Software Engineering Groep 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software Engineering Groep 4"

Transcriptie

1 Software Engineering Groep 4 Software Test Document Kevin Hendrickx (Test Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen 17 mei

2 Tabel 1: Document geschiedenis v5.0 17/05/2012 Kevin Hendrickx Doorvoeren van opmerkingen teamleden v4.1 17/05/2012 Kevin Hendrickx Toevoegen rapport 4e iteratie v4.0 16/04/2012 Kevin Hendrickx Toevoegen rapport 3e iteratie v3.2 15/04/2012 Kevin Hendrickx Doorvoeren van opmerkingen Jan-Pieter v3.1 12/04/2012 Kevin Hendrickx Doorvoeren van opmerkingen klant v3.0 05/03/2011 Kevin Hendrickx Toevoegen rapport 2e iteratie v2.0 11/12/2011 Kevin Hendrickx Doorvoeren van opmerkingen Quentin v1.1 10/12/2011 Kevin Hendrickx Doorvoeren van opmerkingen klant v1.0 13/11/2011 Kevin Hendrickx Doorvoeren van opmerkingen v0.2 12/11/2011 Kevin Hendrickx Aanvullingen v0.1 10/11/2011 Kevin Hendrickx Kladversie 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Document Doel Referenties Definities, acroniemen en afkortingen Test items 6 3 Te testen Features 6 4 Niet te testen Features 6 5 Aanpak Unit tests Testen met unit tests Integratietests Interface tests Het correct werken van de UI De gebruiksvriendelijkheid Regressietests Stabiliteitstests Veiligheidstests Performantietests Testen van GPS Goed- en afkeur criteria van de items 9 7 Opschorting criteria en hervattingseisen 9 8 Test deliverables 10 9 Taken Programmeurs Leden Requirements Manager Test Manager Omgevingsbenodigdheden Training Planning Risico s Rapporten maart Opleiding Unit tests Handmatige tests april Unit tests

4 Handmatige tests mei Unit tests Handmatige tests

5 1 Inleiding 1.1 Document Dit document, gebaseerd op de IEEE standaard, is een testplan voor groep 4 - Software Engineering Een revisie van de standaard, IEEE , bestaat reeds. Doch is er gekozen voor de oudere versie vanwege het grotere aantal referentiemateriaal. De grootste referentiepunten voor de inhoud zijn de STD s van de Software Engineering groepen van het vorige jaar. 1.2 Doel Dit document beschrijft de verschillende testactiveiten nodig voor de Mobile City Guide applicatie. Onder meer hoe en wat er getest zal worden. Het uiteindelijke doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk kunnen uitvoeren van testen. Meer informatie over de applicatie zelf is terug te vinden in het SPMP en het SRS. 1.3 Referenties [1] Groep 2. Software engineering groep [2] Groep 3. Software engineering groep [3] Groep 4. Software engineering groep [4] Groep 4. Software engineering groep [5] IEEE. 829 Standard for Software Test Documentation, [6] Wikipedia. Test plan Definities, acroniemen en afkortingen GUI SDD SPMP SQAP SRS STD UI VUB Graphical User Interface Software Design Document Software Project Management Plan Software Quality Assurance Plan Software Requirements Specification Software Test Document User Interface Vrije Universiteit Brussel 5

6 2 Test items Volgende items horen getest/gecontroleerd te worden. De code van het programma. Voor een gedetailleerde beschrijving zie 5.1 en 5.2. De UI moet getest worden op gebruiksvriendelijkheid en correctheid. Zie 5.3. Het systeem moet getest worden op stabiliteit. Zie 5.5 De functionaliteit van de GPS moet getest worden. 3 Te testen Features Alle features dienen getest te worden. Telkens wanneer er een feature wordt toegevoegd aan het product hoort deze getest te worden op alle items vermeld in sectie 2. Een nieuwe release van de applicatie wordt enkel vrijgegeven wanneer het nieuwe feature slaagt voor alle tests. Het is mogelijk dat een nieuwe feature eist dat bestaande code wordt aangepast. Daarom zal alle code automatisch opnieuw getest worden. De UI is moeilijker te testen maar vereist toch dat de gewijzigde onderdelen grondig getest worden. 4 Niet te testen Features Het is mogelijk dat gedurende een iteratie een feature en de code die deze feature mogelijk maakt (dus ook zijn afhankelijkheden) ongewijzigd blijven. Zo n feature hoeft dus in principe niet meer getest te worden. De unit tests hiervoor nemen niet veel tijd in beslag en zullen dus toch worden blijven uitgevoerd. Momenteel zijn er geen features die niet meer getest dienen te worden. Indien dit in een later stadium toch het geval moest zijn worden deze hier, na goedkering van de Project Manager, toegevoegd. 5 Aanpak Verschillende tests moeten worden uitgevoerd. Deze worden hieronder beschreven. 5.1 Unit tests Java maakt gebruik van klassen. Logischerwijs dienen de methoden van de verschillende geschreven klassen getest te worden op hun correctheid, het aanvaarden van input en het teruggeven van output. Gebruikersgerichte input en output is hier niet van toepassing. Zie 5.3 voor meer informatie. Het is de taak van de individuele programmeur om voor elke klasse die hij schrijft te zorgen dat een bijhorende unit test wordt geschreven. De tool ter beschikking is JUnit, een Unit Testing Framework. Deze tests worden geschreven en uitgevoerd onder leiding van de Test Manager. De ontwikkelaar van de code voorziet zelf in zijn unit tests en deelt de code enkel wanneer deze vrij is van fouten. Wanneer deze echter minder triviaal zijn moet het team bij elkaar komen om te redeneren over een oplossing. Dit kan een aanpassing zijn in de implementatie of een herstructurering in het design. Vóór het uitbrengen van een nieuwe versie, zowel intern als extern is het de taak van de Test Manager om de Unit Tests uit te voeren en het team hierover te informeren. Vervolgens zal de verantwoordelijke van de unit de fouten moeten oplossen. Een onderscheid tussen unit tests en integratietests moet gemaakt worden. Deze verschillen worden in 5.2 besproken. 6

7 5.1.1 Testen met unit tests Niet alles is even belangrijk voor de werking van het systeem. Private methods zijn hier een voorbeeld van. We nemen een pragmatische aanpak en testen enkel de belangrijke methods. Wanneer een method een method van een ander object oproept dan voorzien we hier een mock object voor. 5.2 Integratietests De grens tussen unit tests en integratietests is vaak een grijze zone. Beiden kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In dit document gaan we er vanuit dat Unit tests methoden testen die onafhankelijk zijn van andere methoden (tenzij een mock object), databanken,.... Zodra er sprake is van afhankelijkheid spreken we over integratietests. Hun doel is om te testen over verschillende methoden correct samenwerken met anderen. Ondanks het verschil in beschrijving worden integratietests ook geschreven door middel van JUnit. De programmeur die zorgt voor de integratie is verantwoordelijk voor het schrijven van de integratietest. De uitvoeringen van integratietests blijven gelijk aan dat van de unit tests in Interface tests We onderscheiden 2 soorten interface tests. Het correct werken van de user interface en de gebruiksvriendelijkheid ervan Het correct werken van de UI Het testen van de verschillende componenten van de UI (knoppen, tekstvelden,... ) moet manueel gebeuren. Er bestaan reeds libraries en frameworks voor het automatiseren van Android GUI tests maar dit is nog steeds verre van triviaal. Vanwege de beperkte omvang van het project zal er minder tijd worden besteed aan het manueel testen dan een automatisering hiervan. Het is de taak van de Test Manager om steeds na te gaan of het product nog volledig functioneel is op gebied van GUI. Doch kunnen kleine wijzigingen in de code de UI onklaar maken. Het is de verantwoordelijk van de programmeur om te testen of zijn code een impact heeft op de werking van de UI. Wanneer hij problemen ondervindt moet hij deze eerst proberen zelf op te lossen door de pas geschreven code te overlopen en de unit tests uit te voeren. Vindt hij geen antwoord dan moet de testmanager en de rest van het team op de hoogte gesteld worden. Het is dan toegelaten om de niet-functionerende code toe te voegen aan de repository De gebruiksvriendelijkheid Om te voldoen aan de eisen van de klant moet de UI aantrekkelijk zijn en eenvoudig te gebruiken. Gebruiksvriendelijkheid van software is een ruim onderwerp. Het omvat oa. mensenkennis en kennis over hoe mensen software gebruiken. Dit is iets waar geen van onze teamleden ervaring mee hebben. Het inhuren van specialisten is geen optie. Daarom zal dit in eerste instantie getest worden door de Requirements Manager. Deze kent het best de eisen van de klant. Vervolgens zal het ook getest kunnen worden door de overige teamleden om de Requirements Manager bij te staan. Wanneer er onzekerheden zijn zal er contact worden opgenomen met de klant om zo te voldoen aan de requirements betreffende gebruiksvriendelijkheid. Enkele items behorende tot gebruiksvriendelijkheid zijn. Weinig tekstuele informatie Een grote brok aan tekst op een scherm durft de gebruiker afschrikken en zorgt voor een 7

8 onaangename ervaring. Daarom moet de hoeveelheid aan tekst in de applicatie beperkt worden. Een logisch en consistent menu Gerelateerde opties horen samen in het menu. Wanneer de gebruiker een bepaalde optie niet vindt dan is er duidelijk iets mis met de indeling hiervan. Snelstart mogelijkheden Veel gebruikers willen enkel de basisfunctionaliteiten van het programma. Daarom is het naar hun toe efficienter om extra knoppen te plaatsen om deze functionaliteit onmiddelijk na het opstarten te kunnen uitvoeren. Zoals de optie om meteen te navigeren naar een bepaald punt of meteen een wandeling samen te stellen. Duidelijke foutmeldingen Een goede foutmelding omvat 3 dingen. Wat voor fout het is Waarom de fout zich voordoet Wat de gebruiker moet doen om de fout te voorkomen Snelle en duidelijke laadtijden Typisch denkt de gebruiker na 5 seconden een bevrozen scherm te zien dat het programma gecrasht is. Zorg dan voor een animatie om aan te tonen dat het programma bezig is. 5.4 Regressietests Na elke integratie zal het systeem in zijn geheel getesten worden om na te gaan of er geen regressie heeft plaatsgevonden. Dit houdt dus in, de aangepaste en niet aangepaste onderdelen van de applicatie. Alle bovenstaande tests zullen worden uitgevoerd. Dus unit tests, integratietests en interface tests. 5.5 Stabiliteitstests De applicatie moet stabiel blijven onder alle omstandigheden. Zo moet er beperkte functionaliteit zijn wanneer verbinding tot het internet tijdelijk wegvalt en de applicatie mag niet falen wanneer er geen GPS verbinding is. Belangrijk is dus dat deze functionaliteit getest kan worden. De ervaring hiermee door de gebruiker behoort tot interface testing 5.3. De Test Manager gaat na of de applicatie voldoet aan de stabiliteitseisen zoals vermeld in het SRS. Dit zijn tests die manueel dienen worden uitgevoerd. De applicatie kan automatisch getest worden op de 2 verschillende manieren van functioneren maar de plotselinge overgang van toestand wordt best getest in de praktijk. Het systeem moet ook stabiel blijven bij niet bedoelde input van de gebruiker. 5.6 Veiligheidstests De code is open source. Belangrijk is dus dat er geen gegevens die nefast kunnen zijn voor de database of in het algemeen, de software, verdwalen in de code. Ook zullen praktijken zoals SQL injectie moeten voorkomen worden. Algemeen omvat dit dat het systeem bestand moet zijn tegen alle mogelijke input van de gebruiker. Deze risico s kunnen worden verholpen door elke input te valideren op correctheid. Unit tests en integratietests worden vervolgens gebruikt om de bijhorende code voor validatie te testen. Er is tot op heden nog niet overlegd over de verschillende mogelijke veiligheidsrisico s. Noch is er geweten wie van de teamleden reeds over de nodige informatie en kennis beschikt. Dit onderdeel blijft open voor aanvullingen. 8

9 5.7 Performantietests Performantie van bepaalde onderdelen zullen niet expliciet getest worden. De tijden worden gemeten door JUnit en zijn dus een onderdeel van de unit tests en integratietests. Pas wanneer een interfacetest faalt vanwege de lange laadtijden, wat niet hoort bij gebruiksvriendelijkheid, moet er aandacht besteed worden aan het mogelijk versnellen van bepaalde algoritmen. De Requirements Manager kijkt dus na of de applicatie snel genoeg is. 5.8 Testen van GPS De functionaliteit moet manueel getest worden. Jan-Pieter, de implementator van de GPS functie meldt dat er nog geen geautomatiseerde oplossing is gevonden. Zie 5.5 voor een de stabiliteit van de GPS. 6 Goed- en afkeur criteria van de items Deze criteria zijn voor de hand liggend. Een item moet compileerbaar zijn. Een item moet foutvrij zijn. Een item mag waarschuwingen bevatten. Doch zal er worden aangeraden deze zo spoedig mogelijk op te lossen. Een item moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Een item moet voldoen aan de designspecificaties. Indien van toepassing moet de bijhorende UI correct werken. De bijhorende UI moet voldoen aan de eisen van de klant. 7 Opschorting criteria en hervattingseisen Testactiveiten kunnen door inwendige of uitwendige factoren tijdelijk stopgezet worden. De Wilma-server is ontoereikbaar. De unit tests en integratietests vertonen defecten. Deze moeten zo snel mogelijk worden opgelost alvorens deze tests voortgezet kunnen worden. Tijdelijke stopzetting van ontwikkeling en het testen is mogelijk door een vakantiedag of dagen. Na het aflopen van deze vakantie kunnen de tests worden voortgezet en wordt er verwacht dat de teamleden paraat staan om de fouten zo snel mogelijk op te lossen. Android-Smartphones zijn niet in handen van de leden die de bijhorende tests dienen uit te voeren. Er zal gevraagd worden deze terug te bezorgen. De interface toont defecten. Deze heeft hetzelfde stappenplan als de unit tests en integratietests. 9

10 8 Test deliverables Elk teamlid heeft toegang tot het gehele project en kunnen zelf dus alle tests uitvoeren. Bovendien is het aantal tests beperkt. Het is dus niet nodig om een rapport samen te stellen van elke test dat wordt uitgevoerd. Wel zal er na elke iteratie, beginnende bij de 2e iteratie, een rapport worden toegevoegd aan dit document met alle problemen en bugs die zich nog voordoen en opgelost dienen te worden bij de volgende iteratie. 9 Taken 9.1 Programmeurs De individuele programmeur is verantwoordelijk voor het correct functioneren van zijn code. Hij voorziet de nodige unit tests en integratietests voor elk component dat hij schrijft. De programmeur is ook in staat deze op regelmatige basis afzonderlijk te testen vooraleer hij het onderdeel uitgeeft aan de rest van het team. 9.2 Leden Alle leden zullen de mogelijkheid krijgen om vóór elke iteratie de interface te testen. Wanneer nodig kan de Requirements Manager de hulp inroepen van het team om hem bij het testen van de interface bij te staan. 9.3 Requirements Manager De Requirements Manager zorgt ervoor dat de UI van de applicatie gebruiksvriendelijk is en voldoet aan de eisen van de klant. 9.4 Test Manager De Test Manager is verantwoordelijk voor de correcte werking van de applicatie. Hij voert de gezamenlijke unit tests en integratietests uit. Ook kijkt hij de UI na op defecten. Als laatste moet hij nagaan of de applicatie stabiel blijft bij het uitvallen van de connectie met het internet. 10 Omgevingsbenodigdheden Om de unit tests en integratietests te kunnen uitvoeren maken we gebruik van het framework JUnit. Dit is open source dus alle teamleden kunnen hierover beschikken. De interface tests kunnen uitgevoerd worden a.d.h.v. een emulator voor Android-smartphones. Doch is het noodzakelijk te beschikken over een echte versie om de functionaliteit te garanderen. 2 zulke smartphones zullen het tweede semester in bruikleen worden gegeven. 11 Training Het is een vereiste dat alle teamleden de nodige informatie hebben over het werken met JUnit. De nodige kennis zal worden opgedaan via een les en een bijhorende tutorial die beschikbaar gesteld zal worden door de Test Manager, ten laatste tegen 28 november De verschillende criteria waarop getest dient te worden is meer dan triviaal. Daarom is het verstandig deze te overleggen om zo een checklist te kunnen opstellen. 10

11 12 Planning De programmeur test regelmatig zijn eigen code op fouten. De overige tests worden altijd uitgevoerd alvorens er intern en extern een nieuwe versie van de applicatie wordt uitgegeven. 13 Risico s Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de mogelijke risico s. Zulke situaties zullen we proberen te vermijden omdat ze een grote impact hebben op de stabiliteit van het systeem. Onvoldoende testen: Input en output die niet werden voorzien in de tests kunnen voor problemen zorgen en zelfs fataal zijn voor het systeem. Het negeren van fouten die aan het licht komen bij de testen omdat er te weinig tijd is om ze te verbeteren. Requirements die wijzigen waardoor de tests ook moeten worden gewijzigd. Een onderdeel kan afhankelijk zijn van een onderdeel geschreven door iemand anders. Vooraleer dat deze volledig kan worden getest dienen beide onderdelen functioneel te zijn. Een ketting van afhankelijkheden kan het testen bemoeilijken en moet dus vermeden worden. 14 Rapporten maart 2012 De eerste 2 iteraties zijn druk geweest en daarom heeft het grondig testen nog op zich laten wachten. Vanaf iteratie 3 hopen we dat hier verandering in komt Opleiding De teamleden hebben reeds een introductie gehad over JUnit. Het is de bedoeling om hun stapsgewijs meer kennis bij te brengen over de verschillende mogelijkheden. Na een grondige herziening lijkt het mogelijk om ook android activities te testen. Of we dit in praktijk kunnen omzetten valt af te wachten Unit tests De allereerste unit test voor de GPS werd geschreven. Deze unittest is nog in experimentele fase en geeft dus geen meerwaarde aan de correcte werking van de code Handmatige tests Buiten bovenstaande zijn er nog bugs die nog niet zijn getest via geautomatiseerde tests. Talen De aanpak om de taal te wijzigen werkt op Android niet zoals het hoort. Wanneer men de taal wijzigt dan worden alle activities op de stack geupdate maar nieuwe activities gebruiken nog steeds de oude taal. Dit wijst erop dat de nieuwe activities niet dezelfde instantie gebruiken voor de taal. 11

12 Wachtwoord vergeten Aanvragen van een nieuw wachtwoord gebeurt niet via de datalaag. Het wijzigen van het wachtwoord is ook nog niet persistent. Validatie De input van een gebruiker moet nog beter gevalideerd worden om veiligheidsrisico s zo laag mogelijk te houden of uit te sluiten. Registratie De registratie wordt opgeslagen in de lokale databank. Deze hoort in de remote database. Rotatie Elke keer wanneer men roteert wordt er een nieuwe activity aangemaakt. (input wordt blijkbaar wel overgedragen). Dit kan als gevolg hebben dat er telkens nieuwe, tijdsrovende instanties moeten aangemaakt worden. Manieren om dit te counteren moeten gezocht worden. GPS De GPS werkt zonder internetverbinding. Hij weet dit ook te melden wanneer verbinding wegvalt. Er moet alleen een manier gevonden worden om de map te cachen bij offline gebruik. Gebruiksvriendelijkheid Er werd nog geen definitief plan uitgewerkt voor de applicatie gebruiksvriendelijk te maken. Hier kunnen dus nog geen uitspraken over gedaan worden april Unit tests Van de 19 uitgevoerde tests zijn er 3 die falen. Deze problemen hebben niets te maken met de foute werking van de code maar een gebrek aan kennis over unit testing. Oplossingen dienen gevonden te worden de volgende iteratie Handmatige tests Registreren Registreren gaat enkel wanneer men verbonden is met het internet. Het programma vangt dit probleem correct op maar geeft nog geen melding aan de gebruiker. Inloggen Applicatie crasht wanneer men tracht in te loggen wanneer er geen internetverbinding is. Met internet werkt dit zoals normaal. Bovendien kan men nog steeds inloggen nadat het programma opnieuw wordt geinstalleerd of cache wordt geleegd. Wachtwoord vergeten Wanneer er geen wifi verbinding is dan krijgt de gebruiker een melding om deze aan te zetten. Er wordt geen rekening gehouden met het 2g/3g netwerk. Als er verbinding is en men een willekeurige naam in (bestaand of onbestaand) dan crasht de applicatie. 12

13 Talen Nog niet alles is opgenomen in de dictionary waardoor bepaalde woorden/zinnen undefined weergeven. Gebruikersgegevens wijzigen De gebruiker krijgt geen melding over foute input. In eerste instantie lijkt dit onderdeel helemaal niet te werken. De knop Go back zorgt ervoor dat er een nieuwe activity op de stack wordt geplaatst waardoor we terug willen gaan via de speciale knop die hiervoor gemaakt is, we terug belanden bij de instellingen. GPS De gebruiker krijgt een melding wanneer zijn wifi niet aanstaat. Er wordt geen rekening gehouden met het 2g/3g netwerk. Als men een melding krijgt om wifi aan te zetten door op de knop te drukken dan hoeft dit niet noodzakelijk via deze manier. Maar eenmaal men wifi aanzet krijgt men nog wel steeds de melding waardoor men verplicht is toch op knop te drukken. Navigatie/promenade Zonder wifi verbinding crasht de applicatie mei Unit tests Van de 59 tests zijn er 5 failures en 1 error. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk te wijten aan slecht geschreven tests in plaats van correct werkende code Handmatige tests APK installatie De installatie van de applicatie resulteert in 2 identieke knoppen waarvan de tweede functioneert en de eerste resulteert in een force quit. Registreren Wanneer er geen verbinding is met het internet en men zijn registratie probeert te bevestigen krijgt men een melding dat deze gefaald is maar geeft geen oorzaak. Als dit te wijten is het gebrek van een internetverbinding moet er aan de gebruik gevraagd worden om dit aan te zetten. Als er geen verbinding is met het internet kan de backend niet geraadpleegd worden. Dit zorgt ervoor dat de spinner voor taalkeuze niet gepopuleerd wordt met de verschillende talen. Hetzelfde probleem doet zich voor bij het kiezen van beperkingen. Men komt op een lege pagina terecht omdat er geen informatie uit backend kan worden gehaald. Dit kan opgelost worden door deze informatie te dupliceren in de frontend database. Het probleem zou zich echter nog altijd voordoen wanneer men de cache leegt en de applicatie opnieuw opstart zonder internetverbinding. Bij de allereerste keer (ook na een clear cache) dat de applicatie opstart zou er dus altijd verbinding moeten zijn met internet. Als men naar register gaat zonder internetverbinding dan doet bovestaande zich voor. Als men dan de applicatie terug afsluit en opstart met internet dan blijven deze problemen zich 13

14 soms voordoen. Door het ramgeheugen te legen wordt dit probleem opgelost. Inloggen Inloggen zonder internetverbinding werkt niet. Men krijgt dan altijd een melding dat gebruikersnaam of wachtwoord foutief is. Dit zou wel mogelijk moeten zijn. Wanneer men naar login gaat zonder interverbinding en een lege cache en vervolgens de internetverbindig aanzet dan kan men nog steeds niet inloggen. Het ramgeheugen moet dan geleegd worden om te kunnen inloggen. Talen Er zijn nog veel bugs gerelateerd met het taalgebruik. Wanneer de taal gewijzigd wordt na inloggen en men gaat terug naar Login dan is dit venster in de laatste taal die gekozen is door de ingelogde gebruiker. Wanneer men gekozen heeft om ingelogd te blijven en de applicatie afsluit dan zal de applicatie terug opstarten in de standaardtaal (Engels) wanneer het ramgeheugen geleegd wordt. Wachtwoord vergeten Wanneer men niet verbonden is met het internet dan krijgt de gebruiker een melding op naar wifi settings te gaan (Met een undefined woord). Tegelijkertijd krijgt hij ook een melding dat een gebruikersnaam niet leeg kan zijn wanneer dit het geval is. Wanneer men verbonden is met het internet crasht de applicatie bij elke mogelijke invoer. Geen username, onbestaand of bestaand. Wijzig taal De knop wijzig taal is blijven bestaan omdat er rekening wordt gehouden met het uitgevoerde werk van verschillende programmeurs. Deze is echter overbodig. Het gebruik van Wijzig Profiel wordt aangeraden. Wijzig profiel De applicatie crasht wanneer we naar wijzig profiel willen gaan zonder internetverbinding. Wanneer we in deze activity zitten en we zetten het internet dan krijgen we een melding failed wanneer we ons profiel proberen te wijzigen. Bekijk Poi s Deze geeft een lege pagina wanneer er geen internetverbinding is. Anders zijn de benamingen van de Poi s gigantisch groot. Wannneer men bij het weergeven van de lijst het internet uitzet en op een Poi klikt dan crasht de applicatie. In sommige gevallen blijft de lijst leeg nadat deze eerst opgevraagd werd zonder internetverbinding. Het ramgeheugen moet dan geleegd worden. Wanneer men op de knop Voeg toe aan mijn wandeling klikt dan crasht de applicatie. Bekijk wandelingen De geeft een lege pagina wanneer er geen internetverbindig is (indien er niets is opgeslagen). Anders zijn de benamingen van de wandelingen gigantisch groot. Wannneer men bij het weergeven van de lijst het internet uitzet en op een wandeling klikt dan krijgen we een pagina met standaard layout maar zonder enige ingevulde data. Het klikken op de knoppen resulteert dan ook in een crash. In sommige gevallen blijft de lijst leeg (of enkel opgeslagen wandelingen) 14

15 nadat deze eerst opgevraagd werd zonder internetverbinding. Het ramgeheugen moet dan geleegd worden. Wandelingen die opgeslagen worden in de cache staan genoteerd met een sterretje *. De niet opgeslagen wandelingen wordt alsnog in de lijst weergegeven waardoor de wandeling dubbel staat. Men kan niet scrollen waardoor de pagina van een wandeling soms niet op het scherm past en er dus niet op de knoppen geklikt kan worden. Wanneer men met een internetverbinding de details van een opgeslagen wandeling probeert te bekijken dan toont hij de verkeerde informatie. Quentin vermeldt dat dit probleem zich voordoet omdat hij met het id van de promenade de details gaat opzoeken in de backend database ipv. de cache, waar de opgeslagen wandeling staat. Er valt ook nog op te merken dat wanneer men dit probeert zonder internetverbinding wel de juiste informatie getoond wordt. Opslaan en uitvoeren van wandeling Men kan een wandeling opslaan en vervolgens op de knop Voer wandeling uit klikken. Ook zonder internetverbinding. Men gaat dan vervolgens naar de kaart maar daar wordt er gevraagd om het internet aan te zetten. In sommige gevallen crasht de applicatie echter wanneer met op Voer wandeling uit klikt nadat er een wandeling is gekozen. De reden is onbekend. Nieuwe wandeling We kunnen een naam opgeven en deze wordt toegevoegd aan de lijst van wandelingen. Wanneer men echter de details hiervan bekijkt zijn dit niet de correcte gegevens wanneer er internet is. Dit is hetzelfde probleem als bij Bekijk Wandelingen. Vervolgens een tweede wandeling proberen aan te maken lukt niet. Deze wordt niet getoond in de lijst. GPS Wanneer er geen internetverbinding is krijgt men de keuze om wifi en/of 3G op te zetten. De applicatie crasht wanneer men op de 3G knop klikt. Verder werd het volgende gerapporteerd door Jan-Pieter. Soms krijg ik geen GPS fix, enkel een WiFi fix en langer wachten helpt ook niet. Normaal gezien duurt het maximum 60 a 90 seconden om een GPS fix te verkrijgen. Als ik dan de applicatie volledig afsluit (via de task manager) en ik probeer opnieuw, krijg ik dikwijls snel een GPS fix. Geen idee aan wat dit ligt. In uitzonderlijke gevallen staat de blauwe mapmarker met de huidige locatie niet op dezelfde plaats als de bol met de precisie van de GPS fix. Als er een nieuwe fix is, dan staan deze plotseling wel opnieuw op elkaar. Ook hier geen idee aan wat dit ligt. Als ik soms in de buurt ben van metalen structuren (treinen, dak van station) doet het kompas raar: de pijl verandert constant. Deze functie is door Android zelf geïmplementeerd, dus ik heb geen idee aan wat dit ligt. 15

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Design Description Jeroen Nyckees (Design Manager) Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be 11 december 2011

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Post Mortem Review 1 Kristof Van Moffaert (QA Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen Kristof.Van.Moffaert@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 22 februari 2009 Document geschiedenis

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan Software Quality Assurance Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 10-12-2010 Bram Bruyninckx Eerste iteratie 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn inhoud. Het

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

iphone app - Timesheet

iphone app - Timesheet iphone app - Timesheet Timesheet - iphone app Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Mijnkmosite Support Guide

Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide Mijnkmosite Support Guide 1 Inleiding tot de "Support Guide" 1.1 Doel van de Gids 4 2 Gebruik van de Helpdesk 2.1 2.2 2.3 2.4 Inleiding 6 Hoe tickets te vinden 7 Tickets bewerken

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding

EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding EnGenius EMR3000 Gebruikershandleiding Stap 1 : In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van android, maar is tevens toe te passen voor Apple ios apparaten. Open de App store. (Voor android apparaten

Nadere informatie

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s http://anbi.federatiecultuur.nl 1 Inhoud Introductie... 3 Registreren... 4 Organisatie toevoegen... 6 Organisatie wijzigen... 8 Wachtwoord

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Voor de installatie. Ga naar applicaties (zie rode pijl)

Voor de installatie. Ga naar applicaties (zie rode pijl) Handleiding Praktijkbegeleiding App uitgeverij Smit Om de screenshots (de afbeeldingen) in deze handleiding beter te kunnen zien is het raadzaam om in te zoomen. Voor de installatie Het installeren van

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Algemene introductie van Newbase

Algemene introductie van Newbase Algemene introductie van Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Aan de

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Contents 1 Overzicht 1 1.1 Samenvatting project.........................

Nadere informatie

Parkinson Thuis Probleemoplossing

Parkinson Thuis Probleemoplossing Parkinson Thuis Probleemoplossing Probleemoplossing Fox Inzicht App In sommige gevallen kan er een handeling van uw kant nodig zijn om ervoor te zorgen dat de apps altijd ingeschakeld zijn. Dit zal voornamelijk

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

CAK extranet. Problemen en oplossingen

CAK extranet. Problemen en oplossingen CAK extranet Problemen en oplossingen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Problemen en oplossingen 3 2.1 Problemen bij inloggen op keten.hetcak.nl 3 2.1.1 Login failed, please try again 3 2.1.2 Bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

Handleiding Elektrocrack

Handleiding Elektrocrack Handleiding Elektrocrack Homepagina 2 Log in 3 Dashboard 4 Quiz aanmaken 5 Filter 6 Vragen 7 [i] Detail 8 Mijn Quiz 9 Dashboard 11 Documenten 12 Offline versie 13 Speel het spel 14 Spelvenster 15 Opties

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Zmodo Zsight Android handleiding

Zmodo Zsight Android handleiding Zmodo Zsight Android handleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Inhoudsopgave 1. Software installatie...3 1.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

Installatie Today s Pro

Installatie Today s Pro Installatie Today s Pro Ga je voor de eerste keer met Today s Pro aan de slag, heb je een nieuwe computer aangeschaft, of wil je Today s Pro gewoon opnieuw installeren? In deze instructie lees je hoe je

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Datum test: dinsdag 8 april 2014 Schrijven review: donderdag 10 april 2014

Datum test: dinsdag 8 april 2014 Schrijven review: donderdag 10 april 2014 Datum test: dinsdag 8 april 2014 Schrijven review: donderdag 10 april 2014 Getest met: Samsung Galaxy S4 mini (GT-I9195) op 4G netwerk KPN Android versie: 4.2.2 Mijn Hi Beta versie: 3.0.0 build 95 Als

Nadere informatie

Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be

Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be Inhoud Inloggen als vzw... 1 OPTIE 1. U bent nog niet geregistreerd.... 3 OPTIE 2. U bent al geregistreerd... 6 Gebruik van de website... 6 UW GEGEVENS

Nadere informatie

Android User Manual Tracking App

Android User Manual Tracking App Android User Manual Tracking App Welkom scherm Het introscherm wordt getoond bij het opstarten van de app als er nog geen account gegevens aanwezig zijn. Bij het klikken op Volgende verschijnt het volgende

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum Portal User Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Door Philippe Dellaert Acco: Files exchange documentatie - 1/9 1. Inleiding ACCO maakt gebruik van een online systeem om documenten uit te wisselen tussen

Nadere informatie

Handleiding indesteeg.nl

Handleiding indesteeg.nl Handleiding indesteeg.nl Deze korte handleiding beschrijft hoe u artikelen of kalender items toe kan voegen aan de website. 1) Registreren Het is noodzakelijk om allereerst te registreren om een gebruikersaccount

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Algemeen. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Algemeen. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Algemeen Inhoudsopgave 1 In- en Uitloggen in Amyyon Care... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Wachtwoord wijzigen... 4 1.3 Uitloggen... 5 2 Bediening en gebruik... 6 2.1 Knoppen en functietoetsen...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Handleiding voor Windows besturingsystemen

Handleiding voor Windows besturingsystemen Draadloos internet (WIFI) met HGSECURE Handleiding voor Windows besturingsystemen Inleiding HGSECURE is een nieuw draadloos netwerk bedoeld voor alle studenten en personeel van de Avondschool. HGSECURE

Nadere informatie

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986. Aan Metis Groep (MG) Van MCC Datum 22 09 2009 Betreft Release notes patch 38 - versie 2.1.38 VERSIE 2.1.38 Correctief onderhoud Bug nummers: 958, 960, 867, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985 en 986.

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Rotekst 1.4. Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Rotekst 1.4. Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.4 Upgrade RoTekst en RoTekstbeheer. Versie: 1.3.x naar 1.4 Crotec bv Parallelweg 21 5223 AL s-hertogenbosch Postbus 2447 5202 CK s-hertogenbosch Rotekst T 073523 3950 F 073523 3998 www.crotec.nl info@crotec.nl

Nadere informatie

HRIS Hallmark Retail Internet Services

HRIS Hallmark Retail Internet Services HRIS Hallmark Retail Internet Services Handleiding voor retailer Hallmark Retail Internet Services Re- ordering handleiding (versie - September 2012) Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Transparantie. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transparantie Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Transparantie... 3 Taxis Pitane Transparantie in gebruik... 4 Tabblad Instellingen... 4 Tabblad Logboek... 5 Tabblad Licentie...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Snel op weg met e.dentifier2

Snel op weg met e.dentifier2 Snel op weg met e.dentifier2 U kunt uw e.dentifier2 gekoppeld of los gebruiken. De verschillen tussen beide methoden leggen we hier uit. Ook vindt u hier antwoord op de veelgestelde vragen. Gekoppeld gebruik

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.

HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com. Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2. HANDLEIDING IMPACTXRM MOBILE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Bijgewerkt 29/07/2015 Versie 1.2.1 INHOUD INHOUD... 1 ALGEMEEN Filosofie... 2 INSTALLATIE...

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

PunchCMS Handleiding. Versie 2.0 Oktober 2010

PunchCMS Handleiding. Versie 2.0 Oktober 2010 PunchCMS Handleiding Versie 2.0 Oktober 2010 Inhoud Inhoud...2 1 Inloggen...3 2 De gebruikersinterface...4 2.1 Overzicht...4 2.2 Workflow...5 3 Elementen...6 3.1 Aanmaken...6 3.2 Element vullen of aanpassen...7

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

Handleiding inloggen www.ro-bisdommen.be

Handleiding inloggen www.ro-bisdommen.be Inhoud Inloggen als instelling... 1 OPTIE 1. U bent nog niet geregistreerd.... 3 OPTIE 2. U bent reeds geregistreerd... 4 Gebruik van de website... 4 Uw gegevens beheren... 4 Wijzigen wachtwoord... 4 Contracten...

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijkheid: Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksvriendelijkheid: Gebruiksaanwijzing: Gebruiksvriendelijkheid: Elon Education is een tool waarmee online woordjes geleerd kunnen worden voor de vreemde talen. Ook is het mogelijk om met Elon Education de tafels te oefenen, werkwoorden enz.

Nadere informatie