VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht."

Transcriptie

1 VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving, zijn daarbij erg belangrijk. Alleen zo kan er sprake zijn van een veilige omgeving waarin leerlingen en medewerkers met plezier kunnen en willen werken. Het leren omgaan met normen en waarden in onze veelzijdige samenleving en het respecteren van de verschillen die er tussen mensen bestaan, zijn belangrijk voor de persoonsvorming. Op school bereiden we de leerling voor op een plaats in de maatschappij. In de schooltijd doet hij veel kennis op en leert hij een aantal vaardigheden die hij later hard nodig heeft. In deze schoolgids leest u de belangrijkste informatie over de schoolorganisatie en onze visie op onderwijs. Deze gids bevat praktische informatie die u gedurende het hele schooljaar nodig kan hebben. Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website en/of versturen wij per nieuwsbrief voor ouders. De informatie in deze schoolgids is niet alleen voor u van belang, maar ook voor uw zoon of dochter. Voor het leesgemak wordt de leerling in deze schoolgids aangeduid met hij. Als wij spreken van ouders, bedoelen we ook verzorgers. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. Wij wensen uw zoon of dochter een heel goed schooljaar toe! Namens directie en het team, A. van Loenen, vestigingsdirecteur Schoolgids Steenspil

2 INHOUD 1 OVER Steenspil 4 BEGELEIDING 1.1 Visie en missie 4.1 Leerlingvolgsysteem 1.2 ROC West-Brabant 4.2 De mentor 1.3 Schoolleiding 4.3 Studiebegeleiding 1.4 Aantal leerlingen en docenten 4.4 Leerlingbespreking 1.5 Contact 4.5 Ondersteuning 1.6 Social media 4.6 Zorg en adviesteam 1.7 Ligging 4.7 Passend Onderwijs 1.8 Busvervoer 4.8 Jeugdarts 1.9 Kluisje 1.10 Aula 5 SCHOOLPRESTATIES 5.1 Rapport 2 INRICHTING VAN HET VMBO 5.2 Overgaan 2.1 Toelating 5.3 Slagen 2.2 Leerwegondersteunend onderwijs 5.4 Schoolprestaties 2.3 Leerwegen 2.4 Themaklassen 6 GELDZAKEN 2.5 Onderbouw 2.5A Praktische Sector Oriëntatie (PSO) 6.1 Ouderbijdrage 2.5B Leergebieden 6.2 Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen 2.6 Bovenbouw 6.3 Schoolboeken 2.6A Examens en PTA s 6.4 Tegemoetkoming schoolkosten 2.6B Rekentoets 6.5 Verzekeringen 2.6C Stage 2.6D Loopbaanbegeleiding (LOB) 7 VEILIGHEID 2.6E Werkplekkenstructuur 7.1 Keuring 2.7 Vervolgonderwijs 7.2 Gedrag 7.3 Voorlichting en informatie 3 HET VMBO IN DE PRAKTIJK 7.4 Maatregelen 3.1 Onderwijstijd 3.2 Lessentabel 8 RECHTEN EN PLICHTEN 3.3 Lestijden 8.1 Identificatieplicht 3.4 Lesrooster en lesuitval 8.2 Leerplicht 3.5 Ziekmelding 8.3 Onderwijsinspectie 3.6 Verlof 8.4 Leerlingenstatuut 3.7 Verzuim 8.5 Schoolregels voor leerlingen 3.8 Vakantierooster 8.6 Gescheiden ouders 3.9 Sport en bewegen 8.7 Klachten 3.10 Ouder- en leerlingenraad 3.11 Ouderportaal 3.12 Ouderavonden Schoolgids Steenspil

3 1 OVER Steenspil 1.1 Visie en missie De opdracht die Steenspil zichzelf geeft, luidt: Het draait om jou!. De concrete opdracht ligt in de volgende aspecten: - We streven naar maximale ontplooiing: Dit ligt vooral op het gebied van extra aandacht voor Nederlands, Engels, wiskunde, taal en rekenen. - We begeleiden de leerling van brugpieper naar diploma en verder: De mentor is het belangrijkste aanspreekpunt, er is contact met het basisonderwijs, PSO neemt een belangrijke plaats in het in rooster in en leerlingen worden gedegen begeleid bij hun beroepskeuze. - We zorgen er voor dat er op Steenspil wat te kiezen valt: In de wijde omtrek zijn wij de enige school die alle sectoren aanbiedt: groen, economie, zorg & welzijn en techniek. - We werken aan veiligheid en zijn betrokken: Steenspil is een school op veilige afstand van de verleidingen van de stad. Er wordt gewerkt met een vast rooster, zodat ouders weten wanneer zij hun kinderen terug thuis kunnen verwachten. Heel belangrijk: de leraren kennen de leerlingen. Verder zijn er vanuit alle richtingen goede busverbindingen en zijn de fietsroutes voorzien van meerdere huizen die zijn aangesloten bij Veilig Honk. En Steenspil doet dit met respect, duurzaamheid, betrokkenheid en doelgerichtheid. Dit is wat we hieronder verstaan: 1. Betrokkenheid We zijn verbonden met de leerling, ouders, collega s en met de organisatie. De docenten kennen de leerling en de leerling kent de docent. We sturen met passie aan op de ontwikkeling van de talenten van de leerling. 2. Doelgerichtheid Leerlingen behalen hun diploma met de hulp van betrokken docenten. Het Steenspil-team draagt samen met de leerling en hun ouder(s)/verzorger(s) zorg voor een duurzame ontwikkeling en groei. 3. Respect Iedereen van Steenspil accepteert elkaar zoals ieder is en laten elkaar, ongeacht hun kenmerken, in ieders waarde. Iedereen heeft de dezelfde rechten en krijgt dezelfde mogelijkheden zich te ontwikkelen. Zo is Steenspil een veilige plek om te werken, te leren en gewoon om te zijn. 4. Duurzaamheid Leerlingen en het Steenspil-team tonen in hun handelen bewust respect, betrokkenheid en doelgerichtheid. Zo bewerkstelligen we een goede, waardevolle relatie met elkaar én met de omgeving. Op deze manier blijft de leer-, werk- en leefomgeving stabiel en prettig. En dragen we tevens bij aan een duurzame wereld. Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij nadrukkelijk voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving, zijn daarbij erg belangrijk. Alleen zo kan er sprake zijn van een veilige omgeving waarin kinderen en medewerkers met plezier kunnen en willen werken. Schoolgids Steenspil

4 Het leren omgaan met normen en waarden van de veelzijdige samenleving, en het respecteren van de verschillen die er tussen mensen bestaan zijn belangrijk voor persoonsvorming. Steenspil wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen en aan hun toekomstige succes in werk en leven. Daartoe biedt Steenspil onder meer: een intensieve persoonlijke begeleiding; professionele studie- en beroepskeuzebegeleiding door de mentoren en gespecialiseerde functionarissen; ondersteuning van leerlingen met specifieke problemen door gespecialiseerde medewerkers, zowel intern als - indien nodig - extern; veel aandacht voor de 'sociaal-emotionele vorming'; deze heeft een vaste plaats in het lesprogramma; bevordering van zelfstandig leren in het onderwijs en de huiswerk- en leerlingbegeleiding. In hoofdstuk 5 van deze schoolgids is bovenstaande uitgewerkt. Recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen, vraagt een zekere flexibiliteit in het onderwijsprogramma. In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet hoe de school met onderwijstijd omgaat. 1.2 ROC West-Brabant Steenspil valt onder het bevoegd gezag van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) West- Brabant. Het ROC West-Brabant is gevestigd in Etten-Leur en verzorgt onderwijs voor 8 mbocolleges, 8 vmbo-scholen en een praktijkschool In West-Brabant. Het postadres luidt: ROC West-Brabant Postbus AR Etten-Leur T: De algemeen directeur vmbo-scholen is de heer A.C.J. Flink. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen ook: Prinsentuin van Cooth in Breda Scala in Teteringen Praktijkschool Breda De Rotonde in Breda Effent in Oosterhout Prinsentuin in Andel Prinsentuin in Oudenbosch Pomona in Bergen op Zoom De heer Flink is bereikbaar op: Centraal Kantoor Frankenthalerstraat KA Breda Postbus HZ Breda T: (076) E: 1.3 Schoolleiding Vestigingsdirecteur: A. van Loenen Afdelingsmanager onderbouw leerjaar 1 en leerjaar 2 kaderberoepsgerichte leerweg: M. van Loon Afdelingsmanager leerjaar 2 basis beroepagerichte leerweg en GTL en leerjaar 3: A. van de Kar Schoolgids Steenspil

5 Afdelingsmanager bovenbouw leerjaar 4: E. Verbeek Een aantal taken is gedelegeerd aan docenten met een coördinerende taak. Deze algemene coördinatoren zijn: Decaan: W. Kuppens M Examensecretaris: K. Lauwen Mentor: De mentor van elke klas is het eerste aanspreekpunt van de leerling en zijn ouders/verzorger(s). Bij de start van het schooljaar is de mentor van de klas bekend. Mentoren zijn per bereikbaar. 1.4 Aantal leerlingen en docenten Onze school verzorgt vmbo-onderwijs in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en de MAVO) in alle sectoren voor circa 660 leerlingen. Er zijn 65 docenten aan de school verbonden. Daarnaast zijn er 9 personen als onderwijsondersteunend personeel werkzaam. 1.5 Contact Bezoekadres: Steenspil TZ Halsteren Postadres: Steenspil TZ Halsteren De administratie is dagelijks telefonisch bereikbaar van uur. 1.6 Social Media U kunt de activiteiten van onze school volgen op de volgende kanalen: Website: Facebook: YouTube: Twitter: 1.7 Ligging Steenspil is gelegen aan industrieterrein Oude Molen in Halsteren, naast de A Busvervoer Steenspil in Halsteren heeft een regionale functie. Onze leerlingen komen onder andere uit de regio Bergen op Zoom, van het eiland Tholen tot Wouw en van Dinteloord tot Hoogerheide. Busvervoer gaat via de buslijnen 310 en 111 van Dinteloord naar Schoolgids Steenspil

6 Bergen op Zoom met Arriva. Vanuit de plaatsen Sint Maartendijk en Sint Philipsland over het eiland Tholen is er een rechtstreekse busverbinding naar de school via alle plaatsen op het eiland en v.v. via de lijjnen 618 en 619 van Connexion. 1.9 Opbergkastje Het is verstandig om een opbergkastje te huren. In dit kastje kunnen alle waardevolle spullen bewaard worden. Het is niet toegestaan om de sleutel van een kastje met een ander te ruilen. De huurprijs van een opbergkastje bedraagt 10,- per schooljaar. Bij verlies kan de leerling bij de conciërge een nieuwe sleutel kopen. De school is niet aansprakelijk voor vernielingen, vermissingen, diefstal en dergelijke Aula De aula is het centrale gedeelte van de school. In de aula staan automaten voor versnaperingen. De aula dient tevens als kantine en biedt een groot assortiment aan snacks en dranken. Steeds meer scholen vinden een gezonde leefstijl bij de jeugd erg belangrijk. Ook Steenspil draagt hier graag een steentje aan bij. Daarom motiveert de kantine op Steenspil jou om gezonder te eten. Dat wordt om de volgende manieren gestimuleerd: - De aankleding van de kantine is aantrekkelijk; - Er wordt slechts eenmaal in de week een snack aangeboden; - Er zijn vooral luxe, gezonde broodjes in de verkoop; - Er is een ruime keuze aan gezonde koeksoorten en dergelijke; - Er is minder aanbod van snoepproducten; - Wat er verkocht wordt, wordt aangepast aan de tijd van het jaar. In de winter kun je meer warme producten kopen, in de zomer juist verfrissende producten zoals smoothies. Rookverbod Verder geldt er een rookverbod voor leerlingen op school. Dit is in lijn met de huidige wetgeving waarbij jongeren onder achttien jaar geen tabaksproducten mogen kopen. Om voor een optimale concentratie te zorgen, zijn ook energydranken, zoals Red Bull en dergelijke, niet langer toegestaan. Om hier aandacht aan te besteden hangen in de school posters. Gezonde leefstijl komt ook in verschillende lessen terug in een lessenpakket. Schoolgids Steenspil

7 2 INRICHTING VAN HET VMBO De school wil de leerlingen optimaal voorbereiden op een succesvolle vervolgopleiding na het behalen van het diploma. Elke leerling moet de kans krijgen om die opleiding te volgen die in overeenstemming is met zijn capaciteiten, mogelijkheden en wensen. 2.1 Toelating Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend. Een leerling wordt toegelaten op de leerweg die de basisschool adviseert. Als het resultaat van de eindtoets bekend is, kan de basisschool het schooladvies naar boven bijstellen en kan de leerling op het hogere niveau toegelaten worden. Na aanmelding kan een leerling opgeroepen worden voor aanvullend onderzoek. Dat onderzoek is dan nodig om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning. Dit aanvullend onderzoek wordt niet betrokken bij het besluit over toelating en plaatsing. 2.2 Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) LWOO kan aangeboden worden in alle leerwegen. Op onze school zijn normen vastgelegd voor plaatsing in een bepaalde leerweg. De ondergrens voor toelating tot een school met een LWOOlicentie is gelijkgesteld aan de criteria die de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC) hanteert als ondergrens bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs. 2.3 Leerwegen Wij bieden de volgende leerwegen aan: De mavo of theoretische leerweg (TL) Op de mavo hebben de leerlingen in leerjaar 4, zes of zeven theorievakken. Het niveau van de theorievakken is het hoogste binnen het vmbo. Doorstroom naar vierjarig middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en havo is mogelijk. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen. De gemengde leerweg (GL) In deze leerweg hebben de leerlingen in de eindexamenklas vijf theorievakken en één praktijkvak in hun pakket. Het niveau van de theorievakken en het praktijkvak ligt op het niveau van de theoretische leerweg. De examens die afgenomen worden, zijn dezelfde als in de theoretische leerweg. De leerlingen stromen door naar mbo niveau 4. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen. De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in hun pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder. Deze leerweg is meer praktijkgericht. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 3 of 4. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen. De basisberoepsgerichte leerweg (BBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4, net als in de kaderberoepsgerichte leerweg, vier algemene vakken en twee praktijkvakken in hun pakket. Het verschil zit in het niveau van de vakken; dat is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 2. De gemiddelde groepsgrootte is 18 leerlingen. 2.4 Themaklassen Leren binnen het interesseveld van een leerling, maakt de leerstof aantrekkelijker en er kan dieper op zaken worden ingegaan. Steenspil biedt themaklassen over onderwerpen die leerlingen aanspreken: Leerjaar 1: paard, sport, kunst en cultuur, eco&wildlife, studieactiviteiten Leerjaar 2: paard, fotografie, kunst en cultuur, eco&wildlife, decorbouw, textiel en studieactiviteiten. 2.5 Onderbouw (klas 1 en 2) Een leerling wordt geplaatst in de leerweg die het best bij hem past. Na leerjaar 1 en na leerjaar 2, en in een enkel geval tussentijds, kan overplaatsing naar een andere leerweg plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Aan het einde van leerjaar 2 kiest de leerling een beroepsrichting. Dit geldt niet voor de mavo. In klas 1 en 2 krijgen de leerlingen bij Nederlands, Engels en wiskunde les op hun eigen niveau. Dit wordt per periode bekeken of overstap naar een ander niveau mogelijk of noodzakelijk is. Dit wordt Schoolgids Steenspil

8 bepaald door de vakdocenten. Zij doen dit op grond van de rapportcijfers en de bij ons gemaakte CITO-VO toetsen. Het doel hiervan is dat kinderen zich op hun eigen niveau (leerweg) kunnen ontwikkelen bij deze drie kernvakken om het beste eruit te halen. Na 2 periodes in klas 2 komt er een besluit over welke leerweg de leerling gaat volgen in de bovenbouw. 2.6A Praktische Sector Oriëntatie (PSO) Het praktische karakter van de school wordt benadrukt door de lessen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). De onderbouw is belangrijk omdat de school een mening vormt over de leerling, zodat aan het einde van leerjaar twee een goed onderbouwd advies gegeven kan worden voor de te volgen leerweg en sector in leerjaar drie en vier. Daarnaast vindt er loopbaanbegeleiding plaats, waarbij de leerling leert kiezen, zich oriënteert op een beroepskeuze en daardoor gefundeerd kan kiezen voor een profiel in de bovenbouw. De volgende profielen worden aangeboden: Voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg BWI: bouw, wonen en interieur PIE: Produceren,instaleren en elektro MVT: Motorvoertuigen en Transport Groen Zorg en Welzijn Economie en Ondernemen Voor de gemengde leerweg Diensten en Producten Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt bepaalde eisen aan de vakken die in het vmbo gevolgd zijn. Er is hierover voorlichting aan leerlingen (tijdens de PSO-lessen) en ouders (algemene informatieavond), zodat we samen voor een goed passende beroepsrichting kunnen kiezen. 2.6B Leergebieden Er is in de onderbouw aandacht voor de samenhang tussen de vakken in leergebieden, in plaats van afzonderlijke vakken. Dat zijn ook de hoofdpunten van de wet Onderbouw voortgezet onderwijs. Op onze school hebben we de volgende leergebieden: mens en maatschappij; kunst en cultuur; biologie en verzorging techniek en natuurkunde sport en bewegen. 2.7 Bovenbouw (klas 3 en 4) De bovenbouw staat in het teken van het behalen van het diploma en het kiezen van een goede vervolgopleiding. 2.7A Examens en Programma s van Toetsing en Afsluiting (PTA s) In de bovenbouw staat het examenprogramma centraal. In het vmbo worden er al in leerjaar 3 examenonderdelen getoetst en afgesloten. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4. Uiterlijk 1 oktober staan de examenregeling en de PTA s op de website van de school. Hierin staan alle afspraken en regels rondom de examens en PTA s en welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen. De leerlingen uit leerjaar 4 ontvangen drie maal per jaar een cijferlijst met daarop de schoolexamenresultaten. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de examensecretaris. 2.7B Rekentoets De laatste twee jaar was de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het vmbo, maar deze telde nog niet mee om te slagen. Vanaf het schooljaar telt de rekentoets wel mee voor de examenuitslag van leerlingen in de TL, GL en KBL. De rekentoets voor BBL-leerlingen gaat meetellen in schooljaar Het doel van de (digitale) rekentoets is de rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten. 2.7C Stage Schoolgids Steenspil

9 Stage is een belangrijk onderdeel van het beroepsgerichte programma. Alle leerlingen lopen in het derde twee weken stage. 2.7D Loopbaanbegeleiding (LOB) Het LOB-programma is een doorlopende leerlijn vanaf leerjaar 1 zodat de leerling optimaal begeleid wordt bij het maken van de juiste beroepskeuze. De school heeft een coördinator voor LOB. De mentor begeleidt de leerling en komt in overleg met ouders en leerling tot het samenstellen van een verantwoord vakkenpakket dat past bij de leerling en dat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaliseert. De decaan adviseert de mentor en heeft veel contact met het mbo. 2.7E Werkplekkenstructuur (WPS) Het beroepsgerichte programma in de profielen Groen, Zorg en welzijn en Economie en ondernemen wordt in de bovenbouw aangeboden in Werkplekkenstructuur (WPS). WPS is praktijk in een vaklokaal. Het lijkt op een bedrijfje waar leerlingen zelfstandig werken en leren op de verschillende werkplekken. De docent is de bedrijfsleider die wordt geholpen door leerlingen met een bijzondere taak zoals bijvoorbeeld een planner, een magazijnmedewerker en een controleur. Alle leerlingen moeten deze taken een keer uitvoeren. De leerling leert ook het eigen werk te beoordelen. Bij WPS is er meer aandacht voor de zogenaamde werk- en beroepshouding van de leerlingen. (Met WPS wordt de leerling een goede basis geboden voor een succesvolle vervolgopleiding op het mbo.) 2.8 Vervolgonderwijs Vanuit leerjaar 4 moet iedere leerling naar een mbo-opleiding kunnen waar zijn voorkeur ligt en waarvoor hij de capaciteiten bezit. Enkele leerlingen stromen uit naar het havo. Het examenpakket wordt afgestemd op de wensen van de leerling voor het vervolgonderwijs. Vanuit onze school kan een leerling uiteraard doorstromen naar alle mbo-opleidingen van ROC West-Brabant: Schoolgids Steenspil

10 3 HET VMBO IN DE PRAKTIJK 3.1 Onderwijstijd Onder onderwijstijd wordt niet alleen de wekelijkse planning van lestijden verstaan, maar ook de tijd die daarnaast, onder begeleiding, binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvindt. De totaal verplichte onderwijstijd bedraagt uur voor de vier jaar vmbo. Onderwijs is meer dan alleen het volgen van lessen. Andere leeractiviteiten die ook onder onderwijstijd vallen zijn: (beroepsvoorbereidende) stages; mentoruren; ondersteuningsactiviteiten (bijv. leer- en studiebegeleiding); meerdaagse excursies, schoolreizen, kampen; CKV-opdrachten; projecten; buitenschoolse activiteiten (bijv. het organiseren van schoolfeesten, deelname aan open dagen of leerlingenraad). 3.2 Lessentabel Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 BB KB GTL BB KB GTL BB KB GTL BB KB GTL Nederlands Taaluur Rekenvaardigheid Engels Duits wiskunde Natuurkunde Techniek Biologie Verzorging Economie m & m aardrijkskunde 2 4 informatiekunde Sport en bewegen CKV Kunst en cultuur muziek PSO themaklas mentoruur mijleer Handel en adm Groen Techniek Zorg en Welzijn SDV Het wisselende aantal uren in klas 4 komt doordat sommige leerlingen een extra vak volgen. Schoolgids Steenspil

11 Uitleg lessentabel Onze school voldoet aan de verplichte onderwijstijd. Onder onderwijstijd wordt niet alleen de wekelijkse planning van lestijden verstaan, maar ook de tijd die daarnaast, onder begeleiding, binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvindt. Vanaf schooljaar verandert de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs en is de urennorm 1000 klokuren voor kla s 1,2 en 3 en 700 voor klas 4.. Op Steenspil krijgt de leerlingen: In leerjaar 1: 34 uren * 40 weken * 45/60 minuten = 1020 klokuren In leerjaar 2: 34 uren * 40 weken * 45/60 minuten = 1020 klokuren In leerjaar 3: 35 uren * 40 weken * 45/60 minuten = 1050 klokuren In leerjaar 4: 30 uren * 34 weken * 45/60 minuten = 765 klokuren Hierbij komen voor de klassen 1,2 en 3 ook nog de extra begeleidingsuren en het zogenaamde eerste kwartier wat we dagelijks voor de klassen inleggen. Leerlingen in klas 4 krijgen gemiddeld 1 uur per week bijles. Dit maakt dat we ruimschoots voldoen aan de gestelde norm. 3.3 Lestijden Dit zijn de lestijden op onze school: 0: (1 ste kwartier) 1: : Pauze: OB en BB: : : Pauze OB: BB: : pauze BB: : Pauze OB en BB: : : Lesrooster en lesuitval. Het lesrooster is met zorg samengesteld. Alle lessen voor het eerste tot en met het derde leerjaar zijn aansluitend, er zijn dus geen 'tussenuren'. Voor het vierde leerjaar proberen we het aantal tussenuren tot een minimum te beperken. Als er een docent afwezig is door ziekte of studie, worden de lessen vervangen. Op het mededelingenbord en (ouder)portaal kan de leerling elke ochtend zien welke wijzigingen er zijn in het rooster. Het zal zelden voorkomen dat lessen uitvallen, omdat de docenten een vergadering hebben. Gewoonlijk vinden die vergaderingen buiten de lestijden plaats. Het betreft hier voornamelijk nascholing, activiteiten van leerlingen waarbij meer medewerkers aanwezig zijn, rapport- en leerlingenbesprekingen, personeelsvergaderingen en excursies. Calamiteiten zijn echter niet te voorzien. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd ziekmelding Wij vragen u in het belang van de studie van uw zoon of dochter, om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen, dus om afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, een dokter, een specialist zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen. Ziek melden van uw zoon/dochter graag telefonisch tussen 8.00 en 8.35 uur 's ochtends. Ziekmelden kan alleen door één van de ouders of verzorgers gebeuren. Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de mentor en krijgt een aantekening in zijn contactboekje, daarin staat wanneer die leerling ziek naar huis is gegaan. Als de leerling de school weer gaat bezoeken, dan meldt hij zich bij de conciërge (bij absentie: administratie) en laat hij het door de ouders/verzorgers getekende contactboekje zien. 3.6 Verlof Het is in het belang van uw kind dat hij zo min mogelijk lessen verzuimt. 1 Schoolgids Steenspil

12 Buitengewoon verlof, in verband met bijzondere familieomstandigheden, is in een beperkt aantal gevallen toegestaan. Verzoeken daartoe moeten minimaal vijf dagen van tevoren schriftelijk ingediend worden bij de afdelingsmanager van het leerjaar van uw zoon of dochter. De leerplichtwet maakt het niet mogelijk om buiten het vastgestelde vakantierooster verlof te krijgen voor vakantie of voor bijvoorbeeld een lang weekend. 3.7 Verzuim Ongeoorloofd schoolverzuim wordt ernstig opgevat en gerapporteerd aan zowel de ouders als de afdeling Leerplicht van de woonplaats van de leerling. Geoorloofd verzuim is ziekte, verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging of een huwelijk of een begrafenis van naaste familie. Zie voor meer informatie: Vakantierooster Vakantierooster schooljaar Herfstvakantie 2015 Maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2015 Kerstvakantie 2015 Maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie 2016 Maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari 2016 Goede Vrijdag en 2 e Paasdag 2016 Vrijdag 25 maart en maandag 28 maart 2016 Meivakantie 2016 Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2016 (Koningsdag 27 april Hemelvaartsdag 5 mei 2016 ) 2 e Pinksterdag 2016 Maandag 16 mei 2016 Zomervakantie 2016 maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september Sport en bewegen Tijdens de lessen in de gymzaal zijn leerlingen verplicht om gymschoenen zonder zwarte zolen te dragen. Leerlingen moeten horloges en sieraden (ook piercings) afdoen voor de gymles, omdat hij zichzelf of anderen daarmee schade kan toebrengen. De sieraden moeten in het kluisje worden opgeborgen; de school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van waardevolle spullen. Als een leerling niet kan deelnemen aan de gymles moet dit altijd door de ouders aangegeven worden in het contactboekje of een middels medische verklaring van een arts. Als een leerling geblesseerd is, moet hij altijd zijn gymkleding meebrengen. De docent overlegt met de leerling of bepaalde gedeelten van de les toch gevolgd kunnen worden. Ook kan een leerling bijvoorbeeld helpen met materiaal klaarzetten of tellen Ouder- en leerlingenraad ROC West-Brabant is voorstander van medezeggenschap door ouders, leerlingen en studenten en wil hun mening laten meewegen in wat ze doen. Die medezeggenschap is georganiseerd in een leerlingen- en ouderraad per school waar schoolspecifieke zaken worden besproken. De leerlingenen ouderraad hebben instemmings- en adviesrecht. Vanuit de ouderraad is één vertegenwoordiger aanwezig in de Centrale Ouderraad van het ROC West-Brabant. Vanuit de leerlingenraad is er één vertegenwoordiger aanwezig in de Studentenraad van ROC West-Brabant Ouderportaal Ouders/verzorgers kunnen via het ouderportaal veel informatie vinden over hun kind, zoals aangeven wat voor de school van toepassing is- cijfers, aantekeningen in het klassenboek, roosterwijzigingen, lesrooster, absentie. Ook het overzicht van de schoolkosten staat er vermeld en op het ouderportaal kunnen ouders de ouderbijdrage ook betalen via Ideal (zie ook hoofdstuk 9 van deze schoolgids). Het kan ook zijn dat de school (nieuws)brieven communiceert via het ouderportaal. Het ouderportaal vindt u op de homepage van onze website Ouderavonden Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en de school. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is. Ouders worden twee maal per jaar uitgenodigd voor een individuele ouderavond. Op deze avond worden de resultaten en/of het gedrag van uw zoon/dochter met de mentor besproken. Ook worden er Schoolgids Steenspil

13 algemene ouderavonden georganiseerd, waarop een voor alle ouders belangrijk onderwerp wordt besproken: leerjaar 1: de stap van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs; leerjaar 2: de bepaling van de leerweg in de bovenbouw; leerjaar 3: de keuze voor een vakkenpakket in klas 4; leerjaar 4: de examenregeling en de te volgen procedure bij aanmelding voor het vervolgonderwijs Schoolgids Steenspil

14 4 BEGELEIDING Leerlingen staan centraal op onze school. Al het werk dat wordt verricht, heeft betrekking op hun opleiding en toekomst. Ons doel is ze te begeleiden op weg naar zelfstandigheid. De leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen. De school helpt daarbij op allerlei manieren. We geven ondersteuning bij de studie, beroepskeuze en ook bij persoonlijke problemen. Als het nodig is, worden specialisten ingeschakeld. 4.1 Leerlingvolgsysteem Om leerlingen in hun schoolloopbaan te kunnen volgen, wordt een beperkt aantal gegevens over het didactisch functioneren van de leerling en de begeleidingsactiviteiten van de school bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. De gegevens gaan van jaar tot jaar mee met de leerling en worden op aanvraag bij schoolwisseling overgedragen aan de volgende school. 4.2 De mentor Leerlingen die goed in hun vel zitten, gaan met plezier naar school en presteren beter. De mentor neemt een centrale plaats in; hij begeleidt de leerlingen persoonlijk en is het eerste aanspreekpunt. Ook problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en opgelost. Het contact tussen school en u als ouders verloopt meestal via de mentor. Als leerling en mentor er samen niet uitkomen, dan kan de leerling aankloppen bij de afdelingsmanager. De sociaal-emotionele ontwikkeling vindt vaak plaats in een groep. Onder leiding van de mentor werkt de klas in de mentorlessen aan groepsvorming. Ook op andere momenten zoals bijvoorbeeld tijdens de kerstviering, wordt de leerstof wat naar achteren geschoven en speelt het sociale aspect een belangrijke rol. Zo bevorderen we groepsbinding, respect voor elkaar en samenwerking. 4.3 Studiebegeleiding Tijdens keuzewerktijd-uren leren de leerlingen hoe ze de studie aan moeten pakken. Voor leerlingen met leerproblemen of een achterstand bij een specifiek vak, is er ondersteuning van de docent en de mogelijkheid gebruik te maken van hulpmiddelen en remedial teaching (RT). De studiebegeleiding is gericht op: het realiseren van een optimale leermotivatie; het ontwikkelen van effectieve studiegewoonten en studievaardigheden; het inspelen op de verschillen tussen leerlingen (zo nodig wordt lesmateriaal aangepast); het oplossen of verkleinen (tot een aanvaardbaar niveau) van specifieke leerproblemen 4.4 Leerlingbespreking De leerlingbespreking is de kern van de begeleiding. Er zijn vier vormen van leerlingbespreking: het mentoroverleg, de teamvergaderingen, het ZAT en het overleg tussen de afdelingsmanagers en de mentoren. 4.5 Ondersteuning Alle leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen op didactisch en/of sociaal-emotioneel vlak. Te denken valt aan bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen. De mentor is hierin adviserend en zal dan met u contact opnemen. 4.6 Afstemming in de ondersteuning en Zorg Advies Team De leerlingbegeleiding op Steenspil kent wat genoemd wordt een eerste-, tweede- en derdelijns begeleiding. De eerstelijns begeleiding is in handen van de mentor; hij kan alle dagelijks voorkomende problemen in principe oplossen. Mocht de mentor extra ondersteuning nodig achten dan wordt dit besproken met de afdelingsmanager en kan er extra begeleiding worden ingezet op sociaalemotioneel gebied, maar ook op cognitief gebied. Hierbij valt te denken aan: de Spilcoach, de jeugdprofessional, Remedial Teaching of externe trainingen die wij als school kunne aanvragen. Leerlingen worden dan verder besproken in het intern Zorg Overleg. In dit overleg zitten onze eigen begeleiders bij elkaar om te kijken wat het beste ondersteuningsplan voor uw zoon/ dochter is. Als het gaat om derde-lijns ondersteuning dan is er vaak sprake van een multidisciplinaire problematiek en wordt de leerling besproken in het Zorg Advies Team (ZAT) Het ZAT is een multidisciplinair overleg waarin de brug geslagen wordt tussen de schoolinterne (tweedelijns begeleiding) en de schoolexterne (= derdelijns) begeleiding. Het doel van het overleg is om zo effectief en snel mogelijk advies en ondersteuning te bieden aan leerlingen, ouders en school. Schoolgids Steenspil

15 Gemeenschappelijk doel daarbij is het vergroten van het welzijn van de leerling en het bevorderen van een goede schoolloopbaan. De voorgenomen activiteiten worden vastgelegd in een advies. Formeel blijft de schoolleiding eindverantwoordelijk; ook voor de besluitvorming in het ZAT. Uitgangspunt in praktijk is dat de schoolleiding de adviezen van het ZAT zal volgen. Het functioneren van het ZAT en de effectiviteit van het ZAT zal aan het einde van elk schooljaar schriftelijk worden geëvalueerd. 4.7 Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school dit organiseren op de eigen school. Lukt dat niet dan wordt de leerling doorverwezen naar: een andere reguliere school in de regio; het (voortgezet) speciaal onderwijs. Op gebied van leerlingbegeleiding werken scholen voor voortgezet onderwijs in een regio samen met het doel voor alle leerlingen de best passende onderwijsplaats te realiseren. We noemen dit passend onderwijs. Daartoe hebben scholen een samenwerkingsverband opgericht en de manier van samenwerking beschreven in een ondersteuningsplan. In onze regio is dat het regionaal samenwerkingsverband De Brabantse Wal. Zij maken met elkaar afspraken over onder meer de ondersteuning (de zorg ) aan leerlingen. Dit bij voorkeur op de school waar de leerling zich wil inschrijven/ingeschreven staat, maar als dat niet mogelijk is, kan een leerling ook worden geplaatst op een andere school, een bovenschoolse voorziening, een Orthopedagogisch Didactische Centrum (OPDC) of in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Meer informatie over de taken, de functie en de rol van het samenwerkingsverband vindt u op de website: ww.swvbrabantsewal.nl. Er is ook een algemene website over passend onderwijs, speciaal voor ouders: 4.8 Jeugdarts In leerjaar twee worden leerlingen opgeroepen voor een onderzoek door de jeugdarts. De arts let daarbij niet alleen op lichamelijk gezondheid, maar ook op het sociaal- en emotioneel functioneren. Onze school is deelnemer aan het project Als een leerling een te hoog ziekteverzuim heeft, treedt de jeugdarts op als adviseur om het verzuim te reguleren. Schoolgids Steenspil

16 5 SCHOOLPRESTATIES 5.1 Rapport Drie keer per jaar krijgen leerlingen een rapport mee naar huis. Docenten bepalen de rapportcijfers aan de hand van de in de voorgaande periode behaalde beoordelingen. Het rapportcijfer wordt afgerond op één decimaal. Bij het laatste rapport wordt tevens een eindcijfer gerapporteerd. Dit eindcijfer is het gemiddelde van de periodecijfers. Dit gemiddelde wordt afgerond op een heel cijfer: het gemiddelde 6,5 wordt afgerond naar 7 en 6,49 wordt afgerond naar Overgaan Voor de overgang wordt gebruik gemaakt van de onderstaande regelingen. Dit zijn richtlijnen; de uiteindelijke beslissing wordt genomen in de docentenvergadering. Overgangsregeling leerjaar 1 naar 2 en leerjaar 2 naar 3 De te beoordelen vakken in de overgangsregeling zijn: Leerjaar 1: Leerjaar 2: Nederlands Nederlands Engels Engels Wiskunde Wiskunde Techniek Techniek Biologie Biologie Verzorging Verzorging Mens en maatschappij Mens en maatschappij Sport en beweging Kunst en cultuur Totaal: 1BBL: 9 vakken 1KBL: 9 vakken 1TL: 9 vakken 2BBL: 11 vakken 2KBL: 12 vakken 2TL: 12 vakken Sport en beweging Kunst en cultuur Economie Natuurkunde Duits (alleen KBLen TL) Uitgangspunten: Aan het einde van het schooljaar wordt per vak het rekenkundig gemiddelde van 3 periodes afgerond op een heel cijfer (5.4 =5/ 5.5=6). Alle genoemde vakken tellen mee in de overgangsregeling. Bespreekgevallen: o Eindcijfer 3 of lager. o Binnen de kernvakken (NE, ENG, WI) meer dan één keer het cijfer 5 of lager. o Leerjaar 1: meer dan 3 getelde onvoldoendes (zie hieronder). o Leerjaar 2: meer dan 4 getelde onvoldoendes (zie hieronder). o Sectorvak (leerjaar 2) het cijfer 5 of lager. Sector Economie: Economie Sector Zorg&Welzijn: Biologie Sector Techniek: Natuur-/scheikunde Sector Groen: Keuzeafhankelijk: Biologie of Natuur-/scheikunde In voorkomende gevallen beslist de directie onder advies van de rapportvergadering. Schoolgids Steenspil

17 Telling onvoldoendes: We maken gebruik van getelde onvoldoendes. 5= 1 onvoldoende 4= 2 onvoldoendes 3 of lager= 3 onvoldoendes Overgangsregeling leerjaar 3 naar 4 Geslaagd met het gekozen vakkenpakket. Een 6.0 gemiddeld over alle vakken. Let op: om het gemiddelde te berekenen, worden de eindcijfers niet afgerond! Een voldoende voor CKV en voor LO. Alle leerlingen die niet voldoen aan deze norm worden besproken in de overgangsvergadering. 5.3 Slagen In het examenreglement vind je alles over wanneer je slaagt voor je schoolexamen, het Centraal schriftelijk en de rekentoets, of wanneer je in aanmerking komt voor een herexamen. Het examenreglement staat op onze website onder de knop schooldocumenten. 5.4 Schoolprestaties Steenspil vindt het belangrijk alles uit de leerling te halen. Om deze reden wordt de leerling op het hoogst haalbare niveau ingeschreven. Mede dankzij de goede leerlingenondersteuning blijven resultaten van de leerlingen zonder meer goed te noemen. De schoolprestaties kunt u volgen op onze website onder de knop schoolprestaties op de homepage. Een samenvatting van de resultaten van het schooljaar : percentage doorstroom naar het volgende leerjaar of een ander soort onderwijs: - basisberoepsgerichte leerweg, leerjaar 1: 100 % - basisberoepsgerichte leerweg, leerjaar 2: 100 % - basisberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3: 100 % - kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 1: 100 % - kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 2: 98 % - kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3: 96 % - gemengde leerweg, leerjaar 1: 100 % - gemengde leerweg, leerjaar 2: 98 % - gemengde leerweg, leerjaar 3: 97% - theoretische leerweg, leerjaar 1: nvt - theoretische leerweg, leerjaar 2: nvt - theoretische leerweg, leerjaar 3: nvt 99 % percentage leerlingen dat de school heeft verlaten zonder diploma 2 % percentage geslaagden schooljaar basisberoepsgerichte leerweg 100 % - kaderberoepsgerichte leerweg 95 % - theoretische leerweg 95 % 96,2 % % onvertraagd naar diploma 2014 basisberoepsgerichte leerweg 90 % kaderberoepsgerichte leerweg 87 % gemengde en theoretische leerweg 88 % gemiddeld examencijfer 2015 basisberoepsgerichte leerweg 6,7 kaderberoepsgerichte leerweg 6,0 gemengde en theoretische leerweg 6,3 Bron: Scholenopdekaart.nl Schoolgids Steenspil

18 6 GELDZAKEN 6.1 Ouderbijdrage Ouderbijdrage is de geldelijke bijdrage die door onze school aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten waarvoor geen financiële bijdrage van de Rijksoverheid wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld een bijdrage zijn voor een excursie of een activiteit. Deze activiteiten zijn niet verplicht. U kunt hieruit een keuze maken. Bij geen deelname zal de betreffende leerling hiervan worden uitgesloten. Als deze activiteiten binnen schooltijd worden gehouden worden, bieden wij aan deze leerling een alternatief programma aan. In onderstaande opgave vindt u de activiteiten en voorzieningen die bekostigd worden uit de ouderbijdrage. Vul op het ouderportaal het overzicht in, aan welke activiteiten en van welke voorzieningen uw zoon/dochter wil meedoen of gebruikmaken. Op het ouderportaal kunt u betalen via Ideal. Zie: https://webservices.rocwb.nl/ouderportaal/ Extra voorzieningen en activiteiten Deze zijn niet verplicht. U kunt hieruit een keuze maken. Bij geen deelname wordt uw zoon/dochter hiervan uitgesloten. Als deze activiteiten binnen schooltijd zijn, bieden wij een alternatief programma aan. Lj1 Lj2 Lj3 Lj4 Diverse activiteiten 40,- 40,- 40,- 40,- Themaklas Paard, Sport, Kunst en Cultuur, Eco & Wildlife 100,- 100,- Themaklas decorbouw 100,- 50,- Activiteit klas 2 (keuzemogelijkheid) 2 daags programma en gratis uitje 0,- 0,- OF 1 daagse excursie en 2 dagen schoolprogramma (totaal 3 dagen) 20,- 40,- OF 2 daagse excursie en 1 dag schoolprogramma (totaal 3 dagen) 30,- 60,- OF 3 daagse activiteit met overnachting binnen Nederland 80,- 160,- OF 3 daagse activiteit met overnachting in het buitenland 175,- 350,- Vrij in te vullen: Gift Totaal: 6.2 Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen Het volgen van een opleiding brengt soms extra uitgaven met zich mee, zoals bijvoorbeeld een atlas, woordenboek, gereedschapskist of veiligheidsschoenen. Hiervoor ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school kan een bijdrage voor het gebruik vragen. Als u deze bijdrage niet wilt betalen, is de consequentie dat u het zelf moet aanschaffen. U kunt zelf de leverancier bepalen. Als de leerling niet in het bezit is van het betreffende leer- en/of hulpmiddel, kan de school hem van deelname aan de les uitsluiten. Schoolbenodigdheden Steenspil Vak Benodigdheden: Algemene teken- en schrijfmaterialen agenda 1 etui schaar lijm/pritt-stift balpennen (blauw, zwart en rood) potloden HB, 2B en 4B (Bruynzeel) kleurpotloden (12 stuks) vlakgom soepel puntenslijper geo-driehoek passer rekenmachine (Casio fx-82ms) gelinieerde schriften (minimaal 1 per vak, tenzij hieronder anders vermeld). Schoolgids Steenspil

19 USB Stick (4GB) Stevige boekentas Nederlands 2 A-4 schriften gelinieerd Map 24 Rings multomap Blauwe en rode pen Engels 2 x A5 aantekeningen schrift Advies: Woordenboek Engels/Nederlands en Nederlands/Engels (Tip: van de Action winkel) Wiskunde 2 A-4 schriften geruit van 1 cm Sport en Bewegen Zwarte sportbroek/ legging Wit T-shirt Sportschoenen (geen zwarte zolen) Muziek (onderbouw ) 23 Rings Multomap met gelinieerd papier. Techniek (onderbouw) 1x 2H Potlood 1x Liniaal 30 cm. 23 Rings Multomap met insteekmapjes Bijzondere schoolbenodigdheden leerjaar 3 Heeft uw zoon of dochter in leerjaar 3 een keuze gemaakt voor een afdeling. Dan dient hij/ zij de volgende materialen zelf aan te schaffen. Afdelingsprogramma s Metaaltechniek Bouwtechniek Voertuigentechniek Groen. Benodigdheden. Blauwe katoenen overall voorzien van blinde sluiting i.v.m. veiligheid. Veiligheidsschoenen laag S3 norm. Veiligheidsbril anti-condens. Gehoorbescherming Veiligheidsschoenen laag S3 norm. Veiligheidsbril anti-condens. Gehoorbescherming Overall wordt verstrekt. Rode katoenen overall voorzien van blinde sluiting zonder rits i.v.m. veiligheid. Veiligheidsschoenen laag S3 norm. Veiligheidsbril anticonden. Gehoorbescherming Groene katoenen overall Veiligheidsschoenen laag S3 norm. 6.3 Schoolboeken Het schooljaar ontvangt de school de rijksbijdrage van 321,- per leerling en moet daarvoor een basisleermiddelenpakket beschikbaar stellen. Met dit pakket moet de leerling in staat zijn om de vakken te volgen en resultaten te behalen binnen de kaders en de werkwijze van de school. Als de werkelijke kosten van dit pakket hoger uitvallen dan de 321,- is dat voor rekening van de school. Wees zuinig op de boeken, want de school loopt een financieel risico als aan het einde van het schooljaar er boeken ontbreken of beschadigd zijn. 6.4 Tegemoetkoming schoolkosten Er zijn diverse vergoedingsregelingen voor minder draagkrachtige ouders. Allereerst via de belastingdienst. Meer informatie is te vinden op: kijk bij kindgebonden budget. In dit kader verwijzen we u ook naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, bijstand Ook willen we verwijzen naar de stichting leergeld: die als laatste vangnet eventueel (een deel van) de kosten van het leren voor hun rekening kunnen nemen. Schoolgids Steenspil

20 6.5 Verzekeringen ROC West-Brabant, waarvan Steenspil deel uit maakt, heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Ongevallenverzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers, BHV ers, EHBO ers, vertrouwenspersonen, etc.) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval leidt tot overlijden of tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers, BHV ers, EHBO ers, vertrouwenspersonen etc.) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat leerlingen, ouders/verzorgers er zelf zorg voor dragen dat zij een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een leerling die tijdens stage een verkeerde handeling verricht die resulteert in een schade, valt wettelijk gezien primair onder de aansprakelijkheidsverzekering van het stagebedrijf. ROC West-Brabant heeft als extra dienst een secundaire verzekering afgesloten voor beperkte materiële schade. Schoolgids Steenspil

21 7 VEILIGHEID ROC West-Brabant streeft naar een maximale veiligheid binnen haar schoolgebouwen. 7.1 Keuring Om hieraan te kunnen voldoen zijn sinds alle vmbo-scholen voorzien van het Keurmerk Veilige School, herkenbaar aan het bordje bij de ingang van de school. Het Keurmerk garandeert dat de voorzieningen betreffende de brandveiligheid, alarmering en vluchtwegen en de organisatie hieromheen op orde zijn. Dit wordt jaarlijks streng gecontroleerd. Bovendien hebben alle vmbo-scholen nog een extra toevoeging op het gebied van onder andere: legionellapreventie (o.a. douches); veiligheid van machines en apparaten (keuring volgens NEN3140); keuring van klimwand en gymtoestellen; actuele risico-inventarisatie; ongevallen/incidentenregistratie; een jaarlijkse ontruimingsoefening van het schoolgebouw. 7.2 Gedrag Naast deze passieve veiligheid is er ook aandacht voor de actieve veiligheid: de houding en het gedrag van medewerkers en leerlingen: respectvol naar elkaar en de middelen van de school; geen discriminatie; hanteren van een pestprotocol; melden van incidenten/calamiteiten; gebruik maken van de voorgeschreven veiligheidsmiddelen en -voorschriften; verplicht stellen in sommige lessen van het gebruik van eigen persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld veiligheidsbril, -schoenen etc. in sommige lessen). 7.3 Voorlichting en informatie Alle afspraken over veiligheid op onze school staan vermeld in een schoolveiligheidsplan en een calamiteitenplan. Het schoolveiligheidsplan vindt u onder de knop schooldocumenten op de homepage van onze website. In de lessen wordt aandacht besteed aan thema s zoals veiligheid, alcohol en drugs of ongewenst gedrag. 7.4 Maatregelen De school kan maatregelen met verstrekkende gevolgen nemen in geval van: diefstal; bezit van wapens; bezit van (soft)drugs; bezit van vuurwerk. In bovenstaande zaken wordt altijd melding c.q. aangifte gedaan bij de politie. De wijkagent heeft regelmatig overleg met de school. Een jaarlijkse, onverwachte controle van de kluisjes, onder toezicht van de politie kan uitgevoerd worden. Bij vernielingen aan eigendommen van de school worden ouders aansprakelijk gesteld voor de schade. Schoolgids Steenspil

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s) / verzorger(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Met de fiets of met de bus

Met de fiets of met de bus Betrokk Wij doen er alles aan om je een zo fijn mogelijke tijd te bieden. Dat betekent ook dat we voor een goede en heldere structuur zorgen. Een rustige omgeving, aan de rand van Halsteren. Een vast rooster,

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. De Rotonde kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website.

Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid POMONA kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving,

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin van Cooth kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die hij vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

VOORWOORD. Namens directie en het team, Patrick van der Pijl Vestigingsdirecteur. Schoolgids Steenspil

VOORWOORD. Namens directie en het team, Patrick van der Pijl Vestigingsdirecteur. Schoolgids Steenspil VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Andel kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Overgangsnormen vmbo

Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen vmbo 2016-2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Begrippen en definities... 4 3. Het tot stand komen van een rapportcijfer... 5 4. Overgangsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2... 6 5. Overgangsnormen

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

VOORWOORD. Mochten jij of je ouders naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kun je daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mochten jij of je ouders naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kun je daarmee altijd bij ons terecht. SCHOOLGIDS 2015-2016 1 VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Effent kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Scala kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 3. CSPE Pagina 4. CSE Pagina 5 6. Examenregels Pagina 7 9. Examenrooster Basis Pagina 11

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 3. CSPE Pagina 4. CSE Pagina 5 6. Examenregels Pagina 7 9. Examenrooster Basis Pagina 11 2017 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 3 CSPE Pagina 4 CSE Pagina 5 6 Examenregels Pagina 7 9 Examenrooster Basis Pagina 11 Examenrooster Kader Pagina 12 13 Examenrooster TL Pagina 14 Belangrijke data Pagina

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016)

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016) Bevorderingsnormen Schooljaar 2016 2017 (september 2016) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 7 Klas 1 Basis... 7 Klas 1 Kader... 7 Klas 1 Mavo... 8 Klas

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid De Rotonde kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw brugklasboekje Schooljaar 2017-2018 Beste brugklassers, Op maandag 4 september is de vakantie al weer afgelopen en begint voor jullie een nieuwe toekomst op de Bonifatius mavo. We hopen dat jullie je hier

Nadere informatie

Protocol studievoortgang

Protocol studievoortgang Protocol studievoortgang Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 1.1 Algemeen 1.2 Rapporten en toetsen 2. Rapportvergaderingen blz. 3 2.1 Algemeen 2.2 Werkwijze rapportvergaderingen 2.3 De revisievergadering

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het nodig is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma Welkom Ouderraad

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Determinatie VMBO basis/ kader

Determinatie VMBO basis/ kader Determinatie VMBO basis/ kader 2017-2018 Veldhoven, 23 juni 2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Plaatsing in leerjaar 1 VMBO... 4 3. Overgang naar hogere leerjaren... 4 Plaatsing in leerjaar 2... 4 Plaatsing

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. De Rotonde kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Informatieavond klas 4. Voorstellen mentor Wat kunt u verwachten van de mentor? Wat verwacht de mentor van u?

Informatieavond klas 4. Voorstellen mentor Wat kunt u verwachten van de mentor? Wat verwacht de mentor van u? Informatieavond klas 4 Voorstellen mentor Wat kunt u verwachten van de mentor? Wat verwacht de mentor van u? Informatieavond klas 4, september 2016 Communicatie Gebruik agenda en Portal Schoolregels Boeken

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT Ouderavond vmbo OVERGANG NAAR 2 VMBO GT - LESSEN IN 2 GT - KEUZEVAKKEN - SCHOOLJAAR 2016-2017 - BOVENBOUW Vakken: Nederlands Engels Duits Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Aardrijkskunde

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Materialenlijst schooljaar 1213 Stad College

Materialenlijst schooljaar 1213 Stad College Basismaterialen Basisvorming vmbo leerjaar 1, 2 leerjaar 3, 4 Boekentas 1 Agenda 2 Etui Pennen (blauw, rood, zwart) Plakstift Markeerstift en/of viltstiften Gum Schaar Verstelbare passer Potloodslijper

Nadere informatie

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de zomervakantie

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10 minuten pauze Gastspreker van Lentiz MBO Maasland:

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar 2013-2314 2 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2013-2014 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Afstroom: Indien leerlingen naar een lager niveau doorstromen spreken we van afstromen.

Afstroom: Indien leerlingen naar een lager niveau doorstromen spreken we van afstromen. 4. Doorstroom, opstroom en afstroom Doorstroom van leerlingen staat voor leerlingen die op een bepaald niveau op t Venster begonnen zijn en door de behaalde resultaten doorstromen binnen onze school op

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2016-2017 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie