Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant."

Transcriptie

1 POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet alleen voor u van belang, maar ook voor uw zoon of dochter. Voor het leesgemak wordt de leerling in deze schoolgids aangeduid met hij. Als u in deze gids iets leest wat volgens u niet klopt, geef dat dan aan ons door, zodat we de informatie kunnen verbeteren. Wij wensen uw zoon of dochter een succesvol schooljaar toe! Namens directie en personeel, Mevr. A.van Loenen Vestigingsdirecteur Dhr. F.Maas Afdelingsmanager Pomona Pomonalaan ES Bergen op Zoom Telefoon: adres : website: 1

2 INHOUD 1 POMONA A Algemeen B Pomona in Bergen op Zoom C Soorten onderwijs D Busvervoer E Identificatieplicht F Inspectie 2 DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL A Waar staat Pomona voor? B Kenmerken van Pomona in Bergen op Zoom C Vervolgonderwijs 3 DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS A Toelatingsbeleid B Passend onderwijs C Leerwegondersteunend onderwijs D Onderbouw E Bovenbouw F Examens en PTA G Werkplekkenstructuur H Leerwegtraject I Stage J Maatschappelijke stage K Buitenschoolse activiteiten 4 ONDERWIJS IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK A Lessentabel B Uitleg lessentabel C Lestijden D Lesrooster en lesuitval E Verlof en ziekmelding F Vakanties en vrije dagen G Sport en bewegen H Schoolregels voor leerlingen 5 BEGELEIDING A Persoonlijke begeleiding B Groepsbegeleiding C Studiebegeleiding D Keuzebegeleiding E CVB (Commissie van Begeleiding) F Leerlingenbespreking G Rebound voor als het even niet (meer) gaat H Schoolarts 2

3 6 BETROKKEN BIJ HET ONDERWIJS A Betrokken vanuit de school B Betrokken bij leerlingen C Leerlingenstatuut D Schoolkrant E Eerste aanspreekpunt F Ouderavonden G Gescheiden ouders H Ouderportaal I Rapportage J Ondernemingsraad K Ouder- en leerlingenraad 7 CIJFERS, SLAGEN OF DOUBLEREN? A Doorstromen B Cijfers C Overgangsregeling D Schoolprestaties 8 HUISVESTING A Fietsenstalling B Garderobe C Aula D Administratie E Kluisje 9 GELDZAKEN A Ouderbijdrage B Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen C Betaling D Schoolboeken E Tegemoetkoming schoolkosten F Verzekering 10 VEILIGHEID 11 KLACHTEN 3

4 1 POMONA A Algemeen Pomona valt onder het bevoegd gezag van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) West-Brabant. Het ROC West-Brabant is gevestigd in Etten-Leur. Het postadres luidt: ROC West-Brabant Postbus AR Etten-Leur T: Pomona verzorgt het vmbo-onderwijs in Bergen op Zoom in de sectoren techniek, economie en zorg & welzijn. De algemeen directeur van Pomona is de heer A.C.J. Flink. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen ook Prinsentuin van Cooth in Breda, Prinsentuin in Andel, Prinsentuin in Oudenbosch, Steenspil in Halsteren, Scala in Teteringen, Effent in Oosterhout, Praktijkschool Breda en De Rotonde in Breda De heer Flink is bereikbaar op het adres: Centraal Kantoor Frankenthalerstraat KA Breda Postbus HZ Breda T: (076) E: B POMONA BERGEN OP ZOOM Adresgegevens Pomonalaan ES Bergen op Zoom Telefoon: adres: website: Ligging van de school Pomonalaan ES Bergen op Zoom Schoolleiding Vestigingsdirecteur: Mevr. A.van Loenen adres: telefoon: Afdelingsmanager Dhr. F.Maas adres: telefoon: Een aantal taken is gedelegeerd aan docenten met een coördinerende taak. Deze algemene coördinatoren zijn: Onderbouwcoördinator: Dhr. D.Zuijkerbuijk adres: telefoon:

5 Bovenbouwcoördinator: Mevr. C.Dielens adres: telefoon: Decaan: Dhr. W.Kuppens adres: telefoon: Zorgcoördinator: Mevr. M.Aarts adres: telefoon: Examensecretaris: Dhr. W.Kuppens adres: telefoon: De mentor is de contactpersoon voor leerling en ouders/ verzorgers van iedere groep. Bij de start van het schooljaar ontvangt iedere leerling de naam van de mentor. Mentoren zijn telefonisch bereikbaar op school onder de pauzetijden. C Soorten onderwijs Onze school verzorgt vmbo-onderwijs in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg voor circa 135 leerlingen. Er zijn 20 docenten aan de school verbonden. Daarnaast zijn er 5 personen als onderwijsondersteunend personeel werkzaam. D Busvervoer Pomona in Bergen op Zoom heeft een regionale functie. Onze leerlingen komen uit de regio West-Brabant. Naast de school bevindt zich aan de Burgemeester Wittelaan een bushalte. Vanaf station Bergen op Zoom is Pomona middels buslijn 23 te bereiken. Voor de leerlingen die uit de richting Tholen komen, is de school het beste bereikbaar middels lijn 107 (halte Halsterseweg). Voor meer reisinformatie kunt u de volgende website raadplegen: E Identificatieplicht Bij wet is geregeld dat iedereen vanaf 14 jaar zich altijd moeten kunnen identificeren met een daarvoor aangewezen identificatiebewijs (ID-kaart). Op de werkvloer (tijdens de stage in leerjaar 3 en 4) geldt dagelijks een identificatieplicht, dus ook voor stagiaires. Ook moeten stagiaires een kopie van het legitimatiebewijs achterlaten op het stagebedrijf. Zie voor meer informatie: F Inspectie Het toezicht op het onderwijs wordt uitgevoerd door de inspectie van onderwijs. De inspectie is bereikbaar via beantwoordt algemene vragen over onderwijs voor het ministerie en de inspectie. Op de website van de rijksoverheid staan de meest gestelde vragen over onderwijs. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen aan rijksoverheid op nummer 1400 (lokaal tarief). 5

6 2 DOELSTELLINGEN VAN DE SCHOOL A Waar staat Pomona voor? We zorgen voor opbrengstgericht onderwijs. We zorgen voor een hoge leeractiviteit door het gebruik van verschillende werkvormen. Individuele behoeften staan centraal door maatwerk en (verdere) ontwikkeling van aanleg en interesses. We willen met alle betrokken partijen samen leren. De mentor vormt hierin de spil. We hebben een excellent onderwijsaanbod op vmbo niveau inclusief lwoo. We hebben aandacht voor elke individuele leerling en er is kennis en expertise aanwezig op het gebied van leerlingen met een extra (zorg) behoefte.. De merkpijlers Structuur (basiswaarde) Het werken met leerlingen uit onze specifieke doelgroep kent als succesvoorwaarde: houvast in regels, duidelijkheid in werkwijze en voorspelbaarheid in planning en organisatie. Onze aanpak en ons onderwijs zijn daarvan in alle aspecten doordrongen. Onze organisatie blinkt dan ook uit door duidelijke structuren en strak georganiseerde processen. We houden continu, consequent en consistent vast aan helderheid in koers en werkwijze. Betrokkenheid (eigenwaarde) Wij geloven dat het leren en begeleiden van onze leerlingen alleen effectief is als we ons met hen verbinden en in elk van hen verdiepen. Uiteraard kennen en begrijpen we hun specifieke behoeften en beperkingen, maar vooral richten wij ons op hun mogelijkheden. We streven daarbij naar haalbare onderwijsdoelen. De leerling, zijn ouders en verwijzers bewijzen we dat zij kunnen vertrouwen op onze expliciete betrokkenheid bij en kennis van de leerling. Onze medewerkers opereren steeds vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Expertise (aspiratiewaarde) Behalve structuur en betrokkenheid vraagt het werken met onze doelgroep vooral om specifieke deskundigheid. Pomona is hiervoor in de regionale onderwijsinfrastructuur het expertisecentrum en is daarmee van grote betekenis voor de direct betrokkenen en de regionale ketenpartners. Wij beschikken over - gewaardeerde - specifieke kennis van de doelgroep, een scala aan specialismen en brede ervaring. Zo nodig zetten wij experts in zoals remedial teachers, psychologen, schoolhulpverleners, schoolartsen, transfercoaches en maatschappelijk medewerksters. Wij werken er voortdurend aan onze toegevoegde waarde op een hoog niveau te onderhouden en dragen dit uit op een professionele en zelfbewuste manier. Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Pomona kiest daarbij nadrukkelijk voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving, zijn daarbij erg belangrijk. Alleen zo kan er sprake zijn van een veilige omgeving waarin kinderen en medewerkers met plezier kunnen en willen werken. Het leren omgaan met normen en waarden van de veelzijdige samenleving, en het respecteren van de verschillen die er tussen mensen bestaan zijn belangrijk voor persoonsvorming. Pomona wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen en aan hun toekomstige succes in werk en leven. Daartoe biedt Pomona onder meer: een intensieve persoonlijke begeleiding; professionele studie- en beroepskeuzebegeleiding door de mentoren en gespecialiseerde functionarissen; ondersteuning van leerlingen met specifieke problemen door gespecialiseerde medewerkers, zowel intern als - indien nodig - extern; veel aandacht voor de 'sociaal-emotionele vorming'; deze heeft een vaste plaats in het lesprogramma; bevordering van zelfstandig leren in het onderwijs en de huiswerk- en leerlingbegeleiding. In hoofdstuk 5 van deze schoolgids is bovenstaande uitgewerkt. 6

7 Recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen, vraagt een zekere flexibiliteit in het onderwijsprogramma. In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet hoe de school met onderwijstijd omgaat. B Kenmerken van Pomona in Bergen op Zoom Onze school is een veilige school, waar duidelijk regels en afspraken gelden. Wij willen ervoor zorgen dat onze school een plaats is waar iedereen zich thuis voelt en waar het veilig is. Op onze school streven wij naar zo min mogelijk lesuitval. Mocht een les niet kunnen doorgaan door ziekte of om andere redenen dan valt een andere docent in. Als de leerling op school is, blijft hij op het schoolterrein tot het einde van de lesdag. Op school bereiden we de leerlingen voor op een plaats in de maatschappij. De eisen zijn hoog, de samenleving vraagt om goed opgeleide en mondige burgers. Tijdens zijn schoolperiode doet de leerling een heleboel kennis op en leert hij een aantal vaardigheden die hij later hard nodig heeft. De leerling krijgt onze hulp bij het zoeken naar de juiste vervolgopleiding na onze school. Wij verwachten van elke leerling dat hij zijn best doet. Op school bereiden we de leerlingen voor op een plaats in de maatschappij. De eisen zijn hoog, de samenleving vraagt om goed opgeleide en mondige burgers. In de schooltijd doet de leerling een heleboel kennis op en leert hij een aantal vaardigheden die hij later hard nodig heeft. De leerling krijgt onze hulp bij het zoeken naar de juiste vervolgopleiding voor het juiste beroep na onze school. C Vervolgonderwijs De school streeft naar zo breed mogelijke uitstroommogelijkheden voor iedere leerling. Vanuit leerjaar 4 moet iedere leerling naar de mbo-opleiding kunnen waar zijn voorkeur ligt en waarvoor hij de capaciteiten bezit. Het examenpakket wordt afgestemd op de wensen van iedere leerling voor het vervolgonderwijs. Vanuit onze school kan een leerling uiteraard doorstromen naar alle mboopleidingen van ROC West-Brabant. Mocht een leerling al eerder over willen stappen naar een andere beroepssector, dan adviseren wij dat te doen na leerjaar 2. In leerjaar 3 begint namelijk het examenprogramma al, zodat een overstap na leerjaar 3 niet mogelijk is zonder een schooljaar tijdverlies. Een startkwalificatie voor iedereen De overheid streeft naar het behalen van een zogenaamde startkwalificatie voor iedere leerling. Hiermee wordt bedoeld een diploma havo of VWO of een mbo-diploma op tenminste niveau 2. Dat betekent dat een vmbo-diploma geen startkwalificatie is en dat iedere leerling die het vmbo verlaat, door moet stromen naar havo of een mbo-opleiding moet volgen. Dat kan een voltijdopleiding zijn volgens de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) of een deeltijdopleiding volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). 7

8 3 DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS De school wil de leerlingen optimaal voorbereiden op een succesvolle vervolgopleiding na het behalen van het diploma. Elke leerling moet de kans krijgen om die opleiding te volgen die in overeenstemming is met zijn capaciteiten, mogelijkheden en wensen. Als school streven wij ernaar om dit ideaal te verwezenlijken. A Toelatingsbeleid Of een nieuwe leerling toegelaten kan worden, is afhankelijk van de leerwegen die de school aanbiedt. De school beschikt ook over een zogenaamde leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)- licentie. Hieronder is aangegeven welke leerwegen op Pomona worden aangeboden: TL = theoretische leerweg GL = gemengde leerweg KBL = kaderberoepsgerichte leerweg BBL = basisberoepsgerichte leerweg In alle gevallen is voor toelating een positief advies nodig van de toeleverende school. Het advies, vaak gesteund door de uitslag van een eindtoets (bijvoorbeeld de Cito-toets), is de richtlijn voor plaatsing. Indien nodig, wordt daarnaast ook overleg gevoerd met de ouders. B Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Wat verandert er? Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Dit kan op: de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas; een andere reguliere school in de regio; het (voortgezet) speciaal onderwijs. Samenwerkingsverband Brabantse Wal Op gebied van leerlingbegeleiding werken scholen voor voortgezet onderwijs in een regio samen. We noemen dit passend onderwijs. Daartoe hebben scholen een samenwerkingsverband opgericht en de manier van samenwerking beschreven in een ondersteuningsplan. Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen heeft de naam Brabantse Wal. In het ondersteuningsplan staan drie vormen van ondersteuning beschreven: Basisondersteuning: bedoeld voor alle leerlingen; Breedteondersteuning: de leerling of groepen leerlingen krijgen op school ondersteuning in samenwerking met deskundigen zoals een psycholoog, schoolmaatschappelijk werkende of een collega uit het speciaal onderwijs; Diepteondersteuning: deze ondersteuning wordt gegeven op een gespecialiseerde school. Daarvoor dient de leerling te beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband. Diepteondersteuning Binnen het samenwerkingsverband Brabantse Wal kennen wij scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Transferium. Voortgezet speciaal onderwijs Er zijn 4 vormen van voortgezet speciaal onderwijs: Het Aventurijncollege in Bergen op Zoom is bedoeld voor leerlingen met een meer complexe gedragsstoornis; De Kameleon in Bergen op Zoom is er voor moeilijk lerende leerlingen met een laag IQ; De Mytylschool in Roosendaal is er voor langdurig zieke leerlingen of kinderen met een lichamelijke handicap; Auris in Goes richt zich op doven of slechthorenden. 8

9 Het Transferium bestaat uit 3 locaties: Het Kwadrant, Aventurijn en Pomona. Kwadrant Dit is de school voor praktijkonderwijs. Deze is er voor leerlingen die vanwege lage capaciteiten en grote leerachterstanden niet in staat zijn een vmbo-diploma te halen. Deze leerlingen worden praktisch opgeleid en gaan na hun opleiding werken. Aventurijn Op het Transferium locatie Aventurijn College worden leerlingen tijdelijk geplaatst die al wat langere tijd niet naar school zijn geweest of voor wie een plaatsing op het Aventurijn College, Voortgezet Speciaal Onderwijs wordt onderzocht. Pomona Als een leerling vanwege leerproblemen, gedrags- of sociaal-emotionele problemen (nog) niet in staat is in het voortgezet onderwijs zelfstandig mee te kunnen, kan deze geplaatst worden op de Pomona. Leerlingen volgen daar een vmbo-opleiding in kleinere klassen en krijgen intensieve ondersteuning. Op de Pomona is ook een aparte afdeling waar leerlingen uit het voortgezet onderwijs tijdelijk begeleid kunnen worden, omdat het op school en/of thuis even niet goed gaat. C Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) LWOO kan aangeboden worden in alle leerwegen. Op onze school zijn normen vastgelegd voor plaatsing in een bepaalde leerweg. De ondergrens voor toelating tot een school met een LWOOlicentie is gelijkgesteld aan de criteria die de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) hanteert als ondergrens bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs. D Onderbouw (klas 1 en 2) De eerste twee leerjaren zitten de leerlingen in de onderbouw. Plaatsing in klas 1 vindt plaats op basis van het advies van de basisschool, de Cito-score of andere eindtoets, een psychologische test of andere deskundigheidsverklaringen, schoolvorderingen en de wens van leerlingen en hun ouders/verzorgers. Tijdens de eerste twee jaren in de onderbouw worden de leerlingen voorbereid op één van de leerwegen die de school in de bovenbouw aanbiedt. Na leerjaar 1 en na leerjaar 2, en in een enkel geval tussentijds, kan overplaatsing naar een andere leerweg plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Er is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs aandacht voor verschillen tussen leerlingen en meer samenhang tussen de vakken in leergebieden in plaats van afzonderlijke vakken. Dat zijn ook de hoofdpunten van de wet Onderbouw voortgezet onderwijs. Op onze school zijn de volgende leergebieden ingevoerd: mens en maatschappij; mens en cultuur; mens en omgeving; mens en techniek; sport en bewegen. Het praktische karakter van de school wordt benadrukt door de lessen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). De onderbouw is belangrijk omdat de school een mening vormt over de leerling, zodat aan het einde van leerjaar twee een goed onderbouwd advies gegeven kan worden voor de te volgen leerweg en sector in leerjaar drie en vier. Daarnaast vindt er loopbaanbegeleiding plaats, waarbij de leerling leert te leren en zich oriënteert op de beroepskeuze. E Bovenbouw (klas 3 en 4) De bovenbouw staat in het teken van het kiezen van een passend vakkenpakket, het behalen van het diploma en het kiezen van een goede vervolgopleiding. Vakrichtingen Aan het einde van leerjaar 2 kiest iedere leerling een vakkenpakket gericht op het vervolgonderwijs na leerjaar 4. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt bepaalde eisen aan de vakken die in het vmbo gevolgd zijn. De decaan geeft uitgebreid voorlichting hierover aan zowel leerlingen (tijdens de lessen) als aan de ouders (tijdens een algemene informatieavond), zodat aan het einde van het schooljaar samen met ouders, leerling en school een examenpakket op maat gekozen kan worden. In leerjaar 3 bevat het beroepsgerichte programma elementen uit de vakrichtingen die onze school kent. 9

10 De vakrichtingen die worden aangeboden zijn: Handel en Administratie Techniek Breed Verzorging Leerwegen Wij bieden de volgende leerwegen aan: De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in hun pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder. Deze leerweg is meer naar de praktijk gericht. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 3 of 4. De gemiddelde groepsgrootte is 12 leerlingen. De basisberoepsgerichte leerweg (BBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4, net als in de kaderberoepsgerichte leerweg, vier algemene vakken en twee praktijkvakken in hun pakket. Het verschil zit in het niveau van de vakken; dat is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 2. De gemiddelde groepsgrootte is 12 leerlingen. F Examens en PTA In de bovenbouw staat het examenprogramma centraal. In het vmbo worden er al in leerjaar 3 examenonderdelen getoetst. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4. Een aantal vakken keert niet meer terug in leerjaar 4 en wordt dus al in leerjaar 3 afgesloten. Uiterlijk 1 oktober staan de examenregeling en de Programma s van Toetsing en Afsluiting (PTA s) op Hierin staan alle afspraken en regels rondom de examens en PTA s. Hierin is per vak opgenomen welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen. De leerlingen uit leerjaar 4 ontvangen drie maal per jaar een cijferlijst met daarop de schoolexamenresultaten. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de bovenbouwcoördinator. Op een aantal scholen van toepassing: Werkplekkenstructuur (WPS) Het beroepsgerichte programma wordt aangeboden in Werkplekkenstructuur (WPS). Maar wat is WPS? WPS is praktijk in een vaklokaal. Het lijkt op een bedrijfje, waar leerlingen zelfstandig werken en leren op de verschillende werkplekken. De docent is de bedrijfsleider die wordt geholpen door leerlingen met een bijzondere taak zoals bijvoorbeeld een planner, een magazijnmedewerker en een controleur. Alle leerlingen moeten deze taken een keer uitvoeren. Leerlingen werken en leren in hun eigen tempo aan een zogenaamd moduul. Ze kiezen elke week welke modulen ze gaan uitvoeren. In zo'n moduul zijn de theorie en de praktijk helemaal op elkaar afgestemd. Zo hebben de leerlingen ook meer eigen verantwoordelijkheid tijdens de lessen. De leerling leert ook het eigen werk te beoordelen. Bij WPS is er meer aandacht voor de zogenaamde werk- en beroepshouding van de leerlingen. Door dit alles is het voor de docent mogelijk, leerlingen meer individueel of in groepjes te begeleiden als een coach. Met WPS kunnen we de leerling een goede basis bieden voor een succesvolle vervolgopleiding op het mbo. I Stage Stage is een belangrijk onderdeel van het beroepsgerichte programma. Alle leerlingen lopen in het derde en vierde leerjaar een dag in de week stage. J Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Onze school heeft nog wel een maatschappelijke functie en geeft hier de volgende invulling aan: Ouderen uitnodigen binnen de school Wandelvierdaagse gehandicapten Zwem vierdaagse gehandicapten 10

11 Scholen uitnodigen binnen onze school K Buitenschoolse activiteiten De activiteiten die in het jaarprogramma zijn opgenomen hebben meestal betrekking op het onderwijs, zoals: Excursies Culturele activiteiten Diverse feesten Kerstviering Sportdagen Ook worden er projecten verzorgd. Deze projecten maken deel uit van het lesprogramma. Enkele voorbeelden van projecten zijn: Juniorprijs 11

12 4 ONDERWIJS IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK Onder onderwijstijd wordt niet alleen de wekelijkse planning van lestijden verstaan, maar ook de tijd die daarnaast, onder begeleiding, binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvindt. De verplichte onderwijstijd bedraagt: klokuren in leerjaar 1 en 2; klokuren in leerjaar 3; 700 klokuren in het examenjaar; Onderwijs is meer dan alleen het volgen van lessen. Andere leeractiviteiten die ook onder onderwijstijd vallen zijn: beroepsvoorbereidende stage; mentoruren; vaste proefwerkuren, inhaaltoetsen; ondersteuning activiteiten (bijv. leer- en studiebegeleiding met de helpdesk of op school); meerdaagse excursies, schoolreizen, kampen; CKV-opdrachten; werkweken; stages; buitenschoolse activiteiten (bijv. het organiseren van schoolfeesten, eindejaar activiteiten of deelname aan open dagen of leerlingenraad). A Lessentabel 1bbl 1kbl 2bbl 2kbl 3tbr 3ha 3v 4a 4tbr 4v 3/4lwt Nederlands Engels Wiskunde Taal/rekenvaardigheid Duits 2 Biologie 3 3 Economie Natuurkunde 3 3 Mens & Maatschappij Mens & Omgeving Mens & Techniek Lichamelijke opvoeding Beeldende vorming Muziek & Drama 2 2 Informatiekunde Leefstijl Maatschappijleer Stage Beroepsgericht PSO 2 2 1e kwartier 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 totaal 33,5 33,5 33,5 33,5 33,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 B Uitleg lessentabel Onze school voldoet aan de verplichte onderwijstijd. Onderbouw: 39 weken X 33,5 lesuren 1088 klokuren Leerjaar 3 39 weken X 26,2 lesuren 850 klokuren 37 weken X 8 stage-uren: 296 klokuren Totaal: 1146 klokuren Leerjaar 4: 30 weken X 26,2 lesuren 655 klokuren 26 weken X 8 stage-uren 208 klokuren Totaal: 863 klokuren 12

13 C Lestijden De leerlingen volgen, in klas 1 en 2 per week 32 lesuren. De leerlingen in klas 3 en 4 volgen 24 lesuren per week. Deze leerlingen lopen 1 dag per week stage. We starten de dag met een 1 e kwartier, daarna beginnen de lessen. Dit zijn de lestijden op onze school: 1 e kwartier uur Lesuur uur Lesuur uur pauze Lesuur uur Lesuur uur Lunchpauze Lesuur uur Lesuur uur Pauze Lesuur uur Lesuur uur D Lesrooster en lesuitval Het lesrooster is met zorg samengesteld. Alle lessen voor het eerste tot en met het derde leerjaar zijn aansluitend, er zijn dus geen 'tussenuren'. Voor het vierde leerjaar proberen we het aantal tussenuren tot een minimum te beperken. Als er een docent afwezig is door ziekte of studie, worden de lessen vervangen. Op het mededelingenbord / website / portal/ ouderportaal / kan de leerling elke ochtend zien welke wijzigingen er zijn in het rooster. Het zal zelden voorkomen dat lessen uitvallen, omdat de docenten een vergadering hebben. Gewoonlijk vinden die vergaderingen buiten de lestijden plaats. Het betreft hier voornamelijk nascholing, activiteiten van leerlingen waarbij meer medewerkers aanwezig zijn, rapport- en leerlingenbesprekingen, personeelsvergaderingen en excursies. Calamiteiten zijn echter niet te voorzien. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd. E Verlof en ziekmelding Wij vragen u in het belang van de studie van uw zoon of dochter, om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen, dus om afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, een dokter, een specialist zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen. Ziek melden van uw zoon/dochter graag telefonisch tussen uur en uur. Ziek melden kan alleen door één van de ouders of verzorgers gebeuren. Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de mentor. Deze noteert dit op de leerlingenkaart. Voordat de leerlingen naar huis gaat, wordt er contact opgenomen. Zodra de leerling thuis is, moeten ouders/ verzorgers dit doorgeven aan de school. F Vakanties en vrije dagen De leerplichtwet maakt het niet mogelijk om buiten deze vastgestelde perioden verlof te krijgen voor een vakantie, ook niet voor bijvoorbeeld een lang weekend. Buitengewoon verlof, in verband met bijzondere familieomstandigheden, is in een beperkt aantal gevallen toegestaan. Verzoeken daartoe moeten minimaal vijf dagen van tevoren schriftelijk ingediend worden bij de afdelingsleider. Vakantierooster schooljaar Zomervakantie 14 juli t/m 22 augustus 2014 Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 16 t/m 20 februari e Paasdag 6 april 2015 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2015 Hemelvaartsvakantie 14 en 15 mei e Pinksterdag 25 mei 2015 Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus

14 G Sport en bewegen Tijdens de lessen in de gymzaal zijn de leerlingen verplicht om gymschoenen zonder zwarte zolen te dragen. Horloges en andere sieraden (ook piercings) mogen niet gedragen worden tijdens de gymles, omdat de leerling zichzelf of anderen daarmee schade kan toebrengen. Voorafgaand aan de gymles moeten sieraden e.d. goed opgeborgen worden in het garderobekastje. Niet meenemen naar de gymzaal dus! De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van waardevolle spullen. Als een leerling geblesseerd is, moet hij altijd zijn gymkleding meebrengen. In overleg met de docent wordt bepaald of sommige gedeelten van de les toch gevolgd kunnen worden. Ook kan een leerling ingeschakeld worden bij bijvoorbeeld materiaal klaarzetten of tellen. Als een leerling niet kan deelnemen aan de gymles moet dit altijd door de ouders aangegeven worden door middel van een briefje of een medische verklaring van een arts. Als een leerling voor een langere periode niet kan deelnemen aan de les, krijgt hij een vervangende opdracht, bijv. het maken van een werkstuk. Deze opdracht telt mee in de beoordeling van die rapportperiode, zodat elke leerling in iedere periode een cijfer op het rapport heeft. Lichamelijke opvoeding is immers een vak dat meetelt voor het behalen van het vmbo-diploma! H Schoolregels voor leerlingen Geen enkele vorm van samenleving kan zonder afspraken en regels. Ook op onze school zijn er regels waaraan iedereen zich te houden heeft. De belangrijkste afspraken en regels worden in onderstaand overzicht genoemd en vormen een aanvulling op het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut vind je op onze website: Wij zijn trots op onze school en daarom: 1.. Hebben wij respect voor elkaar er elkaars spullen 2. Bergen we alle jassen, petten e.d. op in de kluisjes of garderobe. 3. Zijn we op tijd in de les. 4. hebben we alles bij ons wat nodig is Eten en/of drinken we alleen in de aula en op het schoolplein en roken we niet. 6. Gooien we alle rommel in de afvalbakken 7. Rennen, gillen en stoeien we niet in en buiten schooltijd leveren we apparaten als GSM, MP3 e.d. in en zetten die uit. 14

15 5 BEGELEIDING Ten behoeve van het volgen van leerlingen in hun schoolloopbaan wordt een beperkt aantal gegevens over het onderwijskundig functioneren van de leerling en de begeleidingsactiviteiten van de school bijgehouden in een dossier. De gegevens gaan van jaar tot jaar mee met de leerling en worden op aanvraag bij schoolwisseling overgedragen aan de volgende school. Studeren, dat moet de leerling zelf doen, maar de school helpt daarbij op allerlei manieren. Op onze school vindt begeleiding plaats bij studie, bij studieproblemen, bij beroepskeuze en ook bij persoonlijke problemen. Als het nodig is, worden specialisten ingeschakeld. In de samenhangende, integrale aanpak van begeleiding wordt elke leerling als een uniek persoon gezien. Ondersteuningsstructuur Expertise van het ondersteuningsteam A. Naam en functies of taken leden ondersteuningsteam 1. Manager: F. Maas 2. Zorgcoördinator: M. Aarts 3. Taalcoördinator: D.Zuijkerbuijk 4. Rekencoördinator: J.van der Heijden. 5. Remedial teacher: C. Zwagemakers 6. Motorisch remedial teacher: J. Beekers 7. Psycholoog: A. Proost 8. School Maatschappelijk Werkende: P. Rijsdijk 9. schoolhulpverlening: P. Rijsdijk 10. Schoolarts (GGD): W. Klasen 11. PDO-er: H. Bokhorst B. Expertise 1. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid als lid van het MT. 2. Zij coördineert alle zorglijnen en zorgbesprekingen binnen en buiten de school. Ze is op de hoogte van de uitgezette leerlijnen. Ze is contactpersoon voor REC scholen en zij heeft overleg met andere zorgcoördinatoren binnen het SWV. 3. Zij heeft expertise op het gebied van ondersteunende taalprogramma s en testen. Zij heeft een coördinerende en adviserende rol met betrekking tot het vak taal naar aanleiding van de afgenomen Citoscores. 4. Hij heeft expertise op het gebied van ondersteunende rekenprogramma s en testen. Zij heeft een coördinerende en adviserende rol met betrekking tot het vak rekenen naar aanleiding van de afgenomen Citoscores. 5. Opstellen dan wel uitvoeren van ondersteuningsprogramma s n.a.v. de afgenomen Citoscores, dyslexie / dyscalculie verklaringen en ervaringen vanuit de klas. 6. Hij begeleidt leerlingen met een motorisch ontwikkelingsachterstand. 7. Uitvoeren van capaciteitenonderzoek en onderzoeken op sociaal-emotioneel gebied, klassenobservaties e.d. Het opstellen dan wel uitvoeren van ondersteuningsprogramma s t.b.v. leerlingen en/of docenten. 8. Maakt anamnese van alle aangemelde leerlingen. Inventariseert problemen van leerlingen en / of gezinssysteem. Wanneer nodig kan zij zelf met het probleem aan de slag of bij de zwaardere gevallen begeleidt zij ouders / leerling naar de externe hulpverlening. Zij onderhoudt de contacten met externen. Zij heeft een adviserende rol richting mentoren. 9. Het voeren van gesprekken met leerlingen om ze beter te kunnen helpen in de schoolse situaties. Vaak een opvoedkundige grondslag. Zij is voor leerlingen een vertrouwenspersoon binnen de school. 10. Bij aanmelding doet hij medisch onderzoek en geeft adviezen bij medische hulpvragen tijdens de schoolloopbaan van de leerling. 11. Hij maakt aan de hand van standaard Cito-testen niveaubepaling mogelijk. Leerachterstanden worden gemeten. Hij neemt tevens de PMTK en de NPV-J af. Daarmee worden de aandachtgebieden van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling in beeld gebracht. 15

16 C. Hoe is deze zichtbaar binnen de school? 1. Lid van het MT en voorzitter van de commissie van begeleiding. 2. Lid van de commissie van begeleiding. Zij heeft vaste zorgtaakuren en heeft om de 6 weken overleg met zorgcoördinatoren binnen het samenwerkingsverband. 3. Lid van de vakgroep taal en geeft uren taal en rekenvaardigheid. 4. Lid van de vakgroep rekenen / wiskunde en geeft uren taal en rekenvaardigheid. 5. Lid van de vakgroep taal, ze sluit aan bij overleg met de CVB, en heeft een vast RT rooster. 6. Vast uur op het rooster voor MRT in de gymzaal. Evalueert in de CVB. 7. Lid van de commissie van begeleiding. 8. Lid van de commissie van begeleiding. 9. Lid van de toelatingscommissie. Tussentijds inzetbaar voor vragen en adviezen. 10. Lid van de commissie van begeleiding. Dagdeel uit geroosterd voor afnemen van onderzoeken. A Persoonlijke begeleiding Leerlingbegeleiding richt zich in de eerste plaats op het welzijn van de individuele leerling. Leerlingen die goed in hun vel zitten gaan met plezier naar school en presteren beter. De mentor neemt een centrale plaats in; hij begeleidt de leerlingen persoonlijk en is het eerste aanspreekpunt. Eventuele problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en opgelost. Ook het contact tussen school en thuis verloopt meestal via de mentor. Met deze persoonlijke begeleiding willen we: optimale omstandigheden creëren om zich te kunnen ontwikkelen; helpen bij problemen; sociale vaardigheden ontwikkelen; aandacht besteden aan gedrag en normen en waarden. Het kan zijn dat de mentor contact opneemt met de ouders als de school vindt dat er voor een leerling speciale hulp nodig is. Deze hulp kan geboden worden op school door extra steunlessen voor een bepaald vak of een training op sociaal emotioneel vlak die door eigen docenten gegeven worden of door deskundigen van buiten de school, bijv. de schoolarts, een maatschappelijk werker of een psycholoog. B Groepsbegeleiding De sociaal-emotionele ontwikkeling vindt vaak plaats in de groep. Onder leiding van de mentor werkt de klas in de mentorlessen aan groepsvorming. Ook op andere momenten zoals tijdens de sinterklaas of kerstviering, wordt de leerstof wat naar achteren geschoven en speelt het sociale aspect een belangrijke rol. We bevorderen de groepsbinding en de onderlinge samenwerking om: een optimaal werk- en leerklimaat te bevorderen; ervoor te zorgen dat leerlingen inzicht in groepsprocessen krijgen; adequaat te leren handelen; te leren samenwerken; respect te hebben voor elkaar. C Studiebegeleiding Tijdens mentoruren leren de leerlingen hoe ze de studie aan moeten pakken. Voor leerlingen met leerproblemen of een achterstand bij een specifiek vak, is er ondersteuning van de docent en de mogelijkheid gebruik te maken van hulpmiddelen en remedial teaching (RT). De studiebegeleiding is gericht op: het realiseren van een optimale leermotivatie; het ontwikkelen van effectieve studiegewoonten en studievaardigheden; het inspelen op de verschillen tussen leerlingen (zo nodig wordt lesmateriaal aangepast); het oplossen of verkleinen (tot een aanvaardbaar niveau) van specifieke leerproblemen. 16

17 D Keuzebegeleiding De decaan is op onze school de persoon die de lessen loopbaanoriëntatie organiseert en de individuele begeleiding in de klassen 3 en 4 verzorgt. In klas 3 begeleidt hij de leerlingen bij het samenstellen van het vakkenpakket. In overleg met ouders en de leerling komt er een verantwoord vakkenpakket tot stand dat past bij de leerling en dat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaliseert. De doelen van de keuzebegeleiding zijn: leerlingen helpen om eigen interesses en capaciteiten in kaart te brengen; leerlingen leren keuzes te maken uit opleidingen en beroepen; leerlingen begeleiden met het oog op vervolgsituaties; toetsen en evalueren van (bereikte) doelstellingen. Commissie van begeleiding (CvB) E Commissie van Begeleiding (CvB) De leerlingbegeleiding op Pomona vmbo kent wat genoemd wordt een eerste-, tweede- en derdelijns begeleiding. De eerstelijns begeleiding is in handen van de mentor; hij kan alle dagelijks voorkomende problemen in principe oplossen. Als dat niet het geval is, wordt het CvB. ingeschakeld. Het CvB is een multidisciplinair overleg waarin de brug geslagen wordt tussen de schoolinterne (tweedelijns begeleiding) en de schoolexterne (= derdelijns) begeleiding. Het doel van het overleg is om zo effectief en snel mogelijk advies en ondersteuning te bieden aan leerlingen, ouders en school. Gemeenschappelijk doel daarbij is het vergroten van het welzijn van de leerling en het bevorderen van een goede schoolloopbaan. De voorgenomen activiteiten worden vastgelegd in een advies. Formeel blijft de schoolleiding eindverantwoordelijk; ook voor de besluitvorming in het CvB. Uitgangspunt in praktijk is dat de schoolleiding de adviezen van het CvB zal volgen. Het functioneren van het CvB en de effectiviteit van het CvB zal aan het einde van elk schooljaar schriftelijk worden geëvalueerd. F Leerlingbespreking De leerlingbespreking is de kern van de begeleiding. Er zijn verschillende vormen van leerlingbespreking, namelijk de groepsbespreking, de rapportbespreking en het CvB overleg. G Rebound voor als het even niet (meer) gaat Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland werken samen in zogenaamde regionale samenwerkingsverbanden. Een dergelijk samenwerkingsverband is bedoeld om met elkaar afspraken te maken over de ondersteuning van leerlingen die de reguliere ondersteuningsmogelijkheden van een school te boven gaan. Om voortijdig schoolverlaten vanwege problematisch gedrag te voorkomen heeft de minister van onderwijs elk samenwerkingsverband in Nederland de opdracht gegeven een reboundvoorziening in te richten. De reboundvoorziening is een onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur. Na overleg met de ouders kan de schoolleiding besluiten een leerling tijdelijk op de Rebound te plaatsen. Het doel hiervan is om een gedragsverbetering tot stand te brengen. Een verblijf in de Rebound duurt maximaal dertien weken. Tijdens het verblijf in de reboundvoorziening volgt de leerling een traject-opmaat, gericht op: motivatie- en gedragsverandering; herstel van de verhouding met docenten en medeleerlingen; verbetering van de leerattitude; voortzetting van het reguliere leerstofprogramma. Het verblijf in de Rebound is onderdeel van de schoolinterne zorgstructuur, dat wil zeggen dat voor de leerling de normale schoolregels en -afspraken gelden. Het verblijf in de Rebound is er op gericht om na maximaal dertien weken weer terug te keren in de eigen klas. H Schoolarts In klas twee worden leerlingen opgeroepen voor een onderzoek door de schoolarts. De arts let daarbij niet alleen op lichamelijk gezondheid, maar ook op het sociaal- en emotioneel functioneren. 17

18 6 BETROKKEN BIJ HET ONDERWIJS A Betrokkenen vanuit de school Betrokkenen vanuit de school zijn: het bevoegd gezag; de ondernemingsraad; de directie; de coördinatoren; de docenten; het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Op andere plaatsen in deze schoolgids wordt hier uitgebreid op ingegaan. B Betrokken bij leerlingen Leerlingen staan op onze school centraal. Al het werk dat wordt verricht, heeft betrekking op hun opleiding en toekomst. Het doel is: leerlingen begeleiden op weg naar zelfstandigheid. De leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. Verzuim en te laat: Daar staan ook eisen tegenover: als leerling verbind je je om de aangeboden leerstof te verwerken en aanwezig te zijn. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt ernstig opgevat en gerapporteerd aan zowel de ouders als de afdeling Leerplicht van de woonplaats van de leerling. Bij 3x en 6x te laat op school volgen er acties en sanctioneren door school. Tevens volgt er bij 6x te laat een waarschuwingsbrief aan de leerling en zijn ouders. Bij 9x of meer te laat meldt de school dit aan de LPA via DUO. Ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij verder aanhoudend te laat komen, weer melden aan LPA via DUO. Ook bij verzuim vanaf 8 lesuren wordt dit direct gemeld bij de LPA via DUO o.v.v. vermoeden of reden van verzuim. Geoorloofd verzuim is ziekte, verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging of een huwelijk of een begrafenis van naaste familie. Zie voor meer informatie: C Leerlingenstatuut Voorbereid worden op de toekomst, betekent ook besef van en respect voor rechten en plichten. Het leerlingenstatuut voor het vmbo beschrijft deze rechten en plichten. Pomona brengt hierin tot uitdrukking hoe het aankijkt tegen en om wil gaan met rechten en plichten op school. Een aantal exemplaren van het statuut ligt op school ter inzage, maar is ook te vinden op onze website De inhoud ervan wordt besproken tijdens de mentoruren. De praktische uitwerking van het leerlingenstatuut zijn onze schoolregels. D Schoolkrant Niet van toepassing. E Eerste aanspreekpunt De mentor van de leerling is degene die de begeleiding van de leerling coördineert en dus ook het eerst aangewezen aanspreekpunt, bijvoorbeeld voor klachten. Als leerling en mentor er samen niet uitkomen, dan kan de leerling aankloppen bij de afdelingsleider of in extreme gevallen bij de directie. 18

19 F Ouderavonden Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en de school. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is. Ouders worden drie maal per jaar uitgenodigd voor een individuele ouderavond. Op deze avond worden de resultaten en/of het gedrag van uw zoon/dochter met de mentor besproken. Ook worden er algemene ouderavonden georganiseerd, waarop een voor alle ouders belangrijk onderwerp wordt besproken: leerjaar 1: de stap van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs; leerjaar 2: de bepaling van de leerweg in de bovenbouw; leerjaar 3: de keuze voor een vakkenpakket in klas 4; leerjaar 4: de examenregeling en de te volgen procedure bij aanmelding voor het vervolgonderwijs. G Gescheiden ouders Volgens de wet hebben beide ouders recht op dezelfde informatie van alle mensen die beroepshalve contact met hun minderjarige kind hebben. Dat recht blijft ook na een echtscheiding bestaan, ook wanneer één ouder niet meer belast is met het ouderlijk gezag of wanneer de ouder geen omgang meer heeft met het kind. Eén ouder heeft het ouderlijk gezag De ouder die met het ouderlijk gezag belast is, heeft de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het minderjarige kind betreffen (art. 1:377b BW). Dit betreft ook de voortgang op school. Indien de met het ouderlijk gezag belaste ouder de andere ouder niet informeert, heeft de school een zelfstandige informatieplicht. Voorwaarde hiervoor is wel dat de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, zelf bij de school om informatie vraagt (art. 1:377c BW). De school kan zich niet verschuilen achter de informatieplicht van de met het ouderlijk gezag belaste ouder, maar hoeft ook niet uit eigener beweging informatie over het kind te verschaffen. Er zijn uitzonderingen op de informatieplicht van de school. Deze uitzonderingen zijn: Een rechterlijke beschikking waarin is bepaald dat het recht op informatie aan de ouders is beperkt; Beroepsgeheim, indien de informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt; Als de informatieverstrekking niet in belang is van het kind. Behalve de uitzonderingen is de school dan ook verplicht de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag desgevraagd te informeren. Beide ouders hebben het ouderlijk gezag Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, is het van belang dat beide ouders hun adresgegevens doorgeven aan de school, zodat de school ervoor kan zorgdragen dat beide ouders dezelfde informatie ontvangen. Informatieverstrekking vindt met name plaats door het verstrekken van een inlogcode voor de ouderportal. Op deze ouderportal is alle relevante informatie over het kind terug te vinden. H Ouderportaal Ouders/verzorgers kunnen via het ouderportaal veel informatie vinden over hun kind, zoals cijfers. Ook het overzicht van de schoolkosten staat er vermeld en op het ouderportaal kunnen ouders de ouderbijdrage ook betalen via Ideal (zie ook hoofdstuk 9 van deze schoolgids). Het ouderportaal vindt u op de homepage van onze website. I Rapportage Drie keer per jaar worden de behaalde resultaten aan de ouders gerapporteerd. De rapportcijfers worden door de docenten bepaald aan de hand van de in de afgelopen periode behaalde beoordelingen. Het rapportcijfer wordt afgerond op één decimaal. Bij iedere periode begint de leerling met een schone lei. Bij het laatste rapport wordt tevens een eindcijfer gerapporteerd. Dit eindcijfer is het gemiddelde van de drie periodecijfers. Dit gemiddelde wordt afgerond op een heel cijfer: het gemiddelde 6,5 wordt afgerond naar 7 en 6,49 wordt afgerond naar 6. 19

20 J Ondernemingsraad Het ROC West-Brabant heeft sinds 1 maart 2011 de medezeggenschap voor het personeel (conform de Wet op ondernemingsraden WOR) georganiseerd in een ondernemingsraad (OR). De OR heeft op de verschillende instituten een gedeelte van de medezeggenschap gedelegeerd aan onderdeelcommissies. De scholen van de vmbo-entiteit hebben gezamenlijk een onderdeelcommissie die een aantal zaken van medezeggenschap bespreekt met de algemeen directeur van de vmboentiteit. Medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad geeft de werknemers formeel invloed op het beleid en de gang van zaken in het ROC West-Brabant. Anderzijds krijgt de Raad van Bestuur van het ROC West-Brabant via de ondernemingsraad belangrijke informatie vanaf de werkvloer. De OR bestaat uit dertien leden totaal, waarvan drie uit het primair proces vmbo, zes uit het primair proces mbo en vier uit het ondersteunend personeel. Contactgegevens: Ondernemingsraad ROC West-Brabant Trivium LP Etten-leur K Ouder- en leerlingenraad De medezeggenschap van leerlingen en ouders is geregeld binnen een structuur van leerlingenraden en ouderraden: iedere vestiging heeft een eigen leerlingenraad en een ouderraad. Hierin worden vestiging specifieke zaken besproken tussen ouders of leerlingen en vestigingsdirectie. Vanuit de ouderraad is één vertegenwoordiger aanwezig in de Centrale Ouderraad van het ROC West-Brabant. Vanuit de leerlingenraad is er één vertegenwoordiger aanwezig in de Studentenraad van het ROC West-Brabant. 20

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen

Nadere informatie

Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website.

Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid POMONA kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving,

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s) / verzorger(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Pomona kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. De Rotonde kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin van Cooth kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die hij vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen We maken kansen waar We ondersteunen als het mogelijk is We zijn duidelijk en bieden structuur We zijn klein en veilig Informatieavond eindexamen

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Andel kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

Overgangsnormen vmbo

Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen vmbo 2016-2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Begrippen en definities... 4 3. Het tot stand komen van een rapportcijfer... 5 4. Overgangsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2... 6 5. Overgangsnormen

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit.

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. welkom Informatieavond klas 4: PTA en examens (dhr. Boogaard, teamleider bovenbouw) Vervolgopleidingen (dhr de Jong, decaan) Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 11 september 2017 Inhoud presentatie Voorstellen mentor Welke vakken krijg je in leerjaar 3 en 4 Uitleg: Opbouw leerjaar 3 en 4 Uitleg schoolexamen

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM!

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Welkom Communicatie Samenwerking Taak mentor Algemene school info Afwezigheid Begeleiding Afsluiting: Balansverslag / Vragen Thuis school Contact via mail

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4 Informatieavond 8 september 2014 gemengd/theoretische leerweg klas 4 Teamleider Caroline Smit vmbo GT Introductie Studiekring Grootste instituut voor Studiebegeleiding van Nederland. 25 September 2014:

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie