PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ)."

Transcriptie

1 BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Huisartsen PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ). Praktijkondersteuners zijn allen psycholoog NIP met ervaring in de GGZ. Praktijkondersteuners krijgen supervisie en intervisie van GZ-psychologen. Geen ruimte beschikbaar? Wij zorgen voor een spreekuurlocatie bij u in de buurt. Wij gebruiken E-health, online vragenlijsten en nemen uw boekhouding uit handen. Wie zijn wij? Wij leveren POH-GGZ aan huisartsen. Onze medewerkers zijn allen universitair opgeleide psychologen NIP met ervaring in de GGZ. Ze hebben de kennis en de kunde om te behandelen en te triageren. Procedure Wij zorgen voor een goede procesbewaking vanaf de aanmelding van uw patiënt tot aan het einde van het traject. Aanmelding HIS, ROM-vragenlijsten, intake, triage en begeleiding zijn allen gestructureerd. Behandelaanbod Wij bieden verschillende trajecten aan: Gesprekken per sessie (oplossingsgericht), het KOP-model, een kort specifiek traject eventueel met groepscursussen, behandeling via internet. Financiering POH-GGZ Wij nemen de gehele module van u over en regelen de financiële afwikkeling rechtsreeks met de zorgverzekeraar. Hierdoor hoeft u geen financiële administratie bij te houden. is een GGZ-instelling die voor kwaliteit gaat!

2 B4 HUISARTSEN - PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ) Wat doet een POH-GGZ-er? Het takenpakket van de POH-GGZ kan bestaan uit de volgende taken (bron NZA): Ondersteuning van de huisarts: De POH-GGZ geeft op verzoek consultatie aan de huisarts over diens vragen bij het eigen werk met patiënten. Probleemverduidelijking: De huisarts heeft behoefte aan nadere verheldering van de problemen waarmee een patiënt bij de huisarts komt. De POH-GGZ onderzoekt welke problemen er spelen en wat het beste aangrijpingspunt is voor eventuele interventie of voor zelfmanagement. En welke zorgverlener daar indien nodig het best bij past. Voor een aantal patiënten is een goede probleemverheldering soms al voldoende om zelf verder te gaan. Begeleiding: De POH-GGZ kan de patiënt kortdurende begeleiding bieden met gebruik van therapeutische interventies, waardoor een meer intensieve behandeling kan worden voorkomen. Ondersteuning verwijzing: De POH-GGZ adviseert de huisarts over het traject, binnen de eerste lijn of de tweede lijn. Motivering van de patiënt en toewerken naar de op handen zijnde verwijzing is eveneens een taak van de POH- GGZ. De huisarts verwijst. De POH GGZ draagt er vervolgens zorg voor dat de patiënt snel op de juiste plek terecht komt voor verdere hulp. Case management: De POH-GGZ houdt de vinger aan de pols ter overbrugging van ev. wachttijden na verwijzing. Hij/zij neemt contact op met de patiënt na verwijzing (betrokkenheid en signaalfunctie) en informeert de huisarts regelmatig om te voorkomen dat deze de patiënt teveel uit het oog verliest. En de POH-GGZ begeleidt de patiënt desgewenst bij terugverwijzing naar de eerste lijn na behandeling in de tweede lijn of na afgebroken behandeling. Case management kan ook het coördineren inhouden van hulpverleningstrajecten bij verschillende zorgverleners. Begeleiding van langdurige GGZ - patiënten: In de tweede lijn uitbehandelde chronische psychiatrische patiënten kunnen op verzoek van de huisarts bij de POH-GGZ terecht voor regelmatige leun- en steuncontacten ter preventie van terugval. Netwerkopbouw en -onderhoud: Kennis van en contacten met eerstelijns samenwerkingspartners zijn bevorderend voor bovengenoemde taken. Deze kunnen zich ontwikkelen tot projectmatige samenwerking en zorgprogramma s voor specifieke doelgroepen. 2

3 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Wie zijn wij? Praktijkondersteuning huisartsen (POH-GGZ) (GGZ-instelling) levert praktijkondersteuning aan huisartsen. Praktijkondersteuners worden door huisartsen ingezet voor psychische problemen waarbij er geen DSM-diagnose wordt verwacht. Onze praktijkondersteuners zijn allen universitair opgeleide psychologen NIP met enige jaren ervaring in de GGZ. Ze hebben de kennis en de kunde om te behandelen en te triageren. Hierdoor worden de grenzen tussen POH-GGZ, de basis-ggz en de gespecialiseerde GGZ beter herkend. Waarom? Kennis en kunde: Wij werken met universitair opgeleide psychologen NIP met enige jaren ervaring in de GGZ. Ze hebben de kennis en de kunde om te behandelen en zijn ook goed in staat om te triageren. Supervisie & intervisie: De praktijkondersteuners krijgen op regelmatige basis intervisie en supervisie van onze GZ-psychologen. Eventuele vragen m.b.t. diagnoses, doorverwijzingen, behandeltechnieken worden hierdoor snel en adequaat met elkaar besproken. Locatie: Indien u geen ruimte voor een praktijkondersteuner heeft in uw paktijk, zorgen wij voor een spreekuurlocatie bij u in de buurt. Op dit moment zijn er spreekuurlocaties in Bussum, Amsterdam en Utrecht. Geen werkgeversverplichtingen: Omdat u de werkzaamheden uitbesteedt, hoeft u geen personeel in dienst te nemen. Geen werkgeversrisico, vervanging bij ziekte is door geregeld. Wij zorgen ervoor dat de praktijkondersteuners adequaat zijn opgeleid en de nodige intervisie en supervisie krijgen. U behoudt wel de regie over de inhoud. Agenda. U hoeft geen zorg te dragen voor een volle agenda van uw ondersteuner. Geen risico op wachttijden bij drukke perioden of leegstand bij rustige perioden. Overname gehele administratie: Wij nemen de gehele module van u over en regelen de financiële afwikkeling rechtsreeks met de zorgverzekeraar. Uw budget wordt zoveel mogelijk naar productie ingezet. Het enige wat u hoeft te doen is één keer per kwartaal het aantal patiënten in uw bestand door te geven in viplive. Via viplive kunt u ook zien hoeveel consulten er zijn afgenomen. u kunt aan de hand van de rapportages zien of u minder of meer wilt en kunt afnemen. Groter budget: Wij kunnen op een groter budget aanspraak maken omdat wij ook gebruik maken van E-health (behandeling via Skype) en consultatie. Daarnaast zijn de overlegkosten een stuk lager indien u van onze diensten gebruik maakt. Hierdoor houden wij een groter budget over om te besteden aan consulten. Diagnostische instrumenten: Wij beschikken over on-line diagnostische instrumenten die voor, tijdens en na de behandeling ingezet kunnen worden. Bij de aanmelding nemen we de OQ-45 af. Dit instrument dient als hulpmiddel om de ernst van de klachten in kaart te brengen. We kunnen een voor-en nameting doen om te zien of er een significant behandeleffect is. De Utrechtse Coping lijst, competentielijst en valkuilenlijst kan worden afgenomen indien u gebruik wilt maken van het traject KOP-model van Reijnders. Breaking barriers & Building Bridges: Wij geven ook psychische hulpverlening in de basis-ggz. Hierdoor kunnen wij intern snel doorverwijzen indien er sprake is van een DSM-diagnose voor de basis-ggz. Uw praktijkondersteuner is daardoor goed op de hoogte hoe het met uw patiënten vergaat. Groepsconsulten: Een behandeling kan eventueel worden aangevuld met groepscursussen ter preventie van depressie en angsten. Assertiviteitscursus voor preventie van sociale angst, anti-piekertraining bij teveel piekeren, paniektraining voor paniekaanvallen, cognitieve training bij depressie klachten, verschillende modules voor preventie van burnout. Rapportage: De rapportage gaat via het HIS. De POH-GGZ-ers maken gebruik van een app van zorgmail. De verslagen van de consulten worden op een veilige manier naar uw systeem verstuurd. De praktijkondersteuner kan via deze manier niet bij uw andere patiëntgegevens komen. 3

4 B4 HUISARTSEN - PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ) Behandeltraject Behandelproces schematisch weergegeven, focus op de procedure. Aanmelding (door huisarts in HIS) ROM- vragenlijsten Intake (probleemverheldering, inventarisaje) Advisering (terugkoppeling in HIS) Licht (klachten nog in beginstadium, vooral prevenjef) Medium (klachten hebben een flinke impact op het leven van de pajënt) Uitgebreid (nog net geen DSM- diagnose) Oplossingsgerichte therapie. Oplossingsgerichte therapie. KOP- model. behandelprotocol. Oplossingsgerichte therapie. + groepscursus maximaal 5 sessies. maximaal 8 sessies. maximaal 8 sessies maximaal 12 sessies. 4

5 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Procedure Hieronder vindt u de procesbeschrijving vanaf de aanmelding van uw patiënt tot en met de terugkoppeling na de intake. 1 Aanmelding U kunt uw patiënten aanmelden via het HIS. Na aanmelding krijgen uw patiënten twee verschillende berichten van ons. - 1: Uitnodiging waarin uw patiënten zichzelf kunnen aanmelden voor de intake via een online reserveringssysteem - 2: Een link naar een webomgeving waar men de ROM vragenlijsten kan invullen. 2 ROM vragenlijsten Uw patiënt krijgt een daarin een link naar een webomgeving. Zij kunnen dan, geheel anoniem, een aantal vragenlijsten invullen. Bij de aanmelding nemen we de OQ-45 af. Dit instrument dient als hulpmiddel om de ernst van de klachten in kaart te brengen. We kunnen een voor-en nameting doen om te zien of er een significant behandeleffect is. De Utrechtse Coping lijst, competentielijst en valkuilenlijst kan worden afgenomen indien u gebruik wilt maken van het traject KOP-model van Reijnders. 3 Intake De psychologen van inventariseren de klachten en de vragenlijsten dienen ter ondersteuning bij een eventuele DSM-diagnose. Een goede probleemverheldering is noodzakelijk voor een kwalitatief zo goed mogelijke verwijzing. Naast de klachten worden ook de krachten en eventuele steunbronnen uit zijn of haar omgeving in kaart gebracht 4 Advisering De praktijkondersteuner brengt aan u een advies uit over het te starten traject. Dit advies is gebaseerd op de probleemverheldering. Wij stellen geen diagnoses en verwijzen niet zonder uw goedkeuring door. Dit valt namelijk onder de competentie en verantwoordelijkheid van de huisarts. U behoudt de regie. Een goed uitgevoerde triage (en advies verwijzing) is om prioriteiten aan te geven welke hulp of zorgverlening relevant is, in welke volgorde gegeven, en wat op korte of lange termijn de voorkeur heeft. De verwijzing is logisch, verklaarbaar, en verantwoord; zowel tijdens als (evaluatief) na het verwijzingsproces. de urgentie van de zorgvraag is vastgesteld, evenals de mogelijkheden om deze zorgvraag binnen het behandelaanbod (in- of extern) te beantwoorden. Op basis van de evaluatie en conclusie(s) bespreekt de POH-GGZ met de cliënt de bevindingen en de diverse mogelijkheden voor vervolg. Dit kan grofweg drie richtingen opgaan: 1. Zelfhulp; de cliënt kan op eigen kracht verder met het advies, er komt geen vervolgcontact. 2. Advies gericht op voortzetting van de begeleiding of behandeling binnen. 3. Advies tot verwijzing naar basis-ggz of gespecialiseerde GGZ. De praktijkondersteuner maakt hierbij gebruik van kennis van verwijsindicaties en verwijsmogelijkheden (up-to-date sociale kaart). Daarbij zijn de taken voor de POH-GGZ: geven van voorlichting over de problematiek, indicaties voor behandelingen en alternatieven. motiveren van de cliënt tot verdere begeleiding of behandeling. formuleren van een advies aan de huisarts en de cliënt. terugverwijzen naar huisarts. signaleren van wachtlijsten en bepalen van de gevolgen vanwege verwijzing. 5

6 B4 HUISARTSEN - PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ) Behandeltraject Behandelproces schematisch weergegeven, focus op het behandelaanbod. Aanmelding (door huisarts in HIS) ROM- vragenlijsten Intake (probleemverheldering, inventarisaje) Advisering (terugkoppeling in HIS) Licht (klachten nog in beginstadium, vooral prevenjef) Medium (klachten hebben een flinke impact op het leven van de pajënt) Uitgebreid (nog net geen DSM- diagnose) Oplossingsgerichte therapie. Oplossingsgerichte therapie. KOP- model. behandelprotocol. Oplossingsgerichte therapie. + groepscursus maximaal 5 sessies. maximaal 8 sessies. maximaal 8 sessies maximaal 12 sessies. 6

7 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Behandelaanbod Hieronder worden de verschillende trajecten uitgelegd Licht De klachten van de cliënt zijn op de achtergrond en met enkele sessies (maximaal 5) weet de cliënt hoe hij het heft weer in eigen handen kan nemen. De behandeling kunnen zowel face-to-face als via het internet plaatsvinden. Medium De cliënt merkt dat de klachten zijn of haar dagelijks leven zichtbaar negatief beïnvloeden. De cliënt of huisarts kan kiezen voor de oplossingsgerichte methode of een meer gestructureerde oplossingsgerichte methode (KOP-model). Maximaal 8 sessies. KOP-model Het KOP-model richt zich op de etiologie van de huidige klachten in het licht van de actuele omgevingsfactoren en de persoonlijke kwaliteiten van de hulpvrager (KOP staat voor: Klachten = Omgeving x Persoonlijke coping). Centraal staat het samen met de cliënt formuleren van een verklaring voor de huidige klachten. Hierbij worden Uitgebreid Wanneer er sprake is meerdere heftige klachten, maar nog net niet in een DSM V diagnose resulteert. Individuele oplossingsgerichte therapie gecombineerd met een groepscursus (zie aanbod groepscursus hieronder). Maximaal 3 individuele sessies plus een groepscurus. de klachten zelf (wat precies, hoe vaak, sinds wanneer), de omgeving (wat zijn de omstandigheden waaronder de klachten zijn ontstaan, hoe zijn ze nu) en de persoonlijke copingstijl van de cliënt gelinkt aan begrijpelijke psychologische kennis (bv. de meeste mensen hebben moeite een ingesleten gewoonte te veranderen ). Het doel is de cliënt te verleiden eigenaar van zijn eigen verhaal te worden (probleemdefinitie) en van daaruit te werken aan een oplossing. Indien de cliënt of huisarts voor dit behandelprotocol kiest, dan nemen we twee extra vragenlijsten af. De Utrechtse Coping Lijst en de Competentielijst. De praktijkondersteuners van hanteren een oplossingsgerichte en cognitieve methode tijdens de gesprekken. Oplossingsgerichte therapie: (solution focused therapy) neemt de situatie zoals de cliënt die zich wenst, als uitgangspunt en doel van de behandeling. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt er van uit gegaan dat de cliënt in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om zijn of haar gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Cognitieve therapie: men onderzoekt welke gedachten ten grondslag liggen aan het gevoel. Deze gedachten worden vervolgens onder de loep genomen om te bekijken of ze logisch, waar en helpend zijn. Daar waar het relevant lijkt, wordt uitgezocht welke minder negatieve manier van denken beter past. De sessies: Praktisch en doelgericht van opzet. De cliënt krijgt na een sessie oefeningen/handvatten mee in de praktijk toe te passen. De sessies bestaan uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereiding en administratie. 7

8 B4 HUISARTSEN - PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ) Aanbod groepscursus Preventie en bij lichte vorm van: Negatief zelfbeeld - sociale angst Cursus zelfbeeld (8 bijeenkomsten) In de zelfbeeldgroep wordt nagegaan of het mogelijk is om positiever tegen jezelf aan te kijken. Het is een training voor mensen die te vaak te negatief tegen zichzelf aankijken maar die ergens wel weten dat dit negatieve zelfbeeld eigenlijk niet klopt. De training is geen training positief denken of een soort Tjakka-methode, waarbij je steeds tegen jezelf moet roepen dat je zo geweldig bent en dat je alles zo geweldig kunt. Kern van de behandeling is dat je gaat proberen of het mogelijk is anders, positiever over jezelf te gaan denken, op een wijze die voor jou geloofwaardig is. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van moderne wetenschappelijke inzichten. Assertiviteitstraining (8 bijeenkomsten) De assertiviteitstrainingen van B4solutions zijn praktisch, persoonlijk en doelgericht. Gedurende 8 bijeenkomsten leert men verschillende assertieve vaardigheden zoals: gevoel uiten, kritiek geven en ontvangen, weigeren, leren onderhandelen, waardering geven en ontvangen, emoties uiten, de ruimte innemen, positiever zelfbeeld creëren, mening geven, negatieve gedachten uitdagen en grenzen stellen. Elke bijeenkomst begint met een gedeelte theorie gevolgd door rollenspellen. Men kan de rollenspellen zien als zwemmen in het pierenbadje. De deelnemers krijgen de tools in handen om door de weeks het diepe in te gaan. Ieder persoon is natuurlijk anders, daarom weten de psychologen als geen ander dat elk persoon zijn eigen zwembad uitkiest en ook bepaald hoe diep hij of zij wilt gaan. De psychologen proberen de deelnemers wel uit te dagen om zijn of haar grenzen te verleggen en iets dieper te gaan. Na afloop ben je beter in staat om voor jezelf op te komen (en de ander in zijn waarde te laten). Je krijgt meer kleur voor je omgeving. Paniekaanvallen paniektraining (8 bijeenkomsten) De focus van de training ligt bij de paniekaanvallen zelf en hoe je deze te lijf kan gaan. Om een paniekstoornis aan te pakken gebruiken wij onder andere: Psycho-educatie. Door precies uit te leggen wat een paniekaanval inhoudt en wat het met je doet, verlagen wij de angst voor de angst. Interoceptieve exposure. Blootstelling aan lichamelijke sensaties zodat de angst, die deze sensaties oproepen, kan uitdoven. Contra-conditioneren. Er wordt lichamelijk en mentaal een ander pad aangelegd. Een pad wat niet leidt tot paniek, maar juist precies het tegenovergestelde gevoel oproept. Deze techniek kan je dan actief toepassen wanneer er een paniekaanval optreedt. Licht piekeren Anti-piekertraining (8 bijeenkomsten) In de training wordt in een aantal stappen een methode ingeoefend die cliënten in staat stelt om hun gepieker gemakkelijker los te laten en de onontkoombaarheid van de thema s waarover zij piekeren te accepteren of er relatief onverschillig onder te blijven. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat ieder mens in principe over het vermogen beschikt om zaken los te laten of er onverschillig onder te blijven. 8

9 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Milde depressie Cognitieve training (8 bijeenkomsten) Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij depressieve klachten worden behandeld door denkpatronen en gedrag te veranderen. Allereerst leert u in de groep de relatie tussen denken en voelen. U leert zich bewust te worden van de gedachten die u heeft als uw stemming somber is of somber wordt of als u last hebt van andere gevoelens zoals angst of boosheid. U gaat uw eigen manier van denken in alledaagse situaties bespreken aan de hand van zogenaamde cognitieve schema s (G-schema s). Voor elke therapie-bijeenkomst bereidt u dan ook zo n schema voor. Vervolgens gaat u leren om uw gedachten te toetsen op hun realiteitsgehalte door u af te vragen of uw gedachten terecht zijn of niet, en of ze wel bij de situatie passen of niet. Met behulp van de therapeuten en de anderen in de groep kunt u leren uzelf, anderen en situaties anders te gaan beoordelen en daardoor anders gaan denken en u anders (beter) gaan voelen. Ook gaat u in de praktijk oefenen met gedragsexperimenten om daarin uw gedachten te onderzoeken op hun houdbaarheid. Running Therapie Gezond bewegen maakt gelukkig. Wie regelmatig sport voelt zich lekkerder in zijn vel. Negen redenen waarom sporten gelukkig maakt. 1. Sporten verbetert je conditie. 2. Beweging houdt je lichaam in vorm. 3. Sporten verhoogt de stofwisseling. 4. Je krijgt meer kracht en weerstand. 5. Aanmaak van de fijne stofjes (serotonine). 6. Sport is een basis voor sociaal contact. 7. Doelen bereiken met beweging. 8. Sporten vergroot je zelfvertrouwen. 9. Sporten vermindert stress. Mindfulness (8 bijeenkomsten) Mindfulness betekent leven met volle aandacht. In deze tijd zijn veel mensen druk met van alles en nog wat. Al deze gedachten vliegen constant door ons hoofd. Het overgrote gedeelte van deze gedachten gaat over de toekomst: Ik moet morgen even langs m n moeder, Morgen moet dat rapport af, Straks ga ik schoonmaken, en daarna even die telefoontjes plegen. Met mindfulness ga je juist je aandacht richten op het heden. Je laat even alle gedachten voor straks of morgen varen, en houdt je bezig met wat je nu aan het doen bent. Mindfulness is eigenlijk een hele toegankelijke vorm van meditatie. Door je regelmatig bewust te zijn van het nu kun je mindfulness aanleren. Oefening baart kunst. Wees je bewust van alles wat er op dit moment gebeurt, en laat gedachten rustig passeren maar geef er geen aandacht aan. Voordelen mindfulness: Mindfulness werkt stressverlagend Je wordt er productiever van Mindfulness werkt tijdsbesparend vanwege de grotere focus Je geniet meer van het leven, je voelt je daardoor gelukkiger Door mindfulness leer je in elke situatie iets moois te herkennen Mindfulness leer je de kleine dingen te zien en ervan te genieten Burn-out Verschillende modules waaruit de cliënt kan kiezen: Module 1: Werkhervatting Module 2: Werkgerichte interventies Module 3: Conflicthantering en lichamelijke vermoeidheid Module 4: Time-mangement 9

10 B4 HUISARTSEN - PRAKTIJKONDERSTEUNING GEESTELIJKE GEZONDHEID AAN HUISARTSEN (POH-GGZ) Financiering POHGGZ Overname moduletarief en consulttarief U kunt ervoor kiezen om het moduletarief en het consulttarief zelf aan te vragen en te beheren. Ons voorstel is dat wij de gehele module van u overnemen. Wij declareren dan rechtstreeks bij de verzekering in plaats van u elke maand een factuur te sturen. Dit scheelt u niet alleen administratietijd, maar wij zorgen ervoor dat uw budget zoveel mogelijk naar productie wordt ingezet. Het enige wat u hoeft te doen is één keer per kwartaal het aantal patienten in uw bestand door te geven via viplive. In viplive kunt u ook zien hoeveel consulten er zijn afgenomen. u kunt aan de hand van de rapportages zien of u minder of meer wilt en kunt afnemen. Rekenmodule Onderstaande berekening is gebasseerd op een normpraktijk van 2350 patienten. Indien u graag het aantal consulten voor uw praktijk wilt berekenen, dan kunnen wij u onze rekenmodule opsturen. Consulttarief De NZA heeft de bekostiging van POHGGZ opgebouwd uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel noemt men consulttarief. Volgens de NZA kan men 25% terugverdienen uit de consulten die de praktijkondersteuner verleend. Het consulttarief is 9,43 per consult van 20 minuten. De praktijkondersteuner boekt meestal een dubbelconsult van 18,86 euro per consult. Het variabele deel laten wij geheel buiten onze berekeningen. Wannneer wij de module van u overnemen, krijgen wij ook het conuslttarief van de verzekering. Dat houdt in dat wij 18,86 euro (vergoeding consult uit variabel gedeelte) van ons uurtarief kunnen aftrekken. Het bedrag wat er dan nog rest zal uit het vaste gedeelte (moduletarief) verkregen dienen te worden Moduletarief Door onze inzet van E-health en consultatie kunnen wij het maximum budget aanvragen. Dat komt neer op 2,73 euro per patient per kwartaal. OPBRENGSTEN Moduletarief (per patiënt per kwartaal) 2,73 Consulttarief (per enkel consult) 9,43 Budget bij 2350 ingeschreven patiënten Moduletarief % budget Consulttarief % budget = 454 dubbele consulten Totaalbudget = volgens NZA-richtlijn In onze verdere berekeningen nemen we alleen het moduletarief van euro als grondslag. In NZA normen moeten hiervoor 454 dubbelconsulten per jaar gerealiseerd kunnen worden. 10

11 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Kosten Huisvesting: Er zijn vaste kosten zoals inventaris, huisvesting, telecom, automatisering, intrumentarium. Dit komt neer op 3950 euro per jaar. Indien u zelf een ruimte voor de POH beschikbaar heeft, dan kunt u uit het moduletarief een vergoeding voor huisvesting verkrijgen. Indien u geen ruimte beschikbaar heeft dan rekenen wij 250 euro per maand voor het beschikbaar stellen van een ruimte bij u in de buurt. Deze kosten zijn in dit rekenvoorbeeld meegenomen. Overlegkosten: De LHV hanteert een rekenmodule waarbij ze er vanuit gaan dat het inhuren van een POH-er voor een taakverzwaring zorgt. Een praktijkondersteuner zorgt juist voor een taakverlichting. Ook komt er meer ruimte in het spreekuur vrij. Het overleg tussen u en de praktijkondersteuner kan eenmaal per week of om de week plaatsvinden voor 18 euro per 20 minuten. Op jaarbasis komt dit neer op 648 euro. Indien gewenst, kunt u ook een uurtarief in rekening brengen. U wordt dan periodiek door ons uitbetaald. Met een huisarts uurtarief van 160 euro kunnen wij nog steeds aan de NZA richtlijn van 454 dubbelconsulten komen. In onderstaande berekeningen is dat niet meegenomen. KOSTEN Totaal huisvesting en management bij 2350 patiënten 4598 Moduletarief Kosten 4598 Beschikbaar voor POH-GGZ Ons aanbod - Wij kunnen bij een normpraktijk van 2350 patiënten 512 dubbelconsulten per jaar aanbieden. - Volgens de NZA is de norm 454 dubbelconsulten. Alleen de consulten die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, worden gedeclareerd. Een POHGGZ-er van kosten 17 euro per kwartier. Een sessie bestaat uit directe tijd (tijd samen met de patiënt) en indirecte tijd (verslag maken in HIS, boeken in viplive, en bij de intake tevens triageverslag en terugkoppeling huisarts). Een normale sessie duurt 3 kwartier, een intake 4 kwartier en een korte sessie 2 kwartier. De indirecte tijd bedraagt 1 kwartier. Gemiddeld kost een gesprek 60 euro minus consulttarief van 18,86 euro. Dat betekent dat er 41,14 euro dat per gesprek van het budget wordt aangesproken. ONS AANBOD Aanbod bij 2350 patiënten Beschikbaar budget Uit budget per gesprek 41,14 Aantal gesprekken 512 Uren per week (46 wkn) 11,1 Norm NZA

12 B R EAKING BARRIE R S & BUI L DING B RIDGE S Contactgegevens B4 Huisartsen - Hoofdvestiging van zit op de Vondellaan 45 in Bussum Voor meer informatie kunt u contact opnemen. drs. Luchie Klein Twennaar: Postadres: B4Solutions Vondellaan RX Bussum Tel: Fax: Vestigingen: Bussum Vondellaan 45 Amsterdam Overtoom 570 Utrecht Koningsweg 4

VRAGENLIJST POH GGZ. Dergelijke punten komen terug in het latere plan van aanpak POH GGZ.

VRAGENLIJST POH GGZ. Dergelijke punten komen terug in het latere plan van aanpak POH GGZ. VRAGENLIJST POH GGZ Deze vragenlijst behoort bij het aanvraagtraject POH GGZ. In de vragenlijst wordt aandacht geschonken aan die onderdelen van de praktijkvoering die van invloed zijn op de introductie

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Ark n. Wat kunnen wij voor u doen

Ark n. Wat kunnen wij voor u doen Ark n basis GGZ Wat kunnen wij voor u doen Arkin BasisGGz is uw partner in de generalistische basis GGz. Wij bieden een complete dienstverlening van behandeling tot praktijkondersteuning. Centraal in onze

Nadere informatie

E-HEALTH IN DE HUISARTSENPRAKTIJK EN BASIS GGZ

E-HEALTH IN DE HUISARTSENPRAKTIJK EN BASIS GGZ E-HEALTH IN DE HUISARTSENPRAKTIJK EN BASIS GGZ PROF. DR. ANNEMIEKE VAN STRATEN, VU & ACADEMISCHE WERKPLAATS DRS. MARCEL DIJKENS, RELATIEMANAGER BASIS GGZ, PREZENS (GGZ INGEEST) 19 JUNI 2014 E-HEALTH IN

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/34C

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/34C Aan het bestuur van: NIP, LHV, V&VN, LVE, NVVP, GGZ-NL, VHN, LVG, ZN. Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2017 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol als poortwachter

Nadere informatie

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016

Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ Versie 1 april 2016 Zorg en Zekerheid beleid POH GGZ 2016 2017 Versie 1 april 2016 Visie Zorg en Zekerheid investeert in een sterke eerste lijn. Onder meer met de vorming van de BasisGGZ heeft de huisarts een prominente rol

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Opleidingsprogramma KOP-training

Opleidingsprogramma KOP-training Opleidingsprogramma KOP-training Inhoudsopgave Dit document geeft een korte omschrijving van de achtergrond, inhoud en het programma van de KOPtraining die georganiseerd wordt in het kader van het mirro-keurmerk.

Nadere informatie

POH-GGZ. Cora de Wolff. Huisarts Lid HKA Bestuurlijke Werkgroep GGZ en stuurgroep POH-GGZ

POH-GGZ. Cora de Wolff. Huisarts Lid HKA Bestuurlijke Werkgroep GGZ en stuurgroep POH-GGZ POH-GGZ Cora de Wolff Huisarts Lid HKA Bestuurlijke Werkgroep GGZ en stuurgroep POH-GGZ Inhoud presentatie De situatie in Amsterdam sinds 2008. Basis GGZ : wijziging regeling POH-GGZ Gevolgen Hoe verder?

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

Een nieuwe generatie e-health oplossingen

Een nieuwe generatie e-health oplossingen Een nieuwe generatie e-health oplossingen vragenlijsten psycho-educatie oefeningen dagboeken berichten modules TelePsy ontwikkelt en beheert een internetapplicatie ten behoeve van het meten, monitoren

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut NVPO; BIGnummer19057589625 telefoon: 06-40143277

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut; BIGnummer19057589625

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Medische psychologie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van de medisch specialist, of op eigen verzoek, naar de afdeling

Nadere informatie

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Inleiding Vanaf begin 2013 tot heden zijn door Synchroon diverse acties uitgezet voor een goede implementatie van de Basis GGZ. Met ondersteuning van Synchroon

Nadere informatie

De rol van de eerstelijnspsycholoog in de Basis GGZ. Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam

De rol van de eerstelijnspsycholoog in de Basis GGZ. Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam De rol van de eerstelijnspsycholoog in de Basis GGZ Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam Marjan Kroon, november 2013 Agenda 1. Wat is de Generalistische Basis GGZ? 2. Wat is kenmerkend

Nadere informatie

Diagnose kanker Professionele hulp bij het omgaan met kanker

Diagnose kanker Professionele hulp bij het omgaan met kanker Diagnose kanker Professionele hulp bij het omgaan met kanker Ik was wanhopig en bang. Het HDI leerde mij beter omgaan met mijn borstkanker. Margit Hulp bij het omgaan met kanker Het hebben van kanker is

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt?

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt? Denkt u dat u mentaal vastloopt? Wat is Denk? Het leven kan veel van u vragen. Soms misschien teveel. Zeker als u langdurig onder druk staat of een tegenslag te verwerken krijgt. U heeft bijvoorbeeld al

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie in en voor de Basis GGz

Cognitieve gedragstherapie in en voor de Basis GGz Cognitieve gedragstherapie in en voor de Basis GGz Mark van der Gaag PhD Hoogleraar Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam Hoofd Psychose Onderzoek, Parnassia, Den Haag 1 Wat is gedragstherapie

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes

Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes September 2017 Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek tgv diabetes 1 Vooraf Patiënten met diabetes kampen met veel

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

INDIGO ZORGPADEN. Wegwijzer voor hulpverleners in de POH-GGZ en Basis GGZ

INDIGO ZORGPADEN. Wegwijzer voor hulpverleners in de POH-GGZ en Basis GGZ INDIGO ZORGPADEN Wegwijzer voor hulpverleners in de POH-GGZ en Basis GGZ INDIGO IN DE GGZ Vanaf 2014 is de GGZ ingedeeld in drie echelons: > Huisartsenzorg met Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) > Generalistische

Nadere informatie

Wat doet u als u problemen krijgt. en er zelf niet goed uitkomt?

Wat doet u als u problemen krijgt. en er zelf niet goed uitkomt? Wat doet u als u problemen krijgt en er zelf niet goed uitkomt? De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Ze hebben moeite met zichzelf, hun emoties, gedrag, hun gezondheid,

Nadere informatie

Beleid praktijkondersteuning ZORGVERZEKERAAR GGZ 2015. Beleid Praktijkondersteuning huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) 2015

Beleid praktijkondersteuning ZORGVERZEKERAAR GGZ 2015. Beleid Praktijkondersteuning huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) 2015 DE FRIESLAND Beleid praktijkondersteuning ZORGVERZEKERAAR GGZ 2015 Beleid Praktijkondersteuning huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) 2015 INLEIDING De Friesland hecht grote waarde aan de

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen Positionering dienstverlening uitdaging Preventief: focus op groei probleem klachten huisarts psycholoog Curatief: focus op genezen Ik wil iets in mijn leven veranderen en ik zoek daar ondersteuning in,

Nadere informatie

HANDLEIDING REKENMODEL POH-GGZ. Versie 7, januari 2013

HANDLEIDING REKENMODEL POH-GGZ. Versie 7, januari 2013 HANDLEIDING REKENMODEL POH-GGZ Versie 7, januari 2013 Colofon Het Rekenmodel POH-GGZ en de bijbehorende handleiding zijn producten van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Landelijke Huisartsen Vereniging

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf Psychologische zorg voor kinderen en jongeren De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren Samen werken aan jezelf Inhoud Belang psychologische zorg voor jeugd Psychologische

Nadere informatie

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Verwijzen naar de GGZ Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Nieuwe structuur in de geestelijke gezondheidszorg Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke

Nadere informatie

Brochure POH-GGZ - informatie voor huisartsen mei 2015

Brochure POH-GGZ - informatie voor huisartsen mei 2015 Brochure POH-GGZ - informatie voor huisartsen mei 2015 Inleiding De bekostigingssystematiek van de POH-GGZ wordt al geruime tijd als onduidelijk ervaren. Steeds weer komen vragen naar voren als Hoe zit

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder

Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Generalistische Basis GGZ De rol van en voor de zorgaanbieder Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 18 maart 2014 / 1 Indigo Nederland: GBGGZ Direct en dichtbij, geen wachttijden, in de wijk KOP

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310 Beleid Coöperatie VGZ Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wie worden gecontracteerd voor de module POH-GGZ 4 3. Voorwaarden voor een overeenkomst

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS

UMC St Radboud. Mindfulness voor mensen met MS UMC St Radboud Mindfulness voor mensen met MS Patiënteninformatie De diagnose MS is ingrijpend voor u en uw omgeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij ziekte angst, depressie en andere psychologische

Nadere informatie

Introductie. ehealth in de basisggz?! Waarom. Definitie 7-3-2014. ehealth: Verschijningsvormen. Even voorstellen..

Introductie. ehealth in de basisggz?! Waarom. Definitie 7-3-2014. ehealth: Verschijningsvormen. Even voorstellen.. Introductie Saskia Timmer Changinghealthcare Academy (online) opleiden voor (e)health #CHCacademy ehealth in de basisggz?! 11 maart 2014, S.Timmer 1 2 Waarom Definitie ehealth ehealth: Gebruik van ICT

Nadere informatie

Aan de slag. Geestelijk gezond

Aan de slag. Geestelijk gezond Direct aan de slag Geestelijk gezond Iedereen streeft naar een gezond leven. Daarin past de zorg voor lichaam en geest. Niet alleen omdat mensen daar zelf bij gebaat zijn, maar ook omdat onze omgeving

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Depressie

Online Psychologische Hulp Depressie Online Psychologische Hulp Depressie 2 Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Depressie van. Je krijgt uitleg over wat een depressie is en hoe jou kan helpen

Nadere informatie

Assertiviteit Training

Assertiviteit Training Assertiviteit Training Inleiding Onzeker in sociale situaties. Assertief kunnen zijn heeft te maken met de mate van zelfvertrouwen. Niet iedereen heeft dit goed ontwikkeld. Veel mensen laten zich in een

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Psychologische zorg bij kanker

Psychologische zorg bij kanker Psychologische zorg bij kanker Ik wilde weer de persoon worden voordat ik borstkanker kreeg. Het HDI heeft me hier bij geholpen Greta Gerritsen, diagnose borstkanker Psychologische zorg bij kanker Het

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u informatie gekregen over het maken van een afspraak met een medisch psycholoog van de afdeling

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put In de put, uit de put Ouderen In de put, uit de put Introductie Wachten tot het beter gaat? Wachten in de hoop dat het gepieker en verdriet vanzelf overgaat? In de put, uit de put 1 Veel piekeren, weinig

Nadere informatie

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk?

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Folder voor patiënten Een project van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG, in samenwerking met de afdeling klinische

Nadere informatie

Aanbod van Paardkrachtig

Aanbod van Paardkrachtig Aanbod van Paardkrachtig Paardkrachtig richt zich op kinderen, jongeren en jong volwassenen tussen de 8 en 25 jaar, die niet lekker in hun vel zitten en bijvoorbeeld last hebben van de volgende klachten:

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Beleid Verzekeraar Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH GGZ) 2016. Versie 12 augustus 2015

Beleid Verzekeraar Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH GGZ) 2016. Versie 12 augustus 2015 Beleid Verzekeraar Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH GGZ) 2016 Versie 12 augustus 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wie worden gecontracteerd voor POH GGZ 4 3. Voorwaarden voor een overeenkomst

Nadere informatie

UMC St Radboud. Mindfulness voor vrouwen met borstkanker

UMC St Radboud. Mindfulness voor vrouwen met borstkanker UMC St Radboud Mindfulness voor vrouwen met borstkanker Patiënteninformatie De diagnose borstkanker is ingrijpend en roept vaak veel emoties en reacties op, niet alleen bij uzelf maar ook bij uw naasten.

Nadere informatie

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid?

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Verzuimt u regelmatig? Werken is gezond De Gezonde Zaak De Gezonde Zaak is al 25 jaar actief

Nadere informatie

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Verwijzen Criteria voor verwijzen vanuit de huisartsenpraktijk 1 Uit Landelijke samenwerkingsafspraken:

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Psychosociale oncologische zorg. Afstemming en communicatie tussen eerste- en tweedelijn

Psychosociale oncologische zorg. Afstemming en communicatie tussen eerste- en tweedelijn Psychosociale oncologische zorg Afstemming en communicatie tussen eerste- en tweedelijn Psychosociale oncologische zorg binnen het st. Anna Ziekenhuis en de eerste lijn Input huidig procesverloop: Doorlopen

Nadere informatie

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag schuingedrukt Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres, telefoonnummer,

Nadere informatie

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >>

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >> GGzE Centrum Bipolair Centrum Bipolair Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis cliënten >> De bipolaire stoornis komt voor bij ongeveer 1 à 2 procent van de bevolking. Het

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2016 D0085-201511

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2016 D0085-201511 Beleid Coöperatie VGZ Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2016 D0085-201511 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Contract module POH GGZ 4 3. Voorwaarden voor een overeenkomst praktijkondersteuning

Nadere informatie

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over

Nadere informatie

Verwijzing naar de klinisch psycholoog

Verwijzing naar de klinisch psycholoog Verwijzing naar de klinisch psycholoog Deze folder geeft u informatie over de manier van werken van de klinisch psycholoog. Waar in deze folder gesproken wordt over u, kan het ook om uw kind gaan. Aan

Nadere informatie

Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino

Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino Filosofie: Sterkere eerste lijn en ketengerichte aanpak dragen bij aan zorg voor patiënten met (lichte, niet-acute)

Nadere informatie

NAH-poli Heliomare en E-mental health. Mechteld Dijkman, klinisch psycholoog coördinator NAH-poli

NAH-poli Heliomare en E-mental health. Mechteld Dijkman, klinisch psycholoog coördinator NAH-poli NAH-poli Heliomare en E-mental health Mechteld Dijkman, klinisch psycholoog coördinator NAH-poli Opzet workshop Wat doet de NAH-poli Heliomare? E-mental health: waarom en hoe? Ervaringen patiënten Ervaringen

Nadere informatie

Zelfmanagement. Zelfmanagement bij Oedeem

Zelfmanagement. Zelfmanagement bij Oedeem Vergoeding mogelijk vanuit uw zorgverzekeraar Zelfmanagement bij Oedeem Zelfmanagement Als u chronisch ziek wordt, moet u opnieuw de balans vinden. Uw leven verandert. Door middel van zelfmanagement leert

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz 3. Zorgpad Signaleren en Screenen Handleiding bouwstenen zorgpaden 2012-12 27 Signaleren en screenen van psychische klachten Inleiding 29 1. Signaleren en screenen

Nadere informatie

Inspiratiedag. De Basis GGz: Doen wat werkt. Zaterdag 13 september 2014 World Forum in Den Haag www.dagvandecgt.nl

Inspiratiedag. De Basis GGz: Doen wat werkt. Zaterdag 13 september 2014 World Forum in Den Haag www.dagvandecgt.nl Inspiratiedag De Basis GGz: Doen wat werkt Voor huisartsen, kaderhuisartsen GGz, praktijkondersteuners huisarts (POH GGz), psychologen werkzaam in de Basis GGz Zaterdag 13 september 2014 World Forum in

Nadere informatie

feiten en cijfers getraind in de methodieken van Indigo. Met deze initiatieven geven wij verdere invulling aan de realisatie van onze kernwaarden:

feiten en cijfers getraind in de methodieken van Indigo. Met deze initiatieven geven wij verdere invulling aan de realisatie van onze kernwaarden: feiten en cijfers INDIGO IS EEN LANDELIJK SAMENWERKINGS VERBAND VAN DE GGZ-INSTELLINGEN ALTRECHT, EMERGIS, GGZ DRENTHE, GGZ CENTRAAL, PARNASSIA BAVO GROEP (PBG) EN PRO PERSONA. In 2010 heeft Indigo bijna

Nadere informatie

Totaaloverzicht Zorgaanbod. Individueel Relatie Gezin Groepen Zakelijk Volwassenen Jongeren Kinderen

Totaaloverzicht Zorgaanbod. Individueel Relatie Gezin Groepen Zakelijk Volwassenen Jongeren Kinderen Totaaloverzicht Zorgaanbod Individueel Relatie Gezin Groepen Zakelijk Volwassenen Jongeren Kinderen Ons aanbod op een rijtje 1 Titel Pagina Individueel: 3 Individuele coaching Individuele therapie Psychologisch

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Van DSM IV naar DSM 5 DSM IV - somatisatie stoornis, - somatoforme

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Optimaliseren van zorglogistieke processen YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Inhoud Beschrijving afdeling en doelgroep Doel: Grip op proces houden Doelstellingen project Stuurgroep

Nadere informatie

Depressieve klachten. Een folder voor patiënten van GCM GCM. GezondheidsCentra Maarssenbroek Samen vooraan in zorg

Depressieve klachten. Een folder voor patiënten van GCM GCM. GezondheidsCentra Maarssenbroek Samen vooraan in zorg Depressieve klachten Een folder voor patiënten van GCM GCM GezondheidsCentra Maarssenbroek Samen vooraan in zorg GCM, samen vooraan in zorg Deze folder is een samenwerkingsverband tussen Stichting Gezondheidscentra

Nadere informatie

Amsterdamse Functiebeschrijving POH GGZ

Amsterdamse Functiebeschrijving POH GGZ Amsterdamse Functiebeschrijving POH GGZ 1. INLEIDING Per 1 januari 2008 is de landelijke regeling POH GGZ van kracht. Met de komst van deze nieuwe functionaris heeft de HuisartsenKring Amsterdam, evenals

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Aanmeldformulier Modules Therapeutisch Centrum Flevoland

Aanmeldformulier Modules Therapeutisch Centrum Flevoland Aanmeldformulier Aanvullende Zorg 1 Aanmeldformulier Modules Therapeutisch Centrum Flevoland Bij deze meld ik mij mijn kind mijn gezin mij en mijn partner aan voor de module: Modules vaktherapie voor kinderen

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Doeltreffende zorg, direct en dichtbij

Doeltreffende zorg, direct en dichtbij Doeltreffende zorg, direct en dichtbij Wie zijn wij? Lionarons ggz is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen. Onze drijfveer is mensen te helpen om op eigen kracht verder

Nadere informatie

KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie.

KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. De Psychosomatisch Fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd

Nadere informatie

EVIDENCE BASED WERKEN MET E-HEALTH: BIJ ELKE CLIËNT? PROF. DR. ANNEMIEKE VAN STRATEN

EVIDENCE BASED WERKEN MET E-HEALTH: BIJ ELKE CLIËNT? PROF. DR. ANNEMIEKE VAN STRATEN EVIDENCE BASED WERKEN MET E-HEALTH: BIJ ELKE CLIËNT? PROF. DR. ANNEMIEKE VAN STRATEN 2 Hoogleraar Klinische Psychologie VU POH- GGZ in huisartsenpraktijk 3 E-health Wat bedoel ik daarmee? 4 Uitgangspunt:

Nadere informatie

Mindfulnesstraining. Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid

Mindfulnesstraining. Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid Mindfulnesstraining Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid Mindfulnesstraining Een lichamelijke ziekte en/of chronische klachten, zoals pijn en vermoeidheid, gaan vaak gepaard met intense emoties,

Nadere informatie

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling ANOrexIA NervOsA ANOrexIA NervOsA Wat is anorexia nervosa? Mensen met anorexia eten zo weinig, dat ze extreem mager worden. Vaak zijn ze ernstig ondervoed. Maar al zijn ze vel over been, toch zien ze in

Nadere informatie

De psycholoog. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie

De psycholoog. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie De psycholoog Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Inleiding In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de psycholoog in het Waterlandziekenhuis. Aan de orde komen onder meer de

Nadere informatie

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten De diagnose longkanker is ingrijpend en roept vaak veel emoties en reacties op. Niet alleen bij uzelf maar ook bij uw naasten. Uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Omgaan met stress en Burn-out xpr:omgaan met stress en Burn-out xpr 30-10-07 09:43 Pagina 5. Voorwoord 9. 1 Wat is er met me aan de hand?

Omgaan met stress en Burn-out xpr:omgaan met stress en Burn-out xpr 30-10-07 09:43 Pagina 5. Voorwoord 9. 1 Wat is er met me aan de hand? Omgaan met stress en Burn-out xpr:omgaan met stress en Burn-out xpr 30-10-07 09:43 Pagina 5 Inhoud Voorwoord 9 1 Wat is er met me aan de hand? 11 Gezonde en ongezonde vormen van stress 11 Kenmerken van

Nadere informatie