Toezicht in de buitenschoolse opvang Wat na 1 april 2014? Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezicht in de buitenschoolse opvang Wat na 1 april 2014? Inhoud"

Transcriptie

1 Toezicht in de buitenschoolse opvang Wat na 1 april 2014? Inspiratiedag VVSG BKO 20 maart 2014 Inhoud Situering Zorginspectie binnen het landschap van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wie zijn we? wat doen we? wat doen we niet? kwaliteitsbewaking binnen Zorginspectie enkele cijfers voorstelling van het team dat de kinderopvang inspecteert 2 1

2 Inhoud Organisatie van het toezicht in de buitenschoolse opvang krijtlijnen van het toezicht toezicht na 1 april 2014 Relevante cijfers/vaststellingen uit het jaarverslag (2012) Wie zijn we? Oorsprong: Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) vernieuwingsproject Vlaamse overheid Samenvoegen van verschillende inspectiediensten binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar 1 inspectieagentschap Zorginspectie Basis voor oprichting van Zorginspectie oprichtingsbesluit van 26 maart start 1 april 2006 decreet ZI is in opmaak 4 2

3 Wie zijn we? Zorginspectie - maakt deel uit van het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin o.l.v. minister Jo Vandeurzen (overzicht zie bijlage 1) agentschap zonder rechtspersoonlijkheid geen raadgevend comité 5 Wat doen we? Missie - visie waarden - doelgroep Missie: inspecteren met focus op kwaliteit van zorg Visie: via slagvaardige, transparante, risico-gestuurde inspectie een bijdrage leveren aan de verbetering van de zorgpraktijk gebruiker (kind staat centraal) de rechtmatige besteding van overheidsmiddelen beleidsevaluatie en voorbereiding en dit met betrouwbare, professionele en integere medewerkers 6 3

4 Wat doen we? Inspecteren Wat? regelgeving/referentiekaders die van toepassing zijn focus op kwaliteit van zorg Waar? voorzieningen die zorg aanbieden bv. Kinderopvang, Jongerenwelzijn, Woonzorgcentra, Ziekenhuizen, Voorzieningen voor personen met een handicap, Centra algemeen welzijnswerk,. personen met tegemoetkoming bv. PAB 7 Wat doen we? Inspecteren Output? inspectieverslag per bezoek wordt verstuurd naar de voorziening -bestuur/ geïnspecteerde reactiemogelijkheid voor voorziening-bestuur/ geïnspecteerde na reactietermijn beschikbaar voor het agentschap dat subsidies geeft en/of erkent/vergunt/attesteert 8 4

5 Wat doen we? Inspecteren Beschikbaarheid van inspectieverslagen voor de burger Nu Passieve openbaarheid = burger kan verslagen opvragen Toekomst Actieve openbaarheid = plaatsen van inspectieverslagen op de website van Zorginspectie 9 Wat doen we? Rapporteren Beleidsrapporten maken Wat? =bundeling van inspectieresultaten en aanbevelingen per sector naar aanleiding van een inspectieronde of inspecties binnen een sector in een bepaalde periode (bv. jaarlijks) 10 5

6 Functiescheiding Wat doen we niet? Voor de oprichting van ZI (voor 1/4/2006) maakten de verschillende inspectiediensten deel uit van een ander agentschap (bv. K&G, VAPH, Zorg en Gezondheid,..) en was er geen functiescheiding 11 Functiescheiding Wat doen we niet? Opstellen van regelgeving: niet Zorginspectie, maar minister en Vlaams Parlement Zorginspectie spreekt zich niet uit over de mogelijke gevolgen van een inspectie, beslist niet over erkenning, attest, vergunning,. Handhaving= andere organisatie (Kind en Gezin, Zorg en Gezondheid, VAPH, Jongerenwelzijn ) 12 6

7 Functiescheiding Wat doen we niet? Zorginspectie geeft geen advies over de dagelijkse werking (bv. over welk speelgoed, veiligheid, voeding ) is niet onze opdracht wel verduidelijking over inhoud van regelgeving 13 Kwaliteitsbewaking binnen Zorginspectie Klantenbevraging Resultaten op Voorbije 3 jaar team KO :+/- 85% is tevreden tot zeer tevreden over inspectiebezoeken Klachtenprocedure Klachten van voorzieningen over de werkwijze van de inspecteur worden opgenomen door de klachtenbehandelaar van Zorginspectie De klachtenbehandelaar is onafhankelijk van de inspectieteams Beroep mogelijk bij de Vlaamse Ombudsdienst 14 7

8 Enkele cijfers Informatie over Zorginspectie, over onze werkwijze, inspecties en rapporten zijn terug te vinden op onze website inspecties in 2012 waarvan 2426 inspecties in de Kinderopvang (=54 %) 104 medewerkers waarvan 76 inspecteurs (5 teams) ondersteund door stafmedewerkers, administratieve medewerkers, informatici en leidinggevenden 15 Het team Kinderopvang inspecteurs + 1 teamverantwoordelijke 2 inspecteurs deels functie van coach en inspecteur eigen regio maar regelmatig uitwisseling van opdrachten inspecteurs: diploma hoger onderwijs/bachelor (verpleging, maatschappelijk werk, kleuterleider, regent, psychologisch assistent ) - teamverantwoordelijke is pedagoge Veel praktijkervaring vanuit dagdagelijkse, jarenlange inspectie-ervaring 16 8

9 21/03/2014 Het team Kinderopvang 2014 driewekelijks overleg met alle inspecteurs supervisie i.f.v. afstemming tussen inspecteurs vragen/problemen rond bezoeken/vaststellingen worden voorgelegd aan coachen/ teamverantwoordelijke jaarlijkse evaluatie- en planningsgesprekken systematisch aanbod van opleiding/vorming werkgroepen bereiden concrete werkwijze voor veel aandacht voor de afstemming tussen inspecteurs, maar blijft mensenwerk

10 in de Kind en Gezin -sectoren Toezicht op voorzieningen erkend of geattesteerd door Kind en Gezin (+/ inspectiepunten) Wanneer? op vraag van Kind en Gezin, of op eigen initiatief van Zorginspectie Welke? Kinderopvang voorschoolse Buitenschoolse PGO-sectoren (o.a. Huizen van het kind) Adoptie 19 in de Kind en Gezin -sectoren Toezicht op het financiële luik van de regelgeving door collega s van het team Financieel van ZI Naast het toezicht door Zorginspectie is er ook nog toezicht door brandweer, voedselveiligheid (FAVV), Sociale inspectie, Inspectie arbeidswetgeving, 20 10

11 in de buitenschoolse opvang Hoe verloopt een inspectie in het algemeen? In principe: onaangekondigd de opvang moet op ieder moment aan de voorwaarden voldoen inspecteur probeert de werking zo weinig mogelijk te (ver)hinderen nu in erkende sector: bij verlenging van erkenning aangekondigd Inspectie is een momentopname 21 in de buitenschoolse opvang Inspecteur gaat na of de werking overeenstemt met de regelgeving Met standaard werkdocumenten dit is noodzakelijk voor de afstemming tussen de inspecteurs 22 11

12 in de buitenschoolse opvang Inspectieverloop introductie doel van bezoek en verloop tijdens bezoek gesprekken met verantwoordelijke, medewerkers observatie van de werking in de leefgroepen/opvangsituatie 23 in de buitenschoolse opvang bezoeken van lokalen documenten inkijken (bv. aanwezigheidsregister, attesten levensreddend handelen,.) vaststellingen bespreken met gesprekspartner(s), kans om toe te lichten of te nuanceren afronding feedback over (belangrijkste) vaststellingen zowel positieve en negatieve vaststellingen verder verloop na het bezoek (verslag, ) 24 12

13 25 in de buitenschoolse opvang Inspectieverslagen Leeswijzer: hierin wordt de werkwijze beschreven en de opbouw van het verslag en vaststellingen Verschillende rubrieken, opbouw is gebaseerd op regelgeving bv. verplichte documenten, bezetting, veiligheid van ruimten, hygiëne en gezondheid,. enkel rubrieken die aan bod kwamen tijdens het bezoek komen in het verslag terecht 26 13

14 in de buitenschoolse opvang Inspectieverslagen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken worden opgedeeld in tekorten en aandachtspunten Tekort werking stemt niet overeen met de regelgeving - moet bijgestuurd worden Aandachtspunt iets wat afwijkt van een aanbeveling van Kind en Gezin niet verplicht weg te werken wel aan te raden: veel aanbevelingen van Kind en Gezin zijn immers wetenschappelijk onderbouwd 27 in de buitenschoolse opvang Inspectieverslagen de inspecteur weegt op basis van vaststellingen/verklaringen af of kwaliteit voldoende gegarandeerd is. belang van kind staat steeds centraal! bij twijfel: intern overleg binnen het team de inspecteur geeft op basis van het geheel een advies aan Kind en Gezin het advies is opgenomen in het verslag 28 14

15 29 in de buitenschoolse opvang Inspectieverslagen voorziening ontvangt ontwerpverslag 14 kalenderdagen om te reageren: onjuistheden in het inspectieverslag: een fout e- mailadres, onduidelijk omschreven vaststelling geen reactie: na 14 dagen wordt het verslag definitief 30 15

16 in de buitenschoolse opvang Inspectieverslagen Wel reactie inspecteur heeft 14 kalenderdagen om reactie te verwerken- daarna definitieve versie Definitieve verslag (+ reactie) bezorgt Zorginspectie aan Kind en Gezin 31 in de buitenschoolse opvang Vervolg na inspecties (zie ook functiescheiding) Kind en Gezin spreekt zich uit over mogelijke gevolgen van de inspectie vragen over regelgeving, dossier, moet de voorziening stellen aan Kind en Gezin verbeterplannen moet de voorziening voorleggen aan Kind en Gezin - niet aan Zorginspectie 32 16

17 Op 1/04/2014 Toekomst Toezicht na 1 april start Decreet Kinderopvang - BVR Vergunningen en Subsidiëring Gevolg voor BKO? - nieuw eengemaakt besluit voor alle buitenschoolse opvang in de maak (timing?) geen grote wijzigingen maar bijvoorbeeld - verschil in terminologie (afgestemd op definities besluit vergunningen) - geen termijn van erkenning of attest meer - geen Kwapoi meer in de ZBO s vanaf 1april Toekomst Toezicht na 1 april 2014 communicatie van K&G over dit nieuwe besluit goed opvolgen en nagaan welke de gevolgen zijn voor uw opvang via nieuwsbrief en snelinfo via website van K&G toezicht (bv. inspectieverslag) van ZI wordt aangepast aan het nieuwe besluit evolutie te volgen via website van Zorginspectie en via mailing door ZI 17

18 in de buitenschoolse opvang Huidige inspecties BKO (2013) anticiperen al op het nieuwe besluit BKO - minder procedures kwaliteitshandboek - meer observatie op de werkvloer - onaangekondigde bezoeken aan de locaties 35 Toekomst Toezicht na 1 april 2014 Hoe voorbereiden op een inspectiebezoek? inspectie maakt deel uit van de voorwaarden voor het verkrijgen/ behouden van een erkenning/attest = must goede voorbereiding (weten welke aspecten aan bod kunnen komen tijdens de inspectie) = kennis regelgeving aftoetsen aan eigen werking 36 18

19 Toekomst Toezicht na 1 april 2014 medewerkers voorbereiden, leren omgaan met inspectie inspectie zien als een externe toets van eigen werking en aanduiding van mogelijke verbeterpunten 37 Vragen? 38 19

20 Jaarverslag 2012 inspecties kinderopvang Zie ook In inspectiebezoeken waarvan 353 erkende sector 143 KDV 64 DVO 142 IBO (exclusief bezoeken aan locaties) 2043 zelfstandige sector 1329 ZKDV 61 ZBO 646 ZOO 34 PGO-sectoren (CKG s, Inloopteams, consultatiebureaus) 126 financiële inspecties In 2012 Jaarverslag 2012 inspecties kinderopvang 37% van het totaal van de erkende opvang geïnspecteerd 67% van het totaal van de zelfstandige sector Noot: sommige voorzieningen krijgen meer dan 1 bezoek per jaar 20

21 Jaarverslag 2012 inspecties kinderopvang Redenen voor een inspectiebezoek 80 % van de bezoeken is in opdracht van K&G (procedureopdrachten- klachten) 20 % op eigen initiatief van Zorginspectie 280 inspecties naar aanleiding van een klachtopdracht Jaarverslag 2012 inspecties kinderopvang Verhoogd toezicht Aandachtsvoorziening= verschillend van risicovoorziening -op 31/12/2012 9% in verhouding tot het aantal voorzieningen in 2012 redenen IBO s (7%)- veiligheid binnenruimte - veiligheid buitenruimte -inzet van personeel redenen ZBO s (12%) functionaliteit van de inrichting en accomodatie- verplichte documentenveiligheid van inrichting en accomodatie 21

22 Jaarverslag 2012 inspecties kinderopvang Adviezen (K&G beslist wat) positief advies advies met voorwaarden (447) IBO: 55 ZBO:12 negatieve adviezen (149) IBO: 13 (vooral op locatieniveau) ZBO:8 Jaarverslag 2012 inspecties kinderopvang Evaluatie van de kwaliteit in de erkende voorzieningen erkenningsvoorwaarden: zijn in orde IBO: minder op bezetting, crisisprocedure en veiligheid kwaliteitszorg: minder goed nieuwe regelgeving is niet/minder goed geïmplementeerd, maar ook in het verleden gelijkaardige resultaten 22

23 Jaarverslag 2012 inspecties kinderopvang Evaluatie van de kwaliteit in de zelfstandige voorzieningen gemiddelde score Kwapoi= 4,7 globaal genomen goede opvolging van voorwaarden AvT maar iets minder goede opvolging van administratie ( aanwezigheden, attesten, overeenkomsten) en bezetting Jaarverslag 2012 inspecties kinderopvang Reacties op de ontwerpverslagen tal verslagen per jaar 5% reactie (105) waarvan 63 % aangepast wordt reacties worden altijd overgemaakt aan K&G, ook als ze buiten termijn zijn 23

24 Bijlage 1 Beleidsdomein WVG situering Zorginspectie 24

Toezicht in de Kinderopvang Wat na 1 april 2014? Inhoud

Toezicht in de Kinderopvang Wat na 1 april 2014? Inhoud Toezicht in de Kinderopvang Wat na 1 april 2014? Inspiratiedag VVSG KDV en DVO 20 maart 2014 Inhoud Situering Zorginspectie binnen het landschap van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wie zijn we? wat doen

Nadere informatie

Zorginspectie in de kinderopvang

Zorginspectie in de kinderopvang Zorginspectie in de kinderopvang Infomomenten t Opzet Najaar 2015 Inhoud Zorginspectie Wie zijn we? Wat doen we (niet)? Inspectie in de kinderopvang Wanneer? Verloop van een inspectiebezoek? Hoe voorbereiden?

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Inspectieactiviteiten in de sectoren kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en adoptie.

Jaarverslag 2011 Inspectieactiviteiten in de sectoren kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en adoptie. Jaarverslag 2011 Inspectieactiviteiten in de sectoren kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en adoptie. dres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Inspectieactiviteiten in de sectoren kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en adoptie.

Jaarverslag 2010 Inspectieactiviteiten in de sectoren kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en adoptie. Jaarverslag 2010 Inspectieactiviteiten in de sectoren kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en adoptie. adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35

Nadere informatie

Kind en Gezin 10-6-2015. Infosessie Zorginspectie en handhaving. Wie zijn we (niet)? Wat doen we?

Kind en Gezin 10-6-2015. Infosessie Zorginspectie en handhaving. Wie zijn we (niet)? Wat doen we? Kind en Gezin Infosessie Zorginspectie en handhaving Wie zijn we (niet)? Kind en Gezin Zorginspectie Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie

Zorginspectie en MeMoQ Monitoringinstrument in de praktijk. Inspiratiedag VVSG 27 april 2017

Zorginspectie en MeMoQ Monitoringinstrument in de praktijk. Inspiratiedag VVSG 27 april 2017 Zorginspectie en MeMoQ Monitoringinstrument in de praktijk Inspiratiedag VVSG 27 april 2017 Inhoud Het onderzoek MeMoQ en zijn 4 opdrachten Pedagogisch raamwerk Wetenschappelijke meting Monitoringinstrument

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2013 Inspectie bij de sectoren kinderopvang, de preventieve gezinsondersteuning en adoptie

Jaaroverzicht 2013 Inspectie bij de sectoren kinderopvang, de preventieve gezinsondersteuning en adoptie Jaaroverzicht 2013 Inspectie bij de sectoren kinderopvang, de preventieve gezinsondersteuning en adoptie adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Inspectieactiviteiten in Kind en Gezin-sectoren

Jaarverslag 2009 Inspectieactiviteiten in Kind en Gezin-sectoren Jaarverslag 2009 Inspectieactiviteiten in Kind en Gezin-sectoren adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

LEESWIJZER. Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen. Onze opdracht. Wat komt u te weten in dit verslag?

LEESWIJZER. Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen. Onze opdracht. Wat komt u te weten in dit verslag? LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan

INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan Inspectiepunt Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Opdracht Nummer: Inspecteur: Inspectiebezoek Datum: Gesprekspartner: Datum

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen: Algemeen: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene e

LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen: Algemeen: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene e Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F /verslag serviceflats Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011

Startenmet kinderopvang. Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Startenmet kinderopvang Toelichting Kind en Gezin Startersdag Unizo 18 mei 2011 Wat doet Kind en Gezin? K&G is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

LEESWIJZER. Dossiers worden steekproefsgewijs geïnspecteerd. Het resultaat van dit onderzoek wordt per thema in een samenvattende tabel gebundeld.

LEESWIJZER. Dossiers worden steekproefsgewijs geïnspecteerd. Het resultaat van dit onderzoek wordt per thema in een samenvattende tabel gebundeld. LEESWIJZER Toegepaste wetgeving - Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding

Nadere informatie

VR DOC.0309/2BIS

VR DOC.0309/2BIS VR 2016 2503 DOC.0309/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang

2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang Risico-analyse in de praktijk Risico-analyse in de praktijk Inspiratiedag Steunpunt Kinderopvang 20 maart 2014 Filmpje van Kind & Gezin 2 - VVSG - Risico-analyse in de praktijk - Inspiratiedag Steunpunt

Nadere informatie

SITUERING INSPECTIEBEZOEK Met een schrijven van het VAPH dd. 27/5/2016 werd de instelling verzocht een aantal tekorten weg te werken die geformuleerd

SITUERING INSPECTIEBEZOEK Met een schrijven van het VAPH dd. 27/5/2016 werd de instelling verzocht een aantal tekorten weg te werken die geformuleerd Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Centrum voor Kortverblijf

Centrum voor Kortverblijf Koning Albert IIlaan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be Naam voorziening: DE DRUIVELAAR Adres: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Tel.: 016/28.47.90 email: rudiger.de.belie@wingerd.info

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

Dagverzorgingscentrum

Dagverzorgingscentrum Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be Dagverzorgingscentrum Naam voorziening: Adres: Tel.: Fax : e-mail: Dossiernr.: Opdrachtnummer: Datum

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvo

LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvo Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN:

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Leeswijzer. Zorginspectie houdt toezicht op de naleving van regelgeving. Zo kan Zorginspectie bijdragen aan de kwaliteit in de voorzieningen.

Leeswijzer. Zorginspectie houdt toezicht op de naleving van regelgeving. Zo kan Zorginspectie bijdragen aan de kwaliteit in de voorzieningen. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 www.departementwvg.be www.zorginspectie.be Leeswijzer Waarom toezicht? Zorginspectie houdt toezicht op de naleving

Nadere informatie

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Aan de OCMW's t.a.v. de ouderen- en thuiszorgvoorzieningen

Aan de OCMW's t.a.v. de ouderen- en thuiszorgvoorzieningen Aan de OCMW's t.a.v. de ouderen- en thuiszorgvoorzieningen Uw kenmerk : Ons kenmerk : EVA/V Bijlage(n) : Contact : Betreft : Elke Vastiau, 02/233.20.45, elke.vastiau@vvsg.be Elke Verlinden, 02/233.31.28,

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

AFSTEMMING TOEZICHT ONDERWIJS EN OPVANG

AFSTEMMING TOEZICHT ONDERWIJS EN OPVANG AFSTEMMING TOEZICHT ONDERWIJS EN OPVANG MIREILLE GEMMEKE, GGD EN GHOR NEDERLAND MONIQUE RODERS, INSPECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS LANDELIJKE IKC-DAG 26 SEPTEMBER 2014 Inhoud Toezicht op kinderopvang én op onderwijs,

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters Hoe kunnen kinderopvang (Welzijn) en school (Onderwijs) samenwerken met respect voor elkaars eigenheid? Welkom Overzicht 1. Randvoorwaarden

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Praktijk en inspiratie

Praktijk en inspiratie Praktijk en inspiratie Inhoud/1 INHOUD A. Werking en organisatie Hoofdstuk 1 Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen... 1 Inleiding... 1 1.1. Categorieën van kinderopvang... 1 1.1.1 Verschil tussen informele

Nadere informatie

Zij volgen voor de boekhouding de federale regelgeving

Zij volgen voor de boekhouding de federale regelgeving DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Door Marcel Lauwers, teamverantwoordelijke Algemene werking en financiën, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Auditorium 500 14/06/07 DE VLAAMSE WELZIJNS-

Nadere informatie

Reflecties van het Vlaams Welzijnsverbond bij de Zorginspectienota Toezicht door derden Goedgekeurd door de RVB op 16 september 2014

Reflecties van het Vlaams Welzijnsverbond bij de Zorginspectienota Toezicht door derden Goedgekeurd door de RVB op 16 september 2014 Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 1. Van

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

TOEGEPASTE REGELGEVING Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkennin

TOEGEPASTE REGELGEVING Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkennin Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VR DOC.1292/1BIS

VR DOC.1292/1BIS VR 2016 2511 DOC.1292/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZODHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet houdende het overheidstoezicht in het kader

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 1612 DOC.1387/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

Ouderenzorg. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ouderenzorg. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Ouderenzorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Realisaties Legislatuur 2009-2014 Woonzorgcentra Centra voor kortverblijf Serviceflats/Assistentiewoningen Dagverzorgingscentra

Nadere informatie

Proefinspecties in de vergunde kinderopvang

Proefinspecties in de vergunde kinderopvang Proefinspecties in de vergunde kinderopvang Resultaten en bevindingen December 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be

Nadere informatie

pagina 2 van 14

pagina 2 van 14 Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling 1 Toelichting van 16 februari 2009 bij het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen De regie van de kinderopvang

Nadere informatie

Expertisecentra kraamzorg

Expertisecentra kraamzorg Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties 2013 26 februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

69 Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Kwaliteit van Zorg 1

69 Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Kwaliteit van Zorg 1 69 Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Kwaliteit van Zorg 1 Stef Van Eekert Afdelingshoofd Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Brussel 69.1

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, het

Nadere informatie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin JO VANDEURZEN Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin CONTEXT > Het doel Draagvlak en engagementen aftoetsen en stimuleren in ganse werkveld van relevante actoren Kennis van bewezen strategieën

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Het internistisch zorgtraject als onderdeel van het nieuw toezichtmodel Het toezichtmodel

Het internistisch zorgtraject als onderdeel van het nieuw toezichtmodel Het toezichtmodel Het internistisch zorgtraject als onderdeel van het nieuw toezichtmodel Inleiding Het toezichtmodel 1 Inspectie Accreditatie Interne / externe audits Toetsing van de zorg in de algemene ziekenhuizen Certificering

Nadere informatie

Plan van aanpak na inspectie

Plan van aanpak na inspectie Plan van aanpak na inspectie Wat is het? Een plan van aanpak is een opvolgingsdocument na een bezoek van Zorginspectie. In het verslag van Zorginspectie vind je welke vaststellingen de inspecteur deed

Nadere informatie

VR DOC.1391/1BIS

VR DOC.1391/1BIS VR 2016 1612 DOC.1391/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

VR DOC.1167/1BIS

VR DOC.1167/1BIS VR 2016 2810 DOC.1167/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Technisch Instituut Heilige Familie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van. Technisch Instituut Heilige Familie Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Green Paper Decreet Voorschoolse Kinderopvang

Green Paper Decreet Voorschoolse Kinderopvang Informatief 2009/133 - bijlage 1 RC/2009/1216/DOC.020 Centrale administratie Nota voor het Raadgevend Comité Nadenknota afdeling dienst ons kenmerk Kinderopvang Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013

Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013 Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Toezichtproject Financiële controle bij SVK s, HB en en VHP Rapport 2013 spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen So rhuurkantoren Huurdersbonden

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Multifunctionele Centra binnen het Perspectiefplan 2020 Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg Vlaams Agentschap

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Rapport over de eerste flitsinspecties in de kinderopvang

Rapport over de eerste flitsinspecties in de kinderopvang Rapport over de eerste flitsinspecties in de kinderopvang April 2013 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

1 DEFINITIE EN DOELSTELLING VAN SYSTEEMTOEZICHT

1 DEFINITIE EN DOELSTELLING VAN SYSTEEMTOEZICHT Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 www.deparmentwvg.be www.zorginspectie.be //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Door Marcel Lauwers, teamverantwoordelijke Algemene werking en financiën, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Auditorium 500 14/06/07 DE VLAAMSE WELZIJNS-

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Dentergem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 1 Wat is een kwaliteitshandboek? Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken.

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN:

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf/BSO Okidoki (Mahonie) te Dordrecht

Inspectierapport Kinderdagverblijf/BSO Okidoki (Mahonie) te Dordrecht Verzenddatum:15-1-2004 Inspectierapport Kinderdagverblijf/BSO Okidoki (Mahonie) te Dordrecht Inspecteur: Rianne Peels GGD ZHZ Datum: 5 januari 2004 Reden inspectie: Jaarlijkse inspectie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015.

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 (BS 3 februari 2016) houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid Volksgezondheid November 2014 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse 4 3. Toezicht en handhaving 2015: prioriteiten 6-2 - 1. Inleiding In 2009 is het programmatisch handhaven ingevoerd in Utrecht. Dit

Nadere informatie

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ 1 2 Missie en Waarden http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/missie-en-waarden/ 3 4 Opdracht Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/wat-doen-we/

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage XIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Klantentevredenheidsonderzoek voorzieningen Methodologie 2 Computer Aided Telephone Interviewing (CATI) Aankondiging van onderzoek d.m.v. introductiebrief

Nadere informatie

VR DOC.0566/1BIS

VR DOC.0566/1BIS VR 2017 0906 DOC.0566/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie