NAUTILUS I INTERN ATIONAI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAUTILUS I INTERN ATIONAI"

Transcriptie

1 NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam Postbus 8S AN Rotterdam T: +3t {0) f. *3\ (0) : «nqu)riet#nautilu$int.0f9 W: nautiiusint.org 1fa2 The. Shfubbfies, George lane South Wdforti, Ionian US IBD T: -t44!0)20 89S9 6B77 f; tafti)20 8S Rotterdam, 30 deember JdB/MH AW Betreft: Algemeen Verbindend Verklaren CA Handelsvaart - registratie nummer 1029 Geahte heer, mevuw, p 29 deember 2014 is de CA Handelsvaart digitaal aangemeld bij het Ministerie van Soiale Zaken en Wer1<gelegenheid. Deze CA heeft een looptijd van 1 april 2014 tot en met 31 maart De aanmelding van de CA is gedaan op basis van artikel 4 van de Wet op de loonvorming. In aansluiting hiep dienen wij, mede namens de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH) een verzoek in tot Algemeen Verbindend Verklaring (AW) van de gehele CA Handelsvaart tot het einde van de looptijd, te weten 31 maart Dit is op basis van artikel 4 van de Wet op het Algemeen Verbindend en nverbindend verklaren van bepalingen van olletieve arbeidsovereenkomsten. Als bijlage ontvangt u de representativiteitsgegevens (onform de separate heklist representativiteitsgegevens). Wij verzoeken u van de AW uit te sluiten: Maersk Ship Management, Spliethoff Beheer, Jumbo Crew Servies, Stihting Greenpeae Counil, Fairstar Heavy Transport NV, Stena Line, Stena Line irish Sea, Pao/North Sea Ferries, Norfolkline / DFDS Seaways, HAL Beheer, Bore Shipowners, John T. Essberger, Tarbit tankers, Chemgas Shipping B.V., Clearwater Gup, Von Shipmanagement, Svitzer Amsterdam, Svitzer Salvage, Svitzer ean Towage, Von ffshore Servies, Smit, Heerema Fleet Personnel, Braveheart Shipping BV en Dirkzwager Coastal Pilotage. De reden voor uitsluiting is dat er met de met naam genoemde rederijen een aparte ontratuele binding bestaat op het terrein van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Graag ontvangen wij uw besluit op dit verzoek. Moht u hiever vragen hebben dan horen wij dit graag. Met vriendelijke get, NAUTILUS INTERNATINAL Jellë'de Boer C: VWH laissia» Statement: The!<.siii!Sii<, lrit<;rnsiionïi! mission is to be.in iüdep^isdntfifiaiiüaiiyslabls isijviiiasioiial liiirfi; unkm lïtid s-issionai,!tp.m<,i>\ie:\, tommitisii ;o eqitól Bpportünitses, sefïiti; ' mb!rii;eri, siid wslfare SB rsiiy s!;flfa/«>.ïiit!thsif [ii>s«!d;ints.

2 3 (9 a. in III in 111 a ID.= «5.!2 Ï ^ 5 - '01 i >1 QJ nj o (U to QJ (U a -o (D a; g > oj a; ^ & 3^ ^ I E QJ o S ü S as C J J ^ a. E «3 J (u Ï QJ ID g ui 2 - > 0) f? E i -I (U XJ l T3 5 J QJ C (u " E J oi o S > -o oi S ^ J E-^ 5 ^ 1 <u > 5 _ (U J m u "a m CL I J "s; D. :3 J J J QJ " ' o 'S. 5 Is 4^ ^ J J 1 n 5 ~ Q) o ^ J w ^!i 5 = S }r ^ W S u 5 01 QJ ' i/i ^ : o 5 I in QJ QJ.a Ü Ï Ï i.3! g-; T3 3 (= S: % a. l i 5 ' 1 " (u 1- I Si" _ ^ 01 J a.a.e -D > ë T) ^ 4-1 I a; o o o.e "D a ö.03 > > <u rn ±i 1-^ a, > w.ï L QJ QJ (/I Ii > - QJ.!2 N C J J J " QJ e ^ oi? <u "F 1 ^ <-i m u J ^ J <u > -K X ^. SS'g " Q^<aj N QJ <u 2. - ï J N 5 J - C QJ u ::= 0> I/) ^ (U. J = S Si's N Sow?!, F ^ - l CÜ j5 >. (U (n Q. in >-. E QJ Ul ' - «1i 2 d 4_, <U QJ ^ss (J J U U) u) > " (U 3 J ^ 11 > o > X i_ J N if, l QJ.i2 w ID ^ ^ E Q. J '03 V *e x: _ F J ^ J. N J u S In 5.a rl.a Si 01 Ë5; _ QJ QJ 15 Ï E Ï ip = as Ï k-h >ni n. ;:r QJ ~? W T3 C U) - C ) QJ J C > WÏ Q. 5 Q) QJ 'C > - > QJ S"g, 4-1 J QJ T X3 QJ 4_, o. : g QJ o'-f o 5 ^ oi W (u J i, 43 QJ C ÏJ 2- g CJ QJ C 12 QJ o. QJ 01 TJ Q. J fu J QJ J Q J J J W C E C oi 0 E., 1 "1 Ü J fe " S! E s Ê s; J ' S E = - J T3 J «J J ^ ^ *»- «Ï XI Q ^ E s e. i_ o J3 5 E o. E n J a J oi J IS E s, = l J.J J S T3!t, 0 J Ï E 2 J J n > ^ 5 _ Q. ' in QJ = Xl 0) QJ -^1 U J 0) QJ ) QJ (U > -D 01 E QJ i_ TD J»- QJ QJ oj, - I 11 g i 22E i J S ID l ^ J CJ fn ^ +-» n. 5g5; J; l I Qj *i QJ QJ j= ti = 01 QJ S > 01 p a J E 1 0 U o ' J ( J > J A T3 ' J XJ ^ I C J m b 1 C Xi ra C > J J bo C Ü J a> :s (A Z Ul > Ul 8E ill l > I- g5 (0 0) Ul H M > CD E > * 1. n «o gi i 5 V Ml n e S s.»ö 2 S V 91 J l (fl qi S V 4.1 C = U 3 1 Ul ~ Ul f g Ul 3 J ^ JZ 2 ^ PI S J -p > g 5 S «1. a «- a 01 III 0,. I S « A C QJ _ W 3 (9 0. in s > M (11 z Di a C T3 Is n^ o o ^ U QJ QJ 01 " UJ ' S ^ > I- J IS 9 J J a & J 2 = ^ J " ^ "5 ^ r J D a. oj J s: Ml Ü1 oij;.e =1 1 _N _ 3 ' ÏE* J u I g a: < l g I Si N «5 raw Ö.ES 52 S C 01 It n N 5-0 u 0 01 VI gi 01 US 1 Ë SN Q 01

3 > Ul IS (9 f S gi l je u gi gi o o 01 XI gi J S D tn 0^ 3 dal welke pel n. Geef aan op' verzameld zlj 2014 Novembei -^E ri ^ ^ i? S " 5 QJ Q x jj J J a i lil S S, > SJ =ï;.l^g.e^ ^1 4-1 QJ ^ iji ^ Q >5 5 S = QJ > QJ 4J 5 oi5 E ^ li 3.3 JJ = S Ul J - J > Ü o QJ J ^' 5 ' 0Jgo0jS^-;sn = h J a - r Ï S ID g- Q. ( p C > a Q--^ SÜ.T3 N J U Q) a; l (- u l H" Ul 45 ^ ^ I- QJ J Ul > l S 5^8- J C ID l = J "il S l J J 5 a a, ID o i_ J is oj <" S.EiE ^ J J 4ÏJ " * " «t J J l J J = E " P «> & QJ QJ -a - T5 i: D S-5-0 Jo -S^pip Si,S -C J J. SJ C l o 1" J Q. Q. l.ï Ï 5 ^ U) ^ 4-1 E Si s *N Ul 1_ J J J rat! S l C J g.e E J ^ QJ *; Ul T3 Jr. *"* J "o 1 ^ J -S, Jn I ^ y S l N I I" g S E 12 n -> 'u > QJ " las' 2, 5 ; --5 S;5 ^ CT J f? ^ QJ E "in. 'QJ ^^ 5"o 'a±; S g-= ^' Srö = E 2 5 CT-a : = CT CJ oi «J : > Q ;N Q, J ^ > J +j > J J ' y f oi «^ CT fls.ê ^ > r Q) ^ t T3 U ' C U) Q) I QJ Q), * 5 8 u.e E (1) o W 0) 4J ^ : 4-. > QJ -I QJ 1 > n <4- QJ QJ Q. td. j2 n > QJ QJ t Ul 3 C J QJ > 5 QJ Ul > 4j QJ t: QJ l Ul QJ ~ N 01 ^ 5 2 ^ ^ Ul ; X3 U) ^S ë 53 J QJ wi J?: CT Q. I- J J CT 1- Ul J > ü x: a 5 > ïj ( Q) Si s Ul ^ CL "i J J " " " J J 5 C 4-. 'oj * «J -QJ 5 r- S oi ^ C QJ QJ 3 DI ^ I QJ QJ N " ^ (- 1_ 1- b QJ 5 5 ^ i & U) ^ F- J - is s > IS > j; S J = S 5 g. in CT J flj ±^ rr (D QJ 0) in _^

4 CT 5.gj ^ J QJ ^ <y 5 s.5* l ^ Ul K u QJ ^ ^ o QJ - U C QJ 16 Ji, 0 tl S -Si g E^ 1 ï d IS 5,.0 J J CT. J tj -o J J J u ti=- _ S QJ > 01 ^_, Q. a JJ J, > C ^ E E -D ^ :.-Ü :± ^ ÏS CTjl- - 2 lo ^ QJ «.E P oj W A-* QJ ^ w u QJ = S w ^ QJ ^l -,1" Ul S <=" QJ 5. Ï tt» w -3 S" Ï Ï = QJ J QJ QJ > 5 - QJ ij 5 f, >= ^. QJ QJ J. QJ _ " h VI» C > C 4_, "' Ï J. u QJ QJ 3^ e QJ (J.^"^a??^ -3^ -S 5si^ S'E,CT PS l:!llf p -C QJ = I (J > Ï y QJ, C Q, Q, QJ > I Qj -o " " Q) QJ QJ ^ J 5 o > E ^ CT. S 5.E15 -o CT ^ > JD u, E -P Ï CZ C D C J J S " 0 1- > Ul J S a J ^ > 01 Ul JD S ^s n <u N - QJ i_ Q) QJ LU -o CD ^ '-' ll 3 QJ *u i_ QJ CJ i; s> ^ ïïis CT Q) Q. N a oi C C TD QJ :=> C N.E -o QJ C 0) ra = QJ En 1 Ul QJ Jfi "D S ^ -'QJ CT_3 J! o E Ï! ^ S 3 s "=0 g-d 5 o > an a 0J3 a -3 M > - # il > e HJ ^ Ö > o g 8- ts.s Ö.^ > xs 5 " C J S3 "J u - ^ Z I u o» 03 i "B ti J3 (N J3 u a h.2 ^ 1 >d ^ CN m > a 0 f.s a < J<! <U V on 5 p l-i J C (U Mi o o s s g 8-3> «-5 g " Ü I S"S -if «<U (U u Q S I- = S CT J -Sss C in 3 «-D E. -S J.> o > J P is > ^ E >? u QJ.E Ul Ü lij U7 QJ QJ QJ QJ Q) *- rn > &0 S Q -a r

5 l«l i E 1 o. u G X CQ a on u S.a -s -a g = t^ d ft.-t^ H 50 T /,! " e. 5 Ö «(11 Ö r?.-h M tn u J 11.2 oo g D > N IS -2^ (L> C N on on. Ü» on K S < 60 S S Z tu ^ 00 8 D s ffl e Bi (N op o m > g a J S < S ra -3 > =3 11^ ra S g m s.-g a: ^ ^ Q -3 I r zijn iftijd. isfeer :and3 a b y b 1.2, s m ige irkii onb j <u p ^ u s ^ os g s on J3 (U < 00 on ra u ^ 5 -a.2 o u u g 8) 5P 8 o S 60 (U u a u ;= g _ 60 'p S g.2p K N 43 T3 =3 " ^ Ü0 " o u t ; tn 5 1).S si 5 u > (Ü X (11 aj 60 i 00 H 'N > 3 o a f s 53, S on o &0 o 3 5 S *^ > <.a CI..SP S ' 0) 4> 1- - u u " '^ -S 1 f ^1.!2 & 1 s > u ffl 5 i2 ^ ^ e "g S!? " u 0 g < 5 > i- u a. i> on a 60S -S.5 ^ ra H T; X f a a tl 5 «Üi) :=i a 60 U g Ü u ij SPS3 a ^.0 Z E Q] CT QJ CT "a 'QJ u -5 J > t Is E 1^ I QJ QJ J QJ Q) J i > CT 01 ; = :., N ) > QJ : g>td Ul *- Wl l_ XI QJ J u " C QJ QJ "CI U) Q: UJ a u Z < f u Ul z 111 > III a Ul (9 gi o J pelld ke J Ï.E 0 Geef aan op verzameld z November I0 -a J.Ï! o = = -g J ^ > -a = J 5 J 2 CT :=> J i2 J a S oi d C QJ. o!=> _ C N ^ 11 C m QJ _ CL QJ! 5 * IgE^S C 4-1 QJ _ J±:.E w QJ QJ QJ HI m : Ql -E 5 S = S = 5 C 4J CT C QJ : J. > T3 " ^ 5 i E ' I E ï u -2 ^ ^ J J J D > o a T3. ; Wl 3 W n 5 -S S-CT J > u J2 CT i_ i^^ Q> ^ P > Ï ID a aj s S ^ Wl " J J Ü1 " E J J J =" ID S to E E,2 J - o N in S ID S = * Ul S " > J CT C > C J CTg-jD ^ QJ J. -n 3 s s g ^ i I.5 <t 1- JL s S Ü " 5 ti J J.t J CT > E & a L, 3 S -o ^ SQJ CT C " Q. a QJ QJ 2 "D U) n QJ gj > QJ QJ +ÏÏ CT C QJ 3 CT Q- = QJ JT ë t: > 5 = CT (0 -Q J : E <" QJ QJ CT 0) - pj -d J. J.y E = -g CTE 2 I J N Ul J i_ J J J J 7: Ul " - s :^ *- Jl Q) J-S - go? pit : QJ " T3 "2.2 QJ T3 9 y g QJ N < m ra > J - 2 > QJ p ü J CT QJ CT = C QJ QJ 1- -S g J > ^ Q. J " ^? P Ul y : -Q 3 0) QJ S JJ^ > J ^ Tl 5^ «! E Q) ra I ^ ra ±; ë oi^- g»qj 3, S- 0) QJ (J ' T) CT 4-1 ' : j ; Stt 5 J J J.gjs^ >1 ai SiS gj.. «3 J J J É S E o > o J u ^ 3 CTJ3 3 CT U 5 r-i- J s Ul u ID -2 > 13J 5 J C *.12 f g Ul5 ^ P J (o (I 01 T3 N ^ = J S 01 g 01 in S "C 5 Ï Q" Q", i_ Ï QJ s ^ J a g QP o=è tj ^ q ra - a >.5J = = o i_ o a Rust 0) 9J.J SI Q. ^-D g : Jr. 0) n

6 (9 Z hh 1- z u 1- ^ S _ 1=^ > J > oj-o g S ID -S 3 ^ > S -g si?.e =?;? J e J E J J J CT SS '5 > " ü 2 > J ^ S C! QJ *J C o N QJ > QJ QJ C Ï J i 5"E J J ^ J J CL u I Ul g U QJ ^ l_ CT QJ C -o -Q QJ QJ J Q ^ XI N Q»?J " ^ i t g QJ XI QJ ^^R 1 0) 3 ^ E tiv Q. 3^ i; o S t< -Q CT > Cl Ul Q) l 3 <U.. QJ. XI D Ü E J Ul..E E ^ QJ ^ '5 5 fö^ J 5 J J 5 " oct ^ > J = Q. J *: ÏÏ 5 Ul ti,e CT.S,^ > > J ±i J >- D > CT Q. S.3! S Iri - 2 S P Ö SJ «, S ^ J s (tj to u 5 "i > P <1J -ii *u h' If ill ID ^» J.? 1-5J lillllil a I :^ jita j ^! a? 3 ^ j ë ^ i J C H Qj fn ö 5' Qj -t; u> -Q QJ UJ ( I l P la Ul J 5:a-ö u '5 pi ^^ e ^Si ëi-g Ï S S!= ^,0, JJ g ID >- ^ - C fo Ul fig 0, S 8 Si "o 5 C C N l E 2 JD!= ^ S ID J ID C3 N 2 s ^ Ï QJ C QJ > si ^ ai QJ Ul 5 0) m P tn ï > Ul CT 5 5 ^ ^ " S oj ^ J ^ > CT-^, QJ.E CT-K > ra E S.^ C o o o - +j ^ QJ QJ C :='X ^ Qi -? N ra QJ QJ h ^ - CT ^ _^ tj ^ l Ul <u 9 i_ QJ X? QJ J3 - ±; > y QJ 2 ^!E : H Zj QJ CT E SÏ.E QJ QJ QJ ±j ra ii X QJ -o Q. " a j_, QJ "1 J- Ul 1-9 oi QJ QJ > >- " - ^ > ui-s '5 S CT E Wl SiS^S lis^i QJ QJ QJ éoïï^ "S g 5 s s, S Wl < s -1 ra Ul E ^ F QJ QJ.E E J i. o i o ^ J ^ è 'Ö R i g o CT2 CT P S, <" ^ CT ES 9 i M Wl 5 > oj IS J 5 E S ^ s QJ -Q i5 QJ CT^ "2:=. QJ X) Jr QJ 1- CL iii QJ - : QJ 1 QJ > > ra "2 -P^ ^ ra i > -5.Si g :p in t: 3 ^ QJ Cl ^ in :ë QJ S U C LU Q Ul oj E oi ^ Ql Ul = QJ > o Cl > QJ CT QJ 3 _ wj QJ QJ 12 -C E wl CT J J CT " J QJ :ü QJ QJ : Q 3 X XI ' -E J " u 1 1^ E i2 t J 5 ï CT Ul N > J u) J 'C ^ l^g 8 fs x> CT 5 =: Qj S-g vqj 5 ^ T->.ti Si J CT ~ CT o = J ü (u CT C CT P i= "C QJ C3 C 5 - CTJS S E? > J U) o J CT J C J Si =. C 1- *j J?=i E N Ü ^ C C 13 oj QJ QJ "u 2f *: QJ 0) I/) XI o. J wl "5 4-1 o - S-6 D ra JJl J J 0"0 14- i_ J J J CT J Q. g QJ. J > uj CT J 8 =.E ^"D Q. 01 tj H 4_, ^ "o. Q) C JZ : *j Q) QJ u 3 QJ 1n= IN 01 " n. QJ I i J - r o 3 >- g 01 CT o S J.. S 2 =^ J 5 ^ > = ï J Q. Wl S ^ JJ i ^ I- 5 Wl J Ul J JJ S ID ^ " i Ul J J S -D CT Ul QJ J C QJ QJ QJ > J: - T3 QJ *3 >,. :p o J ~. ffi u J.3; S J

7 _ g-o QJ QJ Q) QJ Q. -M tn Is CT s ^.w! ^ s J o r, I" = Ü -a J o t= T3 ^> 4-1 J > o 0) o CT QJ u E J ui QJ Ul " > " S Sis CT C J 5 3 I -ï tn ' Ü oi J P S i 5 g f 3j 5i ^ ^> ë J2, I -BH J ' : 5. 1!5 J S J.Si g 1- g CT = a E wt - = > Ul QJ S J g '5 > X3 Ef, 1 ^ QJ " = E <" Q; QJ 1-1- ^ J o 5 ^ J ^ u <u 1= '5 CTtt^ 0) E C ^ QJ XI = E QJ <M (- CT ^ Ï Is 5.ï'2 o - E'S E 13 I2-5 J Ul > Ql Ul S J >- -o 9i Q- V- - Q- QJ QJ CT Q) i_ ^ l_ QJ " = U XJ QJ QJ Q) XI > > CTX S 0, J QJ " l 0) 'C CT QJ 4j o. QJ- T3 -w «*- ^ I ' QJ ^ " 2 QJ QJ._ a ^ 5. J ^ 21 N -S.J ^ 5» QJ EëëSE 1- QJ CT _ E ra > u ü ir 3 J,-S,aj J = " E Wl 4-1 J < ^ J Wl ^J 4J i_ " < li J S 3 i B s s = QJ f--ct - è S S = S ra CT.-tJ ra > = J.a Ul = ;E - -.gs J 01-- ^ oi ^ 2 5, oi Sw!-p:g - S ^ C T Q) -t-* ra 4_. > QJ ^ QJ QJ X i_ -^5E QJ J I ^ 1 JCT Ul!.E 'oj T3 I QJ ^ Ul ' S E J E QJ Q' CT 1- Wl, J 4-2 i "iï 5 ).= J 1- a. J 5 JD u J Wl 5; J E -Si Si CT o oj S > a. CT J J? J CT L, T3 : J > J 5. " J S»i 5 i J C C J ^ 5- E E ^ ë J 1= i=-s 0, ^ CT CT CT~ CT= J lis J g C QJ > ^ ir, QJ ^ «, ^ s.e jj CT^ S QJ C -ï o.g QJ Q QJ S > QJ oi 4-1 n, n-j QJ J - QJ QJ E X C 5 QJ Tn SU ^ gis, g5öi5 QJ Ul 5 ^ CT-yi QJ ü QJ 1-. X3 T3 XI QJ CT^ QJ >- QJ K QJ g XJ QJ ^ > QJ QJ l ^ QJ C > CT J CJl J? E s ts g S J Ci.Q i- J ü J. 2 "o -o J J J E g-e 1- > QJ J > CT > S 5i5 ^. QJ i5- QJ QJ J = -Q J J J J3 WCTJ n J J > 1- > CT CT oi.2! 2 CT S^gl ^ E i TJ X ^ 1 -a "S ; i 2 j E-J? 5 J : J 1 I T3 p J 5»! re.si i J J - S-g 4- oieiis J 5 Q. o J XI i^qj CTQjQjQJgnj ^ Q. JJJIUSN J oi = CL-J QJ E t; C 5 2 g " ti J L J -o " : > 1 o ; 1- J u = *;ri_qj^ i S Q j a ^ ^ t ^ i- Q J > ~ X C L a j Q j - y QJJgJpoiffi ; QJ ' > > * :S=, 5» _ QJ C \i > > *J E CTl ^ 5 SJ S S 1 QJ ( {0 o : = 5) Si - V QJ C. =. J g ^ J - C ^ CT QJ S 1^ "^-^ 2 CToi S g ID t= -D > " 5 3 > QJ J J ^ J w.> i C ü J i a. a Ï 5!: S P : T3 QJ 3 C > a =^ Qj C J 4j XJ QJ - 1 QJ n Wl '5 J J Pi s f oi P ^- t= QJ 2 > u QJ QJ CT *J Si w CT XI Ul gj 4- t = i t: "5 o - CIG Q. o a ts tl QJ J I g J > ^ a J ^ ^ C 3? J CT C D i-g X J Sli 5,f-E J J T3 QJ X = w J 15 tl.o; > N J. Q o p CT 5 Si ffi.1= ra > > D T3 QJ QJ " CT C _ QJ ~ QJ -E 2-e X QJ.E,. ^.=; E o = S " X3 Q. y 5 QJ QT J 2 CT C ^ 8 J QJ C tu"" J.a D J '15 4-< > (n S J I. -QJ o?, QJ «QJ E ^& oi-j Q) 3 «> _.E. -i N CT <n _ o m ra _ (~ o QJ 1 Ï S -Q J g QJ QJ QJ QJ ~ CT Ul Z QJ QJ r-n 5 CT C 4-1 QJ QJ 5 E QJ Qj = 5 Q J ^ ^ ^ J QJ JJ.D QJ Ll m X > QJ C J > J 4-, Wl "5 CT-g ï g? QJ 4-. (- >-g E ID 55? g -Q jj- ra QJ t? ra Ul "l^oi QJ d.q. r- ID J CT g E g J = * J 0' J 5 g CTT= S J J 2 = CT l E-g E 2 S o oi J o N > CT-Ji.t; = J J = J.ti QJ Ul TD 3 5 J d" > J Q. QJ o Ï a «ï J J ^ o oj^e ^ g g J E I Ul g 3 QJ QJ - > -o 3 QJ X J CT 1 J QJ > J CT gj 4-' Q. ^ in ^1 e CT a gis C - «C g,cti g ESSi^.2'5 2 C J Ul i^ S 2' = 3 E 5 Wl l^j = u ts I Ï oj 2 ^ 5 S -B S ES ï C ra 'gj QJ QJ ^ Ü CT J B J ^ o ^ X Ul QJ > > CTj^ J J.S-E " '.E Ul ~ QJ J.ECT3 E.E J J '5 QJ -a J S.J CT CT J 2 QJ > J 0.-0 CT 'oj QJ Ul J 01^:^!= flj =: -Ji; 5 Si 57 N " -Q J 5 I I gctj oj > - u o S oi '> i= Z^ QJ QJ..C > N p* _ QJ J o g = ^ J S SE Q) ^ " Ql 2 a P:ï QJ %% T" J J S" Q.T3 QJ "ÏD : ts S 5 S E J J E CT ' Wl. QJ '.S > J ' t; 1 i5 P QJ fft: -a o E : t Wl S S 1 ti ^ js ra 5 QJ 0» - ^ S - ~ 5 E 1 ^ Ul EE El ^J m i2 QJ, ^ ï Qj -ö N 3 QJ Q.^ r- Ü " 5 S - 5 '5 ae QJ s g, Jli C QJ.«J QJ > D QJ e ' S «C...2, > 5 P J = u'-m J ^ >- gi^sll QJ o * " ^ CT J Si, 0 P oi P J oi 1- J *i Qi 31 > J o ï^ 01 -flj QJ 5 ^ ^ I.J o QJ := 4-1 I- QJ QJ C C CT QJ Ira : i2 0? S = tn u> " = oi J - > > u Q. o ï > S. s; QJ 054" E^^S QJ 5^ g > QJ C CT Ul ^ QJ QJ d o'o =^ QJ Ul J QJ :^ oi t E p Cl QJ g -5 «g»- g s Bl!t 2 5 wi. = J S, ID.2 Wl 4J s > 53 5ffi iï.w! Ü è ^ "J Öj ^2 EE- E SE 3.Ci, 'i Ul > :' i? P. ^ C QJ ^ ï P.2" CT S.Si, -o J: a. J - I ^! t. ' V J a3 j - o : ^ 2 J C u i, J i3 2 jd ri sisits iig "JS J oi Ql ^ ID 1 Q.X CT E S E C Q), 5 1=.J '= 0 g,-^ S g, J J " Ü g os IS E 51.ESg'iS Ï i s Ï I?! QJ w g-2 CJl QJ Q.-X U J QJ E^-S ^ N C-Ê S 5 rr J *j C QJ o ^ g ë S CT QJ Q) Ul ^ 2 'S QJ QJ ".-t: CT CT C > 4_, QJ Ï: :B T3 QJ J!r, SiSS I ë ë '5 a's 01 SSi - IS 1 g oj' S" J Sfe-o^ ; o CT^ B 21- > is 2 = S I -5 > J >CT-. ti J "D = to ~ J - QJ.a QJ g QJ QJ Q U.E X TD > J 4-, Q> = Ï QJ Q) ra C Q» 1- Qj C QJ -o C Ul 0 QJ Q- C C QJ 2 QJ J QJ QJ 1 S 5 i J - S =,J -5 g N rag QJ > Qj 0» > QJ Qj oj Ï CT - 2 U) Q; ^ = ^ QJ = ~ CT ra g >.> J S ^ u JS Ji ^ 2 ^ w) b oi 2 S'^ Ul p X 0;.Q 2 g- J oj. S Si Q 5 5

8 VERENIGING VAN WERKGEVERS Do ondorgetekondon: IN DE HANDELSVAART VWH CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST VR DE am'jdelsvaart I NAUTILUS INTEiNAfiNAL 1 4-: Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart, gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam, hioma to noemen "VWH", a Sr. Nautilus Intemational, govostigd en kantoor houdondo to Rotterdam, hiema to noomon "Nautilus", hiema gezamenlijk aangeduid als: "Partijen" VERKLAREN HET NAVLGENDE TE ZIJN VEREENGEKMEN: ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze olletieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 1. Handelsvaart: De vaart met zeeshepen in de handelsvaart onder Nederlandse vlag, niet zijnde: vissersshepen; shepen in openbare dienst; binnenshepen; oorlogsshepen en marinehulpshepen; shepen speiaal ontworpen voor het opnemen of dumpen van zand, klei en of stenen en daarbij betkken hulpshepen; reddingsvaartuigen; zeesleepboten; pleziervaartuigen en ommerieel geëxploiteerde jahten; speiaal ontworpen shepen die worden ingezet ten behoeve van de exploratie en of exploitatie van olie- en gasvelden; speiaal ontworpen shepen die worden ingezet ten behoeve van de bouw en of onderhoud van windmolens op zee; passagiersshepen. 2. Werkgever: Iedere natuurlijke of rehtspersoon die werknemers in dienst heeft die dienstdoen op een zeeship in de Handelsvaart. nder het begrip "Werkgever" wordt derhalve tevens begrepen iedere natuurlijke of rehtspersoon die zih bedrijfsmatig bezighoudt met het tegen vergoeding (diret of indiret) ter beshikking stellen van arbeidskrahten aan een derde voor Pagina 1 van 4

9 het onder diens toeziht en leiding, anders dan krahtens een met deze derde gesloten arbeidsovereenkomst, verrihten van arbeid aan boord van een zeeship in de Handelsvaart. 3. Werknemer: Iedere zeevarende die krahtens een dienstverband met een Werkgever werkzaam is op een zeeship in de Handelsvaart. 4. Inlener: Iedere derde als bedoeld in lid 2 van dit artikel. ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER Deze overeenkomst is van toepassing op de zeearbeidsovereenkomsten tussen Werkgevers en Werknemers in de Handelsvaart. ARTIKEL 3 LN- EN ARBEIDSVRWAARDEN 1. Voor Werknemers, niet behorende tot ategorieën werknemers ten aanzien van wie loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn als weergegeven in lid 2, gelden loon- en arbeidsvoorwaarden gelijk omshreven in het reglement en in de stukken, welke onlosmakelijk deel uitmaken van deze olletieve arbeidsovereenkomst. 2. Voor Werknemers woonahtig in de Filippijnen, Indonesië en in eventuool andere bij CA overeen te komen landen, gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden zoals overeengekomen tussen de in het woonland gevestigde, bonafide vakorganisatie en Nautilus (of ingeval van ontstentenis van een dergelijke bonafide vakorganisatie, alleen Nautilus) enerzijds en VWH of de individuele werkgever anderzijds. De loon- en arbeidsvoorwaarden moeten ten minste voldoen aan de intemationale onventies, aanbevelingen en afspraken. ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 1. Werkgevers zijn gehouden met Werknemers als bedoeld in artikel 3 lid 1 arbeidsovereenkomsten aan te gaan op geen andere voorwaarden dan de in artikel 3 lid 1 bedoelde loon- en arbeidsvoorwaarden. 2. Werkgevers zijn gehouden de loon- en arbeidsvoorwaarden als bedoeld in artikel 3 lid 2 na te leven jegens de Werknemers als bedoeld in genoemd artikellid. 3. Werkgevers zijn gehouden de tussen hen en de in artikel 3, lid 2 bedoelde Werknemers geldende.q. getffen olletieve regelingen terstond ter kennis te brengen aan een door Partijen te benoemen paritair orgaan. Bij bestaande formeel vastgelegde regelingen kan worden volstaan met het melden daarvan; bedrijfseigen regelingen dienen te worden overgelegd. Bij een en ander wordt tevens aangegeven welke juridishe status bedoelde regeling(en) heeft (hebben) en wordt daarnaast opgave gedaan van het aantal en de funties van de Werknemers. Van elke wijziging in de regeling(en) en of samenstelling van de desbetreffende gep(en) Werknemers dienen Werkgevers terstond het paritair orgaan shriftelijk op de hoogte te stellen. Pagina 2 van 4

10 ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN DE INLENER De Inlener is verpliht shriftelijk met een Werkgever overeen te komen dat deze Werkgever, die arbeidskrahten ter beshikking stelt op de voet van artikel 1 lid 2, tweede zin, arbeidsvoorwaarden hanteert die in overeenstemming zijn met het bepaalde in artikel 3 van deze olletieve arbeidsovereenkomst. Ingeval de Inlener te dien aanzien in gebreke blijft, is de Inlener aansprakelijk voor de shade die de betkken zeevarende daardoor lijdt. Voomoemde aansprakelijkheid laat onverlet het reht van de Inlener om deze shade vervolgens weer op de Werkgever te verhalen. ARTIKEL 6 VERPLICHTING VAN DE WERKNEMER De Werknemer is gehouden geen andere voorwaarden te stellen dan de in artikel 3 bedoelde loon- en arbeidsvoorwaarden. ARTIKEL 7 VERPLICHTI>JGE>J PARTIJET'J 4^ Partijen verbinden zih jegens olkaar dat zij mot alle hen ten dienste staande middelen zullen bevorderen dat de in artikel 3 bedoelde loon en arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. 3^ Partijen verbinden zih jegens elkaar dat zij zih gedurende do looptijd van deze overeenkomst, in het kader van loon en arbeidsvoorwaarden, zullen onthouden van het stellen van eisen en/of het voeren van atie (bijvoorbeeld staking en uhsluiting) waaruit storing in de bedrijven zou kunnen ontstaan. ARTIKEL 8 WERKGELEGENHEID Teneinde de inzihtelijkheid van de arbeidsmarkt te bevorderen zullen Werkgevers alle vaatures kenbaar maken aan het UWV. ARTIKEL 9 GESCHILLENREGELING Ingeval van een vooralsnog niet in onderling ovorlog op to lossen vershil van mening omtrent de uitlegging van enige bepaling van deze overeenkomst en/of de daaraan gehehte of later aan te hehten reglementen en stukken tussen Partijen dan wel tussen een lid van VWH en Nautilus, wordt zulks door de moost godo partij aan do ando partij shriftelijk gomold. In beide gevallen zijn Partijen gehouden binnon twoo maandon na do shriftelijke melding to trahten overeenstemming te bereiken. Ingeval binnen deze termijn van twee maanden na shriftelijke melding geen overeenstemming wordt bereikt, zal tussen Partijen respetievelijk tussen het betkken lid van VWH en Nautilus wordon geaht een geshil aanwezig te zijn indion één der Partijen spotiovolijk hot betkken lid van do VWH zulks shriftelijk meedeelt aan do wederpartij. ARTIKEL 10 Alle geshillen, wolko naar aanleiding van of in verband mot deze ovoonkomst of daarbij behorende ovoonkomsten of reglementen tussen Partijen dan wol tussen eon lid van VWH en Nautilus mohten ontstaan, zullen worden bereht door do gewone rehter tenzij arbitrage wordt overeengekomen. ok ingeval arbitrage wordt overeengekomen. Iaat dit de bevoegdheid van Pagina 3 van 4

11 Partijen respetievelijk van het betkken lid van VWH en Nautilus onverlet om zih in spoedeisende gevallen te wenden tot de voorzieningenrehter, rehtspkondo in kort geding. ARTIKEL 11 Deze overeenkomst is aangegaan voor de tijd van 3 jaar, te rekenen vanaf 1 april 2014 en eindigt mits opgezegd derhalve op 31 maart ARTIKEL 12 pzegging van doze overeenkomst dient plaats te hebben vóór of op 28 februari 2017 bij gebreke waarvan zij goaht wordt voor één jaar te zijn verlengd. Rotterdam, 27 mei 2014 VERENIGING VAN WERKGEVERS m DE HANDELSVAART NAUTILUS I>JTER>JATINAL mr. A. Engelsman, voorzitter H.J.A.H. Hylkoma, hoofdbestuurder Pagina 4 van 4

12 VERENIGING VAN WERKGEVERS IN DE HANDELSVAART VWH - is» ^^^^^^ Reglement Voor zeevarenden dienstdoende aan boord van shepen in de Handelsvaart behorende bij de Colletieve Arbeidsovereenkomst voor de Handelsvaart zoals van kraht I april 2014 tot 31 maart 2017

13 REGLEMENT GELDENDE VR DE HANDELSVAART A. Definities Artikel 1 1. nder "Zeevarenden of werknemers" worden in dit reglement verstaan: kapiteins, de in lid 2 bedoelde sheepsoffiieren en de in lid 3 bedoelde sheepsgezellen. 2. nder "Sheepsoffiieren", hiema te noemen offiieren, wordt in dit reglement verstaan: stuurlieden en werktuigkundigen. 3. nder "Sheepsgezellen", hiema te noemen gezellen, wordt in dit reglement verstaan: alle Zeevarenden beneden de rang van offiier. 4. nder "Zondagen" worden mede begrepen de feestdagen, t.w. Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, de Kerstdagen en de Nationale feestdag voor zover door de rijksoverheid, respetievelijk het georganiseerde bedrijfsleven, wordt geadviseerd in Nederland vrijaf te geven. 5. nder "Maandgage" wordt verstaan: de in artikel 3 bedoelde gage, vermeerderd met de eventuele verhoging wegens het dienstdoen op tankshepen. 6. nder "Daggage" wordt verstaan: 1/365 x 12 x de maandgage. 7. nder "Uurverdienste" wordt verstaan: 1/204 x de maandgage. 8. nder "Etmaal" wordt verstaan: een periode van middernaht tot de volgende middernaht. 9. nder "Havenwaht" wordt verstaan: het op aanwijzing in de haven of op de rede - boven de normale arbeidsduur en boven het eventueel verrihten van overwerk - aan boord ter beshikking zijn, waarbij geen werkzaamheden behoeven te worden verriht, anders dan tot het ontleren en het zo nodig treffen van voorzieningen voor de veiligheid van opvarenden, ship en/of lading.

14 B. Loonvoorwaarden INDELING IN LNGREPEN Artikel 2 De funties van de zeevarenden zijn als volgt in loongepen ingedeeld: Loongep Funtie aankomend matos met minder dan één jaar diensttijdgezel MK met minder dan één jaar I diensttijd II aankomend matos zonder diploma met meer dan één jaar diensttijd I) matos zonder diploma volmatos + matos/motordrijver voorman matos; matos-pompman; gediplomeerd matos; kok; motorman; aank. Matos met diploma 2) en meer dan één jaar diensttijd 1); gezel MK met diploma 2) en III meer dan één jaar diensttijd; sheepstehnius 3) A 2e stm GT; sheepstehnius 3) 3e stm GT B 4evrtk>9000GT 3e stm > 9000 GT 2e stm GT C 3e wtk GT 2e wtk GT 2e stm GT D 3e wtk > 9000 GT 2e stm > 9000 GT le stm GT E 2e wtk GT F le stm GT G 2e wtk GT H lestm GT I le stm GT J Iew^k0-2000GT K 2e wtk GT le wtk GT kapitein GT L le wtk GT 2e wtk GT lestm GT kapitein GT M 2e wtk >18000 GT le stm GT kapitein GT N le wtk GT Iestm>18000GT Ie wtk GT kapitein GT P le wtk > GT kapitein GT Q kapitein > GT De werknemers dienstdoende in een geïntegreerde dan wel een dubbele funtie worden ingeshaald in de hoogste funtieshaal van de in hun disipline verenigde gekende (onventionele) funtie.

15 NB: 1) Na uiterlijk drie dienstjaren dient de aank. matos tot matos te worden bevorderd.. 2) nder gediplomeerd aank. matos of gezel MK wordt verstaan; de aank. matos in het bezit van een diploma LZS; dan wel hoger zeevaart gerihte diploma's; de gezel MK in het bezit van het diploma LTS afdeling metaal, dan wel hogere zeevaart gerihte diploma's. 3) De aanvangsgage van de sheepstehnius is gelijk aan loongep III + 4 aniënniteiten. Voor elk volgend dienstjaar bestaat aanspraak op een aniënniteitsverhoging. Na het bereiken van de 10e aniënniteit in loongep III volgt indeling in loongep A. De opbouw in loongep A is gemaximeerd op 6 aniënniteiten. 4) Het werkingsgebied van de VWH CA is per 1 april 2014 uitgebreid met shepen gter dan 9000 GT. De bestaande afspraken per 1 april 2014 over gages en overige emolumenten met betrekking tot zeevarenden die dienstdoen op shepen gter dan 9000 GT tussen Nautilus Intemationaal en individuele leden van de VWH blijven in stand. ok de bestaande afspraken tussen werkgevers en individuele zeevarenden blijven in stand. ê) Per 1 april 2011 is de kapitein opgenomen in de CA. Hierdoor vallen de kapiteins onder alle loon en arbeidsvoorwaarden, die in het reglement behorende bij de CA Handelsvaart zijn vastgelegd. De per 1 april 2011 bestaande afspraken over gages en overige emolumenten tussen individuele kapiteins en individuele leden van de VWH blijven in stand. GAGES Artikel 3 1. De gage van de in een loongep ingedeelde zeevarende wordt vastgesteld aan de hand van de hiema volgende gagetabellen, rekening houdende met het bepaalde in de artikelen 4 en 6.

16 00 o 00 CD CD CM ;5 CN 1^ T o m CT) o 00 CN CM oo T o 1X5 1^ 00 T C o 1X5 1X5 a> CJ> m 05 h- CM T in C35 o m 00 CM T m CD 00 C35 CM U5 o (J) C o o o o *J CM CD (35 CJ) o \r> C C;5 CN in CD CM o o ^J- o CM o o CM? oo ) CM o «t CD o CM CD ) oo o 05 CM o T o o 05 CD 05 CD 00 CM o in 00 C35 CM CM C o o o 00 o 00 r-~ n C T CN in CD 1^ 00 (D T CM CN C o o CM o CM i CD 00 T oo o CD o 1X5 1 CT) CM CD CM V CD C in 05 CM CD oo C35 CM in 00 T CM o 1X5 CD oo CJ) CN CM C C o o o C 05 (D in CM N- 1X5 CD 00 oo CJ5 T CN CM o o J T o m CD r- C CM CM CM CM o o o C C 1^ U5 l - ~ 1X5 CD CN C o in in 1X5 1X5 CD (D td 00 C35 T CM IT) C CM CM CM CM o C C CM U5 to o ( C35 CM <t 1X5 CM CM CM CM CM o o o CM CT) C 1^ ^ CM o (35 Cv C CM T J L ta» T CM o CvJ CN CN CM CM CM CM CM C o o CM I LU Q < X Cl LU Q CC ^ > Tt LU Q m Q _ l LU CD < _ i LU CD < LU i) < (I ) ) I <( (I Cl i I: 1X5 CD CM CD r-~ CJ> CD f CD CD l C CM CJ) C <t IT) CD C35 T CN CN CM CM CM CM CM CM CM CN o n C o 1 CD CD C r-- IX) 00 CD (D C T 00 o 1X5 <t o CM ^ C U5 CD 1^ 00 CJJ CM CM CM CM CM CM CN CM CM CM o ö l CM CD CD in CN 111 C m CM T CTl oo CD 1X5 ST ) LU CM C l C 00 ) T T CM CM CM CM CM CM CM CM CM o n C» C ^ o CN 1^ o 00 o CJ) C in o CM o C3) r- CD C3) LJ CM CM in CD 1^ ) CM CM CM CM CM CM CM CM CM J in oo CM (35 CM 00 1X5 e > CM :> 1^ 1X5 CM T CJ) oo ^ CM <a- 1X5 CD 00 CJ) T CM CM CM CM CN CN CM CN CM CM CM 00 CD U5 CN CD CD o C C CN 1^ 1X5 LU o T CM in in CD 00 T CM CM CM CM CN CN CM CN CM CM CM ) (D t C C (35 C C C 00 U5 C 00 CD T CN o 1X5 CD CD T CM CN CN CM CN CM CN CM CN CM C C CN CN CM CM 00 CM 00 <* CD CM 00 CD CM T CM CM CN CN CM CM o ) n CM CM C 1 D in 1X5 T C CM ( CM o C35 1X5 o CN C o 1^ 00 C3) T CN T T T CM CM CM CM CM CN o 1X5 CD 00 CJ) ü z < o CD o C3) T C 00 0) m C CM n 1X5 05 C I ^ C J ) T - C M r C "- - r-t-cmcmcmcm (U (t ^!: ) Cl I.E 5 > (i ^ 1: 5 ^ 0) CJ) TJ g) B TJ ) C CÜ (1) ^ 2" (ö..<«i S >< Q. 0) J B B 0) ^ 0) - ü ö o C > C S) a's-: ) ^ C Q. Q. ( (D 0) > ) ) I D C) J) C! ; C!l IL <: IL :!! n CD l» r - () C! 4.t: 9> i ï: o (I I: H 6 < I FF 1).!! tn tl Cl!> Cl i. : (I

17 CM 00 n CD 1X5 05 ( (J) CM r-- r~- (35 CM C l o 00 ) T CM C o <t L L _ Cv o 00 (35 o L ( 00 1X5 n o CD CJ T 5 N- 00 (D o C o 1X5 (35 1X5 oo n 1X5 CD CM T ^r- r- 00 T l 00 1X5 I T CM l CD h- o C C o <f o t CM o 1X P5 CD o T L 00 Cvl U5 CD r~- ) T L CM o C PI 1X5 in ) (35 in CD 00 o Cvl 00 T T Cvl 1X IX) n r-- o en CN T o I-- CM C o o o o o o M- I-- CM ) l ) o CN 00 U5 00 T o un CD C (n CD (35 T in CD I-- C T (n CM CM C o C o 05 T ^ CM CN oo T o 1X5 CD oo n CN C C3) T CM 1X5 r-- 00 ) CM Cvl CM 00 o CM IT I _i LU < X LU Q Di > ^ LU (> (I LU Q _J LU < _l LU m < LU (, ü tl) < -Si 3 ) 'C3) <( (I (I S! (I t: <) C35 CM o oo g L l CD >* \ 00 C35 C35 Cvl Csl o C 00 CD 1^ C T CM L CD l-~ CM CM Cvl CM o n o CM CM m (D o oo 00 T CM C C35 CM o 1X5 CD CN CM CM Csl CM o o o o o 01 oo T o n h~ L (D 00 N. ( CD m 1X5 1X5 1X5 CD 00 t n T CM ( CM CM CM CM CM CM CM C 1X5 T 1X5 00 o ) l CN CN T n n oo h- r-- CD T 1X5 CD r-- r~- oo n o T CM CN CM CM C^ CM CM CM CM C o o C CD CJ5 Cvl CM (D Ci n r- CD 1X5 <t C o CM T n oo oo o 1X5 CD l-~ ) CM CM CM CM CM CM CM CM CM o o C35 (35 00 oo I-- 00; L ( U5 CM 1 T ) 00 CD 1X5 >ao CM T LU o C 1X5 C 1^ 00 n CN CN C^ CM CM CM CM CM CM CM C o o C35 00 C CM ) CD o oo 1X5 C CM T C r- o l CM (n LJ CM 1X5 CD CD 00 n T CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM (D CN CD CM 1X5 CM r-- l oo L CM f \ C 1^ in CM n 00 CD m (n CM CM C 1X5 CD 00 n CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM (3) 1X5 C T CJ) 1X5 CM r-- oo CM P l ( r- 00 T CM CM CM CM CM CN CM (N CN CM CM CD CJ) n CM ( I-- 1^ CM 1^ m 00 CD 00 r-- CJ) T CM CM L L CD r-- T - CM r\i CM CM CM CM CM CM CM CM 00 (3) CM ( (D CD r-- r-- 1X5 X oo CD CM o CD 1X5 1^ 00 oo ) T T CM CM CM CM C>J CM CM CN CM T n I-- (D C 1X5 (J5 l 1^ C 00 (D CM 00 CD 1^ oo n n T T CM CM CM CM CM CN CN CM C in ( 1^ 00 n T z < C3) C <t m CM CM T ) 00 1^ 1X5 n C 00 o in l~- n llllllllli i l i - l U. W 1.. ^ Q CD i^oono-r^m T-T-T-CMCNCMCM ) t ^ : n <>.11 to n (I i: ( > Q. (D ) p Sa 0) $ a S) ( ( (U V D) ( I E.«I S >< tn I Cl.t; (I td (U ( ^ 0) 05 ) " ü ü > CD S) 3 S9, n = ^ < Cl CL CL ) ) >»- ö) ) td D I: (I S! (C Cl :> 9 ^i-... _. (d) -' tf IL *' il i? C) l L' tn in V $) (I (I $ 71 il <>!! -I ü r i\ (I T' a.!! (I Cl ;p (i ï i: i: *" f: (I (I.<! f. C p (I C. H - (I (l! < > (i.ff <(

18 ) L n o CN in CM w 00 r- CM oo C C 00 ) n T C CD n CM C o L >a- m m o f-- n CD 00 Ln n l n CN ï CD in 05 CM LL CD 00 n T CN in r~- oo n o 00 o in CM CM (D in <a- n CD ) m n to 00 T LD ) <J L CD r- n C CM oo CD r~- 00 o 00 o sr ^ o Ln C n oo T L oo I-- C (D CD n o CD n oo CM m CD CN oo 'it 1X5 oo 00 m n CM I-- n n CM r-- n CM sr ( n T CM L ( r-- r- n Cvl CM oo oo o C n (D CM L ) 00 to CM ( r~- ) T oo in o o o to T CM o CD r- 00 (35 CM CM o C o o CM C CM r- 00 CM (3) CM L r- 00 n T L oo ) T CM o L ( CM CM r-- oo. o oo 00 o oo tn CM L CM oo m 00 ) ^J- o (3) m L ( r-- r-- 1^ 00 n n oo ) o T T CM 00 ( r-- CM CN CM CM C o o n m I-- (D oo CM Ln n CM C L ( o CD h- oo ta h- 00 ) 00 oo ) o CM 00 =f in o CM CM CN CM Cvl o o o o o o ( CN T ) h- CD CD m oo T ~r~ o Cvl CM CM CM CM CM CM T CM 1X5 CD (35 T CN o L CM CM CM CM CM CN o n o oo o CM o: o Ui LU Q X f LU Q Ct 01 Ci W > LU z LU Q _J LU < LU m.* P i! UJ (, II) < -Si 5 1X5 CM n x: i _ (D > - (I (I J) () (: oo CM (D oo oo oo CD st r~h- (D CD L in "if U/ L CD h-- 00 (n T CM C CM CM CM CM CM CM CM oo C ( n C ^ L oo n CN 1 T n n oo r- r~-- CD ( L T L C ( r~- oo n o CM o CM CM CN CM CM CM CM CM o C C 05 CM oo l ( 00 ) to r- 111 (D L LU CN n 00 o L o oo n CM CM CM CM CM CN CN CM CM o CM C oo I-- r-- ( n 00 r- CD in CM T n LJ oo l CD r- oo n ^ T CM CM CM CM CM CM CM CM CM o CM r- l n in CD 1X5 oo CM T ) oo o m CN n ^ n CD CM 00 r-- oo (n L CM m \J CM 00 L m o 00 n T CM CM CM CM CM CM CM CN CN o 00 oo CM l (D r- CM L rr\ T ) 00 o CM o 00 f-- L C UJ T T oo CM o m to CD I-- 00 (35 T CM CM CM CM Cvl CM CM CM CN CM CM l CD o r- l ~ - CM CM ^ n»* CM n h- in o oo CD CM n l - ~ T CM m CD T CM CM CM CN CM CN CN CN CN CM CM 00 CM in C 00 m r-- n 1--- oo ) i T- CN CN T CM CM CM CM CM oo CM CM «r l C <r o CM CM z < o n l n in T 00 r- oo (n n T CM CM r- CM CM CN CN CM CM CM oo in CD r- C n 1X5 ) L CD CM CM T (n o (n (D oo CM o ) llllllllli.t,.b=,.t, (Dr--onoT-Mo T - T - T - T - C N C N C N C N 03 (t T n <!..E td g" l^ ^,p > Q. td n Tl g, J3 T3 ) 0) o) E to 2 5 X y? t td '-' 4 «5 : 0) 6 ^ _ -E-."t: to a td 0) E CL _. (I ^ ^ to - tf CL i^.j CL ^ < (I i. tn (I tn é V 35 C) Cl $ "t I # V: t > (i -' 1: 4 (I ^' ^.!! i Cl 'i: x: Cl i! Ê n tn (I (I Cl i: FF < > 'ü- o ffi. to ( ) 3 3 o T; n C2..11 S9, = < D) ^ 2) t) S C Q.. +. (I (u (D (tl ^ ^ t) (I Cl 2" 2' ii!> * td Q -I FF

19 MINIMUM MAANDLN KPVAARDIJ 2. Het minimum maandloon koopvaardij is gelijk aan het wettelijk minimum (jeugd)loon. WERKERVARINGSPLAATSEN 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 1 geldt voor werknemers met minder dan 1 jaar koopvaardij-ervaring en (nog) niet in het bezit van een zeevaartdiploma het minimum maandloon koopvaardij voor maximaal I jaar, mits het dienstverband is aangegaan met de bedoeling dat betkkene doorstomt naar een opleidingspjet in de koopvaardij. De werknemer die na een jaar niet doorstomt naar een opleidingspjet in de koopvaardij, zal worden beloond overeenkomstig de gageshaal van de funtie die hij vervult. BEREKENING VAN HET LN 4. Bij de uitbetaling wordt het loon berekend door het pdut te bepalen van het aantal dagen waaver loon vershuldigd is en de daggage. PENSIENPREMIE 5. Het deel der pensioenpremie, hetwelk ten laste van de werknemer komt, kan op het loon worden gekort. WIA HL\.\T REGELING é-. De premie in het kader van de WIA hiaat regeling, die ten laste van de werlnemer komt, kan op het loon worden gekort. De WIA hiaatregeling wordt uitgevoerd door het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. WGA PREMIE ^. De premie voor de WGA verzekering, die ten laste van de werlnemer komt, kan op het loon woorden gekort (Zie bijlage V). DIENSTTIJDVERHGINGEN Artikel 4 1. Aan de zeevarende wordt bij indiensttreding, in de voor hem geldende gagetabel, diensttijdverhogingen toegekend op basis van het aantal jaren dat in dezelfde rang/funtie in de handelsvaart is dienst gedaan. 2. Voor de sheepsgezel met diensttijd als matos binnenvaart wordt de helft van de als zodanig verkregen diensttijd meegeteld voor het aantal diensttijdverhogingen. Dit met een maximum van 5 jaren. 3. Voor Nederlandse sheepsgezellen wordt ter bepaling van het aantal diensttijdverhogingen, de diensttijd op buitenlandse shepen behaald gelijkgesteld aan die, welke is behaald op Nederlandse shepen.

20 4. Na indiensttreding wordt vervolgens na ieder jaar diensttijd in dezelfde rang/funtie aan de zeevarende een volgende diensttijdverhoging toegekend. 5. Bij onderbreking van de dienst met toestemming van de rederij worden de diensttijden bij dezelfde rederij voor en onmiddellijk na onderbreking geaht aaneen te sluiten. 6. Eveneens worden de diensttijden bij dezelfde rederij geaht aaneen te sluiten, indien een zeevarende wedem een dienstverband aangaat binnen 12 maanden nadat zijn voorgaand dienstverband met die rederij is geëindigd anders dan wegens wangedrag of anders dan op eigen verzoek. GAGE DIENSTDEN GRTER SCHIP Artikel 5 1. Indien een zeevarende in dienst van dezelfde werkgever in één of meer perioden tezamen meer dan 12 maanden heeft dienst gedaan op een ship waar voor dezelfde funtie een hogere gage geldt dan behoudt hij deze hogere gage ook als hij wordt teruggeplaatst op een ship waarvoor een lagere gage geldt. 2. Een zeevarende die in de situatie omshreven in lid 1 dienst doet op een ship gter dan 9000 GT heeft alleen voor de periode dat hij op dat ship dienst doet reht op de bijbehorende gage en overige vergoedingen. Moht de zeevarende vervolgens dienst doen op shepen kleiner dan 9000 GT dan zal hij worden ingeshaald in de loonshaal van GT. Indeling geshiedt overeenkomstig het bepaalde in art. 6. GAGE NA PRMTIE Artikel 6 1. Wanneer een zeevarende ingevolge pmotie in een hogere loongep wordt ingedeeld, vervallen de tot dan toe verworven diensttijdverhogingen. In de nieuwe loongep begint de zeevarende met de aanvangsgage. Indien deze gage lager is dan de gage voor pmotie, dan worden zoveel diensttijdverhogingen toegekend totdat de gage hoger is dan die de zeevarende genoot voor pmotie. Vervolgens wordt na ieder jaar diensttijd de volgende dienstverhoging toegekend. Artikel? DIENSTDEN IN EEN HGERE RANG/FUNCTIE 1. nder het dienstdoen in een hogere rang/funtie wordt verstaan het op aanwijzing van de werkgever vervullen van een funtie aan boord in een andere rang/funtie dan die waarin de zeevarende is aangesteld. 2. Het dienstdoen in een hogere rang/flintie geldt niet als onderbreking van de dienst in de aangestelde rang.

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST RTL Nederland 1 januari 2015 tot en met 3l december 2016 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL I ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8A ARTIKEL 8B ARTIKEL

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR CAO-nummer: 3356 CAO VOOR 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Werkingssfeer 5 Artikel 2 Begripsbepalingen 5 Artikel 3 Dispensatie 6 Artikel 4 Duur, verlenging en beëindiging

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V.

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. CAO voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. 1 april 2012 tot en met 30 juni 2016 Inhoud Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst. Textielverzorging. Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015

Collectieve. Arbeidsovereenkomst. Textielverzorging. Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst Textielverzorging Geldig vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 3 Trefwoordenregister 5 Belangrijke adressen 7 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST CAO Onstream Project Services B.V. 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Onstream Project Services B.V. Tussen 1. Onstream Project Services B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie