Software Project Management Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software Project Management Plan"

Transcriptie

1 Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 3

2 Versie geschiedenis: Versienummer Datum Auteur Versie 1 05/11/2014 Jens Nevens Versie 2 19/11/2014 Jens Nevens Versie 3 15/12/2015 Jens Nevens

3 Contents 1 Overzicht Samenvatting project Doel, scope en objectieven Aannames en beperkingen Deliverables Samenvatting planning Evolutie van SPMP Referenties 3 3 Definities 4 4 Organisatie project Externe interfaces Interne interfaces Rollen Management plannen Start-up plan Personeelsplan Verwerving van middelen Werkplan Activiteiten en planning Middelen Controle plan Requirements controle Planning controle Kwaliteitscontrole Rapportering Risico management plan Technische plannen Software proces Methoden, tools en technieken Ondersteunende plannen Software Configuration Management Plan Doel Communicatie Version control Documentatie Kwaliteit Bibliotheken Testplan Documentatieplan

4 7.4 Kwaliteitsplan Problemen

5 1 Overzicht 1.1 Samenvatting project Doel, scope en objectieven Het doel van dit project is het ontwerpen en implementeren van een webapplicatie die het toelaat om wetenschappelijke publicaties te beheren en te raadplegen. Deze zal nuttig zijn voor studenten en doctoraat-studenten om informatie over hun onderwerp naar keuze te kunnen raadplegen. We noemen dit systeem PEN, wat een afkorting is voor Paper Exchange Network. Het moet mogelijk zijn om publicaties up te loaden op verschillende manieren, nl. via het invullen van een formulier, via het uploaden van een BibTex bestand of via extractie van de nodige gegevens uit een PDF-bestand. Ook moet het mogelijk zijn je eigen publicaties te verwijderen. De applicatie kent aan elke publicatie een score toe. Publicaties moeten kunnen worden opgezocht, niet enkel op dit systeem, maar ook gebruikmakende van gelijkaardige systemen zoals bijvoorbeeld Google Scholar, Mendeley,... Het systeem stelt bepaalde papers voor aan een gebruiker a.d.h.v. verzamelde informatie omtrent deze gebruiker. Er kan een sociaal netwerk worden opgebouwd met de papers en gebruikers. Gebruikers kunnen tags en commentaar toevoegen aan papers alsook statistieken consulteren. Tot slot biedt deze applicatie ook ondersteuning voor een mobiele webbrowser. Voor een uitgebreid overzicht van de vereisten wordt verwezen naar het SRS. Alle broncode is beschikbaar op GitHub, de documenten zijn terug te vinden op Dropbox en de vooruitgang is de vinden op de Trello Boards. Dit project behoort tot het vak Software Engineering gegeven aan de Vrije Universiteit Brussel Aannames en beperkingen Er gelden de volgende aannames en beperkingen onderverdeeld in verschillende categorieën: Documentatie De opgeleverde documenten volgen de standaard gedefinieerd door IEEE. Alle documenten moeten in het Engels of Nederlands geschreven worden. Alle documenten moeten beschikbaar worden gesteld in PDF-formaat. Alle vergaderingen moeten gedocumenteerd worden. 1

6 Programmeertaal Enkel JavaScript, HTML5, CSS en SQL mogen gebruikt worden. Er moet gebruik gemaakt worden van een testing framework. Bijkomende frameworks of bibliotheken moeten open-source en vrij beschikbaar zijn. Het gebruik van een bepaald framework moet gemotiveerd worden. Infrastructuur Andere De applicatie moet werken met Wilma als backend en een moderne browser als frontend. De mobiele versie van de applicatie moet werken op een Android toestel. GitHub moet gebruikt worden als repository. Het systeem moet eenvoudig te installeren zijn. De grafische interface moet simpel en aantrekkelijk zijn. Alle documenten moeten online beschikbaar zijn. De code moet duidelijk gedocumenteerd zijn. Het software proces moet iteratief en incrementeel zijn. De deadlines zijn: 15/12/2014: Eerste iteratie 03/03/2015: Tweede iteratie 20/04/2015: Derde iteratie 15/05/2015: Vierde iteratie Deliverables De volgende documenten en artefacten zullen steeds onderhouden worden: Software Project Management Plan (SPMP) Software Test Plan (STP) Software Requirements Specification (SRS) Software Design Document (SDD) Meeting minutes van alle meetings Source code Unit tests Op vaste deadlines worden bovenstaande documenten opgeleverd. Een overzicht van deze deadlines is te vinden in sectie Deze documenten zijn ook te vinden in de Dropbox folder van de groep en er wordt naar verwezen op de portaalsite. 2

7 1.1.4 Samenvatting planning Datum Activiteit 15/11/2014 Inleveren SPMP 19/11/2014 Inleveren eerste versie documenten 15/12/2014 Einde iteratie 1: opleveren documenten en code 19/12/2014 Presentatie iteratie 1 03/03/2015 Einde iteratie 2: opleveren documenten en code 11/03/2015 Presentatie iteratie 2 20/04/2015 Einde iteratie 3: opleveren documenten en code 22/04/2015 Presentatie iteratie 3 15/05/2015 Einde iteratie 4: opleveren documenten en code 20/05/2015 Presentatie iteratie Evolutie van SPMP Alle veranderingen in het SPMP worden besproken met het hele team. Een meerderheid van het team moet akkoord gaan met deze veranderingen alvorens ze worden doorgevoerd. Alle veranderingen dienen gedocumenteerd te worden om het SPMP up-to-date te houden. Dit is de verantwoordelijkheid van de Project Manager. Bij elke iteratie zal er ook een nieuwe versie van het SPMP verschijnen, het versienummer wordt aangeduid onder de titel. 2 Referenties GitHub Trello board Dropbox folder ShareLaTeX Wilma portaalsite CodeClimate Travis CI Slack jquery JSHint Mocha JSDoc Grunt Bootstrap Express Jade se1 1415/PEN.html

8 3 Definities SPMP STP SRS SDD PM RM DBM SM DM Web CM QA TM Software Process Management Plan Software Test Plan Software Requirement Specification Software Design Document Project Manager Requirement Manager Database Manager Server Manager Design Manager Webmaster Configuration Manager Qualtiy Assurance Test Manager 4 Organisatie project 4.1 Externe interfaces Er wordt geen gebruik gemaakt van externe personen, organisaties,... in verband met het ontwerp en implementatie van het systeem. Wel is het mogelijk om te overleggen met de klant, in dit geval dr. Ragnhild Van Der Straeten en Mr. Jens Nicolay. Vragen in verband met de infrastructuur (nl. Wilma) kunnen gericht worden aan Mr. Dirk Van Deun. 4.2 Interne interfaces Het hele project wordt ontworpen en geïmplementeerd door Jens Nevens, Sander Lenaerts, Nassim Versbraegen, Jo De Neve en Jasper Bevernage. Communicatie gebeurde voordien via de mailinglijst die voorzien werd via het Wilma systeem, nl. Het team heeft unaniem besloten om over te schakelen op Slack. De communicatie via een mailinglijst verliep moeizaam en te traag. Het hele team wou een ervaring waarbij er sneller gecommuniceerd kan worden en waarbij alle informatie op 1 locatie te vinden is. Andere tools die gebruikt worden voor communicatie zijn Trello boards en de GitHub issue tracker. Deze beide tools werden in Slack geïntegreerd, zodanig dat alle informatie op 1 enkele plaats te vinden is. 4

9 4.3 Rollen In ons team heeft ieder teamlid één of meerdere rollen. De activiteiten van elke rol zijn als volgt gedefinieerd: 1. Project Manager: Schrijven van SPMP. Coördinatie van het team. Contactpersoon voor teamleden. Bevestigen van beslissingen. Verzekeren dat deadlines gerespecteerd worden. Up to date houden van de portaalsite Opstellen van de planning 2. Requirements Manager: Schrijven van SRS. Overleggen met klant in verband met vereisten. Rapporteert eventuele veranderingen in de vereisten. Bepaald de prioriteiten voor elke taak. Verzekeren dat het ontwikkelde product overeenstemt met de vereisten van de klant. 3. DB Manager: Ontwerpen en onderhouden van de database. Andere teamleden informeren over de layout van de database. 4. Design Manager: Schrijven van SDD. Ontwerpt de architectuur voor het systeem. Eventueel overleg met de klant in verband met het ontwerp van het systeem. 5. Configuration Manager: Beheert de GitHub repository. Beheert de tools gebruikt door het team. Zorgt ervoor dat alle afgewerkte documenten op Dropbox geplaatst worden Verschaft uitleg in verband met Git en tools indien nodig 6. Quality Assurance: Nakijken van source code. Nakijken van documenten. Verzekeren van kwaliteit documenten. Verzekeren dat het ontwikkelde product overeenstemt met de vereisten van de klant. 5

10 7. Test Manager: Schrijven van STP. Beheert alle testcode. Zorgt ervoor dat de tests het hele systeem dekken. Melden van bugs Voert regressietests uit 5 Management plannen 5.1 Start-up plan Personeelsplan Ieder teamlid krijgt een rol toegewezen. Bovendien is er voor iedere rol ook een back-up voorzien, in geval van ziekte, afwezigheid,.... R = rol, B = back-up rol. Rol Jens Sander Nassim Jo Jasper Project Manager R B Requirement Manager R B Database Manager B R Design Manager B R Configuration Manager R B Quality Assurance B R R Test Manager B R Ieder teamlid is bovendien ook lid van het implementatie-team, dus het schrijven van de code en unit tests gebeurd door alle leden van het team Verwerving van middelen Alle middelen voor dit project zijn reeds aanwezig. De database, mailing lijst en server worden aangeboden door de Vrije Universiteit Brussel onder de vorm van de Wilma-infrastructuur. Alle andere middelen (vb. GitHub, ShareLaTeX, Trello,... ) zijn gratis en beschikbaar via een web-interface of vrij te downloaden. Aangezien het eindproduct een webapplicatie is, zal deze beschikbaar zijn op eender welke computer, alsook op eender welk type smartphone met internettoegang. 6

11 5.2 Werkplan Activiteiten en planning In onderstaande tabel staat de planning tot en met de eerste deadline. Dit is een periode van 8 weken. We hebben deze periode opgedeeld in 2 sprints. Dit is conform met het software process dat we gaan gebruiken in dit project. Meer info hierover in sectie 6.1 In deze sectie ontbreekt nog een Gantt-chart. Hiermee zal worden weergegeven hoeveel tijd elk teamlid besteed aan welke taak. Deze chart was niet tijdig klaar en zal pas in de volgende versie van het SPMP verschijnen. Sprint 1 loopt van 17/10/2014 tot 14/11/2014. Dit is een periode van 4 weken. Sprint 2 loopt van 14/11/2014 tot 15/12/2014. Dit is een periode van 5 weken. Sprint 1: Project start-up Week Verantwoordelijke Activieteiten Week 1-2 Hele team Zelfstudie JavaScript, HTML en CSS Hele team Opzoeken welke tools gebruikt kunnen worden. Hele team Organisatie van het team en het project. PM Begin opstellen van SPMP. DBM Ontwerpen en opstellen van database. DM Initieel ontwerp. RM Opstellen requirements scenarion 1 Week 3 PM Focus op schrijven van SPMP. Hele team Ontwerpen van scenario 1. Week 4 Hele team Uitwerken/updaten van documenten. Hele team Begin implementatio scenario 1. Sprint 2: Scenario 1 Week Verantwoordelijke Activieteiten Week 5 Hele team Focus op uitwerken scenario 1 PM Update SPMP. DM Stijl van de website bepalen. Week 6-7 Hele team Implementeren van scenario 1. Week 8 Hele team Extra ruimte om alles extra te testen, debuggen, klaarmaken voor release. Nog te bepalden Voorbereiden presentatie. Deadline: 15/12/2014 Deze planning is nog onderhevig aan veranderingen wegens een gebrek aan ervaring vanwege alle teamleden. Elk teamlid vindt het moeilijk om een correcte inschatting te kunnen maken over hoe lang een bepaalde taak zal duren en hoe snel we zullen vorderen. Dit is zeker een werkpunt dat ook wordt behandeld in het Risico management plan. 7

12 De planning wordt weergegeven in onderstaande Gantt chart: 8

13 5.2.2 Middelen Onderstaande middelen zullen gebruikt worden in dit project: Wilma server GitHub repository Trello board ShareLaTeX project Dropbox folder Slack MS Powerpoint Android smartphone 5.3 Controle plan Requirements controle De vereisten kunnen gevonden worden in het SRS, alsook op het Trello board. Op het Trello board zijn de vereisten onderverdeeld in 3 groepen, nl. to-do, busy en done. Veranderingen in de vereisten moeten altijd uitvoering besproken worden tussen de RM en de klant. Deze bespreking is nodig om te bepalen of de wensen van de klant wel haalbaar zijn. Het is dan de taak van de RM om de genomen beslissingen te communiceren naar de rest van het team. Het is de taak van de QA en RM om erop toe te zien dat alle vereisten daadwerkelijk en op een correcte wijze geïmplementeerd worden Planning controle We hebben een ruwe schets van de planning tot aan de eerste deadline opgemaakt. Deze gaan we proberen te vervolledigen en meer in detail uitwerken. Het uitbreiden en aanpassen van de planning is een verantwoordelijkheid van de PM, net zoals erop toezien dat ieder teamlid zijn deadline respecteert. Tijdens de wekelijkse vergaderingen krijgt elk teamlid één of meerdere todo s toegewezen. Het is de bedoeling dat deze opdracht tegen de volgende vergadering volledig is afgewerkt. Elke vergadering wordt de vooruitgang van elk teamlid besproken. Indien de opdracht niet lukt of niet tijdig kan worden afgerond, krijgt dat teamlid extra hulp van de andere teamleden. 9

14 5.3.3 Kwaliteitscontrole Ieder teamlid is verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van zijn eigen code en voor het schrijven van testcode. Voor de kwaliteitscontrole kunnen we gebruik maken van verschillende tools, zoals CodeClimate en Travis CI. Deze tools zijn geïntegreerd met de GitHub repository, maar zijn natuurlijk niet de enige middelen om kwaliteit te verzekeren. Manuele controle is nog steeds nodig. Een teamlid kan ook altijd om peer-evaluatie vragen. In dat geval zal een ander teamlid de code nakijken en de testcode uitvoeren. De QA is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de totale applicatie en voor de documenten. Samen met de RM kan de QA ook nagaan of de applicatie wel voldoet aan de vereisten van de klant. Indien een gebrek gevonden wordt in de code, kan dit gerapporteerd worden op de GitHub issue tracker en/of op Slack. In de laatste week voor de deadline is het belangrijk dat er nog een grondige controle gebeurt van alle code en functionaliteiten zodat deze, waar nodig, nog aangepast kan worden Rapportering In sectie staan de op te leveren documenten beschreven. Deze documenten zijn vrij beschikbaar op de Dropbox folder van het project. Bij elke deadline worden alle documenten, samen met de source code en de test-cases per mail afgeleverd in een zip-file. Dit archief krijgt als naam se1-iterm, waarbij M het nummer van de iteratie is. De mail bevat ook een kort overzicht van alle opgeleverde documenten. Na elke deadline volgt een presentatie. Twee leden van de groep zijn telkens verantwoordelijk voor het presenteren van de gemaakte vooruitgang. Er wordt een korte demo gegeven van de toegevoegde functionaliteit. Hierbij wordt de link gelegd met de vereisten. Ook worden de resultaten van de testcode gedemonstreerd. Vervolgens wordt de tijd dat elk teamlid aan een taak besteed heeft besproken alsook hoe dit geoptimaliseerd kan worden. Ten slotte wordt er vooruitgeblikt op de volgende iteratie. Zoals eerder vermeld, krijgt elk teamlid tijdens elke vergadering één of meerdere to-do s toegewezen. Deze zullen altijd aangeduid worden op de Trello boards. Het is de verantwoordelijkheid van de pennemeester (diegene die een verslag maakt van de vergadering) om de to-do s op het Trello board aan te brengen. Indien een taak vervolledigd is, dan kan de persoon aan die de taak is toegewezen deze verwijderen van de Trello boards. 10

15 5.4 Risico management plan We hebben de volgende risico s gedentificeerd: 1. Onvoldoende kennis programmeertaal/tools Waarschijnlijkheid: Hoog Impact: Hoog Beschrijving: Geen enkel teamlid heeft ervaring met programmeren in JavaScript of Node. Geen enkel teamlid heeft ervaring met het ontwerpen van een webapplicatie. Alleen Jens heeft ervaring met HTML, CSS en Git. Andere teamleden hebben weinig ervaring met Git. Oplossing: Er wordt verwacht van alle teamleden dat ze zo snel mogelijk een basiskennis JavaScript, HTML en CSS vergaren. 2. Falen van de server Waarschijnlijkheid: Laag Impact: Hoog Beschrijving: Aangezien de server door een derde partij (nl. de Vrije Universiteit Brussel) beheerd wordt, heeft ons team geen impact op het al dan niet falen van de server. Desalniettemin kan dit een grote inpact hebben op het project. Oplossing: Bij falen van de Wilma-server, zo snel mogelijk Mr. Dirk Van Deun contacteren. CM kan zoeken naar een nieuwe server. 3. Falen van een tool (vb. GitHub, ShareLaTeX, Trello) Waarschijnlijkheid: Laag Impact: Hoog Beschrijving: Indien een tool faalt, zou de informatie verloren kunnen gaan. In het geval van GitHub zou de code verloren gaan, in het geval van ShareLaTeX zouden de documenten verloren gaan. Oplossing: Indien een document is afgewerkt, wordt er steeds een back-up gemaakt van het document. Dit kan op een computer van een teamlid zijn, op Dropbox of op beiden. 11

16 4. Meningsverschil Waarschijnlijkheid: Gemiddeld Impact: Gemiddeld Beschrijving: Een meningsverschil tussen teamleden kan worden opgedeeld in 2 gevallen. Ofwel gaat het meningsverschil over het project, ofwel is het een persoonlijk meningsverschil. Ook is het mogelijk dat een teamlid slecht of zelfs niet communiceert. Oplossing: Indien het meningsverschil gaat over het project, beslist de meerderheid van het team. Indien het gaat om een persoonlijk meningsverschil, wordt er naar een oplossing gezocht samen met de andere teamleden. Indien een teamlid niet communiceert, wordt dit aangehaald door de andere teamleden. Als de situatie niet veranderd, kan dr. R. Van Der Straeten gecontacteerd worden. 5. Wegvallen van een teamlid Waarschijnlijkheid: Laag Impact: Hoog Beschrijving: Hiermee wordt het permanent wegvallen van een teamlid bedoeld. Een teamlid kan ziek worden of niet meer willen meewerken aan het project. Oplossing: Teamlid met back-up rol neemt over. 6. Niet halen van de deadline Waarschijnlijkheid: Gemiddeld Impact: Hoog Beschrijving: Het implementeren van een bepaalde functionaliteit of het schrijven van een document kan langer duren dan verwacht. Oplossing: Goed bijhouden van alle vooruitgang. Gedeeltelijke vooruitgang proberen te demonstreren. Eigen deadlines vastleggen die eerder zijn dan de werkelijke deadlines. 7. Foute interpretatie van vereisten Waarschijnlijkheid: Laag Impact: Gemiddeld Beschrijving: Het team kan een bepaalde vereiste anders interpreteren dan wat er eigenlijk verwacht wordt van de klant. Oplossing: Overleggen met de klant en proberen om de vereiste correct te implementeren. 12

17 8. Plotse verandering in vereisten Waarschijnlijkheid: Laag Impact: Gemiddeld Beschrijving: Het is mogelijk dat de klant zich tijdens de ontwikkeling van het project bedenkt en een andere functionaliteit wil. Oplossing: Overleggen met de klant en proberen een compromis te sluiten over de nieuwe vereiste. 9. Slecht inschatten hoe lang een taak zal duren Waarschijnlijkheid: Gemiddeld Impact: Gemiddeld Beschrijving: Vanwege een gebrek aan ervaring kan het voor de teamleden moeilijk zijn om in te schatten hoe lang een bepaalde taak zal duren. Oplossing: Gedurende het hele project, vooral in het begin, bijhouden hoelang elke taak geduurd heeft, om op deze manier ervaring te krijgen in het inschatten. 10. Onvoldoende domeinkennis Waarschijnlijkheid: Gemiddeld Impact: Gemiddeld Beschrijving: De teamleden zijn 3e Bachelorstudenten en hebben bijgevolg nog geen ervaring in het schrijven van een academische paper. Oplossing: Informatie omtrent academische papers vergaren bij master-studenten, assistenten en professoren aan de Vrije Universiteit Brussel. 6 Technische plannen 6.1 Software proces Het software proces dat we gaan gebruiken is iteratief en incrementeel. We hebben besloten om een variatie op de SCRUM-methode toe te passen. In de SCRUM-methode zijn er sprints van korte duur, die gebruikt worden om een bepaalde functionaliteit te implementeren, en dagelijkse vergaderingen. Wij hebben besloten om ook gebruik te maken van sprints. Elke periode die hoort bij een bepaalde iteratie kan opgedeeld worden in sprints. Elke sprint krijgt een bepaald doel dat bereikt moet zijn tegen het einde van de sprint. In plaats van dagelijkse vergaderingen te houden hebben we besloten om wekelijkse vergaderingen te houden. Net zoals in de SCRUMmethode bespreken we in elke vergadering de volgende 3 punten: 13

18 1. Wat is er veranderd sinds de vorige vergadering? 2. Welke moeilijkheden ben je hierbij tegengekomen? 3. Wat ga je doen tegen de volgende vergadering? We hebben gekozen voor dit model omdat de agenda van het project ons verplicht om iteratief te werken en omdat iedereen het makkelijker en logischer vindt om incrementeel te werken. 6.2 Methoden, tools en technieken De gebruikte tools, methoden en technieken worden besproken in het SCMP. 7 Ondersteunende plannen 7.1 Software Configuration Management Plan Doel Het doel van het Software Configuration Management Plan is het definiëren van de gebruikte tools en technieken in dit project. Deze tools zullen gebruikt worden voor communicatie, version control, documentatie, kwaliteitscontrole en het ontwikkelen van de software Communicatie De volgende tools zullen gebruikt worden voor communicatie: Slack: Slack is een communicatieplatform voor teams. De communicatie kan worden opgedeeld in verschillende kanalen (één kanaal per onderwerp) en er kan ook priv worden overlegd tussen de verschillende teamleden. Slack laat het ook toe om vele andere diensten te integreren, zoals bijvoorbeeld GitHub, Trello, Dropbox, CodeClimate,... We hebben gekozen voor Slack omdat het ons toelaat om gemakkelijk en snel met elkaar te kunnen communiceren. Het zorgt er ook voor dat alle nodige informatie beschikbaar is op 1 enkele plaats, wat het zeer makkelijk maakt om meteen up-to-date te zijn met de laatste veranderingen. Elk teamlid mag berichten plaatsen op Slack. 14

19 Trello: Trello is een website waarbij er verschillende boards aangemaakt kunnen worden. Een Trello board kan meerdere lijsten bevatten en elke lijst bevat meerdere items. De items kunnen van lijst veranderen, toegekend worden aan een teamlid, uitvoerig besproken worden,... We hebben gekozen om Trello te gebruiken om een overzicht te krijgen over de wekelijkse to-do s en van de vereisten. Het to-do board bevat 4 lijsten: to-do, busy, under revision en done. Zoals eerder besproken krijgt elk teamlid één of meerdere to-do s per week. Het is de verantwoordelijkheid van de pennemeester om deze op het Trello board te plaatsen en toe te kennen aan het juiste teamlid. Ieder teamlid mag een zijn taken verplaatsen tussen de verschillende lijsten. Het requirements board bevat 3 lijsten: to-do, busy en done. Op dit board worden de vereisten bijgehouden en de vooruitgang ervan opgevolgd Version control De volgende tools zullen gebruikt worden voor version control: GitHub: GitHub is een versioning systeem. Het laat een team toe om gezamelijk aan dezelfde code te werken. Het gebruiken van GitHub is een vereiste voor dit project. Om het overzicht te bewaren, hebben we de volgende conventies afgesproken: De GitHub repository heeft 2 vaste branches: master en develop. De master branch wordt gebruikt om release-klare versies van het systeem op te zetten. De develop branch wordt gebruikt voor de actieve ontwikkeling van het systeem. Telkens er een nieuwe vereiste geïmplementeerd moet worden, kan een feature branch gemaakt worden. Zo n branch stamt af van de develop branch. Indien een vereiste volledig geïmplementeerd en getest is, kan deze terug samenvloeien met de develop branch. Het is dan de taak van de TM om te testen of het systeem in het geheel nog wel werkt. Dit gebeurt door de integratietests. Ieder teamlid mag nieuwe feature branches aanmaken. Na het slagen van alle testen en bevestiging van de TM, mag ieder teamlid ook een feature branch doen samenvloeien met de develop branch. Indien de integratietesten en regressietesten slagen, mag de inhoud van de develop branch worden overgezet naar de master branch. Dit is de verantwoordelijkheid van de CM. Deze wordt bijgestaan door de PM. 15

20 Dropbox: Dropbox is een file hosting service. Alle soorten documenten kunnen in de cloud opgeslagen worden en alle leden van het team hebben hier toegang toe. We hebben gekozen voor Dropbox omdat ieder teamlid hier al een account op heeft en ervaring mee heeft. We hebben een gemeenschappelijke Dropbox folder met de volgende structuur: Documenten: deze map bevat alle afgewerkte documenten die opgeleverd moeten worden. Meetings: deze map bevat alle verslagen van de vergaderingen. UML: deze map bevat UML diagrammen Dropbox wordt in eerste instantie gebruikt om een back-up te maken van alle afgewerkte documenten. Het is de verantwoordelijkheid van de auteur van een document om het afgewerkte documenten in PDFformaat op te slaan in de juiste map Documentatie De volgende tools zullen gebruikt worden voor documentatie: ShareLaTeX: ShareLaTeX is een website waarbij er online en gezamenlijk kan gewerkt worden aan LaTeX bestanden. We hebben gekozen voor deze website omdat we van mening waren dat de documenten in LaTeX formaat het beste zouden staan en omdat we ons wilden besparen van het altijd heen en weer mailen van documenten. ShareLaTeX wordt gebruikt voor het schrijven van de documenten (nl. SPMP, SDD, SRS,... ) en verslagen over de vergaderingen. JSDoc: JSDoc is een tool die de commentaar in de code-bestanden omzet naar documentatie. We hebben gekozen voor deze tool omdat het de standaard tool is voor de JavaScript programmeertaal. Ieder teamlid is verantwoordelijk voor het commentariëren van zijn code. De CM is verantwoordelijk voor het genereren van de documentatie en deze op Dropbox te plaatsen. 16

21 7.1.5 Kwaliteit De volgende tools zullen gebruikt worden voor kwaliteitscontrole: CodeClimate: CodeClimate is een online tool die statische analyse uitvoert op software. Deze tool is geïntegreerd met GitHub. Telkens wanneer er een commit plaats vindt op GitHub, gaat deze tool de code analyseren. Deze tool doet de volgende dingen: Zoekt naar te complexe code Zoekt naar code duplicatie Zoekt naar stukken code die het meeste veranderen van plaats (de zogenaamde churn rate). Deze metrieken worden gerapporteerd en kunnen dan door ons aangepakt worden. We hebben voor deze tool gekozen omdat we op deze manier extra controle hebben. De code wordt niet alleen gecontroleerd door de leden van het team, maar ook door een externe partij. Het is de taak van de CM om de resultaten van deze analyse te rapporteren aan de programmeur in kwestie. Travis CI: Travis CI is een contiuous integration service. Het is een online tool die automatisch de code build en test. Net als CodeClimate is deze tool geïntegreerd met GitHub. Telkens wanneer er een commit plaats vindt, gaat deze tool de code builden en automatisch de testen uitvoeren. We hebben voor deze tool gekozen omdat het ons toelaat om onze testen automatisch te laten uitvoeren telkens er een nieuwe versie is van het systeem. Het is de taak van de TM om gefaalde testen te rapporteren aan de programmeur in kwestie. GitHub Issue Tracker: De GitHub Issue Tracker is een deel van de GitHub repository. Het laat ons toe om bugs of fouten in het systeem te melden. De integratie met Slack zorgt ervoor dat deze issues ook automatisch zichtbaar zijn in Slack. Het team kan dan samen naar een oplossing zoeken voor de bug. JSHint: JSHint is een tool die, net zoals CodeClimate, statische analyse uitvoert op de JavaScript code. Ook worden er code conventions opgelegd. Deze conventions kunnen geconfigureerd worden in een jshintc bestand. 17

22 7.1.6 Bibliotheken De volgende software bibliotheken zullen gebruikt worden: jquery: jquery is een uitbreiding op JavaScript en zal ervoor zorgen dat het makkelijker is om vanuit JavaScript-code de elementen uit de HTML-pagina te selecteren, navigeren en aan te passen. Bij het laden van een HTML-pagina gaat iedereen browser een soort van boom-model opmaken van de pagina. Dit model heet de DOM en is voor iedere browser lichtjes anders. jquery zorgt voor een abstractielaag, zodat we ons niet druk hoeven te maken over dit euvel. Deze bibliotheek is enkel bestemd voor de client-side code. Mocha: Mocha is een testing framework. Het laat ons toe om zowel de client-side JavaScript als de server-side code te testen. Grunt: Grunt is een JavaScript Task Runner. Dit laat ons toe om repetitieve taken automatisch uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het injecteren van de juiste dependencies, uitvoeren van JSHint, uitvoeren van testcode,... We hebben voor deze bibliotheek gekozen omdat dit de task runner is die we kennen. Bootstrap: Bootstrap is een CSS en JavaScript framework en laat ons toe ervoor te zorgen dat onze website er snel aantrekkelijk uitziet, zonder veel tijd te besteden aan opmaak. Het bevat allerhande elementen die oneindig aangepast kunnen worden, zoals bijvoorbeeld buttons, formulieren, layout voor afbeeldingen,... We hebben voor Bootstrap gekozen omdat deze een van de meest gebruikte CSS frameworks is. Express: Express is een node.js framework dat ons toelaat om een RESTful API te maken voor onze website. Hiermee kunnen we op een makkelijke wijze routes bepalen naar elke pagina en sessions bijhouden. Jade: Jade is een server-side templating engine. Het is een taal die qua syntax zeer sterk lijkt op HTML, maar het laat ons toe om op een simpele wijze bepaalde HTML-elementen te genereren. Dit komt omdat het gebruik kan maken van variabelen, control-flow, includen van andere files, Testplan Alle informatie in verband met testen van de software kan gevonden worden in het STP. Ieder teamlid is verantwoordelijk voor het testen van de door hem geschreven software. Nadien moet de Test Manager een overzicht hebben van alle tests en garanderen dat deze het hele systeem dekken. 18

23 7.3 Documentatieplan De documentatie voor de code zal gegenereerd worden door middel van de JSDoc tool. Hiervoor werd de volgende conventie afgesproken: commentaar blokken beginnen met /** en eindigen met */. De parameters en return waarden kunnen aangeduid worden respectievelijk. Namen van functies en variabelen worden geschreven met camelcase. De op te leveren documenten worden geschreven in LaTeX. Dit gebeurd door middel van de ShareLaTeX website. Dit is een website waarbij alle teamleden tegelijk aan één of meerdere documenten kunnen werken. Het bespaard ons ook de moeite om steeds de meest recente documenten te moeten doormailen. Voor het schrijven van de documenten gelden er bepaalde conventies. Zo moet er altijd een voorpagina zijn, gevolgd door een versie geschiedenis en een inhoudsopgave. Dit telkens op een andere pagina. De paginanummering begint pas na de inhoudsopgave. De voorpagina heeft de volgende opmaak: Naam van het document (bijvoorbeeld Sofware Project Management Plan) Naam van het product (PEN) Vermelding van de groep Academiejaar Alle namen van de groepsleden Versienummer Logo De versie geschiedenis is een tabel met de volgende opmaak: Versienummer Datum Auteur Versie X DD/MM/YYYY Naam De inhoudsgave wordt automatisch gegenereerd door LaTeX. 7.4 Kwaliteitsplan Er is geen apart plan aangaande de kwaliteit van de software. Extra informatie kan hiervoor gevonden worden in sectie 4.3, onder de verantwoordelijkheden voor de QA en TM en in sectie

24 7.5 Problemen Problemen in verband met de code en de documenten kunnen gemeld worden op de GitHub issue tracker en het ShareLaTeX project, respectivelijk. Slack kan ook altijd gebruikt worden om issues te melden, advies te geven over documenten, vragen te stellen,... 20

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Contents 1 Overzicht 1 1.1 Samenvatting project.........................

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Software Project Management Plan for WiseLib

Software Project Management Plan for WiseLib Software Project Management Plan for WiseLib Wout Van Riel Mathieu Reymond Sam Vervaeck Yannick Verschueren Arno Moonens October 2014 1 Contents 1 Introductie 5 1.1 Project Overzicht...........................

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn inhoud. Het

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN Software Project Management Plan Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe Gaethofs, Pieter Meiresone, Sam Van den Vonder, Fernando

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen Vakgroep Computerwetenschappen Software Project Management Plan Arno De Witte, Romeo Van Snick, Vincent De Schutter, Silke Verhaeghe, Yannick Merckx

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan Software Quality Assurance Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 10-12-2010 Bram Bruyninckx Eerste iteratie 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 3/11/2010 Brecht Van Laethem Eerste versie voor klant 1.0 27/11/2010 Brecht Van Laethem Aanbrengen verduidelijkingen + toevoegen

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan Michiel De Keyser Configuration Manager van Software Engineering groep 3 December 14, 2010 Versie Datum Beschrijving 0.1 3 November 2010 Eerste ruwe versie 0.2 3

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 31/10/2010 Tom Strickx Template 0.2 31/10/2010 Tom Strickx First draft 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Software Project Management Plan WiseLib

Software Project Management Plan WiseLib Software Project Management Plan WiseLib Wout Van Riel Yannick Verschueren Arno Moonens Mathieu Reymond se2-1415 14 Mei 2015 1 Contents 1 Introductie 5 1.1 Projectbeschrijving..........................

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Project Management Plan Jan-Pieter Hubrecht (Project Manager) Kevin Hendrickx (Assistent Project Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be

Nadere informatie

Verslag Vergadering 15 10/04/08

Verslag Vergadering 15 10/04/08 Verslag Vergadering 15 10/04/08 Software engineering: Groep 1 Titularis: Dirk Vermeir Begeleiders: Eline Philips 14 april 2008 Document geschiedenis Versie Datum Autheur Commentaar 0.1 14/04/2008 Nicolas

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN Software Project Management Plan Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe Gaethofs, Pieter Meiresone, Sam Van den Vonder, Fernando

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN Software Project Management Plan Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe Gaethofs, Pieter Meiresone, Sam Van den Vonder, Fernando

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Software Project Management Plan Diane De Coster (Project Manager) 1 e Master Burgelijk Ingenieur diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 22 Oktober 2008 Document geschiedenis

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Software Engineering - Groep 1

Software Engineering - Groep 1 Software Engineering - Groep 1 Verslag vergadering week 0 Diane De Coster (Project Manager)- Laurens Teirlinck (Secretaris) 1 ste Master Ingenieurswetenschappen diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Software Engineering Group 3

Software Engineering Group 3 Software Engineering Group 3 Verslag vergadering week 2 Laurens Teirlinck (Secretaris) 1 e Master Ingenieurswetenschappen lteirlin@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 24 Oktober 2008 Document geschiedenis v1.0

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Howto Subversion. 1. Subversion structuur en uitleg

Howto Subversion. 1. Subversion structuur en uitleg 1. Subversion structuur en uitleg Op de Adwise VDS server staan de repositories die gebruikt kunnen worden. Een subversion repository bevat alle projecten gerelateerd aan de betreffende repository. Adwise

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Faculty of Applied Science Software Project Management Plan Beerend Ceulemans May 19, 2011 Version 0.7 Team Contact Info Beerend Ceulemans Michiel De Keyser Jeroen Heymans Georgi Nikolov Reinert Roux Ruben

Nadere informatie

Software Engineering Groep 3

Software Engineering Groep 3 Software Engineering Groep 3 Software Project Management Plan Diane De Coster (Project Manager) 1 e Master Burgelijk Ingenieur diane.de.coster@vub.ac.be se3@tinf.vub.ac.be 8 Maart 2009 Document geschiedenis

Nadere informatie

Software Test Documentation

Software Test Documentation FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN & WE- TENSCHAPPEN DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLIED COMPUTER SCIENCE Software Test Documentation Software Engineering Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous 2006-2007 Voorwoord 1 Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 icafe 2.1 Het idee 2.2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Matthias Caenepeel Adam Cooman Alexander De Cock Zjef Van de Poel 23 februari 2011 Versie 1.1 1 Aanpassingsgeschiedenis. 23/2/2011 versie 0.1:

Nadere informatie

Design Data Management voor FPGA ontwikkeling

Design Data Management voor FPGA ontwikkeling Design Data Management voor FPGA ontwikkeling Al snel heb je bij electronica ontwikkeling met Design Data Management te maken, zo ook bij FGPA ontwikkeling. Er wordt immers code gegenereerd die beheerd

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Dropbox. Handleiding. Dropbox handleiding Dieter David david.dieter@telenet.be. Dieter David david.dieter@telenet.be

Dropbox. Handleiding. Dropbox handleiding Dieter David david.dieter@telenet.be. Dieter David david.dieter@telenet.be 0 Dropbox Handleiding Dieter David david.dieter@telenet.be 1 1. Wat is dropbox? 2 Dropbox is 2ledig : schijfruimte online (= back-up) synchroniseren en delen van bestanden op je online schrijfruimte Je

Nadere informatie

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator

Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Software Requirements Specifications voor Schedule-Generator Matthias Caenepeel Adam Cooman Alexander De Cock Zjef Van de Poel 20 mei 2011 Versie 3.0 1 Aanpassingsgeschiedenis. 23/2/2011 versie 0.1: Aanmaak

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Software Conguration Management Plan Versie 1.1.1

Software Conguration Management Plan Versie 1.1.1 Versie 1.1.1 03-04-2006 Samenvatting Dit is het (SCMP) voor het project.dit project is onderdeel van het vak Software Engineering (2IP40) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het document voldoet

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Doel van het project! 5 Onderwerp van het project! 5 Invulling van het project! 6 Producten! 7 Functioneel Ontwerp! 7 Implementatierapport!

Nadere informatie

Software Engineering Groep 4

Software Engineering Groep 4 Software Engineering Groep 4 Software Test Document Kevin Hendrickx (Test Manager) 3 e Bachelor Computerwetenschappen se4-1112@wilma.vub.ac.be 17 mei 2012 1 Tabel 1: Document geschiedenis v5.0 17/05/2012

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Plan van Aanpak project Tetris Packing Groep: eii7aab Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Versie: 1.0 Inleiding 4 Projectomschrijving 5 Doel van het project

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Projectdocument Minecraft Mod Builder

Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectgroep Twintro 11 december 2015 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 2 2 Productbeschrijving 2 3 Requirements analyse 3 3.1 Functional requirements................................

Nadere informatie

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Geavanceerde Webtechnologie Academiejaar 2010-2011 1 Probleemstelling De laatste jaren zijn sociaalnetwerksites enorm populair geworden. Het meest bekende voorbeeld

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Definities Any Screen Size: Menno Pietersen, Doornkampsteeg 13 5236 BB Den Bosch Cliënt: Tangram B.V., Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist

Definities Any Screen Size: Menno Pietersen, Doornkampsteeg 13 5236 BB Den Bosch Cliënt: Tangram B.V., Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist Design en ontwikkeling nieuwe Tangram website Definities : Menno Pietersen, Cliënt: Tangram B.V., Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist Project omschrijving zal voor de cliënt een moderne, flexibele website

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

JCI Tielt. Website JCI-Tielt. Handleiding website

JCI Tielt. Website JCI-Tielt. Handleiding website JCI Tielt Website JCI-Tielt Handleiding website tomputor 1-5-2015 Inhoud Intro... 3 Browsers... 3 Algemeen... 4 1. Wijzigen pagina... 4 Aanmelden... 4 Beveiligingsniveaus... 4 Website als bezoeker... 5

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Analyse Programmeertalen

Analyse Programmeertalen Analyse Programmeertalen De keuze van een programmeertaal mag niet onderschat worden. Het is dankzij deze taal dat de gebruiker interactie heeft met het complete systeem. Het is dus vanzelfsprekend dat

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2).

Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2). Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige

Nadere informatie

Viaa Online - OneDrive

Viaa Online - OneDrive Viaa Online - OneDrive Wat is OneDrive Onedrive maakt het mogelijk om je bestanden op te slaan in de cloud. Cloudopslag betekent dat je bestanden opgeslagen worden op het internet en je ze ook vanaf iedere

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Team Mirror. Handleiding - Jezelf online registreren. Vertrouwelijk document uitgegeven door www.unicorngroup.be

Team Mirror. Handleiding - Jezelf online registreren. Vertrouwelijk document uitgegeven door www.unicorngroup.be Team Mirror Handleiding - Jezelf online registreren Vertrouwelijk document uitgegeven door www.unicorngroup.be Handleiding Jezelf online registreren In deze handleiding leiden we je als facilitator door

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Werken met Google Docs. Joey Lemmens

Werken met Google Docs. Joey Lemmens Werken met Google Docs Joey Lemmens Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Aan de slag... 4 1.2 Google Account aanmaken... 4 1.2 Inloggen... 5 2 De basis... 6 2.1 Interface... 6 2.2

Nadere informatie

ExpressionEngine CMS. Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT

ExpressionEngine CMS. Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT ExpressionEngine CMS Content Management Systeem/Publicatieplatform NOAH DESIGN CREATIE & WEBDEVELOPMENT ExpressionEngine is een ijzersterk Content Management Systeem gebouwd op CodeIgniter, één van de

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Door Philippe Dellaert Acco: Files exchange documentatie - 1/9 1. Inleiding ACCO maakt gebruik van een online systeem om documenten uit te wisselen tussen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Business Project

Plan van Aanpak Business Project 1. Aanleiding en achtergrond van het project Soulco is een Belgische KMO die zijn activiteiten uitoefent in Afrika en het Midden- Oosten. Ze willen graag een nieuwe website omdat hun huidige website volledig

Nadere informatie

Groepsleden: Pieter Luts HTML 5 Arno Neyens 12/03/2015 Joachim Geerts

Groepsleden: Pieter Luts HTML 5 Arno Neyens 12/03/2015 Joachim Geerts Groepsleden: Pieter Luts HTML 5 Arno Neyens 12/03/2015 Joachim Geerts Vince Vandormael Project Bootstrap Project Bootstrap 1 AANDACHTSPUNTEN JUMBOTRON 1.1 WAT IS JUMBOTRON Een jumbotron fungeert als een

Nadere informatie

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E )

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) Datum: 29-09-2010 Auteur: Dairo Bosschart Versie: 1.0 Document: Functioneel_ontwerp (vision versie).docx

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie