Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid"

Transcriptie

1 Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid

2 Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan in de Cliëntovereenkomst en een nadere toelichting bij haar diensten en overeenkomsten. Ook leest u in dit naslagwerk welke algemene en specifieke risico s aan beleggen verbonden zijn. Wij raden u aan kennis te nemen van de Nadere Informatie Beleggingsdiensten en u goed voor te bereiden op het beleggen, zodat u dit op een verantwoorde wijze kunt doen. De Nadere Informatie Beleggingsdiensten is onderdeel van de Cliënt Overeenkomst. Woorden die in deze Nadere Informatie Beleggingsdiensten met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis als gedefinieerd in de Cliënt Overeenkomst of als nader aangegeven in deze Nadere Informatie Beleggingsdiensten. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties neemt u dan contact op met de Klantenservice & Orderdesk van DEGIRO door een te sturen naar of bel naar Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8:00 uur tot 22:00 uur. Documenten De Nadere Informatie Beleggingsdiensten bestaat uit de volgende documenten: Webtrader Participaties Beleggingsdiensten Orders en orderuitvoeringsbeleid (dit document) Corporate actions Tarieven Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Zekerheidswaarde, risico, debet geld en debet effecten DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 2/10

3 Orders en orderuitvoeringbeleid 1. Orders DEGIRO ondersteunt verschillende soorten Orders, die allen op een andere manier tot uitvoering kunnen leiden. Voor de soorten Orders per type Financieel Instrument gelden verschillende tarieven en condities, zoals vermeld in het tarievenoverzicht, dat beschikbaar is op de Website van DEGIRO. De verschillende soorten Orders worden op verschillende manieren uitgevoerd, met daarbij eventuele kostenvoordelen voor de Cliënt die terugkomen in de tarieven van de Beleggingsdienstverlening. Let op: niet alle ordersoorten zijn op elke beurs beschikbaar. De standaard instelling bij DeGiro is de Limit Hit Order. Limit Hit Order U geeft een minimale prijs op waartegen u een Order wilt uitvoeren. Uw Order wordt nooit tegen een slechtere prijs uitgevoerd. Uw Order wordt pas verstuurd naar een beurs zodra duidelijk is dat daar de gewenste prijs kan worden verkregen. Dit betekent dat u de kans op een betere prijs vergroot, maar de kans dat u de bied-laat spread verdient mogelijk verkleint. Indien u juist de kans wilt vergroten de bied-laat spread te verdienen, dan kunt u gebruik maken van de Join Order, of van de Limit Order. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Bestens (Market) Order U geeft een Order op om tegen iedere mogelijke prijs uw transactie uit te voeren. Dit kan nodig zijn indien u per se uitvoering van uw Order wilt hebben. Zeker in minder liquide producten kunt u echter een slechtere prijs krijgen dan u voorzien had. Hierdoor raden wij u sterk aan, zorgvuldig om te gaan met deze ordervorm. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Join Order Deze Order wordt niet naar de beurs verstuurd. U geeft aan dat u tegen dezelfde prijs als de dan geldende prijs op de reguliere beurs wilt kopen of verkopen. U krijgt alleen uitvoering indien een andere rekeninghouder een tegengestelde transactie doet. Vanaf het moment dat u uw Order heeft opgegeven tot het moment dat u de Order geannuleerd heeft, verandert de Order dus automatisch mee met de prijzen op de betreffende reguliere beurs. Met deze ordervorm "verdient" u dus, indien u uitvoering krijgt, de bied-laat spread. Indien geen enkele andere rekeninghouder een tegengestelde transactie wil doen krijgt u echter geen uitvoering. Omdat deze ordervorm de kans vergroot dat transacties tussen verschillende rekeninghouders tot stand komen, kan voor deze ordervorm een extra korting gelden. Zie daarvoor het Tarievenoverzicht. Indien u gedurende de dag een groot aantal Join Orders opgeeft, dan kan de korting oplopen. In het Orderuitvoeringbeleid staat beschreven hoe bepaald wordt welke rekeninghouder uitvoering krijgt indien meerdere rekeninghouder een Join Order hebben ingelegd en een tegengestelde Order door een andere rekeninghouder wordt ingelegd.( Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Limit Order U geeft een minimale prijs op waartegen u een Order wilt uitvoeren. Uw Order wordt nooit tegen een slechtere prijs uitgevoerd. Indien de prijs die u heeft opgegeven op dat moment niet bereikbaar is, dan wordt uw Order verstuurd naar de beurs waar de meest voordelige uitvoering verwacht wordt. Voor sommige producten kunt u zelf opgeven waar u uw Order in dat geval naar DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 3/10

4 toe wilt sturen. U dient dan het Order type "eigen routering" te selecteren. De Strategie Order U kunt in de Strategie Order een regel opgeven die waar moet worden, voordat een resulterende Order wordt ingelegd. De beschikbare regels staan vermeld in de "Handleiding Strategie Orders", zoals die terug te vinden is op de website van DEGIRO. Zogenoemde Stop Loss Orders zijn voorbeelden van Strategie Orders. De resulterende Order kan van ieder hier genoemd type zijn en wordt, na automatisch inleggen, ook conform dit type uitgevoerd. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Stop Loss Order U geeft een Order op die indien een aandeel stijgt of daalt uw verlies moet beperken. Zodra de koers van een aandeel uw "stop loss" niveau heeft bereikt wordt een vooraf gedefinieerde bestens order naar de beurs verstuurd. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Good-to-date Order Op sommige beurzen biedt DEGIRO u de mogelijkheid om Orders op te geven die langer actief blijven dan de resterende handelsdag. U kunt voor deze Orders aangeven tot wanneer deze actief blijven. Het is echter mogelijk dat Orders voor deze datum inactief worden, dit kan komen doordat beurzen, dienstverleners van DEGIRO of DEGIRO zelf de Order om wat voor reden dan ook inactiveert. U bent er dus niet zeker van of de betreffende Order ook daadwerkelijk tot de opgegeven datum actief blijft. Dit dient u zelf bij te houden. U kunt via de website altijd eenvoudig zien welke Orders voor u actief zijn. Indien u een "good-to-date" Order heeft opgegeven, zal DEGIRO indien zij merkt dat een Order buiten uw opdracht is gedeactiveerd, de Order herplaatsen of u op de hoogte brengen dat de betreffende Order is gedeactiveerd. DEGIRO vergoedt nooit eventuele verliezen of misgelopen winsten die ontstaan zijn doordat een dergelijke Order niet is uitgevoerd. Dit zijn risico s die onlosmakelijk verbonden zijn aan het gebruik maken van een online beleggingsplatform als DEGIRO. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Formule Order Voor sommige producten is het mogelijk een formule Order op te geven. U kunt dan een aantal voorwaarden aangeven waaraan voldaan moet zijn voordat een bijbehorende Order naar de beurs verstuurd wordt. U kunt hierbij denken aan: Als A B > 30 stuur order: koop 500 C. DEGIRO spant zich altijd in om dergelijke Orders accuraat te versturen zodra aan de voorwaarden is voldaan. Om technische redenen is hierop geen 100% garantie te geven. Indien u gebruik maakt van dergelijke Orders, dient u zich dus te realiseren dat u nooit volledig zeker weet of de bijbehorende Order ook inderdaad is verstuurd en uitgevoerd. DEGIRO vergoedt nooit eventuele verliezen, of misgelopen winsten die ontstaan zijn doordat een dergelijke Order niet is uitgevoerd. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Combi Order Hierbij geeft u een Order op in een aantal verschillende producten. U betaalt geen vaste vergoeding voor de Order, alleen een variabele. U kunt de betreffende producten opgeven in duizendsten van een aandeel. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om in 1 Order te beleggen in een gekozen index of een zelf samengestelde portefeuille. Het is door deze revolutionaire Oder vorm mogelijk om bijvoorbeeld voor een klein bedrag efficiënt en extreem goed gespreid te beleggen. Gecombineerd met de "Herhaal Order" kunt u bijvoorbeeld maandelijks een storting en transactie doen in een door u geselecteerde index of een zelf samengestelde portefeuille. Dit DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 4/10

5 zonder dat u hier verder omkijken naar heeft en zonder de hoge kosten van alle afzonderlijke transacties. Niet alle aandelen zijn beschikbaar in deze Order vorm, dit hangt mede af van de aanwezigheid van tegenpartijen die een "Join Order" hebben ingelegd. Een verkooporder wordt altijd uitgevoerd. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Herhaal Order Dit is een Order die op vaste tijdstippen, bijvoorbeeld maandelijks, wordt herhaald. Deze stelt u dus eenmalig in, en indien uw rekening voldoende saldo heeft om de betreffende Order uit te voeren, wordt deze telkens uitgevoerd totdat u aangeeft dit niet meer te willen. In het Orderuitvoeringbeleid kunt u lezen op welk tijdstip de betreffende Order wordt uitgevoerd. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Verzamel Order Dit is een ordertype bedoeld voor vermogensbeheerders. In dit ordertype kunnen orders van meerdere rekeningen worden samengevoegd tot één netto Order. Dit bespaart kosten. Daarnaast worden maar één keer de vaste kosten in rekening gebracht. Wel betaalt u een verwerkingsfee voor het doorboeken van de transacties, maar de kosten hiervoor liggen aanzienlijk lager dan die voor de uitvoering van afzonderlijke Orders. (Dit ordertype is momenteel niet beschikbaar.) Niet-elektronische Orders In een aantal Financiële Instrumenten is geen volledig automatische verwerking mogelijk dan wel gewenst, omdat u op een niet elektronisch bereikbare markt of tegenpartij wenst te handelen. U kunt dan aan DEGIRO via of indien beschikbaar telefonisch kenbaar maken toch een Order in dat product te willen doen. DEGIRO behoudt zich het recht voor het doen van nietelektronische Orders selectief beschikbaar te maken. Telefonische Order U kunt Orders ook telefonisch doorgeven via onze Orderdesk. Hiervoor betaalt u een toeslag. Deze toeslag kunt u terugvinden in het tarievenoverzicht. Order Indien u om wat voor reden dan ook u niet in staat bent om Orders via de website of via de telefonische orderdesk te versturen, kunt u gebruik maken van de Order. Indien u een mail stuurt met daarin uw Order, dan zal deze uitgevoerd worden indien de beursprijzen dit mogelijk maken. De Order wordt door DEGIRO naar de desbetreffende beurs verstuurd, indien uw bij ons is aangekomen; de beurskoers uitvoering mogelijk maakt; u duidelijk het product (isin code of bloomberg code of een andere omschrijving die DEGIRO voldoende duidelijk vindt) het aantal Financiële Instrumenten en "koop"of "verkoop"heeft vermeld; en uw beschikbare saldo voldoende is. Aan de Order zit een maximale grootte en u betaalt een toeslag over een dergelijke Order. Deze toeslag kunt u terugvinden in het tarievenoverzicht. 2. Fracties van effecten (nog niet beschikbaar) Bij DEGIRO kunt u in veel Effecten ook beleggen in fracties. Dat wil zeggen dat uw Order mag zien op een deel van het betreffende Effect. Bijvoorbeeld een half Effect. U kunt hierdoor bij uw DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 5/10

6 Order in plaats van een aantal Effecten ook het bedrag aangeven waarvoor u de betreffende Effecten wilt aankopen. Een ander voordeel van het kunnen kopen van fracties van Effecten, is dat u door gebruik te maken van Combi Orders met een relatief kleine positie een gespreide portefeuille kunt aanschaffen. Bijvoorbeeld een belegging ter hoogte van EUR 1.000,- in een door u gekozen mandje aandelen. Indien u belegt in fracties houdt u een gedeelte van een Effect. U deelt het betreffende Effect feitelijk met een andere rekeninghouder van DEGIRO. Er zijn geen additionele risico s verbonden aan deze fracties. Wel dient u zicht te realiseren dat op de beurs geen fracties van Effecten worden verhandeld. Om uw positie te verkopen zal dus altijd een interne tegenpartij gevonden dienen te worden. U kunt om uw positie te verkopen dus ook het beste de order vorm Combi Order gebruiken, zo zal vrijwel altijd een interne tegenpartij gevonden worden, en kunt u uw positie verkopen tegen de dan geldende beurskoers. 3. Orderuitvoeringsbeleid Algemeen DEGIRO heeft als beleggingsonderneming de wettelijke plicht een Orderuitvoeringbeleid op te stellen. Dit beleid geeft inzicht in de manier waarop de bij DEGIRO via WebTrader ingelegde Orders door DEGIRO worden uitgevoerd en volgens welke criteria DEGIRO tot een optimale uitvoering komt. De wijze van uitvoering hangt af van het type klant, het type Order en het type Financieel Instrument. Door het ondertekenen van de Overeenkomst Beleggingsdienstverlening heeft u aangegeven kennis genomen te hebben van dit Orderuitvoeringbeleid en daarmee in te stemmen. Het Orderuitvoeringbeleid is alleen van toepassing op klanten die zijn ingedeeld in de categorie professionele belegger dan wel particuliere belegger. Voor klanten die door DEGIRO zijn geclassificeerd als in aanmerking komende tegenpartijen geldt dit Orderuitvoeringbeleid niet. Criteria voor optimale uitvoering (Best Execution) DEGIRO neemt alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor de Opdrachten van haar klanten te behalen. Hierbij houdt DEGIRO rekening met de prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard en alle andere voor de uitvoering van de Order relevante aspecten. De aspecten prijs en kosten zijn daarbij het meest van belang. Alle door DEGIRO ontvangen Orders worden conform dit beleid uitgevoerd. Hoofdregel van het orderuitvoeringbeleid van DEGIRO is dat Orders steeds worden uitgevoerd tegen een koers gelijk of beter dan de actuele prijzen op de door Degiro gebruikte referentiebeurs of referentiebeurzen. Uitschakeling Orderuitvoeringbeleid Het Orderuitvoeringbeleid van DEGIRO is niet van toepassing op dat gedeelte van een Order waarover door de klant specifieke instructies zijn gegeven. Klanten kunnen (bijvoorbeeld) specifieke instructies geven over: de plaats van uitvoering; de wijze van uitvoering; de tijd voor uitvoering; de prijs; de voorwaarden voor een over-the-counter (OTC) transactie. Het is belangrijk dat de klant zich realiseert dat het geven van specifieke instructies (incl. de onderhandeling die leidt tot een OTC-transactie) ertoe kan leiden dat het niet langer de verantwoordelijkheid van DEGIRO is om ervoor te zorgen dat het best mogelijke resultaat voor de uitvoering van de Order verkregen wordt. DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 6/10

7 Plaatsen van uitvoering per type Financieel Instrument Als een van de eerste brokers maakt DEGIRO echt werk van best execution. DEGIRO stuurt Orders niet standaard naar een enkele beurs, maar maakt gebruik van verschillende soorten beurzen, tegenpartijen en platformen (zie de Website voor een overzicht) om Orders uit te voeren. Op deze manier kan DEGIRO de beste koers vinden en transactiekosten minimaliseren. Het Orderuitvoeringbeleid van DEGIRO is er op gericht om Orders automatisch naar de beurs te sturen waar de beste prijs gemaakt kan worden met in acht neming van kosten, of indien een Order niet meteen uitgevoerd kan worden daar waar DEGIRO denkt te kunnen handelen tegen de laagste kosten. In veel gevallen is het daarnaast ook mogelijk om Orders naar een door de klant gewenste beurs te sturen. De klant bepaalt dan waar de Order naar toe gaat. Hiervoor kunnen wel extra kosten in rekening worden gebracht. De volgende plaatsen waar uw Order kunnen worden uitgevoerd kunnen worden onderscheiden: 1 Reguliere Effecten beurzen: deze beurzen worden gebruikt om te bepalen wat op een bepaald moment de bied en laatprijs is van een bepaald Effect. De reguliere beurs waar een Effect de hoofdnotering heeft wordt door DEGIRO gebruikt als de referentiebeurs. 2 Reguliere Derivaten beurzen: hiervoor geldt hetzelfde als bij de reguliere effectenbeurzen. 3 Alternatieve beurzen en platformen: dit zijn beurzen als Chi-x, Tom, BATS en anderen. Vaak kan hier een afwikkeling tegen lagere kosten plaatsvinden. Indien dit mogelijk is maakt DEGIRO hier gebruik van, dit is één van de redenen voor de extreem lage tarieven die DEGIRO rekent. 4 Platformen voor niet-genoteerde producten: sommige producten zijn niet beursgenoteerd en worden rechtstreeks tegen een bepaalde tegenpartij gehandeld. Een bekend voorbeeld zijn beleggingsfondsen. Hiervoor zijn vaak wel centrale punten van afwikkeling, Voor beleggingsfondsen is dit bijvoorbeeld Fundsettle. DEGIRO maakt gebruik van dergelijke platformen. 5 OTC: Sommige producten worden rechtstreeks met een tegenpartij gehandeld. Dit kan bijvoorbeeld voor Derivaten gelden. De transactie komt tot stand buiten een beurs om. Orders kunnen door DEGIRO worden uitgevoerd op gereglementeerde markten (Beurs, bijvoorbeeld NYSE Euronext), multilaterale handelsfaciliteiten (MTF, bijvoorbeeld TOM), via Inhouse Matching (DEGIRO) of over-the-counter (OTC) met DEGIRO of derde partijen. Publicatie en evaluatie plaatsen van uitvoering Op de Website van DEGIRO is te vinden voor welke markten via WebTrader Orders geplaatst kunnen worden. DEGIRO zal haar plaatsen van uitvoering ten minste eenmaal per jaar evalueren. DEGIRO kan naar eigen inzicht nieuwe plaatsen van uitvoering opnemen voor zover die voldoen aan de wettelijk criteria, of bestaande plaatsen van uitvoering verwijderen als die niet meer voldoen aan de in de wet opgenomen criteria. DEGIRO is verantwoordelijk voor de evaluatie en selectie van de plaatsen van uitvoering. DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 7/10

8 Wijze van uitvoering Cliënt bepaalt zelf zowel het type Order als de uitvoeringen en kiest op basis van zijn eigen criteria (afweging kosten en manier van afwikkeling) de voor hem meest gunstige uitvoering. Aangenomen Orders lopen uiteindelijk altijd via één sequentieel proces door het systeem. Dat betekent dat er altijd een volgtijdelijkheid zit in de afhandeling van de verschillende Orders. Opdrachten worden in de volgorde van binnenkomst verwerkt volgens de onderstaande stappen. Interne uitvoering (Inhouse matching) DEGIRO is een vooruitstrevende online broker. Een onderdeel hiervan is de wijze waarop Orders kunnen worden uitgevoerd. Indien mogelijk worden koop en verkoop transacties van verschillende klanten tegen elkaar gehandeld via interne saldering, dit wordt inhouse matching genoemd. Beide partijen krijgen uitvoering tegen een prijs die beter of gelijk is aan de prijs die zij hadden kunnen krijgen op de beurs. Doordat er geen beurskosten gemaakt hoeven te worden, levert een dergelijke transactie een kostenvoordeel op. Dit ziet u terug in de prijzen die DEGIRO rekent. De ordervormen zijn aangepast op het maximeren van de kans dat een Order uitgehandeld kan worden tegen een Order van een andere rekeninghouder. U kunt zelf kiezen welke ordervorm u wilt gebruiken. Standaard wordt de Limit Hit Order gebruikt. Indien u kiest voor een ander soort Order kunnen er in sommige gevallen wel extra kosten gerekend worden. Deze vindt u terug in het tarievenoverzicht. Op verzoek kan DEGIRO een overzicht verstrekken van de Orders die intern zijn uitgevoerd. Het verstrekte overzicht zal de Order ID s, het exacte tijdstip van uitvoering en de uitvoerings ID bevatten, evenals de dan geldende prijs op de referentiebeurs. Indien gelijktijdig voor meerdere interne tegenpartijen een match mogelijk is geldt de volgende volgorde: per ordertype geldt de prioritiet first in first out, met uitzondering van de Join Order. De prioriteit naar Order type is: 1 limiet Order en market Orders 2 limit hit Orders 3 join Orders Voor Join Orders geldt dat de partij die vlak voor opening van de betreffende markt de meeste join Orders heeft inliggen, voor al zijn Orders op de betreffende beurs prioriteit krijgt boven andere join Orders. Indien een join Order wordt uitgevoerd heeft de partij die op deze plaats prioriteit had gedurende 1 seconde de mogelijkheid om nogmaals een Order in te leggen die wederom prioriteit krijgt. Externe uitvoering Indien Inhouse Matching niet mogelijk is, wordt de Order, tenzij het een Limit Hit of Join Order betreft, onmiddellijk verder geleid naar de (door u opgegeven) externe markt. Daar waar DEGIRO gebruik maakt van de dienstverlening van externe brokers, maakt zij zoveel mogelijk gebruik van DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 8/10

9 Direct Market Access 1 (DMA), wat betekent dat DEGIRO het Orderuitvoeringsbeleid van de ingeschakelde derde uitschakelt. Vrijgeven Limit Hit Orders Indien er meer Limit Hit Orders tegelijk vrijkomen (het betreft dan koop- of verkooporders met eenzelfde limiet), worden deze indien niet reeds intern gesaldeerd uitgevoerd in de volgorde waarin ze door cliënten zijn ingelegd (FIFO). Vrijgeven Strategie Orders DEGIRO streeft naar een tijdige en correcte uitvoering van de Strategie Orders. Alle inspanningen van DEGIRO zijn hierop gericht, hetgeen niet wegneemt dat bijvoorbeeld door het falen van IT systemen en verbindingen de vrijgave niet tijdig, dan wel correct verloopt. DEGIRO biedt hiervoor geen garanties. Verzamel Orders Verzamel Orders leiden mogelijk tot deeluitvoeringen. Per deeluitvoering wordt de uitgevoerde hoeveelheid naar rato verdeeld over alle aan de Verzamel Order deelnemende Cliënten. Alle cliënten krijgen dezelfde gemiddelde prijs voor deze uitvoering. Niet-elektronische Orders In geval van Niet-elektronische Orders worden deze uitgevoerd met de tegenpartij aangegeven door Cliënt. Indien Cliënt geen voorkeur heeft, wordt de tegenpartij geselecteerd met inachtneming van de volgende criteria: (i) De tegenpartij is een partij met wie DEGIRO een contract heeft om transacties door te geven, (ii) de totale kosten van de Opdracht zijn voor Cliënt marktconform. Deze totale kosten bestaan uit de indicatief te betalen bied- en laat spread en de uitvoeringskosten (deze hangen af van o.a. kosten van settlement en mogelijke depot switches). Beleggingsfondsen De uitvoering van Orders met betrekking tot beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen) vindt in de regel plaats bij de beheerders van de beleggingsinstellingen zelf of bij het door de betreffende beleggingsinstelling ingeschakelde administratiekantoor (fondsadministrateur). De beleggingen worden aangegaan op naam van Beleggersgiro. Waar de fondsstructuur en fondsvoorwaarden of statuten dit toestaan worden Orders door DEGIRO zoveel mogelijk intern gesaldeerd om kosten te voorkomen. Participaties In tegenstelling tot bovenstaande worden Orders met betrekking tot Participaties (als gedefinieerd in de Voorwaarden Beleggingsdiensten), door DEGIRO niet uitgevoerd op naam van Beleggersgiro. Orders met betrekking tot Participaties worden door DEGIRO uitgevoerd op naam van de klant. De klant krijgt daarbij zelf een directe Participatie in de betreffende beleggingsinstelling. 1 Direct Market Access: Dit is een connectie met een derde partij waarover DeGiro via WebTrader direct, zonder inmenging van die partij, Orders kan plaatsen op via die partij aangesloten markten. DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 9/10

10 OTC Derivaten Via WebTrader van DEGIRO is het mogelijk OTC Derivaten te handelen. Deze komen daarbij tot stand tussen twee klanten van DEGIRO. In dat geval ontstaat een contract tussen deze twee klanten. DEGIRO is dan slechts de administrateur van de betreffende overeenkomst. U dient zich in dat geval te realiseren dat u risico loopt indien de betreffende tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Om dit risico zo klein mogelijk te houden, rekent DEGIRO onderlinge verplichtingen op dagbasis af. Indien één van de partijen niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen wordt het betreffende contract onmiddellijk ontbonden. Hierdoor blijft het tegenpartij risico beperkt, tot de koerswinst van één dag. Om het hierboven beschreven risico te minimaliseren administreert DEGIRO alleen OTC Derivaten indien beide partijen naar mening van DEGIRO voldoende financiële middelen hebben om de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. Hierover leest u meer in het hoofdstuk "Gebruik, Risico en Zekerheidswaarde". DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 10/10

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Handleiding voor insiders

Handleiding voor insiders Handleiding voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Direct aan de slag 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Cliëntenonderzoek 4 1.3 Openen van een rekening 4 1.4 Overboeken effectenportefeuille 4 1.5 Classificatie 5 1.6 Uitvoering

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen Productonderzoek Contracts for Difference Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Versie 01/10/2013. Basishandleiding

Versie 01/10/2013. Basishandleiding Versie 01/10/2013 De inhoud van deze handleiding is aan verandering onderhevig. Telkens er een wijziging is, wordt u hiervan verwittigd via een bericht op onze website. De meest recente versie van de handleiding

Nadere informatie

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service

Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Uitgangspunten bij de Optiebox Abonnement-service Opgemaakt 20 April 2014 Versie 04.2014 OPTIEBOX LAAT GELD VOOR JE WERKEN INHOUDSOPGAVE Het is aan te bevelen om deze handleiding te lezen VOORDAT u van

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers

Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Orderuitvoeringsbeleid 2013 Staalbankiers Datum 15-1-2013 1 Regio Noord-Holland Regio Noordoost Regio Zuid Prinsen Bolwerk 1 Eekwal 3 Parklaan 66 2011 MA Haarlem 8011 LA Zwolle 5611 CW Eindhoven Tel: 023

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk Alle Ins & Outs van CCPs Informatie kunstenaar: Han Schuil (Z.t., 1996, gegoten aluminium met alkyd) Inhoudsopgave Inleiding 4 1 CCPs in vogelvlucht

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie