Voedselveiligheid en -kwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voedselveiligheid en -kwaliteit"

Transcriptie

1 Voedselveiligheid en -kwaliteit Voedselveiligheid en -kwaliteit en de tendens richting certificering Consumenten, retailers en producenten van voedingsmiddelen richten zich momenteel steeds vaker op voedselveiligheid en -kwaliteit. Een jaarlijks sectoronderzoek door het Consumer Goods Forum wijst op het feit dat de veiligheid van voedingsmiddelen en producten nog steeds een van de topprioriteiten van producenten en retailers is. Waar maken retailers en producenten zich nog meer druk over, behalve over veiligheid? De economie en de vraag op de markt, omdat dit gevolgen heeft voor de winst. Op een concurrerende wereldmarkt die nog moeilijker wordt gemaakt door de recente wettelijke regels houden producenten op elk punt van de supply chain de marges zorgvuldig in de gaten, terwijl ze op zoek zijn naar nieuwe strategieën om hun marktaandeel te beschermen. Behalve de algemene veiligheid van voedingsmiddelen, worden andere sectorvraagstukken steeds belangrijker, zoals gezond of biologisch geteelde voedings middelen en het welzijn van dieren. Behalve specialisatie, kunnen retailers en producenten er nu voor kiezen om alleen bij gecertificeerde leveranciers en onderleveranciers te kopen, dankzij de bredere acceptatie van wereldwijde normen voor voedingsmiddelen. Daarom wordt er gewerkt aan de standaardisatie van de normen. Dit wordt voornamelijk gedaan door het Global Food Safety Initiative (GFSI), een stichting Inhoud 1 Certificering: overzicht, verantwoordelijkheden en voordelen 2 Een norm kiezen 3 Door GFSI geaccepteerde normen 4 Normen vergelijken 5 Voorbeeld van een auditprocedure 6 Vooruitzichten 7 Overzicht 8 Bijkomende hulpmiddelen

2 In principe kan certificering worden gedefinieerd als een procedure waarbij een geaccrediteerde certificeringsinstelling een schriftelijke verklaring uitgeeft dat een product of een proces aan de eisen van de respectievelijke norm voldoet. Deze normen kunnen door de publieke sector (overheidsinstellingen) of door de privésector (retailer/sectorvereniging) worden vastgesteld. Voordelen van certificering Behalve de bestaande kwaliteitsnormen zoals ISO 9001, GMP of HACCP, wordt het voor producenten en retailers van voedingsmiddelen steeds belangrijker om gecertificeerd te zijn op basis van een specifieke, door het GFSI geaccepteerde norm voor voedingsmiddelen. De voordelen zijn o.a.: Meer vertrouwen door de klant Betere bescherming van het merkimago Een standaard proces/kwaliteitsmeting Lagere kosten omdat er niet opgeruimd hoeft te worden na de distributie van niet-compliënte producten van retailers en producenten zonder winstoogmerk. In dit document worden vier van de meest gebruikte normen verder uitgelegd. Ook worden de principes van deze normen met elkaar vergeleken, zodat producenten vergelijkingsmateriaal hebben over welke normvereisten ze willen voldoen. Tot slot worden de huidige trends beschreven inzake voedselveiligheid en kwaliteit overal ter wereld, zoals de noodzaak voor producenten en leveranciers om een meer actieve rol te spelen bij de certificering ten bate van de rentabiliteit in de toekomst. 1 Certificering: overzicht, verantwoordelijkheden en voordelen Global Food Safety Initiative (GFSI) Het GFSI werd in 2000 opgericht als een stichting zonder winstoogmerk op verzoek van ca. 30 CEO s van internationale retailorganisaties. Tegenwoordig wordt deze instelling beheerd door The Consumer Goods Forum. Het initiatief werd gestart als gevolg van een aantal grote problemen met voedselveiligheid, waaronder BSE. De bedoeling was om te zorgen voor wereldwijd vertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen door consumenten. Het GFSI voert een benchmarkvergelijking uit tussen de bestaande normen voor voedingsmiddelen en de criteria voor de veiligheid van voedingsmiddelen teneinde de certificeringen wereldwijd te standaardiseren en het aantal audits te elimineren. De voorkeursimplementatie plaatst het GFSI vlak boven derden/accrediteringsinstanties, zoals aangegeven in de volgende diagram. De belangrijkste elementen en verdere vereisten staan in het Informatiedocument van het GFSI (gebruik de koppelingen aan het einde van dit document). International Accreditation Forum (IAF) The Consumer Forum Accrediteringsinstellingen GFSI Certificeringsinstellingen SGS, QMI SAI Global... Door GFSI erkende normen BRC, SQF, IFS, FSSC Producent/leverancier Producer/Supplier 2 METTLER TOLEDO - White Paper - Normen voor voedselveiligheid en -kwaliteit

3 2 Een norm kiezen Als gevolg van het voortgaande werk om te verzekeren dat elke certificeringsmethode juist is, promoot GFSI de acceptatie van alle goedgekeurde normen: Eenmaal gecertificeerd, overal geaccepteerd. Uit de praktijk blijkt echter dat retailers, producenten en zelfs hele industriesectoren een sterke voorkeur hebben voor een bepaalde certificering. 3 Door GFSI geaccepteerde normen Medio 2011 zijn de volgende normen door GFSI erkende productieprogramma s. De vetgedrukte programma s zijn de meest gebruikte en wereldwijd geaccepteerde programma s. BRC Global Standard Nederlandse HACCP FSSC Global Aquaculture Alliance BAP Global Red Meat Standard IFS International Featured Standard SQF 2000 Synergy De meest gebruikte en door GFSI geaccepteerde voedselveiligheids- en kwaliteitsnormen staan hieronder weergegeven, in volgorde van prevalentie op de huidige markt. BRC (British Retail Consortium) Voordat een beslissing wordt genomen over een norm of een set normen, moet bij de klanten worden gecontroleerd welke normen worden geaccepteerd en aan welke normen zij de voorkeur geven. Gezien deze voorkeuren bieden sommige certificeringsinstanties gecombineerde audits (zoals BRC en FSSC 22000) tijdens een enkel, geïntegreerd auditproces. voedingsmiddelen om zich aan de wet- en regelgeving te houden en consumenten te beschermen. Dit was de eerste norm die in 2000 door GFSI werd geaccepteerd. International Food Standard (IFS) De IFS werd in 2002 door een Duitse retailvereniging vastgesteld en vertegenwoordigt meer dan 190 distributeurs, waaronder IFS-gecertificeerde leveranciers in 90 landen. Deze norm voorziet in een aantal geïntegreerde controles van veiligheid en kwaliteit bij voedselverwerkende bedrijven en biedt certificering voor een groot aantal verwerkingsprocessen voor voedingsmiddelen, met uitzondering van de primaire landbouwproductie. De IFS bestaat uit vijf gerelateerde normen: IFS Food, IFS Broker, IFS Logistics, IFS Cash & Carry/Wholesale en IFS HPC. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de behoeften van de Britse leden van het British Retail Consortium. De BRCnormen worden overal ter wereld toegepast en worden geaccepteerd door een steeds groter aantal retailers en merkproducenten in de EU, Noord-Amerika en daarbuiten. BRC dekt de toevoerketen met vier gerelateerde normen: BRC Global Food Standard, BRC Storage and Distribution, BRC IOP for Food Packaging en BRC Consumer Products. BRC Global Standard for Food Safety (gericht op voedselveiligheid) werd in 1998 geïntroduceerd en heeft momenteel nagenoeg gecertificeerde vestigingen in meer dan 100 landen. Deze norm werd ontwikkeld om de veiligheids-, kwaliteits- en bedrijfsvoeringsvereisten te specificeren voor producenten van 3 METTLER TOLEDO - White Paper - Normen voor voedselveiligheid en -kwaliteit Safe Quality Food (SQF) 2000 Standard De SQF 2000-norm is de ene helft van een tweedelig programma voor de productie en distributie van voedingsmiddelen en voor de primaire productie (SQF 1000). Deze norm werd in West-Australië ontwikkeld, maar behoort nu tot het Food Marketing Institute (FMI) in de VS. Het doel is te voldoen aan de behoeften van kopers en leveranciers overal ter wereld. De norm certificeert dat het voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem van een leverancier voldoet aan internationale en nationale voedselveiligheidsregels. SQF is de enige internationale instantie voor certificering van voedingsmiddelen die buiten Europa gevestigd is en omvat meer dan 5000 gecertificeerde bedrijven.

4 FSSC Deze norm combineert de ISO Food Safety Management-norm met de Publicly Available Specification (PAS) 220, die zich richt op verplichte programma s. Deze norm werd in 2010 door het GFSI geaccepteerd en momenteel zijn er 400 organisaties met een FSC certificering. Dit omvat zowel openbare als privébedrijven die het volgende produceren: bederfelijke dierlijke of plantaardige producten, producten met een lange bewaartijd, ingrediënten voor voedingsmiddelen en/of additieven voor voedingsmiddelen. De producenten die al een ISO certificering hebben, hoeven zich alleen te laten onderzoeken op 4 Normen vergelijken Alle GFSI-geaccepteerde normen, voor primaire of secundaire productie, moeten voldoen aan de drie voornaamste certificeringsvereisten: Bedrijven moeten aantonen dat ze een managementsysteem voor voedselveiligheid gebruiken Bedrijven moeten Good Manufacturing Practices (GMP) aantonen, goede distributieprocedures en/of goede landbouwprocedures basis van de PAS 220 en mogelijk bijkomende vereisten om ervoor te zorgen dat ze deze door het GFSI goedgekeurde certificering krijgen. Dit is vaak het eenvoudigste certificeringstraject voor bedrijven die al aan de ISO vereisten voldoen, maar het certificeringsprogramma wordt mogelijk nog niet duidelijk begrepen of geaccepteerd door klanten. Andere normen hebben vaak betrekking op specifieke sectoren (rood vlees, aquacultuur). Maar de meeste van deze specifieke voedselveiligheidsvereisten voor deze sectoren komen meestal ook aan de orde bij een of meer van de grote certificeringsprogramma s. Bedrijven moeten aantonen dat ze een risicobeoordeling hebben uitgevoerd en de kritieke controlepunten hebben geïdentificeerd volgens de HACCPprincipes Elk programma verschilt qua bereik en structuur. In de volgende tabel staan de voornaamste verschillen weergegeven tussen de meest gebruikte normen. Onderwerp BRC IFS SQF FSSC Systeembenodigdheden Systeem vaststellen en toepassen Rapport/ datamanagement Kwaliteit en voedselveiligheid Voorgeschreven vereisten Door certificeringsinstantie en normeigenaar Kwaliteit en voedselveiligheid Voorgeschreven vereisten Door certificeringsinstantie en normeigenaar Voedselveiligheid Niveau 2; Niveau 3 omvat kwaliteit (de noodzaak om een voedselveiligheidsanalyse uit te voeren en kritieke kwaliteitscontrolepunten te definiëren) Enkele vereisten zijn voorgeschreven; hier is een voltijds SQFfunctionaris voor nodig Bedrijf moet zich in Quick Fire aanmelden, voorafgaand aan het certificeringsproces Voedselveiligheid Levering van raamwerkvereisten voor de onderneming om voor naleving te zorgen en het voedselveiligheidssysteem te demonstreren Door certificeringsinstantie en normeigenaar 4 METTLER TOLEDO - White Paper - Normen voor voedselveiligheid en -kwaliteit

5 Onderwerp BRC IFS SQF FSSC Certificeringsproces Geldigheid van het certificaat Geïntegreerde audit Hercertificerings- of onderhoudsbezoek Certificeringsmerkteken Geen fase 1; bedrijf gaat direct over op een certificeringsaudit ter plaatse Certificaat geldig voor 1 jaar; graad C- hercertificering binnen 6 maanden Hercertificering hangt af van de auditresultaten (graad C moet na 6 maanden gebeuren. Dit betekent dat het interval of de geïntegreerde conditie wordt veranderd al naar gelang het resultaat) Dezelfde audittijd als het certificeringsbezoek Mag niet op het product worden weergegeven Geen fase 1; bedrijf kan met gemak direct overgaan op een certificeringsaudit ter plaatse Certificaat geldig voor 1 jaar Maakt geen integratie mogelijk met ISO-managementsysteemnorm, maakt integratie mogelijk met productcertificeringsprogramma s Dezelfde audittijd als het certificeringsbezoek Mag niet op het product worden weergegeven Fase 1 ter plaatse of extern; fase 2 ter plaatse; Alle grote nalevingsproblemen die in fase 1 zijn aangetroffen moeten verholpen zijn, voordat de fase 2-audit wordt gestart Certificaat geldig voor 1 jaar; graad C- hercertificering binnen 6 maanden Verschillende managementsysteemstructuur, maar mogelijk voor geïntegreerde audit hier zijn aparte rapporten voor nodig, vanwege de SQF-rapportage-upload naar een database Dezelfde audittijd als fase 2 ter plaatse Niveau 3-certificering - het certificeringsmerkteken mag op het product worden gebruikt Fase 1 ter plaatse; fase 2 ter plaatse; problemen in fase 1 moeten verholpen zijn tijdens de fase 2-audit Certificaat geldig voor 3 jaar Dezelfde managementsysteemstructuur als ISO-norm, daarom eenvoudig geïntegreerd met andere managementsysteemnormen Voor een onderhoudsaudit is minder audittijd ter plaatse nodig dan de eerste of hercertificering Mag niet op het product worden weergegeven Bron: COMPARING GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE GFSI RECOGNISED STANDARDS, SGS, 2011 Factoren die de producenten in overweging moeten nemen voordat ze zich voor een bepaalde norm opgeven zijn: Productkenmerken De positie van de onderneming in de supply chain Bestaande management systemen De naleving van de bestaande wet- en regelgeving in het verleden De voorkeuren van klanten/industriesector Zoals eerder vermeld, is het mogelijk dat een norm eenvoudig toe te passen is, maar geen van de voordelen van certificering biedt, omdat de norm niet wordt geaccepteerd door de klanten van een bepaalde onderneming. 5 Voorbeeld van een auditprocedure Op het volgende stroomdiagram staat de normale procedure afgebeeld voor het verkrijgen van de FSSC certificering. Andere procedures verschillen vaak enigszins, maar zo krijgt u een uitstekend idee van wat een certificeringsaudit inhoudt. 5 METTLER TOLEDO - White Paper - Normen voor voedselveiligheid en -kwaliteit Het proces kan vaak ingrijpend zijn, maar er staan deskundigen van de certificeringsinstantie voor u klaar om u van advies te voorzien om ervoor te zorgen dat uw systemen de wet- en regelgeving volgen en veilig zijn.

6 Download een exemplaar van de programmavereisten van Normen voor voedselveiligheid en -kwaliteit Interne auditcorrecties en corrigerende actie afgerond Corrigerende actie niet afgerond of onvoldoende Geen certificaat uitgegeven Voer een zelfbeoordeling uit om naleving van de vereisten uit sectie 3 van deel 1 van de programmadocumentatie vast te stellen Selecteer een erkende certificeringsinstantie Initiële auditfase 1 Evaluatie van FSMS*-documentatie, bereik, hulpmiddelen en gereedheid voor fase 2 Initiële auditfase 2 Evaluatie van de implementatie en effectiviteit van het FSMS* Afsluitende bijeenkomst en bevestiging van niet-naleving Bewijs van correcties en corrigerende actie beoordeeld door certificeringsinstantie aan de hand van gedocumenteerd bewijsmateriaal of nieuw bezoek. Met succes afgeronde documentatie Onafhankelijk certificeringsonderzoek afgerond Geen problemen met de naleving bekend Certificeringsbeslissing genomen door certificeringsinstantie Voortgaande toezichtsaudits *Food Safety management system (voedselveiligheid- en beheersysteemaudits) 6 Vooruitzichten De tendens richting striktere voedselveiligheids- en kwaliteitsregels zet zich voort. Nieuwe problemen met de voedselveiligheid en kwaliteitsaspecten ontstaan door ontwikkelingen zoals genetisch gemodificeerde organismen, nanotechnologie en de toename van de internationale aankoop en handel van voedingsmiddelen en voerders. Hierdoor zal deze trend steeds meer aan kracht toenemen. 6 METTLER TOLEDO - White Paper - Normen voor voedselveiligheid en -kwaliteit Robert J. Parrish, Vice President Global Food, SGS Geneva Consumer Testing Services, voorspelt dat de volgende voedselveiligheidstrends de komende jaren steeds duidelijker zullen worden: Organisaties die nog meer verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid op zich nemen om hun merkimago te beschermen

7 Nog striktere controles ter bescherming van de supply chain voor voedingsmiddelen Traceerbaarheid en geïntegreerde managementprogramma s die een essentieel en mogelijk afgedwongen onderdeel van de voedselproductie zullen worden Op basis van deze trends en alle bijbehorende wijzigingen van de internationale en nationale wet- en regelgeving, zullen de certificeringsprocessen regelmatig worden herzien. Voorbeelden van recente wettelijke regelingen die gevolgen hebben gehad voor de certificeringsprocessen zijn: Nieuwe wet inzake voedselveiligheid in China In februari 2009 heeft de Standing Committee of the National People s Congress van de Volksrepubliek China na twee jaar van deliberaties en herzieningen de Chinese wet inzake voedselveiligheid goedgekeurd. De wet inzake voedselveiligheid heeft de honderden verschillende regels en normen voor de Chinese voedingsindustrie geconsolideerd tot één officiële, nationale norm voor voedselveiligheid. De eerste regulering over gezondheidsvoedingsmiddelen zal naar verwachting voor het einde van 2011 van kracht worden. De Amerikaanse Food Safety Modernization Act (FSMA) President Obama heeft de Amerikaanse Food Safety Modernization Act in januari 2011 tot wet verheven. De focus is nu gericht op preventie van, in plaats van reactie op verontreinigingen. Momenteel worden de nieuwe regels toegepast die het volgende dekken: Betere preventieve controles Hogere frequentie van verplichte FDA-inspecties Grotere aansprakelijkheid van importeurs. Over het algemeen zorgen de nieuwe Chinese en Amerikaanse wetten voor het volgende: Betere controle- en toezichtbevoegdheden Striktere veiligheidsnormen Verplichte terugroepactie bij ondermaatse producten Als de regels worden overtreden, volgen ernstige sancties Gezien de striktere vereisten en het feit dat wereldwijde controle-instanties hard aan het werk zijn om certificeringsnormen overal acceptabel te maken, zijn steeds meer producenten en leveranciers op zoek naar certificering, om de wettelijke wijzigingen een stapje voor te blijven en hun rentabiliteit in de toekomst te verzekeren. 7 Summary Consumenten en overheden overal ter wereld maken zich steeds meer zorgen over onveilige voedingsmiddelen. Recente verontreinigingsgevallen (zoals de EHEC-uitbraak in juni 2011) worden overal gepubliceerd en gedistribueerd via elektronische media, wat duidelijke gevolgen heeft voor het inkomen van de betroffen leveranciers en soms zelfs voor de industriesector in zijn totaliteit. Als een bedrijf gecertificeerd is op basis van een door het GFSI geaccepteerde norm, zoals IFS, SQF, FSSC of BRC, kan worden aangetoond dat aan de veiligheidsvereisten wordt voldaan. Alle certificaten zijn gericht op het voorkomen van gelijkaardige problemen met de voedselveiligheid. Toch moet het juiste certificaat worden gekozen op basis van de industriesector, de behoeften en de voorkeur van de klant. Daarnaast blijft het GFSI eraan werken om de eigenaars van goedgekeurde programma s te harmoniseren volgens het principe van eenmaal gecertificeerd, overal geaccepteerd. Als de vereisten van een van deze normen worden bestudeerd en toegepast, beschikt de onderneming over een raamwerk voor voortdurende verbetering van de kwaliteitsprocessen tijdens de productie. Hierdoor wordt het merkimago beschermd en verbeterd en wordt de rentabiliteit in een concurrerende wereldwijde markt in de toekomst verzekerd. 7 METTLER TOLEDO - White Paper - Normen voor voedselveiligheid en -kwaliteit

8 8 Bijkomende hulpmiddelen METTLER TOLEDO, Voldoe aan de wereldwijde normen voor voedselveiligheid en verhoog de productiviteit en rentabiliteit SGS - Dit hoofdstuk Voedselveiligheid en de trend richting certificering bevat een uittreksel uit het whitepaper VERGELIJKING VAN DE ERKENDE NORMEN VAN HET GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE (GFSI) met copyright van SGS. Deze whitepaper kan gedownload worden van de website van SGS GLOBAL TRENDS IN FOOD SAFETY, Robert J. Parrish, Vice President Global Food, SGS Geneva Consumer Testing Services International Featured Standards (IFS) British Retail Consortium (BRC) Safe Quality Food (SQF) Institute Global Food Safety Initiative (GFSI) The Consumer Goods Forum Food Safety System Certification 22000; FSSC FDA Food Safety Modernization Act, FSMA Voor meer informatie Nederland Mettler-Toledo B.V. Franklinstraat JK Tiel Tel Fax Nederland Mettler-Toledo PI B.V. Het Sterrenbeeldd ML s-hertogenbosch Tel Fax België N.V. Mettler-Toledo S.A. Leuvensesteenweg Zaventem Tel Fax Technische wijzigingen voorbehouden 11/2011 Mettler-Toledo AG

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom?

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? 1 Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Inhoudsopgave 1. Introductie 3 Afwegingen bij certificatie 4 1. Wat

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

CU Connection Bos, hout en papier editie

CU Connection Bos, hout en papier editie CU Connection Bos, hout en papier editie NOVEMBER 2014 Nieuwsbrief FSC en PEFC voor alle bedrijven met een FSC, PEFC of Keurhout certificaat 1. PEFC Nieuwe norm Due Dilligence Systeem 2. FSC Gewijzigde

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen Handreiking Duurzaam Beleggen voor Pensioenfondsen juni 2005 VBDO Postbus 504 4100 AM Culemborg 0345 532653 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Deze handreiking is opgesteld met de steun van de Europese Commissie

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

PEFC en FSC wat zijn de

PEFC en FSC wat zijn de PEFC en FSC wat zijn de verschillen? De twee keurmerken voor duurzaam bosbeheer naast elkaar gezet Duurzaam bosbeheer is van nu en de toekomst. Daar is iedereen het over eens. Niet voor niets worden de

Nadere informatie

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Werkprogramma 2015 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Werkprogramma 2015 DISCLAIMER De standpunten of meningen in dit werkprogramma

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Van Registreren naar Regisseren

Van Registreren naar Regisseren Van Registreren naar Regisseren Evaluatie van de Wet Melding Voorvallen Burgerluchtvaart Evaluatiecommissie Meldingplicht Voorvallen Burgerluchtvaart Den Haag/Rotterdam, mei 2009 RP/AvH TR19145r01 Van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Casus 3: Grondafhandeling

Casus 3: Grondafhandeling : Grondafhandeling 3.1 Inleiding en achtergrond Grondafhandeling vormt een belangrijk onderdeel in de afhandeling van vliegtuigen op Schiphol. De grondafhandeling omvat alle handelingen omtrent de passagiersafhandeling,

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter: De

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie