Effectief leiderschap door effectief ademen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectief leiderschap door effectief ademen"

Transcriptie

1 M.Gerrits Pagina 1 van 10 Effectief leiderschap door effectief ademen Marcel Gerrits 21 November 2005 Alle poorten naar verandering bewaken we zelf en kunnen alleen van binnen uit worden geopend. Niemand kan iemand anders veranderen, noch met argumenten noch met emotionele druk. Mary Ferguson

2 M.Gerrits Pagina 2 van 10 Introductie Effectief leiderschap door effectief ademen is een cursus gebaseerd op het magnifieke werk van Stephen R. Covey, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap en de bijzonder krachtige Transformational Breathing methode van Judith Kravitz. Stephen Covey heeft in zijn boek beschreven hoe je met zeven eigenschappen of gewoontes een effectief mens kunt worden. Elk van de zeven eigenschappen vraagt een bepaalde actie van de lezer/cursist, zoals het schrijven van je persoonlijke missie, het maken van planningen, delegeren van werkzaamheden, opbouwen van langdurige intermenselijke relaties, enzovoorts. Het volgen van de zeven stappen lijkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Concreet voorbeeld: uit eigen ervaring met het boek van Stephen Covey bleek dat ik niet begon aan een bepaalde stap omdat ik niet weet wist wat ik het leven wilde doen/bereiken. Dan wordt het uitwerken van eigenschap 2, en daarmee de eigenschappen 3 tot 6, praktisch onmogelijk. Covey spreekt over het van 'binnen naar buiten' werken, oftewel: je moet eerst tot zelfinzicht komen om te kunnen groeien tot een effectieve leider. Toen ik in aanraking kwam met Transformational Breathing, zag ik de mogelijkheden om deze ademtechniek te combineren met het boek van Stephen Covey. Transformational Breathing maakt het mogelijk om werkelijk naar binnen te kijken en in contact te komen met oude ineffectieve patronen en denkwijzen, om deze met de ademtechniek te transformeren naar effectieve patronen. Vervolgens zijn de stappen van Covey eenvoudiger in te vullen en na te leven.

3 M.Gerrits Pagina 3 van 10 Stephen Covey's 7 eigenschappen methode Covey gaat er vanuit dat een mens groeit in het leven, van een niveau van 'afhankelijkheid' naar een niveau van 'onafhankelijkheid' tot het niveau van 'wederzijdse afhankelijkheid'. Zie ook de illustratie op de volgende pagina. Zijn zeven eigenschappen vormen de basis van dat groeiproces. De meeste volwassen mensen bevinden zich tegelijkertijd op de drie verschillende niveaus in hun ontwikkeling. Het blijkt dat mensen toch afhankelijk zijn van basale behoeften, of zich zo onafhankelijk zijn gaan opstellen dat ze geen effectieve relaties meer aan kunnen gaan en zo het niveau van wederzijdse afhankelijkheid niet volledig of effectief kunnen bereiken. Zoals te zien is zijn het uitwerken van eigenschappen 1,2, en 3 nodig om van het niveau van Afhankelijkheid naar het niveau van Onafhankelijkheid te kunnen groeien. Covey noemt dit de overwinning op jezelf, om jezelf onafhankelijk te maken van andere mensen, basale behoeften, angsten en driften. Om vervolgens door te groeien naar het niveau van Wederzijdse Afhankelijkheid is het eigenmaken van de eigenschappen 4, 5 en 6 nodig. Immers, niemand kan totaal onafhankelijk leven in onze maatschappij (zelfs voor een kluizenaar is dit moeilijk), het aangaan van effectieve relaties is nodig. Hier komt synergie om de hoek kijken en het optimaal leven met familie en gezin. Overwinning op je omgeving is, volgens Covey, de eigenschappen bezitten om zinvolle en effectieve relaties aan te kunnen gaan met andere mensen. De zevende eigenschap is nog niet genoemd, maar is in principe het continue blijven gebruiken en uitdiepen van de eerste zes eigenschappen. Deze eigenschap komt hier verder niet aan orde.

4 M.Gerrits Pagina 4 van 10 Wederzijdse afhankelijkheid 4: Denk in win/win termen 1: Wees Proactief 5: Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden Onafhankelijkheid 2: Begin met einde voor ogen 6: Werk Synergistisch 3: Begin bij het begin Overwinningen op de omgeving Overwinningen op jezelf Afhankelijkheid

5 M.Gerrits Pagina 5 van 10 Transformational Breathing methode Ruim 25 jaar geleden is transformational breathing ontstaan uit verschillende disciplines, bijeengebracht door Judith Kravitz uit de Verenigde Staten. Het basisidee is dat onze psyche afgebeeld wordt in de ademhaling. Zoals je ademt, zo leef je. Belemmerende gedachten, onderdrukte emoties en blokkades zijn terug te zien in de ademhaling als blokkades. Met transformational breathing is het mogelijk om de blokkades en onderdrukte emoties te helen en los te laten. De meeste mensen ervaren rust en vrede na een ademsessie. Transformational Breathing is een ademtechniek afkomstig uit het Oosten. In principe is het verbonden ademen (zonder pauzes tussen de in en uitademing), zoals ook wordt toegepast bij rebirthing en holotropisch ademen. De ademhaling dient vanuit de buik te beginnen, de inademing dient langer te duren dan de uitademing. Transformational Breathing maakt verder gebruik van muziek, accupressuur, affirmaties en toning om de ademsessies effectiever te maken. Transformational Breathing werkt op een aantal gebieden, net zoals bij de opzet van Stephen Covey zijn hier een drietal niveaus te herkennen: Lichamelijk: Door de specifieke manier van ademen ontstaat er een verhoogd niveau van zuurstof in het lichaam. Dit is te voelen door een aantal lichamelijke effecten die op kunnen treden. De persoon die ademt kan het warm of koud krijgen, kramp in handen en armen, tintelingen over het lichaam. De cellen in het lichaam gaan beter functioneren door de extra zuurstof, de lymfeklieren gaan versneld afval stoffen afvoeren. Mentaal/emotioneel: Spiritueel: Na een tijd (meestal al binnen minuten) geademd te hebben, zullen de eerste blokkades, remmingen en onderdrukte emoties getransformeerd gaan worden. Oude pijnen worden omgezet in rust, vrede en gevoelens van liefde. Het spirituele aspect openbaart zich vaak door gevoelens van verbondenheid, een duidelijk doel of richting in het leven hebben. Elk van de bovenstaande niveaus komen terug in de sessies. Geen enkele sessie is hetzelfde als een voorgaande. Gedurende een aantal sessies verwerkt de client het verleden, leert meer in het heden te leven en krijgt een duidelijker beeld wat hij of zij nu verder in het leven wil bereiken of vorm wil geven.

6 M.Gerrits Pagina 6 van 10 Overwinningen op jezelf De eerste drie eigenschappen zoals benoemd door Covey zijn 'overwinningen op jezelf'. Het resultaat van het overwinnen van jezelf is een enorme toename van zelfvertrouwen en zelfacceptatie. Een enorm inzicht in je eigen karakter, waarden en kwaliteiten. Door de ademtechniek laat je veel oude angsten en behoeften los, waardoor het echt mogelijk wordt om onafhankelijk te worden, en op termijn wederzijdse afhankelijkheid te bereiken. Eigenschap 1: Wees proactief Covey beschrijft hoe de meeste mensen functioneren: reactief. Er gebeurt iets (stimulus) en vervolgens reageer je daar op (respons). Stimulus Respons De gangbare opinie is dat je als mens daar weinig aan kunt veranderen: zo ben ik nou eenmaal, ik heb dat van mijn ouders, zo ben ik nu opgevoed, het is de schuld van... Echter, er is een alternatief. Tussen stimulus en respons zit een optie! Je hebt als mens de vrije keuze of je reageert, en hoe je reageert. De optie om te kiezen wordt pro activiteit genoemd en is een belangrijke eigenschap voor elke situatie. Stimulus Respons Zelfbewustzijn Keuzevrijheid Voorstellingsvermogen Geweten Vrije wil Proactief leven is meer dan initiatieven nemen. Het betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Ons gedrag is afhankelijk van onze besluiten, niet van onze omstandigheden, situatie of vroegere conditionering van ons gedrag. Transformational Breathing maakt het mogelijk de vroegere conditionering van ons gedrag te veranderen of ongedaan te maken. Vooral oude conditionering uit de vroege kinderjaren is heel goed te wijzigen met de TB ademhaling, vaak sneller en makkelijker dan via mentaal werkende methoden. Problemen en stimuli waar we mee te maken krijgen, vallen in drie categorieën: 1. Directe invloed, dus problemen die betrekking hebben op ons eigen gedrag 2. Indirecte invloed, problemen die betrekking hebben op het gedrag van anderen 3. Geen invloed, problemen waar we niets aan kunnen doen. Problemen van de eerste twee categorieën zijn aan te pakken door aan verschillende

7 M.Gerrits Pagina 7 van 10 eigenschappen te werken. De eigenschappen 1 tm 3 zijn toepasbaar op problemen van directe invloed, de eigenschappen 4 tm 6 zijn te gebruiken op de problemen van indirecte invloed. Er liggen een viertal essentiële kwaliteiten/eigenschappen ten grondslag aan de keuze vrijheid: Zelfbewustzijn, voorstellingsvermogen, geweten en vrije wil. Covey legt niet uit hoe je deze kwaliteiten in jezelf kunt veranderen en/of verbeteren. Hoewel de vier kwaliteiten in eenieder aanwezig zijn, is het wel vaak nodig om deze eigenschappen te ontwikkelen om jezelf proactiever te kunnen zijn. Hier komt Transformational Breathing om de hoek kijken. Door TB worden de meeste mensen veel bewuster van zichzelf, hun voorstellingsvermogen neemt vaak toe, zij ervaren een grotere verbondenheid met hun omgeving en medemens waardoor hun geweten verder ontwikkeld. Het loslaten van beperkende patronen en angsten vergroot duidelijk merkbaar de vrije wil. De slachtoffer rol kan worden losgelaten en de persoon kan werkelijk de transitie doormaken van reactief naar proactief. Eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen Het basis principe achter deze eigenschap is te bepalen wat je wilt bereiken met je leven. Daarvoor dien je wel te weten wat werkelijk voor jou belangrijk is in het leven, welke waarden voor jou er werkelijk toe doen. Covey vraagt je om je ogen te openen voor de dingen die echt belangrijk zijn in je leven en deze dingen dan meer plaats te geven. Hoe anders zou je leven verlopen wanneer je wist wat echt belangrijk voor je was en daar ook naar handelt. Alleen dan kun je jezelf continue bijsturen. Alles wordt tweemaal geschapen, eerst als idee, daarna in materiële vorm. Covey vraagt je om je verdere leven te overdenken en in je hoofd te scheppen, om het vervolgens vorm te kunnen gaan geven en er naar te gaan leven. Visie en je waarden zijn hierbij sleutelwoorden. Je dient je af te vragen wat jouw cirkel van invloed is, wat is jouw basis paradigma, hoe kijk jij naar de wereld. Onze cirkel van invloed, je centrum van je bestaan kan vergroot worden door zekerheid, sturing, wijsheid en kracht: Zekerheid Wijsheid Cirkel van invloed Sturing Kracht Zekerheid vertegenwoordigt je waardigheid, identiteit, zelfrespect, fundamentele persoonlijke kracht of juist het ontbreken daarvan. Sturing is het punt van waaruit je richting geeft aan je leven. Wijsheid geeft je leven perspectief en bepaalt je gevoel voor evenwicht. Wijsheid is

8 M.Gerrits Pagina 8 van 10 opgebouwd uit oordeel, onderscheidingsvermogen en begrip. Kracht is het vemogen iets te verwezelijken, de energie om keuzes te maken en beslissingen te kunnen nemen. Kracht maakt het mogelijk bepaalde eigenschappen te overwinnen en om te vormen naar meer effectieve eigenschappen. Alle vier bovenstaande factoren die je cirkel van invloed vergroten werken samen en versterken elkaar. Covey legt uit dat je deze factoren wel kunt vergroten, maar niet HOE. Transformational Breathing helpt je deze vier factoren te vergroten, zodat je je cirkel van invloed kunt vergroten. Met het ademen kun je je angsten transformeren naar vertrouwen zodat jouw gevoel van zekerheid sterk toe neemt. Bijna iedereen die TB ademsessies doet, krijgt inzichten in wat hij in dit leven zou moeten doen: de factor sturing wordt vergroot. Mensen die ademen geven aan dat zij meer evenwicht en begrip ervaren: Wijsheid. Tevens (her)vinden of vergroten veel mensen hun kracht na een aantal ademsessies. Eigenschap 3: Begin bij het begin Deze eigenschap is het praktische resultaat van eigenschap 1 en 2. Eigenschap 3 gaat voornamelijk over het maken van de juiste keuzes en die dingen te doen die werkelijk belangrijk voor jou zijn. Covey noemt dit tijdmanagement van de vierde generatie, waarbij de prioriteiten van activiteiten niet meer bepaald worden door de tijd en prioriteit die activiteiten innemen, afhankelijk van vooraf bepaalde doelstellingen. De belangrijkste voordelen ten opzichte van eerdere tijdmanagement methodes zijn: 1. Principes staan centraal, besteed je tijd aan wat echt belangrijk is voor jou; 2. Je wordt geleid door je geweten, je kunt je leven inrichten naar je hoogste waarden; 3. het definieert je unieke bestemming, inclusief waarden en doelstellingen op de lange termijn en richting aan je dagelijkse tijdsbesteding. 4. Evenwichte verdeling van de verschillende rollen in jouw leven wordt mogelijk. Ook uit bovenstaande punten blijkt weer hoe belangrijk het is om besef te hebben of te krijgen wie jij nu werkelijk bent en waar je voor staat. Wederom, met Transformational Breathing kun dat inzicht in jezelf verwerven en duidelijk krijgen wat jou nu werkelijk bezielt. Wat verder cruciaal is voor deze eigenschap is de mogelijkheid en vaardigheid om te delegeren op de wijze van een rentmeester en niet te delegeren op de methode van delegeren aan de knecht. De twee methoden vergen een verschil in aanpak, wat duidelijk aan bod komt bij Covey, de crux zit het kunnen toepassen van een andere methode. Als manager moet je de 'knecht' methode loslaten en vertrouwen gaan krijgen in de 'rentmeester' methode. De rentmeester methode is gebaseerd op erkenning van het zelfbewustzijn, voorstellingsvermogen, geweten en vrije wil van anderen. Erkenning van bovenstaande eigenschappen in anderen is mijns inziens alleen mogelijk als je deze eigenschappen ook bij jezelf erkend. Transformational Breathing maakt het mogelijk omdie eigenschappen bij jezelf en anderen te erkennen, een belangrijke stap makend voor deze eigenschap van effectief leiderschap. Overwinningen op je omgeving De volgende drie eigenschappen zijn 'overwinningen op je omgeving'. Als je je daarvoor opensteld en er concreet invulling aangeeft zul je bij jezelf de behoefte en de middelen ontdekken om belangrijke maar slechte relaties te verbeteren. En relaties die al goed zijn zullen alleen maar hechter worden. Transformational Breathing werkt ook op deze eigenschappen, doordat je je meer verbonden voelt met je medemens. Onbegrip en schaarste zullen plaats maken

9 M.Gerrits Pagina 9 van 10 voor begrip en overvloed, zodat effectievere relaties mogelijk zijn. De belangrijkste bijdrage aan een relatie is niet wat je zegt of wat je doet, maar wie je bent. Eigenschap 4: Denken in termen van winnen-winnen Covey beschrijft winnen/winnen als een paradigma van het hoofd en het hart. Een akkoord komt beide partijen ten goede. Je gaat uit van het principe dat er voor eenieder voldoende is. Winnen/winnen gaat uit van een derde, andere weg. Een betere, hogere benadering dan de jouwe of mijne. Beschreven worden een aantal karaktereigeschappen die noodzakelijk zijn voor deze eigenschap: Integriteit, volwassenheid, een mentaliteit van overvloed. Integriteit is de mogelijkheid om te leven in harmonie met je hoogste waarden. Volwassenheid is de balans tussen moed en consideratie: Het vermogen om voor je eigen gevoelens en overtuigingen op te komen zonder voorbij te gaan aan die van een ander. Transformational Breathing helpt bij het veranderen/verbeteren van de eigenschappen die nodig zijn. Integriteit is al eerder aan bod gekomen. Volwassenheid zoals genoemd door Covey komt in principe neer op het grenzen stellen en respecteren, zowel de grenzen van jouzelf als die van de ander. Waarop zijn jouw grenzen gebaseerd? Op angst of vertrouwen? Het denken vanuit overvloed: ben je inderdaad in staat om te delen met die ander, om te geven in plaats van enkel aan nemen te denken? Is jouw basisparadigma 'er is altijd gebrek aan?' door een armoedige jeugd of overmatige zuinigheid, door het gevoel nooit genoeg te hebben. Door naar je innerlijke wereld te gaan kijken krijg je hier meer inzichten in en kun je werkelijk veranderen. Eigenschap 5: Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden. Het belangrijkste aan eigenschap 5 is het leren emphatisch luisteren. Voor veel mensen betekend dit een verschuiving in hun manier van luisteren: je gaat luisteren met oprechte belangstelling om de ander te kunnen begrijpen, zonder te oordelen, onderzoeken, adviseren of te interpreteren. Maar hoe leer je niet meer te oordelen of te interpreteren? Door naar je innerlijk te kijken en niet meer over jezelf te oordelen. Het jezelf toestaan er te mogen zijn zonder oordeel of schuldgevoelens. Transformational Breathing is zeer effectief gebleken bij het oplossen van oordeel vormende gedachtenpatronen en het verwerken van oude schuldgevoelens. Eigenschap 6:Werk synergistisch Werk samen, vanuit openheid en vertrouwen, om zo het beste uit relaties, teams en samenwerkingen te halen. Het resultaat zal meer zijn dan de som der delen. Openheid is het openen van je hart voor de ander. Zonder voorwaarden. Het is ook je ego en trots laten gaan om de ander toe te kunnen laten en een plek te geven. Transformational Breathing opent je hart voor jezelf en anderen. Je kunt/durft anderen open te benaderen zonder oordelen en reserveringen. Je leert jezelf te zijn en om anderen in hun waarde te laten. Je kunt de kwaliteiten van anderen onder ogen zien zonder dat die persoon een bedreiging voor jou vormt. Werkelijke samenwerking en vreugdevolle relaties ontstaan. Samenvatting Transformational Breathing maakt het mogelijk de eigenschappen te ontwikkelen die nodig zijn voor effectief leiderschap. De praktische en uiterlijke invulling staat omschreven in het boek van

10 M.Gerrits Pagina 10 van 10 Stephen Covey. Met Transformational Breathing ga je een innerlijke reis maken, om te achterhalen wat: jouw innerlijk kompas is, wat jouw waarden en principes zijn je tegenhoudt om open te staan voor anderen, zonder reserveringen de patronen zijn die een sterkere en respectvollere persoonlijkheid in de weg staan je nog tegenhoudt om vanuit zekerheid en stabiliteit te leven. Onder begeleiding van een coach kun je tot zeer diepe inzichten en balans komen, om zo echt vorm te gaan geven aan effectief leiderschap. Voor meer informatie hoe deze cursus concreet vorm te geven is, kun je vrijblijvend kontakt op nemen met: Marcel Gerrits Transformational Breath Trainer Vogelwikke KB BLADEL Tel

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP Stephen R. Covey Contact Amsterdam ISBN 90-254-0314-X Samenvatting: Jan Drenth 1103 Ubbo Emmiussingel 1a 9711 BA Groningen DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Mensen kunnen niet veranderen als er van binnen niet iets onveranderlijks aanwezig is. De sleutel tot de mogelijkheid om te veranderen, is een onveranderlijk

Nadere informatie

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode The Mysticus DE KRACHT VAN JE ADEM, tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Transformational

Nadere informatie

7 eigenschappen effectief leiderschap

7 eigenschappen effectief leiderschap 7 eigenschappen effectief leiderschap Onderwerpen Achtergrond Doel van de training 7 eigenschappen effectief leiderschap Kennis aanreiken eigenschap 1-7 Samenvatting Opdracht persoonlijk leiderschap Algemeen

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

DE KRACHT VAN JE ADEM. The Mysticus

DE KRACHT VAN JE ADEM. The Mysticus DE KRACHT VAN JE ADEM The Mysticus DE KRACHT VAN JE ADEM Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Transformational Breathing? 3 Je ademt zoals je leeft 4 Wat doet Transformational Breathing? 5 Werking 6 Waar komt

Nadere informatie

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling De mens is een gewoontedier Wij maken eerst onze gewoonten, daarna maken onze gewoonten ons Als je doet

Nadere informatie

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers Welkom Programma Voorstellen Inleiding Eigenschap 1 t/m 3 Pauze Eigenschap 4 t/m 7 Afsluiting Voorstellen Erwin Damhuis, 52 jaar. 30 jaar ervaring in de wereld van verzekeringen. Trainer, coach. Eigenaar

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma 1 WiebenIK? ACRONIEM van WIJBE Wilskracht Ijver Betrokkenheid Empathie DOUMA Doorzetter Open Uniek Maatschappelijk betrokken Ambitieus 4-79-64-3985-3-329873977-291050

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie

Module Leadership (NBA) EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Docent: Dr. Eugene Valentijn, DBA MBA

Module Leadership (NBA) EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Docent: Dr. Eugene Valentijn, DBA MBA Module Leadership (NBA) EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP Docent: Dr. Eugene Valentijn, DBA MBA Centrale begrippen 1. Management 2. Leiderschap 3. Ondernemerschap Centrale begrippen Management Indirecte

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Dit uitgebreide uittreksel is uitsluitend voor intern persoonlijk gebruik! Distributie verboden. Stephen R. Covey De 7 eigenschappen van effectief leiderschap.

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

Leven met meer passie en impact in één e-book

Leven met meer passie en impact in één e-book eigenschappen van effectieve managers Leven met meer passie en impact in één e-book 1. Wees proactief 2. Begin met het einde voor ogen 3. Belangrijke zaken eerst 4. Denk win-win 5. Eerst begrijpen, dan

Nadere informatie

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau Proefles Senior Assistant op strategisch niveau Thema: Eigenschappen van een senior assistant & sterk in dagelijkse gesprekken Door Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau www.secretary.nl/strategischwerken

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Psychiatrie was ooit... Werken in de duinen en bossen Rondhangen in verpleegposten Geitenharen sokken

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp Eigenschap 7 Houd de zaag scherp 7 Houd de zaag scherp 5 Eerst begrijpen... dan begrepen worden Wederzijdse afhankelijkheid Overwinningen met de omgeving 4 Denk win-win Onafhankelijkheid 3 Belangrijke

Nadere informatie

E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende?

E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? E-learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? Module 3/9 1 Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan?

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist?

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist? Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management 1. Welke stelling is juist? 1. Drijfveren vertellen ons iets over hoe we de dingen doen, de wijze waarop wij reageren op anderen en hoe anderen

Nadere informatie

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95 Inhoud 10 aanraders 1. Gebruik niet de klok maar het kompas 04 2. Word wederzijds afhankelijk 12 3. Wees bewust van jouw paradigma 20 4. Bepaal je persoonlijke visie 26 5. Schrijf je visie 36 6. Richt

Nadere informatie

De zeven eigenschappen voor

De zeven eigenschappen voor eigenschappen van Stephen Covey zijn een begrip, voor het bedrijfsleven. Zo geeft een multinational als Unilever de boeken van Covey al jarenlang mee aan zijn managers ter inspiratie. Maar, zo ontdekte

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Zeven eigenschappen van effectief leiderschap Zeven eigenschappen van effectief leiderschap Inleiding Stephen Covey definieert een eigenschap als een doorsnede van kennis, vaardigheid en streven. Kennis is het theoretisch paradigma: wat moet gedaan

Nadere informatie

Model van de logische niveaus

Model van de logische niveaus Model van de logishe niveaus 3 Logishe niveaus van Dilts De logishe niveaus van Dilts geven een ondersheid in niveaus aan waarop doelen stellen, visie en missie op het persoonlijke vlak zih afspelen. Hierdoor

Nadere informatie

Luisteren is: erkenning geven

Luisteren is: erkenning geven enuit nuit Luisteren is: erkenning geven it Luisteren is: erkenning geven Onze dagen zitten vol prikkels. Waar vinden we de ruimte om stil te zijn en rustig te luisteren naar wat er in ons omgaat? En als

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf Bij Agapè StudentLife hechten we veel waarde aan coachend leiderschap. We zien het als onze roeping om dat wat we zelf van God gekregen hebben te vermenigvuldigen in anderen, die op hun beurt ook anderen

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PLUK DE DAG Positiever leven, het begin. Stap 1. Vandaag heb je een nieuwe dag gekregen. Geniet er van. In alle vormen en maten. Wees een bron van energie voor jezelf en voor anderen.

Nadere informatie

Hoger Management Support

Hoger Management Support Proefles Hoger Management Support Thema: Leiding geven aan jezelf Door Titia Huisman trainer Hoger Management Support www.secretary.nl/support Leiding geven aan jezelf Adieu Secretaresse, Hello Assistant?

Nadere informatie

Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Verbonden in Vrijheid Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl 04-11-2009 Leonie Linssen, Verander je Wereld 1 IS HET MOGELIJK? 04-11-2009 Leonie Linssen, Verander je Wereld 2 DE MYTHE 04-11-2009 Leonie

Nadere informatie

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk Jaargroep Persoonlijk Leiderschap Leer werken vanuit je authenticiteit. Ontwikkel jezelf door inzicht in jouw persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Human Connection en Elenchis bieden met de Jaargroep

Nadere informatie

Leven met meer passie en impact in één avond!

Leven met meer passie en impact in één avond! eigenschappen van effectieve ZZP ers Leven met meer passie en impact in één avond! 1. Wees proactief 2. Begin met het einde voor ogen 3. Belangrijke zaken eerst 4. Denk win-win 5. Eerst begrijpen, dan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2010

Nieuwsbrief Januari 2010 DE ROBIJN Nieuwsbrief Januari 2010 Een gelukkig nieuw jaar. Ik wens iedereen een heel creatief, daadkrachtig en energierijk 2010 toe. Deze kwaliteiten zullen je helpen om het nieuwe jaar dat voor je ligt

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Leef je Leven met Zin!

Leef je Leven met Zin! Leef je Leven met Zin! Geef zin aan het Leven, dan geeft het Leven zin aan jou Voor veel mensen is werk belangrijk. Niet alleen als bron van inkomen, maar ook als middel om je zelf te ontwikkelen en te

Nadere informatie

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer Onderhandelen op basis van win win Drs. Anna T. de Boer Stijlen van conflicthantering D o e l g e r i c h t Wedijveren Doordrukken Vermijden Compromis Samenwerken Aanpassen Aandacht voor de relatie (belang

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn 7 Inhoud Voorwoord 11 Leeswijzer 13 Deel A: Groei en ontwikkeling 19 1 Effectief communiceren als persoonlijke

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Breek vrij uit je Gedachten-Gevangenis

Breek vrij uit je Gedachten-Gevangenis Bedankt voor het downloaden van dit E-book. Mijn naam is Erna Zuidhoek. Ik zie het als mij missie om jou te helpen het beste uit je leven te halen en vrij te breken uit oordelen, beperkende gedachten,

Nadere informatie

LEZING. Ellen van Son - Zingevingstherapeute 24 juni 2014

LEZING. Ellen van Son - Zingevingstherapeute 24 juni 2014 LEZING De zin van durven zeggen Ellen van Son - Zingevingstherapeute 24 juni 2014 Even voorstellen Zingevingstherapeute en wiskundige Ik begeleid mensen die vragen over zichzelf en het leven hebben. De

Nadere informatie

De Wondere Werking van Verhalen

De Wondere Werking van Verhalen De Wondere Werking van Verhalen Multiply Your Happiness! 2013 Inleiding Sinds het begin der tijden vertellen mensen overal ter wereld, bij kampvuur en bij kaarslicht, elkaar verhalen. Dit deden en doen

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Inner Game. Tennis Workshop

Inner Game. Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop De Inner Game Tennis Workshop zal zowel sporters als niet sporters, leden en niet leden van My HealthClub een waarvolle ervaring meegeven. Een positieve

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

HET KOMPAS DOEL BENODIGDHEDEN: WERKINSTRUCTIE: OPDRACHT IN DE KLAS:

HET KOMPAS DOEL BENODIGDHEDEN: WERKINSTRUCTIE: OPDRACHT IN DE KLAS: HET KOMPAS DOEL Instrument geven om te benoemen en herkennen wat belangrijk is voor de kinderen (hun waarden), zodat ze kunnen leren kiezen. BENODIGDHEDEN: plaatje van een kompas groot kompas voor in de

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule Werkboek Inhoudsopgave: 1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule 2. Het H.A.R.T. model 2.1. H.A.R.T. staat voor: 2.1.1. Mijn verhaal over oprechte communicatie 2.1.1: Hoofd Gebruik de rest van deze

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP

EFFECTIEF LEIDERSCHAP Trefwoorden: leiderschap, prioriteiten, time management EFFECTIEF LEIDERSCHAP Belangrijk gaat voor dringend De effectieve manager moet op zoek naar de balans tussen productie en productiemiddelen. In een

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Wereldwijd werken ongeveer 2800 scholen op deze manier. Ook in Nederland groeit het aantal The leader in me- scholen

Wereldwijd werken ongeveer 2800 scholen op deze manier. Ook in Nederland groeit het aantal The leader in me- scholen 16 Oudergids Beste ouder, verzorger of andere belangstellende, Fijn dat u de tijd neemt om deze The leader in me- oudergids te lezen. De gids is gebaseerd op de principes van de zeven gewoonten van effectief

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 1 van 2 : Deel 1 en 2 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Deel 3 en 4 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol

Nadere informatie

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID...

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... Geplaatst op 28 juni, 2015 in het YOGI YOGA blad editie juli + augustus 2015 Lieve schat, je bent zo'n mooie, lieve en grappige vrouw, zelfs met je nukken

Nadere informatie

Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn?

Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn? Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn? Ja, natuurlijk, maar hoe doe je dat dan? Domweg gelukkig zijn Ken je dat gevoel? Het gevoel dat je domweg gelukkig wilt zijn? Dat er te veel in je leven is waardoor

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 2 van 2 : Deel 3 en 4 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Deel 1 en 2 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol

Nadere informatie

AGRESSIE EN WEERBAARHEID. Overzicht Elementen Training

AGRESSIE EN WEERBAARHEID. Overzicht Elementen Training AGRESSIE EN WEERBAARHEID Overzicht Elementen Training Voorwoord Hier is een overzicht van Agressie en Weerbaarheid Wat leuk dat je interesse hebt in onze training Agressie en Weerbaarheid! In deze training

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Intimiteit: pijn of fijn?

Intimiteit: pijn of fijn? Intimiteit: pijn of fijn? In dit artikel enige inzichten rondom intimiteit. Intimiteit lijkt zo makkelijk, maar is in de praktijk toch best lastig. Intiem zijn met elkaar is niet meer vanzelfsprekend.

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Dag van de integriteit

Dag van de integriteit Dag van de integriteit Ken jezelf! Van niets te veel De twee opschriften op de tempel bij het Orakel van Delphi (500 jr v. Chr), waar mensen heen gingen voor advies bij keuzes in hun leven. Lezing voor

Nadere informatie

Breathfulness Intensive harmoniserend ademen

Breathfulness Intensive harmoniserend ademen Breathfulness Intensive harmoniserend ademen. De wijze waarop processen zich in je leven afspelen hebben invloed op je lichaam én op je ademhaling. Wanneer levensenergie niet vrij kan stromen, wanneer

Nadere informatie

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Ten aanzien van de kenmerken van de gevolgen van werkstress werkplezier wordt een viertal categorieën onderscheiden, t.w. 1. emotionele

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Voor meer rust en vertrouwen bij hooggevoelige mensen Dank je wel voor het downloaden van mijn E-book voor hooggevoelige mensen. Als je eenmaal ontdekt

Nadere informatie

Wat is emotionele pijn eigenlijk?

Wat is emotionele pijn eigenlijk? Wat is emotionele pijn eigenlijk? Door de enorme stappen die het laatste decennium zijn gezet in hersenonderzoek, wordt steeds meer duidelijk dat emotionele pijn net zo erg kan zijn als fysieke pijn. Emotionele

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

die een liefdevolle basis in mijn leven zijn. Silvia Blankestijn Wageningen, maart 2012

die een liefdevolle basis in mijn leven zijn. Silvia Blankestijn Wageningen, maart 2012 11 Voorwoord Communiceren met ziel en zakelijkheid gaat over het bij elkaar brengen van twee werelden: de wereld van de bezieling, de passie, de wereld van de idealisten, en de wereld van de (financiële)

Nadere informatie

Grenzen. Wat zijn grenzen en hoe stel je ze? July 5, 2016 Opgesteld door: Sheila Neijman

Grenzen. Wat zijn grenzen en hoe stel je ze?  July 5, 2016 Opgesteld door: Sheila Neijman Grenzen Wat zijn grenzen en hoe stel je ze? WWW.HEART4HAPPINESS.NL July 5, 2016 Opgesteld door: Sheila Neijman Grenzen Wat zijn grenzen en hoe stel je ze? In mijn leven heb ik ervaren dat ik het heel erg

Nadere informatie

Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum.

Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum. Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum. Hatseflats! Vandaag begin je aan een nieuwe, andere manier van omgaan met jezelf, je tijd, je omgeving en alles wat je op je pad tegen

Nadere informatie

Goed toegerust op ontdekkingsreis

Goed toegerust op ontdekkingsreis Pedagogisch beleidsplan Goed toegerust op ontdekkingsreis 1 Colofon Tekst Anneke van de Berg, 5D Ellen Bakker, Vlietkinderen Vormgeving Manon Hofstra, Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Hoe je met vertrouwen een volgende carrière stap maakt

Hoe je met vertrouwen een volgende carrière stap maakt Hoe je met vertrouwen een volgende carrière stap maakt Dit is de applicatie van de blog Hoe je met vertrouwen een volgende carrière stap maakt zoals gepubliceerd op careerandlifecoaching.eu Wij bieden

Nadere informatie

Kennis. Behoefte. Carrièrebeurs 2012

Kennis. Behoefte. Carrièrebeurs 2012 Carrièrebeurs 2012 Excuses voor Provocatie Anarchisme Chargeren Cynisme Zwart/Wit Doelstelling Jullie. Bewuster maken Slimmer maken Aanzetten tot actie Een kadootje geven Eric van Paridon (51 jaar) Vader

Nadere informatie

Vermoeidheid bij MPD

Vermoeidheid bij MPD Vermoeidheid bij MPD Landelijke contactmiddag MPD Stichting, 10-10-2009 -van Wijlen Psycho-oncologisch therapeut Centrum Amarant Toon Hermans Huis Amersfoort Welke verschijnselen? Gevoelens van totale

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les drie WELKOM BIJ LES DRIE VAN DEZE E-CURSUS WAARIN WE JE WILLEN LATEN ZIEN HOE JIJ GROTER KUNT WORDEN ZODAT JOUW PROBLEMEN

Nadere informatie

Deck of Needs. De snelste manier om de 'juiste' woorden te vinden

Deck of Needs. De snelste manier om de 'juiste' woorden te vinden Deck of Needs De snelste manier om de 'juiste' woorden te vinden Het Deck of Needs is ontwikkeld door Drs. Hugo A. Roele, schrijver van het Book of Needs en mede-oprichter van www.kommunikasie.org. a-1

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Een blik op effectief leiderschap

Een blik op effectief leiderschap Een blik op effectief leiderschap Ieder van ons heeft wel eens een boek gelezen, dat een diepe indruk achterlaat. Een boek, dat op de een of andere manier een snaar weet te raken en dat aanzet tot nadenken,

Nadere informatie