BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Inhoud... 4 Hoofdstuk 3. Sterkten en zwakten... 6 Hoofdstuk 4. Strategische doelen Hoofdstuk 5. Beloning en begroting

3 Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben 1 of beide ouders verloren) die verwaarloosd worden. Ten gevolge van HIV-aids is er een sterke toename van het aantal weeskinderen in Tanzania waargenomen. Het wordt daardoor voor families steeds moeilijker om voor elkaars weeskinderen te zorgen. (bron: jaarverslag 2012 Unicef Tanzania) De stichting Tan-kids te Doetinchem is opgericht op 11 februari De organisatie wordt vormgegeven door een bestuur, een directeur en enkele vrijwilligers. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar en is verantwoordelijk voor de sturing van de organisatie. Het bestuur controleert en adviseert de directeur. De directeur heeft de dagelijkse leiding van de stichting en is het eerste aanspreekpunt. De directeur rapporteert op gezette tijden aan het bestuur over de voortgang van het werk. De directeur is samen met het bestuur verantwoordelijk voor het beleid. Alle medewerkers van de stichting Tan-kids werken op vrijwillige basis. De stichting Tan-kids werkt samen met lokale partners in Tanzania die zich inzetten voor (wees)kinderen die in armoede leven en nog geen hulp ontvangen. 3

4 Hoofdstuk 2. Inhoud 2.1 Visie en missie Visie: Wij vinden dat ieder kind op de wereld recht heeft op zorg, bescherming en liefde. Wij geloven dat God ons de opdracht heeft gegeven én ons leidt om deze visie concreet in daden uit te werken. Missie: Wij ondersteunen lokale organisaties in Tanzania bij de opvang en zorg van weeskinderen Ambities In 2015 zijn er 2 nieuwe projecten waar wij ons voornamelijk voor gaan inzetten Project Upendo group (upendo betekent liefde ). Dit project is een initiatief van de Tanzaniaanse organisatie Hope for the future (HOPE). NGO HOPE is actief in de wijk Ukonga te Dar es Salaam. Deze organisatie heeft inmiddels 8 jaar ervaring in het verbeteren van de sociaal-economische omstandigheden van weduwen en weeskinderen in hun stad. Via de Upendo group zullen naar verwachting zo n 100 kinderen een beter leven gaan krijgen. NGO HOPE gaat 30 (pleeg)moeders hulp aanbieden bij het opstarten van een bedrijfje. Daardoor worden deze vrouwen in staat gesteld om een eigen inkomen te verwerven en (weer) voor hun eigen kinderen te zorgen. (die nu meestal elders verblijven) De vrouwen krijgen begeleiding bij het maken van een actieplan en een begroting. Vervolgens krijgen ze een startkapitaal (renteloze lening) aangeboden en worden ze getraind en begeleid bij het opstarten en runnen van hun winkel/bedrijfje. Tegelijkertijd vormen deze vrouwen een coöperatie (SACCOS), waarbij zij gezamenlijk sparen en lenen. Hierdoor kunnen zij elkaar helpen om in de nabije toekomst nieuwe investeringen te kunnen doen. Last but not least krijgen de vrouwen en hun kinderen pyscho-sociale gezinsondersteuning aangeboden. Dit project wordt gestart met een pilot voor maximaal 10 vrouwen en ongeveer 35 kinderen. Stichting Tan-kids is ingegaan op het verzoek van NGO HOPE om samen met hen het gehele ontwikkelingsproces uit te denken en te beschrijven. Dit doen wij door wekelijks met elkaar te mailen en te skypen. Ook helpen wij mee met het schrijven van de beleidstukken. Vervolgens gaan wij in 2015 fondsen werven zodat de opstart van de pilot gerealiseerd zal worden. Van juni tot december 2015 zal onze vrijwilliger Talitha van Wijk in Tanzania gaan meewerken in dit project. Als professioneel hulpverlener zal zij de psycho-sociale hulpverlening voor de gezinnen gaan opstarten. In de aanloopfase verlenen wij (ter overbrugging) tijdelijke financiële hulp voor voeding, scholing en medicijnen voor de kinderen. 4

5 2.2.2 Project Basistraining kindercoaching De basistraining kindercoaching informeert over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en hoe deze creatief begeleid kan worden. Wij streven ernaar om in teams/organisaties in Tanzania een training aan te bieden. Deze trainingen zijn professioneel van aard. 5

6 Hoofdstuk 3. Sterkten en zwakten. Samenwerking: Sterkten: netwerk in NL en Tanzania, invoering intentieverklaringen Zwakten: ondoorzichtige werkwijze, misleiding, corruptie. Inhoud zorg: Sterkten: duurzaam, bekrachtigende hulp, community-building Zwakten: intensieve en complexe hulpverlening Communicatie: Sterkten: toegankelijkheid door internet, telefoon en werkbezoeken. Toegenomen competentie interculturele communicatie. Zwakten: taalbelemmering locale partner en gebrekkige computervaardigheden. Financieel: Sterkten: geen risico s (eerst fondsenwerven, dan uitkeren) Zwakten: hoge bankkosten, schommeling valuta 6

7 Hoofdstuk 4. Strategische doelen De stichting Tan-kids heeft een duidelijk omschreven organisatiestructuur. Toelichting: Tijdens het eerste jaar na de oprichting is zichtbaar geworden hoe de structuur van de organisatie opgesteld kan worden. Tegelijkertijd werd duidelijk welke rollen, taken en verantwoordelijkheden (meer) aandacht nodig hebben. Aanpak: a) Van januari tot en met maart voeren wij evaluatie- en wervingsgesprekken met (potentiële) vrijwilligers en bestuursleden. b) In april/juni wordt de organisatie beschreven (volgens het KISO-model) c) In april/juni wordt het organigram waar nodig aangepast d) In de laatste bestuursvergadering van 2015 worden beide documenten geëvalueerd 2. In 2015 zijn 5 acties of evenementen gerealiseerd Toelichting: Uit de contacten die we in 2014 hadden, zijn waardevolle ideeën voor acties en evenementen voortgekomen. Naast het werven van fondsen, zien wij de meerwaarde van acties en evenementen. Die meerwaarde kan gaan over het verkrijgen van meer naamsbekendheid, de lancering van kindsponsoring of het opbouwen van een vriendengroep. Ook kan een evenement een positief gevoel en een grotere betrokkenheid geven bij onze projecten. Omdat een actie of evenement vaak een onzekere opbrengst heeft, zal stichting Tan-kids de meerwaarde van iedere actie doordenken en vervolgens het doel en resultaat bepalen. Aanpak: a) Acquisitie onder de scholen in de omgeving Doetinchem. Wij bieden creatieve en leerzame activiteiten aan, waarbij de school als spaarder of sponsor kan functioneren. Wij stimuleren het contact tussen de kinderen van de school en de kinderen in Tanzania. b) Organisatie van een benefietconcert in het najaar van 2015 te Doetinchem. c) Sponsoracties voor speciale doelgroepen of tijdens bijzondere evenementen. (bijv. tieners of vrouwen) d) Wij benaderen de diaconie/de kerken in de omgeving Doetinchem. Wij gaan met hen in gesprek over de mogelijkheden voor fondswervende activiteiten of collectes. Het heeft onze voorkeur om deze activiteiten te combineren met het leggen van (geloofsverrijkend) contact tussen Nederland en Tanzania. e) We gaan actief op zoek naar een vrijwilliger die de organisatie van evenementen wil gaan uitvoeren. 3. In 2015 zijn 2 nieuwe projecten opgestart Project Upendo Group Toelichting: In 2014 hebben wij via een locale organisatie, (NGO Tankome) ondersteuning geboden aan een gezinshuis met 10 weeskinderen. Toen wij in november 2014 in contact kwamen 7

8 met de (pleeg)moeders van deze kinderen, bleek dat zij van een andere locale NGO hulp konden ontvangen bij het opstarten van een eigen bedrijfje. Toen we met hen daarover in gesprek gingen, kregen ze nieuwe hoop voor hun toekomst als gezin. Op dat moment waren enkele van hun kinderen bij familieleden ondergebracht en enkele kinderen woonden in het gezinshuis dat wij toen sponsorden. Deze vrouwen zouden graag hun gezin herenigd zien en weer een zelfstandig gezinsleven willen leiden. De bestuursleden van Tankome toonden geen enkele belangstelling hiervoor. Omdat andere samenwerkingsafspraken ook niet goed van de grond waren gekomen, heeft stichting Tan-kids de samenwerking met hen in december 2014 beëindigd. Het doel van project Upendo Group is om sociaal-economische hulp te bieden aan 30 moeders (weduwen) en een geschat aantal van 100 kinderen. Dit project wordt gestart met een pilot van maximaal 10 gezinnen en tijdelijke, overbruggingshulp voor de kinderen. Aanpak: a) Stichting Tan-kids is ingegaan op het verzoek van NGO HOPE om samen het gehele ontwikkelings- en uitvoeringsproces te overdenken en te bespreken. Dit doen wij door wekelijks met elkaar te mailen en te skypen. Zowel in Nederland als in Tanzania gaan wij in overleg met collega-organisaties om kennis en ervaring te delen. b) Wij helpen mee met het schrijven van de beleidstukken. c) Wij werven fondsen en organiseren sponsoractiviteiten d) Wij ondersteunen vrijwilliger Talitha van Wijk bij haar uitzending naar Tanzania. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zgn. vrijwilligerscontract. e) Van juni tot december 2015 zal Talitha van Wijk de psycho-sociale hulpverlening voor de gezinnen gaan opstarten. f) Vanaf maart 2015 geven wij waar mogelijk, tijdelijke financiële hulp voor voeding, scholing en medicijnen voor de kinderen in dit project. g) Het ingezamelde geld wordt geoormerkt en overgemaakt naar NGO HOPE voor de uitvoering van het hulpprogramma. h) De uitvoering en evaluatie van het project wordt uitgevoerd zoals beschreven in het projectplan. 3.2 Project basistraining kindercoaching Toelichting: In 2014 hebben wij aan 2 teams van Tanzaniaanse werkers (caretakers, teachers, social workers) een basistraining gegeven over de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind en hoe men deze creatief kan begeleiden. Dit heeft ertoe geleid dat er steeds meer nieuwe aanvragen voor deze trainingen bij ons binnenkomen. Leiders van kinderprojecten of scholen in Tanzania geven aan dat onze trainingen voorzien in een behoefte. Wij streven ernaar om in teams/organisaties in Tanzania te kunnen voorzien van een training. Aanpak: a) de inhoud van de training en de werkvormen worden in engels uitgewerkt b) er worden informatieve documenten geschreven c) het projectplan wordt geschreven d) de fondswerving wordt uitgevoerd e) trainingen worden gegeven tijdens de geplande projectbezoeken in Tanzania 8

9 Hoofdstuk 5. Beloning en begroting Het beloningsbeleid. Alle medewerkers van de stichting Tan-kids werken op vrijwillige basis en ontvangen dus geen salaris. De werkelijk gemaakte onkosten met betrekking tot werk voor de stichting, worden op basis van een declaratie vergoed. Als organisatie streven we ernaar om de beheerskosten te beperken tot de werkelijke kosten met een maximum van 10%. 5.2 De begroting 9

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland

Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland Beleidsplan Stichting Willow Creek Nederland Januari 2013 t/m december 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. Identiteit 4 2. Missie en doelstelling 5 2.1 Missie 5 2.2 Doelstelling 5 3. Organisatiestructuur 6 3.1

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Oprichting De Nederlandse Stichting Docenten voor Afrika is statutair gevestigd te Velsen, opgericht op 12 maart 2009. Registratie De stichting is ingeschreven

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie