Project Initiatie Document

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Initiatie Document"

Transcriptie

1 Project Initiatie Document Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V2.0 Datum : Juni 2011

2 Blad : 2 / 29 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTINFORMATIE MANAGEMENTSAMENVATTING INLEIDING AANLEIDING TOT HET PROJECT DE CONTEXT VAN HET PROJECT INHOUD DOCUMENT PROJECTDEFINITIE OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT PROJECTBEGRENZING OP TE LEVEREN PRODUCTEN EN DIENSTEN UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN AANNAMES RELATIES MET ANDERE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN DEELNAME OEFENINGEN BUSINESS CASE BIJDRAGE AAN BELEIDSDOELSTELLINGEN BINNEN HET OOV DOMEIN KOSTEN BATEN ONDERWERPEN INNOVATIE CLOUD COMPUTING EN CONTAINER CONCEPT AD-HOC (DATA) INFRASTRUCTUUR VOOR INFORMATIE-UITWISSELING SECURE COLLABORATIE MET BEHULP VAN PKI OVERHEID CROWD SOURCING INTELLIGENTIE IN KAARTLAGEN GEBRUIK SENSOREN/PLAATSBEPALING IN CRISISSITUATIES AUGMENTED REALITY ORGANISATIESTRUCTUUR ORGANOGRAM TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN OVERLEGSTRUCTUREN AANPAK FASERING INITIËLE PROJECTPLANNING PROJECTBEHEERSING TOLERANTIES RAPPORTAGES PROJECTADMINISTRATIE AFWIJKINGSPROCEDURE OPDRACHTVERSTREKKING EN GOEDKEURING PLANNEN RISICO S BIJLAGEN BIJLAGE A. PRODUCTBESCHRIJVINGEN... 28

3 Blad : 3 / Documentinformatie Locatie Dit document wordt bewaard in het projectdossier van het project i-bridge. Een kopie is op te vragen via Versiegeschiedenis Versie Versie Samenvatting van de aanpassingen datum 0.1 December 2010 Eerste concept 0.2 t/m 0.4 December 2010 Diverse aanpassingen leden projectteam 0.5 December 2010 Diverse aanpassingen projectoverleg 0.6 t/m 0.8 Januari 2011 Inpassen faseplan en onderwerpen innovatie in PID 0.9 Maart 2011 Laatste aanpassingen 1.0 Maart 2011 Accoord stuurgroep 1.1 Juni 2011 Herziening begroting, detaillering planning 2.0 Juni 2011 Accoord stuurgroep met inachtname bemerkingen (verslag stgp) Distributie Dit document is gedistribueerd naar: Naam Afdeling/Functie Verzend datum Stuurgroep i-bridge Divers A. Blankenstein Commandant BG IVENT B. Tilman Directeur NVBR Leden Denktank Divers Versie Goedkeuring Ondergetekende verklaren dat zij akkoord zijn met de inhoud van dit document. Hiermee krijgt dit PID de status definitief en is daarmee het basisdocument voor de uitvoering ervan. Voorzitter Stuurgroep Naam : Datum: Handtekening: Projectleider Naam : Datum: Handtekening:

4 Blad : 4 / Managementsamenvatting Inleiding. In het innovatieprogramma Veiligheid is het project Intelligent Bridge 3.0 (i-bridge 3.0) opgenomen. Het betreft de doorontwikkeling van het project i-bridge 1.0 en 2.0 die succesvol zijn gebleken als Proof of Concepts binnen het programma Intensivering Civiel Militaire Samenwerking Informatievoorziening (ICMS IV). Het i-bridge concept maakt het mogelijk om op flexibele wijze een aantal verschillende communicatie componenten en diensten in wisselende combinaties aan elkaar te koppelen op basis van Internet Protocollen. Secure, real-time collaboratie en logging worden hiermee mogelijk, evenals het inter-operabel en inter-connectief maken van voorheen onbenaderbare ICT legacy systemen. De afgelopen jaren zijn de Proof-of-Concepts i-bridge 1.0 en i-bridge 2.0 ontwikkeld. Gedurende demonstraties en oefeningen (o.a. CEPNIC 2009, Combined Endeavour 2008, Oefening natuurbrandbestrijding 2009) is aangetoond dat de vijf kernfunctionaliteiten die benodigd zijn om tijdens een ramp effectief en gecoördineerd op te kunnen treden zowel afzonderlijk als in elke gewenste combinatie, robuust en stabiel kunnen worden ondersteund met het i-bridge concept. Deze vijf kernfunctionaliteiten zijn; (Ad hoc) Collaboratie. Betreft secure adhoc online collaboratie Verslaglegging. Betreft activiteiten met betrekking tot het samenstellen van gestructureerde beelden in tekst van een ramp/crisis, logging van activiteiten en scenario plotting; Integratie beelden. Betreft het synchroniseren van geografische en beeldinformatie in diverse vormen en het integreren van deze informatie met tekst- en spraakinformatie; Integratie spraak. Betreft Voice Interoperabiliteit (VoIP, RoIP) waarbij met software alle vormen van spraakcommunicatie worden omgezet in IP en vervolgens kunnen worden geïntegreerd met tekst- en geoinformatie; Informatiebeveiliging. Betreft toegangsbeheer en beveiliging van alle genoemde soorten van informatie. Op het platform, waarop deze vijf kernfunctionaliteiten worden geïntegreerd zijn in i-bridge 2.0 reeds diverse innovatieve ontwikkelingen beproefd, zoals het realiseren van een ad-hoc data infrastructuur en het realiseren van een onafhankelijk mobiel GSM netwerk rond plaats incident. Informatie over alle componenten en innovatieve ontwikkelingen uit i-bridge 1.0 en 2.0 zijn inmiddels opgenomen in de kennisbank i-bridge ( In i-bridge 3.0 wordt verder gegaan met het beproeven van innovatieve ontwikkelingen op het i-bridge platform. Op te leveren resultaten. Binnen het project i-bridge 3.0 dienen de volgende producten te worden opgeleverd. Voor een beschrijving van de producten wordt verwezen naar bijlage 1. Een fysieke i-bridge omgeving die kan worden gebruikt als ontwikkel- en testomgeving; Een fysieke i-bridge omgeving die kan worden gebruikt als demonstratie- en oefenomgeving; Een uitbreiding op de kennisbank, waarin de resultaten en opgedane kennis gedurende het project worden vastgelegd; Per innovatie onderwerp een definitiedocument, een ontwerp en een gedocumenteerde versie van het Proof-of-Concept; Een Proof-of-Concept waarin de toepassing van de innovatieve ontwikkeling wordt gerealiseerd als werkende demo-versie binnen het i-bridge concept; Afhankelijk van de resultaten van de incrementele ontwikkelingen zal in opdracht van de opdrachtgever een overdracht van tussenversies van het Proof-of-Concept aan andere, door opdrachtgever te benoemen partijen plaats kunnen vinden. Hierbij ligt binnen NOI o.a. een relatie met de doorontwikkeling van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), dat onder verantwoordelijkheid van het Veiligheidsberaad wordt gerealiseerd.

5 Blad : 5 / 29 Aangezien het project wordt uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband tussen Defensie (BG IVENT) en NVBR zal het projectbudget worden verdeeld tussen beide organisaties. Initiële projectplanning Binnen het project i-bridge 3.0 worden verschillende innovatie onderwerpen stapsgewijs ontwikkeld naar een Proof-of-Concept. De volgende stappen worden daarbij gevolgd: Een definitiefase: hierin worden de vraagstellingen geïnventariseerd waarop een antwoord wordt gegeven en/of de (gebruikers)behoeften waaraan invulling zal worden gegeven; Een ontwerp- en realisatiefase: het op basis van de resultaten van de definitiefase maken van een beknopt functioneel en technisch ontwerp en het vervolgens realiseren van een werkende Proofof-Concept (systeemversie, waarmee een demo kan worden gegeven danwel een oefening ondersteund kan worden). Een beproevingsfase waarin de PoC daadwerkelijk wordt beproefd en geëvalueerd. Daarnaast worden een aantal activiteiten uitgevoerd ter ondersteuning van alle hiervoor genoemde fasen van het project. Het betreft: het inrichten en onderhouden van de fysieke omgevingen i-bridge het inrichten en onderhouden van de kennisbank

6 Blad : 6 / Inleiding 3.1. Aanleiding tot het project In het kader van het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) is het kabinet gestart met maatschapschappelijke innovatieprogramma s op het terrein van water, veiligheid, zorg en energie. Deze programma s moeten bijdragen aan oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. In deze maatschappelijke innovatieprogramma s staat de inzet van kennis, innovatie en ondernemerschap voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal. In het innovatieprogramma Veiligheid is het project Intelligent Bridge 3.0 (i-bridge 3.0) opgenomen. Het betreft de doorontwikkeling van de projecten i-bridge 1.0 en 2.0, die succesvol zijn gebleken als Proof of Concept binnen het programma Intensivering Civiel Militaire Samenwerking Informatievoorziening (ICMS IV) De context van het project Het i-bridge concept maakt het mogelijk om op flexibele wijze een aantal verschillende communicatie componenten en diensten in wisselende combinaties aan elkaar te koppelen op basis van Internet Protocollen. Secure, real-time collaboratie en logging worden hiermee mogelijk, evenals het interoperabel en inter-connectief maken van voorheen onbenaderbare ICT legacy systemen. Met deze ontwikkeling wordt invulling gegeven aan het oplossen van een aantal knelpunten zoals geïdentificeerd in de roadmap van de Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid, waaronder de opbouw van een geïntegreerd situatiebeeld. De afgelopen jaren zijn de Proof-of-Concepts i-bridge 1.0 en i-bridge 2.0 ontwikkeld. Gedurende demonstraties en oefeningen (o.a. CEPNIC 2010, Combined Endeavour 2009 en 2008, Oefening natuurbrandbestrijding 2010) is aangetoond dat de vijf kernfunctionaliteiten die benodigd zijn om tijdens een ramp effectief en gecoördineerd op te kunnen treden zowel afzonderlijk als in elke gewenste combinatie, robuust en stabiel kunnen worden ondersteund met het i-bridge concept. Deze vijf kernfunctionaliteiten zijn; (Ad hoc) Collaboratie. Betreft secure adhoc online collaboratie Verslaglegging. Betreft activiteiten met betrekking tot het samenstellen van gestructureerde beelden in tekst van een ramp/crisis, logging van activiteiten en scenario plotting; Integratie beelden. Betreft het synchroniseren van geografische en beeldinformatie in diverse vormen en het integreren van deze informatie met tekst- en spraakinformatie; Integratie spraak. Betreft Voice Interoperabiliteit (VoIP, RoIP) waarbij met software alle vormen van spraakcommunicatie worden omgezet in IP en vervolgens kunnen worden geïntegreerd met tekst- en geoinformatie; Informatiebeveiliging. Betreft toegangsbeheer en beveiliging van alle genoemde soorten van informatie. Op het platform, waarop deze vijf kernfunctionaliteiten worden geïntegreerd zijn in i-bridge 2.0 reeds diverse innovatieve ontwikkelingen beproefd, zoals het realiseren van een ad-hoc data infrastructuur en het realiseren van een onafhankelijk mobiel GSM netwerk rond plaats incident. Informatie over alle componenten en innovatieve ontwikkelingen uit i-bridge 1.0 en 2.0 zijn inmiddels opgenomen in de kennisbank i-bridge ( In i-bridge 3.0 wordt verder gegaan met het beproeven van innovatieve ontwikkelingen op het i-bridge platform Inhoud document Dit document beschrijft: Doelstelling en projectdefinitie i-bridge 3.0 Innovatie onderwerpen i-bridge 3.0 incl. globale uitwerking per onderwerp Organisatie, bemensing en overlegvormen Relaties met andere projecten en andere organisaties Initiële planning en kostenraming Risico s en maatregelen

7 Blad : 7 / Projectdefinitie 4.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer De opdrachtgever voor het project i-bridge 3.0 is de Projectdirectie Nederland Ondernemingsland Innovatief (NOI). Gedelegeerd opdrachtgeverschap is belegd bij Defensie/Bestuursstaf/Directie Operationeel Beleid en Behoeftestelling/ Hoofd sectie B, KLTZ P. Kwant. Projectbegeleider richting NOI is Directie Materieel Organisatie/Research & Development, voor deze KTZ R. Dekker. De opdrachtnemer voor het project i-bridge 3.0 is namens het samenwerkingsverband NVBR en BG IVENT Kol. R. Boots Doelstellingen van het project De doelstelling van i-bridge 3.0 is het verbeteren van de informatievoorziening rond rampenbestrijding en crisisbeheersing door : het koppelen van nieuwe innovatieve ontwikkelingen aan de bestaande functionaliteit van i-bridge 2.0 om daarmee; nieuwe oplossingen te genereren voor maatschappelijke vraagstukken op het terrein van de Openbare Orde en Veiligheid; gebruik makend van de ketenpartners in de OOV en m.n. de NVBR om de gevraagde oplossingen duidelijk te articuleren; en gebruik makend van industriepartners om deze oplossingen daadwerkelijk te realiseren via Proof-of-Concepts. De industrie is dus nauw betrokken bij deze doorontwikkeling. Daar waar Defensie en BZK zich richten op de crisisorganisaties, kan de industrie de resultaten uit i-bridge civiel vermarkten, waardoor een verbeterde positionering van de nationale industrie wordt bereikt Projectbegrenzing Een nadere analyse van de ontwikkelingen binnen het domein Crisisbeheersing en Rampenbestrijding geeft aan dat een aantal initiatieven die zich binnen dit domein afspelen zijn onder te brengen in twee trajecten, die een nauwe relatie met elkaar hebben: Het implementatietraject, waarin de Netcentrische Werkwijze in de crisisorganisaties (veiligheidsregio s en landelijke coördinatiecentra) wordt geïmplementeerd en parallel daaraan één of meerdere versies van de ondersteunende applicatiesuite: het Landelijk Crisis Management Systeem (Landelijk CMS). Het gaat hier enerzijds om de implementatie van de netcentrische werkwijze incl. de bijbehorende training en opleiding in alle crisisorganisaties. Anderzijds om de uitrol bij alle gebruikers van een werkende suite van applicaties die gezamenlijk één (of meerdere) versie(s) van het Landelijk CMS vormen, incl. de bijbehorende gebruikersopleiding en het in beheer brengen van de versie(s) van het Landelijk CMS. Het doorontwikkeltraject, waarin de verschillende ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden op het gebied van de doorontwikkeling van het Landelijk CMS worden samengebracht in nieuwe versies van het landelijk CMS. Binnen deze kaders is het project i-bridge 3.0 een kweekvijver voor het doorontwikkeltraject. Innovatieve ontwikkelingen die succesvol zijn beproefd in i-bridge kunnen worden ingebracht in het doorontwikkeltraject, om daar na de juiste besluitvorming hierover, te worden doorontwikkeld naar uitbreidingen op het Landelijk Crisis Management Systeem. Het project i-bridge 3.0 zelf is uitsluitend bedoeld voor (door)ontwikkeling van innovatieve concepten en kennisopbouw. Er wordt vooralsnog geen directe operationele klant bediend. In tegenstelling tot i-bridge 2.0 richt i-bridge 3.0 zich niet alleen op functionaliteiten inzake crisisbeheersing en rampenbestrijding, maar ookl op innovatieve oplossingen op het gebied van infrastructuur en ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden.

8 Blad : 8 / 29 Het is daarnaast ook heel goed mogelijk dat, in overleg met de opdrachtgever, (delen van) het Proofof-Concept binnen andere domeinen verder worden opgepakt in doorontwikkel- en/of implementatietrajecten Op te leveren producten en diensten Het project i-bridge 3.0 dient de volgende resultaten op te leveren: Een fysieke i-bridge omgeving die kan worden gebruikt als ontwikkel- en testomgeving; Een fysieke i-bridge omgeving die kan worden gebruikt als demonstratie- en oefenomgeving; Een uitbreiding op de kennisbank, waarin de resultaten en opgedane kennis gedurende het project worden vastgelegd; Per innovatie onderwerp een definitiedocument, een ontwerp en een gedocumenteerde versie van het Proof-of-Concept; Een Proof-of-Concept waarin de toepassing van de innovatieve ontwikkeling wordt gerealiseerd als werkende demo-versie binnen het i-bridge concept; Afhankelijk van de resultaten van de incrementele ontwikkelingen zal in opdracht van de opdrachtgever een overdracht van tussenversies van het Proof-of-Concept aan andere, door opdrachtgever te benoemen partijen plaats kunnen vinden Uitgangspunten en randvoorwaarden Voor het project gelden de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden: De fysieke i-bridge omgevingen zijn geen operationele omgevingen, maar zijn wat betreft opbouw en functionaliteit wel zoveel mogelijk gelijk aan een operationele omgeving. Voor zover van toepassing zullen de binnen Defensie gangbare richtlijnen voor IT-beheer worden gehanteerd. De Proof-of-Concept opstelling (fysieke omgevingen) wordt alleen voor de duur van het project ingericht. Het benodigde projectbudget wordt tijdig ter beschikking gesteld. Inbreng vanuit het operationele werkveld is gegarandeerd. Oefeningen en deelname aan het Proof-of-Concept i-bridge geschiedt onder vooraf vastgestelde voorwaarden en uitsluitend via de projectleider en na akkoord van de opdrachtgever. Intellectuele eigendomsrecht (IE) op door het project i-bridge ontwikkelde functionaliteit blijft in handen van de (industrie)partner die deze heeft ontwikkeld. Defensie en NVBR zien af van dit IE. De respectieve (industrie)partners stellen deze functionaliteit met uitzondering van onderliggende licenties (behalve als het om open source gaat, in welk geval moet worden voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de GNU General Public License 3.0) kosteloos ter beschikking aan Defensie en de NVBR voor eigen gebruik. De hoofdaannemer van elk deelproject draagt hier zorg binnen voor het betreffende deelproject Aannames Bij de initiële projectplanning zijn de voor het project benodigde resources naar rato verdeeld over de verschillende innovatieve ontwikkelingen. Dit geldt ook voor inzet van capaciteit van marktpartijen. Op basis van voortschrijdend inzicht kan een verschuiving van capaciteit plaatsvinden. De Proof-of-Concepts worden in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik in het Veiligheidsdomein maar kunnen ook aan andere domeinen (o.a. Defensie) ter beschikking worden gesteld.

9 Blad : 9 / Relaties met andere projecten en activiteiten COMPRONET. Compronet (Community Protection Network) is een nieuw project dat nauw aansluit bij en invulling geeft aan de nieuwste informatiestrategie van de politie Compronet helpt burgers, politie en particuliere professionals om met behulp van diverse sensoren real time met elkaar samen te werken bij (dreigende) verstoringen van die openbare orde, door heel snel mobiel informatie uit te wisselen op je smartphone. Compronet wordt een netwerk van professionals en burgers die samenwerken om de maatschappelijke schade van verstoringen drastisch te beperken. Zij worden daarbij ondersteund door de kern van Compronet, een soort automaat die alle inkomende informatie slim beredeneert en suggesties geeft aan de relevante deelnemers van Compronet. Compronet is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gesponsord project en is een gezamenlijk initiatief van de politiekorpsen Midden-West Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Koninklijke Marechaussee, Korps Landelijke Politiediensten en penvoerder Groningen. Andere korpsen kunnen zich nog aanmelden. Het doel van Compronet is het creëren van realtime informatievoorziening rondom verstoringen van de openbare orde en veiligheid. Men verwacht een grote versterking van de heterdaadkracht bij de opsporing van strafbare feiten en een snel herstel van de normale openbare orde en veiligheid doordat getuigen, burgerparticipanten, bedrijven, organisaties en professionele first responders rondom incidenten optimaal informatie uitwisselen en te hulp kunnen schieten. Er zal gekeken worden in hoeverre i- Bridge en Compronet kunnen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. NUP. Het Nationaal Uitvoeringsprogamma dienstverlening en e-overheid (NUP) is een prioriteitenprogramma tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. De voorzieningen binnen NUP vormen gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de realisatie van de e- overheid. Juist deze voorzieningen zijn gekozen omdat zij de minimaal noodzakelijke randvoorwaarden zijn voor goed elektronisch verkeer tussen overheid, burger en bedrijven. Het NUP brengt focus, samenhang en structuur aan in de verbetering van e-dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het doel van e-overheid is dat overheden informatie snel en vlekkeloos kunnen uitwisselen, zodat de dienstverlening aan burgers beter wordt. Er zal worden gekeken in hoeverre i-bridge componenten een bijdrage kunnen leveren aan NUP Deelname oefeningen In i-bridge 3.0 zullen de Proof-of-Concepts die binnen het project worden opgeleverd op verschillende manieren worden beproefd. Een belangrijke manier waarop innovaties zullen worden beproefd zal het deelnemen aan oefeningen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn. Per onderwerp innovatie (zie hoofdstuk 6) zal in samenwerking met de leden van de Denktank een oefening worden gepland waarin de Proof-of-Concept die wordt opgeleverd daadwerkelijk wordt beproefd en geëvalueerd. Deelname aan overige oefeningen zal gedurende de projectfase bekend worden gesteld.

10 Blad : 10 / Business Case 5.1. Bijdrage aan beleidsdoelstellingen binnen het OOV domein De hoofduitdaging voor de Nederlandse Veiligheidssector voor de komende jaren is: hoe pakken we de groeiende en verbredende vraag naar veiligheid efficiënt en effectief aan, rekening houdend met een goede kwaliteit en toegankelijkheid en praktische toepasbaarheid. Vanuit een oogpunt van informatievoorziening bezien speelt een verbetering van de informatievoorziening en een verbreding van informatiebron ontsluiting hierin een cruciale rol. Belangrijke verbeterpunten hier zijn: Het zorgdragen dat de benodigde relevante informatie tijdig beschikbaar is bij het leidinggevende kader of management ten tijde van de besluitvorming Het bewerkstelligen dat de diverse deelnemende (deel)organisaties een geïntegreerd beeld van een feitelijke situatie krijgen en zij tijdig feedback krijgen over wat de diverse sturende organisaties op diverse niveaus reeds aan activiteiten uitgezet hebben (feedback loops) Het accommoderen van de realiteit dat de snelste informatie uitwisseling in het private domein plaats vindt op basis van media die niet onder controle van de Staat te brengen zijn (Twitter, blogs, wikipedia etc.) Het verbeteren van de uitwisseling van informatie tussen de diverse deelnemende en sturende organisaties en het verkrijgen van basisinformatie uit ondersteunende organisaties met verschillende besloten datanetwerken en ongelijksoortige beveiligingseisen. Met het i-bridge concept wordt geen traditionele benadering gekozen, waarbij de verschillende koppelvlakken middels stand-alone puntoplossingen worden ingevuld. De oplossingsrichting wordt gezocht in een platformbenadering, waarbij door de samenvoeging van een aantal basale diensten. (spraakharmonisatie, crypto-harmonisatie, ad-hoc collaboratie, verslaglegging en geo-harmonisatie) nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het project i-bridge 3.0 behelst de innovatieve ontwikkelingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verder verbeteren van een geïntegreerd situatiebeeld, die in meerdere veiligheidsketens (crisismanagement, maritieme veiligheid, grensbewaking etc.) is te gebruiken. Hiermee kan o.a. de effectiviteit van crisisbeheersing en rampenbestrijding verder worden verbeterd. De beproeving van nieuwe technologieën en concepten in i-bridge 3.0 leiden tot een innovatief platform met brede toepassingsmogelijkheden. Door samenwerking met de industrie kunnen de verschillende gebruikers binnen de veiligheidssector worden bediend. Hierdoor ontstaat een olievlekwerking van een toekomstvast concept dat is gebaseerd op veilige collaboratie. De legitimatie van het project wordt zo mede bepaald door de noodzaak om koppeling met andere organisaties, waaronder Defensie (3 e hoofdtaak), andere landen in grensgebieden, semioverheidspartijen (Prorail etc.) effectief en efficiënt in te vullen. De verschillen in gebruikte communicatiemiddelen, netwerken en situational awareness/decision support tools bij Defensie en in het Civiele domein zijn zo groot dat een generiek koppelvlak tussen deze middelen noodzaak is om goed te kunnen communiceren en informatie uit te wisselen en te delen (collaboratie) Kosten Voor de kostenberekening van het project is het uitgangspunt, dat naast de inzet van capaciteit vanuit de Veiligheidsregio s en BG IVENT ook inzet van marktpartijen wordt gebruikt om de projectresultaten te bewerkstelligen. Vooralsnog is hier uitgegaan van kostenberekeningen op basis van inzet van mankracht van deze marktpartijen in het project. Tijdens de realisatie kan deze inzet mogelijk ook op een andere wijze gerealiseerd worden. Uitgangspunt blijft dat de inzet van marktpartijen de totale begroting van de kosten voor deze inzet niet te boven gaat.

11 Blad : 11 / Baten Gezien het specifieke en innovatieve karakter van het project zijn de baten van het project vrijwel niet eenduidig te kwantificeren. De beproeving van nieuwe technologieën en concepten in i-bridge 3.0 leiden tot een innovatief platform met brede toepassingsmogelijkheden. Door samenwerking met de industrie kunnen de verschillende gebruikers binnen de veiligheidssector worden bediend. Hierdoor ontstaat een olievlekwerking van een toekomstvast concept dat is gebaseerd op veilige collaboratie.

12 Blad : 12 / Onderwerpen innovatie 6.1. Cloud computing en container concept Toelichting Cloud Computing. Uit de aard van rampen- en crisisbeheersing zijn er onzekerheden omtrent schaalbaarheid en bedrijfszekerheid in termen van stroom- en bandbreedte voorziening. Dit is o.a. gebleken bij de strandrellen Hoek van Holland en Koninginnedag 2009 in Apeldoorn. Het i-bridge concept is er op gebaseerd dat ongelijksoortige gebruikerspopulaties in sterk wisselende omvang middels ad hoc collaboratie toegang hebben tot de benodigde informatievoorziening. Dit betekent dat het i-bridge platform gebaseerd moet zijn op ad hoc schaalbaarheid met een robuuste en veerkrachtige stroom, bandbreedte, security- en rekenkracht voorziening. In termen van ICT behuizing leent zich het principe van cloud computing hiervoor het beste: ICT als nutsvoorziening, geen schakelaar, maar een volumeknop die naar behoefte harder en zachter gedraaid kan worden. Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals stroom uit het electriciteitsnet. De cloud staat voor het internet en de delen en acties van de gebruikte applicatie(s) die niet op de machine van de gebruiker plaatsvinden. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. Naast de schaalbaarheid zijn er nog andere potentiële voordelen, zoals flexibiliteit (met betrekking tot prijsmodellen en inzet) en beschikbaarheid (de cloud kan in theorie verspreid staan over de hele wereld en dus ook naar keuze geheel of gedeeltelijk op locatie). Er zijn verschillende typen clouds: een publieke cloud, een private cloud of een combinatie daartussen. Dit hangt samen met de manier waarop toegang wordt verkregen, de diensten en producten worden gehost en op de manier waarop gebruik wordt gemaakt van software (eigen, derden, opensource of een gekozen combinatie). Er zijn verschillende niveaus voor het hosten van diensten en producten via de cloud: Infrastructure as a Service (IaaS). In dit geval worden alle computing resources (servers, opslag, netwerk en behuizing) aangeboden door een leverancier. Bijvoorbeeld op basis van leveringsconvenanten. De hele infrastructuur wordt als een service gehuurd. Een voorbeeld is de Amazon Elastic Cloud Compute (EC2). Platform as a Service (PaaS). Bij PaaS worden programming platformen en tools (zoals java, python, of.net) en/of building blocks en API s voor het bouwen van cloud-gebaseerde applicaties en services beschikbaar gesteld. Voorbeelden zijn Amazon Simple Storage Service (S3), Azure Storage, Emalo en Force.com. Software as a Service (SaaS). Bij Saas worden applicaties beschikbaar gesteld als een service die draaien op een cloud infrastructuur. Voorbeelden zijn onder meer SalesForce.com, Microsoft Office Online and Google Docs. Container concept. Het container concept is een concept waarbij een datacentrum ingericht wordt in een mobiele, gestandaardiseerde behuizing, zoals een zeecontainer of een roadie-boxeem (reuze USB-stick). Anders dan een datacentrum in een gebouw kunnen containers gedimensioneerd worden, zodat niet meer massa meegenomen hoeft te worden dan strikt noodzakelijk met alle voordelen voor logistiek en energie. De gehele rekenomgeving is mobiel te maken en als geheel snel evacueerbaar in geval van inzet bij een calamiteit of als gevolg van een ramp. De meeste overheidsdatacentra liggen immers onder NAP of zijn sterk afhankelijk van de electriciteitsinfrastructuur. De container bestaat in principe uit twee delen. Het eerste deel is de container zelf. De eisen waaraan de container moet voldoen is uit te drukken in termen van ISO, NEN, en andere standaarden. Het tweede deel van de container bestaat uit de hard- en software. Cloud computing en container concept. Het container concept is bij uitstek geschikt om toe te passen in combinatie met cloud computing oplossingen. De containers leveren de fysieke schaalgrootte op locatie en daardoor minimale

13 Blad : 13 / 29 energiebehoefte, maar de cloud software maakt het mogelijk naadloos op te schalen met bij te plaatsen containers en datamodules elders. De combinatie van beide concepten creëert onafhankelijkheid van bestaande infrastructuren, grote flexibiliteit ten aanzien van het koppelen van diensten en producten en door het mobiele karakter is het concept inzetbaar dicht bij locaties waar de betreffende diensten en producten worden gevraagd tegen relatief lage en beheersbare kosten. Werkzaamheden Definitiestudie & analyse cloud computing. Verschillende bestaande onderdelen van i-bridge zouden elk op verschillende manieren in de cloud gezet kunnen worden, maar moeten wel in onderlinge samenhang gebracht worden. Dit vereist configuratie studie. Zo kan in plaats van een locale Sharepoint de cloud versie Sharepoint Online gebruikt worden (Saas). Daarnaast kan i- Bridge Live (ArcGIS Server en SQL Server) in de cloud gezet worden (ArcGIS als software Service en SQL als SQL Azure) en kunnen daarop meerdere services gebouwd worden via Windows Azure en kan de geo data via Azure market place ontsloten worden. Het onderdeel Movida zou via een IaaS gehost kunnen worden. Dit heeft mogelijk implicaties voor de implementatie van de onderdelen. Op basis hiervan kunnen 1 of meer onderdelen worden geselecteerd om in de cloud gezet te worden. Belangrijk onderdeel van de definitiestudie betreft het onderzoeken van de juridische aspecten (eigendom, gebruik, privacy, aansprakelijkheid, SLA structuur bij het plaatsen van onderdelen in de cloud. Definitiestudie en analyse container concept. Vragen die beantwoord moeten worden zijn: wat zijn de functionele en technische eisen en wensen t.a.v. een container voor rampenbestrijding- en crisisbeheersing? Aan welke fysieke beveiligingseisen moet een dergelijke container voldoen? Prototype van in de cloud te plaatsen onderdelen van i-bridge samenstellen. Verwerving van een container en inbouw van hardware Installatie van i-bridge cloud software in de container Beproeving van container concept in combinatie met cloud computing. Samen met gebruikers worden de voor- en nadelen geëvalueerd. Aspecten die hierbij geëvalueerd en gedocumenteerd zullen worden: o De daadwerkelijke schaalbaarheid van de verschillende onderdelen die in de cloud geplaatst zijn o De onderlinge afhankelijkheden tussen de onderdelen o Juridische aspecten (o.a. licenties en eigenaarschap) o Kosten o Beheer en onderhoud o Beveiligingsaspecten (hoe gaat informatiebeveiliging om met cloud computing, wat zijn de beveiligingseisen aan een cloud implementatie) o Combinatie met Netcentrisch concept Opstellen van een concept van een Service Level Agreement t.b.v. het plaatsen van producten en diensten in de cloud, en met betrekking tot de performance van een container. Hoofdaannemer - Geodan 6.2. Ad-hoc (data) infrastructuur voor informatie-uitwisseling Toelichting Binnen i-bridge 2.0 is het concept van data-uitwisseling via een ad-hoc netwerk succesvol aangetoond. De data-uitwisseling bleef hierbij beperkt tot de uitwisseling van incidentinformatie. Het datavolume en de updatefrequentie van deze informatie is relatief laag. Incidentinformatie omvat alle berichtinformatie over de status van het incident die uitgewisseld wordt binnen een crisismanagementsysteem. Naast incidentinformatie wordt ook andere informatie gebruikt in een crisismanagementsysteem. Allereerst de informatie over de locatie van de hulpverleners. Deze is in i- Bridge 2.0 beschikbaar gemaakt via een webservice. Hiervoor is een dataverbinding naar het internet nodig. Via het ad-hoc netwerk kan deze informatie ook uitgewisseld worden. Binnen i-bridge 2.0 zijn de eerste stappen gezet om locatie-informatie uit te wisselen tussen voertuigen die een verbinding hebben binnen het ad-hoc netwerk. Binnen i-bridge 3.0 zal verder gekeken worden naar

14 Blad : 14 / 29 mogelijkheden om zo recent mogelijke locatie informatie van alle incident deelnemers uit te wisselen via het ad-hoc netwerk. Hierbij moet in overweging worden genomen dat voertuigen ook oude locatie informatie kunnen hebben van een aantal andere voertuigen en dat ze deze voortdurend verversen aan de hand van de in de omgeving beschikbare voertuigen. Daarnaast zal de mogelijkheid onderzocht worden om achtergrond en beeldinformatie uit te wisselen via het ad-hoc netwerk. Binnen i-bridge 2.0 is een eerste stap gezet in het gebruik van beeldinformatie (video en beelden vanuit de lucht). Het datavolume van deze informatie is te hoog om deze via een normale mobiele dataverbinding uit te wisselen. Onderzocht zal worden of gebruik van het ad-hoc netwerk uitwisseling van deze informatie in de praktijk mogelijk maakt. Werkzaamheden Definitiestudie & analyse (vraagstukken die opgelost moeten worden): Tijdens een workshop/kick off met de deelnemers uit de denktank zullen de ideeën worden gepresenteerd en zal een use case worden geselecteerd. Onderzoek naar gebruik/toewijzing van commercieel spectrumgebruik voor ad-hoc datacommunicatie tussen voertuigen (inzet in Nederland voor Defensie en de OOV-sector). Onderzoek naar verbeteringen van MANET protocol (o.a. performance, schaalbaarheid en standaardisatie). Onderzoek aan welke beveiligingseisen een in te zetten ad-hoc netwerk moet voldoen, op welk rubriceringniveau en hoe dit moet worden gerealiseerd. Onderzoek naar de mogelijkheden om alle locatie-informatie uit te wisselen via het ad-hoc netwerk tussen eenheden van verschillende veiligheidsregio s en kolommen incl. Defensie. Idem v.w.b. de mogelijkheid van uitwisseling van beeld- en achtergrondinformatie. Opstellen architectuurontwerp voor informatie-uitwisseling voor uitwisseling van (geo-) informatie en beeldinformatie. Opstellen functionele en technische eisen Proof-of-Concept Realiseren Proof-of-Concept o Verwerving van materieel en inbouw voor test- en evaluatiedoeleinden. o Op basis van het architectuurontwerp en functionele en technisch eisen samenstellen van aantal prototypes, waarin vanuit de definitiestudie ook de aspecten spectrum, beveiliging, locatie- en beeldinformatie-uitwisseling worden opgenomen. Testen en evalueren Proof-of-Concept Hoofdaannemer Defensie/C2SC 6.3. Secure collaboratie met behulp van PKI Overheid Toelichting Het veilig uitwisselen van informatie tussen verschillende beveiligingsdomeinen levert vaak problemen op, vooral tijdens crisissituaties. Een bijkomend probleem hierbij betreft het opschalen met andere partijen die niet in de vaste crisisorganisatie werkzaam zijn en daarom ook geen directe aansluiting hebben op de crisisinfrastructuur. i-bridge 3.0 zal als platform dienen waarop verschillende oplossingen hiervoor getest en geëvalueerd kunnen worden. Binnen Defensie loopt sinds enige tijd een pilot project waarin wordt beproeft hoe en op welke wijze vertrouwde gebruikers die niet op de standaard omgeving zijn aangesloten toch een veilige toegang tot het netwerk kunnen verkrijgen. Dit pilot project heeft de naam Telestick. Daarnaast is er een 2e pilot gepland waarin ook een omgeving wordt aangeboden, die lijkt die vergelijkbare functionaliteit levert als de outlook client en ook via een outlook client is te benaderen. Tenslotte een samenwerkingsportal waar diverse informatie ontsloten kan worden (preparatieve data), een presence en een instant messaging functie en een call manager voor spraak, data en video. Dit pilot project heeft de naam Crossbow. Een van de grote voordelen van Crossbow is dat het is gebaseerd op Open Source software en hierdoor zonder licentieproblemen beschikbaar is te stellen aan de partijen in de Openbare Orde en Veiligheid sector.

15 Blad : 15 / 29 Werkzaamheden Definitiestudie & analyse. Vraagstukken die opgelost moeten worden: o Werkt de cross-domain information sharing met behulp van PKI overheid in de verschillende i-bridge componenten? o Is er beveiliging nodig en mogelijk op attribuutniveau? Bijvoorbeeld de geografische webservices zoals die van de Basisregistraties. Zijn de OGC security standaarden hier geschikt voor in combinatie met de PKI overheid? o Kan je i-bridge digimeldingen laten doen? o Op welke wijze kan de Crossbow functionaliteit aan het bestaande i-bridge platform worden toegevoegd of geïntegreerd? Zo wordt bijv. onderzocht in hoeverre het mogelijk is om in de i-bridge omgeving de Microsoft Presence en Instant Messaging systemen te vervangen door de Open Source Presence en Instant Messaging systemen. o Zijn er wellicht andere beveiligingseisen van toepassing indien functionaliteit vanuit de Crossbow omgeving wordt overgebracht naar de i-bridge omgeving, zonder verbinding naar de telestick omgeving (Mulan)? o Hoe om te gaan met identity management? In de i-bridge omgeving is de potentiele gebruikers populatie bekend, maar de functionarissen die namens hun organisatie acteren in een incident zijn NIET van te voren vast te stellen. Dit vraagt om Just In Time Account provisioning door middel van federatieve technologieën, vanuit de wens om schaalbaar te zijn. Ontwikkelen en implementeren van 1 of meer prototypes in een Proof-of-Concept. o Beschikbaar stellen Telestick omgeving aan beperkte groep gebruikers i-bridge. o Opstellen Proof-of-Concept voor de integratie van de Crossbow 'Nieuwe applicatieservers' ( , Collaboration, Instant Messaging, Presence en Call Management, afgekort ECIPC). Met integratie wordt bedoeld: een eenduidige Presence in alle ECIPC functies, personen kunnen in elke ECI functie elkaar onderling gemakkelijk bellen volgens het Least Cost Routing principe. Genoemde ECIPC functies worden vanaf 1 centrale plaats geserviced. Bij het wegvallen van verbindingen zijn deze functies dus mogelijk niet meer beschikbaar voor i-bridge eindgebruikers. o Opstellen Proof-of-Concept waarin het Microsoft Call Management systeem door het Open Source Call Management systeem wordt vervangen, en de Microsoft Presence en Instant Messaging systemen door de Open Source Presence en Instant Messaging systemen. Testen, evalueren en documenteren van de Proof-of-Concept, waarbij de (on)mogelijkheden van cross-domain informatiedeling met behulp van de PKI overheid worden geanalyseerd. Hoofdaannemer Defensie/IVENT/RIC 6.4. Crowd sourcing Toelichting Crowd sourcing is een recente ontwikkeling, waarin organisaties (overheid, bedrijven, instituten) of personen gebruik maken van een grote groep niet vooraf gespecificeerde individuen (een zgn. community van professionals, vrijwilligers, emergent groups ofwel participerende burgers etc.) om een bepaald doel te bereiken. In het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing zou crowd sourcing van betekenis kunnen zijn om meer efficiënt gebruik te maken van de informatie van het bij een ramp/crisis betrokken publiek om daarmee tot een meer efficiënte rampbestrijding te kunnen komen. Belangrijk hierbij is het filteren van de ongestructureerde informatie die via het betrokken publiek in de rampenbestrijdingscyclus als informatiebron wordt binnengebracht. Daarnaast maken deze personen ook gebruik van de publieke netwerken, die bij rampen en crisis het eerste overbelast raken. In het kader van een ramp of crisis (groot en klein) zou crowd sourcing op verschillende manieren een rol van betekenis kunnen spelen: betrekken van het publiek bij de rampenbestrijding om tot een efficiëntere rampenbestrijding te komen. Dit kan door de informatie die het publiek heeft in te brengen in de crisismanagement systemen (Twitter, sms, foto s en video s van de ramp). Het publiek is vaak eerder ter plaatse dan

16 Blad : 16 / 29 de zwaailichtdiensten, is vaak in het bezit van waardevolle informatie en heeft de bereidheid om te helpen; Inzet van expertise die sneller op de plaats van het incident aanwezig kan zijn dan de zwaailichtdiensten. In feite de moderne versie van is er een doktor in de zaal? Een voorbeeld hiervan is de registratie en het volgen van real-time locaties van burgers met een AED diploma en het lokaliseren van AED devices als een service; Het zelfoplossend vermogen van het publiek gebruiken bij grote evenementen, door bepaalde groepen een rustiger deel van een festivalterrein of stad te laten opzoeken. Hiermee wordt de crowd sourcing omgezet in crowd control via sociale media en smartphones. Het inzetten van crowd sourcing door in rampen en crisis de zelfredzaamheid van de burger te vergroten. Een voorbeeld hiervan is bij evacuatie geen ambulance inzetten voor vervoer van hulpbehoevenden, maar een zelfredzame buurman koppelen aan de hulpbehoevende. Er is een veelheid aan platforms, die gebruikt zouden kan worden als bron voor crowd sourcing. Grofweg vallen deze platforms in twee categerieen uiteen. De semi-gestructureerde crowd souring en de gestructureerde crowd souring. Beide categorien zijn bruikbaar als bron in de rampenbestrijding: Semi-gestructureerd, bv Ushahidi en OSM. Informatie wordt op enigszins gestructureerde wijze opgeslagen (op basis afspraken en gemeenschappelijke vocabulaire). Verzoeken kunnen aan de community via 1 ingang gedaan worden. Filtering is relatief eenvoudig. Ongestructureerd, bv. via Twitter, Facebook, Flickr, etc. Informatie wordt op ongestructureerde wijze vergaard.filteren van informatie is lastig door het ontbreken van gemeenschappelijke semantiek. Er is niet 1 community. Informatie kan zeer snel beschikbaar zijn. Werkzaamheden De volgende werkzaamheden worden voorzien: Definitie studie. Hierbij zal onderzocht worden hoe crowd source ingezet kan worden in de rampenbestrijdingscyclus, wat voor methoden er zijn, hoe deze het meest effectief ingezet kunnen worden, aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden en hoe informatie gefilterd kan worden. Ook worden er een aantal use-cases gedefinieerd waarbij crowd souring effectief ingezet kan worden. Ontwikkelen prototypes. Hierbij wordt op basis van de geselecteerde use-cases een tweetal prototypen geïmplementeerd. Een prototype voor semi-gestructureerde use-case (b.v. op basis van Ushahidi) en een voor prototype voor ongestructureerde case (b.v. op basis van Twitter). Een ander mogelijk prototype kan een mobiele applicatie zijn die attendeert op relevante informatie bij de hulpverlener in de buurt. Testen en evalueren prototype. Op basis van de resultaten van de definitiestudie, worden de prototypen getest, geëvalueerd en gedocumenteerd. Hoofdaannemer Geodan 6.5. Intelligentie in kaartlagen Toelichting Modellering van de mogelijke ontwikkelingen van een brand of een gasverspreiding bij een industriële brand kan van groot belang zijn tijdens incidentenbestrijding. Nu worden nog vrij eenvoudige en doorgaans statische modellen gebruikt zoals bijvoorbeeld een gasmal. Door integratie van realtime sensor informatie in een model (met informatie als windrichting, temperaturen etc.) kan een veel nauwkeuriger model geïmplementeerd worden. Gebruik van de informatie uit het model stelt hulpverleners in staat betere voorspellingen te doen over het verloop van een incident. Andere toepassingen hier zijn het verwerken van informatie over bewegingen van grote groepen waarmee evt. knelpunten in de verplaatsing van deze groepen kunnen worden voorspeld (zie Duisburg) of het verwerken van informatie over het transport van gevaarlijke stoffen. Ook het voorspellen van het verloop van een overstroming kan een belangrijke bijdrage leveren bij het bestrijden van een dergelijk incident.

17 Blad : 17 / 29 Werkzaamheden De werkzaamheden die nodig zijn voor het modelleren en integreren van de modellen zijn in het kort: Definitiestudie. Hierbij worden er een aantal use cases geselecteerd (b.v. bosbrand, terroristische activiteit, wateroverlast). Deze use cases worden verder uitgewerkt en geanalyseerd. Onderzoek integratie. Er worden verschillende modellen genoemd. Er moet een standaard methode onderzocht worden voor de koppeling van de modellen en de integratie van de resultaten in ibridge. Hiervoor zal o.a. naar de verschillende standaarden gekeken worden, zoals OGC WPS (Web Processing Service) die het mogelijk maken op standaard manier processing services aan te roepen. Data preparatie. Voor de input van data voor de verschillende modellen is in het algemeen een grote hoeveelheid data van verschillende bronnen nodig die eerst geschikt gemaakt moet worden voor gebruik door de modellen. Prototype implementatie modellen. De geselecteerde modellen moeten geïmplementeerd worden op basis van de specificaties die zijn gedefinieerd tijdens de definitiestudie en integratie onderzoek. Onderzoek visualisatie en interactie. Zowel het aansturen als het gebruik van de informatie vereist een eenvoudige, gebruikersvriendelijke interactie met i-bridge. Hieraan zal specifiek zorg besteed worden om de resultaten zo optimaal mogelijk aan de hulpverleners te presenteren en om de aansturing van de modellen zo eenvoudig mogelijk te maken. Prototype implementatie integratie i-bridge. Het ontwikkelen van de code en interface voor het aansturen van de modellen en het delen en presenteren van de modelinformatie binnen de verschillende i-bridge onderdelen. Testen, evalueren en documenteren. De geïmplementeerde en geïntegreerde modellen dienen getest en geëvalueerd te worden om het gebruik ervan binnen i-bridge te valideren. Hoofdaannemer Geodan 6.6. Gebruik sensoren/plaatsbepaling in crisissituaties Toelichting In i-bridge2.0 is vooral gekeken naar het integreren van beeldmateriaal afkomstig van een UAV in het i-bridge platform en is gekeken naar de toegevoegde waarde van beeldmateriaal ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In i-bridge3.0 is de focus meer gericht op kleine sensoren, die op verschillende manieren kunnen worden ingezet. Net als alle elektronische apparatuur worden ook sensoren goedkoper en kleiner. Hiermee neemt de toepasbaarheid van sensoren in crisisbestrijding toe. We kunnen verschillende sensoren onderscheiden. 1. Sensoren die op het lichaam gedragen worden en die bijvoorbeeld hitte en ademhaling meten en deze gegevens doorgeven aan een centrale. Hitte- en ademhalingsstress komt veel voor bij brandweermensen. Sensoren op of bij het lichaam kunnen helpen deze risico s signaleren. 2. Onbemande sensoren in een sensornetwerk. Deze omgevingssensoren maken het mogelijk om verschillende grootheden te meten, zoals temperatuur, straling en trillingen. Sommige van deze sensoren zijn in staat om met elkaar te communiceren en zo een netwerk te vormen van sensoren. Binnen Defensie wordt er op dit gebied vooral gekeken naar sensoren die trillingen en geluid kunnen opvangen om akoestiek op het gevechtsveld te lokaliseren. Deze verschillende sensor netwerken kunnen verschillende bronbeheerders hebben. Het flexibel inschakelen van deze externe sensor netwerken en het nuttig en logisch combineren van hun informatie om tot betere beslissingen en efficiënter allocatie van schaarse middelen te komen is een van de uitdagingen de komende periode. Met standaarden zoals het Sensor Web van het Open Geospatial Consortium, is het mogelijk om op een gestandaardiseerde manier sensoren te koppelen aan het netwerk en sensoren te zoeken, te vinden en aan te sturen. Naast de speerpunten lokalisatie en communicatie dient ook de integratie van de technologie in de uitrusting van de hulpverlener te worden geadresseerd. Tenslotte zal bekeken worden in hoeverre het koppelen en fuseren van sensoren kan leiden tot het beter kunnen analyseren van informatie die via deze sensoren wordt

18 Blad : 18 / 29 gegenereerd en hoe deze systemen kunnen worden ingezet als alternatief voor of ondersteuning/ verfijning van plaatsbepaling systemen. Naast de behoefte aan informatie over omstandigheden, groeit ook de behoefte om materieel en personeel onder alle omstandigheden te kunnen lokaliseren en zodoende optimaal te alloceren. Dit om redenen van tijdigheid, compliancy wetgeving (aanrijtijdenwet bijvoorbeeld), verslaglegging, logistiek (beschikbare brandstof/blusmiddelen), fleetmanagement (leasekosten terugdringen), route optimalisatie (bv. in relatie tot verstoringen als file, wegopbrekingen, lokale demografische of geografische kenmerken). Nadeel is alleen dat de voor de hand liggende techniek hiervoor, GPS (Global Positioning System) bij rampen slecht tot niet werkt als er geen zichtbereik (line of sight) is met de satellieten. Verstoring als gebouwen, blokkering als Kooi van Farraday (bv binnen gebouwen of stalen structuren als schepen en raffinaderijen) maakt blind varen op de informatie moeilijk. Daarnaast is GPS ook notoir eenvoudig te verstoren door kwaadwillenden (spoofen bv, het misleiden van de GPS ontvanger door een sterker, maar vals signaal te sturen dat als echt wordt geinterpreteerd), waardoor GPS niet altijd de enige plaatsbepaling methodiek zou moeten zijn. Sensoren kunnen hier, als bijproduct van hun taakfocus, mede bij helpen. Werkzaamheden Definitiestudie, waarin een aantal use cases worden uitgewerkt. De use cases worden aangedragen door de denktank i-bridge3.0. Onderzoek bruikbaarheid ervaringen project I- Garment (referentieproject ESA en ydreams). Onderzoek naar de mogelijkheden tot sensorfusie en welke combinaties van sensoren waardevolle informatie opleveren voor het te ondersteunen proces. Onderzoek architectuur en integratie, met als uitgangspunten o De oplossing dient aan te sluiten op de bestaande i-bridge infrastructuur. o Sensoren moeten worden gezocht en gevonden en de resultaten moeten op een vriendelijke wijze uitgelezen kunnen worden. o Integratie van sensordata in modellen en technische integratie van sensorfusie Ontwikkelen en bouwen van de PoC binnen de bestaande i-bridge omgeving Beproeving in een nader te bepalen oefening Evalueren van de resultaten en rapportage Hoofdaannemer -??? 6.7. Augmented reality Toelichting Op basis van GPS kunnen applicaties in tablet PC s of telefoons objecten in het veld zoals gebouwen of bewegende voorwerpen identificeren. en daar meer informatie over opvragen. Op de objecten in de foto wordt een marker geplaatst vanuit een centrale geodatabase aan de hand van de x,y,z en kijkrichting (via compas) gegevens die naar die server gestuurd worden. De augmented reality functionaliteit projecteert de gegevens uit de database op de foto. Dit kunnen punten, lijnen of vlakken zijn maar ook films of foto s. Binnen i-bridge wordt augmented reality functionaliteit geïmplementeerd waarmee een hulpverlener in het veld de camera op een object, een voertuig, of een persoon kan richten en daar meer informatie over krijgt via geprojecteerde meta data. Gegevens als bv. BAG data, voertuignummer, naam, functie maar ook telefoonnummer kunnen dan worden getoond. In de OOV sector zouden op deze wijze verschillende databases ontsloten kunnen worden. Te denken valt aan vergunningen databases, aanvalsplannen van gebouwen, rampenplannen, kwetsbare objecten, etc. Het is geen kwestie of augmented reality van toegevoegde waarde kan zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing, maar het definiëren van welke datalagen er via augmented reality ontsloten kunnen worden (nut en noodzaak).

19 Blad : 19 / 29 Werkzaamheden Update definitie studie uit i-bridge 2.0. Hierbij zal verder onderzocht worden hoe augmented reality ingezet kan worden in de rampenbestrijdingscyclus en hoe dit het meest effectief ingezet kan worden. Ook worden er een aantal use-cases gedefinieerd waarbij augmented reality effectief ingezet kan worden. Hierbij zal o.a. contact gelegd worden met de VR Amsterdam-Amstelland, waar al een proef loopt met augmented reality. Ontwikkelen prototypes. Hierbij wordt op basis van de geselecteerde use-cases een aantal prototypes geïmplementeerd. Testen en evalueren prototype(s). Op basis van de resultaten van de definitiestudie, worden de prototypen getest, geëvalueerd en gedocumenteerd. Hoofdaannemer Nieuwland

20 Blad : 20 / Organisatiestructuur 7.1. Organogram Voor de duur van het project wordt een tijdelijke organisatie opgezet: Hierna worden de verantwoordelijkheden van de diverse betrokken spelers algemeen toegelicht. Stuurgroep Functie en naam Rol KLTZ P. Kwant Opdrachtgever (Business Executive) Districtscdt. I. Kortleven Vertegenwoordiger gebruikers (Senior User) KTZ R. Dekker Vertegenwoordiger NOI F. Gronsveld Vertegenwoordiger Netcentrisch werken Kol. R. Boots Vertegenwoordiger leverancier (Senior Supplier) Opdrachtnemer De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het overall eindresultaat van het project. Hij laat zich hierbij ondersteunen door de andere leden van de Stuurgroep. De Stuurgroep komt formeel alleen bij elkaar voor het bespreken van het PID, voortgangsrapportages, deelplannen (indien van toepassing) en afwijkingsrapportages. Denktank i-bridge Functie en naam Districtscdt. I. Kortleven D. Bolsius, G. Legemaate, G. Spaling, R. Peters, A. Scholtens, H. Djurrema, M. Pors, M. van Wanrooij, S. Diehl, H. Vos, W. Schouten, M. Luijten Rol Voorzitter Denktank Leden Denktank

Projectsamenvatting. Intelligent Bridge 3

Projectsamenvatting. Intelligent Bridge 3 Blad : 1 / 6 Projectsamenvatting Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V1.0 Datum : Juli 2011 Blad : 2 / 6 Inleiding

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart

Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 8 juni 2011 Context i-bridge Programma Nederland Ondernemend

Nadere informatie

I-bridge: het overbruggen van een kloof I-bridge

I-bridge: het overbruggen van een kloof I-bridge I-bridge: het overbruggen van een kloof Informatie is cruciaal in de hulpverlening bij incidenten, rampen en crises. Hulpverleners en bestuurders hebben relevante informatie nodig om effectief voor de

Nadere informatie

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge)

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 23 maart 2010 21-10-2012 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland BG IVENT BLOOV Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland I-Bridge 2.0 INNOVATIE KOPPELT DE KETENS Opdrachtgever BG IVENT Auteur(s) W.M. Steenis Status Definitief Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge)

Intelligent Bridge (i-bridge) Intelligent Bridge (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 13 april 2010 13-4-2010 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie

Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Betere besluitvorming bij crisis en ramp door betere informatiepositie Doorontwikkeling LCMS Mei 2010 Projectstructuur Netcentrisch Werken Stuurgroep NW Projectdirecteur NW Projectbureau Productontwikkeling

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 2 Projectnummer : P22015783 Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V 2.0 Datum : Oktober 2009 COMMERCIEEL VERTROUWELIJK Blad : 2 / 30 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland I-BRIDGE 3.0 INNOVATIE KOPPELT DE KETENS Pagina 1/15 1. Inleiding In het kader van het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI) is het kabinet

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Van goed plan tot infrastructuur Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Belang Geo-info voor de OOV Essentieel voor de plaatsbepaling van het incident en omvang van het effectgebied Basis voor communicatie

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter EVEN VOORSTELLEN Michiel van Bergen van der Grijp Business developer CSN Groep Opgegroeid in Rotterdam 48 jaar Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com

Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement. gineke.snoeren@eagle4s.com Eagle One: Gebruik van geoinformatie bij crisismanagement gineke.snoeren@eagle4s.com Kenmerken van een crisis De rol van informatievoorziening & GIS Eagle One theorie Eagle One - Praktijk Lessons Learned

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding Marcel de Rink Open? Of Gesloten? Agenda Waarom is Esri Open? Waarin is Esri Open? Open Open Open Open Standaarden Source Data

Nadere informatie

Netcentrisch Werken. leo kooijman. 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing

Netcentrisch Werken. leo kooijman. 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing Netcentrisch Werken leo kooijman 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing Achtergrond Intensivering Civiel-Militaire samenwerking (2005) Vraag: kunnen de civiele en de militaire wereld iets van elkaar

Nadere informatie

Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag

Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag Incidentbeheer bij VNOG: Praktijktest Apeldoorn 30 april 2009 Koninginnedag Sinds 2005 is de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland betrokken geweest bij de ontwikkeling van het incident-volgsysteem CCS-M

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Een pilot naar het monitoren van open bronnen ter ondersteuning van operationeel verkeersmanagement Eindrapportage april 2017, definitief Inhoud Doel

Nadere informatie

Visie & Strategie. Aad van Schetsen. Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009

Visie & Strategie. Aad van Schetsen. Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009 Visie & Strategie Aad van Schetsen Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009 Agenda Visie Strategie Technologie Kennis Marketing Organisatie Uniface in de Crisis Investeringen worden

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

i-bridge Brug naar de toekomst? Maasland 27 januari

i-bridge Brug naar de toekomst? Maasland 27 januari i-bridge Brug naar de toekomst? Maasland 27 januari Context i-bridge Civiel Militaire Samenwerking Defensie: C2 kennis In civiele crisisbeheersing gebrek aan - het hebben van informatie - het delen van

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Rapport bij oplevering Natuurbrandverspreidingsmodel

Rapport bij oplevering Natuurbrandverspreidingsmodel Geodan b.v. President Kennedylaan 1 1079 MB Amsterdam (NL) Tel. +31 (0)20-5711 311 Fax +31 (0)20-5711 333 E-mail info@geodan.nl Website www.geodan.nl eindrapportage Rapport bij oplevering Natuurbrandverspreidingsmodel

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

BATTLEFIELD INTERNET. Presentatie KIVI, 26 september 2017 Arjen Holtzer,

BATTLEFIELD INTERNET. Presentatie KIVI, 26 september 2017 Arjen Holtzer, BATTLEFIELD INTERNET Presentatie KIVI, 26 september 2017 Arjen Holtzer, arjen.holtzer@tno.nl OVER TNO 2 Battlefield Internet 3 Battlefield Internet BATTLEFIELD INTERNET Gebruikerservaring Eenvoudig koppelen

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0 CatchPlus Workspaces Tav: Auteur: Patricia Alkhoven CatchPlus Gert-Jan van Dijk Target Media BV Datum: 27 april - 2011 Versie: 1.0 1. Inleiding Achtergrond Onder de projectnaam Scratch4all is er een samenwerking

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V.

Webplatform & Klantmanagement. 112 Applicaties. Met Microsoft technologie. Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Webplatform & Klantmanagement 112 Applicaties Met Microsoft technologie Robert Kieboom Technisch Directeur Robert@citygis.nl CityGIS B.V. Agenda Onderwerpen: Beschrijving van het probleemdomein Mobiele

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER BOB HUISMAN Dit projectplan is het startpunt voor de student om 1) een voorkeur voor een project uit te spreken en 2) te gebruiken als start informatie bij begin project.

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

D V1 van de browse en zoek applicatie

D V1 van de browse en zoek applicatie D 1.1.2 V1 van de browse en zoek applicatie Hennie Brugman Auteur : Hennie Brugman 16/09/2010 09:09:00 AM page 1 of 10 1 Documenteigenschappen Rapportage datum: 16 september 2010 Rapportage periode: October

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen)

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage 10 Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Gehele of gedeeltelijke overneming of

Nadere informatie