De 8 (zeven + één) eigenschappen van effectieve mensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 8 (zeven + één) eigenschappen van effectieve mensen"

Transcriptie

1 Zoals beschreven door Stephen R. Covey in zijn boeken Seven habits of highly effective people in 1989 en The eighth habit in Covey biedt met zijn Zeven eigenschappen en zijn latere achtste eigenschap een begrijpelijke en daardoor aansprekende route voor persoonlijke groei en grotere effectiviteit in het contact met anderen. Een eigenschap beschouwt hij als een combinatie van: kennis, motivatie en competentie: van weten, willen en kunnen. Deze noemt hij aangeleerd en niet erfelijk en daarom veranderbaar: we zijn niet onze huidige eigenschappen - we hebben ze slechts. Alvorens de acht eigenschappen te behandelen, lichten we eerst een aantal begrippen en uitgangspunten van Covey toe. 1 versie: 06 juni 2010

2 Principes: Grondbeginselen van ons menselijk bestaan Principes, zegt Covey, zijn richtlijnen voor ons handelen, die bewezen duurzame waarde hebben en daarom grondwetten van ons menselijk bestaan zijn, net als natuurwetten de fysieke dimensie van ons leven bepalen. Voorbeelden van dergelijke principes zijn: eerlijkheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, integriteit, vertrouwen, kwaliteit, dienstbaarheid, het besef iets te betekenen voor een ander of een betekenisvolle bijdrage te leveren. Principes maken deel uit van ons bestaan. Als we ze herkennen en volgen, geeft ons dat stabiliteit en heelheid, een gevoel van leven. Negeren we ze, dan brengt ons dat desintegratie, verbrokkeling, een gevoel van overleven. Covey s werk bevat veel van dergelijke principes, zoals onder meer: A. balans tussen productie en productiecapaciteit B. uitgaan van de realiteit en je bewust zijn van je paradigma s C. het belang van de emotionele bankrekening D. alles op zijn tijd, geen quick fixes. Ad A. Succes heeft twee kanten Effectiviteit noemt Covey een functie van wat geproduceerd wordt en het vermogen om te produceren. Vaak zoeken we snel resultaat ten koste van voorspoed op lange termijn, terwijl effectiviteit vraagt om de balans tussen productie en productiecapaciteit. Eenzijdige aandacht voor productie riskeert sluipende uitholling van productiecapaciteit. Teveel aandacht voor het op peil houden van de productiecapaciteit tast op lange termijn onze productiviteit aan. Dit principe van de middenweg is een van de fundamenten van Covey s mensbeeld. Ad B. Paradigma s Paradigma betekende oorspronkelijk de dominante visie op een bepaald vraagstuk in de wetenschap. Het woord wordt tegenwoordig ook meer persoonlijk gebruikt en drukt dan onze mentale programmering uit: de brillen die we opzetten waarmee we in de wereld zien wat we zien. Paradigma s zijn landkaarten, maar we beseffen niet altijd dat onze landkaarten niet het land zelf zijn of dat onze buurman een andere landkaart van hetzelfde land heeft. Vaak interpreteren we wat we zien met deze mentale landkaarten en twijfelen we niet aan hun accuraatheid, beseffen we zelfs niet dat we ze hebben. Ook al denken we dat we objectief zijn, toch nemen we vaak niet waar wat er is, maar zoals we zijn. 2 versie: 06 juni 2010

3 Als we ons bewust worden van de brillen die we op hebben, kunnen we beseffen dat het onze mentale programmeringen zijn, er verantwoording voor nemen, ze toetsen op hun waarheidsgehalte en effectiviteit(brengen ze ons bij onze doelen?) en ze mogelijk loslaten of vervangen door meer realistische dan wel effectievere paradigma s. Zo ontwikkelen we een objectiever beeld van onze werkelijkheid en zijn we in staat ons in te leven in de belevingswereld van anderen. Nuttige verandering vindt meestal plaats op het niveau van onze attitudes en ons gedrag. Wezenlijke verandering vindt altijd plaats op het niveau van onze paradigma s. Ad C. Emotionele bankrekening Ieder nieuw contact dat we maken kun je beschouwen als het openen van een wederzijdse emotionele bankrekening. Net als bij een gewone bankrekening doen we stortingen en opnames. Als de stortingen minder zijn dan de opnames, staan we rood. Een belangrijk verschil tussen een emotionele en een gewone bankrekening is, dat menselijke relaties permanente kleine stortingen nodig hebben om een voldoende saldo te behouden. Stortingen en opnames zijn bijvoorbeeld: Storingen Vriendelijkheid Je aan je belofte houden Heldere verwachtingen Loyaliteit tegenover de afwezige Je excuses maken Opnames Onvriendelijkheid, onbeleefdheid Beloften breken Onduidelijke verwachtingen Roddelen Trots, arrogantie Onze storting wordt ook door de rekeninghouder pas als zodanig ervaren als het een oprechte storting is. Als de motivatie niet klopt, voelt de ander zich gemanipuleerd en blijkt de storting in werkelijkheid een opname te zijn. Een groot emotioneel banksaldo zorgt ervoor dat je vertrouwen geniet van je omgeving en men zich dus graag voor je inzet. Vaak beseffen we niet dat kleine dingen vaak grote stortingen kunnen zijn tussen mensen. 3 versie: 06 juni 2010

4 Ad D. De Wet van de oogst Ons leven bestaat uit fases van groei, ontwikkeling, oogst en rust, net als de seizoenen van het jaar. Oogsten vraagt om het besef van de geleidelijkheid van groei. Het is een illusie in ons leven om te denken dat er een snelle manier is om duurzaam succes te bereiken zonder te luisteren naar de wetten van de oogst. De cultuur van I want it all and I want it now staat niet langer in verbinding met de organische wetten van groei, ontwikkeling en oogst. Duurzame ontwikkeling zowel persoonlijk als zakelijk kent weinig sluiproutes of trucjes, maar slechts het gestaag volgen van de wetten van de oogst: we zaaien wat we oogsten. Het rijpheidscontinuüm De zeven eigenschappen uit Covey s eerste boek zijn geen verzameling van onafhankelijke recepten. Ze vormen een coherente benadering van persoonlijke ontwikkeling, waarbij hij onderscheid maakt tussen de fasen van afhankelijkheid, onafhankelijkheid en interafhankelijkheid. Afhankelijkheid gaat over jou: jij moet voor mij zorgen. Onafhankelijkheid gaat over mezelf: ik zorg voor mezelf. Interafhankelijkheid gaat over wij: samen kunnen wij iets groters dan ieder voor zich maken. Het rijpheidscontinuüm begint bij jezelf: eerst komt de bewustwording van hoe je richting geeft aan je eigen leven en de beslissing om het roer in eigen hand te nemen (eigenschap 1-3). Daarna komt de vraag hoe je invloed uitoefent in het contact met anderen en hoe je daarbij vorm geeft aan het win/win-paradigma (eigenschap 4-6). Eigenschap 7 gaat over het investeren in jezelf; in je productiecapaciteit en gewoon in jezelf als mens. De recent toegevoegde achtste eigenschap gaat over het kennen van je innerlijke stem, waarmee Covey onze dieper liggende ware aard bedoelt, die onze persoonlijke missie voedt, kleurt, kracht geeft. 4 versie: 06 juni 2010

5 EIGENSCHAP 1-3: Van afhankelijk naar onafhankelijk Eigenschap 1: Proactiviteit Proactiviteit is de attitude van mensen die beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en zich daarmee responsible opstellen: able to respond op de vraag die het leven ons stelt. Hun kompas is hun persoonlijke missie, levensvisie, die mede gestoeld is op hun besef van hun innerlijke stem, mogelijk hun roeping in dit leven. Daar tegenover staan reactieve mensen. Zij schuiven de verantwoordelijkheid voor hun leven van zich af en legitimeren hun passiviteit door te wijzen naar hun onveranderbaar karakter, omstandigheden of gedrag van anderen. Reactiviteit gaat uit van een automatisme in de reacties van mensen: ze moeten wel reageren zoals ze doen in de situatie waarin ze zijn. Proactiviteit daarentegen gaat uit van onze vrijheid om onze reactie te kiezen op basis van ons eigen referentiekader. We zijn immers in staat tot zelfreflectie, tot zelfstandige besluitvorming op basis van onze wil en ons vermogen om onze toekomst te creëren. Proactieve mensen bevinden zich in hun circle of influence : dat deel van hun leven waar ze rechtstreeks invloed op kunnen uitoefenen en niet in hun circle of concern : dat deel van hun leven waar ze zich over kunnen opwinden, zorgen maken, maar waar ze geen invloed op kunnen uitoefenen. Door die grondhouding zien proactieve mensen hun circle of influence bovendien groeien, terwijl reactieve mensen door hun grondhouding hun circle of influence juist zien slinken en hun circle of concern zien groeien. 5 versie: 06 juni 2010

6 Eigenschap 2: Begin met het eind voor ogen: if you can dream it,you can do it Begin met het eind voor ogen wil zeggen dat je in je leven richting ontleent aan het besef waar je uiteindelijk wilt uitkomen. Wie in het leven staat vanuit een persoonlijke missie, weet steeds wat te doen en heeft op lastige momenten een criterium om te beslissen. Vaak laten we ons meesleuren door de dictatuur van drukdrukdruk, terwijl we wel beter weten en vraagt het moed en wilskracht om onszelf ertoe te brengen ons te richten op wat voor onszelf wezenlijk is in plaats van ons leven te laten versnipperen door de urgentie die we van buiten toelaten. Begin met het eind voor ogen gaat ervan uit dat alles twee keer geschapen wordt. Eerst is er de mentale creatie en dan de fysieke creatie, net zoals een gebouw volgt uit de droom van de initiatiefnemer en de tekening van de architect. Zo is ook in ons eigen leven van belang dat we leven met de eerste creatie, die ons leven richting geeft en voorkomt dat we een leven leiden dat niet het onze is. Eigenschap 2 doet dus een appel op onze imaginatie ons vermogen om te verbeelden wat er nog niet is, maar waarvan de realisatie ons gelukkig zou maken en ons leven voor ons betekenisvol zou doen zijn. Leiderschap gaat over imaginatie, terwijl management zich meer richt op efficiency van de uitvoering. Bij eigenschap 2 staat dus centraal de tijd die je uittrekt om je persoonlijke missie in dit leven te formuleren en te leren vanuit die missie in het leven te staan en antwoord te geven op de uitdagingen die op je afkomen. Als je leeft vanuit je missie verandert je leven. 6 versie: 06 juni 2010

7 Eigenschap 3: Hoofdzaken eerst Als je je persoonlijke missie en je innerlijke stem kent kun je gaan onderscheiden tussen wat voor jou belangrijk is en wat niet: alles wat de realisatie van jouw missie dient, is belangrijk. Daarnaast kent ons dagelijks leven dingen die gedaan moeten worden, deadlines die gehaald moeten worden, situaties die directe aandacht behoeven. Covey s timemanagement matrix geeft ze als volgt weer: Ons leven speelt zich af in een van vorengenoemde kwadranten. Kwadrant 1 bevat alles wat binnen mijn missie valt en direct aandacht vraagt. De strategie hier is dus: direct handelen. Kwadrant 3 bevat alles wat buiten mijn missie valt, maar door anderen als urgent wordt gezien. 7 versie: 06 juni 2010

8 De strategie is hier: zorgen dat het gebeurt, maar niet door mij. Veel van onze tijd brengen we door in deze kwadranten 1 en 3 en als de druk te hoog wordt ontsnappen we naar kwadrant 4. Daar bevindt zich immers alles wat noch urgent, noch belangrijk is, maar waar we wel een tijdelijk gevoel van rust aan kunnen ontlenen. De strategie is hier simpelweg: mee stoppen. Hoe kunnen we nu aan dit onbevredigende en energievretende patroon ontsnappen? Door ons te richten op kwadrant 2 waar zich datgene bevindt, wat voor ons belangrijk is gelet op onze missie en wat niet urgent is: het behoeft geen directe aandacht, maar als het over 5 jaar onveranderd is zijn we niet tevreden. De strategie is dus plannen en zaaien. Ideaal gesproken gebruik je deze matrix om de tijd die je doorbrengt in kwadrant 3 en 4 af te bouwen en om te investeren in kwadrant 2-activiteiten. Als je meer tijd besteedt aan planning, preventie en relaties bouwen (kwadrant 2-activiteiten) dan kom je er achter dat je veel minder tijd kwijt bent met puinruimen en brandjes blussen in kwadrant 1 of reageren op het urgente appel in kwadrant 3. Als je ermee worstelt om tijd te vinden voor kwadrant 2 dan is kwadrant 3 de eerste plaats om te zoeken. De meeste van de activiteiten die essentieel zijn om naar je missie en roeping te leven zijn allemaal kwadrant 2- activiteiten. Ze zijn belangrijk, maar omdat ze niet urgent zijn worden ze vaak niet gedaan. Alleen door nee te zeggen tegen wat niet belangrijk is, kunnen we ja zeggen tegen wat belangrijk is. 8 versie: 06 juni 2010

9 EIGENSCHAP 4-6: Van onafhankelijk naar interafhankelijk Eigenschap 4: Denk win-win In relaties en in zaken wordt effectiviteit grotendeels bereikt door de samenwerking van twee of meer mensen. Huwelijken en andere partnerships zijn interafhankelijke relaties en tòch benaderen we ze vaak met een onafhankelijke mentaliteit, waarin we onze eigenwaarde baseren op vergelijkingen en competitie. We denken over succes in termen van verlies voor een ander. Met een dergelijk schaarsteparadigma is het moeilijk om erkenning en macht te delen en om gelukkig te zijn over de successen van anderen, vooral van wie het dichtst bij ons staan. Win-win daarentegen is gebaseerd op het paradigma van de overvloed, waarin het succes van de een niet bereikt wordt ten koste of met uitsluiting van het succes van de ander. Het leven is dan dus een coöperatieve en niet een competitieve arena. Dat vraagt wel wat van mensen. Covey noemt als voorwaarden: Integriteit de waarde die wij hechten aan onszelf, onze missie en onze authenticiteit en aan open contact Overvloedmentaliteit ons vertrouwen dat er genoeg en meer voor ons allen is Rijpheid ons vermogen om ons helder en moedig te uiten, in balans met consideratie voor de gevoelens en overtuigingen van anderen. 9 versie: 06 juni 2010

10 Eigenschap 5: Probeer eerst te begrijpen en dan begrepen te worden Leren luisteren staat niet voorop in onze opvoeding en toch is het zo wezenlijk in het contact met onze medemens. Wanneer we in staat zijn werkelijk te horen wat de ander bedoelt, ons in te leven in zijn referentiekader, dan verandert er veel. We verbinden ons en de ander voelt zich begrepen, gezien. Niet zelden geeft hem dat energie voor innovatie en creativiteit. Werkelijk luisteren is de behoefte om in de schoenen van de ander te staan, te beseffen hoe diens belevingswereld eruit ziet. Veel mensen luisteren helaas niet met de intentie om te begrijpen, maar met de intentie om te kunnen antwoorden. Ze zijn òf aan het woord, òf bezig zich voor te bereiden om het woord te nemen. Ze filteren alles wat ze horen door hun eigen paradigma s. Herkennen hun eigen autobiografie in de levens van anderen en luisteren binnen hun eigen referentiekader. Oh, ik weet precies wat je voelt, oh, ik ben door precies hetzelfde gegaan. Ze projecteren hun eigen beleving op de ervaring van de ander. Empatisch luisteren daarentegen verdiept zich in het referentiekader van de ander. Je kijkt naar de wereld door zijn bril. Dit betekent niet dat je het steeds eens bent met de ander, maar alleen dat je zijn zienswijze begrijpt. Empathisch luisteren is op zichzelf al een geweldige storting op de emotionele bankrekening van de ander. Naast fysiek overleven is psychologisch overleven een belangrijke behoefte van mensen. Je bevestigd, begrepen en gewaardeerd weten. Als je met empathie naar de ander luistert, geef je die persoon psychologische ruimte en kracht. Empatisch luisteren vraagt ook wat van onze rijpheid als mens: je dient stevig in je eigen schoenen te staan om je in te leven in de wereld van de ander zonder daar deel van te worden. Je opent jezelf voor de invloed van de ander met de bedoeling iets voor die ander te betekenen, maar ook met de intentie ruimte te creëren om zelf begrepen te worden. Het is in wezen een paradox, want om invloed te hebben moet je je kunnen laten beïnvloeden versie: 06 juni 2010

11 Eigenschap 6: Creëer synergie Het geheel is meer dan de som der delen, ofwel = 3. Als we om ons heen kijken in de natuur zien we dit principe steeds in werking, waardoor allerlei ecologische systemen kunnen bestaan en zich ontwikkelen. Ook in ons sociaal contact geldt het principe van synergie: creatieve samenwerking tussen twee mensen levert veel meer op dan twee separate inspanningen. In samenwerking komen we tot ideeën en mogelijkheden die we alleen niet bedenken. Juist ook door onze verschillen met anderen ontstaat meerwaarde en innovatie, als we in staat zijn om verder te bouwen op dat wat de ander oppert maar voor ons nog niet af is. Covey gelooft in synergie. Hij beschouwt het als de kroon op alle eerder behandelde eigenschappen; de effectiviteit tussen mensen in een realiteit die wezenlijk interafhankelijk is. Het wezen van teamwork is synergie. Waarde hechten aan verschillen tussen mensen is de basis voor synergie en de sleutel om dat te kunnen ligt in het besef dat de ander de wereld niet ziet zoals die in werkelijkheid is, maar zoals die ander in werkelijkheid is. Zo betekent teamwork steeds het productief maken van het bestaan van verschillende perspectieven in een team. Daar is veel wederzijds respect voor nodig, omdat het ook vaak lastig is om het perspectief van de ander te hanteren. Synergie kan leiden tot wat Covey de derde optie noemt: de oplossing die beter is dan ieder afzonderlijk had gevonden en die door alle betrokkenen dan ook als een win/win wordt ervaren versie: 06 juni 2010

12 Wie echt effectief is beseft de beperktheid van zijn eigen waarneming en perspectief en waardeert de rijkdom van uitwisseling met anderen omdat zo zijn begrip van de wereld verder ontwikkelt. Als we het slechts moeten doen met onze eigen ervaring en waarneming hebben we zonder het te beseffen steeds gebrek aan informatie om de uitdagingen waar we voor staan aan te kunnen. Wie minder stevig in z n eigen schoenen staat maakt anderen vaak tot wat hij graag van de ander ziet of wil en omringt zich met mensen die in zijn plaatje passen. Zo ontstaat een sfeer van conformisme, die riskant - want niet productief is. Synergie vraagt om complementariteit, gedijt juist bij verschil: de kans op meerwaarde zit m juist in het feit dat er verschil is versie: 06 juni 2010

13 EIGENSCHAP 7 & 8:.. Eigenschap 7: Houd de zaag scherp Om te produceren (te voldoen aan de eisen die ons leven aan ons stelt) dienen we onze productiecapaciteit (ons vermogen om aan die eisen te voldoen) op peil te houden, zagen we al eerder. Maar als we in een klimaat van drukdrukdruk leven, lange dagen maken, daarmee succes hebben, wie zegt ons dan dat we moeten investeren in ons vermogen om steeds maar te leveren, te produceren? Investeren in onszelf geeft nooit direct zichtbaar resultaat; is altijd een kwadrant 2 -activiteit: belangrijk maar niet urgent. Covey raadt ons aan om systematisch te investeren in onszelf op de vier belangrijke domeinen van ons leven: to live, to love, to learn, to leave a legacy. to live: ons fysieke leven - onze gezondheid, door voeding, yoga en beweging to love: ons sociaal-emotionele leven - de kwaliteit van onze relaties, door consistent te investeren in de contacten die voor ons van belang zijn to learn: ons mentale leven - onze intellectuele ontwikkeling, door lezen, schrijven, leren of denken en tot slot: to leave a legacy: ons spirituele leven - de ontwikkeling van ons zieleleven of onze religiositeit, door lezen, bidden, werken, mediteren, geloven, naar de kerk gaan of gewoon in de natuur zijn en zo ons leven een manifestatie te laten zijn van de boodschap die wij er mee willen uitdrukken. Als we zo wekelijks aandacht aan onszelf besteden stralen we dit uit en inspireren we anderen hetzelfde te doen versie: 06 juni 2010

14 Eigenschap 8: Vind je innerlijke stem Waarom schreef Covey zeven jaar later een aanvulling op zijn eerste boek? Hij besefte in het werken met de 7 Habits dat er nòg een factor leek te zijn die mensen richting geeft in hun doen en laten, hun keuzes, hun besef van een betekenisvol leven: Ken je je innerlijke stem, je ware aard? Volg je die? Help je andere mensen datzelfde te doen? Anders dan je missie leven, wat bij uitstek proactief is, door jezelf beseft, ontworpen en geïmplementeerd, vraagt Covey met de achtste eigenschap ook aandacht voor je wezenlijke aard, je specifieke geluid, stem, voor hoe je ten diepste bedoeld bent, kortom: voor het je beseffen en toeëigenen van je ware identiteit. Dat betekent niet alleen vooruitkijken en je eerst afvragen waar je uiteindelijk uit wilt komen, maar ook weten vanuit welke innerlijke identiteit je jouw missie kiest. Een verdieping dus van eigenschap 2 (begin met het eind voor ogen). Doen we dat niet, dan verliezen we geleidelijk contact met onze innerlijke stem en ervaren we een zekere innerlijke dofheid, die we proberen te vergeten door feel good experiences te zoeken. Doen we dat wel, dan ervaren we onszelf als innerlijke bron van energie en creativiteit. Onze ziel ervaart een weldadige rust en overvloed in het besef van een betekenisvol leven. Door zo te leven inspireren we anderen om het zelfde te doen versie: 06 juni 2010

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Mensen kunnen niet veranderen als er van binnen niet iets onveranderlijks aanwezig is. De sleutel tot de mogelijkheid om te veranderen, is een onveranderlijk

Nadere informatie

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling De mens is een gewoontedier Wij maken eerst onze gewoonten, daarna maken onze gewoonten ons Als je doet

Nadere informatie

7 eigenschappen effectief leiderschap

7 eigenschappen effectief leiderschap 7 eigenschappen effectief leiderschap Onderwerpen Achtergrond Doel van de training 7 eigenschappen effectief leiderschap Kennis aanreiken eigenschap 1-7 Samenvatting Opdracht persoonlijk leiderschap Algemeen

Nadere informatie

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP Stephen R. Covey Contact Amsterdam ISBN 90-254-0314-X Samenvatting: Jan Drenth 1103 Ubbo Emmiussingel 1a 9711 BA Groningen DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp Eigenschap 7 Houd de zaag scherp 7 Houd de zaag scherp 5 Eerst begrijpen... dan begrepen worden Wederzijdse afhankelijkheid Overwinningen met de omgeving 4 Denk win-win Onafhankelijkheid 3 Belangrijke

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Psychiatrie was ooit... Werken in de duinen en bossen Rondhangen in verpleegposten Geitenharen sokken

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist?

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist? Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management 1. Welke stelling is juist? 1. Drijfveren vertellen ons iets over hoe we de dingen doen, de wijze waarop wij reageren op anderen en hoe anderen

Nadere informatie

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers Welkom Programma Voorstellen Inleiding Eigenschap 1 t/m 3 Pauze Eigenschap 4 t/m 7 Afsluiting Voorstellen Erwin Damhuis, 52 jaar. 30 jaar ervaring in de wereld van verzekeringen. Trainer, coach. Eigenaar

Nadere informatie

Een blik op effectief leiderschap

Een blik op effectief leiderschap Een blik op effectief leiderschap Ieder van ons heeft wel eens een boek gelezen, dat een diepe indruk achterlaat. Een boek, dat op de een of andere manier een snaar weet te raken en dat aanzet tot nadenken,

Nadere informatie

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma 1 WiebenIK? ACRONIEM van WIJBE Wilskracht Ijver Betrokkenheid Empathie DOUMA Doorzetter Open Uniek Maatschappelijk betrokken Ambitieus 4-79-64-3985-3-329873977-291050

Nadere informatie

De zeven eigenschappen voor

De zeven eigenschappen voor eigenschappen van Stephen Covey zijn een begrip, voor het bedrijfsleven. Zo geeft een multinational als Unilever de boeken van Covey al jarenlang mee aan zijn managers ter inspiratie. Maar, zo ontdekte

Nadere informatie

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95 Inhoud 10 aanraders 1. Gebruik niet de klok maar het kompas 04 2. Word wederzijds afhankelijk 12 3. Wees bewust van jouw paradigma 20 4. Bepaal je persoonlijke visie 26 5. Schrijf je visie 36 6. Richt

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Bedrijfsnamen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen!

Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen! Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen! Workshop NEVI Inkoopdag, 25 juni 2015 Joost van Eijk Remco Kramers Agenda Even voorstellen Wat is Het NIC? Wat zijn jullie verwachtingen? Jouw grondhouding

Nadere informatie

Ambities (wensen, Wat wil je )

Ambities (wensen, Wat wil je ) DE ZEVEN GEWOONTES VOOR EEN HOGERE PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Vertaling van het artikel the seven habits for highly effective people by Steven Covey door Marlijn coaching & organisatieadvies. Wat is een

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

die een liefdevolle basis in mijn leven zijn. Silvia Blankestijn Wageningen, maart 2012

die een liefdevolle basis in mijn leven zijn. Silvia Blankestijn Wageningen, maart 2012 11 Voorwoord Communiceren met ziel en zakelijkheid gaat over het bij elkaar brengen van twee werelden: de wereld van de bezieling, de passie, de wereld van de idealisten, en de wereld van de (financiële)

Nadere informatie

Ondernemen volgens je kernwaarden en overtuigingen

Ondernemen volgens je kernwaarden en overtuigingen 1 Ondernemen volgens je kernwaarden en overtuigingen TEL +31157851592 EMAIL: INFO@POWER-EVENTS.EU WEBSITE: WWW.POWER-EVENTS.EU 2 De kracht van jouw Kernwaarden en Overtuigingen Waar komen waarden vandaan?

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Inleiding De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Inleiding De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Inleiding De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De twee kanten van succes en de levensbalans Er was eens een arme boer die een klein stukje land, wat kippen en een koe bezat. Op een dag vond

Nadere informatie

Effectief omgaan met je tijd

Effectief omgaan met je tijd niet belangrijk belangrijk Effectief omgaan met je tijd Stephen Covey heeft in zijn boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap een eenvoudige en doeltreffende manier aangereikt om bewust met

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

In 3 maanden regie op je leven

In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven? Ons leven verandert voortdurend. Soms door onszelf ingegeven, in andere gevallen door keuzes van anderen of door onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven.

Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven. Waarden oefening Je waarden zijn o.a. bepalend voor de dingen die je doet. Ze vormen als het ware de onderlaag van waaruit je de keuzes maakt in het leven. Bekijk de waarden die hieronder vermeld staan.

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn: Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Vier stromingen rondom paradigma s

Vier stromingen rondom paradigma s Vier stromingen rondom paradigma s De verdieping van het thema paradigma wordt hier langs vier stromingen nader uitgewerkt: (1) NLP neuro-linguïstisch programmeren (2) RET rationele effectiviteitstraining

Nadere informatie

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?!

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Themadag Zout en Licht Hilversum Maart 2017 GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Doel van dit onderwerp: Leren wat geloof volgens de bijbel is; waarom geloof en werken (handelen) samengaan. Wat verkeerd

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer Onderhandelen op basis van win win Drs. Anna T. de Boer Stijlen van conflicthantering D o e l g e r i c h t Wedijveren Doordrukken Vermijden Compromis Samenwerken Aanpassen Aandacht voor de relatie (belang

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011

Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011 Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011 Eddy de Pender Netwerk Vredestichters Geloven op Maandag Wie is wel en niet een leider? IEDEREEN Presentatie: www.2xf.nl Wat is leiding geven? Leadership

Nadere informatie

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau Proefles Senior Assistant op strategisch niveau Thema: Eigenschappen van een senior assistant & sterk in dagelijkse gesprekken Door Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau www.secretary.nl/strategischwerken

Nadere informatie

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Nog een voorafje. en je woorden inslikken? Dat wil ik je laten ontdekken in dit werkschrift.

Nog een voorafje. en je woorden inslikken? Dat wil ik je laten ontdekken in dit werkschrift. Voorwoord Ik zou graag Marshall B. Rosenberg bedanken voor de spectaculaire manier waarop hij vele levens heeft veranderd, mooier heeft gemaakt en zelfs heeft gered dankzij het proces en de filosofie van

Nadere informatie

Effectief leiderschap door effectief ademen

Effectief leiderschap door effectief ademen M.Gerrits Pagina 1 van 10 www.soulcoach.nl Effectief leiderschap door effectief ademen Marcel Gerrits 21 November 2005 Alle poorten naar verandering bewaken we zelf en kunnen alleen van binnen uit worden

Nadere informatie

LIGT JE CEO 's NACHTS WAKKER?

LIGT JE CEO 's NACHTS WAKKER? LIGT JE CEO 's NACHTS WAKKER? Waarom lukt de integratie van change management, lean thinking ed. bij de ene organisatie wel en blijft er bij een andere alleen maar chaos over? Waarom gaan medewerkers bij

Nadere informatie

Dubbele identiteit. Anja Bekink! Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door:

Dubbele identiteit. Anja Bekink! Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door: Dubbele identiteit Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door: Programma Welke dubbele identiteit? Wil niet of kan niet? De casus & de cirkel The Matrix & de Verrassingen De professional

Nadere informatie

De emotionele bankrekening

De emotionele bankrekening De emotionele bankrekening Een uiterst praktische, nuttige manier om dit hele idee van proactiviteit en de cirkel van invloed te begrijpen en toe te passen is via de metafoor van de emotionele bankrekening.

Nadere informatie

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Light up your fire voordat burnout toeslaat Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Wat is jouw droom? Vuur - energie Waarden, zaken die voor jou belangrijk zijn in je leven

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn 7 Inhoud Voorwoord 11 Leeswijzer 13 Deel A: Groei en ontwikkeling 19 1 Effectief communiceren als persoonlijke

Nadere informatie

DRIE GOUDEN TIPS om "Nee" te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben.

DRIE GOUDEN TIPS om Nee te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben. DRIE GOUDEN TIPS om "Nee" te leren zeggen tegen alles wat je niet meer wilt. Kies voor het leven dat jij wilt hebben. Chantal Smeets 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. INLEIDING... 4 3. DRIE GOUDEN TIPS...

Nadere informatie

E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende?

E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? Module 3/9 1 Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan?

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

1 De vijf uitgangspunten voor

1 De vijf uitgangspunten voor 1 De vijf uitgangspunten voor leidinggevenden 8 als leidinggeven in het onderwijs je vak is Een leidinggevende doet ertoe! Er zijn geen excellente scholen zonder goede leidinggevenden. Wat maakt iemand

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Leven vanuit het hart

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Leven vanuit het hart Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Leven vanuit het hart Den Haag, 2015 Leven vanuit het hart 7 Hoe kunnen we leven vanuit het hart? Daarbij is het belangrijk een onderscheid te maken tussen denken

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn?

Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn? Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn? Ja, natuurlijk, maar hoe doe je dat dan? Domweg gelukkig zijn Ken je dat gevoel? Het gevoel dat je domweg gelukkig wilt zijn? Dat er te veel in je leven is waardoor

Nadere informatie

W E R K B O E K E X T R A

W E R K B O E K E X T R A W E R K B O E K E X T R A Attunement Diary S C H I J N J E L I C H T M O O I E V R O U W, D E W E R E L D H E E F T J E N O D I G! Ik stem me af op het Universum zodat ik Eenheid en Harmonie ervaar 2016

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Annemieke Kuin humanistisch geestelijk verzorger Westfriesgasthuis, Hoorn Spiritualiteit / Zingeving Aandacht voor eigen spiritualiteit In gesprek gaan

Nadere informatie

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren Projectmatig creëren Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 18 14109271 WP27 Haagse Hogeschool Delft Dhr. Hoogland Bedrijfscommunicatie 1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'?

1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'? Oefenvragen Ondernemerskunde B - Persoonlijke effectiviteit 1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'?

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Overtuigend (om)praten VVJ Jan De Boeck

Overtuigend (om)praten VVJ Jan De Boeck Overtuigend (om)praten Jan De Boeck Jan De Boeck Overtuigend en constructief gesprekken voeren. De carrière van een doorsnee jeugddienstmedewerker is doorspekt met professionele gesprekken. Met je secretaris,

Nadere informatie

Dit wordt jouw jaar!

Dit wordt jouw jaar! WERKBOEK Dit wordt jouw jaar! 12 krachtige lessen in persoonlijke groei dr. Ben Tiggelaar DIT WORDT JOUW JAAR! WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GELUK EN SUCCES HOOFDSTUK 1-2 "Geluk is niet het doel, maar

Nadere informatie

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt:

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt: Werkwaarden Je bewust worden van je werkwaarden geeft meer inzicht in je huidige werkgeluk en de invloed daarvan op je energie niveau. Het geeft je inzicht in wat werk betekent voor jouw als individu.

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP

EFFECTIEF LEIDERSCHAP Trefwoorden: leiderschap, prioriteiten, time management EFFECTIEF LEIDERSCHAP Belangrijk gaat voor dringend De effectieve manager moet op zoek naar de balans tussen productie en productiemiddelen. In een

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

LEZING. Ellen van Son - Zingevingstherapeute 24 juni 2014

LEZING. Ellen van Son - Zingevingstherapeute 24 juni 2014 LEZING De zin van durven zeggen Ellen van Son - Zingevingstherapeute 24 juni 2014 Even voorstellen Zingevingstherapeute en wiskundige Ik begeleid mensen die vragen over zichzelf en het leven hebben. De

Nadere informatie

Leven met meer passie en impact in één e-book

Leven met meer passie en impact in één e-book eigenschappen van effectieve managers Leven met meer passie en impact in één e-book 1. Wees proactief 2. Begin met het einde voor ogen 3. Belangrijke zaken eerst 4. Denk win-win 5. Eerst begrijpen, dan

Nadere informatie

Balans IK & WIJ Samen met God

Balans IK & WIJ Samen met God Balans IK & WIJ Verbinding Vertrouwen Samen met God Vrijheid Veiligheid Tijd met God Creeer samen en alleen tijd met God (Gezamenlijke) tijd met God geeft de verdieping en verankering van je relatie. Hij

Nadere informatie

Ke(r)n jouw waarde. Ontdek jouw kernwaarden.

Ke(r)n jouw waarde. Ontdek jouw kernwaarden. Ke(r)n jouw waarde Ontdek jouw kernwaarden Ontdek jouw kernwaarden - pag. 2 Ontdek jouw kernwaarden Wat jou drijft in jouw leven en werk bepalen jouw keuzes. Het is dus belangrijk om te weten wát je drijft,

Nadere informatie

Module Overvloed en rijkdom omarmen

Module Overvloed en rijkdom omarmen Module Overvloed en rijkdom omarmen In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld en het ontvangen van overvloed. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Succesvol Veranderen 1

Succesvol Veranderen 1 Succesvol Veranderen 1 CPO netwerk Utrecht, 22 mei 2017 2 Succesvol veranderen Zonder beweging verandert niets! Succesvol veranderen vraagt om het nemen van de juiste stappen. Succesvol veranderen is in

Nadere informatie

MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 4. 1 Motieven om te werken 2 Energiebalans 3 Jouw ideale levensontwerp

MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 4. 1 Motieven om te werken 2 Energiebalans 3 Jouw ideale levensontwerp MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 4 1 Motieven om te werken 2 Energiebalans 3 Jouw ideale levensontwerp 1. Motieven om te werken In onze huidige maatschappij is de link tussen werken en overleven lang

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer

Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars. Anna Maria Bezemer Save the World Inspirerende teksten voor wereldverbeteraars Anna Maria Bezemer Copyright 2017 Anna Maria Bezemer Uitgegeven door Atomo Advies in Loenen aan de Vecht 2017 www.atomo.nl, www.inspiratiekaartjes.nl

Nadere informatie

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding 4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert Alumnidagen 2014 TGI-verdieping aan de hand van vijf thema s De alumnidagen zijn bedoeld voor iedereen die in de afgelopen jaren een TGI-basisopleiding

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering Leiding geven aan verandering Mijn moeder is 85 en rijdt nog auto. Afgelopen jaar kwam ze enkele keren om assistentie vragen, omdat haar auto in het verkeer wat krassen en deuken had opgelopen. Ik besefte

Nadere informatie

T a l e n t v o l L e v e n!

T a l e n t v o l L e v e n! T a l e n t v o l L e v e n! 7 Gamechangers Nicoline Pouwer Zangeres. Entrepreneur. Levensgenieter. Talentvol leven De keuze is aan jou Zeg 'Ja!" tegen jouw talentvolle leven! Lieve talentvolle levensgenieter,

Nadere informatie