Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak. project Tetris Packing"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak project Tetris Packing

2 Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Doel van het project! 5 Onderwerp van het project! 5 Invulling van het project! 6 Producten! 7 Functioneel Ontwerp! 7 Implementatierapport! 7 Testrapport! 7 Systeemdocumentatie! 7 Aanpak! 8 Projectmethodiek! 8 Fasen! 8 Sprints! 8 Product Owner! 9 Scrum Master! 9 Product Backlog! 9 Sprint Backlog! 9 Daily Scrum Meeting! 9 Programmeer technieken! 9 Project Hosting! 9 Risicofactoren! 11 Tijdnood! 11 Ziekte! 11 Verlies, beschadiging van werk! 11 Kennis! 11 Enthousiasme / inzet! 11

3 Projectorganisatie! 12 Rollen! 12 Team Leader (Geert Weening)! 12 Quality Manager (Mark Rietveld)! 12 Support Manager (Ron Talman)! 12 Plannings Manager (Ingmar te Raa)! 13 Development Manager (Leander Nijland)! 13 Process Manager (Daniel van Cleef)! 13 Resources! 13 Werkomgeving! 13 Hardware! 13 Kwaliteitsborging! 14 Testen! 14 Daily Scrum Meeting! 14 Codeconventie! 14 Document en code review! 14 Begeleiding! 14 Planning! 15

4 1. Inleiding Dit plan van aanpak dient als handleiding voor het project Tetris Packing. Het doel van dit document is het omschrijven van het project en bevat de afspraken die voor dit project gemaakt zijn. Het plan van aanpak wordt opgesteld voor aanvang van het project. Er kan van het plan van aanpak worden afgeweken, maar dan wordt het plan van aanpak zelf niet aangepast. Eventuele afwijkingen worden in de voortgangsverslagen opgenomen. Het plan van aanpak is verdeeld in een aantal hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk, Projectomschrijving wordt ingegaan op algemene zaken met betrekking tot het project. Het hoofdstuk Aanpak gaat in op de aanpak van het project. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke methodieken en technieken er gebruikt worden tijdens het project.

5 2. Projectomschrijving 2.1. Doel van het project Het doel van het project is het oplossen van het bin-packing probleem in een variant die wij invullen aan de hand van een Tetris-situatie. Het bin-packing probleem houdt zich bezig met het vullen van zogenaamde bin's. Een bin is een container met een van tevoren bepaalde beperkte inhoud. Deze bin's worden gevuld met een van tevoren bepaald aantal blokken. Deze blokken moeten van verschillende grootte zijn en zullen dus verschillende hoeveelheid aan ruimte in beslag nemen in de binʼs. Bij het oplossen van het bin-packing probleem is het van belang dat er zo weinig mogelijk bin's in gebruik zijn wanneer alle blokken in de bin's zijn gestopt. Ook is het van belang dat het oplossen van het probleem zo weinig mogelijk resources kost. Het bin-packing probleem kan zich voordoen in zowel een één-, twee- als driedimensionale wereld. Bij dit project hebben we ervoor gekozen om het 2D-bin-packing probleem op te lossen met eventuele uitbreiding naar het oplossen van het 3D-bin-packing probleem Onderwerp van het project Het binpacking probleem willen wij gaan oplossen in de context van het spel Tetris. Tetris is een computerspel waarbij je als speler een aantal blokken in een twee- of driedimensionale wereld op een dusdanige manier in elkaar schuift, zodat er zo min mogelijk tussenruimtes onstaan. Voor elk volledig aaneengesloten rij worden punten toegekend en verdwijnt de rij om plaats te maken voor de overige blokken. De blokken worden één voor één op het scherm gepresenteerd en verschijnen boven in het speelveld. De blokken vallen omlaag, waardoor de speler steeds minder tijd heeft om een blok in de juiste positie te zetten. De blokken zijn roteerbaar tijdens het vallen. Wanneer een blok de al geplaatste blokken of de onderkant van het speelveld raakt, dan is de positie van het blok definitief en verschijnt het volgende blok. Dit gaat zo door totdat de blokken op zijn of totdat de geplaatste blokken de bovenkant van het speelveld raken. In het eerste geval heeft de speler gewonnen. In het tweede geval heeft de speler verloren. De blokken kunnen verschillende vormen hebben en dus verschillende grootten ruimte in beslag nemen. Hieronder kun je de standaardvormen zien die je in Tetris kunt tegenkomen.

6 Hieronder kun je een voorbeeld zien van een Tetris speelveld. Het spelen van Tetris kun je zien als het oplossen van een variatie van het bin-packing probleem Invulling van het project Als invulling van het project willen wij bepaalde eigenschappen van Tetris gebruiken om een oplossing te vinden voor het bin-packing probleem. Wij gaan dus niet het spel Tetris ontwikkelen. De eigenschappen van Tetris die wij gaan gebruiken zijn: - Een veld is een tweedimensionaal vlak - Blokken van dezelfde standaardvormen - Blokken worden vanaf de bovenkant geplaatst - Als het blok geplaatst is, staat de positie van het blok vast Naast deze eigenschappen hebben wij ook zelf een aantal eigenschappen bedacht: - Regels verdwijnen niet na het vullen van een regel - Er wordt gebruik gemaakt van een vaste verzameling van blokken - De blokken worden door het algoritme gepositioneerd - De blokken bewegen niet meer uit zichzelf naar de onderkant toe Volgens bovenstaande eigenschappen kunnen we het onderwerp als volgt definieren: Er bestaat een 2-dimensionaal veld waarin de standaard tetris figuren (zoals hierboven beschreven) kunnen worden ingepakt. De breedte van het veld en de volledige set van blokken die ingepakt moeten worden zijn van te voren bekend. Het veld moet van onderaf gevuld worden en er moeten zo weinig mogelijk regels gevuld zijn als alle blokken ingepast zijn. De blokken mogen gedraaid worden, maar kunnen alleen in een rechte lijn naar beneden geplaatst worden. Neerzetten en schuiven is hierdoor niet mogelijk. Hiervoor heeft het veld een variabele hoogte en kan na doorloop van een plaatsing de efficientie vergeleken worden op basis van regels die in gebruik zijn.

7 2.4. Producten Tijdens het project zullen er naast de applicatie verschillende bijproducten opgeleverd worden. Deze worden samen met de applicatie in deze paragraaf besproken Functioneel Ontwerp Voor de implementatie wordt een ontwerp opgezet waarin de functionaliteit die geimplementeerd gaat worden staat beschreven. Dit is geen technisch ontwerp, maar een uitwerking van de functionaliteit zodat duidelijk is wat de requirements zijn van de verschillende onderdelen van de applicatie Implementatierapport Dit rapport bevat een verslag van de implementatie. Hierin staat wat voor beslissingen er zijn genomen tijdens het implementeren en waarom deze zijn genomen. Mochten er zich tijdens het implementeren problemen hebben voorgedaan, dan staan deze beschreven in het implementatierapport Testrapport In het testrapport staan de resultaten van de tests. Er wordt beschreven welke tests er uitgevoerd zijn, wat de resultaten van de gedane tests waren en wat er evenuteel nog gedaan moet worden om problemen die uit de tests naar voren kwamen op te lossen Systeemdocumentatie In de systeemdocumentatie staat de beschrijving van de verschillende onderdelen van de applicatie. In dit document staan bijvoorbeeld de Class Diagrams met uitleg.

8 3. Aanpak 3.1. Projectmethodiek Wij hebben besloten om Scrum te gebruiken als softwareontwikkelmethode. Dit houd in dat het projectduur onderverdeeld is in zogenaamde sprints of iteraties. Bij een scrum aanpak hoort onderstaand plaatje. Voorafgaand aan het project stellen we een product backlog op met de beoogde functionaliteit voor de applicatie. Daarna beginnen we met een sprint waarvoor een sprint backlog wordt opgezet met de functionaliteit die voor die sprint opgleverd moet worden. Elke dag dat we aan het project werken zal er een daily scrum meeting worden gehouden waarin we elkaar kort vertellen waar we mee bezig zijn en of er problemen zijn. Deze dagelijkse meetings maken het makkelijker om op tijd problemen te signaleren. Na elke sprint wordt er een product opgeleverd met de beoogde functionaliteit voor die sprint Fasen Volgens Scrum kan het project in drie fasen worden opgesteld: - Voorstudie - Ontwikkeling - Test & Oplevering Tijdens de voorstudie worden de technisch en functionele specificaties van het op te leveren product vastgelegd. Doormiddel van documentatie moet duidelijk worden wat de requirements voor de applicatie zijn. In de fase Ontwikkeling wordt er geimplementeerd. Aan de hand van het ontwerp wordt de functionaliteit gebouwd. In de fase Test & Oplevering wordt de applicatie getest en opgeleverd Sprints Sprints zijn vaste periodeʼs die het project onderverdelen. Voor elke sprint zullen we bovenstaande fases doorlopen. Aan het begin van een sprint wordt functionaliteit uit de backlog gepakt die voor die sprint opgeleverd moet worden. Er wordt naar deze functionaliteit gekeken en er wordt doormiddel van onderzoek en overleg duidelijk wat de requirements zijn voor de backlog items.

9 Vervolgens worden de backlog items geimplementeerd en aan het eind van de sprint getest zodat er een werkend product aan het eind van de sprint opgeleverd kan worden Product Owner De product owner is de opdrachtgever voor het project. In ons geval zijn dit de begeleiders vanuit school, de heer Prakken en de heer Stroet. In overleg met de product owner worden de items bepaald die in de backlog komen en waar de prioriteiten liggen Scrum Master Volgens scrum is er een scrum master die als teamleader fungeert en de voortgang van het team bewaakt. Hij leidt de meetings, deelt de sprints in en bewaakt het proces. In het geval van ons project vonden wij dit wel erg veel werk voor een persoon en hebben de taken onderverdeeld. Als de scrum master rol door een persoon ingevuld moet worden dan komt deze persoon bijna niet meer aan implementeren toe. Wij hebben de scrum master rol onderverdeeld in een Team Leader, Plannings Manager en Process Manager. De invulling van deze rollen staan beschreven in Hoofdstuk 5: Projectorganisatie Product Backlog De product backlog is een lijst met alle functionaliteit die in het eindproduct geïmplementeerd dienen te zijn. In deze lijst kunnen ook prioriteiten worden aangegeven, hiervoor gebruiken we de MoSCoW methode Sprint Backlog De sprint backlog is een lijst met functionaliteit die voor die sprint gedaan moet worden. Aan de hand van de aangegeven MoSCoW prioriteiten worden er items uit de product backlog gepakt en in de sprint backlog geplaatst. De sprint backlog kan ook activiteiten bevatten die implementatie van een bepaalde functionaliteit mogelijk maken. Dit om een beter overzicht van de benodigde tijd te hebben. Hiermee kan het opstellen van ontwerpen, documentie en planning worden opgenomen Daily Scrum Meeting Elke dag dat wij samenkomen om aan het project te werken houden wij een daily scrum meeting. Hierin overleggen we kort de volgende punten: - Wat heeft elk teamlid gedaan? - Wat gaat elk teamlid vandaag doen? - Zijn er problemen? De Daily Scrum Meetings gelden tot de volgende meeting. Wij werken niet elke dag met het hele team aan het project. Er zijn twee dagen dat wij samenkomen en aan het project werken. Op die dagen wordt de Daily Scrum Meeting gehouden en worden er afspraken gemaakt die gelden tot de volgende meeting Programmeer technieken Java Wij hebben er voor gekozen om ons project in Java te implementeren. Dit omdat de meeste projectleden al een goede basis in Java hebben. Dit voorkomt een voortraject waarin de taal geleerd moet worden Project Hosting Voor hosting van ons project maken wij gebruik van een code.google project. Op code.google.com/p/eii7aab/. Deze omgeving wordt beheerd door de support manager.

10 Wiki Op ons code.google project hebben wij ook een wiki waarin alle gemaakte documentatie opgeleverd moet worden. Ook staat hier de taakverdeling en andere projectgerelateerde documentatie op. Voordeel van een wiki is de uniformiteit van de opmaak. Het delen van documenten met elk eigen opmaak wordt snel overzichtelijk en moeilijk samen te voegen. Versie beheer Via ons code.google project hebben wij ook de beschikking over een SVN server. Wij gebruiken SVN om de code te beheren. Ook de wiki staat in SVN.

11 4. Risicofactoren Elk project kent verschillende risicoʼs. In dit hoofdstuk worden verschillende risicoʼs weergegeven en zo mogelijk een passende oplossing gegeven Tijdnood Voorafgaand aan het project is de complexiteit van het gehele project niet goed te overzien. Het kan zijn dat we gedurende de implementatie achter zaken komen die te ingewikkeld blijken waardoor wij als projectteam in tijdnood komen. Een manier om met tijdnood om te gaan is het definieren van prioriteiten op bepaalde functionaliteit. In het geval van tijdnood krijgt een high-prio item voorrang Ziekte Het kan altijd voorkomen dat een teamlid ziek wordt. Als dit voor langere tijd is dan kan dit een probleem worden voor het project. Een ander teamlid moet dan het gedeelte van het zieke teamlid overnemen. Dit kan uiteindelijk resulteren in tijdnood voor het hele team. Voor ziekte geldt dan dezelfde oplossing als bij tijdnood Verlies, beschadiging van werk Verlies van code of documentatie kan een groot probleem worden voor het project. Dit kan gebeuren doordat bijvoorbeeld de computer van een teamlid crasht. Om te zorgen dat onze data veilig blijft gebruiken we een SVN server waar onze code en documentatie op wordt bewaard. Deze wordt ook geregeld ge-backupped door de support manager Kennis Mocht er tijdens het project blijken dat er te weinig kennis is van bijvoorbeeld de programmeertaal of de theorie achter de algoritmen dan kan dit problemen opleveren. Hiervan is al een gedeelte afgedekt met de orienterende taak waarin onderzoek wordt gedaan naar verschillende algoritmes, maar gedurende het project kan het nog voorkomen dat een teamlid te weinig kennis heeft. Om gebrek aan kennis op te lossen gaan de andere teamleden het teamlid zoveel mogelijk proberen te helpen bij gebrekkig kennis. Mocht dit niet voldoende zijn dan kan de hulp worden ingeroepen van een begeleider Enthousiasme / inzet Elk project heeft zijn leuke en minder leuke kanten en de voortgang van een project is wel gedeeltelijk afhankelijk van de enthousiasme en inzet van de teamleden. Nu hebben we geprobeerd om een projectonderwerp te vinden waar de meeste teamleden zich in konden vinden, maar toch is het mogelijk dat een teamlid zijn enthousiasme verliest. Om dit op tijd te constateren hebben we daily scrum meetings op de dagen waarop we aan het project werken. Tijdens deze meetings is er aandacht voor de voortgang van de werkzaamheden van de teamleden en eventuele problemen. Door deze meetings wordt het makkelijker om afname in enthousiasme of inzet in een vroeg stadium te constateren en samen met het teamlid naar een oplossing te zoeken, eventueel met de projectbegeleiding. Als er geen oplossing te vinden is in overleg met het teamlid en de projectbegeleiding dan kan het project voortgezet worden zonder het betreffende teamlid.

12 5. Projectorganisatie 5.1. Rollen Binnen scrum zijn is het gebruikelijk om maar twee verschillende rollen te hebben: Scrum master en developer. Onze ervaring is dat een scrum master door zijn brede rol weinig tot geen tijd overhoudt om zelf te programmeren. Wij hebben daarom besloten de rol van scrum master op te splitsen in vier rollen: Team leader, Quality Manager, Planningsmanager en Process Manager. Daarnaast is besloten om iemand verantwoordelijk te maken voor de systemen die we nodig hebben, zoals een codebeheer systeem en een tracker voor de besteedde tijd. Die rol is Support manager genoemd. Elk van deze rollen beschrijven de taken van het projectlid naast de normale taken van developer. De leden die geen extra rol invullen zullen dus meer tijd besteden aan de developer rol Team Leader (Geert Weening) Voor de Team Leader hebben we de volgende taken gevonden: - Bouw en onderhoud een effectief team, dit wil zeggen dat de doelen op gebied van tijd, kosten en kwaliteit gehaald worden en dat het team tevreden is met het project. - De teamleden motiveren om actief met het project bezig te zijn, dit houd in dat de teamleden hun geplande uren werken en documentatie op een juiste manier en op tijd inleveren - Problemen binnen het team oplossen - Opdrachtgever/begeleiding op de hoogte houden van de voortgang van het team - Vergadering effectief leiden, dit wil zeggen dat de teamleader er voor zorgt dat elk teamlid actief meedoet met de vergaderingen en andere activiteiten. Om de voortgang van het project goed in de gaten te houden en de opdrachtgever/begeleiding hiervan op de hoogte te houden is het zaak dat de teamleader elke week bijhoud wat de voortgang van het project is. Hij zal elke week moeten bekijken wat er gedaan is, wat er af is, wat er nog gedaan moet worden en wat voor problemen er zijn ontstaan of hoe deze opgelost kunnen worden. Vervolgens wordt de opdrachtgever/begeleiding op de hoogte gesteld door middel van wekelijkse rapporten en wordt de begeleiding gevraagd te helpen bij teamleden die consequent hun taak niet goed uitvoeren Quality Manager (Mark Rietveld) Voor de Quality manager hebben we de volgende taken gevonden: - Zorg ervoor dat alle geschreven code door een andere developer gereviewd wordt. Hiermee wordt de kwaliteit van de code hoger, en kunnen developers van elkaar leren. - Zorg ervoor dat alle code leesbaar is, door de afgesproken code conventie te handhaven. - Controleer dat alle op te leveren documenten dezelfde stijl hebben. - Zorg ervoor dat alle op te leveren documenten gereviewd worden Support Manager (Ron Talman) Voor de Support Manager hebben we de volgende taken gevonden: - Zorgt ervoor dat er geschikte tools voor het ontwikkelen beschikbaar zijn en functioneren. - Zorgt dat er alleen afgesproken veranderingen aan de datastructuur en het framework worden gedaan. - Zorgt dat er een issue tracking systeem beschikbaar is. - Zorgt ervoor dat eventuele servers online blijven ( SVN, Apache, SSH )

13 - Zorgt voor back-ups van de code Plannings Manager (Ingmar te Raa) Voor de planningsmanager hebben we de volgende taken gevonden: - Leid het team bij het maken van een indeling voor de komende sprint uit de stories die nog in de backlog staan. - Houd de voortgang van het team bij en vergelijk dit met het plan. - Maak iedere week een rapport van de status van het team. Binnen scrum is het zaak dat taken worden verdeeld binnen een sprint. Het bijhouden van de voortgang door middel van het meten van verbrande story-points en het meten van de efficiency is essentieel voor het verbeteren van de planning. Deze zullen dus goed bij moeten worden gehouden. Binnen de sprint liggen de volgorde van stories niet vast, die taakverdeling wordt tijdens de daily meetings gemaakt Process Manager (Daniel van Cleef) Voor de process manager hebben we de volgende taken gevonden: - Ziet erop toe dat aan het begin van elke projectdag een korte meeting gehouden wordt. - Houdt bij hoe lang de meeting duurt en laat weten wanneer het langer dan een kwartier duurt. - Bij iedere vergadering notuleren. - Meedoen aan het ontwikkelen van de voortgangsrapportage Resources De volgende resources worden gebruikt tijdens het project Werkomgeving Gedurende het project maken wij gebruik van een lokaal dat voor ons project ter beschikking is gesteld. Dit is lokaal W Hardware Voor het project hebben wij de systemen ter beschikking die in lokaal W154 staan. Hier mogen wij mee omgaan volgens de regels die door systeembeheer zijn opgelegd. Deze systemen kunnen wij gebruiken om ons project op te draaien en mogelijk voor de teamleden om aan te werken.

14 6. Kwaliteitsborging 6.1. Testen We gaan gebruik maken van unit tests voor losse onderdelen van de applicatie. Voor het testen van de applicatie en uitvoer van de applicatie worden testen opgesteld die in het testrapport komen Daily Scrum Meeting Op de dagen dat we samenkomen om aan het project te werken worden Daily Scrum Meetings gehouden. Door deze meetings willen we controle houden op de activiteiten en vroegtijdig problemen constateren Codeconventie Om de code duidelijk, overzichtelijk en overdraagbaar te houden maken we gebruik van codeconventies. Voor onze code-conventies nemen we de Java Programming Language conventies aan zoals deze door Sun Oracle ( codeconvtoc html ) 6.4. Document en code review Om de kwaliteit van de code en documentatie te waarborgen wordt de gemaakte code en documentatie door een ander teamlid gereviewed dan diegene die de code/documentatie heeft gemaakt Begeleiding Tijdens het project worden we begeleid door docenten vanuit school, deze vragen wij wekelijks om onze voortgang te bekijken en de kwaliteit van het project in de gaten te houden. Aan de hand van hun feedback kunnen we het project bijsturen.

15 7. Planning TODO

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Plan van Aanpak project Tetris Packing Groep: eii7aab Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Versie: 1.0 Inleiding 4 Projectomschrijving 5 Doel van het project

Nadere informatie

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Plan van aanpak Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte 2009 Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Contents Product Backlog... 3 Documentatie... 4 Kwaliteitsbeheer...

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Snelste-pad-algoritmen. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D01

Plan van aanpak. Snelste-pad-algoritmen. Studenten. MDL-referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D01 Plan van aanpak Snelste-pad-algoritmen Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL-referentie D01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 09-09-2009 Eerste opzet

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42 Februari juni 2016 Toelichting aanpak Claudia Tjia GROEP F M42 Dit document bevat informatie over het onderdeel SCRUM binnen de proftaak. SCRUM is de methode die wij als groep moesten hanteren om het project

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

13. De ideale product owner

13. De ideale product owner WHITEPAPER IN 5 MINUTEN D E C E M B E R 2 0 1 4 13. De ideale product owner In onze whitepaper over scrum (http://www.oberon.nl/whitepaper/11_scrum/) beschreven we kort de scrum methodiek zoals we die

Nadere informatie

Raspberry Pi Webhosting Datacenter

Raspberry Pi Webhosting Datacenter Raspberry Pi Webhosting Datacenter Bram De Meester Bram Scheerder Jan Vernackt Projecten 1 Academiejaar 2013-2014 Professionele Bachelor ICT Inhoud Vastleggen projectvoorstel... 2 Omschrijving van het

Nadere informatie

Wie ben ik? Agile Software Development. Het waterval model. Inhoud

Wie ben ik? Agile Software Development. Het waterval model. Inhoud gile Software Development Februari 2008, Philippe Dirkse Wie ben ik? 2002: fgestudeerd TU/e 1999-2005: Mondo izzarro, rystal Interactive, Siemens tea 2005 heden: PTS: Leica Microsystems SES/MiPlaza Inhoud

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL- referentie D04 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 20-09- 2009 Eerste opzet voor het document.

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

14-9-2015. Scrum in het kort

14-9-2015. Scrum in het kort Les 3 Scrum in het kort Scrum is een agile proces dat het ons mogelijk maakt om de hoogste waarde in de kortste tijd te realiseren. Het maakt het ons mogelijk om snel en regelmatig echt werkende software

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc-

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc- Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie 2011 -CleanDoc- Wouter Lockefeer 0545228 Probleemstelling Een goede programmeertaal moet niet alleen efficiënte programma's opleveren, maar ook handig zijn in

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn inhoud. Het

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Scrum: where Business drives IT

Scrum: where Business drives IT Scrum: where Business drives IT De simpelste oplossingen zijn meestal de beste Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, of vervangen wordt door JDeveloper,

Nadere informatie

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Projectopdracht..3 2 Deliverables 4 3 Projectgrenzen/activiteiten

Nadere informatie

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile!

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Belangrijkste doelen Project: Binnen tijd en geld een nieuw of aangepast product of dienst aan de klant leveren. Beheer: Het garanderen van continuïteit

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

Toepassen van Scrum als process template

Toepassen van Scrum als process template Toepassen van Scrum als process template Door Robin Witteman robinw@delta-n.nl Introductie van Scrum Het toepassen van Scrum is in 1986 op de Universiteit van Harvard uitgedacht door Hirotaka Takeuchi

Nadere informatie

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B.

Projectplan. Zonnepomp. Autorisatie. Verstrekkingslijst. Revisiegegevens. K. de Ram Zonnepomp B. Projectcontract zonnepomp. K. de Ram. B. Projectplan Zonnepomp Autorisatie paraaf datum K. de Ram B. Schotsman Verstrekkingslijst datum Revisiegegevens Datum Versie Hoofdstuk/paragraaf Wijziging K. de Ram Zonnepomp B Datum 08 juni 2016 Projectcontract

Nadere informatie

Ontwikkeling informatiesysteem

Ontwikkeling informatiesysteem Ontwikkeling informatiesysteem Voorletters en naam: xxx Studentnummer: xxx Datum: 23 december 2013 Onderwijsinstelling: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskundige Informatica Naam module:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Opdrachtnemers: Hielke Kuipers 0896930@hr.nl. Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen

Plan van Aanpak. Opdrachtnemers: Hielke Kuipers 0896930@hr.nl. Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen Plan van Aanpak Project /: Pinautomaat Team: JHJ Organisatie: Hogeschool Rotterdam, Wijnhaven Opdrachtgever: Mr. Gerard van Kruiningen Opdrachtnemers: Jeroen van Ginkel 08699@hr.nl Hielke Kuipers 089690@hr.nl

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Project: DevThis! Bedrijf: Discodevelopment

Project: DevThis! Bedrijf: Discodevelopment Plan van aanpak Project: DevThis! Bedrijf: Plaats, datum: Rotterdam, 19 september 2009 Opgesteld door: Projectgroep Stephen Steven 0781359 Marvin 0790920 Sandra 0773300 Shanaka 0760515 Dairo 0763673 Plan

Nadere informatie

Summary report. Time entries. Users 2015-09-01-2015-10-07. Luc Schols 112:52:38. Other 545:11:53. Rasjaad Basarat 112:30:08. Jesse Baas 108:26:26

Summary report. Time entries. Users 2015-09-01-2015-10-07. Luc Schols 112:52:38. Other 545:11:53. Rasjaad Basarat 112:30:08. Jesse Baas 108:26:26 Summary report 2015-09-01-2015-10-07 Total 545 h 11 min 109:00 113:30 100:59 96:00 114 h 80:45 86 h 44:56 57 h 29 h 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 Users Time entries Luc Schols 112:52:38 Other 545:11:53

Nadere informatie

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Plan van aanpak Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte 2009 Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Contents 1. Product Backlog... 3 2. Documentatie... 4 3. Kwaliteitsbeheer...

Nadere informatie

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen Gewone jongens die mooie dingen maken Wat we doen en hoe we het doen Wij zijn studio fonkel Wij zijn Studio Fonkel en wij maken mooie dingen. Of het nu gaat om een website, webapplicatie, landkaart of

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Accelerate? Automate!

Accelerate? Automate! Accelerate? Automate! TA Flying Squad bij KPN Marco Jansen van Doorn Test Tool Consultant, Business Line Test Automation What s Cooking, Vianen, 24 mei 2016 Vraag & Antwoord Meer rendement uit testautomatisering?

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Agile Scrum voor Non-IT

Agile Scrum voor Non-IT whitepaper Agile Scrum voor Non-IT 020 2614 195 1 Inhoud 3 Waarom Agile Scrum 6 Hoe werkt Agile Scrum 8 Over ASG Scrum aanpak voor non-it projecten Scrum is een aanpak waarmee in projecten slimmer kan

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

Scrum. F. Vonk versie

Scrum. F. Vonk versie 2013 Scrum F. Vonk versie 1 16-11-2013 inhoudsopgave 1. inleiding... - 2-2. Sprint... - 4-3. Scrum Board... - 6-4. rollen... - 7 - Scrum Master... - 7 - Scrum Member... - 7-5. Daily Scrum Meeting... -

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCRUM... 4 3 FASERING... 5 4 KENMERKEN... 6 4.1 DE SCRUM-MEETING...

Nadere informatie

Projectdocument Minecraft Mod Builder

Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectgroep Twintro 11 december 2015 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 2 2 Productbeschrijving 2 3 Requirements analyse 3 3.1 Functional requirements................................

Nadere informatie

ontwerpdocumentatie doelgroep

ontwerpdocumentatie doelgroep De ontwerpdocumentatie voor een game bevat de volgende onderdelen met bijbehorende uitwerking. Sommige onderdelen kunnen (deels) niet relevant zijn, in dat geval geef je aan waarom dat stuk niet relevant

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Aan het begin verliet Tony Campmans ons team, we hebben dus het hele project met één persoon minder gewerkt.

Aan het begin verliet Tony Campmans ons team, we hebben dus het hele project met één persoon minder gewerkt. INFOB1PICA 2013-2014 EINDVERSLAG Team 5: Solvify 1. Individuele teamleden en algemene informatie Studentnr Naam Uren 4153553 Joost Besseling 143 4145607 Coen Boot 161 4146603 Joost Houben 171 4088646 Michiel

Nadere informatie

Persoonlijke reflectie. Project Agile Development

Persoonlijke reflectie. Project Agile Development Persoonlijke reflectie Project Agile Development Naam: Dewi van Aalderen Project: WaagSociety Team: WGS10 Inleverdatum: 12 juni 2017 Inhoud 1.Inleiding... 3 2. Bijdrage... 3 3. Waar ben ik trots op?...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN (en hield het voor me) IK HEB

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

Agile/Scrum Foundation

Agile/Scrum Foundation Agile/Scrum Foundation Wil je continu grip houden op (langlopende) projecten? Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten binnen tijd en budget te realiseren Leer welke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

Scrum bij Hosting. Philippus Baalman

Scrum bij Hosting. Philippus Baalman Scrum bij Hosting Philippus Baalman TriMM Projecten 2012 ontwikkelaars (vanuit de strategie) TriMM ontwikkelmethode introduceren op basis van Scrum Werkwijze Welkom Scrum by Hosting 10 december 2014 Sprint

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

SCRUM METHODE.

SCRUM METHODE. SCRUM METHODE www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 WAT IS SCRUM? Scrum is een methode om effectief, kostenefficiënt, klant- en resultaatgericht te werken in teams. Met Scrum kunt u de principes van agile

Nadere informatie

HILAB. Procesbeschrijving. Van opdrachtaanvraag tot beëindiging project 6-6-2016

HILAB. Procesbeschrijving. Van opdrachtaanvraag tot beëindiging project 6-6-2016 HILAB Procesbeschrijving Van opdrachtaanvraag tot beëindiging project 6-6-2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 1.1 Doel van het proces... 2 1.2 Rollen en relaties (HiLab)... 2 Hoofdstuk 2 Overzicht

Nadere informatie

Bijlage II: Documentatie

Bijlage II: Documentatie RWS BEDRIJFSINFORMATIE Bijlage II: Documentatie Datum 13 februari 2017 Status Definitief RWS BEDRIJFSINFORMATIE CONCEPT Bijlage II: Documentatie 13 februari 2017 Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Software- en Gameproject

Software- en Gameproject Software- en Gameproject Inleidende colleges periode 1-2 2017/2018 College 2 Het scrum proces en risico s Johan van Rooij Zorg dat je als projectgroep bij elkaar zit! 1 Vorige week: eerste stappen met

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Ontwikkelmethoden en technieken Kenmerken van ontwikkelmethoden POMT HC2 2 Vorige week 3 Rollenspel Klant is koning Communicatie en afspraken Documentatie

Nadere informatie

Auditen van Agile projecten

Auditen van Agile projecten Auditen van Agile projecten Platform voor Informatiebeveiliging 10 december 2013 Merijn van der Zalm & Marcel Trijssenaar Agenda Belang van assurance op agile ontwikkelen Agile versus Waterval Perspectief

Nadere informatie

De overstap naar Agile De overstap naar Agile

De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile Wat als niet alleen de requirements veranderen, maar alles verandert? Inleiding Start project met waterval aanpak Overstap naar agile Hoe hebben we het gedaan?

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997 Eerste ontwerp 1 - XX Programma 5 minuten Introductie 15 minuten Grip op je project met Scrum (theorie) 15 minuten Case: Zorgtrajectplanner 5 minuten Scrum in je dagelijkse werk 5-10 minuten Q&A Conferentie

Nadere informatie

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Eneco Rotterdam 3 december 2013 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 1 Hoofdsponsor Sponsors IPMA-N Jaarsponsors 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 2 Korte introductie

Nadere informatie

Nexus Gids. De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling. Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum.

Nexus Gids. De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling. Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum. Nexus Gids De definitieve gids voor Nexus: Het exoskelet van geschaalde Scrum ontwikkeling Developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum.org August 2015 Inhoudsopgave Nexus Overzicht... 2 Doel van

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Contents 1 Overzicht 1 1.1 Samenvatting project.........................

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

JIRA Handleiding. info@techtwo.nl www.techtwo.nl. Techtwo Internetdiensten Reduitlaan 29 4814DC Breda 076 532 2961

JIRA Handleiding. info@techtwo.nl www.techtwo.nl. Techtwo Internetdiensten Reduitlaan 29 4814DC Breda 076 532 2961 JIRA Handleiding Techtwo Internetdiensten Reduitlaan 29 4814DC Breda 076 532 2961 info@techtwo.nl www.techtwo.nl KvK West-Brabant: 20148962 BTW nummer: NL8203.67.990 Bank NL54RABO01304.58.406 Wat is JIRA

Nadere informatie

Over de schutting: Tour top 100

Over de schutting: Tour top 100 Over de schutting: Tour top 100 Project 4 fase 2 Mediadeveloper 30-09-2014 VERTROUWELIJK Pagina 1 van 5 Contents Inleiding... 3 Situatie... 3 Eisen van de opdrachtgever... 3 Eisen van de opleiding... 4

Nadere informatie

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI B.W.F.P.M. BRONNEBERG TEST MANAGER UIREMENT & QUALITY MANAGEMENT Introductie Q & A Achtergrond Agile Testing isn t Risking IT!

Nadere informatie

Snel waarde creëren met Scrum

Snel waarde creëren met Scrum Snel waarde creëren met Scrum Vereniging Stadswerk Gelderland/Utrecht Kennisdeling/Workshop 17 november 2014 Gerard Hoogendijk 2 Vragen? Waarde creatie en vertrouwen door zelfsturing! 3 Samen aan de slag

Nadere informatie

De Agile Analist. Henk Jan Huizer

De Agile Analist. Henk Jan Huizer De Agile Analist Henk Jan Huizer Software Ontwikkeling Dat is Software Ontwikkeling is Voor veel organisaties van steeds grote belang! Agile Software ontwikkeling Is een aanpak die past bij het type werk

Nadere informatie

Specialisatie RTES - Project FunnyScreens Plan van Aanpak - versie 2.2

Specialisatie RTES - Project FunnyScreens Plan van Aanpak - versie 2.2 Specialisatie RTES - Project FunnyScreens Plan van Aanpak - versie 2.2 Niels Hendriks - 89713 Matthijs Langenberg - 89870 Wiebe van Schie - 84313 Siet Toorman - 91623 Job Vermeulen - 90589 DSO Dhr. R.J.W.T.

Nadere informatie

Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master

Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master Handleiding Aanmelding vakkenpakket/ Pre-master Versie: 3.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Toelichting gebruikte tekens... 4 Intekenen door student... 5 Variant / Specialisatie... 7 Aanpassen

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Plan van Aanpak Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN. Tim Veerman. Klas: IG_203 Studentnummer: Periode: Loopbaanadviseur: Alexander Mulder

COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN. Tim Veerman. Klas: IG_203 Studentnummer: Periode: Loopbaanadviseur: Alexander Mulder COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN Tim Veerman Klas: IG_203 Studentnummer: 500676694 Periode: 2015-2016 Loopbaanadviseur: Alexander Mulder Inhoudsopgave Visie op Studie en beroep... 2 Studievoortgang... 3 SWOT

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie