WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR"

Transcriptie

1 Amsterdam, 25 februari 1999 WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen stijgt met 14,9% tot ƒ miljoen Nettowinst neemt met 4,5% toe tot ƒ miljoen ten opzichte van recordjaar 1997 Winst per aandeel stijgt met 2,7% tot ƒ 2,71 Netto rendement op eigen vermogen 16,9% Dividend geheel 1998 ƒ 1,27 per aandeel (+5,8%), slotdividend ongewijzigd (ƒ 0,67) in % (in NLG) (in NLG) (in EUR) (in EUR) Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen mln mln mln mln 14,9% Bedrijfsresultaat voor belastingen mln mln mln mln 10,4% Nettowinst mln mln mln mln 4,5% Nettowinst toekomend aan houders van gewone aandelen mln mln mln mln 4,8% Winst per aandeel 2,71 2,64 1,23 1,20 2,7% Dividend per gewoon aandeel 1,27 1,20 0, , ,8% 31 dec dec dec dec 1997 Balanstotaal 952,2 mrd 836,4 mrd 432,1 mrd 379,5 mrd 13,8% Eigen vermogen 23,6 mrd 25,8 mrd 10,7 mrd 11,7 mrd -8,6% Aansprakelijk groepsvermogen 53,7 mrd 53,0 mrd 24,4 mrd 24,1 mrd 1,4% Naar risico gewogen balanstotaal 475,5 mrd 459,8 mrd 215,8 mrd 208,6 mrd 3,4% Kredietverlening aan de private sector 1) 394,9 mrd 359,2 mrd 179,2 mrd 163,0 mrd 9,9% Eigen vermogen per aandeel 15,10 17,00 6,85 7,71-11,2% BIS-ratio 10,48% 10,65% Waarvan kernvermogen 6,94% 6,96% 1) exclusief repo s Belangrijkste ontwikkelingen van de groep in 1998 In 1998 heeft ABN AMRO belangrijke vorderingen gemaakt met de uitvoering van de lange-termijn strategie inzake buitenlandse groei. Zo versterkte de bank haar positie in Brazilië met de verwerving van een controlerend belang in Banco Real, de op drie na grootste bank in particuliere handen in dit land. In combinatie met de reeds bestaande activiteiten in Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse landen kan ABN AMRO nu bogen op een sterke positie in deze regio. Brazilië vormt na Nederland en het Noord-Amerikaanse Middenwesten haar derde thuismarkt. In Azië werd een meerderheidsbelang in Bank of Asia genomen, een moderne, goed geleide bank in Thailand. Tevens werd het belang in het effectenbedrijf ABN AMRO Asia uitgebreid tot 100% en de positie in Australië versterkt door de overname van het lokale investment banking bedrijf van BZW. De nettowinst over 1998 is met 4,5% gestegen. Het eerste halfjaar liet een sterke lijn omhoog zien. In het tweede halfjaar werden de resultaten gedrukt door de turbulente ontwikkelingen in Rusland en de uitstraling daarvan naar diverse andere financiële markten. Het verlies op de handel in emerging markets papier, de verwerking van niet gerealiseerde verliezen op aandelen in de beleggingsportefeuille en de hieruit resulterende hogere belastingdruk dempten de groei van de nettowinst over het gehele jaar tot 4,5%. 1

2 Het rentesaldo steeg met 14,4% tot ƒ miljoen. De rentemarge bij divisie Nederland was in 1998 licht hoger dan in Het volume van zowel zakelijke als particuliere kredietverlening nam toe ondanks enkele effectiseringsprogramma s. De rentemarge bij divisie Buitenland bleef nagenoeg gelijk; het volume groeide daarentegen fors, onder meer als gevolg van de overnames in Brazilië en Thailand en de autonome groei van het bedrijf in de Verenigde Staten. De opbrengsten uit effecten en deelnemingen stegen met ƒ 138 miljoen, vooral door de verkoop van een aantal minderheidsbelangen. De stijging van de provisies (+19,1%) kwam voornamelijk voor rekening van het buitenlandse effectenbedrijf, dat wist te profiteren van de toegenomen omzetten in de markten. Ook de provisies voor vermogensbeheer en trustbedrijf lieten een aanzienlijke groei zien. Het wereldwijd beheerd vermogen is met 27% toegenomen van ƒ 155 miljard ultimo 1997 tot ƒ 197 miljard ultimo De resultaten uit financiële transacties stegen met 4,3% tot ƒ miljoen. Deze resultaten werden sterk negatief beïnvloed door het verlies van ƒ 306 miljoen op de handel in emerging markets papier. Wel werden uitstekende resultaten behaald in de effectenhandel (een stijging van ƒ 304 miljoen) en de valutahandel (een stijging van ƒ 215 miljoen). Het resultaat op handel in derivaten bleef nagenoeg gelijk (+1,2%). De sterke stijging van de overige baten met ƒ 434 miljoen (77,6%) werd vooral veroorzaakt door hogere opbrengsten uit ons hypotheekbedrijf in de Verenigde Staten, bestaande uit origination-, securitisationen servicing-activiteiten. De bedrijfslasten namen met 16,8% toe. Deze toename werd veroorzaakt door autonome groei en een aantal specifieke automatiseringsprojecten. Evenals in vorige jaren zijn in 1998 aanzienlijke uitgaven voor aanpassingen van systemen inzake de euro gedaan (ca ƒ 375 miljoen). Deze zijn voor ca f 265 miljoen ten laste van de hiervoor in voorgaande jaren gevormde voorzieningen gebracht. De totale kosten voor de conversie van de systemen in verband met de invoering van de euro per 1 januari 1999 hebben ca ƒ 500 miljoen bedragen. De uitgaven in 1998 in verband met het jaar 2000 (ruim ƒ 200 miljoen) kwamen nagenoeg volledig ten laste van het resultaat. De resterende voorzieningen voor zowel euro als jaar 2000 (totaal f 225 miljoen) zijn voldoende voor de nog te maken kosten. De bedrijfslasten (+16,8%) stegen iets sterker dan de baten (+16,2%). Hierdoor verslechterde de efficiencyratio enigszins van 69,1% in 1997 naar 69,4% in Het gecombineerde bedrag van de waardeveranderingen van vorderingen en de toevoeging resp. onttrekking aan het FAR bedroeg per saldo ƒ miljoen tegenover ƒ miljoen in De waardeveranderingen van vorderingen zijn gestegen van ƒ miljoen in 1997 naar ƒ miljoen in Dit betreft onder andere een bedrag van ƒ 668 miljoen bestaande uit verliezen ontstaan door betalingsmoeilijkheden van Russische banken en toevoegingen in verband met het toegenomen landenrisico op onder meer Indonesië, Thailand en Pakistan. In 1997 was sprake van een vrijval van ƒ 106 miljoen uit hoofde van landenrisico s. Het resterende bedrag ad ƒ miljoen bestaat uit specifieke debiteurenvoorzieningen, die met name in Azië en Latijns-Amerika hoger waren, terwijl in Nederland en Noord-Amerika sprake was van een daling. In 1997 was ƒ miljoen benodigd voor specifieke debiteurenvoorzieningen. Nadat eind 1997, met het oog op de ontwikkelingen in Azië, ruime toevoegingen aan de voorzieningen waren gedaan is er in zoals destijds aangekondigd - besloten tot een vrijval van ƒ 223 miljoen uit het FAR. Bij de overname van Banco Real is het FAR extra versterkt en bedraagt nu ƒ miljoen. Dat is 0,53% van de naar risico gewogen activa, 3 basispunten meer dan de door de bank nagestreefde 50 basispunten. Daarnaast was in 1998 sprake van een last van ƒ 213 miljoen uit hoofde van waardeveranderingen van financiële vaste activa (tegenover een vrijval van ƒ 36 miljoen in 1997). Dit betreft met name de verwerking van niet gerealiseerde verliezen op aandelen in de beleggingsportefeuille van de bank als gevolg van gedaalde aandelenkoersen in de tweede helft van het jaar. Ten tijde van de publicatie van de halfjaarcijfers heeft ABN AMRO besloten de financiële doelstellingen aan te passen. Deze betreffen een gemiddelde, te behalen over een periode van enkele jaren. Deze doelstellingen zijn: Nettowinst : gemiddelde stijging van ten minste 12,5% per jaar Winst per aandeel : gemiddelde stijging van ten minste 10% per jaar Netto rendement op eigen vermogen : 18% 2

3 Balans per 31 december 1998 vergeleken met balans per 31 december 1997 Het geconsolideerde balanstotaal bedroeg ultimo 1998 ƒ 952,2 miljard, hetgeen een toename van ƒ 115,8 miljard (13,8%) is ten opzichte van ultimo De groei vond plaats bij divisie Nederland (+ ƒ 14,0 miljard, met name woninghypotheken), divisie Buitenland (+ ƒ 71,9 miljard, waarvan ƒ 48 miljard als gevolg van acquisities) en divisie Investment Banking (+ ƒ 27,2 miljard, betreft voornamelijk rentedragende waardepapieren). De totale kredietverlening steeg met ƒ 42,8 miljard (+9,6%) tot ƒ 485,9 miljard. De kredietverlening aan de private sector exclusief kortlopende effectentransacties met professionele marktpartijen vertoonde een verheugende groei van 9,9% tot ƒ 394,9 miljard onder invloed van een flink gestegen zakenvolume in vrijwel alle landen. Aansprakelijk groepsvermogen en toetsingsvermogen Aansprakelijk groepsvermogen (in NLG mln en %) 31 december december 1997 % Eigen vermogen ,6% Derdenbelang ,8% Groepsvermogen ,4% Fonds voor algemene bankrisico s ,2% Achtergestelde leningen ,6% Aansprakelijk groepsvermogen ,4% Aantal uitstaande gewone aandelen (mln) ,3% Eigen vermogen per gewoon aandeel (in NLG) 15,10 17,00-11,2% Rendement op het eigen vermogen (in %) 16,9% 15,7% Aantal preferente aandelen (mln) Aantal converteerbare preferente aandelen (mln) 1,7 2,1 De daling in het eigen vermogen was met name het gevolg van afboeking van ƒ miljoen wegens goodwill (o.a. voor de overname van Banco Real (ƒ miljoen) en Bank of Asia (ƒ 884 miljoen)) alsmede een vermindering van ƒ 709 miljoen als gevolg van valuta omrekeningsverschillen. Daarnaast was echter ook sprake van een toename van het eigen vermogen (met ƒ miljoen) onder andere uit hoofde van winstinhouding, uitkering van stockdividenden en uitoefening van opties. Het derdenbelang nam met 71,8% toe als gevolg van de uitgifte van preferente aandelen en acquisitie-effecten, met name de consolidatie van Banco Real. Toetsingsvermogen en BIS-ratio s (in NLG mrd en %) 31 december december 1997 % Toetsingsvermogen 49,8 49,0 1,7% Waarvan kernvermogen 33,0 32,0 3,2% Naar risico gewogen balanstotaal 475,5 459,8 3,4% BIS-ratio 10,48% 10,65% Waarvan kernvermogen 6,94% 6,96% Het toetsingsvermogen is in 1998 met 1,7% gestegen. De naar risico gewogen activa bedroegen ultimo 1998 ƒ 475,5 miljard; 3,4% meer dan ultimo

4 Resultaten per Divisie 1 Divisie Nederland (in NLG mln en %) % Rente ,4% Provisies ,0% Resultaat uit financiële transacties ,6% Overige baten ,2% Totaal baten ,8% Bedrijfslasten ,6% Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen ,3% Waardeveranderingen van vorderingen ,7% Waardeveranderingen van fin. vaste activa 76 Bedrijfsresultaat voor belastingen ,9% Aantal medewerkers (FTE) ,7% Aantal kantoren ,6% (in NLG mrd en %) 31 december december 1997 Balanstotaal 197,9 mrd 183,6 mrd 7,8% Naar risico gewogen activa 148,3 mrd 144,0 mrd 3,0% Het bedrijfsresultaat voor belastingen nam met 14,9% toe tot ƒ mln. Het renteresultaat steeg met 9,4%, het gevolg van volume groei en een lichte stijging van de rentemarge. De groei van de provisies met 8,0% was vrijwel geheel het gevolg van gestegen provisies betalingsverkeer en effectenbedrijf. De overige baten zijn met 187,2% gestegen, waarbij met name ABN AMRO Verzekeringen een sterke groei van het premie-inkomen liet zien. Daarnaast stegen de onder overige baten opgenomen opbrengsten uit effecten en deelnemingen als gevolg van de verkoop van een aantal minderheidsbelangen. De bedrijfslasten stegen met 12,6%. Deze stijging werd onder meer veroorzaakt door een gedeeltelijke hervatting van de betaling van pensioenpremie, de inhuur van additionele automatiseringscapaciteit, de groei van het aantal medewerkers (in verband met het toegenomen zakenvolume, o.a. hypotheken en verzekeringen) en de CAO-loonsverhoging van 3% per juli De daling (-38,7%) in de waardeveranderingen van vorderingen illustreert de uitstekende kwaliteit van de kredietportefeuille in Nederland. Daartegenover stond een last van ƒ 76 miljoen uit hoofde van waardeveranderingen van financiële vaste activa, in verband met de eerder genoemde verwerking van een niet gerealiseerd verlies op de aandelen-beleggingsportefeuille. 1 De divisiecijfers over 1997 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. 4

5 Divisie Buitenland (in NLG mln en %) % Rente ,3% Provisies ,9% Resultaat uit financiële transacties ,2% Overige baten ,3% Totaal baten ,7% Bedrijfslasten ,9% Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen ,8% Waardeveranderingen van vorderingen ,8% Waardeveranderingen van fin. vaste activa Bedrijfsresultaat voor belastingen ,7% Bedrijfsresultaat voor belastingen per regio Europa ,5% Noord-Amerika ,9% Zuid- en Midden-Amerika ,5% Azië-Pacific Midden-Oosten en Afrika ,3% Aantal medewerkers (FTE) ,0% Aantal kantoren ,2% (in NLG mrd en %) 31 december december 1997 Balanstotaal 459,9 mrd 388,0 mrd 18,5% Naar risico gewogen activa 263,9 mrd 241,0 mrd 9,5% Het aandeel van de divisie Buitenland in het totale bedrijfsresultaat voor belastingen steeg in 1998 verder, van 47% in 1997 naar 54% in Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg met 26,7% of ƒ 732 miljoen naar ƒ miljoen. Deze stijging was voor ƒ 237 miljoen (8,7%) het gevolg van hogere valutakoersen en consolidatie-effecten. Bij een nagenoeg gelijkblijvende rentemarge steeg het rentesaldo met ƒ miljoen of 18,3%. De activiteiten in zowel de Verenigde Staten als de regio Azië/Pacific droegen in belangrijke mate bij aan de stijging van de rentebaten. De provisies vertoonden een forse stijging (+ 31,9%). Mede door de gestegen omzetten op de effectenbeurzen namen de provisies van het effectenbedrijf spectaculair toe, met 52,3% of ƒ 395 miljoen, bijna de helft van de totale stijging in provisies. Het resultaat uit financiële transacties verbeterde zeer sterk dankzij de fors gestegen winst uit de valutahandel in met name de regio Azië/Pacific onder invloed van de voortdurende volatiliteit van de valutamarkten. Ook het resultaat uit de derivatenhandel liet een sterke groei zien. De stijging van de bedrijfslasten met 22,9% werd voornamelijk veroorzaakt door vooral in het Amerikaanse bedrijf toegenomen bonussen en het stijgend aantal medewerkers als gevolg van acquisities alsmede de sterke groei van ons bedrijf in de Verenigde Staten. Ook speelden aanzienlijke kosten op het gebied van automatisering een rol, o.a. voor de komst van de euro, het jaar 2000 en de ontwikkeling van het Global Transaction Services (GTS) systeem, het internationale betalingsverkeerssysteem voor zakelijke cliënten. De waardeveranderingen van financiële vaste activa leverden over 1998 een last op van ƒ 37 miljoen (1997: een vrijval van ƒ 36 miljoen), een gevolg van de geleden verliezen op Russisch staatspapier. Het aantal vestigingen in het internationale netwerk steeg met Dit is inclusief kantoren van Banco Real, 138 kantoren van Bandepe in Zuid-Amerika en 112 kantoren van Bank of Asia, Thailand. Gemeten in mensjaren steeg het aantal medewerkers met tot Deze toename hield vooral verband met voornoemde acquisities. In Brazilië zal het door acquisities sterk gegroeide personeelsbestand in de komende jaren met ca 8% worden teruggebracht. Het bedrijfsresultaat voor belastingen in Europa verbeterde met 21,5% tot ƒ 747 miljoen. In Duitsland worden thans betere resultaten gerealiseerd. Dat is het gevolg van een aantal reorganisaties die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd en de succesvolle uitbouw van het investment banking bedrijf. Ook de private bankingactiviteiten in Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland leverden wederom een 5

6 belangrijke bijdrage aan de bevredigende resultatenontwikkeling in Europa. De bank heeft in de eurozone met haar omvangrijke corporate banking netwerk een goede uitgangspositie voor verdere groei. De crisis in Rusland heeft de lokale resultaten van ABN AMRO duidelijk negatief beïnvloed, maar had slechts een beperkte invloed op andere Oost-Europese landen waar de bank is gevestigd. Zo behaalden ABN AMRO Polen, -Roemenië en -Kazakstan uitstekende resultaten. Het resultaat in Hongarije daarentegen was teleurstellend. Het aandeel van het Noord-Amerikaanse bedrijf in het totale bedrijfsresultaat voor belastingen van divisie Buitenland liep verder op tot 62,0%. In Noord-Amerika nam het bedrijfsresultaat voor belastingen toe van ƒ miljoen in 1997 tot ƒ miljoen in 1998, een stijging met 42,9%. Deze groei was voornamelijk het gevolg van de sterk verbeterde resultaten in de ABN AMRO branches en de verdere expansie van de kredietverlening door LaSalle aan het middensegment van de zakelijke markt. Bovendien was er sprake van aanzienlijk lagere voorzieningen ten gevolge van de goede kwaliteit van de kredietportefeuille. Het bedrijfsresultaat voor belastingen in Zuid- en Midden-Amerika toonde een lichte daling van ƒ 547 miljoen naar ƒ 517 miljoen. Het resultaat van Brazilië daalde met ƒ 12 miljoen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het resultaat in 1997 positief werd beïnvloed door de vrijval van een voorziening inzake de Braziliaanse Real ad ƒ 150 miljoen, terwijl het resultaat 1998 positief werd beïnvloed door het resultaat van Banco Real over de twee laatste maanden van het jaar. Per 31 december 1998 was ABN AMRO in het bezit van 38% van het economische eigendomsrecht op Banco Real. Vanaf november heeft ABN AMRO de meerderheid van het stemrecht en is Banco Real dientengevolge volledig geconsolideerd. Ondanks de moeilijke omstandigheden als gevolg van de financiële crisis waaronder in 1998 moest worden gewerkt, waren de bedrijfsresultaten voor waardeveranderingen in de regio Azië/Pacific uitstekend (een stijging van 93% ten opzichte van 1997). De hoge opbrengsten van geldmarkttransacties, valutahandel en deposito s droegen hieraan sterk bij. Hiertegenover stonden echter veel hogere voorzieningen, waardoor het bedrijfsresultaat voor belastingen per saldo een verlies van ƒ 43 miljoen liet zien. 6

7 Divisie Investment Banking (in NLG mln en %) % Rente ,7% Provisies ,6% Resultaat uit financiële transacties ,3% Overige baten ,2% Totaal baten ,9% Bedrijfslasten ,2% Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen ,4 % Waardeveranderingen van vorderingen ,8% Waardeveranderingen van fin. vaste activa Bedrijfsresultaat voor belastingen ,3% Aantal medewerkers (FTE) ,8% Aantal kantoren ,2% (in NLG mrd en %) 31 december december 1997 Balanstotaal 279,5 mrd 252,5 mrd 10,7% Naar risico gewogen activa 49,3 mrd 63,1 mrd -21,9% De resultaten uit aandelenactiviteiten en corporate finance toonden een goede groei, daarentegen waren de resultaten op vastrentend gebied teleurstellend. Het bedrijfsresultaat voor belastingen is in geheel 1998 met 38,3% gedaald als gevolg van aanzienlijke verliezen op de handel in emerging markets papier (-ƒ 306 miljoen). Daarnaast werden minder deelnemingen en participaties verkocht, hetgeen een negatief effect had op de overige baten. Ook de waardeveranderingen van financiële vaste activa lieten een negatief beeld zien (-ƒ 100 miljoen), het gevolg van de verwerking van niet gerealiseerde verliezen op aandelen van de beleggingsportefeuille. De provisie-inkomsten stegen van ƒ miljoen naar ƒ miljoen vooral dankzij toegenomen provisies uit de lines of business vermogensbeheer en trust en fusies en overnames. De stijging van de bedrijfslasten werd vooral veroorzaakt door overige beheerskosten en afschrijvingen. De personeelskosten stegen over het gehele jaar met 5%; in de tweede helft was sprake van een daling met 23% ten opzichte van het eerste halfjaar, een direct gevolg van de sterk gereduceerde bonussen. Dividend Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld aan de houders van gewone aandelen een dividend van ƒ 1,27 per gewoon aandeel van nominaal ƒ 1,25 uit te keren. De stijging van het dividend 1998 bedraagt 5,8% ten opzichte van het dividend Een deel van dit dividend is reeds betaalbaar gesteld als interim dividend ad ƒ 0,60. Als slotdividend zal derhalve ƒ 0,67 worden uitgekeerd, gelijk aan het slotdividend over Omgerekend in euro s tegen een euro/gulden omrekeningskoers van 2,20371 bedraagt het slot dividend euro 0,30403 per aandeel. Het totale dividend van 1998 bedraagt op basis van dezelfde omrekeningskoers euro 0, Het slotdividend kan naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten worden ontvangen, danwel volledig in aandelen ten laste van de agioreserve in een nog nader te bepalen verhouding. De verhouding tussen de waarde van het stockdividend en het contante dividend zal op 20 mei 1999 na sluiting van de AEX- Effectenbeurs worden vastgesteld op basis van de gemiddelde beurskoers van die dag, waarbij de waarde van het stockdividend nagenoeg gelijk zal zijn aan de waarde van het contante dividend. De nieuwe gewone aandelen zijn gerechtigd tot het volledige dividend over 1999 en volgende boekjaren. Vanaf maandag 10 mei 1999 zal het gewone aandeel ex-dividend noteren. De keuzeperiode loopt van 7 mei tot en met 20 mei Het slotdividend 1998 zal betaalbaar zijn met ingang van 28 mei Vooruitzichten geheel 1999 Dankzij de krachtige positie van ABN AMRO in de wereld en de goede gang van zaken in de 7

8 ontwikkelde landen blijft de Raad van Bestuur vertrouwen in de haalbaarheid van de financiële doelstellingen. Daarbij dient echter bedacht te worden dat de ontwikkelingen in de financiële markten onzekerheden met zich meebrengen. Bijlagen 1. - Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde balans per 31 december Balanstelling per divisie - Kredietverlening private sector per divisie 4. - Bedrijfsresultaat voor belastingen per divisie - Aantal medewerkers 5. - Geconsolideerde winst- en verliesrekening eerste en tweede halfjaar 1998 Voor meer informatie: Persvoorlichting, telefoon: Investor Relations, telefoon: Het persbericht is tevens beschikbaar op de volgende internetpagina s: - (Nederlandstalig) - (Engelstalig) 8

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Amsterdam, 20 augustus 1998 HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Nettowinst neemt met 20,0% toe tot NLG 2.445 mln Winst per aandeel stijgt met 18,4% tot NLG 1,67 Netto rendement op eigen vermogen

Nadere informatie

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Amsterdam, 19 augustus 1999 STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Nettowinst met 29,7% gestegen tot EUR 1.438 mln (NLG 3.169 mln) Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 27,4 %

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34%

Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34% Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34% Highlights 1 e halfjaar Netto-omzet stijgt met 40% naar ruim EUR 697 miljoen Bedrijfsresultaat (EBITA) stijgt met 42% naar ruim EUR 80 miljoen Autonome

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN PERSBERICHT s-hertogenbosch, 22 augustus 2003 WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN Nettowinst eerste helft 2003 van 51,2 miljoen naar 53,3 miljoen (+4,1%) Winst per gewoon aandeel van 1,71 naar 1,77 (+3,5%)

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST HAL HOLDING N.V. OVER 2004

Persbericht NETTOWINST HAL HOLDING N.V. OVER 2004 Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2004 ¼0,/-2(1¼0,/-2(1 De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2004 bedroeg ¼PLOMRHQ overeenkomend met ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼4 per aandeel) over 2003. De nettowinst

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

Amsterdam, 30 maart ABN AMRO maakt resultaten bekend over 2004 onder IFRS: Nettowinst 4,9% lager onder IFRS dan volgens Dutch GAAP

Amsterdam, 30 maart ABN AMRO maakt resultaten bekend over 2004 onder IFRS: Nettowinst 4,9% lager onder IFRS dan volgens Dutch GAAP Meer informatie kan worden verkregen bij: Persvoorlichting: 020 6288900 Investor Relations: 020 6287835 Dit persbericht is ook beschikbaar op internet: www.abnamro.com ABN AMRO maakt resultaten bekend

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Kerncijfers en kengetallen

Kerncijfers en kengetallen Kerncijfers en kengetallen In miljoenen euro's tenzij anders aangegeven 2018 2017 Resultaat Netto-omzet 158,8 137,3 Brutowinst 43,3 36,4 Idem in % van de netto-omzet 27,3% 26,5% EBITDA 10,1 6,4 1 Idem

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17. Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.0%) Kerncijfers 1H 2018 ten opzichte van 1H 2017 Mio 1H 2018

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Voor publicatie: 6 november 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Rotterdam, 6 november 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5%

HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5% PERSBERICHT HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5% Sterk gestegen activiteitenniveau leidt tot een toename van de inkomsten uit operationele activiteiten met meer dan 30% tot 335,4 miljoen Nettowinst

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarcijfers Persconferentie. 26 februari 2015

Jaarcijfers Persconferentie. 26 februari 2015 Jaarcijfers 2014 Persconferentie 26 februari 2015 Jaarcijfers 2014 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Jaarcijfers 2014 analyse Bert Bruggink, CFRO Balans In miljarden euro s 31-dec-13 31-dec-13

Nadere informatie

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk De vorderingen van Nederlandse banken op het buitenland zijn onder invloed van de financiële crisis en de splitsing van ABN AMRO in 2007 en 2008

Nadere informatie

halfjaarbericht 2004

halfjaarbericht 2004 halfjaarbericht 2004 Aan de aandeel- en certificaathouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf 142 van 4.497 in 2003 naar 4.355 in 2004. Per 11 juli 2004 was er sprake van een geringe toename ten

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2005 ¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHO over dezelfde periode

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12%

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers eerste halfjaar

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2007

HALFJAARBERICHT 2007 HALFJAARBERICHT 2007 Winst Batenburg fors hoger De nettowinst van Batenburg Beheer in het eerste halfjaar van 2007 is met 91% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006. De omzet komt in dezelfde

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Voorbeeld. Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers CBS informatie. Pagina 2 Uiteindelijke zeggenschap wereldwijde. Buitenlandse zeggenschappen

Voorbeeld. Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers CBS informatie. Pagina 2 Uiteindelijke zeggenschap wereldwijde. Buitenlandse zeggenschappen Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2018 Periode 2018 Pagina 2 Pagina 2 Algemeen Buitenlandse zeggenschappen Pagina 2 Uiteindelijke zeggenschap wereldwijde ondernemingengroep Pagina 3 Pagina 5 Pagina

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2009 VAN 347 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET MILJOEN (45%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2009 VAN 347 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET MILJOEN (45%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2009 VAN 347 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.497 MILJOEN (45%) De nettowinst over 2009 bedroeg 347,2 miljoen, overeenkomend met 5,46 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Kerncijfers Groep vierde kwartaal 2003 (in miljoenen euro's) Kwartaal jaar K4 2003 K3 2003 mut. in % K4 2002 mut. in % 2003 2002 mut.

Kerncijfers Groep vierde kwartaal 2003 (in miljoenen euro's) Kwartaal jaar K4 2003 K3 2003 mut. in % K4 2002 mut. in % 2003 2002 mut. Meer informatie kan worden verkregen bij: Persvoorlichting: 020 6288900 Investor Relations: 020 6287835 Dit persbericht is ook beschikbaar op internet: www.abnamro.com Amsterdam, 4 februari 2004 ABN AMRO

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Accell Group N.V.

Halfjaarcijfers Accell Group N.V. Halfjaarcijfers Accell Group N.V. René Takens (CEO), Hielke Sybesma (CFO) Amsterdam, 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e halfjaar 2006 Aandeel Accell Group Financieel Vooruitzichten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Kengetallen vierde kwartaalcijfers (in miljoen ) Q Q Mutatie Omzet 101,9 93,4 +9,0% EBIT 15,7 9,6 +63,2% Nettowinst 11,9 6,9 +71,1%

Kengetallen vierde kwartaalcijfers (in miljoen ) Q Q Mutatie Omzet 101,9 93,4 +9,0% EBIT 15,7 9,6 +63,2% Nettowinst 11,9 6,9 +71,1% PERSBERICHT Uden, 12 maart 2010 Beter Bed: groei omzet en winst zet door Stijging omzet in geheel 2009 met 0,8% naar 361,5 miljoen ondanks krimpende markt. Nettowinst over geheel 2009 bedroeg 23,9 miljoen,

Nadere informatie

BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal Voortgang van proces van openbaar bod van Saxo Bank conform verwachting

BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal Voortgang van proces van openbaar bod van Saxo Bank conform verwachting PERSBERICHT Amsterdam, 23 april 2019 BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal 2019 Voortgang van proces van openbaar bod van Saxo Bank conform verwachting Nettowinst per aandeel 19Q1 0,05 (18Q4: 0,12;

Nadere informatie

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2011 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2011 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Aan de aandeel- en certificaathouders. van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf. De opbrengst van deelnemingen daalde onder

HALFJAARBERICHT. Aan de aandeel- en certificaathouders. van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf. De opbrengst van deelnemingen daalde onder halfjaarbericht 2003 Aan de aandeel- en certificaathouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf De opbrengst van deelnemingen daalde onder invloed van onder meer een 1 1,1 miljoen lager dividend van

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans Activa 2008 2007 Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank 1.248.801 936.146 Bankiers 1.693.720 2.023.207 Kredieten 2.433.933 2.353.276 Reverse repurchase agreements 732.641

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T K E N D R I O N N. V. 5 M E I

P E R S B E R I C H T K E N D R I O N N. V. 5 M E I P E R S B E R I C H T K E N D R I O N N. V. 5 M E I 2 0 0 9 Resultaten eerste kwartaal 2009 - Omzetdaling van 34% als gevolg van sterk lagere marktvraag, in lijn met eerder uitgesproken verwachting - EBITA

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

ABN AMRO maakt bekend: groei in dubbele cijfers

ABN AMRO maakt bekend: groei in dubbele cijfers Meer informatie kan worden verkregen bij: Persvoorlichting: 020 6288900 Investor Relations: 020 6287835 Dit persbericht is ook beschikbaar op internet: www.abnamro.com Amsterdam, 7 augustus 2003 ABN AMRO

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Periode 2015 Pagina 2 Verslagjaar Pagina 2 Algemeen Pagina 2 Buitenlandse zeggenschappen Pagina 2 Uiteindelijke zeggenschap wereldwijde ondernemingengroep Pagina

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie