Strategisch plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch plan 2013-2017"

Transcriptie

1 Strategisch plan

2 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with and affected by HIV/AIDS through discipling and care giving, presenting them perfect in Christ Jesus. Visie Working towards an AIDS-free world. Strategie / Focus Zorg voor kinderen die lijden door aids Strategisch plan

3 Strategische doelen In november heeft het bestuur en directie van Christ s Hope Nederland een dag van bezinning en visie gehad. Tijdens die dag worden de volgende drie strategische doelstellingen voor eind 2015 vastgesteld: 1. Een gezonde stabiele organisatie met betrokken medewerkers, betrouwbare financiën, en heldere organisatiestructuur kwalitatief goede Ministry Care Point vanuit Nederland ondersteund. 3. Een netwerk van kerken en ambassadeurs om tot een stabiel inkomen van te komen. Deze doelen worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. Organisatiemodel Christ s Hope Nederland Christ s Hope Nederland heeft 3 niveaus waarop de organisatie wordt vormgegeven. Dit zijn bestuur, directie en teams. Het bestuur is bij Christ s Hope verantwoordelijk voor de sturing van de organisatie. Het draagt zorg voor de ontwikkeling van strategie en beleid en controleert en adviseert de directie. Het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. De directie heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid over het werk van Christ s Hope. De directie bestaat uit twee personen. De directie is het directe aanspreekpunt voor alle medewerkers/vrijwilligers en de directie leidt de teams die er binnen Christ s Hope zijn. De directie is ook het directe aanspreekpunt voor twinning landen en Christ s Hope International. De directie rapporteert over het functioneren van Christ s Hope Nederland aan het bestuur. Vanuit het beleid worden er 3 teams gevormd binnen de organisatie. Deze teams zijn gekoppeld aan de drie organisatiedoelen die zijn opgesteld. De teams staan onder leiding van een directielid en kunnen worden bijgestaan door een adviseur uit het bestuur. 1. Personeel, Organisatie en Financiën Dit team is gekoppeld aan doelstelling 1 uit de strategie namelijk een gezonde en stabiele organisatie. Taken die dit team oppakt zijn de aansturing/coördinatie van vrijwilligers in het buitenland en het HR-beleid. Daarnaast ook het beheren van de financiën en het stimuleren van leren binnen Christ s Hope. 2. Programma s in Afrika Dit team vormt de achterkant van Christ s Hope. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van de doelstelling 25 kwalitatief goede Ministry Care Points. Dit team heeft contact met de twinning landen én ziet op de rapportagekwaliteit én de kwaliteit van de Ministry Care Points. 3. PR & Fondswerving Dit team vormt de voorkant van Christ s Hope. Het team is verantwoordelijk voor de derde doelstelling uit de strategie. Het team bouwt aan een netwerk van kerken en ambassadeurs en zorgt ervoor dat de fondswervende doelstellingen worden gehaald. Strategisch plan

4 Directie Personeel, Org & Fin. (Sander) Fondswerving & PR (Jan) Programma s in Afrika (Sander) Strategisch plan

5 Uitwerking Doel 1: Een gezonde stabiele organisatie met betrokken medewerkers, betrouwbare financiën, en heldere organisatiestructuur. Richtingen: - Om betrokken medewerkers te krijgen moeten we toe naar een duidelijke taakverdeling binnen onze organisatie en naar goede begeleiding waar medewerkers door worden geënthousiasmeerd door het werk en de impact in Afrika. - Betrouwbare financiën willen we kunnen laten zien doordat we eind 2015 in het bezit zijn van het RfB-keurmerk. - Om verantwoording te kunnen dragen naar onze achterban is het nodig om vanaf 2015 een gestandaardiseerde manier van kwaliteitscontrole te hebben van ons werk in Afrika. - Als medewerkers of groepen namens Christ s Hope op reis gaan dan willen we ze zo verantwoord en veilig mogelijk op reis sturen. Kennis, Geld, Capaciteit: - Jaarlijkse bezoek aan onze twinning partners (kosten en tijd) - Accountant en keurmerk (kosten) - Deskundigheidsbevordering medewerkers (kennis) - Kennis van goede aansturing en auditen van onze twinningpartners (kennis) Risico s: - Te weinig medewerkers/wegvallen medewerkers - Gebrek aan deskundigheid in Nederland en/of Afrika - Risico s van werken in landen die minder veilig zijn - Te weinig inkomsten om te kunnen investeren in de organisatie. Uitvoering: Team Personeel, Organisatie & Financiën (POF) Deelgebieden (paraplu): Financiën boekhouding, toewerken naar keurmerk, accountantsverklaring P&O medewerkers werven, trainen en enthousiasmeren Administratie CRM, relatiebeheer gevers, Gebed Relatiebeheer God Strategisch plan

6 Strategisch plan

7 Uitwerking Doel 2: 25 kwalitatief goede Ministry Care Point vanuit Nederland ondersteund. Richtingen: - Een goed ontwikkeld plan waar bij oa. rekening is gehouden met o Goede terugkoppeling richting de sponsor o Tot welke leeftijd we de kinderen in de MinistryCarePointssteunen Om te beginnen dient er een basisplan te komen, dienen er leerpunten uit getrokken te worden via een eerste pilot groep om vervolgens een stabiel plan te hebben voor verdere uitbreiding. - Sterke communicatie en informatie stromen - Een plan voor het natraject na de primary school - Toegang (middelen, personen uit het netwerk) - Budget plannen (ook voor de langere termijn) - Goede link met Care &Compassion programma zodat we met dit programma zowel de weduwen als de wezen hulp bieden. Kennis, Geld, Capaciteit: - Een functioneel PR team - Een betrokken coördinator - Genoeg middelen voorcontinuïteit en alle bijkomende kosten, bijv. 100% wezen, reizen directie etc. - Goede rapportage - Policy s rondom sponsorship, voorwaarden (hoe hoog dient de bezetting te zijn voordat er gestart wordt met een volgende MCP, wat als een sponsor wegvalt, wat als coördinatoren wegvallen, selectie personeel) Risico s: - Betrouwbare locals - Geldstoom! Als deze stopt dan geen geld voor de kinderen die we sponsoren Strategisch plan

8 Uitvoerend team: Programma s in Afrika (PEF) Doel: 25 kwalitatief goede Ministy Care Points vanuit Nederland ondersteunt. Deelgebieden (paraplu): Nieuwe projecten stappenplan voor toekomstigemcp s Controle &beleid rapportage systeem, gaten in beleid opvullen Twinningsrelaties plannen maken, overleggen met Twinning partners Kind sponsoring schakel tussen kinderen en sponsoren, data verzamelen Veldwerkers vrijwilligers begeleiden die (min. half jaar) naar Afrika gaan Strategisch plan

9 Uitwerking Doel 3: Een netwerk van kerken en ambassadeurs om tot een stabiel inkomen van te komen. Richtingen: - Om een stabiel inkomen te krijgen is het belangrijk om betrokken & structurele gevers te werven. Dit willen we realiseren met 2 producten: Kindsponsoring en Vriend van de CarePoint - Dagelijks bestuur moet minder energie steken in het zélf werven van fondsen. Zij moeten energie steken in het zoeken naar Ambassadeurs die fondsen gaan werven (zie praktische voorbeelden onderaan) - Om een effectieve groep Ambassadeurs te verkrijgen is het noodzakelijk de Ambassadeurs te faciliteren met goede PR materialen, heldere instructies & enthousiasmerende verhalen. Kennis, Geld, Capaciteit: - Er is kennis nodig over hoe je ambassadeurs werft en traint. - Om de ambassadeurs goed te ondersteunen met materialen is er een coördinator nodig die verantwoordelijk is voor het PR-materiaal. - Voor de Kind Sponsoring is een coördinator nodig die de relatiebeheer verzorgt tussen kind en sponsor. Risico s: - Bestaande netwerken zijn redelijk uitgeput; waar vind je nieuwe ambassadeurs? beleidsplan - Ambassadeurs kunnen verkeerde informatie over Christ s Hope verspreiden als ze niet goed worden begeleid. Praktisch voorbeeld 1: We sturen alle (ex)vrijwilligers een brief waarin we ze vragen om ambassadeur te worden. Daarbij leggen we goed uit wat dit inhoud (vb. presentatie in kerk, taarten-bak-actie, bedrijven bezoeken) en dat ze daarbij ondersteuning krijgen middels een PR-pakket. Praktisch voorbeeld 2: We nodigen de ondernemers in onze achterban uit voor een zakenlunch waarin we ze opnieuw enthousiasmeren voor Christ s Hope en vragen om fondsen te werven via hun zakenrelaties. Hoe gaan we die doelstelling bereiken? Via ambassadeurs de missie/visie van CHN uitdragen en via persoonlijke contacten fondswerven en een continue stroom van donateurs vinden die op een betrokken manier verbonden blijven aan de organisatie. Via relatie beheer en ambassadeurs willen we een stabiel netwerk zoeken, bouwen en onderhouden. Strategisch plan

10 Uitvoerend team: Fondswerving & PR (PEF): Deelgebieden (paraplu): PR materialen (faciliteren) Relatiebeheer (coördineren) Ambassadeurs (uitvoeren) beheren en up-to-date houden van PR materialen zoeken-bouwen-onderhouden van kerken, bedrijven, fondsen, gevers, campagnes werven-trainen-begeleiden van ambassadeurs Strategisch plan

11 Organisatie schema doel 3: Netwerk / Fondswerving & PR bestuur en directie zijn verantwoordelijk voor beleidsplan Coördinatie Ambassadeurs Relatie beheerder coördinator Coördinator PR Materialen Coördinator Kind Sponsoring directie zorgt voor: - aansturen ambassadeurs - training & coachen - werving nieuwe ambassadeurs verantwoordelijk voor: - contacten met kerken - contacten met bedrijven - contacten met ind. gevers - contacten met comité van aanbeveling verantwoordelijk voor: - beheren (digitale) PR materialen - huisstijl/ layout - (delegeren) aanmaak nieuwe materialen verantwoordelijk voor: - informatie kinderen - contact met sponsoren - administratie Ambassadeurs (teams van) vrijwilligers die CH willen vertegenwoordigen bij: - kerken - bedrijven - conferenties/ beurzen - fondsen - acties (SJW, Hope4Afrika) - studentenverenigingen - etc PR materialen: - flyers & folders - presentaties - filmpjes - website - sociale media - nieuwsbrief - kindsponsoring-boekjes - stand (conferentie) PR team Strategisch plan

12 Christ s Hope Nederland is onderdeel van: Christ s Hope International Christ s Hope Nederland is als autonome organisatie deel van Christ s Hope International, waarin zowel westerse landen als Afrikaanse landen bij aangesloten zijn. Er is een internationaal bestuur en kantoor die leiding geeft aan de koers van de organisatie en toeziet op de kwaliteit van het werk. Evangelische Zendings Alliantie (EZA) De EZA is een alliantie, een werkgemeenschap, van meer dan 120 missionaire gemeenten en organisaties. De missie luidt: De EZA wil God verheerlijken door in samenwerking invulling te geven aan de zendingsopdracht. Evangelische Alliantie (EA) De Evangelische Alliantie is een missionaire netwerkorganisatie waar ruim 120 organisaties, 6 kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten en persoonlijke deelnemers aan deelnemen. De missie van de EA is: kerken helpen om hun missionaire identiteit en roeping in de Nederlandse context te verstaan en uit te oefenen. Strategisch plan

Onder elk volk een gemeente

Onder elk volk een gemeente Onder elk volk een gemeente Beleidsplan 2014-2017 Meerjaren beleidsplan 2014-2017 CAMA Zending Pagina 1 van 10 Inhoud 1. Korte geschiedenis... 3 2. Kenmerken van CAMA Zending... 3 3. Ontwikkelingen op

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet 1 Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet Titel: Monitoring van het sociaal domein, grip op ontwikkelingen Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten

Nadere informatie

Informatie voor geïnteresseerden in de Association La Mer september 2014

Informatie voor geïnteresseerden in de Association La Mer september 2014 Association La Mer Samen op reis: de brug van angst naar liefde. Welzijn en zingeving voor kind en volwassenen. Inleiding Dit document omschrijft de aanleiding tot het oprichten van de association, haar

Nadere informatie

Alpha Nederland 2014-2018

Alpha Nederland 2014-2018 Alpha Nederland 2014-2018 Pag 1 Alpha Nederland 14-18 1. Toelichting 2. Inleiding 3. Doel Alpha NL Pag 3 Focus voor de volgende jaren 1. Meer kerken 2. Meer Alpha-activiteiten per kerk 3. Meer relatiecursussen

Nadere informatie

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 Voorjaar 2014: genieten van kievitsbloemen. A Rocha Zwolle op pad met kinderen. 1 Inleiding Wat is belangrijker? Boompjes planten in een natuurgebied om de hoek om een

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING INHOUD De wereld in 2013 3 Het werk van War Child 4 Bereik 7 Verslag Raad van Toezicht 12 Risicomanagement 17 Fondsenwerving en Communicatie 18 Financiën 20 Colofon

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten Beleidsplan VIA 2014-2015 Bert de Groot Mediha El-Kebir Jan Tatoušek Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten 1 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programmamanager Mens & Natuur

Programmamanager Mens & Natuur Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28202 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi Jaarplan 2008 juni 2008, versie 0.4 Reeshmi 1. Inleiding Het LAT-BRZO heeft zich na de oprichting in de afgelopen anderhalf jaar gevormd tot een overkoepelende organisatievorm waarin landelijk richtinggevende

Nadere informatie