Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS"

Transcriptie

1 Rapport Hengelvangst registratie 213 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars, april 214 blad 1 van 11

2 Inhouds opgave Onderwerp blz Inleiding 3 Deelnemers aan de vangstregistratie 3 Gegevens hengelvangstregistratie 3 Vangsten en onttrekking 5 Onttrekking snoekbaars 7 Onttrekkingspercentage gevangen MAATSE snoekbaars 8 Gemiddelde vangst per uur 8 Vangsten per maand 9 Bijvangst van snoek en/of baars 9 Samenvatting 1 Conclusies en aanbevelingen 11 Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars, april 214 blad 2 van 11

3 RAPPORT HENGELVANGSTREGISTRATIE 213 Volkerak, Zoommeer, Bathse Spuikanaal en Schelde-Rijnkanaal Inleiding De in de kop aangegeven wateren staan in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren die bij de vispas hoort. Met ingang van 27 heeft het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland besloten de meeneemlimiet voor snoekbaars voor deze wateren op nul te stellen. Op advies van de visstandbeheercommissie Volkerak/Zoommeer is het voor sportvissers, die voor eigen gebruik snoekbaars willen meenemen, toegestaan dat zij vanaf 27 gebruik kunnen maken van een onttrekkingsvergunning. De beroepsvisserij mag haar bijvangsten aan snoekbaars behouden. Met deze onttrekkingsvergunning is het toegestaan maximaal 2 maatse snoekbaarzen met een lengte tussen 42 en 75 cm per visdag mee te nemen. Als tegenprestatie voor het onttrekken van snoekbaars is de sportvisser echter verplicht tot registratie van de gevangen snoekbaars in aantallen en lengte per visdag en de locatie waar de snoekbaars gevangen is. Tevens moet het aantal dat voor eigen gebruik mee genomen wordt ook worden vermeld evenals het aantal gevangen snoeken en baarzen. Bij de onttrekkingsvergunning wordt ten behoeve van de verplichte registratie een Vangstregistratiekaart Snoekbaars verstrekt aan de sportvisser. Dit rapport heeft betrekking op de in 213 gevangen snoekbaars die via de retour gestuurde vangstregistratiekaarten geregistreerd zijn door de sportvissers. Deelnemers aan de vangstregistratie Het aantal in 213 verstrekte onttrekkingsvergunningen is 331. Ten opzichte van 212 toen 215 vergunningen werden verstrekt is dit een stijging van 54 % Van de 331 vergunninghouders werden 242 vangstregistratiekaarten retour ontvangen waarvan er 191 kaarten correct zijn ingevuld. Voor dit rapport zijn dus de snoekbaarsvangstgegevens van 191 sportvissers in beschouwing genomen. In onderstaande tabel is het retourpercentage voor 27 t/m 213 uitgerekend: Tabel 1 Jaar aantal verstrekte vergunningen aantal retour ontvangen registraties % retour % % % % % % % Geconstateerd kan worden dat in 213 het aantal uitgegeven onttrekkingsvergunningen na vele jaren van daling is gestegen tot 331 vergunningen. Echter het aantal retour gezonden en ingevulde vangstregistratiekaarten is in 213 gedaald naar 58%. Het retour zenden van de registratiekaart is een voorwaarde om het jaar erop weer een onttrekkingsvergunning te kunnen ontvangen. In 213 was de onttrekkingsvergunning gratis. Dat verklaart waarschijnlijk dat er meer vergunningen zijn afgenomen en dat er minder zijn geretourneerd. Gegevens hengelvangstregistratie In tabel 2 zijn de basisgegevens van de hengelvangstregistratie 27 t/m 213 opgenomen die via de vangstregistratiekaart Snoekbaars zijn geregistreerd door de sportvissers die mee hebben gewerkt aan het snoekbaarsmonitoringsproject voor het Volkerak, Zoommeer, Bathse Spuikanaal en het Schelde-Rijnkanaal. Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars, april 214 blad 3 van 11

4 Tabel 2 BASISGEGEVENS Deelnemende sportvissers Visdagen *) Visuren *) Gevangen snoekbaarzen Meegenomen snoekbaarzen Maximale lengte gevangen snoekbaars *) *) Zijn in 27 NIET geregistreerd De basisgegevens zijn ingevoerd in een spreadsheet en daarna met de selectie- en combinatiemogelijkheden die dit programma biedt, verwerkt in grafieken en tabellen die zijn opgenomen in dit rapport hengelvangstregistratie 213. Grafiek 1: Deelnemers snoekbaarsvangstregistratie Deelnemers Snoekbaarsvangstregistratie Aantal Jaar Nederlanders Belgen Duitsers Van de in totaal 191 sportvissers die hun snoekbaarsvangstgegevens voor 213 correct hebben ingeleverd, komen er 86 uit Nederland, 1 uit België en 5 uit Duitsland. Opmerkelijk blijft dat het merendeel van de uitgegeven onttrekkingsvergunningen is aangevraagd door sportvissers uit België. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat het Volkerak en Zoommeer een aantrekkelijk snoekbaarswater is dat relatief dicht in de buurt van België is gelegen. Geconstateerd kan worden dat in 213 het percentage retour gezonden registratiekaarten t.o.v. het aantal verstrekte vergunningen aanzienlijk is gedaald tot 58%. In 212 was dit percentage nog 77%. Dat sportvissers uit België meer snoekbaars meenemen, iets dat vaak beweerd wordt, is niet juist, Uit Grafiek 2 blijkt het verschil wel zeer gering te zijn. Belgen nemen 2% van hun vangst mee en Nederlanders 17% Grafiek 2: Aantal gevangen en meegenomen snoekbaarzen in 213 aantal gevangen meegenomen belgen : 2% meegenomen nederlanders : 17% meegenomen duitsers : 33% meegenomen Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars, april 214 blad 4 van 11

5 Deze rapportage geeft geen inzicht in de omvang van stropersactiviteiten. In 29 is Sportvisserij Zuidwest Nederland gestart met controle op het Volkerak/Zoommeer. De eigen BOA s controleren regelmatig op dit water en het is zaak voor zowel de sport als de beroepsvisserij zeer actief te blijven controleren op onder meer het vissen zonder toestemming en op snoekbaarsstroperij. Op de website is bij het onderwerp Vis en Water meer informatie te vinden over controle van visdocumenten en handhaving van visserijregels. Vangsten en onttrekking In 213 zijn in totaal 4357 snoekbaarzen gevangen en daarvan werden 83 meegenomen (onttrokken). De verdeling daarvan over de betreffende wateren is als volgt: Grafiek 3: De lengte van de gevangen snoekbaarzen varieerde van 21 cm tot 11 cm. Het onttrekkingspercentage per water is weergegeven in tabel 3 op blz. 7 In de volgende grafiek zijn de aantallen gevangen snoekbaarzen per lengteklasse (cm) weergegeven voor het totaal van de 4 wateren. Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars, april 214 blad 5 van 11

6 Aantal Grafiek 4: Lengte en aantal gevangen snoekbaarzen 28 t/m Lengteklassen In 211 is de dramatische afname van 21 gestopt en in 212 stabiliseerde de vangsten. In 213 echter zien we weer een duidelijke vermindering met 25 % van de vangsten per uur in de lengteklassen tussen 46 en 7 cm. Er zijn enkele lichtpuntjes, want in de grafiek is te zien dat in de lengteklasse 21 tot 46 cm meer snoekbaars is gevangen dan in 212. Met de beschikbare registratie van de aantalen per lengteklasse is de gemiddelde lengte van de gevangen snoekbaars in cm, voor elk water te berekenen. In onderstaande grafiek 5 is deze berekening inzichtelijk gemaakt. Grafiek 5: Gemiddelde lengte (cm) van de gevangen Snoekbaars 28 Lengte in cm ,3 5,5 52,4 49,8 54,5 Zoommeer 51,8 49,7 49,3 5, Bathse Spuikanaal 48,8 51,5 53,8 55,6 56,3 55,2 Volkerak 54,8 53,9 51,8 52,5 52,5 51,3 Schelde Rijnkanaal 5, 51 53,1 55,1 55,2 54,7 Totaal 53, Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars, april 214 blad 6 van 11

7 De gemiddelde lengte van de snoekbaarzen die aan de hengel zijn gevangen is 53,7 cm. Dit is een lichte daling t.o.v Bij deze lengte heeft de snoekbaars een gewicht van gemiddeld ca 1,5 kg ( bron: Kennisdocument snoekbaars 27). De gemiddelde lengte van de gevangen snoekbaars in 213 is gedaald met 1 cm t.o.v De daling is in alle water te zien.voor het Batse Spuikanaal is in 213 zelfs een daling te constateren t.o.v. 212 met ruim 3,2 cm. Dit kan te maken hebben met het relatief geringe aantal snoekbaarzen (5 stuks) die in dit water zijn gevangen. In het Bathse Spuikanaal is overigens wel de grootste snoekbaars gevangen met een lengte van 11 cm. Onttrekking snoekbaars Door sportvissers mogen, conform de onttrekkingvergunning, per visdag 2 snoekbaarzen met een lengte tussen 42 en 75 cm worden meegenomen. De registratiekaart voorziet in het kunnen noteren van het aantal meegenomen snoekbaarzen per visdag echter zonder aantekening van de lengte van de snoekbaars die meegenomen wordt. Houden we rekening met het totaal aantal gevangen snoekbaarzen, het totaal aantal meegenomen snoekbaarzen en de gemiddelde lengte en gewicht per snoekbaars dan kan het totale onttrekkingsgewicht in kg en het onttrekkingspercentage per water worden berekend. In onderstaande tabel 3 is per water het onttrekkingsgewicht en percentage weergegeven voor het jaar 213. Ter vergelijking zijn óók de onttrekkingspercentages van de voorgaande jaren opgenomen. Tabel 3: Onttrekkingstabel 213: water Bathse Spuikanaal Schelde Rijnkanaal Tot gevangen snoekbaars Gew aantal (Kg) Tot meegenomen snoekbaars Gew Aantal (Kg) Ontrekkingspercentages 27 t/m 213 (op basis van totaal aantal gevangen vis) % 24% 64% 36% 26% 23% 39% % 34% 31% 4% 28% 31% 3% Volkerak % 2% 21% 22% 22% 15% 22% Zoommeer % 16% 23% 21% 21% 15% 16% Totalen % 21% 23% 24% 22% 16% 22% Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars, april 214 blad 7 van 11

8 Onttrekkingspercentage gevangen MAATSE snoekbaars. In onderstaande onttrekkingstabel is rekening gehouden met de beperking die gesteld is aan het onttrekken, met name dat de snoekbaars die meegenomen mag worden niet korter dan 42 cm en niet langer dan 75 cm mag zijn. Het aantal maatse snoekbaarzen dat gevangen is tussen 42 en 75 cm bedraagt 337 stuks, daarvan zijn er 83 onttrokken. De gemiddelde lengte van de onttrokken maatse snoekbaars is 56,7 cm. Bij deze lengte heeft de snoekbaars een gewicht van gemiddeld 1,7 kg (bron: Kennisdocument Snoekbaars 27). Tabel 4 Onttrekkingstabel 213 Maatse Snoekbaars Totaal aantal gevangen maatse snoekbaarzen 213 Totaal aantal meegenomen 213 Onttrekkingspercentage aantallen maatse vis aantal Gew (Kg) Aantal Gew (Kg) totalen % 26% 26% *) 27% *) *) = In deze jaren was er geen bovengrens van 75 cm van de te onttrekken snoekbaars Voor de uitkomsten van zowel tabel 3 en 4 dient rekening gehouden te worden dat slechts 58% van de sportvissers met een onttrekkingsvergunning in 213 vangstgegevens heeft aangeleverd. Mogelijk hebben sportvissers die weinig of geen snoekbaars vingen hun registratiekaart niet teruggestuurd. In elke geval zal dit van invloed kunnen zijn op de hoeveelheden gevangen en onttrokken snoekbaars. Gemiddelde vangst per uur Deze vraag zal menig sportvisser met veel belangstelling beantwoordt willen zien. Met de gegevens die verzameld zijn is daar vrij eenvoudig een antwoord op te geven. In onderstaande tabel 5 is dit inzichtelijk gemaakt: Vangstregistratie snoekbaars water Totaal aantal gevangen snoekbaarzen in 213 Totaal aantal hengeluren in 213 Gemiddeld aantal te vangen snoekbaarzen per uur Bathse Spuikanaal 5 42,12,17,9,2,32,32 Schelde Rijnkanaal ,5,18,17,26,15,25,31 Volkerak ,5,4,5,47,47,51,69 Zoommeer ,28,39,38,28,48,61 Totalen ,32,4,41,37.45,6 *) gepubliceerde cijfers 28 gecorrigeerd voor het gebruik van 2 hengels Het Volkerak komt in 213 t.o.v. de 3 voorgaande jaren weer als beste uit de bus maar scoort toch duidelijk lager dan in 212. In alle water, met uitzondering van het Schelde Rijnkanaal werd in 213 minder vis gevangen per uur. De grootste vis in 213, een snoekbaars van 11 cm, is gevangen in het Bathse Spuikanaal. Ongunstig m.b.t. de vangsten per uur is de conclusie dat bij de lengteklasse tussen 46 en 7 cm de vangsten met 25 % zijn afgenomen t.o.v (zie blz 6) Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars, april 214 blad 8 van 11

9 Bijvangst van baars en/of snoek In 211 is de vangstregistratiekaart aangepast. Sportvissers kunnen nu ook hun bijvangst aan baars of snoek registreren op de vangstregistratiekaart. In tabel 6 is een overzicht gegeven van de bijvangsten per viswater in 213. Tevens zijn van deze wateren ter vergelijking de bijvangsten opgenomen in de jaren 211 en 212. Tabel 6: Bijvangst van Baars en Snoek Bijvangst in 213 B = Baars S = Snoek SB = Snoekbaars B S SB Bathse Spuikanaal % 46% 52% Schelde Rijnkanaal % 35% 19% Volkerak % 3% 26% Zoommeer % 76% 52% Totalen % 35% 27% Gemiddeld bedraagt de bijvangst in 213 van baars en/of snoek 46 %. Dit is weer aanmerkelijk hoger dan in het voorgaande jaar 212 toen de bijvangst 35% was. Opmerkelijk is dat het percentage bijvangst in het Bathse Spuikanaal en het Zoommeer óók in 213 aanmerkelijk hoger is. De kroon wordt gespannen door het Zoommeer met 116 % bijvangst. In dit water wordt dus meer snoek en baars gevangen dan snoekbaars. Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars, april 214 blad 9 van 11

10 Samenvatting De meest significante aspecten van de hengelvangstregistratie snoekbaars zijn in onderstaande tabel samengevat voor de jaren 27 t/m 213. Tabel 7 Aspect Aantal verstrekte onttrekkingsvergunningen Aantal retour ontvangen registratiekaarten ( 58% ) 165 ( 77% ) 165 ( 65% ) 24 ( 55% ) 258 ( 66% ) 216 ( 52% ) 251 ( 42% ) Aantal visdagen * ) Aantal visuren * ) Gemiddeld aantal hengels per visdag 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Gemiddeld aantal visuren per dag 1,2 6,12 6,27 6,3 5,95 6,5 *) Gemiddeld aantal visuren per jaar per sportvisser 72,4 67 7,6 62,7 62,2 57,9 *) Aantal gevangen snoekbaarzen Aantal onttrokken snoekbaarzen 83 ( 19% ) 926 ( 21% ) 179 ( 23% ) 1153 ( 24% ) Maximum lengte gevangen snoekbaars Gemiddelde lengte gevangen snoekbaars Gemiddelde lengte gevangen MAATSE snoekbaars ( > 42 en < 75 cm) Aantal te vangen snoekbaarzen per uur (gemiddeld) Percentage bijvangst van Snoek en Baars 53,7 54,7 55,2 55, ( 22% ) 17 cm 53,1 cm 122 ( 16% ) 16 cm 192 ( 22% ) * ) 51, * ) 56,7 57,1 58,7 58, 57,1 54,7 * ),32,4,41,37.45,6 * ) 46 % 35 % 27 % * ) * ) * ) * ) * ) = Geen registra tie Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars, april 214 blad 1 van 11

11 Conclusies en aanbevelingen per onderwerp Deelnemers vangstregistratie 1. Het aantal verstrekte vergunningen is in 213 met 53% gestegen t.o.v Echter het aantal correct ingevulde en retour ontvangen registratiekaarten is slechts 191. Hierdoor is het retourpercentage gedaald van 77% in 212 naar 58 % in 213. Aanbeveling: Geen. 2. Er blijken, óók in 213, nog steeds sportvissers te zijn die geen weet hebben van de gesloten tijd in de maanden april en mei. Aanbeveling: In de gesloten tijd controles laten uitvoeren door de BOA s.. Vangsten en onttrekking: 3. De dramatische daling van Snoekbaarsvangsten in 21 die gestopt was 211, heeft zich in 212 enigszins gestabiliseerd. Positief is dat de vangsten in 213 in de lengteklasse tussen 26 cm en 4 zijn toegenomen. Echter in de lengteklasse tussen 4 en 7 cm, dit is de lengteklasse waarbij gevangen snoekbaars mag worden meegenomen, zijn de vangsten per uur met 25 % afgenomen in 213 Aanbeveling: geen 4. De gemiddelde lengte van de gevangen snoekbaarzen is in 213 wederom gedaald van 54,7 in 212 naar 53,7 in 213. (grafiek 5 blz 6) De gemiddelde lengte van de gevangen MAATSE snoekbaars (>42 cm en < 75 cm) is eveneens gedaald van 57,1 cm in 212 naar 56,7 cm in 213. Aanbeveling: Geen 5. In 213 is het onttrekkingspercentage van MAATSE snoekbaars ( >42 en < 75 cm ) 25% en is dus gelijk gebleven ten opzichte van 212 met 26 %. Evenals in het voorgaande jaar 212 werd dus ook in 213, ¼ van de gevangen Maatse snoekbaars door de sportvissers meegenomen voor consumptie. Aanbeveling: Een regelmatige controle (op het water) van het aantal in bezit zijnde snoekbaarzen (maximaal 2 per visdag met een lengte tussen 42 en 74 cm) is aan te bevelen. Ook controle bij het einde van de visdag op het in bezit hebben van maximaal 2 snoekbaarzen is zeer aan te bevelen. 6. De gemiddelde vangkans per uur (in 212:,4 snoekbaars per uur) is in 213 met,32 snoekbaars per uur, aanzienlijk afgenomen. Dit is een afname van 2 % ten opzichte van 212. Aanbeveling: Geen. 7. De bijvangst van Baars en Snoek is in 213 gestegen van 35 %. in 212 naar 46% in 213. In het Zoommeer wordt meer baars en snoek gevangen dan snoekbaars. (zie ook tabel 6 blz 11. Aanbeveling: Wel doorgaan met het laten registreren van de bijvangst aan baars en snoek. Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars, april 214 blad 11 van 11

Rapport Hengelvangst registratie 2012 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Rapport Hengelvangst registratie 2012 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS Rapport Hengelvangst registratie 212 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 212 snoekbaars,

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport Hengelvangst registratie 211 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 1 van 11 Inhouds opgave Onderwerp blz

Nadere informatie

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Sportvisserij Zuidwest Nederland Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 2009 snoekbaars, mei 2010 blad 1

Nadere informatie

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Combinatie van Beroepsvissers Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Visie vanuit de beroepsbinnenvisserij Arjan Heinen Uitzet van glasaal en pootaal Al meer dan 100 jaar onderdeel van de beroepsbinnenvisserij

Nadere informatie

Combinatie van Beroepsvissers

Combinatie van Beroepsvissers Combinatie van Beroepsvissers 120 kleinschalige beroepsvissers op het binnenwater 7 regionale bonden 1 secretarieel medewerker CvB 2 fte tijdelijke ondersteuning Duurzaam gebruik van visbestanden in de

Nadere informatie

1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2

1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2 INHOUD: 1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2 WEDSTRIJDMODULE... 2 1.3 WEDSTRIJDSOORTEN EN VERGOEDINGENREGELING... 2 1.4 HET INPLANNEN VAN WEDSTRIJDEN... 3 1.4.1

Nadere informatie

VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020

VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 VISSTANDBEHEERCOMMISSIE VOLKERAK/ZOOMMEER Visplan Volkerak Zoommeer 2016-2020 VISSTANDBEHEERCOMMISSIE VOLKERAK/ZOOMMEER VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 Opgesteld

Nadere informatie

Rapportage. Sportvisserijgebruik. Volkerak-Zoommeer 2013

Rapportage. Sportvisserijgebruik. Volkerak-Zoommeer 2013 Rapportage Sportvisserijgebruik Volkerak-Zoommeer 2013 Statuspagina Titel Sportvisserijgebruik Volkerak-Zoommeer 2013 Samenstelling Sportvisserij Nederland Postbus 162 3720 AD Bilthoven www.sportvisserijnederland.nl

Nadere informatie

Contactdag Bestuursleden VISMA 2014. Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer

Contactdag Bestuursleden VISMA 2014. Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer Contactdag Bestuursleden VISMA 2014 Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer Onderwerpen Ontwikkeling ledental - VISpas 2013/14 VISpascampagne 2014 Wedstrijdjaar 2014 Sportvisserij in de media Visstandbeheer Controle

Nadere informatie

Meer snoek in Vlaanderen?!

Meer snoek in Vlaanderen?! Meer snoek in Vlaanderen?! Joris Willems, ondervoorzitter Vlaamse Roofvis Federatie (VRF) Een succes! In oktober 2010 organiseerde de VRF een snoektelmaand. Bedoeling was dat snoekvissend Vlaanderen gedurende

Nadere informatie

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012 OPFRISAVONDEN Toine Aarts Frans Boonstra Frans Jaques George Hampsink Sportvisserij MidWest Nederland Controleurs Sportvisserij en Boa s Sportvisserij Nederland, Bilthoven 14 februari 2012 Programma 20.00

Nadere informatie

Visplan naam water. Eventueel een ondertitel. Illustratie. Eventueel het logo van de VBC

Visplan naam water. Eventueel een ondertitel. Illustratie. Eventueel het logo van de VBC VBC Visplan naam water Eventueel een ondertitel Illustratie Eventueel het logo van de VBC Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Visplan naam water VBC Adresgegevens Bibliografische referentie:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

VISMA 2014. Rotterdam Ahoy, 28 maart 2014. Toine Aarts George Hampsink Frans Boonstra

VISMA 2014. Rotterdam Ahoy, 28 maart 2014. Toine Aarts George Hampsink Frans Boonstra VISMA 2014 Rotterdam Ahoy, 28 maart 2014 Toine Aarts George Hampsink Frans Boonstra INHOUD 7 jaar de VISpas Online VISpas Bestelmodule VISpas Campagne vanaf 24 april Visplanner update Stijgers en Dalers,

Nadere informatie

Met voldoende vis 37

Met voldoende vis 37 37 Met voldoende vis Met voldoende vis In elke hengelvereniging wordt jaarlijks vis bijgezet en meestal is dat brasem, dit hangt af van de financiële middelen, van wat toegelaten is, van de kwaliteit,

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen Gegevensbronnen De overgewichtcijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op lengte en gewicht gegevens uit twee verschillende registratiesystemen: Kidos en de Fitmeter. Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse

Nadere informatie

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers Kenniskring IJsselmeervisserij & Kenniskring Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een proef Deelnemende Vissers

Nadere informatie

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU De paling, een mythe waarover nog maar weinig bekend is. Een inventarisatie februari 2011 Pagina 1 van 8 NEDERLAND Door de aanwezigheid van te weinig data,

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2016 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Zoals met u is afgesproken op vrijdag 22 februari jl. hebben wij onze bevindingen over het rapport van de NVWA op papier gezet.

Zoals met u is afgesproken op vrijdag 22 februari jl. hebben wij onze bevindingen over het rapport van de NVWA op papier gezet. Geachte heer Bosman, Zoals met u is afgesproken op vrijdag 22 februari jl. hebben wij onze bevindingen over het rapport van de NVWA op papier gezet. Hieronder volgen onze opmerkingen. Algemeen: Wij zijn

Nadere informatie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie In het schooljaar 2014-2015 is de vernieuwde versie van Veilig leren lezen de kimversie

Nadere informatie

Voorstel vergunningsvoorwaarden snoekbaars

Voorstel vergunningsvoorwaarden snoekbaars Voorstel vergunningsvoorwaarden omtrent snoekbaars Opgesteld voor: Opgesteld namens: Opgesteld door: Onderwerp: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Fryslân Algemeen Bestuur Sportvisserij Fryslân Kantoor

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

Visplan Het Bufferbekken

Visplan Het Bufferbekken VBC Volkerak/Zoommeer H.S.V. Het Spanjooltje Visplan Het Bufferbekken 2010-2015 Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Op verzoek van Auteur Visplan Het Bufferbekken VBC Volkerak/Zoommeer Biesboschweg

Nadere informatie

Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij MidWest Nederland Waterschap Zuiderzeeland Aan de Bestuursleden van de Algemene Vergadering Lindelaan 20 8224 KT Lelystad Uitgeest, 25 september 2013 Betreft: visrechten en bijvangsten Geacht

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

Vakantiebestemmingen. Jacob Poortstra. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vakantiebestemmingen. Jacob Poortstra. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Jacob Poortstra 24 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/32987 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2015 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2015 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Kenniskring IJsselmeervisserij & Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Rapportage door Arjan Heinen

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het hengelen in het provinciaal domein Puyenbroeck.te Wachtebeke

Reglement met betrekking tot het hengelen in het provinciaal domein Puyenbroeck.te Wachtebeke directie Sport & Recreatiedomeinen provinciaal domein Puyenbroeck Reglement met betrekking tot het hengelen in het provinciaal domein Puyenbroeck.te Wachtebeke Dit reglement beoogt het duurzaam beheer

Nadere informatie

Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar

Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar december 2006 Versie 1 door: Kemper Jan H. Statuspagina Titel Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar Samenstelling:

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

1. Conventionele bedrijven. Monitor biggensterfte Nederland 2011

1. Conventionele bedrijven. Monitor biggensterfte Nederland 2011 Nieuwsbrief 5 - maart 2012 Monitor biggensterfte Nederland 2011 Monitor biggensterfte Nederland 2011. In 2009 is gestart met een monitor biggensterfte op basis van data van conventionele bedrijven welke

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Federatie Groningen Drenthe

Federatie Groningen Drenthe Federatie Groningen Drenthe Kantoor: Transportweg 13, 9482,WN Tynaarlo Tel: 0592-542890. e-mail: hsfgron-dren@vissen.nl website: www.vissen.nl. Raadpleeg de site voor het meest actuele nieuws omtrent voorwaarden,

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie)

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie) Rapport Klimaatvoetafdruk 21 van Van Vessem & Le Patichou (openbare versie) Auteur: drs. Han van Kleef Datum: 4 april 211 Document: 2724RAPP1144 Rapport Klimaatvoetafdruk 21 Van Vessem & Le Patichou 1.

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Inhoud 1. Aanleiding 2. Methode 3. Ontwikkeling totale woonlasten 4. Ontwikkeling afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB 5. Conclusies Bijlage 1 Hoe ontwikkelen

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag

Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag Realisatie en effect Zicht op bezuinigingen Peter Hilz/Hollandse Hoogte De Algemene Rekenkamer wil met de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen bijdragen aan het

Nadere informatie

Het is lekker weer en je hebt ineens zin om te gaan vissen. Je pakt je hengel en de rest van de visspullen om naar de waterkant te gaan.

Het is lekker weer en je hebt ineens zin om te gaan vissen. Je pakt je hengel en de rest van de visspullen om naar de waterkant te gaan. 2 Het is lekker weer en je hebt ineens zin om te gaan vissen. Je pakt je hengel en de rest van de visspullen om naar de waterkant te gaan. Maar mag je nu zomaar overal gaan vissen? Je hebt wel eens gehoord

Nadere informatie

Bijlage uitkomsten dagloonmonitor

Bijlage uitkomsten dagloonmonitor Bijlage uitkomsten dagloonmonitor In verband met de tijd die gemoeid was met implementatie van de wijzigingen is het dagloonbesluit op 1 juni 2013 in werking getreden, na de inwerkingtreding op 1 januari

Nadere informatie

Belastinguitgave 2007

Belastinguitgave 2007 Belastinguitgave 2007 Gemeentelijke belastingen Voor u ligt weer een nieuwe belastinguitgave, nu voor het jaar 2007. Uit de verzamelde gegevens van de Overijsselse gemeenten blijkt dat de opbrengsten van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 2010-2011

Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 2010-2011 Feitenkaart Van Klacht Naar Kracht deelnemersresultaten april 010-011 In september 007 is de uitvoering van het Rotterdamse leefstijlprogramma Van Klacht naar Kracht gestart. Het doel van het programma

Nadere informatie

VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003. West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge. Duboislaan 14 B-1560 Hoeilaart-Groenendaal

VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003. West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge. Duboislaan 14 B-1560 Hoeilaart-Groenendaal VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003 Sven Vrielynck (1) en Gerlinde Van Thuyne (2) (1) Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge (2) Instituut voor Bosbouw en

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 06-027 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2e kwartaal 2006 September 2006 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Het visperspectief. Een blije blik? Veel vragen, weinig antwoorden! Peter Heuts Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het visperspectief. Een blije blik? Veel vragen, weinig antwoorden! Peter Heuts Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Het visperspectief Een blije blik? Veel vragen, weinig antwoorden! Peter Heuts Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Intro Foto: Wikipedia Deel 1: De leefgebieden, de knelpunten en de oplossingen Deel

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2009 - I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2009 - I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Een voorbeeld van een juiste verklaring

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Visplan Eiland van Maurik

Visplan Eiland van Maurik Rapport Visplan Eiland van Maurik te Maurik Visplan Eiland van Maurik te Maurik Uitgevoerd in opdracht van Werkgroep projectnummer: AVE2007017 door P.A.D.M. Wijmans en W.A.M. van Emmerik 26 november 2008

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 016 Peildatum 30 september De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Inger Wilms, Pvis. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België,

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2002 en 2003. De notitie is als

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Met dank aan Jolanda Jansen (Ahoy), Jan van Vliet (Ahoy) en Gerda IJff (Rotterdam Topsport)

Met dank aan Jolanda Jansen (Ahoy), Jan van Vliet (Ahoy) en Gerda IJff (Rotterdam Topsport) ECONOMISCHE IMPACT ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT ROTTERDAM 2013 19 augustus 2013 Rapportage op basis van een rapport van de volgende studenten van de Hogeschool Rotterdam: Djordy Heikoop, Marc Kruiper,

Nadere informatie

Rapport. AWVN Pensioenbenchmark 2015

Rapport. AWVN Pensioenbenchmark 2015 Rapport AWVN Pensioenbenchmark 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Totaal... 5 Bedrijfstakpensioenfondsen... 8 Ondernemingspensioenfondsen... 11 Opdrachtgever: AWVN Samensteller: Ian Lendering Telefoon:

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen

Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen In het schooljaar 2014-2015 is de kim-versie van Veilig leren lezen op de markt gekomen. Inmiddels zijn veel scholen al aardig gewend aan

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond Onder- en overadvisering in beeld 6/7-8/9 Gemeente Helmond November 9 Mevrouw drs. Marian Calis OCGH Advies Samenvatting Een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is in

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 11 april 2013 CONCEPT rapportage - 1-11 april 2013 Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Status CONCEPT rapport

Nadere informatie

V.V.H.V. Dr. M. Coussement

V.V.H.V. Dr. M. Coussement V.V.H.V. Dr. M. Coussement Twee groepen wateren: Groep 1 = waterwegen (bevaarbare waterlopen en kanalen) + kunstmatige visplassen (afgesloten viswateren)= Positief Lijst Groep 2= alle onbevaarbare waterlopen

Nadere informatie

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur Kengetallen E-5 MPR-Kwaliteit Inleiding Via Melkproductieregistratie (MPR) worden gegevens over de melk-, vet en eiwitproductie van de veestapel verzameld. Deze gegevens zijn de basis van managementinformatie

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012 CO2 emissie gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen gemeente Kerkrade januari 2013 INHOUDSOPGAVE: Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE SCORES

TOELICHTING OP DE SCORES Uitslag meting zorginhoudelijke indicatoren 2009 Leiden, 30 september 2009 TOELICHTING OP DE SCORES 1. Inleiding Op 23 april 2009 heeft de verplichte jaarlijkse meting van de zorginhoudelijke indicatoren

Nadere informatie

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN WATERVERBRUIK 2009-2016 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Hanzehogeschool Groningen maart 2017 Versie 0.1 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen van de HG op het gebied van waterverbruik... 3 Verzamelen van gegevens...

Nadere informatie

Enquête waterplanten en sportvisserij

Enquête waterplanten en sportvisserij Sportvisserij Nederland Leijenseweg 115, 37 AD Bilthoven T. -584 www.sportvisserijnederland.nl Rapport (exclusief bijlagen) Enquête waterplanten en sportvisserij Omvang van het probleem en probleemlocaties

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Personeelstekort op de OK 2013

Personeelstekort op de OK 2013 Personeelstekort op de OK 2013 Samenvatting In het afgelopen jaar is de arbeidsmarkt voor anesthesiemedewerkers (AM) en operatieassistenten (OA) flink veranderd; er gingen detachingsbureaus failliet en

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Bufferbekken te Oostelijke Schelderijnweg 5, Rilland (Bij Kreekraksluizen)

Bufferbekken te Oostelijke Schelderijnweg 5, Rilland (Bij Kreekraksluizen) Bufferbekken te Oostelijke Schelderijnweg 5, Rilland (Bij Kreekraksluizen) Algemene beschrijving Coördinaten: Grootte: Max. diepte: Gem. breedte: Watertype: Opgenomen in: Naam HSV/HSF: Plaats HSV/HSF:

Nadere informatie

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015 Cijfers kinderopvang derde 1. Gebruik kinderopvangtoeslag Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 heel 2013 2014 2015 2015 2015 Aantal kinderen (x 1000) Totaal 3 622 620 641 631 638 682

Nadere informatie

Verandering in de frequentie van het gemengde huwelijk

Verandering in de frequentie van het gemengde huwelijk Verandering in de frequentie van het gemengde huwelijk G. Dekker Aan het kerkelijk gemengde huwelijk wordt vanuit de sociale wetenschappen niet zo bijzonder veel aandacht geschonken. De belangstelling

Nadere informatie

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie