Bijeenkomst Natuurlijk Leiderschap vanuit het generatieperspectief Breukelen, 4 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijeenkomst Natuurlijk Leiderschap vanuit het generatieperspectief Breukelen, 4 februari 2014"

Transcriptie

1 Bijeenkomst Natuurlijk Leiderschap vanuit het generatieperspectief Breukelen, 4 februari

2 Welke relatie hebben generaties, natuur en leiderschap met elkaar? Dat is de vraag aan het begin van de bijeenkomst op Business Universiteit Nyenrode. Vier generaties ( ), 80 deelnemers, in één collegezaal om met elkaar van gedachten te wisselen over de impact op de werkvloer, de verschillen en overeenkomsten. Mama s met zonen, Papa s met dochters of andersom, studenten van Nyenrode, een prachtige diversiteit aan mensen. Hoe werken generaties in de natuur samen en wat kunnen we daar van leren? En hoe leren en luisteren we eigenlijk? Door middel van verschillende presentaties hebben we hier antwoord op gegeven. Voor ons een inspirerende bijeenkomst, die ons veel aanknopingspunten bieden voor een verdere uitwerking van dit onderwerp. Wij gaan door! Een bijeenkomst die wat ons betreft een succes was dankzij de inzet van u, de deelnemer. Onze hartelijke dank hiervoor, Co Berendsen André Nijhof Ian Read Theo Quaijtaal 2

3 Natuurlijk Leiderschap 4 februari 2014 Het seminar Natuurlijk Leiderschap, dat 4 februari 2014 op Nyenrode Business Universiteit werd georganiseerd bracht zo n 80 personen samen; 80 personen uit vier verschillende generaties, een zeer divers publiek met verschillende beroepen en bezigheden en met een eigen blik op leiderschap. Wat betekent Natuurlijk Leiderschap en hoe pas je het toe op de werkvloer met generaties die allemaal een andere opvoeding, achtergrond en mening hebben? De nieuwsgierigheid naar de thematiek was gewekt. Theo Quaijtaal nam met de deelnemers de kenmerken van de verschillende generaties door. Voor sommigen een feest der herkenning. Anderen die even moesten nadenken of dit voor hun klopte. André Nijhof, Co Berendsen en Ian Read, gaven tijdens deze avond hun visie over leiderschap en met name hoe deze visie is veranderd dankzij hun Wilderness Leadership Tranformation programma in Zuid-Afrika. Het is een thema dat ook steeds belangrijker wordt in de huidige master programma s op de universiteit. Management is op zijn retour en leiderschap is in opkomst. Co Berendsen behandelde de U-curve waarin o.a. de vier niveaus van luisteren aan bod kwamen. Het hoogste niveau, generatief luisteren, is een techniek die we vrijwel meteen terug zagen in het publiek. Een interessante dialoog met vele scherpe vragen tussen de sprekers en het publiek dat een extra dimensie kreeg door de input vanuit de verschillende generaties. Andre Nijhof eindigde zijn verhaal met een filmpje van Severn Suzuki, een 13-jarig meisje dat in het jaar 92 bij de UN in Rio de Janeiro een dappere speech hield. Ongeacht dat dit een speech was van 22 jaar geleden, is de boodschap nog even belangrijk als toen: wat we onze natuur aandoen en dat dit niet langer kan. Vandaag de dag kan zij nog steeds een volle zaal mensen kippenvel bezorgen. Dit gebeurde ook zeker in onze zaal. Het feit blijft dat wij onze wereld aantasten maar ook dat wij vaak niet inzien wat de natuur aan leerzame lessen kan bieden voor ons eigen leven. Ian Read was de laatste spreker van de avond. Een inspirerende man uit Zuid-Afrika die is opgegroeid met de wildlife van Zuid-Afrika. Aan de hand van foto s en verhalen, liet hij ons inzien wat wij kunnen leren van de natuur. In de natuur zijn ook verschillende generaties actief die op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Hier kwamen belangrijke levenslessen uit voor de generaties uit onze collegezaal. 3

4 Samenvatting Natuurlijk Leiderschap vanuit het generatieperspectief Generaties Vier generaties op de werkvloer Hoe gaan we met elkaar om? Duurzaamheid If it is to be, it is up to me! Verbinding tussen jong en oud doen Van Lineair naar Circulair (zie pag. 12) Nieuwe generatie is de toekomst Natuurlijk Leiderschap Leren & Luisteren U-curve Leer van de toekomst zoals die zich aandient Generatief luisteren Van materialisme naar bewustzijn Van ratio naar intuïtie Van individualisme naar verbondenheid Natuur Respect Verbinding Dialoog Eenvoud Samenwerken Comfort zones 4

5 Aanwezigen verdeeld in vrouwen en mannen Aanwezigen verdeeld over de generaties 42% 58% Mannen Vrouwen 5

6 De protestgeneratie of vroege babyboom-generatie (geboren in de periode ) De leden van deze generatie waren omgeven met welvaart en vrede toen zij jaar waren. In hun ogen was er ruimte voor herverdeling van welvaart, machtsdeling en uitbanning van discriminatie. De prestatiemoraal van de generatie voor hen werd afgezworen. Deze generatie kon nog werk vinden in de jaren zeventig, maar de carrières verliepen langzamer en er waren perioden van werkloosheid; vaak hadden man en vrouw beiden een baan. De vrouwen van deze generatie waren het meest actief in het veranderen van hun levensloop door het combineren van gezin en werk. De waarden van de protestgeneratie zijn vooral: Draagvlak creëren Structuur aanbrengen (en institutionaliseren) Idealiseren De generaties De verloren generatie, late babyboom-generatie of generatie X ( ) Deze generatie had geen gunstige positie op de arbeidsmarkt. Er was een economische wereldcrisis uitgebroken waarvan ze de gevolgen zouden merken als ze van school kwamen (vandaar de naam verloren generatie). Toch vonden velen een baan of starten een eigen zaak. Aan het begin van de jaren 70 deed de prestatiemaatschappij zijn intrede. De verloren generatie is individualistisch, realistisch, flexibel en gericht op zelfredzaamheid. Ze zijn minder gezagsuitdagend dan de protest-generatie, maar net zo vrijgevochten. De waarden van de stille generatie zijn vooral: Persoonlijke ontwikkeling en betekenisvol werk Kwaliteit in het werk en persoonlijke leven Aanpassen aan de omstandigheden. De pragmatische generatie ( ) Een overwegend zakelijk, hardwerkende categorie van individuen. Deze generatie betreedt een arbeidsmarkt die door het herstel van economische groei (economische trendbreuk rond 1985) veel behoefte aan jonge werkkrachten heeft. Bovendien is deze generatie geringer van omvang dan de voorgaande. Al met al heeft deze een gunstige startpositie gekregen. Deze generatie hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling in het werk. Ze zijn zelfverzekerd, optimistisch en willen graag concrete resultaten boeken. Hun waarden zijn vooral: Integriteit en ethisch gedrag Persoonlijke ontwikkeling, ook in het werk. De generatie van screenagers (vanaf 1985) Deze generatie is opgegroeid met informatietechnologie. Belangrijkste kenmerk is dat screenagers multi-tasking zijn. Zij kunnen zonder problemen meerdere taken tegelijk uitvoeren. Gezag en autoriteit zijn voor hen geen vanzelfsprekendheden, die zij op basis van functie of positie toekennen. Zij verzetten zich tegen sturing. Mede door de vernieuwingen in het onderwijssysteem zijn zij gewend just in time te leren en kennis te vergaren op het moment dat zij die nodig hebben voor de uitvoering van een taak. En ze springen van onderwerp naar onderwerp. Als laatste geldt dat zij geen eenduidig profiel hebben. Zij laten zich niet in hokjes indelen en ze sprokkelen als het ware hun eigen identiteit bij elkaar. Bron: Prof. H. Becker 6

7 We willen u vragen om vanavond anders te leren U-curve theorie Otto Scharmer Joseph Jaworski 7

8 8

9 Grote trends en hun invloed op ons allemaal 9

10 10

11 De trends wijzen op een ingrijpende transformatie die doorwerkt in mensen, organisaties, markten en klanten Transformatie VAN: Materiële focus Ik denk dus ik ben Organisatie Oorzaak & Gevolg Markten/ Klanten USP s Lineair denken Ego (me) Bezit Illness Kennis = macht NAAR: Spirituele focus Indigo talent UBUNTU, Ik ben omdat Wij zijn Eenheid & Liefde Why Circulair denken Eco (we) Toegang Wellness #durftevragen Menselijke maat Relatie / coöperatie Rechtvaardigheid Duurzaamheid Wisdom of the crowd Nieuwetijdstalent is essentieel om in te spelen op veranderende markten! 11

12 Circulair 12

13 13

14 Vier generaties die samenwerken naar voorbeeld van de natuur André Nijhof 25 januari

15 15

16 Geeft de toekomstige generatie reden tot hoop? 16

17 17

18 Generaties in de NATUUR 18 18

19

20 20 20

21 21 21

22 22 22

23 Contactgegevens: Co Berendsen André Nijhof Theo Quaijtaal Voor Ian Read kunt u contact opnemen met Theo Quaijtaal 23

24 Bijlagen: diverse artikelen 24

25 De verschillen tussen management & leiderschap - Een manager beheert, een leider innoveert. - Een manager is een kopie, een leider is origineel. - Een manager onderhoudt, een leider ontwikkelt. - Een manager richt de aandacht op systeem en structuur,een leider richt zich op mensen. - Een manager vermijdt risico s, de leider neemt risico s. - Een manager vraagt gehoorzaamheid, een leider heeft volgelingen. - Een manager vertrouwt op controle, een leider inspireert tot vertrouwen. - Een manager let op de korte termijn, een leider richt zich op de lange termijn. - Een manager vraagt 'hoe en wanneer'; een leider 'wat en waarom'? - Een manager let op de bottom- line, een leider richt zich op de horizon. - Een manager neemt de status quo als gegeven, een leider stelt de status quo op de proef. - Een manager doet wat is opgedragen, een leider volgt zijn innerlijke stem. - Een manager doet de dingen goed, een leider doet de goede dingen. 25

26 Young Professionals: Geeft de toekomstige generatie reden tot hoop? Sjoerd Jansen Venneboer en Andre Nijhof Inleiding Met de huidige economische crisis is veel kritiek ontstaan op het functioneren van het bedrijfsleven. Zijn de huidige bestuurders niet te veel gericht op korte termijn resultaten, waarbij de consequenties op lange termijn uit het oog worden verloren? En letten ze daarbij op de consequenties voor alle belanghebbenden, of vooral op de consequenties voor hun eigen portemonnee? En als ze vooral op hun eigen portemonnee letten, valt dat dan niet primair het old boys network aan te rekenen die met goudgerande regelingen deze bestuurders heeft binnengehaald? Kortom, er klinkt een roep om nieuw leiderschap. In dit artikel willen we verkennen in hoeverre de toekomstige generatie hoop geeft om invulling te geven aan deze roep om nieuw leiderschap. Zijn er generatieverschillen? Een groep jonge mensen staat klaar om leidinggevende posities te gaan vervullen in onder meer het bedrijfsleven, de politiek en bij not for profit organisaties. We doelen daarbij vooral op een groep hoogopgeleide young professionals die de collegebanken inmiddels heeft verlaten en hun weg omhoog probeert te vinden in het bedrijfsleven. Verschilt deze generatie in mindset van de voorafgaande generaties? Uit recent onderzoek blijkt dat één op de drie bedrijven vindt dat de ethische vorming van studenten te kort schiet (KPMG, 21 september 2009). Volgens deze bedrijven hebben de bestuurders van morgen te weinig oog voor normen en waarden en worden zij teveel gedreven door een snelle carriere, inkomen en status. Daarnaast ontberen starters volgens de onderzochte ondernemingen verantwoordelijkheidsgevoel en respect, aldus het persbericht over dit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt voorts dat de bedrijven grote verschillen ervaren tussen jongere managers en oudere managers als het gaat om ethische vraagstukken. Bijna 40 procent geeft aan jonge managers minder strikt te vinden als het gaat om ethische vraagstukken. Hoezo, de nieuwe generatie als hoop voor de toekomst? Maar wordt dit beeld ook bevestigd als we het aan de studenten zelf vragen? In Nederland is daarover geen recent onderzoek beschikbaar, maar het Amerikaanse Aspen onderzoek brengt dit jaarlijks in kaart in hun studie naar Where will they lead? onder MBA-studenten in diverse landen. De resultaten over 2008 laten een beeld zien van studenten die de indruk hebben dat zij juist concessies moeten doen aan hun eigen waarden en normen om succesvol te zijn in het bedrijfsleven. Zo geeft minder dan 20% van de studenten aan dat zij de indruk hebben dat recruiters van bedrijven veel waarde hechten aan de persoonlijke integriteit van de sollicitanten. Bovendien geeft 93% aan dat zij vinden dat de huidige managers te veel nadruk leggen op korte-termijn resultaten bij het nemen van beslissingen.

27 Beide studies geven aan dat er generatieverschillen zijn, maar wijzen in tegengestelde richtingen als het erom gaat welke generatie het meeste waarde hecht aan ethische besluitvorming. Wellicht illustreren beide studies een bekend menselijk fenomeen: de neiging om vooral naar anderen te wijzen als het gaat om een gebrek aan integriteit. In elk geval kan op basis van deze studies geen conclusie worden getrokken over welke generatie het beter of slechter doet als het gaat om ethiek. Laten we de vraag daarom anders benaderen. Niet in termen van beter of slechter, maar in inhoudelijke termen: Waarin verschilt de moraal van de young professionals van andere generaties? De moraal van de young professionals Om de moraal van de young professionals te achterhalen moeten we eerst verduidelijken over welke generatie we het dan hebben. In Nederland wordt daarbij vaak verwezen naar de indeling in generaties die Aart Bontekoning heeft opgesteld: 1. De protestgeneratie (geboren tussen grofweg 1940 en 1955): Zoeken nieuwe idealen, onder andere in superspecialisatie, nieuw leiderschap en ervaringsoverdracht. In de jaren na 2010 zal deze generatie uit organisaties verdwijnen. De vitalen willen zinvol doorgaan, desnoods buiten de organisatie. 2. Generatie X ( ): Werken meer aan processen dan aan structuren. Bevorderen zelfinitiatief, niet door overtuigen maar door bewustmaken. Kijken minder naar idealen en meer naar bewezen werk. 3. De pragmatische generatie ( ): Organiseren zich in netwerken, zijn openener en directer. Zijn minder serieus en formeel, ze willen meer plezier en dynamiek in het werk. Vooral de inhoud stuurt. 4. Generatie Einstein (na 1985): Zijn minder geneigd tot aanpassing en waarderen authentieke leiders. Willen niet alleen directe resultaten, maar direct voldoening halen uit wat ze doen. Doen niet een paar dingen, maar veel tegelijkertijd. Voor dit artikel richten we ons vooral op de generatie die geboren is tussen 1970 en 1985: de pragmatische generatie. Deze groep is opgegroeid in een tijd waarin de naoorlogse wederopbouw steeds meer naar de achtergrond verschoof en de nadruk meer komt te liggen op globalisering, de val van de Berlijnse muur en de opkomst van internet. Hoe is de moraal van deze generatie te typeren? In het boek Moralitijd wordt deze vraag beantwoord door negen generatiegenoten een essay te laten schrijven over hun morele ijkpunten. Welke momenten in de recente geschiedenis bieden houvast in het denken over goed en kwaad? Dit levert een rijke schakering aan ijkpunten op, varierend van de moord op Pim Fortuyn via de preventieve arrestaties bij demonstraties tegen de UN- en Eurotop tot de sterfdag van Annie M.G. Schmidt. Evert Nieuwenhuizen (2007, p. 94) vat in zijn essay de zienswijze van deze generatie samen onder het label pragmatische idealisten : Het praktisch idealisme heeft een positieve instelling: leef naar je idealen omdat de wereld daar beter van wordt en jij je daar beter door voelt. Handel nooit uit schuldgevoel, want dat houdt niemand lang vol. Zorg eerder dat je plezier beleeft aan het verwezenlijken van je idealen. Het praktisch idealisme heeft daarmee geen overkoepelende ideologie. Houd het praktisch, laat je inspireren door de preciezen, maar leef als een rekkelijke. Daarmee wordt het praktisch

28 idealisme gemakzuchtig en vrijblijvend, maar tegelijkertijd is het een pleidooi voor een ieder om binnen de mogelijkheden die je hebt de daad bij het woord te voegen. De oudere generatie begrijpt hier soms niets van. Zij zijn van de generatie je doet wat je zegt. Ofwel zij zeggen wat ze vinden dat ze zouden moeten doen, proberen dat ook te doen en zullen het niet zeggen als de werkelijkheid anders is. De nieuwe generatie is meer van je zegt wat je doet. En ja, dat is op het ene moment iets anders dan het andere moment, daar hoef je ook niet geheimzinnig over te doen of doekjes om te winden. That s life. De typering als praktisch idealisten raakt ook aan een andere term die vaak in verband wordt gebracht met young professionals. Het gaat dan om de term cultural creatives die door de Amerikanen Paul Ray en Sherry Ruth Anderson is geïntroduceerd. Cultural creatives zijn mensen die een hoge mate van empathie hebben met sociale en ecologische problemen en daar ook zelf wat aan willen doen. Primair gaat het bij cultural creatives om een lifestyle die niet is voorbehouden aan een generatie. Deze lifestyle komt dus voor in de verschillende generaties, waarbij uit onderzoek bllijkt dat in 2007 ongeveer 15% van de Nederlanders te karakteriseren is als een cultural creatives en nog eens 14% hiertoe geneigd is. Bovendien blijkt dat daarbij ouders tot vijftig jaar meer dan gemiddeld zijn vertegenwoordigd. Ook laat longitudinaal onderzoek zien dat een steeds groter deel van de westerse bevolking hiertoe behoort. In toenemende mate is een deel van de young professionals dus te typeren als cultural creative, maar het grootste gedeelte hanteert vooralsnog een andere levensstijl (zie ook het hoofdstuk van Rene Tissen in dit boek). Uit het voorgaande volgt dat het lastig is om een stempel op een generatie te drukken. Oude mensen kunnen jong van geest zijn en jonge mensen kunnen een zeer traditionele lifestyle hanteren. De nieuwe generatie als driver for change Young professionals zijn van alle tijden. De waarde die zij hebben voor een organisatie in elke tijdsperiode is dat zij bijdragen aan innovatie. Dit komt omdat zij willen vernieuwen. Een organisatie die wil blijven bestaan zou dit moeten koesteren. Ook al levert dit spanningen op tussen generaties. Volgens Aart Bontekoning wiens indeling in vier generaties we hiervoor hebben behandeld - zijn de generatieconflicten nuttig omdat zij innovatie teweeg brengen. Zijn advies is om medewerkers die sneller willen leren te ondersteunen en de dialoog aan te gaan over de generatieverschillen. Ofwel denk niet dat je het echt begrijpt, of dat jij weet wat het beste is voor de andere generatie, maar ga in gesprek en werk samen aan de geschilpunten die naar voren komen. Traditioneel speelt HR in samenwerking met het lijnmanagement een belangrijke rol bij het boeien en binden van jong talent en dus de young professionals. Maar misschien wel belangrijker is dat HR het proces kan faciliteren om de young professional actief te betrekken bij de strategische agenda van de organisatie. Vooral nu er veel aandacht is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en er leiderschapsvraagstukken zijn die over generaties heen gaan. Denk daarbij aan vragen zoals: Hoe ben en blijf je een aantrekkelijke werkgever?

29 Hoe zorg je ervoor dat young professional die dingen kunnen doen waar ze goed in zijn? Hoe zorg je er voor dat young professionals ook de taken doen die gedaan moeten worden binnen de huidige manier van werken? Hoe zorg je ervoor dat generaties samenwerken en het vakmanschap van de vijftiger gekoppeld kan worden aan de snelheid van een Einsteiner? Wat het vinden van antwoorden op dergelijke vragen extra lastig maakt is dat de huidige leidinggevenden veelal personen uit de generatie X- veel denken in procedures en verantwoordelijkheden. Iets waar de nieuwe generatie weinig mee heeft, zij denken in resultaat. Dat kan dus conflicten opleveren. Bij sommige organisaties worden de X ers overgeslagen en komt de leiding in handen van de pragmatische generatie. Deze groep heeft snel carrière gemaakt, echter de persoonlijke ontwikkeling is veelal achtergebleven bij de professionele. Hier spelen vraagstukken rondom authenticiteit. Leidinggeven aan de verschillende generaties is vaak lastig voor de pragmatische generatie. Initiatieven van young professionals In verschillende sectoren hebben groepen van jonge medewerkers zich verenigt om van binnenuit een sector te veranderen. Zo kent de bouwsector het initiatief van De Nieuwbouw; een netwerk van en voor een nieuwe generatie professionals dat streeft naar vernieuwing in de bouw- en vastgoedsector. Inmiddels heeft de Nieuwbouw ruim 1700 leden (zie Ook de bancaire sector kent inmiddels een initiatief waarbij de jonge generatie een oproep doet tot verandering. Dit initiatief is begonnen met tien medewerkers van onder meer Triodos, Fortis en SNS die eerst een gezamenlijk manifest hebben opgesteld en vervolgens activiteiten organiseren om de dialoog daarover te voeren. De volgende fragmenten geven meer zicht op dat manifest (bron: Een groep jonge bankiers in Nederland die zich FIER noemt, wil de dialoog over de toekomst van de banksector in Nederland aanjagen. Wij bepleiten dat banken dienend aan de reële economie moeten zijn; de klant staat voorop, daarvoor moet de balans worden ingezet. Banken moeten duidelijk, dus transparant zijn. Ook duurzaam; gedreven door sociale en milieukaders en met oog voor de toekomst van de maatschappij. Bovendien moeten er verschillende soorten banken en bankiers met verschillende achtergronden zijn; divers. Wij menen dat deze vier D s belangrijke voorwaarden zijn om als sector de motor te blijven, waaraan de nationale economie zo n grote behoefte heeft - op een manier die de maatschappij aanvaart. Pogingen om de positie van banken door regulering en wetgeving vast te pinnen zijn begrijpelijk. Een gezonde banksector heeft echter vooral behoefte aan een ethisch kader en sterk leiderschap dat niet waardenvrij opereert. Waardenvrij is namelijk waardeloos gebleken. Door zelf het initiatief te nemen tot die herijking vergroten banken hun maatschappelijke geloofwaardigheid en kunnen ze voorkomen door overheidsregels te

30 worden doodgeknuffeld. Het rapport van de Commissie Maas is een belangrijke stap. Maar wij denken dat er meer nodig. Hopelijk levert ons initiatief een bijdrage aan een bancaire sector waarop onze klanten en de maatschappij FIER kunnen zijn. Conclusie Dit artikel begon met de vraag in hoeverre de toekomstige generatie hoop geeft om invulling te geven aan nieuw leiderschap. We kunnen daarover nu concluderen dat weldegelijk ander leiderschap verwacht mag worden van de nieuwe generatie, zonder dat dit meteen in termen van beter of slechter te duiden. De mindset van young professionals maakt dat zij zinvol werk willen doen, waarbij het bereiken van resultaten voorop staat. Dit betekent echter ook dat zij primair loyaal zijn aan hun werk en niet aan de organisatie waar zij bij werken. Om toch als organisatie te kunnen voortbestaan moeten daarom nieuwe vormen worden gevonden om deze medewerkers te commiteren aan het werk dat gedaan moet worden. Literatuur Aspen Institute (2008), Where will they lead?, MBA student attitudes about business & society, Center for Business education, 08.pdf Bontekoning, Aart (2008), Generatiegolven als vernieuwingsimpulsen; Over de verborgen kracht van generaties, M&O, no. 1, p KPMG (2009), Berdrijfsleven vindt ethische vorming studenten onder de maat, accountant.nl, 21 september ming+studente KPMG (2009), Achtergrondinformatie onderzoek ethische vorming studenten, _ethische_vorming_studenten.pdf Lange, R. de, Future Leaders event, Het Financieele Dagblad, 30 november 2009 Nieuwenhuizen, Evert (2007), Pragmatische idealisten, In: Moralitijd; Nieuwe generatie, nieuwe moraal, red. Sarah Meulman en Menno van de Veen, Van Gennep Ray, Paul en Sherry Ruth Anderson (2000), The Cultural Creatives; How 50 million people are changing the world, New York: Harmony Books

31 The Economist - Public opinion The generation game Culture and memory, not costs and benefits, explain views on immigration Jan 4th 2014 From the print edition IT IS a fact universally accepted that Britons dislike immigration. Sure enough, when travel restrictions on Romanians and Bulgarians (imposed when their countries joined the EU) were lifted on January 1st, newspapers and politicians fretted. Two MPs even took it upon themselves to meet a morning flight from Bucharest and quiz its passengers. Yet a report published on January 2nd by Ipsos MORI, a polling firm, shows attitudes to be more varied. A widening gap divides those born before 1965 from younger folk (see chart). Although immigrants are often said to deprive younger Britons of entry-level jobs and housing, members of

32 Generation Y (born in 1980 or later) and Generation X (born between 1966 and 1979) are ambivalent towards them. By contrast, the baby boomers (born between 1945 and 1965) and the old, who benefit most from cheap carers and cleaners, counter-intuitively think immigrants a drag. Age influences opinion more strongly than social class does. Different life experiences explain why. When baby boomers were in their politically formative teens and early 20s, Britain was a pretty homogeneous place; before the mid-1970s it was closer to the Commonwealth than to continental Europe. That generation grew up Eurosceptic and dubious about diversity. East European immigrants, who began arriving in large numbers in the mid-2000s, doubly offend them. Bobby Duffy of Ipsos MORI, who has conducted focus groups with members of this generation, reports that the prospect of retirement makes people more inward-looking, nostalgic and worried about their children s chances, sharpening anxieties. For those in the following cohort, Generation X, mass immigration, European integration and multiculturalism are part of the furniture. They grew up in a more individualistic Britain; which, says Mr Ford, explains their relative distaste for authority, homogeneity and flag-waving. This, like university attendance (more common among this group than their parents), tends to make people more tolerant of different races and nationalities. Thus Generation X s experiences are closer to those of Generation Y than to the baby boomers a fact reflected in Ipsos MORI s findings. This hints at something broader about Britain. Polls suggest that attitudes to immigration are rooted less in costs and benefits than in memories and identity. In that respect, Britain is truly coming to resemble a foreign country: not Poland or Romania (as some opposed to immigration grumble) but America, with its identity politics and culture wars. From the print edition: Britain

33 Disruptive innovation: niets blijft hetzelfde Jan Fred van Wijnen :01:00.0 update: :14:47.0 Aan de Westblaak is donderdag de eerste 3D printer winkel in Nederland geopend. Ridix demonstreert, verkoopt en verhuurt de eerste modellen 3D printers. ANP Revoluties in de industrie lijken elkaar steeds sneller op te volgen. Meer over dit onderwerp Beleggers worden zich bewust van vernietigingskracht nieuwe technologieën De lessen van Big Bang Disruption

34 Een bedrijf dat voorop wil blijven lopen, heeft een cultuur nodig van non-stop experimenteren. Uitgestorven Wilfried Stoll staart naar het Zwitserse landschap dat voorbijglijdt: kleine dorpen in pasteltinten die al generaties geen nieuwbouw meer hebben gezien. We passeren een uithangbord van een museum voor dinosaurussen, dat een uitgestorven indruk maakt. Dan een fabrieksgebouw met een gevel van Midden-Europees vakwerk, typerend voor het Sarganserland. Het is de oude fabriek die de Duitse ondernemer uit zijn trance haalt. Vroeger waren dit textielbedrijven, zegt Stoll. Daarna werden het machinefabrieken. Ik ben benieuwd wat er nu gaat komen. Zijn ogen krijgen een melancholieke glans. Het waren ook altijd familiebedrijven. Vader op zoon. Maar de familie verdwijnt hier uit de business. Wirtschaftswunder Een halve eeuw geleden werd Stoll partner in de Duitse machinefabriek Festo. De onderneming groeide mee met het naoorlogse Wirtschaftswunder, breidde uit in Oostenrijk en Oost-Europa en bouwde een reputatie op als automatiseerder van fabrieken, zoals die van BMW. Vorig jaar kwam er 2,5 mrd binnen. Meer familieleden kwamen in het bedrijf, Wilfried werd commissaris en ging zich op wetenschap toeleggen: hij kreeg een leerstoel in Sjanghai en werd lid van de Russische Academie van Wetenschappen. Intussen stoeien Festo-researchers met bionische robots, lerende machines en drones die vliegen als libellen. Festo wil het volgende Wirtschaftswunder niet missen. 3D-printers Het is 21 januari 2014 en de 76-jarige Stoll rijdt naar het Zwitserse skidorp Davos, waar het World Economic Forum zijn tenten heeft opgeslagen. Hij zal daar praten over opkomende en ondergaande markten, maar vooral over een turbulente ontwikkeling die ook zijn bedrijf midscheeps kan raken: 3D-printers. Twee jaar geleden waren dat nog dure gadgets die vooral Eiffeltoren-souvenirs maakten. Nu bedreigen ze complete industrieën. Ze kunnen allerlei materialen verwerken, in gecompliceerde vormen, met grote nauwkeurigheid. De meeste industriële producten bestaan uit veel verschillende onderdelen, zegt Stoll. De fabriek die ze maakt, heeft automatisering nodig om die onderdelen precies op hun plaats te krijgen. Maar 3D-printers kunnen steeds grotere onderdelen uit één stuk maken. Daar heb je geen automatisering meer bij nodig.

35 'Disruptive innovation' De klap komt niet in één keer, denkt hij. Er is tijd om nieuwe markten te veroveren. Zoals milieu- en watertechnologie. De jaarlijkse powwow van Davos kan daarbij helpen. De 3D-printer is voor Stolls bedrijf wat in managementjargon een disruptive innovation heet: een technologie die lang onder de radar blijft, maar dan ineens overal opduikt en de markt overhoopgooit. De term is ooit bedacht door managementgoeroe Clayton Christensen van Harvard Business School, voor innovaties die een exclusief product ineens binnen bereik brengen van een grote groep consumenten. Zoals de personal computer, die het dure mainframe links inhaalde, en daarmee ook de exclusiviteit van goed opgeleide programmeurs. Of een andere favoriet van Christensen: prijsstunters onder de warenhuizen, zoals Action of de Dollar Store. Ontregelaars Zo n disruptor betekent niet voor iedereen hetzelfde. De een ziet de kans van zijn leven, de ander grijpt naar de maagtabletten: straks staat hij met zijn broek op de schoenen, terwijl de concurrentie vrolijk zwaaiend het station uit rijdt. Om maar een paar disruptors te noemen: WhatsApp brandde een gat in de smsomzet van KPN, de iphone veroorzaakte alarmfase rood bij wonderboy Nokia, de torrentprogramma s trokken het kleed weg onder de dvd-verkoop, vacaturesites rolden vanuit het niets over de klassieke uitzendbureaus heen, en een paar jaar later richtten de nieuwe sociale media weer een ravage aan onder de vacaturesites. Wie op de cutting edge wil zitten, moet steeds zijn bedrijf op het spel zetten Disruptors kosten vaak meer banen dan ze opleveren. Zelfscanners voor boodschappen betekenen uiteindelijk het ontslag van duizenden caissières. Accountants worden weggevaagd door programmeurs die vat krijgen op financiële big data. In hun boek The Future of Employment stellen Michael Osborne en Carl Frey van Oxford University de overlevingskans van accountants de komende twintig jaar op 5%. Innovaties zullen niet alleen het werk in de toekomst veranderen, maar ook de branche die de werknemers levert. Hans Leentjes, executive vicepresident van Manpower Group, denkt dat big data een belangrijk instrument zal worden bij het selecteren van werknemers. Het kan de hele sector op zijn kop zetten. Uitzendbureau zoeken driftig naar nieuwe voorspellers voor hoe goed iemand zijn werk doet. De analyse van nieuwe databronnen sociale media, eigen

Generatie- Management

Generatie- Management Generatie- Management Vier generaties op de werkvloer. Werkt dat? Inleiding Kenmerken verschillende generaties / eigen invulling Veranderingen in samenwerken Werken in de toekomst Professional 3.0 Afsluiting

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

HOE KIJKEN DE GENERATIE- EXPERTS VAN NEDERLAND NAAR GENERATIEMANAGEMENT?

HOE KIJKEN DE GENERATIE- EXPERTS VAN NEDERLAND NAAR GENERATIEMANAGEMENT? INTERVIEWS HOE KIJKEN DE GENERATIE- EXPERTS VAN NEDERLAND NAAR GENERATIEMANAGEMENT? Hoe gaat uw organisatie om met de diversiteit van mensen? Is uw organisatie aantrekkelijk voor alle generaties? Hoe speelt

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Nudge Finance Leadership Challenge

Nudge Finance Leadership Challenge Nudge Finance Leadership Challenge Extra informatie Wat is de Nudge Finance Leadership Challenge? De Nudge Finance Leadership Challenge is een ontwikkeltraject met een competitie voor de jonge leiders

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y GENERATIONS on the move BABYBOOMERS (1940-1955) In 2017: 62 77 jaar oud Senioren (60) GENERATIE X (1955-1970) In 2017: 47 62 jaar oud Leiders

Nadere informatie

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding

De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding De HR sturing voor een professionele ontwikkeling. 1 Executive Leadership Foundation 2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits er sprake is van correcte bronvermelding Niets is zo ongelijk als

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Achtergrondinformatie onderzoek ethische vorming studenten. september 2009

Achtergrondinformatie onderzoek ethische vorming studenten. september 2009 Achtergrondinformatie onderzoek ethische vorming studenten september 2009 Inleiding KPMG heeft in de periode van 1 t/m 13 september jl. onderzoek gedaan naar de mate waarin het bedrijfsleven tevreden is

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE

EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE EFFECTIEF LEIDERSCHAP IN DE NIEUWE ECONOMIE De markt van morgen In de markt van morgen hebben we te maken met bewuste consumenten. Verzet tegen de oude economie groeit en bereikt een momentum waarbij je

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Take on Talent. Take on Talent

Take on Talent. Take on Talent Take on Talent Inleiding Welkom bij de Gallery of Thoughts! Middels dit boekje willen we u een beknopte versie van onze line of argument bieden. Elk koffertje staat voor een hoofdstuk in onze argumentatielijn.

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Henno Vos, Acknowledge hennovos@acknowledge.nl April 2014 Agenda Slimmer Onderwijs 2020 1. Voorstellen 2. Hoe ziet de Student/Leerling van de toekomst

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Leiderschap... Een ontdekkingsreis

Leiderschap... Een ontdekkingsreis Leiderschap... Een ontdekkingsreis Reynold A. Chandansingh De wagenmenner 20 mei 2008 reynold@newshoestoday.com wagenmenner@rekrino.nl 06 42024161 Leiderschap... een ontdekkingsreis Leiders stellen vragen

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Waarover gaat M/Powerbook #1?

Waarover gaat M/Powerbook #1? Waarover gaat M/Powerbook #1? Jongeren Crisis Arbeidsmarkt Vervolg op conclusie uit De Grenzeloze Generatie: Bijna onafhankelijk van de economische ontwikkelingen neemt de krapte op de arbeidsmarkt de

Nadere informatie

Aardige jongens waren we

Aardige jongens waren we Aardige jongens waren we Ondernemende studenten en een vernieuwende faculteit dertig jaar later Huibert de Man (docent 1977-1988) Terugkijken Livet skal leves forlæns, men forstås baglæns (Søren Kierkegaard,

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Weconomics. Paul Bessems

Weconomics. Paul Bessems Van organisaties naar organiseren Weconomics een nieuwe kijk op samenwerken en delen Paul Bessems Vereniging SOD 12-12-2013 Paul Bessems Nieuwdenker www.paulbessems.com paul.bessems@gmail.com 06 20 30

Nadere informatie

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan Netwerk organisatie Toekomst voor succesvolle professionals? Inhoud 1. Ontwikkelingen (markt en maatschappij) 2. Transitie van organisaties 3. Adviesbureau de Rijk nieuwe stijl Food for thought Ontwikkelingen

Nadere informatie

Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector

Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector Leren van de kredietcrisis: ethische noties bij governance in de financiële sector Johan Graafland Hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek Universiteit van Tilburg Tilburg Sustainability Center Geen

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH

COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH COLLEGEREEKS BLOCKCHAIN & FINTECH WAT KUNNEN DEZE OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN? NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Blockchain geldt als dé grote belofte als het gaat om

Nadere informatie

Succesvol leidinggeven aan talent. Succesvol leidinggeven aan talent. Vraag. Korte kennismaking. Deze presentatie

Succesvol leidinggeven aan talent. Succesvol leidinggeven aan talent. Vraag. Korte kennismaking. Deze presentatie Succesvol leidinggeven Succesvol leidinggeven Vanuit een historisch perspectief Vijf adviezen van toen voor nu Breukelen, 11 oktober 2016 Korte kennismaking Vraag Dr. Joep Schrijvers Nieuw boek Februari

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat (bijdragen)

Je bent jong en je wilt wat (bijdragen) next generation Je bent jong en je wilt wat (bijdragen) Twintigers bestormen de arbeidsmarkt, met veel daadkracht en optimisme en regelmatig als sociaal ondernemer. Ze willen iets betekenen, de wereld

Nadere informatie

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven Voorwoord Erik Sterk Guido Walraven Ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen sociale, economische en ecologische impact hebben, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De verschillende

Nadere informatie

26-09-2014! DE JONGSTE GENERATIE OP DE ARBEIDSMARKT. GEBOREN TUSSEN 1985 en 2000 OP WEG NAAR DE ARBEIDSMARKT GENERATIES OP DE WERKVLOER

26-09-2014! DE JONGSTE GENERATIE OP DE ARBEIDSMARKT. GEBOREN TUSSEN 1985 en 2000 OP WEG NAAR DE ARBEIDSMARKT GENERATIES OP DE WERKVLOER ONDERWERPEN 1. GENERATIES 2. JONGERENTRENDS 2014 **** 3. WAT VINDEN JONGEREN DE JONGSTE GENERATIE OP DE ARBEIDSMARKT 18 SEPTEMBER 2014, HUUB NELIS BELANGRIJK? 4. HOE INTERESSEER JE JONGEREN? **** JONGERENCULTUUR

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 ALS JE GEEN PLAN MAAKT VOOR JE EIGEN LEVEN WORD JE INGEZET IN ANDERMANS PLANNEN REMCO CLAASSEN

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

ALLES WORDT ANDERS. De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt

ALLES WORDT ANDERS. De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt ALLES WORDT ANDERS De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt 1 MIJN ACHTERGROND 2 ALLES WORDT STEEDS SNELLER ANDERS - Ontwikkelingen volgen zich in een steeds hoger tempo op - Studenten

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

The speed of Trust. MasterClass - Seminarie

The speed of Trust. MasterClass - Seminarie MasterClass - Seminarie Na vader Stephen R. Covey was het in juni 2008 de beurt aan de Zoon Covey (ook een Stephen maar dan M.R. Covey). Stephen M.R. Covey (zoon van Stephen R. Covey, auteur van De zeven

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

Leiderschap en veranderen

Leiderschap en veranderen Leiderschap en veranderen Prof. dr. Mariëlle Heijltjes School of Business and Economics Een proeverij Veranderende aannames omtrent opdrachtgever schap Creatie, innovatie en transformatie Consequenties

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

De toekomstbestendige afdeling Communicatie. Input van Ron van der Jagt

De toekomstbestendige afdeling Communicatie. Input van Ron van der Jagt De toekomstbestendige afdeling Communicatie Input van Ron van der Jagt 1. Even voorstellen 2. De positie van ons vak 3. Kansen voor de beroepsgroep 4. Enkele accenten voor ontwikkelscenario s Bestuursadviseur

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Transformatie en Innovatie bij KPN Finance

Transformatie en Innovatie bij KPN Finance Transformatie en Innovatie bij KPN Finance Digital Finance; Disruptie of Noodzakelijke ontwikkeling? Selectie van gepresenteerde slides Bart Meussen September 2017 Agenda 1 2 KPN 3 Digital 4 Digital De

Nadere informatie

Leiding geven aan verschillende generaties

Leiding geven aan verschillende generaties Leiding geven aan verschillende generaties Babyboomgeneratie - Babyboomgeneratie Wat is typerend voor een leidinggevende behorende tot de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Een leidinggevende uit de babyboomgeneratie

Nadere informatie

Disclosure belangen. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen. (potentiële) belangenverstrengeling Tijdelijke arbeidsrelaties: Balanceren tussen Flexibiliteit en Zekerheid? Prof. Dr. René Schalk Workshop Drachten, 6 februari 2014 Disclosure belangen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Seminar Y-recruiter in een dag

Seminar Y-recruiter in een dag Datum: donderdag 5 april 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1)

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1) (1) Inspirerend leiderschap van bestuurders en directeuren vraagt om meer aandacht voor hun verander- en verbetercapaciteit. In dit eerste deel (van twee) staat een belangrijke component hiervan centraal:

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013

DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013 DNB BCM Seminar 2013 Speech Frank Elderson Woensdag 27 november 2013 Vrijdag middag 5 april. Net lekker geluncht en dan: bericht van het sector crisismanagement secretariaat. Trouble in paradise!!! Er

Nadere informatie

Ankerpunten voor morgen

Ankerpunten voor morgen Ankerpunten voor morgen Wat doen we? Van waaruit doen we dat? Deus Caritas Est : deze boodschap maakte Pieter Jozef Triest gevoelig voor de noden van zijn tijd. Vertaald naar vandaag, is ook onze zendingsopdracht:

Nadere informatie

New Business Development Programma s

New Business Development Programma s New Business Development Programma s Leer de business van morgen te creëren Incompany Portfolio 2017 Ons Verhaal. Incompany Portfolio 2017 TimeLabz We leven in bijzondere tijden. De snelle opkomst en adoptie

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Bankieren kan echt anders en vooral normaler Beste lezer, Het vertrouwen in banken is historisch laag. En dat is niet verwonderlijk.

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011

Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011 Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011 Eddy de Pender Netwerk Vredestichters Geloven op Maandag Wie is wel en niet een leider? IEDEREEN Presentatie: www.2xf.nl Wat is leiding geven? Leadership

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Workplace Transformation

Workplace Transformation Workplace Transformation Workplace Transformation Ruimte om productief, creatief en inzichtelijk te werken Met een waardering van 10 miljard dollar is huisverhuurdienst Airbnb meer waard dan een aantal

Nadere informatie

SUSTAINNOVATION: pas je business aan. Gerben Hardeman, ANVR.

SUSTAINNOVATION: pas je business aan. Gerben Hardeman, ANVR. SUSTAINNOVATION: pas je business aan Gerben Hardeman, ANVR. Inhoud ANVR Relevantie Trends en ontwikkelingen Communicatie Keten & Bestemmingen Sectoren Multi-stakeholders Tips sustainnovation ANVR Ondernemers

Nadere informatie

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s.

10 SUCCESFACTOREN. In het webinar ga ik ook iets vertellen over mijn nieuwe event Meer Verdienen Minder Werken op 3/4/5 april 2014 a.s. 21 Tips om meer te verdienen en minder te werken 10 SUCCESFACTOREN Veel coaches, trainers en adviseurs verdienen weinig maar werken toch heel hard. Ze werken 1-op-1 en op uur-factuurbasis met klanten.

Nadere informatie

Lerende generaties op de werkvloer

Lerende generaties op de werkvloer Inspiratiesessie D Lerende generaties op de werkvloer Prof. dr Mien Segers Dr. Simon Beausaert Maike Gerken en Dominik Froehlich School of Business and Economics, Maastricht University Programma Introductie

Nadere informatie

Senior leiderschap en jong talent

Senior leiderschap en jong talent ONDERZOEK Senior leiderschap en jong talent Onderzoek naar een generatiekloof tussen leidinggevenden en jonge professionals. 2010 Upstream Consulting Drs. Dennis Boutkan Drs. Trudie Westen MSc. Jennifer

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Toegang tot beschikbaar talent. Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014

Toegang tot beschikbaar talent. Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014 Toegang tot beschikbaar talent Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014 Toegang tot beschikbaar talent Een situatieschets intern Flex

Nadere informatie