Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar december 2006 Versie 1 door: Kemper Jan H.

2

3 Statuspagina Titel Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar Samenstelling: VisAdvies BV Adres: Vondelaan GD Utrecht Telefoon: Homepage: Opdrachtgever: Sportvisserij Nederland Auteur(s): Kemper Jan H. pagina s: 6 Trefwoorden: visbiomassa Projectnummer: VA2006_34 Datum: december 2006 Versie: 2 Bibliografische referentie Kemper Jan H., Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar. VisAdvies BV, Utrecht. Projectnummer VA2006_34, 6 pag. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyright houder(s). VisAdvies BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van VisAdvies BV; opdrachtgever vrijwaart VisAdvies BV van aanspraken van derden in verband met deze toepassing. VisAdvies BV

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Materiaal & Methode Hydro akoestiek (sonar) Visserij Resultaten Visserij Schatting visbiomassa (kg/ha) Bespreking/toelichting Literatuurlijst... 6 VisAdvies BV

5 1 Inleiding Het onderhavige onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen is uitgevoerd in opdracht van Sportvisserij Nederland. Het rapport is oorspronkelijk opgezet als datarapport waarbij de resultaten zouden worden opgenomen in de rapportage van Sportvisserij Nederland. Uiteindelijk is besloten het datarapport hierin op te nemen als bijlage. 2 Materiaal & Methode 2.1 Hydro akoestiek (sonar). De bemonstering is uitgevoerd met sonarapparatuur. Met deze apparatuur wordt onder water een geluidsgolf uitgezonden. De geluidsbron (transducer) is dusdanig geconstrueerd dat de geluidsgolf zich binnen een nauwe bundel (5 ) voortplant, vergelijkbaar met een lichtbundel van een zaklantaarn. Binnen de bundel kan de visdichtheid worden vastgesteld. De geluidsbundel wordt vanaf de punt van een boot door het water voortbewogen (figuur 2.1). Met behulp van een elektrische draaispil kan de geluidsbundel onder water worden gericht. Om de uitgezette route in het donker goed te kunnen volgen, wordt gebruik gemaakt van het "Global positioning system" (GPS). figuur 2.1 Sonarboot. Op de punt van de boot is de geluidsbron gemonteerd. Het geluid plant zich voort in de vorm van de kegel. Deze geluidsbundel is dwars op de vaarrichting geplaatst. De procedure voor de bepaling van de visbiomassa is als volgt: Per bemonsteringseenheid (in de regel een transect met de lengte van 500 meter) wordt het aantal vissen per hectare bepaald. VisAdvies BV 1

6 Tevens wordt bij elke waarneming de lengte van elke vis vastgesteld, zodat er per bemonsteringseenheid een lengtefrequentie verdeling van de waargenomen vis kan worden samengesteld. Vervolgens wordt per lengteklasse de lengte omgerekend naar het gewicht van de vis. Daarbij wordt uitgegaan van de verdeling in aantallen van de vissoorten zoals deze tijdens de visserij in 2006 zijn waargenomen. Zo zal (zie voorbeeld figuur 2.2) het aantal vissen dat in de lengteklasse van cm wordt waargenomen, vrijwel volledig aan brasem worden toegeschreven Frequentie (n) Lengte (cm) Lengtefrequentie verdeling zoals deze met behulp van de sonar is bepaald. Frequentie (n) Spiering Baars Kolblei Brasem DD-stekelbaars Pos Blankvoorn Snoekbaars Lengte (cm) Vissoortsamenstelling op basis van vangsten uit het proefgebied. Snoekbaars 5% Kolblei 6% Brasem 54% Blankvoorn 27% Baars 6% Biomassa voor alle vissen in de lengteklasse van 34 en 35 cm. figuur 2.2 Willekeurig voorbeeld van de wijze waarop de biomassa voor een bemonsteringseenheid, en per lengteklasse, wordt bepaald. Let wel: Het betreft hier uitdrukkelijk niet de visserijgegevens van de Twentekanalen. VisAdvies BV 2

7 Dit houdt in dat de vangstgegevens anders worden gepresenteerd dan gangbaar is voor de vissoortsamenstelling. In de regel worden de gegevens in een taartdiagram gepresenteerd. Dit geeft echter geen informatie over de grootteklasse verdeling binnen en tussen de vissoort(en). De juiste presentatie is een gestapelde vlakdiagram. In onderstaande figuur is een willekeurig voorbeeld gegeven ter illustratie van de berekening van de visbiomassa., voor één lengteklasse. Dit proces wordt herhaald voor alle klassen en geeft uiteindelijk het totale gewicht van alle vis die tijdens de desbetreffende bemonsteringseenheid is waargenomen met de sonar. Vanuit het gebied, dat met de sonar is bestreken, wordt tenslotte een schatting gemaakt van de biomassa (kg) per hectare. 2.2 Visserij Om een indruk te krijgen van de vissoortsamenstelling in het kanaal is in 2006 een zegenvisserij uitgevoerd.. Hierbij is getracht een zo representatief beeld te krijgen van de visstand door zowel in de zwaaikommen, als direct op het kanaal te vissen. 3 Resultaten 3.1 Visserij Brasem; 323 Snoekbaars 14 Pos; 21 Overig; 61 Roofblei; 14 Alver; 1 Hybride; 1 Ruisvoorn; 1 Kolblei; 36 Winde; 3 Blankvoorn; 67 Baars; 6 figuur 3.1 Vissoortsamenstelling Lengte Vissoort Alver 1 Baars Pos Roofblei Ruisvoorn 1 Snoekbaars Winde VisAdvies BV 3

8 100 Brasem figuur 3.2 Lengtefrequentie verdeling van Brasem. 20 Blankvoorn Kolblei figuur 3.3 Lengtefrequentie verdeling van Blankvoorn en Kolblei 3.2 Schatting visbiomassa (kg/ha) Voor de berekening van de visbiomassa is gebruik gemaakt van de: Visdichtheid bepaald met de sonar (aantal/ha) Populatieopbouw bepaald met de sonar (figuur 3.5 & figuur 3.4) en de Vissoortsamenstelling volgens de zegenbemonstering. 20% Delden/Hengelo 15% 10% 5% 0% figuur 3.4 Populatieopbouw bepaald met de sonar. VisAdvies BV 4

9 15% Zutphen/Delden 10% 5% 0% 25% 20% Zijkanaal 15% 10% 5% 0% figuur 3.5 Populatieopbouw bepaald met de sonar. N.B. De grootteklasseverdeling volgens de sonar betreft een indicatie van de werkelijke vislengtes die in het proefgebied aanwezig zijn. figuur 3.6 Verloop van de visbiomassa in het Twentekanaal en het Zijkanaal. In figuur 3.6 is het verloop van de visbiomassa voor het Twentekanaal en het Zijkanaal apart weergegeven. Hiervoor is van elke 500 meter een schatting gemaakt. VisAdvies BV 5

10 Op het traject Zutphen/Delden werd, met gemiddeld 310 kg/ha, de meeste vis waargenomen. Hiervan kan 213 kg worden toegerekend aan brasem en 44 aan blankvoorn. Op het zijkanaal kwam dat uit op 250 kg (144 kg brasem, 30 kg blankvoorn) en de minste vis zat in het stuwpand Delden/Hengelo 70 kg/ha (37 kg brasem, 8 kg blankvoorn). Het aandeel snoekbaars in zowel de zegenvangsten van 2006 als die van 2004 kwamen niet boven de 3% van de totale vangst. Qua visbiomassa kan daarom worden gesteld dat er gemiddeld minder dan 10 kg snoekbaars per hectare op de kanalen aanwezig is. Voor karper is niet goed een schatting te maken aangezien er ook bij de visserij in 2006 geen karper is gevangen. Tot 2003 werd jaarlijks ca 800 kg karper uitgezet wat omgerekend naar het totale oppervlak van de Twentekanalen neerkomt op ca 2,5 kg per hectare. 4 Bespreking/toelichting De omvang van de visstand, zoals die met de sonar is bepaald stemt niet helemaal overeen met de reputatie van het Twentekanaal als karper en snoekbaars Eldorado. Hierover kan het volgende worden opgemerkt. De planning van de sonarwaarnemingen in de tijd zijn dusdanig gekozen dat er sprake is van een homogene verdeling van de visstand over het wateroppervlak, teneinde een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken. Dit is in de regel tijdens de nachtelijke uren in de zomer. De hengelsporter zal juist momenten in de tijd kiezen en locaties bezoeken, die de vangkans vergroten. In de tweede plaats is het goed mogelijk dat het aandeel snoekbaars en zeker het aandeel karper in de vangst is onderschat. Niettemin is niet te verwachten dat de omvang van de totale snoekbaarstand boven de 15 kg/ha zal liggen. Tijdens de visserij in 2006 is veel meer kleine brasem gevangen dan in De aanwezigheid van kleine vissen wordt bevestigd met de sonarwaarnemingen. Een verklaring hiervoor is dat in 2004 door de drukke scheepvaart, veel op beschutte locaties is gevist, zoals zwaaikommen. Hierdoor heeft de visserij zich wellicht te veel gericht op de vangst van winterconcentraties grote brasem. 5 Literatuurlijst Klein Breteler J.G.P., G.A.J. de Laak & J. Beekman, Benutting Visstand. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein. OVB Onderzoeksrapport nummer: OND0096, 92 pp + 3 Bijlagen. VisAdvies BV 6

Biomassaschatting van de pelagische visstand in een haven van de Antwerpse Linkerscheldeoever

Biomassaschatting van de pelagische visstand in een haven van de Antwerpse Linkerscheldeoever Biomassaschatting van de pelagische visstand in een haven van de Antwerpse Linkerscheldeoever Mei 2007 Versie 1 door: Kemper, Jan H. Statuspagina Statuspagina Titel Biomassaschatting van de pelagische

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Sonaronderzoek naar de visdichtheid. zomer mei Onderdeel van: Rapport visserijkundig onderzoek Lauwersmeer.

Onderzoeksrapport. Sonaronderzoek naar de visdichtheid. zomer mei Onderdeel van: Rapport visserijkundig onderzoek Lauwersmeer. Onderzoeksrapport Sonaronderzoek naar de visdichtheid in het Lauwersmeer, zomer 2000. (projectnr. V5086_01.99) 30 mei 2007 Onderdeel van: Rapport visserijkundig onderzoek Lauwersmeer. rapport status Titel

Nadere informatie

Biomassaschatting van de pelagische visstand in het Veerse Meer, mei 2006

Biomassaschatting van de pelagische visstand in het Veerse Meer, mei 2006 Biomassaschatting van de pelagische visstand in het Veerse Meer, mei 2006 Mei 2006 Versie 1 door: Jan H. Kemper Statuspagina Statuspagina Titel Biomassaschatting van de pelagische visstand in het Veerse

Nadere informatie

Inventarisatie beschermde vissoorten Vreeland

Inventarisatie beschermde vissoorten Vreeland Inventarisatie beschermde vissoorten Vreeland Rapport: VA2008_11 Opgesteld in opdracht van: Tijhuis Ingenieurs BV Maart, 2008 door: R. Caldenhoven Statuspagina Statuspagina Titel: Inventarisatie beschermde

Nadere informatie

Sonaronderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest. zomer 2010.

Sonaronderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest. zomer 2010. Sonaronderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest. zomer 2010. Project VA2010_22 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos door: Kemper Jan H. & H. Vis Statuspagina

Nadere informatie

Sonaronderzoek naar het visbestand in het Albertkanaal in het Vlaamse Gewest. zomer 2010

Sonaronderzoek naar het visbestand in het Albertkanaal in het Vlaamse Gewest. zomer 2010 Sonaronderzoek naar het visbestand in het Albertkanaal in het Vlaamse Gewest. zomer 21 Project VA21_21 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos door: Kemper Jan H. & H. Vis Statuspagina

Nadere informatie

Visserijkundig onderzoek in een tiental deelgebieden van de Antwerpse haven, oktober 2010

Visserijkundig onderzoek in een tiental deelgebieden van de Antwerpse haven, oktober 2010 Visserijkundig onderzoek in een tiental deelgebieden van de Antwerpse haven, oktober 2010 Project: VA2010_27 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos & Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Nadere informatie

Vistoets Opsterlandse Compagnonsvaart

Vistoets Opsterlandse Compagnonsvaart Vistoets Opsterlandse Compagnonsvaart Rapport: VA2012_36 Opgesteld in opdracht van: Tijhuis Ingenieurs BV 22 november 2012 door: Q.A.A. de Bruijn Statuspagina Statuspagina Titel: Vistoets Opsterlandse

Nadere informatie

Sonaronderzoek naar de visstand in de Sloter- en Gaasperplas, januari 2011

Sonaronderzoek naar de visstand in de Sloter- en Gaasperplas, januari 2011 Sonaronderzoek naar de visstand in de Sloter- en Gaasperplas, januari 2011 Projectnr: VA2010_35 Opgesteld in opdracht van: Waternet juli 2011 door: Kemper Jan H. & H. Vis Statuspagina Titel: Sonaronderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest.

Onderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest. Onderzoek naar het visbestand in het Netekanaal in het Vlaamse Gewest. Project VA29_48 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos Maart 2 door: Kemper Jan H. Statuspagina Statuspagina Titel:

Nadere informatie

Flora- en faunabemonstering Capreton en Linge

Flora- en faunabemonstering Capreton en Linge Flora- en faunabemonstering Capreton en Linge Rapport: VA 2010_06 Opgesteld in opdracht van: Tijhuis Ingenieurs BV Juni, 2010 door: I.L.Y. Spierts Statuspagina Statuspagina Titel: Flora- en faunabemonstering

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Antwerpen, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Antwerpen, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Antwerpen, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos april 2014 door: Q.A.A. de

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in het Albertkanaal in het Vlaamse Gewest.

Onderzoek naar het visbestand in het Albertkanaal in het Vlaamse Gewest. Onderzoek naar het visbestand in het Albertkanaal in het Vlaamse Gewest. Project VA29_47 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos Maart 2 door: Kemper Jan H. Statuspagina Statuspagina Titel:

Nadere informatie

RAPPORT VISSERIJKUNDIG ONDERZOEK

RAPPORT VISSERIJKUNDIG ONDERZOEK RAPPORT VISSERIJKUNDIG ONDERZOEK VISSTANDBEMONSTERING IN DE PROEFVAKKEN BIJ DE BENEDENKOLK te KOLHORN. 23 september 2003 uitgevoerd in opdracht van de Landinrichtingsdienst Project LD/OVB 1993-01 Opdrachtgever

Nadere informatie

Ultrasone bestrijding blauwalg - effecten op vis

Ultrasone bestrijding blauwalg - effecten op vis Ultrasone bestrijding blauwalg - effecten op vis Rapport: VA2007_28 Opgesteld in opdracht van: Hoogheemraadschap van Rijnland Oktober, 2007 2 e concept door: M.C. de Lange Statuspagina Statuspagina Titel:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorlopige resultaten doortrekmetingen vislift H&Z polder Datum: 24-6-2013 Kenmerk: 20121066/not02 Status: Definitief Opsteller: J.

Onderwerp: Voorlopige resultaten doortrekmetingen vislift H&Z polder Datum: 24-6-2013 Kenmerk: 20121066/not02 Status: Definitief Opsteller: J. Aan: P.C. Jol Onderwerp: Voorlopige resultaten doortrekmetingen vislift H&Z polder Datum: 24-6-2013 Kenmerk: 20121066/not02 Status: Definitief Opsteller: J. Hop Inleiding Omstreeks begin mei 2013 is de

Nadere informatie

VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003. West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge. Duboislaan 14 B-1560 Hoeilaart-Groenendaal

VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003. West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge. Duboislaan 14 B-1560 Hoeilaart-Groenendaal VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003 Sven Vrielynck (1) en Gerlinde Van Thuyne (2) (1) Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge (2) Instituut voor Bosbouw en

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de Leiemeanders Wevelgem, Bavikhove en de oude Leiearm Ooigem- Desselgem, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in de Leiemeanders Wevelgem, Bavikhove en de oude Leiearm Ooigem- Desselgem, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in de Leiemeanders Wevelgem, Bavikhove en de oude Leiearm Ooigem- Desselgem, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos April

Nadere informatie

Het visperspectief. Een blije blik? Veel vragen, weinig antwoorden! Peter Heuts Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het visperspectief. Een blije blik? Veel vragen, weinig antwoorden! Peter Heuts Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Het visperspectief Een blije blik? Veel vragen, weinig antwoorden! Peter Heuts Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Intro Foto: Wikipedia Deel 1: De leefgebieden, de knelpunten en de oplossingen Deel

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in kanaal Bossuit-Kortrijk, najaar 2011

Onderzoek naar het visbestand in kanaal Bossuit-Kortrijk, najaar 2011 Onderzoek naar het visbestand in kanaal Bossuit-Kortrijk, najaar 211 Project: VA211_17 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos 14 februari 212 door: Spierts Igor L.Y. & Vis, Hendry Statuspagina

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de Scheldemeanders Kriephoek, Nedername en de Mesureput, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in de Scheldemeanders Kriephoek, Nedername en de Mesureput, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in de Scheldemeanders Kriephoek, Nedername en de Mesureput, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos April 2014 door: Vis,

Nadere informatie

Visonderzoek T 0 situatie Veerse Meer.

Visonderzoek T 0 situatie Veerse Meer. Onderzoeksrapport Visonderzoek T situatie Veerse Meer. Versie 2 juni, 23 projectnr. OND157 auteur Jan H. Kemper rapport status Titel en subtitel : Visonderzoek T situatie Veerse Meer. Samenstelling : Organisatie

Nadere informatie

Vismonitoring Natuur(vriende)lijke Oevers Maas

Vismonitoring Natuur(vriende)lijke Oevers Maas Vismonitoring Natuur(vriende)lijke Oevers Maas Rapport: VA28_8 Opgesteld in opdracht van: Rijkswaterstaat Waterdienst, Min. V & W November 28 door: Igor Spierts Statuspagina Statuspagina Titel: Vismonitoring

Nadere informatie

Rapport vissterfte op de Boezingegracht augustus 2013

Rapport vissterfte op de Boezingegracht augustus 2013 Rapport vissterfte op de Boezingegracht augustus 2013 Kristof Vlietinck Beleidsthemabeheerder Visserij Agentschap voor Natuur en Bos Centrale Diensten Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000

Nadere informatie

Vismigratie onder het kanaal

Vismigratie onder het kanaal Vismigratie onder het kanaal Is de langste en diepste onderleider van Nederland vispasseerbaar? Door Hendry Vis VisAdvies B.V. Monitoring vispassages in Nederland Compilatie monitoringsresultaten door

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele grote prioritaire viswateren in het Vlaamse Gewest, najaar 2013

Onderzoek naar het visbestand in enkele grote prioritaire viswateren in het Vlaamse Gewest, najaar 2013 Onderzoek naar het visbestand in enkele grote prioritaire viswateren in het Vlaamse Gewest, najaar 213 Project: VA213_4 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos april 214 door: H. Vis &

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Vlaams- Brabant, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Vlaams- Brabant, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Vlaams- Brabant, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos Februari 2014 door:

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Oost-Vlaanderen, najaar 2015

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Oost-Vlaanderen, najaar 2015 Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Oost-Vlaanderen, najaar 5 Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Onderzoek naar het visbestand in enkele

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de watersportbaan en Gentse binnenwateren, najaar 2011

Onderzoek naar het visbestand in de watersportbaan en Gentse binnenwateren, najaar 2011 Onderzoek naar het visbestand in de watersportbaan en Gentse binnenwateren, najaar 211 Project: VA211_17 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos maart 212 door: Spierts Igor L.Y. & Vis,

Nadere informatie

Visstandonderzoek in enkele prioritaire viswateren in het Vlaams Gewest, 2015.

Visstandonderzoek in enkele prioritaire viswateren in het Vlaams Gewest, 2015. Visstandonderzoek in enkele prioritaire viswateren in het Vlaams Gewest,. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Visstandonderzoek in enkele prioritaire viswateren in het Vlaams Gewest,.

Nadere informatie

Onderzoek naar de visstand in de aan- en afvoerkanalen van twee E-centrales

Onderzoek naar de visstand in de aan- en afvoerkanalen van twee E-centrales Onderzoek naar de visstand in de aan- en afvoerkanalen van twee E-centrales Opgesteld in opdracht van: RWS R.I.K.Z. 3 november 25 Door: F.T. Vriese, J.C.A. Merkx & M.C. de Lange Organisatie ter Verbetering

Nadere informatie

Visserij Service Nederland sterk in viswerk Visinventarisatie 2014

Visserij Service Nederland sterk in viswerk Visinventarisatie 2014 Visserij Service Nederland sterk in viswerk Visinventarisatie 2014 KRW-visbemonstering Tochten lage afdeling NOP en Vaarten NOP Rapport VSN 2014.05 In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland 4 december 2014

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Limburg, najaar 2015.

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Limburg, najaar 2015. Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Limburg, najaar 15. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige

Nadere informatie

SAMENVATTING In het Friese Waterbeheerplan is een pilot beheervisserij aangekondigd. Daarvoor is de Leijen is geselecteerd.

SAMENVATTING In het Friese Waterbeheerplan is een pilot beheervisserij aangekondigd. Daarvoor is de Leijen is geselecteerd. SAMENVATTING In het Friese Waterbeheerplan 2010-2015 is een pilot beheervisserij aangekondigd. Daarvoor is de Leijen is geselecteerd. Vóór de daadwerkelijke start van de beheervisserij in de Leijen dient

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Vijvers Vlaams-Brabant Rapportnummer: 265/3 Status rapport: Definitief Datum rapport: 5 maart 22 Auteur: Gecontroleerd:

Nadere informatie

Visstandonderzoek in enkele meervormige viswateren in de Provincie Antwerpen, najaar 2016.

Visstandonderzoek in enkele meervormige viswateren in de Provincie Antwerpen, najaar 2016. Visstandonderzoek in enkele meervormige viswateren in de Provincie Antwerpen, najaar. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Adres: Telefoonnummer: Website: E-mail adres: Visstandonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek visbestand in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Najaar 2010

Onderzoek visbestand in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Najaar 2010 Onderzoek visbestand in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten Najaar 2 9 mei 2 Onderzoek visbestand in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten Najaar 2 Kenmerk R-4738369QJB-ibs-V3-NL Verantwoording Titel Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Vlaams-Brabant, najaar 2015

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Vlaams-Brabant, najaar 2015 Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Vlaams-Brabant, najaar 215 Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Onderzoek naar het visbestand in enkele

Nadere informatie

Vissen met een potje water edna metabarcoding

Vissen met een potje water edna metabarcoding Vissen met een potje water edna metabarcoding Jelger Herder, Mark Scheepens en Marco Beers Den Bosch, 3 November 2016 Environmental DNA (edna) Hoe werkt het? Alle soorten in het water laten DNA sporen

Nadere informatie

Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren

Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren Wouter Patberg (Koeman en Bijkerk), Jan Warmink (Sylphium molecular ecology), Hans Ruiter (Rijkswaterstaat), Bart Wullings, Edwin Kardinaal (KWR Watercycle

Nadere informatie

Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen

Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen Aanwezigheid van een bijzondere veenreus Bart Schaub; Hoogheemraadschap van Rijnland Martin Hoorweg; Sportvisserij Nederland Samen met Gerrit van

Nadere informatie

Vis en Kaderrichtlijn Water in Zeeland

Vis en Kaderrichtlijn Water in Zeeland Vis en Kaderrichtlijn Water in Zeeland St. Zeeschelp M. Dubbeldam Waterschap Zeeuwse Eilanden W. Quist Inhoudsopgave Waterschap Zeeuwse Eilanden Beleidskader (kort) Huidige situatie Gewenste beeld Maatregelen

Nadere informatie

Recreatieplassen Gelderland 2009

Recreatieplassen Gelderland 2009 Rapport Sonar Onderzoek Recreatieplassen Gelderland 2009 RGV wateren Alle foto s in dit rapport zijn beschikbaar gesteld door J.P. Kalkman (Datakal) te Gouda. Rapport Sonar Onderzoek Recreatieplassen te

Nadere informatie

Experimentele inventarisatie van visschade bij gemalen

Experimentele inventarisatie van visschade bij gemalen VisAdvies BV Postadres Vondellaan 14 3521 GD Utrecht Nederland ABN-AMRO Rek.nr. 40.01.19.528 Experimentele inventarisatie van visschade bij gemalen KvK nr. 30207643 t. 030 285 10 66 e. info@visadvies.nl

Nadere informatie

Werkplan ten behoeve de biologische monitoring vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude

Werkplan ten behoeve de biologische monitoring vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude Werkplan ten behoeve de biologische monitoring vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude Bijgestelde versie september uitgevoerd in opdracht van de RWS dir. N-H RWSNH/OVB - (C) OVB Nieuwegein; RWS Noord-Holland,

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Oost-Vlaanderen, najaar 2016

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Oost-Vlaanderen, najaar 2016 Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in de Provincie Oost-Vlaanderen, najaar Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Adres: Telefoonnummer: Website: E-mail

Nadere informatie

Visserij Service Nederland sterk in viswerk Glasaalonderzoek Kinderdijk

Visserij Service Nederland sterk in viswerk Glasaalonderzoek Kinderdijk Visserij Service Nederland sterk in viswerk Glasaalonderzoek Kinderdijk Onderzoek aanbod glas- en pootaal met glasaaldetector Rapport VSN 2016.06 In opdracht van Waterschap Rivierenland 19 juli 2016 Glasaalonderzoek

Nadere informatie

Visstandonderzoek in viswateren het Galgenweel en Bufferbekken Burchts Weel, 2015.

Visstandonderzoek in viswateren het Galgenweel en Bufferbekken Burchts Weel, 2015. Visstandonderzoek in viswateren het Galgenweel en Bufferbekken Burchts Weel, 215. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Visstandonderzoek in viswateren het Galgenweel en Bufferbekken

Nadere informatie

MONITORING VAN VISMIGRATIEVOORZIENINGEN VOORJAAR 2012

MONITORING VAN VISMIGRATIEVOORZIENINGEN VOORJAAR 2012 MONITORING VAN VISMIGRATIEVOORZIENINGEN VOORJAAR 2012 WATERSCHAP AA EN MAAS 20 september 2012 076534150:0.7 - Definitief C01012.100177.0100 5 Waterschap Aa en Maas Hevelpassage Kaweise Loop 5.1 KAWEISE

Nadere informatie

Visbestandopnames op de Noordede en de Blankenbergsevaart (2009)

Visbestandopnames op de Noordede en de Blankenbergsevaart (2009) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek-Duboislaan 14 B-1560 Groenendaal-www.inbo.be Visbestandopnames op de Noordede en de Blankenbergsevaart (2009) Linde Galle en Gerlinde Van Thuyne Blankenbergse vaart,

Nadere informatie

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Combinatie van Beroepsvissers Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Visie vanuit de beroepsbinnenvisserij Arjan Heinen Uitzet van glasaal en pootaal Al meer dan 100 jaar onderdeel van de beroepsbinnenvisserij

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Leiemeanders Oost-Vlaanderen

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Leiemeanders Oost-Vlaanderen Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Leiemeanders Oost-Vlaanderen Rapportnummer: 265/4 Status rapport: Definitief Datum rapport: 5 maart 22 Auteur: Gecontroleerd:

Nadere informatie

KRW visstandbemonstering Waterschap Rivierenland 2014

KRW visstandbemonstering Waterschap Rivierenland 2014 KRW visstandbemonstering Waterschap Rivierenland 2014 21 waterlichamen J.H. Bergsma P.B. Broeckx D.M. Soes Ecologie & landschap KRW visstandbemonstering Waterschap Rivierenland 2014 21 waterlichamen ir

Nadere informatie

Vismigratie via de vispassage bij Grave, voorjaar 2007

Vismigratie via de vispassage bij Grave, voorjaar 2007 Vismigratie via de vispassage bij Grave, voorjaar 27 Rapport: VA27_15 Opgesteld in opdracht van: Rijkswaterstaat, RIZA A.W. Breukelaar Oktober, 27 Definitieve versie door: M.C. de Lange & J.C.A. Merkx

Nadere informatie

Bijlagenrapport 10 Visvriendelijke hidrostal en Amarex KRT(D)

Bijlagenrapport 10 Visvriendelijke hidrostal en Amarex KRT(D) Bijlagenrapport 10 Visvriendelijke hidrostal en Amarex KRT(D) Rapport: VA2009_33 Bijlagenrapport 10 bij het hoofdrapport: Gemalen of vermalen worden (fase 3). Onderzoek naar de visvriendelijkheid van 26

Nadere informatie

Inventarisatie vissen in de Harderhoek en de Stille Kern, Flevoland

Inventarisatie vissen in de Harderhoek en de Stille Kern, Flevoland Inventarisatie vissen in de Harderhoek en de Stille Kern, Flevoland Een rapportage van RAVON in opdracht Waterschap Zuiderzeeland (mede namens Natuurmonumenten en de provincie Flevoland) J. Kranenbarg

Nadere informatie

1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2

1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2 INHOUD: 1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2 WEDSTRIJDMODULE... 2 1.3 WEDSTRIJDSOORTEN EN VERGOEDINGENREGELING... 2 1.4 HET INPLANNEN VAN WEDSTRIJDEN... 3 1.4.1

Nadere informatie

Visstandonderzoek in vier waterlichamen in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland 2013

Visstandonderzoek in vier waterlichamen in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland 2013 Visstandonderzoek in vier waterlichamen in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland 2013 Rapportnummer: 20130405/rap01 Status rapport: Definitief Datum rapport: 6-3-2014 Auteur: Projectleider: Kwaliteitscontrole:

Nadere informatie

Recreatieplassen Gelderland 2009

Recreatieplassen Gelderland 2009 Rapport Sonar Onderzoek Recreatieplassen Gelderland 2009 Wateren Uit waarde BV Alle foto s in dit rapport zijn beschikbaar gesteld door J.P. Kalkman (Datakal) te Gouda. Rapport Sonar Onderzoek Recreatieplassen

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele viswateren in de Provincie West-Vlaanderen, najaar 2016.

Onderzoek naar het visbestand in enkele viswateren in de Provincie West-Vlaanderen, najaar 2016. Onderzoek naar het visbestand in enkele viswateren in de Provincie West-Vlaanderen, najaar. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Adres: Telefoonnummer: Website: E-mail adres: Eindverantwoording:

Nadere informatie

Alain Dillen Klaar Meulebrouck Agentschap voor Natuur en Bos

Alain Dillen Klaar Meulebrouck Agentschap voor Natuur en Bos Voorstel tot herstelplan voor de visstand in de Boven-Schelde naar aanleiding van de vissterfte in september 2012 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS Alain Dillen Klaar Meulebrouck Agentschap voor Natuur en

Nadere informatie

Rapportnummer: /rap02 Status rapport: Definitief Datum rapport:

Rapportnummer: /rap02 Status rapport: Definitief Datum rapport: Onderzoek naar het visbestand in de stilstaande en kleine wateren Scheldemeander Meerseput, Scheldemeander Het Anker, Leiemeander te Oeselgem, Oude Durme te Hamme en de Rupelmondse Kreek, 22 Provincie

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Openbare Scheldemeanders West-Vlaanderen

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Openbare Scheldemeanders West-Vlaanderen Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Openbare Scheldemeanders West-Vlaanderen Rapportnummer: 26/ Status rapport: Definitief Datum rapport: maart 22 Auteur:

Nadere informatie

Onderzoek visstand Haven van Gent en het Kanaal Gent- Terneuzen Uitgevoerd in opdracht van:

Onderzoek visstand Haven van Gent en het Kanaal Gent- Terneuzen Uitgevoerd in opdracht van: Onderzoek visstand Haven van Gent en het Kanaal Gent- Terneuzen Uitgevoerd in opdracht van: Vlaamse Overheid departement MOW - Afdeling Maritieme Toegang Gemeentelijk Havenbedrijf Gent Provinciale Visserijcommissie

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Wythmenerplas te Zwolle

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Wythmenerplas te Zwolle Rapport Visserijkundig Onderzoek Wythmenerplas te Zwolle Rapport Visserijkundig Onderzoek Wythmenerplas te Zwolle Op 21 april 2010 uitgevoerd in opdracht van de Door: G.A.J. de Laak Statuspagina Titel

Nadere informatie

Karperproject Noord-Willemskanaal Onderzoek naar de verspreiding van karpers in een groot boezemkanaal

Karperproject Noord-Willemskanaal Onderzoek naar de verspreiding van karpers in een groot boezemkanaal Karperproject Noord-Willemskanaal Onderzoek naar de verspreiding van karpers in een groot boezemkanaal Peter Paul Schollema Vissennetwerk 25 November 2016 Aanleiding De Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe

Nadere informatie

RWS Waterdienst. Visstandonderzoek Volkerak-Zoomeer november-december Projectnummer:

RWS Waterdienst. Visstandonderzoek Volkerak-Zoomeer november-december Projectnummer: RWS Waterdienst Visstandonderzoek Volkerak-Zoomeer november-december 28 Projectnummer: 281446 Status Definitief Datum januari 29 Opgesteld door J. Kampen, M. Koole Gecontroleerd P. Rutjes AquaTerra KuiperBurger

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de Gavers en de Bergelenput, 2015.

Onderzoek naar het visbestand in de Gavers en de Bergelenput, 2015. Onderzoek naar het visbestand in de Gavers en de Bergelenput, 2015. Statuspagina Statuspagina Titel: Samenstelling: Auteur(s): Onderzoek naar het visbestand in de Gavers en de Bergelenput, 2015. VisAdvies

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Zuiderzeeland Visonderzoek migratieknelpunten Fase II: Voorjaarsonderzoek Projectnummer: 898 Status Definitief Datum November 9 Opgesteld door Jochem Hop Gecontroleerd Jouke Kampen AquaTerra

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een nieuwsbrief naar de RAVON waarnemers

Nadere informatie

Vrijwilligersmonitoring

Vrijwilligersmonitoring Vrijwilligersmonitoring Arjen Kikkert Adviseur Waterkwaliteit en Ecologie Rijkswaterstaat West Nederland Noord 9 april 2015 Zoet-zoutmigratie - verbinding zoet-zout - zachte overgang in ruimte/tijd - verbindingen

Nadere informatie

Bemonstering van de visstand in enkele oeverlocaties langs de Hollandse IJssel

Bemonstering van de visstand in enkele oeverlocaties langs de Hollandse IJssel Bemonstering van de visstand in enkele oeverlocaties langs de Hollandse IJssel juli en september 3 uitgevoerd in opdracht van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

Nadere informatie

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Visserij Service Nederland sterk in viswerk Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Bemonstering, vaststellen ecologisch effect, aanvragen ontheffing Opgesteld: Januari 2012 Update februari 2014 Visserij

Nadere informatie

Onderzoek naar vismigratie door de Noordersluis en de vispassage te IJmuiden, 2007

Onderzoek naar vismigratie door de Noordersluis en de vispassage te IJmuiden, 2007 Onderzoek naar vismigratie door de Noordersluis en de vispassage te IJmuiden, 2007 Projectnr. VA2007_17 Opgesteld in opdracht van: RWS dir Noord Holland november, 2007 Door: Jan H. Kemper statuspagina

Nadere informatie

Netwerk vissenwaarnemers Noord-Brabant

Netwerk vissenwaarnemers Noord-Brabant Netwerk vissenwaarnemers Noord-Brabant Activiteitenverslag Aa en Maas 2015 Martijn Schiphouwer Netwerk vissenwaarnemers Noord-Brabant Activiteitenverslag Aa en Maas 2015 Martijn Schiphouwer Colofon Status

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Hazewinkel, De Bocht en Den Aerd, 2012

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Hazewinkel, De Bocht en Den Aerd, 2012 Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Hazewinkel, De Bocht en Den Aerd, 22 Provincie Antwerpen Rapportnummer: 22369/rap Status rapport: Definitief Datum rapport: 2-2-23 Auteur:

Nadere informatie

Visbestandopnames op het Kanaal van Gent naar Terneuzen (2008)

Visbestandopnames op het Kanaal van Gent naar Terneuzen (2008) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek-Duboislaan 4 B-560 Groenendaal-www.inbo.be Visbestandopnames op het Kanaal van Gent naar Terneuzen (008) Gerlinde Van Thuyne INBO.IR.009. 4 Visbestandopnames op het

Nadere informatie

Rode Lijst Zoetwatervissen 2010: veranderingen ten opzichte van Frank Spikmans 42 ste bijeenkomst vissennetwerk Zwolle, 5 juni 2014

Rode Lijst Zoetwatervissen 2010: veranderingen ten opzichte van Frank Spikmans 42 ste bijeenkomst vissennetwerk Zwolle, 5 juni 2014 Rode Lijst Zoetwatervissen 2010: veranderingen ten opzichte van 1998 Frank Spikmans 42 ste bijeenkomst vissennetwerk Zwolle, 5 juni 2014 Inhoud Historie Rode Lijst Zoetwatervissen Aanpak Rode Lijst analyses

Nadere informatie

Koelwaterlozing op Twenthekanalen in ecologisch perspectief

Koelwaterlozing op Twenthekanalen in ecologisch perspectief Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Koelwaterlozing op Twenthekanalen in ecologisch perspectief 12 januari 2006 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Koelwaterlozing op Twenthekanalen in ecologisch

Nadere informatie

Langlopend onderzoek naar het visbestand in de Boven-Schelde

Langlopend onderzoek naar het visbestand in de Boven-Schelde Langlopend onderzoek naar het visbestand in de Boven-Schelde Najaarsonderzoek 2015 Rapportnummer: 20130096_3/rap01 Status rapport: Definitief Datum rapport: 2 december 2015 Auteur: Projectleider: Kwaliteitscontrole:

Nadere informatie

Visbestandsopnames op het spaarbekken Kluizen I ( 2001).

Visbestandsopnames op het spaarbekken Kluizen I ( 2001). Visbestandsopnames op het spaarbekken Kluizen I ( 00). Gerlinde Van Thuyne Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Duboislaan 4 B-50 Hoeilaart-Groenendaal Werkdocument juni 00 IBW.Wb.V.IR.00.4 . Inleiding

Nadere informatie

Innovatief visonderzoek: Tussen fuik en digitaal.

Innovatief visonderzoek: Tussen fuik en digitaal. f visonderzoek: Tussen fuik en digitaal. Technieken: theorie, praktijk en toekomst door Igor L.Y. Spierts, en Jan H. Kemper VisAdvies BV, Twentehaven 5, 3433 PT Nieuwegein www.visadvies.nl VisAdvies Kiem

Nadere informatie

Combinatie van Beroepsvissers

Combinatie van Beroepsvissers Combinatie van Beroepsvissers 120 kleinschalige beroepsvissers op het binnenwater 7 regionale bonden 1 secretarieel medewerker CvB 2 fte tijdelijke ondersteuning Duurzaam gebruik van visbestanden in de

Nadere informatie

VISPASSAGES IN HET BEHEERSGEBIED VAN WATERSCHAP REGGE EN DINKEL

VISPASSAGES IN HET BEHEERSGEBIED VAN WATERSCHAP REGGE EN DINKEL VISPASSAGES IN HET BEHEERSGEBIED VAN WATERSCHAP REGGE EN DINKEL TYPEN, LOCATIES EN MONITORING VAN DE VISOPTREK VISPASSAGE OVERWATER Gertie Schmidt Waterschap Regge en Dinkel, afd. BOA oktober VISPASSAGES

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. De Meuwel vijver te Nistelrode

Rapport Visserijkundig Onderzoek. De Meuwel vijver te Nistelrode Rapport Visserijkundig Onderzoek De Meuwel vijver te Nistelrode Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Opdrachtgever Homepage Visserijkundig Onderzoek De Meuwel vijver te Nistelrode Sportvisserij

Nadere informatie

Visstandbemonstering Randmeren- Oost In opdracht van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied

Visstandbemonstering Randmeren- Oost In opdracht van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied Visstandbemonstering Randmeren- Oost 21 In opdracht van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied 23 december 21 Verantwoording Titel Visstand bemonstering Randmeren- Oost 21 Opdrachtgever Dienst IJsselmeergebied

Nadere informatie

Monitoring visstand Nevengeul en Kaliwaal Beneden Leeuwen

Monitoring visstand Nevengeul en Kaliwaal Beneden Leeuwen Monitoring visstand Nevengeul en Kaliwaal Beneden Leeuwen Najaar 2002 in opdracht van Uitvoering d!)or \ Delgromij "; lng. M. Oubbeldam, Ing. E Peene, drs. J. Spier, Dr. J.Postma, dhr. W. Hol;Visbedrijf

Nadere informatie

Rapport. De Europese meerval (Silurus glanis) in de Oude IJssel

Rapport. De Europese meerval (Silurus glanis) in de Oude IJssel Rapport De Europese meerval (Silurus glanis) in de Oude IJssel Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Opdrachtgever Homepage De Oude IJssel: de Europese meerval (silirus glanis) Sportvisserij

Nadere informatie

RWS Waterdienst. Visstandbemonstering Volkerak-Zoommeer. Projectnummer:

RWS Waterdienst. Visstandbemonstering Volkerak-Zoommeer. Projectnummer: RWS Waterdienst Visstandbemonstering Volkerak-Zoommeer Projectnummer: 851 Status Definitief Kenmerk 851/rap1 Datum oktober Opgesteld door Jouke Kampen Gecontroleerd Johan van Giels AquaTerra - KuiperBurger

Nadere informatie

Visbestandopnames op het Kanaal van Beverlo 2011-Bemonsteringsverslag

Visbestandopnames op het Kanaal van Beverlo 2011-Bemonsteringsverslag Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek-Duboislaan 14 B-1560 Groenendaal-www.inbo.be Visbestandopnames op het Kanaal van Beverlo 2011-Bemonsteringsverslag Gerlinde Van Thuyne en Isabel Lambeens INBO.IR.2012.37

Nadere informatie

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Sportvisserij Zuidwest Nederland Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 2009 snoekbaars, mei 2010 blad 1

Nadere informatie

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot NL39_03 Ringvaart Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot SportvisserijZuidwest Nederland machtigi ng Waterbeheerder: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Hengelsport in Hoogezand-Sappemeer

Hengelsport in Hoogezand-Sappemeer Hengelsport in Hoogezand-Sappemeer Vissen in Hoogezand-Sappemeer Mogelijkheden: Zomers en s winters. Op allerlei soorten vis roofvis, karper en witvis) Locaties voor jong en oud incl. steigers en invalidesteigers)

Nadere informatie

edna vismonitoring van grote modderkruiper naar soortsamenstelling (KRW)

edna vismonitoring van grote modderkruiper naar soortsamenstelling (KRW) edna vismonitoring van grote modderkruiper naar soortsamenstelling (KRW) Jelger Herder Utrecht, 9 april 2015 Sommige soorten zijn lastig te monitoren Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) Vrijwilligers

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Oude IJssel te Terborg

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Oude IJssel te Terborg Rapport Visserijkundig Onderzoek Oude IJssel te Terborg Rapport Visserijkundig Onderzoek Oude IJssel te Terborg Op 9 oktober 2008 uitgevoerd in opdracht van de HF Midden Door: G.A.J. de Laak Statuspagina

Nadere informatie

Visstandmonitoring Zuidlaardermeer (KRW) en Foxholstermeer 2009

Visstandmonitoring Zuidlaardermeer (KRW) en Foxholstermeer 2009 Visstandmonitoring Zuidlaardermeer (KRW) en Foxholstermeer 29 Rapport 21-21 G.H. Bonhof G. Wolters Visstandmonitoring Zuidlaardermeer (KRW) en Foxholstermeer 29 Rapport 21-21 G.H. Bonhof G. Wolters bezoekadres

Nadere informatie

Visplan naam water. Eventueel een ondertitel. Illustratie. Eventueel het logo van de VBC

Visplan naam water. Eventueel een ondertitel. Illustratie. Eventueel het logo van de VBC VBC Visplan naam water Eventueel een ondertitel Illustratie Eventueel het logo van de VBC Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Visplan naam water VBC Adresgegevens Bibliografische referentie:

Nadere informatie

NVO's en vis. Wat is het effect van NVO s op de visstand? 32 tigste bijeenkomst Vissennetwerk: KRW, Vis & Maatregelen

NVO's en vis. Wat is het effect van NVO s op de visstand? 32 tigste bijeenkomst Vissennetwerk: KRW, Vis & Maatregelen NVO's en vis Wat is het effect van NVO s op de visstand? 32 tigste bijeenkomst Vissennetwerk: KRW, Vis & Maatregelen Amersfoort, 24 november 2011 Carlo Rutjes & Michelle de la Haye Scoren met natuurvriendelijke

Nadere informatie

Rapportage Fuikenmonitoring Vispassage Vechtpark Vechtpark te Hardenberg

Rapportage Fuikenmonitoring Vispassage Vechtpark Vechtpark te Hardenberg 2014 Rapportage Fuikenmonitoring Vispassage Vechtpark Vechtpark te Hardenberg Een rapportage met de bevindingen van de fuikenmonitoring in het vechtpark te Hardenberg in de periode maart - juni 2014. Mark

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport Hengelvangst registratie 211 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 1 van 11 Inhouds opgave Onderwerp blz

Nadere informatie