Online dienstenmarketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online dienstenmarketing"

Transcriptie

1

2 Online dienstenmarketing Hoe de website van een zzp'er succes boekt. Paper Nima B e-marketing David Uijl, april 2014 twitter.com/daviduijl nl.linkedin.com/in/daviduijl/

3 Samenvatting In het voorjaar van 2014 heeft de auteur een onderzoek uitgevoerd onder 78 zelfstandigen zonder personeel (zzp). Daarin toetste hij zes beïnvloedingsprincipes zoals gedefiniëerd door Robert Cialdini en Nederlandse auteurs als Van Erkel en Kaptein. Wat is het effect van deze principes op het succes van een website van een dienstverlener? Het bleek dat drie factoren van significant belang zijn bij het vergroten van de kans op succes van een website. Twee van de zes principes en de factor 'stapelen', dat wil zeggen het toepassen van meerdere principes tegelijk. De twee succesverhogende principes zijn autoriteit en consistentie. Het eerstgenoemde principe betekent dat keurmerken of een aanbeveling van een gezaghebbende partij (of persoon) een positieve invloed hebben op de waarschijnlijkheid dat iemand besluit contact op te nemen voor een kennismakingsgesprek of een offerte. Het principe van consistentie betekent dat het succesverhogend werkt als de klant in enkele kleine stappen naar de transactie toe wordt geleid in tegenstelling tot in één grote stap.

4 Voorwoord In de afgelopen zes jaar was ik ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel en tijdelijk waarnemend directeur van de regio Noordwest. Ik heb naar schatting zo'n 750 adviesgesprekken gevoerd en voor zo'n 3000 ondernemers seminars gegeven. Bijna elke ontmoeting was speciaal en zelden bleef het contact bij die ene keer. Het merendeel van de startende ondernemers zag voor zichzelf een toekomst als hoogopgeleide zakelijke dienstverlener weggelegd. Van idealist tot snelle jongen, stuk voor stuk hadden zij een bijzondere drive. Als voormalig webdeveloper was ik altijd bijzonder geïnteresseerd in de marketing. Veelal vertelde het ondernemingsplan niet veel meer dan 'mond-tot-mondreclame', 'visitekaartje en flyer' en natuurlijk 'een goede website'. Een strategie of targets ontbraken. Des te leuker was het om hen afgelopen voorjaar te benaderen om mijn enquête in te vullen. Wat gebeurde er online? Wat had die website ondertussen opgebracht? Welke verleidingstechnieken had de ondernemer bewust of onbewust toegepast en werkte het? Ik ben trots om dit onderzoek aan u te presenteren en ik hoop dat ik de deelnemende ondernemers verder kan helpen door deze terugkoppeling. David Uijl Abcoude, 4 april 2014

5 Inhoudsopgave Samenvatting...4 Voorwoord...5 Inhoudsopgave...6 Inleiding...7 Aanleiding...7 Probleemstelling...7 Onderzoeksvragen...7 Afbakening...8 Korte beschrijving onderzoek...8 Opbouw...9 Theoretisch kader...10 De ontwikkeling van internet...10 Online marketing...10 Zelfstandige zonder personeel...11 Beïnvloedingsprincipes...11 Onderzoeksmethode...12 Onderzoeksresultaten...14 Discussie...16 Aanbeveling...17 Literatuurlijst...18

6 Inleiding Aanleiding Bij emarketing denken we aan het verkopen van producten via internet. Alles wat in een doosje past, wordt verkocht en die verkoop kan effectiever. Maar wat als je niet een product verkoopt, maar een dienst? Kun je een uurtje-factuurtje ook verkopen via internet, of in ieder geval de eerste stappen zetten via internet? Op dit moment is er theorievorming rond zoekmachinemarketing (SEO), waar dienstverleners gretig gebruik van maken. Maar over het aanzetten van een bezoeker tot een transactie met een dienstverlener via internet is weinig bekend. Mijn werkveld is de hoogopgeleide zzp er. Ik ken hem door en door: de coach, de trainer, de paardentherapeut, communicatie-adviseur, interim manager. Ik zie al jaren de worsteling met hun marketing. Een visitekaartje, website en mond-tot-mondreclame staan in elk ondernemingsplan. Maar wat deze kanalen aan inhoud laten zien, lees je zelden. Met een visitekaartje kun je veel meer dan alleen je contactgegevens meegeven. Je netwerk kun je laden met een aansprekend verhaal, zodat de mond-tot-mondreclame beter werkt. Maar wat kun je met je website? Hoe kun je er als zakelijke dienstverlener voor zorgen dat je website triggert tot zakendoen? Dat is de hoofdvraag van deze paper. Probleemstelling In Nederland zijn naar schatting hoogopgeleide zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Hun groei zal nog licht doorzetten de komende jaren, volgens het CBS. Deze ondernemers hebben bijna allemaal een eigen website. Een enkele keer blijft het beperkt tot een LinkedInprofiel of een simpele pagina met contactgegevens, maar meestal kunnen we spreken van een eenvoudige website met een aantal pagina's. Elementen die de meeste ondernemers op hun site hebben staan, zijn een welkomstpagina, een pagina over zichzelf, een beschrijving van hun diensten en klanten en een contactpagina, vaak met formulier. De focus bij het maken van de website ligt voornamelijk bij zenden. Eventueel zal met behulp van software of een communicatieadviseur nagedacht worden over gevonden worden. Maar de stap om na te denken over conversie ontbreekt vaak. Gebruik dit formulier om uw vraag te stellen is al heel uitnodigend. We zien in de literatuur voor zzp'ers en hun marketing steeds meer aandacht voor de inhoudelijke teksten. Hoe overtuig je je klant? Je wil niet alleen gevonden worden, je wil ook dat je website klanten genereert. De twee populairste Nederlandse boeken op dit vlak gebruiken beiden een zestal beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. In dit onderzoek willen we de vraag beantwoorden: welke beïnvloedingsprincipes verhogen het succes van een website van dienstverleners? Onderzoeksvragen Bij het formuleren van de onderzoeksvragen komt het woord 'succes' vaak naar voren. Maar hoe definieer je het succes van een website als er geen concrete verkoop plaatsvindt op die site? Een

7 klant van een dienstverlener zal namelijk eerst een gesprek willen en vervolgens een offerte, voordat er zaken gedaan wordt. Klanten zullen niet online zonder kennis te hebben gemaakt een coach 'boeken'. Succes laat zich kennelijk definiëren als 'de mate waarin de website het contact kan leggen tussen de potentiële klant en de zzp'er'. Dit kan zijn in de vorm van het invullen van een contactformulier, het aanklikken van een adres of het plegen van een telefoontje. Mits naar aanleiding van het bezoek aan de website. Het huidige mantra onder zzp'ers is 'Hoe meer bezoekers, des te hoger de kans op succes'. Alles is gericht op het behalen van zoveel mogelijk bezoekers. Een deelnemer aan mijn seminar vertelde trots dat ze nummer 1 stond in Google. Ik liep meteen naar de computer en vroeg haar op welk zoekwoord ze zo succesvol was. Haar antwoord: Kapsalon Debbie Kapitein Van Doormalenstraat Utrecht. Mijn eerste onderzoeksvraag is dan ook: Onderzoeksvraag 1: Leidt meer bezoek tot meer succes? Vervolgens onderzoek ik drie aspecten van de beïnvloedingsprincipes. Allereerst wil ik weten of het belangrijkste principe in de mondelinge communicatie ook het belangrijkste principe in de online communicatie is. Als een ondernemer tijdens borrels altijd benadrukt dat zijn persoonlijkheid het grote verschil maakt, communiceert hij dat dan ook online? Als een prospect op dinsdagavond tijdens die netwerkborrel enthousiast wordt van die boodschap en hij vindt op woensdag hele andere argumenten als hij de website van de zzp'er bezoekt, kan dat remmend werken op de kans op succes. De onderzoeksvraag is dus: Onderzoeksvraag 2: Leidt uniformiteit in de offline en online communicatie tot meer succes? De zes beïnvloedingsprincipes van Cialdini worden één voor één onderzocht en gerelateerd aan de factor succes. De bijbehorende onderzoeksvraag is: Onderzoeksvraag 3: Welke invloed heeft elk van de zes beïnvloedingsprincipes op het succes van een website? En tenslotte komt in de literatuur de stelling naar boven dat het wellicht zinvol is om de zes principes te 'stapelen'. Die stelling onderzoeken we in deze vraag: Onderzoeksvraag 4: Wat is het effect van het toepassen van meerdere principes op het succes van een website? Afbakening Dit onderzoek is specifiek gericht op de zin van het toepassen van de zes beïnvloedingsprincipes van Cialdini op websites van zakelijke dienstverleners zonder personeel. Buiten de scope vallen technieken om veel bezoekers te krijgen op de website, om hoog in een zoekmachine te eindigen en guerilla-acties om anderszins op te vallen. Offline adverteren om meer bezoekers te krijgen valt ook buiten de scope van het onderzoek. Ook tekstmodellen als AIDA en technieken om online te communiceren onderzoek ik niet. En tenslotte, de doelgroep is heel specifiek éénpitters die hun eigen tijd aanbieden nadat ze met een opdrachtgever de wensen en de beloning offline hebben vastgesteld. Korte beschrijving onderzoek Het onderzoek betreft een online enquête die gehouden wordt onder minstens 75 zzp'ers. Om te

8 verzekeren dat alleen serieuze deelnemers de enquête invullen, werf ik enkel in mijn directe netwerk van voornamelijk klanten van de Kamer van Koophandel. Opbouw Hierna volgt allereerst het theoretisch kader, waarin de beïnvloedingsprincipes en de zzp'er verder worden belicht. Vervolgens leest u meer over de onderzoeksmethode en de -resultaten. Tenslotte volgt een discussie en conclusie.

9 Theoretisch kader De ontwikkeling van internet De ontwikkeling van internet is helder verwoord door Boudewijn Raessens in zijn Handboek e- commerce (Raessens, 2010). Hij beschrijft hoe internet in 1983 ontstond door een Amerikaans overheidsnetwerk op te splitsen in een militair en burgernetwerk. In 1994 kreeg internet een grafische schil, waardoor publiceren voor een breder publiek interessant werd. De eerste websites zagen het licht, meestal in de vorm van een aantal statische pagina's die door middel van een herhaald menu aan elkaar verbonden waren. Eind jaren negentig groeit het aantal thuisgebruikers van internet. Daardoor wennen bedrijven en particulieren snel aan het nut van internet en de mogelijkheden. Persoonlijke pagina's nemen toe en bedrijfswebsites worden interactiever en creatiever. Begin van de 21e eeuw, in 2004, komt de term web 2.0 op als aanduiding van een nieuwe fase waarin gebruikers zelf informatie en meningen gaan delen met elkaar. Facebook begint aan haar opmars als vaandeldrager van web 2.0, maar ook de eerste vergelijkingssites en reviewsites verschijnen. Technisch gezien kent internet bijna geen beperkingen meer en dankzij vierde generatie programmatuur kunnen consumenten sites bouwen alsof zij in Word werken. Wat de consument niet ziet, is dat bedrijven onderling nog veel verder gaan met het gebruik van internet. Inkoop (eprocurement) en verkoop (e-commerce) gaan via gesloten systemen waar alleen de aanbieder(s) en de leverancier(s) elkaar ontmoeten. Databases met klantgegevens zorgen ervoor dat websites steeds meer gepersonaliseerd zijn en in 2014 is big data een buzzword: hoe halen we relevante kennis uit de enorme databestanden die verzameld en geaggregeerd zijn? Parallel is web 3.0 al enige jaren in ontwikkeling. Vermoedelijk kan de volgende generatie webtoepassingen teksten begrijpen en relevante content toevoegen. Online marketing Marketing had zich in de 20e eeuw ontwikkeld tot een volwaardig vakgebied, toen het nieuwe kanaal internet zich aandiende. In eerste instantie werd internet behandeld als het meest populaire medium van dat moment: de brochure. Chaffey noemt dit 'Level 2: brochureware' (Chaffey et al., 2000). Niveau 2 volgt in zijn classificatie op een vermelding op de website van de Gouden Gids (niveau 1). Later komen de websites die de interactie aangaan met de klant, eerst door een contactformulier, daarna door fora, ratings en reviews, gepersonaliseerde content en de mogelijkheid om gebruikers met elkaar in contact te brengen. Internet bood echter nog een aantrekkelijke mogelijkheid: e-crm. Dit is een optelsom van drie soorten marketing, namelijk databasemarketing, één-op-éénmarketing en permissiemarketing (Raessens, 2010). Bij databasemarketing probeert de verkoper door middel van een algoritme de toekomstige behoefte van een bestaande klant te voorspellen. Die voorspelling leidt tot gepersonaliseerde banners, teksten, aanbiedingen, enz. Bij één-op-éénmarketing speelt ICT een ondersteunende rol, waarbij de klant de indruk krijgt dat de verkoper hem of haar persoonlijk kent. Informatie uit eerdere contactmomenten kan worden

10 opgevraagd en gebruikt in bijvoorbeeld een telefoongesprek. Permissiemarketing is reclame die door de ontvanger wordt geaccepteerd in ruil voor een tegenprestatie. Bijvoorbeeld, toen de klant zich aanmeldde, kreeg hij of zij een waardebon voor korting op de verzendkosten. Zelfstandige zonder personeel Een definitie van de zelfstandige zonder personeel is al jaren inzet van discussie tussen overheid, zzp-organisaties en deskundigen op het vlak van de sociale zekerheid. Deze discussie speelt zich voornamelijk af binnen de Sociaal Economische Raad, waar sinds 2010 de zzp'er vertegenwoordigd wordt door afgevaardigden van FNV Zelfstandigen en het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO). In september 2012 besloot de staatssecretaris van Financiën echter dat er geen definitie van de zelfstandige zonder personeel in de wet zou komen. Dat betekent dus dat er geen eenduidige telling mogelijk is van deze groep ondernemers, maar dat er ook moeilijk specifiek beleid kan worden gemaakt voor deze ondernemers. Het bakkertje op de hoek is zelfstandig zonder personeel in dienst te hebben, maar toch is dit niet de ondernemer die bedoeld wordt met zzp'er. Anders telde Nederland in % zzp'ers en is de huidige schatting van zo'n 10% niet zo heel bijzonder (Van den Born, 2009). Die 10% is gebaseerd op de ondernemer die zijn arbeid verkoopt, zij het laagopgeleid ( de zzp'er met bus ) of hoogopgeleid. Volgens het CBS steeg het aantal zzp ers van in 1996 naar in De Belastingdienst telde in 2007 al ruim zzp'ers. De Kamer van Koophandel zet nog hoger in met ongeveer in 2009 (SER, 2010). Waar alle partijen het over eens zijn, is de enorme groei. Al zegt het CBS in december 2012 dat die groei weliswaar zal doorzetten onder de zzp'ers met bus, maar dat het aantal zzp'ers in de dienstverlening bijna het plafond heeft bereikt (CBS, 2012). In deze paper draait het in feite om de zzp'er met website en daarmee voornamelijk om de hoogopgeleide zzp'er. De zelfstandige bouwvakker of verpleegkundige werkt in het algemeen via bemiddelingsbureaus en heeft geen behoefte aan een eigen site. We zien echter wel online acquisitie bij vormgevers, coaches, trainers, consultants, juristen, belastingadviseurs, enz. Beïnvloedingsprincipes De zzp'er is als doelgroep ontdekt in het eerste decennium van deze eeuw, ook door marketingadviseurs (die zelf vaak ook zzp'er zijn). Aartjan van Erkel verzamelde in 2011 de eerste lijst met marketingtips voor websites van zakelijke dienstverleners (Van Erkel, 2011). Het boek stond ruim een maand in de top 10 van Managementboek en Van Erkel vestigde zich als spreker en trainer. In zijn literatuurlijst staat een publicatie van Robert Cialdini uit 2009: De zes geheimen van overtuigen. Die publicatie vormt de basis van het boek Digitale verleiding van Maurits Kaptein uit 2012 (Kaptein, 2012). Dr. Kaptein is werkzaam aan de Universiteit van Tilburg en doet onder andere onderzoek naar succesvolle manieren om bezoekers van een website te verleiden tot een koop. Hij heeft de 'zes geheimen van overtuigen' van Cialdini (Cialdini, 2009) vertaald in zes beïnvloedingsprincipes.

11 Deze principes zijn: 1. Wederkerigheid: als je iemand iets geeft, is hij meer geneigd iets terug te doen, zoals iets van je te kopen. 2. Autoriteit: als een expert zich achter een product schaart, zijn mensen eerder geneigd dit product te kopen. 3. Sociale bewijskracht: als andere mensen een product kopen, neemt de neiging om dit product ook te kopen toe. 4. Consistentie: als iemand op moment 1 heeft uitgesproken dat hij een bepaald product graag zou willen kopen, dan zal hij hij op moment 2 meer geneigd zijn het product ook daadwerkelijk te kopen. 5. Sympathie: mensen zijn meer geneigd van iemand te kopen voor wie ze sympathie voelen. 6. Schaarste: mensen kopen graag een product dat schaars is. Op websites worden deze principes vertaald bij productverkoop. Denk bijvoorbeeld aan mensen die dit product kochten, kochten ook product Y op bol.com (principe 3) of Van deze kamer zijn er nog 3 beschikbaar op ebooking.com (principe 6). Onderzoeksmethode In de inleiding hebben we vier onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Leidt meer bezoek tot meer succes? 2. Leidt consistentie in de offline en online communicatie tot meer succes? 3. Welke invloed heeft elk van de zes beïnvloedingsprincipes op het succes van een website? 4. Wat is het effect van het toepassen van meerdere principes op het succes van een website? Om deze vragen te beantwoorden meten we: Het aantal bezoekers; Succes als het aantal contactaanvragen per maand; Het voorkeursprincipe in de offline communicatie; De zes beïnvloedingsprincipes in de online communicatie. Deze laatste is een optelsom van twee stellingen. De twee stellingen per principe zijn: 1. Wederkerigheid: 'Op mijn website geef ik gratis inhoudelijke tips prijs over mijn vakgebied.' 'Op mijn website bied ik een gratis eerste stap aan (nulmeting, intakegesprek, scan, eerste advies).' 2. Autoriteit: 'Bezoekers van mijn website krijgen een lijst te zien van mijn kwalificaties (opleiding, trainingen, diploma s, certificering).' 'Op mijn site staan links naar publicaties die ik heb gehad (bijv. interviews krant, tv, radio, lezingen).' 3. Sociale bewijskracht: 'Mijn website laat (een aantal van) mijn eerdere opdrachtgevers zien.'

12 'Op mijn website noem ik een aantal projecten waar ik eerder aan heb meegewerkt.' 4. Consistentie: 'Mijn site wijst actief naar de mogelijkheid om een offerte aan te vragen.' 'Bezoekers delen soms informatie van mijn site via twitter, facebook of Google+.' 5. Sympathie: 'Op mijn site spreek ik in de ik-vorm.' 'Ik heb een foto van mijzelf op mijn website staan.' 6. Schaarste: 'Mijn site benadrukt waarin ik mij onderscheid van concurrenten.' 'Op mijn website wek ik de indruk dat ik momenteel niet beschikbaar ben/ met een opdracht bezig ben.' Uit bovenstaande 12 stellingen haal ik een score per beïnvloedingsprincipe. Dat kan dus afwezig zijn (0), zwak (1) of sterk (2). Vervolgens correleer ik de scores met het aantal aanvragen via de website om meer informatie. In de analyse gebruiken we de Pearson coëfficiënt. Deze is significant bij p < 0,05. De correlatie kan variëren van -1 tot 1. Een positieve correlatie van 0,8 is in principe sterk, maar let op wat de onderzoeksvraag is. Als de correlatie tussen mannen van boven de twintig en baardgroei 0,8 is, dan is dat opmerkelijk laag. Als in ons onderzoek de relatie tussen 'schaarste' en 'succes' 0,4 is, dan is dat zeer sterk. Kortom, dit onderzoek moet laten zien of het voldoende is om veel bezoekers te willen krijgen en of het zinvol is om beïnvloedingsprincipes (al dan niet gedoseerd) toe te passen.

13 Onderzoeksresultaten In het najaar van 2013 vulden 78 zzp'ers het onderzoek in. Onder de deelnemers werden vier cadeaubonnen van bol.com verloot ter waarde van 50. Eén zzp'er gaf aan dat ze de statistieken van haar site niet kende en daarom niet mee kon doen. Verschillende deelnemers gaven als feedback dat zij alleen het maken van de enquête al inspirerend vonden, dat ze op nieuwe ideeën waren gebracht. Voordat we de onderzoeksvragen onder de loep nemen, is het interessant om even wat opvallende feiten te noemen. Allereerst valt het op dat slechts 21 respondenten (27%) aangeven dat zij per maand meer dan 100 bezoekers ontvangen op hun website. Een groter percentage, 30%, geeft aan dat zij minder dan 20 bezoekers ontvangt per maand. Als een website twee jaar zonder grote wijzigingen meegaat en 1200 kost, dan kost elke bezoeker ongeveer 3. Aantal bezoekers per maand % > Tabel 1 Aantal bezoekers Dat websites lang meegaan in zzp-land blijkt uit onderstaande tabel. Aantal jaar in deze versie online % Minder dan één jaar 33 Tussen 1 en 2 jaar 26 Meer dan 2 jaar 41 Tabel 2: Aantal jaar dat een site in de huidige versie online is Onze eerste onderzoeksvraag was: Leidt meer bezoek tot meer succes?. De Pearson coëfficiënt is significant en sterk: 0,443. In ons onderzoek is dit de sterkste geconstateerde relatie, zoals ook verwacht. Het heeft dus zin om veel bezoekers naar je website te leiden. Dat zorgt sowieso voor meer contactaanvragen. De tweede onderzoeksvraag luidt: Leidt uniformiteit in de offline en online communicatie tot meer succes?

14 Uniformiteit % Afwezig 9 Matig 62 Sterk 29 Tabel 3: Mate van uniformiteit In bovenstaande tabel zien we dat 29% van de respondenten beide deelaspecten van hun voorkeursprincipe op de website toepassen. Dus, iemand die op de vrijdagmiddagborrel vertelt dat haar kracht haar persoonlijke benadering is en die dan ook een foto van zichzelf op haar site heeft en in de ik-vorm spreekt. Uit het onderzoek kwam geen relatie tussen de uniformiteit van de boodschap en de mate van succes. In de discussie zullen we proberen te verklaren hoe dat kan. De belangrijkste onderzoeksvraag is de derde: Welke invloed heeft elk van de zes beïnvloedingsprincipes op het succes van een website?. Laten we eerst kijken naar de frequentie per beïnvloedingsprincipe. We zetten de score per principe om in een schaal van 0 tot 100. Principe Score (0-100) Wederkerigheid 47 Autoriteit 59 Sociale bewijskracht 68 Consistentie 41 Sympathie 53 Schaarste 44 Tabel 4: Mate waarin de principes worden toegepast Principe 3 wordt het vaakst toegepast. In de vraagstelling blijkt dat relatief veel ondernemers eerdere opdrachten en opdrachtgevers noemen. Als zij tevreden waren over de uitgevoerde klus, dan zou dat indruk moeten maken op toekomstige klanten. Waarom zet niet elke ondernemer opdrachten uit het verleden online? Een mogelijke verklaring is dat 67% aangeeft dat de site langer dan een jaar online is en dat een deel van de ondervraagde mogelijk nog niet zo lang gestart is met hun onderneming. Een andere verklaring is dat een aantal respondenten met vertrouwelijke opdrachten bezig is, zoals top coaches en juristen. De derde verklaring is nalatigheid. Met stip de laagste score (6) genereerde de stelling Op mijn website wek ik de indruk dat ik momenteel niet beschikbaar ben/ met een opdracht bezig ben. Waar het in andere branches, zoals de retail, gebruikelijk is om schaarste in te zetten als principe, doen zakelijke dienstverleners dat niet. Opmerkelijk is dat de andere stelling onder het principe Schaarste de

15 hoogste score genereerde (63): Mijn site benadrukt waarin ik mij onderscheid van concurrenten. Deze combinatie geeft duidelijk aan dat dienstverlening niet in een doosje past en met respect moet worden benaderd: kwalitatief concurreren op schaarste is wél gebruikelijk, kwantitief concurreren niet. In de analyse komt principe 4 als sterkste significante factor naar voren met een Pearsoncoëfficiënt van 0,217. Principe 4 heet 'consistentie'. Het betreft hier het gedrag van de bezoeker van de website. De stelling is dat als een bezoeker eenmaal één stap zet op weg naar zaken doen met de zzp'er, dat dan de tweede stap eerder gezet zal worden. Als iemand bijvoorbeeld een blog van de zzp'er tweet, zal hij later sneller geneigd zijn om ook met deze zzp'er in zee te gaan. Deze relatie is bevestigd en het is dus raadzaam om die eerste voorzichtige binding te faciliteren. Meer hierover in de discussie. De tweede relatie die significant is, is principe 2: Autoriteit. De relatie is niet sterk (0,149), maar wel significant. Het heeft dus zin om op je website te onderbouwen dat je een vakkundige dienstverlener bent. De andere vier principes lieten geen significante relatie zien met het aantal contactaanvragen per maand. Wel was er een significante relatie voor het stapelen van principes (0,421). Hoe meer principes de zzp'er toepast op zijn website, des te meer contactaanvragen ontvangt hij. Dit geeft antwoord op de vierde onderzoeksvraag: Wat is het effect van het toepassen van meerdere principes op het succes van een website? Het effect is sterk positief. Discussie De gangbare gedachte dat de trefkans vergroot wordt als je maar met genoeg hagel schiet, wordt bevestigd in dit onderzoek. Maar kwantiteit zegt niets over de kwaliteit. Het hoogste doel zou niet moeten zijn om per sé veel bezoekers te krijgen, maar je wil eigenlijk het liefste de juiste bezoekers krijgen. En hen opwachten met de juiste triggers om contact met je te zoeken. Een kwalitatieve bezoeker is ongetwijfeld de bezoeker die je site bezoekt nadat je hem offline gesproken hebt. Dat zou een andere invalshoek zijn om nog eens te onderzoeken, maar het lijkt voor de hand liggend. Die bezoeker hoeft niet verleid te worden met dezelfde argumenten als die offline al zijn gebezigd. We vonden geen relatie tussen die vorm van consistentie en het succes van de site. Let wel, dat wil niet zeggen dat het offline en online contact niet op andere aspecten moeten worden gelijkgeschakeld. Uiteraard is de inhoudelijke boodschap van wàt de ondernemer aanbiedt en de bijbehorende sfeer en huisstijl bij voorkeur consistent over alle kanalen. In dit onderzoek is alleen vastgesteld dat in verschillende contactmomenten gerust verschillende beïnvloedingsprincipes mogen worden gebruikt. Het ontbreken van die relatie valt wellicht te verklaren vanuit het succes van stapelen. Juist omdat de prospect offline een beïnvloedingsprincipe heeft gehoord, voegen andere principes online iets toe aan het stapeleffect. Het is volgens dit onderzoek krachtig om bijvoorbeeld offline te benadrukken dat je een warme persoonlijkheid bent die met veel gevoel een opdracht uitvoert. En om dat gegeven online te combineren met keiharde credentials en een gevoel van schaarste. Dat zou volgens dit onderzoek meer zin hebben dan dat deze ondernemer ook online het accent legt op de warme persoonlijkheid.

16 Als we de bezoeker eenmaal op de site hebben, blijken twee beïnvloedingsprincipes het belangrijkste: faciliteer een eerste kleine stap en onderbouw je geloofwaardigheid. Die eerste kleine stap is bijvoorbeeld de mogelijkheid om een blog te tweeten. Als een bezoeker van de site de moeite neemt om aan zijn netwerk te laten weten dat jij een interessante blog hebt geschreven, stijgt de kans dat hij zaken met je gaat doen in een later stadium. Dat geldt ook voor een aanvraag voor een offerte via de site. En er zijn nog meer mechanismen denkbaar. Als een bezoeker een van de volgende vragen beantwoordt op de site, is de stap naar zaken doen waarschijnlijk kleiner geworden: Vul hier uw adres in om updates van deze site te ontvangen. Denkt u in de toekomst behoefte te hebben aan mijn diensten? Klik hier voor een eerste vrijblijvende afspraak. Wilt u dat ik een blogje schrijf over uw probleemstelling? Laat hier uw case achter en ik publiceer binnen een week drie tips (geanonimiseerd). Het andere aspect is de autoriteit. Een prospect wil graag op de website van de dienstverlener lezen dat deze betrouwbaar is. We kennen dit mechanisme ook uit loondienst: standaard wordt om een CV gevraagd. Wat heb je allemaal gedaan? Welke diploma's heb je gehaald? Aangezien deze manier van autoriteit opbouwen in de wereld van werkgevers-werknemers zo gangbaar is, zal de prospect hier veel waarde aan hangen. Zeker een manager van een groter bedrijf weet dat hij intern de decision maker vooral kan overtuigen met dat soort argument. Hij is echt een leuke kerel doet het ongetwijfeld minder goed dan Deze coach is drievoudig gecertificeerd. Veel zzp'ers vergeten dat en denken snel dat de contactpersoon ook de decision maker is. In dat geval is een schouderklop tijdens een netwerkevent misschien genoeg. Maar vaak zijn die twee rollen onder twee personen verdeeld. En tenslotte zien we in het onderzoek dat het zinvol is om de bezoeker te overdonderen met beïnvloedingsprincipes. Kennelijk zijn die resterende vier principes niet algemeen succesvol en werken ze (áls ze werken) bij een selecte groep type mensen. De een is gevoelig voor een gratis presentje (Wederkerigheid: Doe de gratis duurzaamheidsscan ), de ander voor een overzicht van de klantenkring (Sociale bewijskracht: Directeur Jansen (Philips NL) ging u voor ). Door verschillende principes op de bezoeker af te vuren, vergroot de dienstverlener de kans op succes van de website. Het is interessant deze aanname in later onderzoek te toetsen. Aanbeveling Het is voor dienstverleners raadzaam om op hun website bewust gebruik te maken van de beïnvloedingsprincipes Consistentie en Autoriteit. Aanvullend is het raadzaam om gedoseerd de andere vier principes toe te passen. Meer principes en meer bezoekers zijn beiden factoren die de kans op succes via de website verhogen. De gebruikte principes hoeven niet constant te blijven over de verschillende kanalen.

17 Literatuurlijst Born, Arjan van den (2009). The drivers of career success of the job-hopping professional in the new networked economy. Promotieonderzoek. CBS (2012). De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzp'ers in de werkzame beroepsbevolking. Chaffey, Dave (2000). Internet Marketing. Harlow: Pearson Education Limited. Cialdini, Robert (2009). Invloed. De zes geheimen van overtuigen. Den Haag: Academic Service. Erkel, Aartjan van (2011). Verleiden op internet. Culemborg: Van Duuren Management BV. Kaptein, Maurits (2012). Digitale verleiding. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact. Raessens, Boudewijn (2010). Handboek e-business. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. SER (2010). De zzp'er in beeld.

18

Maurits Kaptein Digitale verleiding Hoe beïnvloedingsprofielen de online marketing op z n kop zetten Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen

Maurits Kaptein Digitale verleiding Hoe beïnvloedingsprofielen de online marketing op z n kop zetten Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen Digitale verleiding Maurits Kaptein is de wonder boy onder de marketeers. Hij ontdekte een manier waarop je elke individuele klant precies op maat kunt verleiden. Doelgroepen zijn net mensen en met de

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Klanten en prospecten. Wie zijn onze danspartners?

Klanten en prospecten. Wie zijn onze danspartners? Klanten en prospecten Wie zijn onze danspartners? Klanten en prospecten Voor je begint aan de tango: Weet wie je klanten zijn Weet welke doelgroep je aanspreekt Zoek de beste communicatiemethode om je

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen

25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen 25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen Een nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten. Het is snel, flexibel, goedkoop en uitstekend meetbaar. Het

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Summercourse: Schrijf in 4 maanden je boek en profileer je als expert!

Summercourse: Schrijf in 4 maanden je boek en profileer je als expert! HOE VERHOOG JE JE OMZET MET ONLINE TEKSTEN? Webinar: online teksten Online trainer en schrijfcoach Blogger Auteur Journaliste Webinar: online teksten Mijn waarom: Ik wil ondernemers helpen om hun verhaal,

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Vragenlijst voor nieuwe website

Vragenlijst voor nieuwe website Vragenlijst voor nieuwe website Om het jezelf makkelijk te maken, print je dit formulier uit en vul je het gewoon met pen in. Overleg eens met huisgenoten, collega's en vrienden zodat je een juist beeld

Nadere informatie

Hoe passen booking.com en klm persuasive design toe op Hun websites?

Hoe passen booking.com en klm persuasive design toe op Hun websites? Hoe passen booking.com en klm persuasive design toe op Hun websites? naam: esther Ziengs docent: madris duric studentnummer: 1606847 specialisatie: content Format: essay datum: 17 december 2014 Inleiding

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren Marketingmed.nl Waarom adverteren? Waarom bij Marketingmed.nl adverteren? Onze

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

HANDBOEK. Beautybusiness. Sylvia van Kuijk

HANDBOEK. Beautybusiness. Sylvia van Kuijk HANDBOEK Beautybusiness Sylvia van Kuijk Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch

Nadere informatie

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Website algemeen... 4 Inschrijfpagina... 5 Formulieren... 6 Online communicatie... 7 Offline...

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren blz. 1 Marketingmed.nl blz. 2 Waarom adverteren? blz. 2 Waarom bij Marketingmed.nl

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Whitepaper marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper  marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper E-mailmarketing als verkoopkanaal Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je

Nadere informatie

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Inhoud Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven!... 3 Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen?... 4 Template voor schrijven

Nadere informatie

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk?

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk? Waarom is e-mail marketing belangrijk als zorg-professional? Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag genoeg verdienen om van te kunnen leven. Dat betekent dat het belangrijk voor

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Maart 2013 ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Maart 2013 Voorwoord Opdrachten en tarieven Pagina 4 / 16 Managementsamenvatting Pagina 5 / 16 Themarapport Opdrachten en tarieven Marktontwikkeling

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Lokale concurrentie in het buitenland

Lokale concurrentie in het buitenland Lokale concurrentie in het buitenland Hoe te anticiperen als exportbedrijf met vindbaarheid Inhoudsopgave Intro Zoekmachine marketing: het idee erachter Zoekmachine adverteren Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming 8 Succesfactoren voor een Online Onderneming Je kent vast wel ondernemers die actief zijn online en nu een deel van hun inkomen of zelfs hun hele inkomen online verdienen met hun kennis en content. Misschien

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5 Inhoud Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen... 3 Mijn missie... 3 Wie ben ik?... 4 Help ik moet een blog!... 5 Waarom is bloggen goed voor je onderneming?... 5 Waarom is bloggen goed voor je klanten?...

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

www.implementatieacademy.nl

www.implementatieacademy.nl Implementatie Stappenplan naar Succes Ben jij trainer, coach, heb je een eigen praktijk, kortom, ben jij een kleine ondernemer? Als je je business wilt doen laten groeien in de nieuwe economie dan moet

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Case 4 - Consultancy

Case 4 - Consultancy Case 4 - Consultancy 27 april 2015 Dennis Langeveld Bert van Loo Lorianne Hooijmans Consultancy opdracht; Halalmakla Ontvangen opdracht Mijn groep werkt voor Halalmakla, een onderneming die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Let op: onleesbare antwoorden of antwoorden die op de achterkant van het antwoordpapier zijn geschreven worden fout gerekend.

Let op: onleesbare antwoorden of antwoorden die op de achterkant van het antwoordpapier zijn geschreven worden fout gerekend. EXAMENOPGAVEN 2 uur U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan te geven op welke vraag het antwoord betrekking

Nadere informatie

Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs

Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs Praktische tips voor een geweldige website Irene Ogier - I-webs Inhoud E-book Zoekwoorden uitleg 3 Zoekwoorden in je website gebruiken 4 9 tips voor de pagina over jou 6 Tips voor de lancering van je website

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl

Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl Hoger in Google komen Een hoge positie in Google op een relevant zoekwoord zorgt voor een constante stroom aan potentiële klanten. Zo n hoge positie krijg

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Heeft u de digitale afslag gemist?

Heeft u de digitale afslag gemist? Heeft u de digitale afslag gemist? Collaboration portals Knowledge centre Client services Content Platform Legal Alerts Social Media Newsflash E-Guides SmashDoc s App s Online communicatie dating 2.0

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

Implementatie Stappenplan naar Succes Ben jij trainer, coach, heb je een eigen praktijk, kortom, ben jij een kleine ondernemer? Als je je business wilt doen laten groeien in de nieuwe economie dan moet

Nadere informatie

Conversie Plan Kids In Movement

Conversie Plan Kids In Movement Conversie Plan Kids In Movement 1 Inhoud Opgave Inleiding 3 Conversie Doelen 4 Overtuiging principes 5 Triggers 6 Conversieplan 7 Conversie Meten 8 Planning 9 2 Inleiding Het document is geschreven om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 11 juni 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van het webinar LinkedIn Simpel: Je Profiel van 11 juni 2015 en gebaseerd op eerdere

Nadere informatie

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee

Wat zijn de doelstellingen van uw. actief zijn? 28-10-2014. Online marketing: het belang van internet en je website. TenZer niet het eerste idee TenZer niet het eerste idee Online marketing: het belang van internet en je website Workshop 27 oktober 2014 Lead to Sale Creative Photostudio Vallen en opstaan En toen.. TenZer Probeer ervaren ondernemers

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Acquisitie & Zakelijk netwerken

Acquisitie & Zakelijk netwerken E-boek 3 bedrijfsblogs Acquisitie & Zakelijk netwerken Nu lezen. Praktische adviezen. Morgen toepassen. Nog succesvoller ondernemen! 1. Acquisitie is veel meer dan alleen gunnen 2. Alleen met glimlach

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

1.Een website wordt nog te vaak aangekocht als een stuk technologie

1.Een website wordt nog te vaak aangekocht als een stuk technologie Woord vooraf Ik had je eerst en vooral willen bedanken voor jouw vertrouwen in onze toegevoegde waarde aan je website. De reden waarom je een adviesrapport hebt aangevraagd, is waarschijnlijk omdat je

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE Vragen bij Het waarom en hoe van F-commerce Vraag 1 (10 punten) Geef aan wat de verschillen zouden kunnen zijn tussen een reguliere E-commerce website en een winkel die gebruik maakt van F-Commerce.

Nadere informatie

Tekstbureau Duidelijk Zo

Tekstbureau Duidelijk Zo Tekstbureau Duidelijk Zo Praktische tips voor het schrijven van webteksten De stijl verbeteren betekent de gedachte verbeteren. (Friedrich Nietzsche) Om te beginnen Iedereen kan schrijven. Goed schrijven

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Netwerk. 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur

Netwerk. 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur WELKOM Netwerk 12-4-2013 10.00 uur tot 16.30 uur Door Andrew David (H4 organisatie training advies) i.s.m. HAN Centrum voor Ondernemerschap FNV Zelfstandigen Andrew David Dynamisch Zelfstandig Communicatieve

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Handleiding whitepaper schrijven Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Inhoud Inleiding... 3 Wat is een whitepaper?... 3 Kies het juiste onderwerp... 4 Voordat je gaat schrijven... 4 Gegevens

Nadere informatie

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e T e k s t e n i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e 4 D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e Welke webpagina s heb je nodig? De homepagina, deze noem je Home Blog Diensten of producten Salespage

Nadere informatie

Inleiding. Domein sterkte. Hoeveelheid links Soorten links. Anchortekst Target URL

Inleiding. Domein sterkte. Hoeveelheid links Soorten links. Anchortekst Target URL Inleiding Backlinks zijn een bepalende factor van de rankings in de organische zoekresultaten. Happy Idiots gaat linkbuilding uitvoeren om het backlinkprofiel van Philips Stadion Events te versterken.

Nadere informatie

Beïnvloedings-analyse

Beïnvloedings-analyse Beïnvloedingsanalyse Hoe kunnen doelgroepen beïnvloed worden? Er zijn een aantal verschillende principes waarmee de KRO de doelgroep kan beïnvloeden. Deze principes zijn in verschillende onderdelen op

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw Februari 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van 24 september 2014 en 8 oktober

Nadere informatie

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet!

30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! 30 Facebook Tips Voor Meer Bezoekers, Klanten & Omzet! Auteur: Copyright 2011, Alle rechten voorbehouden www.tomdehaan.nl 1 Voordat je de tips gaat lezen Dit ebook is een verzameling van tips voor je Facebook

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen. drs Frits van Leer

Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen. drs Frits van Leer Marklinq: samen met u marketingkennis opbouwen drs Frits van Leer Welkom bij de workshop Marklinq Wat gaan we doen vanmiddag? Marklinq aan u voorstellen o werkwijze o soorten onderzoek o voorbeelden o

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Uitslag enquête zzp ers

Uitslag enquête zzp ers Uitslag enquête zzp ers 2015 Inleiding bladzijde: 2 In Voorschoten is de trend waarneembaar van een toenemend aantal inwoners dat een eigen bedrijf vanuit de eigen woning is gestart. Dé zzp er (zelfstandige

Nadere informatie

Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas

Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas Tom Zoethout Internet Marketing Specialist Internet Marketing als onderdeel van de bedrijfsvoering 2 1 Internet Marketing als onderdeel van de bedrijfsvoering 3

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Workshop gevonden worden door mijn doelgroep

Workshop gevonden worden door mijn doelgroep Workshop gevonden worden door mijn doelgroep Nooit meer koude acquisitie Kennismakingsbrochure Bloemen maken nectar die precies de gewenste doelgroep aantrekt Wat is jouw nectar? Inhoud 1. Voor wie is

Nadere informatie

55 SEO Tips Om Mee Te Scoren!

55 SEO Tips Om Mee Te Scoren! 55 SEO Tips Om Mee Te Scoren! Een goede tip is nooit weg, toch? Ik heb er 55 voor je op een rijtje gezet, waarmee je je website kunt optimaliseren, zodat je hoger scoort in Google, meer bezoekers naar

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 25 september en 8 oktober 2014 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van24 september en

Nadere informatie