Praktisch timemanagement voor managers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktisch timemanagement voor managers"

Transcriptie

1 Praktisch timemanagement voor managers Wil je het volle potentieel uit jezelf en je team te halen? De 5 sleutels om richting te geven aan de werkwijzen van medewerkers en aan onderlinge samenwerking Stappenplan van werkgewoontes blijvende succesgewoontes te maken Praktijkgerichte online training met hele concrete tips en voorbeelden Leer de geheimen van de belangrijkste werkcyclus: de Productiviteitscirkel Werk met het meetinstrument Realiteit van Tijd, wat je de oplossing biedt om balans te creëren tussen de tijd die medewekers besteden aan hun werk en de tijd die zij hebben voor hun werk Roadmap van Ik naar Wij!

2 Hoe komt het dat veel managers niet het volle potentieel uit zichzelf en hun medewerkers halen? Mensen klagen over gebrek aan tijd, terwijl gebrek aan richting het échte probleem is. Zig Ziglar vat in deze quote exact de essentie van deze training samen. Waar klassiek timemanagement zich alleen richt op de factoren tijd en resultaat richt deze training Praktisch Timemanagement voor managers zich door toevoeging van de factoren richting en relatie op veel meer. Deze training bestaat daarom uit twee delen. In het ene deel werk je als manager aan het optimaliseren van je eigen werkgewoontes. In het andere deel richt je je op de samenwerking met je team. Het is juist deze praktische vertaling van richting geven en vanuit relatie werken die maakt dat jij met deze training het volle potentieel uit jezelf en je mensen kunt halen. De 5 sleutels voor Praktisch Timemanagement, voor managers, zijn de leidraad voor deze training: 1. Wát doe ik & wát moet ík doen? 2. Hóe ga ík dit doen? 3. Wát moeten wíj doen? 4. Hóe gaan wíj dit doen? 5. Evalueer, waardeer en stel bij Met deze 5 sleutels geef je richting aan je persoonlijke werkgewoontes. Toevoeging van de extra sleutel het managementperspectief geeft je bij ieder onderwerp van deze training de mogelijkheid om met een praktisch werkplan met je team aan de slag te gaan. Deze extra sleutel richt zich op de bewustwording hoe medewerkers in de onderlinge samenwerking de beweging maken van IK naar WIJ. Verder zit deze training boordevol passende technologie die steeds opnieuw antwoord geeft op de vraag: Hoe haal ik het volle potentieel uit mijzelf en mijn mensen? Bijvoorbeeld: Het meetinstrument Realiteit van Tijd. Dit instrument biedt je niet alleen de oplossing om balans te creëren tussen de tijd die je besteed aan je eigen werk en de tijd die je daadwerkelijk hebt voor je werk. Maar met dit instrument kan je ook de tijdsbesteding van je medewerkers meten op neutrale wijze, ontdaan van gevoelstemperatuur. Je leert hoe je van je werkgewoontes blijvende succesgewoontes maakt. Door middel van breinleerprincipes leer je te faciliteren hoe je de individuele werkgewoontes van je teamleden om kunt zetten van persoonlijke succesgewoontes in succesvolle teamgewoontes. Je leert hoe je van de onderlinge samenwerkingsgewoontes een gezamenlijk succes maakt. Je leert te werken met het Actie-Consequentiemodel. Naast het behalen van je persoonlijke gewenste resultaat, leer je je mensen mee te nemen om ook het gewenste teamresultaat te behalen. Je leert de geheimen van de belangrijkste werkcyclus, de Productiviteitscirkel. Je leert stap voor stap om de praktijk en de theorie met elkaar te verbinden maar vooral ook blijvend te borgen. Jaldhara is een van de meest inspirerende trainers waar ik ooit mee gewerkt heb. Ze werkt met totale aandacht voor de ander en laat zeer snel allerlei verbanden zien waarmee de coachingsvraag als een legpuzzel opgelost kan worden. Ze houdt van concrete stappen. Voornemens en inzichten worden meteen omgezet in acties en gedrag. Ze geeft feedback die to-the-point is en ze heeft humor. Beide zijn ontwapenend. (Selma Mulder, efficiencytrainer Tijd & Resultaat)

3 Op welke vragen krijg je in deze training antwoord? Hoe meet ik de tijdsbesteding van mijn medewerkers? Medewerkers zeggen vaak dat ze teveel werk hebben, maar is dit ook zo? Deze training geeft je het neutrale meetinstrument: Realiteit van Tijd. Hiermee meet je voortaan de hoeveelheid werk in verhouding tot de beschikbare tijd. Met Realiteit van Tijd krijg je zo proactief inzicht in de totale tijdsbesteding per medewerker. Wat zijn de 5 belangrijkste redenen van improductiviteit? Onderzoek wijst uit dat iedereen verschillende redenen heeft om improductief te zijn. In deze training krijg je behalve inzicht in de rangorde van improductiviteit ook inzicht in de redenen van improductiviteit van jezelf en van je team. Hoe worden individuele werkgewoontes succesvolle teamgewoontes? Het resultaat van 1+1=3 bereik je niet als je medewerkers op een eilandje werken maar wel als iedereen afgestemd samenwerkt. Als iedereen samenwerkt vanuit zijn eigen goede werkhuishouding. In deze training leer je hoe je komt tot succesvolle teamgewoontes met goede individuele werkgewoontes als vertrekpunt. Hoe kunnen breinleerprincipes mij helpen bij het behalen van teamsucces? Het werken met breinleerprincipes is de oudste en meest succesvolle strategie om je team te managen. We kennen ze wel maar zetten ze te weinig in. Managers die breinleerprincipes inzetten op dagelijkse basis hebben aantoonbaar meer resultaat. In deze training leer je de geheimen van het managen vanuit breinleerprincipes. Hoe meet ik of mijn medewerkers productieve werkgewoontes hebben? Herken je dat je soms denkt dat medewerkers onnodig veel tijd verdoen en daarmee geld verliezen? Herken je dat je het wel denkt maar niet goed weet hoe je daar vat op krijgt? Deze training leert je niet alleen hoe je op productieve werkgewoontes kunt sturen maar vooral ook wanneer en waar je op moet bijsturen. Waarom is borgen zo belangrijk? Zonder borgen geen blijvend resultaat. Managers die borgen serieus nemen worden serieus genomen door hun medewerkers. In deze training leer je wat je moet borgen en hoe je dit doet. Wat verandert er als ik deze training samen met mijn team volg en in de praktijk breng? Het resultaat dat je na het volgen van deze training behaalt is niet gelimiteerd tot 1+1=3 maar komt al gauw dichter in de buurt van 1+1=11. Behalve dat je door deze training veel tijd en geld bespaart ontstaat er namelijk aanmerkelijk meer medewerkertevredenheid en daardoor minder uitstroom. En dat creëert vervolgens weer meer rust en meer rust creëert meer en beter resultaat. En zo is de cirkel rond. Robeco doet al vele jaren zaken met Het Efficiency Huis in de persoon van Jaldhara. Zij verzorgt al jaren trainingen en begeleiding op het gebied van verhoging van effectiviteit en timemanagement, tot onze volledige tevredenheid. Daarom van harte aanbevolen! (Oscar Wildschut, Development Specialist Robeco)

4 Wat maakt deze training zo uniek? 1 Competentiegericht online leren Wij geloven dat een online training niet alleen bedoeld is om kennis en inzicht over te brengen, maar ook om vaardigheden en uiteindelijk het gedrag te trainen. Cursisten nemen in deze cursus dan ook niet alleen nieuwe informatie tot zich, maar gaan aan de hand van vragen en opdrachten direct aan de slag met het verbeteren van hun vaardigheden. De combinatie van het trainen van kennis, inzicht en vaardigheden zal leiden tot gedragsverandering. 2 Persoonlijke leerroute Trainingen die werkelijk toegespitst zijn op het individu leveren het hoogste rendement op. Immers, ieder individu heeft een andere achtergrond en een eigen niveau qua kennis en ervaring. Studytube is een leerplatform waar trainingen adaptief worden vormgegeven. Adaptief leren zorgt ervoor dat de trainingen zich automatisch focust op de onderwerpen die voor de betreffende cursist nog nadere uitleg of oefening vereisen. Cursisten zijn daardoor snel klaar met onderwerpen die ze begrijpen en langer bezig met onderwerpen waar ze meer moeite mee hebben. Individuele verbeterpunten worden op deze manier weggewerkt. Voorbeeld: De drie cursisten Lisa, Mark en Tim LISA MARK TIM doorlopen allemaal dezelfde online training, maar de doorlooptijd verschilt aanzienlijk. Alle drie de cursisten starten de module met een video. Hierna volgen enkele meerkeuzevragen. Lisa beantwoordt deze meerkeuzevragen allemaal juist, waardoor zij dit onderdeel in 15 minuten afrondt. Mark en Tim geven foutieve antwoorden, waardoor zij een nieuwe leerroute inslaan en extra informatie krijgen. Door het doorlopen van deze adaptieve leerroutes hebben zij in 25, respectievelijk 55 minuten hetzelfde kennisniveau als Lisa behaald. Op deze wijze leren cursisten op maat en wordt alleen die kennis aangeboden die de cursist op dat moment nodig heeft. Just in time! 15 minuten 25 minuten 55 minuten

5 3 Sociaal leren Je krijgt toegang tot de besloten community van deze training. In deze community kun je andere cursisten uitdagen voor een duel en reputatie opbouwen, en kun je (actief) deelnemen aan een van de discussie onderwerpen. Ook kunnen er regelmatig nieuwe praktijkopdrachten worden gepubliceerd, zodat je ook na afronding van de cursus je kennisniveau kunt blijven vergroten. GAMIFICATION Met de doordachte Studytube Game Elementen krijgen gebruikers direct feedback op hun vorderingen en worden ze stapsgewijs gemotiveerd om het leertraject te voltooien. Gedurende het leertraject gaan gebruikers in duels onderling strijden, bouwen ze reputatie punten op en worden ze intrinsiek gemotiveerd om continu te blijven leren. SOCIAAL EN COLLABORATIEF In groepsverband, samenspraak en samenwerking met mede cursisten van een vergelijkbaar niveau wordt een gemeenschappelijk doel nagestreefd. Studytube is een online alternatief voor het traditionele corporate klaslokaal.

6 4 Eenvoudig platform en doorlopend leertraject Het volgen van een training op Studytube voelt als het browsen op je favoriete consumentenwebsite. Het systeem is voor iedereen eenvoudig te gebruiken. Zelfs als je nog nooit een online training hebt gevolgd is geen enkele vorm van instructie nodig. De training is opgeknipt in diverse kleine onderdelen, en met behulp van het Studytube dashboard kun je je voortgang nauwlettend in de gaten houden. Zelfs als je maar een paar minuten de tijd hebt kun je zonder problemen een deel van de training volgen, en op een later moment weer verder gaan. Ook is het mogelijk om na afronding van de training bepaalde onderwerpen nogmaals te bekijken.

7 Inhoud van de modules 1 WAT doe ik & WAT moet IK doen? Vanuit persoonlijk perspectief leer je hoe het meetinstrument Realiteit van Tijd je inzicht geeft in de tijd die je besteedt aan je werk en de tijd die je werkelijk hebt voor je werk. Dit meetinstrument brengt je werk in balans. Vanuit het managementperspectief krijg je op neutrale wijze zicht en sturing op de tijdsbesteding van je medewerkers en zicht op hoe je deze uitlijnt met de teamdoelen. 2 HOE ga IK dit doen? Vanuit persoonlijk perspectief leer je de geheimen van het hoe, het wat en het waarom van goede werkgewoontes en leer je deze om te zetten in succesgewoontes. Vanuit managementperspectief leer je hoe je individuele werkgewoontes op een neutrale manier bespreekbaar maakt. En hoe je effectief communiceert welke werkgewoontes blijvend bijdragen aan gezamenlijke succesgewoontes. 3 WAT moeten WIJ doen? Vanuit persoonlijk perspectief leer je welke betekenis je geeft aan informele en formele samenwerkingsverbanden. Vanuit managementperspectief leer je welke betekenis je medewerkers geven aan deze samenwerkingsverbanden. Hoe faciliteer je ze daarin? Nemen ze deel aan de juiste overleggen, op de juiste wijze? Hebben ze de passende bevoegdheden en verantwoordelijkheden? 4 HOE gaan WIJ dit doen? Vanuit persoonlijk perspectief leer je hoe je betekenis kan geven aan de realiteit van samenwerken. Vanuit managementperspectief leer je samen met je medewerkers wat je hiervoor moet inregelen en wie je daarvoor moet zijn. Door welke werkgewoontes werk je succesvol samen? Door welke gewoontes bereik je het gewenste resultaat? Wat moet je hier vooral voor laten? 5 Evalueer, waardeer en stel bij Vanuit persoonlijk perspectief leer je wat de verschillende fasen van productief werken zijn. Vanuit managementperspectief leer je concreet invulling te geven aan de productiviteitcirkel, de leidraad voor de werkprocessen van je team. Leer je de waarde van de vergeten fase, evalueren en waarderen, voor je team. En leer je welke invloed dit heeft op hun werkprocessen en betrokkenheid.

8 Over de expert Jaldhara Groeneveld Expertisegebied: Ontwikkelen van menselijk- en bedrijfspotentieel Publicatie: Praktisch Succesmanagement 2014 Jaldhara Groeneveld (1960) is expert op het gebied van het ontwikkelen van menselijk potentieel en bedrijfspotentieel, eigenaar van Het Efficiencyhuis en mede oprichter van Ondernemen met Effect. Het is haar missie dat in 2020 heel werkend Nederland z n volle potentieel met passie en plezier benut. Zij leerde de afgelopen 15 jaar duizenden medewerkers en managers om hun volle potentieel te benutten. Haar kracht is om praktijk en theorie met elkaar te verbinden. Zij is de ontwikkelaar van transparante technologie en heldere modellen. Ze traint managers in individuele trajecten maar traint ook in gezamenlijke trajecten met groepen en teams. Jaldhara gelooft in de kracht van internet en social media bij het verspreiden van haar passie. Ze is fervent blogger, gastblogger en schrijver van honderden kennisartikelen in haar vakgebied. Ze ontwikkelt on-line trainingen waarin een groot accent ligt op doen, want zonder doen geen resultaat is haar motto.

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

TEAMBUILDING VOOR TEAMS

TEAMBUILDING VOOR TEAMS TEAMBUILDING VOOR TEAMS TEAMBUILDING Toon Gerbrands: "Teambuilding is hetzelfde als samenwerken in het normale leven. Iets willen bereiken, dat doe je door een gemeenschappelijk doel te stellen. Hoe moeilijker

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Lekker in je vel. Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching. Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven

Lekker in je vel. Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching. Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven Gratis E-book Fluitend je loopbaan door Binnenzaken Coaching & Training Lekker in je vel Persoonlijke coaching Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven Leer hoe

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

Leidinggeven is werken met wat zich aandient

Leidinggeven is werken met wat zich aandient Leiderschapsontwikkeling (12): Ontdekken en benutten van wat er in potentie is Leidinggeven is werken met wat zich aandient De laatste jaren is er veel aandacht voor het werken aan en ontwikkelen van talenten.

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Waarom zijn we ermee opgehouden?

Waarom zijn we ermee opgehouden? Duurzame inzetbaarheid: Waarom zijn we ermee opgehouden? eenvoud werkt. Talenten versterken en ondersteunen bij uitdagingen. We doen het al! Leerkrachten hebben het beste met de leerlingen voor: we willen

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie