Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen

2 INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre de Launoit, voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA Belgium 3 01 De AXA Groep in België, feiten en cijfers 2004 Leef Gesprek met Alfred Bouckaert, 6 Gedelegeerd Bestuurder van AXA Belgium Kerncijfers 8 Activiteitenverslag van AXA Belgium NV 10 Beheersorganen 11 Structuur van de AXA Groep in België 11 Beheersverslag De balans 20 De resultatenrekening 22 Activiteitenverslag van AXA Bank Belgium NV 26 Beheersorganen 27 Structuur 27 Verslag van de Raad van Bestuur 28 Gegevens van de balans en de resultatenrekening 34 Geconsolideerde balans 36 Geconsolideerde resultatenrekening 38 Niet-geconsolideerde balans 40 Niet-geconsolideerde resultatenrekening Voor een verantwoordelijke en duurzame groei Vertrouwen geven aan onze klanten 46 Een aanbod aangepast aan de behoeften 47 Advies en diensten van goede kwaliteit 48 Een vertrouwensrelatie opbouwen met onze partners 50 Een programma ter verbetering van de diensten voor onze medewerkers 52 Meet de kwaliteit van onze relaties met onze tussenpersonen 56 Leveranciers, partners van AXA in verantwwordelijk beheer 57 Respect voor de wereld om ons heen 58 Een actie in het hart van de gemeenschap 59 Een verantwoordelijke onderneming 61 De bescherming van het milieu 63 Kerncijfers 50 miljoen klanten in de wereld hebben vertrouwen in AXA medewerkers en distributeurs over de hele wereld zetten zich in om onze klanten de best aangepaste oplossingen aan te reiken en hen de beste service te verlenen

3 Vol Vertrouwen In de hele wereld bieden wij onze producten en diensten aan onder het merk AXA. Onze signatuur «Leef vol vertrouwen» die verbonden is aan ons merk, wijst op de belofte die wij doen aan onze klanten om hen te beschermen en te helpen hun projecten waar te maken, in elke fase van hun leven medewerkers zetten zich vrijwillig in in de verenigingswereld 72,2 miljard euro omzet (+2% bij vergelijkbare gegevens) 869 miljard euro beheerd vermogen (+16% bij vaste wisselkoers) 2,7 miljard euro operationeel resultaat (+38% bij vaste wisselkoers) 2,5 miljard euro nettoresultaat aandeel van de Groep (+160% bij vaste wisselkoers) 1

4 De AXA visie Onze klanten helpen om vol vertrouwen te leven : dát is wat we willen bereiken Ons beroep : Financiële bescherming Onder Financiële Bescherming verstaan wij het begeleiden van onze klanten, particulieren, kleine, middelgrote en grote ondernemingen in elke fase van hun leven. Wij doen dit door in te spelen op hun behoeften inzake producten en diensten op het vlak van verzekeringen, voorzorg, sparen en vermogensopdracht. Wij zijn trots op de bijdrage van ons beroep aan de economische en sociale ontwikkeling van de landen waarin wij gevestigd zijn. We oefenen dit beroep dan ook uit op een verantwoordelijke manier, door overal ter wereld dezelfde waarden en dezelfde engagementen ten opzichte van onze verschillende partners na te leven. Onze engagementen Handelen als een verantwoordelijke onderneming en een vertrouwensrelatie opbouwen met onze partners : De samenleving Door ons ertoe te verbinden te handelen als een onderneming met burgerzin, zowel door onze expertise (onderwijs, preventieacties ) ter beschikking te stellen, als door sociale innovatie of mecenaat. Onze klanten Door hun, binnen een strikte professionele deontologie, permanent een efficiënte en gepersonaliseerde service te verlenen en oplossingen aan te reiken die aangepast zijn aan hun behoeften. Onze ambitie Samen streven wij naar een gemeenschappelijke ambitie : leider worden in ons beroep, de Financiële Bescherming, dankzij de kwaliteit van onze producten en van onze dienstverlening. Onze waarden Teamgeest, respect voor het gegeven woord, innovatie, realiteitszin, professionele aanpak Onze leveranciers Door een kwaliteitsrelatie met hen te onderhouden die gebaseerd is op een strikte aankoopdeontologie en een permanente dialoog. 2 Onze aandeelhouders Door de beste operationele resutaten van de sector neer te zetten en hun zo een aangroei van hun vermogen op lange termijn in het vooruitzicht te stellen en door hun transparante informatie te verstrekken. Het milieu Door mee te werken aan het behoud van het milieu dankzij onze expertise in milieurisico s en door in onze vestigingen milieubewuster te handelen Onze medewerkers Door ervoor te zorgen dat elke medewerker zich in zijn beroepsleven kan ontwikkelen, dankzij een werkomgeving die getuigt van respect voor de mens en een responsabiliserende managementstijl die gericht is op de ontwikkeling van zijn competenties.

5 BERICHT VAN Door uit te munten in wat wij doen, geven wij onze klanten meer armslag, nemen wij hun zorgen weg en brengen wij de verwezenlijking van hun plannen een stapje dichterbij.» Jean-Pierre de Launoit, voorzitter van de Raad van bestuur van AXA Belgium Henri de Castries, de voorzitter van de Management Board van de Groep, verwoordde het als volgt: omdat wij onze klanten helpen hun risico s in te schatten, ze te voorkomen en de gevolgen ervan op te vangen, bewijst ons vakgebied, Financiële Bescherming, al zijn nut en heeft het des te meer reden van bestaan. Bestaat er in deze wereld vol kansen en risico s een mooier vak dan het onze? Wij zorgen voor groei en geven er een duurzaam karakter aan. Voor een leven vol vertrouwen. Daarom moeten wij ook het beste van onszelf verlangen. Precies wat onze klanten en aandeelhouders in de eerste plaats van ons verwachten. Met sterke spaar- en verzekeringsproducten, een bescherming tegen de grillen van het leven en een onberispelijke dienstverlening. Respect voor de klant, in alles wat hij is, dáár ligt onze voornaamste plicht. Tevens dienen onze ondernemingen robuust en rendabel te zijn, om ook 30 jaar na ontvangst van de premie in staat te blijven kapitaal en interest uit te keren. Daarin berust onze kernactiviteit en daarin moeten wij allereerst uitblinken. Dit alles is ondenkbaar zonder een gedegen sociaal beleid. Alleen door respect, kunnen wij onze medewerkers aansporen tot uitmuntendheid. Door verantwoord en meeslepend management. En mocht iedereen (gemeenschap, leveranciers, milieu) hier vervolgens baat van ondervinden, dan is dat des te beter. Omdat AXA een verantwoorde onderneming is die er actief naar streeft te voorkomen dat zijn eigen ontwikkeling die van de toekomstige generaties niet in de weg staat. Onze groei moet een duurzame basis krijgen. Dit activiteitenverslag 2004 biedt een weergave van de verschillende manieren waarop AXA Belgium in 2004 opnieuw invulling heeft proberen te geven aan de visie en verbintenissen van AXA. Jean-Pierre de Launoit 3

6 O1 Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pensioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pen

7 FINANCIËLE BESCHERMING De AXA Groep in België : feiten & cijfers 2004 sioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pensioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvad Gesprek met Alfred Bouckaert 6 Kerncijfers voor AXA in België 8

8 GESPREK MET Financiële resultaten (volgens de Belgische statutaire regels) mio EUR Verzekeringen Bank Totaal Een belangrijke etappe voor AXA in België: het nettoresultaat 2004 stijgt met 121%. Alfred Bouckaert : Laten we bescheiden blijven: we zijn namelijk nog ver verwijderd van de winstcijfers van vóór de crisis. Het is wel zo dat we teruggekeerd zijn naar een aanvaardbaar rentabiliteitsniveau. Zonder meer. En de keerzijde van de medaille is dat we niet zo sterk gegroeid zijn als we hadden gewild. Voorzichtigheid is dus de boodschap gebleven voor het jaar Toegegeven, de economische omstandigheden waren niet echt gunstig. De langetermijnrente is zo laag gebleven dat ze amper één tot anderhalf percent meer bedroeg dan de rente op drie maanden, die schommelde tussen 2 en 2,4%. In die omstandigheden is het moeilijk om het spaargeld van de particuliere klanten degelijk te belonen en zelf een goed rendement te realiseren op onze investeringen. Dat is de reden waarom de Belgische spaar- en verzekeringsmarkt al bij al een sombere groeimarkt is geweest. Toch is de omzet gestegen A.B. : Ik meen dat we trots mogen zijn op de 7% groei die we gerealiseerd hebben in Leven Particulieren, met een groei van 4% in tak 21 en 36,6% in tak 23, dankzij het nieuwe Millesimo-gamma. CREST is met 25% gegroeid. De gamma s CREST en Millesimo hebben perfect ingespeeld op de behoeften van de klanten die zowel zekerheid, rendement als liquiditeit verlangen. CREST10 bood een rendement van 4%, en voor CREST30 was dat 5%, en wie wat meer risico durfde te nemen, kon bij Millesimo terecht, zonder zijn kapitaal in het gedrang te brengen. 6

9 omstandigheden» In 2004 heeft AXA België het bewijs geleverd van een sterke gezondheid en dat we klaar zijn om te groeien in goede Alfred Bouckaert, gedelegeerd bestuurder voor AXA in België Algemeen stijgen de activa onder beheer bij het banksparen en de levensverzekeringen met 7%. Dat is een correct resultaat. In BOAR bedraagt de groei slechts 1,6%. Het premieinkomen stijgt in Auto en in Brand, maar gaat licht achteruit in Arbeidsongevallen. In BOAR was dus nog voorzichtigheid geboden. Bij de Kredieten voor Particulieren bedraagt de groei 16%, met een belangrijk succes voor de Woonkredieten en de Consumentenkredieten. Voor kredieten hebben de klanten kunnen profiteren van de uitzonderlijk lage rentevoeten. Hoe bent u erin geslaagd de rentabiliteit te herstellen in niet echt gunstige economische omstandigheden? A.B. : Dat is een kwestie van beheer en van productkeuze: voor Leven is de bijdrage van de nieuwe zaken met 43 mio EUR naar 69 mio EUR gestegen, en de combined ratio voor BOAR is voor het eerst gedaald onder de 100%, als we geen rekening houden met de Arbeidsongevallen. Voor BOAR is de combined ratio de belangrijkste rentabiliteitsindicator: hij geeft de verhouding weer tussen alle kosten van de verzekeraar (sinistraliteit, commissies, algemene kosten) en de geïnde premies. Met een ratio van 100% zijn onze activiteiten inzake schadeverzekeringen dus voor het eerst technisch rendabel zonder inbreng van de financiële belegging van de premies. En dat is positief geweest voor het boekjaar 2004: het operationele resultaat van 2003 wordt dus bevestigd. De crisisjaren hebben echter diepe sporen gelaten die nog niet volledig zijn uitgewist. Het nettoresultaat van Groei van de omzet Leven (mio EUR) +53% % +5% +1% +2% % Leven Groep % Incasso in BOAR (mio EUR) BOAR ondernemingen Individuele Leven BOAR particulieren 7

10 GESPREK MET de Belgische Groep bedraagt zo n 237 mio EUR, zijnde 207 voor de verzekering en 30 voor de bank, ten opzichte van 107 in Dit winstniveau is nog steeds lager dan in de jaren vóór de financiële crisis van 2001 tot De groei van 121% in 2004 wordt verklaard door een permanente beheersing van de kosten (-14% in 4 jaar) en door een voorzichtig en dynamisch ALM-beheer. Wij hebben kunnen profiteren van de stijging van de waarde van de aandelen die we in portefeuille gehouden hebben. Wat is uw conclusie voor de resultaten 2004 van AXA in België? A.B. : Zowel op het vlak van de producten als de diensten, is AXA erin geslaagd zich te positioneren in het domein van de financiële bescherming door te innoveren (CREST30, Millesimo, hernieuwing van de voorzorgsverzekeringen) en door zijn doelgroepen uit te breiden naar de jongeren en de babyboomers van de Happy Generation. Dat blijkt uit het voortdurende succes van onze hypothecaire kredieten en de stijging van het marktaandeel voor de woonkredieten in 5 jaar tijd van 4,4% naar 13,2%. Na de actie Gratis zichtrekeningen», die eveneens veel jongeren heeft aangetrokken, is het aantal actieve zichtrekeningen van AXA Bank met meer dan 6% gestegen. Door het breed verspreide Joker-beleid voor onze Kerncijfers van AXA in België 3 miljoen klanten en gezinnen hebben vertrouwen in AXA Belgium medewerkers, meer dan professionele tussenpersonen en 950 bankagentschappen zetten zich in om onze klanten de best aangepaste oplossingen aan te reiken en hen de beste service te verlenen. 8

11 van de Financiële Bescherming door te innoveren en door zijn AXA België heeft zich beter gepositioneerd in het domein cliënteel uit te breiden naar jongeren en de baby-boomers van de Happy Generation.» Alfred Bouckaert, gedelegeerd bestuurder voor AXA in België beste bestuurders, de vertrouwensgarantie voor onze senioren en een gesofistikeerd retentiebeleid voor onze beste klanten blijft AXA marktleider inzake verzekeringen Niet-Leven, en is de weg voorbereid voor een sterkere en duurzame groei in Leven en Sparen. Productie in kredieten (mio EUR) Het komt erop aan in 2005 verder te groeien en tegelijk een goede rentabiliteit te waarborgen. Ik meen te mogen zeggen dat AXA België het bewijs heeft geleverd van een sterke en goede gezondheid, en dat we absoluut klaar zijn om te groeien in goede omstandigheden. Dat hebben we vooral te danken aan onze medewerkers Woonkredieten Professioneel krediet Consumentenkredieten 300 medewerkers zetten zich vrijwillig in in de verenigingswereld 3,6 miljard euro omzet in verzekeringen waarvan 929 miljoen euro uit verzekeringen van grote en middelgrote ondernemingen 25,5 miljard euro beheerd vermogen 38 miljard euro op de balans waarvan 17 miljard euro op de geconsolideerde balans van AXA Bank Belgium 237 miljoen euro nettoresultaat (Belgische statutaire regels) 9

12 1.1 ACTIVITEITEN- VERSLAG LE GROUPE AXA AXA EN BELGIQUE BELGIUM NV FAITS & CHIFFRES 2004 Toen mijn vader ziek werd, heeft AXA voor hem gezorgd. Toen mijn vader ziek werd, heeft AXA voor he 10

13 Beheersorganen Bestuur, directie en controle Raad van Bestuur Dagelijks beheer Commissaris Jean-Pierre de Launoit Voorzitter Alfred Bouckaert Gedelegeerd Bestuurder Didier Bellens Karel Boone Henri de Castries Pierre Drion Christophe Dupont-Madinier Denis Duverne Boston, s.a., vertegenwoordigd door Luc Geuten (tot 27 april 2004) Pierre Klees (tot 27 april 2004) Luc Geuten (vanaf 27 april 2004) Thierry Langreney Alfred Bouckaert Auditcomité Jean-Pierre de Launoit Voorzitter Didier Bellens Thierry Langreney Luc Geuten Remuneratiecomité Jean-Pierre de Launoit Voorzitter Thierry Langreney Pierre Drion Karel Boone PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, cvwa, vertegenwoordigd door bvba Raf Vander Stichele, vertegenwoordigd door Raf Vander Stichele (tot 22 september 2004) PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, cvwa, vertegenwoordigd door Emmanuèle Attout (vanaf 23 september 2004) VEREENVOUDIGDE STRUCTUUR VAN DE AXA GROEP IN BELGIË AXA Holdings Belgium 100 AXA Belgium L Ardenne Prevoyante A. DIS m Servis Verzekeringen van de Post-Leven ,31 S & C Viaxis 1,23 1,23 Munchener Ruckvers. Gesellschaft Assubel AT AXA Bank Belgium ,41 Transga 1,23 5,59 Partena 100 Emfea Consulting AXA Investment Managers (Parijs) 3, AXA Investment Managers (Brussels) 11

14 ACTIVITEITEN EN CIJFERS Beheersverslag 2004 voor AXA Belgium I. Economische en financiële context in Goed financieel rendement in is een goed jaar geweest voor het overgrote deel van de categorieën van activa. De door de MSCI World Index in $ uitgedrukte aandelen wereldwijd, zijn er met 16% op vooruitgegaan voor het tweede opeenvolgende jaar (tegen 30,3% in 2003). Maar de obligaties (+10%) en de grondstoffen (+11%) zijn eveneens opgewaardeerd. De dollar zette zijn daling verder die 3 jaar geleden is begonnen, -7,8% tegenover de euro, -7,4% tegenover de sterling, -4,4% tegenover de yen. De goudwaarde is in $ gestegen met 5%. Enkel de geldbeleggingen zijn relatief laag gebleven : 2,2% op de euro, 1,5% op de dollar. 2. Een winstgevende economische context In 2004 was er een mondiale recordgroei van 5%, de grootste sinds Een vooruitgang ruimschoots boven het groeipotentieel in de Verenigde Staten van 4,4%. Deze groei was eveneens sterk in Japan (3%) waarbij er voordeel «De context voor het jaar 2004 was er één van lage rentevoeten. Zowel voor de spaarder als voor de financiële instelling kwam het erop aan een gelegenheid te vinden om rendement te halen. En dat was niet gemakkelijk met rentevoeten van 2 à 3%! De verzekeraars dienden bovendien de rentabiliteit te herstellen die de voorbije 3 jaar een flinke deuk had gekregen.» Alfred Bouckaert werd gehaald uit het dynamisme van de Aziatische groeilanden waar er een groei was van 7,6%. De goede Britse en Zweedse cijfers, respectievelijk 3,1% en 3,3%, dienen eveneens vermeld te worden. Enkel de eurozone bleef achterop hinken met maar 1,8%. Duitsland, Italië en Nederland hadden een dalende invloed op de eurozone, met slechts 1,3%. Spanje, Frankrijk en België deden het wat beter met respectievelijk 2,5%, 2,2% en 2,7%. Deze sterke globale groei bracht een verhoging van de prijs van de grondstoffen met zich mee, vooral de olieprijs; een vat olie is in een jaar 33% duurder geworden. In een dergelijke context is de inflatie toegenomen zij het matig: de 3%-grens werd overschreden in de Verenigde Staten en de stijging in de eurozone bedraagt 2%. 3. België doet het goed Met 2,7%, is de Belgische groei in 2004 verdubbeld ten opzichte van De verbetering van het economische klimaat heeft het consumentenvertrouwen tot de herfstperiode doen toenemen. Nadien is dit afgenomen onder invloed van de hoge olieprijs en de sterke euro. De investeringen zijn toegenomen met 3% en het aantal arbeidsplaatsen is gestegen met banen. De consumptie van de gezinnen is erop 12

15 In hun zoektocht naar rendement, veiligheid en liquiditeit hebben de spaarders CREST en Millesimo gevonden. Het premie-inkomen van CREST steeg met 25% en bedroeg in 2004 meer dan een miljard euro. Met een rendement van 4% heeft CREST10 de voorzichtige spaarder niet ontgoocheld, terwijl CREST30, met een investering tot 30% in aandelen, een rendement van 5% realiseert. (publiciteit hiernaast) Het Millesimo-gamma biedt een prachtige gelegenheid voor diversificatie aan diegene die wil investeren in de beste fondsen ter wereld, en bovendien de bescherming van zijn geïnvesteerd kapitaal wil blijven genieten. Meteen al na de lancering in het laatste trimester 2004 scoorde het een groot succes. vooruitgegaan met 2,2% terwijl de koopkrach maar met 0,9% toenam. Bijgevolg ging de spaarquote van 15,5 naar 14,3%. Ten slotte kreeg de Belgische markt van het bank- en verzekeringswezen in 2004 te maken met een somber economisch klimaat met een lage rentevoet. De rentevoet op lange termijn schommelde tussen 3 en 3,9% en de driemaandelijkse rentevoet bedroeg 2% en 2,4%. Bijgevolg, waren veiligheid en rendement de bepalende factoren bij de keuze van beleggingsproducten. II. Omzetverloop bij AXA in België De globale omzet van de verzekeringen van de AXA Groep in België kende dit jaar opnieuw een groei. De omzet Leven bedraagt mio EUR, een groei van 3,3%. Bij verzekeringen Niet-leven ligt de omzet op mio EUR, een toename van 1,6%. II.1. Levensverzekeringen De omzet bedroeg mio EUR, tegenover mio EUR in 2003 en in 2002 (Verzekering van De Post tegen 50% in 2002). (mio EUR) LEVEN VERSCHIL 2004/2003 Leven Particulieren 1349, , , ,8 +6,9% Leven Ondernemingen 330,0 349,9 424,3 379,7-10,5% Diversen 6,6 11,7 6,4 4,1-35,9% Totaal 1.686, , , ,6 +3,3% AXA BELGIUM : FEITEN EN CIJFERS 13

16 ACTIVITEITEN EN CIJFERS (mio EUR) OMZET LEVEN INDIVIDUEEL VERSCHIL 2004/2003 Sparen Tak ,9 850, , ,1 +4,0% Sparen Tak ,2 153,1 199,8 272,9 +36,6% Klassiek 273,5 263,8 260,1 252,4-3,0% Totaal 1.349, , , ,4 +6,8% OMZET LEVEN ONDERNEMINGEN VERSCHIL 2004/2003 Mio EUR 330,0 349,9 424,3 379,7-10,5% 1. Leven Particulieren en Kleine Ondernemingen De omzet Leven Particulieren is gestegen met 7,0%. Deze groei is te danken aan verschillende factoren : Het aanhoudende succes van de CREST-producten, vooral de formule met gewaarborgde rente van 0% (CREST30). Het incasso van het gamma bedroeg meer dan een miljard euro en bereikte een recordomzet van 1.107,9 mio EUR (+25% tegenover 2003). De opleving van tak 23. De groei van de gestructureerde producten in tak 23 maakt een herstel van het evenwicht mogelijk tussen het incasso in tak 23 en het totaal van het incasso beleggingsproducten (van 13,8% in 2003 naar 17,5% in 2004). Deze vooruitgang is te danken aan het succes van de formule «Millesimo». Het lanceren van de overlijdensverzekering op basis van ervaringstafels. En natuurlijk het programma voor de «Happy You»-klant dat gericht is op de retentie en de groei van de uitstaande bedragen. 2. Leven Ondernemingen Het incasso Leven Ondernemingen (behalve Gezondheid) bedraagt 379,7 mio EUR, tegenover 424,3 mio EUR in A. Groei Wettelijke context Na de bijna volledige vervanging, in 2003, van de wetgeving met betrekking tot de tweede pijler, hield men zich in 2004 binnen de sector intensief bezig met het analyseren en het interpreteren van deze wetgeving en bereidde men de aanpassing van de bestaande contracten voor aan het nieuwe reglementaire kader. Als gevolg van de zwakke rentevoet van de Staatsobligaties, heeft Assuralia een aanvraag ingediend om de maximaal toegestane technische rentevoet te verminderen (nu 3,75%), maar deze vraag lijkt nog niet meteen tot een resultaat te leiden. Producten Er werd een product Individuele Pensioenzegging ontwikkeld en op de markt gebracht vanaf het midden van het jaar waardoor men een pensioenzegging voor een enkele persoon heeft kunnen creëren. Productie en resultaten In 2003 kende het incasso van de directie Leven Ondernemingen een groei van meer dan 20%, vooral dankzij een grotere koopsom die werd gestort in het Financieringsfonds van een grote werkgever. Als men met dit uitzonderlijke effect voor 2003 geen rekening houdt, bedroeg de groei voor de tak Leven-Overlijden, 1,7%. De omzet voor Gezondheid blijft stabiel. Dit door de vermindering van de premies Hospitalisatieverzekering, te wijten enerzijds aan de op gang zijnde sanering en anderzijds aan het feit dat de door Inter Partner Assistance beheerde portefeuille nog slechts voor 90% geboekt wordt (medeverzekering). Ontwikkelingsperspectieven De ontwikkeling van de activiteit in 2005 zal vooral zijn gericht op de prospectie van de privé-sector en dit zowel via traditionele producten als via sectorale fondsen. B. Marges Het goede financiële rendement van het Main Fund heeft het mogelijk gemaakt om de geplande financiële marges vrij te maken. De saneringen in de verzekeringen Geneeskundige Verzorging werden voortgezet. 14

17 QUOTE VAN EEN VERANTWOORDELIJKE Voor de sector van grote en middelgrote ondernemingen is de kwaliteit van de dienstverlening door de verzekeraar van groot belang. Daarom hebben wij zoveel geïnvesteerd in onze beveiligde online service. 80% van de portefeuille Leven Ondernemingen werd online geplaatst. Op die wijze kan de onderneming haar groepsverzekering van dag tot dag beheren, maar kan ze ook de sleutelelementen van het plan simuleren en aan haar bediende de impact van de verschillende mogelijke keuzes tonen. voert eveneens alle nuttige simulaties uit in het kader van vervroegd vertrek, contractafkopen, premievrijmakingen van contracten alsook overlijdens. En dat allemaal op een klantvriendelijke manier. François Lemonnier, Directeur Ondernemingen C. Productiviteit en kwaliteit De aanpassing van de contracten aan de nieuwe reglementering had betrekking op elk individueel geanalyseerd contract. Deze aanpassing zou moeten zijn afgerond in de tool voor raadpleging en beheer door de werkgever van de meest eenvoudige beheersdaden, zal worden ontwikkeld in 2005 om de productiviteit op te voeren. II.2 Verzekeringen nietleven Het incasso neemt toe bij Grote en Middelgrote Ondernemingen (+1,4%), Particulieren en bij Kleine Ondernemingen (+1,3%). 1. BOAR Particulieren en Kleine Ondernemingen Het incasso uit BOAR en KO bedraagt 883 mio EUR. (mio EUR) NIET-LEVEN VERSCHIL 2004/2003 Schade Particulieren 818,1 862,0 871,7 883,4 +1,3% Schade Ondernemingen 456,4 470,2 465,8 472,3 +1,4% Diversen 56,3 68,4 69,6 74,5 +7,0% Totaal 1.330, , , ,0 +1,6% (mio EUR) PARTICULIEREN VERSCHIL 2004/2003 Auto (inclusief RB) 484,6 516,8 538,0 550,0 +2,2% Brand 217,7 225,3 223,1 225,6 +1,1% B.A. (inclusief RB) 52,2 54,9 52,8 53,0 +0,4% Individuele ongevallen 19,0 19,7 16,7 15,8-5,4% Arbeidsongevallen 44,7 45,4 41,1 39,0-5,1% Totaal 818,1 862,0 871,7 883,4 +1,3% AXA BELGIUM : FEITEN EN CIJFERS 15

18 ACTIVITEITEN EN CIJFERS De Joker van AXA Belgium Een innovatie die de markt getekend heeft en die de preventie aanmoedigt In december 2003 heeft AXA een innovatie ingevoerd door van zijn beste bestuurders met een joker te belonen. Sindsdien heeft AXA de voordelen van die joker uitgebreid: naar iedere bestuurder met een bonus-malus 0, zelfs indien die pas verzekerd is bij AXA. Die ontvangt voortaan twee jokers. naar iedere bestuurder met een bonus-malus 1,2 en 3. Meer dan een half miljoen goede bestuurders hebben op die wijze het voordeel kunnen genieten dat de premieverhoging neutraliseert na het eerste of het tweede ongeval in fout. In diezelfde geest heeft AXA jokers uitgedeeld aan de gezinnen die hun woning bij AXA verzekeren en de voorbije twee jaar geen schadegeval hebben gehad. Autoverzekeringen Omgeving in ontwikkeling In 2004 is er een gentlemen s agreement afgesloten wat betreft de toegang voor jongeren tot de verplichte BAautoverzekering. Bij dit akkoord zijn 3 partijen betrokken: de Belgische overheid die onze wegen veiliger wil maken, de jongeren die, beperkingen dienen te aanvaarden op het vlak van het vermogen en het gebruik van hun wagen tijdens de weekendnachten en de verzekeraars die contracten dienen aan te bieden. Dit is de zogenaamde 29/29- regeling waarbij de prijs maximaal 29% hoger mag liggen dan het tarief op 29- jarige leeftijd en waarbij de verzekeraars zich ertoe verbinden om niet onmiddellijk het contract op te zeggen bij het eerste ongeval. Twee andere onderwerpen kwamen in het middelpunt van de belangstelling van de verzekeringssector zonder daarom tot resultaten te hebben geleid. Het gaat hier om het evolutieve karakter van de wetgeving wat betreft de a priori prijscontrole van de BA Auto en verder om besprekingen over het onbegrensde karakter van de dekking BA auto. Oplossingen hiervoor zouden er moeten komen in Goede resultaten voor AXA in bevestigt de verbetering van de combined ratio die zich al had ingezet in Het jaar wordt afgesloten met een combined ratio die er met 3.0 punten op vooruitgaat, wat tenslotte een aanvaardbare rentabiliteit garandeert. Vooruitzichten voor 2005 Nadat de laatste jaren de aandacht volkomen uitging naar een rentabiliteitsherstel, zal men in 2005 focussen op een significante groei van onze portefeuille waarbij dit rentabiliteitsniveau wordt behouden. Woonverzekering Wettelijke context De wet van 21 mei 2003 die betrekking heeft op dekking bij natuurrampen in België werd nooit van kracht. Deze wet wou de overstromingsverzekering enkel verplicht maken voor risico s gelegen in gebieden met overstromingsrisico. Op 24 november werd door de regering een wijzigingsvoorstel ingediend : dit voorstel is erop gericht om de dekking van de natuurrampen (met name : overstroming, overstromen van openbare rioleringen, aardbevingen en grondverschuivingen of grondverzakkingen) verplicht te maken in elke brandverzekering «Eenvoudige Risico s». Er wordt een tariferingsbureau opgericht dat belast is met het bepalen van de dekkingsvoorwaarden bij verhoogd risico. Eenieder heeft het recht om zich te verzekeren bij de maatschappij van zijn keuze waarbij elke maatschappij deze verhoogde risico s beheert voor rekening van de gehele markt. Een compensatiemechanisme dient te worden uitgewerkt om vervolgens deze risicobelasting te verdelen over het geheel van de verzekeraars. De «normale» risco s zullen door elke verzekeraar beheerd worden volgens eigen contract- en tariefvoorwaarden onder voorbehoud van minimale voorwaarden van wettelijke dekking. Dit wijzigingsvoorstel zou snel kunnen worden aangenomen waardoor de wet 16

19 in de loop van 2005 van kracht zou kunnen worden. Voor de markt zou een termijn van negen maanden nodig zijn om zelf deze nieuwe verplichtingen te implementeren voor de hele portefeuille «Eenvoudige Risico s». Aan de andere kant werd artikel 67 van de wet op de landverzekeringsovereen komst gewijzigd en dit om de regeling bij brand en gelijkgestelde gevaren te versnellen. Zo dienen de kosten voor de eerste levensbehoeften (herhuisvesting enz ) binnen veertien dagen betaald te worden, het vaste verschuldigde bedrag dient betaald te worden binnen 90 dagen en de expertise van de schade dient, behalve bij opschorting, eveneens afgesloten te zijn binnen 90 dagen. Ten slotte werd het wettelijk verplichte eigen risico Brand en BA privé-leven ingetrokken. Zo kan nu elke maatschappij voortaan een contract zonder eigen risico aanbieden aan haar verzekerden. Aangezien deze praktijk als gevaarlijk wordt beschouwd voor de rentabiliteit van deze verzekeringen, heeft de markt totnogtoe nogal weinig ingespeeld op deze mogelijkheid. Het «wettelijke» eigen risico heeft dus een «contractueel» karakter gekregen. AXA aan zijn kant had hierop al in zekere mate geanticipeerd door aan de trouwe klanten een «Joker Woning» aan te bieden. en de Schuldsaldoverzekering wordt aangemoedigd wanneer men inschrijft op een hypothecair krediet bij AXA Bank. De dekkingen werden herbekeken naar aanleiding van Batibouw (maart 2004) en de Woonverzekering wordt vandaag de dag door de tussenpersonen erkend als een van de beste die op de markt wordt aangeboden. Hogere productie voor Woning Dankzij : - de invoering van het concept «Home Safe Home» (complete formule voor de aanschaf van onroerend goed: hypotheek / Brandverzekering / Schuldsaldoverzekering), - in combinatie met ons diefstalpreventiebeleid met kortingen voor verzekerden die beveiligingsvoorzienin gen laten aanbrengen; - met een herziening van de tariefsplitsing onder diefstal ; - en een verschuiving van de verkoopdoelstellingen in deze activiteit, is het aantal nieuwe aanmeldingen aanzienlijk gestegen. Dankzij deze acties en na het jaar 2003 met ongunstige resultaten, zitten we in 2004 opnieuw op het goede spoor met een stijging (+0.5%) van de omzet. Dit ondanks het negatieve gevolg van het verlies van een aanzienlijk De voornaamste feiten in 2004 De retentie van onze beste klanten was een van onze topprioriteiten in In het kielzog van de autoverzekering, kwam er een «joker» bij in ons Comfort Thuis-gamma : een bijkomende forfaitaire terugbetaling van 200 (wat bijna overeenkomt met het huidige bedrag voor eigen risico) bij een schadegeval van meer dan Deze Joker werd toegekend aan al onze klanten die geen enkel schadegeval hebben gekend tijdens de laatste twee jaar, zowat klanten. Om nieuwe contracten binnen te halen, ging de aandacht hoofdzakelijk naar cross selling waarbij vooral het inschrijven op de Brandverzekering AXA BELGIUM : FEITEN EN CIJFERS 17

20 ACTIVITEITEN EN CIJFERS samenwerkingsverband met de groep ING. Goede sinistraliteit in 2004 In 2004 steeg de sinistraliteit lichtjes ten opzichte van het uitstekende jaar 2003 (+2.5 punten). Deze stijging is vooral te danken aan de kleine stormen die zich voordeden in het eerste semester en de hevige onweders in de zomer. De diefstaldekking zet zijn stijgende trend voort dankzij ons tarief- en preventiebeleid. Verzekeringen voor zelfstandigen en kleine ondernemingen Stabiele resultaten Er werden heel wat acties op touw gezet in 2004 om de productie opnieuw op gang te brengen waarbij de sinistraliteit goed bleef : - nieuwe doelgerichte package-formules voor handelaars met concurrerende tarieven, aangepaste dekking en een vereenvoudigde inschrijving (massaaanpak); - een nieuwe doelgerichte commerciële organisatie en een gedifferentieerde benadering op basis van het profiel van de producenten Globaal beschouwd gaat de omzet opnieuw in stijgende lijn (+0.3%). Dit komt echter nog niet tot uiting in de verworven premies (-1.3%). Hoewel de sinistraliteit lichtjes stijgt ten opzichte van het uitstekende 2003, blijft ze volkomen bevredigend. De combined ratio gaat er met 3,2 punten op vooruit. 2. BOAR Grote en Middelgrote Ondernemingen Het incasso van BOAR Ondernemingen bedraagt 472,3 miljoen EUR, een stijging van 1,4% ten opzichte van De opsplitsing per tak ziet er als volgt uit : Het incasso neemt vooral toe in Auto (+6,3%) en in Brand (+6,2%) maar daalt daarentegen lichtjes in Arbeidsongevallen (-0,3%) en in sterkere mate in Transport (-10,2%), waarbij een derde van de portefeuille te lijden heeft onder de daling van de dollar. Onze leiderspositie in BOAR Ondernemingen blijft vooral behouden door het grote marktaandeel op het vlak van Arbeidsongevallen. Sinistraliteit Na het uitzonderlijke jaar 2003, bleef de sinistraliteit van dit boekjaar aan de lage kant. De explosie in Ghislenghien drukte zijn stempel op het jaar 2004, met 59 slachtoffers onder onze verzekerden. De impact van deze ramp vertaalde zich in een bedrag van 8 mio EUR. Een bedrag dat voornamelijk werd gedragen door de tak Arbeidsongevallen. De herverzekeraars nemen 4,3 mio EUR voor hun rekening. Na herverzekering blijft de ratio schade met premie goed waardoor de BOAR «Grote en Middelgrote Ondernemingen» op significante wijze bijdraagt aan de resultaten van AXA Belgium. Producten Onze producten werden gemoderniseerd en aangepast aan de nieuwe wetgeving, zoals de anti-discriminatiewet. Men is begonnen met het ontwikkelen van een tool voor gemeenschappelijke aanbiedingen bij de Directie Ondernemingen en Kleine Ondernemingen Op 1 december wordt een nieuw en beter aan de realiteit van de markt aangepast tarief B.A. Vrachtwagens van kracht. Productiviteit en kwaliteit Er werd een tevredenheidsenquête gehouden bij de makelaars om beter hun verwachtingen te kennen wat betreft kwaliteit van ons beheersysteem. Uit de resultaten komt een hoge graad van tevredenheid naar voren waarbij AXA door de makelaars als tweede hoofdrolspeler op de markt wordt gezien. Door zich te buigen over de zwakke punten wil men komen tot een kwaliteitsverbetering. Wettelijk kader De regering heeft besloten om de situatie van de slachtoffers bij Arbeidsongevallen te verbeteren. Sinds 1 september (mio EUR) BOAR ONDERNEMINGEN VERSCHIL 2004/2003 Arbeidsongevallen 197,1 191,0 182,2 181,7-0,3% Auto 80,9 82,4 83,5 88,8 +6,3% Collectieve ongevallen 58,1 57,7 61,5 63,5 +3,3% B.A. 56,5 62,7 56,2 53,3-5,2% Brand 37,0 45,7 49,8 52,9 +6,2% Technische verzekeringen 13,4 15,2 15,8 17,1 +8,2% Transport 13,5 15,5 16,7 15,0-10,2% Totaal 456,4 470,2 465,7 472,3 +1,4% 18

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2014 Inleiding Het Jaarverslag 2014 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Segmentatie in verzekeringen

Segmentatie in verzekeringen Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen Vakgroep Wiskunde Segmentatie in verzekeringen Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Actuariële Wetenschappen

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie