Statistisch Overzicht Statistiek. Provincie Flevoland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch Overzicht Statistiek. Provincie Flevoland"

Transcriptie

1 Provincie Flevoland Statistisch Overzicht Statistiek

2 STATISTISCH OVERZICHT PROVINCIE FLEVOLAND Uitgave: Provincie Flevoland Postadres: Postbus AB Lelystad Bezoekadres: Visarenddreef PH Lelystad Telefoon: Fax: Website: Productie: EZ/Onderzoek en Dataverzameling Telefoon: Fax: Website: Datum uitgave: december 2007, jaarlijks De publicaties van Onderzoek en Dataverzameling zijn ook te bekijken op het internet op de website Onder andere de volgende publicaties zijn te raadplegen: - Statistiek van de werkgelegenheid en vestigingen in Flevoland - Economie en arbeidsmarkt Flevoland - Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties - Glasvezel Flevoland breed - Innovatie in Flevoland

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding Blz. Verklaring der tekens Lijst van tabellen Vergelijkende cijfers 1 A Oppervlakte, klimaat en energie 3 B Bevolking 13 C Gezondheidszorg 39 D Volkshuisvesting 49 E Politieke gezindte 57 F Onderwijs 65 G Recreatie en toerisme 75 H Arbeidsmarkt 89 I Vestigingen en regionaal economische cijfers 99 J Landbouw 109 K Verkeer en vervoer 117 L Milieu 127 M Openbare orde en veiligheid 139 Begrippenlijst 145

4 INLEIDING Voor u ligt het vernieuwde Statistisch Overzicht van provincie Flevoland. Het statistisch overzicht is een jaarlijkse uitgave van de belangrijkste kerncijfers van Flevoland. Het overzicht bevat in de eerste plaats tabellen met gegevens over het jaar 2006 en per 1 januari Ook zijn enkele tabellen gevuld met gegevens over het jaar Verder worden diverse onderwerpen weergegeven in een tijdreeks zodat vergelijking met voorgaande jaren mogelijk is. Actualisering bij enkele statistieken was niet mogelijk, omdat de gegevens door de betreffende bronnen om het jaar, met lagere frequentie of niet meer worden vastgelegd. Bij de keuze van de tabellen is gebruik gemaakt van de opzet van enkele gemeentelijke statistische overzichten in Flevoland en van het werkprogramma van Onderzoek en Dataverzameling, afdeling Economische Zaken. De voornaamste bronnen van de verzamelde informatie zijn het CBS, de gemeenten, de provincie en enkele instanties in provincie Flevoland, zoals de politie en de GGD. Als bijlage is een begrippenlijst opgenomen. Wijzigingen in de publicatie Het Statistisch Overzicht is inhoudelijk iets gewijzigd ten opzichte van de vorige editie ( ). De hoofdonderwerpen zijn hetzelfde gebleven, echter binnen de hoofdonderwerpen kunnen andere tabellen voorkomen. Dit heeft te maken met het niet meer voorhanden zijn van gegevens of meer in te springen op de actualiteit van bepaalde onderwerpen. Provincie Flevoland in het kort De provincie Flevoland is ingesteld op 1 januari 1986 en bestaat uit de gemeenten Lelystad (provinciehoofdstad), Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk (oudste gemeente van Flevoland nl. gemeente instelling 1851) en Zeewolde. Het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' is rechtsvoorganger geweest van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde. De gemeenten Noordoostpolder en Urk maakten tot 1 januari 1986 tijdelijk deel uit van de provincie Overijssel. Flevoland heeft per een bevolkingsomvang van inwoners. De bevolkingstoename van Flevoland is in 2006, in vergelijking tot 2005 (4.794), wederom gedaald en ligt op Flevoland had eind 2006 een woningvoorraad van De woningvoorraad is in 2006 met woningen toegenomen, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2005 (1.700 woningen). De totale werkgelegenheid in Flevoland groeide tussen 2005 en 2006 met 6%.

5 VERKLARING DER TEKENS. = gegeven ontbreekt * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid Niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2006 tot en met /2007 = gemiddeld over de jaren 2006 en / 07 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2006 en eindigend in 2007 < = kleiner dan > = groter dan =< = kleiner of gelijk aan >= = groter of gelijk aan In geval van afronding kan het voorkomen, dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som der opgestelde getallen. Verbeterde cijfers in staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt.

6 LIJST VAN TABELLEN TABEL 1. VERGELIJKENDE CIJFERS VAN FLEVOLAND, PER GEMEENTE EN NEDERLAND GEDURENDE 2006 EN PER 1 JANUARI TABEL 2. VERGELIJKENDE CIJFERS PER PROVINCIE EN NEDERLAND, 1 JANUARI blz. A: OPPERVLAKTE EN DUURZAME ENERGIE 3 A 1. OPPERVLAKTE (KM2) VAN LAND, BINNENWATER EN TOTAAL IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, 1 JANUARI A 2. OPPERVLAKTE (HA) EN GEBRUIK VAN GRONDEN IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, 1996, 2000 EN A 3. OPPERVLAKTE (HA) EN GEBRUIK VAN GRONDEN IN FLEVOLAND, ABSOLUUT EN IN PROCENTEN, 1996, 2000 EN 2003 EN NEDERLAND, A 4. ONTWIKKELING VAN DE WINDENERGIE IN FLEVOLAND PER 1 JANUARI (TIJDREEKS) 11 A 5. ONTWIKKELING VAN DE WINDENERGIE, PER PROVINCIE EN NEDERLAND PER 1 JANUARI (TIJDREEKS) 12 B: BEVOLKING 13 B 1. BEVOLKING VAN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, 1 JANUARI (TIJDREEKS) 14 B 2. BEVOLKING VAN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE NAAR PLAATS, 31 DECEMBER (TIJDREEKS) 15 B 3. VERDELING VAN HET AANTAL INWONERS NAAR VERSTEDELIJKSGRAAD IN FLEVOLAND, PER GEMEENTE EN NEDERLAND, ABSOLUUT EN IN PROCENTEN, 2000 EN B 4. PROGNOSE BEVOLKINGSOMVANG VAN FLEVOLAND, PER GEMEENTE (1) EN NEDERLAND ( ) 17 B 5. BEVOLKING VAN FLEVOLAND NAAR LEEFTIJD IN PROCENTEN, 1 JANUARI (TIJDREEKS) EN NEDERLAND, 1 JANUARI 2007 EN GROENE, GRIJZE EN TOTALE DRUK, FLEVOLAND EN NEDERLAND (TIJDREEKS) 18 B 6. BEVOLKING VAN FLEVOLAND NAAR LEEFTIJDSOPBOUW EN GESLACHT, ABSOLUUT EN IN PROCENTEN, EN NEDERLAND TOTAAL IN PROCENTEN, 1 JANUARI B 7. BEVOLKING VAN FLEVOLAND NAAR BURGERLIJKE STAAT EN LEEFTIJD IN PROCENTEN, 1 JANUARI (TIJDREEKS) EN ABSOLUUT, 1 JANUARI B 8. BEVOLKING NAAR LEEFTIJD, GESLACHTSVERHOUDING EN BEVOLKINGSDICHTHEID PER PROVINCIE EN NEDERLAND, 1 JANUARI B 9. AANTAL PARTICULIERE HUISHOUDENS NAAR GROOTTE (AANTAL PERSONEN) PER PROVINCIE EN NEDERLAND, 1 JANUARI B 10. BEVOLKING NAAR HUISHOUDENSPOSITIE PER PROVINCIE EN NEDERLAND, 1 JANUARI B 11. LOOP VAN DE BEVOLKING VAN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 24 B 12. GEBOORTE-, STERFTE-, VESTIGINGS- EN VERTREKCIJFERS VAN FLEVOLAND (TIJDREEKS) EN NEDERLAND, B 13. GEVESTIGDE PERSONEN IN FLEVOLAND NAAR GEBIED VAN HERKOMST, ABSOLUUT EN IN PROCENTEN (TIJDREEKS) 26 B 14. GEVESTIGDE PERSONEN IN FLEVOLAND NAAR LEEFTIJDSGROEP ABSOLUUT EN IN PROCENTEN (TIJDREEKS) 27 B 15. VERTROKKEN PERSONEN UIT FLEVOLAND NAAR GEBIED VAN BESTEMMING, ABSOLUUT EN IN PROCENTEN (TIJDREEKS) 28 B 16. VERTROKKEN PERSONEN UIT FLEVOLAND NAAR LEEFTIJDSGROEP, ABSOLUUT EN IN PROCENTEN (TIJDREEKS) 29 B 17. MIGRATIE BINNEN FLEVOLAND, B 18. TOTALE BEVOLKING NAAR AUTOCHTONEN EN ALLOCHTONEN PER PROVINCIE EN NEDERLAND, 1 JANUARI B 19. EERSTE GENERATIE ALLOCHTONEN NAAR GEBOORTELAND, PER PROVINCIE EN NEDERLAND, 1 JANUARI B 20. TWEEDE GENERATIE ALLOCHTONEN NAAR GEBOORTELAND, PER PROVINCIE EN NEDERLAND, 1 JANUARI B 21. ALLOCHTONEN IN FLEVOLAND NAAR GEBOORTELAND, PER GEMEENTE EN NEDERLAND, 1 JANUARI

7 C: GEZONDHEIDSZORG 39 C 1. ALGEMENE ZIEKENHUIZEN IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 40 C 2. AANTAL VESTIGINGEN EN BEDDEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, PER 1 JANUARI (TIJDREEKS) 41 C 3. AANTAL VESTIGINGEN EN BEDDEN BIJ GEHANDICAPTENORGANISATIES IN FLEVOLAND, PER 1 JANUARI (TIJDREEKS) 42 C 4. AANTAL DAGBEHANDELINGSPLAATSEN EN AANLEUNWONINGEN IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, PER 1 JANUARI (TIJDREEKS) 43 C 5. HUISARTSEN EN GEZONDHEIDSCENTRA IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 44 C 6. TANDARTS- EN ORTHODONTISTPRAKTIJKEN IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 45 C 7. FYSIOTHERAPEUTEN IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 46 C 8. VERLOSKUNDIGEN EN DIËTISTEN IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 47 C 9. AANGEGEVEN GEVALLEN VAN INFECTIE- EN GESLACHTSZIEKTEN IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 48 D: VOLKSHUISVESTING 49 D 1. WONINGVOORRAAD IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, 31 DECEMBER (TIJDREEKS) 50 D 2. WONINGVOORRAAD NAAR HUUR EN KOOP IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, 1 JANUARI (TIJDREEKS) 51 D 3. PROGNOSE WONINGVOORRAAD IN FLEVOLAND, PER GEMEENTE EN IN NEDERLAND ( ) 52 D 4. HUURSUBSIDIESOM, AANTAL TOEKENNINGEN EN HUURSUBSIDIE PER HUISHOUDEN, FLEVOLAND EN GEMEENTEN (TIJDREEKS) 53 D 5. GEREEDGEKOMEN WONINGEN AANTAL KAMERS, HUUR EN KOOP EN BOUWTYPE IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 54 D 6. CAPACITEIT BIJZONDERE WOONGEBOUWEN EN DE WOONEENHEDENVOORRAAD EN MUTATIES IN FLEVOLAND, PER GEMEENTE EN IN NEDERLAND, 1 JANUARI D 7. GEMIDDELDE WONINGBEZETTING IN FLEVOLAND, PER GEMEENTE EN NEDERLAND, 31 DECEMBER (TIJDREEKS) 56 E: POLITIEKE GEZINDTE 57 E 1. UITSLAGEN VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN IN FLEVOLAND, ABSOLUUT, IN PROCENTEN EN AANTAL ZETELS (1995, 1999, 2003 EN 2007) 58 E 2. UITSLAGEN VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER IN FLEVOLAND (1998, 2002, 2003 EN 2006), PER GEMEENTE (2006) EN IN NEDERLAND (2006) IN PROCENTEN 59 E 3. UITSLAGEN VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT IN FLEVOLAND (1989, 1994, 1999 EN 2004) EN IN NEDERLAND (1999 EN 2004) 60 E 4. UITSLAGEN ZETELVERDELING VERKIEZINGEN EN OPKOMSTPERCENTAGE GEMEENTERAAD 1994, 1998, 2002 EN 2006 EN PERCENTAGE STEMMEN 2006, IN FLEVOLAND PER GEMEENTE 61 E 5. INTERESSE POLITIEK IN FLEVOLAND EN NEDERLAND (AANTAL HUISHOUDENS) (TIJDREEKS) IN FLEVOLAND PER GEMEENTE 63 F: ONDERWIJS 65 F 1. LEERLINGEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS IN FLEVOLAND PER SCHOOLGEMEENTE (TIJDREEKS) 66 F 2. LEERLINGEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS IN FLEVOLAND PER WOONGEMEENTE EN SCHOOLGEMEENTE (TIJDREEKS) 67 F 3. LEERLINGEN NAAR SOORT VOORTGEZET ONDERWIJS IN FLEVOLAND PER WOONGEMEENTE IN HET SCHOOLJAAR 2006/'07 68 F 4. STUDENTEN BIJ HET MBO, BEROEPS BEGELEIDENDE EN BEROEPS OPLEIDENDE LEERWEG IN FLEVOLAND PER SCHOOLGEMEENTE (TIJDREEKS) 69 F 5. STUDENTEN IN HET HOGER BEROEPS ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN FLEVOLAND PER WOONGEMEENTE EN SCHOOLGEMEENTE (HOOFDVESTIGING) (TIJDREEKS) 70 F 6. STUDENTEN IN HET HOGER BEROEPS ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN FLEVOLAND PER SCHOOLGEMEENTE NAAR SOORT ONDERWIJS (TIJDREEKS) 71 F 7. INSCHRIJVINGEN/STUDENTEN IN HET OVERIG BEROEPSONDERWIJS (ONVOLLEDIG) IN FLEVOLAND PER SCHOOLGEMEENTE NAAR ONDERWIJSINSTELLING (TIJDREEKS) 72 F8. AANTAL LEERLINGEN EN AANTAL GESLAAGDEN/AFGESTUDEERDEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS PER PROVINCIE, ABSOLUUT (TIJDREEKS) 73

8 G: RECREATIE EN TOERISME 75 G 1. OVERNACHTINGEN VAN GASTEN UIT NEDERLAND EN HET BUITENLAND IN LOGIESACCOMMODATIES PER PROVINCIE EN NEDERLAND (TIJDREEKS) 76 G 2. BINNENLANDSE VAKANTIES VAN NEDERLANDERS NAAR DUUR EN BESTEMMINGSPROVINCIE, ABSOLUUT EN IN PROCENTEN (TIJDREEKS) 77 G 3. AANBOD ATTRACTIES, MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN, EVENEMENTEN EN OUTDOOR/ADVENTURE IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE (TIJDREEKS) 78 G 4. BEZOEKERSAANTALLEN DAGRECREATIE IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE G 5. GEBRUIK VAN HET VERBLIJFS- EN DAGTOERISTISCH AANBOD IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 80 G 6. CAMPINGAANBOD IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE (TIJDREEKS) 81 G 7. AANBOD GROEPSACCOMMODATIES EN BUNGALOWS IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE (TIJDREEKS) 82 G 8. HOTEL/PENSION AANBOD NAAR VOORZIENINGENNIVEAU IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE (TIJDREEKS) 83 G 9. AANBOD JACHTHAVENS NAAR TYPE LIGPLAATSEN IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE (TIJDREEKS) 84 G 10. BEOEFENING VAN SPORT, DEELNAME AAN VERENIGINGSLEVEN EN MUSEUMBEZOEK PER HUISHOUDEN IN FLEVOLAND EN NEDERLAND (TIJDREEKS) 85 G 11. AANTAL HUISHOUDENS MET EEN PERSONAL COMPUTER EN INTERNETAANSLUITING IN FLEVOLAND EN NEDERLAND (TIJDREEKS) 86 G 12. AANTAL UREN TV KIJKEN PER WEEK, PER HUISHOUDEN IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 87 H: ARBEIDSMARKT 89 H 1. BEROEPSBEVOLKING IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE (TIJDREEKS) 90 H 2. BEROEPSBEVOLKING NAAR EEN AANTAL KENMERKEN IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, MEDIO H 3. TOTALE BEROEPSBEVOLKING NAAR ONDERWIJSNIVEAU PER PROVINCIE, PROCENTUELE VERDELING EN ABSOLUTE TOTALEN, TIJDREEKS 92 H 4. AANTAL ARBEIDSPLAATSEN (FULLTIME) IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, ABSOLUUT EN INDEX (TIJDREEKS) (1 APRIL) 93 H 5. AANTAL ARBEIDSPLAATSEN IN FLEVOLAND NAAR SECTIES EN GESLACHT, 1 APRIL H 6. NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN, ABSOLUUT EN IN PROCENTEN VAN DE FULLTIME BEROEPSBEVOLKING IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, 31 DECEMBER (TIJDREEKS) 95 H 7. WERKLOZE BEROEPSBEVOLKING VAN JAAR PER PROVINCIE EN NEDERLAND, ABSOLUUT (X 1.000) EN IN PROCENTEN (TIJDREEKS) 96 H 8. BIJSTANDSGERECHTIGDEN IN LEEFTIJDSCATEGORIEËN IN FLEVOLAND EN NEDERLAND, ABSOLUUT EN IN PROCENTEN, TIJDREEKS 97 H 9. UITGAANDE EN INKOMENDE PENDEL IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 98 I: VESTIGINGEN EN REGIONAAL ECONOMISCHE CIJFERS 99 I 1. AANTAL VESTIGINGEN IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, ABSOLUUT EN INDEX, 1 APRIL (TIJDREEKS) 100 I 2. AANTAL VESTIGINGEN IN FLEVOLAND NAAR SECTIES, 1 APRIL (TIJDREEKS) 101 I 3. AANTAL VESTIGINGEN IN FLEVOLAND NAAR GROOTTEKLASSE VAN BEZETTE ARBEIDSPLAATSEN (FULLTIME) EN SECTIES, 1 APRIL I 4. UITGIFTE BEDRIJVENTERREINEN (TIJDREEKS) EN VOORRAAD BEDRIJVENTERREINEN IN HA, 1 JANUARI I 5. PRODUCTIESTRUCTUUR IN FLEVOLAND NAAR SECTIES EN BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE (TIJDREEKS) 104 I 6. BRUTO REGIONAAL PRODUCT PER HOOFD VAN DE BEVOLKING PER PROVINCIE (TIJDREEKS), INDEXCIJFERS, FLEVOLAND EN NEDERLAND TEN OPZICHTE VAN EUROPESE UNIE (EU-27) 105 I 7. GEMIDDELD BESTEEDBAAR INKOMEN IN FLEVOLAND, PER GEMEENTE EN IN NEDERLAND 2000, 2003 EN I 8. BESTEEDBAAR INKOMEN VAN HUISHOUDENS IN FLEVOLAND, PER GEMEENTE EN NEDERLAND NAAR SAMENSTELLING HUISHOUDENS, J: LANDBOUW 109 J 1. AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, MEI (TIJDREEKS) 110 J 2. AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN NAAR GRONDGEBRUIK, IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, MEI J 3. GRONDGEBRUIK (HA) VAN LANDBOUWBEDRIJVEN IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, MEI J 4. AKKERBOUWGEWASSEN (HA) VAN LANDBOUWBEDRIJVEN IN FLEVOLAND, MEI (TIJDREEKS) 113 J 5. TUINBOUWGEWASSEN OPEN GROND (HA) EN ONDER GLAS (M2) VAN LANDBOUWBEDRIJVEN IN FLEVOLAND, MEI (TIJDREEKS) 114 J 6. AANTAL GRAASDIEREN EN HOKDIEREN IN FLEVOLAND, MEI (TIJDREEKS) 115 J 7. AANTAL GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE LANDBOUWBEDRIJVEN NAAR OPPERVLAKTE (HA), PER PROVINCIE EN NEDERLAND (TIJDREEKS) 116

9 K: VERKEER EN VERVOER 117 K 1. LENGTE VAN HET WEGENNET IN KILOMETERS NAAR WEGBEHEER EN WEGTYPE IN FLEVOLAND EN NEDERLAND (TIJDREEKS) 118 K 2. ENKELE AFSTANDEN OVER DE WEG (1) BINNEN FLEVOLAND EN NAAR ENIGE GROTE STEDEN 119 K 3. VERKEERSINTENSITEITEN (1) OP DE BELANGRIJKSTE WEGEN VAN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 120 K 4. REIZIGERSAANTALLEN OPENBAAR VERVOER IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 121 K 5. MOBILITEIT PER PROVINCIE EN NEDERLAND (TIJDREEKS) 122 K 6. SLUIS- EN BRUGPASSAGES BEROEPSVAART IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 123 K 7. SLUIS- EN BRUGPASSAGES RECREATIEVAART IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 124 K 8. VLIEGBEWEGINGEN (OVERLAND- EN TERREINBEWEGINGEN) OP DE REGIONALE EN KLEINE LUCHTHAVENS IN NEDERLAND (TIJDREEKS) 125 K 9. AANTAL VERVOERMIDDELEN IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE, PER 1 JANUARI (TIJDREEKS) 126 L: MILIEU 127 L 1. KWALITEIT OPPERVLAKTEWATER IN FLEVOLAND, L 2. PRODUCTIE VAN MEST EN MINERALEN (1) VAN RUNDVEE, VARKENS EN PLUIMVEE IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE 129 L 3. TOTALE MESTPRODUCTIE GEHELE VEESTAPEL IN FLEVOLAND, ONDERVERDEELD IN NOORDOOSTELIJKE POLDER 130 L 4. INGEZAMELDE AFVALSTOFFEN VAN HUISHOUDENS PER PROVINCIE EN NEDERLAND, L 5. INGEZAMELDE AFVALSTOFFEN VAN HUISHOUDENS IN KG/INWONER PER PROVINCIE EN NEDERLAND (TIJDREEKS) 133 L 6. INGEZAMELDE AFVALSTOFFEN PER INWONER PER PROVINCIE EN NEDERLAND, L 7. INGEZAMELD REINIGINGSDIENSTEN- EN OVERIG AFVAL PER PROVINCIE EN NEDERLAND, L 8. INGEZAMELDE AFVALSTOFFEN VAN HUISHOUDENS NAAR VERWERKING PER PROVINCIE EN NEDERLAND, M: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 139 M 1. AANTAL MISDRIJVEN EN JEUGDIGE VERDACHTEN IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE (TIJDREEKS) 140 M 2. ONGEVALLEN EN SLACHTOFFERS IN FLEVOLAND OP PROVINCIALE WEGEN (TIJDREEKS) 141 M 3. AANTAL ONGEVALLEN IN FLEVOLAND EN PER GEMEENTE EN NEDERLAND (TIJDREEKS) 142 M 4. AANTAL SLACHTOFFERS IN FLEVOLAND PER GEMEENTE EN NEDERLAND (TIJDREEKS) 143 M 5. AANTAL EN SOORT BRANDEN EN OPKOMSTTIJDEN VAN DE BRANDWEER IN FLEVOLAND (TIJDREEKS) 144

10 Tabel 1. Vergelijkende cijfers van Flevoland, per gemeente en Nederland gedurende 2006 en per 1 januari 2007 provincie gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente Nederland Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoost- Urk Zeewolde polder Historische gegevens Drooggevallen op Ingesteld op Oppervlakte Oppervlakte (km² land) (2) Aantal m² per inwoner Bevolking Toename bevolking (1) Bevolking (1) Bevolkingsdichtheid per km² land Geboortecijfer (3) 13,9 14,6 10,5 13,4 12,1 21,4 13,6 11,3 Sterftecijfer (3) 5,4 4,3 6,1 6,8 8,0 4,6 3,9 8,3 Geboorte-overschotcijfer (3) 8,5 10,3 4,4 6,6 4,1 16,8 9,7 3,0 Vestigingsoverschotcijfer (3) 4,4 8,1-1,8 4,7-1,2-9,6 5,6 0,6 Leeftijdsopbouw in % 0 tot 20 jaar 29,5 29,9 28,3 26,2 28,3 41,2 33,3 24,2 20 tot 65 jaar 61,6 62,9 59,7 64,3 58,5 52,0 58,7 61,3 65 jaar en ouder 8,9 7,2 12,0 9,3 13,1 6,9 8,0 14,5 Huisvesting Toename woningvoorraad (1) Woningvoorraad per (1) Gemiddelde woningbezetting 2,61 2,58 2,71 2,45 2,57 3,43 2,85 2,34 (1) x (2) Exclusief de oppervlakte van gemeentelijk ingedeeld buitenwater, 1 januari (3) Van de gemiddelde bevolking, per inwoners. Bron: CBS, gemeenten. 1

11 Tabel 2. Vergelijkende cijfers per provincie en Nederland, 1 januari 2007 aantal oppervlakte in km 2 * bevolking bevolkings- woninggemeenten totaal (1) w.v. totaal w.o. allochtonen dichtheid voorraad* land binnenwater totaal w.o. niet- per km 2 Flevoland Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg westers land Nederland (1) Inclusief de oppervlakte van gemeentelijk ingedeeld buitenwater. Bron: CBS. 2

12 A: OPPERVLAKTE EN DUURZAME ENERGIE Op 1 januari 2007 staan er 591 windturbines opgesteld in Flevoland, met een gezamenlijk vermogen van 595 MW. Landelijk is dit MW. Flevoland heeft een aandeel van 40%, gevolgd door Noord-Holland met 16%. Zeewolde ontwikkelt zich tot de grootste windenergie gemeente in Flevoland met een opgesteld vermogen van 16% van het Nederlands vermogen. Nog steeds is in deze vorm van duurzame energie een stijgende lijn te zien. 3

13 Tabel A 1. Oppervlakte (km 2 ) van land, binnenwater en totaal in Flevoland en per gemeente, 1 januari 2007 land binnenwater (1) totaal Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde (1) Inclusief gemeentelijk ingedeeld IJsselmeer en Markermeer. Bron: CBS. 4

14 Tabel A 2. Oppervlakte (ha) en gebruik van gronden in Flevoland en per gemeente, 1996, 2000 en 2003 Flevoland Almere Dronten Verkeer w.v. Spoorweg Hoofdweg Vliegveld Bebouwd w.v. Woongebied Detailhandel en horeca Openbare voorzieningen Sociaal- culturele voorzieningen Bedrijfsterrein Semi-bebouwd w.v. Stortplaats Wrakkenopslagplaats Begraafplaats Bouwterrein Semi-verhard overig terrein Recreatie w.v. Park en plantsoen Sportterrein Volkstuin Dagrecreatief terrein Verblijfsrecreatie

15 Tabel A 2. Oppervlakte (ha) en gebruik van gronden in Flevoland en per gemeente, 1996, 2000 en 2003 Flevoland Almere Dronten Agrarisch terrein w.v. Glastuinbouw Overig agrarisch gebruik Bos en natuur w.v. Bos Droog natuurlijk terrein Nat natuurlijk terrein Binnenwater w.v. IJsselmeer en Markermeer Randmeer Recreatief binnenwater Vloei- en/of slibveld Overig binnenwater Totale oppervlakte

16 Tabel A 2. Oppervlakte (ha) en gebruik van gronden in Flevoland en per gemeente, 1996, 2000 en 2003 Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Verkeer w.v. Spoorweg Hoofdweg Vliegveld Bebouwd w.v. Woongebied Detailhandel en horeca Openbare voorzieningen Sociaal en culturele voorzieningen Bedrijfsterrein Semi-bebouwd w.v. Stortplaats Wrakkenopslagplaats Begraafplaats Bouwterrein Semi-verhard overig terrein Recreatie w.v. Park en plantsoen Sportterrein Volkstuin Dagrecreatief terrein Verblijfsrecreatie

17 Tabel A 2. Oppervlakte (ha) en gebruik van gronden in Flevoland en per gemeente, 1996, 2000 en 2003 (slot) Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Agrarisch terrein w.v. Glastuinbouw Overig agrarisch gebruik Bos en natuur w.v. Bos Droog natuurlijk terrein Nat natuurlijk terrein Binnenwater w.v. IJsselmeer en Markermeer Randmeer (1) Recreatief binnenwater Vloei- en/of slibveld Overig binnenwater (1) Totale oppervlakte (1) Vanaf 2003 wordt het Zwarte Meer (Noordoostpolder) niet langer als overig binnenwater, maar als Randmeer aangemerkt. Bron: CBS. 8

18 Tabel A 3. Oppervlakte (ha) en gebruik van gronden in Flevoland, absoluut en in procenten, 1996, 2000 en 2003 en Nederland, 2003 Flevoland Nederland (1) ha % ha % ha % ha % Verkeer w.v. Spoorweg Hoofdweg Vliegveld Bebouwd w.v. Woongebied Detailhandel en horeca Openbare voorzieningen Sociaal- culturele voorzieningen Bedrijfsterrein Semi-bebouwd w.v. Stortplaats Wrakkenopslagplaats Begraafplaats Delfstofwinplaats Bouwterrein Semi-verhard overig terrein Recreatie w.v. Park en plantsoen Sportterrein Volkstuin Dagrecreatief terrein Verblijfsrecreatie

19 Tabel A 3: Oppervlakte (ha) en gebruik van gronden in Flevoland absoluut en in procenten, 1996, 2000 en 2003 en Nederland, 2003 (slot) Flevoland Nederland (1) ha % ha % ha % ha % Agrarisch terrein w.v. Glastuinbouw Overig agrarisch gebruik Bos en natuur w.v. Bos Droog natuurlijk terrein Nat natuurlijk terrein Binnenwater w.v. IJsselmeer en Markermeer Afgesloten zeearm Rijn en Maas Randmeer (2) Spaarbekken Recreatief binnenwater Binnenwater voor delfstofwinning Vloei- en/of slibveld Overig binnenwater (2) Totaal (1) Exclusief buitenwater Nederland 2003: ha. (2) Vanaf 2003 wordt het Zwarte Meer niet langer als overig binnenwater, maar als Randmeer aangemerkt. Bron: CBS. 10

20 Tabel A 4. Ontwikkeling van de windenergie in Flevoland per 1 januari (tijdreeks) * Opgesteld vermogen in MW Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Aantal windturbines Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Bron: Provincie Flevoland, Senter/Novem, Windservice Holland, CBS. 11

21 Tabel A 5. Ontwikkeling van de windenergie, per provincie en Nederland per 1 januari (tijdreeks) (1) 2007 (1) Opgesteld Elektriciteits Opgesteld Elektriciteits Opgesteld Elektriciteits Opgesteld Opgesteld vermogen productie vermogen productie vermogen productie vermogen vermogen MW in MW GWh MW GWh MW GWh MW MW procenten Flevoland Groningen Friesland Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Overige provincies Nederland (1) De elektriciteitsproductie van 2006 en 2007 was op het moment van uitgave van dit Statistisch Overzicht niet beschikbaar. Bron: CBS, Windservice Holland. 12

22 B: BEVOLKING Flevoland heeft per een bevolkingsomvang van inwoners. De bevolkingstoename van Flevoland is in 2006, in vergelijking tot 2005 (4.800) wederom gedaald en ligt op In 2002, 2003 en 2004 was de toename respectievelijk , en Alle gemeenten droegen in 2006 bij aan de bevolkingstoename van Flevoland. In 2006 nam de groeikern Almere 65% van de provinciale bevolkingstoename voor haar rekening. Het aantal vestigers lag in 2006 op en het aantal vertrekkers op In de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Urk was het aantal vertrekkers groter dan het aantal vestigers. De natuurlijke aanwas blijft met personen, als saldo van geboorte en sterfte, net als voorgaande jaren op een hoog niveau. In vergelijking met Nederland heeft Flevoland een jonge bevolkingsopbouw. De groene druk is in Flevoland dan ook aanzienlijk hoger. De grijze druk valt in Flevoland lager uit dan het Nederlands gemiddelde. De verstedelijking in Flevoland neemt geleidelijk toe, maar zeer sterk verstedelijkte gebieden zijn er niet in Flevoland. Bijna eenvijfde van Nederland bestaat uit zeer sterk verstedelijkt gebied. In Flevoland ligt het gemiddeld aantal personen per huishouden het hoogst van Nederland. Driekwart van de Flevolandse bevolking is autochtoon en een kwart is van allochtone afkomst. Van de allochtonen is tweederde afkomstig uit niet-westerse landen (onder andere Suriname, Marokko, de Nederlandse Antillen en Turkije). De allochtonen uit westerse landen komen voor een groot deel uit landen in de Europese Unie en Indonesië. 13

23 Tabel B 1. Bevolking van Flevoland en per gemeente, 1 januari (tijdreeks) Flevoland Almere (1) Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde (1) * (1) Van 1975 t/m 1980 Almere en Zeewolde samen bij Almere. Bron: Flevoland statistisch bezien , CBS, gemeenten. 14

24 Tabel B 2. Bevolking van Flevoland en per gemeente naar plaats, 31 december (tijdreeks) Flevoland Gemeente Almere Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Overig (1) Gemeente Dronten Biddinghuizen Dronten Swifterbant Gemeente Lelystad Gem. Noordoostpolder Bant Creil Emmeloord Ens Espel Kraggenburg Luttelgeest Marknesse Nagele Rutten Tollebeek Gemeente Urk Gemeente Zeewolde (1) Almere Overig = Almere-Hout, Almere-Vaart en overig. In 2003 en 2004 is Almere Overig gelijk aan Almere Hout. Vanaf 2005 is Almere Overig gelijk aan Almere-Hout en zijn Almere-Poort en Almere-Pampus geteld bij Almere-Stad. Bron: Voorlopige gemeentecijfers. 15

25 Tabel B 3. Verdeling van het aantal inwoners naar verstedelijkingsgraad in Flevoland, per gemeente en Nederland, absoluut en in procenten, 2000 en (1) 2006 (1) zeer sterk sterk matig weinig niet totaal aantal zeer sterk sterk matig weinig niet totaal aantal stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk inwoners stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk inwoners absoluut Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Nederland procenten Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Nederland (1) aantallen afgerond op tientallen. Bron: CBS. 16

26 Tabel B 4. Prognose bevolkingsomvang van Flevoland, per gemeente (1) en Nederland ( ) Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Nederland (1) Op basis toename woningvoorraad in Flevoland per jaar: : woningen en : woningen. Bron: provincie Flevoland, cijfers op basis van de voorlopige Bevolkingsprognose Flevoland, voorjaar 2007 en CBS Prognose (Nederland). 17

27 Tabel B 5. Bevolking van Flevoland naar leeftijd in procenten, 1 januari (tijdreeks) en Nederland, 1 januari 2007 en groene, grijze en totale druk, Flevoland en Nederland (tijdreeks) 0 tot tot tot tot jaar totale jaar jaar jaar jaar en ouder bevolking % x ,8 43,2 15,6 7,5 1,0 211, ,4 41,7 17,8 7,6 1,3 262, ,6 40,2 20,3 7,3 1,6 317, ,3 39,1 22,0 6,8 1,8 351, ,2 38,7 22,5 6,7 1,9 359, ,0 38,1 23,2 6,7 2,0 365, ,8 37,5 23,9 6,7 2,1 370, ,4 36,8 24,7 6,8 2,1 374, (Nederland) 24,1 34,4 26,9 10,8 3, , Groene/grijze druk groene druk grijze druk totale druk Flevoland Nederland Flevoland Nederland Flevoland Nederland ,4 39,0 15,1 21,1 67,6 60, ,5 39,4 14,6 21,9 65,2 61, ,9 39,8 14,2 22,8 63,0 62, ,5 39,6 14,3 23,2 62,8 62, ,9 39,4 14,4 23,6 62,4 63,0 Bron: CBS. 18

28 Tabel B 6. Bevolking van Flevoland naar leeftijdsopbouw en geslacht, absoluut en in procenten, en Nederland totaal in procenten, 1 januari 2007 mannen vrouwen totaal totaal Flevoland Nederland abs. % abs % abs. % % Jonger dan 5 jaar , , ,4 5,9 5 tot 10 jaar , , ,6 6,1 10 tot 15 jaar , , ,3 6,0 15 tot 20 jaar , , ,1 6,1 20 tot 25 jaar , , ,2 5,9 25 tot 30 jaar , , ,4 6,0 30 tot 35 jaar , , ,0 6,5 35 tot 40 jaar , , ,5 7,9 40 tot 45 jaar , , ,7 8,0 45 tot 50 jaar , , ,0 7,6 50 tot 55 jaar , , ,8 6,9 55 tot 60 jaar , , ,7 6,8 60 tot 65 jaar , , ,2 5,7 65 tot 70 jaar , , ,7 4,3 70 tot 75 jaar , , ,2 3,6 75 tot 80 jaar , , ,8 2,9 80 tot 85 jaar , , ,3 2,1 85 tot 90 jaar 759 0, , ,6 1,1 90 tot 95 jaar 184 0, , ,2 0,4 95 jaar of ouder 19 0,0 89 0, ,0 0,1 Totaal Bron: CBS. 19

29 Tabel B 7. Bevolking van Flevoland naar burgerlijke staat en leeftijd in procenten, 1 januari (tijdreeks) en absoluut, 1 januari 2007 ongehuwd gehuwd (1) weduwstaat gescheiden totaal % abs ,3 48,2 2,8 3, ,7 47,4 3,3 4, ,1 46,4 3,5 5, ,2 46,2 3,5 5, ,0 45,7 3,5 5, ,8 45,2 3,5 5, ,2 44,7 3,5 5, ,4 44,4 3,3 6, ,6 44,1 3,4 5, ,9 43,7 3,3 6, ,5 43,0 3,3 6, ,8 42,6 3,3 6, ,1 42,2 3,3 6, ,3 41,8 3,3 6, ,5 41,5 3,3 6, ,6 41,3 3,3 6, waarvan leefijdsgroep absoluut Jonger dan 5 jaar tot 10 jaar tot 15 jaar tot 20 jaar tot 25 jaar tot 30 jaar tot 35 jaar tot 40 jaar tot 45 jaar tot 50 jaar tot 55 jaar tot 60 jaar tot 65 jaar tot 70 jaar tot 75 jaar tot 80 jaar tot 85 jaar tot 90 jaar tot 95 jaar jaar of ouder Totaal (1) Inclusief geregistreerd partnerschap en gescheiden van tafel en bed. Bron: CBS. 20

30 Tabel B 8. Bevolking naar leeftijd, geslachtsverhouding en bevolkingsdichtheid per provincie en Nederland, 1 januari 2007 leeftijdsgroepen geslachtsverhouding bevolkingsdichtheid vrouwen inwoners jaar totale per per km2 jaar jaar of ouder bevolking mannen land % x abs. Flevoland 29,5 61,6 8,9 374, Groningen 22,6 62,5 14,9 573, Friesland 24,9 59,7 15,4 642, Drenthe 24,1 59,3 16,6 486, Overijssel 25,6 60,0 14, , Gelderland 24,9 60,5 14, , Utrecht 25,1 62,0 12, , Noord-Holland 23,4 62,7 14, , Zuid-Holland 24,2 61,5 14, , Zeeland 23,6 59,0 17,3 380, Noord-Brabant 24,0 61,4 14, , Limburg 22,0 61,3 16, , Nederland 24,2 61,3 14, , Bron: CBS. 21

31 Tabel B 9. Aantal particuliere huishoudens naar grootte (aantal personen) per provincie en Nederland, 1 januari 2006 aantal personen totaal aantal gemiddeld huishoudens aantal personen per huishouden x Flevoland ,52 Groningen ,13 Friesland ,34 Drenthe ,40 Overijssel ,41 Gelderland ,39 Utrecht ,28 Noord-Holland ,14 Zuid-Holland ,23 Zeeland ,32 Noord-Brabant ,37 Limburg ,29 Nederland ,29 Bron: CBS. 22

32 Tabel B 10. Bevolking naar huishoudenspositie per provincie en Nederland, 1 januari 2006 thuis- alleen- samenwonend eenouder overig totaal wonend staand zonder kind(eren) met kind(eren) kind niet- gehuwd niet- gehuwd gehuwd gehuwd x Flevoland Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Nederland Bron: CBS. 23

33 Tabel B 11. Loop van de bevolking van Flevoland (tijdreeks) Bevolking op 1 januari w.v. Geboren Overleden Geboorte-overschot Binnenlandse migratie (1) w.v. Gevestigd Vertrokken Vestigingsoverschot Buitenlandse migratie w.v. Gevestigd Vertrokken Vestigingsoverschot Administratieve correctie Totale bevolkingsgroei Bevolking op 31 december (1) Exclusief migratie binnen de provincie en inclusief centraal persoonsregister. Bron: CBS. 24

34 Tabel B 12. Geboorte-, sterfte-, vestigings- en vertrekcijfers van Flevoland (tijdreeks) en Nederland, 2006 geboorte- sterfte- geboorte- vestigings- vertrek- vestigingscijfer cijfer overschot cijfer (1) cijfer (1) overschot per van de gemiddelde bevolking ,5 4,3 14,2 77,9 47,6 30, ,0 4,9 13,1 70,7 37,0 33, ,7 5,1 11,5 73,1 42,4 30, ,3 5,3 11,0 66,7 43,0 23, ,5 5,5 10,0 74,6 45,0 29, ,0 5,4 9,6 67,2 44,4 22, ,2 5,4 9,8 77,7 45,9 31, ,0 5,4 10,6 81,5 47,1 34, ,8 5,5 10,3 68,8 44,0 24, ,7 5,4 10,3 69,3 42,3 27, ,9 5,3 10,6 70,8 42,2 28, ,4 5,5 9,9 63,1 43,9 19, ,3 5,6 9,7 60,7 44,3 16, ,6 5,1 9,5 52,5 43,2 9, ,4 5,3 9,1 52,7 45,6 7, ,9 5,4 8,5 51,4 47,0 4, (Nederland) 11,3 8,3 3,0 46,1 45,5 0,6 (1) Inclusief migratie binnen Flevoland. Voor Nederland inclusief migratie binnen Nederland. Bron: CBS. 25

35 Tabel B 13. Gevestigde personen in Flevoland naar gebied van herkomst, absoluut en in procenten (tijdreeks) (1) (1) Gebied van herkomst abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % Groningen 363 2, , , , , ,4 Friesland 477 3, , , , , ,5 Drenthe 266 1, , , , , ,5 Overijssel 823 5, , , , , ,9 Gelderland , , , , , ,2 Utrecht 859 6, , , , , ,3 Noord-Holland , , , , , ,8 Zuid-Holland , , , , , ,9 Zeeland 149 1, , , ,6 86 0, ,6 Noord-Brabant 374 2, , , , , ,3 Limburg 158 1, , , , , ,2 CPR + onbekend 10, , Buitenland , , , , , ,3 Totaal (1) Absoluut is optelsom en procentueel is gemiddelde van hele periode. Bron: CBS. 26

36 Tabel B 14. Gevestigde personen in Flevoland naar leeftijdsgroep absoluut en in procenten (tijdreeks) (1) abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 0-4 jaar , , , , , , ,3 5-9 jaar , , , , , , , jaar 738 5, , , , , , , jaar 961 6, , , , , , , jaar , , , , , , , jaar , , , , , , , jaar , , , , , , , jaar , , , , , , , jaar , , , , , , ,5 65 jaar en ouder 673 4, , , , , , ,6 Totaal (1) Inclusief migratie tussen gemeenten binnen Flevoland. Bron: CBS. 27

37 Tabel B 15. Vertrokken personen uit Flevoland naar gebied van bestemming, absoluut en in procenten (tijdreeks) (1) (1) Gebied van bestemming abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % Groningen 221 2, , , , , ,4 Friesland 456 5, , , , , ,8 Drenthe 237 2, , , , , ,0 Overijssel , , , , , ,9 Gelderland , , , , , ,7 Utrecht 668 7, , , , , ,1 Noord-Holland , , , , , ,6 Zuid-Holland 735 8, , , , , ,7 Zeeland 67 0, , ,9 98 0, , ,8 Noord-Brabant 366 4, , , , , ,0 Limburg 163 1, , , , , ,8 CPR + onbekend ,2 5 0, Buitenland 550 6, , , , , ,1 Totaal (1) Absoluut is optelsom en procentueel is gemiddelde van hele periode. Bron: CBS. 28

38 Tabel B 16. Vertrokken personen uit Flevoland naar leeftijdsgroep, absoluut en in procenten (tijdreeks) abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 0-4 jaar 819 9, , , , , , ,6 5-9 jaar 655 7, , , , , , , jaar 532 6, , , , , , , jaar , , , , , , , jaar , , , , , , , jaar , , , , , , , jaar , , , , , , , jaar 578 6, , , , , , , jaar 499 5, , , , , , ,8 65 jaar en ouder 426 4, , , , , , ,9 Totaal (1) Inclusief migratie tussen gemeenten binnen Flevoland. Bron: CBS. 29

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB fjssk!lmeerpolders W E R K D O C U M E N T VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN door J.A.P. v. Groenestein 1982-273 Bco november 8132 S T E R I E V A N V E R K E

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers. gemeente. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers gemeente 2008 0-4 3.611 3.384 6.995 5-9 3.795 3.613 7.408 10-14 3.695 3.556 7.251 15-19 3.738 3.805 7.543 20-24

Nadere informatie

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014 Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 214 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw % Man

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2013 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2012 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 15

Inhoudsopgave hoofdstuk 15 -248- Inhoudsopgave hoofdstuk 15 Samenvatting hoofdstuk 15 Tabellen: 15.1 Grondgebied van Delft en bevolkingsdichtheid in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland op 1 januari 15.2 Oppervlakte en grondgebruik

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen Ruimtegebruik 245 Openbare ruimte en groen..2 Ruimtegebruik Woonomgeving Amsterdam in cijfers 203 246 Openbare ruimte en groen Stad wordt steeds drukker Amsterdam heeft een oppervlakte van 2.933 hectare.

Nadere informatie

Kerncijfers Holland Rijnland

Kerncijfers Holland Rijnland 2012 Kerncijfers 2013 Inhoud Voorwoord 3 Technische toelichting 5 1. Benchmark 6 2. Kerncijfers per gemeente 10 3. Oppervlakte en bodemgebruik 26 4. Bevolking 28 5. Wonen 36 6. Economie & toerisme 39 7.

Nadere informatie

Kerncijfers Drechtsteden 2008

Kerncijfers Drechtsteden 2008 Kerncijfers Drechtsteden 28 Onderzoekcentrum Partner voor beleid Voorwoord Beste lezer, Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) ondersteunt de zes Drechtstedengemeenten (,,,, en ) met beleidsonderzoek

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon 013 2014 2015 Statistisch Jaarboek Deventer 2010 2014 www.deventer.nl Eenheid Strategische Ontwikkeling (SO) Team Kennis en Verkenning (KV) Postbus 5000 7400 GC Deventer Contact: Hans Groot Koerkamp T

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Provincie Op Maat 2007

Provincie Op Maat 2007 Provincie Op Maat 2007 Zeeland Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen

Nadere informatie

Buurtkaart met cijfers 2011

Buurtkaart met cijfers 2011 Buurtkaart met cijfers 2011 Gebruik gegeneraliseerde geometrie Wijk- en buurtkaart 2011 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Uitgerekend Zoetermeer 2010

Uitgerekend Zoetermeer 2010 Uitgerekend Zoetermeer 2010 statistisch jaarboek van de gemeente Zoetermeer 1 Colofon Uitgave: Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf / Onderzoek en Statistiek Postbus 15

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Openbare ruimte en groen

Openbare ruimte en groen Ruimtegebruik 259 Openbare ruimte en groen. Ruimtegebruik.2 Woonomgeving Amsterdam in cijfers 200 260 Openbare ruimte en groen Woningdichtheid per hectare bebouwd terrein, 200 veel meer dan gemiddeld (>

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2016 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 63.028 Bevolking 20-64 jaar 155.898 Bevolking 65 jaar 51.002 In de Drechtsteden wonen momenteel bijna 270.000 mensen. In 2015 nam het aantal personen toe

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

Provincie Op Maat 2007

Provincie Op Maat 2007 Provincie Op Maat 2007 Utrecht Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

15.571 Lemsterland. 12.253 Gaasterlân-Sleat. 51.918 Noordoostpolder. 24.601 Zwartewaterland 78.119 7.132 Zeevang. 56.717 Kampen. 44.

15.571 Lemsterland. 12.253 Gaasterlân-Sleat. 51.918 Noordoostpolder. 24.601 Zwartewaterland 78.119 7.132 Zeevang. 56.717 Kampen. 44. 54 Demografie De historie van het IJsselmeergebied is grotendeels bepalend geweest voor de demografische ontwikkeling van het gebied. De polders in het gebied zijn nog relatief jong, terwijl als grootste

Nadere informatie

In wat voor gezin worden kinderen geboren?

In wat voor gezin worden kinderen geboren? Bevolkingstrends 214 In wat voor gezin worden kinderen geboren? Suzanne Loozen Marina Pool Carel Harmsen juni 214 CBS Bevolkingstrends juni 214 1 Tot eind jaren zeventig werden vrijwel alle kinderen binnen

Nadere informatie

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s Kerncijfers 2014/2015 Leeswijzer: De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2015 (incl. Nuland en Vinkel) of over het jaar 2014 (zonder Nuland en Vinkel), tenzij anders vermeld. Bronvermelding:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Gemeente Op Maat 2006 Tilburg

Gemeente Op Maat 2006 Tilburg Gemeente Op Maat 2006 Tilburg Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Gemeenteraadszetels Partij

Gemeenteraadszetels Partij Brochure 2017 Kerncijfers gemeente Zutphen op 1-1-2017 Inwoners 47.339 Oppervlakte in ha. 4.293 Woningen 21.806* Bedrijfsvestigingen, april 2016 4.000 Werkzame personen, april 2016 (excl. uitzendkrachten)

Nadere informatie

Holland Rijnland in cijfers

Holland Rijnland in cijfers Holland Rijnland in cijfers Bodemgebruik Oppervlakte (km 2 ) naar soort bodemgebruik, 2003 Holland Rijnland Zuid-Holland Nederland Totale oppervlakte 318 3.403 41.528 Water totaal 41 585 7.745 Binnenwater

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

37% 43% Kerncijfers. Drechtsteden partner voor beleid

37% 43% Kerncijfers. Drechtsteden partner voor beleid 37% 43% Kerncijfers Drechtsteden 2014 partner voor beleid Alblasserdam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Zwijndrecht 28,52 mm Sliedrecht Dordrecht 0 2 KM Toelichting De gemeentenamen zijn als volgt afgekort:

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties 1 januari 2009

Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties 1 januari 2009 Statistiek van de bedrijventerreinen en kantoorlocaties 1 januari 2009 Uitgave: Provincie Flevoland Postadres: Postbus 55 8200 AB Lelystad Bezoekadres: Visarenddreef 1 8232 PH Lelystad Telefoon: 0320-265265

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025. rpb. Centraal Bureau voor de Statistiek

Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025. rpb. Centraal Bureau voor de Statistiek Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 rpb Centraal Bureau voor de Statistiek Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 Coen van Duin (cbs) Andries de Jong (rpb) Rob Broekman

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Factsheet. Nederland. Groningen. Friesland. Drenthe. Noord-Holland Flevoland. Overijssel. Utrecht. Gelderland. Zuid-Holland. Noord-Brabant.

Factsheet. Nederland. Groningen. Friesland. Drenthe. Noord-Holland Flevoland. Overijssel. Utrecht. Gelderland. Zuid-Holland. Noord-Brabant. Overijssel 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening 7. Leefbaarheid 8. Cultuur en vrije tijd 9. Natuur en milieu 1. Algemeen 1.1.1 Bevolking,

Nadere informatie

9.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Noord-Holland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

9.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Noord-Holland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Factsheet 9.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 8 7 6 9.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 5 4 6 Algemeen 3 2 1 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 1995

Nadere informatie

loop van de bevolking

loop van de bevolking 37 2 38 Loop van de bevolking Geboorte en sterfte: mannen sterven 7 jaar jonger dan vrouwen In 2002 werden in Hengelo 1.027 kinderen geboren. Er werden iets meer jongens dan meisjes geboren. De leeftijd

Nadere informatie

10.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Zuid-Holland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

10.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Zuid-Holland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Factsheet Algemeen 1.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 1 2 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 1.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 6 4 2 1995

Nadere informatie

Elena van Kampen en Marty Rottman. Publicatiedatum CBS-website: 20 december Voorburg/Heerlen, 2007

Elena van Kampen en Marty Rottman. Publicatiedatum CBS-website: 20 december Voorburg/Heerlen, 2007 07 06 Grote verschillen vermogenspositie 20060schillen 0schillen in provincies Elena van Kampen en Marty Rottman Publicatiedatum CBS-website: 20 december 2007 Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring der tekens.

Nadere informatie

7.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Gelderland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

7.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Gelderland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Factsheet 7.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 7 6 5 4 3 7.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 6 4 Algemeen 2 1 2 1995 2 25 21 25 26 27 28 29 21 211 212

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

TABELLENBOEK WONINGMARKT 2011

TABELLENBOEK WONINGMARKT 2011 TABELLENBOEK WONINGMARKT 2011 Colofon Dit is een tabellenboek gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad Team Onderzoek en Statistiek Postbus

Nadere informatie

5.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Overijssel naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

5.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Overijssel naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Factsheet 5.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 35 3 25 2 15 5.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 6 4 Algemeen 1 5 2 1995 2 25 21 25 26 27 28 29 21 211

Nadere informatie