Orderroutering Binck-Alex / TOM. Flash Boys in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orderroutering Binck-Alex / TOM. Flash Boys in Nederland"

Transcriptie

1 Orderroutering Binck-Alex / TOM Flash Boys in Nederland

2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Order Routering... 5 Onderzoeksvraag... 7 Uitgevoerde tests... 8 Test Scenario s... 9 Duiding testresultaten : het flash boys scenario Flash Boys...11 Binck/TOM situatie in vergelijking met Flash Boys...12 Conclusie Bijlage 1 Bijlage 2 - Pagina 2 -

3 Samenvatting In dit rapport onderzoeken we de bewering van Binck/TOM dat het voor eindklanten beter is om de orders in aandelen genoteerd op Euronext uit te voeren via TOM best execution services en niet direct, zoals DeGiro doet, naar Euronext te sturen. De handel in aan Euronext genoteerde aandelen op meerdere beurzen is in Europa mogelijk geworden door de MiFiD regelgeving die concurrentie tussen beurzen mogelijk maakt. Hiertoe zetten we een test op waarbij we orders sturen die in relatie tot de liquiditeit van het betreffende aandeel voldoende groot zijn, zodat ze door TOM best execution services gerouteerd worden naar meer platformen. We sturen limiet orders met een limiet op een paar niveaus slechter dan de marktprijs, zodat we ook mogelijk uitvoering in de diepte van het orderboek krijgen. Vervolgens bekijken we in hoeverre we op de dan geldende prijzen uitvoering krijgen op de verschillende beurzen. Daarnaast kijken we of er uitvoeringen op de verschillende beurzen plaatsvinden vlak voor ons. De tests zijn uitgebreid gedocumenteerd in dit document opgenomen en in het bijzijn van Nieuwsuur en het Financieel Dagblad uitgevoerd. Deze tests tonen vervolgens aan dat in bijna alle gevallen de uitvoering van onze order niet optimaal is doordat TOM best execution services niet de beste prijs vindt. We betalen dus meer voor onze koop of ontvangen minder voor onze verkoop dan bij best execution het geval zou moeten zijn. Het gaat om bedragen die hoger kunnen zijn dan de transactiekosten. Daarnaast tonen de tests aan dat er flash trades plaatsvinden op basis van onze order. De mooie prijs die b.v. op Euronext ligt krijgen wij niet, maar neemt iemand anders voor onze neus weg. Dit gebeurt niet één keer (mogelijk toeval), maar bij bijna alle tests. Het feit dat de Smart Order Router niet optimaal werkt en dat er geflashtrade wordt heeft een duidelijke analogie met Flash Boys van Michael Lewis. Dit boek heeft in de US tot veel opschudding geleid (het congres heeft er vragen over gesteld) en daarna is ook in Europa veel aandacht voor dit boek geweest. Er volgt een analyse van Flash Boys en uit een vergelijking op belangrijke punten blijkt dat door de wijze waarop TOM "best execution services" orders uitvoert een situatie mogelijk is gemaakt die één op één het Flash Boys scenario weerspiegelt. Concluderend zal de DeGiro zeker geen gebruik maken van de (huidige versie van) TOM best execution services. In het algemeen geldt dat er in Europa steeds meer plaatsen van uitvoering komen waar brokers en market makers gezamenlijk optrekken. In dit soort gevallen zal DeGiro uiterst voorzichtig zijn met het aansluiten van deze platforms en in het bijzonder in het afnemen van dienstverlening ten aanzien van Smart Order Routing. - Pagina 3 -

4 Inleiding Als gevolg van de MiFiD wetgeving in 2007 is concurrentie tussen handelsplatformen in Europa mogelijk geworden. Dat betekent dat aandelen die voorheen bijna uitsluitend op één beurs verhandeld werden nu op meer beurzen verhandeld worden. Het gevolg hiervan is dat de liquiditeit, dat wil zeggen de hoeveelheid vraag en aanbod die er op een gegeven moment is voor een aandeel, is versnipperd. Het voor de beste prijs uitvoeren van grotere orders is hierdoor een stuk moeilijker geworden. Onder diezelfde wetgeving is echter ook de 'best execution' verplichting opgelegd waarbij een broker de taak heeft om orders van klanten zo goed mogelijk uit te voeren. Naar aanleiding van het partnership Euronext DeGiro heeft DeGiro o.a. van Binck de kritiek gekregen dat DeGiro de orders van haar klanten in aandelen die genoteerd zijn op Euronext alleen naar Euronext doorstuurt en niet TOM best execution services gebruikt, die de orders naar de beurs met de beste prijs stuurt en daarbij grotere orders verdeelt over verschillende beurzen. Dit onderzoek is erop gericht om vast te stellen of het inderdaad in het belang van eindklanten is om orders via TOM best execution services te routeren. De uitgangssituatie is dus dat DeGiro orders van haar klanten zonder bewerking naar Euronext routeert en Binck/TOM best execution services die order wel bewerken en vervolgens naar TOM MTF, Chi-X en Euronext routeren. Die bewerking zou volgens Binck/TOM een betere uitvoering opleveren voor de eindklant. Als eerste bespreken we kort de manier waarop orders door Binck/TOM best execution services worden verstuurd. Vervolgens behandelen we de onderzoeksvraag in meer detail. Daarna volgt een beschrijving van en uitleg over de test die we uitgevoerd hebben in 5 verschillende aandelen met zowel koop als verkoop orders. Hierna volgen de testresultaten, waarbij we via Bloomberg duidelijkheid geven in de marktsituatie ten tijde van het invoeren van de order en alle uitvoeringen die daarna plaatsvinden op de afzonderlijke markten. Op die manier analyseren we niet alleen de kwaliteit van de uitvoeringen die wij krijgen op onze order, maar zien we ook gelijk wat er verder in de markt gebeurt door het invoeren van onze order. In de integrale tekst van het rapport is een overzicht ingevoegd, in de tweede bijlage zijn alle details opgenomen. In de eerste bijlage leggen we voor de eerste test case aan de hand van informatie verkregen van TOM MTF en Euronext nogmaals met de exacte time stamps uit wat er gebeurt. Bij de analyse van de resultaten blijkt dat, wanneer onze order gerouteerd wordt via TOM best execution services, we in bijna alle gevallen vreemde uitvoeringen en Flash trades zien. Daarnaast heeft de situatie parallellen met hetgeen Michael Lewis in Flash Boys beschrijft. We geven een uiterst korte samenvatting van de hoofdpunten van dit boek en laten zien dat wat er gebeurt met de orders van Binck-Alex/TOM best execution services voor de eindklant nagenoeg één op één past op de situatie als beschreven in Flash Boys. Onze conclusie is tot slot dat de eindklant zeker niet altijd beter af is bij het gebruik van TOM best execution services omdat hij in feite, ook hier in Nederland, de rekening betaalt van het Flash Boys scenario als geschetst door Michael Lewis. - Pagina 4 -

5 Order Routering Online brokers ontvangen orders van klanten en zorgen dat die uitgevoerd worden. Vroeger was het vanzelfsprekend dat een aandeel als Philips hoofdzakelijk op Euronext verhandeld werd en dat de broker elke order in Philips dus naar Euronext stuurde. Sinds de MiFID wetgeving is het echter de bedoeling dat er concurrentie tussen beursplatformen ontstaat en is er een aantal beurzen bijgekomen. Eenzelfde aandeel wordt sindsdien op meer beurzen tegelijk verhandeld. Het logische gevolg hiervan is dat de liquiditeit (de op een bepaald moment aanwezige vraag naar en aanbod in een aandeel) over meerdere beurzen versnipperd is geraakt. Voor kleinere orders zal dit geen probleem zijn, maar voor grotere orders zal het niet steeds mogelijk zijn om zelfs op de beurs met de meeste liquiditeit de hele order voor de beste prijs uit te voeren. De broker heeft doordat hetzelfde aandeel op meer beurzen kan worden verhandeld zelf mogelijk een strijdig belang. Hij wil de orders van zijn klanten zoveel mogelijk uitvoeren op de beurs die de laagste beurskosten hanteert, zodat de marge tussen de transactiekosten die hij de klant in rekening brengt en de kosten die hij betaalt aan de beurs zo groot mogelijk is. Onder dezelfde wetgeving is het echter voor de broker een plicht om na te denken hoe orders van klanten over de verschillende beurzen zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Deze gedachten worden vastgelegd in de best-execution-policy. Indien een broker meer dan één beurs aangesloten heeft, dan heeft hij een systeem nodig dat de orders van de klanten volgens een bepaalde methode doorstuurt naar de aangesloten beurzen. Onder de best execution verplichting zal de broker de order immers moeten uitvoeren op de beurs die op dat moment de beste prijs biedt. Dit systeem heet ook wel Smart Order Router. Binck gebruikt de Smart Order Router van TOM best execution services om de orders van aan Euronext genoteerde aandelen van haar klanten uit te voeren, zoals duidelijk in onderstaande figuur afkomstig van de website van Binck: Figuur 1. Orderroutering bij Binck / Tom 1. De best execution service zoals daar genoemd vervult de taak van Smart Order Router. De Smart Order Router zou er nu voor moeten zorgen dat de Particuliere belegger in dit plaatje de beste uitvoering voor zijn order krijgt. Volgens de website van Binck: TOM vergelijkt binnen een fractie van een seconde verschillende beurzen en handelsplatformen en plaatst uw order waar deze tegen de beste koers kan worden uitgevoerd. 1 Bron Figuur is achterhaald, omdat zij inmiddels ook op Chi-X uitvoeren. - Pagina 5 -

6 De Smart Order Router is vooral van belang voor 'actieve orders'. Dat zijn orders die op een van de beurzen waar de broker op is aangesloten direct kunnen worden uitgevoerd. Alleen bij die orders kan immers op dat moment worden bekeken op welke beurs of beurzen de uitvoering tegen de beste prijs mogelijk is. 'Passieve orders', orders die (doordat er een limietprijs aan de uitvoering is verbonden) niet direct kunnen worden uitgevoerd worden door Binck/TOM best execution services steeds doorgestuurd naar het orderboek van de meest liquide beurs, Euronext. Retail transacties komen bij DeGiro voor 80-90% voort uit passieve orders. Voor die orders is er dus geen verschil tussen de order uitvoering van DeGiro en die van Binck/TOM best execution services. De overige 10-20% zijn actieve orders, die dus meteen kunnen worden uitgevoerd op een van de aangesloten beurzen. Bij ongeveer 80-90% van deze actieve orders is er op elke beurs voldoende liquiditeit en zijn ook de prijzen op de verschillende beurzen gelijk. Deze orders kunnen dus op één prijs en op één beurs in hun geheel worden uitgevoerd. Op welke beurs dit gebeurt maakt daarbij niet uit. Ook voor deze orders geldt dus dat de orderuitvoering van DeGiro en die van Binck/TOM best execution services tot het zelfde resultaat leiden. De test richt zich dus op de laatste 1-4% van de orders. Dit zijn orders die niet in hun geheel kunnen worden uitgevoerd (grotere orders) en orders die worden ingestuurd op een moment dat de prijzen op verschillende beurzen niet gelijk zijn. Dit zijn de orders waarvoor de Smart Order Router zijn werk moet doen en waarbij uitvoering door Binck/TOM best execution services afwijkt van de uitvoering door DeGiro. Naar schatting is voor een klein gedeelte van deze orders, de prijs op Chi-X of TOM beter dan op Euronext. Aangezien Chi-X en TOM voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van Market Makers die quoten rondom de marktprijs is de mate waarin deze beurzen een betere prijs bieden relatief klein. Dit is bij kleinere orders die voor één prijs kunnen worden uitgevoerd moeilijk meetbaar omdat het hier gaat om prijzen waarop de order daadwerkelijk is uitgevoerd. Gezien de timing van de order en de vertraging in de aankomsttijd op de beurs, is dit alleen meetbaar door de daadwerkelijke uitvoeringen te bekijken en dan een schatting te maken van de uiteindelijke mogelijke voordelen en nadelen. De orders die groter zijn dan 1 laag in het orderboek, zijn wel goed testbaar, daarnaast hebben deze grotere orders de meeste invloed op de totale winst of verlies. Daarom worden in ons onderzoek bij uitstek deze orders getest. - Pagina 6 -

7 Onderzoeksvraag De orders waarvoor de Smart Order Router zijn werk moet doen zijn de naar schatting 1-4% orders die niet in hun geheel voor de beste prijs op één beurs kunnen worden uitgevoerd. In dit rapport onderzoeken we daarom de effectiviteit van de order routering van Binck/Tom best execution services als het gaat om het uitvoeren van orders die door Binck/TOM best execution services gerouteerd worden naar meer dan één beurs. Herhaaldelijk beweren zowel Binck als TOM best execution services in de media dat het gebruiken van deze order routering de kwaliteit van de orderuitvoering in het belang van de klant verbetert. Orders zouden daarbij zo worden gerouteerd, dat op de verschillende beurzen de beste aanwezige prijzen zouden worden gebruikt. Doel van dit onderzoek is om vast te stellen of inderdaad de orderuitvoering in het belang van de klant verbeterd wordt op het moment dat de order via de order router van TOM best execution services naar meer beurzen gerouteerd wordt. - Pagina 7 -

8 Uitgevoerde tests De tests die worden uitgevoerd bestaan telkens uit zowel een koop als een verkoop limiet order in een op Euronext genoteerd aandeel. De volgende aandelen zijn hiervoor geselecteerd: Solvay (4 test orders) Unibail Rodamco (2 test orders) Heineken (2 test orders) Randstad (2 test orders) L Oreal (2 test orders) De reden om ook minder liquide aandelen als Solvay en Unibail (aandelen waarin per dag minder gehandeld wordt) op te nemen in deze lijst, is omdat grotere orders in minder liquide aandelen ook op de meest liquide markt niet steeds in een keer goed zijn uit te voeren. Bij uitstek voor dergelijke orders kan een SOR dan hulp bieden door de order gericht in delen naar de beste uitvoeringsprijs op de verschillende beurzen te sturen. Om te doorgronden of de order routering hetzelfde werkt voor liquide aandelen als Heineken en Randstad wordt ook daarmee de test uitgevoerd. Om het aantal en de limiet van de testorder te bepalen bekijken we telkens eerst de order boeken van de afzonderlijke beurzen. Neem aan dat de markt als hieronder ligt: Beurs Bied volume bied laat Laat volume Euronext Chi-X Tom Voor het testen van de koop order zullen we dan een aantal ingeven van De beste prijs waartegen gekocht kan worden is op alle beurzen Op deze prijs liggen in totaal 500 stukken op Euronext, 200 op Chi-X en 200 op TOM, samen 900. Dit is niet voldoende om de hele order te vullen, dus er zal ook op een hoger niveau gekocht moeten worden. Hiertoe leggen we een limiet in op Dit betekent dat we een order inleggen voor de aankoop van 1000 aandelen tegen een maximale prijs van per aandeel. Indien we deze order rechtstreeks naar Euronext zouden sturen, krijgen we een gemiddelde prijs van per aandeel. De vraag is nu of het uitvoeren van deze order via de Binck/TOM routering tot een betere uitvoering leidt, hetgeen neerkomt op een lagere gemiddelde aankoopprijs. De test zal er dus iedere keer op gericht zijn om meer aandelen te kopen dan op 1 niveau op alle beurzen gezamenlijk aanwezig is op de beste prijs en vervolgens te analyseren of de uitvoeringen die we krijgen optimaal zijn. Een optimale uitvoering is een uitvoering die we zouden krijgen tegen het geaggregeerde order boek, zoals Binck dat laat zien. Dat betekent dus op iedere beurs de aandelen voor de beste prijs en dan niet alleen het eerst niveau maar ook in de diepte. In het geval van een optimale uitvoering is klant beter af met het gebruik van de Smart Order Router. Indien de uitvoering sub optimaal is, moet de afweging gemaakt worden in hoeverre de meerkosten van het gebruik van de SOR opwegen tegen de uitvoering op slechts één beurs. - Pagina 8 -

9 Test Scenario s We hebben de volgende testorders gedaan via Binck/TOM: Tijd Order Observaties Koop 2000 aandelen nov :26:38 Bijlage, p nov :48:28 Bijlage, p nov :39:19 Bijlage, p nov :06:12 Bijlage, p nov :11:07 Bijlage p nov :26:10 Bijlage p nov :44:42 Bijlage p nov :05:00 Bijlage p nov :40:04 Bijlage p nov :51:41 Bijlage p nov :14:29 Bijlage p nov :14:29 Bijlage p. 106 Verkoop 2000 aandelen Koop 2000 aandelen Verkoop 2000 aandelen Koop 3000 aandelen L Verkoop 3000 aandelen L Koop 5000 aandelen Verkoop Koop 4000 aandelen Verkoop 5000 aandelen Koop 1000 aandelen Verkoop 1000 aandelen Aandelen op EuroNEXT worden voor onze neus weggekocht (flash trade) 2. We worden duidelijk in twee delen uitgevoerd, want er komt iemand tussendoor 3. Deze test is in detail uitgewerkt, omdat we voor deze order data van TOM en EuroNEXT hebben ontvangen. 1. De aandelen op Chi-X worden voor onze neus weggekocht (flash trade) 2. De aandelen op Euronext worden vlak voor onze neus verkocht. 1. De aandelen op en het volgende offer op Chi-X niet: ze worden voor onze neus weggekocht (flash trade). 2. De aandelen op op Euronext worden door een andere partij voor ons gekocht (flash trade). Op kopen we niet alle aandelen op Euronext. Geen bijzonderheden in deze transactie. Wat wel opvalt is dat we alleen bij deze test een trage terugmelding vanuit TOM zien. 1. We kopen 147 aandelen op Chi-X, maar er lager er meer. Voordat wij kopen, koopt er eerst een andere partij (flash trade). 2. We kopen de laatste aandelen op Chi-X op terwijl de aandelen op Euronext goedkoper te krijgen zijn (niet optimale order router) 3. Op Euronext kopen we op 135,95 maar 89 aandelen, er liggen er meer, geen reden om op Chi-X te kopen. (niet optimale order router) 1. Op Chi-X verkoopt andere partij voor ons uit. (flash trade) 2. Op Chi-X verkopen we 469 aandelen op 135,90, terwijl we er op Euronext 135,95 voor kunnen krijgen (niet optimale order router) 1. Op Chi-X koopt iemand voor ons uit (flash trade). 2. Vervolgens wordt het restant uitgevoerd op Chi-X en TOM, terwijl de prijs op Euronext beter is (niet optimale order router) 3. Beste offer op TOM wordt niet uitgevoerd (niet optimale order router) 1. Iemand verkoopt op 39,91 voor ons uit op Euronext (flash trade) 2. Nadat die order voor ons is uitgevoerd, krijgen we op Euronext slechtere prijzen dan we op TOM en Chi-X hadden kunnen krijgen. (niet optimale order router) 1. Anderen handelen voor ons uit op Euronext op 62,10 en 62,11 (flash trade) 2. Op Chi-X zouden we voordeliger kunnen bijkopen, maar er wordt gekocht tegen een hogere prijs op Euronext. (niet optimale order router) 1. We worden ingehaald op Euronext door een ander die vlak voor ons op 61,99 verkoopt (flash trade). 2. Op Chi-X zou nog extra verkocht kunnen worden, maar er wordt extra verkocht op Euronext tegen een slechtere prijs. (niet optimale order router) 1. We kopen op Chi-X tegen 208,30, terwijl er nog een beter offer ligt op Euronext van 208,25. (niet optimale order router) 1. Wij verkopen op Chi-X op 207,90 terwijl er op Euronext een betere bieding ligt. (niet optimale order router) 2. De bieding op Euronext van wordt voor onze neus weggehandeld (flash trade). - Pagina 9 -

10 In de bijlage zijn bovenstaande test cases in groot detail beschreven. Aan de hand van Bloomberg plotjes is een analyse gemaakt van: 1. Welke prijzen er op dat moment op de beurzen in de markt waren 2. Hoe vervolgens onze testorders over de verschillende markten zijn uitgevoerd. Vervolgens hebben we de beschikking gekregen over de time-stamps van de Smart Order Router van TOM voor de eerste test en ook de precieze tijden ontvangen van Euronext voor de uitgevoerde transacties. Uit deze analyse blijkt dat: onze order opgesplitst wordt; de opgesplitste order eerst op TOM MTF aankomt, en daar tot uitvoering leidt. tussen de uitvoering op de TOM MTF en de aankomst van onze order op Euronext iemand alvast op Euronext een transactie doet, (flash trade). deze mogelijkheid ontstaat als gevolg van de verschillende round-trip tijden die TOM Smart Order Router lijkt te hebben tussen de beurzen. Round-trip tijd is de lengte van de tijd die het duurt om een signaal te verzenden plus de lengte van de tijd die het duurt voor een bevestiging van dat signaal te ontvangen. Het verschil bedraagt 3ms en geeft market makers voldoende ruimte voor het doen van de flash trade. Onderstaand figuur brengt deze situatie in beeld. In Bijlage 1, is dit tot in detail uitgewerkt en bovenstaande figuur in meer detail verklaard. - Pagina 10 -

11 Duiding testresultaten : het flash boys scenario De tests laten zien dat we met onze test trades in bijna alle gevallen een nietoptimale uitvoering krijgen via de Smart Order Router van Binck/TOM best execution services. Hoe is dit mogelijk? Uit de analyse van de executies blijkt dat er twee zaken aan de hand zijn: 1. Onze test orders worden in bijna alle gevallen misbruikt voor een flash trade. Dat wil zeggen dat er op de beurzen wel transacties plaatsvinden tegen de gunstige prijs die wij zien liggen op het moment dat we de order invoeren. Echter, dat is niet onze order, maar de order van iemand anders die er blijkbaar tussengekomen is. 2. De Smart Order Router verdeelt de order tussen de verschillende beurzen en doet dit in ieder geval niet optimaal. Hieruit blijkt dat de orders van de klanten van Binck/TOM best execution services op een manier uitgevoerd worden die high-frequency traders de mogelijkheid biedt om daarvan te profiteren. Dit is in detail beschreven in Flash Boys van Michael Lewis, het boek over high frequency trading dat wereldwijd voor opschudding zorgde begin dit jaar. Hieronder volgt eerst een uiterst beknopte uitleg van wat Flash Boys beschrijft en daarna wordt die situatie vergeleken met hetgeen we hier aantreffen bij de test op Binck/TOM best execution services. Flash Boys In Flash Boys beschrijft Michael Lewis hoe banken/brokers orders van klanten naar verschillende handelsplatformen routeren. Hierbij kiezen ze vaak als eerste voor het platform dat de laagste beurskosten heeft. Dit is vaak een platform met weinig liquiditeit waar high frequency traders als market makers actief zijn. Soms is dit een platform waar de market makers deelgenomen hebben in de oprichting, maar het kan ook het platform van de broker zelf zijn, een zogenoemde dark pool. Op het moment dat de order op dat platform aangeboden wordt en voor een klein deel wordt uitgevoerd, heeft de market maker informatie over het feit dat er een order aankomt in dat aandeel die waarschijnlijk nog niet volledig is uitgevoerd. De market maker weet uit ervaring naar welke beurs de broker in de volgende stap de order zal routeren. De market maker beschikt over snellere lijnen en apparatuur en gaat dus voor de Smart Order Router van de broker uit naar de andere beurs en koopt daar alvast die aandelen tegen de prijs, waarvan de eindklant eigenlijk verwacht had dat hij tegen die prijs zijn aandelen zou krijgen. Vervolgens komt de order van de eindklant iets later aan en krijgt uitvoering tegen de slechtere prijs (de betere prijs is inmiddels door de market maker weggekaapt). De combinatie van versnipperd aanbod op meerdere beurzen in combinatie met de Smart Order Routering van de broker maakt het de market makers mogelijk om vooruit te lopen op de order flow van de eindbeleggers, met als gevolg dat de klant een slechtere order uitvoering krijgt. Flash Boys beschrijft verder dat dit een bewuste strategie is van zowel de brokers als de market makers. De market makers proberen op allerlei plekken beurzen op te richten. Door deze beurzen voordelig te maken voor de brokers, zullen de brokers daar hun orders als eerste heen routeren. De market maker ontvangt vervolgens op deze manier informatie over de aandelen die de broker op dat moment voor zijn klanten probeert te kopen en kan dan voor de klantenorder uit naar de andere beurs gaan en op een betere prijs dan de klant zijn order uitvoeren. De brokers richten zelf ook platforms op om beurskosten te besparen en om te verdienen aan de transactiekosten die market makers betalen om op dit platform actief te mogen zijn. De broker vergroot hiermee zijn marge, - Pagina 11 -

12 maar de eindbelegger betaalt hier mogelijk een veelvoud van in de vorm van veel slechtere order executie. Binck/TOM situatie in vergelijking met Flash Boys De situatie die we aantreffen bij de order routering van Binck/TOM best execution services laat zich bijna perfect vergelijken met Flash Boys, namelijk op basis van de volgende punten: 1. De market maker en/of broker creëren samen een extra platform. Binck heeft als broker samen met Optiver TOM MTF opgericht en beide zijn nog steeds aandeelhouders in dit platform. 2. De broker verstuurt de orders van zijn klanten via een Smart Order Router. Binck gebruikt de TOM best execution services als Smart Order Router. 3. Market makers gebruiken de order flow op de verschillende beurzen om op andere beurzen vóór orders van klanten uit te lopen (het doen van een zogenoemde flash trade). Dit blijkt uit direct uit de tests. Uitvoeringen op de betere prijzen die er op het moment van onze order liggen krijgen wij niet, maar krijgt een andere partij. Eén keer is dit mogelijk toeval, maar bij de in totaal 12 tests die we gedaan hebben gebeurt het bijna iedere keer en daarmee is toeval als mogelijkheid uitgesloten. 4. De broker heeft met de eigen of goedkopere beurs lagere uitvoeringskosten en dus extra marge tussen de transactiekosten die zij aan de klant berekent en de kosten die zij zelf moet maken. Zie Binck jaarverslagen waar de efficiëntie van het gebruik van TOM wordt geprezen. 5. De broker verdient aan de transacties van de market maker. Er is een aantal market makers actief op TOM MTF die moeten betalen voor hun transacties. Binck verdient hieraan als aandeelhouder van TOM. 6. De eindklant krijgt aanwijsbaar slechtere uitvoering. Onze test laat duidelijk zien dat de schade die we bij de uitvoering van onze orders leiden als gevolg van de manier waarop Binck/TOM best execution services met onze orders omgaat de transactiekosten die we maken ver overstijgt. - Pagina 12 -

13 Conclusie Op basis van de bewering dat orders routeren via Binck/TOM best execution services beter is voor de particuliere belegger hebben we dit onderzoek uitgevoerd. Cruciaal voor de order uitvoering van Binck/TOM best execution services is de werking van de Smart Order Router, het systeem dat de order van de klant bewerkt en (in onderdelen) verstuurt naar de verschillende beurzen. Binnen de hier geteste setup vervult TOM best execution services de rol van Smart Order Router. In de geteste setup van Binck/TOM best execution services worden orders in op Euronext genoteerde aandelen uitgevoerd op TOM MTF, Euronext en Chi-X. Het gebruik van een Smart Order Router is voornamelijk van belang voor orders die niet op één beurs voor de beste prijs kunnen worden uitgevoerd. Teneinde deze functionaliteit van de Smart Order Router van TOM best execution services te testen hebben we orders uitgevoerd voor een aantal aandelen dat groter is dan er op één beurs lag en tegen een limiet prijs die ruimte bood voor uitvoering op meer niveaus. Vervolgens zijn de uitvoeringen die we gekregen hebben vergeleken met de uitvoering zoals we die zouden krijgen indien we op de aangesloten beurzen uitvoering van alle beschikbare aandelen op de dan geldende beste prijs hadden ontvangen. Uit de analyse blijkt dat we bij onze testorders in bijna alle gevallen een slechtere uitvoering krijgen via de Binck/TOM best execution services routering dan wanneer deze optimaal zou plaatsvinden. Dat is in tegenspraak met de stelling dat het uitvoeren van orders voor klanten via Binck/TOM best execution services beter zou zijn. Daarnaast blijkt uit de analyse dat snelle partijen voor onze order uitlopen en een flash trade doen op andere beurzen. Dat betekent dat er bijvoorbeeld op Euronext aandelen beschikbaar zijn tegen een mooie prijs op het moment van onze order. Echter, op het moment dat wij onze order doen wordt die mooie prijs voor onze neus weggekaapt door een andere partij (flash trade). Dit gebeurt structureel en daarmee is de toevalsfactor uitgesloten. Zoals aangegeven in Bijlage 1, ondersteunt de achtergrond informatie verstrekt door TOM MTF en Euronext ten aanzien van de order uitvoering van onze eerste testorder volledig onze observaties. Het voor de order van de klant uit lopen en de sub-optimale Smart Order Router is precies het scenario zoals beschreven in Flash Boys van Michael Lewis. Na een korte uitwerking van dit scenario blijkt dat er voor alle relevante punten overeenstemming is, namelijk: 1. Binck en market makers hebben een nieuwe, goedkope beurs gecreëerd. 2. Binck/TOM best execution services bewerken de order van de klant met een Smart Order Router. 3. Market makers lopen voor de orders van de klant uit naar andere platforms. 4. Binck heeft er baat bij, omdat zij lagere uitvoeringskosten heeft. 5. Binck verdient via deelname in TOM ook aan transacties van de market makers. 6. De klant betaalt de rekening van dit alles via zijn aanwijsbaar slechtere uitvoering. Binck heeft dus met de oprichting van TOM MTF en het routeren van orders via TOM best execution services het flash boy scenario in Nederland mogelijk gemaakt en dat draagt in het algemeen niet bij aan betere uitvoering voor de particuliere belegger. Op basis van dit onderzoek zal DeGiro geen gebruik willen maken van de huidige vorm van TOM best execution services. DeGiro stuurt haar orders onbewerkt naar Euronext omdat daar niet alleen het meeste volume omgaat, maar daar ook meer liquiditeit in de diepte ligt. Het relatief kleine voordeel dat klanten kunnen hebben met de betere prijzen op andere beurzen wordt naar onze mening te niet gedaan door het flash traden van de partijen op onze order. In het algemeen geldt dat er in Europa steeds meer plekken van uitvoering komen waar brokers en market makers gezamenlijk optrekken. In dit soort gevallen zal DeGiro uiterst voorzichtig zijn met het aansluiten van deze platforms en in het bijzonder in het afnemen van dienstverlening ten aanzien van Smart Order Routing. - Pagina 13 -

14 Bijlage 1 In deze bijlage analyseren we de informatie van TOM en Euronext die we gekregen hebben op basis van onze eerste test case, de aankoop van 2000 aandelen Solvay op 113,30. Van wezenlijk belang hierbij zijn de exacte timestamps. Als eerste geven we de twee bron documenten, daarna volgt de analyse. Document van Binck met opgesplitste orders en tijden Ingezoomde tijden - Pagina 14 -

15 Transacties uitgevoerd op Euronext - Pagina 15 -

16 Analyse documenten We zien het volgende gebeuren: De order naar TOM wordt gestuurd om 978 ms en de ontvangstbevestiging wordt ontvangen om 981 ms. De round-trip time is dus 3 ms, dus de order is op ms bekend bij TOM. De order naar Euronext wordt gestuurd om 974 ms en de ontvangstbevestiging wordt ontvangen op 991 ms. Dit is een round-trip time van 17 ms en dus is order ongeveer op het midden hiervan bekend bij Euronext. Dit wordt ondersteund door het executie rapport van Euronext. Daar zien we de 79 stukjes die wij doen inderdaad plaatvinden op Er is nu een gat van 3ms tussen het moment waarop de order bekend wordt op TOM en waarop de order bekend wordt op Euronext. Dit gat wordt benut door een snelle flash trader om met de informatie van TOM een transactie te doen op Euronext. Dit wordt ondersteund door het feit dat de eerste transactie op de mooie prijs, die wij niet krijgen, wordt uitgevoerd op 981.2ms. Dat is bijna 2 ms na het bekend worden van onze order op TOM, maar 1.3 ms voor het bekend worden van onze order op Euronext. Het is dus precies het gat van 3ms dat TOM biedt waar de flash trader doorheen past. De niet geoptimaliseerde round trip van DeGiro op Euronext bedraagt tussen de 2 en de 3 ms en dat betekent enkele reis 1 a 1.5 ms. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat een flash trader, die zijn round trip times geoptimaliseerd heeft, aan 3 ms meer dan genoeg heeft om zijn flash trade te doen. Uit deze ene meting van Euronext blijkt dat hij genoeg heeft aan iets minder dan 2ms. Deze hele situatie is hieronder in een time-line weergegeven: - Pagina 16 -

17 Bijlage 2 Tijd 1 18 nov :26:38 Bijlage, p nov :48:28 Bijlage, p nov :39:19 Bijlage, p nov :06:12 Bijlage, p nov :11:07 Bijlage p nov :26:10 Bijlage p nov :44:42 Bijlage p nov :05:00 Bijlage p nov :40:04 Bijlage p nov :51:41 Bijlage p nov :14:29 Bijlage p nov :14:29 Bijlage p. 106 Order Koop 2000 aandelen Verkoop 2000 aandelen Koop 2000 aandelen Verkoop 2000 aandelen Koop 3000 aandelen L Verkoop 3000 aandelen L Koop 5000 aandelen Verkoop Koop 4000 aandelen Verkoop 5000 aandelen Koop 1000 aandelen Verkoop 1000 aandelen Pagina 17 -

18

19

20

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

Marktmanipulatie bij het handelen op bestensorders

Marktmanipulatie bij het handelen op bestensorders Marktmanipulatie bij het handelen op bestensorders De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van de kapitaalmarkten. In dit verband onderzoekt de AFM met enige

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Geld verdienen op de beurs. Frank Toxopeus. ZelfHandelen.nl

Geld verdienen op de beurs. Frank Toxopeus. ZelfHandelen.nl Geld verdienen op de beurs Frank Toxopeus In dit ebook: Traden of Beleggen? Waar kan je beleggen of traden? Belangrijk: voor je start Psychologie Money Management Trading Systeem 3 4 5 6 8 9 Introductie

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P

Via het scherm Quote Views ziet u de belangrijkste indexen: Nasdaq, Dow Jones en S&P Deze gebruiksaanwijzing voor het WH Basic platform is gemaakt om u snel op weg te helpen. Stap voor stap maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden van het platform. [Status Button] Deze knop laat

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

FOTO S: HANS VAN DEN HEUVEL

FOTO S: HANS VAN DEN HEUVEL FOTO S: HANS VAN DEN HEUVEL 20 zomer 2012 MoneyCount-2012-02.indd 20 28-05-12 17:19 IN THE PICTURE TOM Het vertrouwde businessmodel van beurzen gaat verdwijnen In korte tijd hebben nieuwe beurzen tientallen

Nadere informatie

Evaluatie Orderuitvoeringsbeleid 2014. Datum juli 2015 / Version: 1.0

Evaluatie Orderuitvoeringsbeleid 2014. Datum juli 2015 / Version: 1.0 Evaluatie Orderuitvoeringsbeleid 2014 Datum juli 2015 / Version: 1.0 Document Type Owner Security class Policy review Compliance Limited access Author Key terms Date of approval Noëlle Sanglier Best Execution

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Startscherm pg. 2 2. Koersenscherm pg. 3 3. Orderscherm 3.1. Productscherm binnen orderscherm 3.2. Een order inleggen pg. 4 pg. 5 pg. 6 4. Portefeuille 4.1.

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution

Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution 1 BEST EXECUTION SEMINAR PRACTICAL INSIGHT TOM Group Introduction Hoe zijn we in deze markt structuur

Nadere informatie

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management Juni 2015 Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management 1 Introductie 2 In dit beleid is beschreven hoe KCM voor haar cliënten op consistente wijze het best mogelijke resultaat

Nadere informatie

Effectenhandelaar Informatievoorziening

Effectenhandelaar Informatievoorziening Effectenhandelaar Informatievoorziening Beschrijving Zowel de Wft als de MiFID stellen eisen aan de informatievoorziening van beleggingsondernemingen aan cliënten en markten. In de volgende vijf situaties

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank!

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank! Strategic Finance Solutions Interest Rate Risk Management Currency Risk Management Februari 2014 ICC White Paper Bedrijven die valutatransacties doen in de contante ( spot ) markt krijgen op het moment

Nadere informatie

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering

Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Beleid Hof Hoorneman Bankiers NV inzake orderuitvoering Introductie Hof Hoorneman Bankiers NV (hierna: Hof Hoorneman) heeft een wettelijke verplichting bij het uitvoeren van cliëntorders of het versturen

Nadere informatie

SVP Agency Execution Service. Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten

SVP Agency Execution Service. Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten SVP Agency Execution Service Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten 1 Introductie Een executiedesk begint bij steeds meer beleggers een aparte rol te vervullen als

Nadere informatie

Ordertypes BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Ordertypes BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Ordertypes BASIC Ordertypes BASIC p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Marktorder 4 3. Limietorder 6 4. Stoporder 7 5. Stop-loss order 8 6. Stop-limit order 9 Ordertypes BASIC p. 3 Inleiding Met een beursorder

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

do not print this layer Trading Manual

do not print this layer Trading Manual do not print this layer Trading Manual PureDMA Trading Manual Inhoud Inhoud 01 DMA handelen: een introductie Wat is DMA? Voordelen van DMA 02 Van Start Gaan DMA Activeren in PureDeal Permissions & Data

Nadere informatie

Beursfoon Autotrading!

Beursfoon Autotrading! Beursfoon Autotrading! Beste belegger, Beursfoon bestaat al 20 jaar en lanceerde Autotrading als Het grote voordeel van het handelen via autotrading is, eerste Nederland. Beursfoon heeft de mogelijkheid

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

Beleggen. voor beginners

Beleggen. voor beginners Beleggen voor beginners Beleggen voor beginners Inhoudsopgave Een uitgave van beginmetbeleggen.com Beleggen brengt altijd risico s met zich mee. Hoewel de informatie in dit document met de grootst mogelijke

Nadere informatie

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN

BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN BIJLAGE I - ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN & VERGOEDINGEN Deze Algemene Mutatievoorwaarden & Vergoedingen maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest. 1. ALGEMENE MUTATIEVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

De unieke AutoStop CFD s

De unieke AutoStop CFD s De unieke AutoStop CFD s Een mooi alternatief voor certificaten zoals turbo s enz. Waarschuwing : CFD's zijn speculatieve producten met een hefboomeffect. Dit kan zorgen voor verliezen die hoger oplopen

Nadere informatie

Week 3.

Week 3. Cursus Beleggen Week 3 www.cursus-beleggen.net Inleiding De afgelopen week bent u aan de slag gegaan met het uitvoeren van technische analyses. Enkele dagen geleden hebben wij u laten zien hoe wij deze

Nadere informatie

de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers

de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers good to know you de aandelenkoopregeling voor Randstad-medewerkers: deel mee in ons succes! Randstad is sterk verbonden met haar zakelijke en sociale omgeving.

Nadere informatie

Nadere Informatie Beleggingsdiensten Orders en Orderuitvoeringbeleid

Nadere Informatie Beleggingsdiensten Orders en Orderuitvoeringbeleid Nadere Informatie Beleggingsdiensten Orders en Orderuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Trade van de week. Winnen met. Indexopties

Trade van de week. Winnen met. Indexopties Trade van de week Winnen met Indexopties Hoe profiteer je van een stijgende of dalende beurs? Veel traders proberen dit door zelf een aantal aandelen uit de index te kiezen en daar long of short op te

Nadere informatie

Handleiding Today s Comfort

Handleiding Today s Comfort Handleiding Today s Comfort Inhoudsopgave 1. Inloggen... 2 2. Startscherm... 3 3. Koersen... 4 4. Portefeuille... 5 4.1. Portefeuille...5 4.2. Overzicht...6 5. Zoeken... 8 5.1. Productdetailpagina...9

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Eindrapport. 5 November 2007

Eindrapport. 5 November 2007 0 Virtual Markets Eindrapport 5 November 2007 1. Introductie In dit document wordt de strategie beschreven die gebruikt wordt door de door ons ontwikkelde agent genaamd SlimAgent. Deze agent moet op een

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Dit Beleid is van toepassing op en verplichte lectuur voor alle personen die met CapitalatWork NV en CapitalatWork Foyer Group

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Tradingstrategieën voor CFD's «De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Morning Buy

Nadere informatie

En het houdt vaak niet op met de transactiekosten alleen. Vaak zijn er ook nog bewaarlonen, valutakosten en andere verborgen kosten.

En het houdt vaak niet op met de transactiekosten alleen. Vaak zijn er ook nog bewaarlonen, valutakosten en andere verborgen kosten. Datum: 14 juni 2011 Dossiernr: 2011/00389 Uitspraak: Aanbeveling (gedeeltelijk) Product / dienst: (Financiele) dienstverlening Motivatie: Vergelijkende reclame Medium: Direct marketing De bestreden uitingen

Nadere informatie

Trade van de week. Welcome to. Africa

Trade van de week. Welcome to. Africa Trade van de week Welcome to Africa We versturen nu al een tijdje wekelijks de Trade van de Week. Een Trade van de Week hoeft in absolute termen niet de grootste winst op te leveren. Een kleine investering

Nadere informatie

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen Trade van de Week ETF s als alternatief voor aandelen In mijn zoektocht naar de Trade van de Week stuitte ik vandaag niet zozeer op een trade, maar eerder op een trader van de week. Deze klant trok mijn

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

Hedging strategies. Stop orders BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Stop orders BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Stop orders p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Stop loss order 4 3. Stop limit order 5 Inleiding Met een stop order geeft u aan vanaf welke koers u bereid bent te kopen of verkopen. Die koers

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 293 d.d. 25 oktober 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. M.B.S. Brinkman, secretaris) Samenvatting Execution only. Computerstoring.

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid

Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Plus500CY Ltd. Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van de klantenovereenkomsten, als uiteengezet in de gebruikersovereenkomst. 1. ZAKEN VOEREN 1.1. In

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Handelsplatformen. Hugo Prince Wouter van Bronswijk. MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015

Handelsplatformen. Hugo Prince Wouter van Bronswijk. MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Handelsplatformen Hugo Prince Wouter van Bronswijk MiFID bijeenkomst 2015 Amsterdam, 12 februari 2015 Handelsplatformen Agenda Organisational Requirements Instrument Referentie Data Orderbook Data Transactierapportage

Nadere informatie

veb-kostenonderzoek Online beleggen onder de loep Banken en brokers houden kosten voordeel in eigen zak

veb-kostenonderzoek Online beleggen onder de loep Banken en brokers houden kosten voordeel in eigen zak veb-kostenonderzoek Online beleggen onder de loep Banken en brokers houden kosten voordeel in eigen zak 16- effect // maart 2012 Tekst Patrick Beijersbergen & Robert Rosenau Beleggers betalen niet veel

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Leren beleggen De basis

Leren beleggen De basis Leren beleggen De basis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beleggingsstijlen 4 1.1 Speculeren of investeren 4 1.2 Agressief of defensief 5 Hoofdstuk 2 Instrumenten 5 Hoofdstuk 3 Essentiële tips 6 Hoofdstuk 4 Beleggingsbegrippen

Nadere informatie

Tradingtechnieken met candlesticks. Stochastic Indicator

Tradingtechnieken met candlesticks. Stochastic Indicator Tradingtechnieken met candlesticks & Stochastic Indicator Niveau: geschikt voor de meer ervaren belegger. Er wordt een zekere basiskennis verwacht van technische analyse en marktinstrumenten. Voordat u

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Algemeen De Wet financieel toezicht [WFT] verplicht BinckBank om haar cliënten inzicht te geven in haar orderuitvoeringsbeleid per 1 november 2007. Het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

De spelregels van het De KBC-Beleggerskoers (editie 2014-2015)

De spelregels van het De KBC-Beleggerskoers (editie 2014-2015) De spelregels van het De KBC-Beleggerskoers (editie 2014-2015) Online-beleggingsspel De KBC-Beleggerskoers is een spannend online beleggingsspel. Het is bij dit spel de bedoeling dat je een zo groot mogelijk

Nadere informatie

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen!

Trade van de Week. Traden, BAM, cashen! Trade van de Week Traden, BAM, cashen! De titel doet het wellicht al vermoeden. Ik sprak vandaag een klant die een mooie winst behaalde door het handelen in BAM. Een trade die met recht Trade van de Week

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE ORDERS IN FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Kadering 1.1. Doel van dit document

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef Scalping op Futuresaparen «Scalping strategieën op beursindexen» 1) Wat is scalping? 2) Futures op indexen 3) Trading Range Index Scalper 4) Wat kost een futures trade? WH SELFINVEST Maaltecenter Blok

Nadere informatie

Virtuele Markten Trading Agent Competition

Virtuele Markten Trading Agent Competition Virtuele Markten Trading Agent Competition A smart trading agent Erik Kant (0122246) en Marten Kampman (0240478), 9 november 2007 Naar aanleiding van de Trading Agent Competition voor het vak Virtuele

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid 1. INLEIDING Dit beleid is door InsingerGilissen Bankiers N.V. (hierna: wij ) opgesteld in overeenstemming met zowel de Wet op het financieel toezicht (Wft) als Europese wetgeving, de herziene Richtlijn

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

Equity Derivatives Market Structure. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution

Equity Derivatives Market Structure. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution Equity Derivatives Market Structure Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution 1 SPREKERS - Omar Abdellaoui - Head Business Development & Markets TOM MTF - Tycho Schaaf - Beleggingsspecialist LYNX 2 MARKTSTRUCTUUR

Nadere informatie

Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen

Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen Voor de docent Algemeen Door het beursspel krijgen leerlingen een duidelijker beeld van hoe koersen op de beurs worden beïnvloed. Het kan voor

Nadere informatie

ICC Consultants +31 (0) november Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank!

ICC Consultants  +31 (0) november Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank! www.icc-consultants.nl +31 (0)30 820 1220 november 2016 Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank! Bedrijven die valutatransacties doen in de contante ( spot ) markt krijgen op het moment van afsluiten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Handelen met de SentimentIndicator 1 RendementMaken.com

Handelen met de SentimentIndicator 1 RendementMaken.com Dit zijn misschien wel de bekendste uitspraken op het gebied van beleggen. Je kan ze zó op een tegeltje aan de muur spijkeren. Degene die alleen deze twee regels consequent zou toepassen wordt op den duur

Nadere informatie

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Volg de onderstaande stappen om een positie te openen voor de verkoop van uw bedrijfsaandelen.* Voordat u uw transactie plaatst We raden u aan bij Fidelity

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

{loadposition Plus500-grafiek-zilver} BEKIJK HIER DE TECHNISCHE ANALYSE VAN ZILVER. Prijs van Zilver

{loadposition Plus500-grafiek-zilver} BEKIJK HIER DE TECHNISCHE ANALYSE VAN ZILVER. Prijs van Zilver {loadposition Plus500-grafiek-zilver} BEKIJK HIER DE TECHNISCHE ANALYSE VAN ZILVER Prijs van Zilver Zilver is een edelmetaal wat zich mag verheugen in een toenemende populariteit onder beleggers. Als beleggingsobject

Nadere informatie

WaveRider Trading System

WaveRider Trading System April 2010 GANNTRADER WaveRider Trading System by Tjerk Spriensma WaveRider Trading System WaveRider Trading System (WTS) is een systeem dat u als abonnee op het WaveRider rapport (voorlopig) gratis krijgt

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015

Orderuitvoeringsbeleid Januari 2015 Januari 2015 Versie 3.0 Extern 1 van 8 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 G. van Gameren 2.0 Definitief 30-01-2014 V. Albayrak 2.1 Enkele wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

E-Book. Leren beleggen basis.

E-Book. Leren beleggen basis. E-Book Leren beleggen basis www.startenmetbeleggen.nu Leren beleggen Contents Inleiding... 3 Stijlen... 4 Speculeren of Investeren... 4 Agressief of Defensief... 5 Instrumenten... 5 Essentiele tips...

Nadere informatie

Aandelenmarktspel. Handleiding Dealingroom. BitPress Educatie B.V. Amsterdam 2015, versie NL

Aandelenmarktspel. Handleiding Dealingroom. BitPress Educatie B.V. Amsterdam 2015, versie NL BitPress Educatie B.V. Amsterdam 2015, versie NL 1 Inleiding Het Aandelenmarktspel speelt zich af gedurende een week op de London Stock Exchange. De handelsweek loopt van maandag tot en met vrijdag en

Nadere informatie

Voorwoord. Je eerste 500 euro verdienen met traden. Wil je ook leren traden & veel geld verdienen?

Voorwoord. Je eerste 500 euro verdienen met traden. Wil je ook leren traden & veel geld verdienen? J E E E R S T E 5 0 0 E U R O V E R D I E N E N M E T T R A D E N A L E X M O S T E R T Voorwoord Wil je ook leren traden & veel geld verdienen? Hoi, leuk dat je mijn ebook hebt gedownload. Laat ik me

Nadere informatie

ETF s: koersen liquiditeitsrisico. Martin van der Schans, Patrick Tuijp, Paul van t Zelfde

ETF s: koersen liquiditeitsrisico. Martin van der Schans, Patrick Tuijp, Paul van t Zelfde T ETF s: koersen liquiditeitsrisico Martin van der Schans, Patrick Tuijp, Paul van t Zelfde E F ETF s combineren de goede eigenschappen van open-end fondsen en closed-end fondsen. ETF s bieden de belegger

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI Trade van de Week Meeliften op het succes van BESI Wanneer we de in Nederland genoteerde aandelen bekijken sinds de start van 2009, dan komen we toch wel tot de conclusie dat BE Semiconductor N.V. (BESI)

Nadere informatie

Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0. Nieuwegein, 7 november

Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0. Nieuwegein, 7 november Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0 Nieuwegein, 7 november Agenda SCF basics Naar een optimale balans Kenmerken Win win win! SCF: hoe werkt het, de basics SCF 2.0 Statements Rekenvoorbeeld 2 Supply

Nadere informatie

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest Tradingstrategieën voor CFD's «Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Trenduitbraken

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt

Flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt Flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt Achtergrond Industriële demand response is één van de mogelijke aanbieders van flexibiliteit op de elektriciteitsmarkten van de toekomst en ook nu al. Dit heeft

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

Handleiding Systemshop

Handleiding Systemshop Handleiding Systemshop Handleiding SystemShop 1. Abonneren op een systeem 2. Activeren van een systeem 3. Stoppen met een systeem 4. Aanpassen van een factor 5. Systeem gedeactiveerd 6. Verschillende systemen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures

LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures LYNX Masterclass: 4 essentiële aspecten die u moet weten over Europese futures Tycho Schaaf 1 maart Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

De aanpak van Second Stage samengevat

De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat... 1 Het conventionele deel... 1 Het meer geavanceerde deel... 1 Wat is een optie?... 2 Hoe ziet zo n optie eruit?... 2 In de

Nadere informatie

next generation front-end trading system

next generation front-end trading system next generation front-end trading system Deriva lanceert Mercurius; een nieuw front-end handelssysteem Na het succes van de daghandelsoftware lanceert Deriva het front-end handelssysteem Mercurius. Mercurius

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Informatievoorziening

Vermogensbeheerder particulier - Informatievoorziening Vermogensbeheerder particulier - Informatievoorziening Beschrijving Een vermogensbeheerder probeert zijn cliënten zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Hierna volgen vijf situaties bij BigCity Vermogensbeheer

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie