Cursus Beleggen Week 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Beleggen Week 2"

Transcriptie

1 Cursus Beleggen Week 2

2 Inleiding Vorige week heeft u als belegger de eerste stappen gezet in het bepalen van uw persoonlijke beleggingsvisie. Daarnaast heeft u de nodigde basiskennis van de beurs en beleggingsproducten tot u genomen. Niet het meest spannende onderdeel van deze cursus, maar wel van essentieel belang. Deze week gaan we dieper in op de fundamentele en technische analyse. Door middel van (een van) deze twee analyses kunnen we bepalen wat het juiste moment is om een belegging in te zetten. Uiteindelijk leert u aan de hand van oefeningen hoe u de technische analyse kunt toepassen in de praktijk. Inhoudsopgave 1. Fundamentele analyse: Inleiding / Bedrijfsbalans en resultaat / Jaar- en kwartaalcijfers 2. Technische analyse: Inleiding / Gouden driehoek / Indicatoren & Patronen 3. Fundamentele analyse versus technische analyse 4. Oefeningen

3 Fundamentele analyse Als fundamentele analist kijkt u zoveel mogelijk naar het bedrijf waarin u gaat beleggen. U baseert de beleggingen op de behaalde resultaten en verwachtingen van het bedrijf. Als belegger hoopt u natuurlijk dat het bedrijf waarin u belegt winst maakt of in de toekomst aan de verwachting gaat voldoen. Beursgenoteerde bedrijven hebben bepaalde verplichtingen, die handig zijn bij het maken van een fundamentele analyse. Twee van deze verplichtingen worden hieronder beschreven. 1. Publicatieplicht van cijfers Een beursgenoteerd bedrijf heeft de plicht om ieder kwartaal de bedrijfscijfers openbaar te maken. Dat doet een bedrijf in het kwartaalrapport. Daarnaast volgt er een jaarrapport. Daarin vindt u niet alleen de behaalde resultaten, maar ook de verwachtingen voor de toekomst. Gaat het bedrijf investeren? Welke winst wordt er verwacht? Hoe ziet het bedrijf er over 5 jaar uit? Als belegger toetst u of het bedrijf deze verwachtingen waarmaakt aan de hand van de kwartaalrapportages en jaarverslagen. 2. Meldingsplicht Als een beursgenoteerd bedrijf denkt dat de verwachte winst niet gerealiseerd gaat worden, is het verplicht dat te melden. Eventueel via een persbericht. Dit wordt een winstwaarschuwing genoemd. Als belegger weet u daardoor dat de verwachtingen voor dat kwartaal of jaar niet gehaald gaan worden.

4 Bedrijfsbalans en resultaat Ieder bedrijf heeft een balans. Een balans is verdeeld in twee kolommen: de activa (aan de linkerkant) en de passiva (aan de rechterkant). De activa zijn alle bezittingen van een bedrijf: bijvoorbeeld de inventaris, goederen en het wagenpark. De passiva laat zien hoe die bezittingen gefinancierd zijn. Bijvoorbeeld met eigen vermogen en schulden. Beide kolommen zijn onderaan de streep gelijk. Balans van Voorbeeld BV Activa Passiva Bedrijfspand Eigen vermogen Machines Vreemd vermogen Software Magazijnvoorraad De waarde van een bedrijf is voor u als belegger niet van groot belang. De waarde van het aandeel op de beurs wordt namelijk niet bepaald door wat het bedrijf allemaal bezit, maar onder andere door de toekomstige winstgevendheid. Er zijn genoeg bedrijven die in de toekomst winsten verwachten en daardoor miljoenen waard zijn, maar op basis van de balans aanzienlijk minder waard zijn. De winst van elk bedrijf wordt gevormd door de uitgaven van de inkomsten af te trekken. Net zoals in uw eigen huishouden. Hoeveel geld komt er binnen en hoeveel geld gaat eruit? Deze berekening ziet er bij bedrijven alleen ingewikkelder uit en verschilt per type bedrijf. Het bereken van de winst, noemt men de resultatenrekening of de winst-en-verliesrekening.

5 Kwartaal- en jaarcijfers Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om de behaalde bedrijfsresultaten te publiceren. Dit gebeurt per kwartaal en data waarop dat gebeurt, zijn vooraf vastgesteld. Dat doen bedrijven niet allemaal op dezelfde dag: in totaal duurt het ongeveer 4 tot 6 weken voordat alle cijfers gepresenteerd zijn. Deze periode wordt het cijferseizoen genoemd en komt dus 4 keer per jaar voor. Naast de kwartaalcijfers, publiceren beursgenoteerde bedrijven in de periode februari/maart ook de jaarcijfers van het voorafgaande jaar. Tijdens het cijferseizoen hebben beleggers veel nieuws te verwerken. Welke bedrijven behalen de gestelde verwachtingen en welke niet? En nog belangrijker: waarom behalen ze die verwachtingen wel of niet? De gevolgen van het wel of niet behalen van de resultaten worden zichtbaar in de koers van het aandeel. In deze periode zullen de aandelenkoersen doorgaans harder omhoog of omlaag bewegen. Dat komt doordat beleggers wereldwijd reageren op de gepubliceerde cijfers. Voor meer informatie over de koers van een aandeel, adviseren wij u om de paragraaf aandelen in hoofdstuk 2 van Week 1 nogmaals te lezen. Als fundamenteel analist kunt u zodra de kwartaal- en jaarcijfers gepubliceerd zijn, vaststellen of u aandelen moet kopen of verkopen. Daarvoor kunt u een aantal simpele berekeningen toepassen. Deze berekeningen worden hieronder toegelicht. Winst per aandeel Dit berekent u door de winst van het bedrijf te delen door het aantal uitgegeven aandelen. Als een bedrijf ,- winst heeft gemaakt en in totaal aandelen heeft uitgegeven, dan is de winst per aandeel 0,10. (Immers: / = 0,10) Met dit cijfer kunt u beter inschatten hoe het bedrijf het doet ten opzichte van voorafgaande jaren. Als een bedrijf meer aandelen uitgeeft dan dat de winst groeit, heeft u als belegger automatisch minder winst per aandeel. Koers/winst-verhouding Dit berekent u door de koers te delen door de winst per aandeel. Bij een koerswaarde van 1,50 en een winst per aandeel van 0,10 is de koers/winstverhouding 15. (Immers: 1,50 / 0,10 = 15)

6 De uitkomst van de formule is een ratiogetal dat aangeeft hoe vaak u de winst betaalt om het aandeel te kopen. Dit getal ligt doorgaans rond de 10 tot 20. Hoe hoger dit getal, hoe duurder het aandeel verhoudingsgewijs is. Het bedrijf doet er dan immers langer over om uw belegging terug te verdienen. Moet u dan alleen beleggen in bedrijven met een lage koers/ winst-ratio? Nee, het is belangrijk om te kijken naar de verwachte winst in de toekomst en op basis daarvan de koers/winst-ratio te bepalen. Voorbeeld Een bedrijf met een koers/winst-ratio van 15 in het eerste jaar, kan snel groeien en in het tweede jaar een verhouding hebben van 10 en het derde jaar een verhouding van 5. U doet dan een veel betere belegging, dan wanneer u kiest voor een bedrijf met een stabiele verhouding van 10. U zult niet alleen sneller uw belegging terugverdienen, beleggers zullen op basis van de koers/winst-ratio het aandeel van het eerste bedrijf aantrekkelijker gaan vinden. Daardoor zal de koers stijgen. De koers van het bedrijf met de stabiele verhouding zal in theorie gelijk blijven op basis van de koers/winst-ratio. Met de koers/winst-ratio kunt u verschillende bedrijven uit dezelfde bedrijfssector met elkaar vergelijken. Een hoge winst per aandeel wil dus niet zeggen dat een aandeel ook een goede koop is. Daarvoor dient u eerst de koers/winstverhouding te berekenen. Dividend per aandeel Als fundamenteel analist bent u waarschijnlijk ook geïnteresseerd of een bedrijf u als aandeelhouder dividend betaalt. Als u het totale dividend deelt door het aantal aandelen, ziet u het dividend per aandeel. Dit is een leuk gegeven, maar zegt u verder niets. Dividendrendement Als u vervolgens het dividend per aandeel deelt door de koers, krijgt u het dividendrendement. Met dit getal kunt u vergelijken of een bedrijf veel of weinig dividend betaalt ten opzichte van andere bedrijven. Al deze gegevens vindt u in de kwartaal- of jaarcijfers van beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven plaatsen deze verslagen op hun website.

7 Ten slotte is het belangrijk dat u in de gaten houdt of een bedrijf wordt overgenomen of zelf een ander bedrijf graat overnemen. Doorgaans zijn beleggers niet blij als hun belegging een ander bedrijf overneemt. Dat bedrijf betaalt namelijk geld aan het over te nemen bedrijf en bestaat na de overname uit meer aandelen, terwijl de winst niet evenredig toeneemt. Dit leidt doorgaans tot een koersdaling van het bedrijf dat een overname gaat uitvoeren. Omgekeerd zijn beleggers meestal wel blij als hun belegging wordt overgenomen door een ander bedrijf. Behalve als het bedrijf bijna failliet is, komt er meestal ineens veel geld binnen. Dit komt omdat doorgaans 3 à 5 keer de jaarwinst betaald wordt door het kopende bedrijf. Hierdoor stijgt de koers aanzienlijk.

8 Samenvatting In dit hoofdstuk leerde u dat bedrijven verplicht zijn inzage te geven in hun behaalde resultaten en een melding te maken als de voorspelde verwachting niet gehaald gaat worden. Daarnaast leerde u hoe de waarde van het bedrijf en het aandeel tot stand komt. Vervolgens leerde u hoe u de fundamentele analyse kunt toepassen op deze gegevens en welke verschillende berekening u hierbij kun maken. Om uw visie verder vorm te geven, raden wij u aan om de reeds beantwoorde vragen uit de eerste week aan te vullen met antwoorden op de volgende vragen. Wil ik een fundamentele analyse toepassen bij de aan- en verkoop van mijn beleggingsproducten? Indien ja : Heb ik voldoende gegevens tot mijn beschikking om de analyse uit te voeren? Wanneer voer ik deze analyse uit en heb ik daarvoor voldoende tijd? Welke analyses voer ik wel uit? Welke analyses voer ik niet uit? Indien nee : Waarom niet? Wat kan ik ter informatie wél gebruiken bij mijn beleggingen?

9 Technische analyse De technische analyse kijkt - in tegenstelling tot de fundamentele analyse - niet naar de bedrijfsresultaten. Een technische analyse gaat uit van de statistische kansen en berekeningen dat bepaalde bewegingen volgen op gerealiseerde koersen. Met een paar simpele trucjes maakt u al technische analyses. In dit hoofdstuk leert u de basisbeginselen van de technische analyse. Gouden driehoek Het geheim van de technische analyse is de gouden driehoek. Die ontstaat door bepaalde punten met elkaar te verbinden. De vorm van de driehoek voorspelt welke beweging de koers gaat maken. Die kennis is goud waard, vandaar de naam gouden driehoek. Om de gouden driehoek te kunnen tekenen heeft u een koersgrafiek nodig. Later in de cursus leert u waar u deze koersgrafieken vindt. De volgende stappen helpen u bij het vinden van deze driehoek. Stap 1: Trek een weerstandslijn Begin met het verbinden van de hoogste punten in de koersgrafiek. Deze punten noemen we de toppen. Trek een rechte lijn langs deze toppen, zodat de weerstandslijn ontstaat. De weerstandslijn geeft aan ter hoogte van welke koers het aandeel niet verder lijkt te willen stijgen. Stap 2: Trek een steunlijn Trek vervolgens een rechte lijn langs de laagste punten in de grafiek: de bodems. Deze lijn noemen we de steunlijn. Hoe meer raakpunten een steunof weerstandslijn heeft, hoe sterker deze is. De steunlijn geeft aan ter hoogte van welke koers het aandeel niet verder lijkt te willen dalen.

10 De ruimte tussen de weerstands- en de steunlijn noemen we het trendkanaal. In de afbeelding hierboven ziet u dat de koers (de groene lijn) continu op en neer beweegt. Dat is heel normaal. De weerstands- en steunlijn (geel) laten een stijgende beweging zien. Voor meer informatie over waarom de koers van een aandeel verandert, adviseren wij u om de paragraaf aandelen in hoofdstuk 2 van Week 1 nogmaals te lezen. In de technische analyse maken we het onderscheid tussen drie verschillende bewegingen, ook wel trends genoemd: 1. Stijgende trend: te herkennen aan een stijgend trendkanaal 2. Zijwaartse trend: te herkennen aan een horizontaal trendkanaal 3. Dalende trend: te herkennen aan een dalend trendkanaal In het bovenstaande voorbeeld lopen de weerstands- en steunlijn parallel aan elkaar. Dit is echter meestal niet het geval. In de meeste gevallen bewegen de lijnen (langzaam) naar elkaar toe. Stap 3: Trek de weerstands- en steunlijnen door Als u de weerstands- en steunlijn helemaal doortrekt, zullen ze elkaar uiteindelijk raken. Daardoor ontstaat een driehoek: de gouden driehoek. De manier waarop de weerstands- en de steunlijn naar elkaar bewegen, zegt iets over de huidige trend. De vorm van de driehoek verraadt dus of de koers in de toekomst waarschijnlijk gaat stijgen, dalen of gelijk blijft. Grofweg onderscheiden we drie verschillende soorten driehoeken. Elke driehoek voorspelt een andere trend: stijgend, dalend of neutraal. Op de volgende pagina ziet u de drie mogelijke driehoeken. Let op: in de voorbeelden hieronder is de koers (de groene lijn in het vorige voorbeeld) niet meegenomen. Die beweegt doorgaans tussen de weerstands- en steunlijn, maar is voor het herkennen van de verschillende driehoeken nu niet relevant.

11 Figuur 1: Figuur 2: Figuur 3: Neutraal trendkanaal Stijgend trendkanaal Dalend trendkanaal Dit zijn de koers-voorspellingen van de bovenstaande driehoeken: Figuur 1: als de weerstands- en steunlijn ongeveer paralel aan elkaar lopen, spreken we van een neutrale trend. De koers zal deze trend blijven volgen, totdat er een trendbreuk plaatsvindt. Figuur 2: als de steunlijn sterker stijgt dan de weerstandslijn, spreken we van een stijgende trend. De koers zal waarschijnlijk (sterk) gaan stijgen. Figuur 3: als de weerstandslijn sterker daalt dan de steunlijn, spreken we van een dalende trend. De koers zal waarschijnlijk (sterk) gaan dalen. Trendbreuk De koers van een aandeel zal natuurlijk niet altijd in het huidige trendkanaal blijven bewegen. Op het moment dat de koers door de weerstands- of steunlijn breekt, spreekt men van een trendbreuk. Als de huidige trend breekt, is er een statistische kans van 62% dat de breuk verder wordt doorgezet. De koers schiet dan omhoog of omlaag. Gelukkig is het ook mogelijk om te voorspellen wanneer er een trendbreuk plaats gaat vinden. Dat doet u aan de hand van zogenoemde indicatoren of patronen. Er zijn heel veel verschillende indicatoren, maar in de basis geven ze allemaal aan of de huidige trend te hard is gestegen of te hard is gedaald.

12 Indicatoren en patronen De RSI is zo n indicator om te bepalen of de huidige trend gaat breken. RSI staat voor Relative Strength Index (vrij vertaald Relatieve Sterkte Index ) en is een van de populairste indicatoren die gebruikt wordt. De waarde van de RSI ligt tussen de 0 en 100 en dit cijfer geeft de gemiddelde stijging of daling in een vastgestelde periode aan. Bijvoorbeeld van de afgelopen tien dagen. De RSI is een goede indicator om te bepalen of een aandeel gekocht of juist verkocht moet worden. Via de onderstaande formule berekent u de RSI. Tegenwoordig is het gelukkig niet meer nodig om deze formule toe te passen, omdat de meeste effectenmakelaars (brokers) de RSI kunnen weergeven. Het enige wat u dus moet weten, is wat de uitkomst van de RSI betekent. RSI = (100 / (1 + (gemiddelde stijging / gemiddelde daling))) Een uitkomst tussen de 0 en 30 wordt gezien als koopsignaal. Het aandeel is dan in verhouding veel verkocht en zal dus moeite hebben om verder te dalen. Een uitkomst tussen de 70 en 100 wordt gezien als een signaal om te verkopen: de koers gaat waarschijnlijk dalen. Op zich is de RSI op deze manier prima te gebruiken. Voor nog meer zekerheid, kunt u de RSI gebruiken in combinatie met de weerstand- en steunlijn (eerder dit hoofdstuk besproken). Bevindt de koers zich in de buurt van de steunlijn en ligt de RSI tussen de 0 en 30, dan is de kans groot dat de koers gaat stijgen. Andersom geldt dat wanneer de koers zich tegen de weerstandslijn begeeft en de RSI tussen de 70 en 100 ligt, de koers waarschijnlijk gaat dalen.

13 Kop- en schouderpatroon Het meest gebruikte patroon is het kop- en schouderpatroon. Als technisch analist gebruikt u dit patroon om een trendbreuk te voorspellen. Hieronder ziet u hoe een kop- en schouderpatroon kunt herkennen. De rode lijn is de neklijn. Deze trekt u zelf door de twee onderste punten tussen schouder en kop met elkaar te verbinden. Als de koers (groene lijn) door de neklijn breekt, is de kans statistisch gezien groot dat hetzelfde patroon omgekeerd plaatsvindt. Kop- en schouderpatronen kunnen er dus ook omgekeerd uitzien.

14 Samenvatting In dit hoofdstuk leerde u de basis van de technische analyse. U weet nu hoe de gouden driehoek werkt en hoe u verschillende indicatoren en patronen kunt inzetten bij uw beleggingen. Om uw visie verder vorm te geven, kunt u de eerder opgeschreven antwoorden aanvullen met antwoorden op de volgende vragen. Wil ik een technische analyse toepassen bij de aan- en verkoop van mijn beleggingsproducten? Indien ja : Heb ik voldoende gegevens tot mijn beschikking om de analyse uit te voeren? Wanneer voer ik deze analyse uit en heb ik daarvoor voldoende tijd? Welke analyses voer ik wel uit? Welke analyses voer ik niet uit? Indien nee : Waarom niet? Welke informatie kan ik wel gebruiken bij mijn beleggingen?

15 Fundamentele versus technische analyse We zetten nog eenmaal de belangrijkste verschillen tussen de fundamentele en technische analyse op een rij. Als technische analist zijn dit uw uitgangspunten: 1. The trend is your friend. Als technisch analist kijkt u naar de trend. Dat vormt de basis voor uw analyse. Overige gegevens, zoals jaarverslagen en de strategie van het bedrijf, zijn al in de koers verwerkt. 2. Als technische analist hanteert u een relatief korte tijdshorizon: slechts enkele weken, dagen of zelfs uren. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten van een fundamentele analist: 1. Interesse in het bedrijf. Als fundamentele analist kijkt u naar de resultaten en verwachtingen van een bedrijf. Jaarverslagen en kwartaalcijfers bepalen of u aandelen koopt of verkoopt. 2. Als fundamentele analist hanteert u een relatief lange tijdshorizon: aandelen worden weken, maanden of zelfs jaren vastgehouden. Verschillende analisten hebben regelmatig verschillende opvattingen over hetzelfde aandeel. In de praktijk werken fundamentele en technische analisten soms samen. De fundamentele analist beslist welk aandeel er gekocht moet worden en de technische analist bepaalt wanneer dit gebeurt. Er is dus geen goede of slechte manier van analyseren. Het gaat erom waar u zich het prettigst bij voelt.

16 Oefeningen Een vorm van de technische analyse die we deze week behandeld hebben, is de gouden driehoek. Daar gaan we nu mee oefenen. De onderstaande grafieken lenen zich goed voor het tekenen van de gouden driehoek. Probeer in deze grafieken de weerstands- en steunlijn(en) te tekenen. Uiteindelijk zal het doortrekken van deze lijnen leiden tot een koersvoorspelling. De moeilijkheidsgraad van de grafieken loopt op. Blader gerust terug naar het hoofdstuk Technische analyse voor een stap-voor-stap uitleg. Halverwege deze week ontvangt u van ons de antwoorden, zodat u kunt controleren of u de techniek onder de knie heeft. Grafiek 1 Grafiek 2

17 Grafiek 3 Grafiek 4 Grafiek 5

18 Samenvattend Deze week hebben wij u de verschillen tussen de technische en fundamentele analyse uitgelegd. Daarnaast leerde u hoe een fundamentele analyse wordt uitgevoerd en bespraken we diverse technieken en indicatoren die van pas komen tijdens het uitvoeren van een technische analyse. Door het beantwoorden van de vragen, verrijkt u uw persoonlijke beleggingsvisie. Wij raden u aan om deze antwoorden op te schrijven en er later nog eens naar te kijken en over na te denken. Met de voorbeeldgrafieken leert u hoe u een technische analyse maakt, door de gouden driehoek-methode uit te voeren. Het is verstandig om deze grafieken te printen en de lijnen, zoals eerder uitgelegd, in de grafieken te tekenen. Gaat het fout, begin dan gewoon opnieuw. Over enkele dagen ontvangt u de antwoorden, zodat u kunt zien of u de techniek beheerst. Volgende week gaan we echt aan de slag! We leggen u uit hoe een online broker werkt en helpen u met uw eerste beleggingstransacties. Uiteraard met een fictief vermogen, zodat het maken van fouten geen enkel probleem is.

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2)

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! Dat moet u goed weten. Ik zal u in maar liefst 15 delen een wegwijs maken doorheen de fascinerende wereld van beleggen. Op het einde

Nadere informatie

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Technische Analyse Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Technische Analyse INTERMEDIATE p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Grafische technische analyse 4 Patronen 4 Kop-schouder Top formatie

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie

De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten?

De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten? De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten? In juli ging de 10-jarige US Treasury door een belangrijke weerstand. Aandelenmarkten anticipeerden kortstondig, maar vastgoed behoort

Nadere informatie

Beursdagboek 29 Oktober 2013.

Beursdagboek 29 Oktober 2013. Beursdagboek 29 Oktober 2013. Niemand gelooft meer in een daling van de financiële markten. Tijd 11:20 uur. Na een week in de Turkse zon ben ik weer achter de schermen. Ik heb een week rustig kunnen nadenken

Nadere informatie

Grondstoffen blijven interessant!

Grondstoffen blijven interessant! Grondstoffen blijven interessant! De Amerikaanse beurs sputtert. Sinds de top (1850 punten) van 31 december 2013, staan we na vier maanden nog steeds op hetzelfde niveau (1863 punten). Bent u op zoek naar

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse Andix Wizard Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse http://www.andixwizard.nl Varsseveld, 12 januari 2014 Gebruikershandleiding Andix Wizard technische analyse Andix Wizard helpt de gebruiker

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel!

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! De 10-jarige Duitse obligatie index German Bund en de 30-Jarige Amerikaanse obligatie index T- Bund kenden een slechte maand. Een beperkte terugval

Nadere informatie

5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts

5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts 5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts Wilt u een aandeel kopen als het net onder een bepaalde koers gezakt is? Wilt u uw positie verkopen als u op 30% koerswinst staat? Hebt u misschien

Nadere informatie

Technology Semiconductor Integrated Circuits

Technology Semiconductor Integrated Circuits TIP 1: Amkor Technology Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten AMKR US0316521006 Technology Semiconductor Integrated Circuits Amkor Technology (AMKR) is het op één na grootste

Nadere informatie

Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen.

Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen. Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen. Tijdens het schrijven van deze bijdrage vergadert de NAVO en verhoogt de spanning in Ukraine. Onzekerheid is dé katalysator die beleggers doen huiveren! In

Nadere informatie

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel 26.0 Inleiding In dit hoofdstuk leer je een aantal technieken die je kunnen helpen bij het voorbereiden van bedrijfsmodellen in Excel (zie hoofdstuk 25 voor wat bedoeld

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie bloeien op. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. De

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Technische Analyse Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC Technische Analyse BASIC p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Soorten grafieken 4 3. The trend is your friend 7 4. Steunen en weerstanden 8

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI Trade van de Week Meeliften op het succes van BESI Wanneer we de in Nederland genoteerde aandelen bekijken sinds de start van 2009, dan komen we toch wel tot de conclusie dat BE Semiconductor N.V. (BESI)

Nadere informatie

Tradingtechnieken met candlesticks. Stochastic Indicator

Tradingtechnieken met candlesticks. Stochastic Indicator Tradingtechnieken met candlesticks & Stochastic Indicator Niveau: geschikt voor de meer ervaren belegger. Er wordt een zekere basiskennis verwacht van technische analyse en marktinstrumenten. Voordat u

Nadere informatie

Doel: Het voorspellen van korte- Het bepalen van zekerheidstermijn. aandelenkoersen.

Doel: Het voorspellen van korte- Het bepalen van zekerheidstermijn. aandelenkoersen. TECHNISCHE ANALYSE Technische analyse is het analyseren van de koersvorming, die door vraag- en aanbodverhoudingen op een markt tot stand komt. De technisch analist gebruikt voor het maken van zijn analyses

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Periodiek Inleggen. Iedere maand vast bedrag. Klein bedrag mogelijk. Spreiding instaprisico. Flexibel

Periodiek Inleggen. Iedere maand vast bedrag. Klein bedrag mogelijk. Spreiding instaprisico. Flexibel Periodiek Inleggen Met een klein maandelijks bedrag uw vermogen opbouwen 2 G emak staat centraal 3 Spreiding risico van het instapmoment Iedere maand vast bedrag Klein bedrag mogelijk Spreiding instaprisico

Nadere informatie

Beurzen maken een betekenisvolle bodem!

Beurzen maken een betekenisvolle bodem! Beurzen maken een betekenisvolle bodem! Op maandag 24 juni daalde de S&P500 index tot 1553,25 punten. Die low is vanuit technisch oogpunt om meerdere redenen belangrijk. Voldoende reden voor een analyse.

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

TECHNISCHE ANALYSE AARDAPPELEN GRANEN OLIEHOUDENDE ZADEN

TECHNISCHE ANALYSE AARDAPPELEN GRANEN OLIEHOUDENDE ZADEN TECHNISCHE ANALYSE AARDAPPELEN GRANEN OLIEHOUDENDE ZADEN DE VRIES & WESTERMANN B.V. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE TECHNISCHE ANALYSE. ER KUNNEN GEEN RECHTEN AAN DE INHOUD ONTLEEND WORDEN.

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Cursus Cyclisch Beleggen

Cursus Cyclisch Beleggen "That which has been is now and that which is to be had already been." Eccl. 1:9: This makes it plain that everything works according past cycles, and that history repeats itself in the lives of men, nations

Nadere informatie

Beursdagboek 18 September 2013.

Beursdagboek 18 September 2013. Beursdagboek 18 September 2013. Volgens Zero Hedge is de consensus 9 miljard tapering. Tijd 08:50 uur. De Bloomberg consensus voor vanavond ziet er zo uit. De markt verwacht dat de Fed haar maandelijkse

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Beursdagboek 28 Augustus 2013.

Beursdagboek 28 Augustus 2013. Beursdagboek 28 Augustus 2013. Het Midden Oosten staat op scherp. En helaas.. het zou dit keer ook echt kunnen gaan gebeuren. En dat is erg. Gisterenavond Tijd 22:57 uur. In de VS siddert de belegger ook

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Welkom AEX DSM ING. Klik om u direct aan te melden voor een abonnement op http://www.wavisie.nl/ AEX brak wéér uit; klimt nu verder naar 375...

Welkom AEX DSM ING. Klik om u direct aan te melden voor een abonnement op http://www.wavisie.nl/ AEX brak wéér uit; klimt nu verder naar 375... Welkom AEX DSM ING Geachte lezer, December 2012 Speciaal voor de lezers van Wallstreetweb.nl presenteert WAvisie in dit rapport haar huidige visie op de AEX. Bovendien zijn twee aandelen geselecteerd met

Nadere informatie

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics VFB 10 de T.A. - DAG Meten is Weten Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock VFB 10 de T.A. - DAG 7 Tips om het rendement van uw portefeuille

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33)

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Toezicht Financiële Verslaggeving 27 oktober 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I KoersSprint In deze opgave gebruiken we enkele Excelbestanden. Het kan zijn dat de uitkomsten van de berekeningen in de bestanden iets verschillen van de exacte waarden door afrondingen. Verder kunnen

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1

Examen VWO-Compex. wiskunde A1 wiskunde A1 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te behalen; het examen bestaat uit 24 vragen.

Nadere informatie

voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand.

voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand. 7 De Tips voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand. Colofon Copyright 2013 FINODEX B.V. De 7 Tips voor uw Covered Call Optiestrategie Extra inkomen op aandelen. Elke maand.

Nadere informatie

OEFENINGEN HOOFDSTUK 4

OEFENINGEN HOOFDSTUK 4 OEFENINGEN HOOFDSTUK 4 1 2 OEFENING 1 NA HET LEZEN VAN EEN ARTIKEL IN DE TIJD RAAKT DE ONDERNEMING FLUXUS GEÏNTERESSEERD IN HET VERSCHIL TUSSEN MARKTWAARDE EN BOEKWAARDE. HET MANAGEMENT, DAT ER ALTIJD

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap 1 Rekenen met procenten, basispunten en procentpunten... 1 2 Werken met indexcijfers... 3 3 Grafieken maken en lezen... 5 4a Tweedegraads functie: de parabool...

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING

GLOBAL ANALYZER HANDLEIDING HANDLEIDING GLOBAL ANALYZER RAPPORTS 1 Het Identificatie blok 1 Het Diagnose blok 1 Het Conclusies blok 1 Het bedrijfsprofiel 2 De verschillende Onderdelen 2 DE WAARDERING 2 Koop laag, verkoop hoog! 2

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Wordt ook China afgewaardeerd door de rating bureaus? Tijd 09:40 uur. Vanochtend rond acht uur zat ik voor de koersschermen. De opening van de futures

Nadere informatie

Handelen met de SentimentIndicator 1 RendementMaken.com

Handelen met de SentimentIndicator 1 RendementMaken.com Dit zijn misschien wel de bekendste uitspraken op het gebied van beleggen. Je kan ze zó op een tegeltje aan de muur spijkeren. Degene die alleen deze twee regels consequent zou toepassen wordt op den duur

Nadere informatie

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006 Analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 De markten zijn belangrijke bewegingen gestart. De volatiliteit neemt toe en de onrust ook. In olie zijn er bewegingen gaande die we nader bekeken hebben. We concluderen

Nadere informatie

EENVOUDIGE ANALYSE. Peter MOULAERT

EENVOUDIGE ANALYSE. Peter MOULAERT EENVOUDIGE ANALYSE Peter MOULAERT 201503 VOORWOORD Vijfentwintig jaar voorzitterschap van een beleggingsclub voor dokters hebben geleid tot het ontwikkelen van een eigen techniek voor het analyseren van

Nadere informatie

Indexabonnement analyse 20 mei 2006

Indexabonnement analyse 20 mei 2006 Indexabonnement analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 Vanaf vandaag voegen we een onderdeel toe aan het marktbericht, namelijk de financiele astrologie. Niet dat we nu denken dat dit het helemaal is, maar we

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2012 - II

Eindexamen havo m&o 2012 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7. SAVO is een beursgenoteerd toeleveringsbedrijf in de auto-industrie, dat met regelmaat onderwerp is van overnamegeruchten (zie informatiebron

Nadere informatie

Laat de grafieken spreken!

Laat de grafieken spreken! Slimmer beleggen dankzij betrouwbaar advies TECHNISCHE ANALYSE Laat de grafieken spreken! In deze zomerspecial geven we u de basisbeginselen van technische analyse mee, met toepasbare tips hoe koop- en

Nadere informatie

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag?

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag? Eindtoets hoofdstuk 1 Kopen doe je zo (CONSUMEREN) 1.3 Ik spaar, leen en beleg mijn geld 1 REDENEN OM TE SPAREN Hier staan zes mensen die sparen: Linda zet geld opzij voor haar vakantie Roy belegt in aandelen

Nadere informatie

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8

Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8 betalingsbalans Zweden behoort tot de EU maar (nog) niet tot de EMU. Dat maakt Zweden een leuk land voor opgaven over wisselkoersen, waarbij een vrij zwevende kroon overgaat naar een kroon met een vaste

Nadere informatie

Beursdagboek 10 September 2013.

Beursdagboek 10 September 2013. Beursdagboek 10 September 2013. Morgen is het al weer 12 jaar geleden. Gisterenavond Tijd 20:16 uur. Op het moment van sluiten van onze beurs gisteren stond de Dow op +86 punten. Op dit moment zien we

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A havo 2011 - I

Eindexamen wiskunde A havo 2011 - I Zuinig rijden Tijdens rijlessen leer je om in de auto bij foto 20 km per uur van de eerste naar de tweede versnelling te schakelen. Daarna ga je bij 40 km per uur naar de derde versnelling, bij 60 km per

Nadere informatie

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE Speeder long Speeder short / www.speeders.commerzbank.com / Waarom Speeders? Het type beleggingsproduct waar de Speeder in thuis hoort is recent in Nederland. In

Nadere informatie

Ontdek beleggingskansen met technische analyse

Ontdek beleggingskansen met technische analyse Online Seminar Beleggen Ontdek beleggingskansen met technische analyse Bas Heijink Technisch Analist ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 10 september 2013

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Advanced Battery Tech Inc.

Advanced Battery Tech Inc. TIP 1: Advanced Battery Tech Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten ABAT US00752H1023 Industrial Electrical Equipment Advanced Batteries (ABAT) ontwikkelt, fabriceert en

Nadere informatie

Rentabiliteitsratio s

Rentabiliteitsratio s 18 Rentabiliteitsratio s Nu we de begrippen balans, resultatenrekening en kasstromentabel onder de knie hebben, kunnen we overgaan tot het meer interessante werk, nl. het onderzoek naar de performantie

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Technische Analyse

LYNX Masterclass: Technische Analyse LYNX Masterclass: Technische Analyse READY, AIM & FIRE voorbereiden, monitoren en beslissen! Edward Loef CFTe 19 november 2015 Sprekers Edward Loef Tycho Schaaf Zelfstandig technisch analist Beleggingsspecialist

Nadere informatie

Financiële analyse en rapportage Examennummer: 62614 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële analyse en rapportage Examennummer: 62614 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële analyse en rapportage Examennummer: 62614 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

TechnischeSignalen.com - 21/10/2015

TechnischeSignalen.com - 21/10/2015 TechnischeSignalen.com - // Bekaert 9 8 Rel.sterkte tov Bel- Bekaert (.$) 9 8 Steunniveau op en een duidelijke weerstand op. Die zal als een magneet werken bij de volgende beweging. Met een EV/EBITDA ratio

Nadere informatie

Technische analyse TREND

Technische analyse TREND VFB Vlaamse Federatie van Beleggers Technische analyse TREND Docent : Mark Schils CompuGraphics nv CORRECT TOEPASSEN VAN TECHNISCHE ANALYSE WIE BENT U? TREND NIET TREND MONEY MANAGEMENT Beheer van geld

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Technische analyse: Lange termijn bull markt in aandelen begonnen

Technische analyse: Lange termijn bull markt in aandelen begonnen Publicatiedatum: 17 oktober 2013 ING Commercial Banking Technische analyse: Lange termijn bull markt in aandelen begonnen Door Roelof-Jan van den Akker, senior technisch analist van ING Financial Markets

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Strategieën met Opties

Strategieën met Opties Strategieën met Opties Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop. Bovendien heeft u binnenkort

Nadere informatie

Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen

Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen En daarbij gemiddeld 47% per jaar behaalt. (ofwel: 331% over een periode van de laatste 7 jaar) Geachte belegger, 7 januari 2015 We gaan u in

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Voorwaarden Futures ABN AMRO

Voorwaarden Futures ABN AMRO Voorwaarden Futures ABN AMRO De Voorwaarden Futures ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Futures en de Bijlage Futures Voorwaarden Futures Belangrijke begrippen 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN

Nadere informatie

Ruilen over de tijd (havo)

Ruilen over de tijd (havo) 1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

AEX gaat naar 430 én meer! WAvisie s Technische Analyse (week 18-2014)

AEX gaat naar 430 én meer! WAvisie s Technische Analyse (week 18-2014) Speciaal voor de lezers van Wallstreetweb.nl presenteert WAvisie in dit rapport haar huidige visie op de AEX en presenteert een aandeel geselecteerd met grote opwaartse koerspotentie. WAvisie is een initiatief

Nadere informatie

Samenwerken met extra dimensie

Samenwerken met extra dimensie Samenwerken met extra dimensie Informatiebrochure participatieplan medewerkers Extra Dimensies Holding BV, Deventer 1 van 10 [ leeg ] 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. AANDEELHOUDER WORDEN EN

Nadere informatie

Kenmerken: XS0362112962. Munteenheid

Kenmerken: XS0362112962. Munteenheid Kenmerken: Uitgevende instelling ISIN Munteenheid ING Bank N.V. (rating: Aa1:AA) XS0362112962 Euro Nominale waarde per note 1.000,- Uitgifteprijs 1.020,- Kosten Onderliggende waarde Inschrijfperiode De

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

I. Vraag en aanbod. Grafisch denken over micro-economische onderwerpen 1 / 6. fig. 1a. fig. 1c. fig. 1b P 4 P 1 P 2 P 3. Q a Q 1 Q 2.

I. Vraag en aanbod. Grafisch denken over micro-economische onderwerpen 1 / 6. fig. 1a. fig. 1c. fig. 1b P 4 P 1 P 2 P 3. Q a Q 1 Q 2. 1 / 6 I. Vraag en aanbod 1 2 fig. 1a 1 2 fig. 1b 4 4 e fig. 1c f _hoog _evenwicht _laag Q 1 Q 2 Qv Figuur 1 laat een collectieve vraaglijn zien. Een punt op de lijn geeft een bepaalde combinatie van de

Nadere informatie

Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters)

Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters) Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters) Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 24.8 en 24.9 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en is dus niet afkomstig van BinckBank.

Nadere informatie