Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties 1 januari 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties 1 januari 2009"

Transcriptie

1

2

3 Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties 1 januari 2009 Uitgave: Provincie Flevoland Postadres: Postbus AB Lelystad Bezoekadres: Visarenddreef PH Lelystad Telefoon: Fax: Website: Productie: Economische Zaken, Onderzoek en Statistiek Telefoon: Website: Datum uitgave: najaar 2009, jaarlijks De publicaties van Onderzoek en Statistiek zijn ook te bekijken op het internet op de website Onder andere de volgende publicaties zijn te raadplegen: - Statistisch Overzicht - Economie en Arbeidsmarkt Flevoland - Statistiek van de werkgelegenheid, vestigingen en arbeidsmarkt

4

5 Inhoudsopgave Verklaring der tekens bladzijde Samenvatting 5 Inleiding 11 Kaartmateriaal: overzicht bestaande werkmilieus en geplande bedrijventerreinen 13 Gegevens op provinciaal- en gemeente niveau 23 1 A Uitgifte (in ha) op bedrijventerreinen in Nederland per provincie per jaar (tijdreeks) 24 1 B Totaal netto uitgeefbaar oppervlak (in ha) op bedrijventerreinen in Nederland per provincie per 1 januari (tijdreeks) 24 2 Voorraadgegevens en grondprijzen op bedrijventerreinen (in ha) van Flevoland en omliggende provincies per 1 januari Aanbod kantoorruimte (>500m ) in m en gemiddelde huurprijs in euro per m per 31 december (tijdreeks) 26 4 Aanbod en opname bedrijdrijfsruimte (>750 m ) in m per 31 december (tijdreeks) 27 5 Aanbod en opname winkelruimten en showrooms per 31 december (tijdreeks) 28 6 A Voorraad terstond en niet terstond uitgeefbaar per bedrijventerreinen (in ha) in Flevoland per gemeente (tijdreeks) 29 6 B Voorraad totaal netto uitgeefbaar per en uitgegeven bedrijventerreinen (in ha) in Flevoland per gemeente (tijdreeks) 29 7 Voorraad terstond uitgeefbaar per 31-12, uitgifte en strategische voorraad (in ha) in Flevoland per gemeente (tijdreeks) 30 8 Bedrijventerreinen in Flevoland naarvng-indeling van terreintype per 1 januari Gegevens in Flevoland per gemeente op bedrijventerrein niveau 33 9 Oppervlakte- en financiële gegevens van de bedrijventerreinen (in ha) in Flevoland per gemeente, per 1 januari Herstructurering en VNG-indeling van de bedrijventerreinen (in ha.) in Flevoland per gemeente Inventarisatieplannen van de bedrijventerreinen (in ha) in Flevoland per gemeente Economische zones (in ha) in Flevloland oer gemeente 2009 (onvolledig) Bedrijventerreinen in Flevoland per gemeente naar 1e jaar van uitgifte, netto oppervlakte (in ha), vestigingen en fulltime banen Bijlage 51 Toelichtingen IBIS peildatum 1 januari

6 VERKLARING DER TEKENS. = gegeven ontbreekt * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid Niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. < = kleiner dan > = groter dan =< = kleiner of gelijk aan >= = groter of gelijk aan In geval van afronding kan het voorkomen, dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som der opgestelde getallen. Verbeterde cijfers in staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt.

7 Samenvatting enquête bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Flevoland per Opwaartse trend van gronduitgifte ijlt na voorraad bedrijventerrein gestegen lange termijn planning van bedrijventerreinen zeer ruim alle typen bedrijventerreinen direct beschikbaar in Flevoland worden in vergelijking met enkele omliggende provincies lage grondprijzen gehanteerd arbeidsplaatsenintensiteit op Almeerse bedrijventerreinen het hoogst aanbod kantoren, winkels en bedrijfsruimte daalt Opwaartse trend van gronduitgifte ijlt na In het jaar 2008 is in Flevoland 50 ha. bedrijventerrein uitgegeven. Dit is een toename ten opzichte van de uitgifte in 2007: 44 ha. In de periode schommelde de uitgifte tussen de 20 ha en 50 ha (figuur 1). Het effect van de economische groei en de overloop uit de Randstad vertaalt zich naijlend in de verkoop van grond voor werklocaties in Flevoland. In alle gemeenten in Flevoland is ten opzichte van 2007 de uitgifte in 2008 toegenomen, behalve in Noordoostpolder. In Dronten en op Urk was de uitgifte aanzienlijk hoger. In vergelijking met Nederland is te zien dat de ontwikkeling van de uitgifte in Flevoland vanaf 2001 tot en met 2003 gelijke tred houdt. Maar in ontwikkelt de gronduitgifte zich onder het Nederlandse niveau (figuur 2). De uitgifte in 2008 van Nederland is nog onbekend. Figuur 1: Ontwikkeling uitgifte bedrijventerrein in Flevoland gronduitgifte in ha jaar 5

8 Figuur 2: Ontwikkeling uitgifte bedrijventerrein in Flevoland en Nederland, index (1995=100) index jaar Flevoland Nederland Voorraad bedrijventerrein gestegen Het totaal uitgeefbaar areaal aan bedrijventerrein bedraagt in ha.(2007: 568 ha.) Hiervan is 371 ha. direct uitgeefbaar en de overige 243 ha. is niet terstond uitgeefbaar. Er is in enkele gemeenten een zeer ruim aanbod, zoals in Dronten, Zeewolde en Lelystad. Volgens het huidige Omgevingsplan dient Flevoland te beschikken over een zogenaamde strategische voorraad van vier keer de gemiddelde jaarlijkse uitgifte om fluctuaties in de uitgifte op te vangen en de diversiteit aan soorten bedrijventerreinen te waarborgen. Bij een beoogde uitgifte van 78 ha. per jaar dient de direct beschikbare voorraad 312 ha. te zijn. In 2008 voldoet de voorraad terstond uitgeefbaar aan dit streven. (figuur 3). 6

9 Figuur 3: Terstond uitgeefbare voorraad, strategische voorraad en uitgifte, Flevoland hectare jaar terstond uitgeefbare voorraad strategische voorraad uitgifte Alle gemeenten lijken afgezien van de segmentering, voldoende terstond uitgeefbare voorraad te hebben als strategische voorraad, maar in Almere ligt 40% van deze voorraad op het decentraal gelegen Stichtse Kant. De voorraad niet-terstond uitgeefbaar is in 2008 ten opzichte van 2007 gestegen. Ook deze voorraad dient op peil te zijn, om ook op middellange termijn voldoende grond te hebben voor verkoop. In Zeewolde en op Urk is de voorraad niet-terstond uitgeefbaar terrein op nul komen te staan, maar er is wel resp. 80 en 17 ha. direct beschikbaar. Lange termijn planning van bedrijventerreinen zeer ruim Naast de bovengenoemde voorraden is er ook een groot aantal plannen in ontwikkeling voor nieuwe bedrijventerreinen. Deze plannen variëren in startjaar en ontwikkelingsstadium, maar ze geven een goed inzicht in de voorraad voor op de lange termijn. In Flevoland zijn ongeveer 15 plannen, verspreid over alle gemeenten in Flevoland, voor netto ruim 750 ha. bedrijventerrein. In gemeente Lelystad ligt ruim de helft van het totaal aantal hectares aan plannen in Flevoland. 7

10 Alle typen bedrijventerreinen direct beschikbaar De bedrijventerreinen in Flevoland worden ingedeeld naar een viertal terreintypen (gemengde terreinen, (zware) industrieterreinen, hoogwaardige bedrijvenparken en distributieparken). Alle gemeenten beschikken over gemengde terreinen. In het Omgevingsplan staat vermeld dat voor bedrijven met hindercategorie 4 en 5 (zware industrie) in Flevoland nog te weinig plaats is en dat de provincie ook voor deze bedrijven plaats wil creëren. In ieder van de drie polders dient hiervoor terrein beschikbaar te zijn. In Flevoland zijn slechts enkele bedrijventerreinen geschikt voor deze bedrijven (cat. 5). Industrieterreinen (zware) komen voor in Almere (niet direct uitgeefbaar) en Lelystad, en dan slechts voor een deel van de terreinen. Er kan snel een tekort ontstaan voor dit type terrein, met name in Almere. Specifiek hoogwaardige bedrijvenparken zijn te vinden in Almere, Noordoostpolder en Zeewolde. Alleen in de gemeenten Noordoostpolder en Zeewolde is daar direct beschikbare grond aanwezig. Ook andere gemeenten hebben hoogwaardige locaties op gemengde terreinen. Tenslotte zijn er distibutieparken te vinden in Almere en Lelystad (luchthaven en omgeving). In beide gemeenten is direct beschikbare grond te vinden. In Flevoland worden in vergelijking met enkele omliggende provincies lage grondprijzen gehanteerd De richtprijs voor grond in Flevoland start vanaf 35 euro per m2 in Noordoostpolder. Daarnaast is bij de Luchthaven Lelystad grond beschikbaar op pachtbasis. In vergelijking met omliggende provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland zijn de gemiddelde grondprijzen in Flevoland lager (peildatum 1 januari 2008). In provincie Friesland en Overijssel ligt het gemiddelde onder Flevoland. Arbeidsplaatsenintensiteit op Almeerse bedrijventerreinen het hoogst Tot 1 januari 2008 is in Flevoland in totaal ha netto bedrijventerrein uitgegeven. Op dit areaal zijn medio vestigingen gesitueerd met arbeidsplaatsen (fulltime). Dit resulteert in een gemiddeld terreinquotiënt in Flevoland van 39 arbeidsplaatsen per ha Almere vertoont de hoogste intensiteit met gemiddeld 62 arbeidsplaatsen per ha. In de overige gemeenten is de bezetting per ha lager dan het Flevolands gemiddelde en varieert van gemiddeld 34 arbeidsplaatsen per ha in Zeewolde tot gemiddeld 24 arbeidsplaatsen per ha in Noordoostpolder. De verschillen tussen de gemeenten hebben vooral te maken met typering van bedrijventerreinen, de soort bedrijvigheid en de eisen die bij uitgifte gesteld zijn aan het aantal arbeidsplaatsen per verkochte ha. Het nieuwe locatiebeleid moet leiden tot efficiënter ruimtegebruik, een bepaald aandeel van kantoorvloeroppervlak en een optimale ligging van terreinen en bedrijven. In 2008 is 49,5 ha aan bedrijventerrein uitgegeven en met het gemiddeld aantal arbeidsplaatsen per ha is grofweg te berekenen dat na in gebruikname van deze werklocaties voor bijna arbeidsplaatsen aan bedrijventerrein is verkocht in Flevoland. 8

11 Aanbod kantoren, winkels en bedrijfsruimte daalt Grotere kantoorlocaties zijn te vinden in de gemeenten Almere en Lelystad en kleinere locaties in de andere gemeenten. Voor deze statistiek is in plaats van de IBIS-enquete gebruik gemaakt van het jaarlijkse onderzoek in december van Vastgoedmarkt, VGM, voor kantoren, bedrijfsruimten en winkels. Het aanbod aan kantoorruimte is in 2008 in Flevoland gedaald tot m2 door een afname in Almere. In de regio Amsterdam is het kantooraanbod afgenomen van 1,1 tot 1,0 miljoen m2. Ook landelijk werd er minder kantoorruimte aangeboden, namelijk -6% tot 5,2 mln m2. Het aanbod aan bedrijfsruimte lag vanaf 2005 in Flevoland op het niveau van bijna m2 en is in 2008 gedaald tot m2 en in 2008 heeft de markt m2 opgenomen. Het winkelaanbod verminderde Herstructurering Ook in Flevoland zijn verouderde bedrijventerreinen waar een vorm van herstructureren noodzakelijk is. Via de Gemeentelijke Vestigingsplaats Visies, de GVV s, de IBIS en de inventarisatie voor Almere van de Metropoolregio Amsterdam, is bekend dat er een aantal terreinen zijn waar herstructurering op termijn moet plaatsvinden. Momenteel wordt hier uitvoerig onderzoek naar gedaan. Ook in het kader van Mooi Nederland (VROM en EZ) worden hier plannen voor voorbereid, om efficient met de beperkte ruimte in Nederland om te gaan. Daarnaast zijn er ook terreinen die met europees geld al zijn opgeknapt. Ook in de komende EU-periode voor Flevoland zijn hiervoor middelen beschikbaar. Voor meer achtergrondinformatie over bedrijventerreinen en kantoorlocaties in het bijzonder en de economie van Flevoland in het algemeen, wordt doorverwezen naar de publicatie Economie en Arbeidsmarkt Flevoland Onder andere te downloaden van 9

12 10

13 Inleiding Voor u ligt de publicatie Statistiek 'Statistiek van de bedrijventerreinen en en kantoorlocaties, 1 1 januari Deze Deze publicatie wordt wordt elk elk jaar door provincie jaar door provincie Flevoland Flevoland uitgegeven. uitgegeven. Waarom De gegevens over bedrijventerreinen worden door de provincie bij de gemeenten in Flevoland verzameld. De De gegevensverzameling gegevens over bedrijventerreinen vindt plaats in het worden kader van door IBIS de 1 ) provincie (Integraal bij Bedrijventerrein de gemeenten InformatieSysteem) in Flevoland verzameld. en de De monitor gegevensverzameling vindt Metropoolregio plaats in het Amsterdam kader van (Plabeka). IBIS 1 ) (Integraal Het Ministerie Bedrijventerrein van VROM stelt InformatieSysteem) met de gegevens uit en de IBIS monitor een behoefteraming Metropoolregio op Amsterdam (Plabeka). voor de toekomst. Het Ministerie De gegevens van VROM uit de IBIS stelt worden met de op gegevens nationaal uit niveau de IBIS onder een andere behoefteraming gebruikt als op input voor voor de toekomst. de De gegevens uit de IBIS bedrijfslocatiemonitor worden op nationaal (BLM) niveau van het onder CPB, andere monitoring gebruikt voor als input Mooi Nederland voor bedrijfslocatiemonitor en de nota Ruimte van (BLM) VROM. van het CPB, de monitoring voor Mooi Nederland en de nota Ruimte van VROM. Op provinciaal en gemeentelijk niveau worden de gegevens gebruikt voor monitoring van de uitgifte, voorraad en segmentering van bedrijventerreinen en kantoorlocaties. In 2005 zijn de gegevens gebruikt in de Strategische Visie Werklocaties van provincie Flevoland, een van de grondslagen voor het Omgevingsplan voor Flevoland. Op De Visie provinciaal wordt in en 2010 gemeentelijk geactualiseerd. niveau worden de gegevens gebruikt voor monitoring van de uitgifte, voorraad en segmentering van bedrijventerreinen en kantoorlocaties. In 2005 zijn de gegevens gebruikt in de Strategische Visie Werklocaties van provincie Flevoland, Wat een van de grondslagen voor het Omgevingsplan voor Flevoland. De Visie wordt in 2010 geactualiseerd. In de publicatie zijn tabellen te vinden op provinciaal en gemeentelijk niveau met gegevens over de uitgifte, de voorraad en Wat grondprijzen. Op provinciaal niveau wordt Flevoland vergeleken met onder andere de direct omliggende provincies. In de publicatie zijn tabellen te vinden op provinciaal en gemeentelijk niveau met gegevens over de uitgifte, de voorraad en Gegevens over segmentering van de bedrijventerreinen zijn hier eveneens te vinden. Vanaf 2008 is gestart met de grondprijzen. inventarisatie Op van provinciaal economische niveau zones, wordt zie tabel Flevoland 12. vergeleken met onder andere de direct omliggende provincies. Gegevens over segmentering van de bedrijventerreinen zijn hier eveneens te vinden. Vanaf 2008 is gestart met de inventarisatie van economische zones, Een gedetailleerder zie tabel 12. beeld wordt gepresenteerd in de tabellen op bedrijventerrein niveau. Per (gepland of bestaand) bedrijventerrein worden oppervlaktegegevens als (bruto/netto) oppervlakte, reeds uitgegeven, uitgifte laatste jaar, terstond Een en niet-terstond) gedetailleerder uitgeefbaar beeld wordt getoond. gepresenteerd Ook terreinkenmerken in de tabellen als op planfase, bedrijventerrein bereikbaarheid, niveau. milieuzonering, Per (gepland of veroudering bestaand) en bedrijventerrein inventarisatie plannen van ontwikkeling zijn hier te vinden. In tabel 10 is informatie opgenomen over herstructurering. worden oppervlaktegegevens als (bruto/netto) oppervlakte, reeds uitgegeven, uitgifte laatste jaar, terstond en niet-terstond) uitgeefbaar De locatie van getoond. een bedrijventerrein Ook terreinkenmerken of kantoorlocatie als planfase, is een bereikbaarheid, belangrijk gegeven. milieuzonering, Op de kaarten veroudering in de publicatie en inventarisatie zijn alle plannen van ontwikkeling bedrijventerreinen zijn hier en te overige vinden. werkmilieu s In tabel 10 aangegeven. is informatie Ook opgenomen de geplande over terreinen herstructurering. worden van een locatie voorzien. En voor zover het mogelijk is wordt aangegeven of er grond beschikbaar is. De locatie van een bedrijventerrein of kantoorlocatie is een belangrijk gegeven. Op de kaarten in de publicatie zijn alle bedrijventerreinen Kantoren en overige werkmilieu's aangegeven. Ook de geplande terreinen worden van een locatie voorzien. En voor zover het IBIS mogelijk wordt vanaf is wordt 2008 aangegeven niet meer gebruikt of er grond voor de beschikbaar kantoorlocaties. is. Voor de kantoorlocaties, bedrijfsruimte en showrooms/winkels wordt in deze publicatie gebruik gemaakt van de gegevens uit Vastgoedmarkt, VGM Kantoren Internet IBIS De gegevens wordt vanaf Flevoland 2008 niet zijn meer ook gebruikt beschikbaar voor op de internet: kantoorlocaties. Voor de kantoorlocaties, bedrijfsruimte en showrooms/winkels wordt in deze publicatie gebruik gemaakt van de gegevens uit Vastgoedmarkt, VGM Internet (1) Voor landelijke informatie: www. bedrijvenlocaties.nl De gegevens van Flevoland zijn ook beschikbaar op internet: (1) Voor landelijke informatie: www. bedrijvenlocaties.nl 11

14 12

15 Kaartmateriaal: overzicht bestaande en geplande bedrijventerreinen 13

16 14

17 OVERZICHTSKAART PROVINCIE FLEVOLAND KAART Lemmer Emmeloord Enkhuizen Urk KAART Dronten Lelystad Zwolle KAART Almere Amsterdam Zeewolde GEMEENTEGRENS Apeldoorn Amersfoort PROVINCIE FLEVOLAND 0 15 RWN KGO km

18 Kaart 1 OVERZICHT BESTAANDE BEDRIJVENTERREINEN (1 JANUARI 2009) ALMERE BESTAANDE BEDRIJVENTERREINEN A l m e r e Almere Stad Almere Buiten De Striptekenaar Almere Buiten 2 Bouwmeesterbuurt Almere Buiten 3 De Rederij Almere Buiten 4 De Vaart I, II & III Almere Buiten 5 De Vaart IV Almere Buiten 6 Faunabuurt Almere Buiten 7 Poldervlak Almere Buiten 8 Ambachtsmark Almere Haven 9 De Paal Almere Haven 10 De Steiger Almere Haven 11 Vogelweg Almere Hout 12 Hoge Kant Almere Poort 13 De Binderij Almere Stad 14 De Uitgeverij Almere Stad 15 Draaiersplaats Almere Stad 16 Felserplaats Almere Stad 17 Frezersplaats Almere Stad 18 Gieterplaats Almere Stad 19 Gooisekant I & II Almere Stad 20 Gooisepoort Almere Stad 21 Het Atelier Almere Stad 22 Hollandsekant Almere Stad 23 Markerkant Almere Stad 24 Randstad Almere Stad 25 Sallandsekant Almere Stad 26 Veluwsekant O+W Almere Stad 27 Stichtsekant Almere Hout 28 Lagekant Almere Poort 29 De Stripmaker Almere Buiten Almere Poort Almere Hout 11 Almere Haven Gooimeer 27 terrein beschikbaar geen terrein beschikbaar gemeentegrens Huizen PROVINCIE FLEVOLAND RWN KGO km 16

19 Kaart 2 OVERZICHT GEPLANDE BEDRIJVENTERREINEN (1 JANUARI 2009) ALMERE GEPLANDE BEDRIJVENTERREINEN 1 A6/A27 (deels Zeewolde) Almere Hout 2 A27 / Vogelweg Almere Hout 5 Columbuskwartier Almere Poort 6 Europakwartier Almere Poort 8 Homeruskwartier Almere Poort 10 Middenkant Almere Poort Almere Buiten A l m e r e Almere Stad Almere Poort Almere Hout 11 2 Almere Haven Gooimeer 27 gepland bedrijventerrein bestaand bedrijventerrein gemeentegrens Huizen PROVINCIE FLEVOLAND RWN KGO km 17

20 Kaart 3 OVERZICHT BESTAANDE BEDRIJVENTERREINEN (1 JANUARI 2009) LELYSTAD, DRONTEN EN ZEEWOLDE BESTAANDE BEDRIJVENTERREINEN L e l y s t a d Swifterbant Dronten Biddinghuizen Noorderbaan Biddinghuizen 2 Havenweg Biddinghuizen 3 Oldebroekerweg Biddinghuizen 4 Business-Zone Dronten 5 Delta Noord Dronten 6 Ecu Dronten 7 Fazantendreef Dronten 48 Poort van Dronten Dronten 9 De Kolk Swifterbant 10 Spelwijk Swifterbant 11 Tarpan Swifterbant 20 Flevopoort Lelystad 21 Gildenhof Lelystad 22 Larserdreef Lelystad 23 Larserpoort 123 Lelystad 24 Luchthaven Lelystad 25 Middendreef Lelystad 26 Noordersluis Lelystad 27 Oostervaart Lelystad 28 Oostervaart Oost Lelystad 29 Merwede Lelystad 40 Gildenveld Zeewolde 41 Gildenveld II Zeewolde 42 Harderhaven Zeewolde 43 Horsterparc Zeewolde 44 Krachtenveld Zeewolde 45 Planetenveld Zeewolde 46 Schepenveld Zeewolde 47 Trekkersveld Zeewolde 49 Trekkersveld III Zeewolde Zeewolde Harderwijk terrein beschikbaar geen terrein beschikbaar gemeentegrens PROVINCIE FLEVOLAND RWN KGO km 18

21 Kaart 4 OVERZICHT GEPLANDE BEDRIJVENTERREINEN (1 JANUARI 2009) LELYSTAD, DRONTEN EN ZEEWOLDE GEPLANDE BEDRIJVENTERREINEN Swifterbant Dronten Uitbreiding Biddinghuizen 10 Oldebroekerweg Bio Science Park Noord Lelystad 11 Bio Science Park Zuid Lelystad 12 Flevokust Lelystad 13 Larserknoop / OMALA Lelystad 20 A6 / A27 (deels Almere) Zeewolde 24 Vestingveld Zeewolde 25 Fortenveld Zeewolde L e l y s t a d Biddinghuizen Harderwijk gepland bedrijventerrein bestaand bedrijventerrein gemeentegrens Zeewolde PROVINCIE FLEVOLAND RWN KGO km 19

22 Kaart 5 OVERZICHT BESTAANDE BEDRIJVENTERREINEN (1 JANUARI 2009) NOORDOOSTPOLDER EN URK Lemmer BESTAANDE BEDRIJVENTERREINEN Espel 13 Creil 22 Rutten 1 Bant Emmeloord Kuinre 17 Luttelgeest Marknesse 19 Blokzijl 1 Industrieterrein Bant 2 Industrieterrein Creil 3 Bedrijventerrein Creilerpad Creil 4 A6 Emmeloord 5 De Munt I Emmeloord 6 Ecopark Emmeloord 7 Nagelerweg Emmeloord 8 Zuidervaart Emmeloord 9 Zwolsevaart Emmeloord 10 Bedrijventerrein Ens 11 Industrieterrein Ens 12 Noord 2 Ens 13 Industrieterrein Espel 14 Kavel C-90 Espel 15 Gesteente Kraggenburg 16 Industrieterrein Kraggenburg 17 Industrieterrein Luttelgeest 18 Geomaticapark/Waterloopbos Marknesse 19 Industrieterrein Marknesse 20 E94 Nagele 21 Eggestraat Nagele 22 Industrieterrein Rutten 23 Industrieterrein Tollebeek 24 Voormalig RWZI-terrein Tollebeek 30 Kamperhoek Urk 31 Lemsterhoek Urk 32 Zwolsehoek Urk 7 Tollebeek Vollenhove Urk Kraggenburg Nagele Ens terrein beschikbaar geen terrein beschikbaar gemeentegrens PROVINCIE FLEVOLAND RWN KGO km 20

23 Kaart 6 OVERZICHT GEPLANDE BEDRIJVENTERREINEN (1 JANUARI 2009) NOORDOOSTPOLDER EN URK Lemmer GEPLANDE BEDRIJVENTERREINEN 2 De Munt III Noordoostpolder 3 Bedrijventerrein Marknesse Noordoostpolder 10 Structuurvisie Urk 22 Rutten Kuinre 3 2 Creil Bant 1 17 Luttelgeest 14 Espel 13 Emmeloord Marknesse 19 3 Blokzijl 7 Tollebeek Vollenhove Urk Kraggenburg Nagele Ens gepland bedrijventerrein bestaand bedrijventerrein gemeentegrens PROVINCIE FLEVOLAND RWN KGO km 21

24 22

25 23 Gegevens op provinciaal- en gemeente niveau

26 1A Uitgifte netto (in ha) op bedrijventerreinen (1) in Nederland per provincie per jaar (tijdreeks) Flevoland Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant Zeeland Limburg Nederland B Totaal netto uitgeefbaar oppervlak (in ha) op bedrijventerreinen (1) in Nederland per provincie per 1 januari (tijdreeks) (2) (3) Flevoland Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant Zeeland Limburg Nederland (1) excl. zeehaventerreinen. (2) incl. zeehaventerreinen. (3) Optelling terstond en niet terstond uitgeefbare oppervlaktes. (Is niet gelijk aan totaal uitgeefbaar oppervlakte). Bron: IBIS, Werklocaties 2006 Hoofdrapportage en provincie Flevoland. 24

27 2 Voorraadgegevens en grondprijzen op bedrijventerreinen (in ha) (1) van Flevoland en omliggende provincies per 1 januari 2008 gemiddelde grondprijs m² minimum maximum terstond netto uitgeefbaar niet terstond netto uitgeefbaar totaal netto uitgeefbaar (2) Flevoland Gelderland Utrecht Overijssel Friesland Noord-Holland (1) excl. Zeehaventerreinen. (2) Optelling terstond en niet terstond uitgeefbare oppervlaktes. (Is niet gelijk aan totaal uitgeefbaar oppervlakte) Bron: IBIS, Werklocaties 2008 Hoofdrapportage en provincie Flevoland. 25

28 3 Aanbod kantoorruimte (>500 m²) in m² en gemiddelde huurprijs in euro per m² per 31 december (tijdreeks) kantoorruimte aanbod huurprijs aanbod huurprijs aanbod huurprijs aanbod huurprijs aanbod huurprijs Flevoland wv Almere Lelystad n.b. n.b Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland wv Regio Amsterdam (1) Zuid-Holland Noord-Brabant Zeeland n.b Limburg Nederland (2) Aantal kantoorobjecten n.b. = niet beschikbaar. (1) Regio Amsterdam: gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. (2) Gemiddelde huurprijs kantoorruimte gemiddelde landelijk. Bron: Vastgoedmarkt

29 4 Aanbod en opname (1) bedrijfsruimte (>750 m²) in m² per 31 december (tijdreeks) bedrijfsruimte aanbod opname aanbod opname aanbod opname aanbod opname aanbod opname Flevoland wv aanbod bedrijfsruimte (>7.500 m²) in m² Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland wv Regio Amsterdam (2) Zuid-Holland Noord-Brabant Zeeland Limburg Nederland Aantal bedrijfsobjecten (1) Opnamecijfers zijn exclusief; Onderverhuren, Huurcontracten <5 jaar en Sale-and-lease-backtransacties. (2) Regio Amsterdam: gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. Bron: Vastgoedmarkt

30 5 Aanbod en opname winkelruimten en showrooms (1) per 31 december (tijdreeks) showroom en winkelruimte aanbod opname aanbod opname aanbod opname aanbod opname aanbod opname Flevoland Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland waarvan: Regio Amsterdam (2) Zuid-Holland Noord-Brabant Zeeland Limburg Nederland Aantal showroom/winkelobjecten (1) >200 m² of > euro per jaar of koopsom > euro. (2) Regio Amsterdam: gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. Bron: Vastgoedmarkt

31 6A Voorraad terstond en niet terstond netto uitgeefbaar per bedrijventerreinen (in ha) in Flevoland per gemeente (tijdreeks) voorraad terstond netto uitgeefbaar voorraad niet terstond netto uitgeefbaar Flevoland 225,0 201,9 184,4 232,3 299,2 273,7 267,0 331,0 359,7 370,6 233,0 319,5 308,3 366,3 285,5 328,5 304,4 341,5 208,4 243,2 Almere 95,0 66,9 81,4 39,0 55,5 51,0 59,4 94,5 81,0 75,2 79,0 *28,2 54,8 54,8 54,8 203,9 187,3 146,3 153,2 148,5 Dronten 20,0 41,3 58,5 50,4 37,5 36,4 33,3 32,4 28,9 58,2 8,0 37,0 11,7 3,7 10,8 7,7 4,3 83,8 3,3 42,8 Lelystad 68,0 36,4 21,4 93,2 121,8 117,7 80,2 77,9 98,1 91,0 107,0 241,0 179,2 177,4 174,4 44,4 78,8 78,7 32,2 32,2 Noordoostpolder 18,0 33,1 5,8 24,4 62,0 49,2 46,2 40,1 53,7 49,3 29,0 8,5 62,6 100,3 16,6 28,6 20,6 20,6 19,7 19,7 Urk 4,0 7,5 11,4 20,4 18,5 17,2 16,1 11,8 22,6 17,1 7,0 6,4 0,0 0,0 0,0 15,0 13,4 12,1 0,0 0,0 Zeewolde 20,0 16,7 5,9 4,9 3,9 2,2 31,8 74,3 75,4 79,8 3,0 26,6 0,0 30,1 28,9 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Bron: Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem, Ministerie van VROM en provincies. 6B Voorraad totaal netto uitgeefbaar per en uitgegeven bedrijventerreinen (in ha) in Flevoland per gemeente (tijdreeks) uitgegeven in: totaal netto uitgeefbaar Flevoland 458,0 549,6 492,7 598,6 559,1 602,2 571,4 672,5 568,1 613,8 28,5 60,5 49,2 50,4 27,8 19,8 27,4 24,1 43,7 49,5 Almere 174,0 95,1 136,2 93,8 110,3 254,9 246,7 240,8 234,2 223,7 10,2 21,2 19,1 22,4 8,6 4,8 7,5 6,1 11,4 12,9 Dronten 28,0 78,3 70,2 54,1 48,3 44,1 37,6 116,2 32,2 101,0 2,4 4,4 6,2 6,0 6,8 5,4 4,3 1,3 3,8 9,4 Lelystad 175,0 277,4 200,6 270,6 270,6 162,1 159,0 156,6 130,3 123,2 8,0 8,9 11,7 11,8 6,5 3,9 6,8 2,6 6,4 7,2 Noordoostpolder 47,0 41,6 68,4 124,7 78,6 77,8 66,8 60,7 73,4 69,0 2,0 15,4 4,0 6,9 2,1 0,8 3,0 6,0 19,8 11,7 Urk 11,0 13,9 11,4 20,4 18,5 32,2 29,5 23,9 22,6 17,1 0,4 5,1 7,7 3,3 1,6 3,3 4,3 5,6 1,4 4,2 Zeewolde 23,0 43,3 5,9 35,0 32,8 31,1 31,8 74,3 75,4 79,8 5,5 5,5 0,5 0,0 2,2 1,6 1,5 2,5 0,9 4,1 Bron: Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem, Ministerie van VROM en provincies. 29

32 7 Voorraad terstond uitgeefbaar per 31-12, uitgifte en strategische voorraad (in ha) in Flevoland per gemeente (tijdreeks) Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde voorraad voorraad voorraad voorraad voorraad voorraad voorraad terstond terstond terstond terstond terstond terstond terstond jaar uitgeefbaar uitgifte uitgeefbaar uitgifte uitgeefbaar uitgifte uitgeefbaar uitgifte uitgeefbaar uitgifte uitgeefbaar uitgifte uitgeefbaar uitgifte ,3 37,8 13,9 15,7 14,6 5,3 35,3 3,6 55,0 5,8 3,3 1,7 21,2 5, ,0 39,9 89,5 11,3 29,2 3,6 33,3 3,0 48,2 9,3 1,2 2,1 20,6 10, ,9 60,5 66,9 21,2 41,3 4,4 36,4 8,9 33,1 15,4 7,5 5,1 16,7 5, ,7 63,9 67,5 21,3 36,9 11,4 14,5 12,8 24,6 7,4 6,9 0,6 14,3 10, ,0 76,9 78,5 23,4 37,7 8,0 17,7 14,9 19,3 9,7 6,7 6,6 22,1 14, ,9 91,6 69,9 32,8 31,2 7,3 32,2 25,0 17,1 6,1 13,1 0,6 10,4 19, ,6 88,2 53,5 32,1 64,1 9,1 26,4 14,6 6,7 18,9 18,5 2,8 5,4 10, ,4 49,2 81,4 19,1 58,5 6,2 21,4 11,7 5,8 4,0 11,4 7,7 5,9 0, ,1 69,8 64,0 24,1 56,3 9,7 79,1 17,5 29,1 11,6 23,6 4,9 4,0 2, ,3 50,4 39,0 22,4 50,4 6,0 93,2 11,8 24,4 6,9 20,4 3,3 4,9 0, ,2 27,8 55,5 8,6 37,5 6,8 121,8 6,5 62,0 2,1 18,5 1,6 3,9 2, ,7 19,8 51,0 4,8 36,4 5,4 117,7 3,9 49,2 0,8 17,2 3,3 2,2 1, ,0 27,4 59,4 7,5 33,3 4,3 80,2 6,8 46,2 3,0 16,1 4,3 31,8 1, ,0 24,1 94,5 6,1 32,4 1,3 77,9 2,6 40,1 6,0 11,8 5,6 74,3 2, ,7 43,7 81,0 11,4 28,9 3,8 98,1 6,4 53,7 19,8 22,6 1,4 75,4 0, ,6 48,5 75,2 12,9 58,2 9,4 91,0 7,2 49,3 10,7 17,1 4,2 79,8 4,1 gemiddelde uitgifte 2008 (1) nvt 51,2 nvt 17,2 nvt 6,4 nvt 9,8 nvt 8,6 nvt 3,5 nvt 5,8 strategische voorraad 2008 (2) 204,9 nvt 68,7 nvt 25,5 nvt 39,3 nvt 34,4 nvt 14,0 nvt 23,1 nvt (1) Betreft de jaren 1993 t/m (2) 4x de gemiddelde jaarlijkse uitgifte Bij een gemiddelde uitgifte van 77 ha. per jaar, zoals geprognotiseerd in het Omgevingsplan 2006, dient de terstond uitgeefbare voorraad in Flevoland 308 ha. te zijn Bron: Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem, Ministerie van VROM en provincies. 30

33 8 Bedrijventerreinen in Flevoland naar VNG-indeling van terreintype per 1 januari 2009 Indeling terreintype Gemengde terreinen (Zware) industrieterreinen Hoogwaardige bedrijvenparken Distributieparken hindercategorie t/m 4 hindercategorie t/m 5 specifiek specifiek Hoogwaardige Transport, distributie en Gemeente Gemengde terreinen Industrie (produktie- en of R&D-) activiteiten groothandelsbedrijven Almere overige bedrijventerreinen De Vaart IV Gooisepoort 1e & 2e fase (2) Hollandsekant (2) Stichtse Kant (3) Dronten alle bedrijventerreinen Lelystad overige bedrijventerreinen Larserpoort Luchthaven (2) Oostervaart (5) Oostervaart Oost Noordoostpolder overige bedrijventerreinen - Ecopark te Emmeloord (1) - Geomaticapark/Waterloopbos e.o. te Marknesse (1) Urk alle bedrijventerreinen Zeewolde overige bedrijventerreinen - Gildenveld (1) - Gildenveld II (1) Horsterparc (2) (1) Hindercategorie 2. (3) Hindercategorie 4. (5) Hindercategorie 6. (2) Hindercategorie 3. (4) Hindercategorie 5. Bron: Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem, Ministerie van VROM en provincies. 31

34 32

35 Gegevens in Flevoland per gemeente op bedrijventerrein niveau 33

36 9 Oppervlakte- en financiële gegevens van de bedrijventerreinen (in ha) in Flevoland per gemeente, per 1 januari 2009 (1 van 4) Oppervlaktegegevens (in ha.) Oppervlakte totale terrein Netto oppervlakte nog niet uitgegeven Financiële gegevens Netto Uitgifte Totaal Terstond Niet terstond Hinder- Prijs met m² excl. BTW Volledig Gelegen in of RIN Naam van het reeds in uitgeefbaar uitgeefbaar uitgeefbaar cate- Verkoopprijs in uitgenabij woonkern nummer bedrijventerrein Bruto Netto uitgegeven 2008 Gem. Part. Gem. Part. Gem. Part. gorie (1) Minimum Maximum geven Totaal gemeente Almere 1.096,9 682,7 459,0 12,9 223,7 0,0 75,2 0,0 148,5 0, Almere-Buiten Bouwmeesterbuurt 2,3 1,9 1,6 0,5 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0, nee Almere-Buiten De Rederij 2,6 2,1 1,3 0,3 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0, nee Almere-Buiten De Stripmaker (3) 3,0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0, nee Almere-Buiten De Striptekenaar (3) 9,0 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0, nee Almere-Buiten 4310 De Vaart I, II & III 226,0 144,5 142,7 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0, nee Almere-Buiten 4966 De Vaart IV 110,5 75,0 22,7 0,0 52,3 0,0 0,0 0,0 52,3 0,0 5.. nee Almere-Buiten 4829 Faunabuurt 2,2 1,2 1,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2.. nee Almere-Buiten 126 Poldervlak 56,0 28,0 26,5 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 3.. nee Almere-Haven 129 Ambachtsmark (2) 4,0 3,4 3,4 2 ja Almere-Haven 128 De Paal 4,9 2,9 2,9 2 ja Almere-Haven 118 De Steiger 38,0 22,1 22,1 4 ja Almere-Hout Stichtse Kant 220,0 135,0 8,9 3,8 126,1 0,0 29,9 0,0 96,2 0,0 4.. nee Almere-Poort Hoge Kant 20,0 16,0 5,6 1,6 10,4 0,0 10,4 0,0 0,0 0, nee Almere-Poort Lage Kant 17,5 9,4 0,0 0,0 9,4 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 3.. nee Almere-Stad 4828 De Binderij 4,5 3,8 3,8 2 ja Almere-Stad De Uitgeverij 7,0 5,7 5,4 0,2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0, nee Almere-Stad 122 Draaiersplaats 4,0 1,3 1,3 2 ja Almere-Stad 4806 Felsersplaats 9,4 5,7 5,7 2 ja Almere-Stad 4805 Frezersplaats 7,0 4,2 4,2 2 ja Almere-Stad 3800 Gietersplaats 8,5 3,4 3,4 2 ja Almere-Stad 123 Gooisekant 60,0 32,4 32,4 3 ja Almere-Stad 4606 Gooisepoort 1e & 2e fase (2) 32,0 20,0 20,0 2 ja Almere-Stad Het Atelier 5,0 4,0 2,4 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0, nee Almere-Stad 124 Hollandse kant 35,0 27,4 27,4 3 ja Almere-Stad 125 Markerkant 49,0 29,0 29,0 3 ja Almere-Stad 127 Randstad (2) 18,5 10,5 10,5 2 ja Almere-Stad 4804 Sallandsekant 72,0 45,5 37,8 3,0 7,7 0,0 7,7 0,0 0,0 0, nee Almere-Stad 4803 Veluwse kant O+W 69,0 38,8 36,9 3,5 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0, nee (1) Maximale VNG indeling: 2=licht, 4=middel, 6=zwaar. (2) Tevens kantoorlocatie. (3) : Voorheen bedrijventerrein 3 T 8/9. Bron: Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem, Ministerie van VROM en provincies. 34

37 9 Oppervlakte- en financiële gegevens van de bedrijventerreinen (in ha) in Flevoland per gemeente, per 1 januari 2009 (2 van 4) Oppervlaktegegevens (in ha.) Oppervlakte totale terrein Netto oppervlakte nog niet uitgegeven Financiële gegevens Netto Uitgifte Totaal Terstond Niet terstond Hinder- Prijs met m² excl. BTW Volledig Gelegen in of RIN Naam van het reeds in uitgeefbaar uitgeefbaar uitgeefbaar cate- Verkoopprijs in uitgenabij woonkern nummer bedrijventerrein Bruto Netto uitgegeven 2008 Gem. Part. Gem. Part. Gem. Part. gorie (1) Minimum Maximum geven Totaal gemeente Dronten 392,4 279,0 176,7 9,4 101,0 0,0 58,2 0,0 42,8 0, Biddinghuizen 1211 Havenweg 9,0 6,0 6,0 4.. ja Biddinghuizen Noorderbaan (6) 34,0 26,6 25,3 0,0 2 nee Biddinghuizen Oldebroekerweg 18,8 13,8 9,7 1,3 4,1 0,0 3,0 0,0 1,1 0, nee Dronten 4311 Business-Zone Delta (2) 98,0 59,1 51,9 6,4 7,2 0,0 7,2 0,0 0,0 0, nee Dronten De Noord 31,0 21,5 21,5 3 ja Dronten Ecu 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1.. nee Dronten Fazantendreef 30,0 25,8 25,8 4 ja Dronten Poort van Dronten 110,0 79,5 0,0 0,0 79,5 0,0 40,0 0,0 39,5 0,0... nee Swifterbant 1205 De Kolk 17,0 13,1 13,1 3 ja Swifterbant 1210 Spelwijk 20,0 14,0 14,0 3 ja Swifterbant 4965 Tarpan 23,6 18,6 9,4 1,7 9,2 0,0 7,0 0,0 2,2 0, nee Totaal gemeente Lelystad 658,7 443,6 320,5 7,2 104,7 18,4 84,4 6,5 20,3 11, Lelystad Flevopoort 129,0 82,3 18,9 1,6 63,4 0,0 44,3 0,0 19,1 0, nee Lelystad 3744 Gildenhof 18,0 8,0 8,0 3 ja Lelystad 3755 Larserdreef 6,0 3,0 3,0 3 ja Lelystad 3745 Larserpoort ,0 44,0 34,8 1,8 9,2 0,0 9,2 0,0 0,0 0, nee Lelystad 3746 Luchthaven (3) 50,0 34,0 15,6 0,0 0,0 18,4 0,0 6, ,9 4.. nee Lelystad 4964 Merwede (4) 8,0 4,5 1,7 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 3.. nee Lelystad 4772 Middendreef 3,0 2,0 2,0 3 ja Lelystad 3756 Noordersluis (5) 197,2 140,4 122,0 2,2 18,4 0,0 17,2 0,0 1,2 0, nee Lelystad 3747 Oostervaart 150,0 104,0 103,9 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0, nee Lelystad Oostervaart Oost 34,5 21,4 10,6 1,3 10,8 0,0 10,8 0,0 0,0 0, nee (1) Maximale VNG indeling: 2=licht, 4=middel, 6=zwaar. (2) Tevens kantoorlocatie. (3) Het Luchthaventerrein bevat 250,0 bruto oppervlakte, waarvan 50,0 ha. bruto bebouwbare oppervlakte. (4) : Voorheen Rivierenbuurt ZO, inclusief voormalig Larserpark en Larserboog. (5) : Voorheen Noordersluis + Noordersluis ZO en Westerdreef. (6) : Voorheen De Driehoek = Noorderbaan, Middenland, Oogstweg 2e en 4e fase. Bron: Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem, Ministerie van VROM en provincies. 35

38 9 Oppervlakte- en financiële gegevens van de bedrijventerreinen (in ha) in Flevoland per gemeente, per 1 januari 2009 (3 van 4) Oppervlaktegegevens (in ha.) Oppervlakte totale terrein Netto oppervlakte nog niet uitgegeven Financiële gegevens Netto Uitgifte Totaal Terstond Niet terstond Hinder- Prijs met m² excl. BTW Volledig Gelegen in of RIN Naam van het reeds in uitgeefbaar uitgeefbaar uitgeefbaar cate- Verkoopprijs in uitgenabij woonkern nummer bedrijventerrein Bruto Netto uitgegeven 2008 Gem. Part. Gem. Part. Gem. Part. gorie (1) Minimum Maximum geven Totaal gemeente Noordoostpolder 580,8 381,6 312,6 11,7 43,6 25,4 40,9 8,4 2,7 17, Bant 663 Industrieterrein 11,6 8,7 8,7 3 ja Creil 662 Industrieterrein 2,3 2,3 2,3 2 ja Creil 4968 Bedrijventerrein Creilerpad (3) 8,5 7,0 1,7 0,0 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0, nee Emmeloord 4963 A6 37,0 27,5 27,5 1,0 3 ja Emmeloord 670 De Munt I (2) 40,0 32,7 29,6 0,0 3,1 0,0 0,4 0,0 2,7 0, nee Emmeloord 4962 De Munt II Fase I 24,0 14,0 1,8 0,0 12,2 0,0 12,2 0,0 0,0 0, nee Emmeloord De Munt II Fase II 48,0 31,0 14,4 0,0 16,6 0,0 16,6 0,0 0,0 0, nee Emmeloord Ecopark 12,0 9,0 0,6 0,0 0,0 8,4 0,0 8,4 0,0 0, nee Emmeloord 659 Nagelerweg ,1 70,2 70,2 5,1 4 ja Emmeloord 660 Zuidervaart 42,0 35,1 35,1 4 ja Emmeloord 671 Zwolsevaart 19,0 17,0 17,0 4 ja Ens Bedrijventerrein 6,0 4,0 1,8 1,3 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0, nee Ens 653 Industrieterrein 6,0 5,0 5,0 3 ja Ens 672 Noord 2 5,0 4,0 4,0 3 ja Espel 654 Industrieterrein 9,0 6,0 5,1 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0, nee Espel 656 Kavel C-90 13,4 13,4 13,4 3 ja Kraggenburg 4308 Gesteente 3,0 2,1 2,1 2 ja Kraggenburg 657 Industrieterrein 7,6 6,1 6,1 2 ja Luttelgeest 665 Industrieterrein 1,6 1,6 1,6 2 ja Marknesse Geomaticapark/Waterloopbos e.o. 137,0 37,0 20,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 2.. nee Marknesse 658 Industrieterrein 36,0 26,6 25,2 4,3 1,4 0,0 1,4 0,0 0, nee Nagele 655 E94 13,0 10,2 10,2 3 ja Nagele 4309 Eggestraat 4,3 3,0 3,0 3 ja Rutten 664 Industrieterrein 6,0 4,9 3,0 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0, nee Tollebeek 661 Industrieterrein 2,2 2,2 2,2 3 ja Tollebeek 4961 Voormalig RWZI-terrein 1,2 1,0 1,0 3 ja (1) Maximale VNG indeling: 2=licht, 4=middel, 6=zwaar. (2) Tevens kantoorlocatie. (3) : Voorheen Kavel B61. Bron: Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem, Ministerie van VROM en provincies. 36

39 9 Oppervlakte- en financiële gegevens van de bedrijventerreinen (in ha) in Flevoland per gemeente, per 1 januari 2009 (4 van 4) Oppervlaktegegevens (in ha.) Oppervlakte totale terrein Netto oppervlakte nog niet uitgegeven Financiële gegevens Netto Uitgifte Totaal Terstond Niet terstond Hinder- Prijs met m² excl. BTW Volledig Gelegen in of RIN Naam van het reeds in uitgeefbaar uitgeefbaar uitgeefbaar cate- Verkoopprijs in uitgenabij woonkern nummer bedrijventerrein Bruto Netto uitgegeven 2008 Gem. Part. Gem. Part. Gem. Part. gorie (1) Minimum Maximum geven Totaal gemeente Urk 146,8 105,8 88,7 4,2 17,1 0,0 17,1 0,0 0,0 0, Urk 4605 Kamperhoek (2) 20,0 13,0 13,0 4 ja Urk 726 Lemsterhoek (3) 14,0 9,0 9,0 4 ja Urk 725 Zwolsehoek Fase I 18,0 14,0 14,0 4 ja Urk 4604 Zwolsehoek Fase II (4) 24,0 18,3 18,3 4 ja Urk Zwolsehoek Fase III 24,0 17,3 17,3 4 ja Urk Zwolsehoek Fase IV 24,8 17,2 13,8 3,2 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0, nee Urk Zwolsehoek Fase V (5) 22,0 17,0 3,3 1,0 13,7 0,0 13,7 0,0 0,0 0, nee Totaal gemeente Zeewolde 303,2 201,3 121,5 4,1 79,8 0,0 79,8 0,0 0,0 0, Zeewolde 210 Gildenveld 9,0 6,0 6,0 0,3 2 ja Zeewolde Gildenveld II 2,0 1,2 0,1 0,1 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0, nee Zeewolde 4603 Harderhaven 1,4 1,2 1,2 3 ja Zeewolde Horsterparc (6) 42,8 28,9 3,2 1,0 25,7 0,0 25,7 0,0 0,0 0, nee Zeewolde 4602 Krachtenveld 4,0 2,5 2,5 2 ja Zeewolde 4967 Planetenveld 6,0 4,4 4,4 2 ja Zeewolde 211 Schepenveld 16,0 11,1 11,1 2 ja Zeewolde 213 Trekkersveld I en II 157,0 94,0 90,3 0,0 3,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0, nee Zeewolde Trekkersveld III 65,0 52,0 2,7 2,7 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 0, nee Totaal Flevoland 3.178, , ,0 49,5 569,9 43,8 355,6 14,9 214,3 28, (1) Maximale VNG indeling: 2=licht, 4=middel, 6=zwaar. (2) = Domineesweg I en II. (3) = Urkerweg. (4) = Domineesweg III. (5) Tevens kantoorlocatie. (6) Voorheen Paardenveld. Bron: Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem, Ministerie van VROM en provincies. 37

40 10 Herstructurering en VNG-indeling van de bedrijventerreinen (in ha.) in Flevoland per gemeente 2009 (1) (1 van 4) Veroudering en inventarisatie plannen van ontwikkeling Verouderd Soort plannen Gelegen in of RIN Naam van het 1e jaar Bruto opp. Netto opp. deel veroudering en inventarisatie VNG-indeling Volledig nabij woonkern nummer bedrijventerrein van uitgifte totale terrein totale terrein bruto netto Soort hindercat. omschr. uitgegeven Totaal gemeente Almere 1.096,9 682,7 Almere-Buiten Bouwmeesterbuurt ,3 1,9 geen plannen 2 licht nee Almere-Buiten De Rederij ,6 2,1 geen plannen 2 licht nee Almere-Buiten De Stripmaker (5) ,0 2,5 geen plannen 2 licht nee Almere-Buiten De Striptekenaar (5) ,0 7,0 geen plannen 2 licht nee Almere-Buiten 4310 De Vaart I, II & III ,0 144,5 is verouderd, geen plannen 4 middel nee Almere-Buiten 4966 De Vaart IV ,5 75,0 geen plannen 5 middel/zwaar nee Almere-Buiten 4829 Faunabuurt ,2 1,2 geen plannen 2 licht nee Almere-Buiten 126 Poldervlak ,0 28,0 geen plannen 3 licht/middel nee Almere-Haven 129 Ambachtsmark ,0 3,4 Verouderd terrein. Enkele panden 2 licht ja wachten op revitalisering.(4) Almere-Haven 128 De Paal ,9 2,9 transformatie (woningbouw/kantoren) 2 licht ja Almere-Haven 118 De Steiger (2) ,0 22,1 transformatie (woningbouw) 4 middel ja Almere-Hout Stichtse Kant ,0 135,0 geen plannen 4 middel nee Almere-Poort Hoge Kant ,0 16,0 geen plannen 3 licht/middel nee Almere-Poort Lage Kant ,5 9,4 geen plannen 3 licht/middel nee Almere-Stad 4828 De Binderij ,5 3,8 geen plannen 2 licht ja Almere-Stad De Uitgeverij ,0 5,7 geen plannen 2 licht nee Almere-Stad 122 Draaiersplaats ,0 1,3 geen plannen 2 licht ja Almere-Stad 4806 Felsersplaats ,4 5,7 geen plannen 2 licht ja Almere-Stad 4805 Frezersplaats ,0 4,2 geen plannen 2 licht ja Almere-Stad 3800 Gietersplaats ,5 3,4 geen plannen 2 licht ja Almere-Stad 123 Gooisekant ,0 32,4 geen plannen 3 licht/middel ja Almere-Stad 4606 Gooisepoort 1e & 2e fase ,0 20,0 geen plannen 2 licht ja Almere-Stad Het Atelier ,0 4,0 geen plannen 2 licht nee Almere-Stad 124 Hollandse kant (3) ,0 27,4 transformatie (woningbouw) 3 licht/middel ja Almere-Stad 125 Markerkant ,0 29,0 transformatie (woningbouw) 3 licht/middel ja Almere-Stad 127 Randstad ,5 10,5 geen plannen 2 licht ja Almere-Stad 4804 Sallandsekant ,0 45,5 geen plannen 3 licht/middel nee Almere-Stad 4803 Veluwse kant O+W ,0 38,8 geen plannen 3 licht/middel nee (1) Bron Almere: Herstructurering Bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam, Bureau Buiten (2) : Verouderd terrein. Op pandniveau vindt herontwikkeling plaats. (3) : Gedeeltelijke veroudering van het terrein, met name bij het gebruik van de buitenruimte. (4) (5) : Voorheen bedrijventerrein 3 T 8/9. Bron: Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem, Ministerie van VROM en provincies. 38

41 10 Herstructurering en VNG-indeling van de bedrijventerreinen (in ha.) in Flevoland per gemeente 2009 (1) (2 van 4) Veroudering en inventarisatie plannen van ontwikkeling Verouderd Soort plannen Gelegen in of RIN Naam van het 1e jaar Bruto opp. Netto opp. deel veroudering en inventarisatie VNG-indeling Volledig nabij woonkern nummer bedrijventerrein van uitgifte totale terrein totale terrein bruto netto Soort hindercat. omschr. uitgegeven Totaal gemeente Dronten 392,4 279,0 Biddinghuizen 1211 Havenweg ,0 6,0 transformatie (woningbouw) 4 middel ja Biddinghuizen Noorderbaan (5) ,0 26,6 geen plannen 2 licht nee Biddinghuizen Oldebroekerweg ,8 13,8 geen plannen 3 licht/middel nee Dronten 4311 Business-Zone Delta ,0 59,1 geen plannen 4 middel nee Dronten De Noord ,0 21,5 transformatie Plan Hanzekwartier 3 licht/middel ja Dronten Ecu. 1,0 1,0 geen plannen 1 zeer licht nee Dronten Fazantendreef ,0 25,8 geen plannen 4 middel ja Dronten Poort van Dronten ,0 79,5 geen plannen. onbekend nee Swifterbant 1205 De Kolk ,0 13,1 geen plannen 3 licht/middel ja Swifterbant 1210 Spelwijk ,0 14,0 transformatie ideeënvorming 3 licht/middel ja Swifterbant 4965 Tarpan ,6 18,6 geen plannen 3 licht/middel nee Totaal gemeente Lelystad 658,7 443,6 Lelystad Flevopoort ,0 82,3 geen plannen 4 middel nee Lelystad 3744 Gildenhof ,0 8,0 hoofdweg opnieuw ingericht in licht/middel ja Lelystad 3755 Larserdreef ,0 3,0 geen plannen 3 licht/middel ja Lelystad 3745 Larserpoort ,0 44,0 geen plannen 3 licht/middel nee Lelystad 3746 Luchthaven (2) ,0 34,0 geen plannen 5 middel/zwaar nee Lelystad 4964 Merwede (3) ,0 4,5 geen plannen 4 middel nee Lelystad 4772 Middendreef ,0 2,0 geen plannen 3 licht/middel ja Lelystad 3756 Noordersluis (4) ,2 140,4 herstructureringsproject afgerond in middel nee Lelystad 3747 Oostervaart ,0 104,0 herstructurering hoofdwegen afgerond in zwaar nee Lelystad Oostervaart Oost ,5 21,4 geen plannen 5 middel/zwaar nee (1) Bron herstructurering GVV's (2) Het Luchthaventerrein bevat 250,0 bruto oppervlakte, waarvan 50,0 ha. bruto bebouwbare oppervlakte. (3) : Voorheen Rivierenbuurt ZO, inclusief voormalig Larserpark en Larserboog. (4) : Voorheen Noordersluis + Noordersluis ZO en Westerdreef. (5) : Voorheen De Driehoek = Noorderbaan, Middenland, Oogstweg 2e en 4e fase. Bron: Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem, Ministerie van VROM en provincies. 39

IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005

IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005 IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005 ARCADIS en Stec Groep In opdracht van het Ministerie van VROM December 2005 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 1. DOEL

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Prijsexplosie bedrijventerreinen vraagt om reactie vastgoedsector

Prijsexplosie bedrijventerreinen vraagt om reactie vastgoedsector Prijsexplosie bedrijventerreinen vraagt om reactie vastgoedsector Marktpartijen als beleggers en projectontwikkelaars hebben nog altijd weinig belangstelling voor bedrijventerreinen en bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Werklocaties

Voortgangsrapportage Werklocaties Voortgangsrapportage Werklocaties Inleiding Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor bedrijventerreinen vast tot en met 2020. Na een voorbereiding

Nadere informatie

IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2008 en de uitgifte in 2007

IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2008 en de uitgifte in 2007 IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2008 en de uitgifte in 2007 ARCADIS en Stec Groep In opdracht van het Ministerie van VROM 30 Januari 2009 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Herstructurering een fiasco

Herstructurering een fiasco Herstructurering een fiasco Bouwstenen voor een nieuw bedrijventerreinenbeleid Milieudefensie: een wereld te winnen Herstructurering een fiasco Bouwstenen voor een nieuw bedrijventerreinenbeleid Colofon

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland

Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland Eindrapport Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland ECORYS Nederland BV Rotterdam, 23 januari 2009 r/ II18688 ECORYS Nederland

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

v e r s i e 2 0 1 4 Naam gemeente De naam van de gemeente waarin (het grootste deel van) het bedrijventerrein gelegen is.

v e r s i e 2 0 1 4 Naam gemeente De naam van de gemeente waarin (het grootste deel van) het bedrijventerrein gelegen is. D e f i n i t i e l i j s t b e d r i j v e n t e r r e i n e n b i j d e M o n i t o r W e r k l o c a t i e s v a n d e P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d v e r s i e 2 0 1 4 Bedrijventerrein

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Het bedrijventerreinenaanbod is voor de korte termijn richting 2020, ca. 45 ha en voor de lange termijn richting 2030 ongeveer 115 ha.

Het bedrijventerreinenaanbod is voor de korte termijn richting 2020, ca. 45 ha en voor de lange termijn richting 2030 ongeveer 115 ha. Aan: Pfo Economie Van: A.J. Moerkerke Betreft: Aanbodanalyse bedrijventerreinen Hoeksche Waard Samenvatting en conclusie In deze notitie is met behulp van beschikbare gegevens van provincie en gemeenten

Nadere informatie

IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2007 en de uitgifte in 2006

IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2007 en de uitgifte in 2006 IBIS WERKLOCATIES De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2007 en de uitgifte in 2006 ARCADIS en Stec Groep In opdracht van het Ministerie van VROM December 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS

AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS Postcode Provincie Gemeente Plaats Wijk Aantal 3841 Gelderland Harderwijk Harderwijk Centrum/Friese Gracht/Zeebuurt 2.563 3842 Gelderland Harderwijk Harderwijk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant O 2/33 Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 11 juli 2017 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Auteur: Bert Bunschoten Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: (070) 337 42 09 E-mail: bbnn@cbs.nl Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

IBIS WERKLOCATIES DE STAND VAN ZAKEN IN PLANNING EN UITGIFTE VAN WERKLOCATIES OP 1 JANUARI 2013 EN DE UITGIFTE IN 2012

IBIS WERKLOCATIES DE STAND VAN ZAKEN IN PLANNING EN UITGIFTE VAN WERKLOCATIES OP 1 JANUARI 2013 EN DE UITGIFTE IN 2012 IBIS WERKLOCATIES DE STAND VAN ZAKEN IN PLANNING EN UITGIFTE VAN WERKLOCATIES OP 1 JANUARI 2013 EN DE UITGIFTE IN 2012 MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 27 juni 2013 077161475:0.3 D01031.000825.0100

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3630196 Aan : gemeenteraad Datum : 25 november 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

VAN HET PERIFEER BEDRIJVENPARK "EEMPARK"

VAN HET PERIFEER BEDRIJVENPARK EEMPARK W E R K D O C U M E N T PROGRAMMA VAN EISEN VOOR DE EERSTE FASE VAN HET PERIFEER BEDRIJVENPARK "EEMPARK" door K. Stoel W. v. Woerkom.. - R I J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L D E

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Monitor werklandschappen

Monitor werklandschappen Leiden 2016 Monitor werklandschappen 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In december 2013 is het Beleidskader Van bedrijventerreinen naar werklandschappen

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT

LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT LANDELIJKE MARKTONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT Verdeling voorraad bedrijventerrein in Nederland per regio (in netto ha) Opname bedrijfsruimtemarkt in Nederland in m² (*1.) 2.386 1.83 14.422 Noord-Nederland

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Hoe bereikt u het kantoor van Bekking Consulting vanuit de richting Amsterdam.

Hoe bereikt u het kantoor van Bekking Consulting vanuit de richting Amsterdam. Hoe bereikt u het kantoor van Bekking Consulting vanuit de richting Amsterdam. U rijdt op de A1 uit de richting Amsterdam; U kiest op de A1 de richting Almere, Lelystad (A6); U blijft op de A6 rijden richting

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016 1 Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar).

Nadere informatie

Statistisch Overzicht Statistiek. Provincie Flevoland

Statistisch Overzicht Statistiek. Provincie Flevoland Provincie Flevoland Statistisch Overzicht 2006-2007 Statistiek STATISTISCH OVERZICHT 2006-2007 - PROVINCIE FLEVOLAND Uitgave: Provincie Flevoland Postadres: Postbus 55 8200 AB Lelystad Bezoekadres: Visarenddreef

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Noordoostpolder. Urk. Harderwijk. Ermelo. Putten

Noordoostpolder. Urk. Harderwijk. Ermelo. Putten Regio-overzicht Westerveld Hollands Kroon gedijk Opmeer Koggenland Heerhugowaard Staphorst De Wolden Hoog Alkmaar Beemster Zeevang Dalfsen Ommen Wormerland Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Edam Oldebroek

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Stand van zaken bedrijventerreinen - uitgifte en aanbod - Regio Groningen-Assen

Stand van zaken bedrijventerreinen - uitgifte en aanbod - Regio Groningen-Assen Stand van zaken bedrijventerreinen - uitgifte en aanbod - Regio Groningen-Assen IJkmoment 1-1-2015 Versie 1.1 Regio Groningen-Assen Groningen, 26 maart 2015 Inleiding Jaarlijks stellen de deelnemers aan

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK R~~JKSOIENST VOOR OE USSELMECHBOLD~RS BEDRIJFSGEBOUWEN OP BEDRIJVENTERREINEN IN ALMERE-STAD. Programmering ALmere-Stad.

BIBLIOTHEEK R~~JKSOIENST VOOR OE USSELMECHBOLD~RS BEDRIJFSGEBOUWEN OP BEDRIJVENTERREINEN IN ALMERE-STAD. Programmering ALmere-Stad. BBLOTHEEK R~~JKSOENST VOOR OE USSELMECHBOLD~RS BEDRJFSGEBOUWEN OP BEDRJVENTERRENEN N ALMERE-STAD Programmering ALmere-Stad mei L E N S T V O O R D E J S S E L M E E R P O L D E R S.. S M E D N G H U S

Nadere informatie

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Colofon Teksten Jeroen de Leede (VNG) Dataverwerking Marieke de Haan (VNG Informatiecentrum) Opmaak Chris Koning (VNG) Januari 2016 2 Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

Naam regio De (Corop-)regio waarin (het grootste deel van) de locatie gevestigd is.

Naam regio De (Corop-)regio waarin (het grootste deel van) de locatie gevestigd is. D e f i n i t i e l i j s t b e d r i j v e n t e r r e i n e n b i j d e M o n i t o r B e d r i j v e n t e r r e i n e n e n K a n t o r e n v a n d e P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d Bedrijventerrein/Werklocatie

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht LANDELIJKE MARKT ONTwIKKELINGEN De bedrijfsruimtemarkt liet in 211 een tweedelig beeld zien. In de eerste zes maanden van het

Nadere informatie

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept)

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) Stec Groep B.V. Peije Bruil en Guido van der Molen Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka 2014 2015

Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka 2014 2015 Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka 214 215 2 Plabeka 214-15 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 1.1 Economie, kantorenmarkt, bedrijventerreinenmarkt MRA 4 1.2 Voortgang afspraken uitvoeringsstrategie 7 1.3

Nadere informatie

Zuinig op Ruimte? Een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen

Zuinig op Ruimte? Een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen Zuinig op Ruimte? Een provinciale vergelijking van bedrijventerreinen Colofon januari 2007 Uitgave en copyright: Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties Foto's: Leden van het O-team

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2016 aanzienlijk gestegen. Het aantal banen is toegenomen met 1% (1.500). Het totaal komt hiermee op 154.100 ( Bron CBS). Belangrijkste punten Nog nooit

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Elena van Kampen en Marty Rottman. Publicatiedatum CBS-website: 20 december Voorburg/Heerlen, 2007

Elena van Kampen en Marty Rottman. Publicatiedatum CBS-website: 20 december Voorburg/Heerlen, 2007 07 06 Grote verschillen vermogenspositie 20060schillen 0schillen in provincies Elena van Kampen en Marty Rottman Publicatiedatum CBS-website: 20 december 2007 Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring der tekens.

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld Inleiding in beeld (gemeente Oegstgeest) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. In deze sheet

Nadere informatie

Gemeentelijke Vestigings Visie 2013-2017

Gemeentelijke Vestigings Visie 2013-2017 Gemeentelijke Vestigings Visie 2013-2017 Oktober 2013 0 Samenvatting Gemeentelijke Vestigings Visie De provincie Flevoland dient conform het landelijke Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 een regierol

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

1. VRAAGAANBODANALYSE

1. VRAAGAANBODANALYSE BIJLAGE A 1. VRAAGAANBODANALYSE In deze bijlage gaan we in op het aanbod en de vraag op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. In paragraaf 1 zetten we de aanpak uiteen. Daarna leest u achtereenvolgens

Nadere informatie

Hanzelijn Monitor De tweede staat van de Hanzelijn

Hanzelijn Monitor De tweede staat van de Hanzelijn Hanzelijn Monitor De tweede staat van de Hanzelijn Welke veranderingen brengt de Hanzelijn teweeg? Mobiliteit Woonklimaat Onderwijs Vestigingsklimaat Strategische positionering De tweede staat van de

Nadere informatie

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen PROJECT KOOPINFORMATIE bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen BLAD 1 Project : Coenecoop III is aantrekkelijk voor middelgrote en kleinere bedrijven die actief zijn in de lichte industrie en zakelijk

Nadere informatie