VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht."

Transcriptie

1 VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Andel kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving, zijn daarbij erg belangrijk. Alleen zo kan er sprake zijn van een veilige omgeving waarin leerlingen en medewerkers met plezier kunnen en willen werken. Het leren omgaan met normen en waarden in onze veelzijdige samenleving en het respecteren van de verschillen die er tussen mensen bestaan, zijn belangrijk voor de persoonsvorming. Op school bereiden we de leerling voor op een plaats in de maatschappij. In de schooltijd doet hij veel kennis op en leert hij een aantal vaardigheden die hij later hard nodig heeft. In deze schoolgids leest u de belangrijkste informatie over de schoolorganisatie en onze visie op onderwijs. Deze gids bevat praktische informatie die u gedurende het hele schooljaar nodig kan hebben. Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website en versturen wij per nieuwsbrief voor ouders. De informatie in deze schoolgids is niet alleen voor u van belang, maar ook voor uw zoon of dochter. Voor het leesgemak wordt de leerling in deze schoolgids aangeduid met hij. Als wij spreken van ouders, bedoelen we ook verzorgers. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. Wij wensen uw zoon of dochter een heel goed schooljaar toe! Namens directie en het team, Ellen Messing Vestigingsdirecteur Schoolgids Prinsentuin Andel

2 INHOUD 1 OVER PRINSENTUIN ANDEL 4 BEGELEIDING 1.1 Visie en missie 4.1 Leerlingvolgsysteem 1.2 ROC West-Brabant 4.2 De mentor 1.3 Schoolleiding 4.3 Studiebegeleiding 1.4 Aantal leerlingen en docenten 4.4 Leerlingbespreking 1.5 Contact 4.5 Ondersteuning 1.6 Social media 4.6 Ondersteuningsteam 1.7 Ligging 4.7 Passend Onderwijs 1.8 Busvervoer 4.8 Jeugdarts 1.9 Kluisje 1.10 Aula 5 SCHOOLPRESTATIES 5.1 Rapport 2 INRICHTING VAN HET VMBO 5.2 Overgaan 2.1 Toelating 5.3 Slagen 2.2 Leerwegondersteunend onderwijs 5.4 Schoolprestaties 2.3 Leerwegen 2.4 Leerwerktraject 6 GELDZAKEN 6.1 Ouderbijdrage 2.5 Onderbouw 6.2 Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen 2.6A Praktische Sector Oriëntatie (PSO) 6.3 Schoolboeken 2.6B Leergebieden 6.4 Tegemoetkoming schoolkosten 2.7 Bovenbouw 6.5 Verzekeringen 2.7A Examens en PTA s 2.7B Rekentoets 7 VEILIGHEID 2.7C Stage 7.1 Keuring 2.7D Loopbaanbegeleiding (LOB) 7.2 Gedrag 2.7E Werkplekkenstructuur 7.3 Voorlichting en informatie 2.8 Vervolgonderwijs 7.4 Maatregelen 3 HET VMBO IN DE PRAKTIJK 8 RECHTEN EN PLICHTEN 3.1 Onderwijstijd 8.1 Identificatieplicht 3.2 Lessentabel 8.2 Leerplicht 3.3 Lestijden 8.3 Onderwijsinspectie 3.4 Lesrooster en lesuitval 8.4 Leerlingenstatuut 3.5 Ziekmelding 8.5 Schoolregels voor leerlingen 3.6 Verlof 8.6 Gescheiden ouders 3.7 Verzuim 8.7 Klachten 3.8 Vakantierooster 3.9 Sport en bewegen 3.10 Ouder- en leerlingenraad 3.11 Ouderportaal 3.12 Ouderavonden Schoolgids Prinsentuin Andel

3 1 OVER PRINSENTUIN ANDEL 1.1 Visie en missie De opdracht die Prinsentuin Andel- zichzelf geeft, luidt: Visie De school wil iedere leerling de mogelijkheid bieden om het maximale uit zichzelf te halen door zijn talenten te benutten en verder te ontwikkelen en door te leren omgaan met zijn beperkingen. Elke leerling, die belemmeringen ondervindt in zijn ontwikkeling komt in aanmerking voor begeleiding. De begeleiding is afgestemd op de behoefte van iedere leerling (maatwerk). Zorg, geboden aan leerlingen, is geïntegreerd en in samenhang opgenomen in het onderwijsleerproces, zodat voor er voor leerlingen de mogelijkheid bestaat het maximale uit zichzelf te halen. De begeleiding is afgestemd op de behoefte van de leerling waar het uitgangspunt is om recht te doen aan verschillen. Missie Door een krachtige leeromgeving zal deze begeleiding (zorg) zoveel mogelijk in de reguliere lessen en in de begeleiding door de mentor worden geboden. Daar waar nodig levert de school ondersteuning en zorg buiten de reguliere lessen. Daarvoor beschikt de school over een uitgebreid intern begeleidingsaanbod. De leerling wordt gekend. Docenten en mentoren zijn op de hoogte van de kwaliteiten en belemmeringen van de leerling en zijn directe omgeving. Zij zijn bekwaam om maatwerk te leveren in de lessen. Ouders zijn verantwoordelijk en worden als zodanig gekend en betrokken bij de zorg die aan leerlingen wordt geboden. Onderwijs en zorg vloeien in elkaar over. Het systeem van de zorg is samenhangend met en geïntegreerd in het schoolsysteem. Prinsentuin kenmerkt zich door een sterke basisstructuur en een veilig schoolklimaat. Binnen de schoolcultuur is er sprake van een goede afstemming tussen onderwijs en begeleiding ( tweede- en derdelijns zorg), waardoor er sprake is van een vangnet voor kinderen die extra zorg en aandacht behoeven. Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin kiest daarbij nadrukkelijk voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving, zijn daarbij erg belangrijk. Alleen zo kan er sprake zijn van een veilige omgeving waarin kinderen en medewerkers met plezier kunnen en willen werken. Het leren omgaan met normen en waarden van de veelzijdige samenleving, en het respecteren van de verschillen die er tussen mensen bestaan zijn belangrijk voor persoonsvorming. Prinsentuin wil zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen en aan hun toekomstige succes in werk en leven. Daartoe bieden wij onder meer: een intensieve persoonlijke begeleiding; professionele studie- en beroepskeuzebegeleiding door de mentoren en gespecialiseerde functionarissen; ondersteuning van leerlingen met specifieke problemen door gespecialiseerde medewerkers, zowel intern als - indien nodig - extern; veel aandacht voor de 'sociaal-emotionele vorming'; deze heeft een vaste plaats in het lesprogramma; bevordering van zelfstandig leren in het onderwijs en de huiswerk- en leerlingbegeleiding. Recht kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen, vraagt een zekere flexibiliteit in het onderwijsprogramma. In de lesurentabel zijn daartoe zogenoemde mentoruren en uren 'keuzewerktijd' opgenomen. In deze schoolgids wordt uiteengezet hoe de school met deze uren omgaat. 1.2 ROC West-Brabant Prinsentuin Andel valt onder het bevoegd gezag van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) West-Brabant. Het ROC West-Brabant is gevestigd in Etten-Leur en verzorgt onderwijs voor 8 mbocolleges, 8 vmbo-scholen en een praktijkschool In West-Brabant. Het postadres luidt: ROC West-Brabant Postbus AR Etten-Leur T: Schoolgids Prinsentuin Andel

4 De algemeen directeur vmbo-scholen is de heer A.C.J. Flink. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen ook: Prinsentuin van Cooth in Breda Scala in Teteringen Praktijkschool Breda De Rotonde in Breda Effent in Oosterhout Prinsentuin in Oudenbosch Steenspil in Halsteren Pomona in Bergen op Zoom De heer Flink is bereikbaar op: Centraal Kantoor Frankenthalerstraat KA Breda Postbus HZ Breda T: (076) E: 1.3 Schoolleiding Vestigingsdirecteur: Mevr. E. Messing Adjunct-directeur, tevens plaatsvervangend directeur Dhr. R. Nijssen Afdelingsmanager onderbouwbouw: Mevr. K. Bos Afdelingsmanager bovenbouw: Dhr. H. Weijtens Een aantal taken is gedelegeerd aan docenten met een coördinerende taak. Deze algemene coördinatoren zijn: Decaan: Dhr. C. Nardten Mevr. E. Kokshoorn Zorgcoördinator: Mevr. M. Rijvers Schoolgids Prinsentuin Andel

5 Examensecretaris: Dhr. H. Weijtens Mevr. L. van Herwijnen Mentor: De mentor van elke klas is het eerste aanspreekpunt van de leerling en zijn ouders/verzorger(s). Bij de start van het schooljaar is de mentor van de klas bekend. Mentoren zijn telefonisch bereikbaar op school onder de pauzetijden. 1.4 Aantal leerlingen en docenten Onze school verzorgt vmbo-onderwijs in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, en de gemengde leerweg voor circa 775leerlingen. Er zijn 65docenten aan de school verbonden. Daarnaast zijn er 25 personen als onderwijsondersteunend personeel werkzaam. 1.5 Contact Bezoekadres: Buitenlaan NX Andel Postadres: - postbus CA Andel De administratie is dagelijks telefonisch bereikbaar van uur. 1.6 Social Media U kunt de activiteiten van onze school volgen op de volgende kanalen: Website: 1.7 Ligging Onze school ligt het Land van Heusden en Altena. De school heeft een grote regionale functie Onze leerlingen komen uit o.a. Dongen, Oosterhout, Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Made en Drimmelen, Waspik, Almkerk, Wijk en Aalburg, Waalwijk, Loon op Zand, Sprang Capelle, Kaatsheuvel, Heusden, Elshout, Zaltbommel, Nieuwendijk en Giessen. 1.8 Busvervoer Een groot aantal van onze leerlingen komt met de bus naar school. Vanuit de gemeenten in de verre omgeving zijn er speciale busdiensten, die vlak voor de school stoppen en de leerlingen daar weer ophalen. Dit scholierenvervoer (met name lijn 601 t/m 608) valt onder het normale openbaar vervoer en is tot stand gekomen door samenwerking tussen Prinsentuin Andel, TCR, Juijn Rossum en Arriva. De tarieven worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Hieronder zijn de plaatsen aangegeven waar de bussen stoppen. Arriva: Lijn 601 Dongen, Waspik, Sprang-Capelle Lijn 602 Drunen/ Nieuwkuijk, Vlijmen, Haarsteeg, Herpt, Heusden, Oud- Heusden, Kromme Nol Lijn 603 De Moer, Dongen, Oosteind, Nieuwendijk Lijn 604 Made, Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Sleeuwijk Lijn 605 Oosterhout, Oosteind, s-gravenmoer, Raamsdonk, Hank, Dussen, Meeuwen Lijn 606 Loon op Zand, Kaatsheuvel, Sprang Capelle, Waalwijk, Wijk en Aalburg Lijn 608 Drunen, Elshout, Kromme Nol Schoolgids Prinsentuin Andel

6 En in de Bommelerwaard: Lijn 268 Zaltbommel, Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert, Aalst, Poederooijen (met name vanaf Delwijnen). Géén speciaal scholierenvervoer! Lijn 49 Rossum, Hurwenen, Zaltbommel, Gameren, Nieuwaal, Zuilichem, Brakel. Géén speciaal scholierenvervoer. Lijn 668 Rossum, Hurwenen, Station Zaltbommel, Zaltbommel, Bruchem, Kerkwijk. Lijn 668 is speciaal in het leven geroepen voor vervoer van leerlingen van/naar het Prinsentuin Andel. In de ochtend één rit om de kinderen vóór 8.30u op school af te zetten. s Middags vertrek om 14.15u en 16.10u vanaf school. Voor een overzicht van de huidige vertrektijden en haltes van lijn 601 t/m 608 haltes van lijn 268,49 en 668 verwijzen wij u naar de website van Arriva: 1.9 Kluisje Het is verstandig om een kluisje te huren voor 10,- per schooljaar om waardevolle spullen te bewaren. Het is niet toegestaan om de sleutel van een kluisje met iemand anders te ruilen. Het bedrag kunt u betalen via het ouderportaal. Bij verlies kan de leerling bij de conciërge een nieuwe sleutel kopen. De school is niet aansprakelijk voor vernielingen, vermissingen, diefstal en dergelijke Aula De aula is het centrale gedeelte van de school waar leerlingen hun brood kunnen opeten. Er zijn ook gezonde snacks en drankjes te koop. Schoolgids Prinsentuin Andel

7 2 INRICHTING VAN HET VMBO De school wil de leerlingen optimaal voorbereiden op een succesvolle vervolgopleiding na het behalen van het diploma. Elke leerling moet de kans krijgen om die opleiding te volgen die in overeenstemming is met zijn capaciteiten, mogelijkheden en wensen. 2.1 Toelating Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend. Een leerling wordt toegelaten op de leerweg die de basisschool adviseert. Als het resultaat van de eindtoets bekend is, kan de basisschool het schooladvies naar boven bijstellen en kan de leerling op het hogere niveau toegelaten worden. Na aanmelding kan een leerling opgeroepen worden voor aanvullend onderzoek. Dat onderzoek is dan nodig om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning. Dit aanvullend onderzoek wordt niet betrokken bij het besluit over toelating en plaatsing. 2.2 Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) LWOO kan aangeboden worden in alle leerwegen. Op onze school zijn normen vastgelegd voor plaatsing in een bepaalde leerweg. De ondergrens voor toelating tot een school met een LWOOlicentie is gelijkgesteld aan de criteria die de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC) hanteert als ondergrens bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs. 2.3 Leerwegen Wij bieden de volgende leerwegen aan: De gemengde leerweg (GL) In deze leerweg hebben de leerlingen in de eindexamenklas vijf theorievakken en één praktijkvak in hun pakket. Het niveau van de theorievakken en het praktijkvak ligt op het niveau van de theoretische leerweg. De examens die afgenomen worden, zijn dezelfde als in de theoretische leerweg. De leerlingen stromen door naar mbo niveau 4. De gemiddelde groepsgrootte is 24 leerlingen. De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in hun pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder. Deze leerweg is meer praktijkgericht. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 3 of 4. De gemiddelde groepsgrootte is 24 leerlingen. De basisberoepsgerichte leerweg (BBL) In deze leerweg hebben de leerlingen in leerjaar 4, net als in de kaderberoepsgerichte leerweg, vier algemene vakken en twee praktijkvakken in hun pakket. Het verschil zit in het niveau van de vakken; dat is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. De leerlingen stromen door naar het mbo, niveau 2. De gemiddelde groepsgrootte is 18 leerlingen. 2.4 Het leerwerktraject is bedoeld voor leerlingen die in de basisberoepsgerichte leerweg zitten en moeite hebben om het lesprogramma te volgen. Zij leren gemakkelijker in de praktijk dan via lessen op school. Het leerwerktraject is een combinatie van leren op school en werken in de praktijk. De school bepaalt in overleg met ouders of een leerling in aanmerking komen voor dit traject. De leerling doet examen en ontvangt het certificaat basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject. Met dit certificaat kan hij verder leren op het mbo op niveau Onderbouw (klas 1 en 2) Een leerling wordt geplaatst in de leerweg die het best bij hem past. Na leerjaar 1 en na leerjaar 2, en in een enkel geval tussentijds, kan overplaatsing naar een andere leerweg plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. 2.6A Praktische Sector Oriëntatie (PSO) Het praktische karakter van de school wordt benadrukt door de lessen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). PSO is voor leerlingen in klas 1 en 2. Daar maakt de leerling in de praktijk kennis met alle beroepsvakken die de school aanbiedt, zodat hij aan het einde van het tweede jaar een goed overwogen keuze kan maken uit: Schoolgids Prinsentuin Andel

8 Plantenteelt (bloementeelt, groenteteelt, boomteelt) Groene Ruimte (aanleg en onderhoud van tuinen) Dierhouderij (productie- en gezelschapsdieren) VAP (Verwerking Agrarische Producten) Bloemschikken Agrarische Techniek Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt bepaalde eisen aan de vakken die in het vmbo gevolgd zijn. Er is hierover voorlichting aan leerlingen (tijdens de PSO-lessen) en ouders (algemene informatieavond), zodat we samen voor een goed passende beroepsrichting kunnen kiezen. 2.6B Leergebieden Er is in de onderbouw aandacht voor de samenhang tussen de vakken in leergebieden, in plaats van afzonderlijke vakken. Dat zijn ook de hoofdpunten van de wet Onderbouw voortgezet onderwijs. Op onze school hebben we de volgende leergebieden: mens en maatschappij; kunst en cultuur; mens en omgeving; mens en techniek / techna; sport en bewegen. 2.7 Bovenbouw (klas 3 en 4) De bovenbouw staat in het teken van het behalen van het diploma en het kiezen van een goede vervolgopleiding. 2.7A Examens en Programma s van Toetsing en Afsluiting (PTA s) In de bovenbouw staat het examenprogramma centraal. In het vmbo worden er al in leerjaar 3 examenonderdelen getoetst en afgesloten. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4. Uiterlijk 1 oktober staan de examenregeling en de PTA s op de website van de school. Hierin staan alle afspraken en regels rondom de examens en PTA s en welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen. De leerlingen uit leerjaar 4 ontvangen drie maal per jaar een cijferlijst met daarop de schoolexamenresultaten. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de afdelingsmanager bovenbouw. 2.7B Rekentoets De laatste twee jaar was de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het vmbo, maar deze telde nog niet mee om te slagen. Vanaf het schooljaar telt de rekentoets wel mee voor de examenuitslag van leerlingen in de TL, GL en KBL. De rekentoets voor BBL-leerlingen gaat meetellen in schooljaar Het doel van de (digitale) rekentoets is de rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten. 2.7C Stage Stage is een belangrijk onderdeel van het beroepsgerichte programma. Alle leerlingen lopen in het derde en vierde leerjaar twee keer een week stage. 2.7D Loopbaanbegeleiding (LOB) De decaan is op onze school de persoon die loopbaanoriëntatie geeft en de individuele begeleiding in de klassen 3 en 4 verzorgt. Hij begeleidt de leerling en komt in overleg met ouders en leerling tot het samenstellen van een verantwoord vakkenpakket dat past bij de leerling en dat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaliseert. Het LOB-programma is een doorlopende leerlijn vanaf leerjaar 1 zodat de leerling optimaal begeleid wordt bij het maken van de juiste beroepskeuze. 2.7E Groenwijzer. Het beroepsgerichte programma wordt in de bovenbouw aangeboden in Groenwijzer. (GW) is praktijk in een vaklokaal. Het lijkt op een bedrijfje waar leerlingen zelfstandig werken en leren op de verschillende werkplekken. De docent is de bedrijfsleider die wordt geholpen door leerlingen met een bijzondere taak zoals bijvoorbeeld een planner, een magazijnmedewerker en een controleur. Alle leerlingen moeten deze taken een keer uitvoeren. De leerling leert ook het eigen werk te beoordelen. Schoolgids Prinsentuin Andel

9 Bij GW is er meer aandacht voor de zogenaamde werk- en beroepshouding van de leerlingen. Met GW wordt de leerling een goede basis geboden voor een succesvolle vervolgopleiding op het mbo. 2.8 Vervolgonderwijs Vanuit leerjaar 4 moet iedere leerling naar een mbo-opleiding kunnen waar zijn voorkeur ligt en waarvoor hij de capaciteiten bezit. Sommige leerlingen stromen uit naar het havo. Het examenpakket wordt afgestemd op de wensen van de leerling voor het vervolgonderwijs. Vanuit onze school kan een leerling uiteraard doorstromen naar alle mbo-opleidingen van ROC West-Brabant: Schoolgids Prinsentuin Andel

10 3 HET VMBO IN DE PRAKTIJK 3.1 Onderwijstijd Onder onderwijstijd wordt niet alleen de wekelijkse planning van lestijden verstaan, maar ook de tijd die daarnaast, onder begeleiding, binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvindt. De totaal verplichte onderwijstijd bedraagt uur voor de vier jaar vmbo. Onderwijs is meer dan alleen het volgen van lessen. Andere leeractiviteiten die ook onder onderwijstijd vallen zijn: (beroepsvoorbereidende) stages; Maatschappelijke stage (bijv. interculturele contacten, sociale integratie en goed burgerschap) Mentoruren, contacttijd vaste proefwerkuren, inhaaltoetsen; ondersteuningsactiviteiten (bijv. leer- en studiebegeleiding); meerdaagse excursies, schoolreizen, kampen; CKV-opdrachten; werkweken projecten; buitenschoolse activiteiten (bijv. het organiseren van schoolfeesten, deelname aan open dagen of leerlingenraad). 3.2 Lessentabel Schoolgids Prinsentuin Andel

11 Uitleg lessentabel Onze school voldoet aan de verplichte onderwijstijd. Voor leerjaar 1,2 en 3 waren er in schooljaar effectieve lesweken met 32 lesuren per week. Dit komt neer op 1093 uur onderwijstijd. Voor leerjaar 4 waren er in schooljaar effectieve lesweken met 32 lesuren per week. Dit komt neer op 720 uur onderwijstijd. 3.3 Lestijden De leerlingen volgen, in leerjaar 1 t/m klas 3, per week 32 lesuren. Dit zijn de lestijden op onze school: Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur Lesuur uur 3.4 Lesrooster en lesuitval Het lesrooster is met zorg samengesteld. Alle lessen voor leerjaar 1 t/m 3 zijn aansluitend, er zijn dus geen 'tussenuren'. Voor leerjaar 4 proberen we het aantal tussenuren tot een minimum te beperken. Als er een docent afwezig is door ziekte of studie, worden de lessen vervangen. Op het mededelingenbord kan de leerling elke ochtend zien welke roosterwijzigingen er zijn. Het zal zelden voorkomen dat lessen uitvallen, omdat de docenten een vergadering hebben. Gewoonlijk vinden die vergaderingen buiten de lestijden plaats. Het betreft hier voornamelijk nascholing, activiteiten van leerlingen waarbij meer medewerkers aanwezig zijn, rapport- en leerlingenbesprekingen, personeelsvergaderingen en excursies. Calamiteiten zijn echter niet te voorzien. In dat geval wordt u hierover schriftelijk (per mail) geïnformeerd. 3.5 Ziekmelding Ziek melden van uw zoon/dochter kan alleen door één van de ouders gebeuren, graag telefonisch tussen uur en uur. Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de coördinator en krijgt een briefje mee naar huis. Als de leerling weer naar school gaat, neemt hij het briefje ondertekend door de ouders/verzorgers weer mee en geeft dit af bij de coördinator. 3.6 Verlof Het is in het belang van uw kind dat hij zo min mogelijk lessen verzuimt. Plan s.v.p. afspraken met bijvoorbeeld de tandarts, dokter of specialist zoveel mogelijk buiten lestijd. 1 Buitengewoon verlof, in verband met bijzondere familieomstandigheden, is in een beperkt aantal gevallen toegestaan. Verzoeken daartoe moeten minimaal vijf dagen van tevoren schriftelijk ingediend worden bij de coördinator. De leerplichtwet maakt het niet mogelijk om buiten het vastgestelde vakantierooster verlof te krijgen voor vakantie of voor bijvoorbeeld een lang weekend. 3.7 Verzuim Ongeoorloofd schoolverzuim wordt ernstig opgevat en gerapporteerd aan zowel de ouders als de afdeling Leerplicht van de woonplaats van de leerling. Geoorloofd verzuim is ziekte, verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging of een huwelijk of een begrafenis van naaste familie. Zie voor meer informatie: 3 Schoolgids Prinsentuin Andel

12 3.8 Vakantierooster Vakantierooster schooljaar Herfstvakantie 2015 Maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2015 Kerstvakantie 2015 Maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie 2016 Maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari 2016 Goede Vrijdag en 2 e Paasdag 2016 Vrijdag 25 maart en maandag 28 maart 2016 Meivakantie 2016 Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2016 (Koningsdag 27 april Hemelvaartsdag 5 mei 2016 ) 2 e Pinksterdag 2016 Maandag 16 mei 2016 Zomervakantie 2016 maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september Sport en bewegen Tijdens de lessen in de gymzaal zijn leerlingen verplicht om gymschoenen zonder zwarte zolen te dragen. Leerlingen moeten horloges en sieraden (ook piercings) afdoen voor de gymles, omdat hij zichzelf of anderen daarmee schade kan toebrengen. De sieraden moeten in het kluisje worden opgeborgen; de school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van waardevolle spullen. Als een leerling niet kan deelnemen aan de gymles moet dit altijd door de ouders aangegeven worden door middel van een briefje of een medische verklaring van een arts. Als een leerling geblesseerd is, moet hij altijd zijn gymkleding meebrengen. De docent overlegt met de leerling of bepaalde gedeelten van de les toch gevolgd kunnen worden. Ook kan een leerling bijvoorbeeld helpen met materiaal klaarzetten of tellen. Als een leerling voor een langere periode niet kan deelnemen aan de les, krijgt hij een vervangende opdracht, bijv. het maken van een werkstuk. Deze opdracht telt mee in de beoordeling van die rapportperiode, zodat elke leerling in iedere periode een cijfer op het rapport heeft. Lichamelijke opvoeding is immers een vak dat meetelt voor het behalen van het vmbo-diploma! 3.10 Ouder- en leerlingenraad ROC West-Brabant is voorstander van medezeggenschap door ouders, leerlingen en studenten en wil hun mening laten meewegen in wat ze doen. Die medezeggenschap is georganiseerd in een leerlingen- en ouderraad per school waar schoolspecifieke zaken worden besproken. De leerlingenen ouderraad hebben instemmings- en adviesrecht. Vanuit de ouderraad is één vertegenwoordiger aanwezig in de Centrale Ouderraad van het ROC West-Brabant. Vanuit de leerlingenraad is er één vertegenwoordiger aanwezig in de Studentenraad van ROC West-Brabant Ouderportaal Op de homepage van onze website vindt u de knop van het ouderportaal. Daar vindt u veel informatie over uw zoon/dochter, zoals: cijfers, huiswerk in het klassenboek, etc. Ook het overzicht van de schoolkosten staat er vermeld en de mogelijkheid om via Ideal te betalen. Ook kunnen ouders via de mail geïnformeerd worden over veranderingen / wijzigingen welke niet in de jaarplanning zijn opgenomen Ouderavonden Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en de school. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is. U wordt drie maal per jaar uitgenodigd door de mentor voor een individueel oudergesprek waarin de resultaten en/of het gedrag van uw zoon/dochter worden besproken. Ook zijn er algemene ouderavonden, waarop voor ouders belangrijke onderwerpen worden besproken. leerjaar 1: de stap van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs; leerjaar 2: de bepaling van de leerweg in de bovenbouw; leerjaar 3: de keuze voor een vakkenpakket in klas 4; leerjaar 4: de examenregeling en de te volgen procedure bij aanmelding voor het vervolgonderwijs Schoolgids Prinsentuin Andel

13 4 BEGELEIDING. Leerlingen staan centraal op onze school. Al het werk dat wordt verricht, heeft betrekking op hun opleiding en toekomst. Ons doel is ze te begeleiden op weg naar zelfstandigheid. De leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen. De school helpt daarbij op allerlei manieren. We geven ondersteuning bij de studie, beroepskeuze en ook bij persoonlijke problemen. Als het nodig is, worden specialisten ingeschakeld. 4.1 Leerlingvolgsysteem Om leerlingen in hun schoolloopbaan te kunnen volgen, wordt een beperkt aantal gegevens over het didactisch functioneren van de leerling en de begeleidingsactiviteiten van de school bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. De gegevens gaan van jaar tot jaar mee met de leerling en worden op aanvraag bij schoolwisseling overgedragen aan de volgende school. 4.2 De mentor Leerlingen die goed in hun vel zitten, gaan met plezier naar school en presteren beter. De mentor neemt een centrale plaats in; hij begeleidt de leerlingen persoonlijk en is het eerste aanspreekpunt. Ook problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en opgelost. Het contact tussen school en u als ouders verloopt meestal via de mentor. Als leerling en mentor er samen niet uitkomen, dan kan de leerling aankloppen bij de coördinator. De sociaal-emotionele ontwikkeling vindt vaak plaats in een groep. Onder leiding van de mentor werkt de klas in de mentorlessen aan groepsvorming. Ook op andere momenten zoals bijvoorbeeld tijdens de kerstviering, wordt de leerstof wat naar achteren geschoven en speelt het sociale aspect een belangrijke rol. Zo bevorderen we groepsbinding, respect voor elkaar en samenwerking. 4.3 Studiebegeleiding Tijdens keuzewerktijd-uren krijgen alle leerlingen studievaardigheden aangeboden. Daarnaast werken ze aan de vakken waar ze meer moeite mee hebben. 4.4 Leerlingbespreking De leerlingbespreking is de kern van de begeleiding. Er zijn drie vormen van leerlingbespreking: het mentoroverleg, de teamvergaderingen en het ondersteuningsteam (OT). 4.5 Ondersteuning Alle leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen op didactisch en/of sociaal-emotioneel vlak. Te denken valt aan bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of sociale vaardigheidstraining. De mentor is hierin adviserend en zal dan met u contact opnemen. 4.6 Ondersteuningsteam (OT) Als er binnen de leerlingbespreking blijkt dat een leerling meer ondersteuning behoeft, dan wordt het Ondersteuningsteam (OT) ingeschakeld. Het OT is een multidisciplinair overleg waarin de brug wordt geslagen tussen de schoolinterne en -externe begeleiding. Het doel van het overleg is om zo effectief en zo snel mogelijk advies en ondersteuning te bieden aan leerlingen, ouders en de school. Gemeenschappelijk doel daarbij is het vergroten van het welzijn van de leerling en het bevorderen van een goede schoolloopbaan. De voorgenomen activiteiten worden vastgelegd in een ontwikkelperspectief (OPP). Wij vragen de betreffende ouders/verzorgers hiervoor toestemming. 4.7 Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school dit organiseren op de eigen school. Lukt dat niet dan wordt de leerling doorverwezen naar: een andere reguliere school in de regio; het (voortgezet) speciaal onderwijs. Schoolgids Prinsentuin Andel

14 Op gebied van leerlingbegeleiding werken scholen voor voortgezet onderwijs in een regio samen met het doel voor alle leerlingen de best passende onderwijsplaats te realiseren. We noemen dit passend onderwijs. Daartoe hebben scholen een samenwerkingsverband opgericht en de manier van samenwerking beschreven in een ondersteuningsplan. In onze regio is dat het regionaal samenwerkingsverband De Langstraat, Waalwijk. Zij maken met elkaar afspraken over onder meer de ondersteuning (de zorg ) aan leerlingen. Dit bij voorkeur op de school waar de leerling zich wil inschrijven/ingeschreven staat, maar als dat niet mogelijk is, kan een leerling ook worden geplaatst op een andere school, een bovenschoolse voorziening, een Orthopedagogisch Didactische Centrum (OPDC) of in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Meer informatie over de taken, de functie en de rol van het samenwerkingsverband vindt u op de website: Er is ook een algemene website over passend onderwijs, speciaal voor ouders: 4.8 Jeugdarts In leerjaar twee worden leerlingen opgeroepen voor een onderzoek door de jeugdarts. De arts let daarbij niet alleen op lichamelijk gezondheid, maar ook op het sociaal- en emotioneel functioneren. Onze school is deelnemer aan het project Als een leerling een te hoog ziekteverzuim heeft, treedt de jeugdarts op als adviseur om het verzuim te reguleren. Schoolgids Prinsentuin Andel

15 5 SCHOOLPRESTATIES 5.1 Rapport Vier keer per jaar krijgen leerlingen een rapport mee naar huis. Docenten bepalen de rapportcijfers aan de hand van de in de voorgaande periode behaalde beoordelingen. Het rapportcijfer wordt afgerond op één decimaal. Bij het laatste rapport wordt tevens een eindcijfer gerapporteerd. Dit eindcijfer is het gemiddelde van de periodecijfers. Dit gemiddelde wordt afgerond op een heel cijfer: het gemiddelde 6,5 wordt afgerond naar 7 en 6,49 wordt afgerond naar Overgaan Doordat wij in alle leerjaren twee of drie verschillende klassenniveaus hanteren, kunnen de leerlingen altijd op een voor hen geschikt niveau het onderwijs volgen. Dit heeft tot gevolg dat het nauwelijks voorkomt dat een leerling een leerjaar over moet doen. Voor de overgang wordt gebruik gemaakt van de onderstaande regelingen. Dit zijn richtlijnen; de uiteindelijke beslissing wordt genomen in de docentenvergadering. Overgangsregeling leerjaar 1 Basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg NE, EN, WI - minimaal 17 punten - max 1 onvoldoende MO, MM, MT, KC, SB en PSO - minimaal 36 punten - max 2 onvoldoendes, waarvan maar één 4 Gemengde leerweg NE, EN, WI - minimaal 18 punten - max 1 onvoldoende MO, MM, MT, DU, KC, SB en PSO - minimaal 42 punten - max 2 onvoldoendes, waarvan maar één 4 Overgangsregeling leerjaar 2 Basisberoepsgerichte leerweg NE, EN, WI - minimaal 17 punten - max 1 onvoldoende MO, MM, MT, KC, SB en PSO - minimaal 36 punten - max 2 onvoldoendes, waarvan maar één 4 Kaderberoepsgerichte- en Gemengde leerweg NE, EN, WI - minimaal 18 punten - max 1 onvoldoende MO, MM, MT, DU, KC, SB en PSO - minimaal 42 punten - max 2 onvoldoendes, waarvan maar één 4 24 Schoolgids Prinsentuin Andel

16 Overgangsregeling leerjaar 3 Basisberoepsgerichte leerweg Je bent over: Als je voor Ne, En, Bi, Ns, Wi, Ma minimaal 35 punten hebt behaald, Als je maximaal drie vijven hebt, Als je maximaal één vier hebt, Als je één vier en één vijf hebt, Als het praktijkgerichte vak groenwijzer voldoende is, Als sport en bewegen voldoende is. Kaderberoepsgerichte leerweg Je ben over: Als je voor Ne, En, Bi, Ns, Wi, Ma minimaal 35 punten hebt behaald, Als je maximaal drie vijven hebt, Als je maximaal één vier hebt, Als je één vier en één vijf hebt, Als het praktijkgerichte vak groenwijzer voldoende is, Als sport en bewegen voldoende is. Gemengde leerweg Je bent over: Als je voor Ne, En, Du, Bi, Ns, Wi, Ec, Ma minimaal 47 punten hebt behaald. Als je maximaal drie vijven hebt, Als je maximaal één vier hebt, Als je één vier en één vijf hebt, Als het praktijkgerichte vak landbouwbreed minimaal een vijf is, Als sport en bewegen voldoende is. 5.3 Slagen In het examenreglement vind je alles over wanneer je slaagt voor je schoolexamen, het Centraal schriftelijk en de rekentoets, of wanneer je in aanmerking komt voor een herexamen. Het examenreglement staat op onze website onder de knop schooldocumenten. 5.4 Schoolprestaties Prinsentuin Andel vindt het belangrijk alles uit de leerling te halen. Om deze reden wordt de leerling op het zo veel als mogelijk hoogst haalbare niveau ingeschreven. Daarnaast volgen vrijwel alle leerlingen in het examenjaar minimaal één extra examenvak. Mede dankzij de goede leerlingenondersteuning blijven resultaten van de leerlingen zonder meer goed te noemen. De schoolprestaties kunt u volgen op onze website onder de knop schoolprestaties op de homepage. Een samenvatting van de resultaten van het schooljaar : Schoolgids Prinsentuin Andel

17 % onvertraagd naar diploma basisberoepsgerichte leerweg 94 % kaderberoepsgerichte leerweg 96 % gemengde leerweg 95 % theoretische leerweg n.v.t. gemiddeld examencijfer basisberoepsgerichte leerweg 7,2 kaderberoepsgerichte leerweg 6,7 gemengde leerweg 6,5 theoretische leerweg n.v.t. Bron: Scholenopdekaart.nl Schoolgids Prinsentuin Andel

18 6 GELDZAKEN 6.1 Ouderbijdrage Ouderbijdrage is de geldelijke bijdrage die door onze school aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten waarvoor geen financiële bijdrage van de Rijksoverheid wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld een bijdrage zijn voor een excursie of een activiteit. Deze activiteiten zijn niet verplicht. U kunt hieruit een keuze maken. Bij geen deelname zal de betreffende leerling hiervan worden uitgesloten. Als deze activiteiten binnen schooltijd worden gehouden worden, bieden wij aan deze leerling een alternatief programma aan. In onderstaande opgave vindt u de activiteiten en voorzieningen die bekostigd worden uit de ouderbijdrage. Vul op het ouderportaal het overzicht in, aan welke activiteiten en van welke voorzieningen uw zoon/dochter wil meedoen of gebruikmaken. Op het ouderportaal kunt u betalen via Ideal. Zie: https://webservices.rocwb.nl/ouderportaal/ 6.2 Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen Het volgen van een opleiding brengt soms extra uitgaven met zich mee, zoals bijvoorbeeld een atlas, woordenboek, gereedschapskist of veiligheidsschoenen. Hiervoor ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school kan een bijdrage voor het gebruik vragen. Als u deze bijdrage niet wilt betalen, is de consequentie dat u het zelf moet aanschaffen. U kunt zelf de leverancier bepalen. Als de leerling niet in het bezit is van het betreffende leer- en/of hulpmiddel, kan de school hem van deelname aan de les uitsluiten. Noodzakelijke leer- en hulpmiddelen Deze vallen niet onder de regeling gratis schoolboeken, maar zijn wel verplicht. lj 1 lj 2 lj 3 lj 4 Agenda X X X X Woordenboek Nederlands Woordenboek NE-EN EN-NE Woordenboek NE-DU DU-NE Rekenmachine X X X X Veiligheidsschoenen (agrarische techniek en Groene Ruimte) X X Overall Laarzen Gymschoenen X X X X Schooletui X X X X Taalschriften X X X X Multomap (groot) X X X X Potlood HB X X X X Passer X X X X Geodriehoek X X X X Handdoek Boekentas X X X X Schoolgids Prinsentuin Andel

19 Extra voorzieningen en activiteiten Deze zijn niet verplicht. U kunt hieruit een keuze maken. Bij geen deelname wordt uw zoon/dochter hiervan uitgesloten. Als deze activiteiten binnen schooltijd zijn, bieden wij een alternatief programma aan. Lj1 Lj2 Lj3 Lj4 Huur kluisje 10,- 10,- 10,- 10, Borg kluisje 5,- 5,- 5,- 5,- Gymkleding 15,- Biesboschproject 24,- Doedag 15,- 15,- Project Ik hou van Holland. 14,- CKV 24,- Werkweek (5 termijnen van 57,- mogelijk) 285,- Soloproject 9,- Afsluiting schoolperiode 27,50 Gift 45,- 45,- 45,- 45,- Totaal: 114,- 89,- 369,- 96, Schoolboeken Het schooljaar ontvangt de school de rijksbijdrage van 321,- per leerling en moet daarvoor een basisleermiddelenpakket beschikbaar stellen. Met dit pakket moet de leerling in staat zijn om de vakken te volgen en resultaten te behalen binnen de kaders en de werkwijze van de school. Als de werkelijke kosten van dit pakket hoger uitvallen dan de 321,- is dat voor rekening van de school. Wees zuinig op de boeken, want de school loopt een financieel risico als aan het einde van het schooljaar er boeken ontbreken of beschadigd zijn. 6.4 Tegemoetkoming schoolkosten Er zijn diverse vergoedingsregelingen voor minder draagkrachtige ouders. Allereerst via de belastingdienst. Meer informatie is te vinden op: kijk bij kindgebonden budget. In dit kader verwijzen we u ook naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid, bijstand Ook willen we verwijzen naar de stichting leergeld: die als laatste vangnet eventueel (een deel van) de kosten van het leren voor hun rekening kunnen nemen. 6.5 Verzekeringen ROC West-Brabant, waarvan Prinsentuin Andel deel uit maakt, heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Ongevallenverzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers, BHV ers, EHBO ers, vertrouwenspersonen, etc.) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval leidt tot overlijden of tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers, BHV ers, EHBO ers, vertrouwenspersonen etc.) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Schoolgids Prinsentuin Andel

20 Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat leerlingen, ouders/verzorgers er zelf zorg voor dragen dat zij een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een leerling die tijdens stage een verkeerde handeling verricht die resulteert in een schade, valt wettelijk gezien primair onder de aansprakelijkheidsverzekering van het stagebedrijf. ROC West-Brabant heeft als extra dienst een secundaire verzekering afgesloten voor beperkte materiële schade. Schoolgids Prinsentuin Andel

21 7 VEILIGHEID ROC West-Brabant streeft naar een maximale veiligheid binnen haar schoolgebouwen. 7.1 Keuring Om hieraan te kunnen voldoen zijn sinds alle vmbo-scholen voorzien van het Keurmerk Veilige School, herkenbaar aan het bordje bij de ingang van de school. Het Keurmerk garandeert dat de voorzieningen betreffende de brandveiligheid, alarmering en vluchtwegen en de organisatie hieromheen op orde zijn. Dit wordt jaarlijks streng gecontroleerd. Bovendien hebben alle vmbo-scholen nog een extra toevoeging op het gebied van onder andere: legionellapreventie (o.a. douches); veiligheid van machines en apparaten (keuring volgens NEN3140); keuring van klimwand en gymtoestellen; actuele risico-inventarisatie; ongevallen/incidentenregistratie; een jaarlijkse ontruimingsoefening van het schoolgebouw. 7.2 Gedrag Naast deze passieve veiligheid is er ook aandacht voor de actieve veiligheid: de houding en het gedrag van medewerkers en leerlingen: respectvol naar elkaar en de middelen van de school; geen discriminatie; hanteren van een pestprotocol; melden van incidenten/calamiteiten; gebruik maken van de voorgeschreven veiligheidsmiddelen en -voorschriften; verplicht stellen in sommige lessen van het gebruik van eigen persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld veiligheidsbril, -schoenen etc. in sommige lessen). 7.3 Voorlichting en informatie Alle afspraken over veiligheid op onze school staan vermeld in een schoolveiligheidsplan en een calamiteitenplan. Het schoolveiligheidsplan vindt u onder de knop schooldocumenten op de homepage van onze website. In de lessen wordt aandacht besteed aan thema s zoals veiligheid, alcohol en drugs of ongewenst gedrag. 7.4 Maatregelen De school kan maatregelen met verstrekkende gevolgen nemen in geval van: diefstal; bezit van wapens; bezit van (soft)drugs; bezit van vuurwerk. In bovenstaande zaken wordt altijd melding c.q. aangifte gedaan bij de politie. De wijkagent heeft regelmatig overleg met de school. Een jaarlijkse, onverwachte controle van de kluisjes, onder toezicht van de politie kan uitgevoerd worden. Bij vernielingen aan eigendommen van de school worden ouders aansprakelijk gesteld voor de schade. Schoolgids Prinsentuin Andel

22 8 RECHTEN EN PLICHTEN 8.1 Identificatieplicht Bij wet is geregeld dat iedereen vanaf 14 jaar zich altijd moeten kunnen identificeren met een daarvoor aangewezen identificatiebewijs (ID-kaart). Op de werkvloer (tijdens de stage in leerjaar 3 en 4) geldt dagelijks een identificatieplicht, dus ook voor stagiaires. Ook moeten stagiaires een kopie van het legitimatiebewijs achterlaten op het stagebedrijf. Zie voor meer informatie: 8.2 Leerplicht De overheid streeft naar het behalen van een zogenaamde startkwalificatie voor iedere leerling van jaar. Hiermee wordt bedoeld dat je niet meer leerplichtig bent met een diploma havo of VWO of een mbo-diploma op tenminste niveau 2. Dat betekent ook dat een vmbo-diploma geen startkwalificatie is en dat iedere leerling die het vmbo verlaat, moet doorstromen naar het mbo of havo. Op het mbo kan dat een voltijdopleiding zijn (BOL) of een deeltijdopleiding (BBL). 8.3 Onderwijsinspectie Het toezicht op het onderwijs wordt uitgevoerd door de inspectie van onderwijs. De inspectie is bereikbaar via beantwoordt algemene vragen over onderwijs voor het ministerie en de inspectie. Op de website van de Rijksoverheid staan de meest gestelde vragen over onderwijs. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen aan Rijksoverheid op nummer 1400 (lokaal tarief). 8.4 Leerlingenstatuut Voorbereid worden op de toekomst, betekent ook besef van en respect voor rechten en plichten. Het leerlingenstatuut voor het vmbo beschrijft deze rechten en plichten. Het statuut ligt op school ter inzage, maar is ook te vinden op onze website, onder de knop schooldocumenten. De inhoud ervan wordt besproken tijdens de mentoruren. 8.5 Schoolregels Geen enkele vorm van samenleving kan zonder afspraken en regels. Ook op onze school zijn er regels waaraan iedereen zich te houden heeft. De praktische uitwerking van het leerlingenstatuut zijn onze schoolregels. Fietsen en bromfietsen Je loopt op het schoolplein met de fiets en de brommer aan de hand, omdat dit veiliger is. We raden je aan je fiets of brommer op slot te zetten. Vanaf uur en om uur en uur is er toezicht bij het hek. Kleding Voordat je de klas binnengaat, heb je je jas aan de kapstok gehangen of in je kluis opgeborgen. Tijdens de lessen draag je geen pet, sjaal, zonnebril of gezichtsbedekkende kleding. Kluisjes Geef dieven geen kans! De schoolleiding is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vermissing of diefstal van spullen van leerlingen. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van je kluisje. Iedere leerling heeft verplicht een kluisje. De politie en schoolleiding zijn bevoegd om de kluisjes te openen. Mobiele telefoons/mp3-spelers en andere geluidsdragers Tijdens en tussen de lessen staan de mobiele telefoons uit en zijn deze opgeborgen. In de pauzes mag je de telefoon gebruiken op het schoolplein en in de aula. Misbruik van filmopnames wordt bestraft. Pauzes Tijdens de pauzes ben je in de aula of op het schoolplein. Tijdens de middagpauze mag je tot uur in de aula zijn, daarna ga je naar buiten, zodat er schoongemaakt kan worden. Vanwege de beperkte ruimte op de Hofflaan kan daar alleen tussen de middag gebruik gemaakt worden van de aula en enkele lokalen. In de andere pauzes ga je naar buiten. Corvee Je hebt meerdere malen per jaar corvee. Schoolgids Prinsentuin Andel

23 Eten en drinken Je eet en/of drinkt alleen in de aula of buiten. Tijdens de pauzes mag je de automaten in de aula gebruiken (op de Hofflaan alleen tussen de middag). Snoepen Tijdens de lessen eet en drink je niet. Milieu We willen een schone school, dus papier gooi je in de papierbakken. Overig afval gooi je in de daarvoor bestemde afvalbakken. Roken Prinsentuin Andel een rookvrije school. Dit houdt in dat je nergens op, in en rondom onze school mag roken. Met andere woorden: het gehele schoolterrein is een rookvrije zone, 24 uur per dag, 7 dagen per week! Verlof In speciale gevallen verlenen we buitengewoon verlof. Dit verlof moeten je ouders/ verzorgers vijf werkdagen van tevoren, schriftelijk, aanvragen bij de coördinator van het betreffende leerjaar. Ziekte Als je ziek bent, melden je ouders/verzorgers dit tussen en uur telefonisch bij school. Als je op school ziek wordt, dan meld je je af bij je coördinator. De coördinator neemt telefonisch contact op met je ouders. Zodra je weer naar school komt, meld je je beter bij de administratie. Te laat komen Leerlingen die te laat komen worden door de lesgevende docent geregistreerd. Bij herhaling volgt een sanctie. Uit de les Als je uit de les gestuurd bent, haal je direct een uitstuurformulier (gele kaart) bij je coördinator. Daarna ga je naar lokaal H02 (onderbouw) of 107 (bovenbouw). Aan het einde van het lesuur lever je het formulier bij de betreffende docent in en maak je afspraken. Schade Schade die toegebracht wordt aan gebouwen of bezittingen van de school, van medewerkers of medeleerlingen, moet uiteraard vergoed worden. In sommige gevallen schakelen we de politie in. 8.6 Gescheiden ouders Volgens de wet hebben beide ouders recht op dezelfde informatie van alle mensen die beroepshalve contact met hun minderjarige kind hebben. Dat recht blijft ook na een echtscheiding bestaan, ook wanneer één ouder niet meer belast is met het ouderlijk gezag of wanneer de ouder geen omgang meer heeft met het kind. Eén ouder heeft het ouderlijk gezag De ouder die met het ouderlijk gezag belast is, heeft de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het minderjarige kind betreffen (art. 1:377b BW). Dit betreft ook de voortgang op school. Indien de met het ouderlijk gezag belaste ouder de andere ouder niet informeert, heeft de school een zelfstandige informatieplicht. Voorwaarde hiervoor is wel dat de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, zelf bij de school om informatie vraagt (art. 1:377c BW). De school kan zich niet verschuilen achter de informatieplicht van de met het ouderlijk gezag belaste ouder, maar hoeft ook niet uit eigener beweging informatie over het kind te verschaffen. Er zijn uitzonderingen op de informatieplicht van de school. Deze uitzonderingen zijn: Een rechterlijke beschikking waarin is bepaald dat het recht op informatie aan de ouders is beperkt; Beroepsgeheim, indien de informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt; Als de informatieverstrekking niet in belang is van het kind. Behalve de uitzonderingen is de school dan ook verplicht de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag desgevraagd te informeren. Beide ouders hebben het ouderlijk gezag Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, is het van belang dat beide ouders hun adresgegevens doorgeven aan de school, zodat de school ervoor kan zorgdragen dat beide ouders dezelfde informatie ontvangen. Informatieverstrekking vindt met name plaats door het verstrekken van een inlogcode voor de ouderportal. Op deze ouderportal is alle relevante over het kind terug te vinden. Schoolgids Prinsentuin Andel

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. De Rotonde kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin van Cooth kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die hij vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website.

Natuurlijk verschijnt er regelmatig allerlei actuele informatie voor ouders en leerlingen. Deze informatie kunt u vinden op onze website. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid POMONA kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving,

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van deze schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van deze schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Andel kiest daarbij voor een persoonlijke benadering, want elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Andel kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt, met respect voor elkaar

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid De Rotonde kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s) / verzorger(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. De Rotonde kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

VOORWOORD. Mochten jij of je ouders naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kun je daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mochten jij of je ouders naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kun je daarmee altijd bij ons terecht. SCHOOLGIDS 2015-2016 1 VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Effent kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Prinsentuin Oudenbosch kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Scala kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de omgeving

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Pomona kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor de

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht.

VOORWOORD. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 MAVO

Ouderavond leerjaar 4 MAVO 27-9-2017 1 Ouderavond leerjaar 4 MAVO Mentor 4 MAVO Erik ter Burg Coördinatoren bovenbouw Leerjaar 3 Leerjaar 4 William Gooren Truus Hesen Leerlingbegeleiding bovenbouw Marjo Vullings Marijn Bernards

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

VOORWOORD. Namens directie en het team, Patrick van der Pijl Vestigingsdirecteur. Schoolgids Steenspil

VOORWOORD. Namens directie en het team, Patrick van der Pijl Vestigingsdirecteur. Schoolgids Steenspil VOORWOORD Onderwijs gaat over kinderen op weg naar volwassenheid. Steenspil kiest daarbij voor een persoonlijke benadering. Elke leerling krijgt de aandacht die het vraagt. Respect voor elkaar en voor

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4 Informatieavond 8 september 2014 gemengd/theoretische leerweg klas 4 Teamleider Caroline Smit vmbo GT Introductie Studiekring Grootste instituut voor Studiebegeleiding van Nederland. 25 September 2014:

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3 Welkom Ouderavond BBL3 3 augustus 05 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

wellantcollege ll Houten Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel

wellantcollege ll Houten Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel wellantcollege ll Houten Schoolgids 2015-2016 Wellant vmbo Locatiedeel Inhoud Wellantcollege Houten 3 1. Het onderwijs 4 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 4 1.2 Lessentabel 6 1.3 Schooltijden

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Informatieavond. Mavo +

Informatieavond. Mavo + Informatieavond Mavo + 1 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Keuzeprocedure 2 Programma van Toetsing en Afsluiting PTA Verkort examenreglement Schoolexamen Centraal examen Opsomming per

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2017-2018 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2017-2018. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Inhoud 1 Vervolgopleiding 2 Uitstroomvariant 3 Vakkenpakket 4 Overgangsregeling vmbo3-vmbo4 5 Examenprogramma 6 Rekentoets 7 Hoe kom je tot keuzes Leerwegen VMBO Theoretisch Gemengd Kader beroepsgericht

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 LoopbaanOriëntatie en Begeleiding, mentor & werkweek Klas 3 VMBO Theoretische Leerweg 3T1-3T2-3T3-3T4-3T5 Opzet avond: 19.30-20.00 uur : uitleg loopbaankeuzes en

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015

Welkom. Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Welkom Ouderavond BBL3/KBL3 31 augustus 2015 Programma Opening door de Dhr. H.Heerts (teamleider SE) - Dhr. R.van de Wal directeur Eaton - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door de

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Met de fiets of met de bus

Met de fiets of met de bus Betrokk Wij doen er alles aan om je een zo fijn mogelijke tijd te bieden. Dat betekent ook dat we voor een goede en heldere structuur zorgen. Een rustige omgeving, aan de rand van Halsteren. Een vast rooster,

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Informatieavond klas 4. Voorstellen mentor Wat kunt u verwachten van de mentor? Wat verwacht de mentor van u?

Informatieavond klas 4. Voorstellen mentor Wat kunt u verwachten van de mentor? Wat verwacht de mentor van u? Informatieavond klas 4 Voorstellen mentor Wat kunt u verwachten van de mentor? Wat verwacht de mentor van u? Informatieavond klas 4, september 2016 Communicatie Gebruik agenda en Portal Schoolregels Boeken

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie