VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming"

Transcriptie

1 VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ kolom Goodwill VSJ025 1 kolom 2 VSJ kolom Overige immateriële vaste activa VSJ025 1 kolom 3 VSJ kolom 3 Beleggingen Terreinen en gebouwen Voor eigen gebruik VSJ kolom 1 (BW) VSJ kolom 1 (BW) Overige terreinen en gebouwen VSJ kolom 2 (BW) VSJ kolom 2 (BW) Terreinen en gebouwen VSJ kolom 1 (IFRS) VSJ kolom 1 (BW) Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen Deelnemingen in groepsmaatschappijen VSJ kolom 1 VSJ kolom Obligaties uitgegeven door en vorderingen op groepsmaatschappijen VSJ kolom 2 VSJ kolom Andere deelnemingen VSJ kolom 1 VSJ kolom 1 Obligaties uitgegeven door en vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen VSJ kolom 2 VSJ kolom 2 Overige financiële beleggingen Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren VSJ kolom 1 (BW) VSJ kolom 1 (BW) Aandelen en deelnemingsbewijzen VSJ kolom 1 (IFRS) VSJ kolom 1 (IFRS) Obligaties en andere vastrentende waardepapieren VSJ kolom 2 (BW) VSJ kolom 2 (BW) Obligaties met vaste rente en andere vastrentende waardepapieren VSJ kolom 2 (IFRS) VSJ kolom 2 (IFRS Belangen in beleggingspools VSJ kolom 3 (BW) of VSJ kolom 3 (IFRS) VSJ kolom 3 (BW) of VSJ kolom 3 (IFRS) Vorderingen uit hypothecaire leningen VSJ kolom 4 (BW) of VSJ kolom 4 (IFRS) VSJ kolom 4 (BW) of VSJ kolom 4 (IFRS) Vorderingen uit andere leningen VSJ kolom 5 (BW) VSJ kolom 5 (BW) Deposito's bij kredietinstellingen VSJ kolom 6 (BW) of VSJ kolom 5 (IFRS) VSJ kolom 6 (BW) of VSJ kolom 5 (IFRS) Andere financiële beleggingen VSJ kolom 7(BW) of VSJ033V 13.4 kolom 6 (IFRS) VSJ kolom 7(BW) of VSJ033V 13.1 kolom 6 (IFRS) 2.4 Depots bij verzekeraars VSJ034 Totaal depots kolom 1 VSJ034 Totaal depots kolom 2 6 Activa uit herverzekering VSJ140S kolom 5 + kolom 6(IFRS Schade) 6 Activa uit herverzekering VSJ140L kolom 6 + kolom 7 (IFRS BW) Vorderingen 8.3 Overige vorderingen VSJ035 Totaal overige vorderingen kolom 1 VSJ035 Totaal overige vorderingen kolom 2 Overige activa 9.1 Materiële vaste activa en voorraden VSJ kolom 1 + VSJ kolom 2 (IFRS) VSJ kolom 1 + VSJ kolom 2 (IFRS) 9.3 Andere activa VSJ035 Totaal andere activa kolom 1 VSJ035 Totaal andere activa kolom 2 Overlopende activa 10.2 Overlopende acquisitiekosten VSJ035 7 kolom 1 VSJ035 7 kolom 2 Eigen vermogen 14.1 Gestort en opgevraagd kapitaal 14.2 Agio VSJ kolom 1 (IFRS Schade) of VSJ kolom 1 (BW) of VSJ kolom 1(IFRS Leven en Natura) VSJ kolom 2 (IFRS Schade) of VSJ kolom 2 (BW) of VSJ kolom 2 (IFRS Leven en Natura) VSJ kolom 1 (IFRS Schade) of VSJ kolom 1 (BW) of VSJ kolom 1(IFRS Leven en Natura) VSJ kolom 2 (IFRS Schade) of VSJ kolom 2 (BW) of VSJ kolom 2(IFRS Leven en Natura)

2 14.3 Herwaarderingsreserve VSJ kolom 3 (IFRS Schade) of VSJ kolom 3 (BW) of VSJ kolom 3 (IFRS Leven en Natura) VSJ kolom 3 (IFRS Schade) of VSJ kolom 3 (BW) of VSJ kolom 3(IFRS Leven en Natura) 14.4 Wettelijke reserves VSJ kolom 4 (BW) VSJ kolom 4 (BW) 14.5 Andere wettelijke reserve VSJ kolom 4 (IFRS Schade) of VSJ kolom 4 (IFRS Leven of Natura) VSJ kolom 4 (IFRS Schade) of VSJ kolom 4 (IFRS Leven of Natura) 14.6 Statutaire reserves VSJ kolom 5 (BW) VSJ kolom 5 (BW) 14.7 Egalisatiereserve VSJ kolom 5 (IFRS Schade) VSJ kolom 5 (IFRS Schade) 14.8 Overige reserves VSJ kolom 6 (IFRS Schade) of VSJ kolom 6 (BW) of VSJ kolom 5 (IFRS Leven en Natura) VSJ kolom 6 (IFRS Schade) of VSJ kolom 6 (BW) of VSJ kolom 5(IFRS Leven en Natura) 14.9 Onverdeelde winst Overige vermogensinstrumenten 14 Totaal eigen vermogen Achtergestelde schulden VSJ kolom 7 (IFRS Schade) of VSJ kolom 7 (BW) of VSJ kolom 6 (IFRS Leven en Natura) VSJ kolom 8 (IFRS Schade) of VSJ kolom 7 (IFRS Leven en Natura) VSJ kolom 7 (IFRS Schade) of VSJ kolom 7 (BW) of VSJ kolom 6 (IFRS Leven en Natura) VSJ kolom 8 (IFRS Schade) of VSJ kolom 7 (IFRS Leven en Natura) 15.1 Achtergestelde leningen VSJ045 Totaal achtergestelde leningen kolom 9 (BW) VSJ045 Totaal achtergestelde leningen kolom 10 (BW) 15.2 Achtergestelde ledenrekeningen VSJ kolom 1 (BW) VSJ kolom 2 (BW) Technische voorzieningen Voor niet-verdiende premies en lopende risico's Bruto VSJ165S C1 kolom 4 (BW Schade) Herverzekeringsdeel VSJ165S C1 kolom 5 (BW Schade) Voor te betalen schaden/uitkeringen Bruto VSJ165S C1 kolom 13 (BW Schade) Herverzekeringsdeel VSJ165S C1 kolom 14 (BW Schade) Voor uitvaartverplichtingen Bruto VSJ165N 1.2 kolom 5 (BW Natura) Herverzekeringsdeel VSJ165N 1.1 kolom 5 (BW Natura) Voor winstdeling en kortingen Bruto VSJ050L 1 kolom 1 (BW Leven) Overige technische voorzieningen Bruto VSJ050L Totaal overige voorzieningen kolom 1 (BW Leven) Technische voorzieningen verzekeringscontracten 21.1 Voor niet-verdiende premies en lopende risico's VSJ165S C1 kolom 4 (BW Schade) 21.3 Voor uitvaartverplichtingen VSJ165N 1.2 kolom 5 (BW Natura) 21.5 Voor te betalen schaden/uitkeringen VSJ165S C1 kolom 13 (BW Schade) 21.6 Voor winstdeling en kortingen VSJ050L 1 kolom 1 (BW Leven) 21.7 Overige technische voorzieningen VSJ050L Totaal overige voorzieningen kolom 1 (BW Leven) Voorzieningen 25.1 Voor pensioenen VSJ kolom 1 VSJ kolom Voor belastingen VSJ kolom 2 VSJ kolom Overige VSJ kolom 3 VSJ kolom 3 Schulden/Overige financiële verplichtingen 27.6 Overige schulden VSJ055V Totaal overige schulden kolom 1 VSJ055V Totaal overige schulden kolom 2

3 VSJ015L Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Verdiende premies eigen rekening Boekjaar Vorig boekjaar Premies Brutopremies VSJ145L kolom 5 VSJ145L kolom Uitgaande herverzekeringspremies VSJ145L kolom 5 VSJ145L kolom Wijziging technische voorziening niet-verdiende premies en lopende risico's eigen rekening VSJ145L 1.2 kolom 5 VSJ145L 1.2 kolom 7 Opbrengsten uit beleggingen 2.1 Opbrengsten uit deelnemingen VSJ145L 2.1 kolom 5 VSJ145L 2.1 kolom Opbrengsten uit andere beleggingen Terreinen en gebouwen VSJ145L kolom 5 VSJ145L kolom Overige beleggingen VSJ145L kolom 5 VSJ145L kolom Waardeveranderingen van beleggingen VSJ145L 2.3 kolom 5 VSJ145L 2.3 kolom Gerealiseerde winst op beleggingen VSJ145L 2.4 kolom 5 VSJ145L 2.4 kolom 7 3 Niet-gerealiseerde winst op beleggingen VSJ145L 3 kolom 5 VSJ145L 3 kolom 7 4 Overige technische baten eigen rekening VSJ145L 4 kolom 5 VSJ145L 4 kolom 7 Uitkeringen eigen rekening 5.1 Bruto VSJ145L 5.1 kolom 5 VSJ145L 5.1 kolom Aandeel herverzekeraars VSJ145L 5.2 kolom 5 VSJ145L 5.2 kolom 7 Wijziging voorziening voor te betalen uitkeringen 6.1 Bruto VSJ145L 6.1 kolom 5 (BW) VSJ145L 6.1 kolom 7 (BW) 6.2 Aandeel herverzekeraars VSJ145L 6.2 kolom 5 (BW) VSJ145L 6.2 kolom 7 (BW) 7.1 Wijziging voorzieningen voor te betalen uitkeringen VSJ145L 7.1 kolom 5 (IFRS) VSJ145L 7.1 kolom 7 (IFRS) 7.2 Wijziging activa uit herverzekering VSJ145L 7.2 kolom 5 (IFRS) VSJ145L 7,2 kolom 7 (IFRS) Wijziging technische voorzieningen eigen rekening Voorziening voor levensverzekeringen Bruto VSJ145L kolom 5 (BW) VSJ145L kolom 7 (BW) Aandeel herverzekeraars VSJ145L kolom 5 (BW) VSJ145L kolom 7 (BW) Voorzieningen voor levensverzekeringen VSJ145L kolom 5 (IFRS) VSJ145L kolom 7 (IFRS) Wijziging activa uit herverzekering VSJ145L kolom 5 (IFRS) VSJ145L kolom 7 (IFRS) 8.3 Overige technische voorzieningen eigen rekening VSJ145L 8.3 kolom 5 VSJ145L 8.3 kolom 7 9 Winstdeling en kortingen Bedrijfskosten 10.1 Acquisitiekosten VSJ145L 10.1 kolom 5 VSJ145L 10.1 kolom Beheers- en personeelskosten, afschrijvingen bedrijfsmiddelen VSJ145L 10.2 kolom 5 VSJ145L 10.2 kolom Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars VSJ145L 10.3 kolom 5 VSJ145L 10.3 kolom 7 10 Totaal bedrijfskosten Beleggingslasten 11.1 Beheerskosten en rentelasten VSJ145L 11.1 kolom 5 VSJ145L 11.1 kolom Waardeveranderingen beleggingen VSJ145L 11.2 kolom 5 VSJ145L 11.2 kolom Gerealiseerd verlies op beleggingen VSJ145L 11.3 kolom 5 VSJ145L 11.3 kolom 7 11 Totaal beleggingslasten 12 Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen VSJ145L 12 kolom 5 VSJ145L 12 kolom 7

4 13 Overige technische lasten eigen rekening VSJ145L 13 kolom 5 VSJ145L 13 kolom 7 14 Aan niet-technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen VSJ145L 14 kolom 5 VSJ145L 14 kolom 7 15 Resultaat technische rekening levensverzekering VSJ145L 15 kolom 5 VSJ145L 15 kolom 7 NIET-TECHNISCHE REKENING 16 Resultaat technische rekening levensverzekering VSJ kolom 2 VSJ kolom 4 17 Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt van technische rekening VSJ kolom 2 VSJ kolom 4 18 Andere baten VSJ kolom 1 VSJ kolom 2 19 Andere lasten VSJ kolom 1 VSJ kolom Buitengewone baten VSJ kolom 1 VSJ kolom Buitengewone lasten VSJ kolom 1 VSJ kolom 2

5 VSJ015N Vennootschappelijke winst- en verliesrekening TECHNISCHE REKENING NATURA-UITVAARTVERZEKERING Boekjaar Verdiende premies eigen rekening 1.1 Premies Brutopremies VSJ060N 1 kolom Uitgaande herverzekeringspremies VSJ060N 1 kolom 2 Vorig boekjaar Overige technische baten eigen rekening VSJ kolom 1 VSJ kolom 2 Uitkeringen eigen rekening 5.2 Uitvaarten door het eigen bedrijf, overgeboekt van bedrijfskosten VSJ015N 10.2 kolom 1 VSJ015N 10.2 kolom 3 Wijziging voorziening voor te betalen uitkeringen/verrichten uitvaarten 6.1 Bruto VSJ kolom 1-VSJ kolom Aandeel herverzekeraars VSJ kolom 1-VSJ kolom Wijziging voorzieningen voor te betalen uitkeringen/verrichten uitvaarten VSJ kolom 1-VSJ kolom 3 Wijziging technische voorzieningen eigen rekening Voorziening voor uitvaartverplichtingen Bruto VSJ165N 1.2 kolom 5-VSJ kolom Aandeel herverzekeraars VSJ165N 1.2 kolom 5-VSJ kolom Voorzieningen voor uitvaartverplichtingen VSJ165N 1.2 kolom 5-VSJ kolom 3 Bedrijfskosten Acquisitiekosten VSJ075 1 kolom 1 VSJ075 1 kolom Beheers- en personeelskosten, afschrijvingen bedrijfsmiddelen VSJ075 2 kolom 1 VSJ075 2 kolom 2 13 Overige technische lasten eigen rekening VSJ kolom 1 VSJ kolom 2 16 Resultaat technische rekening natura-uitvaartverzekering VSJ015N 15 kolom 2 VSJ015N 15 kolom 4 17 Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt van technische rekening VSJ015N 14 kolom 2 VSJ015N 14 kolom Kostprijs niet-verzekerde uitvaarten VSJ015N 10.3 kolom 1 VSJ015N 10.3 kolom 3 19 Andere baten VSJ kolom 1 VSJ kolom 2 20 Andere lasten VSJ kolom 1 VSJ kolom Buitengewone baten VSJ kolom 1 VSJ kolom Buitengewone lasten VSJ kolom 1 VSJ kolom 2

6 VSJ015S Vennootschappelijke winst- en verliesrekening TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING Boekjaar Vorig boekjaar Premies Brutopremies VSJ kolom 5 VSJ kolom Uitgaande herverzekeringspremies VSJ kolom 5 VSJ kolom 7 Wijziging technische voorziening niet-verdiende premies en lopende risico's Bruto VSJ kolom 5 VSJ kolom Aandeel herverzekeraars VSJ kolom 5 VSJ kolom Wijziging voorzieningen niet-verdiende premies VSJ kolom 5 VSJ kolom Wijziging activa uit herverzekering VSJ kolom 5 VSJ kolom 7 2 Toegerekende opbrengst van beleggingen VSJ150 2 kolom 6 VSJ150 2 kolom 8 3 Overige technische baten eigen rekening VSJ150 3 kolom 6 VSJ150 3 kolom 8 Schaden Bruto VSJ kolom 5 + VSJ kolom 5 VSJ kolom 7 + VSJ kolom Aandeel herverzekeraars VSJ kolom 5 + VSJ kolom 5 VSJ kolom 7 + VSJ kolom 7 Wijziging voorziening voor te betalen schaden Bruto VSJ kolom 5 + VSJ kolom 5 VSJ kolom 7 + VSJ kolom Aandeel herverzekeraars VSJ kolom 5 + VSJ kolom 5 VSJ kolom 7 + VSJ kolom Wijziging voorzieningen niet-verdiende premies VSJ kolom 5 + VSJ kolom 5 VSJ kolom 7 + VSJ kolom Wijziging activa uit herverzekering VSJ kolom 5 + VSJ kolom 5 VSJ kolom 7 + VSJ kolom 7 Wijziging overige technische voorzieningen 5.1 Bruto VSJ kolom 5 VSJ kolom Aandeel herverzekeraars VSJ kolom 5 VSJ kolom Wijziging overige technische voorzieningen VSJ kolom 5 VSJ kolom Wijziging activa uit herverzekering VSJ kolom 5 VSJ kolom 7 6 Winstdeling en kortingen VSJ150 7 kolom 6 VSJ150 7 kolom 8 Bedrijfskosten 7.1 Acquisitiekosten VSJ kolom 5 VSJ kolom Beheers- en personeelskosten, afschrijvingen bedrijfsmiddelen VSJ kolom 5 VSJ kolom Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars VSJ kolom 5 + VSJ kolom 5 VSJ kolom 7 + VSJ kolom 7 8 Overige technische lasten eigen rekening VSJ150 9 kolom 6 VSJ150 9 kolom 8 9 Wijziging egalisatievoorziening eigen rekening VSJ kolom 6 VSJ kolom 8 Resultaat technische rekening VSJ015S 10 kolom 6 VSJ015S 10 kolom 8 15 Aan technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen VSJ015S 2 kolom 6 VSJ015S 2 kolom Andere baten VSJ kolom 1 VSJ kolom Andere lasten VSJ kolom 1 VSJ kolom 2

7 Buitengewoon resultaat na belastingen 19.1 Buitengewone baten VSJ kolom 1 VSJ kolom Buitengewone lasten VSJ kolom 1 VSJ kolom 2

8 VSJ040 Toelichting balans eigen vermogen Boekjaar Wettelijke solvabiliteitspositie 3.1 Aanwezige solvabiliteit VSJ kolom Vereiste solvabiliteit VSJ kolom Vereiste solvabiliteit VSJ kolom Vereiste solvabiliteit VSJ kolom 1

9 VSJ050N Toelichting balans technische voorzieningen Technische voorzieningen 1.1 Verzekeringen bij overlijden VSJ165N kolom 4 + VSJ165N kolom 4 + VSJ165N kolom Aanvullende verzekeringen VSJ165N kolom Herverzekering op evenredige basis VSJ165N kolom Herverzekering op risicobasis VSJ165N kolom 4 Boekjaar

10 VSJ060S Toelichting winst- en verliesrekening premies en schaden Per rapportagegroep wordt de velden afgeleid van de VSJ145S Technische rekening schadeverzekeringen Direct bedrijf Geboekte bruto premie VSJ145S kolom 1 Verdiende bruto premie VSJ145S kolom 1 - VSJ145S kolom 1 Geboekte bruto schaden VSJ145S kolom kolom 1 VSJ145S kolom 1 +VSJ145S kolom 1 + VSJ145S kolom 1 +VSJ145S Bruto geleden schaden voor aftrek van herverzekering kolom 1 Bedrijfskosten VSJ145S 8 kolom 2 Herverzekeringssaldo (VSJ145S kolom 1 - VSJ145S kolom 1) - (VSJ145S kolom 1 +VSJ145S kolom 1 + VSJ145S kolom 1 +VSJ145S kolom 1) Indirect bedrijf Geboekte bruto premie VSJ145S kolom 3 Verdiende bruto premie VSJ145S kolom 3 - VSJ145S kolom 3 Geboekte bruto schaden VSJ145S kolom kolom 3 VSJ145S kolom 3 +VSJ145S kolom 3 + VSJ145S kolom 3 +VSJ145S Bruto geleden schaden voor aftrek van herverzekering kolom 3 Bedrijfskosten VSJ145S 8 kolom 4 Herverzekeringssaldo (VSJ145S kolom 3 - VSJ145S kolom 3) - (VSJ145S kolom 3 +VSJ145S kolom 3 + VSJ145S kolom 3 +VSJ145S kolom 3)

11 VSJ100 Toelichting geconsolideerde balans Aansluiting geconsolideerd en vennootschappelijk vermogen 1 Geconsolideerd eigen vermogen einde boekjaar VSJ kolom 1

12 VSJ110L Winstbronnen Verzekeringen in geld Beleggingsverzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen Spaarkasverzekeringen Interesttoevoeging VVP VSJ115L kolom 1 VSJ115L kolom 2 VSJ115L kolom 3 VSJ115L kolom 4 VSJ115L kolom Wijziging a.g.v. verandering in rente(termijnstructuur) VSJ115L kolom 1 VSJ115L kolom 2 VSJ115L kolom 3 VSJ115L kolom 4 VSJ115L kolom Wijziging a.g.v. verandering in pakketkostenontwikkeling en wijziging pakket VSJ115L kolom 1 VSJ115L kolom 2 VSJ115L kolom 3 VSJ115L kolom 4 VSJ115L kolom Vrijval kosten uit premies VSJ115L kolom 1 VSJ115L kolom 2 VSJ115L kolom 3 VSJ115L kolom 4 VSJ115L kolom Vrijval kosten uit VVP VSJ115L kolom 1 VSJ115L kolom 2 VSJ115L kolom 3 VSJ115L kolom 4 VSJ115L kolom Kosten verrekend met VVP VSJ115L kolom 1 VSJ115L kolom 2 VSJ115L kolom 3 VSJ115L kolom 4 VSJ115L kolom Wijziging agv verandering in kosten VSJ115L kolom 1 VSJ115L kolom 2 VSJ115L kolom 3 VSJ115L kolom 4 VSJ115L kolom Resultaat op kanssystemen VSJ115L 1.3 kolom 1 VSJ115L 1.3 kolom 2 VSJ115L 1.3 kolom 3 VSJ115L 1.3 kolom 4 VSJ115L 1.3 kolom Wijziging a.g.v. verandering in kanssystemen VSJ115L kolom 1 + VSJ115L kolom 1 + VSJ115L kolom 1 VSJ115L kolom 1 + VSJ115L kolom 1 + VSJ115L kolom 2 VSJ115L kolom 1 + VSJ115L kolom 1 + VSJ115L kolom 3 VSJ115L kolom 1 + VSJ115L kolom 1 + VSJ115L kolom 4 VSJ115L kolom 1 + VSJ115L kolom 1 + VSJ115L kolom Toename op nul gestelde VVP VSJ115L kolom 1 VSJ115L kolom 2 VSJ115L kolom 3 VSJ115L kolom 4 VSJ115L kolom 5

13 VSJ110N Winstbronnen Opbrengst uit beleggingen toegerekend aan verzekeringen Verzekeringen bij overlijden VSJ015N 2 kolom 2 + VSJ015N 3 kolom 2 - VSJ015N 11 kolom 2 - VSJ015N 14 kolom Interesttoevoeging voorziening uitvaartverplichtingen VSJ115N 1.4 kolom Wijziging a.g.v. verandering in rente(termijnstructuur) VSJ115N kolom Wijziging a.g.v. verandering in pakketkosten(ontwikkeling) en wijziging pakket VSJ115N kolom Vrijval kosten uit premies VSJ115N 1.3 kolom Vrijval kosten uit voorziening uitvaartverplichtingen VSJ115N 1.7 kolom 1 + VSJ115N 1.8 kolom Bedrijfskosten VSJ015N 4 kolom Wijziging a.g.v. verandering in kosten VSJ115N kolom Uitvaartbudget uit verzekeringen VSJ115N 1.6 kolom Uitvaartkosten VSJ015N 5 kolom Resultaat op kanssystemen VSJ115N 1.12 kolom 1 VSJ115N kolom 1 + VSJ115N kolom 1 + VSJ115N Wijziging a.g.v. verandering in kanssystemen kolom Toename op nul gestelde VVP VSJ115N 1.10 kolom Totaal beschikbaar gestelde resultatendeling VSJ015N 9 kolom Wijziging overige technische voorzieningen eigen rekening VSJ015N 8.3 kolom 1 (VSJ015N 4 kolom 2 - VSJ015N 13 kolom 2) - (VSJ115N 1.5 kolom 3.2 Saldo overige technische baten en lasten 1 - VSJ115N 1.6 kolom 1)

14 VSJ115N Actuarieel verslag 1.1 Voorziening uitvaartverplichtingen einde vorig boekjaar VSJ kolom 1 - VSJ kolom 1 (alleen BW) 15 Totaal overschot/tekort volgens de toereikendheidstoets VSJ160N 0.10 kolom 1

15 VSJ115L Actuarieel verslag Verzekeringen in geld Beleggingsverzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen Spaarkasverzekeringen 2.1 Nog af te schrijven rentestandkorting einde boekjaar VSJ115L 10 kolom 1 VSJ115L 10 kolom 2 VSJ115L 10 kolom 3 VSJ115L 10 kolom 4 VSJ115L 10 kolom Nog af te schrijven acquisitiekosten einde boekjaar VSJ115L 11 kolom 1 VSJ115L 11 kolom 2 VSJ115L 11 kolom 3 VSJ115L 11 kolom 4 VSJ115L 11 kolom 5 16 Totaal overschot/tekort volgens de toereikendheidstoets VSJ160L 12 kolom 6

16 VSJ125 Solvabiliteit 78 Vermogenstekort / overschot van de Nederlandse vestiging VSJ kolom 2 - VSJ kolom 2 (alleen met land van vestiging Buiten EU)

17 VSJ131 Organisatie en risico's - Scenarioanalyses Balans Activa Balanswaarde Toereikendheidstoets Overlopende acquisitiekosten VSJ kolom Beleggingen voor unit-linked verzekeringen en spaarkassen VSJ010 4 kolom Activa uit herverzekering VSJ010 6 kolom Toevoeging uit hoofde van afkoopwaardevloer VSJ160L 1.4 kolom 1 + VSJ160L 1.4 kolom Totaal technische voorziening risico maatschappij Risicomarge Toevoeging uit hoofde van afkoopwaardevloer 2.2 Totaal technische voorzieningen unit-linked en spaarkassen VSJ kolom 2 (BW ) VSJ kolom 2 (IFRS) VSJ kolom 2 (BW) VSJ kolom 1 (IFRS) VSJ160L 1.2 kolom 3 + VSJ160L 1.2 kolom 4 + VSJ160L 1.2 kolom 5 VSJ160L 1.4 kolom 3 + VSJ160L 1.4 kolom 4 + VSJ160L 1.4 kolom 5 3 Aanwezige solvabiliteitsmarge VSJ kolom Vermogenscomponenten van de verzekeringsonderneming (art. 98 lid 1) VSJ kolom Meerwaarden art. 97 1a onderwaardering beleggingen (na aftrek belastingen) VSJ kolom Meerwaarden art. 97 1a overwaardering technische voorzieningen (na aftrek belastingen) VSJ kolom Vermogenscomponenten met een beperking en waarbij toestemming DNB noodzakelijk is (art. 97) VSJ kolom Prudentiële filters o.b.v. art. 98 lid 3 en 4 (voorzichtige rente filter) VSJ kolom 1 4 Vereiste solvabiliteitsmarge VSJ kolom 1 (Schadeverzekeraar) VSJ kolom 1 (Naturaverzekeraar) VSJ kolom 1 (Levensverzekeraar)

18 VSJ136 Organisatie en risico's Boekjaar Vorig boekjaar Belangen in beleggingspools VSJ kolom 3 (BW) of VSJ kolom 3 (IFRS) VSJ kolom 3 (BW) of VSJ kolom 3 (IFRS) Vorderingen uit hypothecaire leningen VSJ kolom 4 (BW) of VSJ kolom 4 (IFRS) VSJ kolom 4 (BW) of VSJ kolom 4 (IFRS) Vorderingen uit andere leningen VSJ kolom 5 (BW) VSJ kolom 5 (BW) Deposito's bij kredietinstellingen VSJ kolom 6 (BW) of VSJ kolom 5 (IFRS) VSJ kolom 6 (BW) of VSJ kolom 5 (IFRS) Andere financiële beleggingen VSJ kolom 7(BW) of VSJ033V 13.4 kolom 6 (IFRS) VSJ kolom 7(BW) of VSJ033V 13.1 kolom 6 (IFRS)

19 VSJ145L TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING Verdiende premies eigen rekening Directe verzekeringen Indirecte verzekeringen Premies Brutopremies VSJ060L 1.7 kolom 10 VSJ060L 1.7 kolom Uitgaande herverzekeringspremies VSJ060L 1.8 kolom 10 VSJ060L 1.8 kolom 11

20 VSJ155 Technische rekening schadeverzekering Per rapportagegroep Geboekte schaden boekjaar B1 Oudere jaren VSJ155 A0 Totaal geboekte schaden oudere schadejaren in het boekjaar B2 T - 9 VSJ155 A1 Afwikkeljaar 9 B3 T - 8 VSJ155 A2 Afwikkeljaar 8 B4 T - 7 VSJ155 A3 Afwikkeljaar 7 B5 T - 6 VSJ155 A4 Afwikkeljaar 6 B6 T - 5 VSJ155 A5 Afwikkeljaar 5 B7 T - 4 VSJ155 A6 Afwikkeljaar 4 B8 T - 3 VSJ155 A7 Afwikkeljaar 3 B9 T - 2 VSJ155 A8 Afwikkeljaar 2 B10 T - 1 VSJ155 A9 Afwikkeljaar 1 B11 T VSJ155 A10 Afwikkeljaar 0

21 VSJ160N Toereikendheidstoets 0.5 Voorziening uitvaartverplichtingen einde boekjaar VSJ115N 1 kolom Bij de toets betrokken verschil van de waarden die dienen ter dekking van de technische voorzieningen (Bpr Wft, artikel 121, lid 3) VSJ160N kolom 3

22 VSJ160L Toereikendheidstoets Verzekeringen in geld Beleggingsverzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen Spaarkasverzekeringen 2 Balansvoorziening verzekeringsverplichtingen einde boekjaar VSJ115L 2 kolom 1 VSJ115L 2 kolom 2 VSJ115L 2 kolom 3 VSJ115L 2 kolom 4 VSJ115L 2 kolom 5 Bij de toets betrokken verschil van de waarden die dienen ter dekking van de technische voorzieningen (Bpr Wft, artikel , lid 3) VSJ160L 14 kolom 3

23 VSJ166S Controleoverzicht rapportagegroepen Per rapportagegroep Geboekte brutopremie 1.1 VSJ145 Geboekte bruto premie VSJ kolom VSJ135s1 Totaal geboekte verzekeringspremie VSJ135S kolom 4 of VSJ135S kolom 4 of VSJ135S kolom 4 of VSJ135S kolom 4 Geleden bruto schaden boekjaar = schadejaar 2.1 VSJ145 Bruto geboekte schaden en mutatie voorziening schaden VSJ kolom 5 + VSJ kolom VSJ135s1 Totaal schadelast T VSJ135S kolom 2 of VSJ135S kolom 2 of VSJ135S kolom 2 of VSJ135S kolom VSJ135s2 Totaal schadelast T VSJ135S2 22 kolom VSJ155 Geboekte schaden boekjaar en mutatie voorziening schaden VSJ155 B11 kolom 3 + VSJ155 B11 kolom 4 + VSJ155 B14 kolom 3 + VSJ155 B14 kolom 4 *Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Geboekte bruto schaden schadejaar=boekjaar 2.6 VSJ145 Geboekte schaden VSJ kolom VSJ155 Geboekte schaden boekjaar en interne schadebehandelingskosten boekjaar VSJ155 B11 kolom 3 + VSJ155 B11 kolom 4 *Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Geboekte bruto schaden schadejaren kleiner dan boekjaar 3.1 VSJ145 Geboekte schaden VSJ kolom VSJ155 Geboekte schaden boekjaar en interne schadebehandelingskosten *Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen VSJ155 B15 kolom 3 VSJ155 B11 kolom 3 VSH155 B14 kolom 3

24 Geboekte schaden herverzekering boekjaar 3.4 VSJ145 Geboekte schaden herverzekering VSJ kolom VSJ155 Geboekte schaden herverzekering en interne schadebehandelingskosten VSJ155 B11 kolom 8 + VSJ155 B14 kolom 8 *Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Geboekte schaden herverzekering schadejaren kleiner dan boekjaar 4.1 VSJ145 Geboekte schaden VSJ kolom VSJ155 Geboekte schaden herverzekering schadejaren en interne schadebehandelingskosten *Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen VSJ155 B15 kolom 8 VSJ155 B11 kolom 8 VSH155 B14 kolom 8 Afwikkelresultaat bruto schaden 5.1 VSJ145 Afwikkelresultaat VSJ kolom 5 VSJ kolom VSJ155 Afwikkelresultaat bruto VSJ155 B15 kolom 5 *Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Afwikkelresultaat schaden herverzekering 5.4 VSJ145 Afwikkelresultaat VSJ kolom 5 VSJ kolom VSJ155 Afwikkelresultaat herverzekering VSJ155 B15 kolom 10 *Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Bruto technische voorziening schaden 6.1 VSJ155 Voorziening schaden bruto VSJ155 B15 kolom 4 VSJ165 A rapportagegroep kolom 13 + VSJ165 B rapportagegroep kolom 6.2 VSJ165 Voorziening schaden bruto 13 *Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Technische voorziening schaden herverzekeraars 7.1 VSJ155 Voorziening schaden herverzekering VSJ155 B15 kolom 9

25 7.2 VSJ165 Voorziening schaden herverzekering *Vergelijking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen VSJ165 A rapportagegroep kolom 14 + VSJ165 B rapportagegroep kolom 14

26 VSJ205 Bestuursverklaring Het bestuur stelt zich verantwoordelijk voor de in bijgevoegde staten opgenomen gegevens. Bestuursverklaring 1.1 Het saldo van de resultatenrekening bedraagt VSJ015L 25 kolom Het saldo van de resultatenrekening bedraagt VSJ015N 26 kolom Het saldo van de resultatenrekening bedraagt VSJ015S 21 kolom 2 2 Het eigen vermogen zoals dat uit de balans blijkt bedraagt VSJ kolom 2

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

Besluit van 23 december 1983, tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen

Besluit van 23 december 1983, tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 december 1983, tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Nationale Staat: Winst- en verliesrekening (T2A tot en met T2F)

Nationale Staat: Winst- en verliesrekening (T2A tot en met T2F) Nationale Staat: Winst- en verliesrekening (T2A tot en met T2F) Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in de grootte en samenstelling van het resultaat van het verslagjaar en de ontwikkeling

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Betalingsbalans en sectorrekeningen Kwartaalrapportage voor de maandvariant. Versie 2.0. Profiel: VRM - Verzekeringsinstellingen

Betalingsbalans en sectorrekeningen Kwartaalrapportage voor de maandvariant. Versie 2.0. Profiel: VRM - Verzekeringsinstellingen Betalingsbalans en sectorrekeningen Kwartaalrapportage voor de maandvariant Profiel: VRM - Verzekeringsinstellingen Versie 2.0 De Nederlandsche Bank NV, 2005 Inhoud Inhoudsopgave Formulier Omschrijving

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Betalingsbalans en sectorrekeningen. Versie 2.1. Kwartaalrapportage voor de maandvariant. PNM - Pensioenfondsen. Profiel:

Betalingsbalans en sectorrekeningen. Versie 2.1. Kwartaalrapportage voor de maandvariant. PNM - Pensioenfondsen. Profiel: Betalingsbalans en sectorrekeningen Kwartaalrapportage voor de maandvariant Profiel: PNM - Pensioenfondsen Versie 2.1 De Nederlandsche Bank NV, 2005 Kwartaalrapportage Inhoud Inhoudsopgave Formulier Omschrijving

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 389 Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Besluit modellen jaarrekening Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb VPB 83-1Z91PL 12345 2009 Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting 09 Vpb < Waaruit bestaan deze jaarstukken bij de aangifte? Jaarstukken bij de aangifte vennootschapsbelasting Deze jaarstukken

Nadere informatie

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Periode 2015 Pagina 2 Verslagjaar Pagina 2 Algemeen Pagina 2 Buitenlandse zeggenschappen Pagina 2 Uiteindelijke zeggenschap wereldwijde ondernemingengroep Pagina

Nadere informatie

Impactstudie 2013 Theoretisch Solvabiliteitscriterium

Impactstudie 2013 Theoretisch Solvabiliteitscriterium Impactstudie 2013 Theoretisch Solvabiliteitscriterium 6 juni 2013 1 Wanneer gaat wat gelden? Theoretisch solvabiliteitscriterium eerste rapportage juni 2014 grote en middelgrote levensverzekeraars natura-uitvaart

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge s-gravenhage is in 1895 opgericht in een tijd waarin de overheid op sociaal terrein weinig regelde

Nadere informatie

Toelichting bij het invullen van de Wft verzekeringsstaten voor herverzekeraars. Augustus 2008

Toelichting bij het invullen van de Wft verzekeringsstaten voor herverzekeraars. Augustus 2008 Toelichting bij het invullen van de Wft verzekeringsstaten voor herverzekeraars Augustus 2008 1. INLEIDING De Richtlijn herverzekeren 1 wordt in Nederland geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

JAARREKENING 20.. Balans

JAARREKENING 20.. Balans LOGO met secretariaatsgegevens vereniging Balans ACTIVA 31-12-20.. 31-12-20.. VASTE ACTIVA I. Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen - - Machines en installaties - - Andere vaste bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarrekening 2014

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarrekening 2014 Stichting VIT Gezondheidszorg Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0%

Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0% Aan: Van: Directie, XYZ verzekeraar Arcturus Datum: 25 oktober 2010 Betreft: Rapportage QIS 5 op basis boekjaar 2009 (FICTIEF) Management Samenvatting DNB heeft in augustus 2010 verzekeraars gevraagd om

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE WFT VERZEKERINGSTATEN

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE WFT VERZEKERINGSTATEN TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE WFT VERZEKERINGSTATEN Amsterdam en Apeldoorn, november 2007 1. Inleiding... 4 2. Aard en inhoud van de staten... 4 3. Aanlevering van de staten... 5 3.1 Wijze van indienen

Nadere informatie

Handleiding invullen kwartaalrapportage verzekeraars

Handleiding invullen kwartaalrapportage verzekeraars Handleiding invullen kwartaalrapportage verzekeraars Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Doel van deze handleiding...2 3. In te dienen documenten...3 4. Kwartaalrapportage op hoofdlijnen...3 a) Algemene

Nadere informatie

RJ-Uiting 2007-4: 'ontwerp-richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen'

RJ-Uiting 2007-4: 'ontwerp-richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen' RJ-Uiting 2007-4: 'ontwerp-richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen' Ten geleide Deze ontwerp-richtlijn is gepubliceerd om de huidige Richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen te moderniseren. De in 2006

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 VvAA Groep B.V. JAARREKENING 2014 VvAA GROEP B.V. JAARVERSLAG 2014 103

Jaarrekening 2014 VvAA Groep B.V. JAARREKENING 2014 VvAA GROEP B.V. JAARVERSLAG 2014 103 6 Jaarrekening 2014 VvAA Groep B.V. JAARREKENING 2014 VvAA GROEP B.V. JAARVERSLAG 2014 103 Kerncijfers (x 1 miljoen) 2014 2013 2012 2011 2010 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 97,9 97,2 91,8 85,3

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014

Jaarverslag 2013. Nuvema N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Jaarverslag Jaarverslag 2013 2013 Jaarverslag 2013 Nuvema N.V. Baarn Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 juni 2014 Colofon Nuvema N.V. Baarn Raad van Commissarissen J. de Bondt,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. van de Levensverzekering Maatschappij. DE ONDERLINGE VAN 1719 U.A. te Haarlem

JAARVERSLAG 2014. van de Levensverzekering Maatschappij. DE ONDERLINGE VAN 1719 U.A. te Haarlem JAARVERSLAG 214 van de Levensverzekering Maatschappij DE ONDERLINGE VAN 1719 U.A. te Haarlem Vroeger genaamd: Begrafenisbos De Vrijwillige Liefdebeurs onder de zinspreuk In Alles Ghetrou Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Groenendijk-Clemens

Stichting Groenendijk-Clemens Financieel verslag Stichting Groenendijk-Clemens over 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2016 1 Staat van baten en lasten over 2016 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-5: Ontwerp-richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen aangepast 2016

RJ-Uiting 2015-5: Ontwerp-richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen aangepast 2016 RJ-Uiting 2015-5: Ontwerp-richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen aangepast 2016 Inleiding De huidige Richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen (aangepast 2012) verwijst voor twee belangrijke onderdelen,

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2015

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2015 Stichting VIT Gezondheidszorg Jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2015 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-2: 'Richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen'

RJ-Uiting 2012-2: 'Richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen' RJ-Uiting 2012-2: 'Richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen' Inleiding RJ-Uiting 2012-2 bevat de aangepaste Richtlijn 605 Verzekeringsmaatschappijen. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) voert via deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013.

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013. Wognum, april 2013. Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 218e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2012 is voor De Veenhoop

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000,

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Nationale Staat: Natura-uitvaart (T4A tot en met T4B)

Nationale Staat: Natura-uitvaart (T4A tot en met T4B) Nationale Staat: Natura-uitvaart (T4A tot en met T4B) Summary doc 1 Doel Om goed toezicht te kunnen houden worden er specifieke natura uitvaart kenmerken uitgevraagd bij levensverzekeraars die ook een

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FORMULIEREN VOOR WINST- & VERLIESPOSTEN

TOELICHTING BIJ FORMULIEREN VOOR WINST- & VERLIESPOSTEN TOELICHTING BIJ FORMULIEREN VOOR WINST- & VERLIESPOSTEN 1. FORMULIEREN VOOR WINST- & VERLIESPOSTEN Gegevens over de winst- en verliesrekening zijn nodig om de statistiek kwartaalsectorrekeningen (Nationale

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 1 juli 2015.

Jaarverslag 2014. Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. Baarn. Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 1 juli 2015. Jaarverslag 2014 Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. Baarn Uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders op 1 juli 2015. Colofon Hooghenraed Levensverzekeringen N.V. Baarn Raad van Commissarissen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2015

Verkort Jaarverslag 2015 Verkort Jaarverslag 215 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. 2 verkort jaarverslag 215 3 Profiel De Maatschappij is in 1895 opgericht in een tijd waarin de overheid op sociaal terrein

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2015 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014 Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Winst- en verliesrekening over 2014

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

Nationale Staat: Natura-uitvaart

Nationale Staat: Natura-uitvaart Nationale Staat: Natura-uitvaart Summary doc 1 Doel Om goed toezicht te kunnen houden worden er specifieke natura-uitvaart-kenmerken uitgevraagd bij levensverzekeraars die ook een natura-uitvaartvergunning

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Langlopende vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Langlopende vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Richtlijnen inrichting Rekeningenschema; Immateriele Vaste Activa Goodwill Overige IVA Oprichtings- en emissiekosten (zoals notaris enz.). Materiële Vaste Activa Gebouwen en terreinen Machines en Installaties

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2013 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen

Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen Verslagstaten ondernemingspensioenfondsen I.4 Verslagstaten A. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Geef hier een samenvatting van de belangrijkste grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Working Capital Money Machine. Jaarcongres Controlling WERKKAPITAALBEHEER. statisch! strategisch en...

Working Capital Money Machine. Jaarcongres Controlling WERKKAPITAALBEHEER. statisch! strategisch en... Jaarcongres Controlling WERKKAPITAALBEHEER strategisch en... statisch! Nieuwegein, donderdag 12 april 2012 Drs. Jean Gieskens AC CCM QT 1 Working Capital Money Machine 2 Money Machine Rappaport LT KT KT

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

SomethingOld. SomethingBlue

SomethingOld. SomethingBlue Financiële Analyse voor Credit Managers SomethingOld Something New SomethingBorrowed SomethingBlue... and a sixpence for luck in your shoe! 3 We are living in a world of bounded rationality, based on

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2011

FINANCIEEL VERSLAG 2011 FINANCIEEL VERSLAG 2011 UNIVÉ HER, ZWOLLE Ten behoeve van de leesbaarheid worden de maatschappijen als volgt aangeduid: Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Her U.A. te Zwolle Univé Her Redutch B.V.

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie