Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

2 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer Reparatie/inspectie Regionale brandweer Contact Service Centrale Siemens Siemens abonneebeheer Brandweerdistricten Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond District Rijnmond Oost Afdeling Brandveiligheid Algemeen District Rijnmond Zuid Afdeling Brandveiligheid Algemeen District (Zuid-Hollandse) Eilanden Afdeling Brandveiligheid Algemeen District Waterweg Afdeling Brandveiligheid Algemeen District Rijnmond Noord Afdeling Brandveiligheid Algemeen District Haven Afdeling Brandveiligheid Algemeen Brandweer Rotterdam-Rijnmond is een onderdeel van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 02

3 VRR Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Hoe te handelen bij een brandmelding 5 3. Wat te doen bij storingsmelding van uw brandmeldinstallatie 6 4. Wat te doen bij uitval van de doormelding naar de Brandweer 8 5. Werkwijze wekelijkse- of maandelijkse testmelding 9 6. Werkwijze testmelding (half)jaarlijkse inspectie certificaat Doormelding brandmeldinstallatie in onderhoud zetten Test-, onderhoud- en inspectiefrequenties brandmeld- en sprinklerinstallaties Werking van het OMS Uw brandmeldinstallatie op orde Definities 14 03

4 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Inleiding Nieuwe OMS-infrastructuur Vanwege de nieuwe Europese norm EN Doormeldapparatuur voor Brandalarm- en Storingsdoormelding en de binnenkort geldende versie NEN 2535 Brandmeldinstallatie heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) besloten de infrastructuur van het Openbaar Meldsysteem (OMS) grondig te vernieuwen. Hiertoe is, na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, opdracht verstrekt aan Siemens Nederland NV. Met de vervanging van de OMS-infrastructuur die in 2008 en 2009 heeft plaatsgevonden, is de kwaliteit van het OMS en daarmee uw veiligheid, de komende jaren gewaarborgd en voldoet uw systeem aan de laatste Europese en Nederlandse normen. Om u goed te informeren, heeft de VRR deze gebruikershandleiding opgesteld. Samen werken aan brandveiligheid Als eigenaar of beheerder van een of meerdere gebouwen is veiligheid van uzelf en iedereen die er verblijft van levensbelang. Toch wordt veiligheid vaker als een vanzelfsprekendheid beschouwd dan als een situatie waarin u en uw mensen een actieve rol spelen. Daarnaast zijn er ook externe partijen, zoals uw installateur of particuliere alarmcentrale en natuurlijk de brandweer, die een taak hebben in het realiseren van brandveiligheid voor uw organisatie. Deze gebruikshandleiding helpt u om op het juiste moment op de juiste wijze te handelen door duidelijkheid te geven in de manier van samenwerken tussen alle partijen. Terugdringen nodeloze brandmeldingen Loze brandmeldingen zijn een serieus probleem: ruim 85% van de meldingen blijkt nodeloos te zijn. Vele daarvan zijn het gevolg van onderhoudswerkzaamheden of verkeerde behandeling van de installaties. Hierdoor kan een laconieke of geïrriteerde houding ontstaan en is de kans groot dat uw personeel niet meer alert reageert. Brandmeldingen brengen ook altijd voor één of meerdere medewerkers een werkonderbreking met zich mee. Daarnaast leggen loze brandmeldingen een groot beslag op de beschikbaarheid van de brandweer. Kortom, een serieus probleem waar wij met úw hulp en de procedures in deze gebruikershandleiding effectief tegen kunnen optreden. 04

5 VRR Hoe te handelen bij een brandmelding 1. Lees bij het afgaan van het brandalarm uw brandmeldcentrale af en waarschuw direct de interne organisatie conform ontruimingsplan. 2. Schakel desgewenst het geluidssignaal op de brandmeldcentrale uit, maar reset de installatie niet voordat de brandweer er is. 3. Onderzoek de brandmelding zo goed mogelijk of laat dit doen. 4. Bij een brandmelding zal de Meldkamer Brandweer proberen contact met u te krijgen via uw brandweertelefoon. Indien u in de buurt van de brandweertelefoon bent, neem het gesprek dan aan en informeer de centralist over de locatie van de brandmelding en over de ernst van de situatie. De brandweer is dan al gealarmeerd en onderweg. Verbreek de verbinding pas na instemming van de centralist. Mocht het niet gelukt zijn om contact met u te krijgen, volg dan snel stap 5 en Verzamel cruciale informatie: exacte locatie en omvang van de brand; aantal personen aanwezig in het gebouw; eventuele gewonden of vermisten; ontruiming wel of niet gestart; aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij de brand. 6. Zodra u een beeld van de situatie heeft, neemt u zo snel mogelijk contact op via de brandweertelefoon. Volg hierbij de aanwijzingen op het toestel. Mocht door omstandigheden uw brandweertelefoon niet werken, bel dan 112. In geval van een onechte- of ongewenste brandmelding belt u: Zorg dat de brandweer bij uw brandweeringang wordt opgevangen en dat de bevelvoerder (drager van de witte helm met rode band) goed wordt geïnformeerd (zie stap 5). 8. Reset de brandmeldinstallatie alleen met toestemming van de brandweer. 9. Vul het logboek in. 05

6 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Wat te doen bij storingsmelding van uw brandmeldinstallatie 1. Lees de storingsmelding op uw brandmeldcentrale en waarschuw de Opgeleid Persoon* of de beheerder van de brandmeldinstallatie. 2. Het geluidssignaal van de brandmeldcentrale mag u uitschakelen, maar de lichtindicator op het paneel mag u pas uitschakelen na het verhelpen van de storing. 3. Onderzoek de oorzaak van de storing en laat het probleem zo snel mogelijk verhelpen. De brandweer wordt in geval van een storingsmelding niet gealarmeerd of geïnformeerd. 4. Indien u voor storingsmeldingen bij de Service Centrale Siemens aangesloten bent, zal deze proberen contact met u te krijgen. Mocht er geen contact met u tot stand komen en de storing is niet verholpen, dan zal de Service Centrale Siemens na 24 uur de afdeling Brandveiligheid van de brandweer in kennis stellen. Telefoonnummer Service Centrale Siemens:

7 VRR 5. Blijft de storing aanhouden, verzamel dan relevante informatie: mogelijke oorzaak en aard van de storing; vermoedelijke locatie van de storing; vermoedelijke tijdsduur van de storing; werking van de andere installaties en brandveiligheidsvoorzieningen. 6. Waarschuw in geval van een storing in de energievoorziening uiterlijk binnen de tijdsduur van de noodstroomcapaciteit van de brandmeldinstallatie - uw installateur of erkend onderhoudsbedrijf en laat binnen de daarvoor overeengekomen termijn de storing verhelpen. 7. Zorg voor afdoende maatregelen om de brandveiligheid en de doormelding naar de brandweer te waarborgen gedurende de storingsafhandeling. Volg hiervoor de aanwijzingen van uw Opgeleid Persoon* of installateur op. 8. Houd gedurende de storingsafhandeling uw brandmeldcentrale in de gaten en handel bij een brandmelding volgens de normale procedure. Onderzoek in alle gevallen de oorzaak van een brandmelding. 9. Indien een storing niet binnen 24 uur kan worden opgelost, moet u dit melden aan de afdeling Brandveiligheid van uw brandweerdistrict. 10. Laat, na het verhelpen van de storing, uw Opgeleid Persoon* of installateur de brandmeldinstallatie weer in bedrijf nemen en testen. Hierbij is de werkwijze wekelijkse/maandelijkse testmelding van toepassing. 11. Vul het logboek in. * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). 07

8 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Wat te doen bij uitval van de doormelding naar de brandweer 1. Indien zowel de vaste DSL-verbinding (Digital Subscriber Line) als de draadloze GSM-verbinding naar het Openbaar Meldsysteem uitvalt, zal de Service Centrale Siemens direct telefonisch contact met u opnemen en u informeren over de vermoedelijke tijdsduur van de storing. 2. Waarschuw uw Opgeleid Persoon* of de beheerder van uw brandmeldinstallatie dat de doormelding naar de Meldkamer Brandweer onderbroken is. De brandweer wordt geïnformeerd door de Service Centrale Siemens. 3. Neem gedurende de onderbreking van de doormelding afdoende maatregelen om de melding van calamiteiten naar de brandweer te waarborgen. Volg hierbij de aanwijzingen van uw Opgeleid Persoon*of beheerder op. 4. Laat na het verhelpen van de storing uw Opgeleid Persoon* of beheerder in overleg met de Service Centrale Siemens de brandmeldinstallatie en de doormelding testen en weer volledig in bedrijf nemen. Hierbij is de werkwijze wekelijkse/maandelijkse testmelding van toepassing. 5. Vul het logboek in. * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). 08

9 VRR Werkwijze wekelijkse of maandelijkse test 1. Voor het uitvoeren van de test neemt de Opgeleid Persoon*, beheerder of installateur van de brandmeldinstallatie telefonisch contact op met de Service Centrale Siemens, telefoonnummer , en verzoekt, onder vermelding van het OMS-nummer, om een wekelijkse/maandelijkse doormeldtest. 2. De centralist van de Service Centrale Siemens mag de doormelding voor de tijdsduur van maximaal 1 minuut in onderhoud zetten. 3. Na toestemming van de centralist van de Service Centrale Siemens moet binnen 1 minuut een brandmelding worden gemaakt. Na 1 minuut wordt de doormelding automatisch uit de test geschakeld. Let op: (Gemaakte) brandmeldingen worden na deze minuut automatisch doorgestuurd naar de Meldkamer Brandweer. Brandmeldingen als gevolg van testhandelingen zullen als nodeloze meldingen afgehandeld worden. 4. De Opgeleid Persoon*, beheerder of installateur van de brandmeldinstallatie neemt direct na het uitvoeren van de test telefonisch contact op met de centralist van de Service Centrale Siemens en wordt door de centralist geïnformeerd over de ontvangst van de testmelding. 5. Einde test: vul het logboek in. * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). 09

10 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Werkwijze testmelding (half)jaarlijkse inspectie certificaat 1. Voor het aanvragen van deze test neemt uw Opgeleid Persoon* beheerder of installateur contact op met de Service Centrale Siemens, telefoonnummer , en doet - onder vermelding van het OMS-meldnummer - het verzoek om in verband met de certificering de doormelding te mogen testen. De centralist van de Service Centrale Siemens verbindt u door met de centralist van de Meldkamer Brandweer. 2. Bij deze test wordt de doormelding niet in onderhoud gezet maar komt de brandmelding binnen bij de Meldkamer Brandweer. Deze test kan uitsluitend worden uitgevoerd na toestemming** van de Meldkamer Brandweer en mag éénmaal per (half) jaar tijdens de inspectie door een inspectie-instelling plaatsvinden. 3. Degene die de test uitvoert, dient zijn (mobiele) telefoonnummer door te geven aan de centralist van de Meldkamer Brandweer in verband met een mogelijke calamiteit. 4. Het telefonische contact met de centralist van de Meldkamer Brandweer wordt beëindigd, waarna de centralist van de Meldkamer Brandweer via de brandweertelefoon wederom contact met u opneemt voor het afspreken van de te maken alarmen. 5. Alle afgesproken alarmen dienen vanuit uw locatie gegenereerd te worden. Bij een goede werking worden de alarmen zichtbaar bij de Service Centrale Siemens en bij de Meldkamer Brandweer. 6. De centralist van de Meldkamer Brandweer zal via uw brandweertelefoon de meldingen bevestigen. Hierop moet terugbevestigd worden dat het om een testmelding gaat. 7. Na het telefonische contact en de bevestiging van de testmelding sluit de centralist van de Meldkamer Brandweer de melding af en is de testmelding geregistreerd. 8. Bij geen contact of onduidelijke terugbevestiging vanuit uw locatie wordt zekerheidshalve door de Meldkamer Brandweer een brandweereenheid gestuurd. 9. Einde test: vul het logboek in. * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). ** Het testen van de doormeldingen heeft geen prioriteit op andere meldkamerprocessen. Bij drukte op de Meldkamer Brandweer zal de centralist Service Centrale Siemens dit terugkoppelen aan uw Opgeleid Persoon, beheerder of installateur en verzoeken op een later tijdstip opnieuw contact op te nemen. 10

11 VRR Doormelding brandmeldinstallatie in onderhoud zetten 1. Uw Opgeleid Persoon* of beheerder van de brandmeldinstallatie verzoekt 14 dagen voorafgaand aan de uitschakeling om toestemming van de afdeling Brandveiligheid van uw brandweerdistrict. Hierbij moet overlegd worden: de reden en noodzaak voor uitschakeling; de geplande datum, tijd en exacte tijdsduur van de uitschakeling; welke maatregelen er worden getroffen om, tijdens de uitschakeling, de doormelding naar de brandweer en de brandveiligheid in het object te waarborgen. 2. Bij acute en onvoorziene werkzaamheden kunt u hiervoor ook contact opnemen met de Service Centrale Siemens, telefoonnummer Wanneer de afdeling Brandveiligheid van de brandweer uw verzoek honoreert, wordt de Service Centrale Siemens in kennis gesteld en krijgen zij toestemming om op de geplande datum, vanaf het afgesproken tijdstip voor de duur van de geplande tijd, de doormelding uit te schakelen. Let op: van het aangevraagde tijdsinterval wordt niet afgeweken. Op de dag van het onderhoud moet u ter verificatie voorafgaand aan de werkzaamheden contact opnemen met de Service Centrale Siemens. 4. Indien de geplande tijdsduur door omstandigheden overschreden zal worden, moet uw Opgeleid Persoon* of beheerder dit, vóór het verstrijken van de eindtijd, melden aan de afdeling Brandveiligheid van uw brandweerdistrict. Bij uitblijven van een afmelding of een verzoek tot verlenging, zal de Service Centrale Siemens automatisch de doormelding na de afgesproken tijd weer inschakelen, hetgeen nodeloze brandmeldingen tot gevolg kan hebben. 5. Wanneer de onderhoudswerkzaamheden gereed zijn, dient de installatie eerst door uw installateur getest te worden. 6. Wanneer deze installatietest met goed resultaat uitgevoerd is, verzoekt u aan de Service Centrale Siemens om de doormelding weer in te schakelen en om een wekelijkse- of maandelijkse testmelding te mogen doen. 7. Vul het logboek in. Brandmeldingen ten gevolge van foutieve handelingen aan de brandmeldinstallatie worden als ongewenste brandmeldingen geclassificeerd. * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). 11

12 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Test-, onderhoud- en inspectiefrequenties brandmeld- en sprinklerinstallaties U mag niet vaker dan één keer per periode, per locatie de testprocedure van de doormelding uitvoeren. De conform NEN norm 2654 en Voorschriften Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) vastgestelde periode vindt u in de onderstaande tabel. Het verdient sterke aanbeveling om deze test te combineren met de inspectie en het onderhoud van uw brandmeld- of sprinklerinstallatie, waarbij de doormelding als laatste getest dient te worden. Zo voorkomt u dat er na de test van de doormelding onverhoopt brandmeldingen binnen komen als gevolg van de onderhouds- en inspectietesten. De beheerder en/of Opgeleid Persoon* is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze (laten) uitvoeren van de testen zonder dat daarbij loze brandmeldingen worden gegenereerd. Test-, onderhoud- en inspectiefrequenties NEN 2654 Brandmeldinstallatie Sprinklerinstallatie Test doormelding (Opgeleid Persoon) Preventief onderhoud (Installateur) 1 x per maand 1 x per maand 1 x per jaar 1 x per jaar Periodieke test doormelding (Beheerder / Installateur) Inspectie (Inspectie-instelling) VAS n.v.t. n.v.t. Iedere 2 weken Iedere 6 maanden * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). 12

13 VRR Werking van het OMS Uw pand of inrichting is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie die via het Openbaar Meldsysteem (OMS) direct doormeldt naar de Meldkamer Brandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Vanuit de Meldkamer Brandweer worden, in geval van een melding, de dichtstbijzijnde brandweereenheden bij u in de buurt gealarmeerd. Het OMS-systeem werkt met een primaire vaste verbinding naar de Meldkamer Brandweer. Deze primaire, digitale verbinding wordt gerealiseerd door een DSL-lijn (Digital Subscriber Line). Dit is een digitale datacommunicatietechniek die een hoge datasnelheid mogelijk maakt over een koperdraadverbinding. Om de kwaliteit nog verder te verbeteren heeft het systeem een geïntegreerde back-up verbinding. Als de primaire DSL-verbinding wegvalt, zal deze secundaire GSM-verbinding automatisch een nieuwe verbinding tot stand brengen met de Meldkamer Brandweer. Deze verbinding zal kwalitatief gelijk zijn aan de weggevallen primaire DSL-verbinding. Tevens zal Siemens op dat moment een storingsmelding ontvangen. Hierop zal door Siemens actie worden ondernomen. Zodra de primaire DSL-verbinding weer is hersteld, wordt de secundaire GSM- verbinding met de Meldkamer Brandweer weer verbroken en zullen de meldingen weer over de primaire DSL-verbinding worden verzonden. Uw brandmeldinstallatie op orde Uw medewerkers en klanten, maar ook de brandweer rekenen erop dat uw organisatie veilig is en dat de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties naar behoren functioneren. Dit is uw verantwoordelijkheid als eigenaar/gebruiker van het gebouw en abonnee van het OMS-systeem. Zorg daarom dat uw brandmeldinstallatie op een juiste wijze is gecertificeerd. Meld steeds alle relevante bouwkundige en organisatorische wijzigingen, zowel aan uw branddetectiebedrijf en uw huisinstallateur als ook aan de afdeling Brandveiligheid van uw brandweerdistrict. Door de organisatorische maatregelen binnen uw bedrijf op peil te hebben, kunt u zorg dragen voor een goede alarmopvolging en afhandeling van storingen. Zorg daarom dat de actuele gegevens van de beheerder van uw brandmeldinstallatie en de sleutelfunctionarissen bij Siemens en de Meldkamer Brandweer bekend zijn. De beheerder(s) en/of Opgeleide Persoon/Personen en de sleutelfunctionaris dienen 24 uur per dag bereikbaar te zijn. 13

14 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Definities Brandmeldinstallatie Samenstel van op elkaar afgestemde dan wel aan elkaar gekoppelde apparatuur, leidingen en toebehoren van leidingen welke nodig zijn voor het ontdekken van brand, het melden van de brand en het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties. Echte brandmelding Een brandmelding die het gevolg is van brand of door een voorval dat tot brand kan leiden. (Node)loze brandmelding Onechte en ongewenste brandmelding Onechte brandmelding Een brandmelding die niet het gevolg is van een brand, of op brand lijkende verschijnselen ( oorzaak techniek ); bijv. vervuilde melder of beschadiging aan de installatie. Ongewenste brandmelding Een brandmelding veroorzaakt door de aanwezigheid van op brand lijkende verschijnselen, die niet het gevolg zijn van brand ( brandverschijnselen ); bijv. laswerkzaamheden bij of roken onder automatische melder, stoomvorming. Opgeleid Persoon Een aangewezen persoon die afdoende geïnstrueerd is voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen én die kennis heeft van de juiste wijze van handelen zoals beschreven in de NEN Zie ook Prestatie-eis Eenduidig geformuleerde uitgangspunten waaraan de brandmeldinstallatie moet voldoen. 14

15 VRR Colofon Samenstelling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Tekstbijdragen Remco van Werkhoven, Dik Kok, Wim van der Wal Productie ZIN Creatie Communicatie Fotografie Marc Dorleijn Fotografie Vormgeving Trichis communicatie en ontwerp Druk BWS-Excelsior De Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond is onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 15

16 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postbus AD Rotterdam Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale Alles onder controle Gebruikershandleiding Alarmcentrale a l a r m c e n t r a l e 0 1 6 5-5 5 5 5 5 4 w w w. a l a r m c o n t r o l. n l Alarm Control Nederland Alarm Control Nederland (ACN) is een betrouwbare

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cloud Telecom

Algemene Voorwaarden Cloud Telecom Algemene Voorwaarden Cloud Telecom, versie 1.4 (juni 2012) gevestigd te Aalsmeer Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 4. Wijzigingen

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen

Algemene Voorwaarden. Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Virble Telecom BV Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1

COMMUNIQUÉ. Amersfoort, april 2013; versie 1.1 Amersfoort, april 2013; versie 1.1 COMMUNIQUÉ Inleiding Vanuit de markt rijst steeds vaker de vraag hoe ICT binnen bedrijfsomgevingen veilig en betrouwbaar gegarandeerd kan blijven. Binnenkort zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tipcon

Algemene Voorwaarden Tipcon A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen 1. Tipcon: de vennootschap onder firma Tipcon v.o.f., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cruijgenstraat 26, 5469 BT Erp,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Brite Telecom BV, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Zevenaar. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen

Algemene Voorwaarden. Brite Telecom BV, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Zevenaar. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen Algemene Voorwaarden Brite Telecom BV, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Zevenaar Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 4.

Nadere informatie