Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

2 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer Reparatie/inspectie Regionale brandweer Contact Service Centrale Siemens Siemens abonneebeheer Brandweerdistricten Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond District Rijnmond Oost Afdeling Brandveiligheid Algemeen District Rijnmond Zuid Afdeling Brandveiligheid Algemeen District (Zuid-Hollandse) Eilanden Afdeling Brandveiligheid Algemeen District Waterweg Afdeling Brandveiligheid Algemeen District Rijnmond Noord Afdeling Brandveiligheid Algemeen District Haven Afdeling Brandveiligheid Algemeen Brandweer Rotterdam-Rijnmond is een onderdeel van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 02

3 VRR Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Hoe te handelen bij een brandmelding 5 3. Wat te doen bij storingsmelding van uw brandmeldinstallatie 6 4. Wat te doen bij uitval van de doormelding naar de Brandweer 8 5. Werkwijze wekelijkse- of maandelijkse testmelding 9 6. Werkwijze testmelding (half)jaarlijkse inspectie certificaat Doormelding brandmeldinstallatie in onderhoud zetten Test-, onderhoud- en inspectiefrequenties brandmeld- en sprinklerinstallaties Werking van het OMS Uw brandmeldinstallatie op orde Definities 14 03

4 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Inleiding Nieuwe OMS-infrastructuur Vanwege de nieuwe Europese norm EN Doormeldapparatuur voor Brandalarm- en Storingsdoormelding en de binnenkort geldende versie NEN 2535 Brandmeldinstallatie heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) besloten de infrastructuur van het Openbaar Meldsysteem (OMS) grondig te vernieuwen. Hiertoe is, na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, opdracht verstrekt aan Siemens Nederland NV. Met de vervanging van de OMS-infrastructuur die in 2008 en 2009 heeft plaatsgevonden, is de kwaliteit van het OMS en daarmee uw veiligheid, de komende jaren gewaarborgd en voldoet uw systeem aan de laatste Europese en Nederlandse normen. Om u goed te informeren, heeft de VRR deze gebruikershandleiding opgesteld. Samen werken aan brandveiligheid Als eigenaar of beheerder van een of meerdere gebouwen is veiligheid van uzelf en iedereen die er verblijft van levensbelang. Toch wordt veiligheid vaker als een vanzelfsprekendheid beschouwd dan als een situatie waarin u en uw mensen een actieve rol spelen. Daarnaast zijn er ook externe partijen, zoals uw installateur of particuliere alarmcentrale en natuurlijk de brandweer, die een taak hebben in het realiseren van brandveiligheid voor uw organisatie. Deze gebruikshandleiding helpt u om op het juiste moment op de juiste wijze te handelen door duidelijkheid te geven in de manier van samenwerken tussen alle partijen. Terugdringen nodeloze brandmeldingen Loze brandmeldingen zijn een serieus probleem: ruim 85% van de meldingen blijkt nodeloos te zijn. Vele daarvan zijn het gevolg van onderhoudswerkzaamheden of verkeerde behandeling van de installaties. Hierdoor kan een laconieke of geïrriteerde houding ontstaan en is de kans groot dat uw personeel niet meer alert reageert. Brandmeldingen brengen ook altijd voor één of meerdere medewerkers een werkonderbreking met zich mee. Daarnaast leggen loze brandmeldingen een groot beslag op de beschikbaarheid van de brandweer. Kortom, een serieus probleem waar wij met úw hulp en de procedures in deze gebruikershandleiding effectief tegen kunnen optreden. 04

5 VRR Hoe te handelen bij een brandmelding 1. Lees bij het afgaan van het brandalarm uw brandmeldcentrale af en waarschuw direct de interne organisatie conform ontruimingsplan. 2. Schakel desgewenst het geluidssignaal op de brandmeldcentrale uit, maar reset de installatie niet voordat de brandweer er is. 3. Onderzoek de brandmelding zo goed mogelijk of laat dit doen. 4. Bij een brandmelding zal de Meldkamer Brandweer proberen contact met u te krijgen via uw brandweertelefoon. Indien u in de buurt van de brandweertelefoon bent, neem het gesprek dan aan en informeer de centralist over de locatie van de brandmelding en over de ernst van de situatie. De brandweer is dan al gealarmeerd en onderweg. Verbreek de verbinding pas na instemming van de centralist. Mocht het niet gelukt zijn om contact met u te krijgen, volg dan snel stap 5 en Verzamel cruciale informatie: exacte locatie en omvang van de brand; aantal personen aanwezig in het gebouw; eventuele gewonden of vermisten; ontruiming wel of niet gestart; aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij de brand. 6. Zodra u een beeld van de situatie heeft, neemt u zo snel mogelijk contact op via de brandweertelefoon. Volg hierbij de aanwijzingen op het toestel. Mocht door omstandigheden uw brandweertelefoon niet werken, bel dan 112. In geval van een onechte- of ongewenste brandmelding belt u: Zorg dat de brandweer bij uw brandweeringang wordt opgevangen en dat de bevelvoerder (drager van de witte helm met rode band) goed wordt geïnformeerd (zie stap 5). 8. Reset de brandmeldinstallatie alleen met toestemming van de brandweer. 9. Vul het logboek in. 05

6 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Wat te doen bij storingsmelding van uw brandmeldinstallatie 1. Lees de storingsmelding op uw brandmeldcentrale en waarschuw de Opgeleid Persoon* of de beheerder van de brandmeldinstallatie. 2. Het geluidssignaal van de brandmeldcentrale mag u uitschakelen, maar de lichtindicator op het paneel mag u pas uitschakelen na het verhelpen van de storing. 3. Onderzoek de oorzaak van de storing en laat het probleem zo snel mogelijk verhelpen. De brandweer wordt in geval van een storingsmelding niet gealarmeerd of geïnformeerd. 4. Indien u voor storingsmeldingen bij de Service Centrale Siemens aangesloten bent, zal deze proberen contact met u te krijgen. Mocht er geen contact met u tot stand komen en de storing is niet verholpen, dan zal de Service Centrale Siemens na 24 uur de afdeling Brandveiligheid van de brandweer in kennis stellen. Telefoonnummer Service Centrale Siemens:

7 VRR 5. Blijft de storing aanhouden, verzamel dan relevante informatie: mogelijke oorzaak en aard van de storing; vermoedelijke locatie van de storing; vermoedelijke tijdsduur van de storing; werking van de andere installaties en brandveiligheidsvoorzieningen. 6. Waarschuw in geval van een storing in de energievoorziening uiterlijk binnen de tijdsduur van de noodstroomcapaciteit van de brandmeldinstallatie - uw installateur of erkend onderhoudsbedrijf en laat binnen de daarvoor overeengekomen termijn de storing verhelpen. 7. Zorg voor afdoende maatregelen om de brandveiligheid en de doormelding naar de brandweer te waarborgen gedurende de storingsafhandeling. Volg hiervoor de aanwijzingen van uw Opgeleid Persoon* of installateur op. 8. Houd gedurende de storingsafhandeling uw brandmeldcentrale in de gaten en handel bij een brandmelding volgens de normale procedure. Onderzoek in alle gevallen de oorzaak van een brandmelding. 9. Indien een storing niet binnen 24 uur kan worden opgelost, moet u dit melden aan de afdeling Brandveiligheid van uw brandweerdistrict. 10. Laat, na het verhelpen van de storing, uw Opgeleid Persoon* of installateur de brandmeldinstallatie weer in bedrijf nemen en testen. Hierbij is de werkwijze wekelijkse/maandelijkse testmelding van toepassing. 11. Vul het logboek in. * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). 07

8 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Wat te doen bij uitval van de doormelding naar de brandweer 1. Indien zowel de vaste DSL-verbinding (Digital Subscriber Line) als de draadloze GSM-verbinding naar het Openbaar Meldsysteem uitvalt, zal de Service Centrale Siemens direct telefonisch contact met u opnemen en u informeren over de vermoedelijke tijdsduur van de storing. 2. Waarschuw uw Opgeleid Persoon* of de beheerder van uw brandmeldinstallatie dat de doormelding naar de Meldkamer Brandweer onderbroken is. De brandweer wordt geïnformeerd door de Service Centrale Siemens. 3. Neem gedurende de onderbreking van de doormelding afdoende maatregelen om de melding van calamiteiten naar de brandweer te waarborgen. Volg hierbij de aanwijzingen van uw Opgeleid Persoon*of beheerder op. 4. Laat na het verhelpen van de storing uw Opgeleid Persoon* of beheerder in overleg met de Service Centrale Siemens de brandmeldinstallatie en de doormelding testen en weer volledig in bedrijf nemen. Hierbij is de werkwijze wekelijkse/maandelijkse testmelding van toepassing. 5. Vul het logboek in. * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). 08

9 VRR Werkwijze wekelijkse of maandelijkse test 1. Voor het uitvoeren van de test neemt de Opgeleid Persoon*, beheerder of installateur van de brandmeldinstallatie telefonisch contact op met de Service Centrale Siemens, telefoonnummer , en verzoekt, onder vermelding van het OMS-nummer, om een wekelijkse/maandelijkse doormeldtest. 2. De centralist van de Service Centrale Siemens mag de doormelding voor de tijdsduur van maximaal 1 minuut in onderhoud zetten. 3. Na toestemming van de centralist van de Service Centrale Siemens moet binnen 1 minuut een brandmelding worden gemaakt. Na 1 minuut wordt de doormelding automatisch uit de test geschakeld. Let op: (Gemaakte) brandmeldingen worden na deze minuut automatisch doorgestuurd naar de Meldkamer Brandweer. Brandmeldingen als gevolg van testhandelingen zullen als nodeloze meldingen afgehandeld worden. 4. De Opgeleid Persoon*, beheerder of installateur van de brandmeldinstallatie neemt direct na het uitvoeren van de test telefonisch contact op met de centralist van de Service Centrale Siemens en wordt door de centralist geïnformeerd over de ontvangst van de testmelding. 5. Einde test: vul het logboek in. * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). 09

10 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Werkwijze testmelding (half)jaarlijkse inspectie certificaat 1. Voor het aanvragen van deze test neemt uw Opgeleid Persoon* beheerder of installateur contact op met de Service Centrale Siemens, telefoonnummer , en doet - onder vermelding van het OMS-meldnummer - het verzoek om in verband met de certificering de doormelding te mogen testen. De centralist van de Service Centrale Siemens verbindt u door met de centralist van de Meldkamer Brandweer. 2. Bij deze test wordt de doormelding niet in onderhoud gezet maar komt de brandmelding binnen bij de Meldkamer Brandweer. Deze test kan uitsluitend worden uitgevoerd na toestemming** van de Meldkamer Brandweer en mag éénmaal per (half) jaar tijdens de inspectie door een inspectie-instelling plaatsvinden. 3. Degene die de test uitvoert, dient zijn (mobiele) telefoonnummer door te geven aan de centralist van de Meldkamer Brandweer in verband met een mogelijke calamiteit. 4. Het telefonische contact met de centralist van de Meldkamer Brandweer wordt beëindigd, waarna de centralist van de Meldkamer Brandweer via de brandweertelefoon wederom contact met u opneemt voor het afspreken van de te maken alarmen. 5. Alle afgesproken alarmen dienen vanuit uw locatie gegenereerd te worden. Bij een goede werking worden de alarmen zichtbaar bij de Service Centrale Siemens en bij de Meldkamer Brandweer. 6. De centralist van de Meldkamer Brandweer zal via uw brandweertelefoon de meldingen bevestigen. Hierop moet terugbevestigd worden dat het om een testmelding gaat. 7. Na het telefonische contact en de bevestiging van de testmelding sluit de centralist van de Meldkamer Brandweer de melding af en is de testmelding geregistreerd. 8. Bij geen contact of onduidelijke terugbevestiging vanuit uw locatie wordt zekerheidshalve door de Meldkamer Brandweer een brandweereenheid gestuurd. 9. Einde test: vul het logboek in. * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). ** Het testen van de doormeldingen heeft geen prioriteit op andere meldkamerprocessen. Bij drukte op de Meldkamer Brandweer zal de centralist Service Centrale Siemens dit terugkoppelen aan uw Opgeleid Persoon, beheerder of installateur en verzoeken op een later tijdstip opnieuw contact op te nemen. 10

11 VRR Doormelding brandmeldinstallatie in onderhoud zetten 1. Uw Opgeleid Persoon* of beheerder van de brandmeldinstallatie verzoekt 14 dagen voorafgaand aan de uitschakeling om toestemming van de afdeling Brandveiligheid van uw brandweerdistrict. Hierbij moet overlegd worden: de reden en noodzaak voor uitschakeling; de geplande datum, tijd en exacte tijdsduur van de uitschakeling; welke maatregelen er worden getroffen om, tijdens de uitschakeling, de doormelding naar de brandweer en de brandveiligheid in het object te waarborgen. 2. Bij acute en onvoorziene werkzaamheden kunt u hiervoor ook contact opnemen met de Service Centrale Siemens, telefoonnummer Wanneer de afdeling Brandveiligheid van de brandweer uw verzoek honoreert, wordt de Service Centrale Siemens in kennis gesteld en krijgen zij toestemming om op de geplande datum, vanaf het afgesproken tijdstip voor de duur van de geplande tijd, de doormelding uit te schakelen. Let op: van het aangevraagde tijdsinterval wordt niet afgeweken. Op de dag van het onderhoud moet u ter verificatie voorafgaand aan de werkzaamheden contact opnemen met de Service Centrale Siemens. 4. Indien de geplande tijdsduur door omstandigheden overschreden zal worden, moet uw Opgeleid Persoon* of beheerder dit, vóór het verstrijken van de eindtijd, melden aan de afdeling Brandveiligheid van uw brandweerdistrict. Bij uitblijven van een afmelding of een verzoek tot verlenging, zal de Service Centrale Siemens automatisch de doormelding na de afgesproken tijd weer inschakelen, hetgeen nodeloze brandmeldingen tot gevolg kan hebben. 5. Wanneer de onderhoudswerkzaamheden gereed zijn, dient de installatie eerst door uw installateur getest te worden. 6. Wanneer deze installatietest met goed resultaat uitgevoerd is, verzoekt u aan de Service Centrale Siemens om de doormelding weer in te schakelen en om een wekelijkse- of maandelijkse testmelding te mogen doen. 7. Vul het logboek in. Brandmeldingen ten gevolge van foutieve handelingen aan de brandmeldinstallatie worden als ongewenste brandmeldingen geclassificeerd. * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). 11

12 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Test-, onderhoud- en inspectiefrequenties brandmeld- en sprinklerinstallaties U mag niet vaker dan één keer per periode, per locatie de testprocedure van de doormelding uitvoeren. De conform NEN norm 2654 en Voorschriften Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) vastgestelde periode vindt u in de onderstaande tabel. Het verdient sterke aanbeveling om deze test te combineren met de inspectie en het onderhoud van uw brandmeld- of sprinklerinstallatie, waarbij de doormelding als laatste getest dient te worden. Zo voorkomt u dat er na de test van de doormelding onverhoopt brandmeldingen binnen komen als gevolg van de onderhouds- en inspectietesten. De beheerder en/of Opgeleid Persoon* is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze (laten) uitvoeren van de testen zonder dat daarbij loze brandmeldingen worden gegenereerd. Test-, onderhoud- en inspectiefrequenties NEN 2654 Brandmeldinstallatie Sprinklerinstallatie Test doormelding (Opgeleid Persoon) Preventief onderhoud (Installateur) 1 x per maand 1 x per maand 1 x per jaar 1 x per jaar Periodieke test doormelding (Beheerder / Installateur) Inspectie (Inspectie-instelling) VAS n.v.t. n.v.t. Iedere 2 weken Iedere 6 maanden * Opgeleid Persoon: aangewezen persoon voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen. Zie definities (pagina 14). 12

13 VRR Werking van het OMS Uw pand of inrichting is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie die via het Openbaar Meldsysteem (OMS) direct doormeldt naar de Meldkamer Brandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Vanuit de Meldkamer Brandweer worden, in geval van een melding, de dichtstbijzijnde brandweereenheden bij u in de buurt gealarmeerd. Het OMS-systeem werkt met een primaire vaste verbinding naar de Meldkamer Brandweer. Deze primaire, digitale verbinding wordt gerealiseerd door een DSL-lijn (Digital Subscriber Line). Dit is een digitale datacommunicatietechniek die een hoge datasnelheid mogelijk maakt over een koperdraadverbinding. Om de kwaliteit nog verder te verbeteren heeft het systeem een geïntegreerde back-up verbinding. Als de primaire DSL-verbinding wegvalt, zal deze secundaire GSM-verbinding automatisch een nieuwe verbinding tot stand brengen met de Meldkamer Brandweer. Deze verbinding zal kwalitatief gelijk zijn aan de weggevallen primaire DSL-verbinding. Tevens zal Siemens op dat moment een storingsmelding ontvangen. Hierop zal door Siemens actie worden ondernomen. Zodra de primaire DSL-verbinding weer is hersteld, wordt de secundaire GSM- verbinding met de Meldkamer Brandweer weer verbroken en zullen de meldingen weer over de primaire DSL-verbinding worden verzonden. Uw brandmeldinstallatie op orde Uw medewerkers en klanten, maar ook de brandweer rekenen erop dat uw organisatie veilig is en dat de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties naar behoren functioneren. Dit is uw verantwoordelijkheid als eigenaar/gebruiker van het gebouw en abonnee van het OMS-systeem. Zorg daarom dat uw brandmeldinstallatie op een juiste wijze is gecertificeerd. Meld steeds alle relevante bouwkundige en organisatorische wijzigingen, zowel aan uw branddetectiebedrijf en uw huisinstallateur als ook aan de afdeling Brandveiligheid van uw brandweerdistrict. Door de organisatorische maatregelen binnen uw bedrijf op peil te hebben, kunt u zorg dragen voor een goede alarmopvolging en afhandeling van storingen. Zorg daarom dat de actuele gegevens van de beheerder van uw brandmeldinstallatie en de sleutelfunctionarissen bij Siemens en de Meldkamer Brandweer bekend zijn. De beheerder(s) en/of Opgeleide Persoon/Personen en de sleutelfunctionaris dienen 24 uur per dag bereikbaar te zijn. 13

14 GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Definities Brandmeldinstallatie Samenstel van op elkaar afgestemde dan wel aan elkaar gekoppelde apparatuur, leidingen en toebehoren van leidingen welke nodig zijn voor het ontdekken van brand, het melden van de brand en het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties. Echte brandmelding Een brandmelding die het gevolg is van brand of door een voorval dat tot brand kan leiden. (Node)loze brandmelding Onechte en ongewenste brandmelding Onechte brandmelding Een brandmelding die niet het gevolg is van een brand, of op brand lijkende verschijnselen ( oorzaak techniek ); bijv. vervuilde melder of beschadiging aan de installatie. Ongewenste brandmelding Een brandmelding veroorzaakt door de aanwezigheid van op brand lijkende verschijnselen, die niet het gevolg zijn van brand ( brandverschijnselen ); bijv. laswerkzaamheden bij of roken onder automatische melder, stoomvorming. Opgeleid Persoon Een aangewezen persoon die afdoende geïnstrueerd is voor het beheer, de controle en het onderhoud van uw brandmeldinstallatie en blussystemen én die kennis heeft van de juiste wijze van handelen zoals beschreven in de NEN Zie ook Prestatie-eis Eenduidig geformuleerde uitgangspunten waaraan de brandmeldinstallatie moet voldoen. 14

15 VRR Colofon Samenstelling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Tekstbijdragen Remco van Werkhoven, Dik Kok, Wim van der Wal Productie ZIN Creatie Communicatie Fotografie Marc Dorleijn Fotografie Vormgeving Trichis communicatie en ontwerp Druk BWS-Excelsior De Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond is onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 15

16 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postbus AD Rotterdam Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Doel van deze handleiding Voorkomen van nodeloze brandmeldingen Uw gebouw is voorzien van een Brandmeldinstallatie (BMI) met een automatische doormelding naar de

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Brandmeldinstallaties met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Van levensbelang Uw gebouw is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem. Dat wil

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01 02 Inhoudsopgave 1. Algemeen 05 2.

Nadere informatie

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer LOGBOEK In het logboek moet alles wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie worden ingevuld (zoals alarmen, storingen, uitgevoerde controles, reparaties en wijzigingen). Het invullen van het logboek

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Opdrachtgever: Brandweer Nederland Voor: Risicobeheersing en Incidentbestrijding Opstellers: projectgroep bewustzijnbevordering

Nadere informatie

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder.

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder. Logboek In dit logboek dient door de beheerder (Opgeleid Persoon) en het Branddetectiebedrijf (Deskundig Persoon) s wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie, zoals alarmmeldingen, storingen, uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport van Onderhoud

Rapport van Onderhoud 1. Gegevens Werkbonnummer: 2M131688 Datum opmaak: 11-12-2013 Bouwwerk: Soort: School, onderwijsfunctie Adres: Sportstraat 3, 1767CD, Kolhorn Eigenaar / Beheerder: Adres: Stichting Surplus, Postbus 1740AJ

Nadere informatie

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek.

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Service en onderhoud Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Erkend installatie- en onderhoudsbedrijf voor sprinklers en brandmeldinstallaties Eén aanspreekpunt

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010 conform NEN 2535-2009+C1-2010 Risico Object Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats : TOLDIJK Opdrachtgever PvE Naam : Zorg- en recreatieboerderij De

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Naam : VSO-De Hoge Brug Adres : Hillegondastraat 23-25 PC/Woonplaats : 3051PA Rotterdam Bedrijf : Opsteller: Documentnummer:

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC M12

Brandmeldcentrale BMC M12 Brandmeldcentrale BMC M12 Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing voor microprocessor

Nadere informatie

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE)

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE) Bijlage A (normatief) Programma van en (PvE) A.1 Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC 15 November 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer.

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer. BBMI PRAKTIJKOPDRACHT 1 VERWERKEN VAN EEN ALARM EN EEN STORING Leerdoelen De cursist kan beschrijven 1. hoe hij een alarmmelding en een storingsmelding op de juiste wijze dient af te handelen. 2. hoe hij

Nadere informatie

Ontwikkelingen automatische brandmeldingen

Ontwikkelingen automatische brandmeldingen Ontwikkelingen automatische brandmeldingen Cees Knoester Veiligheidsregio Haaglanden Cluster Risicobeheersing Commissielid NEN Brandmeldsystemen Werkgroep NEN 2535 en NEN 2654 deel 1 Brandweer Nederland

Nadere informatie

STOOM en certificering

STOOM en certificering STOOM en certificering Nationale kennisdag brandpreventie Inhoud Even voorstellen STOOM Gevolgen bouwbesluit 2012 + technische oplossingen Wettelijke basis certificering Certificatie Inspectie Beoordeling

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld door Document nummer

Nadere informatie

Logboek Brandmeldinstallatie

Logboek Brandmeldinstallatie Logboek Brandmeldinstallatie Inleiding Met dit Model logboek probeert Tesmo een overzichtelijk ingedeeld logboek te introduceren. Dit logboek moet uitnodigen tot invullen en moet een handig middel zijn

Nadere informatie

Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM Procedure Met alarm verificatie concept (AVC) Ongewenst / onecht Alarm: 2. 7.

Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM Procedure Met alarm verificatie concept (AVC) Ongewenst / onecht Alarm: 2. 7. Siemens Nederland N.V. Bedieningshandleiding (kort) FC120 Brandmeldcentrale (NL) ALARM-Procedure Pag. 1 Uitschakelen van detectiegroepen Pag. 2 Inschakelen van detectiegroepen Pag. 3 Procedure in geval

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl Logboek Brandmeldsysteem Logboek Brandmeldsysteem Gedeeltelijke overname uit de

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 80 In het logboek

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012 en uw brandmeldinstallatie OMS nummer

Het Bouwbesluit 2012 en uw brandmeldinstallatie OMS nummer Afdeling Regio Telefoon (050) 367 46 08 Bijlage(n) 2 Ons kenmerk HV 11.2714429 Datum 18-08-2011 Behandeld door J. van der Maat E-mailadres josvdmaat@hvd.groningen.nl Onderwerp Het Bouwbesluit 2012 en uw

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van en Brandmeldinstallatie Conform :2009 en correctie C1:2010 Naam : OTT Hoofddorp Adres : Arnolduspark 4 te Hoofddorp Woonplaats : Hoofddorp Projectnummer: 0014-A-01-Gerssen-OTT Hoofddorp 1.

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller: Naam: Adres: Certificaat vereist: Ja Nee, wel rapport van oplevering Inspectiefrequentie: Hoog Midden Laag n.v.t. Bouwwerk:

Nadere informatie

1 Inleiding 2 3 4 5 6

1 Inleiding 2 3 4 5 6 1 Inleiding 2 3 4 5 6 Installatie attest Algemene gegevens en project informatie Instructies bij brandalarm / storing / uitschakeling Het activeren van het ontruimingsalarm en het instellen van de doormeld

Nadere informatie

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding ( V1.2 17/03/98 ) PRODUCT CODE : LFFP801 FP800 Gebruikershandleiding V1.2 Wat te doen in geval van brandalarm. Uitschakelen akoestisch alarm Druk op toets

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000

VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 VERKORTE HANDLEIDING FPA5000 1 van 31 Inhoudsopgave Overzicht...3 Bedieningselementen...4 1 Functietoetsen...4 2 Alfanumeriek toetsenblok...4 3 Sleutelschakelaar...4 Displayelementen 4 LED-display...5

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie

Logboek Brandmeldinstallatie

Logboek Brandmeldinstallatie Logboek Brandmeldinstallatie Projectnaam + plaatsnaam Notifier NF30 Inhoud 1) Inleiding 2) Verklaring ingebruikstelling 3) Belangrijke personen / Doormeldingen 4) Tijdschema maandelijkse testen 5) Alarm

Nadere informatie

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale Alles onder controle Gebruikershandleiding Alarmcentrale a l a r m c e n t r a l e 0 1 6 5-5 5 5 5 5 4 w w w. a l a r m c o n t r o l. n l Alarm Control Nederland Alarm Control Nederland (ACN) is een betrouwbare

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Bedieningshandleiding FC00-E SR Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

Voortgang project STOOM in Hollands Midden

Voortgang project STOOM in Hollands Midden B.13 1. Inleiding notitie Sinds 2014 steekt Brandweer Hollands Midden in de vorm van het project STOOM aandacht, tijd en energie in het terugdringen van het aantal loze automatische brandmeldingen. Brandweer

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Versie 2 1 februari 2014 VEBON 2014 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallaties

Programma van Eisen Brandmeldinstallaties Documentnaam: PVE KCAP Kooiplein plandeel fase 5a+b te Leiden Pagina: 1 van 11 Documentnummer: PVE Ontruiming: PVE-BMI-FRA-2013-06-002 PVE-ONT-FRA-2013-06-002 Datum opmaak: 10-6-2013 aangepast 19-2-2014

Nadere informatie

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011 Zaaksdossier:: O-000287 OLO: 11 mei 2011 Doc.ond.: 11.004109: Aanvraag omgevingsvergunning-rapport Product: Bouwen, Melding brandveilig gebruik, Toestemming brandveilig gebruik Beh. : Pb/WABO Programma

Nadere informatie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie Inhoud Voorwoord 5 1 Beheer Brandmeldinstallaties 7 1.1 Wet- en regelgeving 7 1.2 Normering 9 1.3 Certificering van Brandmeldinstallaties 11 1.4 Onderhoud en beheer van brandmeldinstallaties 13 1.5 Verwijzingen

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 8000X In het logboek dienen alle meldingen, storingen,

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Bescherm wat u aan het hart gaat

Bescherm wat u aan het hart gaat Bescherm wat u aan het hart gaat met betrouwbare beveiliging van DETEC www.detec.nl Zeker van de zaak BORG gecertificeerd alarmsysteem Gecertificeerd leveren, installeren en onderhouden brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Siemens Nederland Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Restricted Siemens Nederland 2015 All rights reserved. www.siemens.nl Laat ik mij eerst even voorstellen.. Siemens Nederland N.V.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BEM ZK Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat LM Steenbergen

PROGRAMMA VAN EISEN BEM ZK Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat LM Steenbergen BEM1303967 gemeente Steenbergen PROGRAMMA VAN EISEN Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 11-09-2013 ZK13000730 Omgevingsmanager Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat 30 4651 LM

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BMI & AOI

PROGRAMMA VAN EISEN BMI & AOI 1. Gegevens De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. Documentnummer: 10496EVB20130114 Datum opmaak: 29 mei 2015, Opsteller van het PVE: Naam: E. van Bijsteren Adres: Overveld 21

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Gemeente Medemblik. inzake. bestuurlijke maatregelen. voor de reductie van nodeloze alarmeringen

Beleidsnotitie. Gemeente Medemblik. inzake. bestuurlijke maatregelen. voor de reductie van nodeloze alarmeringen Beleidsnotitie Gemeente Medemblik inzake bestuurlijke maatregelen voor de reductie van nodeloze alarmeringen door automatische brandmeldinstallaties Collegebesluit 18 februari 2014 Z-13-37073 Pagina 1

Nadere informatie

Eind- en toetstermen BMI

Eind- en toetstermen BMI Eind- en toetstermen BMI CertoPlan B.V. Postbus 510 3430 AM NIEUWEGEIN Nevelgaarde 50 3436 ZZ NIEUWEGEIN Telefoon +31 (0)88 998 3030 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl 2009 1 / 12 EIND-

Nadere informatie

LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE

LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 www.esser-systemen.nl 30 03 2010 versie 2 In het logboek dienen alle meldingen, storingen, uitschakelingen, controles,

Nadere informatie

Koppeling van systemen

Koppeling van systemen Brandmelding en KNX Koppeling van systemen 1 Even voorstellen Naam: Gerrit Hagen Bedrijf: BVO bv (Brand-)Veiligheid & Opleidingen Functie: (Brand-)Veiligheidskundige Telefoon: 06-51783224 E-mail: g.hagen@bvo-online.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN ONDERHOUD. Brandmeldsystemen

RAPPORT VAN ONDERHOUD. Brandmeldsystemen RAPPORT VAN ONDERHOUD Brandmeldsystemen. Branddetectiebedrijf en Brandmeldonderhoudsbedrijf Pagina: 1 van 9 1. Gegevens Naam: Straat: Plaatsnaam: Eigenaar / gebruiker: Naam: Straat: Plaatsnaam: Leger des

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Kwaliteit van brandmeldinstallaties 5. 3. Vertragingstijd 8

1. Inleiding 2. 2. Kwaliteit van brandmeldinstallaties 5. 3. Vertragingstijd 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Situatieschets 2 1.2 doelstelling 3 1.3 Afbakening 4 1.4 Leeswijzer 4 2. Kwaliteit van brandmeldinstallaties 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Wettelijk kader 5 2.3 Overgangstermijnen

Nadere informatie

Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~""p"".,;,

Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~p.,;, Gemeente Lansingerland 011nkomende Post d.d. 11/10/2011 Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~""p"".,;, Documentnummer: Datum opmaak: 18-08-2011 PvE-opsteller Adres: Batavenweg 13, 5349 BC, Oss Inspectiefrequentie:

Nadere informatie

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK Rob Verbiest Adviseur Brandbeveiliging Incendio BV Een vooruitblik... Certificering in Wet en Regelgeving Oude situatie (Gebruiksbesluit) Situatie vanaf 2012 (Bouwbesluit

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone Bedieningshandleiding FC 0/ zone Bedieningshandleiding FC00 Overzicht indicatie... Overzicht bediening... 5 Normaalbedrijf... 6 stoestand DAG / NACHT... 7 5 Wat te doen bij brandalarm... 8 6 Meldergroepen

Nadere informatie

Certificering van brandmeldinstallaties

Certificering van brandmeldinstallaties Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief Colofon Versie 1.0 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 21 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente

Kosten en opbrengst OMS. Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Kosten en opbrengst OMS Resultaten onderzoek naar de kosten en opbrengst van het OMS in de regio Twente Inhoud Aanleiding onderzoek Cijfers OMS Twente Instrument kosten-baten analyse Maatschappelijke kosten

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE) Brandmeldinstallatie conform NEN 2535

Programma van Eisen (PvE) Brandmeldinstallatie conform NEN 2535 1. Gegevens Documentnummer: Datum opmaak: Opsteller van het PvE: Versie norm: Certificaat vereist: 0013712045bmi01 25 april 2016 Naam: NEN 2535:2009/A1:2010 JA, conform Risicocatagorie: J.N. Blom DPA CaubergHuygen

Nadere informatie

Programma van Eisen. Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller. Inspectiefrequentie: Bouwwerk:

Programma van Eisen. Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller. Inspectiefrequentie: Bouwwerk: Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller Inspectiefrequentie: Bouwwerk: Bouwvergunning: Gebruiksvergunning: Eigenaar / Beheerder: Eisende partij(en): Branddetectiebedrijf: Installatiebedrijf: Onderhoudsbedrijf:

Nadere informatie

Beheer brandmeldinstallaties

Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties Nieuwe technieken en Certificering Siemens Fire Detection Brandrisico en de mogelijke consequenties Branddetetctie Automatisch blussen Evacuatie management Gevaren meldsysteem

Nadere informatie

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01. Logiesfunctie. Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01. Logiesfunctie. Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01 Naam: Betreft: Opgesteld door: Contactpersoon: Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg Brandmeld-, ontruimingalarminstallatie P.C.J. Buijs BJH installatietechniek

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1008 E

Bedieningshandleiding FC 1008 E Bedieningshandleiding FC 008 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzi gingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Programma van Eisen. Handleiding

Programma van Eisen. Handleiding Handleiding Dit model vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde regeling. De PvE-opsteller is vrij om dit model, in overleg

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010 Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Uitgave: 01 februari 2011 VEBON Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 17-051625 81E7E57509724BEC836C4237E607EC0EAdvies brandveiligheid omgevingsvergunningfirstwatch document Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies Zaaknummer VNOG

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010 INHOUDSOPGAVE EN INLEIDING Blz Onderwerp 1 leiding 2 Algemene signaleringen 3 3 Signalering van storingen 4 stoetsen 5 - en inschakelen van een meldergroep 6 - en inschakelen van een relais dicatie van

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Documentnaam: 6086BD54-PVE-2015-11-27 Pagina: 1 van 9 1. Gegevens Documentnummer: 6086BD54-PVE-2015-11-27 Datum opmaak: 27-11-2015 PvE-opsteller Certificaat vereist Bouwwerk: Doel installatie Bouwvergunning:

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3.

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3. Handleiding Programma van Eisen Dit model Programma van Eisen vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het Programma van Eisen is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

DIENSTEN EN TARIEVEN 2015

DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 Met een FARINGWELL Membership bent u altijd verzekerd van de service en kwaliteit van FARINGWELL. Naast de diensten op uw volgsysteem, kunt u via ons

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Object : Pathé Nederland B.V. Vijzelstraat 15, 1017 HD AMSTERDAM Opdrachtgever PvE : Pathé Nederland B.V. Postbus 75948 1070 A AMSTERDAM Document opgesteld door : Ad (A.M.J.) Mol Datum document : 15 september

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden OMS Meldkamer GMC

Aansluitvoorwaarden OMS Meldkamer GMC Aansluitvoorwaarden OMS Meldkamer GMC Behoort bij de aansluitvoorwaarden versie 3.1 januari 2011 vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 maart 2011 1 AANSLUITVOORWAARDEN OMS MELDKAMER GMC Het Openbare

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen. Erkenningsnummer: 7535-0175 Pagina: 1 van 11 1. Gegevens Documentnummer: PVE17041203APO Datum opmaak: 14-04-2017 PvE-opsteller

Nadere informatie

Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân. Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân

Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân. Aanpak terugdringen ongewenste en onechte OMS-meldingen Brandweer Fryslân 1 1. Aanleiding en achtergrond In het jaar 2013 ontving de Nederlandse brandweer in totaal 139.000 meldingen. Het ging hierbij om 52.000 verzoeken om hulpverlening en 87.000 brandmeldingen. Ruim 50.000

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Protocol versie 3.0. Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC

Protocol versie 3.0. Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Protocol versie 3.0 Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Nadere informatie

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan.

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. NOFIQ heeft een uniek en innovatief concept om branden in schakelkasten te voorkomen en hiermee de continuïteit van kritisch-efficiënte

Nadere informatie

Beleidsregels nodeloze meldingen

Beleidsregels nodeloze meldingen Beleidsregels nodeloze meldingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en toepassingsbereik Artikel 1 Definities en afkortingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Nodeloze alarmering: een alarmering

Nadere informatie

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2008

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2008 Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2008 Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Uitgave: 01 november 2009 VEBON Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie