Software Engineering Groep 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software Engineering Groep 4"

Transcriptie

1 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen 13 november

2 Tabel 1: Document geschiedenis v2.0 13/11/2011 Jan-Pieter Hubrecht Eindcontrole v1.2 11/11/2011 Jan-Pieter Hubrecht Aanvullingen v1.1 08/11/2011 Jan-Pieter Hubrecht Revisie v1.0 30/10/2011 Jan-Pieter Hubrecht Eindcontrole v0.4 30/10/2011 Kevin Hendrickx Controle en Aanvullingen v0.3 29/10/2011 Team Aanvullingen v0.2 29/10/2011 Jan-Pieter Hubrecht Kladversie v0.1 27/10/2011 Kevin Hendrickx Kladversie 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemeen overzicht Project beschrijving Doelstellingen en bereik van het project Veronderstellingen en beperkingen Project opleveringen Planning en budget overzicht Evolutie van het SPMP Referenties 7 3 Afkortingen en definities Afkortingen Definities Project Organisatie Externe communicatie Interne structuur Rollen en verantwoordelijkheden Managerial Process plans Opstartplan Schattingsplan Personeelsplan Plan om middelen te bekomen Personeelstrainingsplan Werkplan Werkactiviteiten Vergaderingen Grafische voorstelling van de planning Resource Allocation Controleplan Requirements Control Plan Schedule Control Plan Reporting Plan Plan voor risicobeheer Gebrek aan kennis junit Gebrek aan kennis SQL Gebrek aan communicatie Gebrek aan Version Control kennis Gebrek aan kennis LaTeX Gebrek aan ervaring in groep Het ziek worden van een teamlid Gebrek aan kennis Java/Android SDK Project Closeout Plan Technisch Proces Plans Proces model Methodes, hulpmiddelen en technieken Infrastructure plan

4 Inhoudsopgave 6.4 Product acceptance plan Plannen ondersteunende processen Configuration management plan Organisatie Verantwoordelijkheden Regels, Richtlijnen en Procedures SCM Activiteiten Configuratie controle Configuratie verificatie en verslag SCM middelen Verification and validation plan Quality Assurance Plan Organisatie Verantwoordelijkheid Vereiste documentatie Standaarden, conventies en metrieken Software inspecties Testen Problemen rapporteren en verbeteren Code controle Aanvullende plannen 27 4

5 1 Algemeen overzicht 1 Algemeen overzicht 1.1 Project beschrijving Doelstellingen en bereik van het project Dit project is in opdracht van Professor Van Der Straeten ter examinatie van de cursus Software Engineering aan de Vrije Universiteit Brussel. De bedoeling is om een Android applicatie te bouwen die functioneert als een interactieve toeristische gids in een bepaalde stad. De gebruiker moet in staat zijn om de nabijgelegen bezienswaardigheden op een vlotte manier te kunnen zoeken en na het lezen van de informatie, eventueel te bezoeken. Door het uitdelen van scores leert de applicatie wandelingen samen te stellen die overeenstemmen met de voorkeuren van de gebruiker. Een gedetailleerd overzicht van de vereisten is terug te vinden in het SRS Veronderstellingen en beperkingen Veronderstellingen Tot op heden zijn er nog geen veronderstellingen gemaakt. Beperkingen De volgende lijst geeft een overzicht van de beperkingen die zijn opgelegd: De applicatie moet als frontend werken op Android versie 2.2. De applicatie moet als backend werken op Wilma (VUB, infogroep server). De 2 Android smartphones worden pas het 2e semester ter beschikking gesteld. Het systeem moet eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden. De applicatie moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn. Het ontwerp van de applicatie moet modulair zijn. De programmeertaal is Java, eventueel uitgebreid met bibliotheken. Er moet gewerkt worden naar deadlines Project opleveringen Vanwege de moeilijkheidsgraad van het project zullen er voor het tweede semester extra iteraties voorzien worden die los staan van de iteraties die opgelegd zijn door de Professor Van Der Straeten. Voor de mogelijkheid tot een grondig nazicht alvorens de definitieve deadline, worden er intern extra deadlines toegewezen. We onderscheiden deze intern opgelegde soft-deadlines van de extern opgelegde hard-deadlines. Van hard-deadlines kan niet worden afgeweken omdat dit zich reflecteert in het verlies van punten voor het vak Planning en budget overzicht In de vooropgestelde planning is er gebruik gemaakt van zowel extern opgelegde hard-deadlines als intern zelf opgelegde soft-deadlines. In tabel 2 en 3 zijn respectievelijk de deadlines voor het eerste en tweede semester te vinden. Hoogstwaarschijnlijk zullen er 4 iteraties doorlopen worden voor het schrijven van de code en documenten. Voor dit project is er geen budget voorzien. Voor een gedetailleerd overzicht zie sectie

6 1 Algemeen overzicht Tabel 2: Deadlines eerste semester Datum Activiteit Aard 28/10/2011 Kladversie SPMP Soft-deadline 31/10/2011 Inleveren SPMP Hard-deadline 12/11/2011 Kladversie SPMP, STD, SRS, SDD Soft-deadline 14/11/2011 Inleveren STD, SRS, SDD Hard-deadline 13/12/2011 Einde 1e iteratie: opleveren code en documenten Hard-deadline 21/12/2011 Presentatie 1e iteratie Hard-deadline Tabel 3: Deadlines tweede semester Datum Activiteit Aard 06/03/2012 Einde 2e iteratie: opleveren code en documenten Hard-deadline 14/03/2012 Presentatie 2e iteratie Hard-deadline 17/04/2012 Einde 3e iteratie: opleveren code en documenten Hard-deadline 25/04/2012 Presentatie 3e iteratie Hard-deadline 18/05/2012 Einde 4e iteratie: finale oplevering Hard-deadline 23/05/2012 Finale presentatie Hard-deadline 1.2 Evolutie van het SPMP De Assistent Project Manager verzorgt het SPMP. Het document moet telkens up-to-date zijn bij een strikte deadline. De geschiedenis van de veranderingen is terug te vinden in tabel 1. Na elke vergadering zal het document worden herzien en indien nodig worden aangepast. Elke wijziging zal worden doorgegeven aan de Project Manager die de eindcontrole doet. Dit document hanteert de IEEE standaard. 6

7 2 Referenties 2 Referenties Referenties [1] Groep 4. Software Design Description v [2] Groep 4. Software Engineering Groep [3] Groep 4. Software Project Management Plan v [4] Groep 4. Software Requirements Specification v [5] Groep 4. Software Test Document v [6] IEEE Computer Society, 3 Park Avenue, New York, NY , USA. IEEE Standard for Software Project Management Plans (SPMP), [7] IEEE Computer Society, 3 Park Avenue, New York, NY , USA. IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans (SQAP), [8] IEEE Computer Society, 3 Park Avenue, New York, NY , USA. IEEE Standard for Software Configuration Management Plans (SCMP), [9] IEEE Computer Society, 3 Park Avenue, New York, NY , USA. IEEE Standard for Software and System Test Documentation (STD), [10] IEEE Computer Society, 3 Park Avenue, New York, NY , USA. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (SRS), [11] IEEE Computer Society, 3 Park Avenue, New York, NY , USA. IEEE Standard for Information Technology Systems Design Software Design Descriptions (SDD),

8 3 Afkortingen en definities 3.1 Afkortingen 3 Afkortingen en definities CI IDE SCMP SPMP SQAP SRS STD VUB Configuration Item Integrated Development Environment Software Configuration Management Plan Software Project Management Plan Software Quality Assurance Plan Software Requirements Specification Software Test Document Vrije Universiteit Brussel 3.2 Definities Configuration Item De Klant Het Product Repository Repository clone Repository pull Repository push Een deel van het project dat beheerd wordt door het configuratie systeem. De personen die de opdracht hebben gegeven tot het ontwikkelen van het product: Professor Van Der Straeten en haar assistent Jens Nicolay. De Mobile City Guide software voor op Android. Documenten die op een gestructureerde manier gedeeld en aangepast worden door verschillende mensen. De documenten van een remote repository lokaal kopiëren. De lokale documenten updaten met de nieuwe versie van de remote repository. De remote repository updaten met de nieuwe versie van de lokale repository. 8

9 4 Project Organisatie 4 Project Organisatie 4.1 Externe communicatie Professor Van Der Straeten en haar assistent Jens Nicolay zijn de klanten van de applicatie die ontwikkeld zal worden. De communicatie met hen zal gebeuren via de Project Manager en eventueel de Design Manager. De back-end van de applicatie zal draaien op de Wilma server die beheerd wordt door Dirk Van Deun. De communicatie met hem zal gebeuren via de Configuratie Manager en de Project Manager. Daarnaast is het mogelijk dat de Infogroep gebruikt zal worden als externe hulplijn. 4.2 Interne structuur De grafische representatie van de interne structuur en de hiërarchie hiervan, is weergegeven in het organigram in figuur 1. Zwarte volle lijnen geven de interne hiërarchie weer. De rode stippellijnen duiden de interne communicatie aan. De groene lijn-streep-lijn verbindingen duiden interactie met de externe bronnen aan, zoals daar zijn de klant, de server en de website. Bovenaan de figuur staat de klant. De reden dat er wel een groene lijn staat tussen de klant en de website en niet tussen de klant en de server-repository is omwille van het feit dat de klant rechtstreeks aan de website kan maar niet rechtstreeks naar de back-end server kan, hiervoor moet hij gebruik maken van de applicatie. De horizontale zwarte streeplijn is de scheiding tussen de klant en het project. De reden dat de server-repository en de website op deze lijn liggen is omwille van het feit dat deze zowel door de klant als het project aanspreekbaar zijn. Het onderste gedeelte van de figuur geeft de interne structuur weer. Aan het hoofd staat de Project Manager. Deze wordt bijgestaan door de Assistent Project Manager en de Secretaris. Verder zijn er nog de andere functies Configuration Manager, Design Manager, Requirements Manager, Implemenation Manager, Quality Manager, Test Manager, Database Manager en Webmaster. Een gedetailleerde beschrijving van de taken van de verschillende functies is terug te vinden in sectie 4.3. De rode stippellijnen duiden de interne communicatie aan tussen de verschillende functies aan. 4.3 Rollen en verantwoordelijkheden Project Manager Is de algemeen verantwoordelijke voor het project Zit de vergaderingen voor en bepaald de onderwerpen van deze vergaderingen Is verantwoordelijk voor communicatie en contact met de docent en de assistent Leest de rapporten na en keurt deze goed alvorens deze gepubliceerd worden Observeert de vooruitgang van het project en de taken Verdeelt de taken naargelang de tijdsdruk Is de eindverantwoordelijke voor SPMP en houdt deze up-to-date Keurt alle beslissingen goed vooraleer deze worden uitgevoerd Assistent Project Manager Verzorgt samen met de Project Manager het SPMP Neemt taken over van de Project Manager waar nodig Configuration Manager Zorgt ervoor dat iedereen het systeem van de repositories kent 9

10 4 Project Organisatie Figuur 1: 8 Grafische representatie van de interne structuur. Zwarte volle lijnen tonen de hiërarchie. De rode stippellijnen staan voor de interne communicatie en de groene lijn-streep-lijn verbindingen duiden interactie met de externe bronnen aan. 10

11 4 Project Organisatie Maakt de repositories aan Controleert of de repository goed gebruikt wordt (gebruik van branches e.d.) Zorgt dat iedereen begrijpt hoe hij met de repository en bijhorende software moet werken Is verantwoordelijk voor het SCMP gedeelte in het SPMP Is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van extra software (zoals bijvoorbeeld de Java android IDE) Database Manager Verantwoordelijk voor het maken en het onderhouden van de database op de Wilma server Verantwoordelijk voor het back-end systeem dat het mogelijk maakt om op een gemakkelijke manier de database aan te passen Design Manager Kiest de standaard Is verantwoordelijk voor de SDD Leidt de discussies aangaande design Implementation Manager Is verantwoordelijk voor de verdeling van het werkt overheen de programmeurs Overziet de vooruitgang van het programmeren en stuurt waar nodig bij Quality Manager Beslist welke conventies gehanteerd zullen worden in de code en documenten Kijkt de code en documenten na Is verantwoordelijk voor het plannen en leiden van inspecties Is verantwoordelijk voor het SQAP gedeelte in de SPMP Requirements Manager Kiest de standaard Is verantwoordelijk voor het SRS document Leidt de discussies in verband met de software vereisten Test Manager Is verantwoordelijk voor het testen van de vereisten en verificatie Is verantwoordelijk voor het STD document en houdt dit up-to-date Is verantwoordelijk voor het schrijven van een document met de test resultaten Webmaster Onderhoudt de website gericht naar de klant Secretaris Schrijft de verslagen van de vergaderingen Berekent de duur van elke vergadering 11

12 5 Managerial Process plans 5.1 Opstartplan Schattingsplan 5 Managerial Process plans Aangezien dit een project is zonder budget is het niet nodig om dit in het schattingsplan op te nemen. Wat er wel geschat moet worden is het aantal uren dat per teamlid gespendeerd zal worden aan het project. Schatting van het aantal uren Dit project is in het kader van het vak Software Engineering van 9 studiepunten. Het aantal studiepunten van een bepaald vak kan gebruikt worden om het totaal aantal uren te berekenen dat een student aan dat vak moet werken. Volgens de VUB komt 9 studiepunten overeen met 235 a 255 uren werk. Voor dit project gaan we een richtlijn van 245 uren per persoon nemen, inclusief de hoorcolleges. Deze hoorcolleges moeten niet in rekening worden gebracht om een schatting te maken van de totale tijd die aan het project gespendeerd moet worden. We komen dan uit op 210 uur per persoon. In sectie wordt een gedetailleerde beschrijving van de verdeling van deze uren opgesteld Personeelsplan Groepsleden Voor dit project zijn er 6 mensen ter beschikking. In tabel 4 worden de contact gegevens van de verschillende groepsleden op een rijtje gezet. De verschillende functies Voor elke functie wordt er een verantwoordelijke aangeduid, alsook een backup. Deze laatste valt in indien de verantwoordelijke wegvalt maar hij kan deze ook bijstaan bij grote taken. De verdeling van de functies is te zien in tabel Plan om middelen te bekomen De VUB zal ons 2 Android smartphones ter beschikking stellen om de applicatie te testen aan het begin van het tweede semester. De Wilma server die we gebruiken voor backend, website, repositories en communicatie wordt beheerd door Infogroep. Tabel 4: Overzicht van de teamleden en hun contact gegevens Naam Coppieters Tim De Clerck Quentin Hendrickx Kevin Hubrecht Jan-Pieter Nyckees Jeroen Van den Heuvel Lorenz Tim.Coppieters[at]vub.ac.be Quentin.De.Clerck[at]vub.ac.be Kevin.Hendrickx[at]vub.ac.be Jan-Pieter.Hubrecht[at]vub.ac.be Jeroen.Nyckees[at]vub.ac.be Lorenz.Van.Den.Heuvel[at]vub.ac.be 12

13 5 Managerial Process plans Tabel 5: Overzicht van de verschillende functies en hun backup Functie Verantwoordelijke Backup Project Manager Jan-Pieter Quentin Assistent Project Manager Kevin Configuration Manager Tim Quentin Database Manager Tim Kevin Design Manager Jeroen Lorenz Implementation Manager Jan-Pieter Tim Quality Manager Quentin Lorenz Requirements Manager Lorenz Jeroen Test Manager Kevin Jan-Pieter Webmaster Kevin Tim Secretaris Lorenz Jeroen Personeelstrainingsplan Niet iedereen heeft dezelfde voorkennis voor dit project. Voor Android-Java werd in het kader van het vak Software Engineering door Dries Harnie een les gegeven. Andere training moet op zelfstandige basis gebeuren. In tabel 5 werd aangeduid met J wanneer de persoon in kwestie voor een bepaald onderdeel training nodig heeft. Tabel 6: Overzicht van wie welke training nodig heeft Jeroen Quentin Lorenz Jan-Pieter Tim Kevin Java J J N N J J GIT J J J J N J junit J J J J J J 5.2 Werkplan Werkactiviteiten Voor iedere taak is er een verantwoordelijke aangesteld die de specifieke taak overziet. Naast deze verantwoordelijkheidsfuncties zullen de teamleden ook het nodige programmeerwerk doen Vergaderingen De vergaderingen voor het project zullen plaatsvinden op maandag tussen 13:00 en 15:00 tenzij anders afgesproken. Voor elke vergadering worden de agendapunten vastgelegd. Wat niet op de agenda staat wordt niet besproken op de vergadering. De dag voor elke vergadering zal er een reminder worden gestuurd met het uur en de locatie van de vergadering. Indien het nodig wordt geacht om een extra vergadering te houden (bijvoorbeeld bij het naderen van een belangrijke deadline) of om een vergadering te verplaatsen, zal er met de groepsleden overlegd worden wanneer deze best ingepland kan worden. Op de website zijn de verslagen van deze vergaderingen beschikbaar. Tabel 7 geeft een overzicht van de geplande vergaderingen. 13

14 5 Managerial Process plans Tabel 7: Overzicht van de geplande vergaderingen Dag Uur Duur 24/10/ :00-12:30 1:30 28/10/ :30-13:20 0:50 04/11/ :00-13:25 0:25 07/11/ :00-14:25 1:25 14/11/ :00-15:00-21/11/ :00-15:00-28/11/ :00-15:00-05/12/ :00-15:00-12/12/ :00-15:00-19/12/ :00-15: Grafische voorstelling van de planning De deadlines die vooropgesteld zijn en terug te vinden zijn in tabel 2 en 3 van sectie 1.1.3, kunnen grafisch worden voorgesteld in een zogenaamde Gantt Kaart. Deze is te zien in figuur 2. Activiteiten De geplande activiteiten worden op de Gantt Kaart voorgesteld door rechthoekjes. Boven de activiteit staat de naam en aan de onderkant de start- en einddatum. Aan de rechterkant staan de groepsleden die meewerken aan de activiteit, de verantwoordelijke staat tussen accolades. In de volgende lijst worden de activiteiten opgesomd: 1e iteratie 2e iteratie 3e iteratie 4e iteratie Milestones De milestones worden op de Gantt Kaart voorgesteld door een ruit. Boven de milestone is de naam terug te vinden. De milestones komen vaak overeen met harde-deadlines aangezien er dan iets specifiek af moet zijn en getoond moet worden aan de klant. De volgende lijst geeft een overzicht van de milestones: Opleveren SPMP Opleveren STD Opleveren SRS Opleveren SDD Presentatie 1 geven Presentatie 2 geven 14

15 5 Managerial Process plans Presentatie 3 geven Finale Presentatie geven Resource Allocation Voor dit project is er per groepslid 210 uren voorzien. Deze uren moeten verdeeld worden over de verschillende taken zoals daar zijn het schrijven van de documenten, het ontwikkelen/testen van de code, het opstellen van de requirements en het design, enz. Schrijven van documenten In tabel 8 is eens schatting weergeven voor de verschillende documenten die geschreven moeten worden en een schatting van het aantal uren dat hier per groepslid aan gewerkt zal worden. Tabel 8: Overzicht van de schatting van het aantal uren per document Document Sectie Schrijver Geschat aantal uren SPMP Kevin 6 SPMP SPMP Jan-Pieter 8 SQAP Quentin 6 SCMP Tim 4 SRS - Lorenz 8 STD - Kevin 8 SDD - Jeroen 10 Bepalen van de requirements Nog te bepalen Opstellen van het design Nog te bepalen Implementeren van de code Nog te bepalen Testen van de code Nog te bepalen Maken van presentaties Nog te bepalen 5.3 Controleplan Requirements Control Plan Bij elk nieuw vastgelegd requirement moet het SRS gewijzigd zorden. Deze wijzigingen worden meegedeeld aan alle teamleden omdat deze een impact kunnen hebben op het design van het product, de implementatie, de tests en de verschillende bijhorende documenten. 15

16 5 Managerial Process plans Figuur 2: De planning grafisch voorgesteld in een Gantt Kaart. 16

17 5 Managerial Process plans Schedule Control Plan De hard-deadlines (strikte deadlines) moeten altijd nageleefd worden. De soft-deadlines kunnen indien nodig herzien een aangepast worden, mits goedkeuring van de Project Manager. Indien een soft-deadline aangepast wordt, zullen alle groepsleden hiervan op de hoogte gebracht worden Reporting Plan Bij het schrijven van de documenten wordt er gebruik gemaakt van zowel extern opgelegde hard-deadlines als intern zelf opgelegde soft-deadlines. De hard-deadlines zijn de dagen dat het final resultaat afgewerkt moet zijn. De soft-deadlines zorgen er voor dat er voldoende tijd is om het document na te lezen en eventuele opmerkingen/fouten aan te passen. Na elke deadline worden de belangrijke wijzigingen meegedeeld aan het team. Indien nodig worden deze verder besproken op de eerstvolgende vergadering. 5.4 Plan voor risicobeheer Gebrek aan kennis junit Waarschijnlijkheid 9 Impact 7 Prioriteit 20 Oplossing De Test Manager zal junit bestuderen en de andere groepsleden een crash course junit geven zodat deze de basis onder de knie krijgen. Einddatum 28/11/ Gebrek aan kennis SQL Waarschijnlijkheid 1 Impact 3 Prioriteit 15 Oplossing Einddatum Tim heeft reeds genoeg ervaring met SQL. Als Database Manager is hij de enige die hier kennis over moet hebben. Indien nodig is Kevin in staat zijn taken over te nemen. Geen datum nodig Gebrek aan communicatie Waarschijnlijkheid 7 Impact 7 Prioriteit 100 Oplossing Er zal gebruikt gemaakt worden van IRC om informeel met elkaar te kunnen praten. Gregory voorziet een tutorial voor IRC. Voor de formele communicatie is er een mailing list. GSM nummers worden uitgewisseld voor snel contact bij dringende redenen. Einddatum 28/10/

18 5 Managerial Process plans Gebrek aan Version Control kennis Waarschijnlijkheid 8 Impact 10 Prioriteit 100 Oplossing Tim heeft reeds ervaring met GIT. Hij zal ons helpen de basis aan te leren. Tim heeft ook een kleine tutorial geschreven over GIT. De rest is zelfstudie. Einddatum 05/11/ Gebrek aan kennis LaTeX Waarschijnlijkheid 2 Impact 2 Prioriteit 5 Oplossing Einddatum Iedereen heeft notie van LaTeX. Het schrijven van documenten zorgt voor geen problemen. Indien er toch kleine problemen opduiken staat het team via IRC klaar om te helpen. Doorlopend Gebrek aan ervaring in groep Waarschijnlijkheid 8 Impact 3 Prioriteit 20 Oplossing Door gebrek aan ervaring zal er vaker vergaderd worden. Enkel ervaring in de praktijk kan dit verbeteren. Jan-Pieter en Lorenz hebben reeds in groep gewerkt. Dit gaf Jan-Pieter de functie als Project Manager. Einddatum Doorlopend Het ziek worden van een teamlid Waarschijnlijkheid 8 Impact 9 Prioriteit 20 Oplossing Einddatum Om gebrek aan teamleden te voorkomen is er de eerste vergadering reeds voor elke functie een back-up voorzien. De Project Manager kan ook het werk (zoals ontwikkelen van code) verdelen onder de overige teamleden. Geen datum nodig 18

19 5 Managerial Process plans Gebrek aan kennis Java/Android SDK Waarschijnlijkheid 6 Impact 7 Prioriteit 200 Oplossing Nog niet beslist Einddatum 21/11/ Project Closeout Plan Dit project zal onmiddellijk stop gezet worden na finale presentatie. De website en repository blijven online staan maar deze worden niet meer ge-update. Ook wordt er geen verdere ondersteuning geleverd bij eventuele problemen. 19

20 6 Technisch Proces Plans 6.1 Proces model Eerste iteratie 6 Technisch Proces Plans In de eerste iteratie zal er gebruik gemaakt worden van een evolutionair prototype. De bedoeling is om incrementeel kleine aanpassingen te doen, deze te testen en evalueren om er zo voor te zorgen dat er snel een werkend product is (dat nog niet compleet is). Het voordeel is dat bepaalde delen getest kunnen worden desondanks dat de volledige functionaliteit nog niet beschikbaar is. Volgende iteraties Voor de andere iteraties is nog niet bepaald welk model er gebruikt zal worden. Het is perfect mogelijk om dan te kiezen voor een ander model. 6.2 Methodes, hulpmiddelen en technieken Voor dit project zal er gebruik gemaakt worden van verschillende softwarepaketten en hulpmiddelen. Tabel 9 geeft een overzicht van de gebruikte software. 6.3 Infrastructure plan De software moet werken op de 2 beschikbare Android smartphones. De smartphones zijn de front-end en zullen beschikbaar zijn vanaf het tweede semester. De database en website zullen op de back-end draaien. Voor dit project is dit de Wilma server van de Infogroep. Iedere programmeur heeft zijn eigen laptop, de meeste onder ons werken met OSX, sommigen met Linux. Op deze laptops wordt er gebruikgemaakt van de Android SDK die ook een simulator heeft. Tabel 9: Overzicht van de gebruikte software en hulpmiddelen Doel Applicatie Versie Beschrijving Projectbeheer Bijhouden van de gepresteerde aantal uren Versiebeheer GIT Gecontroleerd samen werken IDE Eclipe Programmeeromgeving Android SDK Android SDK Plugin voor de Android ontwikkeling MYSQL Database die op de back-end draait Database SQLite Database die lokaal op Android draait Ruby on Rails Database opvullen via de webiste UML diagrammen Concept Draw Manueel opstellen van UML diagrammen Documentatie Doxygen Automatisch genereren van documentatie uit de commentaar in de code Tests junit Test-framework voor Java Tekstverwerking L A TEX Opmaak van de documenten beheren Presentaties MS Powerpoint 2007 Slides voor de presentaties maken Planning GanttProject Genereren van Gantt kaarten 20

21 6 Technisch Proces Plans 6.4 Product acceptance plan Na iedere deadline en iteratie wordt er contact op genomen met de klant en wordt er feedback gegeven die gebruikt wordt om het project bij te sturen waar nodig. 21

22 7 Plannen ondersteunende processen 7 Plannen ondersteunende processen 7.1 Configuration management plan Organisatie Om de organisatie van het configuration management vlot te te laten verlopen wordt er een persoon uit de groep aangesteld tot configuration manager Verantwoordelijkheden Configuration Management Het is de verantwoordelijkheid van de Configuration Manager (CM) om het team op de hoogte te houden van de status van de repository. Het zal ook hij zijn die nieuwe branches aanmaakt of wanneer anderen branches willen aanmaken, moeten zij dit eerst aanvragen aan hem. Het is wel aangewezen dat de CM eerst de groep informeert alvorens veranderingen door te voeren. Als de CM zijn taak om de een of andere reden niet kan vervullen, is er een backup CM aangeduid die dan op dat moment kan inspringen. Teamleden Het is belangrijk dat de andere teamleden (tevens gebruikers van de repository) de regels en richtlijnen i.v.m. het gebruik van de repository opgelegd door de CM strikt volgen. Met een heel team aan eenzelfde repository werken is immers zeer gevaarlijk en dergelijke repository kan makkelijk kappot gemaakt worden Regels, Richtlijnen en Procedures Om de versies van onze CI s te controleren zullen wij gebruik maken van het systeem GIT. Elk teamlid moet GIT installeren indien hij/zij dit nog niet heeft en moet op z n minst de basisfunctionaliteiten er van onder de knie hebben. Indien dit niet lukt kan hij/zij altijd uitleg vragen aan de CM. Alle versies van de CI s worden behouden. Enkel de teamleden mogen de CI s aanpassen. Teamleden mogen enkel de repository pushen en pullen. Indien er een rollback of reset nodig is, wordt dit gedaan door de CM. Bij het maken van een commit moeten altijd duidelijke messages gebruikt worden zodat indien men ooit wil terugkeren naar een vorige versie, het zeer duidelijk is naar welke commit we terug moeten SCM Activiteiten Identificeren van Configuration Items Er zal één grote repository beschikbaar zijn die onderverdeeld is in een map voor de documenten en een voor de code. Het identificeren van nieuwe CI s is de verantwoordelijkheid van de Implementation Manager. Als leden nieuwe CI s willen toevoegen moeten zij dit eerst aanvragen aan hem/haar. Indien hij/zij niet aanwezig is kan de Project Manager hier ook toestemming tot geven. 22

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn inhoud. Het

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 31/10/2010 Tom Strickx Template 0.2 31/10/2010 Tom Strickx First draft 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Design Description Jeroen Nyckees (Design Manager) Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be 11 december 2011

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Post Mortem Review 1 Kristof Van Moffaert (QA Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen Kristof.Van.Moffaert@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 22 februari 2009 Document geschiedenis

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Contents 1 Overzicht 1 1.1 Samenvatting project.........................

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan Michiel De Keyser Configuration Manager van Software Engineering groep 3 December 14, 2010 Versie Datum Beschrijving 0.1 3 November 2010 Eerste ruwe versie 0.2 3

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan Software Quality Assurance Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 10-12-2010 Bram Bruyninckx Eerste iteratie 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN Software Project Management Plan Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe Gaethofs, Pieter Meiresone, Sam Van den Vonder, Fernando

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Software Project Management Plan Diane De Coster (Project Manager) 1 e Master Burgelijk Ingenieur diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 22 Oktober 2008 Document geschiedenis

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen Vakgroep Computerwetenschappen Software Project Management Plan Arno De Witte, Romeo Van Snick, Vincent De Schutter, Silke Verhaeghe, Yannick Merckx

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Software Project Management Plan Diane De Coster (Project Manager) 1 e Master Burgelijk Ingenieur diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 8 Maart 2009 Document geschiedenis

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Faculty of Applied Science Software Project Management Plan Beerend Ceulemans May 19, 2011 Version 0.7 Team Contact Info Beerend Ceulemans Michiel De Keyser Jeroen Heymans Georgi Nikolov Reinert Roux Ruben

Nadere informatie

Software Project Management Plan for WiseLib

Software Project Management Plan for WiseLib Software Project Management Plan for WiseLib Wout Van Riel Mathieu Reymond Sam Vervaeck Yannick Verschueren Arno Moonens October 2014 1 Contents 1 Introductie 5 1.1 Project Overzicht...........................

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Engineering Group 3

Software Engineering Group 3 Software Engineering Group 3 Verslag vergadering week 2 Laurens Teirlinck (Secretaris) 1 e Master Ingenieurswetenschappen lteirlin@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 24 Oktober 2008 Document geschiedenis v1.0

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Test Document Kevin Hendrickx (Test Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be 17 mei 2012 1 Tabel 1: Document geschiedenis v5.0 17/05/2012

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN Software Project Management Plan Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe Gaethofs, Pieter Meiresone, Sam Van den Vonder, Fernando

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN Software Project Management Plan Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe Gaethofs, Pieter Meiresone, Sam Van den Vonder, Fernando

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Project Management Plan WiseLib

Software Project Management Plan WiseLib Software Project Management Plan WiseLib Wout Van Riel Yannick Verschueren Arno Moonens Mathieu Reymond se2-1415 14 Mei 2015 1 Contents 1 Introductie 5 1.1 Projectbeschrijving..........................

Nadere informatie

Software Engineering - Groep 1

Software Engineering - Groep 1 Software Engineering - Groep 1 Verslag vergadering week 0 Diane De Coster (Project Manager)- Laurens Teirlinck (Secretaris) 1 ste Master Ingenieurswetenschappen diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Matthias Caenepeel Adam Cooman Alexander De Cock Zjef Van de Poel 20 mei 2011 Versie 3.0 1 Aanpassingsgeschiedenis. 23/2/2011 versie 0.1: Aanmaak

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Software Conguration Management Plan Versie 1.1.1

Software Conguration Management Plan Versie 1.1.1 Versie 1.1.1 03-04-2006 Samenvatting Dit is het (SCMP) voor het project.dit project is onderdeel van het vak Software Engineering (2IP40) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het document voldoet

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Inhoud Inhoud. Over dit boek 7. 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9. 2 Functionele specificatie 13

Inhoud Inhoud. Over dit boek 7. 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9. 2 Functionele specificatie 13 5 Inhoud Inhoud Over dit boek 7 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9 2 Functionele specificatie 13 3 Implementatie grafische gebruikersinterface 31 4 De klassen en methoden 57 5 Technische

Nadere informatie

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Matthias Caenepeel Adam Cooman Alexander De Cock Zjef Van de Poel 23 februari 2011 Versie 1.1 1 Aanpassingsgeschiedenis. 23/2/2011 versie 0.1:

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Werkomgeving. Android Studio. Android - werkomgeving 1/6

Werkomgeving. Android Studio. Android - werkomgeving 1/6 Android - werkomgeving 1/6 Werkomgeving Android Studio Installatie Ga naar de volgende URL: http://developer.android.com/sdk/index.html Klik op de knop "Download Android Studio for Windows" om het programma

Nadere informatie

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc-

Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie CleanDoc- Voorlopig onderzoeksplan Bachelorscriptie 2011 -CleanDoc- Wouter Lockefeer 0545228 Probleemstelling Een goede programmeertaal moet niet alleen efficiënte programma's opleveren, maar ook handig zijn in

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou?

Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 jasper@rockstars.nl Joris Bij deze het profiel van Java developer Joris Reijrink uit Eindhoven. Joris presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te

Nadere informatie

Jaarproject programmeren bij LORE

Jaarproject programmeren bij LORE Jaarproject programmeren bij LORE Elke onderzoeksgroep heeft een eigen karakter en vereisten. Zo ook met LORE. Opdat je zou weten wat we van je verwachten maar ook wat je van ons mag verwachten, hebben

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Projectdocument [versie 2.0]

Projectdocument [versie 2.0] Projectdocument [versie 2.0] Static Void 2 december 2011 Universiteit van Utrecht Team 2 Dit projectdocument is gemaakt door StaticVoid (team 2) voor het vak Introductieproject Informatica (INFOB1PICA).

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan:

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan: Vrijwel alle namen van software- en hardwareproducten die in deze cursus worden genoemd, zijn tegelijkertijd ook handelsmerken en dienen dienovereenkomstig te worden behandeld. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan Projectdocument Airport Suite The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan December 2013 Contents 1. Overzicht... 4 2. Planning... 5

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Indoor Navigation System

Indoor Navigation System Project Indoor Navigation System Onderwerp: Indoor Navigation System Document: Handleiding Ontwikkeltools Groep: EII6RTa Auteurs: 1. Jordi Betting 109277 2. Jerome Bos 113180 3. Theo Miltenburg 112883

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Doel van het project! 5 Onderwerp van het project! 5 Invulling van het project! 6 Producten! 7 Functioneel Ontwerp! 7 Implementatierapport!

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

MyTimeTable in Blackboard met Syllabus

MyTimeTable in Blackboard met Syllabus MyTimeTable in Blackboard met Syllabus Tom Verhoeff 24-6-2010 Delft University of Technology Challenge the future Over mij Student Technische Informatica Actief lid FSR TU Delft Fac. EWI Actief lid studievereniging

Nadere informatie

Verslag Vergadering 15 10/04/08

Verslag Vergadering 15 10/04/08 Verslag Vergadering 15 10/04/08 Software engineering: Groep 1 Titularis: Dirk Vermeir Begeleiders: Eline Philips 14 april 2008 Document geschiedenis Versie Datum Autheur Commentaar 0.1 14/04/2008 Nicolas

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Projectplan. Elektronica-ICT Artesis. Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce

Projectplan. Elektronica-ICT Artesis. Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce Elektronica-ICT Artesis Projectplan Auteur: Coopman Tom Interne Promotor: Peeters Tom Externe Promotor: Delepierre Bruno, Adforce Projectplan ter voorbereiding van de bachelorproef en stage Academiejaar

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Plan van aanpak Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte 2009 Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Contents Product Backlog... 3 Documentatie... 4 Kwaliteitsbeheer...

Nadere informatie

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Werkgroep ISO29119 TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Is dit n gezonde maaltijd? Ja toch!! Om jezelf een oordeel te kunnen vormen heb je informatie nodig!! Vandaag brengen we kennis en informatie bij elkaar

Nadere informatie

Software Project Management Plan Versie 1.2.0

Software Project Management Plan Versie 1.2.0 Versie 1.2.0 24-4-2006 biceps Samenvatting Dit is het (SPMP) voor het biceps project. Het project wordt uitgevoerd voor het vak 2IP40 aan de Technische Universiteit Eindhoven. De structuur van dit document

Nadere informatie

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Pleun Willemsen en Walter Ebbers 19 april 2012 v1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Opdracht................................ 4 2 Analyse 5 3 Ontwikkelomgeving

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

ClockWise Urenregistratie

ClockWise Urenregistratie ClockWise Urenregistratie Webbased uren schrijven ClockWise is een eenvoudig te gebruiken urenregistratie en projectregistratie systeem. ClockWise biedt de gebruiker een eenvoudige interface om snel en

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 11/11/10 Matthijssens Roeland Eerste versie 1.1 25/11/10 Matthijssens Roeland Uses cases toegevoegd 1.1 11/12/10 Matthijssens Roeland

Nadere informatie

Inleiding. Plan Van Aanpak

Inleiding. Plan Van Aanpak Inleiding. Er zijn verschillende mensen en bedrijven betrokken bij dit project. Het bedrijf Chess heeft een grote rol bij dit project. Het geeft de opdracht direct aan de studenten en verzorgt workshops

Nadere informatie

Software Requirements Specification. Roux Reinert 18 mei 2011

Software Requirements Specification. Roux Reinert 18 mei 2011 Software Requirements Specification Roux Reinert 18 mei 2011 1 Inhoudsopgave 1 Introduction 1 1.1 Purpose................................ 1 1.2 Scope................................. 1 1.3 Definitions,

Nadere informatie

14-9-2015. Scrum in het kort

14-9-2015. Scrum in het kort Les 3 Scrum in het kort Scrum is een agile proces dat het ons mogelijk maakt om de hoogste waarde in de kortste tijd te realiseren. Het maakt het ons mogelijk om snel en regelmatig echt werkende software

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Oefeningen Jaarproject I

Oefeningen Jaarproject I Oefeningen Jaarproject I Deze oefeningenreeks behandelt de grafische Scheme bibliotheek die jullie mogen gebruiken voor de implementatie van het Pacman spel. De bibliotheek i is een evaluator voor Scheme

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop Plan van aanpak 2006 Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels GameShop 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz. 2. Achtergronden 3. Projectopdracht 4. Projectactiviteiten 5. Projectgrenzen en Randvoorwaarden

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Plan van Aanpak project Tetris Packing Groep: eii7aab Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Versie: 1.0 Inleiding 4 Projectomschrijving 5 Doel van het project

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Ruben Tytgat Software Engineering Groep 3 Table 1: Document history Versie Datum Auteur Beschrijving 2.0 20/05/2011 Ruben Tytgat Update naar huidige model 1.0 08/04/2011 Ruben

Nadere informatie

Plan Van Aanpak EE4- Building a SSV - Team PM1 14 februari 2014

Plan Van Aanpak EE4- Building a SSV - Team PM1 14 februari 2014 Plan Van Aanpak EE4- Building a SSV - Team PM1 14 februari 2014 Plan Van Aanpak (PVA) Inleiding Het doel van dit document is om de opdracht kort te schetsen. De inhoud zal voornamelijk gaan over het waarom

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Expert review Reservatiesysteem

Expert review Reservatiesysteem Expert review Reservatiesysteem Steven Houben March 26, 2010 1 Inleiding Deze expert review is gebaseerd op 10 heuristieken gedefinieerd door Jacob Nielsen. 2 Review Multi- touch systeem 2.1 Visibility

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie