Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C. van der Meer Penningmeester J. van Bremen Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kind en Hoop. Kind en Hoop is opgericht oktober 2014 en notarieel geregistreerd als stichting op 11 november 2014 en gevestigd te Deventer. Aanleiding voor het ontstaan en oprichting van de Stichting is, dat oprichter Jeffrey werkzaam was voor een stichting die zich inzet voor kinderen met kanker. Tijdens zijn werkzaam daar kwam hij erachter dat niet alleen kinderen met kanker maar ook kinderen met een andere ziekte of kinderen die thuis in een moeilijke situatie zitten zoals ouders die het financieel zwaar hebben, kinderen die gepest worden of in het ergste geval mishandeld worden door hun ouders ook de aandacht verdienen en ook wel eens goed verwend mogen worden. Omdat zijn doelstelling is dat alle kinderen gewoon weer even kind moeten kunnen zijn is Stichting Kind & Hoop opgericht om een klein verschil te maken in het leven van deze kinderen. Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). Nadat deze akte werd opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders van oprichting zijn, volgde de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Het schrijven van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd. Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. Dit plan geeft inzicht in: Missie, visie en doelstellingen van de stichting Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting De manier waarop de Stichting geld werft

2 Het beheer van vermogen van de stichting De besteding van het vermogen van de stichting Het functioneren van het bestuur Inleiding Kind & Hoop Stichting Kind & Hoop zet zich in voor kinderen met een ernstige ziekte en tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland. Waarom wij dit doen is met de reden dat deze kinderen over het algemeen een hoop tekort komen in deze moeilijke periode van alles wat voor de meeste kinderen de gewoonste zaak van de wereld is. Even zorgeloos kunnen spelen en gewoon weer kind kunnen zijn. Voor kinderen met zowel een ernstige ziekte als kinderen die het thuis moeilijk hebben (gepest of mishandeld worden of waarvan de ouders financieel in een moeilijke situatie zitten) blijft een periode met veel stress een onbegrijpelijk begrip. Het vraagt van het kind veel doorzettingsvermogen en energie om door te gaan. Wij proberen als stichting contacten te leggen met personen en ondernemers die iets kunnen betekenen voor de kinderen door ons te sponsoren met nieuwe kinderartikelen zoals, kleding en speelgoed, entreekaarten voor pretparken en dierentuinen en nog veel meer wat voor toepassing is voor kinderen. Van deze artikelen maken wij pakketten bestaande uit nieuwe kleding met schoenen en een aantal leuke cadeautjes aangepast op de leeftijden en of het voor een jongen of meisje is. Deze pakketten geven wij uit aan kinderen waarvan ouders het financieel zwaar hebben en / of bij de voedselbank zitten. Voor kinderen op de basisschool brengen wij speciale feestboxen uit, want hoe erg is het wel niet dat als je jarig bent er door de financiële situatie thuis geen middelen zijn om te kunnen uitdelen, of om vriendjes en vriendinnetjes uit te nodigen voor de verjaardag. Kinderen met een ernstige ziekte kunnen niet genieten zoals ieder ander kind, dagelijks moeten ze een bezoek brengen terwijl leeftijdsgenootjes op school zitten, aan het sporten zijn of in de speeltuin aan het voetballen zijn. Voor kinderen is en blijft een periode met veel ziekenhuisopnames een onbegrijpelijk begrip. Het vraagt van het kind erg veel doorzettingsvermogen en veel energie om door te gaan. Wij vinden dan ook dat kinderen in deze situaties best eens extra verwend of in het zonnetje gezet mogen worden. Kind & Hoop zet zich bewust alleen in voor kinderen van wie de ouders bij een voedselbank zijn aangesloten met de volgende reden. Gezinnen die bij een voedselbank zijn aangesloten hebben hiervoor een screening moeten ondergaan of deze aan de eisen die worden gesteld door de voedselbank qua financiën die het gezin tot zijn beschikking heeft voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Bij elke aanvraag die Kind & Hoop behandeld wordt er bij de betrokken voedselbank een verificatie uitgevoerd of dit gezin ook werkelijk bij de voedselbank zit aangesloten. Op deze manier is er in 99% van de gezinnen die de stichting helpt vanuit te gaan dat dit ook terecht is.kind Hoop staat voor de uitdaging in de aankomende periode, het zoeken van sponsoren, het verkrijgen van inkomsten in de vorm van fondsen en donaties, landelijke bekendheid verkrijgen, en heel veel netwerken. Deze

3 activiteiten zijn noodzakelijke wil de stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. Hiervoor is doorzettingsvermogen, inzet en een duidelijk helder doel nodig, samen met een goed team van personen met de juiste expertise in huis om dit te realiseren. Met deze reden is dan ook het bestuur samengesteld uit personen die hier invulling aan kunnen geven en een aanwinst zijn voor de stichting. Zo is één van de oprichters de heer J. Willems aangesteld als voorzitter, dit met reden om het doel voor ogen te blijven behouden waar de stichting voor is opgericht, deze is tevens gespecialiseerd in Public Relations en webdesign en verzorgt dit dan ook voor de stichting. Tevens is deze het aanspreekpunt binnen de stichting naar alle ponsoren en ondernemers, en is verantwoordelijk voor het binnen halen van nieuwe sponsoren, en het opzetten van leuke acties voor de stichting. De functie als secretaris wordt ingevuld door, mevrouw. C. van der Meer, deze is door haar ervaring een aanwinst voor het coördineren van Kind & Hoop. De functie van penningmeester wordt ingevuld door mevrouw. J van Bremen, een persoon die op komt voor de samenleving. Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt, en welke maatregelen het wil nemen om haar doelstellingen waar te maken. Doel is dat de Stichting, eventueel in samenwerking met derden, een landelijk aanspreekpunt, coördinatiepunt wordt over alles wat deze doelgroep behelsd, en zich landelijk inzet tegen kinderarmoede in Nederland en in de nabije toekomst ook als, re integratie project kan fungeren door werkzaamheden binnen de stichting open te stellen als re integratie werk. Missie, visie en doelstellingen Kind & Hoop. Een missie geeft Kind & Hoop een eigen identiteit. De missie vertelt wat Kind & Hoop wilt zijn, waar deze voor staat, en hoe Kind & Hoop zich onderscheid van andere stichtingen. Missie De missie van Kind & Hoop is het ondersteunen van kinderen waar van de ouders bij een voedselbank zijn aangesloten en vanwege financiële redenen niet kunnen voldoen om deze kinderen te voorzien van, nieuwe kleding, schoenen, een verjaardag feestje of eens een leuk dagje uit. Kinderen met een ernstige ziekte ondersteunen we door ze een dag te kunnen laten genieten om niet met ziek zijn bezig te hoeven zijn. Door deze artikelen en mogelijkheid vanuit Kind & Hoop beschikbaar te stellen aan deze kinderen tracht Kind & Hoop een klein verschil te maken in het leven van deze kinderen, eigenwaarde is van groot belang in het leven van een kind en is iets waar deze heel zijn leven baat bij kan hebben. Door een maal per jaar deze gezinnen de gelegenheid te geven om een aanvraag bij Kind & Hoop in te dienen doen deze kinderen nu eens niet onder voor vriendjes op school en in de buurt, en kunnen deze kinderen ook eens pronken naar de vriendjes met de nieuwe kleding die deze hebben gekregen vanuit Kind & Hoop. In de nabije toekomst kan Kind & Hoop ook als re integratie project dienen om werkzaamheden binnen de stichting hiervoor beschikbaar te stellen.kind & Hoop onderscheid zich met deze missie van andere stichtingen Visie

4 Kind & Hoop heeft de overtuiging dat de doelstelling kan worden waargemaakt met de ondersteuning van ondernemers die sponsoren met kind gerelateerde artikelen, donaties vanuit de particulieren en bedrijven sector, en fondsen die Kind & Hoop onder steunen om de doelstelling te verwezenlijken. Kind & Hoop ziet zich zelf als een volwaardige landelijke dekkende stichting met een ANBI status en in de toekomst een Goede doelen keurmerk, en zo in de gelegenheid is om alle kinderen van voedselbanken te ondersteunen en zich in te zetten tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland. Tevens willen wij een aantal malen per jaar ernstig zieke kinderen de dag van hun leven bezorgen. Doelstellingen Kind & Hoop heeft de volgende doelstellingen geformuleerd in de notulen van de stichting. De stichting heeft met behulp van haar daartoe bestemde vermogen ten doel, het bestrijden van kinderarmoede in Nederland en het laten genieten van kinderen met een ernstige ziekte. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting kan haar doel ook trachten te verwezenlijken door activiteiten met een winst oogmerk, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de doelstelling van de stichting. Hoe wil Kind & Hoop haar doelen bereiken Kind & Hoop wil doorgaan zoals deze nu bezig is. Dit houdt in het onder de aandacht blijven brengen van de belangen voor deze doelgroep bij, de overheid, gemeente en derden, net zolang totdat iedereen op dezelfde eenduidige manier handelt, en de wet, en regelgeving op dezelfde en juiste manier wordt toegepast om kinderarmoede in Nederland tegen te gaan en kinderen met een ernstige ziekte goed te ondersteunen. Kind & Hoop wil samenwerken met anderen stichtingen, organisaties, bedrijven die de zelfde raakvlakken hebben, hierdoor ontstaan weer extra kansen, en kan Kind & Hoop zijn netwerk verder uitbreiden. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om extra faciliteiten die elkaar aan vullen.kind & Hoop blijft haar eigen doelen nastreven en is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering hiervan. Kind & Hoop blijft de media benaderen, lokaal maar ook landelijk, de reden om dit te doen is, erkenning en aandacht voor deze doelgroep, werving van sponsoren en donaties, en voor de naamsbekendheid van de stichting. Kind & Hoop streeft naar het opbouwen van relaties tussen diverse instanties en naar continuïteit en eenduidigheid om de dienstverlening naar de doelgroep te verbeteren. Kind & Hoop blijft kledingpakketten, een verjaardag box, en leuke dagjes uit organiseren voor de kinderen waar de stichting zich voor inzet. Wat heeft Kind & Hoop tot op heden bereikt Rekening dient er gehouden te worden, dat alles wat de stichting tot nu toe heeft bereikt, dit heeft gerealiseerd binnen een periode van 1,5 maand. Tot op heden heeft Kind & Hoop een enorm sponsor bestand aan ondernemers opgebouwd die de stichting voorzien van diensten of artikelen om de eerste wensen te kunnen gaan realiseren, Kind & Hoop wordt inmiddels al in

5 tientallen blogs vermeld, dit alles heeft bijgedragen aan de naamsbekendheid van de stichting. Tevens is ook op het social media Kind & Hoop erg succesvol en wordt door honderden mensen inmiddels al gevolgd en gesteund. Financiën Om de doelen van Kind & Hoop te realiseren is geld nodig, hierbij moet worden uitgegaan van financiën voor de kosten om aan de vraag voor ondersteuning te kunnen blijven voldoen, en financiën voor de basis kosten om de stichting draaiende te kunnen houden. Geld dat door middel van. donaties, fondsen, of subsidies bij de stichting binnen komen zullen aan bovengenoemde besteed worden. Met kosten om aan de vraag te kunnen blijven voldoen moet er gedacht worden aan; Kosten die noodzakelijk zijn om tekorten in cadeaus, kleding of schoenen aan te vullen om zo aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Kosten die noodzakelijk zijn voor het organiseren van leuke dagjes uit naar pretparken en dierentuinen of het realiseren van een kinderfeest. Kosten die gemaakt worden om de pakketten te verzenden. Kosten die noodzakelijk zijn om de verjaardagboxen mee samen te stellen. Kosten die gemaakt worden om gedoneerde goederen die qua hoeveelheid te groot en te duur zijn voor verzending te halen bij de sponsoren. Kosten die noodzakelijk zijn om de stichting draaiende te kunnen houden zijn. Kosten die gemaakt worden voor de aanschaf van kantoor benodigdheden. Kosten die gemaakt worden aan de huur, gas, water, licht van het pand. Kosten die gemaakt worden voor de promotie van de stichting of met het organiseren van evenementen. Kosten die gemaakt worden aan uitbetaling van een kilometer vergoeding aan onze vrijwilligers. Zonder het maken van deze noodzakelijke kosten, kan de stichting niet bestaan. De manier waarop de Stichting geld werft. De stichting wil geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties (giften), filantropie, subsidies, fondsenwerving en het organiseren van evenementen. De werving van geld gebeurt op een effectieve en directe manier, zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk, middels brieven en mailing, en het benaderen van fondsenwervende organisaties. Ook het inzetten van sociale media is een mogelijkheid waar Kind & Hoop gebruik van maakt. Het beheer en de besteding van het vermogen Kind & Hoop is als stichting verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van

6 de doelstelling van de Stichting, de ontvangen gelden zullen vrijwel geheel aan de gestelde doelen worden besteed. Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken, na de goedkeuring van het bestuur wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website. Kind & Hoop is november 2014 officieel een stichting geworden en gezien de korte periode tot de afsluiting van het jaar 2014 heeft Kind & Hoop er voor gekozen dit eerste boekjaar door te laten lopen t/m december Na de afsluiting van boekjaar 2015 is mogelijk om een financieel verslag te plaatsen op de website. Het bestuur Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen, zonder een familiair of relationele onderlinge verbintenis te hebben. Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. Er zal regelmatig overleg plaats vinden over de te volgen strategie, en afstemmen wie welke acties oppakt en uit gaat voeren. De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: Overleg met instanties, financiële acquisitie contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen e.d. PR en communicatie (bekendheid). Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties. Financieel beheer, overleg over de besteding van het geld. Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. De voorzitter doet de financiële acquisitie, PR, en het onderhouden van de internetpagina, netwerken en communicatie. De secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer, Jaarlijks stemt hij dit af met de anderen bestuursleden.

7

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2020

BELEIDSPLAN 2014-2020 BELEIDSPLAN 20142020 Amsterdam, juni 2015 Inhoud Grondslag Doel van de Stichting Bestuur en organisatie Keuze goede doelen 2014 Keuze goede doelen 2015 Middelen van de stichting Besteding Financieel jaarrapport

Nadere informatie

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS VOORWOORD 2/64 Aan het management van B.V. De Zuiderling Rotterdam, 12 maart 2015 Geachte heren Manders

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes Beleidsplan Stichting Alpe d HuZes Opgesteld op: 10 junir 2014 Kenmerk: Beleidsplan-2014V02 Stichting Alpe d HuZes p/a Fazantstraat 33 4105 WL CULEMBORG www.opgevenisgeenoptie.nl Pagina 2 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ. Stichting Fardá. Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO0147738199

JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ. Stichting Fardá. Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost NL45RABO0147738199 JAARVERSLAG 2013 STICHTING FARDÁ Stichting Fardá ADRES: WEBSITE: EMAIL: KVK: IBAN: Acht oan de Diken 32, 9285JB Buitenpost www.farda.nl info@farda.nl 01139634 NL45RABO0147738199 35 donateurs 5 jr jubileum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie