Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid"

Transcriptie

1 Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid

2 Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan in de Cliëntovereenkomst en een nadere toelichting bij haar diensten en overeenkomsten. Ook leest u in dit naslagwerk welke algemene en specifieke risico s aan beleggen verbonden zijn. Wij raden u aan kennis te nemen van de Nadere Informatie Beleggingsdiensten en u goed voor te bereiden op het beleggen, zodat u dit op een verantwoorde wijze kunt doen. De Nadere Informatie Beleggingsdiensten is onderdeel van de Cliënt Overeenkomst. Woorden die in deze Nadere Informatie Beleggingsdiensten met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis als gedefinieerd in de Cliënt Overeenkomst of als nader aangegeven in deze Nadere Informatie Beleggingsdiensten. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties neemt u dan contact op met de Klantenservice & Orderdesk van DEGIRO door een te sturen naar of bel naar Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8:00 uur tot 22:00 uur. Documenten De Nadere Informatie Beleggingsdiensten bestaat uit de volgende documenten: Webtrader Participaties Beleggingsdiensten Orders en orderuitvoeringsbeleid (dit document) Corporate actions Tarieven Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Zekerheidswaarde, risico, debet geld en debet effecten DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 2/10

3 Orders en orderuitvoeringbeleid 1. Orders DEGIRO ondersteunt verschillende soorten Orders, die allen op een andere manier tot uitvoering kunnen leiden. Voor de soorten Orders per type Financieel Instrument gelden verschillende tarieven en condities, zoals vermeld in het tarievenoverzicht, dat beschikbaar is op de Website van DEGIRO. De verschillende soorten Orders worden op verschillende manieren uitgevoerd, met daarbij eventuele kostenvoordelen voor de Cliënt die terugkomen in de tarieven van de Beleggingsdienstverlening. Let op: niet alle ordersoorten zijn op elke beurs beschikbaar. De standaard instelling bij DeGiro is de Limit Hit Order. Limit Hit Order U geeft een minimale prijs op waartegen u een Order wilt uitvoeren. Uw Order wordt nooit tegen een slechtere prijs uitgevoerd. Uw Order wordt pas verstuurd naar een beurs zodra duidelijk is dat daar de gewenste prijs kan worden verkregen. Dit betekent dat u de kans op een betere prijs vergroot, maar de kans dat u de bied-laat spread verdient mogelijk verkleint. Indien u juist de kans wilt vergroten de bied-laat spread te verdienen, dan kunt u gebruik maken van de Join Order, of van de Limit Order. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Bestens (Market) Order U geeft een Order op om tegen iedere mogelijke prijs uw transactie uit te voeren. Dit kan nodig zijn indien u per se uitvoering van uw Order wilt hebben. Zeker in minder liquide producten kunt u echter een slechtere prijs krijgen dan u voorzien had. Hierdoor raden wij u sterk aan, zorgvuldig om te gaan met deze ordervorm. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Join Order Deze Order wordt niet naar de beurs verstuurd. U geeft aan dat u tegen dezelfde prijs als de dan geldende prijs op de reguliere beurs wilt kopen of verkopen. U krijgt alleen uitvoering indien een andere rekeninghouder een tegengestelde transactie doet. Vanaf het moment dat u uw Order heeft opgegeven tot het moment dat u de Order geannuleerd heeft, verandert de Order dus automatisch mee met de prijzen op de betreffende reguliere beurs. Met deze ordervorm "verdient" u dus, indien u uitvoering krijgt, de bied-laat spread. Indien geen enkele andere rekeninghouder een tegengestelde transactie wil doen krijgt u echter geen uitvoering. Omdat deze ordervorm de kans vergroot dat transacties tussen verschillende rekeninghouders tot stand komen, kan voor deze ordervorm een extra korting gelden. Zie daarvoor het Tarievenoverzicht. Indien u gedurende de dag een groot aantal Join Orders opgeeft, dan kan de korting oplopen. In het Orderuitvoeringbeleid staat beschreven hoe bepaald wordt welke rekeninghouder uitvoering krijgt indien meerdere rekeninghouder een Join Order hebben ingelegd en een tegengestelde Order door een andere rekeninghouder wordt ingelegd.( Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Limit Order U geeft een minimale prijs op waartegen u een Order wilt uitvoeren. Uw Order wordt nooit tegen een slechtere prijs uitgevoerd. Indien de prijs die u heeft opgegeven op dat moment niet bereikbaar is, dan wordt uw Order verstuurd naar de beurs waar de meest voordelige uitvoering verwacht wordt. Voor sommige producten kunt u zelf opgeven waar u uw Order in dat geval naar DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 3/10

4 toe wilt sturen. U dient dan het Order type "eigen routering" te selecteren. De Strategie Order U kunt in de Strategie Order een regel opgeven die waar moet worden, voordat een resulterende Order wordt ingelegd. De beschikbare regels staan vermeld in de "Handleiding Strategie Orders", zoals die terug te vinden is op de website van DEGIRO. Zogenoemde Stop Loss Orders zijn voorbeelden van Strategie Orders. De resulterende Order kan van ieder hier genoemd type zijn en wordt, na automatisch inleggen, ook conform dit type uitgevoerd. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Stop Loss Order U geeft een Order op die indien een aandeel stijgt of daalt uw verlies moet beperken. Zodra de koers van een aandeel uw "stop loss" niveau heeft bereikt wordt een vooraf gedefinieerde bestens order naar de beurs verstuurd. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Good-to-date Order Op sommige beurzen biedt DEGIRO u de mogelijkheid om Orders op te geven die langer actief blijven dan de resterende handelsdag. U kunt voor deze Orders aangeven tot wanneer deze actief blijven. Het is echter mogelijk dat Orders voor deze datum inactief worden, dit kan komen doordat beurzen, dienstverleners van DEGIRO of DEGIRO zelf de Order om wat voor reden dan ook inactiveert. U bent er dus niet zeker van of de betreffende Order ook daadwerkelijk tot de opgegeven datum actief blijft. Dit dient u zelf bij te houden. U kunt via de website altijd eenvoudig zien welke Orders voor u actief zijn. Indien u een "good-to-date" Order heeft opgegeven, zal DEGIRO indien zij merkt dat een Order buiten uw opdracht is gedeactiveerd, de Order herplaatsen of u op de hoogte brengen dat de betreffende Order is gedeactiveerd. DEGIRO vergoedt nooit eventuele verliezen of misgelopen winsten die ontstaan zijn doordat een dergelijke Order niet is uitgevoerd. Dit zijn risico s die onlosmakelijk verbonden zijn aan het gebruik maken van een online beleggingsplatform als DEGIRO. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Formule Order Voor sommige producten is het mogelijk een formule Order op te geven. U kunt dan een aantal voorwaarden aangeven waaraan voldaan moet zijn voordat een bijbehorende Order naar de beurs verstuurd wordt. U kunt hierbij denken aan: Als A B > 30 stuur order: koop 500 C. DEGIRO spant zich altijd in om dergelijke Orders accuraat te versturen zodra aan de voorwaarden is voldaan. Om technische redenen is hierop geen 100% garantie te geven. Indien u gebruik maakt van dergelijke Orders, dient u zich dus te realiseren dat u nooit volledig zeker weet of de bijbehorende Order ook inderdaad is verstuurd en uitgevoerd. DEGIRO vergoedt nooit eventuele verliezen, of misgelopen winsten die ontstaan zijn doordat een dergelijke Order niet is uitgevoerd. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Combi Order Hierbij geeft u een Order op in een aantal verschillende producten. U betaalt geen vaste vergoeding voor de Order, alleen een variabele. U kunt de betreffende producten opgeven in duizendsten van een aandeel. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om in 1 Order te beleggen in een gekozen index of een zelf samengestelde portefeuille. Het is door deze revolutionaire Oder vorm mogelijk om bijvoorbeeld voor een klein bedrag efficiënt en extreem goed gespreid te beleggen. Gecombineerd met de "Herhaal Order" kunt u bijvoorbeeld maandelijks een storting en transactie doen in een door u geselecteerde index of een zelf samengestelde portefeuille. Dit DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 4/10

5 zonder dat u hier verder omkijken naar heeft en zonder de hoge kosten van alle afzonderlijke transacties. Niet alle aandelen zijn beschikbaar in deze Order vorm, dit hangt mede af van de aanwezigheid van tegenpartijen die een "Join Order" hebben ingelegd. Een verkooporder wordt altijd uitgevoerd. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Herhaal Order Dit is een Order die op vaste tijdstippen, bijvoorbeeld maandelijks, wordt herhaald. Deze stelt u dus eenmalig in, en indien uw rekening voldoende saldo heeft om de betreffende Order uit te voeren, wordt deze telkens uitgevoerd totdat u aangeeft dit niet meer te willen. In het Orderuitvoeringbeleid kunt u lezen op welk tijdstip de betreffende Order wordt uitgevoerd. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Verzamel Order Dit is een ordertype bedoeld voor vermogensbeheerders. In dit ordertype kunnen orders van meerdere rekeningen worden samengevoegd tot één netto Order. Dit bespaart kosten. Daarnaast worden maar één keer de vaste kosten in rekening gebracht. Wel betaalt u een verwerkingsfee voor het doorboeken van de transacties, maar de kosten hiervoor liggen aanzienlijk lager dan die voor de uitvoering van afzonderlijke Orders. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Niet-elektronische Orders In een aantal Financiële Instrumenten is geen volledig automatische verwerking mogelijk dan wel gewenst, omdat u op een niet elektronisch bereikbare markt of tegenpartij wenst te handelen. U kunt dan aan DEGIRO via of indien beschikbaar telefonisch kenbaar maken toch een Order in dat product te willen doen. DEGIRO behoudt zich het recht voor het doen van nietelektronische Orders selectief beschikbaar te maken. Telefonische Order U kunt Orders ook telefonisch doorgeven via onze Orderdesk. Hiervoor betaalt u een toeslag. Deze toeslag kunt u terugvinden in het tarievenoverzicht. Order Indien u om wat voor reden dan ook u niet in staat bent om Orders via de website of via de telefonische orderdesk te versturen, kunt u gebruik maken van de Order. Indien u een mail stuurt met daarin uw Order, dan zal deze uitgevoerd worden indien de beursprijzen dit mogelijk maken. De Order wordt door DEGIRO naar de desbetreffende beurs verstuurd, indien uw bij ons is aangekomen; de beurskoers uitvoering mogelijk maakt; u duidelijk het product (isin code of bloomberg code of een andere omschrijving die DEGIRO voldoende duidelijk vindt) het aantal Financiële Instrumenten en "koop"of "verkoop"heeft vermeld; en uw beschikbare saldo voldoende is. Aan de Order zit een maximale grootte en u betaalt een toeslag over een dergelijke Order. Deze toeslag kunt u terugvinden in het tarievenoverzicht. 2. Fracties van effecten (nog niet beschikbaar) Bij DEGIRO kunt u in veel Effecten ook beleggen in fracties. Dat wil zeggen dat uw Order mag zien op een deel van het betreffende Effect. Bijvoorbeeld een half Effect. U kunt hierdoor bij uw DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 5/10

6 Order in plaats van een aantal Effecten ook het bedrag aangeven waarvoor u de betreffende Effecten wilt aankopen. Een ander voordeel van het kunnen kopen van fracties van Effecten, is dat u door gebruik te maken van Combi Orders met een relatief kleine positie een gespreide portefeuille kunt aanschaffen. Bijvoorbeeld een belegging ter hoogte van EUR 1.000,- in een door u gekozen mandje aandelen. Indien u belegt in fracties houdt u een gedeelte van een Effect. U deelt het betreffende Effect feitelijk met een andere rekeninghouder van DEGIRO. Er zijn geen additionele risico s verbonden aan deze fracties. Wel dient u zicht te realiseren dat op de beurs geen fracties van Effecten worden verhandeld. Om uw positie te verkopen zal dus altijd een interne tegenpartij gevonden dienen te worden. U kunt om uw positie te verkopen dus ook het beste de order vorm Combi Order gebruiken, zo zal vrijwel altijd een interne tegenpartij gevonden worden, en kunt u uw positie verkopen tegen de dan geldende beurskoers. 3. Orderuitvoeringsbeleid Algemeen DEGIRO heeft als beleggingsonderneming de wettelijke plicht een Orderuitvoeringbeleid op te stellen. Dit beleid geeft inzicht in de manier waarop de bij DEGIRO via WebTrader ingelegde Orders door DEGIRO worden uitgevoerd en volgens welke criteria DEGIRO tot een optimale uitvoering komt. De wijze van uitvoering hangt af van het type klant, het type Order en het type Financieel Instrument. Door het ondertekenen van de Overeenkomst Beleggingsdienstverlening heeft u aangegeven kennis genomen te hebben van dit Orderuitvoeringbeleid en daarmee in te stemmen. Het Orderuitvoeringbeleid is alleen van toepassing op klanten die zijn ingedeeld in de categorie professionele belegger dan wel particuliere belegger. Voor klanten die door DEGIRO zijn geclassificeerd als in aanmerking komende tegenpartijen geldt dit Orderuitvoeringbeleid niet. Criteria voor optimale uitvoering (Best Execution) DEGIRO neemt alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor de Opdrachten van haar klanten te behalen. Hierbij houdt DEGIRO rekening met de prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard en alle andere voor de uitvoering van de Order relevante aspecten. De aspecten prijs en kosten zijn daarbij het meest van belang. Alle door DEGIRO ontvangen Orders worden conform dit beleid uitgevoerd. Hoofdregel van het orderuitvoeringbeleid van DEGIRO is dat Orders steeds worden uitgevoerd tegen een koers gelijk of beter dan de actuele prijzen op de door Degiro gebruikte referentiebeurs of referentiebeurzen. Uitschakeling Orderuitvoeringbeleid Het Orderuitvoeringbeleid van DEGIRO is niet van toepassing op dat gedeelte van een Order waarover door de klant specifieke instructies zijn gegeven. Klanten kunnen (bijvoorbeeld) specifieke instructies geven over: de plaats van uitvoering; de wijze van uitvoering; de tijd voor uitvoering; de prijs; de voorwaarden voor een over-the-counter (OTC) transactie. Het is belangrijk dat de klant zich realiseert dat het geven van specifieke instructies (incl. de onderhandeling die leidt tot een OTC-transactie) ertoe kan leiden dat het niet langer de verantwoordelijkheid van DEGIRO is om ervoor te zorgen dat het best mogelijke resultaat voor de uitvoering van de Order verkregen wordt. DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 6/10

7 Plaatsen van uitvoering per type Financieel Instrument Als een van de eerste brokers maakt DEGIRO echt werk van best execution. DEGIRO stuurt Orders niet standaard naar een enkele beurs, maar maakt gebruik van verschillende soorten beurzen, tegenpartijen en platformen (zie de Website voor een overzicht) om Orders uit te voeren. Op deze manier kan DEGIRO de beste koers vinden en transactiekosten minimaliseren. Het Orderuitvoeringbeleid van DEGIRO is er op gericht om Orders automatisch naar de beurs te sturen waar de beste prijs gemaakt kan worden met in acht neming van kosten, of indien een Order niet meteen uitgevoerd kan worden daar waar DEGIRO denkt te kunnen handelen tegen de laagste kosten. In veel gevallen is het daarnaast ook mogelijk om Orders naar een door de klant gewenste beurs te sturen. De klant bepaalt dan waar de Order naar toe gaat. Hiervoor kunnen wel extra kosten in rekening worden gebracht. De volgende plaatsen waar uw Order kunnen worden uitgevoerd kunnen worden onderscheiden: 1 Reguliere Effecten beurzen: deze beurzen worden gebruikt om te bepalen wat op een bepaald moment de bied en laatprijs is van een bepaald Effect. De reguliere beurs waar een Effect de hoofdnotering heeft wordt door DEGIRO gebruikt als de referentiebeurs. 2 Reguliere Derivaten beurzen: hiervoor geldt hetzelfde als bij de reguliere effectenbeurzen. 3 Alternatieve beurzen en platformen: dit zijn beurzen als Chi-x, Tom, BATS en anderen. Vaak kan hier een afwikkeling tegen lagere kosten plaatsvinden. Indien dit mogelijk is maakt DEGIRO hier gebruik van, dit is één van de redenen voor de extreem lage tarieven die DEGIRO rekent. 4 Platformen voor niet-genoteerde producten: sommige producten zijn niet beursgenoteerd en worden rechtstreeks tegen een bepaalde tegenpartij gehandeld. Een bekend voorbeeld zijn beleggingsfondsen. Hiervoor zijn vaak wel centrale punten van afwikkeling, Voor beleggingsfondsen is dit bijvoorbeeld Fundsettle. DEGIRO maakt gebruik van dergelijke platformen. 5 OTC: Sommige producten worden rechtstreeks met een tegenpartij gehandeld. Dit kan bijvoorbeeld voor Derivaten gelden. De transactie komt tot stand buiten een beurs om. Orders kunnen door DEGIRO worden uitgevoerd op gereglementeerde markten (Beurs, bijvoorbeeld NYSE Euronext), multilaterale handelsfaciliteiten (MTF, bijvoorbeeld TOM), via Inhouse Matching (DEGIRO) of over-the-counter (OTC) met DEGIRO of derde partijen. Publicatie en evaluatie plaatsen van uitvoering Op de Website van DEGIRO is te vinden voor welke markten via WebTrader Orders geplaatst kunnen worden. DEGIRO zal haar plaatsen van uitvoering ten minste eenmaal per jaar evalueren. DEGIRO kan naar eigen inzicht nieuwe plaatsen van uitvoering opnemen voor zover die voldoen aan de wettelijk criteria, of bestaande plaatsen van uitvoering verwijderen als die niet meer voldoen aan de in de wet opgenomen criteria. DEGIRO is verantwoordelijk voor de evaluatie en selectie van de plaatsen van uitvoering. DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 7/10

8 Wijze van uitvoering Cliënt bepaalt zelf zowel het type Order als de uitvoeringen en kiest op basis van zijn eigen criteria (afweging kosten en manier van afwikkeling) de voor hem meest gunstige uitvoering. Aangenomen Orders lopen uiteindelijk altijd via één sequentieel proces door het systeem. Dat betekent dat er altijd een volgtijdelijkheid zit in de afhandeling van de verschillende Orders. Opdrachten worden in de volgorde van binnenkomst verwerkt volgens de onderstaande stappen. Interne uitvoering (Inhouse matching) DEGIRO is een vooruitstrevende online broker. Een onderdeel hiervan is de wijze waarop Orders kunnen worden uitgevoerd. Indien mogelijk worden koop en verkoop transacties van verschillende klanten tegen elkaar gehandeld via interne saldering, dit wordt inhouse matching genoemd. Beide partijen krijgen uitvoering tegen een prijs die beter of gelijk is aan de prijs die zij hadden kunnen krijgen op de beurs. Doordat er geen beurskosten gemaakt hoeven te worden, levert een dergelijke transactie een kostenvoordeel op. Dit ziet u terug in de prijzen die DEGIRO rekent. De ordervormen zijn aangepast op het maximeren van de kans dat een Order uitgehandeld kan worden tegen een Order van een andere rekeninghouder. U kunt zelf kiezen welke ordervorm u wilt gebruiken. Standaard wordt de Limit Hit Order gebruikt. Indien u kiest voor een ander soort Order kunnen er in sommige gevallen wel extra kosten gerekend worden. Deze vindt u terug in het tarievenoverzicht. Op verzoek kan DEGIRO een overzicht verstrekken van de Orders die intern zijn uitgevoerd. Het verstrekte overzicht zal de Order ID s, het exacte tijdstip van uitvoering en de uitvoerings ID bevatten, evenals de dan geldende prijs op de referentiebeurs. Indien gelijktijdig voor meerdere interne tegenpartijen een match mogelijk is geldt de volgende volgorde: per ordertype geldt de prioritiet first in first out, met uitzondering van de Join Order. De prioriteit naar Order type is: 1 limiet Order en market Orders 2 limit hit Orders 3 join Orders Voor Join Orders geldt dat de partij die vlak voor opening van de betreffende markt de meeste join Orders heeft inliggen, voor al zijn Orders op de betreffende beurs prioriteit krijgt boven andere join Orders. Indien een join Order wordt uitgevoerd heeft de partij die op deze plaats prioriteit had gedurende 1 seconde de mogelijkheid om nogmaals een Order in te leggen die wederom prioriteit krijgt. Externe uitvoering Indien Inhouse Matching niet mogelijk is, wordt de Order, tenzij het een Limit Hit of Join Order betreft, onmiddellijk verder geleid naar de (door u opgegeven) externe markt. Daar waar DEGIRO gebruik maakt van de dienstverlening van externe brokers, maakt zij zoveel mogelijk gebruik van DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 8/10

9 Direct Market Access 1 (DMA), wat betekent dat DEGIRO het Orderuitvoeringsbeleid van de ingeschakelde derde uitschakelt. Vrijgeven Limit Hit Orders Indien er meer Limit Hit Orders tegelijk vrijkomen (het betreft dan koop- of verkooporders met eenzelfde limiet), worden deze indien niet reeds intern gesaldeerd uitgevoerd in de volgorde waarin ze door cliënten zijn ingelegd (FIFO). Vrijgeven Strategie Orders DEGIRO streeft naar een tijdige en correcte uitvoering van de Strategie Orders. Alle inspanningen van DEGIRO zijn hierop gericht, hetgeen niet wegneemt dat bijvoorbeeld door het falen van IT systemen en verbindingen de vrijgave niet tijdig, dan wel correct verloopt. DEGIRO biedt hiervoor geen garanties. Verzamel Orders Verzamel Orders leiden mogelijk tot deeluitvoeringen. Per deeluitvoering wordt de uitgevoerde hoeveelheid naar rato verdeeld over alle aan de Verzamel Order deelnemende Cliënten. Alle cliënten krijgen dezelfde gemiddelde prijs voor deze uitvoering. Niet-elektronische Orders In geval van Niet-elektronische Orders worden deze uitgevoerd met de tegenpartij aangegeven door Cliënt. Indien Cliënt geen voorkeur heeft, wordt de tegenpartij geselecteerd met inachtneming van de volgende criteria: (i) De tegenpartij is een partij met wie DEGIRO een contract heeft om transacties door te geven, (ii) de totale kosten van de Opdracht zijn voor Cliënt marktconform. Deze totale kosten bestaan uit de indicatief te betalen bied- en laat spread en de uitvoeringskosten (deze hangen af van o.a. kosten van settlement en mogelijke depot switches). Beleggingsfondsen De uitvoering van Orders met betrekking tot beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen) vindt in de regel plaats bij de beheerders van de beleggingsinstellingen zelf of bij het door de betreffende beleggingsinstelling ingeschakelde administratiekantoor (fondsadministrateur). De beleggingen worden aangegaan op naam van Beleggersgiro. Waar de fondsstructuur en fondsvoorwaarden of statuten dit toestaan worden Orders door DEGIRO zoveel mogelijk intern gesaldeerd om kosten te voorkomen. Participaties In tegenstelling tot bovenstaande worden Orders met betrekking tot Participaties (als gedefinieerd in de Voorwaarden Beleggingsdiensten), door DEGIRO niet uitgevoerd op naam van Beleggersgiro. Orders met betrekking tot Participaties worden door DEGIRO uitgevoerd op naam van de klant. De klant krijgt daarbij zelf een directe Participatie in de betreffende beleggingsinstelling. 1 Direct Market Access: Dit is een connectie met een derde partij waarover DeGiro via WebTrader direct, zonder inmenging van die partij, Orders kan plaatsen op via die partij aangesloten markten. DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 9/10

10 OTC Derivaten Via WebTrader van DEGIRO is het mogelijk OTC Derivaten te handelen. Deze komen daarbij tot stand tussen twee klanten van DEGIRO. In dat geval ontstaat een contract tussen deze twee klanten. DEGIRO is dan slechts de administrateur van de betreffende overeenkomst. U dient zich in dat geval te realiseren dat u risico loopt indien de betreffende tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Om dit risico zo klein mogelijk te houden, rekent DEGIRO onderlinge verplichtingen op dagbasis af. Indien één van de partijen niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen wordt het betreffende contract onmiddellijk ontbonden. Hierdoor blijft het tegenpartij risico beperkt, tot de koerswinst van één dag. Om het hierboven beschreven risico te minimaliseren administreert DEGIRO alleen OTC Derivaten indien beide partijen naar mening van DEGIRO voldoende financiële middelen hebben om de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. Hierover leest u meer in het hoofdstuk "Gebruik, Risico en Zekerheidswaarde". DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 10/10

Nadere Informatie Beleggingsdiensten Orders en Orderuitvoeringbeleid

Nadere Informatie Beleggingsdiensten Orders en Orderuitvoeringbeleid Nadere Informatie Beleggingsdiensten Orders en Orderuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen Nadere informatie beleggingsdiensten Profielen Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions Nadere informatie beleggingsdiensten Corporate actions Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Startscherm pg. 2 2. Koersenscherm pg. 3 3. Orderscherm 3.1. Productscherm binnen orderscherm 3.2. Een order inleggen pg. 4 pg. 5 pg. 6 4. Portefeuille 4.1.

Nadere informatie

Voorwaarden debet effecten DEGIRO

Voorwaarden debet effecten DEGIRO Voorwaarden debet effecten DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Debet effecten... 4 Artikel 4. Execution only... 4 Artikel 5. Orders... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015 Januari 2015 Versie 3.0 Extern 1 van 8 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 G. van Gameren 2.0 Definitief 30-01-2014 V. Albayrak 2.1 Enkele wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Algemeen De Wet financieel toezicht [WFT] verplicht BinckBank om haar cliënten inzicht te geven in haar orderuitvoeringsbeleid per 1 november 2007. Het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management Juni 2015 Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management 1 Introductie 2 In dit beleid is beschreven hoe KCM voor haar cliënten op consistente wijze het best mogelijke resultaat

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam (of bij een en/of rekening de namen) en adresgegevens in van de persoon of personen die

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Hedging strategies. Stop orders BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Stop orders BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Stop orders p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Stop loss order 4 3. Stop limit order 5 Inleiding Met een stop order geeft u aan vanaf welke koers u bereid bent te kopen of verkopen. Die koers

Nadere informatie

Orderverwerkingsbeleid

Orderverwerkingsbeleid Orderverwerkingsbeleid Inleiding Orderverwerking/ relevante factoren 1. Voor Van Lanschot bij het aanduiden van een tussenpersoon 2. Voor de tussenpersoon bij het uitvoeren van een order Orderverwerking/

Nadere informatie

Handleiding Geavanceerde Orders

Handleiding Geavanceerde Orders Handleiding Geavanceerde Orders 2 Binck biedt u de mogelijkheid om geavanceerde orders te plaatsen. Een geavanceerde order bestaat uit twee delen, te weten de conditie en de order. Als de conditie wordt

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Inloggen... 2 2. Startscherm... 3 3. Koersen... 4 4. Portefeuille... 5 4.1. Portefeuille...5 4.2. Overzicht...6 5. Zoeken... 8 5.1. Productdetailpagina...9

Nadere informatie

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank!

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank! Strategic Finance Solutions Interest Rate Risk Management Currency Risk Management Februari 2014 ICC White Paper Bedrijven die valutatransacties doen in de contante ( spot ) markt krijgen op het moment

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de bewaardiensten die worden verleend door Stichting

Nadere informatie

Handleiding Internet Beleggen

Handleiding Internet Beleggen Particulier Beleggen Handleiding Internet Beleggen 1 Inleiding In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform op (Zakelijk) Internet Bankieren.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

Effectenhandelaar Informatievoorziening

Effectenhandelaar Informatievoorziening Effectenhandelaar Informatievoorziening Beschrijving Zowel de Wft als de MiFID stellen eisen aan de informatievoorziening van beleggingsondernemingen aan cliënten en markten. In de volgende vijf situaties

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

Kostentransparantie voor een execution only-klant. Voorbeeldcasus

Kostentransparantie voor een execution only-klant. Voorbeeldcasus Kostentransparantie voor een execution only-klant Voorbeeldcasus Publicatiedatum: 26 oktober 2017 Kostentransparantie voor een execution only-klant Het doel van dit document is om markpartijen extra guidance

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 1/16 Inleiding In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699 DM02163 - NL - 09 / 09 NL Directe toegang tot de financiële markten en financiële informatie Dexia Private Banking stelt Dexia Direct Private voor aan cliënten die zelf over het beheer van hun vermogen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE ORDERS IN FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Kadering 1.1. Doel van dit document

Nadere informatie

Periodiek Inleggen. Iedere maand vast bedrag. Klein bedrag mogelijk. Spreiding instaprisico. Flexibel

Periodiek Inleggen. Iedere maand vast bedrag. Klein bedrag mogelijk. Spreiding instaprisico. Flexibel Periodiek Inleggen Met een klein maandelijks bedrag uw vermogen opbouwen 2 G emak staat centraal 3 Spreiding risico van het instapmoment Iedere maand vast bedrag Klein bedrag mogelijk Spreiding instaprisico

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Orderroutering Binck-Alex / TOM. Flash Boys in Nederland

Orderroutering Binck-Alex / TOM. Flash Boys in Nederland Orderroutering Binck-Alex / TOM Flash Boys in Nederland Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Order Routering... 5 Onderzoeksvraag... 7 Uitgevoerde tests... 8 Test Scenario s... 9 Duiding testresultaten

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Datum 15-1-2013 1 Regio Noord-Holland Regio Noordoost Regio Zuid Prinsen Bolwerk 1 Eekwal 3 Parklaan 66 2011 MA Haarlem 8011 LA Zwolle 5611 CW Eindhoven Tel: 023

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform

Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Orderuitvoeringsbeleid Fondsenplatform Fondsenplatform neemt alle redelijke maatregelen om het beste resultaat voor haar klanten te behalen. Daarbij volgt Fondsenplatform haar orderuitvoeringsbeleid. In

Nadere informatie

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Volg de onderstaande stappen om een positie te openen voor de verkoop van uw bedrijfsaandelen.* Voordat u uw transactie plaatst We raden u aan bij Fidelity

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers

de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers good to know you de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers: deel mee in ons succes! Randstad is sterk verbonden met haar zakelijke en sociale omgeving.

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Handleiding Systemshop

Handleiding Systemshop Handleiding Systemshop Handleiding SystemShop 1. Abonneren op een systeem 2. Activeren van een systeem 3. Stoppen met een systeem 4. Aanpassen van een factor 5. Systeem gedeactiveerd 6. Verschillende systemen

Nadere informatie

Ordertypes BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Ordertypes BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Ordertypes BASIC Ordertypes BASIC p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Marktorder 4 3. Limietorder 6 4. Stoporder 7 5. Stop-loss order 8 6. Stop-limit order 9 Ordertypes BASIC p. 3 Inleiding Met een beursorder

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid 1. INLEIDING Dit beleid is door InsingerGilissen Bankiers N.V. (hierna: wij ) opgesteld in overeenstemming met zowel de Wet op het financieel toezicht (Wft) als Europese wetgeving, de herziene Richtlijn

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

Handleiding Geavanceerde orders

Handleiding Geavanceerde orders Handleiding Geavanceerde orders Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website.

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Handleiding Intraday Short

Handleiding Intraday Short Handleiding Intraday Short 2 1. Inleiding Op uw Binck rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Binck

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank

Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank Orderuitvoeringsbeleid Fortuneo Bank Artikel 1 Voorwerp Fortuneo Bank, bijkantoor van Fortuneo V, met maatschappelijke zetel in Parijs, Place de Pyramide 5, 92088 Paris La Défense (hierna de Bank ), biedt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.2 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

Trade van de week. Welcome to. Africa

Trade van de week. Welcome to. Africa Trade van de week Welcome to Africa We versturen nu al een tijdje wekelijks de Trade van de Week. Een Trade van de Week hoeft in absolute termen niet de grootste winst op te leveren. Een kleine investering

Nadere informatie

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven:

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Effecten- en derivatentransacties Aandelen Ordergrootte t/m 2.500,- 1,500% Over het meerdere t/m 10.000,- 1,000%

Nadere informatie

Orderverwerkingsbeleid

Orderverwerkingsbeleid Orderverwerkingsbeleid Inleiding Relevante factoren bij het uitvoeren van een order Werkwijze van Van Lanschot bij orderverwerking 1. Algemeen 2. Orders m.b.t. beleggingsfondsen van derden 3. Profielfondsen

Nadere informatie

Cliënt overeenkomst DEGIRO

Cliënt overeenkomst DEGIRO Cliënt overeenkomst DEGIRO Cliënt overeenkomst Inleiding Beleggingsonderneming DEGIRO verleent aan haar klanten verschillende beleggingsdiensten en enkele daaraan gerelateerde nevendiensten. Voor haar

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Veel gestelde vragen Verbeterde online dienstverlening Vermogensadvies en Vermogensbeheer Vanaf 19 december kunt u in Mijn ING Beleggen gebruik maken van de verbeterde online dienstverlening voor Vermogensadvies

Nadere informatie

Voorwaarden Doelbeleggen

Voorwaarden Doelbeleggen Voorwaarden Doelbeleggen Samenvatting 1. U heeft collectief vermogensbeheer bij ons. Dat betekent dat u ons opdracht heeft gegeven om uw geld voor u te beleggen. U beslist dus niet zelf over uw beleggingen.

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Evaluatie Orderuitvoeringsbeleid 2014. Datum juli 2015 / Version: 1.0

Evaluatie Orderuitvoeringsbeleid 2014. Datum juli 2015 / Version: 1.0 Evaluatie Orderuitvoeringsbeleid 2014 Datum juli 2015 / Version: 1.0 Document Type Owner Security class Policy review Compliance Limited access Author Key terms Date of approval Noëlle Sanglier Best Execution

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

De kosten van ons vermogensbeheer

De kosten van ons vermogensbeheer 1 De kosten van ons sbeheer In dit document kunt u vinden welke vergoedingen u betaalt voor het sbeheer van Slim en aan wie. Bij financiële diensten zijn vaak meerdere partijen betrokken die vergoedingen

Nadere informatie

Toelichting kosten toezicht 2015

Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Samen staan we voor eerlijke en transparante financiële markten en samen willen we het vertrouwen van consumenten en bedrijven in deze

Nadere informatie

VOORWAARDEN BELEGGINGSDIENSTEN

VOORWAARDEN BELEGGINGSDIENSTEN VOORWAARDEN BELEGGINGSDIENSTEN INLEIDING Beleggingsonderneming DEGIRO verleent aan haar klanten verschillende beleggingsdiensten en enkele daaraan gerelateerde nevendiensten. Voor haar diensten heeft DEGIRO

Nadere informatie

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Week 3.

Week 3. Cursus Beleggen Week 3 www.cursus-beleggen.net Inleiding De afgelopen week bent u aan de slag gegaan met het uitvoeren van technische analyses. Enkele dagen geleden hebben wij u laten zien hoe wij deze

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

MiFID Uitvoeringsbeleid

MiFID Uitvoeringsbeleid Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 MiFID Uitvoeringsbeleid = BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES

Nadere informatie

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved.

HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank. NYSE Euronext. All Rights Reserved. HEFBOOMPRODUCTEN (FACTOR CERTIFICATEN) NYSE Euronext in samenwerking met Commerzbank NYSE Euronext. All Rights Reserved. Gestructureerde producten markt van NYSE Euronext NYSE Euronext Brussel NYSE Euronext

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP

ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP Artikel 1 Signalen: Signaal aanbieder: Systemshop: Abonnementsfee: Definities digitale aanvraag van signaal aanbieder voor het inleggen van een (effecten) order, welke volledig

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie