Software Project Management Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software Project Management Plan"

Transcriptie

1 Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1

2 Contents 1 Overzicht Samenvatting project Doel, scope en objectieven Aannames en beperkingen Deliverables Samenvatting planning Evolutie van SPMP Referenties 3 3 Definities 4 4 Organisatie project Externe interfaces Interne interfaces Rollen Management plannen Start-up plan Schatting Personeelsplan Verwerving van middelen Werkplan Activiteiten en planning Middelen Controle plan Requirements controle Planning controle Kwaliteitscontrole Rapportering Risico management plan Technische plannen Software proces Methoden, tools en technieken Ondersteunende plannen Configuration management plan Testplan Documentatieplan Kwaliteitsplan Problemen

3 1 Overzicht 1.1 Samenvatting project Doel, scope en objectieven Het doel van dit project is het ontwerpen en implementeren van een webapplicatie die het toelaat om wetenschappelijke publicaties te beheren en raad te plegen. Dit zal nuttig zijn voor studenten en doctoraat-studenten die zich bezig houden met onderzoek om informatie over hun onderwerp naar keuze te kunnen raadplegen. We noemen dit systeem PEN, wat een afkorting is voor Paper Exchange Network. Het moet mogelijk zijn om publicaties up te loaden op verschillende manieren en deze ook te verwijderen. De applicatie kent aan elke publicatie een score toe. Publicaties moeten kunnen worden opgezocht, niet enkel op dit systeem, maar ook gebruikmakende van gelijkaardige systemen. Het systeem stelt bepaalde papers voor aan een gebruiker a.d.h.v. verzamelde informatie omtrent deze gebruiker. Er kan een sociaal netwerk worden opgebouwd met de papers en gebruikers. Gebruikers kunnen tags en commentaar toevoegen aan papers alsook statistieken consulteren. Tot slot biedt deze applicatie ook ondersteuning voor een mobiele webbrowser. Voor een uitgebreid overzicht van de vereisten wordt verwezen naar het SRS. Alle broncode is beschikbaar op GitHub, de documenten zijn terug te vinden op Dropbox en de vooruitgang is de vinden op de Trello Boards. Dit project behoort tot het vak Software Engineering gegeven aan de Vrije Universiteit Brussel Aannames en beperkingen Er gelden de volgende aannames en beperkingen onderverdeeld in verschillende categorien: Documentatie De opgeleverde documenten volgen de standaard gedefinieerd door IEEE. Alle documenten moeten in het Engels of Nederlands geschreven worden. Alle documenten moeten beschikbaar worden gesteld in PDF-formaat. Alle vergaderingen moeten gedocumenteerd worden. 1

4 Programmeertaal Enkel JavaScript, HTML5, CSS en SQL mogen gebruikt worden. Er moet gebruik gemaakt worden van een testing framework. Bijkomende frameworks of bibliotheken moeten open-source en vrij beschikbaar zijn. Het gebruik van een bepaald framework moet gemotiveerd worden. Infrastructuur Andere De applicatie moet werken met Wilma als backend en een moderne browser als frontend. De mobiele versie van de applicatie moet werken op een Android toestel. GitHub moet gebruikt worden als repository. Het systeem moet eenvoudig te installeren zijn. De grafische interface moet simpel en aantrekkelijk zijn. Alle documenten moeten online beschikbaar zijn. De code moet duidelijk gedocumenteerd zijn. Het software proces moet iteratief en incrementeel zijn. De deadlines zijn: 15/12/2014: Eerste iteratie 03/03/2015: Tweede iteratie 15/05/2015: Derde iteratie Deliverables De volgende documenten en artefacten moeten elke iteratie opgeleverd worden: Software Project Management Plan (SPMP) Software Test Plan (STP) Software Requirements Specification (SRS) Software Design Document (SDD) Meeting minutes van alle meetings Source code Unit tests 2

5 1.1.4 Samenvatting planning Datum Activiteit 15/11/2014 Inleveren SPMP 19/11/2014 Inleveren eerste versie documenten 15/12/2014 Einde iteratie 1: opleveren documenten en code 19/12/2014 Presentatie iteratie 1 03/03/2015 Einde iteratie 2: opleveren documenten en code 11/03/2015 Presentatie iteratie 2 20/04/2015 Einde iteratie 3: opleveren documenten en code 22/04/2015 Presentatie iteratie 3 15/05/2015 Einde iteratie 4: opleveren documenten en code 20/05/2015 Presentatie iteratie Evolutie van SPMP Alle veranderingen in het SPMP worden besproken met het hele team. Een meerderheid van het team moet akkoord gaan met deze veranderingen, alvorens ze worden doorgevoerd. Alle veranderingen dienen gedocumenteerd te worden om het SPMP up-to-date te houden. Dit is de verantwoordelijkheid van de Project Manager. Bij elke iteratie zal er ook een nieuwe versie van het SPMP verschijnen, het versienummer wordt aangeduid onder de titel. 2 Referenties GitHub Trello board Dropbox folder ShareLaTeX Wilma portaal jquery JSHint QUnit JSDoc CodeClimate Travis CI se1 1415/PEN.html

6 3 Definities SPMP STP SRS SDD PM RM DBM SM DM Web CM QA TM Software Process Management Plan Software Test Plan Software Requirement Specification Software Design Document Project Manager Requirement Manager Database Manager Server Manager Design Manager Webmaster Configuration Manager Qualtiy Assurance Test Manager 4 Organisatie project 4.1 Externe interfaces Er wordt geen gebruik gemaakt van externe personen, organisaties,... in verband met het ontwerp en implementatie van het systeem. Wel is het mogelijk om te overleggen met de klant, in dit geval dr. Ragnhild Van Der Straeten en Mr. Jens Nicolay. Vragen in verband met de infrastructuur (nl. Wilma) kunnen gericht worden aan Mr. Dirk Van Deun. 4.2 Interne interfaces Het hele project wordt gemaakt door Jens Nevens, Sander Lenaerts, Nassim Versbraegen, Jo De Neve en Jasper Bevernage. Communicatie gebeurd via de mailinglijst die voorzien werd via het Wilma systeem, nl. Ook kan het Trello board gebruikt worden om te communiceren, al dient dit meer om to-do s, requirements of andere informatie te raadplegen. De issue tracker van GitHub zal gebruikt worden om bugs en andere issues in de code te rapporteren en op te lossen. 4

7 4.3 Rollen In ons team heeft ieder teamlid een of meerdere rollen. De activiteiten van elke rol zijn als volgt gedefinieerd: 1. Project Manager: Schrijven van SPMP. Coördinatie van het team. Contactpersoon voor teamleden. Bevestigen van genomen beslissingen. Verzekeren dat deadlines gerespecteerd worden. Verzekeren van kwaliteit documenten. 2. Requirements Manager: Schrijven van SRS. Overleggen met klant in verband met vereisten. Prioriteiten bepalen en zorgen dat ze gerespecteerd worden. 3. DB Manager: Ontwerpen en onderhouden van de database. 4. Server Manager: Inrichten en onderhouden van de server. 5. Design Manager: Schrijven van SDD. Ontwerpt de architectuur voor het systeem. 6. Webmaster: Houdt de portaalsite up to date. 7. Configuration Manager: Beheert de GitHub repository. Beheert de tools gebruikt door het team. 8. Quality Assurance: Nakijken van source code. Nakijken van documenten. 9. Test Manager: Schrijven van STP. Beheert alle testbanken. Zorgt ervoor dat de tests het hele systeem dekken. 5

8 5 Management plannen 5.1 Start-up plan Schatting Een schatting in verband met de planning is in dit project niet van toepassing. Het project heeft een vaste deadline en deze mag niet overschreden worden Personeelsplan Ieder teamlid krijgt een rol toegewezen. Bovendien is er voor iedere rol ook een back-up voorzien, in geval van ziekte, afwezigheid,.... R = rol, B = back-up rol. Rol Jens Sander Nassim Jo Jasper Project Manager R B Requirement Manager R B Database Manager B R Server Manager R B Design Manager R B Webmaster B R Configuration Manager B R Quality Assurance B R Test Manager B R Ieder teamlid is bovendien ook lid van het implementatie-team, dus het schrijven van de code gebeurd door alle leden van het team Verwerving van middelen Alle middelen voor dit project zijn reeds aanwezig. De database, mailing lijst en server worden aangeboden door de Vrije Universiteit Brussel onder de vorm van de Wilma-infrastructuur. Alle andere middelen (vb. GitHub, ShareLaTeX, Trello,... ) zijn gratis en beschikbaar via een web-interface of vrij te downloaden. Aangezien het eindproduct een webapplicatie is, zal deze beschikbaar zijn op eender welke computer, alsook op eender welk type smartphone met internettoegang. 6

9 5.2 Werkplan Activiteiten en planning In onderstaande tabel staat de planning tot en met de eerste deadline. Dit is een periode van 8 weken. Week Verantwoordelijke Activiteiten Week 1-2 Hele team Zelfstudie JavaScript, HTML en CSS Hele team Opzoeken welke tools gebruikt kunnen worden. Hele team Organisatie van het team en het project. Jens (PM) Begin opstellen van SPMP. Sander (DBM) Ontwerpen en opstellen van database. Nassim (DM) Begin ontwerpen scenario 1. Jo en Jasper Opstellen requirements. Week 3 Jens (PM) Focus op schrijven van SPMP. Hele team Verder uitwerken van scenario 1. Week 4-5 Hele team Focus op uitwerken van scenario 1. Hele team Uitwerken van andere documenten. Sander en Nassim Inrichten van de server en stijl van de website bepalen. Week 6-7 Hele team Begin uitwerken scenario 3. Hele team Verder bepalen van stijl van de website. Week 8 Hele team Extra ruimte om alles extra te testen, debuggen, klaarmaken voor release. Nog te bepalen Voorbereiden presentatie. Deadline: 15/12/2014 Deze planning is nog zeer onderhevig aan veranderingen wegens een gebrek aan ervaring vanwege alle teamleden. Elk teamlid vindt het moeilijk om een correcte inschatting te kunnen maken over hoe lang een bepaalde taak zal duren en hoe snel we zullen vorderen. Dit is zeker een werkpunt en wordt ook behandeld in het Risico management plan Middelen Onderstaande middelen zullen gebruikt worden in dit project: Wilma server GitHub repository Trello board ShareLaTeX project MS Powerpoint Android smartphone 7

10 5.3 Controle plan Requirements controle De vereisten kunnen gevonden worden in het SRS, alsook op het Trello board. Op het Trello board zijn de vereisten onderverdeeld in 3 groepen, nl. to-do, busy en done. Veranderingen in de vereisten moeten altijd uitvoering besproken worden tussen de RM en de klant. Indien er een nieuwe vereiste opduikt, moet deze besproken worden in de eerstvolgende vergadering en toegevoegd worden aan het SRS Planning controle We hebben een ruwe schets van de planning tot aan de eerste deadline opgemaakt en gaan deze proberen te perfectioneren en ons hieraan te houden. Het uitbreiden en aanpassen van de planning is een verantwoordelijkheid van de PM, alsook erop toezien dat ieder teamlid zijn deadline respecteert. Tijdens elke vergadering wordt de vooruitgang van elk teamlid besproken en indien nodig wordt er bijgestuurd. Dit teamlid krijgt dan bijvoorbeeld extra hulp van een ander teamlid Kwaliteitscontrole De QA is verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de code. De QA kan hierbij ook gebruik maken van verschillende tools, zoals CodeClimate en Travis CI. Deze tools zijn geïtegreerd met de GitHub repository. Indien de QA een gebrek vind in de code, kan hij dit rapporteren op de GitHub issue tracker, hij kan de auteur van de code rechtstreeks contacteren of hij kan dit melden tijdens de eerstvolgende meeting. In de laatste week voor de deadline is het ook belangrijk dat er nog een grondige controle gebeurd van alle code Rapportering In sectie staan de op te leveren documenten beschreven. Deze documenten zijn vrij beschikbaar op de Dropbox folder van het project. Bij elke deadline worden alle documenten, samen met de source code en de test-cases per mail afgeleverd in een zip-file. Dit archief krijgt als naam se1-iterm, waarbij M het nummer van de iteratie is. De mail bevat ook een kort overzicht van alle opgeleverde documenten. 8

11 5.4 Risico management plan We hebben de volgende risico s gedentificeerd: 1. Onvoldoende kennis programmeertaal/tools Waarschijnlijkheid: Hoog Oplossing: Volgen van online cursus, lezen van tutorials/boeken, vragen aan teamlid 2. Falen van de server Waarschijnlijkheid: Laag Oplossing: Dirk Van Deun contacteren 3. Falen van een tool (vb. GitHub, ShareLaTeX, Trello) Waarschijnlijkheid: Laag Oplossing: Zoeken naar vervanging voor de tool 4. Slechte communicatie tussen teamleden Waarschijnlijkheid: Gemiddeld Oplossing: Zorg ervoor dat alle communicatie beschikbaar is voor alle teamleden. 5. Wegvallen van een teamlid Waarschijnlijkheid: Laag Oplossing: Teamlid met back-up rol neemt over. 6. Niet halen van de deadline Waarschijnlijkheid: Gemiddeld Oplossing: Goed bijhouden van alle vooruitgang. Gedeeltelijke vooruitgang proberen te demonstreren. 7. Foute interpretatie van vereisten Waarschijnlijkheid: Gemiddeld Oplossing: Overleggen met de klant en proberen om de vereiste correct te implementeren 8. Plotse verandering in vereisten Waarschijnlijkheid: Laag Oplossing: Overleggen met de klant en proberen om de vereiste correct te implementeren 9. Slecht inschatten hoe lang een taak zal duren Waarschijnlijkheid: Gemiddeld Oplossing: Gedurende het hele project, vooral in het begin, bijhouden hoelang elke taak geduurd heeft, om op deze manier ervaring te krijgen in het inschatten. 9

12 6 Technische plannen 6.1 Software proces Het software proces dat we gaan gebruiken is iteratief en incrementeel. We hebben besloten om een variatie op de SCRUM-methode toe te passen. Er wordt een wekelijkse vergadering georganiseerd waarin we de gemaakte vooruitgang bespreken, alsook de problemen die we tegenkomen en de opdrachten voor de volgende week. Deze wekelijkse vergaderingen vallen in het volgende groter kader: eerst worden de vereisten bepaald voor de volgende functionaliteit, dan wordt de functionaliteit ontwerpen en vervolgens gemplementeerd en getest. We hebben gekozen voor dit model omdat de agenda van het project ons verplicht om iteratief te werken en omdat het makkelijker en logischer is om incrementeel te werken. Tijdens elke increment ligt de focus op het uitwerken van 1 bepaald scenario/functionaliteit. 6.2 Methoden, tools en technieken De volgende methoden, tools en technieken zullen gebruikt worden: Tool Verklaring GitHub De GitHub repository wordt gebruikt als versioning systeem voor de code. Er zijn 2 vaste branches in de repository: de master branch en de develop branch. De master branch wordt gebruikt om stabiele, release-klare versies van de code op te zetten. De develop brancht wordt gebruikt voor de actieve ontwikkeling van het systeem. Telkens een nieuwe functionaliteit gempelemteerd moet worden kan een nieuwe feature branch aangemaakt worden. Indien deze functionaliteit volledig ontwikkeld en getest is, kan deze gemerged worden met de develop branch. De GitHub issue tracker zal ook gebruikt worden om fouten/bugs in de code te melden en gezamelijk proberen op te lossen. Trello Op Trello bevinden zich meerdere boards. Het board voor de vereisten wordt onderverdeeld in to-do s, busy en done. Er bestaat een board om de gebruikte tools en tutorials voor deze tools te raadplegen. Ten slotte is er ook een board om de afzonderlijke activiteiten van elk teamlid te loggen. Ook deze zijn onderverdeeld in to-do s, busy en done. ShareLaTeX Deze website wordt gebruikt om gezamelijk te kunnen werken aan de verschillende documenten die opgeleverd moeten worden. Zoals de naam al zegt worden ze allen geschreven in het LaTeX formaat. Dropbox Er is een openbare Dropbox folder aangemaakt waarop alle afgewerkte documenten op zullen verschijnen. 10

13 Tool jquery JSHint QUnit JSDoc CodeClimate Travis CI Verklaring Deze tool is een uitbreiding op JavaScript en zal ervoor zorgen dat het gemakkelijk is om vanuit de JavaScript-code door de HTMLpagina te navigeren, elementen op te vragen en aan te passen. Deze tool zorgt voor code-validatie en garandeert ook een gelijkaardige stijl en kwaliteit van de code Dit is een unit-testing framework Deze tool wordt gebruikt om documentatie te genereren voor de geschreven code Deze tool werkt samen met de GitHub repository en controleert de kwaliteit van de code, voert automatisch test-cases uit en meld mogelijke bugs door middel van statische analyse. Deze tool werkt samen met de GitHub repository en zorgt voor het automatisch uitvoeren van test-cases en integratie van de software. 7 Ondersteunende plannen 7.1 Configuration management plan Er is geen apart plan in verband met de configuratie van het project. Alle informatie over de gebruikte configuratie kan gevonden worden in sectie Testplan Alle informatie in verband met testen van de software kan gevonden worden in het STP. Ieder teamlid is verantwoordelijk voor het testen van de door hem geschreven software, maar nadien moet de Test Manager een overzicht hebben van alle tests en garanderen dat deze het hele systeem dekken. 7.3 Documentatieplan De documentatie voor de code zal gegenereerd worden door middel van de JSDoc tool. Hiervoor werd de volgende conventie afgesproken: commentaar blokken beginnen met /** en eindigen met */. De parameters en return waarden kunnen aangeduid worden respectievelijk. 7.4 Kwaliteitsplan Er is geen apart plan aangaande de kwaliteit van de software. Extra informatie kan hiervoor gevonden worden in sectie 4.3, onder de verantwoordelijkheden voor de QA en TM en in sectie

14 7.5 Problemen Problemen in verband met de code en de documenten kunnen gemeld worden op de GitHub issue tracker en het ShareLaTeX project, respectivelijk. 12

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn inhoud. Het

Nadere informatie

Software Project Management Plan for WiseLib

Software Project Management Plan for WiseLib Software Project Management Plan for WiseLib Wout Van Riel Mathieu Reymond Sam Vervaeck Yannick Verschueren Arno Moonens October 2014 1 Contents 1 Introductie 5 1.1 Project Overzicht...........................

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN Software Project Management Plan Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe Gaethofs, Pieter Meiresone, Sam Van den Vonder, Fernando

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen Vakgroep Computerwetenschappen Software Project Management Plan Arno De Witte, Romeo Van Snick, Vincent De Schutter, Silke Verhaeghe, Yannick Merckx

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan Software Quality Assurance Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 10-12-2010 Bram Bruyninckx Eerste iteratie 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan Michiel De Keyser Configuration Manager van Software Engineering groep 3 December 14, 2010 Versie Datum Beschrijving 0.1 3 November 2010 Eerste ruwe versie 0.2 3

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Post Mortem Review 1 Kristof Van Moffaert (QA Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen Kristof.Van.Moffaert@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 22 februari 2009 Document geschiedenis

Nadere informatie

Software Project Management Plan WiseLib

Software Project Management Plan WiseLib Software Project Management Plan WiseLib Wout Van Riel Yannick Verschueren Arno Moonens Mathieu Reymond se2-1415 14 Mei 2015 1 Contents 1 Introductie 5 1.1 Projectbeschrijving..........................

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Software Project Management Plan Diane De Coster (Project Manager) 1 e Master Burgelijk Ingenieur diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 22 Oktober 2008 Document geschiedenis

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN Software Project Management Plan Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe Gaethofs, Pieter Meiresone, Sam Van den Vonder, Fernando

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 31/10/2010 Tom Strickx Template 0.2 31/10/2010 Tom Strickx First draft 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN Software Project Management Plan Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe Gaethofs, Pieter Meiresone, Sam Van den Vonder, Fernando

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Software Project Management Plan Diane De Coster (Project Manager) 1 e Master Burgelijk Ingenieur diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 8 Maart 2009 Document geschiedenis

Nadere informatie

Verslag Vergadering 15 10/04/08

Verslag Vergadering 15 10/04/08 Verslag Vergadering 15 10/04/08 Software engineering: Groep 1 Titularis: Dirk Vermeir Begeleiders: Eline Philips 14 april 2008 Document geschiedenis Versie Datum Autheur Commentaar 0.1 14/04/2008 Nicolas

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Faculty of Applied Science Software Project Management Plan Beerend Ceulemans May 19, 2011 Version 0.7 Team Contact Info Beerend Ceulemans Michiel De Keyser Jeroen Heymans Georgi Nikolov Reinert Roux Ruben

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Software Engineering - Groep 1

Software Engineering - Groep 1 Software Engineering - Groep 1 Verslag vergadering week 0 Diane De Coster (Project Manager)- Laurens Teirlinck (Secretaris) 1 ste Master Ingenieurswetenschappen diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Software Engineering Group 3

Software Engineering Group 3 Software Engineering Group 3 Verslag vergadering week 2 Laurens Teirlinck (Secretaris) 1 e Master Ingenieurswetenschappen lteirlin@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 24 Oktober 2008 Document geschiedenis v1.0

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Matthias Caenepeel Adam Cooman Alexander De Cock Zjef Van de Poel 23 februari 2011 Versie 1.1 1 Aanpassingsgeschiedenis. 23/2/2011 versie 0.1:

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Test Document Kevin Hendrickx (Test Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be 17 mei 2012 1 Tabel 1: Document geschiedenis v5.0 17/05/2012

Nadere informatie

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Matthias Caenepeel Adam Cooman Alexander De Cock Zjef Van de Poel 20 mei 2011 Versie 3.0 1 Aanpassingsgeschiedenis. 23/2/2011 versie 0.1: Aanmaak

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Plan van Aanpak project Tetris Packing Groep: eii7aab Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Versie: 1.0 Inleiding 4 Projectomschrijving 5 Doel van het project

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Doel van het project! 5 Onderwerp van het project! 5 Invulling van het project! 6 Producten! 7 Functioneel Ontwerp! 7 Implementatierapport!

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Plan van Aanpak Business Project

Plan van Aanpak Business Project 1. Aanleiding en achtergrond van het project Soulco is een Belgische KMO die zijn activiteiten uitoefent in Afrika en het Midden- Oosten. Ze willen graag een nieuwe website omdat hun huidige website volledig

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 11/11/10 Matthijssens Roeland Eerste versie 1.1 25/11/10 Matthijssens Roeland Uses cases toegevoegd 1.1 11/12/10 Matthijssens Roeland

Nadere informatie

Samenwerkingscontract Project Big Data

Samenwerkingscontract Project Big Data Samenwerkingscontract Project Big Data Teamleden: Persoon 1 : Persoon 2 : Naam: Rachel Dominique Alberts Naam : Koen Jim Hofman Telefoon: +31 6 13308296 Telefoon: +31 6 108 67 637 E-mail: rd.alberts@outlook.com

Nadere informatie

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous 2006-2007 Voorwoord 1 Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 icafe 2.1 Het idee 2.2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

Januari 2011 nl. Diagnose Informatie Systeem

Januari 2011 nl. Diagnose Informatie Systeem Januari 2011 nl Diagnose Informatie Systeem Inhoud Introductie Voordelen Het systeem in het kort Kosten Demonstratie Introductie DiagnoseIS is een interactief platform voor het afnemen, scoren en rapporteren,

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Design Description Jeroen Nyckees (Design Manager) Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be 11 december 2011

Nadere informatie

Howto Subversion. 1. Subversion structuur en uitleg

Howto Subversion. 1. Subversion structuur en uitleg 1. Subversion structuur en uitleg Op de Adwise VDS server staan de repositories die gebruikt kunnen worden. Een subversion repository bevat alle projecten gerelateerd aan de betreffende repository. Adwise

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

Startersservice Thomas More

Startersservice Thomas More Gebruikte skills: Tedde Consult: Startersservice Thomas More Samenwerken ICT-geletterdheid Communiceren De vraag naar een website Tedde Consult is een onderneming geleid door studenten Bedrijfskunde van

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Projectplan. Elektronica-ICT Artesis. Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce

Projectplan. Elektronica-ICT Artesis. Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce Elektronica-ICT Artesis Projectplan Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce Projectplan ter voorbereiding van de bachelorproef en stage Academiejaar

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady.

pagina 1 van 5 Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady. pagina 1 van 5 Algemene Voorwaarden Website The Fat Lady 6 maart 2017 Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady. Wireframes Na de briefing door de

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

Software Project Management Plan Versie 1.2.0

Software Project Management Plan Versie 1.2.0 Versie 1.2.0 24-4-2006 biceps Samenvatting Dit is het (SPMP) voor het biceps project. Het project wordt uitgevoerd voor het vak 2IP40 aan de Technische Universiteit Eindhoven. De structuur van dit document

Nadere informatie

Design for Mobile. Projectplan CMD jaar 2. Remco Dekker Daan van Klinken Sybren Wartna CMD3A UXD

Design for Mobile. Projectplan CMD jaar 2. Remco Dekker Daan van Klinken Sybren Wartna CMD3A UXD I C I Projectplan CMD jaar 2 Remco Dekker Daan van Klinken Sybren Wartna CMD3A UXD INHOUDSOPGAVE IPHONE PLATFORM 3 DE IPHONE 4 APPS 5 AAN DE SLAG MET APPS 6 BRIEFING 7 KONGINNEDAG 8 LOWLANDS 9 BUSINESS

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

03. Statistieken van Mobiele apps

03. Statistieken van Mobiele apps W H I T E PA P E R I N 5 M I N U T E N J U L I 2 0 1 2 03. Statistieken van Mobiele apps Apps zijn er in vele soorten en maten. Een app met één simpele functionaliteit, een uitgebreide service-app, een

Nadere informatie

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Henrik Rexed & Joerek van Gaalen Voorstellen Joerek van Gaalen Performancetest specialist sinds 2005 Sinds 2014 CTO Computest Voorstellen

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-#######

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-####### Intake Conclusie & Aanbevelingen Datum Versie 1.0 Auteur Telefoon ###-####### Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 1 2. BESCHRIJVING APPLICATIE... 2 2.1. FUNCTIONEEL ONTWERP... 2

Nadere informatie

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : SAL/TM/001 - Sales Communication Adviser FUNCTIEFAMILIE : Retail AFDELING : Retail Job architecture VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Kwaliteit

Nadere informatie

Doel is, dat dit document uiteindelijk een visie formuleert, waar de volgende partijen achter kunnen staan:

Doel is, dat dit document uiteindelijk een visie formuleert, waar de volgende partijen achter kunnen staan: User Profile Repository Art Recommender Visie document Versie 2.0 1 juli 2011 Auteurs Hennie Brugman, technisch coordator CATCHPlus hennie.brugman@meertens.knaw.nl Doel is, dat dit document uiteindelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODEBRIDGE

ALGEMENE VOORWAARDEN CODEBRIDGE ALGEMENE VOORWAARDEN CODEBRIDGE Contactpersoon : Niels den Daas Mobiel : +31 (0)618 84 92 04 Telefoonnummer : +31 (0)172 53 23 09 E-mailadres : niels@codebridge.nl CodeBridge B.V. Projectscope 1. De projectscope

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie