Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek"

Transcriptie

1 Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek Sybrand van der Werf 7 januari 2012!

2 Persoonlijk Ontwikkelingsplan Groeien met techniek Naam:!!! Sybrand van der Werf Studentnummer:! S Adres:!!! Duifhuis 62-01!!! 3862JJ Nijkerk Telefoonnummer:! !!! Datum:!!! 7 januari 2012 Cursusdeel:!! ENPT-PPO2 Leerjaar:!! 2 Periode:!! 5-8 Naam docent:!! R. Elbers Opleiding:!! Docent Techniek in de onderbouw School:!!! Christelijke Hogeschool!

3 PTH-Windesheim Campus 2-6, Gebouw E Postbus GB Zwolle tel: fax: Ontvangstbewijs verslagen, scripties, e.d. Bij deze verklaart ondergetekende, Naam docent : R. Elbers in ontvangst te hebben genomen van Naam student : Sybrand van der Werf Leerjaar : 2 Opleiding : Docent Techniek in de onderbouw Klas : PdT2 het onderstaande document. Titel document : Pop.pages Paraaf docent : Paraaf student : Plaats : Datum : 7 januari 2012 Dit formulier is alleen geldig als beide partijen hebben ondertekend.

4 Bijlage 1, schriftelijke rapportage - checklist Naam student: Sybrand van der Werf Titel verslag: Persoonlijk Ontwikkelingsplan Klas: PdT2 Datum: 7 januari 2012 De checklist moet door de student worden ingevuld (vooraan aanvinken) en bij het verslag worden gevoegd. Geen checklist = geen beoordeling! Indien de docent(e) drie (3) of meer onderdelen met een onvoldoende (O) opmerkt zal hij/zij je het verslag teruggeven om aan te passen. Student(e) Docent(e) 1. Verslag O V Verslag is ingebonden of in een snelhechter Verslag voldoet aan de aangegeven omvang 2. Omslag Verzorgde lay-out Auteur(s), studentnummer, opleiding 3. Titelpagina Titel en subtitel Onderdeel (naam van de cursus/opdracht/project) Periode + leerjaar volgens studieprogramma Gegevens auteur(s), alfabetisch Datum 4. Voorwoord Aanleiding van het verslag Bedankje 5. Inhoudsopgave Alle onderdelen: hoofdstukken, paragraven, bijlagen etc. zijn vermeld Paginaverwijzing is correct Inhoudsopgave is overzichtelijk 6. Inleiding Inleiding nodigt uit tot lezen (blikvanger) Doel(stelling) van verslag is duidelijk Opbouw van het verslag wordt kort aangegeven 7. Kern: Opbouw, hoofdstukken en paragraven Titels van hoofdstukken, paragraven etc. zijn overzichtelijk genummerd Hoofdstukken, paragraven etc. hebben passende titels Hoofdstuk beslaat minimaal 2 paginaʼs Nieuw hoofdstuk begint op een nieuwe pagina Hoofdstukken worden duidelijk ingeleid Nieuwe alinea begint na een regel wit Zinnen lopen door (geen ENTER/RETURN binnen een zin) Bijlagen zijn genummerd Bijlagen hebben een passende naam Correcte verwijzingen naar bijlagen Afbeeldingen zijn genummerd

5 Bijlage 1, schriftelijke rapportage - checklist Afbeeldingen hebben een passende naam Correcte verwijzingen naar afbeeldingen Tabellen zijn genummerd Tabellen hebben een passende naam Correcte verwijzingen naar tabellen Paginaʼs zijn genummerd Verslag bevat geen plagiaat 8. Nederlands taalgebruik Grammatica en spelling zijn in orde Formulering is samenhangend, eenvoudig, direct en actief Interpunctie is juist toegepast Verslag is zakelijk geschreven (geen spreektaal) Zinnen zijn volledig (geen telegramstijl) 9. Conclusies en aanbevelingen Conclusies zijn gebaseerd op argumenten uit de hoofdstukken Kort en bondig Bevat geen nieuwe informatie 10. Literatuurlijst Literatuurlijst is opgesteld volgens de richtlijnen Literatuurlijst is volledig (alle geraadpleegde documenten zijn vermeld) 11. Bronnen Alle bronnen zijn terug te vinden in de tekst Citaten zijn niet langer dan 3 zinnen Bronnen ondersteunen de eigen tekst Bronnen worden op de juiste plaats in de tekst weergegeven

6 Bijlage 1, schriftelijke rapportage - checklist Voorwoord Om te beginnen zal ik mij kort voorstellen. Ik ben Sybrand van der Werf, 30 jaar jong en opgeleid als elektromonteur. Ik heb voor de tweede keer gekozen om de lerarenopleiding Techniek in de onderbouw te doen. De eerste keer was er een gebrek aan zelfdiscipline om met het studeren bezig te zijn. Op dit moment gaat het zoals ik verwachtte, het gaat een stuk beter. In dit werk, het persoonlijk ontwikkelingsplan, ga ik laten zien en nadenken waar ik denk dat ik goed in ben en waar ik nog extra aan moet werken. Technische kennis heb ik genoeg in huis door mijn vooropleiding en mijn werkzaamheden als elektromonteur en als onderhouds- en storingsmonteur. Bij het docentschap horen natuurlijk veel meer zaken. Onderwijskundig moet er een en ander bijgespijkerd worden. Daarvoor is ook dit document: nadenken waar nog extra spijkers nodig zijn om op het juiste niveau te komen. Het POP is bedoeld om voor mijzelf aan te geven waar ik mij op ga richten tijdens mijn stage en mijn werk. Het moet er voor zorgen dat ik heel concreet met specifieke competenties bezig ga, zonder andere competenties uit het oog te verliezen. In de tabellen is aangegeven hoe ik denk dat ik op bepaalde competenties sta. Enkele competenties verdienen extra aandacht om het gewenste niveau te behalen. Niet alle competenties zullen 100% worden. Door specifiek aan bepaalde competenties te werken kan er wel voor gezorgd worden dat ze ook niet op 0% blijven steken. Vanuit dit POP wordt een leerwerkplan opgesteld wat er voor moet zorgen dat ik aan de te behalen competenties ga werken. Ik wil bij dezen ook Jeroen de Klerk, lerarenopleiding Installatietechniek, bedanken voor het delen van zijn documentstructuur. De opbouw van een document als een POP kan heel lastig zijn als er geen referentiekader is. Dankzij Jeroen heb ik een referentiekader gekregen en is het schrijven van dit document een stuk sneller en makkelijker gegaan dan ik had gedacht.

7 Inhoudsopgave Competentiedomein 1: Interpersoonlijk competent! 4 Competentiedomein 2: Pedagogisch competent! 5 Competentiedomein 3: Vakinhoudelijk- en didactisch competent! 7 Competentiedomein 4: Organisatorisch competent! 9 Competentiedomein 5: Competent in samenwerking met collegaʼs! 11 Competentiedomein 6: Competent in samenwerking met de omgeving! 12 Competentiedomein 7: Competent in reflectie en ontwikkeling! 13 3

8 Competentiedomein 1: Interpersoonlijk competent De docent zorgt voor een aangename sfeer in de klas daarbij zorgt de docent voor een op samenwerking gerichte relatie met de leerlingen. Er wordt gezorgd dat leerlingen gestimuleerd worden om gewenst gedrag te laten zien. Leerdoelen Leerdoelen voor deze competentie waar ik aan wil werken tijdens mijn opleiding: * Het bevorderen van communicatie door bijvoorbeeld te luisteren, samen te vatten en door te vragen. Wat wil ik gaan doen om mijn leerdoelen te bereiken? Voor het eerste leerpunt wil ik vooral oefenen met informele gesprekken met leerlingen. Nu gebeurt het regelmatig dat het korte gesprekjes zijn die vaak niet erg serieus bedoeld zijn. Voor het werken aan deze doelen wil ik een aantal doelen stellen waar ik in mijn gesprekken aan ga werken. Als voorbeeld: ik heb een leerling die vaak negatief overkomt bij het vak Techniek. Ik ben er nog niet achter waarom dat zo is. Voor een gesprek met deze leerling kan ik als doel stellen dat ik wil achterhalen waarom het vak techniek zo negatief benaderd wordt door deze leerling. Hoe ga ik aantonen dat ik aan mijn leerdoelen heb gewerkt? Ik wil van ieder gesprekje, wat ik met toestemming van de ouders wil houden, een filmfragment maken als leer-object voor mezelf. Binnen het jaar wil ik het aantal van 10 gesprekken minimaal opgenomen hebben zodat ik verschil kan merken en zien tussen het eerste en het laatste gesprek. Van deze filmpjes maak ik een kort gespreksverslagje om de tips en tops te kunnen benoemen. Sterkte/zwakte analyse competentiedomein 1: Interpersoonlijk competent A: Eisen van hoofdfase bekwaam niveau Slecht/zwak Matig Goed/sterkte * Communiceren met verbale en non verbale technieken * Beheersen en hanteren van vaardigheden als spreken, lezen, schrijven en rekenen * Het bevorderen van communicatie door bijvoorbeeld te luisteren en samen te vatten * Het tonen van enthousiasme bij leerlingen en groepen * Het contact maken met leerlingen * Het observeren, beschrijven en bespreken van gewenst en ongewenst gedrag * Communiceren met verbale en non verbale technieken B: Eisen van basis bekwaam niveau * Effectief communiceren met verbale en non verbale technieken * Communiceren met verbale en non verbale technieken * Beheersen en hanteren van vaardigheden als spreken, lezen, schrijven en rekenen * Het bevorderen van communicatie door bijvoorbeeld te luisteren, samen te vatten en door te vragen * Het tonen van persoonlijke betrokkenheid en enthousiasme bij leerlingen en groepen * Het onderhouden van contacten binnen de context van de school * Het herkennen en benoemen van gedragspatronen van leerlingen en groepen * Het corrigeren van ongewenst gedrag en het waarderen van gewenst gedrag 4

9 Competentiedomein 2: Pedagogisch competent De docent heeft een beeld van de sociale omgang binnen een groep en verbetert deze door een de situatie in te schatten en een passende aanpak te kiezen. Leerdoelen Leerdoelen voor deze competentie waar ik aan wil werken tijdens mijn opleiding: * Het uitdagen van leerlingen om mee te denken over hun eigen leerproces. * Het onderzoeken en toetsen om het leefklimaat binnen een groep te verbeteren. Wat wil ik gaan doen om mijn leerdoelen te bereiken? Het eerste leerdoel wil ik bereiken door te beginnen met lezen van literatuur waarin staat hoe leerlingen gestimuleerd kunnen worden om mee te denken over hun eigen leerproces. Ik heb werkelijk waar geen idee hoe ik dit zou moeten stimuleren, misschien doe ik het onbewust wel maar weet ik niet dat het te maken heeft het met nadenken over het eigen leerproces. Als ik literatuur door heb gelezen waar dit in staat ga ik bezig met het uitproberen van het geleerde. Dit doe ik in de klassen die ik les geef. Het tweede punt is iets waar ik ook buiten de stage al mee bezig ben. Ik wil in mijn lessen en de klassen die ik lesgeef bereiken dat iedereen met een lekker gevoel aan het werk kan en dat iedereen binnen de groep elkaar accepteert zoals de persoon is. In sommige klassen ben ik daarvoor niet nodig en gaat het vanzelf. In andere klassen moet ik zover ingrijpen dat ik leerlingen een plaats moet toewijzen aan een werkbank. Toch ben ik er niet over uit of dit de beste of juiste manier is om het leefklimaat te verbeteren binnen een groep. Ik wil hier echt meer van weten omdat ik van mening ben dat het ontzettend belangrijk is dat iedereen in een groep moet horen, niemand uitgezonderd. Hoe ga ik aantonen dat ik aan mijn leerdoelen heb gewerkt? Het eerste leerdoel wil ik aantonen door de opdracht die ik gegeven heb aan een leerling of klas te vergelijken met eindresultaten die behaald zijn. Een opdracht waar ik mee bezig ga is een kauwgomballenautomaat. Hierbij verstrek ik enkele eisen en moet de leerling zelf weten hoe aan de eisen worden voldaan. Het resultaat is dat er allerlei verschillende werkstukken uit komen. Hierdoor kan ik aantonen dat de leerprocessen per leerling verschillend zijn en tóch gestimuleerd zijn. Het tweede leerdoel wil ik aantonen door middel van een enquête over de lessen techniek vóórdat ik hier mee bezig ben geweest en nadat ik hier veel tijd en energie in heb gestoken. 5

10 Sterkte/zwakte analyse competentiedomein 2: Pedagogisch competent A: Eisen van hoofdfase bekwaam niveau * Het handelen in de omgang met leerlingen op basis van wederzijds respect Slecht/zwakte Matig Goed/sterkte * Het tonen van vertrouwen in de capaciteiten van de leerlingen * Het uitdagen van leerlingen om vragen te stellen * Het verwoorden van eigen normen en waarden en deze toetsen aan de binnen de school geldende normen en waarden * Het observeren en beschrijven van het leerproces van leerlingen door naar hun ambities en interesses te vragen * Het observeren en beschrijven van verschillen tussen leerlingen * Het observeren en beschrijven van het sociale klimaat binnen een groep * Het beschrijven van de zorgstructuur binnen de school * Het verwoorden van het belang van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen B: Eisen van basis bekwaam niveau * Het handelen in de omgang met leerlingen op basis van wederzijds respect * Het zorgen voor een leersituatie waarin deelnemers een eigen inbreng kunnen tonen * Het gebruiken van de inbreng van leerlingen in het onderwijsleerproces * Het bespreken van normen en waarden met leerlingen * Het uitdagen van deelnemers om mee te denken over eigen leerprocessen * Het analyseren en definiëren van verschillen tussen leerlingen in cultureel, sociaal en emotioneel opzicht * Het onderzoeken en toetsen van enkele mogelijkheden om het sociale klimaat in een groep te verbeteren * Het beschrijven van de zorgstructuur binnen de school en handelen volgens afspraken die daarbinnen gemaakt zijn * Het verantwoorden van zijn pedagogische opvattingen 6

11 Competentiedomein 3: Vakinhoudelijk- en didactisch competent De docent staat boven de lesstof en legt een link tussen praktijk en theorie. Ook kan een link worden gelegd tussen zijn eigen en aanverwante leerstof. Hij ontwerpt leertrajecten en zorgt bij de uitvoering er van voor variatie, heldere opbouw, ondersteuning en evaluatie van het leerproces. Leerdoelen Leerdoelen voor deze competentie waar ik aan wil werken tijdens mijn opleiding: * Het ontwerpen van zowel individuele- als groepsactiviteiten. * Het aangeven van een heldere opbouw in de leerstof. Wat wil ik gaan doen om mijn leerdoelen te bereiken? Voor het ontwerpen van individuele- en groepsactiviteiten wil ik de slotopdracht van dit jaar gaan bedenken. Mijn collega, en begeleidster, heeft aangegeven dat de laatste opdracht van dit jaar niet echt een leuke opdracht is. Aan mij de taak om deze te vervangen voor een opdracht die wél leuk is. Voor het aangeven van een heldere opbouw in de leerstof zal ik meer moeite moeten doen. We werken praktisch, dus nagenoeg geen theorie. Uitleg is meestal heel erg kort. De opdrachten die we hebben staan op papier en zijn voor de meeste leerlingen goed door te werken. Dit leerdoel zal ik moeten combineren met het eerste leerdoel. Op deze manier kan ik de opdracht die ik ga ontwerpen koppelen aan een duidelijke structuur en een heldere opbouw. Hoe ga ik aantonen dat ik aan mijn leerdoelen heb gewerkt? De uitgewerkte opdracht, voorzien van docentenhandleiding, theorie en praktijkstencils, wordt in zijn geheel opgevoerd als bewijsmateriaal. De door mij uitgewerkte opdracht zal door mijn collega bekeken en geannoteerd worden. Als de opdracht goed is zal deze worden uitgevoerd in alle tweede klassen (Mavo, Havo en VWO) 7

12 Sterkte/zwakte analyse competentiedomein 3: Vakinhoudelijk- en didactisch competent A: Eisen van hoofdfase bekwaam niveau * Het geven van enkele toepassingsgerichte voorbeelden bij leeractiviteiten Slecht/zwakte Matig Goed/sterkte * Het ontwerpen van eenvoudige leeractiviteiten * Het voorbereiden van enkele individuele en groepsactiviteiten * Het verkennen en gebruiken van schriftelijke, audiovisuele en digitale leermiddelen * Het geordend presenteren van de leerstof * Het gebruik maken van voorkennis en het aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen * Het hanteren van enkele eenvoudige werkvormen * Het observeren en beschrijven hoe leerlingen zelfstandig aan het werk gaan * Het helpen van de leerlingen bij hun leerproces * Het met de leerlingen bespreken van hun leerproces * Het inspelen op verschillen in beginniveau van leerlingen * Het aantonen van basale kennis van het vak * Het gebruiken van voorbeelden van toepassingen van het vakgebied * Het evalueren van het leerproces met leerlingen * Het verwoorden van de gekozen didactische aanpak B: Eisen van basis bekwaam niveau * Het zorgen voor betekenisvolle en toepassingsgerichte leeractiviteiten * Het ontwerpen van onderwijsleeractiviteiten * Het ontwerpen van individuele- en groepsactiviteiten * Het ontwikkelen van eenvoudige beoordelingsinstrumenten * Het doelgericht gebruiken van schriftelijke, audiovisuele en digitale leermiddelen * Het aanpassen van leermiddelen (met vragen, suggesties en voorbeelden) * Het aangeven van een heldere opbouw in de leerstof * Het actief gebruik maken van voorkennis en aansluiten bij de belevingswereld van deelnemers * Het hanteren van verschillende werkvormen * Het schakelen tussen theorie en praktijk waar nodig * Het verwerken van actualiteit en praktijk in de onderwijs activiteit * Het analyseren hoe leerlingen zelf hun leerproces vormgeven * Het ondersteunen van leerlingen in hun leerproces door leervragen te signaleren * Het reflecteren van het leerproces met de leerlingen op resultaten en bijbehorend proces * Het observeren en analyseren van (vakspecifieke) leerproblemen * Het boven de stof staan * Het gebruiken van actuele toepassingen van zijn vakgebied * Het verantwoorden van het vak voor de ontwikkeling van de leerlingen * Het evalueren van het leerproces en leerresultaten met leerlingen * Het verwoorden van de gekozen didactische aanpak 8

13 Competentiedomein 4: Organisatorisch competent De docent gebruikt voor de leerlingen een bruikbare vorm van planning van taken. Hij richt de leerwerkomgeving in op een veilige en doelmatige manier en zorgt dat de leeractiviteiten en de leeromgeving bij elkaar passen. Leerdoelen Leerdoelen voor deze competentie waar ik aan wil werken tijdens mijn opleiding: * Het geven van eenduidige opdrachten en daarbij het aangeven welke ondersteuning leerlingen daarbij kunnen verwachten. * Het uitleggen, in eigen woorden, van de organisatie en de aanpak van klassenmanagement van zijn onderwijs. Wat wil ik gaan doen om mijn leerdoelen te bereiken? Bij het eerste leerdoel is het voor mij belangrijk dat ik aan ga geven welke ondersteuning leerlingen van mij kunnen verwachten. Om dit voor mij duidelijk af te schermen ga ik bij de introductie van een volgende opdracht heel duidelijk op papier/scherm zetten wat leerlingen van mij mogen verwachten. Wáárbij ik leerlingen wel of niet help. Zaken waar ik ze dan niet bij help kunnen ze op internet, of in documentatie die ik heb, opzoeken. Het uitleggen van het klassenmanagement is voor mij een hele lastige. Hoe bereik ik in mijn klas/lokaal wat ík wil bereiken? Hierover ga ik voor mijzelf een document uitwerken waarin ik verwoord hoe ik mijn doel kan proberen te bereiken in mijn klassenmanagement. Dit document ga ik ook omzetten naar een stappenplan die ik ga gebruiken in mijn lessen. Hoe ga ik aantonen dat ik aan mijn leerdoelen heb gewerkt? De presentatie die ik ga gebruiken om een en ander heel duidelijk te maken aan de klassen die ik les geef én de nieuwe opdracht ga presenteren maak ik beschikbaar voor mijn portfolio als bewijslast. In deze presentatie ga ik heel nauwkeurig in op zaken die leerlingen wel en niet van mij kunnen verwachten tijdens deze opdracht. De uitleg en opzet van mijn klassenmanagement worden twee documenten die worden bijgevoegd. In deze documenten kan worden afgeleid hóe ik mijn klassenmanagement aanpak en of dat voor mij goed werkt. 9

14 Sterkte/zwakte analyse competentiedomein 4: Organisatorisch competent A: Eisen van hoofdfase bekwaam niveau Slecht/zwak Matig Goed/sterk * Het voorbereiden en op schrift zetten van onderwijsactiviteiten * Het kennen en hanteren van de regels en afspraken en zich daaraan houden * Het aan leerlingen duidelijk maken wat ze van hem kunnen verwachten met betrekking tot het leerproces * Het stellen van prioriteiten en efficiënt verdelen van beschikbare tijd voor zichzelf * Het verkennen en beschrijven van de mogelijkheden van de leeromgeving * Het plannen van eigen werk en het maken van werkafspraken met leerlingen B: Eisen van basis bekwaam niveau * Het voorbereiden en op schrift zetten van onderwijsactiviteiten * Het aan de regels houden en leerlingen hier ook op aanspreken * Het geven van eenduidige opdrachten aan leerlingen en aangeven welke ondersteuning zij kunnen verwachten * Het stellen van prioriteiten en efficiënt verdelen van beschikbare tijd voor zichzelf en leerlingen * Het om weten te gaan met beperkte mogelijkheden van de leeromgeving * Het aanzetten van deelnemers tot een eigen controleerbare leerplanning * Het in eigen woorden uitleggen wat de organisatie en klasmanagement is van zijn onderwijs 10

15 Competentiedomein 5: Competent in samenwerking met collegaʼs De docent neemt deel aan werkzaamheden binnen het team en werkt volgens de afspraken van de school. Ook bezoekt de docent (intervisie)bijeenkomsten. Leerdoelen Leerdoelen voor deze competentie waar ik aan wil werken tijdens mijn opleiding: * Het vragen en aanbieden van hulp aan medestudenten en collegaʼs. Wat wil ik gaan doen om mijn leerdoelen te bereiken? Mijn leerdoel gaat niet zozeer over het aanbieden van hulp. Dat doe ik en dat doe ik vaak, soms meer dan ik eigen de tijd voor heb. Mijn leerdoel gaat over het vragen om hulp aan medestudenten en collegaʼs. Met name bij collegaʼs is dit vaak lastig. Ik ga hiervoor overleggen plannen met mijn collega. Ik wil minimaal 3 overleggen in 2 maanden tijd plannen. Zo weet ik waar we zij en dat we op de goede weg zitten. De huidige overleggen zijn tijdens een les van mijn collega, waardoor er vrij weinig tijd is. Van de overleggen die door mij gepland zijn wil ik een opzetje maken met zaken die we bespreken. Hoe ga ik aantonen dat ik aan mijn leerdoelen heb gewerkt? De opzetjes van de geplande overleggen worden verwerkt in een verslagje van het betreffende overleg. Ben ik te weten gekomen wat ik wilde weten en heb ik gezegd wat ik wilde zeggen. Aangezien ik 3 overleggen ga plannen komen er ook 3 verslagen van overleggen. Sterkte/zwakte analyse competentiedomein 5: Competent in samenwerking met collegaʼs A: Eisen van hoofdfase bekwaam niveau Slecht/zwakte Matig Goed/sterkte * Het vragen naar en benutten van informatie van begeleiders * Het vragen en aanbieden van hulp aan medestudenten * Het aangeven van wat hij wel en niet kan * Het samenwerken met begeleiders aan de taken * Het maken van afspraken met begeleiders en collegaʼs en zich daaraan houden * Het verwoorden van de werkwijze aangaande samenwerken met anderen B: Eisen van basis bekwaam niveau * Het zichzelf dienstbaar opstellen ten opzichte van het team * Het vragen en aanbieden van hulp aan medestudenten en collegaʼs * Het vaststellen van de eigen grenzen en duidelijk zijn over wat hij wel en niet kan * Het nemen van verantwoording voor zijn taak * Het werken volgens de in de organisatie geldende afspraken, procedures en systemen zoals leerlingvolgsystemen en kwaliteitszorg * Het verkennen en beschrijven van de visie en ontwikkeling van zijn school * Het verwoorden van de werkwijze aangaande samenwerken met anderen 11

16 Competentiedomein 6: Competent in samenwerking met de omgeving De docent is betrokken bij overleggen tussen school, leerlingen en bedrijven of instellingen waar de leerling in het kader van zijn opleiding mee te maken heeft. Leerdoelen Leerdoelen voor deze competentie waar ik aan wil werken tijdens mijn opleiding: * Het verkennen en beschrijven van relaties van de school met andere belanghebbenden. Wat wil ik gaan doen om mijn leerdoelen te bereiken? Om dit leerdoel te bereiken ga ik een opdracht bedenken waarbij ik één of meerdere bedrijven op zoek, die in de buurt van de school zitten, zodat we bij elkaar betrokken kunnen worden. Veel opdrachten zijn niet gericht op wat er later gedaan wordt op de werkvloer terwijl het vak techniek daar een uitermate geschikt vak voor is. Hoe ga ik aantonen dat ik aan mijn leerdoelen heb gewerkt? Ik ga een opdracht uitwerken voor leerlingen waarin ik bedrijven betrek en waarvoor leerlingen contact kunnen leggen met het bedrijf om informatie in te winnen over hun opdracht. Deze uitgewerkte opdracht, samen met een docentenhandleiding bij deze opdracht worden mijn bewijsmaterialen. Sterkte/zwakte analyse competentiedomein 6: Competent in samenwerking met de omgeving A: Eisen van hoofdfase bekwaam niveau Slecht/zwakte Matig Goed/sterkte * Het maken van een verslag van bijgewoonde gesprekken * Het verkennen van informatie die over leerlingen binnen de school beschikbaar is en het belang er van verwoorden * Het verkennen en beschrijven van relaties van de school met andere belanghebbenden B: Eisen van basis bekwaam niveau * Het hanteren van relevante gespreksvaardigheden * Het raadplegen van reeds aanwezige informatie en registreren van nieuwe informatie * Het verkennen en beschrijven van relaties van de school met andere belanghebbenden 12

17 Competentiedomein 7: Competent in reflectie en ontwikkeling De docent onderzoekt met hulp van collegaʼs en begeleiders zijn werkzaamheden en opvattingen. Hij benoemt in zijn POP de sterke en zwakke punten. Hij kan leervragen verduidelijken met voorbeelden en ervaringen uit verschillende situaties. De docent legt verband tussen theorie en praktijk. Leerdoelen Leerdoelen voor deze competentie waar ik aan wil werken tijdens mijn opleiding: * Het systematisch reflecteren op eigen gedrag en het betrekken van feedback van anderen in zijn reflectie. * Het op een planmatige manier werken aan de eigen ontwikkeling. Wat wil ik gaan doen om mijn leerdoelen te bereiken? Het eerste leerdoel ga ik bereiken door het gebruik maken van reflectievragen, anders dan die van Korthagen. Deze reflectievragen ga ik aan mijn collegaʼs stellen, op papier. Het doel van planmatig werken aan de eigen ontwikkeling is lastiger. Ik werk de opdrachten uit die ik krijg vanuit de opleiding én van uit mijn werk. Om te zeggen dat dit planmatig is, nee. Ik doe wat ik denk dat ik kan doen en niet volgens een voorop gezet plan. Om aan dit leerdoel te werken ga ik vóór de uitvoer van mijn opdrachten een overzicht en plan maken over de aanpak van deze opdrachten. Hoe ga ik aantonen dat ik aan mijn leerdoelen heb gewerkt? De antwoorden die ik van mijn collegaʼs terug krijg op de reflectievragen verwerk ik in mijn bewijslasten. Een drietal plannen van diverse opdrachten ga ik toevoegen als bewijsmaterialen. Deze opdrachten zijn zowel vanuit de opleiding als van de school. 13

18 Sterkte/zwakte analyse competentiedomein 7: Competent in reflectie en ontwikkeling A: Eisen van hoofdfase bekwaam niveau Slecht/zwakte Matig Goed/sterkte * Het beschrijven van de eigen kwaliteit en beperkingen * Het reflecteren op eigen gedrag en het betrekken van feedback van anderen * Het weten aan te geven op welke punten de eigen competentie (ontwikkeling) verbeterd kan worden * Het op een planmatige manier werken aan de eigen ontwikkeling * Het om kunnen gaan met onverwachte situaties, het aanpassen aan veranderende omstandigheden en het verkennen van alternatieven * Het verkennen en beschrijven van ontwikkelingen rond het vak en docentschap * Het open staan voor andere visies en ideeën * Het onder woorden brengen van wat zijn standpunt is over keuze voor docentenopleiding en het daarmee samenhangend beroepsperspectief in de richting van onderwijs en/of bedrijfsleven B: Eisen van basis bekwaam niveau * Het gericht beschrijven van eigen kwaliteit en beperkingen gericht op feitelijke situaties * Het systematisch reflecteren op eigen gedrag en het betrekken van feedback van anderen in zijn reflectie * Het weten aan te geven op welke punten de eigen competentie (ontwikkeling) verbeterd kan worden * Het op een planmatige manier werken aan de eigen ontwikkeling * Het flexibel zijn: het aanpassen aan veranderende omstandigheden en het beschikken over enkele alternatieven * Het volgen van ontwikkelingen rond zijn vak en docentschap * Het open staan voor andere visies en ideeën en het daadwerkelijk uitproberen hiervan * Het onder woorden brengen van wat hij belangrijk vindt in zijn docentschap binnen het onderwijs en/of bedrijfsleven 14

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

Competentie Werkplan Resultaat Tijd

Competentie Werkplan Resultaat Tijd CONCEPT STAGE WERKPLAN Student: Sofie van Gils Studentnummer: 249676@student.fontys.nl Jaar: 2VT Stageschool: (Nog niet zeker) CKE Eindhoven Stagebegeleider: (Nog niet zeker) Frits Achten B Niveau 2 B3

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Fontys Hogeschool voor de Kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING hoofdfase Naam student: Valerie Maas Studentnummer: 1880 Jaar: VT Naam stageschool: Het College Naam SPD: Robert Tobben

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 4 Dt Stageschool: Heerbeeck College Stagebegeleider: S. van Driel

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 3 Dt Stageschool: Sint Lucas Stagebegeleider: H. van Gogh B. Vermogen

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend)

STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend) Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ABV (Docent Beeldend) hoofdfase Student: Jan Willem Luiten Sophia van Wurtemberglaan 33 5616BN Eindhoven GSM 06 14 95 45 38 Studentnummer: 2186061 mail:

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen

Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen. Hogescholen Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen Hogescholen Zeven competenties Een leraar is competent in belangrijke beroepsituaties als hij de juiste taken (doelstellingen) kan formuleren en de daaruit

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle Akkoord, 11-11-2009/HMJ - Laatste opdracht vervangen door iets anders (is gelijk aan 1 e verplichte opdracht, voegt dus niets toe). Je kunt dit ook eerst even afwachten: er doet zich waarschijnlijk wel

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

!"#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$"/-'0/1&)2&34""51&'$))!678$+/&#-&#

!#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$/-'0/1&)2&3451&'$))!678$+/&#-&# !"#$%&'$'#( *+,-.+%'+$'$"/-'0/1&2&34""51&'$!678$+/&#-&# voorjaar 2010 9#1+:$0+;("

Nadere informatie

Competentiekaarten. Fontys Lerarenopleidingen vo/bve

Competentiekaarten. Fontys Lerarenopleidingen vo/bve Competentiekaarten Fontys Lerarenopleidingen vo/bve Zeven competenties Een leraar is competent als hij in belangrijke beroepsituaties de juiste taken (doelstellingen) kan formuleren en de daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 1 2006 2007 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO1 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN. Pop Martin van der Kevie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN. Pop Martin van der Kevie POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 2 Datum: 27 sept 2010 Interpersoonlijk competent voor deze Een inter-persoonlijk competente docent

Nadere informatie

- Je spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Je geeft af en toe positieve feedback.

- Je spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Je geeft af en toe positieve feedback. Evaluatieformulier Lerarenopleiding (talen, exact, sociale vakken) Versie schoolcontactpersoon Student: Aldert Kasimier Schoolcontactpersoon: C. Vidon Opleiding: Geschiedenis Stageschool: Zernike Datum:

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

MASTER LGL COMPETENTIES

MASTER LGL COMPETENTIES MASTER LGL COMPETENTIES Preambule De master opleiding FHTL veronderstelt dat de studenten hun bachelor behaald hebben en dus startbekwaam zijn. Deze bekwaamheid vertaalt zich door naar de onderstaande

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters Kies Actief Rapportage van Femke Peeters De huidige school van Femke Peeters Summa College Eindhoven Eindhoven Huidige opleiding: MBO, klas 3, richting Economie Kies Actief Geef richting aan je loopbaan!

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leerwerkverslag Docent zijn is een kunst

Leerwerkverslag Docent zijn is een kunst Leerwerkverslag Docent zijn is een kunst! Sybrand van der Werf 14 juli 2011 Leerwerkverslag Docent zijn is een kunst Naam:!!! Sybrand van der Werf Studentnummer:! S1039799 Adres:!!! Duifhuis 62-01!!! 3862JJ

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Analyse van de 360 graden feedback

Analyse van de 360 graden feedback Analyse van de 360 graden feedback In deze analyse vergelijk ik de scores van de i360 Docent Feedback testen. De eerste is in november 2013 afgenomen en de 2 e in mei van dit jaar. Hieronder geef ik een

Nadere informatie

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Student: Vincent van der Maaden, MSc Studentnummer: 5783070 Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, UvA Vakgebied: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Stageopdracht Effectief leren 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties... 3 Praktijkopdracht Effectief leren... 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier...

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD Gegevens Student: Naam student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 E-mailadres: mariska_gerritsen@hotmail.com Studiejaar+ Klas: 2013 Deeltijd

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

KPB Observeren en differentiëren

KPB Observeren en differentiëren 2014-2015 Cursuscode: Cohort 2012: LGWKOD40P2 Cohort 2013: LGWKOD40P2 Cohort 2014: LGWKOD40P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht observeren en differentiëren 3 Bijlage

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

Gegevens Student: Gegevens stage (plaats): Studentnummer: adres: Studiejaar+ Klas: 3DTV

Gegevens Student: Gegevens stage (plaats): Studentnummer: adres: Studiejaar+ Klas: 3DTV EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Gegevens Student: Naam student: EVELINE SMOKERS Studentnummer: 2388146 E-mailadres: EVELINE.SMOKERS@GMAIL.COM Studiejaar+ Klas: 3DTV Gegevens stage (plaats):

Nadere informatie

CP Resultaten QuickScan

CP Resultaten QuickScan CP Resultaten QuickScan Interpersoonlijk competent 1.1 Hij maakt contact met de leerlingen en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. score: 83% 1.2 Hij geeft

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenwerkend lezen

Leerwerktaak Samenwerkend lezen Leerwerktaak Samenwerkend lezen Titel Niveau Samenwerkend lezen Hoofdfase WPL 2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Workshop zelfbeoordelingslijst PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS Workshop zelfbeoordelingslijst Competentieprofiel Voor leerkrachten die werken met het protocol leesproblemen en dyslexie. 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk en didactisch

Nadere informatie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T Leerwerkplan-TripleT 2011-2012 Naam student: Martin van der Kevie Leerwerkplan Bijbehorende ie (niveau C) Leerdoel Activiteiten per leerdoel (wat ga ik concreet doen

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics)

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beschrijving van het beoordelingsinstrument Niveaus Er worden in dit beoordelingsinstrument vier niveaus onderscheiden

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Hoofdfase LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind Semester 1-2 - 3-4 - 5* Student: Linda Ouwendijk Studentnummer: 0813937 Paboklas: 2F Datum: 19-01-2010 Stageschool + BRIN:

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

School: Hoge school van Amsterdam Datum: 05-07-2013

School: Hoge school van Amsterdam Datum: 05-07-2013 Formulier POP Naam: Owen Roberts Opleiding: Horeca en Voeding School: Hoge school van Amsterdam Datum: 05-07-2013 Interpersoonlijke competentie Zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en samenwerken

Nadere informatie

Educatief arrangeren rond LOB

Educatief arrangeren rond LOB Educatief arrangeren rond LOB Vorige week Contact met de docent deze week NAW-gegevens via CF Afspraken met begeleider Maken van het Werkplan Voorbereiden van het interview Vragen naar aanleiding van vorig

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Liesbeth Goderie Studentnummer: 2372762 E-mailadres: liesbeth@gastyling.nl Studiejaar+ Klas: Docent

Nadere informatie

Zelfevaluatie en POP ( persoonlijk ontwikkelingsplan)

Zelfevaluatie en POP ( persoonlijk ontwikkelingsplan) Zelfevaluatie en POP ( persoonlijk ontwikkelingsplan) Naam: Bram Bekkers School: Hogeschool van Amsterdam Werkzaam op: HMCollege Opleiding: Mens en Technologie Opleidingsduur: 4 jaar / 2010-2014 Datum:

Nadere informatie

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars.

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. Auteur: Anneke Lucassen Zelfevaluatie begeleiden bij zelfstandig

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Kerntaak 1 Pedagogisch adequaat handelen 1. Kennis hebben van hoe kinderen kunnen leren, zich

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding

Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding Beoordelingsrapport S&W 3 en S&W4 (LIO-fase) Kopopleiding 2014-2015 Inleiding: Studie en Werk 3 & 4 (de LIO-fase) bouwt voort op het eerste half jaar (Studie en Werk 1 & 2). De beoordeling wordt met een

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER LESBESCHRIJVINGSFORMULIER Beroepstaak 1 Omgaan met kinderen in een leersituatie Stageschool Plaats Stagementor Stagegroep Aantal kinderen Gegevens Stageschool Datum Naam student Groep Vakgebied Gegevens

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

LOB Lessen in combinatie met Handel & Administratie R. Timmermans - 2110441

LOB Lessen in combinatie met Handel & Administratie R. Timmermans - 2110441 LOB Lessen in combinatie met Handel & Administratie R. Timmermans - 2110441 Inhoudsopgave Inleiding LOB lessen in combinatie met Handel & Administratie... 2 LVF LOB les 1... 3 Aan welke persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent Je geeft aan een groep kinderen met een enkelvoudige activiteit op een betrokken manier leiding en schept een vriendelijke sfeer en stimuleert de betrokkenheid van kinderen

Nadere informatie