Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen

2 INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre de Launoit, voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA Belgium 3 01 De AXA Groep in België, feiten en cijfers 2004 Leef Gesprek met Alfred Bouckaert, 6 Gedelegeerd Bestuurder van AXA Belgium Kerncijfers 8 Activiteitenverslag van AXA Belgium NV 10 Beheersorganen 11 Structuur van de AXA Groep in België 11 Beheersverslag De balans 20 De resultatenrekening 22 Activiteitenverslag van AXA Bank Belgium NV 26 Beheersorganen 27 Structuur 27 Verslag van de Raad van Bestuur 28 Gegevens van de balans en de resultatenrekening 34 Geconsolideerde balans 36 Geconsolideerde resultatenrekening 38 Niet-geconsolideerde balans 40 Niet-geconsolideerde resultatenrekening Voor een verantwoordelijke en duurzame groei Vertrouwen geven aan onze klanten 46 Een aanbod aangepast aan de behoeften 47 Advies en diensten van goede kwaliteit 48 Een vertrouwensrelatie opbouwen met onze partners 50 Een programma ter verbetering van de diensten voor onze medewerkers 52 Meet de kwaliteit van onze relaties met onze tussenpersonen 56 Leveranciers, partners van AXA in verantwwordelijk beheer 57 Respect voor de wereld om ons heen 58 Een actie in het hart van de gemeenschap 59 Een verantwoordelijke onderneming 61 De bescherming van het milieu 63 Kerncijfers 50 miljoen klanten in de wereld hebben vertrouwen in AXA medewerkers en distributeurs over de hele wereld zetten zich in om onze klanten de best aangepaste oplossingen aan te reiken en hen de beste service te verlenen

3 Vol Vertrouwen In de hele wereld bieden wij onze producten en diensten aan onder het merk AXA. Onze signatuur «Leef vol vertrouwen» die verbonden is aan ons merk, wijst op de belofte die wij doen aan onze klanten om hen te beschermen en te helpen hun projecten waar te maken, in elke fase van hun leven medewerkers zetten zich vrijwillig in in de verenigingswereld 72,2 miljard euro omzet (+2% bij vergelijkbare gegevens) 869 miljard euro beheerd vermogen (+16% bij vaste wisselkoers) 2,7 miljard euro operationeel resultaat (+38% bij vaste wisselkoers) 2,5 miljard euro nettoresultaat aandeel van de Groep (+160% bij vaste wisselkoers) 1

4 De AXA visie Onze klanten helpen om vol vertrouwen te leven : dát is wat we willen bereiken Ons beroep : Financiële bescherming Onder Financiële Bescherming verstaan wij het begeleiden van onze klanten, particulieren, kleine, middelgrote en grote ondernemingen in elke fase van hun leven. Wij doen dit door in te spelen op hun behoeften inzake producten en diensten op het vlak van verzekeringen, voorzorg, sparen en vermogensopdracht. Wij zijn trots op de bijdrage van ons beroep aan de economische en sociale ontwikkeling van de landen waarin wij gevestigd zijn. We oefenen dit beroep dan ook uit op een verantwoordelijke manier, door overal ter wereld dezelfde waarden en dezelfde engagementen ten opzichte van onze verschillende partners na te leven. Onze engagementen Handelen als een verantwoordelijke onderneming en een vertrouwensrelatie opbouwen met onze partners : De samenleving Door ons ertoe te verbinden te handelen als een onderneming met burgerzin, zowel door onze expertise (onderwijs, preventieacties ) ter beschikking te stellen, als door sociale innovatie of mecenaat. Onze klanten Door hun, binnen een strikte professionele deontologie, permanent een efficiënte en gepersonaliseerde service te verlenen en oplossingen aan te reiken die aangepast zijn aan hun behoeften. Onze ambitie Samen streven wij naar een gemeenschappelijke ambitie : leider worden in ons beroep, de Financiële Bescherming, dankzij de kwaliteit van onze producten en van onze dienstverlening. Onze waarden Teamgeest, respect voor het gegeven woord, innovatie, realiteitszin, professionele aanpak Onze leveranciers Door een kwaliteitsrelatie met hen te onderhouden die gebaseerd is op een strikte aankoopdeontologie en een permanente dialoog. 2 Onze aandeelhouders Door de beste operationele resutaten van de sector neer te zetten en hun zo een aangroei van hun vermogen op lange termijn in het vooruitzicht te stellen en door hun transparante informatie te verstrekken. Het milieu Door mee te werken aan het behoud van het milieu dankzij onze expertise in milieurisico s en door in onze vestigingen milieubewuster te handelen Onze medewerkers Door ervoor te zorgen dat elke medewerker zich in zijn beroepsleven kan ontwikkelen, dankzij een werkomgeving die getuigt van respect voor de mens en een responsabiliserende managementstijl die gericht is op de ontwikkeling van zijn competenties.

5 BERICHT VAN Door uit te munten in wat wij doen, geven wij onze klanten meer armslag, nemen wij hun zorgen weg en brengen wij de verwezenlijking van hun plannen een stapje dichterbij.» Jean-Pierre de Launoit, voorzitter van de Raad van bestuur van AXA Belgium Henri de Castries, de voorzitter van de Management Board van de Groep, verwoordde het als volgt: omdat wij onze klanten helpen hun risico s in te schatten, ze te voorkomen en de gevolgen ervan op te vangen, bewijst ons vakgebied, Financiële Bescherming, al zijn nut en heeft het des te meer reden van bestaan. Bestaat er in deze wereld vol kansen en risico s een mooier vak dan het onze? Wij zorgen voor groei en geven er een duurzaam karakter aan. Voor een leven vol vertrouwen. Daarom moeten wij ook het beste van onszelf verlangen. Precies wat onze klanten en aandeelhouders in de eerste plaats van ons verwachten. Met sterke spaar- en verzekeringsproducten, een bescherming tegen de grillen van het leven en een onberispelijke dienstverlening. Respect voor de klant, in alles wat hij is, dáár ligt onze voornaamste plicht. Tevens dienen onze ondernemingen robuust en rendabel te zijn, om ook 30 jaar na ontvangst van de premie in staat te blijven kapitaal en interest uit te keren. Daarin berust onze kernactiviteit en daarin moeten wij allereerst uitblinken. Dit alles is ondenkbaar zonder een gedegen sociaal beleid. Alleen door respect, kunnen wij onze medewerkers aansporen tot uitmuntendheid. Door verantwoord en meeslepend management. En mocht iedereen (gemeenschap, leveranciers, milieu) hier vervolgens baat van ondervinden, dan is dat des te beter. Omdat AXA een verantwoorde onderneming is die er actief naar streeft te voorkomen dat zijn eigen ontwikkeling die van de toekomstige generaties niet in de weg staat. Onze groei moet een duurzame basis krijgen. Dit activiteitenverslag 2004 biedt een weergave van de verschillende manieren waarop AXA Belgium in 2004 opnieuw invulling heeft proberen te geven aan de visie en verbintenissen van AXA. Jean-Pierre de Launoit 3

6 O1 Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pensioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pen

7 FINANCIËLE BESCHERMING De AXA Groep in België : feiten & cijfers 2004 sioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pensioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvad Gesprek met Alfred Bouckaert 6 Kerncijfers voor AXA in België 8

8 GESPREK MET Financiële resultaten (volgens de Belgische statutaire regels) mio EUR Verzekeringen Bank Totaal Een belangrijke etappe voor AXA in België: het nettoresultaat 2004 stijgt met 121%. Alfred Bouckaert : Laten we bescheiden blijven: we zijn namelijk nog ver verwijderd van de winstcijfers van vóór de crisis. Het is wel zo dat we teruggekeerd zijn naar een aanvaardbaar rentabiliteitsniveau. Zonder meer. En de keerzijde van de medaille is dat we niet zo sterk gegroeid zijn als we hadden gewild. Voorzichtigheid is dus de boodschap gebleven voor het jaar Toegegeven, de economische omstandigheden waren niet echt gunstig. De langetermijnrente is zo laag gebleven dat ze amper één tot anderhalf percent meer bedroeg dan de rente op drie maanden, die schommelde tussen 2 en 2,4%. In die omstandigheden is het moeilijk om het spaargeld van de particuliere klanten degelijk te belonen en zelf een goed rendement te realiseren op onze investeringen. Dat is de reden waarom de Belgische spaar- en verzekeringsmarkt al bij al een sombere groeimarkt is geweest. Toch is de omzet gestegen A.B. : Ik meen dat we trots mogen zijn op de 7% groei die we gerealiseerd hebben in Leven Particulieren, met een groei van 4% in tak 21 en 36,6% in tak 23, dankzij het nieuwe Millesimo-gamma. CREST is met 25% gegroeid. De gamma s CREST en Millesimo hebben perfect ingespeeld op de behoeften van de klanten die zowel zekerheid, rendement als liquiditeit verlangen. CREST10 bood een rendement van 4%, en voor CREST30 was dat 5%, en wie wat meer risico durfde te nemen, kon bij Millesimo terecht, zonder zijn kapitaal in het gedrang te brengen. 6

9 omstandigheden» In 2004 heeft AXA België het bewijs geleverd van een sterke gezondheid en dat we klaar zijn om te groeien in goede Alfred Bouckaert, gedelegeerd bestuurder voor AXA in België Algemeen stijgen de activa onder beheer bij het banksparen en de levensverzekeringen met 7%. Dat is een correct resultaat. In BOAR bedraagt de groei slechts 1,6%. Het premieinkomen stijgt in Auto en in Brand, maar gaat licht achteruit in Arbeidsongevallen. In BOAR was dus nog voorzichtigheid geboden. Bij de Kredieten voor Particulieren bedraagt de groei 16%, met een belangrijk succes voor de Woonkredieten en de Consumentenkredieten. Voor kredieten hebben de klanten kunnen profiteren van de uitzonderlijk lage rentevoeten. Hoe bent u erin geslaagd de rentabiliteit te herstellen in niet echt gunstige economische omstandigheden? A.B. : Dat is een kwestie van beheer en van productkeuze: voor Leven is de bijdrage van de nieuwe zaken met 43 mio EUR naar 69 mio EUR gestegen, en de combined ratio voor BOAR is voor het eerst gedaald onder de 100%, als we geen rekening houden met de Arbeidsongevallen. Voor BOAR is de combined ratio de belangrijkste rentabiliteitsindicator: hij geeft de verhouding weer tussen alle kosten van de verzekeraar (sinistraliteit, commissies, algemene kosten) en de geïnde premies. Met een ratio van 100% zijn onze activiteiten inzake schadeverzekeringen dus voor het eerst technisch rendabel zonder inbreng van de financiële belegging van de premies. En dat is positief geweest voor het boekjaar 2004: het operationele resultaat van 2003 wordt dus bevestigd. De crisisjaren hebben echter diepe sporen gelaten die nog niet volledig zijn uitgewist. Het nettoresultaat van Groei van de omzet Leven (mio EUR) +53% % +5% +1% +2% % Leven Groep % Incasso in BOAR (mio EUR) BOAR ondernemingen Individuele Leven BOAR particulieren 7

10 GESPREK MET de Belgische Groep bedraagt zo n 237 mio EUR, zijnde 207 voor de verzekering en 30 voor de bank, ten opzichte van 107 in Dit winstniveau is nog steeds lager dan in de jaren vóór de financiële crisis van 2001 tot De groei van 121% in 2004 wordt verklaard door een permanente beheersing van de kosten (-14% in 4 jaar) en door een voorzichtig en dynamisch ALM-beheer. Wij hebben kunnen profiteren van de stijging van de waarde van de aandelen die we in portefeuille gehouden hebben. Wat is uw conclusie voor de resultaten 2004 van AXA in België? A.B. : Zowel op het vlak van de producten als de diensten, is AXA erin geslaagd zich te positioneren in het domein van de financiële bescherming door te innoveren (CREST30, Millesimo, hernieuwing van de voorzorgsverzekeringen) en door zijn doelgroepen uit te breiden naar de jongeren en de babyboomers van de Happy Generation. Dat blijkt uit het voortdurende succes van onze hypothecaire kredieten en de stijging van het marktaandeel voor de woonkredieten in 5 jaar tijd van 4,4% naar 13,2%. Na de actie Gratis zichtrekeningen», die eveneens veel jongeren heeft aangetrokken, is het aantal actieve zichtrekeningen van AXA Bank met meer dan 6% gestegen. Door het breed verspreide Joker-beleid voor onze Kerncijfers van AXA in België 3 miljoen klanten en gezinnen hebben vertrouwen in AXA Belgium medewerkers, meer dan professionele tussenpersonen en 950 bankagentschappen zetten zich in om onze klanten de best aangepaste oplossingen aan te reiken en hen de beste service te verlenen. 8

11 van de Financiële Bescherming door te innoveren en door zijn AXA België heeft zich beter gepositioneerd in het domein cliënteel uit te breiden naar jongeren en de baby-boomers van de Happy Generation.» Alfred Bouckaert, gedelegeerd bestuurder voor AXA in België beste bestuurders, de vertrouwensgarantie voor onze senioren en een gesofistikeerd retentiebeleid voor onze beste klanten blijft AXA marktleider inzake verzekeringen Niet-Leven, en is de weg voorbereid voor een sterkere en duurzame groei in Leven en Sparen. Productie in kredieten (mio EUR) Het komt erop aan in 2005 verder te groeien en tegelijk een goede rentabiliteit te waarborgen. Ik meen te mogen zeggen dat AXA België het bewijs heeft geleverd van een sterke en goede gezondheid, en dat we absoluut klaar zijn om te groeien in goede omstandigheden. Dat hebben we vooral te danken aan onze medewerkers Woonkredieten Professioneel krediet Consumentenkredieten 300 medewerkers zetten zich vrijwillig in in de verenigingswereld 3,6 miljard euro omzet in verzekeringen waarvan 929 miljoen euro uit verzekeringen van grote en middelgrote ondernemingen 25,5 miljard euro beheerd vermogen 38 miljard euro op de balans waarvan 17 miljard euro op de geconsolideerde balans van AXA Bank Belgium 237 miljoen euro nettoresultaat (Belgische statutaire regels) 9

12 1.1 ACTIVITEITEN- VERSLAG LE GROUPE AXA AXA EN BELGIQUE BELGIUM NV FAITS & CHIFFRES 2004 Toen mijn vader ziek werd, heeft AXA voor hem gezorgd. Toen mijn vader ziek werd, heeft AXA voor he 10

13 Beheersorganen Bestuur, directie en controle Raad van Bestuur Dagelijks beheer Commissaris Jean-Pierre de Launoit Voorzitter Alfred Bouckaert Gedelegeerd Bestuurder Didier Bellens Karel Boone Henri de Castries Pierre Drion Christophe Dupont-Madinier Denis Duverne Boston, s.a., vertegenwoordigd door Luc Geuten (tot 27 april 2004) Pierre Klees (tot 27 april 2004) Luc Geuten (vanaf 27 april 2004) Thierry Langreney Alfred Bouckaert Auditcomité Jean-Pierre de Launoit Voorzitter Didier Bellens Thierry Langreney Luc Geuten Remuneratiecomité Jean-Pierre de Launoit Voorzitter Thierry Langreney Pierre Drion Karel Boone PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, cvwa, vertegenwoordigd door bvba Raf Vander Stichele, vertegenwoordigd door Raf Vander Stichele (tot 22 september 2004) PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, cvwa, vertegenwoordigd door Emmanuèle Attout (vanaf 23 september 2004) VEREENVOUDIGDE STRUCTUUR VAN DE AXA GROEP IN BELGIË AXA Holdings Belgium 100 AXA Belgium L Ardenne Prevoyante A. DIS m Servis Verzekeringen van de Post-Leven ,31 S & C Viaxis 1,23 1,23 Munchener Ruckvers. Gesellschaft Assubel AT AXA Bank Belgium ,41 Transga 1,23 5,59 Partena 100 Emfea Consulting AXA Investment Managers (Parijs) 3, AXA Investment Managers (Brussels) 11

14 ACTIVITEITEN EN CIJFERS Beheersverslag 2004 voor AXA Belgium I. Economische en financiële context in Goed financieel rendement in is een goed jaar geweest voor het overgrote deel van de categorieën van activa. De door de MSCI World Index in $ uitgedrukte aandelen wereldwijd, zijn er met 16% op vooruitgegaan voor het tweede opeenvolgende jaar (tegen 30,3% in 2003). Maar de obligaties (+10%) en de grondstoffen (+11%) zijn eveneens opgewaardeerd. De dollar zette zijn daling verder die 3 jaar geleden is begonnen, -7,8% tegenover de euro, -7,4% tegenover de sterling, -4,4% tegenover de yen. De goudwaarde is in $ gestegen met 5%. Enkel de geldbeleggingen zijn relatief laag gebleven : 2,2% op de euro, 1,5% op de dollar. 2. Een winstgevende economische context In 2004 was er een mondiale recordgroei van 5%, de grootste sinds Een vooruitgang ruimschoots boven het groeipotentieel in de Verenigde Staten van 4,4%. Deze groei was eveneens sterk in Japan (3%) waarbij er voordeel «De context voor het jaar 2004 was er één van lage rentevoeten. Zowel voor de spaarder als voor de financiële instelling kwam het erop aan een gelegenheid te vinden om rendement te halen. En dat was niet gemakkelijk met rentevoeten van 2 à 3%! De verzekeraars dienden bovendien de rentabiliteit te herstellen die de voorbije 3 jaar een flinke deuk had gekregen.» Alfred Bouckaert werd gehaald uit het dynamisme van de Aziatische groeilanden waar er een groei was van 7,6%. De goede Britse en Zweedse cijfers, respectievelijk 3,1% en 3,3%, dienen eveneens vermeld te worden. Enkel de eurozone bleef achterop hinken met maar 1,8%. Duitsland, Italië en Nederland hadden een dalende invloed op de eurozone, met slechts 1,3%. Spanje, Frankrijk en België deden het wat beter met respectievelijk 2,5%, 2,2% en 2,7%. Deze sterke globale groei bracht een verhoging van de prijs van de grondstoffen met zich mee, vooral de olieprijs; een vat olie is in een jaar 33% duurder geworden. In een dergelijke context is de inflatie toegenomen zij het matig: de 3%-grens werd overschreden in de Verenigde Staten en de stijging in de eurozone bedraagt 2%. 3. België doet het goed Met 2,7%, is de Belgische groei in 2004 verdubbeld ten opzichte van De verbetering van het economische klimaat heeft het consumentenvertrouwen tot de herfstperiode doen toenemen. Nadien is dit afgenomen onder invloed van de hoge olieprijs en de sterke euro. De investeringen zijn toegenomen met 3% en het aantal arbeidsplaatsen is gestegen met banen. De consumptie van de gezinnen is erop 12

15 In hun zoektocht naar rendement, veiligheid en liquiditeit hebben de spaarders CREST en Millesimo gevonden. Het premie-inkomen van CREST steeg met 25% en bedroeg in 2004 meer dan een miljard euro. Met een rendement van 4% heeft CREST10 de voorzichtige spaarder niet ontgoocheld, terwijl CREST30, met een investering tot 30% in aandelen, een rendement van 5% realiseert. (publiciteit hiernaast) Het Millesimo-gamma biedt een prachtige gelegenheid voor diversificatie aan diegene die wil investeren in de beste fondsen ter wereld, en bovendien de bescherming van zijn geïnvesteerd kapitaal wil blijven genieten. Meteen al na de lancering in het laatste trimester 2004 scoorde het een groot succes. vooruitgegaan met 2,2% terwijl de koopkrach maar met 0,9% toenam. Bijgevolg ging de spaarquote van 15,5 naar 14,3%. Ten slotte kreeg de Belgische markt van het bank- en verzekeringswezen in 2004 te maken met een somber economisch klimaat met een lage rentevoet. De rentevoet op lange termijn schommelde tussen 3 en 3,9% en de driemaandelijkse rentevoet bedroeg 2% en 2,4%. Bijgevolg, waren veiligheid en rendement de bepalende factoren bij de keuze van beleggingsproducten. II. Omzetverloop bij AXA in België De globale omzet van de verzekeringen van de AXA Groep in België kende dit jaar opnieuw een groei. De omzet Leven bedraagt mio EUR, een groei van 3,3%. Bij verzekeringen Niet-leven ligt de omzet op mio EUR, een toename van 1,6%. II.1. Levensverzekeringen De omzet bedroeg mio EUR, tegenover mio EUR in 2003 en in 2002 (Verzekering van De Post tegen 50% in 2002). (mio EUR) LEVEN VERSCHIL 2004/2003 Leven Particulieren 1349, , , ,8 +6,9% Leven Ondernemingen 330,0 349,9 424,3 379,7-10,5% Diversen 6,6 11,7 6,4 4,1-35,9% Totaal 1.686, , , ,6 +3,3% AXA BELGIUM : FEITEN EN CIJFERS 13

16 ACTIVITEITEN EN CIJFERS (mio EUR) OMZET LEVEN INDIVIDUEEL VERSCHIL 2004/2003 Sparen Tak ,9 850, , ,1 +4,0% Sparen Tak ,2 153,1 199,8 272,9 +36,6% Klassiek 273,5 263,8 260,1 252,4-3,0% Totaal 1.349, , , ,4 +6,8% OMZET LEVEN ONDERNEMINGEN VERSCHIL 2004/2003 Mio EUR 330,0 349,9 424,3 379,7-10,5% 1. Leven Particulieren en Kleine Ondernemingen De omzet Leven Particulieren is gestegen met 7,0%. Deze groei is te danken aan verschillende factoren : Het aanhoudende succes van de CREST-producten, vooral de formule met gewaarborgde rente van 0% (CREST30). Het incasso van het gamma bedroeg meer dan een miljard euro en bereikte een recordomzet van 1.107,9 mio EUR (+25% tegenover 2003). De opleving van tak 23. De groei van de gestructureerde producten in tak 23 maakt een herstel van het evenwicht mogelijk tussen het incasso in tak 23 en het totaal van het incasso beleggingsproducten (van 13,8% in 2003 naar 17,5% in 2004). Deze vooruitgang is te danken aan het succes van de formule «Millesimo». Het lanceren van de overlijdensverzekering op basis van ervaringstafels. En natuurlijk het programma voor de «Happy You»-klant dat gericht is op de retentie en de groei van de uitstaande bedragen. 2. Leven Ondernemingen Het incasso Leven Ondernemingen (behalve Gezondheid) bedraagt 379,7 mio EUR, tegenover 424,3 mio EUR in A. Groei Wettelijke context Na de bijna volledige vervanging, in 2003, van de wetgeving met betrekking tot de tweede pijler, hield men zich in 2004 binnen de sector intensief bezig met het analyseren en het interpreteren van deze wetgeving en bereidde men de aanpassing van de bestaande contracten voor aan het nieuwe reglementaire kader. Als gevolg van de zwakke rentevoet van de Staatsobligaties, heeft Assuralia een aanvraag ingediend om de maximaal toegestane technische rentevoet te verminderen (nu 3,75%), maar deze vraag lijkt nog niet meteen tot een resultaat te leiden. Producten Er werd een product Individuele Pensioenzegging ontwikkeld en op de markt gebracht vanaf het midden van het jaar waardoor men een pensioenzegging voor een enkele persoon heeft kunnen creëren. Productie en resultaten In 2003 kende het incasso van de directie Leven Ondernemingen een groei van meer dan 20%, vooral dankzij een grotere koopsom die werd gestort in het Financieringsfonds van een grote werkgever. Als men met dit uitzonderlijke effect voor 2003 geen rekening houdt, bedroeg de groei voor de tak Leven-Overlijden, 1,7%. De omzet voor Gezondheid blijft stabiel. Dit door de vermindering van de premies Hospitalisatieverzekering, te wijten enerzijds aan de op gang zijnde sanering en anderzijds aan het feit dat de door Inter Partner Assistance beheerde portefeuille nog slechts voor 90% geboekt wordt (medeverzekering). Ontwikkelingsperspectieven De ontwikkeling van de activiteit in 2005 zal vooral zijn gericht op de prospectie van de privé-sector en dit zowel via traditionele producten als via sectorale fondsen. B. Marges Het goede financiële rendement van het Main Fund heeft het mogelijk gemaakt om de geplande financiële marges vrij te maken. De saneringen in de verzekeringen Geneeskundige Verzorging werden voortgezet. 14

17 QUOTE VAN EEN VERANTWOORDELIJKE Voor de sector van grote en middelgrote ondernemingen is de kwaliteit van de dienstverlening door de verzekeraar van groot belang. Daarom hebben wij zoveel geïnvesteerd in onze beveiligde online service. 80% van de portefeuille Leven Ondernemingen werd online geplaatst. Op die wijze kan de onderneming haar groepsverzekering van dag tot dag beheren, maar kan ze ook de sleutelelementen van het plan simuleren en aan haar bediende de impact van de verschillende mogelijke keuzes tonen. voert eveneens alle nuttige simulaties uit in het kader van vervroegd vertrek, contractafkopen, premievrijmakingen van contracten alsook overlijdens. En dat allemaal op een klantvriendelijke manier. François Lemonnier, Directeur Ondernemingen C. Productiviteit en kwaliteit De aanpassing van de contracten aan de nieuwe reglementering had betrekking op elk individueel geanalyseerd contract. Deze aanpassing zou moeten zijn afgerond in de tool voor raadpleging en beheer door de werkgever van de meest eenvoudige beheersdaden, zal worden ontwikkeld in 2005 om de productiviteit op te voeren. II.2 Verzekeringen nietleven Het incasso neemt toe bij Grote en Middelgrote Ondernemingen (+1,4%), Particulieren en bij Kleine Ondernemingen (+1,3%). 1. BOAR Particulieren en Kleine Ondernemingen Het incasso uit BOAR en KO bedraagt 883 mio EUR. (mio EUR) NIET-LEVEN VERSCHIL 2004/2003 Schade Particulieren 818,1 862,0 871,7 883,4 +1,3% Schade Ondernemingen 456,4 470,2 465,8 472,3 +1,4% Diversen 56,3 68,4 69,6 74,5 +7,0% Totaal 1.330, , , ,0 +1,6% (mio EUR) PARTICULIEREN VERSCHIL 2004/2003 Auto (inclusief RB) 484,6 516,8 538,0 550,0 +2,2% Brand 217,7 225,3 223,1 225,6 +1,1% B.A. (inclusief RB) 52,2 54,9 52,8 53,0 +0,4% Individuele ongevallen 19,0 19,7 16,7 15,8-5,4% Arbeidsongevallen 44,7 45,4 41,1 39,0-5,1% Totaal 818,1 862,0 871,7 883,4 +1,3% AXA BELGIUM : FEITEN EN CIJFERS 15

18 ACTIVITEITEN EN CIJFERS De Joker van AXA Belgium Een innovatie die de markt getekend heeft en die de preventie aanmoedigt In december 2003 heeft AXA een innovatie ingevoerd door van zijn beste bestuurders met een joker te belonen. Sindsdien heeft AXA de voordelen van die joker uitgebreid: naar iedere bestuurder met een bonus-malus 0, zelfs indien die pas verzekerd is bij AXA. Die ontvangt voortaan twee jokers. naar iedere bestuurder met een bonus-malus 1,2 en 3. Meer dan een half miljoen goede bestuurders hebben op die wijze het voordeel kunnen genieten dat de premieverhoging neutraliseert na het eerste of het tweede ongeval in fout. In diezelfde geest heeft AXA jokers uitgedeeld aan de gezinnen die hun woning bij AXA verzekeren en de voorbije twee jaar geen schadegeval hebben gehad. Autoverzekeringen Omgeving in ontwikkeling In 2004 is er een gentlemen s agreement afgesloten wat betreft de toegang voor jongeren tot de verplichte BAautoverzekering. Bij dit akkoord zijn 3 partijen betrokken: de Belgische overheid die onze wegen veiliger wil maken, de jongeren die, beperkingen dienen te aanvaarden op het vlak van het vermogen en het gebruik van hun wagen tijdens de weekendnachten en de verzekeraars die contracten dienen aan te bieden. Dit is de zogenaamde 29/29- regeling waarbij de prijs maximaal 29% hoger mag liggen dan het tarief op 29- jarige leeftijd en waarbij de verzekeraars zich ertoe verbinden om niet onmiddellijk het contract op te zeggen bij het eerste ongeval. Twee andere onderwerpen kwamen in het middelpunt van de belangstelling van de verzekeringssector zonder daarom tot resultaten te hebben geleid. Het gaat hier om het evolutieve karakter van de wetgeving wat betreft de a priori prijscontrole van de BA Auto en verder om besprekingen over het onbegrensde karakter van de dekking BA auto. Oplossingen hiervoor zouden er moeten komen in Goede resultaten voor AXA in bevestigt de verbetering van de combined ratio die zich al had ingezet in Het jaar wordt afgesloten met een combined ratio die er met 3.0 punten op vooruitgaat, wat tenslotte een aanvaardbare rentabiliteit garandeert. Vooruitzichten voor 2005 Nadat de laatste jaren de aandacht volkomen uitging naar een rentabiliteitsherstel, zal men in 2005 focussen op een significante groei van onze portefeuille waarbij dit rentabiliteitsniveau wordt behouden. Woonverzekering Wettelijke context De wet van 21 mei 2003 die betrekking heeft op dekking bij natuurrampen in België werd nooit van kracht. Deze wet wou de overstromingsverzekering enkel verplicht maken voor risico s gelegen in gebieden met overstromingsrisico. Op 24 november werd door de regering een wijzigingsvoorstel ingediend : dit voorstel is erop gericht om de dekking van de natuurrampen (met name : overstroming, overstromen van openbare rioleringen, aardbevingen en grondverschuivingen of grondverzakkingen) verplicht te maken in elke brandverzekering «Eenvoudige Risico s». Er wordt een tariferingsbureau opgericht dat belast is met het bepalen van de dekkingsvoorwaarden bij verhoogd risico. Eenieder heeft het recht om zich te verzekeren bij de maatschappij van zijn keuze waarbij elke maatschappij deze verhoogde risico s beheert voor rekening van de gehele markt. Een compensatiemechanisme dient te worden uitgewerkt om vervolgens deze risicobelasting te verdelen over het geheel van de verzekeraars. De «normale» risco s zullen door elke verzekeraar beheerd worden volgens eigen contract- en tariefvoorwaarden onder voorbehoud van minimale voorwaarden van wettelijke dekking. Dit wijzigingsvoorstel zou snel kunnen worden aangenomen waardoor de wet 16

19 in de loop van 2005 van kracht zou kunnen worden. Voor de markt zou een termijn van negen maanden nodig zijn om zelf deze nieuwe verplichtingen te implementeren voor de hele portefeuille «Eenvoudige Risico s». Aan de andere kant werd artikel 67 van de wet op de landverzekeringsovereen komst gewijzigd en dit om de regeling bij brand en gelijkgestelde gevaren te versnellen. Zo dienen de kosten voor de eerste levensbehoeften (herhuisvesting enz ) binnen veertien dagen betaald te worden, het vaste verschuldigde bedrag dient betaald te worden binnen 90 dagen en de expertise van de schade dient, behalve bij opschorting, eveneens afgesloten te zijn binnen 90 dagen. Ten slotte werd het wettelijk verplichte eigen risico Brand en BA privé-leven ingetrokken. Zo kan nu elke maatschappij voortaan een contract zonder eigen risico aanbieden aan haar verzekerden. Aangezien deze praktijk als gevaarlijk wordt beschouwd voor de rentabiliteit van deze verzekeringen, heeft de markt totnogtoe nogal weinig ingespeeld op deze mogelijkheid. Het «wettelijke» eigen risico heeft dus een «contractueel» karakter gekregen. AXA aan zijn kant had hierop al in zekere mate geanticipeerd door aan de trouwe klanten een «Joker Woning» aan te bieden. en de Schuldsaldoverzekering wordt aangemoedigd wanneer men inschrijft op een hypothecair krediet bij AXA Bank. De dekkingen werden herbekeken naar aanleiding van Batibouw (maart 2004) en de Woonverzekering wordt vandaag de dag door de tussenpersonen erkend als een van de beste die op de markt wordt aangeboden. Hogere productie voor Woning Dankzij : - de invoering van het concept «Home Safe Home» (complete formule voor de aanschaf van onroerend goed: hypotheek / Brandverzekering / Schuldsaldoverzekering), - in combinatie met ons diefstalpreventiebeleid met kortingen voor verzekerden die beveiligingsvoorzienin gen laten aanbrengen; - met een herziening van de tariefsplitsing onder diefstal ; - en een verschuiving van de verkoopdoelstellingen in deze activiteit, is het aantal nieuwe aanmeldingen aanzienlijk gestegen. Dankzij deze acties en na het jaar 2003 met ongunstige resultaten, zitten we in 2004 opnieuw op het goede spoor met een stijging (+0.5%) van de omzet. Dit ondanks het negatieve gevolg van het verlies van een aanzienlijk De voornaamste feiten in 2004 De retentie van onze beste klanten was een van onze topprioriteiten in In het kielzog van de autoverzekering, kwam er een «joker» bij in ons Comfort Thuis-gamma : een bijkomende forfaitaire terugbetaling van 200 (wat bijna overeenkomt met het huidige bedrag voor eigen risico) bij een schadegeval van meer dan Deze Joker werd toegekend aan al onze klanten die geen enkel schadegeval hebben gekend tijdens de laatste twee jaar, zowat klanten. Om nieuwe contracten binnen te halen, ging de aandacht hoofdzakelijk naar cross selling waarbij vooral het inschrijven op de Brandverzekering AXA BELGIUM : FEITEN EN CIJFERS 17

20 ACTIVITEITEN EN CIJFERS samenwerkingsverband met de groep ING. Goede sinistraliteit in 2004 In 2004 steeg de sinistraliteit lichtjes ten opzichte van het uitstekende jaar 2003 (+2.5 punten). Deze stijging is vooral te danken aan de kleine stormen die zich voordeden in het eerste semester en de hevige onweders in de zomer. De diefstaldekking zet zijn stijgende trend voort dankzij ons tarief- en preventiebeleid. Verzekeringen voor zelfstandigen en kleine ondernemingen Stabiele resultaten Er werden heel wat acties op touw gezet in 2004 om de productie opnieuw op gang te brengen waarbij de sinistraliteit goed bleef : - nieuwe doelgerichte package-formules voor handelaars met concurrerende tarieven, aangepaste dekking en een vereenvoudigde inschrijving (massaaanpak); - een nieuwe doelgerichte commerciële organisatie en een gedifferentieerde benadering op basis van het profiel van de producenten Globaal beschouwd gaat de omzet opnieuw in stijgende lijn (+0.3%). Dit komt echter nog niet tot uiting in de verworven premies (-1.3%). Hoewel de sinistraliteit lichtjes stijgt ten opzichte van het uitstekende 2003, blijft ze volkomen bevredigend. De combined ratio gaat er met 3,2 punten op vooruit. 2. BOAR Grote en Middelgrote Ondernemingen Het incasso van BOAR Ondernemingen bedraagt 472,3 miljoen EUR, een stijging van 1,4% ten opzichte van De opsplitsing per tak ziet er als volgt uit : Het incasso neemt vooral toe in Auto (+6,3%) en in Brand (+6,2%) maar daalt daarentegen lichtjes in Arbeidsongevallen (-0,3%) en in sterkere mate in Transport (-10,2%), waarbij een derde van de portefeuille te lijden heeft onder de daling van de dollar. Onze leiderspositie in BOAR Ondernemingen blijft vooral behouden door het grote marktaandeel op het vlak van Arbeidsongevallen. Sinistraliteit Na het uitzonderlijke jaar 2003, bleef de sinistraliteit van dit boekjaar aan de lage kant. De explosie in Ghislenghien drukte zijn stempel op het jaar 2004, met 59 slachtoffers onder onze verzekerden. De impact van deze ramp vertaalde zich in een bedrag van 8 mio EUR. Een bedrag dat voornamelijk werd gedragen door de tak Arbeidsongevallen. De herverzekeraars nemen 4,3 mio EUR voor hun rekening. Na herverzekering blijft de ratio schade met premie goed waardoor de BOAR «Grote en Middelgrote Ondernemingen» op significante wijze bijdraagt aan de resultaten van AXA Belgium. Producten Onze producten werden gemoderniseerd en aangepast aan de nieuwe wetgeving, zoals de anti-discriminatiewet. Men is begonnen met het ontwikkelen van een tool voor gemeenschappelijke aanbiedingen bij de Directie Ondernemingen en Kleine Ondernemingen Op 1 december wordt een nieuw en beter aan de realiteit van de markt aangepast tarief B.A. Vrachtwagens van kracht. Productiviteit en kwaliteit Er werd een tevredenheidsenquête gehouden bij de makelaars om beter hun verwachtingen te kennen wat betreft kwaliteit van ons beheersysteem. Uit de resultaten komt een hoge graad van tevredenheid naar voren waarbij AXA door de makelaars als tweede hoofdrolspeler op de markt wordt gezien. Door zich te buigen over de zwakke punten wil men komen tot een kwaliteitsverbetering. Wettelijk kader De regering heeft besloten om de situatie van de slachtoffers bij Arbeidsongevallen te verbeteren. Sinds 1 september (mio EUR) BOAR ONDERNEMINGEN VERSCHIL 2004/2003 Arbeidsongevallen 197,1 191,0 182,2 181,7-0,3% Auto 80,9 82,4 83,5 88,8 +6,3% Collectieve ongevallen 58,1 57,7 61,5 63,5 +3,3% B.A. 56,5 62,7 56,2 53,3-5,2% Brand 37,0 45,7 49,8 52,9 +6,2% Technische verzekeringen 13,4 15,2 15,8 17,1 +8,2% Transport 13,5 15,5 16,7 15,0-10,2% Totaal 456,4 470,2 465,7 472,3 +1,4% 18

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België 1 AXA in België inhoud 1 wat doen we voor u? 3 2 een antwoord op maat 6 3 AXA anders bekeken 16 4 een verantwoorde onderneming 24 Alle cijfers in deze presentatie dateren van 31.12.2008 fotokrediet: Jacques

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA)

VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! - DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE VERZEKERING, CIJFERS 2014 (ASSURALIA) VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT STAND! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse enquête over de marktaandelen

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Belgisch. Bureau. Autoverzekeraars. van de

Belgisch. Bureau. Autoverzekeraars. van de Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars 2013 2 Jaarlijks verslag Boekjaar 2013 BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 Brussel

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen Jaarverslag 2011 B.D.M. NV Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen 404.458.128 RPR Antwerpen Verslag van woensdag 25 april 2012 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer

I. Dekkingswaarden van het desbetreffende afzonderlijk beheer blad 1 Bijlage 2 bij de verordening nr. 12 van de Controledienst voor de Verzekeringen, gewijzigd door verordening nr. 13 van 4 november 2002. Benaming van de onderneming : Administratief codenummer: SAMENVATTENDE

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE De jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het Belgisch verzekeringswezen,

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

EUPEN. AXA Belgium Herbesthaler Strasse 325 4700 Eupen Tel : 087/ 69 43 11 GENT. AXA Belgium Kortrijksesteenweg 39 9000 Gent Tel : 09/244 39 11

EUPEN. AXA Belgium Herbesthaler Strasse 325 4700 Eupen Tel : 087/ 69 43 11 GENT. AXA Belgium Kortrijksesteenweg 39 9000 Gent Tel : 09/244 39 11 De AXA Groep in België in 2003 Leef vol vertrouwen Adressen ANTWERPEN AXA Bank Belgium - Hoofdzetel Grotesteenweg 214 2600 Berchem Tel : 03/286 22 11 AXA Bank Brusselstraat 45 2018 Antwerpen Tel : 03/247

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Halfjaarlijkse cijfers van Argenta Mooie resultaten voor bank en verzekeraar Met een nettowinst van 65 mio euro evenaart Argenta eind juni 2010

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

happy family klantenreglement

happy family klantenreglement happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR B.D.M. NV JAARVERSLAG 30/4/2014

RAAD VAN BESTUUR B.D.M. NV JAARVERSLAG 30/4/2014 Jaarverslag 2013 B.D.M. NV Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen 404.458.128 RPR Antwerpen Verslag van woensdag 30 april 2014 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie