Fleur Jurgens. Het Drama en de Burgertrut. Antwoord aan mijn critici

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fleur Jurgens. Het Drama en de Burgertrut. Antwoord aan mijn critici"

Transcriptie

1 Fleur Jurgens Het Drama en de Burgertrut Antwoord aan mijn critici Vele opiniestukken, recensies en columns volgden op de publicatie van Het Marokkanendrama van Fleur Jurgens. Het boek zou bol staan van oud nieuws en Jurgens zou als persoon de geloofwaardigheid van de onderzoeksjournalistiek schaden. Hier haar weerwoord. Goed, mijn conclusie was inderdaad niet mals. Er groeit in de grote steden een grote groep van verongelijkte Marokkaanse jongemannen met een kansarme status en een anti- Nederlands sentiment. Zij intimideren buurtbewoners, pesten, hangen, blowen, zuipen en schelden vrouwen voor hoer uit. Het zijn jongens, kinderen soms nog, met grote ego s en een kort lontje, waar niemand nog vat op heeft. Hun ouders niet, welzijnsorganisaties, hulpverlening en onderwijs niet, politie en justitie niet. Zij gaan als prinsen over straat en komen te makkelijk weg met wangedrag. Deze weinig optimistische conclusie vloeide voort uit mijn rondgang langs zo n 67 mensen uit het veld die al jaren met deze jongens en hun gezinnen te maken hebben. Hoofdvraag was: hoe heeft het zo mis kunnen gaan met deze groep jongens? Waarom grijpen hun ouders niet eerder in? Daarover gaat mijn boek met de prikkelende titel Het Marokkanendrama. Inderdaad een actueel onderwerp, maar dat het zoveel aandacht in de pers zou genereren had ik niet verwacht. Dit boek is toch zeker niet het eerste over dit onderwerp? Het leek wel of de tijd er nu pas rijp voor was. Op de presentatie van Het Marokkanendrama in de Rode Hoed met maximaal 450 zitplaatsen wilden 3000 mensen aanwezig zijn. Ik was toen al schor, vanwege alle interviews die ik had gegeven aan Telegraaf tot en met Radio1-journaal. Mijn opiniestuk in de Volkskrant over vier mythes die naar mijn idee de discussie over Marokkaanse probleemjongeren vertroebelen lokte wekenlang reacties uit. En bijna alle vooraanstaande columnisten variërend van Trouw tot NRC - hebben Het Marokkanendrama becommentarieerd. Ook politici hebben de discussie opgepakt. Ahmed Marcouch, Lodewijk Asscher, Jeroen Dijsselbloem, en natuurlijk Geert Wilders bemoeiden zich met het debat. Het boek is zelfs besproken op initiatief van de PvdA - in het Amsterdamse College van Burgemeesters en Wethouders. De derde druk is inmiddels uit. Ik mag dus tevreden zijn. Opvallend is dat mijn analyse zelf nauwelijks is weersproken. Wel ben ik veelvuldig verdacht gemaakt, is mijn methode onderuit gehaald, of zijn er goedkope psychologietjes op mij losgelaten. Joost Zwagerman sprak in zijn column over de dat-mag-je-nietzeggen -brigade. Tijdens het debat in de Rode Hoed begon de leleiblanke links-liberale elite te sissen zodra ik aan het woord was, maar wanneer Ahmed Marcouch, de Marokkaanse stadsdeelvoorzitter van Slotervaart die mijn conclusies onderschreef iets zei, verstomde het gemor. Kennelijk gaat het niet om de inhoud, maar om de boodschapper van het slechte nieuws. Op deze plaats zal ik nog eens ingaan op de vier belangrijkste drogredenen van mijn tegenstanders.

2 1. Wat er in het Marokkanendrama staat is allang bekend. De bovenbeschreven commotie die het boek opleverde lijkt mij op zich al voldoende bewijs van het tegendeel. Maar inderdaad, ik heb voor mijn onderzoek gebruik gemaakt van bestaand cijfermateriaal. Veel sociale wetenschappers interpreteerde dit cijfermateriaal positief. Zij zagen een glas dat halfvol was. Zij benadrukten dat het met ongeveer een kwart van de Marokkaanse jongeren buitengewoon goed gaat. Zij studeren aan het hoger onderwijs, trouwen met elkaar, en vinden uiteindelijk een baan. Maar met die andere driekwart gaat het helaas minder. (zie ook 3.) Wat nog onvoldoende bekend is is hoe deze bekende feiten worden veroorzaakt. Het ontstaan van een onhandelbare groep Marokkaanse jongemannen met een anti- Nederlands sentiment is terug te voeren op een explosieve samenloop van omstandigheden, concludeer ik op basis van de vele gesprekken die ik voerde met mensen uit het veld. De verstoorde gezagsverhoudingen in het gezin, een opvoeding met achterdocht ten opzichte van Nederland, de islamitische huwelijksmoraal die moeders onmachtig maakt, een sterk eergevoel, een genetische aanleg, aanpassingsstress, onderwijs- en kennisachterstand van ouders, en de Nederlandse gedoogcultuur grijpen in elkaar en gaan een noodlottige verbinding met elkaar aan. Toch is het een misverstand te denken wat ik het sociaal-wetenschappelijk determinisme noem - dat al deze treurige omstandigheden automatisch en onherroepelijk tot het plegen van tasjesroof en inbraak zouden leiden, zoals veel hulpverleners geloven, deels vanuit hun met overheidsgeld gesubsidieerd eigenbelang. De slachtofferrol van Marokkanen wordt te veel gecultiveerd, en dat is misschien nog wel het schokkendst van het drama: met een verontschuldigende benadering van Marokkaanse jongens en hun ouders, neem je hen niet serieus. Waarom zou een misdadiger niet bij zijn volle verstand kunnen kiezen voor de vruchten van zijn misdaad? In Amsterdam loont het simpelweg om tasjes te roven of in te breken omdat de pakkans bijzonder klein is (ongeveer 1 op 15). De politie is er te soft, heeft er toevallig ATV, of is te druk met vergaderen. En als je al wordt gepakt, krijg je een boete, of een taakstraf. Waarom zou je je school afmaken als je met dubieuze activiteiten binnen een paar maanden net zo n glimmende BMW onder je kont kunt hebben als je buurman? De chickies achterin volgen vanzelf. 2. Het Marokkanendrama deugt methodisch niet want Jurgens heeft niet met Marokkaanse jongens en hun ouders zelf gepraat. Als journalist schiet Jurgens tekort, schreef de Volkskrant recensent. Het onderwerp van haar boek de Marokkaanse probleemjongeren in Amsterdam-West en hun ouders schittert door afwezigheid. Mijn voornaamste opdracht was om de kennis in het veld over deze groep te peilen. Ik heb op die wijze juist zo veel mogelijk aan waarheidsvinding willen doen. Om de waarheid te horen over wat er speelt in gezinnen zijn ouders en hun kinderen zelf vaak niet de meest betrouwbare gesprekspartners. Daarom kiezen wetenschappers wel vaker

3 voor een zogenaamd deskundigenonderzoek. Zo werd onlangs een onderzoek naar kindermishandeling door de universiteit van Leiden uitgevoerd onder 1100 professionals. Ook de vraag ligt het aan uw opvoeding dat uw zoon crimineel is? is een wat beladen vraag voor de betreffende ouders en hun zonen. Uit verschillende langdurig participerende onderzoeken onder Marokkaanse ouders (van criminele kinderen) en jongeren kwam dan ook dat er nauwelijks een probleem bestaat in hun opvoeding. Marokkaanse jongens maken vooral foute vrienden op straat, en het probleem ligt uiteindelijk toch vooral aan de Nederlandse samenleving die Marokkaanse jongens achterstelt. Ik wilde het eens over een andere boeg gooien. En dat heeft volgens mij een waarheidsgetrouw beeld opgeleverd, al is het niet erg rooskleurig. Mijn selectie van deskundigen was een zo breed mogelijke groep van mensen die al jarenlang met de gezinnen van de Marokkaanse boefjes werken, van kinderrechter tot gezinstherapeut, van leerplichtambtenaar tot buurtwerker. Ik interviewde meer dan 66 deskundigen honderddertig of 66,5? schreef De Groene spitsvondig. Soms legde ik mijn vragenlijstje namelijk voor aan hele afdelingen van wel vijftig mensen. Onder deze mensen waren meerdere succesvolle Marokkanen, die zich hebben ontworsteld aan hun kansarme milieus. Zij hadden vaak een genuanceerde en ingewijde visie op de problematiek die in de opvoedingssituatie van hun Marokkaanse schoffies speelde. Maar, ik moet toegeven, als journalist moet je ook wederhoor toepassen. Dat heb ik gedaan door enkele Marokkaanse lastpakken in mijn boek aan het woord te laten. Zij ontkenden de feiten: de leraar, de politie-agent, en vooral de journalist hebben het op hen gemunt. Zij worden stelselmatig gediscrimineerd. En zij noemen zonder uitzondering het voorbeeld van die neef op het HBO die geen baan kreeg als bewijs voor hun achterstelling. Daarnaast heb ik verschillende gesprekken gevoerd met in totaal zo n vijftien moeders bij Marokkaanse vrouwenorganisaties, die liever anoniem spraken. Zij hadden soms ook zelf een crimineel kind, buurjongen, of een criminele broer. Neemt niet weg dat ik heb geprobeerd enkele smeuiige reportage-elementen te verzamelen door bijvoorbeeld mee te lopen met hulpverleners die bij Marokkaanse Tokkies over de vloer kwamen. Helaas was ik niet welkom in deze gezinnen. Deze Marokkaanse ouders spreken liever niet over hun (soms meerdere) criminele kinderen met een journalist. Welke ouder zou dat wel doen? En zo is Het Marokkanendrama dus vooral een journalistiek portret geworden. Kenmerk van een portret is dat er een beeld van iemand wordt geschetst door de ogen van zijn vrienden en vijanden. 3. De meeste Marokkanen nemen niet deel aan het Marokkanendrama. De titel is dus stigmatiserend en beledigend. Inderdaad speelt mijn boek zich af in Amsterdam, omdat ik daar beschikte over een netwerk van deskundigen. Maar daarmee heb ik niet een portret geschreven van een atypische groep Marokkanen in Amsterdam-West, die voor galg en rad opgroeit in kleine huizen met een lekkend dak, zoals sommige critici beweerden.

4 Helaas komen Marokkanen ook over heel Nederland gemeten niet best uit de statistieken. Het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor Statistiek, Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut rapporteren deze alarmerende cijfers al jaren. Zo werken de meeste Marokkanen in Nederland niet. De netto arbeidsparticipatie onder Marokkanen ligt met 37 procent het laagst van alle bevolkingsgroepen. Meer dan een kwart van de Marokkanen is laag- of niet geschoold. Onder Marokkaanse jongeren (in heel Nederland) van jaar is dertig procent niet in het bezit van enig diploma, terwijl nog eens 37 procent een diploma bezit dat niet hoger reikt dan het vbo of de mavo. Dat houdt in dat een ruime meerderheid van Marokkaanse jongeren geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Marokkaanse kinderen in Nederland hebben grote taalachterstanden (van bijna 2 jaar) en rekenachterstanden (een half jaar) op de basisschool, en zij groeien relatief het vaakst op in armoede (35 procent van de Marokkaanse huishoudens komt rond van het wettelijk sociaal minimum). Zij hebben vaak kwakkelende ouders en groeien op in mono-etnische wijken van grote steden. Ook de criminaliteitscijfers liegen er niet om. Landelijk gezien komen Marokkaanse jongeren van jaar het meest met politie in aanraking en zij vallen het vaakst terug in crimineel gedrag. Onder de tweede geneneratie staat landelijk gezien met 7 procent het vaakst als verdachte geregistreerd, in Amsterdam ligt dit percentage zelfs op 10 procent. Ook het aandeel veelplegers ligt beduidend hoger dan bij andere herkomstgroeperingen. Jonge Marokkanen worden bovendien vaker verdacht van meer dan één delict. Bovendien is het opmerkelijk dat onder Marokkanen de tweede generatie meer dan twee keer zo vaak verdacht dan de eerste generatie. Zij zijn bijna vier keer zo vaak verdacht als autochtonen met een vergelijkbare sociaal-economische achtergrond. Onder Surinamers en Antillianen is het criminele gedrag onder de tweede generatie juist afgenomen ten opzicht van de eerste generatie. Maar niet alleen vanwege deze alarmerende cijfers vond ik de titel wel degelijk toepasselijk. Het Marokkanendrama is ook een psychologisch drama, van een generatiekloof tussen kinderen en ouders, van gezagscrisis, isolement, achterdocht en Berbers machismo, van Nederlandse vrijblijvendheid en ontfermzucht. Het is een drama in wel twintig bedrijven. 4. Jurgens is niet integer als journalist want A. zij verrichtte betaald onderzoek. B. zij schreef in de week dat haar boek verscheen in HP/De Tijd een coverartikel ik ben een burgertrut en daar ben ik trots op. Het openlijke gebrek aan intellectuele integriteit van Jurgens schaadt de beroepseer van de journalistiek en uiteindelijk het vertrouwen in de journalistiek, schreef De Groene. Net als die harde kern jongeren pleegt Jurgens tasjesroof, want er zijn nog belastingcenten met haar onderzoekje gemoeid ook. Een drogreden van het type ad hominem. Maar laat ik hier toch een poging doen mijn integriteit te verdedigen. Uiteraard was mijn arbeid niet onbezoldigd. Ik voerde een opdracht uit van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Ook mijn werk voor HP/De Tijd, de Mikrogids en Het Parool heb ik nooit voor nop gedaan. Ik ben een freelancer. Maar word ik daarom ook ingehuurd om andermans vooropgezette meningen op te schrijven? Dat is wel erg simplistisch.

5 En ik kan mijn critici verzekeren: mijn mening over Marokkaanse jongens was van tevoren een stuk minder somber dan na mijn reportage. Dat komt ondermeer omdat het mij als normale verslaggever nog nooit is gelukt om direct met politiemannen, kinderrechters, buurtwerkers, voogden te spreken, zonder dat daar voorlichters of afgevaardigden bij zaten. Als onderzoeker (met meer uithoudingsvermogen) lukte mij dat wel. De verhalen die mij ter ore kwamen had ik van tevoren niet eens kunnen verzinnen. En dan die andere schijnredenering: Een schrijfster van een boek met de titel Het Marokkanendrama kan helemaal geen burgertrut zijn, dus we moeten niets geloven van wat zij schrijft. Verschillende columnisten hebben zich het hoofd gebroken over het verband tussen Het Marokkanendrama en mijn hp/detijd-artikel Leve de burgertrut, dat toevallig in dezelfde week verscheen als mijn boek. Ik heb nog het meest gelachen om Volkskrant-columniste Marjolijn Februari die een welhaast freudiaanse overeenkomst zag in mijn beide pennenvruchten. Door een taboe te doorbreken waar iedereen het eigenlijk allang over eens is, zou ik mij bedienen van een retorische truc om mijzelf dapper op de voorgrond te plaatsen. En ach, signaleerden sommigen, zelfs mijn arme kindertjes op de cover van de hp zou ik offeren aan mijn grenzeloze ijdelheid. Wees getroost: er is een verband aan te wijzen tussen deze twee totaal verschillende journalistieke projecten. Het hp-artikel Leve de burgertrut gaat over het belang van een stabiel gezinsleven, dat door de seksueel bevrijde bohémiens en tweede-golf-feministes van de vorige eeuw wel erg gemakkelijk overboord is gezet. Ik koos voor een ego-document als stijlvorm, omdat daarin het inschikkelijke, het alledaagse, het kleine handwerk van het moederschap goed zichtbaar werd. Ik pleitte voor een herwaardering van burgerlijke gezinswaarden, die meestal als benepen en naar spruitjes riekend worden afgedaan. Ik denk dat mijn huisje-boompje-beestje-generatie (de huidige dertigers met veelal gescheiden ouders) daarvan terugkomt. Beschaving begint in de huiskamer en het is een misverstand te denken dat deze losstaat van de wereld daarbuiten. Een goede samen-leving drijft op goed functionerende gezinnen. Is het toeval dat ik op deze gedachte kwam na mijn onderzoek naar de thuissituatie van Marokkaanse criminele kinderen? Nee natuurlijk niet. De gebroken en chaotische situaties, waarin de Marokkaanse prinsjes opgroeien, hun geïsoleerde moeders met een totaal gebrek aan binding met de Nederlandse samenleving, hebben mij op het idee gebracht. Een vrije en democratische samenleving eist van ouders dat zij hun kinderen behalve verzorgen, ook beschermen, begeleiden, begrenzen, en verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen. Zij moeten kunnen inschatten wat er in de snelle boze buitenwereld allemaal verwacht wordt van hun kinderen. Een vrije samenleving doet dus impliciet een groter beroep op bourgeois waarden dan ooit: discipline, trouw, zelfbeheersing, verantwoordelijkheidsbesef, hard werken, sociaal zijn. De meeste Nederlanders koesteren zulke burgerlijke waarden onverminderd. Godzijdank, anders zou het snel gedaan zijn met de Nederlandse welvaart. Maar Marokkaanse ouders zien dat niet. Zij zien vooral een losgeslagen, softe en decadente samenleving, waaraan zij maar weinig loyaal hoeven te zijn. Juist zij zouden bij een beschavingsoffensief gebaat zijn.

6

Mythen over Marokkaanse onderklasse

Mythen over Marokkaanse onderklasse Page 101 Return to List FOCUS - 45 of 49 DOCUMENTS de Volkskrant March 29, 2007 donderdag Mythen over Marokkaanse onderklasse SECTION: FORUM; Blz. 12 LENGTH: 1756 woorden SAMENVATTING: Volgens Fleur Jurgens

Nadere informatie

Praktische opdracht Aardrijkskunde Criminaliteit in Nederland

Praktische opdracht Aardrijkskunde Criminaliteit in Nederland Praktische opdracht Aardrijkskunde Criminaliteit in Nederland Praktische-opdracht door een scholier 1950 woorden 16 april 2002 6,3 166 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding: Nederland is de afgelopen

Nadere informatie

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel 6 secondant #6 december 21 Groot effect SOV/ISD-maatregel Selectieve opsluiting recidivisten werkt Crimi-trends Een langere opsluiting van hardnekkige recidivisten heeft een grote bijdrage geleverd aan

Nadere informatie

Aanpak is veel te vrijblijvend; Criminaliteit Reacties op Fleur Jurgens' 'Marokkanendrama'

Aanpak is veel te vrijblijvend; Criminaliteit Reacties op Fleur Jurgens' 'Marokkanendrama' Page 51 Return to List FOCUS - 20 of 49 DOCUMENTS de Volkskrant April 19, 2007 Aanpak is veel te vrijblijvend; Criminaliteit Reacties op Fleur Jurgens' 'Marokkanendrama' BYLINE: Jeroen Dijsselbloem SECTION:

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Inleiding In mijn praktijk als orthopedagoog/gz-psycholoog komen natuurlijk ook ouders met een enig kind. Eerlijk gezegd zag ik hen tot nu toe niet als een aparte categorie. Voor mij is ieder mens uniek,

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Arbeidsdeelname van paren

Arbeidsdeelname van paren Arbeidsdeelname van paren Johan van der Valk De combinatie van een voltijdbaan met een is het meest populair bij paren, met name bij paren boven de dertig. Ruim 4 procent van de paren combineerde in 24

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1 Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Internetbijlagen bij hoofdstuk 8 Wonen,

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

26 augustus Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam

26 augustus Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam 26 augustus 2017 Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in uw buurt en plannen Rotterdam Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Zorg op Tijd. EIF Conferentie Nijmegen

Zorg op Tijd. EIF Conferentie Nijmegen Zorg op Tijd EIF Conferentie Nijmegen 19-11-2015 Projectpartners Project in Gouda Scholen in Gouda Onderdelen Training van professionals Overleg over de screening Bijeenkomsten met ouders Individuele

Nadere informatie

Mogen we uit het hokje alsjeblieft?

Mogen we uit het hokje alsjeblieft? 44 ONDERWIJSBLAD ONDERWIJSACHTERSTAND TEKST JOËLLE POORTVLIET BEELD TYPETANK Mogen we uit het hokje alsjeblieft? Meiden met een migratie-achtergrond doen het goed in het onderwijs. Althans, ze halen steeds

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Keulen in de media Een onderzoek naar de berichtgeving over de gebeurtenissen in Keulen in Nederlandse dagbladen

Keulen in de media Een onderzoek naar de berichtgeving over de gebeurtenissen in Keulen in Nederlandse dagbladen Keulen in de media Een onderzoek naar de berichtgeving over de gebeurtenissen in Keulen in Nederlandse dagbladen Internet: www.nieuwsmonitor.org Onderzoekers Nel Ruigrok nelruigrok@nieuwsmonitor.org +

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Ik ben in de afgelopen jaren heel erg gaan geloven in repressie

Ik ben in de afgelopen jaren heel erg gaan geloven in repressie 2008 Yvonne van der Heijden Secondant, december 2008 Interview Criminoloog Chris Rutenfrans over aanpak criminaliteit onder allochtonen: Ik ben in de afgelopen jaren heel erg gaan geloven in repressie

Nadere informatie

Jong spreekt Jong. Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit

Jong spreekt Jong. Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit Jong spreekt Jong Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit Programma 13.00 uur Inleiding; Vincent Smit 13.10 uur Jong spreekt jong; Dick Lammers en Wouter Reith Korte

Nadere informatie

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand.

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand. 1 Dank voor dit rapport. Mooi dat het Sociaal en Cultureel Planbureau dit jaar dieper ingaat op één onderwerp dat de aandacht verdient: de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen. Als het economisch tegenzit,

Nadere informatie

Geweld in Nederland Een verkenning

Geweld in Nederland Een verkenning Geweld in Nederland Een verkenning dr. F.M.H.M. Driessen Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek Congres Agressie, Geweld en het Politiewerk Nunspeet 14-11-28 Achtergrond Politie wordt vaker

Nadere informatie

Bijlage HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 1. Bronnenboekje. HA-1034-f-16-1-b

Bijlage HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 1. Bronnenboekje. HA-1034-f-16-1-b Bijlage HAVO 2016 tijdvak 1 maatschappijwetenschappen (pilot) Bronnenboekje HA-1034-f-16-1-b Opgave 1 Burgernet tekst 1 Twee berichten van Burgernet Zojuist heeft zich in De Kaag in Hoogeveen een incident

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2017-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2017-I Opgave 4 Onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt Bij deze opgave horen tekst 5, figuur 3 en tekst 6. Inleiding Deze opgave gaat over een onderzoek naar discriminatie van Hindoestaanse en Marokkaanse

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart?

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart? Samenvatting Wat is de kern van de Integratiekaart? In 2004 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Integratiekaart. De Integratiekaart is een project van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Een onderzoek naar zelfbeschadigend gedrag onder jongeren

Een onderzoek naar zelfbeschadigend gedrag onder jongeren Een onderzoek naar zelfbeschadigend gedrag onder jongeren denken De nacht is donker Ik sta buiten op straat Mezelf af te vragen Waarom mijn leven verder gaat Waarom ook er niet uitstappen? Waarom niet

Nadere informatie

Praktische opdracht Maatschappijleer Criminaliteit onder asielzoekers

Praktische opdracht Maatschappijleer Criminaliteit onder asielzoekers Praktische opdracht Maatschappijleer Criminaliteit onder asielzoekers Praktische-opdracht door een scholier 2045 woorden 11 juli 2001 6,7 123 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inleiding: Uit een zelfstandig

Nadere informatie

Insight Het buro - AMN Quickscan. AMN College. Datum 31 oktober 2014 Naam. Naomi van Zanten. Delen met anderen

Insight Het buro - AMN Quickscan. AMN College. Datum 31 oktober 2014 Naam. Naomi van Zanten. Delen met anderen AMN College Datum 31 oktober 2014 Naam Status Getest Delen met anderen pagina 1 Per leefgebied wordt een inschatting gegeven van het risico op voortijdig schoolverlaten (VSV). Gekeken wordt naar de aanwezigheid

Nadere informatie

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa

Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa Opgave 1 Jeugdwerkloosheid in Europa 1 maximumscore 4 Het verrichten van flexibele arbeid kan een voorbeeld zijn van positieverwerving als de eigen keuze van de jongeren uitgaat naar flexibele arbeid in

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2016

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2016 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2016 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2016 verspreid in 40 vestigingen van Resto VanHarte, in 29 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Hoe is de multiculturele samenleving ontstaan?

Hoe is de multiculturele samenleving ontstaan? Hoe is de multiculturele samenleving ontstaan? Multicultureel Nederland: vanaf 100 jaar geleden tot nu Soms lijkt het of Nederland in korte tijd veranderd is van een monoculturele tot een multiculturele

Nadere informatie

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15.

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15. Sociaal en Cultureel Planbureau Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Centraal Bureau voor de Statistiek Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie 2005

Nadere informatie

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet?

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Stijging criminaliteit meisjes Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Anne-Marie Slotboom Vrije Universiteit Amsterdam 1 BRISBANE 2010 - Steeds meer jonge meisjes tussen tien en veertien

Nadere informatie

Kennislink.nl. Reizende criminelen langer uit handen van de politie. Slechts kwart van misdrijven opgehelderd

Kennislink.nl. Reizende criminelen langer uit handen van de politie. Slechts kwart van misdrijven opgehelderd Kennislink.nl Discussieer mee: Allemaal de beste van de klas?! Onderwerpen Publicaties Over Kennislink Nieuwsbrief Zoek Leven, Aarde & Heelal Gezondheid, Hersenen & Gedrag Mens & Maatschappij Energie &

Nadere informatie

Scholing als splijtzwam in de politiek

Scholing als splijtzwam in de politiek Scholing als splijtzwam in de politiek De kloof tussen hoog en lager opgeleiden Dr. Pieter van Wijnen In de media, de politiek en de wetenschap wordt gesproken van een groeiende kloof in Nederland tussen

Nadere informatie

Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking DC 72 Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit thema is een bewerking van het krantenartikel uit NRC Handelsblad Vroeger een debiel, nu een delinquent. In dit artikel zegt

Nadere informatie

DE CHEF EN DIVERSITEIT

DE CHEF EN DIVERSITEIT VRAGENLIJST DE CHEF EN DIVERSITEIT Wilt u het juiste antwoord aankruisen of invullen op de stippellijn U kunt bij alle vragen meerdere antwoorden aankuisen Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

20 15-16 6. Nieuwegein. Datum 31 maart 2015 Portefeuillehouder: M.C. Stekelenburg

20 15-16 6. Nieuwegein. Datum 31 maart 2015 Portefeuillehouder: M.C. Stekelenburg Nieuwegein 20 15-16 6 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 29-03-15 inzake discriminatie op de arbeidsmarkt. Afdeling: Griffie Datum 31 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen BJ Brabant hulp voor gezinnen met kinderen Een positieve toekomst Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJ Brabant) biedt hulp en begeleiding aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. In de afgelopen 60 jaar

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGEN. Dichter bij elkaar? De sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland. Willem Huijnk Jaco Dagevos

BIJLAGEN. Dichter bij elkaar? De sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland. Willem Huijnk Jaco Dagevos Dichter bij elkaar? De sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland Willem Huijnk Jaco Dagevos BIJLAGEN Bijlagen hoofdstuk 2... 2 Bijlagen hoofdstuk 3... 3 Bijlagen hoofdstuk 4...

Nadere informatie

Kinderpsychiater: trauma ouders vaak oorzaak van gedragsproblemen kinderen

Kinderpsychiater: trauma ouders vaak oorzaak van gedragsproblemen kinderen Kinderpsychiater: trauma ouders vaak oorzaak van gedragsproblemen kinderen Kinderen uit huis plaatsen werkt vaak averechts. Bij ernstige psychische- of gedragsproblemen moet niet alleen het kind, maar

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Panel Fryslân over jongeren in Fryslân Leren, werken en wonen PANEL FRYSLÂN december 217 Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Panel Fryslân over jongeren in Fryslân 2.11 Dit jaar

Nadere informatie

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling Families onder druk Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen Drs. Ibrahim Yerden Probleemstelling Hoe gaan Marokkaanse en Turkse gezinsleden, zowel slachtoffers als plegers om met huiselijk

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

JEUGD-ARMOEDE-SPORT. Deze factsheet geeft feiten, de meest recente cijfers en helpt gemeenten op weg.

JEUGD-ARMOEDE-SPORT. Deze factsheet geeft feiten, de meest recente cijfers en helpt gemeenten op weg. JEUGD-ARMOEDE-SPORT Eén op de tien kinderen (0-17 jaar) leeft in een huishouden met onvoldoende geld voor kleding, vervoer en sociale activiteiten als sport en cultuur. Wat zijn hiervan de oorzaken? Welke

Nadere informatie

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Voorwoord In december 2012 constateerde ik in het besluit van de burgemeester over preventief fouilleren

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen, en Turken in Nederland Aard, omvang en hulpverlening

Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen, en Turken in Nederland Aard, omvang en hulpverlening Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen, en Turken in Nederland Aard, omvang en hulpverlening T. v. Dijk, E. Oppenhuis, m.m.v. M. Abrahamse en A. Meier Intomart Bestelling:

Nadere informatie

Armoede in 2010 niet verminderd, toename verwacht in 2011 en 2012

Armoede in 2010 niet verminderd, toename verwacht in 2011 en 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal en Cultureel Planbureau Inlichtingen bij ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 6 DECEMBER 2011 09:30 UUR Prof. dr. J.J. Latten persdienst@cbs.nl T 070 337 4444 Dr. J.C. Vrooman

Nadere informatie

Jonge Turken en Marokkanen over gezin en taakverdeling

Jonge Turken en Marokkanen over gezin en taakverdeling Marjolijn Distelbrink 1) en Suzanne Loozen 2) Jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen blijken moderne opvattingen te hebben over de combinatie van werk en de zorg voor jonge, niet schoolgaande, kinderen. Zij

Nadere informatie

Onderzoek Babbeltrucs

Onderzoek Babbeltrucs Onderzoek Babbeltrucs Rapportage 6 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 27.756 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 januari tot 3 februari 2014.

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Historie. Oprichting van de NDP. Missie en visie

Historie. Oprichting van de NDP. Missie en visie Historie In 1980 werd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken het Directoraat Volksmobilisatie opgericht. In geheel Suriname werden Volks Comites in het leven geroepen. Buurtbewoners werkte met elkaar

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR

5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR 5 juni 2012 ONDERZOEK BEPERKT WEERBAAR HET ONDERZOEK In opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport Uitgevoerd door onderzoekers van Rutgers WPF en Movisie Hoofdvragen Hoe vaak komt

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde ik daar wat over vertellen.

Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde ik daar wat over vertellen. Jeugdgevangenis Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis Hoofdstuk 1: Waarom? Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde

Nadere informatie

Februari Kübra Ozisik. Frans Oldersma.

Februari Kübra Ozisik. Frans Oldersma. Kübra Ozisik Februari 2018 Frans Oldersma www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3 2.2 Definitie kindermishandeling... 3 2.3 Campagne

Nadere informatie

Uitgeverij Van Praag Amsterdam

Uitgeverij Van Praag Amsterdam Uitgeverij Van Praag Amsterdam Inhoud 9 Het immigratietaboe 13 Het relativeringcircuit De toestand 27 Etniciteit is sticky 30 Drs. Hans Roodenburg Inkomensverschillen worden groter door immigratie 39 Het

Nadere informatie

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem!

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! VERSLAG VAN EEN BEWONERS EN SP-ONDERZOEK KLACHTEN OVER WATEROVERLAST BEWONERS VAN DE

Nadere informatie

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs Suzan van der Aart In augustus 1998 is de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid in werking getreden. Deze wet heeft als doel de onderwijsachterstanden van voornamelijk niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

SECONDANT#3/4. Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid juli-augustus e jaargang

SECONDANT#3/4. Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid juli-augustus e jaargang SECONDANT#3/4 Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid juli-augustus 2010 24e jaargang www.hetccv.nl Special >> Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Kosten van

Nadere informatie

6,4. Antwoorden door een scholier 1268 woorden 14 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,4. Antwoorden door een scholier 1268 woorden 14 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer Antwoorden door een scholier 1268 woorden 14 januari 2004 6,4 39 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Maatschappijleer hoofdstuk 4 een multiculturele samenleving Opdracht 1 a) Aardappelen

Nadere informatie

Gelaagde Arbeidsmarkt? W. Albeda*

Gelaagde Arbeidsmarkt? W. Albeda* Gelaagde Arbeidsmarkt? W. Albeda* In 1970 vroeg ik mij in een column voor Economisch-Statische Berichten, getiteld Gastarbeiders en nationale economie, af hoe de positie der gastarbeiders in een moderne

Nadere informatie

JE WEET TOCH! Kansen, ambities en problemen van Rotterdamse jongeren. SP afdeling Rotterdam Kevin Levie en Edwin de Voigt

JE WEET TOCH! Kansen, ambities en problemen van Rotterdamse jongeren. SP afdeling Rotterdam Kevin Levie en Edwin de Voigt SP afdeling Rotterdam www.rotterdam.sp.nl Teilingerstraat 21-A 3032 AP Rotterdam T. 010 707 48 78 rotterdam@sp.nl JE WEET TOCH! Kansen, ambities en problemen van Rotterdamse jongeren SP afdeling Rotterdam

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

1 Bekijk het schema hierna. Je ziet hoe je de betekenis van moeilijke woorden kunt vinden. Is het woord belangrijk?

1 Bekijk het schema hierna. Je ziet hoe je de betekenis van moeilijke woorden kunt vinden. Is het woord belangrijk? Moeilijke woorden 1 Bekijk het schema hierna. Je ziet hoe je de betekenis van moeilijke woorden kunt vinden. Is het woord belangrijk? nee ja Gewoon doorlezen. Probeer de betekenis te achterhalen. In het

Nadere informatie

Jongerenenenquête SJeM

Jongerenenenquête SJeM Stichting Jeugdbelangen Malden Jongerenwerk gemeente Heumen / SWG Jongerenenenquête SJeM Onderzoeksrapport 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verantwoording methode... 3 2.1. Onderzoeksinstrument...

Nadere informatie

Praktische opdracht Maatschappijleer Criminaliteit en etniciteit

Praktische opdracht Maatschappijleer Criminaliteit en etniciteit Praktische opdracht Maatschappijleer Criminaliteit en etniciteit Praktische-opdracht door een scholier 2179 woorden 23 maart 2005 6,3 29 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Criminaliteit en etnische minderheden

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie