BUSINESSCASE VOOR MASTER-DATAMANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESSCASE VOOR MASTER-DATAMANAGEMENT"

Transcriptie

1 Informatiemanagement Foutieve gegevens kosten veel geld BUSINESSCASE VOOR MASTER-DATAMANAGEMENT Ontdek hoe u in drie stappen de verborgen kosten van gebrekkige data aan het licht brengt, omzetverbeteringen door investeringen in master-datamanagement kwantificeert en de business overtuigt van de voordelen ervan. DOOR KIRSTEN MILLER In het kader van de CEO Challenge 2014-enquête door de Conference Board werd directieleden gevraagd om hun meest prangende problemen en strategieën voor de aanpak daarvan te identificeren en op prioriteit in te delen. De belangrijkste uitdagingen hadden betrekking op HR, klantenrelaties, innovaties, operationele uitmuntendheid, merkbeheer en het bedrijfsimago. Opmerkelijk genoeg werd master-data (stamgegevens) door niemand genoemd. Maar weinig directieleden zijn op de hoogte van het bestaan van technologie voor master-datamanagement (MDM) (Informatica 2011). ICT-professionals die de taak hebben om strategieën voor het beheer van bedrijfsgegevens te ontwikkelen en implementeren, beseffen echter als geen ander, dat de referentiële integriteit van master-data de pijler vormt van vrijwel elk initiatief dat is gericht op werknemers, klanten, producten, leveranciers en andere prioriteiten van de CEO. Veel ICT-professionals staan voor de opgave om de economische waarde van MDM en gerelateerde investeringen in data-governance te meten en aanschouwelijk te maken; om draagvlak te creëren bij de directie en zich te verzekeren van haar financiële steun. De MDM-initiatieven die door ICT-afdelingen worden voorgesteld, stuiten maar al te vaak op een gebrek aan interesse bij het management, omdat het onvoldoende duidelijk is welke impact ze zullen hebben op de bedrijfsresultaten, aldus Gartner-analist Ted Friedman (Friedman 2013). Veel CFO s weten dat er binnen hun organisatie sprake is van een dataprobleem. Helaas zien ze dit maar zelden als een echt probleem en ontbreekt het hen aan inzicht in de omvang van het probleem en de negatieve financiële gevolgen daarvan. ICT-professionals hebben een veel diepgaander begrip van de aard en omvang van de problemen die door inconsistente master-data ontstaan. Maar ook zij zijn vaak niet in staat om deze problemen in financiële cijfers te vertalen. Dit maakt het uiterst moeilijk om met een aantrekkelijk voorstel voor investeringen in MDM op de proppen te komen. In dit artikel gaan we in op de uitdagingen die gepaard gaan met het kwantificeren van de kosten van MDM. We beschrijven drie concrete stappen die u kunt ondernemen om de businesscase voor MDM samen te stellen. Verborgen kosten gebrekkige data Managers die al een tijdje meelopen hebben ongetwijfeld wel eens problemen met master-data ondervonden. Salesmanagers worden bijvoorbeeld vaak geconfronteerd met regionale omzetprognoses die bij elkaar opgeteld afwijken van de geconsolideerde omzet zoals die door de financiële afdeling wordt gehanteerd. HR-managers bij multinationals die een divers bestand van parttime- en fulltimemedewerkers en externen moeten beheren, hebben vaak de grootste moeite om een nauwkeurig en consistent overzicht van het volledige personeelsbestand te verkrijgen. Het is tamelijk gemakkelijk om het management te overtuigen van de noodzaak om de datakwaliteit te verbeteren, maar een stuk moeilijker om goedkeuring te krijgen voor de substantiële investeringen in MDM die hiervoor nodig zijn. Daar zijn twee fundamentele redenen voor. Ten eerste springen de kosten die verband houden met gefragmenteerde data niet snel in het oog. Deze verborgen kosten kunnen allerlei vormen aannemen. Kiezen voor een leve- DECEMBER

2 rancier met de laagste prijzen kan bijvoorbeeld duurder uitpakken dan de keuze voor een leverancier die kostenbesparingen mogelijk maakt door snelle leveringstijden, betere volume- en snellerbetalenkortingen, minimale afwijzingspercentages en lage verzendkosten. Factureringsfouten als gevolg van gebrekkige master-data kunnen resulteren in afschrijvingen op oninbare vorderingen, een verzwakte cashflow als gevolg van late betalingen en klantenverloop. Evaluaties van de datakwaliteit op basis van gesprekken met mensen die betrokken zijn bij bedrijfsprocessen die master-data genereren of gebruiken, leveren vaak het volgende type feedback op: Een onderdeel van 50 euro kan voor euro aan restitutiekosten zorgen. Ik zou liever willen dat we dezelfde klant niet te veel om feedback vragen, zeker niet als die net een negatieve ervaring heeft gehad. Het kost ons de grootste moeite om het ontwerp in evenwicht te brengen met de ontwikkelingskosten vanwege de kosten voor het onderhoud van deelcomponenten. Zorg er dus voor dat alle betrokkenen zich kunnen vinden in het model, de aannames en de input waarop de analyse is gebaseerd Een tweede obstakel dat de goedkeuring voor investeringen in MDM in de weg staat, is dat de c-suite maar zelden oog heeft voor de complexiteit van de onderliggende ICT-infrastructuur. Managers zijn vaak geneigd om te denken dat het probleem eenvoudig en goedkoop kan worden opgelost binnen één systeem. Het management kan bijvoorbeeld denken dat alle relevante klantengegevens zich in het CRM-systeem bevinden, terwijl ze net zo goed opgeslagen kunnen liggen in de systemen van de marketingafdeling, factureringssystemen, systemen voor de financiële planning, datawarehouses of business-intelligencesystemen. Klanten worden vaak in elk systeem weer anders gedefinieerd en gestructureerd. En vaak zijn er in de uiteenlopende systemen verschillende gegevens over een en dezelfde klant aanwezig. Businesscase samenstellen Het kwantificeren van de kosten van inconsistente of dubbele master-data en het ontwikkelen van een businesscase voor MDM is enorm belangrijk. Het is van cruciaal belang om u daarbij te concentreren op de belangrijkste uitdagingen voor zowel de ICT-afdeling als de business, en een aanpak te hanteren die is gebaseerd op een objectieve methodiek die voorziet in samenwerking tussen alle betrokkenen. Maar hoe kunt u de kosten nu precies kwantificeren en een businesscase samenstellen? Begin met het vormen van een hypothese op basis van verkennend onderzoek, gevolgd door een gestructureerd onderzoeks- en analyseproces. Breng daarbij de huidige en gewenste staat van uw bedrijfsprocessen en Master-datamanagement Master-datamanagement is de discipline om essentiële stamgegevens op één centrale plaats en uniform gedefinieerd op te slaan, te beheren en in andere toepassingen te gebruiken. Stamgegevens zijn gegevens die over langere tijd stabiel zijn en blijven, zoals de debiteuren- en crediteurengegevens, fysieke/digitale adressen, identificatienummers zoals btw-, Duns-, GS1- en GLN-nummers; maar ook (onderdeel)productnamen, beschrijvingen, belastingtarieven en identificatiecodes zoals EAN-codes. Een conforme set stamgegevens of master-data is van cruciaal belang voor de bedrijfsvoering. Heel wat organisaties ondervinden dagelijks de problemen die ontstaan doordat essentiële master-data in meerdere systemen zijn opgeslagen. Een klantenbestand bevindt zich bij Sales, een ander in een servicesysteem, weer een andere op de crediteurenafdeling enzovoort. Wijzigingen van master-data in één systeem worden dan niet zelden niet (op tijd) doorgevoerd in andere operationele systemen. Dit met alle gevolgen van dien. Verkeerde adresgegevens kunnen zo leiden tot te late betalingen, extra kosten en een negatieve ervaring voor de klant. Vaak blijkt de verantwoordelijkheid voor de verschillende toepassingssystemen en hun (versie van de) stamgegevens ook decentraal verdeeld over de verschillende bedrijfsfuncties/afdelingen die niet voldoende beseffen dat onjuist of op onjuiste manier ingevoerde stamgegevens in één applicatie ernstige gevolgen kunnen hebben voor een andere applicatie. Zo kan in een productiestraat het exacte gewicht van componenten minder belangrijk lijken, maar voor aangiften voor het internationale goederenverkeer zijn dergelijke gewichten wel noodzakelijk. Dit leidt dan weer tot extra navraag en soms tot foutieve aangiften met extra kosten voor de organisatie, als de productie de gewichten niet juist heeft ingevoerd. Met andere woorden: alleen met correcte en eenduidige stamgegevens kunnen transacties correct worden uitgevoerd en afgehandeld. Inconsistente master-data kosten organisaties jaarlijks vele miljoenen aan directe en indirecte maar vermijdbare kosten, naast hun negatieve effecten zoals ontevreden klanten en gefrustreerde medewerkers. Adequaat Master Data Management (MDM) is geboden. 36 DECEMBER 2014

3 ICT-infrastructuur in kaart en definieer criteria voor het meten van het succes van het MDM-initiatief. Identificeer en organiseer stakeholders Het is van het grootste belang om de ICT en business op één lijn te krijgen. Beide groepen kunnen uiterst waardevolle bijdragen leveren en hebben bovendien belang bij het succes van uw MDM-initiatief. De ICT-afdeling beschikt over inzicht in technische methoden voor het verbeteren van de nauwkeurigheid en relevantie van master-data. Directieleden hebben op hun beurt een gedegen kennis van bedrijfsprocessen en hoe die van invloed zijn op de prestatiemaatstaven. ICT-managers Het is belangrijk om uw MDM-initiatief te baseren op een flexibel en multifunctioneel businessmodel die de kloof tussen de ICT en business willen dichten, moeten aantonen dat de optimalisatie van master-data een einde kan maken aan problemen binnen bedrijfsprocessen. Een groot Amerikaans energiebedrijf lanceerde recentelijk een MDM-initiatief om een oplossing te bieden voor problemen bij de configuratie en locatie van honderdduizenden faciliteiten die het bedrijf ontwerpt, bouwt en onderhoudt. De ICT-organisatie was nauw betrokken bij dit initiatief. De rapporten en dashboards die de ICT-organisatie afleverde, werden regelmatig door de business van tafel geveegd of in twijfel getrokken. Een belangrijke reden hiervoor was dat alle inspanningen om relevante analyseresultaten te verkrijgen stukliepen op de gebrekkige kwaliteit van de data in geïsoleerde systemen. Het gebrek aan betrouwbare gegevens, uniforme terminologische definities en locatiegegevens voor transformatorhuisjes, stroomonderbrekers en energiemeters zorgde hier voor een vertekend beeld van de operationele en onderhoudskosten. De veldmedewerkers en financiële organisatie kregen bij storingen te maken met onnodige reparaties, boetes en belastingverplichtingen. De hele toevoerketen had als gevolg van dubbele en inconsistente gegevensbestanden te kampen met voorraadoverschotten, suboptimale kortingstructuren en toeleveringsrisico s. Door stakeholders van zowel de ICT als de business bij het proces te betrekken, slaagde het MDM-projectteam erin om specifieke problemen rond de datakwaliteit aan het licht te brengen. De business en ICT gaven blijk van een gedeelde interesse en motivatie om een oplossing voor deze problemen te vinden. De teams werkten nauw samen om te waarborgen dat de technologische MDM-strategie optimaal aansloot op de behoeften van de business. Bereid interviews voor en voer ze uit Een van de beste manieren om verborgen problemen en kansen aan het licht te brengen, is om uitgebreide interviews te houden met een selectie van medewerkers die betrokken zijn bij elke stap in het bedrijfsproces. Zorg ervoor dat uw lijst van gesprekskandidaten uitputtend is. Elke functie binnen de organisatie moet vertegenwoordigd zijn, ongeacht de senioriteit of rol van de desbetreffende persoon. Onderzoek de bedrijfsprocessen en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Een effectieve manier om belangrijke stakeholders te identificeren is om te beginnen met een verkenning van uw huidige bedrijfsprocessen en ICT-infrastructuur. Achterhaal hoe de huidige situatie tot stand is gekomen, hoe de gewenste situatie eruitziet, op welke punten de organisatiestructuur zou moeten worden gewijzigd en voor wie dit gevolgen heeft. Naast het voeren van gesprekken met mensen in uiteenlopende functies is het belangrijk om een tabblad in uw spreadsheet op te nemen met informatie over de organisatie in haar totaliteit. Dit kan variëren van algemene zaken zoals de branche(s) waarin uw onderneming actief is, de jaaromzet en een evaluatie van de huidige data en ICT-infrastructuur, tot meer specifieke informatie over belangrijke functiegebieden zoals verkoop, marketing, klantenondersteuning en financieel beheer. U kunt daarnaast tabbladen met extra invoervelden en rekenformules in uw spreadsheet opnemen om uw analyse te stroomlijnen en uw businesscase te kwantificeren. Het is aan te bevelen om de interviews te laten afnemen door onafhankelijke externe professionals. Dit werkt namelijk objectiviteit, openhartige antwoorden en geloofwaardigheid in de hand. Interne gesprekken kunnen ertoe leiden dat betrokkenen niet het achterste van hun tong willen laten zien of dat de resultaten worden gekleurd door politieke spelletjes en vooringenomenheid. Maar of u het onderzoeksproces nu zelf uitvoert of dit aan een onafhankelijke partij overlaat, het is be- Businesscase voor leidende master-data Neem de volgende stappen om u te verzekeren van goedkeuring voor een investering in MDM: ~ Verken processen en spreek met alle betrokkenen. Identificeer de belangrijkste zakelijke en ICT-stakeholders. ~ Laat uw nieuwsgierigheid de vrije loop. Breng de ideale scenario s, en de daarvoor relevante bedrijfsprocessen, datapijnpunten en kpi s in kaart. ~ Analyseer en kwantificeer de voordelen van deugdelijk MDM. Evalueer uw bevindingen en stel de businesscase samen. DECEMBER

4 langrijk om alle betrokkenen van tevoren te informeren over de onderwerpen die aan bod zullen komen. Dit biedt hen de gelegenheid om alvast over hun antwoorden na te denken. De beste manier om de onderzoeksbevindingen vast te leggen en te communiceren, is om de interviews op te nemen en gebruik te maken van letterlijke citaten om belangrijke punten effectief over te brengen. Het gebruik van ongefilterde feedback van mensen op de werkvloer zal de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van uw businesscase zonder meer ten goede komen: We zouden enorm veel tijd besparen en frustratie bij klanten voorkomen als ons telefoonsysteem in staat was om bellers te herkennen en direct de relevante klantgegevens en beleidsregels op het scherm weer te geven. De gegevens in ons servicemanagementsysteem en ERP-systeem worden automatisch gesynchroniseerd. De bestanden in ons ERP-systeem worden wel eens overschreven. Op die manier eindigen we met vier verschillende onderdeelnummers in één systeem. Het elimineren van dubbele ordernummers vertegenwoordigt enorme kansen. Ik koop één fitting die wordt vervolgens opgevoerd als dertig verschillende onderdeelnummers in dertig verschillende magazijnen. Geef uw nieuwsgierigheid de vrije loop. Interview betrokkenen zowel uit de business als uit de ICT-organisatie. Vraag hen wat ze doen, hoe ze dat doen, op welke gebieden ze worden geconfronteerd met tijdsverlies en problemen als gevolg van inconsistente en ongelijksoortige data en hoe zij het bedrijfsproces zouden veranderen als zij het voor het zeggen hadden. Richt uw spreadsheet in op basis van vragen voor elke rol, bereid uw kandidaten voor op het gesprek en neem de interviews op in een locatie die vrij is van afleidingen. Analyse en samenstelling businesscase De interviews en het onderzoek dienen als input voor een kwantitatieve analyse. De volgende stap is om de kosten en voordelen te kwantificeren, de gevoeligheid van de onderliggende veronderstellingen te toetsen en alternatieve scenario s te evalueren. Dit stelt u in staat om een effectieve businesscase op te stellen. Vergeet niet om aan te geven wat de kosten zullen zijn als er geen actie wordt ondernomen; wat zijn in dat geval de gevolgen van inconsistente master-data? Veelvoorkomende elementen van een businessmodel zijn: ~ potentiële voordelen. Het optimaliseren van de kwaliteit van master-data voor om het even welk functiegebied zal meestal verschillende zakelijke voordelen opleveren. Deze kunnen enerzijds worden gecategoriseerd als kwantificeerbare kostenbesparingen of harde voordelen, en anderzijds als omzetverhogende factoren of zachte voordelen, die Casestudy MDM bewijst zijn waarde bij AutoTrader.com Het in Atlanta gevestigde AutoTrader.com kampte met een probleem. Het internetportaal voor autodealers, consumenten en fabrikanten maakte gebruik van een intern ontwikkeld en verouderd MDM-systeem, waarin elke vorm van data-governance ontbrak. Dit resulteerde in verschillende identiteiten per klant. Eén dealer was zelfs met 27 identiteiten in het systeem vertegenwoordigd. Autotrader stelde zich ten doel om circa vijftigduizend klanten (autodealers, fabrikanten en daaraan gelieerde marketing- en reclamebureaus) op zijn website te laten adverteren. Een team van vertegenwoordigers van de ICT en business analyseerde de situatie en ontwikkelde een businesscase voor een MDM-initiatief. Het team merkte al snel dat er sprake was van een discrepantie tussen de doelklanten en de klanten die waren vertegenwoordigd in het in eigen beheer ontwikkelde MDM-systeem. Er was niet alleen sprake van verschillende identiteiten per klant, ook de relaties tussen klanten waren uitgegroeid tot een warrige kluwen waaruit niemand meer wijs kon. Scott Salter, senior director Enterprise Data Shared Services bij AutoTrader: Er is sprake van een nauwe correlatie tussen onze klanten, oftewel dealers, fabrikanten en hun reclamebureaus. We hadden echter geen inzicht in de exacte samenhang. We konden bijvoorbeeld niet achterhalen hoeveel Ford- of Nissan-dealers op ons portaal actief waren, hoe de onderlinge relaties tussen dealers eruitzagen of welke reclamebureaus hen vertegenwoordigden. Verkopers die omzetcijfers per klant wilden presenteren, waren hierdoor te veel tijd kwijt aan het bepalen van de omvang van het netwerk van elke dealer. Voor de businesscase concentreerde Auto- Trader zich op het kwantificeren van de verwachte omzettoename en kostenreducties. Salter: De businesscase voor informatica-mdm was gebaseerd op twee belangrijke criteria: het vergroten van de advertentieomzet en het vermijden van kosten. In beide gevallen meten we de impact van Informatica MDM in ettelijke miljoenen dollars. De oplossing die AutoTrader implementeerde, omspant meerdere domeinen en is ontwikkeld met het oog op de unieke behoeften van het populaire autoportaal. Het systeem biedt ook ondersteuning voor andere domeinen dan master-data voor klanten, zoals de informatie over de autovoorraden en eindgebruikers die tot de aanschaf van een auto overgaan. AutoTrader is hierdoor in staat geweest om bedrijfsbreed proactieve master-datagovernance te introduceren. Zakelijke gebruikers, data-stewards en ICT-managers kunnen master-data nu snel en eenvoudig creëren en bewaken. Hoewel de eerste fase van het MDM-project nog maar net is voltooid, heeft AutoTrader reeds een groot aantal van de in de businesscase vermelde voordelen kunnen realiseren. Volgens het team van AutoTrader heeft de implementatie van MDM: ~ geresulteerd in een toename van de online advertentieomzet met ettelijke miljoenen dollars; ~ gezorgd voor betrouwbare master-data voor dealers en autofabrikanten, zonder dubbele gegevensbestanden; ~ de zakelijke waarde van bedrijfsgegevens vergroot door ze relevant, holistisch en betrouwbaar te maken; ~ de kosten van het databeheer gereduceerd door het verbeteren van de effectiviteit van de advertentieverkoop; ~ ervoor gezorgd dat er minder tijd en middelen nodig zijn om overlap tussen klantenbestanden te elimineren; ~ voor de introductie van bedrijfsbrede en proactieve master-datagovernance gezorgd; ~ toekomstige uitbreidbaarheid mogelijk gemaakt dankzij het gebruik van andere relevante MDM-domeinen. 38 DECEMBER 2014

5 moeilijker in cijfers te vangen en objectief te kwantificeren zijn. Het optimaliseren van master-data voor producten kan bijvoorbeeld resulteren in harde voordelen, die leveranciers ertoe aanzetten om aantrekkelijkere kortingen te geven. Dat kan gaan om extra kortingen voor tijdige betalingen, meer onderhandelingsruimte bij betalingstermijnen, de eliminatie van onnodige systemen, verbeteringen van de downstreamcontrole en tijdswinst bij het zoeken naar informatie. Een voorbeeld van een zacht voordeel is een verbeterde klantenervaring, die op haar beurt weer de klantenloyaliteit en omzet bevordert; De c-suite heeft maar zelden oog voor de complexiteit van de onderliggende ICT-infrastructuur ~ maatstaven/kpi s voor elk voordeel. Uw businesscase moet de voordelen van hoogwaardige master-data uitdrukken in harde euro s en daarnaast wijzen op de potentiële kosten van gebrekkige data. Wat is bijvoorbeeld de zakelijke waarde van de reductie van callcenterkosten door het gebruik van hoogwaardiger data? En hoe kwantificeert u omzetkansen die verloren gaan als gevolg van gebrekkige master-data? Definieer relevante maatstaven voor elk voordeel. In het geval van een callcenter zijn dit bijvoorbeeld de kosten per beller, de gemiddelde oplossingstijd, enzovoort. ~ de verwachte financiële resultaten voor elk voordeel. Zorg ervoor dat u de voordelen van MDM kwantificeert aan de hand van een reeks van waarden in plaats van slechts één waarde. Vaak vermeldt men een conservatieve en optimistische schatting en de meest waarschijnlijke resultaten. De analyseresultaten die in financiële cijfers zijn uitgedrukt, zullen de meeste aandacht trekken wanneer de businesscase wordt voorgelegd aan de directie. Zorg er dus voor dat alle betrokkenen zich kunnen vinden in het model, de aannames en de input waarop de analyse is gebaseerd. Best practices voor MDM Hoewel de basisstappen voor het opstellen van een businesscase voor MDM van toepassing zijn op organisaties in vrijwel elke sector, zal de implementatie ervan per geval verschillen. Elke organisatie kent unieke uitdagingen op het gebied van databeheer en specifieke eisen aan de ICT-infastructuur, bedrijfsprocessen en master-data. Het is belangrijk om uw MDM-initiatief te baseren op een flexibel en multifunctioneel businessmodel, dat aanpasbaar is aan de medewerkers, processen, data en technologische infrastructuur van uw organisatie. Het is al even belangrijk om u te realiseren dat de behoefte aan accurate en consistente master-data zich maar zelden tot één bedrijfsfunctie beperkt. In de meeste vertakte ondernemingen worden master-data van klanten routinematig gedeeld door de verkoop-, marketing-, financiële en productieafdeling, en zelfs met leveranciers en andere partners. Hoewel veel MDM-initiatieven oorspronkelijk zijn bedoeld als oplossing voor een specifiek functiegebied, kunt u met een businessmodel dat meerdere domeinen omspant en een schaalbaar technologisch platform uw investering op kostenefficiënte wijze inzetten voor andere onderdelen van uw onderneming zodra er zich nieuwe behoeften op het gebied van data-governance voordoen. Kwantificeer de voordelen. Uw analyse en interviews moeten resulteren in een overzicht van specifieke harde en zachte zakelijke voordelen van de investering in MDM, compleet met conservatieve en optimistische schattingen en de meest waarschijnlijke kostenbesparingen of omzetgroei. Neem in uw businesscase kwalitatieve onderzoeksresultaten op ter ondersteuning van harde cijfers. Ga direct aan de slag Een eenvoudige en effectieve manier om te beginnen met het samenstellen van een businesscase is om een beroep te doen op de ervaring en vaardigheden van experts die al duizenden ICT-professionals bij organisaties in een brede reeks van sectoren hiermee hebben geholpen. Informatica biedt een business value assessment (BVA)-service aan voor een selecte groep klanten die aan de juiste criteria voldoen. Deze dienst helpt ICT-organisaties met de financiële onderbouwing voor initiatieven die voor een snelle en betrouwbare informatievoorziening moeten zorgen ter ondersteuning van belangrijke zakelijke prioriteiten en bedrijfsprocessen, zoals klantenloyaliteit, orderbeheer, risk-management, compliance, enzovoort. Informatica werkt voor zijn BVA-dienst nauw samen met klanten en in veel gevallen ook met systeemintegrators. De dienst omvat vier fasen: planning, dataprofilering (optioneel), workshops (interviews) en een presentatie van de bevindingen. Literatuur ~ The Conference Board (2014) The Conference Board CEO Challenge 2014: People and Performance, https://www.conference-board.org/publications/publicationdetail.cfm?publicationid=2681. ~ R. Friedman (2013) Master Plan: Getting Your Money s Worth from MDM, TechTarget. ~ Jakki Geiger (2011) Are LOB Executives Involved in MDM or Is It Mostly an IT Initiative? Informatica, DECEMBER

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Waarom Informatica? Waarom nu?

Waarom Informatica? Waarom nu? Waarom Informatica? Waarom nu? de gevaren in de markt omzeilen Onder de huidige economische omstandigheden moeten slimme bedrijven technologie optimaal benutten om de concurrentie voor te blijven en de

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties White Paper De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties Samenvatting Adobe kan buigen op een jarenlange ervaring in het leveren van technologieën die de manier waarop mensen met ideeën en informatie

Nadere informatie