wij zorgen ervoor dat de praktijkondersteuners adequaat zijn opgeleid en de nodige intervisie en supervisie krijgen. U behoudt wel de regie over de inhoud. Agenda. U hoeft geen zorg te dragen voor een volle agenda van uw ondersteuner. Geen risico op wachttijden bij drukke perioden of leegstand bij rustige perioden. Overname gehele administratie: Wij nemen de gehele module van u over en regelen de financiële afwikkeling rechtsreeks met de zorgverzekeraar. Uw budget wordt zoveel mogelijk naar productie ingezet. Het enige wat u hoeft te doen is één keer per kwartaal het aantal patiënten in uw bestand door te geven in viplive. Via viplive kunt u ook zien hoeveel consulten er zijn afgenomen. u kunt aan de hand van de rapportages zien of u minder of meer wilt en kunt afnemen. Groter budget: Wij kunnen op een groter budget aanspraak maken omdat wij ook gebruik maken van E-health (behandeling via Skype) en consultatie. Daarnaast zijn de overlegkosten een stuk lager indien u van onze diensten gebruik maakt. Hierdoor houden wij een groter budget over om te besteden aan consulten. Diagnostische instrumenten: Wij beschikken over on-line diagnostische instrumenten die voor, tijdens en na de behandeling ingezet kunnen worden. Bij de aanmelding nemen we de OQ-45 af. Dit instrument dient als hulpmiddel om de ernst van de klachten in kaart te brengen. We kunnen een voor-en nameting doen om te zien of er een significant behandeleffect is. De Utrechtse Coping lijst, competentielijst en valkuilenlijst kan worden afgenomen indien u gebruik wilt maken van het traject KOP-model van Reijnders. Breaking barriers & Building Bridges: Wij geven ook psychische hulpverlening in de basis-ggz. Hierdoor kunnen wij intern snel doorverwijzen indien er sprake is van een DSM-diagnose voor de basis-ggz. Uw praktijkondersteuner is daardoor goed op de hoogte hoe het met uw patiënten vergaat. Groepsconsulten: Een behandeling kan eventueel worden aangevuld met groepscursussen ter preventie van depressie en angsten. Assertiviteitscursus voor preventie van sociale angst, anti-piekertraining bij teveel piekeren, paniektraining voor paniekaanvallen, cognitieve training bij depressie klachten, verschillende modules voor preventie van burnout. Rapportage: De rapportage gaat via het HIS. De POH-GGZ-ers maken gebruik van een app van zorgmail. De verslagen van de consulten worden op een veilige manier naar uw systeem verstuurd. De praktijkondersteuner kan via deze manier niet bij uw andere patiëntgegevens komen. 3

4 B4 HUISARTSEN - PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ) Behandeltraject Behandelproces schematisch weergegeven, focus op de procedure. Aanmelding (door huisarts in HIS) ROM- vragenlijsten Intake (probleemverheldering, inventarisaje) Advisering (terugkoppeling in HIS) Licht (klachten nog in beginstadium, vooral prevenjef) Medium (klachten hebben een flinke impact op het leven van de pajënt) Uitgebreid (nog net geen DSM- diagnose) Oplossingsgerichte therapie. Oplossingsgerichte therapie. KOP- model. behandelprotocol. Oplossingsgerichte therapie. + groepscursus maximaal 5 sessies. maximaal 8 sessies. maximaal 8 sessies maximaal 12 sessies. 4

5 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Procedure Hieronder vindt u de procesbeschrijving vanaf de aanmelding van uw patiënt tot en met de terugkoppeling na de intake. 1 Aanmelding U kunt uw patiënten aanmelden via het HIS. Na aanmelding krijgen uw patiënten twee verschillende berichten van ons. - 1: Uitnodiging waarin uw patiënten zichzelf kunnen aanmelden voor de intake via een online reserveringssysteem - 2: Een link naar een webomgeving waar men de ROM vragenlijsten kan invullen. 2 ROM vragenlijsten Uw patiënt krijgt een daarin een link naar een webomgeving. Zij kunnen dan, geheel anoniem, een aantal vragenlijsten invullen. Bij de aanmelding nemen we de OQ-45 af. Dit instrument dient als hulpmiddel om de ernst van de klachten in kaart te brengen. We kunnen een voor-en nameting doen om te zien of er een significant behandeleffect is. De Utrechtse Coping lijst, competentielijst en valkuilenlijst kan worden afgenomen indien u gebruik wilt maken van het traject KOP-model van Reijnders. 3 Intake De psychologen van inventariseren de klachten en de vragenlijsten dienen ter ondersteuning bij een eventuele DSM-diagnose. Een goede probleemverheldering is noodzakelijk voor een kwalitatief zo goed mogelijke verwijzing. Naast de klachten worden ook de krachten en eventuele steunbronnen uit zijn of haar omgeving in kaart gebracht 4 Advisering De praktijkondersteuner brengt aan u een advies uit over het te starten traject. Dit advies is gebaseerd op de probleemverheldering. Wij stellen geen diagnoses en verwijzen niet zonder uw goedkeuring door. Dit valt namelijk onder de competentie en verantwoordelijkheid van de huisarts. U behoudt de regie. Een goed uitgevoerde triage (en advies verwijzing) is om prioriteiten aan te geven welke hulp of zorgverlening relevant is, in welke volgorde gegeven, en wat op korte of lange termijn de voorkeur heeft. De verwijzing is logisch, verklaarbaar, en verantwoord; zowel tijdens als (evaluatief) na het verwijzingsproces. de urgentie van de zorgvraag is vastgesteld, evenals de mogelijkheden om deze zorgvraag binnen het behandelaanbod (in- of extern) te beantwoorden. Op basis van de evaluatie en conclusie(s) bespreekt de POH-GGZ met de cliënt de bevindingen en de diverse mogelijkheden voor vervolg. Dit kan grofweg drie richtingen opgaan: 1. Zelfhulp; de cliënt kan op eigen kracht verder met het advies, er komt geen vervolgcontact. 2. Advies gericht op voortzetting van de begeleiding of behandeling binnen. 3. Advies tot verwijzing naar basis-ggz of gespecialiseerde GGZ. De praktijkondersteuner maakt hierbij gebruik van kennis van verwijsindicaties en verwijsmogelijkheden (up-to-date sociale kaart). Daarbij zijn de taken voor de POH-GGZ: geven van voorlichting over de problematiek, indicaties voor behandelingen en alternatieven. motiveren van de cliënt tot verdere begeleiding of behandeling. formuleren van een advies aan de huisarts en de cliënt. terugverwijzen naar huisarts. signaleren van wachtlijsten en bepalen van de gevolgen vanwege verwijzing. 5

6 B4 HUISARTSEN - PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ) Behandeltraject Behandelproces schematisch weergegeven, focus op het behandelaanbod. Aanmelding (door huisarts in HIS) ROM- vragenlijsten Intake (probleemverheldering, inventarisaje) Advisering (terugkoppeling in HIS) Licht (klachten nog in beginstadium, vooral prevenjef) Medium (klachten hebben een flinke impact op het leven van de pajënt) Uitgebreid (nog net geen DSM- diagnose) Oplossingsgerichte therapie. Oplossingsgerichte therapie. KOP- model. behandelprotocol. Oplossingsgerichte therapie. + groepscursus maximaal 5 sessies. maximaal 8 sessies. maximaal 8 sessies maximaal 12 sessies. 6

7 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Behandelaanbod Hieronder worden de verschillende trajecten uitgelegd Licht De klachten van de cliënt zijn op de achtergrond en met enkele sessies (maximaal 5) weet de cliënt hoe hij het heft weer in eigen handen kan nemen. De behandeling kunnen zowel face-to-face als via het internet plaatsvinden. Medium De cliënt merkt dat de klachten zijn of haar dagelijks leven zichtbaar negatief beïnvloeden. De cliënt of huisarts kan kiezen voor de oplossingsgerichte methode of een meer gestructureerde oplossingsgerichte methode (KOP-model). Maximaal 8 sessies. KOP-model Het KOP-model richt zich op de etiologie van de huidige klachten in het licht van de actuele omgevingsfactoren en de persoonlijke kwaliteiten van de hulpvrager (KOP staat voor: Klachten = Omgeving x Persoonlijke coping). Centraal staat het samen met de cliënt formuleren van een verklaring voor de huidige klachten. Hierbij worden Uitgebreid Wanneer er sprake is meerdere heftige klachten, maar nog net niet in een DSM V diagnose resulteert. Individuele oplossingsgerichte therapie gecombineerd met een groepscursus (zie aanbod groepscursus hieronder). Maximaal 3 individuele sessies plus een groepscurus. de klachten zelf (wat precies, hoe vaak, sinds wanneer), de omgeving (wat zijn de omstandigheden waaronder de klachten zijn ontstaan, hoe zijn ze nu) en de persoonlijke copingstijl van de cliënt gelinkt aan begrijpelijke psychologische kennis (bv. de meeste mensen hebben moeite een ingesleten gewoonte te veranderen ). Het doel is de cliënt te verleiden eigenaar van zijn eigen verhaal te worden (probleemdefinitie) en van daaruit te werken aan een oplossing. Indien de cliënt of huisarts voor dit behandelprotocol kiest, dan nemen we twee extra vragenlijsten af. De Utrechtse Coping Lijst en de Competentielijst. De praktijkondersteuners van hanteren een oplossingsgerichte en cognitieve methode tijdens de gesprekken. Oplossingsgerichte therapie: (solution focused therapy) neemt de situatie zoals de cliënt die zich wenst, als uitgangspunt en doel van de behandeling. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt er van uit gegaan dat de cliënt in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om zijn of haar gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Cognitieve therapie: men onderzoekt welke gedachten ten grondslag liggen aan het gevoel. Deze gedachten worden vervolgens onder de loep genomen om te bekijken of ze logisch, waar en helpend zijn. Daar waar het relevant lijkt, wordt uitgezocht welke minder negatieve manier van denken beter past. De sessies: Praktisch en doelgericht van opzet. De cliënt krijgt na een sessie oefeningen/handvatten mee in de praktijk toe te passen. De sessies bestaan uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereiding en administratie. 7

8 B4 HUISARTSEN - PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ) Aanbod groepscursus Preventie en bij lichte vorm van: Negatief zelfbeeld - sociale angst Cursus zelfbeeld (8 bijeenkomsten) In de zelfbeeldgroep wordt nagegaan of het mogelijk is om positiever tegen jezelf aan te kijken. Het is een training voor mensen die te vaak te negatief tegen zichzelf aankijken maar die ergens wel weten dat dit negatieve zelfbeeld eigenlijk niet klopt. De training is geen training positief denken of een soort Tjakka-methode, waarbij je steeds tegen jezelf moet roepen dat je zo geweldig bent en dat je alles zo geweldig kunt. Kern van de behandeling is dat je gaat proberen of het mogelijk is anders, positiever over jezelf te gaan denken, op een wijze die voor jou geloofwaardig is. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van moderne wetenschappelijke inzichten. Assertiviteitstraining (8 bijeenkomsten) De assertiviteitstrainingen van B4solutions zijn praktisch, persoonlijk en doelgericht. Gedurende 8 bijeenkomsten leert men verschillende assertieve vaardigheden zoals: gevoel uiten, kritiek geven en ontvangen, weigeren, leren onderhandelen, waardering geven en ontvangen, emoties uiten, de ruimte innemen, positiever zelfbeeld creëren, mening geven, negatieve gedachten uitdagen en grenzen stellen. Elke bijeenkomst begint met een gedeelte theorie gevolgd door rollenspellen. Men kan de rollenspellen zien als zwemmen in het pierenbadje. De deelnemers krijgen de tools in handen om door de weeks het diepe in te gaan. Ieder persoon is natuurlijk anders, daarom weten de psychologen als geen ander dat elk persoon zijn eigen zwembad uitkiest en ook bepaald hoe diep hij of zij wilt gaan. De psychologen proberen de deelnemers wel uit te dagen om zijn of haar grenzen te verleggen en iets dieper te gaan. Na afloop ben je beter in staat om voor jezelf op te komen (en de ander in zijn waarde te laten). Je krijgt meer kleur voor je omgeving. Paniekaanvallen paniektraining (8 bijeenkomsten) De focus van de training ligt bij de paniekaanvallen zelf en hoe je deze te lijf kan gaan. Om een paniekstoornis aan te pakken gebruiken wij onder andere: Psycho-educatie. Door precies uit te leggen wat een paniekaanval inhoudt en wat het met je doet, verlagen wij de angst voor de angst. Interoceptieve exposure. Blootstelling aan lichamelijke sensaties zodat de angst, die deze sensaties oproepen, kan uitdoven. Contra-conditioneren. Er wordt lichamelijk en mentaal een ander pad aangelegd. Een pad wat niet leidt tot paniek, maar juist precies het tegenovergestelde gevoel oproept. Deze techniek kan je dan actief toepassen wanneer er een paniekaanval optreedt. Licht piekeren Anti-piekertraining (8 bijeenkomsten) In de training wordt in een aantal stappen een methode ingeoefend die cliënten in staat stelt om hun gepieker gemakkelijker los te laten en de onontkoombaarheid van de thema s waarover zij piekeren te accepteren of er relatief onverschillig onder te blijven. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat ieder mens in principe over het vermogen beschikt om zaken los te laten of er onverschillig onder te blijven. 8

9 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Milde depressie Cognitieve training (8 bijeenkomsten) Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij depressieve klachten worden behandeld door denkpatronen en gedrag te veranderen. Allereerst leert u in de groep de relatie tussen denken en voelen. U leert zich bewust te worden van de gedachten die u heeft als uw stemming somber is of somber wordt of als u last hebt van andere gevoelens zoals angst of boosheid. U gaat uw eigen manier van denken in alledaagse situaties bespreken aan de hand van zogenaamde cognitieve schema s (G-schema s). Voor elke therapie-bijeenkomst bereidt u dan ook zo n schema voor. Vervolgens gaat u leren om uw gedachten te toetsen op hun realiteitsgehalte door u af te vragen of uw gedachten terecht zijn of niet, en of ze wel bij de situatie passen of niet. Met behulp van de therapeuten en de anderen in de groep kunt u leren uzelf, anderen en situaties anders te gaan beoordelen en daardoor anders gaan denken en u anders (beter) gaan voelen. Ook gaat u in de praktijk oefenen met gedragsexperimenten om daarin uw gedachten te onderzoeken op hun houdbaarheid. Running Therapie Gezond bewegen maakt gelukkig. Wie regelmatig sport voelt zich lekkerder in zijn vel. Negen redenen waarom sporten gelukkig maakt. 1. Sporten verbetert je conditie. 2. Beweging houdt je lichaam in vorm. 3. Sporten verhoogt de stofwisseling. 4. Je krijgt meer kracht en weerstand. 5. Aanmaak van de fijne stofjes (serotonine). 6. Sport is een basis voor sociaal contact. 7. Doelen bereiken met beweging. 8. Sporten vergroot je zelfvertrouwen. 9. Sporten vermindert stress. Mindfulness (8 bijeenkomsten) Mindfulness betekent leven met volle aandacht. In deze tijd zijn veel mensen druk met van alles en nog wat. Al deze gedachten vliegen constant door ons hoofd. Het overgrote gedeelte van deze gedachten gaat over de toekomst: Ik moet morgen even langs m n moeder, Morgen moet dat rapport af, Straks ga ik schoonmaken, en daarna even die telefoontjes plegen. Met mindfulness ga je juist je aandacht richten op het heden. Je laat even alle gedachten voor straks of morgen varen, en houdt je bezig met wat je nu aan het doen bent. Mindfulness is eigenlijk een hele toegankelijke vorm van meditatie. Door je regelmatig bewust te zijn van het nu kun je mindfulness aanleren. Oefening baart kunst. Wees je bewust van alles wat er op dit moment gebeurt, en laat gedachten rustig passeren maar geef er geen aandacht aan. Voordelen mindfulness: Mindfulness werkt stressverlagend Je wordt er productiever van Mindfulness werkt tijdsbesparend vanwege de grotere focus Je geniet meer van het leven, je voelt je daardoor gelukkiger Door mindfulness leer je in elke situatie iets moois te herkennen Mindfulness leer je de kleine dingen te zien en ervan te genieten Burn-out Verschillende modules waaruit de cliënt kan kiezen: Module 1: Werkhervatting Module 2: Werkgerichte interventies Module 3: Conflicthantering en lichamelijke vermoeidheid Module 4: Time-mangement 9

10 B4 HUISARTSEN - PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ) Financiering POHGGZ Overname moduletarief en consulttarief U kunt ervoor kiezen om het moduletarief en het consulttarief zelf aan te vragen en te beheren. Ons voorstel is dat wij de gehele module van u overnemen. Wij declareren dan rechtstreeks bij de verzekering in plaats van u elke maand een factuur te sturen. Dit scheelt u niet alleen administratietijd, maar wij zorgen ervoor dat uw budget zoveel mogelijk naar productie wordt ingezet. Het enige wat u hoeft te doen is één keer per kwartaal het aantal patienten in uw bestand door te geven via viplive. In viplive kunt u ook zien hoeveel consulten er zijn afgenomen. u kunt aan de hand van de rapportages zien of u minder of meer wilt en kunt afnemen. Rekenmodule Onderstaande berekening is gebasseerd op een normpraktijk van 2350 patienten. Indien u graag het aantal consulten voor uw praktijk wilt berekenen, dan kunnen wij u onze rekenmodule opsturen. Consulttarief De NZA heeft de bekostiging van POHGGZ opgebouwd uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel noemt men consulttarief. Volgens de NZA kan men 25% terugverdienen uit de consulten die de praktijkondersteuner verleend. Het consulttarief is 9,43 per consult van 20 minuten. De praktijkondersteuner boekt meestal een dubbelconsult van 18,86 euro per consult. Het variabele deel laten wij geheel buiten onze berekeningen. Wannneer wij de module van u overnemen, krijgen wij ook het conuslttarief van de verzekering. Dat houdt in dat wij 18,86 euro (vergoeding consult uit variabel gedeelte) van ons uurtarief kunnen aftrekken. Het bedrag wat er dan nog rest zal uit het vaste gedeelte (moduletarief) verkregen dienen te worden Moduletarief Door onze inzet van E-health en consultatie kunnen wij het maximum budget aanvragen. Dat komt neer op 2,73 euro per patient per kwartaal. OPBRENGSTEN Moduletarief (per patiënt per kwartaal) 2,73 Consulttarief (per enkel consult) 9,43 Budget bij 2350 ingeschreven patiënten Moduletarief % budget Consulttarief % budget = 454 dubbele consulten Totaalbudget = volgens NZA-richtlijn In onze verdere berekeningen nemen we alleen het moduletarief van euro als grondslag. In NZA normen moeten hiervoor 454 dubbelconsulten per jaar gerealiseerd kunnen worden. 10

11 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Kosten Huisvesting: Er zijn vaste kosten zoals inventaris, huisvesting, telecom, automatisering, intrumentarium. Dit komt neer op 3950 euro per jaar. Indien u zelf een ruimte voor de POH beschikbaar heeft, dan kunt u uit het moduletarief een vergoeding voor huisvesting verkrijgen. Indien u geen ruimte beschikbaar heeft dan rekenen wij 250 euro per maand voor het beschikbaar stellen van een ruimte bij u in de buurt. Deze kosten zijn in dit rekenvoorbeeld meegenomen. Overlegkosten: De LHV hanteert een rekenmodule waarbij ze er vanuit gaan dat het inhuren van een POH-er voor een taakverzwaring zorgt. Een praktijkondersteuner zorgt juist voor een taakverlichting. Ook komt er meer ruimte in het spreekuur vrij. Het overleg tussen u en de praktijkondersteuner kan eenmaal per week of om de week plaatsvinden voor 18 euro per 20 minuten. Op jaarbasis komt dit neer op 648 euro. Indien gewenst, kunt u ook een uurtarief in rekening brengen. U wordt dan periodiek door ons uitbetaald. Met een huisarts uurtarief van 160 euro kunnen wij nog steeds aan de NZA richtlijn van 454 dubbelconsulten komen. In onderstaande berekeningen is dat niet meegenomen. KOSTEN Totaal huisvesting en management bij 2350 patiënten 4598 Moduletarief Kosten 4598 Beschikbaar voor POH-GGZ Ons aanbod - Wij kunnen bij een normpraktijk van 2350 patiënten 512 dubbelconsulten per jaar aanbieden. - Volgens de NZA is de norm 454 dubbelconsulten. Alleen de consulten die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, worden gedeclareerd. Een POHGGZ-er van kosten 17 euro per kwartier. Een sessie bestaat uit directe tijd (tijd samen met de patiënt) en indirecte tijd (verslag maken in HIS, boeken in viplive, en bij de intake tevens triageverslag en terugkoppeling huisarts). Een normale sessie duurt 3 kwartier, een intake 4 kwartier en een korte sessie 2 kwartier. De indirecte tijd bedraagt 1 kwartier. Gemiddeld kost een gesprek 60 euro minus consulttarief van 18,86 euro. Dat betekent dat er 41,14 euro dat per gesprek van het budget wordt aangesproken. ONS AANBOD Aanbod bij 2350 patiënten Beschikbaar budget Uit budget per gesprek 41,14 Aantal gesprekken 512 Uren per week (46 wkn) 11,1 Norm NZA

12 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Contactgegevens B4 Huisartsen - Hoofdvestiging van zit op de Vondellaan 45 in Bussum Voor meer informatie kunt u contact opnemen. drs. Luchie Klein Twennaar: Postadres: B4Solutions Vondellaan RX Bussum Tel: Fax: Vestigingen: Bussum Vondellaan 45 Amsterdam Overtoom 570 Utrecht Koningsweg 4

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n ! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk Programma Alledaagse Ziekten n 26 Kennissynthese door het Nivel Uit het ZonMw programma Alledaagse Ziekten kwamen interessante positieve

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg Mevrouw drs. A.C.J. Rijkschroeff-van der Meer Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een Eerstelijns Zorgvoorziening Een programmabeschrijving op basis van een verkennende pilotstudie Colofon: Redactie: Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten Behandeling bij Human Concern 1 Wie naar buiten kijkt, droomt Wie naar binnen

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie