Huishoudelijk Reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement

2 Inhoud: Inleiding Arbeidsvoorwaarden CAO Arbeidscontracten Pensioen Verzekeringen Pensioen De zorgverzekeringswet Sociale verzekeringspremies en loonheffing Collectieve ziektekostenverzekering Ziektewetverzekering WIA-hiaatverzekering Ongevallenverzekering WEGAM verzekering Korting particuliere verzekeringen Verjaardagsvergoeding Smoelenboek Arbeidstijden Algemeen Pauzes Werking klokapparaat overwerken op de productie afdeling Uitleg maandelijkse medewerkerkaart Overwerk Spaarloon Reiskosten Reiskostenreglement Bloominess B.V. 1 januari Reiskostendeclaratie Declaraties Lease autoregeling Vakantiedagenregeling Aantal vakantiedagen Vakantieopname i.v.m. feestdagen Opname TVT TVT sparen Verrekening TVT Aanvraag vakantie Functionerings- en beoordelingsgesprekken Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprekken Overige regelingen Kleding/werkbenodigdheden Mobiele telefoon Laptop Ziekteverzuimprotocol Op tijd ziek melden Bereikbaarheid Informatieverstrekking Medisch onderzoek

3 2.4.5 Begeleiding door de werkgever Controle en begeleiding door de Bedrijfsarts Vakantie of verblijf in het buitenland Meewerken aan genezing en herstel Passende arbeid Deskundigenoordeel Probleemanalyse Plan van aanpak Re-integratieverslag en WIA-aanvraag Frequent verzuim Verplichting naleving reglement Overleg tussen Bloominess B.V. en de bedrijfsarts Arbeidsomstandigheden Calamiteiten Bedrijfsveiligheidteam Dokter & tandarts post Bloominess B.V.: Protocol internet- en gebruik Telefoonregels (hoe beantwoord ik een telefoongesprek) Meeneemregeling bloemen en planten De ondernemingsraad Huisregels Algemeen Algemene gedragsregel heel Bloominess B.V Seksuele intimidatie, agressie en geweld Privé mobiel telefoongebruik Bezoekers Rookbeleid regels Afsluiten van het bedrijf, kantoor en kasten Parkeerbeleid Alcohol en drugs Kantoorbenodigdheden Postverwerking Beamer Visitekaartjes Adressen medewerkers Huisregels Kantoor Algemene gedragsregels kantoor Schoonhouden kantoor Gebruik computer Gebruik keuken en servies Gebruik vergaderruimtes Huisstijl brieven/ /fax Personeelszaken Huisregels productie: Algemene gedragsregels Gedragsregels voor medewerkers van de koelcel Werktijden productie Schoonhouden werkplek Schoenen

4 Schoenen productie Schoenen voor magazijn/koelcelmedewerkers Afvalverwerking Gebruik kantine Gebruik lockers Bedrijfsradio Vragen personeelszaken Niet eten en drinken op de werkplek Geen gebruik van mobiele telefoon/eigen radio/ ipod/of ander digitaal medium Buddysysteem Bijlage 1. Cao voor de groothandel in bloemen en planten Bijlage 2. Pensioenreglement Bijlage 3. Spaarloonreglement Bijlage 4. Reiskosten declaratieformulier Bijlage 6. Vakantiekaart Bijlage 7. Kledingovereenkomst Bijlage 8. Reglement ondernemingsraad Bloominess B.V Bijlage 9. Declaratieformulier Bijlage 10. Protocol beleidsplan seksuele intimidatie, agressie en geweld Bijlage 11. Aanschaf veiligheidsschoenen Bijlage 12. Voorbeeld Standaard Brief, Bijlage 13. Voorbeeld Standaard Fax Bijlage 14. Voorbeeld handtekening Bijlage 15. Functioneringsformulier Bijlage 16. Beoordelingsformulier productie Bijlage 17. Beoordelingsformulier Bijlage 18. Regeling disciplinaire maatregelen

5 Inleiding Alle medewerkers worden geacht van deze voorschriften en maatregelen op de hoogte te zijn, conform deze inhoud te handelen en de gevolgen van overtreding van de voorschriften te kennen. Het huishoudelijk reglement is een overzicht van dagelijks voorkomende en gangbare zaken. Het huishoudelijk reglement wordt aan iedere medewerker beschikbaar gesteld. 1. Arbeidsvoorwaarden 1.1. CAO De CAO voor de groothandel in bloemen en planten is van toepassing voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst met Bloominess B.V., voor zover de werknemer een functie vervult zoals opgenomen in het functieraster van de CAO voor de groothandel in bloemen en planten (Bijlage 1). Deze medewerkers moeten een contract hebben voor langer dan een half jaar en geen stagiaire of vakantiekracht zijn Arbeidscontracten Iedere medewerker van Bloominess B.V. heeft een arbeidscontract. Daarin staat vermeld: De contractpartijen Duur en functie van de overeenkomst Opzegtermijn Werktijden Salaris en vakantietoeslag Pensioen Reiskostenvergoeding Vakantiedagen Ziekte Verbod nevenwerkzaamheden Eigendommen werkgever Het arbeidscontract eindigt van rechtswege zonder dat daarvoor opzegging of enig andere handeling van Bloominess B.V. of de werknemer is vereist. De medewerker verricht de werkzaamheden gewoonlijk in Kudelstaart. De medewerker levert voor het opstellen van het arbeidscontract een kopie van zijn identiteitsbewijs en vult het Bloominess indiensttredingformulier in. 4

6 1.3. Pensioen Verzekeringen Pensioen Indien werknemer 20 jaar of ouder is, komt deze in aanmerking voor deelname aan de door werkgever voor haar werknemers getroffen collectieve pensioenregeling. Een deel van de premie komt voor rekening van de werknemer. De voorwaarden van de pensioenregeling worden door partijen in een aparte overeenkomst vastgelegd. Werknemer verklaart zich bekend met het pensioenreglement van werkgever, dat werknemer bij het sluiten van deze overeenkomst ter hand wordt gesteld. Werkgever behoudt zich het recht voor de regeling van de CAO toe te passen. Indien werknemer niet wenst deel te nemen aan pensioenregeling moet er jaarlijks een afstandsverklaring getekend worden. De pensioenregeling is vanaf 1 januari 2006 vernieuwd en wijkt ten positieve voor de werknemers af van de CAO. De eigen bijdrage van de werknemers wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld in overleg tussen directie en Ondernemingsraad. (2011: 3,5%) Bijdrage werkgever is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer en bedraagt tussen de 2,6 en 17,5%. Dit ligt vast in een wettelijke staffel De zorgverzekeringswet Bij iedere werknemer wordt volgens wettelijke eisen zorgverzekeringswet premie ingehouden en vergoed door de werkgever Sociale verzekeringspremies en loonheffing Bij alle medewerkers worden sociale verzekeringspremies en loonheffing ingehouden volgens wettelijke eisen Collectieve ziektekostenverzekering Bloominess B.V. heeft met Agis zorgverzekeringen en Zorg en Zekerheid collectieve ziektekostenverzekeringen afgesloten. Dit betekent dat alle medewerkers van Bloominess B.V. 4 tot 10% korting krijgen op hun nominale ziektekostenpremie bij deze twee ziektekostenverzekeraars Ziektewetverzekering Volgens CAO zouden zieke medewerkers bij ziekte het 1 e ziektejaar slecht 90% van het laatstverdiende loon uitbetaald krijgen. Met uitzondering van de wachtdagenregeling (zie ziekteprotocol) betaalt Bloominess B.V. bij ziekte 100% van het bruto maandsalaris door gedurende de eerste 52 weken en 90% van het bruto maandsalaris voor de daarop volgende maximale 52 weken. Hiervoor heeft Bloominess B.V. een ziekteverzuimverzekering afgesloten. Werknemers dragen 1% van hun bruto maandsalaris bij aan de premie ziektekostenverzuim. De bijdrage van 1% wordt maandelijks automatisch op het salaris ingehouden. Indien de 1% niet wordt ingehouden op het bruto maandsalaris gelden de 5

7 algemene wettelijke regels. Bloominess B.V. houdt zich het recht voor deze regeling te wijzigen. De regeling is boven CAO WIA-hiaatverzekering Bloominess B.V. heeft een speciale verzekering afgesloten voor alle medewerkers. Medewerkers die meer dan twee jaar ziek zijn krijgen bij blijvende arbeidsongeschiktheid 70% van hun laatstverdiende loon doorbetaald Ongevallenverzekering Bloominess B.V. heeft een speciale verzekering afgesloten voor alle medewerkers. Medewerkers die door een ongeval blijvend arbeidsongeschikt worden, krijgen twee maal hun jaarsalaris uitgekeerd. Aan nabestaanden van medewerkers die overlijden ten gevolgen van een ongeval wordt één maal het jaarsalaris uitgekeerd WEGAM verzekering Bloominess B.V. heeft een WEGAM verzekering. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die medewerkers lijden terwijl zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden een motorrijtuig besturen Korting particuliere verzekeringen Medewerkers van Bloominess B.V. krijgen korting op al hun particuliere verzekeringen die ze afsluiten bij Centraal beheer Verjaardagvergoeding Alle medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn, ontvangen een verjaardagvergoeding van 50,= netto op fulltime basis Smoelenboek Vervallen 1.4. Arbeidstijden Algemeen Bloominess B.V. stelt, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en het gestelde in de CAO, de werk- en rusttijden vast. Conform CAO bedraagt de normale arbeidstijd voor een fulltime medewerker gemiddeld 40 uren per week. De normale werkweek loopt van maandag tot en met vrijdag. De arbeidstijd wordt verdeeld over maximaal 5 werkdagen. De arbeidstijd per werkdag bedraagt minimaal 3 uur. De arbeidstijden van medewerkers variëren bij Bloominess B.V. Het werkrooster is vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomsten. Werkgever en werknemer komen samen overeen of de uren die iemand werkt worden vastgelegd d.m.v. klokregistratie. Alle werknemers moeten zich strikt houden aan de afspraken over begin- en eindtijden. 6

8 1.4.2 Pauzes Koffie/thee en lunchpauzes zullen per afdeling worden geregeld en worden gehouden in de daarvoor aangewezen ruimtes Voor de productieafhankelijke afdelingen begint de pauze met het stoppen van de werkzaamheden (9:00 uur c.q. 11:15 c.q. 13:30) en eindigt met het begin van de werkzaamheden (9:15 uur c.q. 11:30 uur c.q. 14:00 uur). Om aan te geven dat het tijd wordt om terug te keren naar je werkplaats zijn er extra beltonen ingesteld te weten om: 9:13 uur c.q. 11:28 uur c.q. 13:58 uur. De logistieke medewerkers volgen in principe de pauzes van de productieafhankelijke afdelingen, maar wijken hiervan af als het werk dat vereist. Dit zal meestal aangegeven worden door de productieleiding. De overige afdelingen worden geacht minimaal dertig minuten pauze te nemen tussen en uur. Zij moeten buiten hun kantoor, bij voorkeur in de kantine of buiten hun lunchpauze houden. Als je de werkplek verlaat sluit dan je kantoor en/of computer af Werking klokapparaat 1. Hoe moet ik inklokken? Badge voor het apparaat halen, dan hoor je een piep, je ziet je naam en dank je wel op het beeld verschijnen. 2. Hoe moet ik uitklokken? Badge voor het apparaat halen, dan hoor je een piep, je ziet je naam en dank je wel op het beeld verschijnen. 3. Hoe kan ik mijn vakantiesaldo / tvt-uren opvragen? De oranje knop:? indrukken, je badge voor het apparaat halen. Met de pijltjes: => >= kun je naar tvt-uren of vakantiesaldo gaan. 4. Hoe klok ik in / uit om een bepaalde reden? De gele knop indrukken dan kun je d.m.v. van de code (zie codetabel) een reden opgeven, bijvoorbeeld: 1 = doktersbezoek, dan toets je nadat je de gele knop hebt ingedrukt 1 in overwerken op de productie afdeling Bloominess B.V. wil een goede kwaliteit en de juiste aantallen leveren aan zijn klanten. Hierdoor moet er soms worden overgewerkt in de productie afdeling. In je arbeidsovereenkomst en in de CAO staat dat je pas mag stoppen met je werk als je leidinggevende dit aangeeft. De leidinggevende in de productie zal er naar streven voor uur aan te geven of er langer gewerkt moet worden dan uur. Als er minder dan een uur overgewerkt moet worden, wordt er geen pauze gehouden. Anders is er vijftien minuten pauze om uur. Als je niet over kunt werken, dan meld je dit s ochtends bij binnenkomst direct aan je leidinggevende. 7

9 1.4.5 Uitleg maandelijkse medewerkerkaart Bovenaan je maandkaart of glijkaart staan je naam, adresgegevens, personeelsnummer, afdeling, klokkaartnummer en je weekprogramma. Kolommen op maandkaart en (UB) glijkaart Normtijd : Het aantal uren dat je per dag moet werken, volgens je contract. Boekingen : De tijden dat je in- en uitgeklokt hebt. Reële prestatie : Gewerkte uren binnen de normtijd. Pauze : Hoeveel pauze je op een dag hebt gehad. In de laatste kolom staan pauzes in mindering gebracht waar doorgewerkt is. Aanwezig : Hoe lang je aanwezig was, van inkloktijd tot uitkloktijd. Saldo / Betaalde prestatie : Totaal aantal uren dat je gewerkt hebt op een dag. Afwezig : Uren afwezig i.v.m. vakantie, ziekte, doktersbezoek, opname overuren, Bloominess minuren, etc. Speciaal voor productie en logistiek en oproepkrachten productie TV+ : Over het aantal uur extra dat je meer dan 40 uur per week werkt krijg je 30% uren erbij. DB10 : Over het aantal uur extra dat je meer dan 10 uur per dag werkt krijg je 30% uren erbij. ZAT : Voor het werken op zaterdag krijg je 30% extra en als dit een 6 e werkdag achtereenvolgend is krijg je 50% extra. ZON + feest : Voor het werken op een zondag krijg je 100% extra. Er zijn speciale afspraken binnen Bloominess voor het werken op feestdagen. Speciaal voor commercieel en administratief en oproepkrachten productie +/- : Aantal uren en minuten dat je meer of minder gewerkt hebt die dag dan de normtijd. Cumulatief : Aantal minuren of overuren doorlopend van vorige maand(en). Toeslagen worden omgezet in uren en opgespaard. Omschrijvingen afkortingen: ARB Arbeid op therapeutische basis BIV Bijzonder verlof conform CAO wetgeving CUR Cursus FST Feestdag ONB Onbetaald verlof OR Ondernemingsraad RZA Reizen tijdens werktijd VAC Collectieve vakantiedag VAK Vakantie Z1W 1 wachtdag ziek Z2W 2 wachtdagen ziek Z31 Langdurig ziek (langer dan 30 dagen) 8

10 ZK Ziek ZV Zorgverlof ZVA Wachtdag(en) ruilen met vakantiedagen ZWV Zwangerschapsverlof Speciaal voor productie: DOK Doktersbezoek TM- TVT uren min, opgenomen door medewerker TL- TVT uren min, vanwege te laat komen TB- TVT uren min, door Bloominess B.V. ZTM Wachtdag(en) ruilen met overuren Speciaal voor administratief/ commercieel: AAN Aanwezig zonder in- en uitklokken TVG TVT uren min, voor commercieel/ administratief medewerker THW Thuiswerkuren Speciaal voor oproepkrachten: UBV Oproepkracht geeft aan dat hij/zij op deze dagen niet kan werken Onderaan je maandkaart of (UB)glijkaart staan 3 tabellen: Totaal afwezig Het totaal aantal uren afwezig staat in de eerste rij, de volgende rij(en) zijn een opsplitsing van redenen en aantal uren van afwezigheid, zoals een doktersbezoek of vakantie. Tijd voor tijd uren alleen bij productie en logistiek TV+ en TB- van de afgelopen maand. Vervolgens wordt er uitgerekend hoeveel uren er bijgekomen zijn of te weinig gewerkt zijn en dit wordt verrekend met het totaal per half jaar. Een half jaar loopt van januari tot en met juni en van juli tot en met december. Vakantie niet van toepassing voor oproepkrachten Vakantie-uren van dit jaar opgeteld met eventuele vakantie-uren van vorig jaar. Daaronder staan de uren die al opgenomen zijn en de uren die gepland staan voor de rest van het jaar vermeld. Onderaan vind je het aantal uren dat je nog kan opnemen voor de rest van het jaar. Let op: kijk altijd naar je vakantie-uren in plaats van je vakantiedagen. Wanneer je een verschillend aantal uren op verschillende dagen werkt, kan het aantal vakantiedagen niet altijd overeenkomen Overwerk De regeling voor overwerk staat in artikel 15 van de CAO voor de groothandel in bloemen en planten. Voor medewerkers die niet onder deze CAO vallen is dit geregeld in hun individuele arbeidsovereenkomst. 9

11 1.6. Spaarloon Is vervallen per Reiskosten De vergoeding voor reiskosten is niet vastgelegd in de CAO. Het is een bedrijfsafhankelijke regeling. Vanaf 1 januari 2005 heeft Bloominess B.V. een eigen reiskostenreglement. Dit reglement is goedgekeurd door de Ondernemingsraad. Het reglement kan jaarlijks herzien worden. 10

12 1.7.1 Reiskostenreglement Bloominess B.V. 1 januari De vergoeding van de reiskosten is niet geregeld in de CAO. Dit reglement is door Bloominess B.V. vrijwillig opgesteld boven CAO. 2. Bloominess B.V. vergoedt reiskosten aan alle medewerkers die meer dan tien(10) kilometer van Bloominess B.V. wonen en met eigen vervoer reizen. 3. De reiskosten worden vergoed onafhankelijk van het vervoermiddel. Dus voor het reizen per auto, fiets en/of openbaar vervoer. 4. Voor het bepalen van de kilometerafstand wordt de ANWB-routeplanner aangehouden. 5. Voor het bepalen van de kilometerafstand wordt de kortste route genomen. 6. De vergoeding per kilometer bedraagt 0,15 onbelast. 7. Voor de vergoeding geldt een maximum van 130, = per maand (dit is in reisafstand ongeveer 20 kilometer bij vijf dagen werken per week). 8. De vergoeding wordt maandelijks achteraf betaald. De vergoeding wordt per maand berekend door de berekende kilometerafstand te vermenigvuldigen met twee maal 0,15 maal het aantal gewerkte dagen in de afgelopen maand. 9. Tijdens vakanties, ziektes, onbetaald verlof en dagen dat er een volledige dag TVT opgenomen wordt, worden er geen reiskosten vergoed. 10. Voor iedere werkdag die bovenop de gewone werktijd wordt gewerkt zijn extra reiskosten verschuldigd. 11. Als een medewerker verder weg van Bloominess B.V. verhuist worden de extra kilometers die hij/zij moet rijden niet vergoed. Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd krijgen wel een vergoeding voor de extra kilometers. 12. Medewerkers die op één huisadres wonen, ontvangen slechts één maal reiskosten per huisadres. Medewerkers met een contact voor onbepaalde tijd onbepaalde tijd ontvangen gewoon twee maal reiskosten. 13. Deze reiskostenregeling geldt niet voor medewerkers die een auto van de zaak rijden. 14. Als de economische omstandigheden veranderen houdt Bloominess B.V. zich het recht voor, deze regeling aan te passen 15. Deze regeling is één jaar geldig en wordt stilzwijgend voor een jaar verlengd. 16. Opzegging moet één maand voor de afloop hiervan worden opgezegd. 17. Met dit reglement vervallen alle individuele afspraken. 18. Bloominess B.V. heeft een Wegamverzekering voor de medewerkers. 19. Als er bij een nieuwe CAO een regeling komt voor reiskosten, wordt deze Bloominess B.V. regeling aangepast.. 11

13 1.7.2 Reiskostendeclaratie Als een medewerker reiskosten maakt vanwege zakelijke reizen kan hij dit declareren met het declaratieformulier kilometervergoeding eigen auto(bijlage 4). Dit formulier moet ingevuld worden en ondertekend door de direct leidinggevende. Eventuele originele vervoersbewijzen/parkeerbonnetjes moeten aan dit formulier worden vastgehecht. Hierna kan dit formulier worden ingediend bij de boekhouding. Dit alles moet gebeuren in dezelfde maand dat de kosten gemaakt zijn Declaraties Als een medewerker zakelijke kosten maakt, bijvoorbeeld voor het uit eten nemen van een klant of een overnachting in het hotel, kunnen de kosten als volgt gedeclareerd worden. In eerste instantie worden deze kosten zoveel mogelijk rechtstreeks door Bloominess B.V. betaald door middel van een factuur of betaling met de creditkaart. Als dit niet mogelijk is worden de gemaakte kosten achteraf gedeclareerd. Op de factuur of nota moet duidelijk de naam, adres en BTW nummer van het bedrijf staan. Declareren kan door middel van het declaratieformulier (bijlage 9). Dit formulier moet volledig worden ingevuld en de originele kassabonnen/facturen moeten aan dit formulier worden gehecht. De formulieren moeten vervolgens worden ingeleverd bij de boekhouding in dezelfde maand dat de kosten gemaakt zijn. De boekhouding zorgt dat de declaraties afgehandeld worden. Let op er kunnen alleen middenklasse hotels geboekt worden en geen luxe hotels noch luxe auto s gehuurd worden. Bovendien moet toestemming worden gevraagd aan de leidinggevende voor het boeken of huren hiervan Lease autoregeling De leaseautoregeling is van toepassing op de medewerkers van Bloominess B.V., waarmee schriftelijk is overeengekomen dat zij voor de uitoefening van de functie een auto ter beschikking gesteld krijgen. De voorwaarden zijn opgenomen in de autoregeling en de categorie indeling. 12

14 1.10. Vakantiedagenregeling Het recht op vakantie is vastgelegd in artikel 17, 18 en 19 van de CAO voor de groothandel in bloemen en planten (bijlage 1) Aantal vakantiedagen In onderstaande tabel staat aangegeven op hoeveel vakantiedagen je recht hebt op jaarbasis, volgens het CAO (artikel 17 & 18). Bijvoorbeeld: als je onder de 50 jaar bent en je werkt 5 dagen per week (40 uur), dan heb je recht op 24 vakantiedagen. AANTAL WERKDAGEN PER WEEK: LEEFTIJD: tot 50 jaar oud 50 jaar of ouder 55 jaar of ouder 60 jaar of ouder 63 jaar of ouder AANTAL VAKANTIE-UREN:MINUTEN :36 115:12 76:48 38: :24 124:48 83:12 41: :12 134:24 89:36 44: :48 153:36 102:24 51:12 14

15 Vakantieopname i.v.m. feestdagen Er kunnen er geen vakantiedagen worden toegekend gedurende de volgende perioden: => => => => Valentijnsdag => => => => Pasen => => => => Moederdag Nederland => => => => Moederdag Duitsland => => => => Noorse feestdag => => => => Noorse Vaderdag => => => => Halloween => => => => Kerst & Nieuwjaar Ieder jaar wordt er in november/december een memo gemaakt met daarin de exacte data voor het toekomstige jaar Opname TVT Het is mogelijk overwerk op te nemen in vrije tijd. Dit zijn de zogenaamde Tijd Voor Tijd uren. Deze opname moet vooraf worden aangevraagd en er is toestemming van de productieleiding voor nodig. De procedure is: 1. Een medewerker vult een TVT-aanvraag in. 2. De productieleiding geeft wel of geen akkoord. 3. De aanvraag wordt door personeelszaken ingevoerd in het tijdregistratiesysteem. 4. Bij meer dan 8 minuren wordt er alleen toestemming gegeven wanneer de medewerker i.p.v. een TVT-aanvraag een vakantieaanvraag doet. Ook wanneer een medewerker voldoende TVT-uren heeft kan Bloominess de aanvragen afwijzen vanwege het bedrijfsbelang TVT sparen In overleg met de OR geldt voor 2010 voor Bloominess B.V. een regeling die afwijkt van de CAO. De TVT-uren die niet zijn opgenomen worden niet elk kwartaal, maar slechts eenmaal per jaar aan alle medewerkers betaald. Dit tvt-uren worden meegenomen met het salaris van december en uitbetaald in de tweede week van januari in het daaropvolgende jaar Verrekening TVT Als een medewerker zijn overuren wil opnemen, tekent hij met de aanvraag er ook voor, dat als er minuren overblijven per 31 december, deze minuren verrekend mogen worden met het salaris. 15

16 Aanvraag vakantie Wat moet je doen bij het aanvragen van vakantie? 1. De vakantie aanvraag voor december 2012 tot april 2013 moet ingediend worden voor 31 oktober De vakantie aanvraag voor mei 2013 tot en met november 2014 moet uiterlijk 28 februari 2013 worden aangevraagd. 3. Een vakantie van meer dan drie weken, kan alleen in overleg met de leidinggevende en als het bedrijfsbelang dit toelaat. Maximaal 6 weken en maximaal één keer in de twee jaar. 4. De aanvraagformulieren voor vakantie kun je vinden naast het klokapparaat. 5. Per vakantie moet je een vakantiekaart invullen en deze bij je leidinggevende inleveren. 6. Collega s met geplande vakantiedagen krijgen voorrang. 7. Je zult een schriftelijke bevestiging ontvangen van je leidinggevende. 8. Zo mogelijk al je vakantie opnemen voor het einde van het jaar, dat is voor jou en Bloominess B.V. een gezonde zaak 9. Boek je vakantie niet voordat je toestemming hebt! Let op! Elke afdeling binnen Bloominess B.V. heeft bepaalde periodes dat het heel druk is. De leidinggevende kan besluiten om voor die perioden geen vakantie toe te staan. Bij een fulltime dienstverband heeft een werknemer wettelijk recht op 160 vakantie-uren per jaar. Een parttimer krijgt vakantie-uren naar rato. Voor de wettelijke uren die in 2012 toegewezen worden, gaat er een ander verjaringstermijn gelden. De wettelijke vakantie-uren voor het jaar 2012 die de werknemer niet opneemt in 2012, kunnen uiterlijk 6 maanden meegenomen worden. Zijn deze uren dan niet opgenomen, dan komen deze te vervallen, op 1 juli gaat de teller van dit potje op 0. Let op: de uren moet letterlijk zijn opgenomen binnen deze periode, niet in deze periode ingepland zijn voor een latere periode. De CAO Groothandel in Bloemen en Planten schrijft voor dat een werknemer bovenwettelijk recht heeft op 32 extra vakantie-uren per jaar. Een parttimer krijgt bovenwettelijke vakantieuren naar rato. De bovenwettelijke vakantie-uren mogen wel 5 jaar meegenomen worden. Dit geldt ook voor de extra vakantie-uren naar leeftijd en voor eventuele vakantie-uren opgebouwd vanwege het werken op een feestdag. Rekenvoorbeeld per 1 januari 2012: Soort vakantie-uren: Verjaringstermijn: Opnemen tot en met: Restant vakantie-uren jaar 31 december 2016 Wettelijke vakantie-uren maanden 30 juni 2013 Bovenwettelijke vakantie-uren 5 jaar 31 december Extra vakantie-uren 2012 i.v.m. leeftijd of werken op een feestdag 5 jaar 31 december 2017 Bij het indienen van een vakantieaanvraag, worden als eerste de vakantie-uren opgemaakt die als eerste verjaren. De vakantie-uren worden berekend per kalenderjaar, een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De stand van de vakantie-uren kan je zelf goed bijhouden op je maandelijkse kaart. Let op: Als je familie wilt bezoeken in het buitenland, moet je zelf in de gaten houden of je genoeg uren hebt staan. Collectieve vakantiedagen, wachtdagen en vakantie-uren uitbetalen kunnen alleen van de bovenwettelijke vakantie-uren genomen worden. 16

17 1.11. Functionerings- en beoordelingsgesprekken Functioneringsgesprekken 1x per jaar worden er functioneringsgesprekken gevoerd. De gesprekken worden alleen met medewerkers gehouden die langer dan 6 maanden in dienst zijn bij Bloominess. Wie voert het functioneringsgesprek? Het functioneringsgesprek is met je direct leidinggevende. Bij het gesprek zijn aanwezig je direct leidinggevende, jijzelf en mogelijk iemand van personeelszaken. Wat is een functioneringsgesprek? Een functioneringsgesprek is een tweezijdig gesprek. Dat betekent dat niet alleen de leidinggevende mag vertellen wat hij/zij van jouw functioneren vindt, maar dat ook jij mag vertellen wat jij van jouw functioneren vindt, maar ook wat je vindt van het bedrijf, je functie en/of je collega s. Er wordt bij Bloominess B.V. gebruik gemaakt van een functioneringsformulier(zie bijlage 15). Twee weken voor aanvang van het gesprek zal je gevraagd worden dit formulier in te vullen. Het is niet de bedoeling dat je jezelf beoordeelt, maar dat je nadenkt over hoe je functioneert. Wat is het doel van een functioneringsgesprek? Het doel van het functioneringsgesprek is jouw functioneren te bespreken en eventuele problemen op te lossen die daarmee verband houden. Wanneer heb je een functioneringsgesprek? De functioneringsgesprekken vinden plaats halverwege het jaar in de maanden juni of juli Beoordelingsgesprekken 1x per jaar worden er beoordelingsgesprekken (conform CAO) gevoerd. De gesprekken worden alleen met medewerkers gehouden die langer dan 6 maanden in dienst zijn bij Bloominess. Wie voert het beoordelingsgesprek? Het beoordelingsgesprek is met je leidinggevende. Bij het gesprek zijn alleen de leidinggevende en jijzelf aanwezig en mogelijk iemand van personeelszaken. Wat is een beoordelingsgesprek? In het gesprek wordt je beoordeeld door je leidinggevende op verschillende onderdelen. Er is een apart beoordelingsformulier voor productiemedewerkers en voor administratief/commerciële medewerkers(zie bijlage 16 en 17). Wat is het doel van een beoordelingsgesprek? Het doel van het gesprek is dat je als medewerker weet hoe je volgens je leidinggevende functioneert binnen Bloominess. Na het gesprek worden er samen afspraken gemaakt over eventuele veranderingen / verbeteringen, waar samen naartoe gewerkt wordt. Je beoordeling bepaalt je individuele salarisverhoging voor het komende jaar. Wanneer heb je een beoordelingsgesprek? De beoordelingsgesprekken vinden plaats in november of december. Je leidinggevende zal je ruim van tevoren laten weten wanneer je ingepland staat voor een gesprek. 17

18 2. Overige regelingen 2.1. Kleding/werkbenodigdheden De directie beslist welke medewerkers een bodywarmer, (fleece)jas, schort, lockerkast sleutel, schaar, veiligheidsschoenen of klokkaart nodig hebben. De medewerkers die deze kleding of werkbenodigdheden ontvangen tekenen hiervoor een kledingovereenkomst(bijlage 7). De medewerker behoort de kledingsstukken, indien ontvangen, netjes te behandelen en regelmatig te verzorgen (wassen). Bij het einde van de arbeidsovereenkomst moeten de ter beschikking gestelde werkkleding c.q. gereedschappen in goede staat aan de werkgever geretourneerd worden. Indien aan dit verzoek niet voldaan wordt zullen de kosten bij het opmaken van salariseindafrekening in mindering gebracht worden. Als medewerkers een contract voor (on)bepaalde tijd bij Bloominess B.V. hebben, krijgen ze ook één of meer Bloominess T-shirts en/of poloshirts. Deze poloshirts en T-shirts hoef je niet in te leveren als je uit dienst gaat Mobiele telefoon De directie beslist welke medewerkers een mobiele telefoon nodig hebben. De medewerkers die een telefoon ter beschikking krijgen moeten een gebruiksovereenkomst ondertekenen Laptop De directie beslist welke medewerkers een laptop nodig hebben. De medewerkers die een laptop ter beschikking krijgen moeten een gebruiksovereenkomst ondertekenen. 18

19 2.4. Ziekteverzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens Wet Verbetering Poortwachter samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte. Een deel van de verzuimbegeleiding is uitbesteed aan de bedrijfsarts. Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Op tijd ziek melden Meld je voor aanvang van de werktijd s ochtends telefonisch ziek bij Bloominess B.V., namelijk bij je directe leidinggevende: administratief echter uiterlijk om uur, telefoon /384 commercieel echter uiterlijk om uur, telefoon inkoop bloemen echter uiterlijk om uur, telefoon logistiek echter uiterlijk om uur, telefoon /319 productie echter uiterlijk om uur, telefoon /319 In geval van diens afwezigheid bij Personeelszaken telefoon /384(na 9.00). Wanneer je daar zelf niet toe in staat bent, laat je iemand anders bellen en bel je zelf als je weer daartoe in staat bent. Als je tijdens werktijd ziek wordt, meld je dit, voordat je naar huis gaat, bij je leidinggevende/ personeelszaken. Bij de ziekmelding verschaf je de volgende informatie: verpleegadres / telefoonnummer, als dat anders is dan het huisadres/telefoonnummer vermoedelijke duur van de ziekte of de ziekte verband houdt met zwangerschap of orgaandonatie Je bent niet verplicht informatie te verschaffen over aard en ernst van de ziekte Bereikbaarheid Je moet bereikbaar zijn voor contact met Bloominess B.V. en de bedrijfsarts. Gedurende de eerste twee weken moet je thuis te zijn tussen: uur & uur Het is nodig dat je zowel Bloominess B.V. als de bedrijfsarts in de gelegenheid stelt om je thuis of op het verpleegadres te bezoeken. Is er terwijl je thuis bent - iets bijzonders aan de hand (bijvoorbeeld de bel is defect of er is niemand thuis die de deur kan open doen), tref dan maatregelen waardoor Bloominess B.V. of de bedrijfsarts toch toegang tot de woning kunnen krijgen. Mocht je thuis niet aanwezig zijn (omdat je bijvoorbeeld een afspraak bij de dokter hebt) neem dan telefonisch contact op met Bloominess B.V. om dit te vermelden. De controle kan ook telefonisch worden uitgevoerd. Daarom moet je thuis of op het verpleegadres telefonisch bereikbaar zijn op het nummer dat je tijdens je ziekmelding hebt doorgegeven. 19

20 2.4.3 Informatieverstrekking Je moet informatie verstrekken over het verloop van de ziekte; op verzoek maar je mag ook spontaan contact opnemen. Je informeert Bloominess B.V. over wijzigingen in de verwachte ziekteduur. Tijdens het contact met de bedrijfsarts moet je informatie verstrekken over de aard en/of de oorzaken van de klachten, of er een huisarts is ingeschakeld en de medische behandeling. Ook word je gevraagd of er een verband is tussen ziekte en de werkomstandigheden. Tijdens het controlebezoek / spreekuur kan je gevraagd worden om een schriftelijke verklaring in te vullen Medisch onderzoek Je moet een medisch onderzoek om de arbeidsongeschiktheid te beoordelen, toestaan Begeleiding door de werkgever Bloominess B.V. (je leidinggevende) zal regelmatig contact met je opnemen en informeren naar je situatie. Tijdens dit gesprek zal ook de vorm van communicatie besproken worden met Bloominess B.V. (je leidinggevende) gedurende de ziekteperiode Controle en begeleiding door de Bedrijfsarts Bloominess B.V. heeft een bedrijfsarts die spreekuur houdt bij Bloominess B.V. Als je ziek bent kun je opgeroepen worden voor het spreekuur bij de bedrijfsarts. Je bent verplicht om op dit spreekuur te verschijnen, ook al ben je van plan de volgende dag weer aan het werk te gaan. Personeelszaken van Bloominess B.V. regelt de afspraken met de bedrijfsarts. Als je verhinderd bent (bijvoorbeeld omdat je bedlegerig bent of een afspraak hebt met een specialist), dan moet je dat direct zelf melden bij personeelszaken. Zij zorgen dat er een nieuwe afspraak gemaakt wordt. Let op: bij het niet verschijnen bij de bedrijfsarts terwijl je een afspraak hebt, zonder je afgemeld te hebben bij personeelszaken, zal de rekening ingehouden worden op jouw salaris Vakantie of verblijf in het buitenland Als je tijdens je vakantie ziek wordt, moet je dit zo spoedig mogelijk (dus telefonisch, telegrafisch, per fax of ) aan Bloominess B.V. doorgeven onder vermelding van je vakantieadres. Bij deze melding moet je direct een medische verklaring (tijdens de ziekte opgesteld door een arts) overleggen aan de bedrijfsarts (scannen of per fax). In deze medische verklaring moet de vermoedelijke duur, de aard en behandeling van de arbeidsongeschiktheid vermeld zijn. Op basis van deze verklaring adviseert de bedrijfsarts aan Bloominess B.V. over teruggave van jouw vakantiedagen. 20

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Gedragscode internet en

Gedragscode internet en Gedragscode internet en e-mail Inleiding Deze gedragscode bevat informatie over de wijze waarop: men in het ziekenhuis omgaat met internet en e-mail; het ziekenhuis omgaat met het registreren, verzamelen

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Informatie voor Flexwerkers

Informatie voor Flexwerkers techniek logistiek productie Informatie voor Flexwerkers www.manschap.nl Welkom Welkom bij Manschap. Wij vinden het fijn om jou als collega te mogen begroeten. Manschap is een uitzendbureau dat zich richt

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders.

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders. Reglement Algemeen! De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis in een veilige, hygiënische en kindvriendelijke omgeving. Een kind wordt door de ouder gebracht en gehaald.! Een gastouder mag maximaal

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Informatie voor Flexwerkers

Informatie voor Flexwerkers techniek logistiek productie Informatie voor Flexwerkers www.manschap.nl Welkom Welkom bij Manschap. Wij vinden het fijn om jou als collega te mogen begroeten. Manschap is een uitzendbureau dat zich richt

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig?

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig? Verzuimprotocol Ons uitgangspunt is dat we ziekteverzuim zoveel mogelijk willen voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan bij ons voorop. Desondanks kan het gebeuren dat je

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie