SSS Ketenbenadering. Gent 6 mei 2009 Antoine Descamps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SSS Ketenbenadering. Gent 6 mei 2009 Antoine Descamps"

Transcriptie

1 SSS Ketenbenadering Gent 6 mei 2009 Antoine Descamps

2 Organogram agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust Hoofd v/h agentschap Stafdienst Dab Loodswezen Dab Vloot Afdeling Kust Afdeling Sb

3 Missie Visie asb Wat: bijdrage leveren in het vlot en veilig scheepvaartverkeer van en naar de Zeehavens gelegen in het Scheldegebied Door: Service te verlenen aan de vaartuigen VTS Informatie verstrekken Leveren van navigatie-ondersteuning Verkeersordenend optreden Maritieme reddingsoperaties te coördineren - MRCC

4 Ketenbenadering ketenbenadering: een geïntegreerde organisatie van de verkeersbegeleidingssystemen en de scheepvaartactoren, waarbij de vaartrajecten vanaf zee tot aan de ligplaats, en omgekeerd, worden beschouwd als onderdeel van één aaneengesloten keten, teneinde een optimale verkeersafwikkeling te bekomen. Hierbij wordt de optimalisatie van de volledige scheepsreis beoogd en niet de optimalisatie van de werking van één der scheepvaartactoren;

5 Organogram

6 VTS- Werkingsgebied Verdragsrechtelijke Samenwerking met Nederland BET GNB- Verdrag Uitbouw GNA Ketenbenadering Overeenkomsten 4 HKD

7 MRCC- Werkingsgebied Samenwerkingsakkoord Federale Vlaamse Gewest

8 Technische Middelen Radartechnologie Doelvolgsysteem Informatieverwerkend systeem IVS Communicatie Wal-Schip vv AIS CCTV

9 Middelen : Radardetectie

10 Middelen : Radarbeeld VTS

11 Middelen : AIS mmsi: lengte: 183m lon: 04 17,04' koers: 97 diepgang: 6,5m roepn: 9HXJ7 breedte 11m lat: 51 20,66' snelh: 0,5kn bestem: ANTWERP naam: KEREL positie: GPS tijd: 9:23:17 ROT: N/A ETA: 8/03/2009 0:00 schiptype: Tanker stat: Under way using engine

12 AGHO GAB MBZ Middelen : CCTV

13

14

15

16 Financiële middelen Uitgavenbegroting: 1.) Subsidies HKPD: euro 2.) Investeringsuitgaven: euro 3.) Terugbetalingen NDL: euro 4.) Andere (onderhoud, werking, ): euro Totaal op activiteitenprogramma s: euro

17 Financiële middelen Middelenbegroting: enkele kerncijfers 1.) VBS-vergoedingen: euro 2.) Terugbetalingen NDL: euro 3.) Andere (diverse, ): euro Totaal geraamde inkomsten: euro

18 Juridische Middelen Sb-decreet: Omzetten van de EU Monitoring Richtlijn Uitvoeringsbesluiten Samenwerkingsakkoord Federaal Vlaamse Gewest Overeenkomsten Havenkapiteinsdiensten Bilaterale overeenkomsten gebruik AIS-gegevens

19 Europese subsidiedossiers Financiële opvolging van Europese subsidiedossiers: (totaal subsidiebedrag vanuit Europa = ) Marnis (totaal subsidiebedrag vanuit Europa = ) WESP (totaal subsidiebedrag vanuit Europa = )

20 Jaardoelstellingen asb het verbeteren van het proces verkeersbegeleiding door het inzetten van moderne navigatie-ondersteunende middelen met het oog op een optimaal gebruik van de vaarwegcapaciteit. het concretiseren en realiseren van de ketenbenadering met het oog op een gestroomlijnde organisatie en coördinatie van het scheepvaartverkeer vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven, en omgekeerd. coördinatie van het redden op zee en de exploitatie van het Maritieme Coördinatie Centrum als SAR-autoriteit.

21 Working areas Vaarweg volle zee tot de haven

22 Maritiem Goederentransport x ton Antwerpen Gent ZeelandSeaports

23 Aantal schepen Binnenvaart Zeevaart Zeebrugge Vlissingen Terneuzen Hansweert Zandvliet Passerend scheepvaartverkeer Scheepvaartverkeer door sluizen Scheepvaartverkeer naar terminals/ligplaatsen Binnenvaart Zeevaart TOTAAL Zeebrugge Vlissingen Terneuzen Hansweert Zandvliet Binnenvaart Zeevaart Binnenvaart Zeevaart Binnenvaart Zeevaart

24 2. het concretiseren en realiseren van de ketenbenadering met het oog op een gestroomlijnde organisatie en coördinatie van het scheepvaartverkeer vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven, en omgekeerd Principes opgenomen in het: Sb-decreet GNB-verdrag Geldig voor de 4 Vlaamse zeehavens + 2 Zeeuwse havens Overeenkomsten tussen Vlaamse overheid en de 4 Vlaamse zeehavens Subsidies voor de werking van de niet commerciële activiteiten van de HKD s Totaal bedrag susbsidies: Investeringsbedrag vts:

25 2. Het concretiseren en realiseren van de ketenbenadering met het oog op een gestroomlijnde organisatie en coördinatie van het scheepvaartverkeer vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven, en omgekeerd. 3. Ontwikkelen van een gemeenschappelijke werkvloer in de op te richten havencoördinatiecentra Zeebrugge, bestaande MBZ-gebouw Te realiseren in 2009/2010 Antwerpen, nieuwbouw Samenstellen behoefteprogramma Gent, sluis van Terneuzen Initiatief havenluitenanten Gent Oostende, Maritiem Plein Port Control Oostende werkt tegen autonoom 4. Opstellen uitvoeringsbesluit In voorbereiding 5. Koppeling via CBS voor SafeSeaNet ivm melding gevaarlijke goederen = Project gerealiseerd

26 Ketenbenadering

27 CBS: Voorbeeld gegevensuitwisseling IVS (VTS) IVS90 ZHIS LIS RIS (3) SSN-NCA ENSOR ZEDIS RIS (1) BRABO SEAGHA APICS (PCSP) EMSA SafeSeaNet ENIGMA RIS (2) Haven

28 ACC-Verkeerstoren

29 Toename buitenmaatse schepen

30 % Gelukte vaarplannen Percentage gelukte vaarplannen 100,00% 99,00% 99,60% 99,30% 99,20% 98,90% 98,00% 97,00% 96,90% 96,95% 96,00% 96,10% 95,00% 94,00% 93,00% 92,00% 91,00%

31 Klantenonderzoek Significant GfK Custom Research Methode : Er zijn 21 individuele werkplekgesprekken van elk 1 uur uitgevoerd. Deze werkplekgesprekken werden verspreid over de verschillende havens en de verschillende actoren. Meer concreet is gesproken met: N = 4 respondenten uit de doelgroep `havenkapiteindiensten N = 4 respondenten uit de doelgroep `sleepdiensten N = 4 respondenten uit de doelgroep `loodsen N = 5 respondenten uit de doelgroep`agenten N = 4 respondenten uit de doelgroep `stouwerijen

32 Klantenonderzoek Basisparadox : weinig kennis van elkaar vs. veel behoefte aan wederzijdse contacten Diensten van de havenkapitein : Algemeen : onduidelijkheid over de precieze bevoegdheden Interne perceptie : vragende partij voor een meer centrale rol Externe perceptie en verwachtingen van de andere actoren : primaire coördinerende rol in de haven Loodsen Algemeen : capaciteitsprobleem? Interne perceptie : monopolie over veiligheid door nautische expertise Externe perceptie en verwachtingen van de andere actoren : openheid, flexibiliteit, duidelijkheid

33 Klantenonderzoek Sleepdiensten : Algemeen : onduidelijkheid over statuut & werkomschrijving Interne perceptie : transitie naar professionalisering maar groeipijnen Externe perceptie en verwachtingen van de andere actoren : proactieve communicatie en openheid, flexibiliteit Agenten Algemeen : zijdelingse betrokkenheid Interne perceptie : discrepantie eigen attitude vs attitude dienstverlenende actoren Externe perceptie en verwachtingen van de andere actoren : meer betrokkenheid en kennis

34 Klantenonderzoek Stouwerijen : Algemeen : als sluitstuk van de keten erg afhankelijk van de andere actoren Interne perceptie : positie aan de zijlijn (minst betrokken) Externe perceptie en verwachtingen van de andere actoren : weinig verwachtingen Scheepvaartbegeleidingsdiensten Kennis en perceptie : discrepantie in kennis en waardering tussen commerciële en niet commerciële actoren Gepercipieerde rol in de keten : randvoorwaarden scheppen waardoor de verschillende actoren hun rol optimaal kunnen vervullen + professionele en klantgerichte samenwerking

35 Klantenonderzoek Pijnpunten & Problemen Onduidelijkheid rond de definitie en het territorium van de ketenbenadering Problemen van coördinatie en definitie van bevoegdheden Gebrek aan leiding Gevaar voor rigiditeit en afkalven van flexibiliteit Samenwerking met Nederland

36 Pijnpunten en problemen Klantenonderzoek In eerste instantie is er de onduidelijkheid over de ketenbenadering zelf : De concrete aard en het precieze karakter van de ketenbenadering : wat is de hoofddoelstelling die men hier meer wil realiseren? wie heeft welke verantwoordelijkheden binnen de keten? Op basis van welke criteria zal deze ketenbenadering worden geëvalueerd? Wie zal deze implementeren? Binnen welk tijdskader?. Het overzicht over de keten en de rechten van de verschillende actoren daarbinnen: Krijgen alle actoren een volledig, accuraat en real time overzicht over de verschillende schakels binnen de keten? Wordt deze informatie op een uniforme en voor iedereen bereikbare manier gecommuniceerd? Centralisatie van informatie : komt er één aanspreekpunt dat alle informatie verzamelt, beheert en verdeelt? Neemt dit aanspreekpunt ook de verantwoordelijkheid op zich wanneer er zich problemen voordoen? In welke mate neemt dit aanspreekpunt ook de coördinatie op zich?

37 Klantenonderzoek Pijnpunten en problemen (vervolg) In tweede instantie worden er een aantal problemen gesignaleerd over de coördinatie binnen de keten en de verdeling van de bevoegdheden daarbinnen. In het ideale geval zou er één schakel dienen te zijn die de eindverantwoordelijkheid over de keten draagt. Binnen het territorium van de haven zouden dit bij voorkeur de diensten van de havenkapitein dienen te zijn (vooral op vraag van de commerciële actoren). Deze schakel zou het monopolie dienen te krijgen over het verspreiden van informatie naar de andere actoren + zou zich als coördinerende instantie dienen op te werpen. Dit veronderstelt een bevoegdheidsverdeling en een machtsdelegatie die niet zomaar door de andere actoren zal worden geaccepteerd.

38 Klantenonderzoek Pijnpunten en problemen (vervolg) De afwezigheid van eenheid van leiding in combinatie met een niet-consistente communicatie- en informatiestroom creëert de perceptie van arbitrair beleid en onduidelijkheid. Behoefte aan standaardisering en normering : informaticaplatform, toewijzing ondersteunende diensten, prioritisering van schepen, etc. Behoefte aan duidelijkheid over de procedures en de maatregelen die van kracht zijn. (sluiswerking en bezetting, beschikbaarheid en toewijzing van kades, etc) Het opleggen van meer procedures mag echter niet uitmonden in rigiditeit of het verder ondermijnen van de flexibiliteit in de haven. Behoefte aan een mentaliteitswijziging en een andere organisatiecultuur waarbinnen transparantie, openheid, flexibiliteit en een commerciële feeling prevaleren.

39 Klantenonderzoek Pijnpunten en problemen (vervolg) De structurele communicatie- en bevoegdheidsproblemen met de Nederlanders ondergraven de geloofwaardigheid van de ketenbenadering. de behoefte om op beleidsvlak te komen tot betere en afdwingbare afspraken met de Nederlandse autoriteiten. De noodzaak om deze op continue en consistente wijze te laten naleven.

40 Klantenonderzoek Mogelijke maatregelen Op het vlak van de organisatiecultuur en attitudes : Cultuuromslag Afbakening van bevoegdheden Eenheid van leiding met eindverantwoordelijkheid Structureel overleg Op het vlak van mensen & middelen Geïntegreerde communicatie met 1 gemeenschappelijk informaticaplatform Creatie van een zenuwcentrum binnen elke haven Op peil houden van het contingent nautische experten

41 Klantenonderzoek Mogelijke maatregelen De bevraagde respondenten maken een onderscheid tussen maatregelen op het vlak van organisatiecultuur en management en oplossingen op het vlak van mensen en middelen : organisatiecultuur : Behoefte aan een cultuuromslag van de niet commerciële actoren richting meer openheid, dialoog en flexibiliteit. Proactieve communicatie en de bereidheid om continu in dialoog te willen treden met de andere actoren zijn hier cruciale elementen in. Zonder deze cultuuromslag kan de ketenbenadering niet op een relevante en geloofwaardige manier worden neergezet.

42 Klantenonderzoek Mogelijke maatregelen (vervolg) mensen & middelen : geïntegreerde communicatie : creatie van een gemeenschappelijk en uniform gehanteerd informaticaplatform waar alle actoren toegang tot hebben. 1 actor staat in voor de actualisering en verspreiding van de informatie en stelt deze zonder restricties ter beschikking stelt aan de andere actoren. Idealiter dient dit platform de mogelijk dienen te bieden voor feedback en input van elk van de actoren kan worden ingespeeld op onverwachte gebeurtenissen.

43 Mogelijke maatregelen (vervolg) mensen & middelen : Klantenonderzoek Doelstelling = overzicht bieden aan alle actoren over De positie van inkomende/uitvarende schepen in de keten De toegewezen/bestelde slepers en loodsen alsmede de beschikbaarheden van loodsen en slepers voor de volgende dagen. De voorzieningen die stouwers hebben genomen (plaats, tijd, aantal ploegen) om het schip te lossen. Mogelijke bottlenecks en vertragingen in de keten door externe factoren (weer, drukte) of door een tekort aan materieel of mensen Creatie van een zenuwcentrum waar de verschillende ondersteunende en beleidsmakende diensten ook fysiek bij elkaar zitten. Hogere kwaliteit van de beslissingen (gemeenschappelijke expertise) Meer consistentie in de beslissingen (opvolging)

44 Studie

45 Fase A1 : PDD Structuur studie Doelstelling : - zekerheid goede definitie alle input- en randvoorwaarden. - alle partijen op dezelfde golflengte Fase A2 : Inventarisatie & Analyse huidige toestand Doelstelling : Inventarisatie en Analyse alle aspecten GNB ketenbenadering : Juridisch : onderzoek overeenkomsten en borging van de Ketenbenadering Organisatorisch : onderzoek huidige organisatiestructuur en werkafspraken Functioneel / Operationeel / Nautisch : Analyse processen Ontwikkeling en Calibratie GNB Ketensimulatiemodel ICT infrastructuur : Strategisch, Tactisch en Operationeel Internationale ontwikkelingen : Juridisch, Functioneel / Operationeel / Nautisch

46 Structuur studie Fase B1 : Leveren van Adviezen en Aanbevelingen Doelstelling : Adviezen en Aanbevelingen voor alle aspecten GNB ketenbenadering Juridisch : Definitie Juridisch kader Juridische mogelijkheden / beperkingen voor optimalisatie scheepvaart Juridische aspecten verspreiding informatie Organisatorisch : Definitie optimale toekomstige organisatiestructuur Organisatorisch noodzaak verspreiding informatie + betrouwbaarheid Functioneel / Operationeel / Nautisch : Definitie Absoluut GNB Referentiestelsel Aanbevelingen voor optimalisatie + toetsing aan GNB Ketensimulatiemodel Definitie nieuwe processchema s ICT infrastructuur : Definitie éénduidige parameters, stuurcijfers en rapportering Adviezen naar implementatie in het BI Adviezen naar ICT infrastructuur Internationale ontwikkelingen : Toetsing van Internationale ontwikkelingen aan GNB context

47 Structuur studie Fase B2 : Implementatieplan GNB Ketenbenadering Doelstelling : Opstellen plan voor Implementatie Adviezen en Aanbevelingen Fase B3 : Eindrapportage - Managementsamenvatting Deelopdracht C : Projectcoördinatie / Projectondersteuning Assistentie voor Communicatieplan naar de Stakeholders : Doelstelling : Creëren van een gemeenschappelijk draagvlak + win/win situatie Assistentie bij Workshop Stakeholders : 1 ste Workshop : zo vlug mogelijk : creëren momentum 2 de Workshop : bij begin Fase B1 : terugkoppeling resultaten deelopdracht A

48 Toegepaste Methodes : GNB KetenSimulatieModel

49 Toegepaste Methodes : GNB KetenSimulatieModel Structuur studie

50 bedankt voor uw aandacht!

Ketenwerking, kansen benutten. GNB infodag intern, 3 juni 2010 Antoine Descamps / Eric Luca

Ketenwerking, kansen benutten. GNB infodag intern, 3 juni 2010 Antoine Descamps / Eric Luca Ketenwerking, kansen benutten. GNB infodag intern, 3 juni 2010 Antoine Descamps / Eric Luca Algemeen plenair Beeldvorming omgeving Studie, inzicht in fase B Resultaten workshop 10 maart GNB verdrag, Overeenkomsten

Nadere informatie

GNB infodag VTS 2020. 23 oktober 2008. Nicoline Eisma Reichenfeld

GNB infodag VTS 2020. 23 oktober 2008. Nicoline Eisma Reichenfeld GNB infodag VTS 2020 23 oktober 2008 Nicoline Eisma Reichenfeld VTS 2020 Een studie naar de toekomst van het VTS in 2020 in opdracht van de PC Vragen (1) Welke behoeften moet het VTS in de toekomst invullen

Nadere informatie

Conclusies en afsluiting. Antoine Descamps

Conclusies en afsluiting. Antoine Descamps Conclusies en afsluiting Antoine Descamps De voordelen van het GNB Evolutie van spanningen over het toelatingsbeleid nauwe samenwerking vanuit gezamenlijke belangen Evenwicht ts veiligheid vs vlotheid

Nadere informatie

GNB WAT HEB JE ERAAN? Martin Mesure

GNB WAT HEB JE ERAAN? Martin Mesure GNB WAT HEB JE ERAAN? Martin Mesure WAAROM GNB? In uitvoering van het Scheidingverdrag tussen België en Nederland van 1839, kreeg de Belgische overheid een beperkte toezichthoudende bevoegdheid op het

Nadere informatie

Werkprogramma SDV. Antoine Descamps Vlaamse voorzitter SDV

Werkprogramma SDV. Antoine Descamps Vlaamse voorzitter SDV Werkprogramma SDV Antoine Descamps Vlaamse voorzitter SDV 1. Situering PC SDV Werkgroepen SDV BET SDV SOLOS Leveranciers 2. Samenstelling SDV Nederland Hans van der Togt Eric Adan Aat de Jong Eric Luca

Nadere informatie

RIS implementatie Scheldegebied. Johan Deman Beheerder BET GNB-infodag intern, 3 december 2009

RIS implementatie Scheldegebied. Johan Deman Beheerder BET GNB-infodag intern, 3 december 2009 RIS implementatie Scheldegebied Johan Deman Beheerder BET GNB-infodag intern, 3 december 2009 RIS richtlijn 2005/44/EG Doelstelling Komen tot een verbetering van de veiligheid, doeltreffendheid en de milieuvriendelijkheid

Nadere informatie

Ketenwerking. Antoine Descamps Voorzitter Begeleidingsgroep. Neeltje Jans 22 oktober 2009

Ketenwerking. Antoine Descamps Voorzitter Begeleidingsgroep. Neeltje Jans 22 oktober 2009 Ketenwerking Antoine Descamps Voorzitter Begeleidingsgroep Neeltje Jans 22 oktober 2009 0. Studie Ketenbenadering Begeleidingsgroep Overheden Consultants Antoine Descamps Eric Luca Eric Adan Hank Prins

Nadere informatie

Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015. 5.3 Slepen

Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015. 5.3 Slepen Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015 5.3 Slepen Agenda 1.BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE ORGANISATIE VAN SLEEPDIENSTEN EN DE SLEEPDIENSTVERLENERS 2.BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HAVENGEBRUIKERS 1 BEPALINGEN

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV Verkeersmanagement Het geheel aan maatregelen en voorzieningen door een bevoegde autoriteit met als doel: een veilige vlotte en milieuvriendelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27884 9 oktober 2013 Loodsbestelregeling Scheldereglement 2013 De met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen,

Nadere informatie

titel In zee met afdeling Scheepvaartbegeleiding

titel In zee met afdeling Scheepvaartbegeleiding titel In zee met afdeling Scheepvaartbegeleiding 1 MRCC op uitkijk Havendag 2008: ook Scheepvaartbegeleiding stelt de deuren open voor het grote publiek 2 3 + INLEIDING + + Agentschap Maritieme Dienstverlening

Nadere informatie

De ingenieur in de Scheepvaartcontrole

De ingenieur in de Scheepvaartcontrole De ingenieur in de Scheepvaartcontrole FOD Mobiliteit en Vervoer FOD Mobiliteit en Vervoer Directoraatgeneraal Maritiem Vervoer Beleidsondersteuning Directie Exploitatie, beveiliging en havenaangelegenheden

Nadere informatie

Projectstatusrapport MIGHT. Manon Baartmans 27 juni 2014 AVA ZSP

Projectstatusrapport MIGHT. Manon Baartmans 27 juni 2014 AVA ZSP Projectstatusrapport MIGHT Manon Baartmans 27 juni 2014 AVA ZSP Doel presentatie Herbevestiging van nut/noodzaak tot samenwerking met nautische partners Bespreken van uitkomsten en conclusies van synergiestudie

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

Gezamenlijke Bekendmaking

Gezamenlijke Bekendmaking Gezamenlijke Bekendmaking nr. 04-2015 Gebruik van AlS De Nederlandse Rijkshavenmeester Westerschelde en de Vlaamse Administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust maken

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

VTS Procedures Scheldemond.

VTS Procedures Scheldemond. VTS Procedures Scheldemond. Marifoon Procedures. Sector: Het VTS gebied van Scheldemond bestaat uit de volgende sectoren. Gebruik deze marifoonkanalen voor verkeersinformatie en de verplichte melding bij

Nadere informatie

1/16B VESSEL TRAFFIC SERVICES SCHELDE EN HAAR MONDINGEN

1/16B VESSEL TRAFFIC SERVICES SCHELDE EN HAAR MONDINGEN 85 Andere wijzigingen zoals sluiskanalen, adres regeling loodsbestelling, etc. is opgenomen in de nieuwe folder aanvulling op versie 3. _(Bron: Afd. Scheepvaartbegeleiding. dd. 16/03/2005) 1/16B VESSEL

Nadere informatie

APICS - Loket wijzigingen n.a.v de opvaartregeling. toelichting voor de scheepsagenten

APICS - Loket wijzigingen n.a.v de opvaartregeling. toelichting voor de scheepsagenten APICS - Loket wijzigingen n.a.v de opvaartregeling toelichting voor de scheepsagenten 1. Inleiding Op 4 februari 2014 treedt de Gezamenlijke Bekendmaking 06/13, Procedure Opvaart & Ketenwerking VTS-Scheldegebied

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011.

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011. Advies Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren Brussel, 19 september 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11

Nadere informatie

Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken:

Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken: Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken: PIANC-jongeren Brussel 11 december 2014 Filip Boelaert Secretaris-generaal Departement MOW info@mow.vlaanderen.be Inhoud De Vlaamse overheid en het Beleidsdomein

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Nautisch verkeersleider MRCC (M/V) statutaire functie, rang B2 graad maritiem verkeersleider met standplaats Oostende afdeling Scheepvaartbegeleiding, IVA Maritieme Dienstverlening en

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting

Nadere informatie

1/12A BESTELREGELING LOODSEN VOOR SCHEPEN MET EEN VLAAMSE HAVEN ALS BESTEMMING

1/12A BESTELREGELING LOODSEN VOOR SCHEPEN MET EEN VLAAMSE HAVEN ALS BESTEMMING 61 1/12A BESTELREGELING LOODSEN VOOR SCHEPEN MET EEN VLAAMSE HAVEN ALS BESTEMMING BaZ nr 1/16B - 2005 vervalt. Artikel 1: Definities In deze procedures wordt verstaan onder: Exploitant: de kapitein maar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7310 10 februari 2017 Schepen met bestemming Scheldekaaien op Antwerpen rede bovenwaarts de Rijnkaai, GNB beheersgebied

Nadere informatie

Welkom. www.gezondehavenbedrijven.be. De financiële gezondheid van de Vlaamse havenbedrijven doorgelicht

Welkom. www.gezondehavenbedrijven.be. De financiële gezondheid van de Vlaamse havenbedrijven doorgelicht De financiële gezondheid van de Vlaamse havenbedrijven doorgelicht Welkom www.gezondehavenbedrijven.be Waarom financiële cijfers belangrijker worden dan de trafiekcijfers Seminarie GHCT Brussel, 14 juni

Nadere informatie

Vlot en veilig op zee met de afdeling. Scheepvaartbegeleiding

Vlot en veilig op zee met de afdeling. Scheepvaartbegeleiding Vlot en veilig op zee met de afdeling Scheepvaartbegeleiding Per jaar varen 50.000 grote transportschepen, 40.000 ferry s, 25.000 recreatieve schepen en 15.000 vissersschepen voorbij onze kust. Een groot

Nadere informatie

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent kapt. Dirk Vernaeve Havenkapitein-commandant Situatieschets nautische toegang Max. schip Middensluis l.o.a.:: 115 m b.o.a.: 16 m sd: 7.25 m 10,000

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Hoe werkt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende? Een zee van activiteiten Het Belgische gedeelte van de Noordzee is een gebied van 3600 vierkante kilometer, dit is vergelijkbaar met

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Nautisch verkeersleider MRCC (M/V) statutaire functie, rang B2 graad maritiem verkeersleider met standplaats Oostende afdeling Scheepvaartbegeleiding, IVA Maritieme Dienstverlening en

Nadere informatie

Aanbeveling. Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen

Aanbeveling. Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen Aanbeveling Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen Brussel, 21 juni 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.166/3 van 26 oktober 2016 over een ontwerp van besluit Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Schepen met bestemming Scheldekaaien Antwerpen rede, GNB beheersgebied

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Schepen met bestemming Scheldekaaien Antwerpen rede, GNB beheersgebied STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32787 27 juni 2016 Schepen met bestemming Scheldekaaien Antwerpen rede, GNB beheersgebied Bass nr. 073 2016 Vaarweg: GNB

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust JAARBOEK 2007

Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust JAARBOEK 2007 Vlaamse overheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust JAARBOEK 2007 Voorwoord Het afgelopen jaar was het eerste volledige werkjaar van het Agentschap waarin de koers, die al van bij de aanvang

Nadere informatie

De meest recente call voor TEN-T-aanvragen is in de maand februari 2015 afgelopen.

De meest recente call voor TEN-T-aanvragen is in de maand februari 2015 afgelopen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 883 van MARINO KEULEN datum: 13 maart 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Projecten TEN-T - Stand van zaken

Nadere informatie

CAF Dossier. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Waterwegen en Zeewezen

CAF Dossier. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Waterwegen en Zeewezen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Waterwegen en Zeewezen CAF Dossier 1 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Coördinatie Departement Algemene Zaken en Financiën Departement

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Advies. Brussel, 27 juni VHC_ADV_ _Scheepvaartbegeleiding_en_MRCC. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Advies. Brussel, 27 juni VHC_ADV_ _Scheepvaartbegeleiding_en_MRCC. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel Advies Over het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie

Nadere informatie

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN 112 8. Toepassing van de criteria Bedacht dient te worden dat in de punten 1 t/m 3 steeds de minimum aantallen loodsen en sleepboten zijn genoemd. De bevoegde nautische autoriteit kan in verband met omstandigheden

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Oostende 25 juni 2009 Nr. 13

Oostende 25 juni 2009 Nr. 13 Oostende 25 juni 2009 Nr. 13 1 BELGIE 13/126 BESTELPROCEDURE LOODSEN BAZ 1/12A/2009 vervalt op 01/07/2009 0h00 en wordt vanaf dan vervangen door volgende procedure : 1. DEFINITIES In deze procedures wordt

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Agentschap Onroerend Erfgoed

Agentschap Onroerend Erfgoed Agentschap Onroerend Erfgoed Klantentevredenheidsbarometer 2015 Management Samenvatting 07/12/2015 Achtergrond De klantentevredenheidsbarometer van het agentschap Onroerend Erfgoed betreft het meten van

Nadere informatie

Voorstelling MOW en afdeling Beleid

Voorstelling MOW en afdeling Beleid Voorstelling MOW en afdeling Beleid 1 1 1 Structuur beleidsdomein MOW Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Beleidsraad Strategische adviesraad Mobiliteit (MORA) Maritieme Dienstverlening en Kust

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Havenbedrijf Antwerpen

Havenbedrijf Antwerpen 10 Communicatie jaar Gemeentelijk Zandvlietsluis Havenbedrijf Antwerpen werken bodemrails Communicatie werken Zandvlietsluis Opdrachtgever: Afdeling Maritieme Toegang g Projectleiding: Gemeentelijk Havenbedrijf

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

SafeSeaNet Infodag. SafeSeaNet - hoe werkt het? Rijkswaterstaat Scheepvaartverkeerscentrum (SVC)

SafeSeaNet Infodag. SafeSeaNet - hoe werkt het? Rijkswaterstaat Scheepvaartverkeerscentrum (SVC) SafeSeaNet Infodag SafeSeaNet - hoe werkt het? Rijkswaterstaat Scheepvaartverkeerscentrum (SVC) Inhoud RWS SVC National Competent Authority (NCA) Meldverplichtingen agent en Bevoegde Plaatselijke Autoriteit

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Hoe financieel weerbaar zijn onze havenbedrijven? Seminarie gewestelijk havencommissariaat Gent, 17 juni Welkom aan iedereen

Hoe financieel weerbaar zijn onze havenbedrijven? Seminarie gewestelijk havencommissariaat Gent, 17 juni Welkom aan iedereen Hoe financieel weerbaar zijn onze havenbedrijven? Seminarie gewestelijk havencommissariaat Gent, 17 juni 2014 Welkom aan iedereen The times they are a changing Onzekerheden en risico s die de havenbedrijven

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Gezamenlijke Bekendmaking

Gezamenlijke Bekendmaking Gezamenlijke Bekendmaking Nr. 05-2016 Schepen met bestemming Scheldekaaien op Antwerpen rede bovenwaarts de Rijnkaai De Nederlandse Rijkshavenmeester Westerschelde en de Vlaamse Administrateur-generaal

Nadere informatie

Gezamenlijke Bekendmaking

Gezamenlijke Bekendmaking çeujk) w. 1. /dege d Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2015 Op- en afvaartregeling naar/van Antwerpen Op- en afvaartregeling voor schepen met een marginale diepgang of een lengte vanaf 300 meter naar en

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Loodsdecreet. Advies

Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Loodsdecreet. Advies Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Loodsdecreet Advies van de Vlaamse Havencommissie over het Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE BEKENDMAKING van de Belgische en Nederlandse Scheldedirecteuren. Kennisgeving nr. 1/96 dd

GEZAMENLIJKE BEKENDMAKING van de Belgische en Nederlandse Scheldedirecteuren. Kennisgeving nr. 1/96 dd Belgi Vlaams G«w*st Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen Bestuur Zeewezen Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Peter Rasker. MOBZ TNO studie. Defensie en Veiligheid

Peter Rasker. MOBZ TNO studie. Defensie en Veiligheid Peter Rasker MOBZ TNO studie Defensie en Veiligheid 2 Doel van de studie 1. Bepalen omvang personeel in beide nautische centrales 2. Bepalen inrichting werkplekken en operationele ruimten van beide nautische

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 9, tweede lid, onder a, van het Scheldereglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 9, tweede lid, onder a, van het Scheldereglement; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 188 144 2925september 2008 Besluit van de Vlaamse Minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Samenwerkingstraject. personeelsdiensten stad en OCMW Mechelen

Samenwerkingstraject. personeelsdiensten stad en OCMW Mechelen Samenwerkingstraject personeelsdiensten stad en OCMW Mechelen Vooraf Beleidsverklaring januari 2007 - optimale samenwerking tussen stad en OCMW - integratie van bepaalde diensten - budgetconclaaf februari

Nadere informatie

SafeSeaNet Infodag. Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window

SafeSeaNet Infodag. Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window SafeSeaNet Infodag Ontwikkelingen Richtlijn 2010/65/EG: Maritiem Single Window Rijkswaterstaat Scheepvaartverkeerscentrum (SVC) & Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Afd. Zeevaart Aanleiding

Nadere informatie

Schepen vlot en veilig naar en van Vlaamse en Zeeuwse zeehavens met afdeling Scheepvaartbegeleiding

Schepen vlot en veilig naar en van Vlaamse en Zeeuwse zeehavens met afdeling Scheepvaartbegeleiding het VTS-gebied - Scheepvaartbegeleiding Schepen vlot en veilig naar en van Vlaamse en Zeeuwse zeehavens met afdeling Scheepvaartbegeleiding Het MRCC is hét centrale meldpunt voor alle incidenten op zee.

Nadere informatie

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145 dm 1. Algemeen Om een beeld te krijgen van de invloed van de nieuwe generatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Toekomstvisie van Scheepvaartmanagement in het Scheldegebied

Toekomstvisie van Scheepvaartmanagement in het Scheldegebied GNB Infonamiddag 23/11/2011 Toekomstvisie van Scheepvaartmanagement in het Scheldegebied Ir. Dierik Vermeir ALSIC BVBA ALSIC - DVR/MGE/RIS0098/S0080 - Versie 0.1 1 Doelstelling Presentatie Het weergeven

Nadere informatie

GIS organisatiebreed inzetten

GIS organisatiebreed inzetten GIS organisatiebreed inzetten Goedele Van der Spiegel Manage-IT 28/11/13 GIS ALS KOMPAS IN SMJP Meerjarenplan opstellen Lokale besturen zijn hun oefening aan het maken Besluit: Druk op financiën is groot

Nadere informatie

Werkbijeenkomst Veiligheidsplan Scheldegebied Verslag bijeenkomst 1 juni Onderwerpen: Preventieve maatregelen en calamiteitenbestrijding

Werkbijeenkomst Veiligheidsplan Scheldegebied Verslag bijeenkomst 1 juni Onderwerpen: Preventieve maatregelen en calamiteitenbestrijding Werkbijeenkomst Veiligheidsplan Scheldegebied Verslag bijeenkomst 1 juni 2006. Onderwerpen: Preventieve maatregelen en calamiteitenbestrijding In het GNB verdrag (Art 2, derde lid) is aan de Permanente

Nadere informatie

Functiebeschrijving Opleidingshoofd Professionele Bachelor

Functiebeschrijving Opleidingshoofd Professionele Bachelor Functiebeschrijving Functiebeschrijving Opleidingshoofd Professionele Bachelor Jobidentificatie Een opleiding is een geheel van samenhangende onderwijs-, studie- en toetsactiviteiten dat aansluit bij een

Nadere informatie

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors Betere informatie met VOS Jan Paul Kors 11 mei 2010 Aanleiding De implementatie van de Beleidsbrief Binnenvaart, (Beleidsdoelstellingen o.a. betrouwbare reistijden, beter benutten van bestaande infrastructuur

Nadere informatie

STIS Bijlage IV Businessplan STIS

STIS Bijlage IV Businessplan STIS STIS Bijlage IV Businessplan STIS % Aanzet tot juridische aspectj 5 december 2002 STIS Bij age IV Businessplan STIS Aanzet tot juridische aspecten 5 december 2002 STIS- Aanzet tot juridische aspecten 2

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

In 2010 kwam het beleidsorgaan drie keer samen en het overlegorgaan vier keer.

In 2010 kwam het beleidsorgaan drie keer samen en het overlegorgaan vier keer. 1 De Kustwacht in België De Kustwacht wordt gevormd door 17 overheidsdiensten, 8 Vlaamse en 9 federale, die allen bevoegdheden op zee hebben. Deze diensten zijn ook gekend als kustwachtpartners. De Kustwacht

Nadere informatie

Proces 78: Kennismanagement

Proces 78: Kennismanagement Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Proces 78: Kennismanagement Versie gevalideerd door de stuurgroep van 23 mei 2006 Oorspronkelijk document

Nadere informatie

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. Interne GNB infodag 3 dec Eric Adan = ziek

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. Interne GNB infodag 3 dec Eric Adan = ziek Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen Interne GNB infodag 3 dec. 2009 Eric Adan = ziek Inhoud Voorbereiding proefvaart Plan van aanpak Evaluatie 1 e proefvaart MSC Beatrice Bevindingen

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Organisatiebeheersing en informatieveiligheid

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Organisatiebeheersing en informatieveiligheid voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Organisatiebeheersing Caroline Vernaillen & Anne Teughels 21 maart 2013 INLEIDING Wie zijn wij Waarom informatieveiligheid Hoe past informatieveiligheid

Nadere informatie

DIRECTEUR TECHNISCHE CEL

DIRECTEUR TECHNISCHE CEL Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust stelt volgende bevordering open in de graad van directeur. DIRECTEUR TECHNISCHE CEL Afdeling: Agentschap: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Scheepvaartbegeleiding

Nadere informatie

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. GNB infodag, 22 oktober 2009 Eric Adan

Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen. GNB infodag, 22 oktober 2009 Eric Adan Resultaten evaluatie op/afvaart grote containerschepen GNB infodag, 22 oktober 2009 Eric Adan Inhoud Voorbereiding proefvaart Plan van aanpak Evaluatie 1 e proefvaart MSC Beatrice Bevindingen TNO Evaluatie

Nadere informatie

> 13/156 (T) BELGISCHE KUST- OMGEVING AZ LICHTBOEI VIS EN DUIKVERBOD

> 13/156 (T) BELGISCHE KUST- OMGEVING AZ LICHTBOEI VIS EN DUIKVERBOD Oostende 22 juni 2006 Nr. 13 1 BELGIE > 13/155(T) HAVEN BLANKENBERGE ONDIEPTEN Over de volledige vaargeul van Blankenberge bevinden zich verschillende ondiepten. Deze ondiepten zouden zich op het niveau

Nadere informatie

Aan de slag met APICS

Aan de slag met APICS Aan de slag met APICS Basisopleiding AIR V 2012-01 Waarom deze cursus? 2 Als voorbereiding op het werken met APICS leert u in deze cursus meer over de werking van de volledige keten en over basisbegrippen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5;

Vlaamse Regering. Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5; Vlaamse Regering Ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodsco ffici6nten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS

Nadere informatie

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016 SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE Een duurzame toekomst Ir. Thijs de Boer 23 Maart 2016 2 Introductie Beroepsvaart Visserij Recreatie (vaart) Toerisme Veerdiensten Binnenvaart Natuurlijk systeem Omgeving

Nadere informatie

Speerpunt Ontwikkeling Havens

Speerpunt Ontwikkeling Havens Speerpunt Ontwikkeling Havens Dr. ir. Hadewych Verhaeghe Projectingenieur Afdeling Maritieme Toegang Departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwikkeling Havens haven van Zeebrugge en haven van Oostende

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijk veiligheidsbeleid Gemeenschappelijk JaarActiePlan Prioriteiten 2015

Gemeenschappelijk veiligheidsbeleid Gemeenschappelijk JaarActiePlan Prioriteiten 2015 Gemeenschappelijk veiligheidsbeleid Gemeenschappelijk JaarActiePlan Prioriteiten 2015 Gemeenschappelijk Globaal PreventiePlan 2020 Onder de 7 hoofdthema s van het Gemeenschappelijk Globaal PreventiePlan

Nadere informatie