BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN"

Transcriptie

1 BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN EN TREND SPECIFICATIES 1.1 De mutatievoorwaarden en vergoedingen voor de beleggingsdienstverlening van Trend Invest zijn opgenomen in: - Bijlage I Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen - Bijlage II Trend Specificaties 1.2 In de Bijlage I Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen zijn algemene mutatievoorwaarden en vergoedingen opgenomen, welke gelden voor alle Trends. 1.3 In de Bijlage II Trend Specificaties zijn specifieke bepalingen opgenomen, welke gelden voor een specifieke Trend. Hierin zijn onder meer de volgende onderdelen opgenomen: - Samenstelling van de Trend; en - Trend Update. 1.4 Indien de Belegger in het kader van deze voorwaarden een wil sturen naar Trend Invest dan kan het volgende adres gebruikt worden: 2. VASTE VERGOEDING TREND INVEST 2.1 De Belegger betaald ieder kwartaal 0,2% over de waarde van de Trend. 2.2 De Belegger heeft als cliënt van Trend Invest een abonnement op het ontvangen van reguliere-, tussentijdseen reparatie-beleggingsaanbevelingen per aangekochte Trend. Zolang Trend Invest een Trend onderhoudt, kan zij beleggingsaanbevelingen naar de Belegger sturen, maar Trend Invest is hiertoe niet verplicht. Voor het ontvangen van beleggingsaanbevelingen betaalt de Belegger per Trend 7,50 per kwartaal, tenzij er in een betreffend kwartaal geen beleggingsaanbevelingen zijn verstuurd. Beleggingsaanbevelingen worden door Trend Invest specifiek per Trend opgesteld en uitgebracht ten behoeve van alle Beleggers bij Trend Invest. Indien Trend Invest besluit om een Trend niet meer te onderhouden dan brengt zij geen beleggingsaanbevelingen voor betreffende Trend uit en brengt zij daarvan de Belegger op de hoogte. 2.3 De in dit artikel genoemde vergoedingen komen ten laste van de Trend Invest-rekening 3. REGULIERE-, TUSSENTIJDSE- EN REPARATIE TREND UPDATE 3.1 Trend Invest brengt reguliere-, tussentijdse- en reparatiebeleggingsaanbevelingen uit om er voor te zorgen dat een Trend goed blijft aansluiten bij de marktontwikkelingen en bij de door Trend Invest gestelde criteria. Reguliere beleggingsaanbevelingen worden doorgaans ieder kwartaal aan de Belegger verstrekt. Indien bijzondere omstandigheden dat vereisen, kunnen ook tussentijdse of reparatie beleggingsaanbevelingen worden verstrekt. Nadat de Belegger de beleggingsaanbevelingen heeft ontvangen, kan de Belegger de opdracht geven om de Trends aan te passen aan deze beleggingsaanbevelingen om er voor te zorgen dat de Trends goed blijven aansluiten bij de marktontwikkelingen en bij de door Trend Invest gestelde criteria. De beleggingsaanbevelingen zijn geen persoonlijke beleggingsadviezen, maar algemene aanbevelingen voor alle Beleggers bij Trend Invest. Iedere Belegger bij Trend Invest ontvangt van ons dezelfde aanbevelingen. Trend Invest kijkt dus niet of een bepaalde aanbeveling voor een individuele belegger geschikt is. Indien de Belegger daartoe opdracht heeft gegeven zal Trend Invest een aanvang maken met de orderuitvoer. 3.2 Trend Invest informeert de Belegger over de beleggingsaanbevelingen door het sturen van een . De Belegger kan vervolgens in de eigen online-omgeving (mijn.trendinvest.nl) de beleggingsaanbevelingen raadplegen en vervolgens op dezelfde locatie opdracht geven om de Trends in overeenstemming met de beleggingsaanbevelingen te brengen. 1 / 6 Versie 15 januari 2016

2 3.3.a 3.3.b Trend Invest brengt iedere 2e maandag (indien dit geen handelsdag is, de eerstvolgende handelsdag) van de maanden maart, juni, september en december de Belegger per op de hoogte van de reguliere beleggingsaanbevelingen voor de Trends. De Belegger heeft uiterlijk einde 3e handelsdag (zie Tijdschema Reguliere-, Tussentijdse- en Reparatie Trend Update in artikellid 3.4) de mogelijkheid om in de eigen online-omgeving (mijn.trendinvest.nl) de beleggingsaanbevelingen te raadplegen en vervolgens op dezelfde locatie opdracht te geven om de Trends in overeenstemming met de beleggingsaanbevelingen te brengen. Trend Invest zal vervolgens op de 4e handelsdag (zie Tijdschema artikellid 3.4) een aanvang maken met het uitvoeren van orders overeenkomstig de beleggingsaanbevelingen. Indien dit naar de mening van Trend Invest noodzakelijk is, brengt Trend Invest op een maandag (indien dit geen handelsdag is, de eerstvolgende handelsdag) de Belegger per op de hoogte van tussentijdse beleggingsaanbevelingen voor de Trends. De Belegger heeft uiterlijk einde 3e handelsdag (zie Tijdschema artikellid 3.4) de mogelijkheid om per opdracht te geven om de Trends in overeenstemming met de beleggingsaanbevelingen te brengen. Trend Invest zal vervolgens op de 4e handelsdag (zie Tijdschema artikellid 3.4) een aanvang maken met het uitvoeren van orders overeenkomstig de beleggingsaanbevelingen. 3.3.c In het geval van uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot de Trend, een Deel van een Trend of de markt kan Trend Invest, maar zij is daartoe niet verplicht, na het versturen van reguliere- of tussentijdse beleggingsaanbevelingen en voorafgaande aan de uitvoer van deze orders de beleggingsaanbevelingen intrekken en vervolgens de Belegger op de hoogte brengen van de reparatie-beleggingsaanbevelingen. De Belegger heeft uiterlijk einde 3e handelsdag (zie Tijdschema Reguliere-, Tussentijdse- en Reparatie Trend Update in artikellid 3.4) de mogelijkheid om per opdracht te geven om de Trends in overeenstemming met de beleggingsaanbevelingen te brengen. Trend Invest zal vervolgens op de 4e handelsdag (zie Tijdschema artikellid 3.4) een aanvang maken met het uitvoeren van orders overeenkomstig de beleggingsaanbevelingen. 3.3.d Indien de aankooporder van de Belegger in de week van een Trend Update wordt uitgevoerd, ontvangt de Belegger de beleggingsaanbevelingen behorende bij de Trend Update. De beschikbare tijd voor de Belegger om per aan te geven dat hij/zij de orders overeenkomstig de beleggingsaanbevelingen wenst uit te voeren zal korter zijn naarmate de order voor de aankoop van de Trend tijdens de Trend Update later wordt opgegeven (zie Tijdschema Reguliere-, Tussentijdse- en Reparatie Trend Update in artikellid 3.4). In deze situatie zullen de beleggingsaanbevelingen en de Trend Update kosteloos voor de Belegger zijn. Indien de Belegger in de week waarin de Trend Update plaatsvindt een aankooporder voor een Trend plaatst ná 10:00 uur op de derde handelsdag, wordt na plaatsing van de aankooporder de Trend altijd aangekocht op basis van de nieuwe samenstelling van de Trend. 2 / 6

3 3.4 Hierna volgt het tijdschema van de reguliere-, tussentijdse en reparatie Trend Update: TIJDSCHEMA REGULIERE-, TUSSENTIJDSE- EN REPARATIE TREND UPDATE Handelsdag 1e 2e 3e 4e Reguliere beleggingsaanbevelingen Op de 2e maandag van de maanden maart, juni, september en december worden de beleggingsaanbevelingen verstrekt aan de Belegger. (Indien dit geen handelsdag is, op de eerstvolgende handelsdag). Mogelijkheden voor de Belegger om op mijn.trendinvest.nl aan te geven dat hij/zij de orders overeenkomstig de beleggingsaanbevelingen wenst uit te voeren. Tussentijdse beleggingsaanbevelingen Op een maandag worden de beleggingsaanbevelingen verstrekt aan de Belegger. (Indien dit geen handelsdag is, op de eerstvolgende handelsdag). Reparatie-beleggingsaanbevelingen Na het versturen van de reguliere- of tussentijdse beleggingsaanbevelingen kunnen er eventueel reparatie-beleggingsaanbevelingen worden verstrekt aan de Belegger. Aanvang orderuitvoer door Trend Invest. Mogelijkheden voor de Belegger om per aan te geven dat hij/zij de orders overeenkomstig de beleggingsaanbevelingen wenst uit te voeren. 3 / 6

4 4. AAN- EN VERKOOPORDERS 4.1 De initiële aankoop van een Trend vereist een minimale storting van 2.500, Een vervolgaankoop of verkoop moet minimaal 1.000,- bedragen. Indien de waarde van de Trend minder dan 1.000,- bedraagt, dan is bij een verkooporder een volledige verkoop van de Trend verplicht. 4.3 De transactiekosten bij Trend Invest bedragen 0,9% over de waarde van de order. Indien een Trend wordt verkocht en de Belegger geeft direct een aankoopopdracht voor een andere Trend op, dan worden er over de aankoop géén transactiekosten in rekening gebracht. Bij een order om de gehele trend te verkopen worden de transactiekosten berekend over de waarde van de trend aan het einde van de voorafgaande handelsdag. 4.4 Een aankooporder voor een Trend moet de Belegger in geld opgeven. 4.5 Indien een aankooporder op een handelsdag vóór 10:00 uur wordt opgegeven en het aankoopbedrag op de actieve Trend Invest-rekening is verwerkt, dan zal diezelfde handelsdag worden gestart met het aankopen van de Financiële Instrumenten van de Trend. Indien een aankooporder op een handelsdag nà 10:00 uur wordt opgegeven dan zal de volgende handelsdag worden gestart met het aankopen van de Financiële Instrumenten van de Trend. Voor specifieke Financiële Instrumenten in de Trend kan gelden dat later wordt gestart met de uitvoering, vanwege bijvoorbeeld de openingstijden van de beurzen waar deze Financiële Instrumenten worden verhandeld. Met het moment van opgegeven in dit artikellid wordt bedoeld het moment dat de order door Trend Invest is ontvangen. Dit kan op een later tijdstip zijn dan het moment dat de order door de Belegger naar Trend Invest is verstuurd. 4.6 Basis voor het aankopen van de Financiële Instrumenten van de Trend is de op dat moment actuele samenstelling van de Trend. De procentuele verhoudingen tussen de Financiële Instrumenten van de Trend op de Trend Invest-rekening van de Belegger kunnen afwijken van de verhoudingen zoals gepubliceerd op de website van Trend Invest doordat onder andere van tevoren de koersen waarop gehandeld zal worden niet bekend zijn Iedere Belegger die een Trend aankoopt of opdracht geeft om orders naar aanleiding van een beleggingsaanbeveling uit te voeren geeft een doorlopende opdracht om de volledige portefeuille van de Belegger te beleggen overeenkomstig de procentuele verhoudingen tussen de Financiële Instrumenten binnen de Trend zoals gepubliceerd op de website of in de beleggingsaanbeveling, tenzij de opdracht Belegger van anders luidt. Daarbij is van belang om te melden dat de daadwerkelijke procentuele verhoudingen tussen de Financiële Instrumenten binnen de Trend op de Trend Invest-rekening van de Belegger fractioneel kunnen afwijken doordat onder andere van tevoren de koersen waarop gehandeld zal worden niet bekend zijn Indien de Belegger: bij de initiële aanschaf van een Trend niet de door Trend Invest aanbevolen samenstelling (inclusief procentuele verhouding) aankoopt; of bij de laatste Trend Update niet is meegegaan; of tussentijds zelf aan- en/of verkopen heeft geïnitieerd binnen een Trend, waardoor de samenstelling (inclusief de procentuele verhouding tussen de Financiële Instrumenten) van de betreffende Trend niet overeenkomt met de door Trend Invest aanbevolen samenstelling, dan wordt overeenkomstig het eerste artikellid in het geval van een opdracht van de Belegger tot aankoop van een Trend altijd de volledige portefeuille van de Belegger belegd overeenkomstig de procentuele verhoudingen tussen de Financiële Instrumenten binnen de Trend zoals gepubliceerd op de website, tenzij de opdracht van de Belegger anders luidt. 4.8 Indien de Belegger een aankooporder opgeeft en het bedrag waarvoor hij wil aankopen is groter dan hetgeen beschikbaar is, dan wordt de order uitgevoerd voor het bedrag dat beschikbaar is. 4.9 Bij meerdere aankooporders gaat uitvoering in volgorde waarop de orders bij Trend Invest zijn binnengekomen De Belegger kan een order opgeven voor het verkopen van de gehele Trend. Een verkooporder voor een Deel van de Trend moet de Belegger opgeven in geld. 4 / 6

5 4.11 Indien een verkooporder is opgegeven op een handelsdag vóór 10:00 uur, zal dezelfde handelsdag worden gestart met de verkoop van de Financiële Instrumenten van de Trend. Indien een verkooporder op een handelsdag nà 10:00 uur wordt opgegeven dan zal de volgende handelsdag worden gestart met het aankopen van de Financiële Instrumenten van de Trend. Voor specifieke Financiële Instrumenten in de Trend kan gelden dat later wordt gestart met de uitvoering, vanwege bijvoorbeeld de openingstijden van de beurzen waar deze Financiële Instrumenten worden verhandeld. Met het moment van opgegeven in dit artikellid wordt bedoeld het moment dat de order door Trend Invest is ontvangen. Dit kan op een later tijdstip zijn dan het moment dat de order door de Belegger naar Trend Invest is verstuurd Bij een deelverkoop van de Trend wordt uitgegaan van de actuele samenstelling van de Trend en worden Financiële Instrumenten naar rato verkocht Een verkooporder wordt uitgevoerd voor zover uw bezit in Trends of een Deel van een Trend dit toelaat Het is mogelijk dat op de Trend Invest-rekening een beperkt deel aan liquide middelen wordt aangehouden. Deze liquiditeiten zijn nodig om verschillen op te vangen tussen beurskoersen die worden gebruikt voor het berekenen van de aantallen aan- of te verkopen Financiële Instrumenten en de daadwerkelijke aan- of verkoopkoers van deze instrumenten Zolang nog geen start is gemaakt met het uitvoeren van de aan- en verkooporders, kan de Belegger deze annuleren door een opdracht tot annulering op een handelsdag vóór 10:00 uur in de ochtend telefonisch ( ) aan Trend Invest door te geven Ongeacht of de beurzen waar de Delen van Trends verhandeld worden open of gesloten zijn, vindt er op Nederlandse nationale feestdagen geen orderuitvoer plaats. 5. GELDEN BELEGD IN LIQUIDITEITENFONDS 5.1 In artikel van de Voorwaarden Trend Invest is aangegeven dat er geen saldo in geld op de Centrale Rekening kan worden aangehouden. Tenzij er een concrete opdracht van de Belegger bestaat om een of meerdere Financiële Instrumenten aan te kopen, zullen gelden op de Centrale Rekening op grond van een doorlopende opdracht van de Belegger belegd worden in deelnemingsrechten van een liquiditeitenfonds. In hoofdstuk 8 Kenmerken van financiële instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s van de Voorwaarden Trend Invest is uitgelegd wat de kenmerken en risico s van een liquiditeitenfonds inhouden. Het concrete liquiditeitenfonds waarin belegd wordt, is DWS Institutional Money Plus. Alle informatie, zowel de concrete kenmerken als de risico s, omtrent dit betreffende liquiditeitenfonds kunt u hier vinden. 5.2 Aan- en verkopen in het liquiditeitenfonds zijn voor de Belegger gratis. 5.3 De Belegger geeft een doorlopende opdracht om eventuele ontstane debetstanden op de Trend Invest-rekening van de Belegger op te heffen door het overboeken van gelden vanaf een andere Trend Invest-rekening van de Belegger. 5.4 Om de opdracht van de Belegger uit te kunnen voeren, geeft de Belegger bij iedere mutatie (aankoop, verkoop, Trend Update, overstap naar andere Trend, etc.) een doorlopende opdracht om de benodigde deelnemingsrechten in een liquiditeitenfonds te verkopen. 6. CORPORATE ACTIONS 6.1 Indien er sprake is van inkomsten uit Financiële Instrumenten, is het afhankelijk van de instelling (depotbank, beleggersgiro, etc.) waar de Stichting voor de Belegger een positie in Financiële Instrumenten aanhoudt of de uitkering in geld of Financiële Instrumenten plaatsvindt. 6.2 De Belegger ontvangt in het geval van een spin-off automatisch een positie in het aandeel van het afgesplitste bedrijf. 6.3 In het geval van een overname (waarbij het over te nemen bedrijf onderdeel is van de Trend) of een fusie geeft de Belegger de doorlopende opdracht het aandeel van het bedrijf te verkopen. 6.4 In het geval van een rights-issue (claimemissie): a. geeft de Belegger de doorlopende opdracht om de rechten te verkopen, indien deze rechten verhandelbaar zijn; en b. geeft de Belegger de doorlopende opdracht om niet in te schrijven op de claimemissie, indien de rechten niet verhandelbaar zijn. 5 / 6

6 7. AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN EN DE NEDERLANDSCHE BANK Trend Invest staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor dit toezicht worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zullen aan de Belegger jaarlijks worden doorbelast. Indien de Belegger de overeenkomst opzegt vóór de jaarlijkse doorbelasting dan worden deze kosten tijdens de opzegging bij de Belegger in rekening gebracht. 8. BELANGRIJKE INFORMATIE 8.1 Trend Invest is geschikt voor de belegger die per trend, idee of thema meerdere Financiële Instrumenten in de portefeuille wil hebben en die daarbij periodiek beleggingsaanbevelingen van Trend Invest wenst te ontvangen. Op basis van deze beleggingsaanbevelingen kan de belegger orders door Trend Invest laten uitvoeren binnen de kaders van de beleggingsdienstverlening execution only. 8.2 Trend Invest is niet geschikt voor de belegger die behoefte heeft aan beleggingsadvies, toegesneden op de situatie van de belegger. Tevens is Trend Invest niet geschikt voor de belegger die behoefte heeft om zijn/haar vermogen te laten beheren. 8.3 Alle Trends bestaan 100% uit aandelen en zijn dus een offensieve belegging. De koers van aandelen kan zowel omhoog als omlaag flink fluctueren. Een belegging in deze Trends is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen, zoals defensieve en neutrale beleggers en/of voor beleggers die financieel afhankelijk zijn van het vermogen waarmee zij beleggen, bijvoorbeeld voor pensioen, inkomen of aflossing van een lening. Een belegging in deze Trend is daarom alleen bestemd voor beleggers met een offensief profiel. Beleggers wordt aangeraden om het document Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico s te lezen voor een volledig overzicht van alle risico s bij een belegging in aandelen. 6 / 6

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V.

Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.5 Kapitaal... 2 II. Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.6 Stichting SNS Beleggersgiro...

Nadere informatie

Formulier Profielbepaler

Formulier Profielbepaler Particulier Beleggen Formulier Profielbepaler Execution Only dienstverlening RegioBank U belegt of wilt gaan beleggen via RegioBank. U geeft daarbij zelfstandig orders aan RegioBank, zonder beleggingsadvies.

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Hoe beleg ik bij ASR Bank

Hoe beleg ik bij ASR Bank Hoe beleg ik bij ASR Bank Hypotheek Beleggersrekening Met onze Hypotheek Beleggersrekening kunt u zelf de beleggingsfondsen kiezen die u aan- en verkoopt. In deze handleiding leggen wij u stap voor stap

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening

Informatieblad Effectendienstverlening Informatieblad Effectendienstverlening Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Effectenverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Risicoprofiel 123 INFORMATIE

Risicoprofiel 123 INFORMATIE 01 INFORMATIE Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf uw risicoprofiel vaststellen. Correcte invulling van de vragen en optelling van de punten leiden tot een bepaald beleggingsprofiel. Rekeningnummer:

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. INLEIDING 1.1..Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1.2. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen April 2016 Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Het is tijd voor de Rabobank. Inleiding In dit document vindt u de tarieven die horen bij de beleggingsproducten en diensten van de Rabobank. Als belegger kunt u kiezen

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

De spelregels van het De KBC-Beleggerskoers (editie 2014-2015)

De spelregels van het De KBC-Beleggerskoers (editie 2014-2015) De spelregels van het De KBC-Beleggerskoers (editie 2014-2015) Online-beleggingsspel De KBC-Beleggerskoers is een spannend online beleggingsspel. Het is bij dit spel de bedoeling dat je een zo groot mogelijk

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Beleggen Risico Inventarisatie

Beleggen Risico Inventarisatie eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)

Nadere informatie

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank.

F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-103 d.d. 26 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. dr. A. Buijs en G.J.P Okkema, leden en mr. M.J.M. Fennis, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft AEGON Lijfrente uitstelrekening Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft U heeft jaren geleden de keuze gemaakt om een lijfrentekapitaal op

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 Delta Lloyd Bank NV Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 K.V.K. Amsterdam 33191189 C 03.2.07/0602 Reglement Effecten-/WoonplusHypotheek

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

Hoe beleg ik bij ASR Bank. Fondsenrekening.

Hoe beleg ik bij ASR Bank. Fondsenrekening. Hoe beleg ik bij ASR Bank Fondsenrekening. Met onze Fondsenrekening kunt u zelf de beleggingsfondsen kiezen die u aan- en verkoopt. In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u opdracht geeft

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Informatiedocument van Cobber Finance B.V.

Informatiedocument van Cobber Finance B.V. Informatiedocument van Cobber Finance B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de deskundigheid, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Hieronder geven wij kort

Nadere informatie

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3 hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6 hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 hoofdstuk 4 Handleiding Effectendienstverlening vermogensbeheer

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN Adviseur: KLIENT/AANVRAGER: PARTNER: Naam:. Voorletters:. Adres:. PC/Plaats:. Telefoon:. Email:. Burg. Staat:. Algemeen klantprofiel Algemeen kennis en ervaring 1 Wat weet u van

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Ordertypes BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Ordertypes BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Ordertypes BASIC Ordertypes BASIC p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Marktorder 4 3. Limietorder 6 4. Stoporder 7 5. Stop-loss order 8 6. Stop-limit order 9 Ordertypes BASIC p. 3 Inleiding Met een beursorder

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen

Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen Veelgestelde vragen Van Lanschot Zelf Beleggen Handelsmogelijkheden Op welke beurzen kan ik handelen? U hebt de mogelijkheid om te handelen (aan- en verkooptransacties) op een groot aantal beurzen in Europa

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen

Nadere informatie beleggingsdiensten. Profielen Nadere informatie beleggingsdiensten Profielen Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Zelf Vermogensopbouw Basisfee en servicefee Basisfee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Portefeuillebeheer Beleggingsadvies Beleggingsadvies & portefeuillemonitoring Beheerhandelingen Vermogensmanagement Fondskosten Laten beleggen Beleggen met advies Zelf

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

Hoe beleg ik bij ASR Bank. Beleggersrekening

Hoe beleg ik bij ASR Bank. Beleggersrekening Hoe beleg ik bij ASR Bank Beleggersrekening Met onze Beleggersrekening kunt u zelf de beleggingsfondsen kiezen die u aan- en verkoopt. In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u opdracht

Nadere informatie

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Alle tarieven per 10 december 2010 Beleggen met advies van ABN AMRO. Beleggingsfondsen ABN AMRO girale beleggingsrekening Vestiging of 0900-92 15 met advies 0900-92 15 zonder

Nadere informatie

Reglement SNS Beleggersgiro

Reglement SNS Beleggersgiro Reglement SNS Beleggersgiro 8.3968.00 (27-10-2016) INHOUD 1 Definities 2 Toepasselijkheid 3 Dienstverlening 4 Uitbesteding werkzaamheden 5 Eigendom van Effecten 6 Koop 7 Verkoop 8 Omzetten van Effecten

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Kenmerken: XS0362112962. Munteenheid

Kenmerken: XS0362112962. Munteenheid Kenmerken: Uitgevende instelling ISIN Munteenheid ING Bank N.V. (rating: Aa1:AA) XS0362112962 Euro Nominale waarde per note 1.000,- Uitgifteprijs 1.020,- Kosten Onderliggende waarde Inschrijfperiode De

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2

Gebruikershandleiding NPEX. Versie 2.2 Gebruikershandleiding NPEX Versie 2.2 0 Gebruikershandleiding NPEX 1. Voor de eerste keer inloggen op uw NPEX-rekening... 2 1.1 Inloggen via www.npex.nl... 2 1.2 Het wijzigen van uw wachtwoord en persoonlijke

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe doe ik dat? Ik wil een wijziging van mijn e-mailadres doorgeven, hoe doe ik dat?

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe doe ik dat? Ik wil een wijziging van mijn e-mailadres doorgeven, hoe doe ik dat? Insinger de Beaufort MyChoice & MyPortfolio Inhoudsopgave Stortingen en onttrekkingen Hoe kan ik een extra inleg doen op mijn MyChoice-rekening? Hoe kan ik een extra inleg doen op mijn MyPortfolio-rekening?

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1

STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR RECHTSPERSOONLIJKHEID DOEL EN MIDDELEN AANMELDING. Statuten beleggingsclub The Bulls Rotterdam 1 STATUTEN NAAM, VESTIGINGSPLAATS EN DUUR Artikel 1 Oprichting De naam van de club is: Jongeren Beleggingsclub The Bulls Rotterdam. Gevestigd te ROTTERDAM. Opgericht op 1 juli 2012 en aangegaan voor onbepaalde

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V. TradeBox SMS/email/Popup Diensten: de SMS/email/Popup die onder

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement. Rendementsoverzicht 2012 IV

Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement. Rendementsoverzicht 2012 IV Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement Rendementsoverzicht 2012 IV Toelichting rendementsoverzicht Dit rendementsoverzicht biedt u inzicht in de rendementen van onze Allianz Fondsen vanaf de

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

VOORWAARDEN TREND INVEST

VOORWAARDEN TREND INVEST VOORWAARDEN TREND INVEST INHOUD Inhoud... 1 1. Inleidende bepalingen... 2 2. Beleggingsdienstverlening... 4 3. Trend Invest-rekening... 8 4. Overige bepalingen... 12 5. Orderuitvoeringsbeleid... 17 6.

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen POSTBUS T F E VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16038212 VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Marktmanipulatie bij het handelen op bestensorders

Marktmanipulatie bij het handelen op bestensorders Marktmanipulatie bij het handelen op bestensorders De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van de kapitaalmarkten. In dit verband onderzoekt de AFM met enige

Nadere informatie

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet Toelichting over de werking van het Effectenkrediet 2 BinckBank N.V. Bijkantoor België Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen BTW BE 0842.123.910 RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara

Nadere informatie

Rabo Vreemde. Valutarekening Particulieren Productkenmerken Rabo Vreemde. Bijzondere voorwaarden Rabo Vreemde

Rabo Vreemde. Valutarekening Particulieren Productkenmerken Rabo Vreemde. Bijzondere voorwaarden Rabo Vreemde Rabo Vreemde Valutarekening Particulieren 2016 Productkenmerken Rabo Vreemde Bijzondere voorwaarden Rabo Vreemde Productkenmerken Rabo Vreemde 1 Wat is de vv-rekening? De vv-rekening is een betaalrekening

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 212 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 14 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 17 16 14 8 7 6 Koers per 31 maart 212 52,36 Laatste

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA augustus 2016, versie 2.5 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...2

Nadere informatie