Auteur. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur KPMG Belgian Newsletter Onderwerp Anciënniteitspremies. Parallellisme tussen fiscaal stelsel en socialezekerheidsstelsel. Datum mei 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Belgian Newsletter Mei 2008 AUDIT - TAX & LEGAL - ADVISORY - ACCOUNTANCY Personenbelasting: inkomsten van buitenlandse oorsprong Nieuwe richtlijnen over vrijstelling met progressievoorbehoud Ferdy Foubert KPMG Belastingconsulenten Tel.: Verder in dit nummer: 2 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs gaan samenwerkingsverband aan met NKVK 3 BTW-aangiften: elektronische indiening jaarlijkse listing en intracommunautaire opgave 3 Data Privacy Bulletin: perspectieven op ontwikkelingen in data privacy 4 Business Codes of the Fortune Global 200 : Verspreiding, inhoud en verankering van bedrijfscodes 5 Anciënniteitspremies: parallellisme tussen fiscaal stelsel en socialezekerheidsstelsel 6 Farmaceutische bedrijven en HR 7 KPMG-studie European Identity & Access Management Onlangs publiceerde de Belgische belastingadministratie een circulaire 1 met nieuwe richtlijnen voor het berekenen van de vrijstelling met progressievoorbehoud in de personenbelasting. Deze circulaire wordt met onmiddellijke ingang van kracht. Deze richtlijnen zijn een antwoord op het arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ) in de zaak-de Groot (C-385/00). Het HvJ oordeelde dat het Nederlandse stelsel van vrijstelling met progressievoorbehoud (dat gelijkt op het Belgische) een inbreuk uitmaakt op de vrijheid van verkeer van personen van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) omdat belastingplichtigen geen aanspraak maken op een volledige fiscale tegemoetkoming in verband met hun persoonlijke of gezinssituatie. De circulaire is tevens een reactie op de beslissing van de Europese Commissie om België voor het HvJ te dagen omdat het zijn fiscale wetgeving op het vlak van het progressievoorbehoud niet heeft gewijzigd. De circulaire voorziet in een bijkomend belastingkrediet voor vrijgestelde inkomsten uit EER-bronnen indien een in Belgisch fiscaal rijksinwoner niet volledig de vrijstellingen in verband met zijn persoonlijke of gezinssituatie kan genieten. De bijkomende vermindering stemt overeen met het verschil tussen de Belgische inkomstenbelasting (met toepassing van de vrijstelling met progressievoorbehoud), verhoogd met de belasting die verschuldigd is op inkomsten van buitenlandse oorsprong, en de Belgische inkomstenbelasting die verschuldigd zou zijn indien de inkomsten uitsluitend uit Belgische bronnen afkomstig waren. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bijkomende vermindering zijn vrij streng: de belastingplichtige heeft bij verdrag vrijgestelde inkomsten verkregen in een EER-Lidstaat; de persoonlijke toestand en/of de gezinstoestand van de belastingplichtige is niet in acht genomen voor de berekening van de belasting die in de bedoelde Lidstaat verschuldigd is; de belastingplichtige heeft, in België, niet volledig de fiscale tegemoetkomingen die verband houden met zijn persoonlijke of gezinstoestand kunnen genieten; de totale verschuldigde belasting (in België en het buitenland) is hoger 1 Circulaire nr. Ci.RH.331/ (AOIF 8/2008) van , gepubliceerd op

3 2 Belgian Newsletter, Mei 2008 dan de belasting die in België verschuldigd zou zijn indien geen vrijstelling werd toegekend. Aangezien dit heel strenge voorwaarden zijn, zal de bijkomende vermindering wellicht in een beperkt aantal situaties toepasbaar zijn. Belastingplichtigen van wie wordt verwacht dat ze deze vermindering zullen kunnen genieten, zijn de Belgische inwoners die inkomsten ontvangen uit EER-bronnen en aanspraak maken op een aftrek van onderhoudsuitkeringen en grensarbeiders binnen de EER die in het land waar ze werken geen aanspraak maken op persoonlijke vrijstellingen. Luc Huyghe KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Tel.: KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs gaan samenwerkingsverband aan met NKVK KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs heeft opnieuw haar samenwerkingverband met de Nederlandse Kamer van Koophandel (NKVK) bevestigd. De Kamer levert sedert vele jaren informatie en diensten aan haar leden/nederlandse ondernemers die in België en/of Luxemburg zakendoen. Met het samenwerkingsverband levert KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs een actieve bijdrage tot de dienstverlening van NKVK, die via post, telefoon en vooral via haar website heel wat informatieve vragen rond financiële en fiscale onderwerpen ontvangt van ondernemingen en organisaties. Daarnaast zal KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs haar gespecialiseerde kennis publiceren via persberichten en artikels op de site van NKVK en in het NKVK E-Zine of Flash Info magazine. Tenslotte wordt er actief medewerking verleend aan de seminaries die door NKVK georganiseerd worden. KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs zal op deze gelegenheden haar vakkennis o.m. inzake vennootschapsbelasting, BTW en douane op optimale wijze kunnen uitwisselen met geïnteresseerde deelnemers. Voor meer informatie, ga naar Agenda Donderdag, 22 mei 2008 How efficient is your procurement process? Tendencies and evolutions in procurement processes and related systems Courtyard by Marriott Brussel Woensdag, 28 mei 2008 Vlerick Finance Academy Vlerick Gent Campus Gent Voor meer informatie kan u contact opnemen met Natalie Rombouts, op het adres:

4 3 Belgian Newsletter, Mei 2008 BTW-aangiften Verplichte elektronische indiening jaarlijkse listing en intracommunautaire opgave Veerle Coussée Senior VAT Manager KPMG Belastingconsulenten Tel.: Recentelijk heeft de minister van Financiën aangekondigd 2 dat BTWbelastingplichtigen, gehouden tot maandelijkse indiening van hun BTWaangiften, de jaarlijkse listing van de belastingplichtige afnemers en de intracommunautaire opgave vanaf 1 juli 2008 verplicht elektronisch zullen moeten indienen. Voor BTW-belastingplichtigen gehouden tot driemaandelijkse indiening van hun BTW-aangiften geldt deze verplichting vanaf 1 juli Maandindieners zullen bijgevolg de intracommunautaire opgave met betrekking tot het tweede kwartaal van 2008 en de klantenlisting met betrekking tot het jaar 2008 reeds elektronisch moeten indienen. Bovendien zal de mogelijkheid om de jaarlijkse listing en de intracommunautaire opgave in te dienen op magneetdrager definitief worden afgeschaft met ingang van 1 juli 2008, en dit voor alle belastingplichtigen. Vanaf die datum zullen deze aangiften enkel nog langs elektronische weg of eventueel op papier kunnen worden ingediend. 2 Zie belasting over de toegevoegde waarde Informaties en mededelingen 20 maart Alain D'Hoe Senior Business Development Manager Tel.: Dirk De Maeyer Manager Information Protection and Business Resilience Tel.: Data Privacy Bulletin Perspectives de Perspectieven op ontwikkelingen in data privacy De Data Privacy Bulletin is een publicatie die als doel heeft professionals op de hoogte te houden van uitdagingen en trends voor organisaties op het vlak van data privacy. De Bulletin wordt beschouwd als een toonaangevende neutrale bron van kennis. KPMG quarterly bezorgt de Data Privacy Bulletin via aan business specialisten en professionals op het gebied van media en regelgeving. De Bulletin bekijkt de waarde-, risico- en controlevoordelen van het managen van persoonlijk identificeerbare informatie vanuit verschillende perspectieven. In elke editie worden de volgende thema s behandeld: Perspectieven van business en regelgeving op ontwikkelingen op het gebied van privacy Innovatie in het management van persoonlijk identificeerbare informatie De globale aard van privacy Als u geïnteresseerd bent in de Bulletin, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zullen ervoor zorgen dat u toekomstige exemplaren ontvangt. Mocht u nog specifieke vragen hebben over data privacy en hoe KPMG u daarin kan ondersteunen, dan kan u daar ook altijd bij ons voor terecht. Wij gaan graag met u een geheel vrijblijvend gesprek aan.

5 4 Belgian Newsletter, Mei 2008 Voor meer informatie en/of een exemplaar van het witboek: Els Hostyn Tel.: KPMG-witboek Business Codes of the Fortune Global 200 Verspreiding, inhoud en verankering van bedrijfscodes In samenwerking met de RSM Erasmus University heeft KPMG een onderzoek gevoerd naar de verspreiding, de inhoud en de verankering van bedrijfscodes bij de bedrijven uit de Fortune Global 200. Een bedrijfscode is vandaag een steeds belangrijker en vaak onmisbaar instrument voor bedrijven. Een goed opgestelde code kan verschillende soorten informatie bevatten: Opdracht en visie: het uiteindelijke doel van het bedrijf. Kernwaarden: de drijfveren van het bedrijf. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de aandeelhouders: wat het bedrijf wenst te verwezenlijken ten voordele van anderen, en wat anderen van het bedrijf mogen verwachten. Normen en regels: de manier waarop bestuurders, managers en werknemers verwacht worden te werken. Een goede en behoorlijk toegepaste bedrijfscode is niet zomaar een leuk extraatje maar is gefundeerd op een allesomvattende behoefte van het bedrijf. Een bedrijfscode draagt bij aan de strategische positionering van het bedrijf, aan de versterking van zijn identiteit en reputatie, aan de verbetering van de bedrijfscultuur en de werksfeer en aan betere financiële prestaties. Een bedrijfscode en het complianceprogramma om die code toe te passen vormen de hoeksteen van de strategie, de bedrijfscultuur en de bedrijfscommunicatie van een onderneming. Een aantal resultaten van het onderzoek: De grote meerderheid van de Fortune Global 200-bedrijven heeft een bedrijfscode: momenteel 86%. De belangrijkste drie redenen voor het invoeren van een bedrijfscode zijn: 1. Naleven van wettelijke bepalingen 2. Creëren van een gemeenschappelijke bedrijfscultuur 3. Beschermen/verbeteren van het bedrijfsimago De vaakst genoemde kernwaarden zijn: 1. integriteit 2. teamwerk 3. respect 4. innovatie 5. klantgerichtheid Meer dan 70% van de codes bevat bepalingen over de verantwoordelijkheden van de werknemers met betrekking tot vertrouwelijke informatie, nauwkeurige rapportering (fraude), bescherming van bedrijfseigendommen en het aanvaarden of weigeren van geschenken en uitnodigingen. Gemiddeld hebben Amerikaanse bedrijven meer maatregelen getroffen om hun codes toe te passen dan hun Europese of Aziatische tegenhangers. Meer dan 80% van de bedrijven gebruikt e-learningmodules om de code toe te passen en beschikt over een ethische hotline en een klokkenluidersysteem om inbreuken op te sporen.

6 5 Belgian Newsletter, Mei 2008 Meer dan 80% van de bedrijven heeft een beleid ingevoerd om toe te zien op de naleving van de code en inbreuken te onderzoeken. Minder dan de helft van de bedrijven controleert de naleving van de code binnen hun bedrijfseenheden of beschikt over externe rapportering inzake naleving. Een bedrijfscode vormt de hoeksteen van een bedrijf en heeft veel functies. Er bestaan veel verschillende manieren om een bedrijfscode in te voeren, te doen naleven en de naleving ervan te controleren. De doeltreffendheid van deze activiteiten is afhankelijk van de juiste mix. Guy Pierson KPMG Belastingconsulenten Tel.: Anciënniteitspremies Parallellisme tussen fiscaal stelsel en socialezekerheidsstelsel De anciënniteitspremies die een werkgever onder bepaalde voorwaarden aan zijn werknemers toekent in speciën of in de vorm van een geschenk of betaalbons zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Onlangs publiceerde de belastingadministratie in een Circulaire 3 haar beslissing om, inzake anciënniteitspremies,een parallellisme in te stellen tussen het fiscale stelsel en het socialezekerheidsstelsel. De anciënniteitspremie wordt bij de werknemer beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld: De premie wordt maximum twee maal toegekend tijdens de loopbaan van de werknemer bij een werkgever; De eerste keer wordt de premie toegekend ten vroegste in het jaar waarin de werknemer 25 jaar in dienst is bij de werkgever en bedraagt zij maximaal één keer het brutobedrag van de maandwedde (vóór aftrek van de socialezekerheidsbijdragen); De tweede keer wordt de premie toegekend ten vroegste in het jaar waarin de werknemer 35 jaar in dienst is bij de werkgever en bedraagt zij maximaal twee keer het brutobedrag van de maandwedde (vóór aftrek van de socialezekerheidsbijdragen). Bij de werkgever zijn de aldus toegekende premies niet aftrekbaar als beroepskosten. De Circulaire geeft bijkomend toelichting bij het begrip anciënniteitspremie de definities van werkgever en het brutobedrag van de maandwedde. Met betrekking tot de notie werkgever wordt in principe rekening gehouden met de dienstjaren bij dezelfde werkgever. De administratie laat echter toe dat er voor het bepalen van de anciënniteit van de werknemer rekening wordt gehouden met de dienstjaren die de werknemer heeft verricht bij werkgevers die deel uitmaken van dezelfde groep of dezelfde technische bedrijfseenheid. Tot slot bepaalt de Circulaire dat dit fiscaal stelsel van toepassing is op de anciënniteitspremies die vanaf 1 januari 2006 zijn betaald of toegekend. 3 Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF 7/2008) van 12 maart 2008, gepubliceerd op

7 6 Belgian Newsletter, Mei 2008 Emmanuel De Moyer Tel.: Ives Mathieu Manager Advisor Tel.: Farmaceutische bedrijven en HR Een multidisciplinaire analyse van de impact van een mogelijke verhuizing Kostenbeheersing speelt een steeds grotere rol in de farmaceutische industrie. De voornaamste drijfveren zijn het verstrijken van octrooien (een groot aantal octrooien verstrijkt tegen 2011), de toenemende concurrentie en het groeiende marktaandeel van de producenten van generische geneesmiddelen. Eind vorig jaar maakte een Belgische dochteronderneming van een marktleider in de internationale farmaceutische industrie melding van haar voornemen om tegen 2010 te verhuizen naar een nieuwe locatie in België. Hoewel het enkel een voornemen betrof, leidde dit bericht tot grote ontsteltenis en onzekerheid bij het personeel. Om de potentiële impact, de risico s en de kosten van een eventuele verhuizing te kunnen beoordelen, wilde het senior management een totaaloverzicht krijgen van alle mogelijke acties die kunnen en/of moeten worden ondernomen om het personeel zoveel mogelijk te behouden. Het wou ook onderzoeken wat moet gebeuren indien werknemers toch zouden vertrekken (cf. haalbaarheidsonderzoek van alle mogelijke acties). KPMG in België sloot een overeenkomst af om de impact van een mogelijke verhuizing op de onderneming en haar mensen te onderzoeken, vanuit zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve invalshoek. In een eerste fase werd het project opgezet met het team van de klant. Daarin werden de doelstellingen en de reikwijdte van de opdracht bepaald, de projectrisico s geïdentificeerd, belangrijke betrokken partijen geïdentificeerd en het projectteam samengesteld. Eveneens werden de aanpak en de planning bepaald en de verwachte resultaten gedefinieerd. Gezien de reikwijdte van de opdracht bestond het KPMG kernteam uit een People Services team dat was samengesteld uit professionals van zowel KPMG Advisory als KPMG Tax and Legal. In de tweede fase werd een diagnose en een grondige analyse van de kernindicatoren uitgevoerd. Tot de belangrijkste activiteiten behoorden het verwerven van inzicht in HR-gegevens (opleiding, beroepservaring, leeftijd, geslacht, verhouding mannen/vrouwen, woonwerkverkeer enz.) en het identificeren van belangrijke risico s door databaseanalyses en interviews met het lijnmanagement. Het team stelde ook een lijst op van mogelijke aanvaardingsincentives op verschillende gebieden (bv. mobiliteit en vervoer, werk-privébalans, tewerkstelling en bezoldiging enz.) en identificeerde mogelijke mitigatiemaatregelen. Eveneens berekende het de totale kostprijs (kosten van afvloeiing en mitigatiekosten) voor verschillende scenario s (beste, tussen- en slechtste scenario). In deze fase werd ook het team van de klant sterk betrokken bij de activiteiten door middel van interviews, workshops en stuurgroepvergaderingen. Het belangrijkste resultaat van deze zes weken durende opdracht was een eindverslag met uitgebreide bevindingen betreffende HR-gegevens, belangrijke HR-indicatoren en kostendrijvers, prioriteiten van HR-indicatoren, bedrijfsrisico s, een impact-, risico- en aanvaardingsanalyse, een arbeidsrechtanalyse en een berekening van de totale kostprijs. KPMG in België ondersteunde de klant eveneens bij de voorbereiding van de stuurgroepvergadering waarin de beslissing werd genomen om niet te verhuizen naar de nieuwe locatie. De klant was tevreden met het eindresultaat en prees de technische kennis van het team, de stijl en inhoud, de culturele fit en was overtuigd dat ze value for money kregen. Bovendien was de klant tevreden over de snelle mobilisatie en de beschikbaarheid van het team.

8 7 Belgian Newsletter, Mei 2008 KPMG-studie European Identity & Access Management Alain D'Hoe Senior Business Development Manager Tel.: KPMG IT Advisory heeft een rapport gepubliceerd met de resultaten van de studie "European Identity & Access Management" van Het doel van deze studie was om een bijdrage te leveren aan het besluitvormingsproces van ondernemingen die overwegen om een systeem van Identity & Access Management (IAM) in te voeren. De studie werpt een licht op de huidige tendensen en omvat een analyse van meer dan 200 bedrijven uit verschillende sectoren en landen. De resultaten van de studie, gecombineerd met de ervaring van KPMG IT Advisory bij het begeleiden van dergelijke projecten en programma s, dragen bij aan het onderzoek naar Identity & Access Management. "Identity & Access Management" is een term die slechts enkele jaren geleden opdook in de bedrijfswereld en de media. Het is het concept van beleidslijnen, processen en systemen die een organisatie toelaten om de toegang tot informatie te beheren. Hoewel IAM een tijdje geleden bestempeld werd als een hype, kunnen we nu stellen dat het een blijver is, onafhankelijk van de sector of geografische regio waarin een bedrijf actief is. Enkele van de belangrijkste bevindingen van de studie: 1. Identity & Access Management is een blijver Twee derde van de deelnemers beschikt over een apart budget voor Identity & Access Management Alle deelnemers hebben in de voorbije drie jaar één of meerdere Identity & Access Managementprojecten opgezet 2. De belangrijkste drijfveren voor IAM-projecten zijn een verbetering van de conformiteit, een betere beheersing van de risico s en een verhoging van de operationele waarde (procesverbetering Een betere conformiteit en een betere beheersing van de risico s zijn de drijfveren voor IAM-projecten, vooral in de financiële dienstensector en de sector Informatie, Communicatie en Entertainment. De sector Infrastructuur, Overheid en Gezondheidszorg is het minst begaan met conformiteitsverbetering en risicobeheersing, zij zien het verhogen van de operationele waarde (procesverbetering) als de belangrijkste drijfveer voor projecten van Identity & Access Management. Drijfveren verschillen per sector, niet per Europese regio 3. Er gaapt een kloof tussen de verwachte en de gerealiseerde voordelen van Identity & Access Management-projecten Identity & Access Managementprojecten richten zich te veel op IT en niet voldoende op de operationele processen van een bedrijf 4. Identity & Access Management wordt meer doordacht. Veel bedrijven hebben de Identity & Access Managament-processen gestandaardiseerd en gedocumenteerd, en de toepassing ervan kan worden gecontroleerd op basis van die documentatie. De financiële dienstensector is een van de meest doordachte sectoren, terwijl de sector Infrastructuur, Overheid en Gezondheidszorg dat het minst is. De statistieken tonen kleine regionale verschillen aan tussen Europese regio s, met een kleine voorsprong voor het noordelijke deel van Europa.

9 8 Belgian Newsletter, Mei 2008 Enquête Belgian Newsletter Dank u wel aan alle deelnemers! In het maart-nummer van de Belgian Newsletter werd er, in samenwerking met studenten van VLEKHO Brussel, gepeild naar de mening van onze lezers omtrent de effectiviteit en de efficiëntie van de Belgian Newsletter als communicatiemiddel. Wij hebben heel wat waardevolle reacties ontvangen, en danken daarom graag van harte alle deelnemers aan de enquête! De resultaten van het onderzoek zijn binnenkort beschikbaar. Wij lichten ze graag toe in een van de volgende edities van de Belgian Newsletter. Onze kantoren Bourgetlaan 40 B-1130 Brussel Tel.: Fax: Bollebergen 2b Bus 13 B-9052 Gent Tel.: Fax: Avenue Albert Einstein 2A B-1348 Louvain-la-Neuve Tel.: Fax: Prins Boudewijnlaan 24d B-2550 Kontich Tel.: Fax: Ilgat Business Park Ilgatlaan 7 B-3500 Hasselt Tel.: Fax: Clos Chanmurly 13 B-4000 Liège Tel.: Fax: De informatie die deze Belgian Newsletter bevat, is van algemene aard en beoogt geenszins de behandeling van de specifieke situatie van een bepaalde persoon of entiteit. Hoewel wij ons uiterste best doen om accurate en tijdige informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie ook accuraat is op het moment dat zij ontvangen wordt of dat ze in de toekomst nog accuraat zal zijn. Het is niet aan te raden deze informatie te gebruiken zonder passend professioneel advies na een grondig onderzoek van de specifieke situatie. Deze newsletter is eveneens verkrijgbaar in het Engels en het Frans. Indien u in de toekomst geen gelijkaardige elektronische post meer wenst te ontvangen, gelieve dit dan te melden op het adres toebehorend aan KPMG Support Services ESV, met maatschappelijke zetel gevestigd te B-1130 Brussel, Bourgetlaan 40. De vennootschappen van het KPMG netwerk hechten een groot belang aan de privacy van hun contacten en de reglementering m.b.t. bescherming hiervan. Voor meer details, raadpleeg KPMG Support Services ESV, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband dat diensten verleent aan de Belgische leden van het KPMG netwerk van onafhankelijke vennootschappen aangesloten bij KPMG International, een Zwitserse coöperative. Alle rechten voorbehouden.

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur KPMG Belgian Newsletter www.kpmg.be Onderwerp Internationale fiscaliteit: Belgisch standaardmodel dubbelbelastingverdrag Datum november 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Client Memo Labour & Employment Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick www.liedekerke.com Onderwerp Opzeggingsvergoeding bij ontslag tijdens een periode van verminderde arbeidsprestaties:

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Bijzondere compenserende bijdrage voor het Sluitingsfonds: uitvoeringsbesluit gepubliceerd Datum 21 maart 2014 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Datum 16 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Salary split. Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008. Inhoud

Salary split. Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008. Inhoud Salary split Nicolas de Limbourg Brussel, 5 december 2008 Page 1 Inhoud SOCIALE ASPECTEN FISCALE ASPECTEN PRAKTISCHE ASPECTEN REGELING IN BEPAALDE BUURLANDEN Page 2 1 Salary split: Principe Belastingheffing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO-News www.bdo.be Onderwerp Btw-aftrek bedrijfswagens: eindelijk duidelijkheid Datum 19 december 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur KPMG Belgian Newsletter www.kpmg.be Onderwerp Gebruik van 10 cijfers in btw-nummer verplicht vanaf 1 januari 2008 Datum december 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instelling. BDO News. Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016

Instelling. BDO News.  Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016 Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief Datum 6 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Vastklikken van rechten: een nieuwe trend in HR Datum december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Werkgeversbijdrage in pensioenplan bij ontslag: betalen als opzeggingsvergoeding of storten in het pensioenplan? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst De ontwerpwetgeving over onafhankelijke financiële planners en raad over financiële planning door, waaronder verzekeringstussenpersonen. Toelichting bij de stand van zaken. Marc Peeters, voorzitter FinPlan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Nationale Arbeidsraad buigt zich over de landingsbanen Datum 30 april 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Nieuwsbrief Argus Advocaten www.argusadvocaten.be Onderwerp Fiscaal aftrekverbod voor kosten m.b.t. onroerende goederen die geen verband houden met het doel en/of de activiteit van de vennootschap,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Eubelius Client Alert www.eubelius.com Onderwerp Nieuwe Programmawet gericht op betere inning van belastingen en fraudebestrijding. Nieuwe fiscale maatregelen in 2009 Datum 12 januari 2009 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Sociaal strafrecht. Arbeidsinspectie. Sociale inspecteurs. Bevoegdheden. Draagwijdte. Gevolg. Verhoor mits bijstand van advocaat Datum 17 april 2012 Copyright and

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie