Rabobank Groep Jaarverslag 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank Groep Jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 Rabobank Groep Jaarverslag 2005

2 2 Inhoudsopgave Kerngegevens 10 jaar 3 Profiel Rabobank Groep 6 Voorwoord 7 Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland 10 Verslag raad van commissarissen Rabobank Nederland 11 Strategische lijnen naar de toekomst 15 Financiële doelstellingen en vooruitzichten 18 Klantwaarde 19 Ledenbeleid 21 De mensen van de Rabobank 23 De kernactiviteiten 27 - Binnenlands retailbankbedrijf 28 - Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 33 - Vermogensbeheer en beleggen 38 - Leasing 42 - Vastgoed 45 - Verzekeren 48 Organisatiebesturing en risicomanagement 50 - Corporate governance 51 - Risicomanagement 55 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 63 Geconsolideerde balans 67 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 69 Geconsolideerd vermogensoverzicht 70 Geconsolideerd overzicht van kasstromen 72 Toelichting op de belangrijkste balansgegevens 74 Toelichting op de belangrijkste winst- en verliesrekeningposten 77 Accountantsverklaring 79 Personalia Rabobank Groep 80 Verklarende woordenlijst 82 Overzicht binnen- en buitenlandse vestigingen 84 Rabobank Groep (profielen groepsonderdelen) 85 Organigram 88 Colofon 89 Verslag raad van bestuur Jaarcijfers 2005 Aanvullende gegevens

3 3 Kerngegevens Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal Kredieten aan private sector Toevertrouwde middelen Beheerd en bewaard vermogen Vermogen en solvabiliteit (bedragen in miljoenen euro s) Eigen vermogen Kernkapitaal Toetsingsvermogen Totaal gewogen posten Solvabiliteitseis Tier 1-ratio (kernvermogen) 11,6 10,9 11,4 10,8 10,3 9,9 2 BIS-ratio (toetsingsvermogen) 11,8 10,8 11,4 10,9 10,5 10,2 2 Resultaatgegevens (bedragen in miljoenen euro s) Totaal baten Bedrijfslasten Waardeveranderingen Toevoeging aan fonds voor algemene bankrisico s Bedrijfsresultaat vóór belastingen Nettowinst Ratio s Rendement op eigen vermogen 9,1% 9,0% 10,1% 9,6% 9,9% 9,5% Efficiencyratio 65,8% 67,0% 67,0% 69,2% 68,5% 71,1% Dichtbij Lokale Rabobanken Vestigingen: - kantoren contactpunten Geldautomaten Buitenlandse vestigingsplaatsen Medewerkers - aantallen mensjaren Medewerkerstevredenheid 81% 85% 85% 85% 84% 83% Klantgegevens Leden (x 1.000) Leden-klantenratio 17,7% 16,7% 16,7% 16,0% 13,2% 9,7% Rating Standard & Poor s AAA AAA AAA AAA AAA AAA Moody s Investor Service Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa SAM-rating (maatschappelijk verantwoord ondernemen) 3 80% 74% 64%

4 4 Kerngegevens Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal Kredieten aan private sector Toevertrouwde middelen Beheerd en bewaard vermogen Vermogen en solvabiliteit (bedragen in miljoenen euro s) Eigen vermogen Kernkapitaal Toetsingsvermogen Totaal gewogen posten Solvabiliteitseis Tier 1-ratio (kernvermogen) 10,3 10,0 10,3 10,4 10,6 BIS-ratio (toetsingsvermogen) 10,6 10,5 11,1 11,1 11,3 Resultaatgegevens (bedragen in miljoenen euro s) Totaal baten Bedrijfslasten Waardeveranderingen Toevoeging aan fonds voor algemene bankrisico s Bedrijfsresultaat vóór belastingen Nettowinst Ratio s Rendement op eigen vermogen 10,4% 9,8% 9,6% 9,8% 9,3% Efficiencyratio 70,8% 70,9% 70,3% 70,6% 66,8% Dichtbij Lokale Rabobanken Vestigingen: - kantoren contactpunten Geldautomaten Buitenlandse vestigingsplaatsen Medewerkers - aantallen mensjaren Medewerkerstevredenheid 82% 80% Klantgegevens Leden (x 1.000) Leden-klantenratio 6,1% Rating Standard & Poor s AAA AAA AAA AAA AAA Moody s Investor Service Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa SAM-rating (maatschappelijk verantwoord ondernemen) 3

5 5 Kerngegevens Totale baten naar activiteiten in 2005 Binnenlands retailbankbedrijf 57% Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 24% Vermogensbeheer en beleggen 8% Leasing 8% Vastgoed 2% Overig 1% Kredietverlening naar regio ultimo 2005 Nederland 78% Rest Europa 9% Amerika 8% Australië en Nieuw-Zeeland 4% Azië 1% Marktaandelen in procenten Hypotheken Sparen Midden- en kleinbedrijf Agrarisch Algemeen: Bij groepsonderdelen genoemde bedragen tellen vanwege consolidatie-effecten niet altijd op tot het totaal van de Rabobank Groep. Procentuele mutaties kunnen als gevolg van afrondingen afwijken. 1) De eerste twee kolommen met de jaren 2005 en 2004 zijn op basis van IFRS. De andere kolommen met de jaren 1996 tot en met 2004 zijn op basis van Nederlandse verslaggeving. 2) Bij de stand van het vermogen en de berekening van de tier 1-ratio en de BIS-ratio per 31 december 2001 is rekening gehouden met de gevolgen van de per 1 januari 2002 doorgevoerde stelselwijzigingen pensioenen. 3) De SAM-rating wordt iedere twee jaar berekend.

6 6 Profiel Rabobank Groep De Rabobank Groep is een financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag met een zeer breed aanbod van financiële diensten en producten. Zij vindt haar oorsprong in de lokale kredietcooperaties die bijna 110 jaar geleden in Nederland werden opgericht door ondernemende mensen die nagenoeg geen toegang hadden tot de kapitaalmarkt. De lokale Rabobanken die hieruit zijn voortgekomen, hebben een lange traditie in de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf. De Rabobank Groep bestaat uit 248 zelfstandige lokale coöperatieve Rabobanken in Nederland en hun centrale organisatie Rabobank Nederland met haar (internationale) dochterondernemingen. De Rabobank bedient ruim 9 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland en een groeiend aantal in het buitenland, heeft medewerkers en is vertegenwoordigd in 38 landen. De Rabobank Groep heeft de hoogste kwalificatie voor kredietwaardigheid (triple A) van de bekende internationale ratinginstituten Moody s en Standard & Poor s. Gemeten naar kernvermogen behoort de organisatie tot de vijftien grootste financiële instellingen ter wereld. De lokale Rabobanken en hun klanten vormen het coöperatieve kernbedrijf van de Rabobank Groep. De banken zijn lid en aandeelhouder van de overkoepelende coöperatie Rabobank Nederland, die ze bij hun lokale dienstverlening adviseert en ondersteunt. Rabobank Nederland oefent namens De Nederlandsche Bank ook toezicht uit op de lokale banken ter zake van solvabiliteit, liquiditeit en administratieve organisatie. Daarnaast opereert Rabobank Nederland als (internationale) wholesalebank en als bankers bank van de groep. Rabobank Nederland fungeert tevens als houdstermaatschappij van een groot aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. De Rabobank Groep combineert het beste van twee werelden: de lokale betrokkenheid en persoonlijke bediening van de lokale Rabobanken en de deskundigheid en schaalvoordelen van Rabobank Nederland en haar dochterondernemingen. Ambitie De Rabobank Groep wil in Nederland de grootste, beste en meest innovatieve allfinanzdienstverlener zijn. Met hun coöperatieve structuur met inmiddels ruim 1,5 miljoen leden staan de lokale Rabobanken midden in de maatschappij. De Rabobank mag zich in Nederland met recht betrokken, dichtbij en toonaangevend noemen. Internationaal wil de Rabobank Groep de beste food & agribank zijn met een sterke aanwezigheid in de belangrijkste food & agrilanden in de wereld. Daarbij wordt de jarenlange ervaring op dit gebied in Nederland ingezet. De groep wil daarnaast mondiaal excelleren op het gebied van duurzaam ondernemen en bankieren, passend bij haar identiteit en maatschappelijke positie. De komende jaren zal maatschappelijk verantwoord ondernemen verder worden geïntegreerd in de kernactiviteiten. Onze waarden De Rabobank Groep biedt alle financiële diensten die voor deel name aan het economische verkeer in een moderne samenleving noodzakelijk zijn. De groep wil haar diensten op eigentijdse wijze vormgeven voor mensen en ondernemingen. Wij vinden dat een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn een zorgvuldige omgang met natuur en leefmilieu vergt. Hieraan willen we met onze activiteiten bijdragen. We respecteren de cultuur en de gebruiken van het land van vestiging voorzover die niet strijdig zijn met onze doelstelling en waarden. In ons handelen staat het belang van de klant voorop. Het creëren van klantwaarde realiseren we door: - het bieden van de best mogelijke financiële diensten die klanten als passend ervaren; - het bieden van continuïteit van onze dienstverlening, overeenkomstig het langetermijnbelang van de klant; - betrokkenheid van de bank bij de klant en zijn omgeving, waardoor realisatie van ambities mede mogelijk wordt gemaakt.

7 7 Voorwoord Goed resultaat in uitdagende markt Voorwoord De Rabobank Groep wist in 2005 een fraai resultaat te boeken ondanks een mondiaal wisselvallig economisch klimaat. De nettowinst steeg met maar liefst 16%. Deze prestatie werd bereikt onder veelal zeer uitdagende marktomstandigheden, vooral in Nederland en stemt daarom tot tevredenheid. Alle bedrijfsonderdelen droegen hier succesvol aan bij, zowel qua volumes als qua resultaten. De aangesloten Rabobanken presteerden goed, ondanks zeer felle concurrentie op onze thuismarkt en de aandacht die bij een tal van de banken werd opgeëist door de lokale fusiebewegingen. Bij het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf was sprake van een beperkte stijging van het resultaat. Onze dochters Robeco, De Lage Landen, FGH Bank, Rabo Vastgoed, Alex, Schretlen & Co en Obvion lieten een fraaie resultaatontwikkeling zien. Hetzelfde geldt voor onze voormalige, inmiddels met Achmea gefuseerde verzekeringsdochter Interpolis. Bewogen jaar Het jaar 2005 was in veel opzichten een bewogen jaar. Na de Tsunami van eind 2004 werd de wereldgemeenschap opnieuw getroffen door onvoorstelbare natuurrampen. De gevolgen van de verschrikkelijke aardbeving in Pakistan en de vernietigingen door de orkaan Katrina in het zuiden van de Verenigde Staten zijn nog steeds in alle hevigheid voelbaar. In eigen huis werden wij getroffen door het onverwachte overlijden van onze commissaris Wim Duisenberg. Wij gedenken hem niet alleen als de wereldwijd gewaardeerde eerste president van de Europese Centrale Bank en als de in ons land alom geprezen president van De Nederlandsche Bank. Wij gedenken hem ook als de plaatsvervangend voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland die begin jaren tachtig de aanzet gaf tot de opbouw van ons internationale bedrijf. Het afgelopen jaar was ook het jaar van de tot ongekende hoogte gestegen olieprijzen. Hoewel die een negatieve invloed hadden op de wereldeconomie, was er in de Verenigde Staten, Azië en in diverse opkomende landen toch sprake van een voorspoedige ontwikkeling. Europa bleef opnieuw achter. En Nederland beleefde wederom een kwakkeljaar, het voorzichtige herstel in 2004 wist zich in het verslagjaar niet te handhaven. Daar stond tegenover dat de Amsterdamse beurs - de AEX won 25% - voor het eerst sinds jaren aansluiting vond bij de opwaartse trend op de beurzen elders in de wereld. Marktleiderschap in Nederland In het verslagjaar zijn wederom belangrijke stappen gezet op de weg naar allfinanzmarktleiderschap in Nederland. De meest in het oog springende beweging was uiteraard de intensivering van de samenwerking met Eureko/Achmea. De fusie tussen Interpolis en Achmea creëerde niet alleen de grootste verzekeraar in de Nederlandse markt, maar daarmee vergrootten we ook ons belang tot 37% in Eureko. De nieuwe combinatie biedt uitzicht op aantrekkelijke, autonome groeimogelijkheden om het marktleiderschap verder uit te bouwen. Een ander voorbeeld is het fusieproces bij de lokale Rabobanken, dat in het verslagjaar geheel volgens schema verliep. Deze beweging naar een kleiner aantal

8 8 Voorwoord grotere lokale banken is ingezet om de kwaliteit en professionaliteit van deze banken op te voeren en om onze klanten nog beter te kunnen bedienen. Dat is noodzakelijk om onze positie in de bovenste segmenten van de zakelijke en de particuliere markt te kunnen versterken. De daartoe in het verslagjaar verder opgevoerde inspanningen bleven in de markt niet onbeantwoord. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat particulieren de Rabobank in 2005 de beste private bank vonden na onze dochter Schretlen & Co, die op de eerste plaats eindigde. Verder werd de Rabobank voor de tweede keer in drie jaar door ondernemers in het grootzakelijke segment gekwalificeerd als Bank van het Jaar. De in Nederland gewortelde, mondiale food & agribank Dat is het profiel waaraan we de komende jaren op onze thuismarkt en wereldwijd hard zullen werken. In dat perspectief bezien stemt de sterke groei in het verslagjaar van ons in belangrijke mate op food & agri toegespitste internationale retailbankbedrijf tot grote tevredenheid. Het in 2005 geuite voornemen om via een bod op de Community Bank of Central California onze positie als food & agribank in de Verenigde Staten te versterken is inmiddels gerealiseerd. Begin 2006 werd de acquisitie afgerond. Behalve in de Verenigde Staten hebben we onze positie ook elders op het westelijk halfrond versterkt. In 2005 is gestart met een uitbreiding van de agrarische financieringsactiviteiten in Brazilië. Helaas werd begin 2006 bekend dat de grootste aandeelhouder van de Turkse Sekerbank terugkwam op de eerder overeengekomen verkoop van een aandelenpakket van 36,5% in deze bank aan de Rabobank. We hebben besloten deze eenzijdig terugtrekkende beweging niet gelaten te accepteren. Juridische stappen waren ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag in voorbereiding. Operatie Service De beweging naar een kleiner aantal grotere en professionelere lokale Rabobanken vraagt om een aangepaste ondersteuning vanuit Rabobank Nederland. Om beter op de servicebehoefte van deze geprofessionaliseerde lokale banken te kunnen inspelen werd bij Rabobank Nederland in de herfst van 2004 een organisatorische herschikking - Operatie Service geheten - in gang gezet die eind 2006 moet zijn afgerond. Operatie Service beoogt onder meer een personeelsreductie van fte s. In het verslagjaar nam het aantal fte s in het kader van Operatie Service met 509 af tegen 373 in Operatie Service heeft tot doel voor de lokale banken een betere, efficiëntere en transparantere service vanuit Rabobank Nederland te realiseren, tegen - per saldo - lagere kosten. De eerste resultaten daarvan worden thans zichtbaar. In 2006 kan de kostendoorbelasting aan de aangesloten banken verder worden verlaagd. Klanttevredenheid nam toe in jaar van de service Ik heb in het begin van het verslagjaar de toen net in gang gezette Operatie Service aangegrepen om de medewerkers en het management op te roepen van 2005 over de gehele linie het jaar van de service te maken. Een jaar later stel ik vast dat de service van Rabobank Nederland aan de lokale banken nog wel wat beter kan. Ik heb goede hoop dat de voltooiing van Operatie Service in de loop van 2006 hieraan zal bijdragen. Mijn oproep gold echter evenzeer voor de dienstverlening aan onze klanten. Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat uit marktonderzoek blijkt dat de klanttevredenheid onder particulieren in het verslagjaar is toegenomen van 7,3 naar 7,4. Het spreekt vanzelf dat dit een aansporing is om het de komende tijd nog beter te doen. Doelstelling voor de langere termijn is een klanttevredenheid van tenminste 7, is jaar van de waarheid Was 2005 het jaar van de service, 2006 is voor de Rabobank Groep het jaar van de waarheid. Het jaar waarin veel van wat de afgelopen jaren is voorbereid tot concrete, zichtbare uitkomsten moet leiden. In alle onderdelen van de Rabobank Groep zijn we druk bezig met reorganisaties, fusies, herstructureringen, kantelingen en andere interne verbouwingen. Stuk voor stuk zijn dat operaties die, naast efficiency, vooral een nog betere klantbediening moeten opleveren. Het moet voor ons de belangrijkste uitdaging voor 2006 zijn om dit waar te maken. Een uitdaging die naadloos aansluit op de stevige basis die we de afgelopen jaren collectief hebben gelegd. Dankzij dezelfde inzet waarmee onze medewerkers en managers een succes van het verslagjaar hebben gemaakt en dankzij de toewijding van de ruim bestuurders en toezichthouders van onze lokale banken, zal het ons lukken de oogst binnen te halen van wat eerder is gezaaid. Ik dank de medewerkers, managers en bestuurders voor de vele inspanningen die zij zich in het verslagjaar ten behoeve van de Rabobank Groep hebben getroost. Ik ben de leden van onze lokale banken erkentelijk voor de betrokkenheid die zij in het verslagjaar aan de dag hebben gelegd. Hun inbreng en die van onze andere klanten is meer dan gewenst om te kunnen blijven wat we zijn: een bank van en voor mensen, en een bank van en voor de gemeenschap. Positief over 2006 Ik ben net als mijn collega s in de raad van bestuur positief over het lopende jaar We zien de bedrijvigheid over een breed front aantrekken. We verwachten dan ook dat de Nederlandse economie het dit jaar beter zal gaan doen dan in 2005 en dat de Rabobank Groep daarvan kan profiteren.

9 9 Voorwoord Coöperatief dividend Tot slot. De Rabobank is, dat mag inmiddels bekend zijn, anders dan andere banken. Een bank die het anders doet. We zijn geen beursgenoteerde onderneming die aandeelhouderswaarde als hoogste doel ziet. In plaats van dividend aan externe aandeelhouders keert de Rabobank jaarlijks een deel van de winst uit aan de gemeenschap waar zij middenin staat en waarin zij actief participeert. Dat noemen wij coöperatief dividend. Bij ons is dus geen sprake van winstmaximalisatie, maar van winstoptimalisatie. Elk jaar opnieuw bestemmen de lokale Rabobanken tientallen miljoenen euro s voor tal van lokale initiatieven. En in toenemende mate wordt dit coöperatieve dividend ook besteed aan initiatieven die ten doel hebben groepen leden en klanten in hun ontwikkeling te ondersteunen. Ik wens u veel leesplezier! Bert Heemskerk, voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank Nederland

10 10 Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland Raad van bestuur (met aandachtsgebieden) drs. Bert Heemskerk (H.), voorzitter - Personeel - Toezicht - Audit - Juridische en Fiscale Zaken - Communicatie - Bestuurssecretariaat - Kennis en Economisch Onderzoek drs. Rik baron van Slingelandt (D.J.M.G.) - Rabobank International Network - Global Financial Markets - Corporate Finance - Wholesale Support drs. Hans ten Cate (J.C.) - Rabobank Nederland Corporate Clients - Kredietrisicomanagement (fiattering) - Bijzonder Beheer - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen prof. dr. ir. Bert Bruggink (A.) - Group Accounting & Control - Risicomanagement - Treasury ir. Piet van Schijndel (P.J.A.) - Particulieren - Private Banking - Groep ICT dr. Piet Moerland (P.W.) - Coöperatie & Bestuur AB - MKB - Shared Services & Facilities Raad van commissarissen prof. dr. Lense Koopmans (L.), voorzitter ing. Antoon Vermeer (A.J.A.M.), plaats vervangend voorzitter mr. Sjoerd Eisma (S.E.), secretaris drs. Leo Berndsen (L.J.M.) ir. Bernard Bijvoet (B.) dr. ir. Teun de Boon (T.) Marinus Minderhoud (M.) mr. Paul Overmars ( P.F.M.) ir. Hans van Rossum (J.A.A.M.) ir. Herman Scheffer (H.C.) prof. dr. ir. Martin Tielen (M.J.M.) dr. ir. Aad Veenman (A.W.) prof. dr. Arnold Walravens (A.H.C.M.) Raad van advies drs. Jan Brouwer (J.G.B.) ir. Wout Dekker (W.) drs. Derk Haank (D.) Herman Hazewinkel RA (H.J.) ir. Hans Huis in t Veld (J.C.) Dick van Hedel (T.J.M.) mr. Roelof Hendriks (R.R.) ir. Rokus van Iperen (R.L.) drs. Dick Sluimers (D.M.) drs. Claudia Zuiderwijk (C.J.G.) Bestuurssecretaris drs. Rens Dinkhuijsen (L.A.M.)

11 11 Verslag raad van commissarissen Rabobank Nederland Inleiding De raad van commissarissen van Rabobank Nederland houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland en op de algemene gang van zaken bij de Rabobank Groep en de daarmee verbonden ondernemingen. Daarnaast staat de raad van commissarissen de raad van bestuur met advies terzijde. Tenslotte is de raad van commissarissen verantwoordelijk voor de benoeming en de beloning van de leden van de raad van bestuur. Met het overlijden op 31 juli 2005 van dr. W.F. Duisenberg heeft de raad van commissarissen een toegewijd en buitengewoon deskundig lid verloren. Zijn staat van dienst als minister van Financiën, president van De Nederlandsche Bank en eerste president van de Europese Centrale Bank, alsmede zijn kennis van het nationale en internationale financiële bestel dwongen veel respect af. De raad van commissarissen gedenkt in dankbaarheid de waardevolle bijdrage van de heer Duisenberg aan het functioneren van de raad. Raad van commissarissen prof. dr. Lense Koopmans (L.) ing. Antoon Vermeer (A.J.A.M.) mr. Sjoerd Eisma (S.E.) drs. Leo Berndsen (L.J.M.) ir. Bernard Bijvoet (B.) dr. ir. Teun de Boon (T.) Marinus Minderhoud (M.) mr. Paul Overmars (P.F.M.) ir. Hans van Rossum (J.A.A.M.) ir. Herman Scheffer (H.C.) prof. dr. ir. Martin Tielen (M.J.M.) dr. ir. Aad Veenman (A.W.) prof. dr. Arnold Walravens (A.H.C.M.) voorzitter plaatsvervangend voorzitter secretaris lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid Samenstelling van de raad van commissarissen Ten behoeve van de samenstelling van de raad van commissarissen is een profielschets opgesteld. Deze profielschets beschrijft de criteria voor de omvang, deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De profielschets is laatstelijk op 16 juni 2005 door de algemene vergadering van Rabobank Nederland geactualiseerd. De algemene vergadering heeft op 16 juni 2005 de heer mr. P.F.M. Overmars benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Deze benoeming, die effectief werd per 15 november 2005, vloeit voort uit het aangaan van de strategische samenwerking tussen Rabobank Nederland en Eureko/Achmea. Daarbij werd afgesproken om te komen tot een aanvullende wederzijdse benoeming van commissarissen, zodat Eureko/Achmea naast prof.dr. A.H.C.M. Walravens inmiddels met een tweede commissaris bij Rabobank Nederland is vertegenwoordigd. Verder werden door de algemene vergadering op 16 juni 2005 na zorgvuldige overweging de heren Koopmans, Berndsen en Eisma herbenoemd in de raad van commissarissen. Corporate governance De corporate governance van Rabobank Nederland wordt elders in dit jaarverslag behandeld in het hoofdstuk Corporate governance. Tijdens de algemene vergadering van 16 juni 2005 is de wijze waarop de Rabobank Groep, mede in het licht van haar coöperatieve structuur, de Nederlandse corporate governance code wil opvolgen uitvoerig aan de orde geweest. Een nadere toelichting op de toepassing van de Nederlandse corporate governance code is terug te vinden op de website van de Rabobank Groep. Zie ook onder Rabobank Groep.

12 12 Verslag raad van commissarissen Rabobank Nederland 2005 Verslag van de werkzaamheden van de raad van commissarissen in 2005 Om goed toegerust te zijn voor de vervulling van zijn taken, laat de raad van commissarissen zich regelmatig informeren over bancaire en niet-bancaire onderwerpen. Zo wordt doelgericht geïnvesteerd in het kennisniveau van de leden van de raad. In 2005 werd in dit verband specifiek aandacht besteed aan de activiteiten die gericht zijn op het in control zijn, de Nederlandse corporate governance code en de overgang naar de nieuwe verslaggevingsregels van IFRS. De voorzitter van de raad van commissarissen onderhoudt minimaal op maandbasis contact met de voorzitter van de raad van bestuur en overlegt maandelijks met de interne accountant. Verder vindt minimaal vier keer per jaar een gesprek plaats tussen de voorzitter van de raad van commissarissen, de voorzitter van het audit committee, de externe accountant en de interne accountant. zijn periodiek schriftelijke rapportages besproken in de vergaderingen van het audit committee en de raad van commissarissen. Tevens fungeerde de raad van commissarissen regelmatig als klankbord voor de raad van bestuur. De raad van commissarissen verleende goedkeuring aan de door de raad van bestuur opgestelde operationele en financiële doelstellingen van Rabobank Nederland, de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen, en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd. In dit verband zijn besprekingen gehouden inzake de strategie en de risico s verbonden aan de onderneming van Rabobank Nederland. Ook de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersingsen controlesystemen kwamen aan de orde, evenals eventuele significante wijzigingen hierin. Het audit committee heeft hierin belangrijke voorbereidende werkzaamheden verricht. De raad van commissarissen kwam in 2005 achtmaal bijeen. Geen enkele commissaris is bij deze vergaderingen herhaalde malen afwezig geweest. Reflectie op het eigen functioneren De raad van commissarissen boog zich buiten aanwezigheid van de raad van bestuur over het eigen functioneren, zowel van het collectief als van de individuele commissarissen. In dat verband is onder andere aandacht besteed aan de aanwezigheid van commissarissen bij vergaderingen van de raad en aan de mate waarin de raad voldoet aan de eerder genoemde profielschets inzake de samenstelling en de vereiste competenties van de raad van commissarissen. Het doel van deze evaluatie is om waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in de effectiviteit van de raad. De uitkomsten van deze evaluaties zijn meegewogen bij de voorstellen tot herbenoeming en hebben tevens geleid tot initiatieven ter verhoging van het kennisniveau van de raad. Vervulling van de toezichthoudende rol De raad van commissarissen heeft buiten aanwezigheid van de raad van bestuur het functioneren van de raad van bestuur en dat van de individuele bestuurders besproken en daaraan conclusies verbonden. In 2005 hebben zich in de samenstelling van de raad van bestuur geen wijzigingen voorgedaan. Conform zijn wettelijke en statutaire opdracht heeft de raad van commissarissen toezicht gehouden op de algemene gang van zaken binnen de Rabobank Groep, en bij Rabobank Nederland in het bijzonder. De raad van commissarissen richtte zich in zijn werkzaamheden met name op de risico-ontwikkeling, de risicobeheersing en de bedrijfsmatige performance van de diverse bedrijfsonderdelen. Over deze onderwerpen De navolgende onderwerpen kregen in 2005 bijzondere aandacht. Jaarrekening 2004 De behandeling van de jaarrekening 2004 betrof onder andere een gedetailleerde bespreking van de managementletter inclusief de managementrespons, alsmede van het accountantsrapport. Deze bespreking vond plaats met de raad van bestuur in aanwezigheid van de interne en externe accountants. Voor de toetsing van de jaarrekening 2004 heeft het audit committee intensief voorwerk verricht. Begroting 2006 Conform de statuten is de begroting voor 2006 door de raad van commissarissen besproken en goedgekeurd. Ook hier heeft het audit committee belangrijk voorwerk verricht. Strategische bewegingen De raad van commissarissen heeft de strategische keuze goedgekeurd om de Rabobank als de in Nederland gewortelde mondiale food & agribank te positioneren. Daarbij is uitvoerig stilgestaan bij de meerjarige commerciële doelstellingen in binnen- en buitenland. Ook over de financiële implicaties van de plannen is uitvoerig gediscussieerd, evenals over de ondersteunende beleidsmaatregelen die genomen moeten worden om de strategie te kunnen volgen, zoals op het gebied van human resources. De raad van commissarissen heeft zich met regelmaat gebogen over voorgenomen deelnemingen en acquisities door Rabobank Nederland en haar dochters. Internationaal vonden deze bewegingen in 2005 met

13 13 Verslag raad van commissarissen Rabobank Nederland 2005 name plaats in het licht van de internationale retailbankingstrategie. Naast de commerciële en financiële aspecten kregen ook de besturing van de voorgenomen deelnemingen of acquisities en de samenhang met het concept Strategisch Kader hierbij de nodige aandacht. De beoogde uitbouw van de samenwerking met Eureko/Achmea was een regelmatig terugkerend strategisch onderwerp. Deze samenwerking werd door de raad van bestuur zorgvuldig vormgegeven en intensief met de raad van commissarissen besproken. Corporate governance De raad van commissarissen besteedde uitgebreid aandacht aan de implementatie van de Nederlandse corporate governance code. In dit kader is besloten de reglementen van de diverse bestuursorganen en hun commissies aan te passen. Huisvesting Rabobank Nederland De raad van commissarissen stemde in met de investering voor het nieuwe hoofdkantoor van Rabobank Nederland in Utrecht. Commissies uit de raad van commissarissen De raad van commissarissen heeft uit zijn midden vijf commissies ingesteld, die tot taak hebben de raad van commissarissen van adviezen te voorzien en de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. Mede op basis van deze adviezen komt de raad van commissarissen tot besluitvorming. De samenstelling van de commissies ultimo 2005 is op de volgende pagina weergegeven. Verslag van de commissies uit de raad van commissarissen Het audit committee bereidt besluitvorming van de raad van commissarissen voor inzake financiële aangelegenheden. Dit betreft onder andere het beleid inzake kredietrisico, marktrisico, liquiditeitsrisico en operationeel risico. Het audit committee kwam in 2005 zesmaal in vergadering bijeen. De belangrijkste onderwerpen die daarbij aan de orde zijn gekomen betreffen de overgang naar IFRS, de jaarrekening 2004 en de managementletter inclusief managementrespons. Ook de financiële gang van zaken gedurende het jaar, alsmede de begroting voor 2006 waren onderwerp van overleg met de raad van bestuur. Tot slot werd conform de taakomschrijving van het audit committee aandacht besteed aan het interne auditplan en de onafhankelijkheid van de externe accountant. Voorts is besloten dat het audit committee ten behoeve van een goede uitoefening van de toezichthoudende rol door de raad van commissarissen voorbereidende werkzaamheden zal verrichten ter toetsing van het ICT-beleid. De commissie voor coöperatieve aangelegenheden kwam in 2005 viermaal bijeen. Belangrijke onderwerpen die aan de orde werden gesteld betroffen de voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot het ledenvoordeelsysteem en het coöperatief dividend. Tevens boog de commissie zich over het Beleidskader Aangesloten Bankenbedrijf De benoemingscommissie richtte zich in het verslagjaar onder andere op de (her)benoemingen in de raad van commissarissen en opvolgingsvraagstukken bij Rabobank Nederland. De remuneratiecommissie boog zich onder andere over de evaluatie van het remuneratiebeleid betreffende de raad van bestuur. Beide commissies kwamen in 2005 viermaal bijeen. De beroepscommissie is in het verslagjaar niet bijeen geweest, wegens het ontbreken van de noodzaak daartoe. Voorstel aan de algemene vergadering In lijn met het bepaalde in de statuten van Rabobank Nederland heeft de raad van commissarissen het jaarverslag en de jaarrekening 2005 onderzocht. Een bespreking van deze stukken met de externe accountant maakte hiervan deel uit. Mede op grond van de goedkeurende accountantsverklaring van Ernst & Young Accountants stelt de raad van commissarissen de algemene vergadering van Rabobank Nederland voor om de jaarrekening 2005 vast te stellen en de winst te bestemmen overeenkomstig het gedane voorstel.

14 14 Verslag raad van commissarissen Rabobank Nederland 2005 Commissie en taakomschrijving Audit committee Bereidt besluitvorming voor van de raad van commissarissen betreffende financiële aangelegenheden en ICT Commissie voor coöperatieve aangelegenheden Bereidt besluitvorming voor van de raad van commissarissen betreffende beleidsvoornemens van de raad van bestuur inzake de coöperatieve inrichting van de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland Benoemingscommissie Bereidt besluitvorming voor van de raad van commissarissen betreffende de samenstelling van en (her)benoemingen in de raad van commissarissen en de raad van bestuur Remuneratiecommissie Bereidt besluitvorming voor van de raad van commissarissen betreffende de remuneratie van de leden van de raad van bestuur Beroepscommissie Fungeert als adviserende beroepsinstantie bij geschillen tussen lokale Rabobanken, of tussen een of meer lokale Rabobanken en Rabobank Nederland Samenstelling M. Minderhoud voorzitter drs. L.J.M. Berndsen vast lid prof. dr. L. Koopmans vast lid mr. S.E. Eisma roulerend lid dr. ir. A.W. Veenman roulerend lid ing. A.J.A.M. Vermeer roulerend lid ing. A.J.A.M. Vermeer voorzitter prof. dr. L. Koopmans vast lid mr. P.F.M. Overmars vast lid prof. dr. ir. M.J.M. Tielen vast lid dr. ir. T. de Boon roulerend lid ir. B. Bijvoet roulerend lid ir. J.A.A.M. van Rossum roulerend lid ir. H.C. Scheffer roulerend lid prof. dr. A.H.C.M. Walravens roulerend lid prof. dr. L. Koopmans voorzitter mr. P.F.M. Overmars lid ir. H.C. Scheffer lid dr. ir. A.W. Veenman lid ing. A.J.A.M. Vermeer lid prof. dr. A.H.C.M. Walravens lid prof. dr. A.H.C.M. Walravens voorzitter prof. dr. L. Koopmans lid mr. P.F.M. Overmars lid ir. H.C. Scheffer lid dr. ir. A.W. Veenman lid ing. A.J.A.M. Vermeer lid mr. S.E. Eisma voorzitter ir. J.A.A.M. van Rossum lid prof. dr. ir. M.J.M. Tielen lid

15 15 Strategische lijnen naar de toekomst Groei op eigen kracht. Dat is de succesformule achter de ontwikkeling van de Rabobank. In bijna 110 jaar groeide zij uit van een verzameling kleine coöperatieve plattelandsbanken tot het grootste allfinanzconcern in Nederland, wereldwijd de meest vooraanstaande food & agribank en tot een wereldwijd gerespecteerde triple A-speler. Bestendige groei op eigen kracht is ook leidend in de strategische koers die de Rabobank Groep de komende jaren wil volgen. In de op 22 maart 2006 gehouden centrale kringvergadering (CKV), het parlement van de lokale Rabobanken, werd de in het verslagjaar opgestarte gedachtewisseling rond de strategische richting afgerond met de vaststelling van het Strategisch Kader Dit raamwerk gaat behalve van groei op eigen kracht uit van de volgende onwrikbare uitgangspunten: - de Rabobank is en blijft Nederlands met haar dominante marktpositie in agri, onder particulieren en in het MKB; - de Rabobank is en blijft een coöperatie; voor groepsdochters kan dit anders liggen; - de Rabobank blijft triple A-waardig; - de Rabobank blijft zelfstandig; algehele verkoop is uitgesloten. Bij een eventuele fusie met een andere partij zal de Rabobank alleen genoegen nemen met een meerderheidsbelang. Drie terreinen van groei Het nieuwe strategisch kader schetst de Rabobank als de in Nederland gewortelde mondiale food & agribank en onderscheidt daarbij drie terreinen van groei: - groei in de Nederlandse allfinanzmarkt met name door verdere samenwerking met Eureko/Achmea en een verdere versterking van de positie aan de bovenkant van de particuliere en zakelijke markt; - voortgaande buitenlandse expansie als leidende internationale food & agribank; - verdere groei van en synergie tussen de groepsdochters. Strategie in Nederland - marktleider in allfinanz Nederlands marktleiderschap in allfinanz blijft vooropstaan. Behalve in de massamarkt voor particuliere bankdiensten, het MKB en de agrarische sector, zijn er attractieve groeimogelijkheden aan de bovenkant van de particuliere en zakelijke markt waar reeds een tweede positie wordt ingenomen. Ook de segmenten van de toekomst - jongeren en allochtone ondernemers - hebben veel perspectief, evenals de grootstedelijke gebieden en een aantal productmarkten. Verzekeringen, consumptief krediet, beleggen en vastgoedfinanciering zijn daar de speerpunten. Distributiekracht dichtbijbank optimaal gebruiken Er zal optimaal gebruikgemaakt worden van de distributiekracht van de Rabobank als de dichtbijbank van Nederland. Niet alleen fysiek, maar in toenemende mate ook virtueel. Gedifferentieerde marktstrategieën moeten inspelen op verschillende klantsegmenten, geografische verschillen en afzonderlijke labels en distributiekanalen. De toenemende concurrentie op het aspect dichtbij - wordt gepareerd door uitbreiding van het aantal klantcontactpunten. Ook door verdere uitbouw van de virtuele bank moeten klanten de Rabobank als dichtbij en persoonlijk blijven ervaren. Strategie Continuïteit door bestendige groei op eigen kracht. Rabobank kiest positie als de in Nederland gewortelde mondiale food & agribank.

16 16 Strategische lijnen naar de toekomst Succesvolle fusie tussen Interpolis en Achmea De succesvolle fusie tussen Interpolis en Achmea resulteerde in de grootste verzekeraar van Nederland. Dit leverde de Rabobank een belang op van 32% in Eureko, de moedermaatschappij van Achmea. Het totale belang komt hiermee uit op 37%. De combinatie creëert aantrekkelijke, autonome groeimogelijkheden, onder meer door een breder productenpakket, meer Rabobankklanten met een Interpolisverzekering en door uitwerking van de multidistributie-strategie. De samenwerking met Eureko/Achmea wordt verder uitgebouwd. De internationale strategie Internationale groei is nodig om de mondiaal steeds actievere MKB en corporate klanten te ondersteunen. Daarnaast kan door de internationale groei gemakkelijker een beroep op de internationale kapitaalmarkten worden gedaan en blijft de Rabobank aantrekkelijk als werkgever. De zakenbank Rabobank International wil mondiaal de leidende food & agribank zijn. Die ambitie sluit naadloos aan bij de coöperatieve oorsprong van de Rabobank als dé financier van de Nederlandse agrarische sector en bij de enorme expertise die daarbij is opgebouwd. De internationale activiteiten van de Rabobank laten zich in vijf categorieën onderscheiden: - Internationaal retailbankieren De Rabobank richt zich hier op drie groeimarkten. Bovenaan op de prioriteitenlijst staan traditioneel agrarische landen als de Verenigde Staten, Australië en Canada met een stabiel klimaat en een structureel aantrekkelijke agrarische sector. Tweede op de lijst staan de landen in Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa, met een groeiende agrarische sector, zoals Polen en Turkije. Daarna komen de snelgroeiende opkomende landen met een omvangrijke agrarische sector, zoals Brazilië, China, India en Indonesië. Dit betreft kleinschalige projecten waarin het financiële belang beperkt is. - Ondersteuning van Nederlandse klanten in het buitenland Om haar marktleiderschap onder internationaal actieve klanten te behouden zal de Rabobank de komende jaren actief inzetten op het versterken van de kennis en verkoopkracht van lokale adviseurs en relatiemanagers, het verbeteren van het productmanagement en het intensiveren van de relatie met buitenlandse partnerbanken. - Internationale wholesaleactiviteiten De wholesaleactiviteiten vanuit het internationale vestigingennet zullen behalve op de internationale food & agriklanten in de toekomst meer dan in het verleden ook op Nederlandse wholesaleklanten worden gericht. De primaire geografische focus ligt daarbij op Europa en op de landen waar Rabobank International retailactiviteiten ontplooit. - Professionele marktactiviteiten De Rabobank koestert haar triple A-rating en blijft deze benutten ten behoeve van een geselecteerd aantal winstgevende product-/marktcombinaties op de professionele financiële markten. Gezien de grotere volatiliteit van professionele markten is de doelstelling wel om in de toekomst circa 50% van de internationale winst uit internationale retailactiviteiten te verkrijgen. - Het Rabobank Development Programma (RDP) In aanvulling op de succesvolle activiteiten van de dertig jaar geleden gestarte Rabobank Foundation is het Rabobank Development Programma (RDP) opgericht. Doel van het RDP is om een aantal banken in ontwikkelingslanden te helpen om uit te groeien tot succesvolle Rabobanken. Voor de eerstkomende jaren zijn de activiteiten gericht op een vijftal landen, waaronder China en enkele Oost-Afrikaanse landen. Strategie van de dochters De Nederlandse dochters van de Rabobank Groep spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de marktleiderschapsambities. De nettowinst moet in de komende vijf jaar nagenoeg verdubbelen en er dienen leidende marktposities te worden bereikt. Robeco De ingezette herpositionering van Robeco, waaronder het verwerven van een positie onder de best renderende beleggingsfondsen, levert de eerste resultaten op. Daarnaast wil Robeco niet alleen meer afzetten via lokale private bankingeenheden van de Rabobank maar ook de derdendistributie verder ontwikkelen. De Lage Landen In Nederland ondersteunt De Lage Landen de lokale Rabobanken in het MKB. Internationaal wordt gestreefd naar nieuwe samenwerking op het gebied van vendor lease en complementaire producten voor benutting van cross-sellmogelijkheden. Groei zal ook voortkomen uit de distributie van leaseproducten via Rabobank International en uitbreiding van het eigen netwerk in Oost-Europa en Azië. Eén vastgoeddivisie De vastgoedactiviteiten van de Rabobank Groep - Rabo Vastgoed (projectontwikkeling) en FGH Bank (vastgoedfinanciering) zijn in één vastgoeddivisie samengevoegd, waardoor de Rabobank alle vastgoeddisciplines geïntegreerd kan aanbieden. Intensieve samenwerking met de lokale banken kan dan leiden tot een substantiële groei van het vastgoedbedrijf, ook in nieuwe marktsegmenten, zoals binnenstedelijke herontwikkeling en complexe financieringstrajecten in commercieel vastgoed.

17 17 Strategische lijnen naar de toekomst Organisatorische en financiële implicaties De strategische ambities van de Rabobank Groep zijn ingebed in een coöperatieve, hoogwaardige en op duurzaamheid gerichte organisatie. Versterking coöperatieve identiteit De coöperatie is en blijft de hoeksteen van de Rabobank. De lokale coöperatieve Rabobanken en hun centrale coöperatie Rabobank Nederland, die tevens holdingmaatschappij is van de groepsdochters, zijn en blijven volgens het coöperatieve model bestuurd. De Rabobank is er de afgelopen jaren in geslaagd haar coöperatieve identiteit te versterken, wat onder meer heeft geleid tot een groot aantal nieuwe leden van de lokale Rabobanken. Om de lokale coöperatie van een blijvende legitimatie te voorzien is het verder ontwikkelen van actieve ledenbetrokkenheid cruciaal. De komende jaren zal het onderscheidende karakter van de coöperatie dan ook verder worden onderstreept, zowel intern als extern. Hoogwaardig HRM-beleid De strategie valt of staat met de kwaliteit van de mensen. Prioriteit in het HRM-beleid zal zijn het veiligstellen van de benodigde kwaliteit van getalenteerde, hoogopgeleide medewerkers en managers. Duurzaamheid De Rabobank wil haar vooraanstaande positie op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verder uitbouwen. Er wordt gestreefd naar meer MVO-criteria in alle bancaire activiteiten, meer duurzame financiële producten zoals groenfinancieringen en groen beleggen, en verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Ambitieuze financiële doelstellingen De Rabobank Groep blijft vasthouden aan de volgende financiële doelstellingen: - een nettowinststijging van minimaal 12,0% per jaar; - jaarlijks een tier 1-ratio van minimaal 10,0%; - jaarlijks een rendement op het eigen vermogen van minimaal 10,0%. Langs deze bovenstaande strategische lijnen denkt de Rabobank Groep dat de klant optimaal bediend kan worden in binnen- en buitenland, haar gezonde financiële verhoudingen te handhaven en een goede en aantrekkelijke werkgever te kunnen blijven. Hiermee kan de Rabobank Groep zich een goede uitgangspositie verwerven voor de eventuele Europese consolidatieslag in de financiële sector op middellange termijn.

18 18 Financiële doelstellingen en vooruitzichten Financiële doel stellingen en vooruitzichten Met een nettowinstgroei van 16% behaalde de Rabobank Groep in 2005 een goed resultaat. Mede door de emissie van nieuwe ledencertificaten steeg de tier 1-ratio tot 11,6 (10,9). Het rendement op het eigen vermogen kwam uit op 9,1 (9,0)%. Financiële hoofddoelstellingen De Rabobank Groep streeft naar het realiseren van klantwaarde met als randvoorwaarden financiële stabiliteit en medewerkerswaarde. De randvoorwaarde van financiële stabiliteit wordt gerealiseerd door te streven naar een gelijkmatige ontwikkeling van een drietal financiële ratio s: de nettowinstgroei, de tier 1-ratio en het rendement op het eigen vermogen. Voor de lange termijn heeft de Rabobank Groep voor deze ratio s de volgende doelstellingen: - een nettowinststijging van minimaal 12,0% per jaar; - jaarlijks een tier 1-ratio van minimaal 10,0%; - ieder jaar een rendement op het eigen vermogen van minimaal 10,0%. Nettowinst stijgt met 16% De nettowinst nam met EUR 290 miljoen toe tot EUR (1.793) miljoen. Dit is een stijging van 16%. Daarmee is ruimschoots voldaan aan de langetermijndoelstelling. De nettowinststijging ging gepaard met een verbetering van de efficiencyratio en een daling van de belastingdruk. Tier 1-ratio ruim boven de doelstelling De tier 1-ratio, die inzicht geeft in de solvabiliteitspositie, nam in het verslagjaar toe van 10,9 naar 11,6. Dit is ruim boven de doelstelling van 10,0. De tier 1-ratio geeft de verhouding weer tussen het kernvermogen en het totaal van de gewogen posten. Het kernvermogen nam in het verslagjaar met EUR 3,5 miljard toe tot EUR 24,9 miljard. De tier 1-ratio steeg door de toevoeging van de nettowinst aan de reserves en door de uitgifte van EUR 2,0 miljard aan ledencertificaten. Tegenover de uitgifte stond een aflossing van EUR 650 miljoen aan Trust Preferred Securities. Het totaal van de gewogen posten steeg met 9% tot EUR 213,9 miljard. Rendement op eigen vermogen 9,1% In 2005 bedroeg het rendement op het eigen vermogen op basis van IFRS 9,1%. Dit is lager dan de doelstelling op lange termijn van 10,0%. In 2004 kwam het rendement op het eigen vermogen op basis van Dutch GAAP uit op 10,1%. Op basis van IFRS was dit cijfer in 2004 echter 9,0%. In 2005 verbeterde het rendement op eigen vermogen derhalve met 0,1 procentpunt naar 9,1%. Alhoewel de langetermijndoelstelling van 10,0% gebaseerd was op Dutch GAAP houdt de Rabobank ook onder IFRS vast aan de doelstelling van een rendement op eigen vermogen van 10,0%. Vooruitzichten Het in de tweede helft van 2005 ingezette herstel van de Nederlandse economie zal zich naar verwachting in 2006 voortzetten en verbreden. De binnenlandse bestedingen, zoals de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen, zullen in 2006 een gezonde volumetoename laten zien. Ook de uitvoer zal toenemen, in lijn met het ook elders in Europa ingezette groeiherstel. Vanwege de in geheel Europa aantrekkende conjunctuur en de wat hogere inflatie mag in de loop van 2006 enige stijging van zowel de korte als de lange rente worden voorzien. Wel voorziet de Rabobank dat de rente in de eurozone in historisch perspectief aan de lage kant zal blijven. De binnenlandse bancaire activiteiten kunnen meeprofiteren van de economische groei, juist omdat nu ook de meer op het binnenland gerichte sectoren bijdragen aan de opleving. Wel zal de rentemarge naar verwachting ook in 2006 onder druk staan, onder andere als gevolg van de hevige concurrentie tussen banken in de belangrijkste marktsegmenten, zoals het midden- en kleinbedrijf en de markt voor hypothecaire leningen en door de blijvend lage rente. Mondiaal voorziet de Rabobank in 2006 een tamelijk gunstige ontwikkeling, met een aanhoudende, zij het wat lagere groei in de Verenigde Staten en China, en een gematigd groeiherstel in Europa. Dit biedt goede mogelijkheden voor verdere uitbouw van de internationale activiteiten van de Rabobank Groep, met name op het gebied van leasing, wholesale en de internationale retailactiviteiten. Door middel van autonome groei en selectieve (kleinere) acquisities wil de Rabobank haar activiteiten in het buitenland verder uitbreiden.

19 19 Klantwaarde De Rabobank hecht zeer veel waarde aan het hebben en houden van tevreden klanten. Het realiseren van een zo hoog mogelijke klantwaarde is daarom een kerndoelstelling. Klantwaarde uit zich in de mate van klanttevredenheid en klantloyaliteit. De Rabobank is kritisch en hoort graag van klanten wat goed gaat, maar ook wat beter kan. Door middel van marktonderzoeken worden de klanttevredenheid en de klantloyaliteit gemeten en vergeleken met die van klanten van concurrent-banken. In 2005 bleek volgens een vernieuwde telefonische onderzoeksmethode dat de klanttevredenheid van particulieren is gestegen van 7,3 1 naar 7,4. De doelstelling voor de langere termijn is een tevredenheid van minimaal 7,5. De Rabobank doet jaarlijks onderzoek naar de klanttevredenheid en loyaliteit onder duizenden particuliere en zakelijke klanten van de lokale Rabobanken, Robeco, Alex en tot voor kort Interpolis. Tot en met 2004 was nog sprake van een enquête via internet. In 2004 is parallel gestart met een nieuwe onderzoeksmethode voor de lokale Rabobanken door middel van een telefonische enquête. Het doel van de onderzoeken is inzicht krijgen in en zicht houden op de tevredenheid en de loyaliteit van klanten. Deze feedback van klanten vormt een onmisbare schakel bij de continue verbetering van de dienstverlening. Klantloyaliteit Uit het onderzoek blijkt dat de klantloyaliteit hoog is en dat er een sterke identificatie is van klanten met hun eigen lokale Rabobank. De loyaliteit van particuliere klanten bleef nagenoeg onveranderd hoog op 88% (89%). Ook MKB-klanten toonden een hoge loyaliteit van 70% (75%). In de agrarische sector scoort de Rabobank traditioneel hoog. In 2005 bedroeg de klantloyaliteit gemiddeld 86% (82%). Klanttevredenheid particulieren Het onderzoek laat eveneens zien dat de Rabobank hoog scoort als het gaat om klanttevredenheid. In 2005 steeg de klanttevredenheid onder particulieren van 7,3 naar 7,4. Voor de langere termijn blijft de doelstelling gehandhaafd op een gemiddelde score van minimaal 7,5. Ook in de oude onderzoeksmethode werd een doelstelling van 7,5 gehanteerd. In 2005 was 90% van de particuliere klanten (zeer) tevreden, vergeleken met 89% in In vergelijking met de concurrentie werden met name de telefonische bereikbaarheid, de kennis van de medewerkers, de snelle bereikbaarheid van de juiste persoon en de kwaliteit van internetbankieren hoog gewaardeerd. Daarentegen wensen klanten beter geïnformeerd te worden over de openingstijden van de lokale banken en willen ze graag meer inzicht in de kosten en tarieven van producten. In 2005 bleek ook 90% van de Rabobank private bankingklanten (zeer) tevreden te zijn over de dienstverlening. Dit betekende een significante stijging van de tevredenheid met 4 procentpunt ten opzichte van Dat de Rabobank in dit segment op de goede weg is, werd bevestigd door een onderzoek van Incompany, waaruit de Rabobank en haar dochter Schretlen & Co als beste uit de bus kwamen. De gespecialiseerde dochters binnen de Rabobank Groep doen het traditioneel goed ten opzichte van de naaste concurrenten. Alex laat met een 8,2 een sterke verbetering zien ten opzichte van de reeds hoge waardering van 7,8 in het vorige verslagjaar. De klanttevredenheid van Robeco Direct liep met een 7,3 (7,5) licht terug. De benchmark voor beide ligt op 7,5. Klanttevredenheid zakelijke klanten Onder zakelijke klanten steeg het percentage (zeer) tevreden klanten van 78 in 2004 naar 80 in Uitgesplitst naar MKB en de agrarische sector ziet het beeld er als volgt uit. In het kritische MKB scoort de Doelstelling Het realiseren van een zo hoog mogelijke klantwaarde 1 Op basis van het onderzoek volgens de oude onderzoeksmethode via internet, kwam de klanttevredenheid in 2004 uit op 7,7, bij een doelstelling van minimaal 7,5.

20 20 Klantwaarde Rabobank met 75% (76% in 2004) een onverminderd hoog percentage (zeer) tevreden klanten. De klanttevredenheid onder agrarische klanten steeg zelfs zeer sterk van 86% in 2004 naar 93% in Merkwaarden De Rabobank wil gezien worden als een bank die dichtbij, betrokken en toonaangevend is. Het zijn de merkwaarden van de Rabobank. Deze waarden worden via een merkwaardemonitor gemeten. In de merkwaardemonitor wordt aan particulieren en ondernemers (in beide categorieën zowel aan klanten als aan niet-klanten) gevraagd bij welke van de vijf grote banken zij deze merkwaarden het best vinden passen. De Rabobank scoorde daarbij in 2005 het hoogst op alle drie aspecten, zowel onder particulieren als onder bedrijven. De Rabobank kan hiermee met recht de meest betrokken en toonaangevende dichtbijbank worden genoemd. De tabel geeft het percentage ondervraagden aan die de drie typeringen het meest op de Rabobank van toepassing vinden. Klachtenmanagement Voor een organisatie die uitstekende service aan de klant centraal stelt is goed klachtenmanagement onmisbaar. Toch kan er een moment ontstaan waarop de klant niet tevreden is over een bepaald product of een bepaalde dienst. Juist zo n moment is een kans voor de bank om te laten zien wat service betekent. Als de klacht serieus genomen wordt met aandacht voor de gevoelens van de klant, biedt dat kansen om samen tot een oplossing te komen. Het bieden van duidelijkheid over het behandelproces is belangrijk: wat kan en mag de klant verwachten, wat doet de bank met zijn of haar klacht? Serieus onderzoek kan vervolgens aan het licht brengen wat er precies aan de hand is, en waar oplossingsmogelijkheden liggen. De onderlinge relatie en waardering worden versterkt als samen gezocht wordt naar een oplossing van het probleem. Voor de klant is de lokale bank het eerste aanspreekpunt. Als de klant en de bank er samen niet uit komen of als de klant niet tevreden is over de geboden oplossing kan de klacht worden voorgelegd aan Klachtenservice Rabobank Nederland. In 2005 zijn door Klachtenservice (3.246) klachten ontvangen. Na een jarenlange stijging van het aantal klachten wordt voor het eerst een lichte daling waargenomen. Een daling in het aantal beroepszaken is ook geconstateerd bij de Geschillencommissie Bankzaken. In het verslagjaar heeft de bank zich sterk gericht op service en klanttevredenheid. Bovendien raken klanten gewend aan nieuwe vormen van dienstverlening zoals internetbankieren. Via internet is steeds meer informatie over de bancaire dienstverlening toegankelijk. Door duidelijke informatie vermindert het aantal misverstanden. Klachtenservice betrekt de lokale banken nadrukkelijk bij de afhandeling van klachten. Ruim een derde van de bij Klachtenservice ingediende klachten werd alsnog in de eerste lijn, bij de lokale banken, afgehandeld, waar nodig of gewenst met een advies van deze afdeling. Klachtenservice rapporteert de geregistreerde gegevens maandelijks aan de betrokken afdelingen en doet op basis van een analyse van de klachten gerichte verbetervoorstellen. De topvijf van onderwerpen die in 2005 aanleiding hebben gegeven tot klachten: 1. betwiste opnamen met in Nederland gestolen of vermiste bankpas (266); 2. elektronisch bankieren (237); 3. bezwaarschriften tegen opname in het incidentenregister (122); 4. verwerking van het betalingsverkeer (87); 5. vergoedingsrente bij vervroegde aflossing hypotheek (84). Vraagstelling: bij welke van de vijf grote banken passen de volgende typeringen het best? Merkwaarden % Positie Rabobank % Positie Rabobank Particulieren Dichtbij Betrokken Toonaangevend Ondernemers Dichtbij Betrokken Toonaangevend Bron: onderzoeksbureau Millward Brown Centrum

Rabobank Groep Jaarverslag 2006

Rabobank Groep Jaarverslag 2006 Rabobank Groep Jaarverslag 2006 Kerngegevens 1 2006 2005 2004 2004 2003 2002 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 556.455 506.573 483.574 475.089 403.305 374.720 Kredieten

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2006

Rabobank Groep Jaarverslag 2006 Rabobank Groep Jaarverslag 2006 Kerngegevens 1 2006 2005 2004 2004 2003 2002 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 556.455 506.573 483.574 475.089 403.305 374.720 Kredieten

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2004

Rabobank Groep Jaarverslag 2004 Rabobank Groep Jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 6 Voorwoord 7 Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland 9 Verslag raad van commissarissen

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013

Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013 Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep Persconferentie 28 februari 2013 Jaarcijfers 2012 resultaten Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur Rabobank Groep 28 februari 2013 Rabobank: winstdaling door economische

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2003

Rabobank Groep Jaarverslag 2003 Rabobank Groep Jaarverslag 2003 Profiel Rabobank Groep De Rabobank Groep is een brede financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. Ze bestaat uit 328 zelfstandige lokale coöperatieve Rabobanken

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Persbericht 18 augustus 2016 Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Resultaten Rabobank Groep eerste halfjaar 2016 Implementatie strategie

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Visie op belonen. Rabobank Groep

Visie op belonen. Rabobank Groep Visie op belonen Rabobank Groep 2014 1 Contactgegevens: Human Resources Rabobank Humanresourcesrabobank@rn.rabobank.nl 2 Visie op belonen Intentieverklaring De Rabobank Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016 Jaarcijfers Persconferentie 18 februari 2016 Jaarcijfers Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter 2 Jaarcijfers - financiële analyse Bas Brouwers, CFO 3 Nettowinst 20% resultaatsstijging Nettowinst (in miljoenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Coöperatieve Rabobank Tiel-Culemborg U.A.

Jaarverslag 2007 Coöperatieve Rabobank Tiel-Culemborg U.A. Jaarverslag 2007 Coöperatieve Rabobank Tiel-Culemborg U.A. Directie Inleiding In het directiemodel vormt de statutaire directie, bestaande uit professionele bestuurders, het bestuur van de lokale Rabobank.

Nadere informatie

Rabobank Groep Halfjaarverslag 2004

Rabobank Groep Halfjaarverslag 2004 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2004 Inhoud Halfjaarverslag 2004 Kerngegevens 1 Gang van zaken 2 Geconsolideerde balans 6 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Mutatieoverzicht

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2003 Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2003 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2003 Rabobank Groep Kerngegevens 1 Kerngegevens 30-06-03 31-12-02 30-06-02 31-12-01 30-06-01 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 402.367 374.720 377.149

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel De invloed en zeggenschap van leden vormt de kern van de coöperatieve Rabobank. De maatschappij verandert

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Amsterdam, 19 augustus 1999 STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Nettowinst met 29,7% gestegen tot EUR 1.438 mln (NLG 3.169 mln) Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 27,4 %

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Jaarrekening en dividendvoorstel Hierbij leggen wij de door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2009 aan de algemene vergadering

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profielschets van de Raad van Commissarissen van FMO

Profielschets van de Raad van Commissarissen van FMO ENGLISH TRANSLATION IS IN THE MAKING AND WILL BE PUBLISHED SHORTLY In case of questions, please contact FMO s Corporate Secretary, Mrs. C. Oosterbaan Vastgesteld door RvC: 14 maart 2016 Besproken in AVA:

Nadere informatie

Reglement audit committee van de raad van commissarissen

Reglement audit committee van de raad van commissarissen Reglement audit committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Kerngegevens 2 Rabobank Groep in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Financiële ontwikkelingen Rabobank Groep 9 Binnenlands retailbankbedrijf

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België.

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België. Amsterdam, 26 mei 1998 HOGER BOD VAN ABN AMRO OP GENERALE BANK Bod bestaande uit 19 gewone aandelen ABN AMRO en BEF 9.000 in contanten, equivalent aan circa BEF 27.095 per aandeel; totale waarde van het

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Financiering van innovaties

Financiering van innovaties Financiering van innovaties Volgorde en taak van financiers en de financiële opties Mark Poldner, directeur Commerciële Zaken Rabobank Noord-Holland Noord 1 Inhoud 2 I Introductie Rabobank Groep 3 Rabobank

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Amsterdam, 25 februari 1999 WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen stijgt met 14,9% tot ƒ 8.448 miljoen Nettowinst neemt met 4,5%

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Rabobank Dommel en Aa Een introductie. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Dommel en Aa Een introductie. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Dommel en Aa Een introductie Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank Dommel en Aa Postadres Rabobank Dommel en Aa Postbus 210 5270 AE Sint-Michielsgestel Particulieren (0411) 660 660 particulieren@dommel-en-aa.rabobank.nl

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Rabobank Groep

Jaarverslag 2008. Rabobank Groep Jaarverslag 2008 Rabobank Groep Jaarverslag 2008 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort Rabobank Groep 6 Bericht van de voorzitter 9 Strategisch Kader 13 Directeuren en commissarissen 16 Profiel Over

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2010 Rabobank Groep Augustus 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen. Halfjaarverslag 2010. Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2010 Rabobank Groep Augustus 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen. Halfjaarverslag 2010. Rabobank Groep Augustus 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen Halfjaarverslag 2010 Rabobank Groep Kerngegevens Kredietportefeuille in miljarden euro s Bedragen in miljoenen euro s 30-jun-10 31-dec-09 30-jun-09 31-dec-08

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Rabobank Groep

Jaarverslag 2008. Rabobank Groep Jaarverslag 2008 Rabobank Groep Jaarverslag 2008 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort Rabobank Groep 6 Bericht van de voorzitter 9 Strategisch Kader 13 Directeuren en commissarissen 16 Profiel Over

Nadere informatie

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 PERSBERICHT Bussum, 19 mei 2015 Aantal medewerkers ruim verdubbeld Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 Hoofdpunten trading update: Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven Resultaatverwachting:

Nadere informatie