Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar december 2006 Versie 1 door: Kemper Jan H.

2

3 Statuspagina Titel Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar Samenstelling: VisAdvies BV Adres: Vondelaan GD Utrecht Telefoon: Homepage: Opdrachtgever: Sportvisserij Nederland Auteur(s): Kemper Jan H. pagina s: 6 Trefwoorden: visbiomassa Projectnummer: VA2006_34 Datum: december 2006 Versie: 2 Bibliografische referentie Kemper Jan H., Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar. VisAdvies BV, Utrecht. Projectnummer VA2006_34, 6 pag. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright houder(s). VisAdvies BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van VisAdvies BV; opdrachtgever vrijwaart VisAdvies BV van aanspraken van derden in verband met deze toepassing. VisAdvies BV

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Materiaal & Methode Hydro akoestiek (sonar) Visserij Resultaten Visserij Schatting visbiomassa (kg/ha) Bespreking/toelichting Literatuurlijst... 6 VisAdvies BV

5 1 Inleiding Het onderhavige onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen is uitgevoerd in opdracht van Sportvisserij Nederland. Het rapport is oorspronkelijk opgezet als datarapport waarbij de resultaten zouden worden opgenomen in de rapportage van Sportvisserij Nederland. Uiteindelijk is besloten het datarapport hierin op te nemen als bijlage. 2 Materiaal & Methode 2.1 Hydro akoestiek (sonar). De bemonstering is uitgevoerd met sonarapparatuur. Met deze apparatuur wordt onder water een geluidsgolf uitgezonden. De geluidsbron (transducer) is dusdanig geconstrueerd dat de geluidsgolf zich binnen een nauwe bundel (5 ) voortplant, vergelijkbaar met een lichtbundel van een zaklantaarn. Binnen de bundel kan de visdichtheid worden vastgesteld. De geluidsbundel wordt vanaf de punt van een boot door het water voortbewogen (figuur 2.1). Met behulp van een elektrische draaispil kan de geluidsbundel onder water worden gericht. Om de uitgezette route in het donker goed te kunnen volgen, wordt gebruik gemaakt van het "Global positioning system" (GPS). figuur 2.1 Sonarboot. Op de punt van de boot is de geluidsbron gemonteerd. Het geluid plant zich voort in de vorm van de kegel. Deze geluidsbundel is dwars op de vaarrichting geplaatst. De procedure voor de bepaling van de visbiomassa is als volgt: Per bemonsteringseenheid (in de regel een transect met de lengte van 500 meter) wordt het aantal vissen per hectare bepaald. VisAdvies BV 1

6 Tevens wordt bij elke waarneming de lengte van elke vis vastgesteld, zodat er per bemonsteringseenheid een lengtefrequentie verdeling van de waargenomen vis kan worden samengesteld. Vervolgens wordt per lengteklasse de lengte omgerekend naar het gewicht van de vis. Daarbij wordt uitgegaan van de verdeling in aantallen van de vissoorten zoals deze tijdens de visserij in 2006 zijn waargenomen. Zo zal (zie voorbeeld figuur 2.2) het aantal vissen dat in de lengteklasse van cm wordt waargenomen, vrijwel volledig aan brasem worden toegeschreven Frequentie (n) Lengte (cm) Lengtefrequentie verdeling zoals deze met behulp van de sonar is bepaald. Frequentie (n) Spiering Baars Kolblei Brasem DD-stekelbaars Pos Blankvoorn Snoekbaars Lengte (cm) Vissoortsamenstelling op basis van vangsten uit het proefgebied. Snoekbaars 5% Kolblei 6% Brasem 54% Blankvoorn 27% Baars 6% Biomassa voor alle vissen in de lengteklasse van 34 en 35 cm. figuur 2.2 Willekeurig voorbeeld van de wijze waarop de biomassa voor een bemonsteringseenheid, en per lengteklasse, wordt bepaald. Let wel: Het betreft hier uitdrukkelijk niet de visserijgegevens van de Twentekanalen. VisAdvies BV 2

7 Dit houdt in dat de vangstgegevens anders worden gepresenteerd dan gangbaar is voor de vissoortsamenstelling. In de regel worden de gegevens in een taartdiagram gepresenteerd. Dit geeft echter geen informatie over de grootteklasse verdeling binnen en tussen de vissoort(en). De juiste presentatie is een gestapelde vlakdiagram. In onderstaande figuur is een willekeurig voorbeeld gegeven ter illustratie van de berekening van de visbiomassa., voor één lengteklasse. Dit proces wordt herhaald voor alle klassen en geeft uiteindelijk het totale gewicht van alle vis die tijdens de desbetreffende bemonsteringseenheid is waargenomen met de sonar. Vanuit het gebied, dat met de sonar is bestreken, wordt tenslotte een schatting gemaakt van de biomassa (kg) per hectare. 2.2 Visserij Om een indruk te krijgen van de vissoortsamenstelling in het kanaal is in 2006 een zegenvisserij uitgevoerd.. Hierbij is getracht een zo representatief beeld te krijgen van de visstand door zowel in de zwaaikommen, als direct op het kanaal te vissen. 3 Resultaten 3.1 Visserij Brasem; 323 Snoekbaars 14 Pos; 21 Overig; 61 Roofblei; 14 Alver; 1 Hybride; 1 Ruisvoorn; 1 Kolblei; 36 Winde; 3 Blankvoorn; 67 Baars; 6 figuur 3.1 Vissoortsamenstelling Lengte Vissoort Alver 1 Baars Pos Roofblei Ruisvoorn 1 Snoekbaars Winde VisAdvies BV 3

8 100 Brasem figuur 3.2 Lengtefrequentie verdeling van Brasem. 20 Blankvoorn Kolblei figuur 3.3 Lengtefrequentie verdeling van Blankvoorn en Kolblei 3.2 Schatting visbiomassa (kg/ha) Voor de berekening van de visbiomassa is gebruik gemaakt van de: Visdichtheid bepaald met de sonar (aantal/ha) Populatieopbouw bepaald met de sonar (figuur 3.5 & figuur 3.4) en de Vissoortsamenstelling volgens de zegenbemonstering. 20% Delden/Hengelo 15% 10% 5% 0% figuur 3.4 Populatieopbouw bepaald met de sonar. VisAdvies BV 4

9 15% Zutphen/Delden 10% 5% 0% 25% 20% Zijkanaal 15% 10% 5% 0% figuur 3.5 Populatieopbouw bepaald met de sonar. N.B. De grootteklasseverdeling volgens de sonar betreft een indicatie van de werkelijke vislengtes die in het proefgebied aanwezig zijn. figuur 3.6 Verloop van de visbiomassa in het Twentekanaal en het Zijkanaal. In figuur 3.6 is het verloop van de visbiomassa voor het Twentekanaal en het Zijkanaal apart weergegeven. Hiervoor is van elke 500 meter een schatting gemaakt. VisAdvies BV 5

10 Op het traject Zutphen/Delden werd, met gemiddeld 310 kg/ha, de meeste vis waargenomen. Hiervan kan 213 kg worden toegerekend aan brasem en 44 aan blankvoorn. Op het zijkanaal kwam dat uit op 250 kg (144 kg brasem, 30 kg blankvoorn) en de minste vis zat in het stuwpand Delden/Hengelo 70 kg/ha (37 kg brasem, 8 kg blankvoorn). Het aandeel snoekbaars in zowel de zegenvangsten van 2006 als die van 2004 kwamen niet boven de 3% van de totale vangst. Qua visbiomassa kan daarom worden gesteld dat er gemiddeld minder dan 10 kg snoekbaars per hectare op de kanalen aanwezig is. Voor karper is niet goed een schatting te maken aangezien er ook bij de visserij in 2006 geen karper is gevangen. Tot 2003 werd jaarlijks ca 800 kg karper uitgezet wat omgerekend naar het totale oppervlak van de Twentekanalen neerkomt op ca 2,5 kg per hectare. 4 Bespreking/toelichting De omvang van de visstand, zoals die met de sonar is bepaald stemt niet helemaal overeen met de reputatie van het Twentekanaal als karper en snoekbaars Eldorado. Hierover kan het volgende worden opgemerkt. De planning van de sonarwaarnemingen in de tijd zijn dusdanig gekozen dat er sprake is van een homogene verdeling van de visstand over het wateroppervlak, teneinde een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken. Dit is in de regel tijdens de nachtelijke uren in de zomer. De hengelsporter zal juist momenten in de tijd kiezen en locaties bezoeken, die de vangkans vergroten. In de tweede plaats is het goed mogelijk dat het aandeel snoekbaars en zeker het aandeel karper in de vangst is onderschat. Niettemin is niet te verwachten dat de omvang van de totale snoekbaarstand boven de 15 kg/ha zal liggen. Tijdens de visserij in 2006 is veel meer kleine brasem gevangen dan in De aanwezigheid van kleine vissen wordt bevestigd met de sonarwaarnemingen. Een verklaring hiervoor is dat in 2004 door de drukke scheepvaart, veel op beschutte locaties is gevist, zoals zwaaikommen. Hierdoor heeft de visserij zich wellicht te veel gericht op de vangst van winterconcentraties grote brasem. 5 Literatuurlijst Klein Breteler J.G.P., G.A.J. de Laak & J. Beekman, Benutting Visstand. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein. OVB Onderzoeksrapport nummer: OND0096, 92 pp + 3 Bijlagen. VisAdvies BV 6

Inventarisatie beschermde vissoorten Vreeland

Inventarisatie beschermde vissoorten Vreeland Inventarisatie beschermde vissoorten Vreeland Rapport: VA2008_11 Opgesteld in opdracht van: Tijhuis Ingenieurs BV Maart, 2008 door: R. Caldenhoven Statuspagina Statuspagina Titel: Inventarisatie beschermde

Nadere informatie

Sonaronderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest. zomer 2010.

Sonaronderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest. zomer 2010. Sonaronderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest. zomer 2010. Project VA2010_22 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos door: Kemper Jan H. & H. Vis Statuspagina

Nadere informatie

Visserijkundig onderzoek in een tiental deelgebieden van de Antwerpse haven, oktober 2010

Visserijkundig onderzoek in een tiental deelgebieden van de Antwerpse haven, oktober 2010 Visserijkundig onderzoek in een tiental deelgebieden van de Antwerpse haven, oktober 2010 Project: VA2010_27 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos & Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest.

Onderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest. Onderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest. Project VA29_48 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos Maart 2 door: Kemper Jan H. Statuspagina Statuspagina Titel:

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Antwerpen, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Antwerpen, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Antwerpen, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos april 2014 door: Q.A.A. de

Nadere informatie

Ultrasone bestrijding blauwalg - effecten op vis

Ultrasone bestrijding blauwalg - effecten op vis Ultrasone bestrijding blauwalg - effecten op vis Rapport: VA2007_28 Opgesteld in opdracht van: Hoogheemraadschap van Rijnland Oktober, 2007 2 e concept door: M.C. de Lange Statuspagina Statuspagina Titel:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorlopige resultaten doortrekmetingen vislift H&Z polder Datum: 24-6-2013 Kenmerk: 20121066/not02 Status: Definitief Opsteller: J.

Onderwerp: Voorlopige resultaten doortrekmetingen vislift H&Z polder Datum: 24-6-2013 Kenmerk: 20121066/not02 Status: Definitief Opsteller: J. Aan: P.C. Jol Onderwerp: Voorlopige resultaten doortrekmetingen vislift H&Z polder Datum: 24-6-2013 Kenmerk: 20121066/not02 Status: Definitief Opsteller: J. Hop Inleiding Omstreeks begin mei 2013 is de

Nadere informatie

VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003. West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge. Duboislaan 14 B-1560 Hoeilaart-Groenendaal

VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003. West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge. Duboislaan 14 B-1560 Hoeilaart-Groenendaal VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003 Sven Vrielynck (1) en Gerlinde Van Thuyne (2) (1) Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge (2) Instituut voor Bosbouw en

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de Leiemeanders Wevelgem, Bavikhove en de oude Leiearm Ooigem- Desselgem, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in de Leiemeanders Wevelgem, Bavikhove en de oude Leiearm Ooigem- Desselgem, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in de Leiemeanders Wevelgem, Bavikhove en de oude Leiearm Ooigem- Desselgem, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos April

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de Scheldemeanders Kriephoek, Nedername en de Mesureput, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in de Scheldemeanders Kriephoek, Nedername en de Mesureput, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in de Scheldemeanders Kriephoek, Nedername en de Mesureput, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos April 2014 door: Vis,

Nadere informatie

Vismonitoring Natuur(vriende)lijke Oevers Maas

Vismonitoring Natuur(vriende)lijke Oevers Maas Vismonitoring Natuur(vriende)lijke Oevers Maas Rapport: VA28_8 Opgesteld in opdracht van: Rijkswaterstaat Waterdienst, Min. V & W November 28 door: Igor Spierts Statuspagina Statuspagina Titel: Vismonitoring

Nadere informatie

Rapport vissterfte op de Boezingegracht augustus 2013

Rapport vissterfte op de Boezingegracht augustus 2013 Rapport vissterfte op de Boezingegracht augustus 2013 Kristof Vlietinck Beleidsthemabeheerder Visserij Agentschap voor Natuur en Bos Centrale Diensten Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000

Nadere informatie

Vismigratie onder het kanaal

Vismigratie onder het kanaal Vismigratie onder het kanaal Is de langste en diepste onderleider van Nederland vispasseerbaar? Door Hendry Vis VisAdvies B.V. Monitoring vispassages in Nederland Compilatie monitoringsresultaten door

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele grote prioritaire viswateren in het Vlaamse Gewest, najaar 2013

Onderzoek naar het visbestand in enkele grote prioritaire viswateren in het Vlaamse Gewest, najaar 2013 Onderzoek naar het visbestand in enkele grote prioritaire viswateren in het Vlaamse Gewest, najaar 213 Project: VA213_4 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos april 214 door: H. Vis &

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Oost-Vlaanderen, najaar 2015

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Oost-Vlaanderen, najaar 2015 Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Oost-Vlaanderen, najaar 5 Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Onderzoek naar het visbestand in enkele

Nadere informatie

Visstandonderzoek in enkele prioritaire viswateren in het Vlaams Gewest, 2015.

Visstandonderzoek in enkele prioritaire viswateren in het Vlaams Gewest, 2015. Visstandonderzoek in enkele prioritaire viswateren in het Vlaams Gewest,. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Visstandonderzoek in enkele prioritaire viswateren in het Vlaams Gewest,.

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de watersportbaan en Gentse binnenwateren, najaar 2011

Onderzoek naar het visbestand in de watersportbaan en Gentse binnenwateren, najaar 2011 Onderzoek naar het visbestand in de watersportbaan en Gentse binnenwateren, najaar 211 Project: VA211_17 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos maart 212 door: Spierts Igor L.Y. & Vis,

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Limburg, najaar 2015.

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Limburg, najaar 2015. Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Limburg, najaar 15. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Vlaams- Brabant, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Vlaams- Brabant, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Vlaams- Brabant, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos Februari 2014 door:

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Vijvers Vlaams-Brabant Rapportnummer: 265/3 Status rapport: Definitief Datum rapport: 5 maart 22 Auteur: Gecontroleerd:

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Vlaams-Brabant, najaar 2015

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Vlaams-Brabant, najaar 2015 Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Vlaams-Brabant, najaar 215 Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Onderzoek naar het visbestand in enkele

Nadere informatie

Visserij Service Nederland sterk in viswerk Visinventarisatie 2014

Visserij Service Nederland sterk in viswerk Visinventarisatie 2014 Visserij Service Nederland sterk in viswerk Visinventarisatie 2014 KRW-visbemonstering Tochten lage afdeling NOP en Vaarten NOP Rapport VSN 2014.05 In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland 4 december 2014

Nadere informatie

Visserij Service Nederland sterk in viswerk Glasaalonderzoek Kinderdijk

Visserij Service Nederland sterk in viswerk Glasaalonderzoek Kinderdijk Visserij Service Nederland sterk in viswerk Glasaalonderzoek Kinderdijk Onderzoek aanbod glas- en pootaal met glasaaldetector Rapport VSN 2016.06 In opdracht van Waterschap Rivierenland 19 juli 2016 Glasaalonderzoek

Nadere informatie

Vis en Kaderrichtlijn Water in Zeeland

Vis en Kaderrichtlijn Water in Zeeland Vis en Kaderrichtlijn Water in Zeeland St. Zeeschelp M. Dubbeldam Waterschap Zeeuwse Eilanden W. Quist Inhoudsopgave Waterschap Zeeuwse Eilanden Beleidskader (kort) Huidige situatie Gewenste beeld Maatregelen

Nadere informatie

Experimentele inventarisatie van visschade bij gemalen

Experimentele inventarisatie van visschade bij gemalen VisAdvies BV Postadres Vondellaan 14 3521 GD Utrecht Nederland ABN-AMRO Rek.nr. 40.01.19.528 Experimentele inventarisatie van visschade bij gemalen KvK nr. 30207643 t. 030 285 10 66 e. info@visadvies.nl

Nadere informatie

Werkplan ten behoeve de biologische monitoring vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude

Werkplan ten behoeve de biologische monitoring vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude Werkplan ten behoeve de biologische monitoring vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude Bijgestelde versie september uitgevoerd in opdracht van de RWS dir. N-H RWSNH/OVB - (C) OVB Nieuwegein; RWS Noord-Holland,

Nadere informatie

Visstandonderzoek in viswateren het Galgenweel en Bufferbekken Burchts Weel, 2015.

Visstandonderzoek in viswateren het Galgenweel en Bufferbekken Burchts Weel, 2015. Visstandonderzoek in viswateren het Galgenweel en Bufferbekken Burchts Weel, 215. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Visstandonderzoek in viswateren het Galgenweel en Bufferbekken

Nadere informatie

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Combinatie van Beroepsvissers Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Visie vanuit de beroepsbinnenvisserij Arjan Heinen Uitzet van glasaal en pootaal Al meer dan 100 jaar onderdeel van de beroepsbinnenvisserij

Nadere informatie

Vismigratie via de vispassage bij Grave, voorjaar 2007

Vismigratie via de vispassage bij Grave, voorjaar 2007 Vismigratie via de vispassage bij Grave, voorjaar 27 Rapport: VA27_15 Opgesteld in opdracht van: Rijkswaterstaat, RIZA A.W. Breukelaar Oktober, 27 Definitieve versie door: M.C. de Lange & J.C.A. Merkx

Nadere informatie

Visbestandopnames op de Noordede en de Blankenbergsevaart (2009)

Visbestandopnames op de Noordede en de Blankenbergsevaart (2009) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek-Duboislaan 14 B-1560 Groenendaal-www.inbo.be Visbestandopnames op de Noordede en de Blankenbergsevaart (2009) Linde Galle en Gerlinde Van Thuyne Blankenbergse vaart,

Nadere informatie

Bijlagenrapport 10 Visvriendelijke hidrostal en Amarex KRT(D)

Bijlagenrapport 10 Visvriendelijke hidrostal en Amarex KRT(D) Bijlagenrapport 10 Visvriendelijke hidrostal en Amarex KRT(D) Rapport: VA2009_33 Bijlagenrapport 10 bij het hoofdrapport: Gemalen of vermalen worden (fase 3). Onderzoek naar de visvriendelijkheid van 26

Nadere informatie

1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2

1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2 INHOUD: 1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2 WEDSTRIJDMODULE... 2 1.3 WEDSTRIJDSOORTEN EN VERGOEDINGENREGELING... 2 1.4 HET INPLANNEN VAN WEDSTRIJDEN... 3 1.4.1

Nadere informatie

Inventarisatie vissen in de Harderhoek en de Stille Kern, Flevoland

Inventarisatie vissen in de Harderhoek en de Stille Kern, Flevoland Inventarisatie vissen in de Harderhoek en de Stille Kern, Flevoland Een rapportage van RAVON in opdracht Waterschap Zuiderzeeland (mede namens Natuurmonumenten en de provincie Flevoland) J. Kranenbarg

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele viswateren in de Provincie West-Vlaanderen, najaar 2016.

Onderzoek naar het visbestand in enkele viswateren in de Provincie West-Vlaanderen, najaar 2016. Onderzoek naar het visbestand in enkele viswateren in de Provincie West-Vlaanderen, najaar. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Adres: Telefoonnummer: Website: E-mail adres: Eindverantwoording:

Nadere informatie

Recreatieplassen Gelderland 2009

Recreatieplassen Gelderland 2009 Rapport Sonar Onderzoek Recreatieplassen Gelderland 2009 Wateren Uit waarde BV Alle foto s in dit rapport zijn beschikbaar gesteld door J.P. Kalkman (Datakal) te Gouda. Rapport Sonar Onderzoek Recreatieplassen

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Openbare Scheldemeanders West-Vlaanderen

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Openbare Scheldemeanders West-Vlaanderen Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Openbare Scheldemeanders West-Vlaanderen Rapportnummer: 26/ Status rapport: Definitief Datum rapport: maart 22 Auteur:

Nadere informatie

Alain Dillen Klaar Meulebrouck Agentschap voor Natuur en Bos

Alain Dillen Klaar Meulebrouck Agentschap voor Natuur en Bos Voorstel tot herstelplan voor de visstand in de Boven-Schelde naar aanleiding van de vissterfte in september 2012 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS Alain Dillen Klaar Meulebrouck Agentschap voor Natuur en

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Wythmenerplas te Zwolle

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Wythmenerplas te Zwolle Rapport Visserijkundig Onderzoek Wythmenerplas te Zwolle Rapport Visserijkundig Onderzoek Wythmenerplas te Zwolle Op 21 april 2010 uitgevoerd in opdracht van de Door: G.A.J. de Laak Statuspagina Titel

Nadere informatie

Visstandonderzoek in vier waterlichamen in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland 2013

Visstandonderzoek in vier waterlichamen in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland 2013 Visstandonderzoek in vier waterlichamen in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland 2013 Rapportnummer: 20130405/rap01 Status rapport: Definitief Datum rapport: 6-3-2014 Auteur: Projectleider: Kwaliteitscontrole:

Nadere informatie

Onderzoek visstand Haven van Gent en het Kanaal Gent- Terneuzen Uitgevoerd in opdracht van:

Onderzoek visstand Haven van Gent en het Kanaal Gent- Terneuzen Uitgevoerd in opdracht van: Onderzoek visstand Haven van Gent en het Kanaal Gent- Terneuzen Uitgevoerd in opdracht van: Vlaamse Overheid departement MOW - Afdeling Maritieme Toegang Gemeentelijk Havenbedrijf Gent Provinciale Visserijcommissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een nieuwsbrief naar de RAVON waarnemers

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de Gavers en de Bergelenput, 2015.

Onderzoek naar het visbestand in de Gavers en de Bergelenput, 2015. Onderzoek naar het visbestand in de Gavers en de Bergelenput, 2015. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Onderzoek naar het visbestand in de Gavers en de Bergelenput, 2015. VisAdvies

Nadere informatie

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Visserij Service Nederland sterk in viswerk Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Bemonstering, vaststellen ecologisch effect, aanvragen ontheffing Opgesteld: Januari 2012 Update februari 2014 Visserij

Nadere informatie

Netwerk vissenwaarnemers Noord-Brabant

Netwerk vissenwaarnemers Noord-Brabant Netwerk vissenwaarnemers Noord-Brabant Activiteitenverslag Aa en Maas 2015 Martijn Schiphouwer Netwerk vissenwaarnemers Noord-Brabant Activiteitenverslag Aa en Maas 2015 Martijn Schiphouwer Colofon Status

Nadere informatie

Visbestandopnames op het Kanaal van Gent naar Terneuzen (2008)

Visbestandopnames op het Kanaal van Gent naar Terneuzen (2008) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek-Duboislaan 4 B-560 Groenendaal-www.inbo.be Visbestandopnames op het Kanaal van Gent naar Terneuzen (008) Gerlinde Van Thuyne INBO.IR.009. 4 Visbestandopnames op het

Nadere informatie

Rode Lijst Zoetwatervissen 2010: veranderingen ten opzichte van Frank Spikmans 42 ste bijeenkomst vissennetwerk Zwolle, 5 juni 2014

Rode Lijst Zoetwatervissen 2010: veranderingen ten opzichte van Frank Spikmans 42 ste bijeenkomst vissennetwerk Zwolle, 5 juni 2014 Rode Lijst Zoetwatervissen 2010: veranderingen ten opzichte van 1998 Frank Spikmans 42 ste bijeenkomst vissennetwerk Zwolle, 5 juni 2014 Inhoud Historie Rode Lijst Zoetwatervissen Aanpak Rode Lijst analyses

Nadere informatie

Visbestandsopnames op het spaarbekken Kluizen I ( 2001).

Visbestandsopnames op het spaarbekken Kluizen I ( 2001). Visbestandsopnames op het spaarbekken Kluizen I ( 00). Gerlinde Van Thuyne Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Duboislaan 4 B-50 Hoeilaart-Groenendaal Werkdocument juni 00 IBW.Wb.V.IR.00.4 . Inleiding

Nadere informatie

Innovatief visonderzoek: Tussen fuik en digitaal.

Innovatief visonderzoek: Tussen fuik en digitaal. f visonderzoek: Tussen fuik en digitaal. Technieken: theorie, praktijk en toekomst door Igor L.Y. Spierts, en Jan H. Kemper VisAdvies BV, Twentehaven 5, 3433 PT Nieuwegein www.visadvies.nl VisAdvies Kiem

Nadere informatie

Bemonstering van de visstand in enkele oeverlocaties langs de Hollandse IJssel

Bemonstering van de visstand in enkele oeverlocaties langs de Hollandse IJssel Bemonstering van de visstand in enkele oeverlocaties langs de Hollandse IJssel juli en september 3 uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

Nadere informatie

VISPASSAGES IN HET BEHEERSGEBIED VAN WATERSCHAP REGGE EN DINKEL

VISPASSAGES IN HET BEHEERSGEBIED VAN WATERSCHAP REGGE EN DINKEL VISPASSAGES IN HET BEHEERSGEBIED VAN WATERSCHAP REGGE EN DINKEL TYPEN, LOCATIES EN MONITORING VAN DE VISOPTREK VISPASSAGE OVERWATER Gertie Schmidt Waterschap Regge en Dinkel, afd. BOA oktober VISPASSAGES

Nadere informatie

Onderzoek naar vismigratie door de Noordersluis en de vispassage te IJmuiden, 2007

Onderzoek naar vismigratie door de Noordersluis en de vispassage te IJmuiden, 2007 Onderzoek naar vismigratie door de Noordersluis en de vispassage te IJmuiden, 2007 Projectnr. VA2007_17 Opgesteld in opdracht van: RWS dir Noord Holland november, 2007 Door: Jan H. Kemper statuspagina

Nadere informatie

Visbestandopnames op het Kanaal van Beverlo 2011-Bemonsteringsverslag

Visbestandopnames op het Kanaal van Beverlo 2011-Bemonsteringsverslag Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek-Duboislaan 14 B-1560 Groenendaal-www.inbo.be Visbestandopnames op het Kanaal van Beverlo 2011-Bemonsteringsverslag Gerlinde Van Thuyne en Isabel Lambeens INBO.IR.2012.37

Nadere informatie

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot NL39_03 Ringvaart Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot SportvisserijZuidwest Nederland machtigi ng Waterbeheerder: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

edna vismonitoring van grote modderkruiper naar soortsamenstelling (KRW)

edna vismonitoring van grote modderkruiper naar soortsamenstelling (KRW) edna vismonitoring van grote modderkruiper naar soortsamenstelling (KRW) Jelger Herder Utrecht, 9 april 2015 Sommige soorten zijn lastig te monitoren Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) Vrijwilligers

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport Hengelvangst registratie 211 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 1 van 11 Inhouds opgave Onderwerp blz

Nadere informatie

Rapportage Fuikenmonitoring Vispassage Vechtpark Vechtpark te Hardenberg

Rapportage Fuikenmonitoring Vispassage Vechtpark Vechtpark te Hardenberg 2014 Rapportage Fuikenmonitoring Vispassage Vechtpark Vechtpark te Hardenberg Een rapportage met de bevindingen van de fuikenmonitoring in het vechtpark te Hardenberg in de periode maart - juni 2014. Mark

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in meervormige viswateren en Vallei van de Drie Beken in de Provincie Vlaams-Brabant, najaar 2016.

Onderzoek naar het visbestand in meervormige viswateren en Vallei van de Drie Beken in de Provincie Vlaams-Brabant, najaar 2016. Onderzoek naar het visbestand in meervormige viswateren en Vallei van de Drie Beken in de Provincie Vlaams-Brabant, najaar. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Adres: Telefoonnummer:

Nadere informatie

NVO's en vis. Wat is het effect van NVO s op de visstand? 32 tigste bijeenkomst Vissennetwerk: KRW, Vis & Maatregelen

NVO's en vis. Wat is het effect van NVO s op de visstand? 32 tigste bijeenkomst Vissennetwerk: KRW, Vis & Maatregelen NVO's en vis Wat is het effect van NVO s op de visstand? 32 tigste bijeenkomst Vissennetwerk: KRW, Vis & Maatregelen Amersfoort, 24 november 2011 Carlo Rutjes & Michelle de la Haye Scoren met natuurvriendelijke

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Oude IJssel te Terborg

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Oude IJssel te Terborg Rapport Visserijkundig Onderzoek Oude IJssel te Terborg Rapport Visserijkundig Onderzoek Oude IJssel te Terborg Op 9 oktober 2008 uitgevoerd in opdracht van de HF Midden Door: G.A.J. de Laak Statuspagina

Nadere informatie

Vismonitoring Aqualan Grou 2012 A&W-rapport 1828

Vismonitoring Aqualan Grou 2012 A&W-rapport 1828 Vismonitoring Aqualan Grou 2012 A&W-rapport 1828 in opdracht van Vismonitoring Aqualan Grou 2012 A&W-rapport 1828 M. Koopmans Foto Voorplaat Overzicht paaivijver, M. Koopmans M. Koopmans 2012 Vismonitoring

Nadere informatie

Rivierkreeften, wat doen we ermee? Menno Soes

Rivierkreeften, wat doen we ermee? Menno Soes Rivierkreeften, wat doen we ermee? Menno Soes Foto: Theodoor Heijerman Rivierkreeften Overzicht in Nederland voorkomende rivierkreeften. Nederlandse naam Europese rivierkreeft Turkse rivierkreeft Californische

Nadere informatie

RAVON Vissenweekend 2011 Limburg

RAVON Vissenweekend 2011 Limburg RAVON Vissenweekend 2011 Limburg REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND RAVON Vissenweekend 2011 Limburg Arthur de Bruin & Frank Spikmans November 2011 STICHTING RAVON POSTBUS 1413 6501 BK NIJMEGEN

Nadere informatie

edna en monitoring van trek- en estuariene vissen in het NZK Bas van den Boogaard & Martijn Dorenbosch

edna en monitoring van trek- en estuariene vissen in het NZK Bas van den Boogaard & Martijn Dorenbosch edna en monitoring van trek- en estuariene vissen in het NZK Bas van den Boogaard & Martijn Dorenbosch Opbouw presentatie Visgemeenschap in het NZK: (Bas van den Boogaard) - monitoring en visserijtechnieken,

Nadere informatie

KRW-visstandmonitoring Schildmeer 2009

KRW-visstandmonitoring Schildmeer 2009 KRW-visstandmonitoring Schildmeer 2009 Rapport 2010-20 G.H. Bonhof G. Wolters KRW-visstandmonitoring Schildmeer 2009 Rapport 2010-020 G.H. Bonhof G. Wolters bezoekadres oosterweg 127 Haren postadres postbus

Nadere informatie

Enquête bij hengelaars op openbaar

Enquête bij hengelaars op openbaar M.A.S. Market Analysis & Synthesis Brusselsesteenweg 4 a B-3000Leuven Belgium Tel: +32 1 22 9 7 Fax: +32 1 20 50 52 http://www.masresearch.be Vlaamse Overheid Enquête bij hengelaars op openbaar water Samenvatting

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS Rapport Hengelvangst registratie 213 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars,

Nadere informatie

Bemonstering van de visstand in enkele oeverlocaties langs de Hollandse IJssel

Bemonstering van de visstand in enkele oeverlocaties langs de Hollandse IJssel Bemonstering van de visstand in enkele oeverlocaties langs de Hollandse IJssel juli en september 4 uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Lage Bergse Bos. te Bergschenhoek

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Lage Bergse Bos. te Bergschenhoek Rapport Visserijkundig Onderzoek Lage Bergse Bos te Bergschenhoek Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Opdrachtgever Homepage Visserijkundig Onderzoek Lage Bergse Bos te Bergschenhoek Sportvisserij

Nadere informatie

Het voorkomen van vleermuizen en vissen op camping t Kalverland te Eck en Wiel

Het voorkomen van vleermuizen en vissen op camping t Kalverland te Eck en Wiel Het voorkomen van vleermuizen en vissen op camping t Kalverland te Eck en Wiel Het voorkomen van vleermuizen en vissen op camping t Kalverland te Eck en Wiel september 2007 In opdracht van: RBOI Postbus

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de grote prioritaire viswateren Kanaal naar Beverlo, Schelde- Rijnkanaal en Leopoldkanaal, 2014

Onderzoek naar het visbestand in de grote prioritaire viswateren Kanaal naar Beverlo, Schelde- Rijnkanaal en Leopoldkanaal, 2014 Onderzoek naar het visbestand in de grote prioritaire viswateren Kanaal naar Beverlo, Schelde- Rijnkanaal en Leopoldkanaal, 214 Provincies Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen Rapportnummer:

Nadere informatie

MINISTERIEVAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer

MINISTERIEVAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer MINISTERIEVAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Administratie Milieu, Natuur, Land en Waterbeheer 13." c r 11:) Lf er L e (,"' ut VISSERIJCOMMISSIE :::!; \HSIVI \A'lDEkil' ' _, > a: a. Provinciale Visserijcommissie

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Stadsvijvers. te Castricum

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Stadsvijvers. te Castricum Rapport Visserijkundig Onderzoek Stadsvijvers te Castricum Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Opdrachtgever Homepage Visserijkundig Onderzoek Stadsvijvers te Castricum Sportvisserij Nederland

Nadere informatie

RAVON Vissenweekend 2007 Biesbosch

RAVON Vissenweekend 2007 Biesbosch RAVON Vissenweekend 2007 Biesbosch REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND RAVON Vissenweekend 2007 Biesbosch Frank Spikmans en Rombout van Eekelen oktober 2008 STICHTING RAVON POSTBUS 1413 6501

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Grote Gracht Te Montfoort

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Grote Gracht Te Montfoort Rapport Visserijkundig Onderzoek Grote Gracht Te Montfoort Rapport Visserijkundig Onderzoek Grote Gracht te Montfoort Op 28 februari 2008 uitgevoerd in opdracht van de Montfoortse Door: R.S. de Wilt Statuspagina

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2012 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Rapport Hengelvangst registratie 2012 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS Rapport Hengelvangst registratie 212 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 212 snoekbaars,

Nadere informatie

Visonderzoek Gamerensche Plas

Visonderzoek Gamerensche Plas Visonderzoek Gamerensche Plas Eerste inventarisatie na uitvoering van 85% van de verondiepingsmaatregelen REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Visonderzoek Gamerensche Plas Eerste inventarisatie

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Visvijver. te Balk. HSV de Bears

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Visvijver. te Balk. HSV de Bears Rapport Visserijkundig Onderzoek Visvijver te Balk HSV de Bears Rapport Visserijkundig Onderzoek Visvijver te Balk Op 9 maart 2011 uitgevoerd in opdracht van de HSV de Bears Door: M.K. Hoorweg Statuspagina

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Rivierenhof en Blaasveld Broek

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Rivierenhof en Blaasveld Broek Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Rivierenhof en Blaasveld Broek Rapportnummer: 200605/002 Status rapport: Definitief Datum rapport: 3 april 202 Auteur:

Nadere informatie

Hsv heksenberg te Heerlen

Hsv heksenberg te Heerlen Hsv heksenberg te Heerlen Algemene beschrijving Coördinaten: Grootte: Max. diepte: Gem. breedte: Watertype: Opgenomen in: Naam HSV: Plaats HSV: 50.910079248477416, 5.969141668081306 1,8 ha 4,50 meter 65

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Breedweervijver te Heemskerk

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Breedweervijver te Heemskerk Rapport Visserijkundig Onderzoek Breedweervijver te Heemskerk Rapport Visserijkundig Onderzoek Breedweervijver te Heemskerk Op 13 november uitgevoerd in het kader van een excursie van bestuurders van

Nadere informatie

Sportvisserij op het Twentekanaal

Sportvisserij op het Twentekanaal Sportvisserij op het Twentekanaal Het belang van het Twentekanaal voor de sportvisser Naar aanleiding van Verruiming Twentekanalen Fase 2, april 2014 Sportvisserij Oost Nederland Almelosestraat 1 8102

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de prioritaire viswateren Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, Kanaal Bossuit-Kortrijk en Kanaal Leuven-Dijle, 2014

Onderzoek naar het visbestand in de prioritaire viswateren Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, Kanaal Bossuit-Kortrijk en Kanaal Leuven-Dijle, 2014 Onderzoek naar het visbestand in de prioritaire viswateren Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, Kanaal Bossuit-Kortrijk en Kanaal Leuven-Dijle, 2014 Provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams- Brabant

Nadere informatie

Aalscholverproject: - Uitzetten van kruiskarpers in 10 visvijvers: gegevens na één jaar - Lengte-gewicht relatie kruiskarpers

Aalscholverproject: - Uitzetten van kruiskarpers in 10 visvijvers: gegevens na één jaar - Lengte-gewicht relatie kruiskarpers Aalscholverproject: - Uitzetten van kruiskarpers in 10 visvijvers: gegevens na één jaar - Lengte-gewicht relatie kruiskarpers Kruiskarpers 1 Kruiskarpers 2 Aalscholverproject Uitzetten van kruiskarpers

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Vijvers park Oudegein te Nieuwegein

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Vijvers park Oudegein te Nieuwegein Rapport Visserijkundig Onderzoek Vijvers park Oudegein te Nieuwegein Rapport Visserijkundig Onderzoek Vijvers park Oudegein te Nieuwegein Op 1 november 2012 uitgevoerd in opdracht van Hengelsportvereniging

Nadere informatie

Werkprotocol visbemonsteringen KRW

Werkprotocol visbemonsteringen KRW Visserij Service Nederland sterk in viswerk Werkprotocol visbemonsteringen KRW Bemonstering, verwerking gegevens, rapportage Opgesteld: Januari 2012 Update februari 2014 Visserij Service Nederland, Groot-Ammers

Nadere informatie

1.2. Doel 2. MATERIAAL EN METHODE Onderzoeksgebied

1.2. Doel 2. MATERIAAL EN METHODE Onderzoeksgebied 1.2. Doel Het doel van de visstandbemonstering is om een representatief beeld van het totale benutbare schubvisbestand in het VBC-gebied Benedenrivieren en Haringvliet te krijgen. Hierbij zijn de volgende

Nadere informatie

Visbestandopnames in het bekken van de Brugse polders 2012Bemonsteringsverslag

Visbestandopnames in het bekken van de Brugse polders 2012Bemonsteringsverslag Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek-Duboislaan 14 B-1560 Groenendaal-www.inbo.be Visbestandopnames in het bekken van de Brugse polders 2012Bemonsteringsverslag Blankenbergse vaart Gerlinde Van Thuyne

Nadere informatie

Vissen in het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas

Vissen in het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas Vissen in het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas REPTIELEN, AMFIBIEËN EN VISSENONDERZOEK NEDERLAND Vissen in het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas Inzicht in de actuele vispopulatie Juli 2004

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Gemeentewateren te Woudenberg

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Gemeentewateren te Woudenberg Rapport Visserijkundig Onderzoek Gemeentewateren te Woudenberg Rapport Visserijkundig Onderzoek Gemeentewateren te Woudenberg Op en 2 december 203 uitgevoerd in opdracht van Hengelsportvereniging Ons

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Schoendalebocht, Oude Leiearm te St-Baafsvijve en het Waggelwater, 2012

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Schoendalebocht, Oude Leiearm te St-Baafsvijve en het Waggelwater, 2012 Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Schoendalebocht, Oude Leiearm te St-Baafsvijve en het Waggelwater, 22 Provincie West Vlaanderen Rapportnummer: 22369/rap4 Status rapport:

Nadere informatie

Visinventarisatie in Lek en uiterwaarden rondom de stuw van Hagestein. Roon Bakels en Willie van Emmerik RAVON Utrecht september 2005

Visinventarisatie in Lek en uiterwaarden rondom de stuw van Hagestein. Roon Bakels en Willie van Emmerik RAVON Utrecht september 2005 Visinventarisatie in Lek en uiterwaarden rondom de stuw van Hagestein Roon Bakels en Willie van Emmerik RAVON Utrecht september 2005 Door de centrale ligging in ons land is de provincie Utrecht bij uitstek

Nadere informatie

Wijk Veeenendaal-oost

Wijk Veeenendaal-oost Rapport Kort Advies Inrichting en Visstandbeheer Wijk Veeenendaal-oost te Veenendaal Statuspagina Titel Rapport Kort Advies Inrichting en Visstandbeheer Wijk Veenendaal-oost te Veenendaal Samenstelling

Nadere informatie

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Basiscursus Viswaterbeheer Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Opdracht 1 a. Kies welk water voor jouw vereniging het belangrijkste viswater is b. Motiveer waarom dit zo is c. Meld dit

Nadere informatie

Rapport enquête Deltavisie. Enquête Deltavisie. Resultaten hengelsportwinkels

Rapport enquête Deltavisie. Enquête Deltavisie. Resultaten hengelsportwinkels Rapport enquête Deltavisie Enquête Deltavisie Resultaten hengelsportwinkels Rapport Enquête Deltavisie; Resultaten hengelsportwinkels Door: J. Nijhof Met medewerking van stagiaires: J. van der Pol M.

Nadere informatie

Kleine kreek te Centrum Axel

Kleine kreek te Centrum Axel Kleine kreek te Centrum Axel Algemene beschrijving Coördinaten: Grootte: Max. diepte: Gem. breedte: Watertype: Opgenomen in: Naam HSV: Plaats HSV: 51.26212735763163, 3.9115909695625683 3,2 ha 6,5 meter

Nadere informatie

Viswater De Steeg te Grubbenvorst

Viswater De Steeg te Grubbenvorst Viswater De Steeg te Grubbenvorst Algemene beschrijving Coördinaten: Grootte: Max. diepte: Gem. breedte: Watertype: Opgenomen in: Naam HSV/HSF: Plaats HSV/HSF: 1.426621370604366, 6.13034060478222 1, ha

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Meer van Rotselaar, Demermeander Schoonhoven en de Vallei van de drie beken, 2014

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Meer van Rotselaar, Demermeander Schoonhoven en de Vallei van de drie beken, 2014 Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Meer van Rotselaar, Demermeander Schoonhoven en de Vallei van de drie beken, 214 Provincie Vlaams Brabant Rapportnummer: 21439_VLB/rap1

Nadere informatie

Inventarisatie vissen in de Harderbroek en de Stille Kern, Flevoland

Inventarisatie vissen in de Harderbroek en de Stille Kern, Flevoland Inventarisatie vissen in de Harderbroek en de Stille Kern, Flevoland REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Inventarisatie vissen in de Harderhoek en de Stille Kern, Flevoland Een rapportage van

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren E3-Put Oostakker en Oude Leie Astene, 2014

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren E3-Put Oostakker en Oude Leie Astene, 2014 Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren E3-Put Oostakker en Oude Leie Astene, 214 Provincie Oost Vlaanderen Rapportnummer: 214539_O-VL/rap1 Status rapport: Definitief Datum rapport:

Nadere informatie

Witteveen+Bos B.V. t.a.v. R. ter Harmsel MSc Ecologie Postbus 233 7400 AE Deventer

Witteveen+Bos B.V. t.a.v. R. ter Harmsel MSc Ecologie Postbus 233 7400 AE Deventer Witteveen+Bos B.V. t.a.v. R. ter Harmsel MSc Ecologie Postbus 233 7400 AE Deventer Uw kenmerk: ****** Ons kenmerk: WBMU1310 Datum: 03-12-2013 Projectgebied: Gemaallocatie Monnickendam Onderwerp: Inventarisatie

Nadere informatie