Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal"

Transcriptie

1 Rapport Hengelvangst registratie 211 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 1 van 11

2 Inhouds opgave Onderwerp blz Inleiding 3 Deelnemers aan de vangstregistratie 3 Gegevens hengelvangstregistratie 4 Vangsten en onttrekking 5 Onttrekking snoekbaars 7 Onttrekkingspercentage gevangen MAATSE snoekbaars 7 Gemiddelde vangst per uur 8 Vangsten per maand 8 Bijvangst van snoek en/of baars 9 Samenvatting 1 Conclusies en aanbevelingen per onderwerp 11 Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 2 van 11

3 RAPPORT HENGELVANGSTREGISTRATIE 211 Volkerak, Zoommeer, Bathse Spuikanaal en Schelde-Rijnkanaal Inleiding De in de kop aangegeven wateren staan in de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren die bij de vispas hoort. Met ingang van 27 heeft het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland besloten de meeneemlimiet voor snoekbaars voor deze wateren op nul te stellen. Op advies van de visstandbeheercommissie Volkerak/Zoommeer is het voor sportvissers, die voor eigen gebruik snoekbaars willen meenemen, toegestaan dat zij vanaf 27 gebruik kunnen maken van een onttrekkingsvergunning, waarvoor in 211 7,5 in rekening werd gebracht. De beroepsvisserij mag haar bijvangsten aan snoekbaars behouden. Met deze onttrekkingsvergunning is het toegestaan maximaal 3 maatse snoekbaarzen per visdag mee te nemen. Als tegenprestatie voor het onttrekken van snoekbaars is de sportvisser echter verplicht tot registratie van de gevangen snoekbaars in aantallen en lengte per visdag en de locatie waar de snoekbaars gevangen is. Tevens moet het aantal dat voor eigen gebruik mee genomen wordt ook worden vermeld. Bij de onttrekkingsvergunning wordt ten behoeve van de verplichte registratie een Vangstregistratiekaart Snoekbaars verstrekt aan de sportvisser. De sportvisser kan er echter óók voor kiezen om in plaats van de vangstregistratiekaart gebruik te maken van het Hengelvangstregistratiesysteem HVR Online van Sportvisserij Nederland. HVR Online is een internettoepassing voor het registreren van hengelvangsten. In 28 hebben 18 sportvissers HVR Online gebruikte voor registratie van hun snoekbaarsvangsten, in 29 waren dit slechts 4, in 21 liep dit aantal weer op tot 15 sportvissers en in 211 daalde het aantal sportvissers dat gebruik heeft gemaakt van HVR Online tot slechts 6. Rekening houdend met 165 retour ontvangen registraties maakt minder dan 4% van de sportvissers gebruik van de mogelijkheid om gegevens aan te leveren via HVR Online. Dat is erg weinig. Sportvisserij Nederland heeft besloten een nieuw hengelvangstregistratiesysteem op te zetten. Daardoor kan in 212 geen gebruik meer worden gemaakt van de internet toepassing HVR Online voor het registreren van snoekbaarsvangsten. Dit rapport heeft betrekking op de in 211 gevangen snoekbaars die via de retour gestuurde vangstregistratiekaarten geregistreerd zijn door de sportvissers alsmede op de vangstgegevens van 6 sportvissers die hun vangsten geregistreerd hebben in HVR Online. Deelnemers aan de vangstregistratie Het aantal in 211 verstrekte onttrekkingsvergunningen is 252. T.o.v. 21 toen 374 vergunningen werden verstrekt is dit een daling van 33% Van de 252 vergunninghouders werden 174 vangstregistratiekaarten retour ontvangen waarvan er 159 kaarten correct zijn ingevuld. 6 sportvissers met een onttrekkingsvergunning hebben hun snoekbaarsvangsten geregistreerd via HVR Online. Voor dit rapport zijn dus de snoekbaarsvangstgegevens van = 165 sportvissers in beschouwing genomen. In onderstaande tabel is het retourpercentage voor 27 t/m 211 uitgerekend: Tabel 1 Jaar aantal verstrekte vergunningen aantal retour ontvangen registraties % retour % % % % % Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 3 van 11

4 Geconstateerd kan worden dat in 211 het aantal uitgegeven onttrekkingsvergunningen sterk is gedaald t.o.v. 21. Het aantal retour gezonden vangstregistratiekaarten is in 211 echter gestegen naar 65%. Het retour zenden van de registratiekaart is een voorwaarde om het jaar erop weer een onttrekkingsvergunning te kunnen ontvangen Bijna 2/3 van de sportvissers met een onttrekkingsvergunning stuurde in 211 de vangstregistratiekaart retour na afloop van het jaar. Gegevens hengelvangstregistratie In onderstaande tabel zijn de basisgegevens van de hengelvangstregistratie 27 t/m 211 opgenomen welke via de registratiekaart én via HVR Online zijn geregistreerd door de sportvissers die mee hebben gewerkt aan het snoekbaarsmonitoringsproject voor het Volkerak, Zoommeer, Bathse Spuikanaal en het Schelde-Rijnkanaal. Tabel 2 BASISGEGEVENS Aantal deelnemende sportvissers Aantal visdagen *) Aantal visuren *) Aantal gevangen snoekbaarzen Aantal meegenomen (ontrokken) snoekbaarzen Maximale lengte gevangen snoekbaars *) *) Zijn in 27 NIET geregistreerd De basisgegevens zijn ingevoerd in een spreadsheet en daarna met de selectie- en combinatiemogelijkheden die dit programma biedt, verwerkt in grafieken en tabellen die zijn opgenomen in dit rapport hengelvangstregistratie 211. Grafiek 1: Deelnemers snoekbaarsvangstregistratie Deelnemers Snoekbaarsvangstregistratie Aantal Jaar Nederlanders Belgen Duitsers Van de in totaal 165 sportvissers die hun snoekbaarsvangstgegevens voor 211 hebben ingeleverd, komen er 67 uit Nederland, 94 uit België en 4 uit Duitsland. Opmerkelijk blijft dat het merendeel van de uitgegeven onttrekkingsvergunningen is aangevraagd door sportvissers uit België. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat het Volkerak en Zoommeer een aantrekkelijk snoekbaarswater is dat relatief dicht in de buurt van België is gelegen. Geconstateerd kan worden dat in 211 wederom een daling heeft plaatsgevonden van het aantal deelnemers aan het snoekbaarsvangstregistratieproject. T.o.v. van het topjaar 29 is de daling in 211 bijna 36 %. Dat sportvissers uit België meer snoekbaars meenemen, iets dat vaak beweerd wordt, is juist, maar uit Grafiek 2 op blz 4 blijkt het verschil zeer gering te zijn. Deze rapportage geeft geen inzicht in de omvang van stroperijactiviteiten. In 29 is Sportvisserij Zuidwest Nederland gestart met controle op het Volkerak/Zoommeer. De eigen BOA s controleren regelmatig op dit water. Zo werden er tot twee maal toe arrestaties verricht. Het is zaak voor zowel de sport als de beroepsvisserij zeer actief te blijven controleren op onder meer het vissen Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 4 van 11

5 Grafiek 2: Aantal gevangen en meegenomen snoekbaarzen door Belgen en Nederlanders in 211 aantal gevangen meegenomen belgen : 25% meegenomen nederlanders : 21% meegenomen duitsers : 12% meegenomen zonder toestemming en op snoekbaarsstroperij. Op de website is meer informatie te vinden over controleactiviteiten. Vangsten en onttrekking In totaal zijn 4737 snoekbaarzen gevangen en daarvan werden 179 meegenomen (onttrokken) in 211. De verdeling daarvan over de betreffende wateren is als volgt: Grafiek 3: Aantal gevangen en onttrokken snoekbaarzen per water aantal gevangen onttrekking Bathse Spuikanaal Schelde Rijnkanaal Volkerak 767 Zoommeer totaal 179 De lengte van de gevangen snoekbaarzen varieerde van 21 cm tot 12 cm. Het onttrekkingspercentage per water is weergegeven in tabel 3 op blz. 7 In de volgende grafiek zijn de aantallen gevangen snoekbaarzen per lengteklasse (cm) weergegeven voor het totaal van de 4 wateren. Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 5 van 11

6 Grafiek 4: Lengte en aantal gevangen snoekbaarzen in 28, 29, 21 én 211 (Totalen: 28 = 7459, 29 = 7275, 21 = 4783 en 211 = 4737 stuks) Aantal Lengteklassen Ten opzichte van 28 (7459 stuks) is het aantal in 211 gevangen snoekbaarzen (4737 stuks) vergelijkbaar met de aantallen (4783) die in 21 zijn gevangen. Hiermee lijkt de dramatische afname van 21 gestopt. In bovenstaande grafiek 4 is te zien dat in de lengteklasse 21 tot 35 cm en óók in de lengteklassen 56 tot 7 cm meer snoekbaars is gevangen dan in 21. Rekening houdend met het aantal visuren in 211 kan geconstateerd worden dat het aantal te vangen snoekbaarzen in 211 gestegen is naar 1 snoekbaars per uur. In 21 was de vangstkans slechts,37 snoekbaars per uur (zie tabel 5 op blz. 8). Met de beschikbare registratie van de aantalen per lengteklasse is de gemiddelde lengte van de gevangen snoekbaars in cm, voor elk water te berekenen. In onderstaande grafiek 5 is deze berekening inzichtelijk gemaakt. Grafiek 5: Gemiddelde lengte (cm) van de gevangen Snoekbaars Lengte in cm ,3 5,5 Zoommeer 52,4 49,8 49,7 49,3 5,9 55 Bathse Spuikanaal 51,5 53,8 Volkerak 55,6 56,3 53,9 51,8 52,5 52,5 Schelde Rijnkanaal 51 53,1 Totaal 55,1 55, De gemiddelde lengte van de snoekbaarzen die aan de hengel zijn gevangen is 55,2 cm. Bij deze lengte heeft de snoekbaars een gewicht van gemiddeld ca 1,5 kg ( bron: Kennisdocument snoekbaars 27). De gemiddelde lengte van de gevangen snoekbaars in 211 is verwaarloosbaar gestegen met,1 cm t.o.v. 21. Dit is niet voor alle wateren gelijk. Voor het Zoommeer is er sprake van een daling van de gemiddelde lengte van de gevangen snoekbaars met ruim 2 cm. Voor het Batse Spuikanaal is in 211 Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 6 van 11

7 een aanzienlijke stijging te constateren t.o.v. 21 met ruim 4 cm. Echter dit kan ook te maken hebben met het geringe aantal snoekbaarzen dat hier gevangen werd. Onttrekking snoekbaars Door sportvissers mogen, conform de onttrekkingvergunning, per visdag 3 snoekbaarzen worden meegenomen. De registratiekaart voorziet in het kunnen noteren van het aantal meegenomen snoekbaarzen per visdag. Houden we rekening met het totaal aantal gevangen snoekbaarzen, het totaal aantal meegenomen snoekbaarzen en de gemiddelde lengte en gewicht per snoekbaars dan kan het totale onttrekkingsgewicht in kg en het onttrekkingspercentage per water worden berekend. In onderstaande tabel 3 is per water het onttrekkingsgewicht en percentage weergegeven voor het jaar 211. Ter vergelijking zijn óók de onttrekkingspercentages voor 27, 28, 29 én 21 opgenomen. Bij het totaal aantal meegenomen snoekbaars is rekening gehouden met de gemiddelde lengte en gewicht van de maatse snoekbaars boven 42 cm welke in 211: 58,7 cm en 1,8 Kg bedraagt. Tabel 3 Onttrekkings- Tabel 211 Totaal aantal gevangen snoekbaarzen 211 Totaal aantal meegenomen 211 Ontrekkingspercentages 27 t/m 211 (op basis van aantal) water aantal Gew (Kg) Aantal Gew (Kg) Bathse Spuikanaal % 36% 26% 23% 39% Schelde Rijnkanaal % 4% 28% 31% 3% Volkerak % 22% 22% 15% 22% Zoommeer % 21% 21% 15% 16% Totalen *) **) 23% 24% 22% 16% 22% *) op basis van een gemiddelde lengte van 55,2 cm met een gemiddeld gewicht van 1,5 kg **) op basis van een gemiddelde lengte van 58,7 cm met een gemiddeld gewicht van 1,8 kg Onttrekkingspercentage gevangen MAATSE snoekbaars. In onderstaande tabel is het onttrekkingspercentage berekend rekening houdend met de gemiddelde lengte van de MAATSE snoekbaars (dus de snoekbaars met een lengte boven 42 cm). De gemiddelde lengte van de maatse snoekbaars is 58,7 cm. Bij deze lengte heeft de snoekbaars een gewicht van gemiddeld 1,8 kg (bron: Kennisdocument Snoekbaars 27). Tabel 4 Onttrekkingstabel 211 Maatse Snoekbaars Totaal aantal gevangen maatse snoekbaarzen 211 Totaal aantal meegenomen 211 onttrekkingspercentage maatse vis aantal Gew (Kg) Aantal Gew (Kg) totalen % 27% Voor de uitkomsten van zowel tabel 3 en 4 dient rekening gehouden te worden dat slecht 65% van de sportvissers met een onttrekkingsvergunning in 211 vangstgegevens heeft aangeleverd. Mogelijk hebben sportvissers die weinig snoekbaars vangen hun registratiekaart niet teruggestuurd. In elke geval zal dit van invloed zijn op de hoeveelheden gevangen en onttrokken snoekbaars. Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 7 van 11

8 Gemiddelde vangst per uur Deze vraag zal menig sportvisser met veel belangstelling beantwoordt willen zien. Met de gegevens die verzameld zijn is daar vrij eenvoudig een antwoord op te geven. In onderstaande tabel 5 is dit inzichtelijk gemaakt: Vangstregistratie snoekbaars water Totaal aantal gevangen snoekbaarzen in 211 Gemiddeld aantal te vangen snoekbaarzen per uur Totaal aantal hengeluren in Bathse Spuikanaal ,5,9,2,32,32 Schelde Rijnkanaal ,26,15,25,31 Volkerak ,51,69 Zoommeer ,5,38,28 8,61 Totalen ,37.45,6 *) gepubliceerde cijfers 28 gecorrigeerd voor het gebruik van 2 hengels Het Volkerak komt in 211 weer als beste uit de bus en scoort gelijk als in 21. De vangkans in het Bathse Spuikanaal is in 211 erg achteruit gegaan terwijl het Schelde Rijnkanaal juist beter scoort dan in 21. De grootste vissen in 211, twee snoekbaarzen elk van 12 cm, zijn gevangen op het Volkerak. Vangsten per maand Door de sportvissers zijn de vangsten per visdag genoteerd. Samenvatting van de vangstgegevens per maand levert een interessant overzicht op, zie onderstaande grafiek 6: Grafiek 6 : Gemiddelde vangst per uur gedurende het jaar 211 (april tot eind mei is gesloten tijd) Gemiddeld aantal snoekbaarzen per uur 1,4 1,2 1,,8,6,2,,3,6,3 jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec Maand Opmerkelijk is dat er kennelijk nog steeds sportvissers zijn die niet op de hoogte zijn van de wettelijk gesloten tijd voor snoekbaars gedurende de maanden april tot eind mei terwijl dit toch nadrukkelijk is vermeld op de vergunning. Ten opzichte van 21 is er in de gesloten periode weer een stijging te Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 8 van 11

9 zien. Geadviseerd wordt om dit ook duidelijk te vermelden op de vangstregistratiekaart en in de maanden april en mei intensiever te controleren. In de voorgaande jaren waren de maanden december en januari de beste vangstmaanden. In 211 kunnen we constateren dat de vangstkansen gedurende het gehele jaar vergelijkbaar zijn. Een reden te meer om er het hele jaar op uit te trekken. Bijvangst van baars en/of snoek In 211 is de vangstregistratiekaart aangepast. Sportvissers kunnen nu ook hun bijvangst aan baars of snoek registreren op de kaart. In tabel 6 is een overzicht gegeven van de bijvangsten per viswater. Tevens is het bijvangstpercentage (baars en/of snoek) berekend t.o.v. de snoekbaarsvangst. Tabel 6: Bijvangst van Baars en/of Snoek Totaal aantal gevangen in 211 % bijvangst water Baarzen Snoeken Snoekbaarzen Snoek of Baars t.o.v. Snoekbaars Bathse Spuikanaal % Schelde Rijnkanaal % Volkerak % Zoommeer % totalen % Gemiddeld bedraagt de bijvangst van baars en/of snoek 27 %. Dus ruim ¼ van de vangsten bij het vissen op snoekbaars is bijvangst. Opmerkelijk is dat het percentage bijvangst in het Bathse Spuikanaal en het Zoommeer aanmerkelijk hoger is, 52%, dan in het Schelde Rijnkanaal en het Volkerak. Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 9 van 11

10 Samenvatting De meest significante aspecten van de hengelvangstregistratie snoekbaars zijn in onderstaande tabel samengevat voor de jaren 27 t/m 21. Tabel 7 Aspect Aantal verstrekte onttrekkingsvergunningen Aantal retour ontvangen registratiekaarten 165 ( 65% ) 24 ( 55% ) 258 ( 66% ) 216 ( 52% ) 251 ( 42% ) Aantal visdagen * ) Aantal visuren * ) Gemiddeld aantal hengels per visdag 1,6 1,6 1,6 1,6 Gemiddeld aantal visuren per dag 6,27 6,3 5,95 6,5 *) Gemiddeld aantal visuren per jaar per sportvisser 7,6 62,7 62,2 57,9 *) Aantal gevangen snoekbaarzen Aantal onttrokken snoekbaarzen ( 22% ) 122 ( 16% ) 192 ( 22% ) Maximum lengte gevangen snoekbaars cm 16 cm * ) Gemiddelde lengte gevangen snoekbaars 55,2 55,1 53,1 cm 51, * ) Gemiddelde lengte gevangen MAATSE snoekbaars ( > 42 cm) Aantal te vangen snoekbaarzen per uur (gemiddeld) 58,7 58, 57,1 54,7 * ) 1,37.45,6 * ) Beste vangmaand Gehele jaar gelijk januari december december * ) * ) = Geen registratie Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 1 van 11

11 Conclusies en aanbevelingen per onderwerp Deelnemers vangstregistratie 1. Het aantal verstrekte vergunningen is in 211 is sterk teruggelopen t.o.v. 21. Dit is een daling van 33%. Het aantal retour ontvangen registratiekaarten is t.o.v. het voorgaande jaren is licht gestegen tot 65%. Aanbeveling: Geen. 2. Er blijken, óók in 211, nog steeds sportvissers te zijn die geen weet hebben van de gesloten tijd in de maanden april en mei. Aanbeveling: In de uit te geven vergunning voor 212 de gesloten tijd wel vermelden. 3. Het gebruik van hengelvangstregistratie Online van Sportvisserij Nederland voor snoekbaarsonttrekking is erg laag. Slechts 4% van de sportvissers die de vangstregistratiekaart retour hebben gezonden maken melding dat ze HVR Online gebruiken voor het snoekbaarsvangsten. Sportvisserij Nederland is gestopt met het gebruik van HVR Online en is een nieuw hengelvangstregistratiesysteem aan het ontwikkelen dat gebruikersvriendelijker moet worden. Aanbeveling: Hengelvangstregistratie op Snoekbaars voorlopig laten registreren op kaarten totdat het nieuwe hengelvangstregistratiesysteem van Sportvisserij Nederland gereed is. Vangsten en onttrekking: 4. De dramatische daling van Snoekbaarsvangsten in 21 is gestopt in 211: In 211 is het totale aantal vangsturen t.o.v. 21 licht gedaald met 8 %. Echter totale aantal gevangen Snoekbaarzen in 211 daalde met minder dan 1% t.o.v. 21. Aanbeveling: geen 5. In 211 is het onttrekkingspercentage 23 % en met 1% gedaald t.o.v. 21. Dus minder dan ¼ van de gevangen snoekbaars wordt door de sportvissers meegenomen voor consumptie. Aanbeveling: Een regelmatige controle (op het water) van het aantal in bezit zijnde snoekbaarzen (maximaal 3 per visdag) is aan te bevelen. Ook controle bij het einde van de visdag op het in bezit hebben van maximaal 3 snoekbaarzen is zeer aan te bevelen. 5. De gemiddelde lengte van de gevangen snoekbaarzen is in 211 gestegen naar 55,2 cm (in 21 was dit 55,1 cm). De gemiddelde lengte van de gevangen MAATSE snoekbaars ( > 42 cm) is in 211 gestegen naar 58,7 cm ( in 21 was dit 58, cm. Aanbeveling: Geen 6. De gemiddelde vangkans per uur (in 21:,37 snoekbaars per uur) is licht gestegen tot 1 snoekbaars per uur. In de voorgaande jaren waren de maanden december en januari de beste vangstmaanden. In 211 waren de vangkansen het hele jaar nagenoeg gelijk. Aanbeveling: Geen. 7. In 211 is de vangstregistratiekaart uitgebreid zodat de sportvissers óók hun bijvangst aan aantallen baars en snoekbaars kunnen registreren op de kaart. Gemiddeld gezien bedraagt de bijvangst aan baars en snoek ruim ¼ van de snoekbaarsvangsten. Opmerkelijk is wel dat het percentage bijvangst in het Bathse Spuikanaal en het Zoommeer aanmerkelijk hoog is, n.l. 52%, dan de bijvangst in het Schelde Rijnkanaal en het Volkerak. Aanbeveling: Wel doorgaan met het laten registreren van de bijvangst aan baars en snoek. Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 11 van 11

Rapport Hengelvangst registratie 2012 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Rapport Hengelvangst registratie 2012 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS Rapport Hengelvangst registratie 212 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 212 snoekbaars,

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS Rapport Hengelvangst registratie 213 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars,

Nadere informatie

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Sportvisserij Zuidwest Nederland Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 2009 snoekbaars, mei 2010 blad 1

Nadere informatie

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Combinatie van Beroepsvissers Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Visie vanuit de beroepsbinnenvisserij Arjan Heinen Uitzet van glasaal en pootaal Al meer dan 100 jaar onderdeel van de beroepsbinnenvisserij

Nadere informatie

Combinatie van Beroepsvissers

Combinatie van Beroepsvissers Combinatie van Beroepsvissers 120 kleinschalige beroepsvissers op het binnenwater 7 regionale bonden 1 secretarieel medewerker CvB 2 fte tijdelijke ondersteuning Duurzaam gebruik van visbestanden in de

Nadere informatie

1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2

1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2 INHOUD: 1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2 WEDSTRIJDMODULE... 2 1.3 WEDSTRIJDSOORTEN EN VERGOEDINGENREGELING... 2 1.4 HET INPLANNEN VAN WEDSTRIJDEN... 3 1.4.1

Nadere informatie

Meer snoek in Vlaanderen?!

Meer snoek in Vlaanderen?! Meer snoek in Vlaanderen?! Joris Willems, ondervoorzitter Vlaamse Roofvis Federatie (VRF) Een succes! In oktober 2010 organiseerde de VRF een snoektelmaand. Bedoeling was dat snoekvissend Vlaanderen gedurende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Rapportage. Sportvisserijgebruik. Volkerak-Zoommeer 2013

Rapportage. Sportvisserijgebruik. Volkerak-Zoommeer 2013 Rapportage Sportvisserijgebruik Volkerak-Zoommeer 2013 Statuspagina Titel Sportvisserijgebruik Volkerak-Zoommeer 2013 Samenstelling Sportvisserij Nederland Postbus 162 3720 AD Bilthoven www.sportvisserijnederland.nl

Nadere informatie

VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020

VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 VISSTANDBEHEERCOMMISSIE VOLKERAK/ZOOMMEER Visplan Volkerak Zoommeer 2016-2020 VISSTANDBEHEERCOMMISSIE VOLKERAK/ZOOMMEER VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 Opgesteld

Nadere informatie

Contactdag Bestuursleden VISMA 2014. Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer

Contactdag Bestuursleden VISMA 2014. Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer Contactdag Bestuursleden VISMA 2014 Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer Onderwerpen Ontwikkeling ledental - VISpas 2013/14 VISpascampagne 2014 Wedstrijdjaar 2014 Sportvisserij in de media Visstandbeheer Controle

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-045 19 juni 2008 9.30 uur Werkloosheid daalt minder snel In de periode maart-mei 2008 waren gemiddeld 313 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Met voldoende vis 37

Met voldoende vis 37 37 Met voldoende vis Met voldoende vis In elke hengelvereniging wordt jaarlijks vis bijgezet en meestal is dat brasem, dit hangt af van de financiële middelen, van wat toegelaten is, van de kwaliteit,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012 OPFRISAVONDEN Toine Aarts Frans Boonstra Frans Jaques George Hampsink Sportvisserij MidWest Nederland Controleurs Sportvisserij en Boa s Sportvisserij Nederland, Bilthoven 14 februari 2012 Programma 20.00

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers Kenniskring IJsselmeervisserij & Kenniskring Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een proef Deelnemende Vissers

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid weer gedaald. Daling afgelopen halfjaar minder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-039 22 mei 2008 9.30 uur Werkloosheid weer gedaald In de periode februari-april 2008 waren gemiddeld 326 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

VISMA 2014. Rotterdam Ahoy, 28 maart 2014. Toine Aarts George Hampsink Frans Boonstra

VISMA 2014. Rotterdam Ahoy, 28 maart 2014. Toine Aarts George Hampsink Frans Boonstra VISMA 2014 Rotterdam Ahoy, 28 maart 2014 Toine Aarts George Hampsink Frans Boonstra INHOUD 7 jaar de VISpas Online VISpas Bestelmodule VISpas Campagne vanaf 24 april Visplanner update Stijgers en Dalers,

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Gemeente Breda. Monitor drugstoerisme in Breda, SSC Onderzoek en Informatie. eindrapportage

Gemeente Breda. Monitor drugstoerisme in Breda, SSC Onderzoek en Informatie. eindrapportage Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitor drugstoerisme in Breda, 2009-2010 eindrapportage Publicatienummer: 1626 Datum: oktober 2010 In opdracht van: Gemeente Breda, CONC/KABINET Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Marap november 2011. Aansluitingen. 9 december 2011. Status Concept. Versie 1. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda

Marap november 2011. Aansluitingen. 9 december 2011. Status Concept. Versie 1. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda Marap november 211 Aansluitingen 9 december 211 Status Concept Versie 1 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 28 AC Gouda T 182 59 35 3 www.oasen.nl Pagina 1 van 12 Marap november 211 Engineering

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Visplan naam water. Eventueel een ondertitel. Illustratie. Eventueel het logo van de VBC

Visplan naam water. Eventueel een ondertitel. Illustratie. Eventueel het logo van de VBC VBC Visplan naam water Eventueel een ondertitel Illustratie Eventueel het logo van de VBC Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Visplan naam water VBC Adresgegevens Bibliografische referentie:

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het hengelen in het provinciaal domein Puyenbroeck.te Wachtebeke

Reglement met betrekking tot het hengelen in het provinciaal domein Puyenbroeck.te Wachtebeke directie Sport & Recreatiedomeinen provinciaal domein Puyenbroeck Reglement met betrekking tot het hengelen in het provinciaal domein Puyenbroeck.te Wachtebeke Dit reglement beoogt het duurzaam beheer

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer)

Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer) Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer) 1 mei 1987 Aanvang metingen Gemiddelde etmaalwaarden Datum Afvoer kenmerkende waarden periode 27 jan 1988 120 Hoogste (periode 1988...1990) 14 Gemiddelde (periode

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Federatie Groningen Drenthe

Federatie Groningen Drenthe Federatie Groningen Drenthe Kantoor: Transportweg 13, 9482,WN Tynaarlo Tel: 0592-542890. e-mail: hsfgron-dren@vissen.nl website: www.vissen.nl. Raadpleeg de site voor het meest actuele nieuws omtrent voorwaarden,

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 september 2016 Samenvatting (12 september 2016) Vanaf de rapportagemaand juli 2016 is de scope verplaatst van 2010-2015 naar 2011-2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar

Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar december 2006 Versie 1 door: Kemper Jan H. Statuspagina Titel Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar Samenstelling:

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 28 April 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index April 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index april

Nadere informatie

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dalende tendens werkloosheid houdt aan. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-110 18 mei 2000 9.30 uur Dalende tendens werkloosheid houdt aan Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in de

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Na de WW stijgt nu ook de bijstand. Vooral meer jonge, alleenstaande mannen in de bijstand

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Na de WW stijgt nu ook de bijstand. Vooral meer jonge, alleenstaande mannen in de bijstand Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-132 15 juli 2003 9.30 uur Na de WW stijgt nu ook de bijstand Het aantal bijstandsuitkeringen is voor het eerst sinds 1997 gestegen. Eind december 2002

Nadere informatie

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Kenniskring IJsselmeervisserij & Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Rapportage door Arjan Heinen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Visplan Het Bufferbekken

Visplan Het Bufferbekken VBC Volkerak/Zoommeer H.S.V. Het Spanjooltje Visplan Het Bufferbekken 2010-2015 Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Op verzoek van Auteur Visplan Het Bufferbekken VBC Volkerak/Zoommeer Biesboschweg

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Kenmerkende waarden. Getijgebied Datum 22 juli 2013

Kenmerkende waarden. Getijgebied Datum 22 juli 2013 Kenmerkende waarden Getijgebied 2011.0 Datum 22 juli 2013 Status Definitief Kenmerkende waarden 2011.0 Getijgebied Colofon Uitgegeven door RWS Centrale Informatievoorziening Informatie Servicedesk Data

Nadere informatie

Vakantiebestemmingen. Jacob Poortstra. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vakantiebestemmingen. Jacob Poortstra. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Jacob Poortstra 24 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/32987 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 016 Peildatum 30 september De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 26 Februari 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie Speeldata 2015-2016 dag datum van tot omschrijving competitie wo 26 aug. jeugd 18.00 20.00 vrij spelen wo 2 sept. jeugd 18.00 20.00 training wo 9 sept. jeugd 18.00 20.00 training senioren 20.00 22.30 CKS

Nadere informatie

Voorstel vergunningsvoorwaarden snoekbaars

Voorstel vergunningsvoorwaarden snoekbaars Voorstel vergunningsvoorwaarden omtrent snoekbaars Opgesteld voor: Opgesteld namens: Opgesteld door: Onderwerp: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Fryslân Algemeen Bestuur Sportvisserij Fryslân Kantoor

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Het is lekker weer en je hebt ineens zin om te gaan vissen. Je pakt je hengel en de rest van de visspullen om naar de waterkant te gaan.

Het is lekker weer en je hebt ineens zin om te gaan vissen. Je pakt je hengel en de rest van de visspullen om naar de waterkant te gaan. 2 Het is lekker weer en je hebt ineens zin om te gaan vissen. Je pakt je hengel en de rest van de visspullen om naar de waterkant te gaan. Maar mag je nu zomaar overal gaan vissen? Je hebt wel eens gehoord

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU De paling, een mythe waarover nog maar weinig bekend is. Een inventarisatie februari 2011 Pagina 1 van 8 NEDERLAND Door de aanwezigheid van te weinig data,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid daalt niet meer. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-284 19 december 2000 9.30 uur Werkloosheid daalt niet meer Aan de jarenlange daling van de geregistreerde werkloosheid is een einde gekomen. De kortdurende

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 1 Jaarcijfers In 2014 heeft MiND 305 meldingen ontvangen over discriminerende uitingen op internet. Ook in 2014 gingen de meeste meldingen (52%) over discriminatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand

Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand Een overzicht van 1997 22 Drs. ing. Norbert Broenink Drs. Esmy Kromontono Maart 23 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Deelname aan het stelsel 7 2.1 Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Boomkwekerij Nederland 2009

Boomkwekerij Nederland 2009 Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling van meerjarige en éénjarige tuinplanten in 2009 PT 2010-31 mei 2010 - Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling

Nadere informatie

Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag

Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag Realisatie en effect Zicht op bezuinigingen Peter Hilz/Hollandse Hoogte De Algemene Rekenkamer wil met de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen bijdragen aan het

Nadere informatie

Vismigratie onder het kanaal

Vismigratie onder het kanaal Vismigratie onder het kanaal Is de langste en diepste onderleider van Nederland vispasseerbaar? Door Hendry Vis VisAdvies B.V. Monitoring vispassages in Nederland Compilatie monitoringsresultaten door

Nadere informatie

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Geregistreerde werkloosheid gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-164 19 juli 2000 9.30 uur Geregistreerde werkloosheid gedaald In het tweede kwartaal van dit jaar kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 173

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016

ZIC: Kengetallen DIS per 1 oktober 2016 Samenvatting (10 oktober 2016) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. Bij het onderscheid naar sectoren is het opvallend dat de volledigheid van aangeleverde GGZ-DBC s achter blijft. Vergelijk de volledigheid

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Werkloosheid stabiel op laag niveau. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-012 18 januari 2002 9.30 uur Werkloosheid stabiel op laag niveau In het vierde kwartaal van 2001 waren er volgens de nieuwste CBScijfers gemiddeld 135

Nadere informatie

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ

GGZ FZ CZ *) SZ (DOT) Wrv. GRZ Aantal actieve Omschrijving Aantal per Aantal per Waarvan 1 mei 1 juni GRZ Aantal actieve GGZ 2.971 2.996 Aantal actieve 751 754 201 Aantal actieve FZ 62 62 Aantal actieve GBG 1.239 1.285 Totaal 5.023

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE HANZE HOGESCHOOL GRONINGEN

ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE HANZE HOGESCHOOL GRONINGEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGE BEKOSTIGING VAN NIET-EER-STUDENTEN AAN DE HANZE HOGESCHOOL GRONINGEN Rapport 4994861 Utrecht, maart 2017 INHOUD Aanleiding 5 1 Verzoek om verificatie 7 2 Verloop van de verificatie

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2016 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Belastinguitgave 2007

Belastinguitgave 2007 Belastinguitgave 2007 Gemeentelijke belastingen Voor u ligt weer een nieuwe belastinguitgave, nu voor het jaar 2007. Uit de verzamelde gegevens van de Overijsselse gemeenten blijkt dat de opbrengsten van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen blijft stijgen. Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stabiel

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal WW-uitkeringen blijft stijgen. Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stabiel Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-255 12 december 2002 9.30 uur Aantal WW-uitkeringen blijft stijgen Eind derde kwartaal 2002 werden 184 duizend WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Vertel het verhaal! Jan van Doorn RA. PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015

Vertel het verhaal! Jan van Doorn RA. PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015 Jan van Doorn RA PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015 Boekwerkjes vol met tabellen en grafieken Sheets vol met cijfers en getallen Toch: door de bomen het bos niet zien Aantal kernvragen Wat is er

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie