Inleiding De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding De zeven eigenschappen van effectief leiderschap"

Transcriptie

1 Inleiding De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De twee kanten van succes en de levensbalans Er was eens een arme boer die een klein stukje land, wat kippen en een koe bezat. Op een dag vond hij bij het eieren rapen tot zijn grote verbazing één glinsterend, goudkleurig ei. Hij pakte het ei voorzichtig op en nam het mee naar huis. Daar ontdekte hij tot zijn grote vreugde dat het ei van puur goud was. De volgende ochtend ging de boer vol spanning naar zijn kippen en vond tot zijn grote vreugde opnieuw een gouden ei. Dit geluk was hem vanaf nu iedere ochtend beschoren en al snel werd de boer verschrikkelijk rijk. Hij werd niet alleen rijker, maar ook steeds hebberiger en ongeduldiger. Hij kon de ochtend nauwelijks afwachten, dus besloot hij op een gegeven moment de kip te slachten om alle gouden eieren in één keer in zijn bezit te krijgen. Hij keek in de dode de kip, maar vond helaas niets. De moraal van het verhaal?! De kip staat voor datgene wat nodig is om resultaten te behalen, het middel om iets te produceren, de PM. Het gouden ei staat voor het korte termijn resultaat, voor dat wat geproduceerd wordt, de P. Net zoals de boer benadrukken veel mensen de korte termijn resultaten (de gouden eieren in dit verhaal) ten koste van de lange termijn doelen (de kip). Dan ben je meer bezig met de vraag of je de dingen goed doet of je ze efficiënt doet, dan met de vraag of je de goede dingen doet, of het effectief is wat je doet. De boer wilde efficiënt zijn, maar werd daardoor nogal ineffectief; hij vernietigde de mogelijkheid om de gewenste resultaten te behalen. Een goede levensbalans betekent vanuit dit perspectief dat je in je leven zowel aandacht hebt voor de kip als voor de gouden eieren. Dat je er voor zorgt dat de kip het goed heeft zodat hij eieren blijft leggen én dat de eieren die je kip legt ook van goud zijn. De zeven effectieve eigenschappen Eigenschappen zijn gedragspatronen, waarbij zowel kennis, houding als vaardigheden aan bod komen. Deze 3 elementen zijn aangeleerd, niet geërfd. In die zin zijn eigenschappen niet onze eerste, maar onze tweede natuur. Als je je persoonlijke effectiviteit wilt vergroten is het beter om jezelf te definiëren in termen van eigenschappen in plaats van in termen van karakter en zo ben ik nu eenmaal. Effectieve eigenschappen kunnen worden aangeleerd net zoals ineffectieve eigenschappen kunnen worden afgeleerd. De onderstaande zeven eigenschappen zijn eigenschappen van effectiviteit. Ze zijn gebaseerd op principes die een zo groot mogelijk rendement hebben op de lange termijn. Op den duur worden ze het fundament van je persoonlijkheid. Ze vormen een archief van nauwkeurige landkaarten waarmee je in staat bent om je problemen op te lossen, je mogelijkheden maximaal te benutten en voortdurend nieuwe principes bij te leren. Ze zijn bovendien in overeenstemming met een natuurlijke wet van het principe van de P/PM-balans. De zeven eigenschappen zijn met elkaar verbonden, van elkaar afhankelijk en opeenvolgend. De eerste drie eigenschappen zijn in eerste instantie niet zichtbaar voor derden. Ze gaan bij je karakter horen. Ze zullen je helpen om je dagelijkse privé-successen te boeken en je verder te ontwikkelen van afhankelijk naar onafhankelijkheid. De volgende drie eigenschappen komen tot uiting in de sociale omgang met derden. Ze hebben wederzijdse afhankelijkheid en win-win situaties tot gevolg, waarbij gemeenschappelijke successen geboekt worden. De zevende eigenschap draagt zorg voor de kip en ondersteunt het proces van persoonlijke en professionele groei. 1. Professioneel communiceren pag. 1 Klaver Coaching en Training

2 Deel 1 Overwinning op jezelf Eigenschap 1 Wees pro-actief Principes van persoonlijk inzicht Stelregels hierbij zijn: Wees een voorbeeld in plaats van een criticus. Wees een programmeur in plaats van een programma. Wees een licht in plaats van een oordeel. Pro-actief zijn wil zeggen dat je handelt vanuit je persoonlijke visie en vanuit je eigen filosofie. Het betekent ook dat je verantwoordelijkheid neemt voor je leven, voor je doen en laten. Pro-actieve mensen nemen de vrijheid om hun eigen reacties te kiezen. De reacties zijn een weerspiegeling van hun eigen normen en waarden. Hun stemming, de omstandigheden of het handelen van derden hebben minder invloed op hun reactie. Hoe meer ervaring je krijgt in de vrijheid om je eigen antwoord te bepalen, hoe pro-actiever je wordt. Hoe pro-actiever je bent, hoe groter je cirkel van invloed is. Pro-actief zijn betekent dat je je mogelijkheden onderzoekt problemen oplost beloften houdt en geen excuses maakt je meer richt op je cirkel van invloed dan op je cirkel van betrokkenheid. Eigenschap 2 Begin met het einde voor ogen Principes van persoonlijk leiderschap Deze eigenschap gaat over persoonlijk leiderschap. In tegenstelling tot management houdt leiderschap zich bezig met de gewenste richting. Als je weet waar je uit wilt komen, kun je bepalen wat de goede dingen zijn om te doen. Praktisch gezien betekent dit dat je iedere dag begint met een duidelijk beeld voor ogen van wat je die dag waarom gaat doen. Het maakt daarvoor niet uit of het een werkdag of een vrije dag is. Effectieve mensen beseffen namelijk dat successen eerst in hun fantasie gecreëerd worden voordat ze werkelijkheid worden. Dit is te vergelijken met een bouwtekening die gemaakt wordt alvorens er daadwerkelijk gebouwd wordt. Als het ontwerp prima in elkaar zit, zal de uitvoering sneller en beter gaan. De kwaliteit van het bouwwerk hangt af van de kwaliteit die in het ontwerp van de tekening zit. De tekening wordt gemaakt met het einde voor ogen. 1. Professioneel communiceren pag. 2 Klaver Coaching en Training

3 Effectieve mensen schrijven om die reden een persoonlijke missie en gebruiken die als toetssteen voor beslissingen. Zij kristalliseren hun waarden uit en stellen prioriteiten op grond waarvan zij doelen stellen en tot handelen over gaan. Minder succesvolle mensen laten zich in hun gedrag meer bepalen door gewoontes, andere mensen of omstandigheden, dan door hun eigen doelstellingen. Ook zij beklimmen de maatschappelijke ladder, maar het kan heel goed zijn dat als zij boven gekomen zijn, tot hun schrik ontdekken dat hun ladder tegen de verkeerde muur heeft gestaan. Persoonlijk leiderschap is geen eenmalige gebeurtenis. Het is een doorlopend proces van het verhelderen van je persoonlijke visie en waarden. Hierdoor wordt je leven gecentreerd rondom principes, die een tijdloos karakter hebben. Eigenschap 3 Begin bij het begin Principes van persoonlijk management Deze eigenschap gaat over persoonlijk management. Als je weet wat voor jou de goede dingen zijn om te doen, wordt het belangrijk om die goede dingen goed te doen. Persoonlijk management zet je in om je tijd zo goed mogelijk te besteden. Dat betekent dat je je prioriteiten stelt door ze af te leiden van je persoonlijke missie. Volgens de wet van Pareto worden in het algemeen 80% van de gewenste resultaten gerealiseerd door slechts 20% van de (zeer invloedrijke) activiteiten. Om je tijd zo effectief mogelijk te besteden is het aan te raden om veel tijd te besteden aan die activiteiten die de gewenste resultaten opleveren en weinig tijd te besteden aan activiteiten die wel urgent lijken, maar niet belangrijk zijn omdat ze niet passen bij het einde dat je voor ogen hebt. Als je daarentegen vooral reactief reageert ga je gemakkelijk in op de urgente zaken, want zij oefenen druk op je uit om te handelen. Je wordt succesvoller wanneer je de meeste tijd besteedt aan die zaken die belangrijk zijn en liefst niet urgent. Om je taken zo te organiseren dat je met de belangrijke dingen bezig bent, heb je persoonlijk management, proactiviteit en persoonlijk leiderschap nodig. Deel 2 Overwinning op je omgeving Emotionele balans Principes van wederzijdse afhankelijkheid Als je met iemand een relatie in welke vorm ook- begint (met een collega, kind, ouder of vriend) open je bij wijze van spreken een emotionele bankrekening. In de omgang met elkaar stort je door je op een bepaalde manier te gedragen een emotioneel bedrag op de rekening en haal je er door ander gedrag ook weer geld af. Je stort grote bedragen op de emotionele bankrekening als je: de ander begrijpt op details let, in de zin van een klein gebaar maken je woord houdt je verwachtingen verduidelijkt je integriteit toont je oprecht verontschuldigt bij een gemaakte fout je aan de wetten van liefde en leven houdt. 1. Professioneel communiceren pag. 3 Klaver Coaching en Training

4 De motivatie achter de storting moet eerlijk zijn, opdat iemand zich niet gemanipuleerd voelt, cynisch of wantrouwend wordt. Aan de andere kant worden er bedragen van de bankrekening afgehaald door: een overdreven reactie egotripperij geen excuus bij gemaakte fouten het negeren van de relatie gebrek aan respect. Een emotionele bankrekening floreert bij een gestage stroom van kleine stortingen, want zonder stortingen blijft de bankrekening niet bestaan. Als de bankrekening een negatief saldo vertoont bekoelt de relatie. Als je daarentegen zorgt voor veel emotionele bankrekeningen met een positief saldo, geniet je een grote mate van vertrouwen in je familie, onder collegae en vrienden. Emotionele bankrekeningen vereisen onderhoud, ook al kost het moeite en tijd. Succesvol zijn betekent ook die dingen doen die je niet leuk vindt. Door de wens en motivatie om de doelen op de lange termijn te realiseren, kun je je over je hekel heen zetten. Eigenschap 4 Denk in termen van win-win Principes van interpersoonlijk leiderschap Denken in termen van win-win hoort bij interpersoonlijk leiderschap. Zowel in de openbare als in de privé-sfeer wordt effectiviteit voor een groot deel bereikt doordat twee of meer mensen zich coöperatief opstellen. Zowel in het huwelijk als in andere samenlevingsverbanden, maar ook in bedrijven en organisaties waar de basisschool een voorbeeld van is kun je spreken van interpersoonlijke relaties. Toch benaderen veel mensen deze relaties vaak vanuit een onafhankelijke mentaliteit. Dat is jammer, want het is te vergelijken met het spelen van tennis met een hockeystick. Je gebruikt het verkeerde hulpmiddel voor deze tak van sport. Als je denkt in termen van win-win doe je dat vanuit een houding die oog heeft voor wederzijds voordeel. Dat betekent dat je bereid bent om alle opties te onderzoeken totdat er een oplossing gevonden is die voor beide partijen bevredigend is. Je begint te denken vanuit overvloed, niet vanuit schaarste. Je start vanuit het geloof dat, door te werken vanuit synergie, er genoeg is voor iedereen. Mensen die vanuit schaarste denken geloven dat er alleen genoeg is voor de besten, waardoor je op zoek gaat naar een win-verlies oplossing.. Mensen die wel vriendelijk zijn, maar niet genoeg moed hebben, eindigen vaak met een uitkomst die verlies voor hen, en winst voor de tegenpartij betekent. Effectieve mensen werken volgens het win-win principes, zowel in hun relaties als in hun overeenkomsten. Denken in termen van win-win is niet gemakkelijk. Het vereist persoonlijke integriteit, een volwassen benadering en een mentaliteit van overvloed. Win- win gedijt alleen in een relatie waarin het onderlinge vertrouwen groot is. Van daaruit ontstaan overeenkomsten en afspraken waarin op een effectieve manier duidelijk wordt wat men van elkaar verwacht. Win-win krijgt een echte kans als de gehanteerde systemen erop worden afgestemd. Het is het beste te verwezenlijken in een proces waarbij ook eigenschapen 5 en 6 aan de orde komen. 1. Professioneel communiceren pag. 4 Klaver Coaching en Training

5 Eigenschap 5 Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden Principes van empathische communicatie Empathische communicatie is een van de meestervaardigheden in het leven. Zij speelt een sleutelrol in het opbouwen van win-win relaties en het is een essentieel element van professionaliteit. Dokters diagnosticeren eerst voordat ze een recept voorschijven, topverkopers schatten eerst de aanwezige behoeften in om vervolgens eerder oplossingen dan producten te verkopen. Om empathisch te communiceren is het belangrijk je te realiseren dat ieder de wereld waarneemt zoals hijzelf is en dus niet zoals de wereld is. Ieders waarneming komt voort uit ieders ervaring. Mensen kunnen gemakkelijk met elkaar in een woordenstrijd terechtkomen op het moment dat zij van mening verschillen over datgene wat ze gezamenlijk gezien en meegemaakt hebben. De meeste problemen rondom geloofwaardigheid beginnen dan ook met een verschil van mening, inzicht of waarneming. Empathie is een goed hulpmiddel om geloofwaardigheid te herstellen. Daar hoort bij dat je hoe moeilijk soms ook eerst de ander probeert te begrijpen voordat jezelf begrepen wilt worden. Dat kost soms een overwinning op jezelf. Je handelt dan vanuit persoonlijk leiderschap. Op een empathische manier naar iemand luisteren geeft de ander op een psychologische manier lucht. Als iemand zich echt begrepen weet, wordt weerstand en verzet minder en komt de reden van die weerstand en verzet naat boven. Voordat er zich problemen voordoen, voordat je een oordeel velt en iets voorschrijft, voordat je je eigen ideeën op tafel legt zorg dat je de ander begrijpt. Het is een zeer effectieve eigenschap in relaties van wederzijdse afhankelijkheid. Wanneer we elkaar echt begrijpen, openen we de poort naar creatieve oplossingen. De onderlinge verschillen zijn niet langer een belemmering om tot een goed contact te komen. Het worden dan juist bouwstenen voor een synergetische relatie. Eigenschap 6 Werk synergetisch Principes van creatieve samenwerking Toen Churchill gevraagd werd om Groot- Brittannië door de oorlog heen te loodsen zei hij dat zijn hele leven op dit moment was afgestemd. Zo kun je zeggen dat alle voorgaande eigenschappen nodig zijn voor en afgestemd zijn op de eigenschap van synergie. Synergie is in haar beste vorm een zeer invloedrijke activiteit, waardoor de waarde van alle andere eigenschappen bij elkaar naar voren komt. Het resultaat kan soms bijna magisch zijn. Door synergie kunnen hele nieuwe mogelijkheden en zienswijzen ontstaan. 1. Professioneel communiceren pag. 5 Klaver Coaching en Training

6 Synergie is creatieve samenwerking, in tweetallen of in een groep. Voor diegenen die een overvloedige win-win mentaliteit hebben en gewend zijn om empathisch te luisteren, zijn verschillen een bron van creativiteit. Het geheel wordt dan daadwerkelijk groter dan de verschillende delen. Synergie ontstaat als de onderlinge verschillen gewaardeerd worden en als de verschillende perspectieven samen komen in een sfeer van wederzijds respect. Ieder gaat zich daardoor vrij voelen om te zoeken naar het beste alternatief. Verrassende nieuwe mogelijkheden worden dan ontdekt; duidelijk verschillend en beter dan de oplossingen die ieder voor zich van tevoren al had bedacht. Synergie is de human-resource benadering in het oplossen van problemen. Onzekere mensen hebben de neiging om zich met mensen te omringen die hetzelfde denken als zijzelf. De essentie van synergie is echter de verschillen op hun waarde weten te schatten, te respecteren en te profiteren van de krachten ter compensatie van de zwaktes. Creativiteit kan beangstigend zijn; je weet immers nooit waar een creatief proces toe zal leiden. Je weet niet welke nieuwe uitdagingen en gevaren je nog tegenkomt. Om iets te beginnen in een sfeer van avontuur en scheppingsdrang is een grote innerlijke zekerheid vereist. Je verlaat het basiskamp en trekt de wildernis in. Je bent een pionier. Je verkent nieuw gebieden voor of met anderen. Deel 3 Vernieuwing Eigenschap 7 Houd de zaag scherp Principes van evenwichtige zelfvernieuwing Stel u eens voor dat u ergens in de bossen iemand koortsachtig een boom ziet omzagen. Wat bent u aan het doen? vraagt u. Ziet u dat dan niet? antwoordt hij. Ik ben een boom aan het omzagen. U ziet eruit alsof u al dagen lang niet anders doet! Hoelang bent u al bezig? Meer dan vijf uur, zegt hij, en ik ben kapot! Dit is niet mis. Maar waarom stopt u niet even en maakt u zaag weer scherp, vraagt u. Ik weet zeker dat het dan een stuk sneller gaat. Ik heb geen tijd om de zaag aan te scherpen, zegt de man resoluut. Ik moet nog veel te veel zagen! Eigenschap 7 is de tijd nemen om de zaag scherp te houden. Alleen bij de gratie van deze eigenschap zijn de anderen te ontplooien. Daarom omsluit zij ook de andere in het schema van De zeven eigenschappen. Zoals bij de boer in de fabel van De kip met de gouden eieren duidelijk wordt heeft succes twee kanten; de kip (oftewel de productietijddelen) en de gouden eieren (oftewel het product). Het is wijs om deze twee kanten in balans te houden. Als mensen het heel erg druk krijgen, bijvoorbeeld met zagen, nemen ze zelden de tijd om de zaag scherp te houden, juist omdat het scherp houden van de zaag niet meteen een duidelijk zichtbaar product oplevert. De zaag scherp houden betekent dat je een uitgebalanceerd en systematisch dag of week programma hebt, waarin aandacht wordt besteed aan de vier gebieden van het leven: lichamelijk zoals dat naar voren komt in conditietraining, voeding en stresscontrole; sociaal-emotioneel zoals dat naar voren komt in dienstbaarheid, empathie, synergie en innerlijke zekerheid; spiritueel zoals dat naar voren komt in streven naar duidelijke waarden, toewijding, studie en meditatie; geestelijk zoals dat naar voren komt in lezen, visualiseren, plannen, schrijven. 1. Professioneel communiceren pag. 6 Klaver Coaching en Training

7 Zonder de discipline om aan alle vier deze elementen aandacht te besteden wordt het lichaam slap, het denken mechanisch, de emoties ruw en de persoon zelfzuchtig. Je zult oogsten wat je gezaaid hebt. Om van een succesvolle oogst te genieten zul je De zeven eigenschappen moeten blijven ontwikkelen en leven volgens de onderliggende principes. De zevendaagse mentale uitdaging Het doel is zeven dagen achter elkaar bij geen enkele negatieve gedachte stil te blijven staan. Iedere keer dat je te lang bezig bent met het negatieve, moet je opnieuw beginnen, het maakt niet uit hoeveel dagen achter elkaar je de uitdaging al gehaald hebt. De kracht van deze zevendaagse mentale uitdaging is werkelijk verbazingwekkend. Vijf dingen die dit je zal brengen: Het leert je alle mentale gewoonten kennen die je remmen. Het leert waar je pro-actief kunt zijn en waar je re-actief bent. Het leert je geest om te zoeken naar krachtige, bruikbare alternatieven. Het geeft je zelfvertrouwen, een krachtige impuls als je ziet dat je je leven werkelijk kunt veranderen. Het zal nieuwe gewoonten en nieuwe verwachtingen vormen, die je helpen om te groeien en van het leven te genieten. Elke dag een beetje meer. De spelregels zijn als volgt 1. Gedurende de komende zeven dagen weiger je alle akelige gedachten, gevoelens, vragen, woorden of metaforen vast te houden. 2. Als je jezelf erop betrapt dat je je op het negatieve richt - en dat zal zeker gebeuren - stel je jezelf ogenblikkelijk de volgende vragen: Wat is het positieve aan deze situatie of dit probleem? Wat is er nog niet goed aan? Hoe kan ik mijn creativiteit gebruiken om dat wat er nog niet goed aan is te verbeteren? Wat ben ik bereid te doen zodat uit deze situatie iets goeds voortkomt? Wat ben ik bereid om niet meer te doen en te laten zodat er uit deze situatie iets goeds voortkomt? Hoe kan ik lol beleven aan het hele gebeuren, terwijl ik doe wat er gedaan moet worden om te zorgen dat het wordt zoals ik het hebben wil? 3. Als je 's ochtends wakker wordt, stel je jezelf de volgende vragen: Waar zou ik op dit moment gelukkig over kunnen zijn als ik dat zou willen? En wat is het precies aan die dingen dat me gelukkig zou kunnen maken? Wat voor gevoel zou dat me geven? Waar zou ik op dit moment enthousiast over kunnen zijn als ik dat zou willen? Wat is het precies aan die dingen dat me enthousiast zou kunnen maken? Wat voor gevoel zou dat me geven? Waar zou ik op dit moment in mijn leven trots op kunnen zijn als ik dat zou willen? Wat is het precies aan die dingen dat me trots zou kunnen maken? Wat voor gevoel geeft dat me? Waar zou ik op dit moment in mijn leven dankbaar voor kunnen zijn? Wat zou het precies zijn dat maakte dat ik me daar dankbaar over voel? Wat voor gevoel geeft dat me? Waar beleef ik op dit moment in mijn leven het meeste plezier aan? Wat is het precies wat dat plezier creëert? Wat voor gevoel geeft het me? Waar voel ik me op dit moment bij betrokken of waar zou ik me betrokken bij kunnen voelen? Wat veroorzaakt precies die betrokkenheid? Wat voor gevoel geeft het me? Waar houd ik van of zou ik van kunnen houden? Wie houdt er van mij of zou er van mij kunnen houden? Wat voor gevoel geeft het me? 1. Professioneel communiceren pag. 7 Klaver Coaching en Training

8 4. 's Avonds stel je jezelf de volgende vragen: Wat heb ik vandaag gegeven? Op welke manieren ben ik vandaag schenker geweest? Wat heb ik vandaag geleerd? Wat heeft deze dag bijgedragen aan de kwaliteit van mijn leven? Hoe kan ik deze dag gebruiken als investering in mijn toekomst? 5. Tijdens de volgende zeven dagen concentreer je je volledig op oplossingen en niet op problemen. 6. Mocht je toch een nare gedachte, vraag of gevoel krijgen, sla jezelf dan niet voor het hoofd. Verander hem alleen ogenblikkelijk. Maar, mocht je toch langer dan vijf minuten bij een van die dingen blijven staan, dan moet je wachten tot de volgende ochtend en opnieuw met de zeven dagen beginnen. 1. Professioneel communiceren pag. 8 Klaver Coaching en Training

7 eigenschappen effectief leiderschap

7 eigenschappen effectief leiderschap 7 eigenschappen effectief leiderschap Onderwerpen Achtergrond Doel van de training 7 eigenschappen effectief leiderschap Kennis aanreiken eigenschap 1-7 Samenvatting Opdracht persoonlijk leiderschap Algemeen

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Mensen kunnen niet veranderen als er van binnen niet iets onveranderlijks aanwezig is. De sleutel tot de mogelijkheid om te veranderen, is een onveranderlijk

Nadere informatie

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP Stephen R. Covey Contact Amsterdam ISBN 90-254-0314-X Samenvatting: Jan Drenth 1103 Ubbo Emmiussingel 1a 9711 BA Groningen DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF

Nadere informatie

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers Welkom Programma Voorstellen Inleiding Eigenschap 1 t/m 3 Pauze Eigenschap 4 t/m 7 Afsluiting Voorstellen Erwin Damhuis, 52 jaar. 30 jaar ervaring in de wereld van verzekeringen. Trainer, coach. Eigenaar

Nadere informatie

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling De mens is een gewoontedier Wij maken eerst onze gewoonten, daarna maken onze gewoonten ons Als je doet

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp Eigenschap 7 Houd de zaag scherp 7 Houd de zaag scherp 5 Eerst begrijpen... dan begrepen worden Wederzijdse afhankelijkheid Overwinningen met de omgeving 4 Denk win-win Onafhankelijkheid 3 Belangrijke

Nadere informatie

De emotionele bankrekening

De emotionele bankrekening De emotionele bankrekening Een uiterst praktische, nuttige manier om dit hele idee van proactiviteit en de cirkel van invloed te begrijpen en toe te passen is via de metafoor van de emotionele bankrekening.

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Psychiatrie was ooit... Werken in de duinen en bossen Rondhangen in verpleegposten Geitenharen sokken

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Een blik op effectief leiderschap

Een blik op effectief leiderschap Een blik op effectief leiderschap Ieder van ons heeft wel eens een boek gelezen, dat een diepe indruk achterlaat. Een boek, dat op de een of andere manier een snaar weet te raken en dat aanzet tot nadenken,

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

The Magic / Rhonda Byrne

The Magic / Rhonda Byrne The Magic / Rhonda Byrne samenvatting: The Magic is gebaseerd op de Wet van de Aantrekkingskracht, een fundamentele, wetenschappelijke, universele wet, die alle energie in ons universum stuurt. Volgens

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

De zeven eigenschappen voor

De zeven eigenschappen voor eigenschappen van Stephen Covey zijn een begrip, voor het bedrijfsleven. Zo geeft een multinational als Unilever de boeken van Covey al jarenlang mee aan zijn managers ter inspiratie. Maar, zo ontdekte

Nadere informatie

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training

2010 Marco Honkoop NLP coaching & training 2010 Marco Honkoop NLP coaching & training Introductie Dit ebook is gemaakt voor mensen die meer geluk in hun leven kunnen gebruiken. We kennen allemaal wel van die momenten dat het even tegen zit. Voor

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma 1 WiebenIK? ACRONIEM van WIJBE Wilskracht Ijver Betrokkenheid Empathie DOUMA Doorzetter Open Uniek Maatschappelijk betrokken Ambitieus 4-79-64-3985-3-329873977-291050

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

MODULE #4 MIJN OVERTUIGINGEN

MODULE #4 MIJN OVERTUIGINGEN MODULE #4 MIJN OVERTUIGINGEN Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

OptimaleGezondheid.com Training: Mini stress cursus 101, deel 1! Mini Cursus Anti-stress 101: Deel 1. Door Jack Boekhorst

OptimaleGezondheid.com Training: Mini stress cursus 101, deel 1! Mini Cursus Anti-stress 101: Deel 1. Door Jack Boekhorst Mini Cursus Anti-stress 101: Deel 1 Door Jack Boekhorst klantenservice@optimalegezondheid.com Pagina 1 Inleiding Zoals ik reeds in het artikel heb verteld, komen we er niet onderuit. Een stukje theorie

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Wereldwijd werken ongeveer 2800 scholen op deze manier. Ook in Nederland groeit het aantal The leader in me- scholen

Wereldwijd werken ongeveer 2800 scholen op deze manier. Ook in Nederland groeit het aantal The leader in me- scholen 16 Oudergids Beste ouder, verzorger of andere belangstellende, Fijn dat u de tijd neemt om deze The leader in me- oudergids te lezen. De gids is gebaseerd op de principes van de zeven gewoonten van effectief

Nadere informatie

2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1

2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1 2010.2 Peter Rigtering 10 tips om te veranderen 1 Ben je tevreden met je huidige leven? Met je baan, je relaties en je gezondheid? Ben je vol zelfvertrouwen, relaxed en tevreden? Of zijn er dingen die

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie 9 Communicatie-tools voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie Maar één persoon Je hebt maar een persoon nodig om nieuwe ervaringen te introduceren VOORWOORD Geen enkel

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen!

Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen! Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen! Workshop NEVI Inkoopdag, 25 juni 2015 Joost van Eijk Remco Kramers Agenda Even voorstellen Wat is Het NIC? Wat zijn jullie verwachtingen? Jouw grondhouding

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Effectief leiderschap door effectief ademen

Effectief leiderschap door effectief ademen M.Gerrits Pagina 1 van 10 www.soulcoach.nl Effectief leiderschap door effectief ademen Marcel Gerrits 21 November 2005 Alle poorten naar verandering bewaken we zelf en kunnen alleen van binnen uit worden

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

De kracht van het doen! In zeven stappen van wens naar realiteit

De kracht van het doen! In zeven stappen van wens naar realiteit De kracht van het doen! In zeven stappen van wens naar realiteit Wist je dat 95% van de mensen die een goed voornemen voor het nieuwe jaar hebben deze niet waarmaken? De reden daarvoor is dat de meeste

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Het Beeld van Onszelf

Het Beeld van Onszelf Het Beeld van Onszelf Onze natuurlijke staat van zijn is bewust-zijn, een bewustzijn dat niet van iets is, maar een allesomvattende staat van zuiver ervaren. Binnen dit bewustzijn is onze geest evenwichtig,

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Doe Gelukkiger. Marco Honkoop NLP coaching & training

Doe Gelukkiger. Marco Honkoop NLP coaching & training 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. Je goed voelen om niets... 5 2.1 Gevoel trainen... 6 2.2 Strategie goed voelen... 7 3. Goede beslissingen nemen... 9 3.1 Strategie goede beslissingen nemen... 10

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com Module 1 Profileren van de emotionele intelligentie: Team Effectiviteit (). De Team Effectiviteit wordt vastgesteld door het identificeren, vaststellen en beheersen van de emotionele intelligentie van

Nadere informatie

Doelen Bereiken. Van wens naar doel en van doel naar realiteit in 6 stappen. Greater Potentials Ltd. 2007 Koenraad Rau http://www.zensatie.

Doelen Bereiken. Van wens naar doel en van doel naar realiteit in 6 stappen. Greater Potentials Ltd. 2007 Koenraad Rau http://www.zensatie. Doelen Bereiken Van wens naar doel en van doel naar realiteit in 6 stappen Inleiding: - Doelen Bereiken Van Wens Naar Doel En Van Doel Naar Realiteit In 6 Stappen. In dit programma zal ik je verschillende

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren

De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren De sleutel tot moeiteloos succesvol creëren Wat is creëren? Wij zijn allemaal creatief. Niet dat we per sé goed kunnen kleien of schilderen, maar zijn als mensen creatieve wezens. We creëren continu. We

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

Inner Child meditatie

Inner Child meditatie De Inner Child meditatie Uit: Je Relatie Helen Een nieuwe weg naar heling van je relatievaardigheid Indra Torsten Preiss De Inner Child meditatie De Inner Child-meditatie is de meditatie bij uitstek om

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Luisteren is: erkenning geven

Luisteren is: erkenning geven enuit nuit Luisteren is: erkenning geven it Luisteren is: erkenning geven Onze dagen zitten vol prikkels. Waar vinden we de ruimte om stil te zijn en rustig te luisteren naar wat er in ons omgaat? En als

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen Op 1 januari worden volop goede voornemens gemaakt. We willen stoppen met roken, afvallen, meer bewegen, gezonder leven en ga zo maar door. Afvallen is

Nadere informatie

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau Proefles Senior Assistant op strategisch niveau Thema: Eigenschappen van een senior assistant & sterk in dagelijkse gesprekken Door Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau www.secretary.nl/strategischwerken

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

-1- Mijn geluk wordt niet veroorzaakt door iets van buiten het is mijn staat van Zijn

-1- Mijn geluk wordt niet veroorzaakt door iets van buiten het is mijn staat van Zijn Test geluk en levenskunst Beantwoord elke stelling met ja/eens of nee/oneens -1- Mijn geluk wordt niet veroorzaakt door iets van buiten het is mijn staat van Zijn -2- Ik ben niet zo gevoelig voor lof of

Nadere informatie

Module Leadership (NBA) EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Docent: Dr. Eugene Valentijn, DBA MBA

Module Leadership (NBA) EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Docent: Dr. Eugene Valentijn, DBA MBA Module Leadership (NBA) EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP Docent: Dr. Eugene Valentijn, DBA MBA Centrale begrippen 1. Management 2. Leiderschap 3. Ondernemerschap Centrale begrippen Management Indirecte

Nadere informatie

Samen in gesprek over plezier in het werk

Samen in gesprek over plezier in het werk Samen in gesprek over plezier in het werk Gesprekshandleiding Samen in gesprek over plezier in het werk Inleiding Werkdruk is een ervaring. Twee mensen in dezelfde situatie, in dezelfde organisatie kunnen

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 2 van 2 : Deel 3 en 4 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Deel 1 en 2 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol

Nadere informatie

Zelfcoaching? Gebruik de R.E.T.!

Zelfcoaching? Gebruik de R.E.T.! Zelfcoaching? Gebruik de R.E.T.! Individuele Coaching wordt steeds bekender tegenwoordig. Er wordt door veel mensen ingezien welke toegevoegde waarde het kan hebben. Een voordeel van coaching is onder

Nadere informatie

copyright www.candocoaching.nl 1

copyright www.candocoaching.nl 1 1 De Gids voor jouw succes en jouw uniekheid door Margje van der Lei CanDo Coaching www.candocoaching.nl Door het zetten van specifieke intenties wordt je geholpen op de weg waar je naar toe wilt. Wanneer

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

EFFECTIEF & VERBINDEND COMMUNICEREN DIRECTIECONGRES HOUFFALIZE, Lieke Kuijte Sint-Franciscusinstituut

EFFECTIEF & VERBINDEND COMMUNICEREN DIRECTIECONGRES HOUFFALIZE, Lieke Kuijte Sint-Franciscusinstituut EFFECTIEF & VERBINDEND COMMUNICEREN DIRECTIECONGRES HOUFFALIZE, 2015-10-14 Lieke Kuijte Sint-Franciscusinstituut Het leven zoals het (nu en dan) is een oudercontact loopt uit de hand en eindigt in een

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Annemieke Kuin humanistisch geestelijk verzorger Westfriesgasthuis, Hoorn Spiritualiteit / Zingeving Aandacht voor eigen spiritualiteit In gesprek gaan

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PLUK DE DAG Positiever leven, het begin. Stap 1. Vandaag heb je een nieuwe dag gekregen. Geniet er van. In alle vormen en maten. Wees een bron van energie voor jezelf en voor anderen.

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness?

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness? Wellness Ontwikkelings Activiteit Assertief zijn Hoe deze techniek je leven kan verbeteren Voordelen Meer zelfvertrouwen Meer geloof in je eigen kunnen Eerder nee durven te zeggen Vermindering van Weinig

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

Motiverende gesprekstechnieken. zelf. redzaamheid

Motiverende gesprekstechnieken. zelf. redzaamheid Motiverende gesprekstechnieken zelf redzaamheid Motiverende gesprekstechnieken Wat is motiverende gespreksvoering? Motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte, directieve methode om te bevorderen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 5 Theorie Eigen Keuze BOUWSTEEN 5 Eigen Keuze 2 Inhoud Introductie bouwsteen 5: Eigen Keuze 3 ANDERS denken 4 Waar kies je voor? Wist je dat? 5 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 13 Nieuwe

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie