Premium Special Report

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premium Special Report"

Transcriptie

1 The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2009 Bedrijfsomschrijving: Berkshire Hathaway De kredietcrisis heeft een schokgolf verzoorzaakt van verkopen op de effectenbeurzen die slechts zelden gebeurt. Voor bestaande aandeelhouders heeft dat tot gevolg dat er forse afwaarderingen hebben plaats gevonden in de portefeuille. Warren Buffett is dan echter in zijn element, hij koopt graag aandelen in een dalende markt. Zijn lijfspreuk is: Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. In 2008 heeft hij een bedrag van US$ 46 miljard geïnvesteerd in bestaande en nieuwe bedrijven. Zijn eigen aandeel Berkshire Hathaway is volgens onze opinie nu ook te koop met een flinke korting. Bedrijfsomschrijving Aggreko: Berkshire Hathaway is een conglomeraat van bedrijven onder leiding van de wereldbefaamde belegger Warren Buffett. Er werken meer dan mensen wereldwijd. Op het hoofdkantoor van Berkshire Hathaway werken slechts 19 mensen. Het is het vier na grootste bedrijf van de Verenigde Staten gemeten naar beurswaarde. Dit bedrijf is een van de meest opzienbarende beleggingen in de historie van de mensheid. In de hoofdstukken 10 en 11 van het Value Buffet e-book De kredietcrisis te lijf met Value Beleggen staat een uitgebreide beschrijving van het leven van Warren Buffett en zijn levens- en beleggingsfilosofie. U kunt dit e-book gratis downloaden op de website als u bent ingeschreven als abonnee. Warren Buffet kreeg de zeggenschap over Berkshire Hathaway op 10 mei 1965, het was toen nog een textielfabriek. De marktwaarde was toen US$ 18 miljoen en de boekwaarde was toen USD$ 22 miljoen. Per aandeel was de boekwaarde US$ 19,46. De eerste aandelen kocht Warren Buffett op US$ 7,50 per aandeel. Op het eind van 1965 sloot het aandeel op US$ 19,02. Nu staan de aandelen op US$ ,-- per aandeel, dit is ongeveer 4500 keer hoger dan in 1965! In 1983 stonden zowel de Dow Jones als Berkshire Hathaway op Op 15 juni 2009 stond de Dow Jones Industrial Average op punten en Berkshire Hathaway op US$ ,--. In de afgelopen 44 jaar onder leiding van Warren Buffett is de boekwaarde van het bedrijf in 42 van de 44 jaar gestegen. Het slechtste jaar was 2008 met een negatieve groei van 9,6%. In vergelijking met de index van Standard & Poor 500 heeft Berkshire Hathaway in de afgelopen 44 jaar het 38 keer beter gedaan dan de index. Het laatste jaar dat de S&P 500 een hogere groei had dan Berkshire Hathaway was in Ondanks deze uitstekende prestaties is het bedrijf niet altijd gewaardeerd op de beurs zoals het zou moeten zijn volgens de intrinsieke waarde. Dit komt door het volgende: - Het is een zeer gecompliceerd bedrijf wat betreft het aantal en soort bedrijven. Juni 2009 pagina 1

2 - De bedrijfsresultaten kunnen per jaar flink schommelen en Berkshire Hathaway heeft een lange termijn horizon en is niet gericht op het telkens weer behalen van prachtige resultaten per kwartaal, maar streeft naar het behalen van vermogensgroei op langere termijn. - Berkshire Hathaway aandelen worden verhandeld op een relatief hoge prijs, de A-aandelen op US$ ,-- en de B-aandelen op US$ 2.930,--. Dit schrikt sommige beleggers af om in deze aandelen te handelen of het bedrag is te groot voor hun portefeuille. - Er zijn maar weinig analisten van banken die Berkshire Hathaway volgen en hierover rapporteren. Overzicht van de bedrijven van Berkshire Hathaway Verzekeringen Berkshire Hathaway s belangrijkste bedrijven zijn de verzekeringsmaatschappijen Government Employees Insurance Company (GEICO), General Re, Berkshire Hathaway Reinsurance Group en Berkshire Hathaway Primary Group. Deze vier bedrijven zorgden voor US$ 58,5 miljard aan vrij beschikbare premies(float) aan het eind van 2008 en verdienden in 2008 US$ 25,5 miljard aan premie en US$ 2,8 miljard aan winst voor belasting. Verzekeringsmaatschappijen verdienen geld op twee manieren, enerzijds door meer te berekenen dan dat zij bij de inkoop betalen zoals bij andere bedrijven ook gebruikelijk is en anderzijds door het beleggen van gelden die zij al hebben ontvangen aan premies maar nog niet hoeven uit te betalen aan verzekerden(float). In beide gevallen is Berkshire Hathaway zeer succesvol in het voeren van deze strategie. Het betekent dat Berkshire Hathaway aan het eind van 2008 een kapitaal van US$ 58,5 miljard bijna gratis ter beschikking heeft om mee te beleggen gedurende een langere periode. GEICO verkoopt autoverzekeringen direct aan de consument zonder tussenkomst van assurantietussenpersonen. Op deze manier kunnen de prijzen laag blijven en worden alle winsten binnen GEICO gehouden. Het bedrijf is opgericht in 1936 en was een van de eerste grote aankopen van Warren Buffett in Het is nu de derde grootste autoverzekeraar van de Verenigde Staten met een marktaandeel van 7,7%. Berkshire Hathaway s herverzekeringsbedrijf omvat General Re en Berkshire Hathaway Reinsurance Group. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in super cat polissen. ( cat staat voor catastrophe). Dit zijn bijvoorbeeld verzekeringen tegen de schade van een orkaan aan de kust van Florida. Na de laatste orkanen Katrina en Rita zijn de premies fors gestegen. Berkshire Hathaway heeft als voordeel dat het een zeer solide kapitaal heeft waar de schades uit betaald kunnen worden. Nutsbedrijven Berkshire Hathaway s tweede belangrijke groep van bedrijven zijn de nutsbedrijven die de afnemers voorzien van gas en electriciteit in de Verenigde Staten en in de U.K.. In 2008 was de omzet van deze groep bedrijven US$ 14 miljard met een winst voor belastingen van US$ 2,2 miljard. Andere bedrijven Berkshire Hathaway heeft meer dan 60 andere bedrijven in de portefeuille waarvan u een up to date overzicht kunt inzien in hoofstuk 11 van het Value Stars e-book De kredietcrisis te lijf met Value Beleggen. U kunt dit e-book gratis downloaden op de website als u bent ingeschreven als abonnee. De gezamenlijke omzet van deze bedrijven was in 2008 US$ 66,1 miljard met een winst voor belastingen van US$ 4 miljard. In 2008 heeft Berkshire Hathaway meer dan US$ 46 miljard geïnvesteerd in nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande belangen in bedrijven. Juni 2009 pagina 2

3 Grafiek van de B-aandelen van Berkshire Hathaway per 15 juni 2009 over de afgelopen 5 jaar. Grafiek van de A-aandelen van Berkshire Hathaway per 15 juni 2009 over de afgelopen 5 jaar. Juni 2009 pagina 3

4 Beleggingen Berkshire Hathaway heeft ook een aantal bedrijven die op de beurs genoteerd zijn en waar zij een beperkt belang in heeft. Deze portefeuille maakt per eind 2008 ongeveer 31% uit van de marktwaarde van Berkshire Hathaway. Bekende namen zoals Coca- Cola, Procter&Gamble, Kraft Foods en Wells Fargo komen in deze lijst voor. Vanwege de daling van deze beursgenoteerde aandelen is de waarde op de beurs van Berkshire Hathaway sinds juni 2008 flink gedaald. De waardedaling van deze beursgenoteerde portefeuille was omgerekend per aandeel Berkshire Hathaway US$ ,--. Het aandeel Berkshire Hathaway daalde echter met US$ ,-- in dezelfde periode. Dit lijkt niet gerechtvaardigd gezien de kwaliteit van deze aandelen. In 2008 bereikte Berkshire Hathaway het hoogste niveau ooit wat betreft operationeel resultaat. Het belangrijkste is dat alle belangrijke bedrijven in Berkshire Hathaway een buitengewoon goede performance hebben behaald, goede vooruitzichten hebben en slechts gedeeltelijk een correlatie hebben met de economische omstandigheden van dit moment. De opvolging van Warren Buffett speelt ook een rol bij de afwaardering van dit moment. Warren Buffett is nu 78 jaar en verkeert in goede gezondheid van lichaam en geest, hij heeft zelf aangegeven een call optie te hebben afgesloten op 120 jaar. Zolang hij in staat is het bedrijf te leiden zal hij doorgaan met beleggen op de manier die hij al 44 jaar heeft toegepast. Bij Berkshire Hathaway zijn er plannen gemaakt voor het geval dat Warren Buffett niet meer in staat is het bedrijf te leiden, deze zijn echter maar bekend bij enkele vertrouwelingen van Warren Buffett. Wij gaan er echter van uit dat de opvolging geen probleem zal vormen voor de voortzetting van het huidige beleid. De bedrijven van Berkshire Hathaway werken geheel zelfstandig zonder de invloed van Warren Buffett. Waardering van Berkshire Hathaway Hoe kom je tot een goede waardering van dit uitzonderlijke bedrijf? De portefeuille van beursgenoteerde bedrijven en de liquiditeiten zijn makkelijk te bepalen aan de hand van de actuele koersen. De rest van het bedrijf is echter moeilijker te bepalen. Warren Buffet heeft in zijn letters aan de aandeelhouders die hij bij zijn jaarverslag als toelichting geeft op de gang van zaken binnen Berkshire Hathaway, aangegeven dat hij een factor 12 gebruikt voor de winst voor belasting bij de bepaling van de waarde van Berkshire Hathaway. Dit komt overeen met een koers/winst verhouding van 18. Tot de crash van 2008 was dat een normale ratio om te gebruiken, echter in de huidige marktomstandigheden is koers/winst verhouding van 12 reëel, wat een factor 8 betekent voor de winst voor belasting. Warren Buffett heeft aangegeven dat de winst voor belasting over 2008 voor Berkshire Hathaway uitkomt op US$ 3.921,-- per aandeel, daarnaast geeft de verzekeringstak een opbrengt van US$ 1.800,-- per aandeel. Tezamen is dat een bedrag van US$ 5.721,-- per aandeel. Dit betekent dat de waarde per aandeel Berkshire Hathaway uitkomt op 8*US$ 5.721,-- = US$ In het jaarverslag van Berkshire Hathaway staat dat de portefeuille van beursgenoteerde aandelen een waarde had van US$ ,-- per aandeel Berkshire Hathaway. Op dit moment is de beurs ongeveer op hetzelfde niveau als eind 2008, dus kunnen wij deze waarde handhaven voor onze berekening. De waarde van Berkshire Hathaway is dan: US$ ,-- + US$ ,-- = US$ ,-- De huidige beurskoers per 15 juni 2009 is US$ ,--. Dit betekent dat er een discount is van 26,5% op dit moment en het aandeel een stijgingspotentieel heeft van 36% als de koers weer naar de intrinsieke waarde zou gaan.. Juni 2009 pagina 4

5 Indien de markten terugkeren naar een normale waardering die op lange termijn zou gelden en de factor 12 zou weer van toepassing zijn dan komt de onderwaardering uit op 38% en is het stijgingspotentieel zelfs 60%. De B-aandelen van Berkshire Hathaway zijn 1/30 ste van de A-aandelen, de intrinsieke waarde van de B-aandelen komt uit op US$ 4.118,-- Voor iemand die op langere termijn in solide aandelen wil beleggen in een goed gespreide portefeuille is Berkshire Hathaway op het huidige niveau een aantrekkelijk aandeel om te kopen tot het niveau van de intrinsieke waarde. is een uitgave van Value News Publishing N.V. All rights reserved, world wide. Value News Publishing N.V. onderhoudt geen handelsportefeuille en neemt zelf geen posities in. Alle rechten van deze publicatie liggen bij Value News Publishing. Publicatie door derden van dit rapport, of delen daarvan, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever en met vermelding van de bron Value News Publishing. Schending van de rechten van de uitgever zal juridisch worden vervolgd en schadevergoeding tot gevolg hebben. Er kunnen aan de totale publicatie geen rechten worden ontleend. Value News Publishing is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van beleggingsbeslissingen die u maakt op basis van deze publicatie. Value News Publishing staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Aan beleggingen zijn risico s verbonden. De waarden van uw beleggingen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Nieuwsgierig hoe de kredietcrisis is ontstaan? Neem nu een gratis abonnement op het e-book De kredietcrisis te lijf met Value Beleggen Elke twee dagen een nieuw hoofdstuk. Ja, ik wil graag een maand lang gratis alle 14 hoofdstukken ontvangen Nieuwsgierig met welke aandelen u de kredietcrisis kunt verslaan? Neem nu een abonnement op de maandelijkse Value Stars Newsletter Elke maand twee bedrijfsanalyses van top Value Bedrijven Ja, ik wil graag een jaar lang alle 24 analyses ontvangen tijdelijk voor Euro 599,95 399,- per jaar! Juni 2009 pagina 5

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen.

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. White paper series Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

SynVest Value Beleggen

SynVest Value Beleggen U belegt in aandelen van toonaangevende bedrijven. Wij selecteren deze bedrijven volgens de value investing strategie. Met als doel een aantrekkelijke vermogensgroei op de lange termijn. SynVest. Ondernemend

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Preflight Ahold 2013

Preflight Ahold 2013 Preflight Ahold 2013 Online en Offline winkelen zal steeds meer worden geïntegreerd, Ahold kan hiervan profiteren. drs. Jan-Gerben Postma MajorOak The joy of understanding. 2 MajorOak Investment Solutions

Nadere informatie

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0

KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE. Versie 4.0 KENNISMAKEN MET DE IRON CONDOR METHODE Versie 4.0 Dit gratis e-book bestaat uit de eerste vier hoofdstukken van Winstgevend Beleggen met de Iron Condor Methode. Door drs. Joost van der Laan www.ironcondor.nl

Nadere informatie

Aandelen selecteren als waardebelegger

Aandelen selecteren als waardebelegger Aandelen selecteren als waardebelegger Succesvol beleggen in ondergewaardeerde aandelen Ruerd Heeg Maart 2013 Voor mijn kinderen Inkijkexemplaar! Opeenvolgende bladzijden in dit document zijn meestal niet

Nadere informatie

Wat is de impact van de sociale media op de koersbewegingen van de aandelenmarkt?

Wat is de impact van de sociale media op de koersbewegingen van de aandelenmarkt? RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Wat is de impact van de sociale media op de koersbewegingen van de aandelenmarkt? INFORMATIEKUNDE MASTERTHESIS 170IK AUTEUR: Ashwien D. Rampersad DATUM: 29-8-2013 STUDENTNUMMER:

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basiskenmerken aandelen 3 2. Sterke punten van aandelen 5 3. Zwakke punten van

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie