BUSINESSCASE VOOR MASTER-DATAMANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESSCASE VOOR MASTER-DATAMANAGEMENT"

Transcriptie

1 Informatiemanagement Foutieve gegevens kosten veel geld BUSINESSCASE VOOR MASTER-DATAMANAGEMENT Ontdek hoe u in drie stappen de verborgen kosten van gebrekkige data aan het licht brengt, omzetverbeteringen door investeringen in master-datamanagement kwantificeert en de business overtuigt van de voordelen ervan. DOOR KIRSTEN MILLER In het kader van de CEO Challenge 2014-enquête door de Conference Board werd directieleden gevraagd om hun meest prangende problemen en strategieën voor de aanpak daarvan te identificeren en op prioriteit in te delen. De belangrijkste uitdagingen hadden betrekking op HR, klantenrelaties, innovaties, operationele uitmuntendheid, merkbeheer en het bedrijfsimago. Opmerkelijk genoeg werd master-data (stamgegevens) door niemand genoemd. Maar weinig directieleden zijn op de hoogte van het bestaan van technologie voor master-datamanagement (MDM) (Informatica 2011). ICT-professionals die de taak hebben om strategieën voor het beheer van bedrijfsgegevens te ontwikkelen en implementeren, beseffen echter als geen ander, dat de referentiële integriteit van master-data de pijler vormt van vrijwel elk initiatief dat is gericht op werknemers, klanten, producten, leveranciers en andere prioriteiten van de CEO. Veel ICT-professionals staan voor de opgave om de economische waarde van MDM en gerelateerde investeringen in data-governance te meten en aanschouwelijk te maken; om draagvlak te creëren bij de directie en zich te verzekeren van haar financiële steun. De MDM-initiatieven die door ICT-afdelingen worden voorgesteld, stuiten maar al te vaak op een gebrek aan interesse bij het management, omdat het onvoldoende duidelijk is welke impact ze zullen hebben op de bedrijfsresultaten, aldus Gartner-analist Ted Friedman (Friedman 2013). Veel CFO s weten dat er binnen hun organisatie sprake is van een dataprobleem. Helaas zien ze dit maar zelden als een echt probleem en ontbreekt het hen aan inzicht in de omvang van het probleem en de negatieve financiële gevolgen daarvan. ICT-professionals hebben een veel diepgaander begrip van de aard en omvang van de problemen die door inconsistente master-data ontstaan. Maar ook zij zijn vaak niet in staat om deze problemen in financiële cijfers te vertalen. Dit maakt het uiterst moeilijk om met een aantrekkelijk voorstel voor investeringen in MDM op de proppen te komen. In dit artikel gaan we in op de uitdagingen die gepaard gaan met het kwantificeren van de kosten van MDM. We beschrijven drie concrete stappen die u kunt ondernemen om de businesscase voor MDM samen te stellen. Verborgen kosten gebrekkige data Managers die al een tijdje meelopen hebben ongetwijfeld wel eens problemen met master-data ondervonden. Salesmanagers worden bijvoorbeeld vaak geconfronteerd met regionale omzetprognoses die bij elkaar opgeteld afwijken van de geconsolideerde omzet zoals die door de financiële afdeling wordt gehanteerd. HR-managers bij multinationals die een divers bestand van parttime- en fulltimemedewerkers en externen moeten beheren, hebben vaak de grootste moeite om een nauwkeurig en consistent overzicht van het volledige personeelsbestand te verkrijgen. Het is tamelijk gemakkelijk om het management te overtuigen van de noodzaak om de datakwaliteit te verbeteren, maar een stuk moeilijker om goedkeuring te krijgen voor de substantiële investeringen in MDM die hiervoor nodig zijn. Daar zijn twee fundamentele redenen voor. Ten eerste springen de kosten die verband houden met gefragmenteerde data niet snel in het oog. Deze verborgen kosten kunnen allerlei vormen aannemen. Kiezen voor een leve- DECEMBER

2 rancier met de laagste prijzen kan bijvoorbeeld duurder uitpakken dan de keuze voor een leverancier die kostenbesparingen mogelijk maakt door snelle leveringstijden, betere volume- en snellerbetalenkortingen, minimale afwijzingspercentages en lage verzendkosten. Factureringsfouten als gevolg van gebrekkige master-data kunnen resulteren in afschrijvingen op oninbare vorderingen, een verzwakte cashflow als gevolg van late betalingen en klantenverloop. Evaluaties van de datakwaliteit op basis van gesprekken met mensen die betrokken zijn bij bedrijfsprocessen die master-data genereren of gebruiken, leveren vaak het volgende type feedback op: Een onderdeel van 50 euro kan voor euro aan restitutiekosten zorgen. Ik zou liever willen dat we dezelfde klant niet te veel om feedback vragen, zeker niet als die net een negatieve ervaring heeft gehad. Het kost ons de grootste moeite om het ontwerp in evenwicht te brengen met de ontwikkelingskosten vanwege de kosten voor het onderhoud van deelcomponenten. Zorg er dus voor dat alle betrokkenen zich kunnen vinden in het model, de aannames en de input waarop de analyse is gebaseerd Een tweede obstakel dat de goedkeuring voor investeringen in MDM in de weg staat, is dat de c-suite maar zelden oog heeft voor de complexiteit van de onderliggende ICT-infrastructuur. Managers zijn vaak geneigd om te denken dat het probleem eenvoudig en goedkoop kan worden opgelost binnen één systeem. Het management kan bijvoorbeeld denken dat alle relevante klantengegevens zich in het CRM-systeem bevinden, terwijl ze net zo goed opgeslagen kunnen liggen in de systemen van de marketingafdeling, factureringssystemen, systemen voor de financiële planning, datawarehouses of business-intelligencesystemen. Klanten worden vaak in elk systeem weer anders gedefinieerd en gestructureerd. En vaak zijn er in de uiteenlopende systemen verschillende gegevens over een en dezelfde klant aanwezig. Businesscase samenstellen Het kwantificeren van de kosten van inconsistente of dubbele master-data en het ontwikkelen van een businesscase voor MDM is enorm belangrijk. Het is van cruciaal belang om u daarbij te concentreren op de belangrijkste uitdagingen voor zowel de ICT-afdeling als de business, en een aanpak te hanteren die is gebaseerd op een objectieve methodiek die voorziet in samenwerking tussen alle betrokkenen. Maar hoe kunt u de kosten nu precies kwantificeren en een businesscase samenstellen? Begin met het vormen van een hypothese op basis van verkennend onderzoek, gevolgd door een gestructureerd onderzoeks- en analyseproces. Breng daarbij de huidige en gewenste staat van uw bedrijfsprocessen en Master-datamanagement Master-datamanagement is de discipline om essentiële stamgegevens op één centrale plaats en uniform gedefinieerd op te slaan, te beheren en in andere toepassingen te gebruiken. Stamgegevens zijn gegevens die over langere tijd stabiel zijn en blijven, zoals de debiteuren- en crediteurengegevens, fysieke/digitale adressen, identificatienummers zoals btw-, Duns-, GS1- en GLN-nummers; maar ook (onderdeel)productnamen, beschrijvingen, belastingtarieven en identificatiecodes zoals EAN-codes. Een conforme set stamgegevens of master-data is van cruciaal belang voor de bedrijfsvoering. Heel wat organisaties ondervinden dagelijks de problemen die ontstaan doordat essentiële master-data in meerdere systemen zijn opgeslagen. Een klantenbestand bevindt zich bij Sales, een ander in een servicesysteem, weer een andere op de crediteurenafdeling enzovoort. Wijzigingen van master-data in één systeem worden dan niet zelden niet (op tijd) doorgevoerd in andere operationele systemen. Dit met alle gevolgen van dien. Verkeerde adresgegevens kunnen zo leiden tot te late betalingen, extra kosten en een negatieve ervaring voor de klant. Vaak blijkt de verantwoordelijkheid voor de verschillende toepassingssystemen en hun (versie van de) stamgegevens ook decentraal verdeeld over de verschillende bedrijfsfuncties/afdelingen die niet voldoende beseffen dat onjuist of op onjuiste manier ingevoerde stamgegevens in één applicatie ernstige gevolgen kunnen hebben voor een andere applicatie. Zo kan in een productiestraat het exacte gewicht van componenten minder belangrijk lijken, maar voor aangiften voor het internationale goederenverkeer zijn dergelijke gewichten wel noodzakelijk. Dit leidt dan weer tot extra navraag en soms tot foutieve aangiften met extra kosten voor de organisatie, als de productie de gewichten niet juist heeft ingevoerd. Met andere woorden: alleen met correcte en eenduidige stamgegevens kunnen transacties correct worden uitgevoerd en afgehandeld. Inconsistente master-data kosten organisaties jaarlijks vele miljoenen aan directe en indirecte maar vermijdbare kosten, naast hun negatieve effecten zoals ontevreden klanten en gefrustreerde medewerkers. Adequaat Master Data Management (MDM) is geboden. 36 DECEMBER 2014

3 ICT-infrastructuur in kaart en definieer criteria voor het meten van het succes van het MDM-initiatief. Identificeer en organiseer stakeholders Het is van het grootste belang om de ICT en business op één lijn te krijgen. Beide groepen kunnen uiterst waardevolle bijdragen leveren en hebben bovendien belang bij het succes van uw MDM-initiatief. De ICT-afdeling beschikt over inzicht in technische methoden voor het verbeteren van de nauwkeurigheid en relevantie van master-data. Directieleden hebben op hun beurt een gedegen kennis van bedrijfsprocessen en hoe die van invloed zijn op de prestatiemaatstaven. ICT-managers Het is belangrijk om uw MDM-initiatief te baseren op een flexibel en multifunctioneel businessmodel die de kloof tussen de ICT en business willen dichten, moeten aantonen dat de optimalisatie van master-data een einde kan maken aan problemen binnen bedrijfsprocessen. Een groot Amerikaans energiebedrijf lanceerde recentelijk een MDM-initiatief om een oplossing te bieden voor problemen bij de configuratie en locatie van honderdduizenden faciliteiten die het bedrijf ontwerpt, bouwt en onderhoudt. De ICT-organisatie was nauw betrokken bij dit initiatief. De rapporten en dashboards die de ICT-organisatie afleverde, werden regelmatig door de business van tafel geveegd of in twijfel getrokken. Een belangrijke reden hiervoor was dat alle inspanningen om relevante analyseresultaten te verkrijgen stukliepen op de gebrekkige kwaliteit van de data in geïsoleerde systemen. Het gebrek aan betrouwbare gegevens, uniforme terminologische definities en locatiegegevens voor transformatorhuisjes, stroomonderbrekers en energiemeters zorgde hier voor een vertekend beeld van de operationele en onderhoudskosten. De veldmedewerkers en financiële organisatie kregen bij storingen te maken met onnodige reparaties, boetes en belastingverplichtingen. De hele toevoerketen had als gevolg van dubbele en inconsistente gegevensbestanden te kampen met voorraadoverschotten, suboptimale kortingstructuren en toeleveringsrisico s. Door stakeholders van zowel de ICT als de business bij het proces te betrekken, slaagde het MDM-projectteam erin om specifieke problemen rond de datakwaliteit aan het licht te brengen. De business en ICT gaven blijk van een gedeelde interesse en motivatie om een oplossing voor deze problemen te vinden. De teams werkten nauw samen om te waarborgen dat de technologische MDM-strategie optimaal aansloot op de behoeften van de business. Bereid interviews voor en voer ze uit Een van de beste manieren om verborgen problemen en kansen aan het licht te brengen, is om uitgebreide interviews te houden met een selectie van medewerkers die betrokken zijn bij elke stap in het bedrijfsproces. Zorg ervoor dat uw lijst van gesprekskandidaten uitputtend is. Elke functie binnen de organisatie moet vertegenwoordigd zijn, ongeacht de senioriteit of rol van de desbetreffende persoon. Onderzoek de bedrijfsprocessen en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Een effectieve manier om belangrijke stakeholders te identificeren is om te beginnen met een verkenning van uw huidige bedrijfsprocessen en ICT-infrastructuur. Achterhaal hoe de huidige situatie tot stand is gekomen, hoe de gewenste situatie eruitziet, op welke punten de organisatiestructuur zou moeten worden gewijzigd en voor wie dit gevolgen heeft. Naast het voeren van gesprekken met mensen in uiteenlopende functies is het belangrijk om een tabblad in uw spreadsheet op te nemen met informatie over de organisatie in haar totaliteit. Dit kan variëren van algemene zaken zoals de branche(s) waarin uw onderneming actief is, de jaaromzet en een evaluatie van de huidige data en ICT-infrastructuur, tot meer specifieke informatie over belangrijke functiegebieden zoals verkoop, marketing, klantenondersteuning en financieel beheer. U kunt daarnaast tabbladen met extra invoervelden en rekenformules in uw spreadsheet opnemen om uw analyse te stroomlijnen en uw businesscase te kwantificeren. Het is aan te bevelen om de interviews te laten afnemen door onafhankelijke externe professionals. Dit werkt namelijk objectiviteit, openhartige antwoorden en geloofwaardigheid in de hand. Interne gesprekken kunnen ertoe leiden dat betrokkenen niet het achterste van hun tong willen laten zien of dat de resultaten worden gekleurd door politieke spelletjes en vooringenomenheid. Maar of u het onderzoeksproces nu zelf uitvoert of dit aan een onafhankelijke partij overlaat, het is be- Businesscase voor leidende master-data Neem de volgende stappen om u te verzekeren van goedkeuring voor een investering in MDM: ~ Verken processen en spreek met alle betrokkenen. Identificeer de belangrijkste zakelijke en ICT-stakeholders. ~ Laat uw nieuwsgierigheid de vrije loop. Breng de ideale scenario s, en de daarvoor relevante bedrijfsprocessen, datapijnpunten en kpi s in kaart. ~ Analyseer en kwantificeer de voordelen van deugdelijk MDM. Evalueer uw bevindingen en stel de businesscase samen. DECEMBER

4 langrijk om alle betrokkenen van tevoren te informeren over de onderwerpen die aan bod zullen komen. Dit biedt hen de gelegenheid om alvast over hun antwoorden na te denken. De beste manier om de onderzoeksbevindingen vast te leggen en te communiceren, is om de interviews op te nemen en gebruik te maken van letterlijke citaten om belangrijke punten effectief over te brengen. Het gebruik van ongefilterde feedback van mensen op de werkvloer zal de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van uw businesscase zonder meer ten goede komen: We zouden enorm veel tijd besparen en frustratie bij klanten voorkomen als ons telefoonsysteem in staat was om bellers te herkennen en direct de relevante klantgegevens en beleidsregels op het scherm weer te geven. De gegevens in ons servicemanagementsysteem en ERP-systeem worden automatisch gesynchroniseerd. De bestanden in ons ERP-systeem worden wel eens overschreven. Op die manier eindigen we met vier verschillende onderdeelnummers in één systeem. Het elimineren van dubbele ordernummers vertegenwoordigt enorme kansen. Ik koop één fitting die wordt vervolgens opgevoerd als dertig verschillende onderdeelnummers in dertig verschillende magazijnen. Geef uw nieuwsgierigheid de vrije loop. Interview betrokkenen zowel uit de business als uit de ICT-organisatie. Vraag hen wat ze doen, hoe ze dat doen, op welke gebieden ze worden geconfronteerd met tijdsverlies en problemen als gevolg van inconsistente en ongelijksoortige data en hoe zij het bedrijfsproces zouden veranderen als zij het voor het zeggen hadden. Richt uw spreadsheet in op basis van vragen voor elke rol, bereid uw kandidaten voor op het gesprek en neem de interviews op in een locatie die vrij is van afleidingen. Analyse en samenstelling businesscase De interviews en het onderzoek dienen als input voor een kwantitatieve analyse. De volgende stap is om de kosten en voordelen te kwantificeren, de gevoeligheid van de onderliggende veronderstellingen te toetsen en alternatieve scenario s te evalueren. Dit stelt u in staat om een effectieve businesscase op te stellen. Vergeet niet om aan te geven wat de kosten zullen zijn als er geen actie wordt ondernomen; wat zijn in dat geval de gevolgen van inconsistente master-data? Veelvoorkomende elementen van een businessmodel zijn: ~ potentiële voordelen. Het optimaliseren van de kwaliteit van master-data voor om het even welk functiegebied zal meestal verschillende zakelijke voordelen opleveren. Deze kunnen enerzijds worden gecategoriseerd als kwantificeerbare kostenbesparingen of harde voordelen, en anderzijds als omzetverhogende factoren of zachte voordelen, die Casestudy MDM bewijst zijn waarde bij AutoTrader.com Het in Atlanta gevestigde AutoTrader.com kampte met een probleem. Het internetportaal voor autodealers, consumenten en fabrikanten maakte gebruik van een intern ontwikkeld en verouderd MDM-systeem, waarin elke vorm van data-governance ontbrak. Dit resulteerde in verschillende identiteiten per klant. Eén dealer was zelfs met 27 identiteiten in het systeem vertegenwoordigd. Autotrader stelde zich ten doel om circa vijftigduizend klanten (autodealers, fabrikanten en daaraan gelieerde marketing- en reclamebureaus) op zijn website te laten adverteren. Een team van vertegenwoordigers van de ICT en business analyseerde de situatie en ontwikkelde een businesscase voor een MDM-initiatief. Het team merkte al snel dat er sprake was van een discrepantie tussen de doelklanten en de klanten die waren vertegenwoordigd in het in eigen beheer ontwikkelde MDM-systeem. Er was niet alleen sprake van verschillende identiteiten per klant, ook de relaties tussen klanten waren uitgegroeid tot een warrige kluwen waaruit niemand meer wijs kon. Scott Salter, senior director Enterprise Data Shared Services bij AutoTrader: Er is sprake van een nauwe correlatie tussen onze klanten, oftewel dealers, fabrikanten en hun reclamebureaus. We hadden echter geen inzicht in de exacte samenhang. We konden bijvoorbeeld niet achterhalen hoeveel Ford- of Nissan-dealers op ons portaal actief waren, hoe de onderlinge relaties tussen dealers eruitzagen of welke reclamebureaus hen vertegenwoordigden. Verkopers die omzetcijfers per klant wilden presenteren, waren hierdoor te veel tijd kwijt aan het bepalen van de omvang van het netwerk van elke dealer. Voor de businesscase concentreerde Auto- Trader zich op het kwantificeren van de verwachte omzettoename en kostenreducties. Salter: De businesscase voor informatica-mdm was gebaseerd op twee belangrijke criteria: het vergroten van de advertentieomzet en het vermijden van kosten. In beide gevallen meten we de impact van Informatica MDM in ettelijke miljoenen dollars. De oplossing die AutoTrader implementeerde, omspant meerdere domeinen en is ontwikkeld met het oog op de unieke behoeften van het populaire autoportaal. Het systeem biedt ook ondersteuning voor andere domeinen dan master-data voor klanten, zoals de informatie over de autovoorraden en eindgebruikers die tot de aanschaf van een auto overgaan. AutoTrader is hierdoor in staat geweest om bedrijfsbreed proactieve master-datagovernance te introduceren. Zakelijke gebruikers, data-stewards en ICT-managers kunnen master-data nu snel en eenvoudig creëren en bewaken. Hoewel de eerste fase van het MDM-project nog maar net is voltooid, heeft AutoTrader reeds een groot aantal van de in de businesscase vermelde voordelen kunnen realiseren. Volgens het team van AutoTrader heeft de implementatie van MDM: ~ geresulteerd in een toename van de online advertentieomzet met ettelijke miljoenen dollars; ~ gezorgd voor betrouwbare master-data voor dealers en autofabrikanten, zonder dubbele gegevensbestanden; ~ de zakelijke waarde van bedrijfsgegevens vergroot door ze relevant, holistisch en betrouwbaar te maken; ~ de kosten van het databeheer gereduceerd door het verbeteren van de effectiviteit van de advertentieverkoop; ~ ervoor gezorgd dat er minder tijd en middelen nodig zijn om overlap tussen klantenbestanden te elimineren; ~ voor de introductie van bedrijfsbrede en proactieve master-datagovernance gezorgd; ~ toekomstige uitbreidbaarheid mogelijk gemaakt dankzij het gebruik van andere relevante MDM-domeinen. 38 DECEMBER 2014

5 moeilijker in cijfers te vangen en objectief te kwantificeren zijn. Het optimaliseren van master-data voor producten kan bijvoorbeeld resulteren in harde voordelen, die leveranciers ertoe aanzetten om aantrekkelijkere kortingen te geven. Dat kan gaan om extra kortingen voor tijdige betalingen, meer onderhandelingsruimte bij betalingstermijnen, de eliminatie van onnodige systemen, verbeteringen van de downstreamcontrole en tijdswinst bij het zoeken naar informatie. Een voorbeeld van een zacht voordeel is een verbeterde klantenervaring, die op haar beurt weer de klantenloyaliteit en omzet bevordert; De c-suite heeft maar zelden oog voor de complexiteit van de onderliggende ICT-infrastructuur ~ maatstaven/kpi s voor elk voordeel. Uw businesscase moet de voordelen van hoogwaardige master-data uitdrukken in harde euro s en daarnaast wijzen op de potentiële kosten van gebrekkige data. Wat is bijvoorbeeld de zakelijke waarde van de reductie van callcenterkosten door het gebruik van hoogwaardiger data? En hoe kwantificeert u omzetkansen die verloren gaan als gevolg van gebrekkige master-data? Definieer relevante maatstaven voor elk voordeel. In het geval van een callcenter zijn dit bijvoorbeeld de kosten per beller, de gemiddelde oplossingstijd, enzovoort. ~ de verwachte financiële resultaten voor elk voordeel. Zorg ervoor dat u de voordelen van MDM kwantificeert aan de hand van een reeks van waarden in plaats van slechts één waarde. Vaak vermeldt men een conservatieve en optimistische schatting en de meest waarschijnlijke resultaten. De analyseresultaten die in financiële cijfers zijn uitgedrukt, zullen de meeste aandacht trekken wanneer de businesscase wordt voorgelegd aan de directie. Zorg er dus voor dat alle betrokkenen zich kunnen vinden in het model, de aannames en de input waarop de analyse is gebaseerd. Best practices voor MDM Hoewel de basisstappen voor het opstellen van een businesscase voor MDM van toepassing zijn op organisaties in vrijwel elke sector, zal de implementatie ervan per geval verschillen. Elke organisatie kent unieke uitdagingen op het gebied van databeheer en specifieke eisen aan de ICT-infastructuur, bedrijfsprocessen en master-data. Het is belangrijk om uw MDM-initiatief te baseren op een flexibel en multifunctioneel businessmodel, dat aanpasbaar is aan de medewerkers, processen, data en technologische infrastructuur van uw organisatie. Het is al even belangrijk om u te realiseren dat de behoefte aan accurate en consistente master-data zich maar zelden tot één bedrijfsfunctie beperkt. In de meeste vertakte ondernemingen worden master-data van klanten routinematig gedeeld door de verkoop-, marketing-, financiële en productieafdeling, en zelfs met leveranciers en andere partners. Hoewel veel MDM-initiatieven oorspronkelijk zijn bedoeld als oplossing voor een specifiek functiegebied, kunt u met een businessmodel dat meerdere domeinen omspant en een schaalbaar technologisch platform uw investering op kostenefficiënte wijze inzetten voor andere onderdelen van uw onderneming zodra er zich nieuwe behoeften op het gebied van data-governance voordoen. Kwantificeer de voordelen. Uw analyse en interviews moeten resulteren in een overzicht van specifieke harde en zachte zakelijke voordelen van de investering in MDM, compleet met conservatieve en optimistische schattingen en de meest waarschijnlijke kostenbesparingen of omzetgroei. Neem in uw businesscase kwalitatieve onderzoeksresultaten op ter ondersteuning van harde cijfers. Ga direct aan de slag Een eenvoudige en effectieve manier om te beginnen met het samenstellen van een businesscase is om een beroep te doen op de ervaring en vaardigheden van experts die al duizenden ICT-professionals bij organisaties in een brede reeks van sectoren hiermee hebben geholpen. Informatica biedt een business value assessment (BVA)-service aan voor een selecte groep klanten die aan de juiste criteria voldoen. Deze dienst helpt ICT-organisaties met de financiële onderbouwing voor initiatieven die voor een snelle en betrouwbare informatievoorziening moeten zorgen ter ondersteuning van belangrijke zakelijke prioriteiten en bedrijfsprocessen, zoals klantenloyaliteit, orderbeheer, risk-management, compliance, enzovoort. Informatica werkt voor zijn BVA-dienst nauw samen met klanten en in veel gevallen ook met systeemintegrators. De dienst omvat vier fasen: planning, dataprofilering (optioneel), workshops (interviews) en een presentatie van de bevindingen. Literatuur ~ The Conference Board (2014) The Conference Board CEO Challenge 2014: People and Performance, https://www.conference-board.org/publications/publicationdetail.cfm?publicationid=2681. ~ R. Friedman (2013) Master Plan: Getting Your Money s Worth from MDM, TechTarget. ~ Jakki Geiger (2011) Are LOB Executives Involved in MDM or Is It Mostly an IT Initiative? Informatica, DECEMBER

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization doorsight Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization Meet wat u waard bent als werkgever... Weet u wat u waard bent? Veel organisaties hebben onvoldoende grip op de kpi s en

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Schatgraven naar inzicht

Schatgraven naar inzicht Juni 2015 Onderzoeksmethodologie IDC heeft een enquête uitgevoerd onder 1011 senior en executive managers die betrokken waren bij data-archivering binnen organisaties met meer dan 500 werknemers, in uiteenlopende

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

DNBi modules. D&B Decision Maker for DNBi. D&B Account Manager for DNBi. D&B Global Reporting for DNBi

DNBi modules. D&B Decision Maker for DNBi. D&B Account Manager for DNBi. D&B Global Reporting for DNBi DNBi modules De volgende aanvullende modules gaan nog een stap verder in het verbeteren van uw workflow en de beheersing van de risico s van uw bedrijf. D&B Decision Maker for DNBi D&B Account Manager

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SAP CRYSTAL SOLUTIONS!

MAAK KENNIS MET SAP CRYSTAL SOLUTIONS! De voordelen van Business Intelligence zijn te groot om te negeren. Snelle, betrouwbare en concrete informatie verbetert niet alleen de bedrijfsprestaties doordat de mogelijkheden in de markt beter worden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

2012 Maximizer Software Inc.

2012 Maximizer Software Inc. Tijd voor en CRM optimalisatie? 3 Regelmatige controles Elke organisatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken... Structuur van de afdelingen Plannen van het account-management Verkoopmethodologieën Bestaande

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

TAMTOM TALENTNAVIGATIE

TAMTOM TALENTNAVIGATIE TAMTOM TALENTNAVIGATIE EEN INTEGRALE ZIENSWIJZE ERNST JAN REITSMA Talent. Wat je goed kan. Passie. Wat je graag doet. Aandacht voor Talentontwikkeling Gallup, Wiseman, de Leadership Council en vele anderen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

HootSuite Enterprise Solu/ons

HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite The Social Media Dashboard HootSuite helpt consumentenmerken, global enterprises, kleine ondernemingen en bureaus berichten te verspreiden, gesprekken te monitoren

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Paul Jacobs en Alex Buursema 2013 Contractmanagement heeft de aandacht Het managen

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES De klant centraal Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES Om een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die de komende drie jaar van invloed zijn op de

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en

Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en direct aan de arbeidsmarkt gerelateerde informatie.

Nadere informatie

Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor

Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor Casestudy Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI (NTV) In 2009 koos Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (NTV), de eerste private Italiaanse

Nadere informatie

Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u?

Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u? Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u? Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is de Nederlandse wetgeving die sinds 2001 van kracht is voor het beschermen van de privacy

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Managementsamenvatting Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Ontdek hoe u scheepsproductiviteit maximaliseert en uw winstmarges optimaliseert MARITIEME PLANNING Vlootplanning en de uitvoering

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

BI Roadmap: Highway to success

BI Roadmap: Highway to success BI Roadmap: Highway to success Microsoft Applicatie Platform Congres 2 maart 2011, Zeist Sjoerd Hobo Business Unit manager / Senior BI consultant sjoerd.hobo@qnh.nl Introductie QNH QNH helpt haar klanten

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner Ecodesign methode van Tischner Omschrijving Stappenplan voor het ontwerpen van milieuvriendelijke producten. Het stappenplan is gebaseerd op gangbare methoden voor productontwerpen. Gebruik Het stappenplan

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk

Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk De organisatie Philips Enabling Technologies Group levert diensten op het gebied van high-end productietechnologie, product-

Nadere informatie

Digitale Transformatie

Digitale Transformatie Digitale Transformatie In januari 16 hebben 18 mensen de vragenlijst ingevuld die ik onder mijn LinkedIn contacten verspreid heb. In dit document presenteer ik de onderzoeksresultaten. Samenvatting Alle

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld!

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! SAP Customer Success Story Productie Ecover SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! Bedrijf Ecover Sector Productie Producten en diensten Ecologische schoonmaakmiddelen Website www.ecover.com

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

HP ITSM Assessment Services HP Services

HP ITSM Assessment Services HP Services HP ITSM Assessment Services HP Services Uit HP s ervaring met duizenden enterprise-klasse IT-omgevingen blijkt dat periodieke evaluaties essentieel zijn voor uw operationele succes. U dient de juiste serviceniveaus

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Oxyma helpt organisaties bij het optimaliseren van marketing- en salesprocessen en verzorgt de uitvoering daarvan. Om een brede groep klanten complete dienstverlening

Nadere informatie

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ]

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] DIT IS WIE WE ZIJN. DIT IS WAT WE DOEN. Het zit in onze naam en in ons DNA: bij de RealDolmen Business Solutions

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie