Beleidsplan ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli"

Transcriptie

1 Beleidsplan ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator internationaal Secretaris Coördinator Politieke Activiteiten Voorzitter Penningmeester Coördinator Sociale Activiteiten Coördinator Onderwijs

2 2 Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorzitter 7 Secretaris 11 Penningmeester 15 Coördinator Onderwijs 18 Coördinator PAC 23 Coördinator SAC 28 Coördinator Internationaal 32 Nawoord 36 Plantage Muidergracht TV Amsterdam - T W - E

3 3 Algemeen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van het 51e bestuur van Machiavelli. Om te beginnen willen wij het 50 e bestuur bedanken voor de overdrachtsperiode en het werk dat zij het afgelopen jaar voor de vereniging hebben verzet. Zij hebben lopende zaken als de verhuizing goed aan ons overgedragen, zodat wij direct aan de slag kunnen met het dienen van Machiavelli s hoofddoel: het behartigen van de belangen van de studenten politicologie in de ruimste zin van het woord. Dit dient te gebeuren op verschillende vlakken, die wij in het algemene deel en in onze persoonlijke beleidsplannen zullen presenteren. In het algemene deel focussen wij ons op de leden, carrièreperspectief en de verhuizing. Daarnaast komen ook acquisitie en de Algemene Ledenvergadering aan bod. Daarna worden de beleidsplannen van de individuele bestuursfuncties besproken. Leden Onze leden zijn het middelpunt van onze vereniging. Wij, als het bestuur van Machiavelli, zullen dan ook gedurende het studiejaar zoveel mogelijk studenten uit alle jaarlagen proberen te enthousiasmeren voor de vereniging. Naar onze mening lag de focus de afgelopen jaren echter vooral op de eerste- en tweedejaarsleden. Deze leden vormen een belangrijke factor in het succes van onze vereniging maar ouderejaars moeten niet vergeten worden. Daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat het programma van activiteiten meer divers moet worden. We hebben als bestuur afgesproken dat de coördinatoren van PAC, internationaal en onderwijs meer aandacht zullen gaan geven aan onderwerpen die interessant zijn voor studenten die al langer politicologie studeren. Hier komt nog bij dat activiteiten die breder georganiseerd worden ook als bindende factor kunnen dienen tussen de verschillende jaarlagen. Daarnaast willen we het voor iedereen duidelijk maken dat de verschillende commissies het gehele jaar open staan voor nieuwe leden. Uit feedback van leden is gebleken dat er veel mensen zijn die later nog bij een commissie willen of die door de groepsvorming in commissies de vereniging als minder toegankelijk ervaren. Dit willen wij openbreken door het gehele jaar de commissies open te houden. Dit zullen we communiceren met onze leden door middel van onze Facebookpagina, via de nieuwe website maar ook van mond tot mond. Het bestuur zal haar uiterste best doen om dit te bewerkstelligen. Machiavelli handelt namens de belangen van haar leden en in die lijn hechten wij veel waarde aan de mening van onze leden. Een activiteit organiseren waar onze leden niet op zitten te wachten is

4 4 zonde van onze inzet en om deze reden willen wij proberen meer feedback te krijgen van onze leden, in het bijzonder leden die niet actief zijn. Dit willen we op twee manier proberen te realiseren. Ten eerste willen we het mogelijk maken om via de website heel laagdrempelig feedback te geven over activiteiten. Verder moet het heel makkelijk worden om ideeën in te sturen. Deze combinatie moet ervoor zorgen dat minder populaire ideeën vervangen kunnen worden door populaire initiatieven van leden. Ten tweede willen we een denktank oprichten, waarbinnen studenten plaatsnemen die niet in commissies zitten, om over het pakket van activiteiten na te denken. Met deze twee concepten hopen we een goede afwisseling van activiteiten op gang te brengen en te zorgen dat het aanbod van activiteiten beter aansluit op de wensen van onze leden. ALV De algemene ledenvergaderingen (ALV) zijn van oudsher van zeer groot belang voor de vereniging. Hier worden besturen geïnstalleerd, bestuursleden terechtgewezen en komt de invloed van de leden echt tot uiting. De laatste paar jaar is het echter zeer moeilijk gebleken genoeg leden te motiveren om hier deel van uit te maken. Dit heeft als gevolg dat de opkomst bij de ALV erg laag is. Zo laag soms, dat er gevreesd wordt dat het quorum niet gehaald wordt. Hier willen wij proberen verandering in te brengen. Door middel van leuke acties, kortingen en het belang van de ALV te benadrukken willen wij mensen enthousiast maken voor de ALV. Carrièreperspectief Onder veel studenten bestaat er veel onzekerheid over hun toekomst na hun studie politicologie. Om deze reden willen wij dit jaar een aantal activiteiten organiseren die inzicht kunnen bieden op de stap naar een serieuze baan. Deze activiteiten komen uit verschillende richtingen. Zo zal Sammie (coördinator politieke activiteiten) verschillende uitstapjes naar verschillende relevante instanties organiseren. Hier kunnen de deelnemende studenten zien waar zij later mogelijk kunnen werken of stage kunnen lopen. Op de reizen die Robin (coördinator internationaal) organiseert, worden de culturele hoogtepunten afgewisseld met bezoeken aan bedrijven die daar gevestigd zijn. Michiel (coördinator onderwijs) heeft goed contact met de studieadviseur van de master en kan op die manier de masterstudenten goed bereiken. Hij zal onder meer de Masterclasses en sollicitatietrainingen organiseren. Verder is de website geheel vernieuwd en deze krijgt hiermee ook een belangrijkere rol. We krijgen vanuit verschillende richtingen vaak aanbiedingen voor relevante stages en vacatures. De stagepagina wordt regelmatig aangepast, zodat we op elk moment actuele en relevante stages aan kunnen bieden. Deze plannen sluiten goed aan bij ons streven om meer ouderejaars bij de vereniging te betrekken.

5 5 Acquisitie Ieder jaar is de acquisitiecommissie een punt van aandacht. Dit komt omdat wij als vereniging vrij weinig acquisitie binnenhalen ten opzichte van andere verenigingen. Het is dit jaar de bedoeling om een fundament te leggen voor deze commissie waarop in de toekomst de acquisitie-inkomsten kunnen groeien. De verhuizing Afgelopen zomer is de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen verhuisd naar het Roeterseilandcomplex. Dat we verhuisd zijn betekent nog niet dat de verhuizing voltooid is; zo is Machiavelli gehuisvest op een tijdelijke locatie, namelijk in gebouw REC-N. De definitieve verhuizing van onze vereniging zal, als de afspraken worden nagekomen, medio oktober plaatsvinden. Voor het nieuwe kantoor is het zaak dat de faciliteiten die geëist zijn in het Plan van Eisen van de FV- FMG gerealiseerd worden. Het is onze taak om toe te zien op de realisatie hiervan en om een werkbare omgeving te creëren voor de besturen die na ons volgen. Verder vormt de tijdelijke huisvesting een uitdaging voor de zichtbaarheid van de vereniging. Wij hebben ons ten doel gesteld om een zo een groot mogelijke zichtbaarheid te hebben op de tijdelijke locatie. Om deze reden zullen wij ons vaker laten zien in colleges en zullen wij activiteiten organiseren die hier aan bijdragen. Bij het betrekken van het nieuwe kantoor zullen wij ons opnieuw moeten inzetten om zichtbaar te zijn. De studenten moeten ons te allen tijde kunnen vinden. Om deze zichtbaarheid te realiseren, zal er een grootse opening van het nieuwe kantoor worden georganiseerd. Een andere manier om de zichtbaarheid te vergroten is dat wij de nieuwe Common Room goed moeten promoten. Hier zullen kleine activiteiten georganiseerd kunnen worden en kunnen studenten samenkomen. Een ander probleem dat de verhuizing met zich meebrengt, is dat de studenten minder makkelijk in contact komen met docenten en medewerkers. De docenten en medewerkers bevinden zich op de bovenste verdiepingen van het gebouw BC, terwijl de studenten zich voornamelijk op de onderste verdiepingen zullen begeven. De academische gemeenschap die in het Binnengasthuis bestond, dreigt hierdoor verloren te gaan. Met het oog hierop zullen we proberen activiteiten in samenwerking met docenten te organiseren en te proberen om vaker activiteiten voor studenten én docenten te organiseren. Dit zal bijdragen aan een relatie waarin docenten bereikbaar blijven voor de studenten.

6 6 Namens het 51 e bestuur van Machiavelli Maxim Sonnega Voorzitter Roderick Witjas Secretaris Vincenzo Gomes Penningmeester Michiel Piersma Coördinator Onderwijs Sammie Peters Coördinator Politieke Activiteiten Eva Kristel Coördinator Sociale Activiteiten Robin Verhey Coördinator Internationaal

7 7 Voorzitter Ik zal open staan voor alle leden en hun belangen vertegenwoordigen waar nodig Voordat ik begin met het presenteren van mijn plannen wil ik mijn voorganger, Daan Tillie, bedanken voor haar enorme inzet afgelopen jaar en voor de aangename overdrachtsperiode. Komend jaar is het aan mij de taak om als voorzitter het bestuur te coördineren en om de vereniging extern te vertegenwoordigen. Ik vind het een eer dat ik deze taak mag vervullen en kijk ernaar uit om samen te mogen werken met de zes andere bestuursleden. In mijn beleidsplan zal ik eerst mijn interne en externe beleid uiteenzetten en zal ik vervolgens de verhuizing bespreken. Intern beleid Zoals gezegd is het mijn taak als voorzitter om het bestuur te coördineren. Hiervoor is het belangrijk dat ik weet waar het bestuur zich mee bezighoudt. Daarom zal ik regelmatig met elk bestuurslid om de tafel te gaan zitten. Dit zullen momenten zijn om het bestuur en de gang van zaken te evalueren, maar ook om persoonlijke kwesties met elkaar te delen. Deze gesprekken zullen de ene keer een formeel en de andere keer een informeel karakter hebben. Ik zal mijn medebestuursleden ondersteunen en aansturen waar dat nodig is. Naar mijn mening is het verder belangrijk dat wij als bestuur op één lijn met elkaar zitten. Het is niet alleen belangrijk dat ik weet wat ieder bestuurslid doet, maar ook dat de bestuursleden dat van elkaar weten. Door open en eerlijk met elkaar te communiceren zullen wij proberen problemen te voorkomen. Van elkaar weten waar men mee bezig is, is echter niet genoeg. Wij zullen als team moeten samenwerken en elkaar moeten ondersteunen waar nodig. Om een team te vormen zal ik trachten om niet alleen op formele basis met elkaar af te spreken, maar ook om geregeld buiten kantoortijden met elkaar samen te komen als bestuur. Zo zullen we niet als eilandjes functioneren. Op deze manier zal ik ernaar streven om een bindende factor te zijn binnen het bestuur.

8 8 Naast het coördineren van het bestuur zal ik met het bestuur een langetermijnvisie proberen te ontwikkelen. Met deze visie zal de vereniging nog breder gedragen worden in de toekomst. Ik zal erop toezien dat mijn bestuursgenoten deze visie verwerken in hun beleid. Voorbeelden hiervan zijn een nieuw contract met Athenaeum Boekhandel, het veranderen van het verenigingsjaar, meer focus op carrièreperspectief en meer variatie in activiteiten. De laatste twee punten zullen vervolgens overgedragen moeten worden aan het volgende bestuur. Extern beleid Een andere kant van het voorzitterschap is dat ik het gezicht en de contactpersoon van de vereniging ben. Ik zal open staan voor alle leden en hun belangen vertegenwoordigen waar nodig. Ik zal proberen de leden zoveel mogelijk bij de vereniging te betrekken en erop toezien dat Machiavelli activiteiten organiseert die voor alle leden toegankelijk en interessant zijn. Als contactpersoon van de vereniging zal ik plaatsnemen in de Faculteitsvereniging Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FV-FMG) en deel nemen aan REC de Verhuizing, het Platform voor Politicologen (PvP) en het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskunde (LOB). Ik zal de relaties van de vereniging onderhouden en ik zal mij inzetten voor een vruchtbare samenwerking met onze broeder- en zusterverenigingen. Via de FV-FMG zal ik de klachten van studenten rondom de verhuizing kenbaar maken aan de FSR, CSR en de ASVA in de monitorgroep REC de Verhuizing. Op deze manier hoop ik dat facilitaire problemen verholpen kunnen worden. Daarnaast zal ik mij via de FV-FMG inzetten om de verhuizing voor de vereniging zelf in goede banen te leiden. Ook zal ik mij bekommeren om de internationale studenten van onze studie. Met de FV-FMG zullen wij trachten om elke studievereniging één keer in het jaar een Engelstalige activiteit te laten organiseren. Naast mijn participatie in de FV-FMG zal ik Machiavelli ook representeren binnen het PvP en het LOB. Vanuit het PvP organiseren wij jaarlijks het Politicologen in Perspectief (PiP) Congres. Bij de organisatie van dit congres zal ik erop aandringen dat de PiP-commissie vanuit het PvP goed ondersteund en gecontroleerd zal worden. Hiernaast zullen de mogelijkheden om samen met de zusterverenigingen activiteiten te organiseren onderzocht worden. Het contact met andere verenigingen levert naast gezamenlijke activiteiten ook nuttige informatie voor de vereniging op. Bepaalde zaken worden door andere verenigingen beter georganiseerd dan bij ons, waarvan wij als vereniging kunnen leren. Om deze reden is onze participatie binnen het LOB belangrijk, want hier bevinden zich veel professionele verenigingen. De themadiscussies die hier worden georganiseerd zijn vooral nuttig omdat deze een goede inkijk geven in de manier waarop andere verenigingen

9 9 problemen aanpakken. Ik zal deze themadiscussies ook introduceren binnen de FV-FMG en het PvP, zodat deze platformen van meer waarde zullen zijn. Immers zijn de FV-FMG en het PvP soortgelijke platformen als het LOB. Verder organiseert het LOB het Landelijk Congres der Bestuurskunde. Deze zal dit jaar een breder thema zal krijgen dan voorheen. Hierdoor zal dit congres meer academische waarde hebben voor politicologen dan in voorgaande jaren. Naast contact met broeder- en zusterverenigingen zal ik samen met de Coördinator Onderwijs de verstandhouding onderhouden met de contacten binnen de UvA. Met alle veranderingen die de verhuizing met zich mee brengt, is het belangrijk de banden warm te houden. Door persoonlijk te spreken met docenten en medewerkers te hebben, hopen we dat de vereniging in beeld blijft bij de afdeling. De verhuizing Afgelopen zomer is de faculteit verhuisd naar het Roeterseilandcomplex (REC). Voor ons is de verhuizing echter nog in volle gang. Mijn voorganger heeft zich volledig ingezet voor het behoud van onze faciliteiten. Van het Plan van Eisen dat zij met de FV-FMG heeft opgesteld, is veel toegezegd door de universiteit. Feit is echter dat we momenteel tijdelijk gehuisvest worden en de kantoren nog niet af zijn. Ook is het onduidelijk hoe de gang van zaken in het nieuwe kantoor zal zijn. Ik zal mij er volledig voor inzetten om de verhuizing tot een goed einde te brengen en zal het contact met de universiteit goed proberen te laten verlopen via de FV-FMG. Om de verhuizing tot een goed einde te brengen zal ik ook het contact met de afdeling goed onderhouden. Het is mijn streven om de academische gemeenschap die wij hadden in het Binnengasthuis ook in de nieuwe situatie te laten voortbestaan. Dit is lastig nu de afdeling op een andere verdieping zit dan wij zitten. Door activiteiten te organiseren waar docenten bij betrokken worden, hoop ik dat wij goed contact kunnen houden met de afdeling. Tot slot moeten wij er als bestuur voor zorgen dat de zichtbaarheid van de vereniging op peil blijft. In de tijdelijke situatie zullen wij ons gezicht meer moeten laten zien bij de colleges en moeten we duidelijk maken dat we te allen tijde beschikbaar zijn op kantoor. Wanneer wij in onze nieuwe kantoren kunnen, hebben wij het plan om een grootse opening te organiseren met de FV-FMG waardoor wij hopen dat studenten en medewerkers gelijk weten waar zij ons kunnen vinden.

10 10 Conclusie Het zal een spannend en druk jaar voor mij worden. Ik zal proberen samen met mijn bestuursgenoten een sterk team neer te zetten dat open en eerlijk tegen elkaar zal zijn. We zullen proberen vernieuwingen door te voeren, wat niet altijd even gemakkelijk zal gaan. Desalniettemin denk ik dat we met het sterke fundament dat de afgelopen vijftig jaar is neergelegd en de ideeën die we willen uitwerken een nog steviger fundament kunnen leggen voor de volgende vijftig jaar. Onze externe contacten uit het verleden en het heden kunnen ons daarbij helpen en ik zal het contact met hen dan ook proberen goed te onderhouden. De verhuizing zal tenslotte extra drukte en mogelijk problemen met zich mee brengen. Hier ben ik mij zeker bewust van, maar ik zal deze en andere problemen niet uit de weg gaan en ga het jaar dan ook met het volste vertrouwen tegemoet! Maxim Sonnega Voorzitter

11 11 Secretaris Dit is een mooie uitdaging en een unieke kans om te laten zien tot wat we in staat zijn Dit jaar zal ik samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen van Machiavelli. Allereerst vind ik het een eer om deel uit maken van zo een lange bestuurstraditie. Tegelijkertijd ben ik enthousiast om de toekomst van Machiavelli vorm te geven en samen met de rest van het 51 e bestuur een basis te leggen voor een nog veel langere traditie. Als secretaris heb je een positie waarin je wat minder op de voorgrond treedt. Desalniettemin zijn de taken van de secretaris belangrijk om een vereniging draaiende te houden en continuering te waarborgen. Op die manier kunnen de andere bestuursleden zich goed inzetten voor de leden. Ik zal dit proberen te realiseren door mij dit jaar te focussen op drie punten. Ten eerste focus ik mij op de nieuwe website, ten tweede op de Derde Dinsdag en tot slot op het ondersteunen van de voorzitter en de rest van het bestuur. Nieuwe website Dit jaar krijgt Machiavelli een nieuwe website. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om leden te betrekken bij de vereniging. Een website biedt een toegankelijke manier om de leden hun mening te laten geven, ideeën te laten delen en in verbinding te brengen met bijvoorbeeld stages of vacatures. Een voordeel van de nieuwe website is dat er nu g d kan worden vanaf de website. Hierdoor kan ik meer mensen, vaker mailen. Zo kan er een wekelijks nieuwsbericht uit gestuurd worden met hierin eventuele activiteiten of andere zaken die interessant zijn voor onze leden. Dit moet de leden uiteindelijk ook naar de website halen. Verder komt er een apart ledengedeelte waarvoor je moet inloggen. Eenmaal ingelogd kunnen leden foto s van activiteiten zien, krijgt de website een persoonlijker gezicht en betalingen kunnen beter gecontroleerd worden. Op die manier kunnen we gerichter informatie verspreiden. De verschuiving van de focus naar de website heeft een aantal voordelen: ten eerste kunnen we de website, met een hoger bezoekersaantal, inzetten voor

12 12 acquisitie. Ten tweede zal het de drukte van Facebook wat kunnen verminderen. Tot slot zijn foto s van feesten of andere activiteiten alleen voor leden toegankelijk wat de privacy verhoogt. Veel verenigingen werken op deze manier en naar mijn mening past het ook bij het professionele karakter van onze vereniging. Eén van de speerpunten van dit bestuur is het zich meer inzetten voor ouderejaars. Dit zal naar voren komen in mijn beleid door actief de stagepagina van de website te beheren en deze regelmatig te voorzien van nieuwe, relevante stages en vacatures. Via Facebook zal ik hier naar verwijzen. Derde Dinsdag De Derde Dinsdag is vorig jaar door Marius al onder handen genomen. Dit heeft geleid tot een betere vormgeving en betere stukken in het verenigingsblad. Hiervoor mijn complimenten aan mijn voorganger. Er zijn echter hoge kosten aan de Derde Dinsdag verbonden. Dit motiveert mij om te proberen de kwaliteit van het blad te waarborgen. In mijn ogen is het zonde om een blad uit te geven wanneer het niet veel gelezen wordt. Dit wil ik graag voorkomen. Om deze reden heb ik als doel om op korte termijn De Derde Dinsdag een kwaliteitsinjectie te geven en op lange termijn voor De Derde Dinsdag een goede reputatie op te bouwen, zowel onder leden als niet-leden. Dit wil ik bereiken door een concept op te zetten met een aantal terugkerende elementen. Door de terugkerende elementen hoop ik een verwachtingspatroon te creëren. Zo weten de leden wat ze kunnen verwachten en zullen ze het blad blijven lezen. Hoewel De Derde Dinsdag geen lezers hoeft te winnen of winst te maken, mag het wel een zekere kwaliteit bezitten. Dit betekent in mijn ogen ook een mogelijke vernieuwing in het design. Ik zal uitzoeken of het mogelijk is dit te realiseren. Mocht dit samenvallen met het stappen naar een nieuwe uitgever, dan zal ik dit overwegen. Dit is in lijn met het reeds vorig jaar opgevatte plan om, indien mogelijk, te veranderen van uitgever. Deze ontwikkelingen hebben nog een tweede doel. Dit jaar is acquisitie een speerpunt voor dit bestuur. Dit zal zich niet alleen op de website manifesteren, maar ook in De Derde Dinsdag. Zo zullen er frequenter advertenties in De Derde Dinsdag verschijnen. Natuurlijk is dit ook gestoeld op de successen van de acquisitie. Ik zal zelf niet op zoek gaan naar mogelijke adverteerders, maar ik zal hiervoor wel pagina s beschikbaar stellen. Sinds vorig jaar wordt Synthese, nu Discorsi, ook weer uitgebracht. Dit levert uiteraard de vraag op hoe De Derde Dinsdag en Discorsi zich tot elkaar verhouden en moeten verhouden. In mijn visie is

13 13 Discorsi een diepgaander blad met artikelen die een achtergrond schetsen voor zaken die op dit moment spelen. De Derde Dinsdag daarentegen zal wat meer focussen op korte, luchtigere artikelen en degelijke met een nadruk op een minder serieuze toon. Door deze verhouding hoop ik dat we een breed spectrum van studenten en leden kunnen aanspreken zonder dat we ons in elkaars vaarwater bevinden. Ondersteuning bestuur Zoals ik eerder aangaf, zijn de taken van de secretaris niet altijd even zichtbaar. Dit is ook het geval met mijn derde punt van focus: het ondersteunen van het bestuur. Als vicevoorzitter zal ik met de voorzitter meegaan naar vergaderingen en regelmatig met hem spreken over de koers van het bestuur en de stand van zaken. Verder zal ik waar nodig de rest van het bestuur ondersteunen. Ik zal op het gebied van acquisitie samenwerken met de penningmeester. Ik zie het als mijn taak, samen met het dagelijks bestuur, om de rest van het bestuur in staat te stellen zich in te zetten voor de leden. Verder ga ik samen met de voorzitter en de penningmeester proberen promotieartikelen van Machiavelli op te zetten. Hierbij moet gedacht worden aan truien, pennen en dergelijke. Dit zal op lange termijn helpen onze zichtbaarheid te vergroten. Social media Social media zijn nu al een paar jaar in gebruik voor de promotie van activiteiten en andere zaken die gerelateerd zijn aan de vereniging. Deze lijn zet ik door in mijn beleid. Hieronder valt het aanmaken van evenementen, het delen van stagemogelijkheden en foto s. Als de nieuwe website er is, zal het aantal foto s op Facebook verminderen. Een paar zullen dan gebruikt worden als teaser om leden naar de website te halen. Verder is reeds een Facebookgroep opgericht voor politicologiestudenten van het jaar Dit heb ik samen met de coördinator onderwijs gedaan. Wij zagen dit als een goed initiatief van het vorige bestuur en wij konden ons vinden in de redenen die werden aangedragen in het vorige beleidsplan. In deze groep maken we ook reclame voor activiteiten en evenementen. Spam en tweedehandsboekverkoop worden tegengegaan.

14 14 Samenvattingen In het verlengde van deze Facebookpagina, ligt het beleid ten aanzien van samenvattingen. Ik heb de laatste paar jaar een enorme hoeveelheid aan samenvattingen en begrippenlijsten zien langskomen in de Facebookgroepen van eerste- en tweedejaars. Het overvloedige aanbod in de Facebookgroep heeft mij doen besluiten om geen samenvattingen meer te laten produceren om te verkopen. Ten eerste ben ik van mening dat de er een toereikend aanbod is aan samenvattingen voor onze leden. Een punt waar ik naar wil kijken, is of Machiavelli kan inspelen op deze ontwikkeling. Dat wil zeggen, de samenvattingen zelf opslaan en deze in de groep online zetten of de samenvattingen laten checken op kwaliteit en dergelijke. Dit zou de verkoop van losse samenvattingen kunnen vervangen en ik zie dit als een dienst aan onze leden. Conclusie Ik zie dit bestuur als een zeer capabel bestuur en ik ben blij dat ik deel uitmaak van deze groep. Door mij te focussen op drie punten wil ik mijn steentje bijdragen aan het succes van dit bestuur en de vereniging. Ik zal de nieuwe website tot zijn volste benutten, De Derde Dinsdag een solide basis proberen te geven en verder het bestuur en mijn voorzitter bijstaan waar dit nodig is. Het zal een zwaar jaar worden voor mijzelf maar ook voor de vereniging. De verhuizing loopt als een onvoorspelbare rode lijn door ons doen en laten. Ik voorzie dat de beoogde vernieuwingen niet zonder problemen zullen geïmplementeerd worden. Echter, dit is een mooie uitdaging en een unieke kans om te laten zien tot wat we in staat zijn. Roderick Witjas Secretaris

15 15 Penningmeester Continuering en vernieuwing zullen mijn jaar kenmerken Aankomend jaar heb ik de eer om mijzelf penningmeester van Machiavelli te mogen noemen. Naast dat dit een enorme eer is, brengt dit ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Omdat deze verantwoordelijkheid alleen gedragen kan worden met genoeg kennis bedank ik bij dezen Jesse Bolscher, die mij de eerste weken geholpen heeft en wegwijs gemaakt heeft met het boekhoudkundige programma. Voorgaande jaren stonden continuering, professionalisering, samenwerking en de acquisitiecommissie in het middelpunt van de beleidsplannen. Met deze pijlers in het achterhoofd introduceer ik graag mijn eigen visie op deze pijlers en voeg ik een punt van aandacht toe. Ik realiseer mij dat de functie van de penningmeester vooral bedoeld is om de continuïteit van de studievereniging te te waarborgen en daarnaast een nuchtere factor te zijn voor bestuursleden die met allerlei financieel niet haalbare ideeën komen. De pijlers die de kern van mijn beleidsplan vormen zijn: het verbeteren van de acquisitie, het opzetten van Machiavellipromotieartikelen en het heronderhandelen over het contract met Athenaeum. In het vervolg van mijn beleidsplan zal ik deze pijlers verder uiteenzetten. Bewaking van de financiële gezondheid van de studievereniging Ik ben mij ervan bewust dat de financiële gezondheid van de studievereniging de eerste prioriteit is van een penningmeester. Dit zal dan ook de rode draad zijn door mijn bestuursjaar. Naar mijn mening is de financiële huishouding gebaat bij een gestructureerde aanpak. Ik ben van plan om mij een keer per week bezig te houden met het boekhouden. Hiermee bedoel ik dat ik een keer in de week alle betalingen en inkomsten zal verwerken in het boekhoudprogramma. Daarnaast wil ik een vaste dag in de week declaraties en facturen betalen. Deze structuur moet mij in staat stellen om alle financiën ordelijk bij te houden waardoor datgene wat ik doe ook te begrijpen is voor de

16 16 Kascontrole Commissie (KasCo). Naast deze structuur wil ik intensief communiceren met de verschillende coördinatoren zodat ik ver voor de eindrekening van een activiteit een idee heb hoeveel er is uitgegeven en hoeveel er is binnengekomen. Hierdoor hoop ik een nuchtere factor te zijn bij het plannen van activiteiten. Dit moet echter niet ten koste gaan van de creatieve ideeën van mijn medebestuursleden. Hiervoor zal ik gedurende het jaar een gepaste middenweg moeten vinden. Verbetering van de acquisitie Ik vernam dat het oude bestuur pas later was begonnen met acquisitie en dat ze hier meer uit hadden kunnen halen. De raad die mij werd gegeven was dan ook om eerder te beginnen met de acquisitie. Naast dat ik eerder wil beginnen met de acquisitie ben ik de mogelijkheid aan het onderzoeken of de studievereniging voldoet aan een ANBI-status. Deze status maakt het voor bedrijven en organisaties mogelijk om te doneren zonder daar belasting over te betalen. Ik hoop dat door deze regeling doneren aan Machiavelli aantrekkelijker wordt en de acquisitie van Machiavelli beter tot zijn recht zal komen. Dit acquisitiejaar zal voor mij dan ook in het teken staan van opbouw. Het doel is om een fundament te leggen voor een acquisitiecommissie die door de komende jaren beter zal functioneren en de komende jaren Machiavelli veel meer baat heeft bij deze commissie en ook meer kan betekenen voor haar leden. Verder is het de bedoeling dat er halverwege het jaar nieuwe mensen de acquisitiecommissie komen versterken waardoor de opgebouwde kennis ook kan worden overgedragen aan volgende generaties. Promotieartikelen Samen met de voorzitter en de secretaris gaan we bekijken of we Machiavelli promotieartikelen kunnen uitgeven. Hoewel we met zijn drieën naar de mogelijkheden kijken zal ik mij het meest bezighouden met de promotieartikelen. Tijdens het Eerste Weekend zullen de eerste producten te koop zijn. Mogelijke winst zal gebruikt worden om toekomstige activiteiten grootser aan te pakken of interessanter te maken. Wij zijn ons, als bestuur, ervan bewust dat winst maken niet het doel is.

17 17 Heronderhandeling contract Athenaeum Als laatste wil ik het contract met Athenaeum Boekhandel hier bespreken. Volgens het contract dat wij nu hebben verloopt deze per juli 2015.Ik zal mij daarom gaan bezighouden met de heronderhandeling van dit contract. We zijn zeer te spreken zijn over Athenaeum Boekhandel en we zouden graag het contract verlengen, echter om alle opties open te houden zullen er gedurende dit jaar diverse offertes aangevraagd worden bij andere leveranciers van studieboeken. Het uitgangspunt is echter wel dat wij graag het contract met Athenaeum willen verlengen. Dit zal dan ook het voornaamste streven zijn wat betreft dit punt. Conclusie Aankomend jaar wordt een enorm druk en interessant jaar waarin ik hoop meerdere dingen te bereiken waar Machiavelli baat bij heeft. De vereniging moet financieel gezond blijven. Daarom zal ik gestructureerd te werk gaan waardoor de KasCo mij zonder moeite kan controleren. Ik hoop aan het eind van het jaar een basis te hebben gelegd voor de acquisitiecommissie waarmee in aankomende jaren verder gewerkt kan worden. Verder zal ik proberen promotieartikelen op te zetten die als aanvulling op de acquisitie zal moeten fungeren. Tot slot zal ik mij gaan bezighouden met de heronderhandeling van het contract met Athenaeum. Kortom, dit wordt een mooi en indrukwekkend jaar! Vincenzo Gomes Penningmeester

18 18 Coördinator Onderwijs Mijn commissies gaan mij enorm helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren Machiavelli streeft naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, de positie van studenten binnen de opleiding en het studieklimaat. Dit is al vanaf de oprichting van onze studievereniging, 50 jaar geleden, een doel. De coördinator onderwijs bezit daarmee een belangrijke functie binnen Machiavelli. Ik ben vereerd dat ik mag voortbouwen op mijn voorgangers. Ik wil in het bijzonder Pepijn Maas bedanken, die de functie van coördinator onderwijs op een uitstekende wijze heeft vervuld en zo een goede basis heeft gelegd voor het werk dat ik dit jaar ga oppakken. Ik kijk er erg naar uit om coördinator onderwijs te zijn en de studie naar een hoger niveau te krijgen. In mijn persoonlijke beleidsplan zal ik aandacht schenken aan onder meer mijn commissies, de ontwikkelingen in het studieprogramma, mijn streven naar openheid en de te organiseren activiteiten, zoals de voorlichtingsmiddagen. Onderwijscommissie en PA-raad De onderwijscommissie herbergt studenten uit verschillende jaarlagen en is in staat om de veranderingen in de kwaliteit van het onderwijs in de gaten te houden. De commissieleden zijn betrokken en hebben goed in de gaten wat er speelt binnen de opleiding. Ik ben er van overtuigd dat de onderwijscommissie mij enorm gaat helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De propedeuse-afgevaardigdenraad (PA-raad) bestaat uit eerstejaarsstudenten, die het niveau van het onderwijs in het eerste jaar in gaten houden. We zullen ongeveer één keer in de maand samenkomen. De raadsleden oordelen en discussiëren over de hoorcolleges, de werkgroepen, de docenten en andere zaken die relevant zijn voor de studenten in het eerste jaar. Omdat er in de PA-

19 19 raad uit elke werkgroep studenten zijn vertegenwoordigd, kan er een compleet beeld worden geschetst van het eerste jaar. Mijn commissies zijn na hun eerste vergadering niet gesloten voor studenten die alsnog besluiten om in een commissie te willen. Veel studenten willen de eerste weken of maanden het verloop van hun studie aankijken, voordat ze besluiten actief te zijn in een commissie. Ik zal door het jaar heen duidelijk maken dat ze, bij interesse voor één van de commissies, mij kunnen bereiken voor meer informatie. Actuele thema s Dit studiejaar zijn er veel veranderingen binnen de vakken. Dat wordt vooral veroorzaakt door wisselingen onder de docenten. In het eerste jaar zijn PSP, PT en IPO in zijn geheel of gedeeltelijk van docent veranderd. In het tweede jaar zijn docenten bij PE en PTG veranderd. Het is van belang dat de veranderingen in lesprogramma s van die vakken goed in de gaten worden gehouden. Ik heb goed in beeld waar het vorige jaren goed en minder goed ging. In samenwerking met de docenten wordt er gekeken wat de verbeteringen dit jaar zijn. Het is daarom belangrijk dat ik goed contact onderhoud met de eerstejaarscoördinator (Bram Creusen) en tweedejaarscoördinator (Anja van Heelsum). Een thema dat in mijn commissies vaak aan bod zal komen is de verhuizing naar het Roeterseilandcomplex. Het settelen in een nieuwe omgeving gaat altijd gepaard met (kleinere en grotere) problemen en dat is ook bij deze verhuizing het geval. In mijn functie spreek ik veel met de studenten, net zoals dat mijn commissieleden dat doen. Mijn doel is om de veelvoorkomende onderwerpen duidelijk te noteren, zodat er oplossingen voor gevonden kunnen worden. Dit zal gaan via de faculteitsvereniging van de FMG, die in goed contact staat met de UvA. Een ander thema dat aandacht krijgt is de invoering van het bindend studieadvies (BSA) in het eerste jaar. Dit zal voornamelijk in de PA-raad een onderwerp van discussie zijn, omdat deze generatie studenten de eersten is die met het BSA te maken krijgt. Er zullen veranderingen plaatsvinden die voor de studenten als lastig of als probleem kunnen worden ervaren. De PA-raad is een goede plek om deze problemen vast te stellen en door te geven aan de opleiding.

20 20 Contact met de opleiding Machiavelli in het algemeen en de coördinator onderwijs in het bijzonder hebben een hele goede band met de opleiding. Onze klachten en adviezen worden serieus behandeld en we worden regelmatig uitgenodigd bij gesprekken over de opleiding. Ik neem als adviserend lid plaats in de opleidingscommissie, waarin ook drie docentleden en drie studentleden zitten. Er is goed contact met de studentleden, wat betekent dat we samen sterker kunnen staan. Daarnaast probeer ik een goede band op te bouwen met de docenten. Ik zal minder contact hoeven te zoeken met een docent wanneer er zich weinig problemen voordoen, maar in alle gevallen moeten we elkaar kunnen vinden. Dat kan ook handig zijn voor komende activiteiten. Ik streef er naar dat het contact tussen de docent en de student goed en intensief blijft. Met de verhuizing naar het Roeterseilandcomplex is de fysieke afstand tussen docent en student groter geworden. Studenten zijn er niet zeker of ze de docenten op de bovenste verdiepingen zomaar kunnen bereiken, of dat ze hiervoor een pasje nodig hebben. Ik wil ervoor waken dat de academische gemeenschap even hecht blijft als het geval was op het Binnengasthuisterrein. Dit kan door middel van verschillende activiteiten, zoals een kroegcollege en een sportwedstrijd tussen docenten en studenten. Ik heb inmiddels al gemerkt in de gesprekken met de docenten dat zij ook begaan zijn met de docent-studentinteractie. Vanuit de opleiding is er zeker vraag naar zulke activiteiten, dus ik ben ervan overtuigd dat beide partijen elkaar buiten de collegezalen zullen zien. Openheid en transparantie Het is niet altijd duidelijk geweest wat de werkzaamheden van de coördinator onderwijs zijn. Ik wil de studenten duidelijker maken wat mijn taken zijn, welk werk ik samen met mijn commissies uitvoer en wat de resultaten zijn die we boeken. Deze grotere openheid richting de studenten kan via verschillende manieren tot stand worden gebracht. Als de nieuwe website online is, zal die een prominentere plaats krijgen en worden de berichten daar meer gelezen. Daarnaast kan ik de studenten op de hoogte houden via de Facebookgroepen van de verschillende studiejaren en via de Derde Dinsdag.

Halfjaarverslag 2014-2015 51 ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Halfjaarverslag 2014-2015 51 ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Halfjaarverslag 2014-2015 51 ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Eva Kristel Roderick Witjas Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Robin Verheij Sammie Peters Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U.

Beleidsplan. 60 ste bestuur der M.F.V.U. Beleidsplan 60 ste bestuur der M.F.V.U. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 60 ste bestuur der Medische Faculteitsvereniging aan het VU medisch centrum. In dit beleidsplan beschrijven wij onze

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Beleid A Eskwadraatbestuur lekker belangrijk

Beleid A Eskwadraatbestuur lekker belangrijk Beleid A Eskwadraatbestuur 2005-2006 lekker belangrijk Rianne t Hoen (voorzitter) Sweitse van Leeuwen (secretaris) Lotte van den Berg (penningmeester) Arjon van Lange (commissaris intern) Peter van de

Nadere informatie

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân In verscheidenheid verenigd 0 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 2 Visie en doelstellingen 3 Het beleid -Leden en promotie -Activiteiten -Politiek -Financiën 4 Evaluatie

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU

Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU Beleidsplan 62 e bestuur der MFVU 2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het 62e bestuur der Medische Faculteitsvereniging VUmc, MFVU. In dit beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan kandidaatsbestuur

Beleidsplan kandidaatsbestuur Beleidsplan kandidaatsbestuur 2016-2017 Voorzitter Iris Schröder Secretaris Yana Mechielsen Penningmeester Janne Prinsen Vicevoorzitter Marjolein Joosten Onderwijscommissaris Doortje Rijpma 10 mei 2016

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 50 ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts: Jesse Bolscher, Jacob Meijer, Lucas Vroemen, Daan Tillie, Marius Troost, Fien de Vos, Pepijn Maas Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 1 ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind

BELEIDSPLAN. bestuur XIII o.d.z. Goed Gezind BELEIDSPLAN bestuur XIII 2017-2018 o.d.z. Goed Gezind Beleidsplan Bestuur XIII 2017-2018 Lieve leden, Met trots presenteren wij het beleidsplan van het XIIIe bestuur der Studievereniging Babel. Wij voelen

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Wat is Integrand?... 4 Missie en visie... 4 Core business... 4 Structuur van Integrand...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7 Werkplan VUUR 16-17 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Doelen 4 Financiën 5 Commissies 6 Jaarplanning 7 2 Voorwoord Dit jaar heeft de Universiteit Utrecht een weer nieuwe koers ingezet. Tijdens de presentatie van

Nadere informatie

Samenwerking Kwaliteit Diversiteit

Samenwerking Kwaliteit Diversiteit Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân bestuur Meister I 2016/2017 Samenwerking Kwaliteit Diversiteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Het beleid 3.1 Leden en promotie 3.1 Activiteiten

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015

Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Beleidsplan Kandidaatsbestuur 2014-2015 Algemene Ledenvergadering 2 oktober Klaas Wilts - Voorzitter Tineke Ellens - Secretaris Marlies Kok - Penningmeester Lotte Hermans - Commissaris Intern Mark van

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Nieuwe Achtergracht WV Amsterdam T +31(0) E W 1

Nieuwe Achtergracht WV Amsterdam T +31(0) E W  1 Nieuwe Achtergracht 166 1018 WV Amsterdam T +31(0)20 525 2139 E info@svmachiavelli.nl W www.svmachiavelli.nl 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorzitter 6 Secretaris 11 Penningmeester 15 Coördinator Onderwijs

Nadere informatie

JMA jaarkader. 2014-2015 concept

JMA jaarkader. 2014-2015 concept JMA jaarkader 2014-2015 concept INHOUDSOPGAVE Voorwoord...1 Hoofdstuk 1 - Doelen voor 2014-2015...3 Van ABP naar hernieuwde samenwerking Milieudefensie...3 Positioneringstraject...3 Criteria partnerships...3

Nadere informatie

F r a c t i e S t i m u l u s 1

F r a c t i e S t i m u l u s 1 F r a c t i e S t i m u l u s 1 L i s a n n e S w a g e r Beste TSB-student! Mijn naam is Lisanne Swager. Ik ben tweedejaars studente Personeelwetenschappen aan Tilburg University. Op dit moment ben ik

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Beleidsplan Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen Bestuur Van Vugt I September 2016

Beleidsplan Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen Bestuur Van Vugt I September 2016 Beleidsplan Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen Bestuur Van Vugt I September 2016 Beste leden, Hierbij presenteren wij het beleidsplan voor de komende bestuursperiode. Als bestuur zijn wij gezamenlijk tot

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Sponsorpakketten Genius Loci

Sponsorpakketten Genius Loci Sponsorpakketten Genius Loci De hieronder voorgestelde sponsorpakketten zijn de vaste mogelijkheden voor sponsoring die wij als vereniging aanbieden. De Sponsorcommissie acht deze opties het meest aantrekkelijk

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Onderzoek. VIP, Studievereniging Psychologie Groningen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen E. vip.gmw@rug.nl T. + 31 50 3636323 www.vipsite.

Onderzoek. VIP, Studievereniging Psychologie Groningen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen E. vip.gmw@rug.nl T. + 31 50 3636323 www.vipsite. Daniëlle van Goor Iris Mariken de Wit Simone Willigers Charlotte Frederike Saida Focke Desley Alexandra Maria van der Zande Voorzitter Secretaris Penningmeester Interne contacten Externe contacten VIP,

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Studievereniging Machiavelli Halfjaar ALV. Maandag 24 februari 2014 Oudemanhuispoort A0.08

Studievereniging Machiavelli Halfjaar ALV. Maandag 24 februari 2014 Oudemanhuispoort A0.08 Studievereniging Machiavelli Halfjaar ALV Maandag 24 februari 2014 Oudemanhuispoort A0.08 Aanwezigen: Simone Boes, Jesse Bolscher, Vincent Breedeveld, Bart van Bruggen (voorzitter Presidium), Aïcha Chaghouani,

Nadere informatie

International Study Project

International Study Project International Study Project International Study Project Het International Study Project (ISP) is een studie project in het buitenland, waarbij een groep van 24 laatstejaars bachelor- en masterstudenten

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING Oud en Nieuw Datum: 6 mei 2016 VOORWOORD Beste leden, Vorig jaar is er voorzichtig begonnen met het opnieuw tot leven brengen van de ASVA Alumnivereniging. Veel mensen

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar 2017-2018 Integrand Groningen Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Algemeen 4. Wat houdt een bestuursjaar Integrand Groningen in? a.

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Voor Roy. Nieuwe Achtergracht WV Amsterdam T +31(0) E W 1

Voor Roy. Nieuwe Achtergracht WV Amsterdam T +31(0) E W  1 Voor Roy Nieuwe Achtergracht 166 1018 WV Amsterdam T +31(0)20 525 2139 E info@svmachiavelli.nl W www.svmachiavelli.nl 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorzitter 6 Secretaris 11 Penningmeester 15 Coördinator

Nadere informatie

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013 Beleidsplan van het XXIIe bestuur der 2012-2013 I. Voorwoord II. Beleidspunten III. Belangenbehartiging IV. Begroting V. Toelichting op de begroting VI. Nawoord Pagina 1 van 10 I. Voorwoord Beste lezer,

Nadere informatie

Beleidsplan. Steven Hannink Sara Ham

Beleidsplan. Steven Hannink Sara Ham Beleidsplan Bestuur Machiavelli 2010 2011 Steven Hannink Sara Ham Jasper Groot Estée Peeters Lotte Ruppert Mara van Waveren Tobias de Graaf Voorzitter Penningmeester Secretaris Coördinator Onderwijs Coördinator

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

Informatieboekje Sollicitanten Studievereniging Machiavelli 2015

Informatieboekje Sollicitanten Studievereniging Machiavelli 2015 Informatieboekje Sollicitanten Studievereniging Machiavelli 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is Machiavelli?... 4 Raden en Commissies... 5 Voorzitter... 7 Secretaris... 10 Penningmeester... 13 Coördinator

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 CT voor Dummies Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 Voorwoord Het gaat goed met de Cirkeltijgers! Kijk naar het ledenaantal, kijk naar de financiële situatie en voel

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten Beleidsplan VIA 2014-2015 Bert de Groot Mediha El-Kebir Jan Tatoušek Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten 1 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FACULTEITSVERENIGING RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN Ibn Battuta. Introductieplan

FACULTEITSVERENIGING RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN Ibn Battuta. Introductieplan Introductieplan De introductieperiode is voor nieuwe studenten een belangrijke tijd. Voor Faculteitsvereniging is dit de kans om deze studenten op een goede manier kennis te laten maken met de vereniging.

Nadere informatie

Ibn Battuta. Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Ibn Battuta

Ibn Battuta. Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Ibn Battuta Beleidsplan 2016-2017 56e bestuur Faculteitsvereniging Speerpunten Professionaliseren Carrièregerichtheid verbeteren Internationaliseren Commissiebeleid verbeteren Introductieplan opstellen Deze speerpunten

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015. Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Beleidsplan 2014-2015. Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen Beleidsplan 2014-2015 Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen Voorwoord De Facultaire Studentenraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) 2014 2015 bestaat uit twaalf betrokken

Nadere informatie

Beleidsplan 17 e bestuur der S.D.V.N. Dance Fever

Beleidsplan 17 e bestuur der S.D.V.N. Dance Fever Beleidsplan 17 e bestuur der S.D.V.N. Dance Fever 2016 2017 Voorzitter Secretaris Penningmeester (Vicevoorzitter) Commissaris Dans Commissaris Intern Commissaris Extern Lieke Oppers Leonie Vonk Bas Broere

Nadere informatie

JAARPLAN Christen-Democratisch Jongeren Appèl 2016

JAARPLAN Christen-Democratisch Jongeren Appèl 2016 JAARPLAN Christen-Democratisch Jongeren Appèl 2016 Voorwoord Waarde leden, Voor jullie ligt het nieuwe beleidsplan (jaarplan) van het CDJA voor het jaar 2016. Dit jaar hebben we gekozen voor een andere

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? Voorzitter Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

Visie en Beleid 2015-2016

Visie en Beleid 2015-2016 Visie en Beleid 2015-2016 21 e bestuur Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen Maaike Bollemaat - Voorzitter Amanda van der Heiden - Secretaris Daniël Petri - Penningmeester Evelien Flikweert

Nadere informatie

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden AEGEE-Leiden sponsormogelijkheden Introductie Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Huishoudelijk Reglement van Studievereniging CONGO _ _ Pagina 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Artikel 1 1. Leden hoeven zich niet elk jaar

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Beleidsplan 2015-2016 1. Voorwoord Aankomend jaar viert ASCI haar eerste jubileum! Het eerste lustrum zal uitbundig gevierd worden tijdens de Lustrumweek die door

Nadere informatie

Wie zaait zal oogsten!

Wie zaait zal oogsten! Wie zaait zal oogsten! Investeren in de toekomst Bestuur Semper Florens Semper Florens Sponsorcatalogus 2015/2016 1 Introductie Semper Florens is de studievereniging van de Bachelor opleiding Plantenwetenschappen

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012

Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012 Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012 Remy Middelhoff Voorzitter Stijn Peeters Vice-voorzitter Justin Hoek Penningmeester Tessa Stoffelsen Onderwijscommissaris Merel van Zelderen Secretaris Versie 2,

Nadere informatie

Congo s protocol bestuursvorming

Congo s protocol bestuursvorming Congo s protocol bestuursvorming 1 Inhoud Voorwoord 3 Afkortingen lijst 4 Aanstelling MotivaCie 5 Aanstelling nieuw bestuur 6 Conclusie/Discussie 8 2 Voorwoord Amsterdam, 07-10-2014 In 2009 is er bij Congo

Nadere informatie

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP?

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? BESTUURSINFORMATIEBOEKJE 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator Ontspanning

Nadere informatie

Studievereniging Machiavelli

Studievereniging Machiavelli Studievereniging Machiavelli Bestuur 2006/2007 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave Algemeen blz. 3 Voorzitter blz. 5 Penningmeester blz. 8 Secretaris blz. 10 Politieke Activiteiten Coördinator blz. 12 Sociale

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT DWARS JOVD CDJA Pink! ROOD JS Perspectief JD INHOUDSOPGAVE Doel HR 3 Algemene bepalingen 3 Financiën 4 De stichting 5 Bestuur 5 Raad van Toezicht 6 Vergaderingen 6 Activiteiten

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beleidsplan. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur

Beleidsplan. Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur Beleidsplan Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur Bestuur 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorzitter 4-5 Secretaris 6-7 Penningmeester 8 Algemeen Bestuurslid 1 - Jaarplanning 9-11 Algemeen Bestuurslid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl

Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl DE VERENIGING LEDENPAS Albion is de studievereniging van de studie Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Als studievereniging is het onze taak

Nadere informatie

Beleidsplan studievereniging SEC 2013/2014

Beleidsplan studievereniging SEC 2013/2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2013/2014 In dit document kan je alle informatie over het bestuurs en de studievereniging van Sociologie vinden. 1 Beste lezer, Voor de 25ste keer wisselt SEC van bestuur.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014 Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het 1 september 2013 1 maart 2014 I. Voorwoord II. Beleidspunten a. Toegankelijkheid b. Professionaliteit c. Continuïteit III. Nawoord Pagina 1 van 7

Nadere informatie

Motivaties Kandidaatstellingen

Motivaties Kandidaatstellingen Jonge Democraten Groningen Motivaties Kandidaatstellingen Voor het 39e bestuur Matt Veerkamp 13-6-2017 Matt Veerkamp voor Voorzitter Beste sociaal-liberalen, De afgelopen maanden ben ik met veel plezier

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS! Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Als bestuurslid

Nadere informatie