Huishoudelijk Reglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement

2 Inhoud: Inleiding Arbeidsvoorwaarden CAO Arbeidscontracten Pensioen Verzekeringen Pensioen De zorgverzekeringswet Sociale verzekeringspremies en loonheffing Collectieve ziektekostenverzekering Ziektewetverzekering WIA-hiaatverzekering Ongevallenverzekering WEGAM verzekering Korting particuliere verzekeringen Verjaardagsvergoeding Smoelenboek Arbeidstijden Algemeen Pauzes Werking klokapparaat overwerken op de productie afdeling Uitleg maandelijkse medewerkerkaart Overwerk Spaarloon Reiskosten Reiskostenreglement Bloominess B.V. 1 januari Reiskostendeclaratie Declaraties Lease autoregeling Vakantiedagenregeling Aantal vakantiedagen Vakantieopname i.v.m. feestdagen Opname TVT TVT sparen Verrekening TVT Aanvraag vakantie Functionerings- en beoordelingsgesprekken Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprekken Overige regelingen Kleding/werkbenodigdheden Mobiele telefoon Laptop Ziekteverzuimprotocol Op tijd ziek melden Bereikbaarheid Informatieverstrekking Medisch onderzoek

3 2.4.5 Begeleiding door de werkgever Controle en begeleiding door de Bedrijfsarts Vakantie of verblijf in het buitenland Meewerken aan genezing en herstel Passende arbeid Deskundigenoordeel Probleemanalyse Plan van aanpak Re-integratieverslag en WIA-aanvraag Frequent verzuim Verplichting naleving reglement Overleg tussen Bloominess B.V. en de bedrijfsarts Arbeidsomstandigheden Calamiteiten Bedrijfsveiligheidteam Dokter & tandarts post Bloominess B.V.: Protocol internet- en gebruik Telefoonregels (hoe beantwoord ik een telefoongesprek) Meeneemregeling bloemen en planten De ondernemingsraad Huisregels Algemeen Algemene gedragsregel heel Bloominess B.V Seksuele intimidatie, agressie en geweld Privé mobiel telefoongebruik Bezoekers Rookbeleid regels Afsluiten van het bedrijf, kantoor en kasten Parkeerbeleid Alcohol en drugs Kantoorbenodigdheden Postverwerking Beamer Visitekaartjes Adressen medewerkers Huisregels Kantoor Algemene gedragsregels kantoor Schoonhouden kantoor Gebruik computer Gebruik keuken en servies Gebruik vergaderruimtes Huisstijl brieven/ /fax Personeelszaken Huisregels productie: Algemene gedragsregels Gedragsregels voor medewerkers van de koelcel Werktijden productie Schoonhouden werkplek Schoenen

4 Schoenen productie Schoenen voor magazijn/koelcelmedewerkers Afvalverwerking Gebruik kantine Gebruik lockers Bedrijfsradio Vragen personeelszaken Niet eten en drinken op de werkplek Geen gebruik van mobiele telefoon/eigen radio/ ipod/of ander digitaal medium Buddysysteem Bijlage 1. Cao voor de groothandel in bloemen en planten Bijlage 2. Pensioenreglement Bijlage 3. Spaarloonreglement Bijlage 4. Reiskosten declaratieformulier Bijlage 6. Vakantiekaart Bijlage 7. Kledingovereenkomst Bijlage 8. Reglement ondernemingsraad Bloominess B.V Bijlage 9. Declaratieformulier Bijlage 10. Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld Bijlage 11. Aanschaf veiligheidsschoenen Bijlage 12. Voorbeeld Standaard Brief, Bijlage 13. Voorbeeld Standaard Fax Bijlage 14. Voorbeeld handtekening Bijlage 15. Functioneringsformulier Bijlage 16. Beoordelingsformulier productie Bijlage 17. Beoordelingsformulier Bijlage 18. Regeling disciplinaire maatregelen

5 Inleiding Alle medewerkers worden geacht van deze voorschriften en maatregelen op de hoogte te zijn, conform deze inhoud te handelen en de gevolgen van overtreding van de voorschriften te kennen. Het huishoudelijk reglement is een overzicht van dagelijks voorkomende en gangbare zaken. Het huishoudelijk reglement wordt aan iedere medewerker beschikbaar gesteld. 1. Arbeidsvoorwaarden 1.1. CAO De CAO voor de groothandel in bloemen en planten is van toepassing voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst met Bloominess B.V., voor zover de werknemer een functie vervult zoals opgenomen in het functieraster van de CAO voor de groothandel in bloemen en planten (Bijlage 1). Deze medewerkers moeten een contract hebben voor langer dan een half jaar en geen stagiaire of vakantiekracht zijn Arbeidscontracten Iedere medewerker van Bloominess B.V. heeft een arbeidscontract. Daarin staat vermeld: De contractpartijen Duur en functie van de overeenkomst Opzegtermijn Werktijden Salaris en vakantietoeslag Pensioen Reiskostenvergoeding Vakantiedagen Ziekte Verbod nevenwerkzaamheden Eigendommen werkgever Het arbeidscontract eindigt van rechtswege zonder dat daarvoor opzegging of enig andere handeling van Bloominess B.V. of de werknemer is vereist. De medewerker verricht de werkzaamheden gewoonlijk in Kudelstaart. De medewerker levert voor het opstellen van het arbeidscontract een kopie van zijn identiteitsbewijs en vult het Bloominess indiensttredingformulier in. 4

6 1.3. Pensioen Verzekeringen Pensioen Indien werknemer 20 jaar of ouder is, komt deze in aanmerking voor deelname aan de door werkgever voor haar werknemers getroffen collectieve pensioenregeling. Een deel van de premie komt voor rekening van de werknemer. De voorwaarden van de pensioenregeling worden door partijen in een aparte overeenkomst vastgelegd. Werknemer verklaart zich bekend met het pensioenreglement van werkgever, dat werknemer bij het sluiten van deze overeenkomst ter hand wordt gesteld. Werkgever behoudt zich het recht voor de regeling van de CAO toe te passen. Indien werknemer niet wenst deel te nemen aan pensioenregeling moet er jaarlijks een afstandsverklaring getekend worden. De pensioenregeling is vanaf 1 januari 2006 vernieuwd en wijkt ten positieve voor de werknemers af van de CAO. De eigen bijdrage van de werknemers wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld in overleg tussen directie en Ondernemingsraad. (2011: 3,5%) Bijdrage werkgever is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer en bedraagt tussen de 2,6 en 17,5%. Dit ligt vast in een wettelijke staffel De zorgverzekeringswet Bij iedere werknemer wordt volgens wettelijke eisen zorgverzekeringswet premie ingehouden en vergoed door de werkgever Sociale verzekeringspremies en loonheffing Bij alle medewerkers worden sociale verzekeringspremies en loonheffing ingehouden volgens wettelijke eisen Collectieve ziektekostenverzekering Bloominess B.V. heeft met Agis zorgverzekeringen en Zorg en Zekerheid collectieve ziektekostenverzekeringen afgesloten. Dit betekent dat alle medewerkers van Bloominess B.V. 4 tot 10% korting krijgen op hun nominale ziektekostenpremie bij deze twee ziektekostenverzekeraars Ziektewetverzekering Volgens CAO zouden zieke medewerkers bij ziekte het 1 e ziektejaar slecht 90% van het laatstverdiende loon uitbetaald krijgen. Met uitzondering van de wachtdagenregeling (zie ziekteprotocol) betaalt Bloominess B.V. bij ziekte 100% van het bruto maandsalaris door gedurende de eerste 52 weken en 90% van het bruto maandsalaris voor de daarop volgende maximale 52 weken. Hiervoor heeft Bloominess B.V. een ziekteverzuimverzekering afgesloten. Werknemers dragen 1% van hun bruto maandsalaris bij aan de premie ziektekostenverzuim. De bijdrage van 1% wordt maandelijks automatisch op het salaris ingehouden. Indien de 1% niet wordt ingehouden op het bruto maandsalaris gelden de 5

7 algemene wettelijke regels. Bloominess B.V. houdt zich het recht voor deze regeling te wijzigen. De regeling is boven CAO WIA-hiaatverzekering Bloominess B.V. heeft een speciale verzekering afgesloten voor alle medewerkers. Medewerkers die meer dan twee jaar ziek zijn krijgen bij blijvende arbeidsongeschiktheid 70% van hun laatstverdiende loon doorbetaald Ongevallenverzekering Bloominess B.V. heeft een speciale verzekering afgesloten voor alle medewerkers. Medewerkers die door een ongeval blijvend arbeidsongeschikt worden, krijgen twee maal hun jaarsalaris uitgekeerd. Aan nabestaanden van medewerkers die overlijden ten gevolgen van een ongeval wordt één maal het jaarsalaris uitgekeerd WEGAM verzekering Bloominess B.V. heeft een WEGAM verzekering. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die medewerkers lijden terwijl zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden een motorrijtuig besturen Korting particuliere verzekeringen Medewerkers van Bloominess B.V. krijgen korting op al hun particuliere verzekeringen die ze afsluiten bij Centraal beheer Verjaardagvergoeding Alle medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn, ontvangen een verjaardagvergoeding van 50,= netto op fulltime basis Smoelenboek Vervallen 1.4. Arbeidstijden Algemeen Bloominess B.V. stelt, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en het gestelde in de CAO, de werk- en rusttijden vast. Conform CAO bedraagt de normale arbeidstijd voor een fulltime medewerker gemiddeld 40 uren per week. De normale werkweek loopt van maandag tot en met vrijdag. De arbeidstijd wordt verdeeld over maximaal 5 werkdagen. De arbeidstijd per werkdag bedraagt minimaal 3 uur. De arbeidstijden van medewerkers variëren bij Bloominess B.V. Het werkrooster is vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomsten. Werkgever en werknemer komen samen overeen of de uren die iemand werkt worden vastgelegd d.m.v. klokregistratie. Alle werknemers moeten zich strikt houden aan de afspraken over begin- en eindtijden. 6

8 1.4.2 Pauzes Koffie/thee en lunchpauzes zullen per afdeling worden geregeld en worden gehouden in de daarvoor aangewezen ruimtes Voor de productieafhankelijke afdelingen begint de pauze met het stoppen van de werkzaamheden (9:00 uur c.q. 11:15 c.q. 13:30) en eindigt met het begin van de werkzaamheden (9:15 uur c.q. 11:30 uur c.q. 14:00 uur). Om aan te geven dat het tijd wordt om terug te keren naar je werkplaats zijn er extra beltonen ingesteld te weten om: 9:13 uur c.q. 11:28 uur c.q. 13:58 uur. De logistieke medewerkers volgen in principe de pauzes van de productieafhankelijke afdelingen, maar wijken hiervan af als het werk dat vereist. Dit zal meestal aangegeven worden door de productieleiding. De overige afdelingen worden geacht minimaal dertig minuten pauze te nemen tussen en uur. Zij moeten buiten hun kantoor, bij voorkeur in de kantine of buiten hun lunchpauze houden. Als je de werkplek verlaat sluit dan je kantoor en/of computer af Werking klokapparaat 1. Hoe moet ik inklokken? Badge voor het apparaat halen, dan hoor je een piep, je ziet je naam en dank je wel op het beeld verschijnen. 2. Hoe moet ik uitklokken? Badge voor het apparaat halen, dan hoor je een piep, je ziet je naam en dank je wel op het beeld verschijnen. 3. Hoe kan ik mijn vakantiesaldo / tvt-uren opvragen? De oranje knop:? indrukken, je badge voor het apparaat halen. Met de pijltjes: => >= kun je naar tvt-uren of vakantiesaldo gaan. 4. Hoe klok ik in / uit om een bepaalde reden? De gele knop indrukken dan kun je d.m.v. van de code (zie codetabel) een reden opgeven, bijvoorbeeld: 1 = doktersbezoek, dan toets je nadat je de gele knop hebt ingedrukt 1 in overwerken op de productie afdeling Bloominess B.V. wil een goede kwaliteit en de juiste aantallen leveren aan zijn klanten. Hierdoor moet er soms worden overgewerkt in de productie afdeling. In je arbeidsovereenkomst en in de CAO staat dat je pas mag stoppen met je werk als je leidinggevende dit aangeeft. De leidinggevende in de productie zal er naar streven voor uur aan te geven of er langer gewerkt moet worden dan uur. Als er minder dan een uur overgewerkt moet worden, wordt er geen pauze gehouden. Anders is er vijftien minuten pauze om uur. Als je niet over kunt werken, dan meld je dit s ochtends bij binnenkomst direct aan je leidinggevende. 7

9 1.4.5 Uitleg maandelijkse medewerkerkaart Bovenaan je maandkaart of glijkaart staan je naam, adresgegevens, personeelsnummer, afdeling, klokkaartnummer en je weekprogramma. Kolommen op maandkaart en (UB) glijkaart Normtijd : Het aantal uren dat je per dag moet werken, volgens je contract. Boekingen : De tijden dat je in- en uitgeklokt hebt. Reële prestatie : Gewerkte uren binnen de normtijd. Pauze : Hoeveel pauze je op een dag hebt gehad. In de laatste kolom staan pauzes in mindering gebracht waar doorgewerkt is. Aanwezig : Hoe lang je aanwezig was, van inkloktijd tot uitkloktijd. Saldo / Betaalde prestatie : Totaal aantal uren dat je gewerkt hebt op een dag. Afwezig : Uren afwezig i.v.m. vakantie, ziekte, doktersbezoek, opname overuren, Bloominess minuren, etc. Speciaal voor productie en logistiek en oproepkrachten productie TV+ : Over het aantal uur extra dat je meer dan 40 uur per week werkt krijg je 30% uren erbij. DB10 : Over het aantal uur extra dat je meer dan 10 uur per dag werkt krijg je 30% uren erbij. ZAT : Voor het werken op zaterdag krijg je 30% extra en als dit een 6 e werkdag achtereenvolgend is krijg je 50% extra. ZON + feest : Voor het werken op een zondag krijg je 100% extra. Er zijn speciale afspraken binnen Bloominess voor het werken op feestdagen. Speciaal voor commercieel en administratief en oproepkrachten productie +/- : Aantal uren en minuten dat je meer of minder gewerkt hebt die dag dan de normtijd. Cumulatief : Aantal minuren of overuren doorlopend van vorige maand(en). Toeslagen worden omgezet in uren en opgespaard. Omschrijvingen afkortingen: ARB Arbeid op therapeutische basis BIV Bijzonder verlof conform CAO wetgeving CUR Cursus FST Feestdag ONB Onbetaald verlof OR Ondernemingsraad RZA Reizen tijdens werktijd VAC Collectieve vakantiedag VAK Vakantie Z1W 1 wachtdag ziek Z2W 2 wachtdagen ziek Z31 Langdurig ziek (langer dan 30 dagen) 8

10 ZK Ziek ZV Zorgverlof ZVA Wachtdag(en) ruilen met vakantiedagen ZWV Zwangerschapsverlof Speciaal voor productie: DOK Doktersbezoek TM- TVT uren min, opgenomen door medewerker TL- TVT uren min, vanwege te laat komen TB- TVT uren min, door Bloominess B.V. ZTM Wachtdag(en) ruilen met overuren Speciaal voor administratief/ commercieel: AAN Aanwezig zonder in- en uitklokken TVG TVT uren min, voor commercieel/ administratief medewerker THW Thuiswerkuren Speciaal voor oproepkrachten: UBV Oproepkracht geeft aan dat hij/zij op deze dagen niet kan werken Onderaan je maandkaart of (UB)glijkaart staan 3 tabellen: Totaal afwezig Het totaal aantal uren afwezig staat in de eerste rij, de volgende rij(en) zijn een opsplitsing van redenen en aantal uren van afwezigheid, zoals een doktersbezoek of vakantie. Tijd voor tijd uren alleen bij productie en logistiek TV+ en TB- van de afgelopen maand. Vervolgens wordt er uitgerekend hoeveel uren er bijgekomen zijn of te weinig gewerkt zijn en dit wordt verrekend met het totaal per half jaar. Een half jaar loopt van januari tot en met juni en van juli tot en met december. Vakantie niet van toepassing voor oproepkrachten Vakantie-uren van dit jaar opgeteld met eventuele vakantie-uren van vorig jaar. Daaronder staan de uren die al opgenomen zijn en de uren die gepland staan voor de rest van het jaar vermeld. Onderaan vind je het aantal uren dat je nog kan opnemen voor de rest van het jaar. Let op: kijk altijd naar je vakantie-uren in plaats van je vakantiedagen. Wanneer je een verschillend aantal uren op verschillende dagen werkt, kan het aantal vakantiedagen niet altijd overeenkomen Overwerk De regeling voor overwerk staat in artikel 15 van de CAO voor de groothandel in bloemen en planten. Voor medewerkers die niet onder deze CAO vallen is dit geregeld in hun individuele arbeidsovereenkomst. 9

11 1.6. Spaarloon Is vervallen per Reiskosten De vergoeding voor reiskosten is niet vastgelegd in de CAO. Het is een bedrijfsafhankelijke regeling. Vanaf 1 januari 2005 heeft Bloominess B.V. een eigen reiskostenreglement. Dit reglement is goedgekeurd door de Ondernemingsraad. Het reglement kan jaarlijks herzien worden. 10

12 1.7.1 Reiskostenreglement Bloominess B.V. 1 januari De vergoeding van de reiskosten is niet geregeld in de CAO. Dit reglement is door Bloominess B.V. vrijwillig opgesteld boven CAO. 2. Bloominess B.V. vergoedt reiskosten aan alle medewerkers die meer dan tien(10) kilometer van Bloominess B.V. wonen en met eigen vervoer reizen. 3. De reiskosten worden vergoed onafhankelijk van het vervoermiddel. Dus voor het reizen per auto, fiets en/of openbaar vervoer. 4. Voor het bepalen van de kilometerafstand wordt de ANWB-routeplanner aangehouden. 5. Voor het bepalen van de kilometerafstand wordt de kortste route genomen. 6. De vergoeding per kilometer bedraagt 0,15 onbelast. 7. Voor de vergoeding geldt een maximum van 130, = per maand (dit is in reisafstand ongeveer 20 kilometer bij vijf dagen werken per week). 8. De vergoeding wordt maandelijks achteraf betaald. De vergoeding wordt per maand berekend door de berekende kilometerafstand te vermenigvuldigen met twee maal 0,15 maal het aantal gewerkte dagen in de afgelopen maand. 9. Tijdens vakanties, ziektes, onbetaald verlof en dagen dat er een volledige dag TVT opgenomen wordt, worden er geen reiskosten vergoed. 10. Voor iedere werkdag die bovenop de gewone werktijd wordt gewerkt zijn extra reiskosten verschuldigd. 11. Als een medewerker verder weg van Bloominess B.V. verhuist worden de extra kilometers die hij/zij moet rijden niet vergoed. Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd krijgen wel een vergoeding voor de extra kilometers. 12. Medewerkers die op één huisadres wonen, ontvangen slechts één maal reiskosten per huisadres. Medewerkers met een contact voor onbepaalde tijd onbepaalde tijd ontvangen gewoon twee maal reiskosten. 13. Deze reiskostenregeling geldt niet voor medewerkers die een auto van de zaak rijden. 14. Als de economische omstandigheden veranderen houdt Bloominess B.V. zich het recht voor, deze regeling aan te passen 15. Deze regeling is één jaar geldig en wordt stilzwijgend voor een jaar verlengd. 16. Opzegging moet één maand voor de afloop hiervan worden opgezegd. 17. Met dit reglement vervallen alle individuele afspraken. 18. Bloominess B.V. heeft een Wegamverzekering voor de medewerkers. 19. Als er bij een nieuwe CAO een regeling komt voor reiskosten, wordt deze Bloominess B.V. regeling aangepast.. 11

13 1.7.2 Reiskostendeclaratie Als een medewerker reiskosten maakt vanwege zakelijke reizen kan hij dit declareren met het declaratieformulier kilometervergoeding eigen auto(bijlage 4). Dit formulier moet ingevuld worden en ondertekend door de direct leidinggevende. Eventuele originele vervoersbewijzen/parkeerbonnetjes moeten aan dit formulier worden vastgehecht. Hierna kan dit formulier worden ingediend bij de boekhouding. Dit alles moet gebeuren in dezelfde maand dat de kosten gemaakt zijn Declaraties Als een medewerker zakelijke kosten maakt, bijvoorbeeld voor het uit eten nemen van een klant of een overnachting in het hotel, kunnen de kosten als volgt gedeclareerd worden. In eerste instantie worden deze kosten zoveel mogelijk rechtstreeks door Bloominess B.V. betaald door middel van een factuur of betaling met de creditkaart. Als dit niet mogelijk is worden de gemaakte kosten achteraf gedeclareerd. Op de factuur of nota moet duidelijk de naam, adres en BTW nummer van het bedrijf staan. Declareren kan door middel van het declaratieformulier (bijlage 9). Dit formulier moet volledig worden ingevuld en de originele kassabonnen/facturen moeten aan dit formulier worden gehecht. De formulieren moeten vervolgens worden ingeleverd bij de boekhouding in dezelfde maand dat de kosten gemaakt zijn. De boekhouding zorgt dat de declaraties afgehandeld worden. Let op er kunnen alleen middenklasse hotels geboekt worden en geen luxe hotels noch luxe auto s gehuurd worden. Bovendien moet toestemming worden gevraagd aan de leidinggevende voor het boeken of huren hiervan Lease autoregeling De leaseautoregeling is van toepassing op de medewerkers van Bloominess B.V., waarmee schriftelijk is overeengekomen dat zij voor de uitoefening van de functie een auto ter beschikking gesteld krijgen. De voorwaarden zijn opgenomen in de autoregeling en de categorie indeling. 12

14 1.10. Vakantiedagenregeling Het recht op vakantie is vastgelegd in artikel 17, 18 en 19 van de CAO voor de groothandel in bloemen en planten (bijlage 1) Aantal vakantiedagen In onderstaande tabel staat aangegeven op hoeveel vakantiedagen je recht hebt op jaarbasis, volgens het CAO (artikel 17 & 18). Bijvoorbeeld: als je onder de 50 jaar bent en je werkt 5 dagen per week (40 uur), dan heb je recht op 24 vakantiedagen. AANTAL WERKDAGEN PER WEEK: LEEFTIJD: tot 50 jaar oud 50 jaar of ouder 55 jaar of ouder 60 jaar of ouder 63 jaar of ouder AANTAL VAKANTIE-UREN:MINUTEN :36 115:12 76:48 38: :24 124:48 83:12 41: :12 134:24 89:36 44: :48 153:36 102:24 51:12 14

15 Vakantieopname i.v.m. feestdagen Er kunnen er geen vakantiedagen worden toegekend gedurende de volgende perioden: => => => => Valentijnsdag => => => => Pasen => => => => Moederdag Nederland => => => => Moederdag Duitsland => => => => Noorse feestdag => => => => Noorse Vaderdag => => => => Halloween => => => => Kerst & Nieuwjaar Ieder jaar wordt er in november/december een memo gemaakt met daarin de exacte data voor het toekomstige jaar Opname TVT Het is mogelijk overwerk op te nemen in vrije tijd. Dit zijn de zogenaamde Tijd Voor Tijd uren. Deze opname moet vooraf worden aangevraagd en er is toestemming van de productieleiding voor nodig. De procedure is: 1. Een medewerker vult een TVT-aanvraag in. 2. De productieleiding geeft wel of geen akkoord. 3. De aanvraag wordt door personeelszaken ingevoerd in het tijdregistratiesysteem. 4. Bij meer dan 8 minuren wordt er alleen toestemming gegeven wanneer de medewerker i.p.v. een TVT-aanvraag een vakantieaanvraag doet. Ook wanneer een medewerker voldoende TVT-uren heeft kan Bloominess de aanvragen afwijzen vanwege het bedrijfsbelang TVT sparen In overleg met de OR geldt voor 2010 voor Bloominess B.V. een regeling die afwijkt van de CAO. De TVT-uren die niet zijn opgenomen worden niet elk kwartaal, maar slechts eenmaal per jaar aan alle medewerkers betaald. Dit tvt-uren worden meegenomen met het salaris van december en uitbetaald in de tweede week van januari in het daaropvolgende jaar Verrekening TVT Als een medewerker zijn overuren wil opnemen, tekent hij met de aanvraag er ook voor, dat als er minuren overblijven per 31 december, deze minuren verrekend mogen worden met het salaris. 15

16 Aanvraag vakantie Wat moet je doen bij het aanvragen van vakantie? 1. De vakantie aanvraag voor december 2012 tot april 2013 moet ingediend worden voor 31 oktober De vakantie aanvraag voor mei 2013 tot en met november 2014 moet uiterlijk 28 februari 2013 worden aangevraagd. 3. Een vakantie van meer dan drie weken, kan alleen in overleg met de leidinggevende en als het bedrijfsbelang dit toelaat. Maximaal 6 weken en maximaal één keer in de twee jaar. 4. De aanvraagformulieren voor vakantie kun je vinden naast het klokapparaat. 5. Per vakantie moet je een vakantiekaart invullen en deze bij je leidinggevende inleveren. 6. Collega s met geplande vakantiedagen krijgen voorrang. 7. Je zult een schriftelijke bevestiging ontvangen van je leidinggevende. 8. Zo mogelijk al je vakantie opnemen voor het einde van het jaar, dat is voor jou en Bloominess B.V. een gezonde zaak 9. Boek je vakantie niet voordat je toestemming hebt! Let op! Elke afdeling binnen Bloominess B.V. heeft bepaalde periodes dat het heel druk is. De leidinggevende kan besluiten om voor die perioden geen vakantie toe te staan. Bij een fulltime dienstverband heeft een werknemer wettelijk recht op 160 vakantie-uren per jaar. Een parttimer krijgt vakantie-uren naar rato. Voor de wettelijke uren die in 2012 toegewezen worden, gaat er een ander verjaringstermijn gelden. De wettelijke vakantie-uren voor het jaar 2012 die de werknemer niet opneemt in 2012, kunnen uiterlijk 6 maanden meegenomen worden. Zijn deze uren dan niet opgenomen, dan komen deze te vervallen, op 1 juli gaat de teller van dit potje op 0. Let op: de uren moet letterlijk zijn opgenomen binnen deze periode, niet in deze periode ingepland zijn voor een latere periode. De CAO Groothandel in Bloemen en Planten schrijft voor dat een werknemer bovenwettelijk recht heeft op 32 extra vakantie-uren per jaar. Een parttimer krijgt bovenwettelijke vakantieuren naar rato. De bovenwettelijke vakantie-uren mogen wel 5 jaar meegenomen worden. Dit geldt ook voor de extra vakantie-uren naar leeftijd en voor eventuele vakantie-uren opgebouwd vanwege het werken op een feestdag. Rekenvoorbeeld per 1 januari 2012: Soort vakantie-uren: Verjaringstermijn: Opnemen tot en met: Restant vakantie-uren jaar 31 december 2016 Wettelijke vakantie-uren maanden 30 juni 2013 Bovenwettelijke vakantie-uren 5 jaar 31 december Extra vakantie-uren 2012 i.v.m. leeftijd of werken op een feestdag 5 jaar 31 december 2017 Bij het indienen van een vakantieaanvraag, worden als eerste de vakantie-uren opgemaakt die als eerste verjaren. De vakantie-uren worden berekend per kalenderjaar, een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De stand van de vakantie-uren kan je zelf goed bijhouden op je maandelijkse kaart. Let op: Als je familie wilt bezoeken in het buitenland, moet je zelf in de gaten houden of je genoeg uren hebt staan. Collectieve vakantiedagen, wachtdagen en vakantie-uren uitbetalen kunnen alleen van de bovenwettelijke vakantie-uren genomen worden. 16

17 1.11. Functionerings- en beoordelingsgesprekken Functioneringsgesprekken 1x per jaar worden er functioneringsgesprekken gevoerd. De gesprekken worden alleen met medewerkers gehouden die langer dan 6 maanden in dienst zijn bij Bloominess. Wie voert het functioneringsgesprek? Het functioneringsgesprek is met je direct leidinggevende. Bij het gesprek zijn aanwezig je direct leidinggevende, jijzelf en mogelijk iemand van personeelszaken. Wat is een functioneringsgesprek? Een functioneringsgesprek is een tweezijdig gesprek. Dat betekent dat niet alleen de leidinggevende mag vertellen wat hij/zij van jouw functioneren vindt, maar dat ook jij mag vertellen wat jij van jouw functioneren vindt, maar ook wat je vindt van het bedrijf, je functie en/of je collega s. Er wordt bij Bloominess B.V. gebruik gemaakt van een functioneringsformulier(zie bijlage 15). Twee weken voor aanvang van het gesprek zal je gevraagd worden dit formulier in te vullen. Het is niet de bedoeling dat je jezelf beoordeelt, maar dat je nadenkt over hoe je functioneert. Wat is het doel van een functioneringsgesprek? Het doel van het functioneringsgesprek is jouw functioneren te bespreken en eventuele problemen op te lossen die daarmee verband houden. Wanneer heb je een functioneringsgesprek? De functioneringsgesprekken vinden plaats halverwege het jaar in de maanden juni of juli Beoordelingsgesprekken 1x per jaar worden er beoordelingsgesprekken (conform CAO) gevoerd. De gesprekken worden alleen met medewerkers gehouden die langer dan 6 maanden in dienst zijn bij Bloominess. Wie voert het beoordelingsgesprek? Het beoordelingsgesprek is met je leidinggevende. Bij het gesprek zijn alleen de leidinggevende en jijzelf aanwezig en mogelijk iemand van personeelszaken. Wat is een beoordelingsgesprek? In het gesprek wordt je beoordeeld door je leidinggevende op verschillende onderdelen. Er is een apart beoordelingsformulier voor productiemedewerkers en voor administratief/commerciële medewerkers(zie bijlage 16 en 17). Wat is het doel van een beoordelingsgesprek? Het doel van het gesprek is dat je als medewerker weet hoe je volgens je leidinggevende functioneert binnen Bloominess. Na het gesprek worden er samen afspraken gemaakt over eventuele veranderingen / verbeteringen, waar samen naartoe gewerkt wordt. Je beoordeling bepaalt je individuele salarisverhoging voor het komende jaar. Wanneer heb je een beoordelingsgesprek? De beoordelingsgesprekken vinden plaats in november of december. Je leidinggevende zal je ruim van tevoren laten weten wanneer je ingepland staat voor een gesprek. 17

18 2. Overige regelingen 2.1. Kleding/werkbenodigdheden De directie beslist welke medewerkers een bodywarmer, (fleece)jas, schort, lockerkast sleutel, schaar, veiligheidsschoenen of klokkaart nodig hebben. De medewerkers die deze kleding of werkbenodigdheden ontvangen tekenen hiervoor een kledingovereenkomst(bijlage 7). De medewerker behoort de kledingsstukken, indien ontvangen, netjes te behandelen en regelmatig te verzorgen (wassen). Bij het einde van de arbeidsovereenkomst moeten de ter beschikking gestelde werkkleding c.q. gereedschappen in goede staat aan de werkgever geretourneerd worden. Indien aan dit verzoek niet voldaan wordt zullen de kosten bij het opmaken van salariseindafrekening in mindering gebracht worden. Als medewerkers een contract voor (on)bepaalde tijd bij Bloominess B.V. hebben, krijgen ze ook één of meer Bloominess T-shirts en/of poloshirts. Deze poloshirts en T-shirts hoef je niet in te leveren als je uit dienst gaat Mobiele telefoon De directie beslist welke medewerkers een mobiele telefoon nodig hebben. De medewerkers die een telefoon ter beschikking krijgen moeten een gebruiksovereenkomst ondertekenen Laptop De directie beslist welke medewerkers een laptop nodig hebben. De medewerkers die een laptop ter beschikking krijgen moeten een gebruiksovereenkomst ondertekenen. 18

19 2.4. Ziekteverzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens Wet Verbetering Poortwachter samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte. Een deel van de verzuimbegeleiding is uitbesteed aan de bedrijfsarts. Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Op tijd ziek melden Meld je voor aanvang van de werktijd s ochtends telefonisch ziek bij Bloominess B.V., namelijk bij je directe leidinggevende: administratief echter uiterlijk om uur, telefoon /384 commercieel echter uiterlijk om uur, telefoon inkoop bloemen echter uiterlijk om uur, telefoon logistiek echter uiterlijk om uur, telefoon /319 productie echter uiterlijk om uur, telefoon /319 In geval van diens afwezigheid bij Personeelszaken telefoon /384(na 9.00). Wanneer je daar zelf niet toe in staat bent, laat je iemand anders bellen en bel je zelf als je weer daartoe in staat bent. Als je tijdens werktijd ziek wordt, meld je dit, voordat je naar huis gaat, bij je leidinggevende/ personeelszaken. Bij de ziekmelding verschaf je de volgende informatie: verpleegadres / telefoonnummer, als dat anders is dan het huisadres/telefoonnummer vermoedelijke duur van de ziekte of de ziekte verband houdt met zwangerschap of orgaandonatie Je bent niet verplicht informatie te verschaffen over aard en ernst van de ziekte Bereikbaarheid Je moet bereikbaar zijn voor contact met Bloominess B.V. en de bedrijfsarts. Gedurende de eerste twee weken moet je thuis te zijn tussen: uur & uur Het is nodig dat je zowel Bloominess B.V. als de bedrijfsarts in de gelegenheid stelt om je thuis of op het verpleegadres te bezoeken. Is er terwijl je thuis bent - iets bijzonders aan de hand (bijvoorbeeld de bel is defect of er is niemand thuis die de deur kan open doen), tref dan maatregelen waardoor Bloominess B.V. of de bedrijfsarts toch toegang tot de woning kunnen krijgen. Mocht je thuis niet aanwezig zijn (omdat je bijvoorbeeld een afspraak bij de dokter hebt) neem dan telefonisch contact op met Bloominess B.V. om dit te vermelden. De controle kan ook telefonisch worden uitgevoerd. Daarom moet je thuis of op het verpleegadres telefonisch bereikbaar zijn op het nummer dat je tijdens je ziekmelding hebt doorgegeven. 19

20 2.4.3 Informatieverstrekking Je moet informatie verstrekken over het verloop van de ziekte; op verzoek maar je mag ook spontaan contact opnemen. Je informeert Bloominess B.V. over wijzigingen in de verwachte ziekteduur. Tijdens het contact met de bedrijfsarts moet je informatie verstrekken over de aard en/of de oorzaken van de klachten, of er een huisarts is ingeschakeld en de medische behandeling. Ook word je gevraagd of er een verband is tussen ziekte en de werkomstandigheden. Tijdens het controlebezoek / spreekuur kan je gevraagd worden om een schriftelijke verklaring in te vullen Medisch onderzoek Je moet een medisch onderzoek om de arbeidsongeschiktheid te beoordelen, toestaan Begeleiding door de werkgever Bloominess B.V. (je leidinggevende) zal regelmatig contact met je opnemen en informeren naar je situatie. Tijdens dit gesprek zal ook de vorm van communicatie besproken worden met Bloominess B.V. (je leidinggevende) gedurende de ziekteperiode Controle en begeleiding door de Bedrijfsarts Bloominess B.V. heeft een bedrijfsarts die spreekuur houdt bij Bloominess B.V. Als je ziek bent kun je opgeroepen worden voor het spreekuur bij de bedrijfsarts. Je bent verplicht om op dit spreekuur te verschijnen, ook al ben je van plan de volgende dag weer aan het werk te gaan. Personeelszaken van Bloominess B.V. regelt de afspraken met de bedrijfsarts. Als je verhinderd bent (bijvoorbeeld omdat je bedlegerig bent of een afspraak hebt met een specialist), dan moet je dat direct zelf melden bij personeelszaken. Zij zorgen dat er een nieuwe afspraak gemaakt wordt. Let op: bij het niet verschijnen bij de bedrijfsarts terwijl je een afspraak hebt, zonder je afgemeld te hebben bij personeelszaken, zal de rekening ingehouden worden op jouw salaris Vakantie of verblijf in het buitenland Als je tijdens je vakantie ziek wordt, moet je dit zo spoedig mogelijk (dus telefonisch, telegrafisch, per fax of ) aan Bloominess B.V. doorgeven onder vermelding van je vakantieadres. Bij deze melding moet je direct een medische verklaring (tijdens de ziekte opgesteld door een arts) overleggen aan de bedrijfsarts (scannen of per fax). In deze medische verklaring moet de vermoedelijke duur, de aard en behandeling van de arbeidsongeschiktheid vermeld zijn. Op basis van deze verklaring adviseert de bedrijfsarts aan Bloominess B.V. over teruggave van jouw vakantiedagen. 20

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED

PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED INHOUDSOPGAVE versie datum 1. Voorwoord 4 maart 2012 2. Organisatie 2.1 Missie en visie 8 maart 2012 2.2 Organisatiestructuur 12 maart 2013 2.3 Personele structuur

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen

CAO 2010-2011. Referentie. Contact direct. lefoon. Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen CAO 2010-2011 Referentie Contact direct lefoon Van Dijk Educatie bv Dieselstraat 1 8263 AE Kampen Postbus 23 8260 AA Kampen Telefoon 038 339 57 39 Fax 038 339 58 31 www.vandijk.nl Bank 156515458 KvK 05010273

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland Versie: 1.1, Mar13 na input stakeholder bijeenkomst 4 maart 2013 Naast de Nederlandse relevante

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR CAO-nummer: 3356 CAO VOOR 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Werkingssfeer 5 Artikel 2 Begripsbepalingen 5 Artikel 3 Dispensatie 6 Artikel 4 Duur, verlenging en beëindiging

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie