Masterplan. Nova Academie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterplan. Nova Academie"

Transcriptie

1 Da s wel héél ProNova! Masterplan Nova Academie

2 Inleiding Voor u ligt het Masterplan van de Nova Academie. Het was een leerproces op zichzelf om het te vervaardigen. Bij het maken van dit plan bleek vrijwel elk facet van het Nova College van belang te zijn. Het plan poogt een zo samenhangend mogelijk overzicht te geven van wat de Nova Academie zou kunnen zijn, in al haar eigen facetten. Duaal lijkt de beste benaming voor de positionering van de academie i.o.: uiteraard ingenesteld binnen de rijkgeschakeerde organisatorische context van het Nova College, en tegelijkertijd voorzien van voldoende vrije hand om innovaties in de integratie van leren, werken en verbeteren alle ruimte te bieden. Werf en schip tekenen het karakter van deze expeditie die bedoeld is om verdere professionele ontwikkeling van alle medewerkers in de eigen organisatie te verduurzamen. Het betekent dat dit plan nog lang niet af is; gaandeweg zullen de details worden toegevoegd. Het betekent ook dat we al bezig zijn met het bedienen van onze eerste klanten. Wat het plan vooral beoogt is dat alle stakeholders zich zullen manifesteren als méémakers. Want de Nova Academie is er tenslotte vóór en dóór de medewerkers. Namens het kernteam, Conny Daansen en Cees Hoogendijk Inhoud Beleidsonderbouwing Beleidsontwikkeling Beleidsimplementatie Inleiding, Verantwoording en Inhoud > 2 Een droom van een Nova Academie > 3 Nova Academie: de bestaansreden > 4 Basisprincipes: tien maatstaven voor kwaliteit > 5 Globaal curriculum: doelgroepen en leerdoelen > 6-7 Primaire processen > 8-9 Organisatieprocessen > 10 Besturingsmodel > 11 Communicatieschema > 12 Indicatieve business case > 13 Succes bereiken en behouden > 14 Plan van aanpakken > 15 Overzicht van de klantverwachtingen > Verantwoording Dit plan kon in de relatief korte periode tussen 10 september en 12 oktober ontstaan dankzij constructieve en open gesprekken met vele (aspirant) méémakers en het bestuderen van diverse beleids- en overige documenten. Hieronder een zo compleet mogelijk overzicht, met dank aan alle (inmiddels) méémakers. College van Bestuur Overleg met Hans Snijders (11/9) Onderwerpen: Communicatie over de NA en het masterplan; rapportage en afstemming op hoofdlijnen. Opiniërend overleg over de hoofdlijn van de NA met het gehele CvB (25/9) Opiniërend overleg op basis van een tussenstand met gehele CvB (10/10) CvB bespreking Masterplan (25/10) HRM (4/9/6-9/11-9/17/9/ Laurence Spiering; Louky Ydema Hoofdlijnen: Startbijeenkomst over mogelijkheden m.b.t. de inhoud van de Nova Academie; informatie over het gevoerde beleid van de afdeling HRM op het gebied van de scholing van het middenmanagement en het MD traject; basisprincipes gehanteerd binnen de HRM afdeling; uitwisseling van ideeën over de op te zetten Nova Academie Laatste afstemming plan (18/10) Stuurgroep CGO (25/9) Zie nieuwsitem 5/10 op Portal Dienst Onderwijs: Marijke Overdijk (17/9) Marina Jonker (8/10) Pim Fernig (27/9) Inhoud gesprekken was gericht op: informatie over CGO, de stand van zaken van invoering van CGO, te verwachten scholingsbehoeftes; visie op en ideeën over de Nova Academie. Dienst Bedrijfsvoering Christa Compas (8/10) Inhoud: Competenties van stafmedewerkers; organisatorische inbedding Nova Academie Marketing en Communicatie Jan v.d. Laan. (18/9 en 9/10) Rob Nijssen 27/9 Louki Bruinink 9/10 Carel Anderson 17/10/07 Inhoud gesprekken: Nova merkbelofte en de verbinding met de Nova Academie; communicatieplan en opzet; adviezen over mogelijkheden voor de Nova Special en communicatie op Nova Portal. Brainstorm bijeenkomst met: Leo v.velzen (ICT), Petra Zijlstra, Herman Labee, Diana Zoon, Ron v. Grieken, Marion Aker, Connie Hof (stafmedewerker MTS plus), Pim Fernig, Marijke Overdijk (O en O), Maaike v. Osselaer(HRM). Verslag op de site Nova Academie Gesprekken met Unitdirecteuren. Gericht op wensen, inventariseren ideeen, stand van zaken binnen de Unit,prioriteiten in scholingswensen, visie. Werkwijze m.b.t. vernieuwing en verbetering van het onderwijs binnen de Unit. Inventariseren voortrekkers voor scholing binnen de NA in de toekomst. Alle Unitdirecteuren: MD traject (1/10) Basisprincipes Nova Academie Voorbespreking Masterplan (23/10) Individuele gesprekken: Ton Paffen (3-10) Ton v. Waardenburg (3-10) Ineke Bouwhuis (9/10) Ron Sluijs (11-10) Henk Teeuwen (12/10) Theo Elfering (25/10) Nog gepland: Rene de Reuver Wim Dijkshoorn Jan Wieger Hof Kwaliteitszorg Jetty Caarls (25/9) Inhoud: visie op scholing en de relatie naar kwaliteitszorg; professionele werkhouding volgens zes principes. Platform Opleidingsmanagers Mondeling overleg volgt nog. Schriftelijke reactie/scholingswensen. Facilitair Management Jan Verbeek. Wensen en eisen voor een leeromgeving van de Nova Academie. Alle medewerkers Communicatie Nova Academie via de site op Nova Portal Nieuws: Start van de Nova Academie Nieuws: Verslag brainstorm Nieuws: Verslag bijeenkomst Communicatie via Nova Portal Pollvraag 1: Ik ben op de hoogte van het initiatief om een Nova Academie te gaan bouwen (ja/nee) Pollvraag 2: Leren aan de Nova Academie is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Het is onlosmakelijk verbonden met mijn functioneren als Nova-medewerker (eens/oneens) Enquête vragen via aan alle medewerkers. Strekking: wat kan de Nova Academie voor jou betekenen? Broninformatie: Met dank aan Axel Bolderheij, Anita v.d. Wielen; de Unitdirecteuren; HRM Selectie van bestudeerde brondocumenten: Strategisch Beleidsplan. Strategisch Beleidsplan in ontwikkeling Scholingsplannen 2007/2008 Teamscans rapportage 2007 Merkbelofte Nova College Bij het Nova College groei je als mens Scholingsaanbod Opleidingsmanagers Loopbaan docenten B/C Aangeboden scholing Nova brede MD trajecten (v.a. april 2000) POP scholing Organogram Informatie over CGO Notitie over scholing CGO Notitie Taalbeleid Nova Keurmerk Kenmerken CGL binnen Nova College Formele goedkeuring CvB De in dit document gehanteerde steunkleuren zijn gerelateerd aan het Spiral Dynamics model dat menselijke drijfveren in kaart brengt

3 3. Een droom van een Nova Academie Integrale L eeromgevin g Het is een leeromgeving Het is een ontwikkelingsplek Leercafé Trefpunt Marktplaats Onderwijslaboratorium Ruilbeurs Kennisuitwisseling Ideeënplek Veel meedenkers Ontsluiten van kennis Het is een transferpunt et klein, h in is ie m e d a c de Nova A orgen m e g e ll o C a v o N wat het ijn in het groot wil z Het is een expertisecentrum Producten Raadpleegcentrum Klankbord voor alle vragen Werkplaats vervaardigen producten Train de trainer Zoekfunctie voor Producten Zoekfunctie naar Ervaring Digitale bibliotheek Veel Meemakers Haal en Breng Beleid Buiten leren/bedrijfsleren Virtueel Leren / E-learning Afstandsleren / Stage Vernieuwing Coaching on the job Workshops Je laat iets achter Leren van de klant van de klant. Symposia Intern en Extern Kennisconsortium Workshops met/in bedrijven Uitwisseling met werknemers en onderwijsgevenden Klant van de Klant Andere Meemakers/denkers. Training on the job Het is een professionele organisatie Profcheck Permanente Educatie Op weg naar de voorbeeldige medewerker Leerprincipes/leersystemen Literatuur Seminars Certificering/Toetsing Toolkit Scholingsvolggsysteem Onderwijsregie

4 4. Nova Academie: de bestaansreden De missie van onze organisatie luidt: Bij het Nova College groei je als mens. Onze merkbelofte krijgt invulling door vakkennis & beroepshouding. Het Nova College biedt een plek waar iedereen zich thuis voelt en aandacht krijgt, waar het veilig is en waar duidelijke regels gelden. Groei staat centraal. Zoals de persoonlijke groei van cursisten. Medewerkers helpen hen met veel plezier en betrokkenheid aan de kennis en competenties om economisch en maatschappelijk te slagen. Ook medewerkers krijgen bij het Nova College alle steun om te groeien in hun vak en er een creatieve invulling aan te geven. Ze richten daarbij hun blik op het onderwijs en het bedrijfsleven. Ze weten wat bedrijven en instellingen willen. Het is deze missie, van een school die een reële bijdrage levert aan loopbaanontwikkeling, die ten grondslag ligt aan de missie van de Nova Academie. Missie Nova Academie De Nova Academie ondersteunt het Nova College in het behalen van haar doelstellingen door het ontwikkelen, leveren en bewaken van innovatieve leeractiviteiten die gericht zijn op duurzame verbetering van het lerend vermogen van medewerkers, leidinggevenden en de organisatie als geheel. Stel dat je dit voor elkaar hebt Dat is iets om trots op te zijn, toch? Kernthema s Merkbelofte: living our brand Professionalisering van medewerkers Competentie Gericht Onderwijs Leeftijdsopbouw binnen de organisatie Maatschappelijke thema s (bijv. taalbeleid) Excellente organisatie Propositie Adviseren over passende leeroplossingen Ontwikkelen van leersystemen/infrastructuren Verzorgen en bewaken van leertrajecten Ondersteunen bij leverancierselectie Bieden van permanente educatie Onderhouden en beheren van leerproducten Evalueren van leertrajecten en leereffecten Professionaliteit binnen Nova College is: je laten aanspreken op resultaten bereid zijn tot vernieuwing en verbetering gericht zijn op de wensen van klanten verantwoordelijkheid voelen voor het geheel betrokken zijn bij teamleden en andere collega s open zijn en bereid tot communicatie Doelgroepen De voorbeeldige medewerker De voorbeeldige professional De voorbeeldige docent De voorbeeldige manager : Nova basics : Gedrag : CGO / Wet BIO : Leadership Vergeet niet achter onze klant zich altijd de klant van de klant bevindt, en dat diens wensen en behoeften bij uitstek richtinggevend zijn!

5 5. Basisprincipes: tien maatstaven voor kwaliteit Na de Missie op de linkerpagina wordt op deze bladzijde gesproken van Visie: hoe kijken wij aan tegen leren in organisaties en hoe zien wij leertrajecten? Deze visie is vertaald naar tweemaal vijf principes die we als kwaliteitsmaatstaf zullen hanteren. Het consistent toepassen en bewaken van deze basisprincipes baant ons pad richting excellente organisatie volgens INK. 1. Eén Loket De Nova Academie is aanspreekpunt, vraagbaak, marktplaats en leverancier voor alles wat betrekking heeft op leerprocessen van medewerkers van het Nova College. 2. Relevant Door de Nova Academie ontwikkelde en/of verzorgde leeractiviteiten zijn ondersteunend aan de bedrijfsdoelen van het Nova College. 3. Draagvlak Nova Academie leertrajecten worden ontwikkeld in samenwerking met kennisdragers, met belanghebbers en met vertegenwoordigers van de doelgroep. 4. Logisch Leren aan de Nova Academie is onlosmakelijk verbonden met het werken bij Nova College en het functioneren als Nova medewerker. 5. Contract Functiegericht leren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en van diens leidinggevende. 6. Prijs-prestatie De Nova Academie hanteert bij voldoende doelgroepomvang - de beslisboom hergebruik/aanpassing van bestaand leerproduct vóór ontwikkelen van een nieuw product vóór extern inkopen (inbesteden) vóór extern inkopen (uitbesteden). 7. Innovatief Elk Nova Academie leertraject streeft ernaar maximaal vernieuwend te zijn; het volgt gebaande én ongebaande paden, maakt gebruik van eerder opgedane ervaringen en nieuwe technologieën. 8. Effectief Bij Nova Academie leertrajecten is alles leervorm, leerinhoud, leerbegeleiding en procesbewaking - erop gericht om het gewenste leerdoel/gedrag in de werkpraktijk tot uiting te laten komen. 9. Economisch Elk Nova Academie leertraject is maximaal efficiënt: in gebruik en ontsluiting van leermiddelen, qua inzet van klassikaal leren, in communicatie en administratieve afhandeling. 10. Verbeteren De Nova Academie Basisprincipes 1 t/m 9 worden continu bewaakt en geëvalueerd. De bevindingen worden gebruikt voor continue verbetering van de dienstverlening.

6 6/7. Globaal curriculum Nova Academie: Op deze twee pagina s staan de leerlijnen zoals die zijn gedestilleerd uit strategische en lokale leerbehoeften. Ze zijn vervolgens vertaald naar basismodules. De verdere uitwerking naar submodules is de volgende stap iedereen NOVA BASICS Basiskennis Nova College Introductieprogramma Ondersteuning bij inwerken NOVA VISITEKAARTJE Kennis van de Nova merkbelofte Gedrag bij de Nova merkbelofte NOVA COMMUNICATOR Interne communicatietechnieken Effectieve gespreksvoering Interculturele omgangsvormen Telefoongebruik, , Nova portal Collegiaal samenwerken NOVA PROFESSIONAL onderwijzend personeel BASIS DOCENT Basiscompetenties van de Nova docent Competenties volgens de Wet BIO COMPETENTIE GERICHT LEREN Doelstelling, inzicht en overzicht Organisatie van het leerproces Werken in het kernteam Administratieve handelingen Didactische bekwaamheden Begeleidingsvaardigheden Toetsing en examinering NIEUWE THEMA S EN BEKWAAMHEDEN De veranderende rol van de docent Omgaan met informatie-overvloed Nieuwe media en communicatievormen Grensoverschrijdende kennisuitwisseling VAKTECHNISCHE ONDERWERPEN Inhoud en vorm afhankelijk van de specifieke behoefte Persoonlijke effectiviteit Feedback ontvangen en geven Projectmatig werken Teamwerk en professioneel vergaderen

7 doelgroepen en leerdoelen dienstverlenend personeel OPERATIONAL EXCELLENCE Rol en toegevoegde waarde van de staven Proces- en organisatiekunde Interne klantgerichtheid Integrale samenwerking en verbetering Plannen en bewaken Projectmanagement VAKTECHNISCHE ONDERWERPEN Kennisvergroting Voldoen aan wet- en regelgeving Inhoud en vorm afhankelijk van de behoefte management MISSION TRANSFER Ontwikkelen en innoveren van een gedeelde NOVA visie Effectief overdragen van beleid PEOPLE MANAGEMENT Onderwijskundig leiderschap Coachen van medewerkers en teams Begeleiden van leerprocessen PROCESDENKEN EN ORGANISEREN Outputformulering, procesontwerp en procesverbetering Organiseren is organiseren van de communicatie PLANNEN EN BEWAKEN SMART doelen stellen Besturen van projecten en programma s De Nova beleids- en begrotingscyclus Management dashboards en balanced scorecards VERANDERMANAGEMENT Inzicht in veranderprocessen Verandervaardigheden en -instrumenten INTEGRAAL MANAGEMENT Business Excellence volgens het INK Managementmodel ProfCheck van de Integrale Manager

8 8. Primaire processen: plannen & ontwikkelen Laat er geen misverstand over bestaan: in het INK-model is het middelste blok Processen verreweg de voornaamste. Processen maken de organisatie en andersom. Zo ook bij de Nova Academie. Primair zijn er de leveringsprocessen, die uitmonden in toegevoegde waarde voor - of in ons geval ook ván - de klant. We onderscheiden vier categorieën. PLANNEN ONTWIKKELEN Analyseren en formuleren van (toekomstige) opleidingsnoden en behoeften (Principe 2) vertalen van organisatiestrategie naar gewenste competenties systematisch inventariseren van verbeter- en veranderbehoeften en die vertalen naar leerdoelen In kaart brengen en onderhouden van functiegroepen en doelgroepen onderzoeken en formuleren van voorbeeldige profielen van medewerkers en managers Onderhouden van de loketfunctie (Principe 1) waarborgen van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het loket onderhouden van het intranet portaal verwerken/filteren/afhandelen van advies- en scholingsaanvragen Adviseren en bemiddelen (Principe 2, 6) adviseren over leeroplossingen toegang geven tot beschikbare (digitaal toegankelijke) expertise na besluit tot extern inbesteden of uitbesteden bemiddelen bij het desbetreffende inkoopproces Onderhouden en beheren van een bibliotheek met leermodules en leerervaringen (Principes 6 en 1) vastleggen en ontsluiten van bestaande, voor hergebruik geschikte (delen van) leerproducten vastleggen en ontsluiten van ervaringsinformatie over extern uitgevoerde leertrajecten. Ontwikkelen van nieuwe leerproducten (Principes 2, 3, 7, 8, 9) formeren en onderhouden van expertisegroepen ontwerpen en testen (pilots) van leertrajecten ontwikkelen i.c. (re)produceren van leermiddelen selecteren van (im)materiële resources Ontwikkelen van een integrale leeromgeving (Principes met name 4, 5, 7, 9) ontwerpen en bewerkstelligen van de implementatie van alle mogelijke generieke instrumenten, faciliteiten, omstandigheden en beleidskaders die het leren duurzaam ondersteunen.

9 9. Primaire processen: leveren & verbeteren Het mentale beeld van een proces is de pijl. Processen zijn veranderingsprocessen: input wordt voorzien van toegevoegde waarde en transformeert als zodanig in output. In een goed leerproces verwerft de leerling toegevoegde waarde. Uit planprocessen ontstaan plannen/adviezen; uit ontwikkelingsprocessen ontstaan producten; uit leveringsprocessen ontstaan, ja wat? Belangrijk is het onderscheid tussen output (het geleverde) en effect (wat dat geleverde bij de afnemer teweeg brengt! LEVEREN VERBETEREN Organiseren van een adequate Initiatiefase zorgen voor een praktisch leercontract tussen medewerker, leidinggevende en Nova Academie zorgen voor correcte registratie van de gegevens van de lerende ervoor zorgen dat de lerende weet wat hij/zij wanneer precies moet doen Organiseren van een adequate Informatiefase ervoor zorgen dat de lerende alle benodigde (voor)kennis op passende wijze tot zich neemt, al dan niet inclusief tussentijdse kennistoets Organiseren van een adequate Trainingsfase ervoor zorgen dat de lerende de opgedane kennis kan toepassen in een beschermde omgeving, voorzien van de juiste begeleiding/training. ervoor zorgen dat alle hiertoe benodige resources tijdig beschikbaar zijn Organiseren van een adequate Toepassingsfase ervoor zorgen dat de lerende het geleerde daadwerkelijk toepast in de eigen werkpraktijk, inclusief begeleiding, bij voorkeur door de leidinggevende zorgen voor een eindtoets of examinering met feedback naar de leidinggevende Organiseren van een adequate Internaliseringsfase ervoor zorgen dat de lerende na afronding van het formele leertraject zoveel mogelijk wordt gestimuleerd om het geleerde in de praktijk te blijven uitoefenen Onderhouden en beheren van het Learning Management Systeem ervoor zorgen dat leerling en leidinggevende inzicht hebben in de voortgang. Evalueren van leerproducten Ontwikkelen en toepassen van evaluatiemechanismen om inzicht te krijgen in de productkwaliteit Evalueren van leerprocessen Ontwikkelen en toepassen van evaluatiemechanismen om inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren van uitgevoerde leertrajecten Evalueren van leereffecten Ontwikkelen en toepassen van evaluatiemechanismen om vast te stellen in hoeverre leerdoelen zijn gerealiseerd, en waarom. improve plan check do

10 10. Organisatieprocessen binnen de Nova Academie Als de Nova Academie het Nova College dient te ondersteunen in haar ontwikkeling naar een excellente organisatie, dan doet de Nova Academie er goed aan dat ook op zichzelf van toepassing te laten zijn. Vandaag deze pagina tegen de achtergrond van het INK Managementmodel (waarin natuurlijk de verbindingslijnen vele male belangrijker zijn dan de negen blokken). De leveringsprocessen zijn op de vorige twee pagina s behandeld. De overige organisatieprocessen, bedoeld om de gewenste resultaten te realiseren, worden op deze pagina aan de orde gesteld. o r g a n i s a t i e e e r s t g e v e n d a n k r i j g e n - r e s u l t a t e n Leiderschap Zie besturingsmodel Zie succesfactoren Medewerkers Nova leerlingen in ondersteunende functies Nova docenten&managers ook bij ons voor de klas Passende waardering en beloning voor hun inzet Strategie en Beleid Dit masterplan dus Adequate communicatie van dit masterplan Periodieke herijking Processen Plannen Ontwikkelen Leveren Verbeteren Waardering door Medewerkers Serieus nemen en in goede processen betrekken Jaarlijks onderzoeken en terugkoppelen Waardering door Klant & Leverancier Klant is ook klant vd klant Jaarlijks onderzoeken via Klantenraad Leveranciers niet vergeten Resultaten Kwartaal rapportage gebaseerd op Score Card mechanisme Financiële doelen en hun indicatoren Klantgerichte doelen en hun indicatoren Kwaliteit van processen en haar indicatoren Innovatiedoelen en hun indicatoren Middelen Externe inhuur principieel selecteren en instrueren Partnerships met externe deskundigen / instituten op basis van win-win Professionele leermiddelen Waardering door de Omgeving Betrokkenheid externe partners / deskundigen / bezoekers periodiek toetsen leren en ontwikkelen

11 11. Besturingsmodel van de Nova Academie Zoals in de inleiding al is aangegeven, komt de dienstverlening van de Nova Academie maximaal tot haar recht als zij enerzijds maximaal is ingebed in de organisatorische context van het Nova College en anderzijds optimaal kan werken met alle overige supplying partners binnen de organisatie. En aangezien je formeel pas kunt spreken van een opgeleverde academie als het merendeel van het curriculum daadwerkelijk beschikbaar is, lijkt een programmamodel voor de eerste twee jaar de beste besturingsvorm. Het deskundige geweten van de Nova Academie Heeft in essentie drie taken: Herijking van de missie en visie van de Nova Academie Toetsing van het hanteren van de tien Basisprincipes Adviseren over de invulling van het Curriculum op hoofdlijnen Bezetting: Voorzitter CvB Nova College, CEO s van grote klanten, vertegenwoordigers van partners in onderwijs en wetenschap Verbonden met organisatorische context Door de samenstelling van Programmaraad en Klantenraad is de Nova Academie vrijwel automatisch verbonden met relevante afdelingen en projectmatige activiteiten, waardoor optimale afstemming wordt verkregen met de klantomgeving. Programmaraad Nova Academie In feite de Stuurgroep (Prince 2: project board) Legt verantwoording af aan College van Bestuur Stuurt Programmamanager aan op programmahoofdlijnen en doelen Bevraagt Raad van Toezicht & advies en Klantenraad Voorzitter: lid CvB belast met onderwijs, vernieuwing en HRM Leden: verantwoordelijken HRM, Dienst Onderwijs en Communicatie Vergaderdeelnemers: Programmamanager, voorzitter Raad van Toezicht & Advies en voorzitter Klantenraad Lokale adviesraden Via vertegenwoordiging of anderszins wordt contact onderhouden met de adviesraden binnen de Units. Raad van Toezicht en Advies Dagelijkse leiding van de Nova Academie Belast met de implementatie van de Nova Academie Aansturing primaire processen (planning, bewaking, verantwoording) Coördinatie organisatie- en communicatieprocessen ( secretaris ) Functionele relatie met méémakers van de Academie Leiding programmabureau (3 á 4 fte) Legt verantwoording af aan Programmaraad Programma Management Klantenraad De gezamenlijke houders van het Nova College scholingsbudget Geeft periodiek een onderbouwd antwoord op twee kernvragen: Wat verwachten jullie van de Nova Academie? Zijn jullie tevreden met de dienstverlening van de Academie? Bezetting: Unitdirecteuren, Managers en Hoofden (budgethouders) Voorzitter vertegenwoordigt de Klantenraad in de Programmaraad Klant Ontvangen en Adviseren Ontwikkelen en Produceren Organiseren van het Leren Evalueren en Rapporteren Customer Interface Zowel persoonlijk als digitaal Bij voorkeur bemensd door Nova leerlingen als een vorm van stage Research & Development Assemblage van bestaande leermodules en ontwikkeling van nieuwe modules. Onderzoek is altijd ten dienste van de formulering van competenties en het kiezen van adequate leermethoden Omvat tevens het ontwikkelen van de leer-infrastructuur Bij voorkeur georganiseerd rond min of meer permanente expertisegroepen. Operations Oftewel de complete logistiek, van inschrijven, zelfstudie, klassikale training tot en met training on the job, toetsing certificatie en voortzetting van permanente educatie Logistiek intern bemensd, trainers zowel intern als extern. Belangrijke rol voor de leidinggevenden als leerbegeleiders Quality Control Ontwikkelen en uitvoeren van diverse evaluaties Verzorgen van rapportages, aan lerenden, leerbegeleiders, programmamanagement e.a.

12 12. Communiceren vanuit de Nova Academie Communiceren is ongetwijfeld de meest essentiële activiteit van de Nova Academie. Uiteraard is het verzorgen van leerprocessen op zich al een vorm van communiceren. Maar voor het optimaal implementeren en continueren van de Academie is permanente afstemming met alle stakeholders een levenselixer. Dit alles in een schemavorm *. Communicatievormen Stakeholders Klanten: lerenden Informeren Afstemmen Rapporteren brochure : Nova Special Nieuws: Nova Academie portal Kalender Betrekken bij ontwikkeling / pilots Administratieve info over leerproces Leervoortgang via LMS Klanten: leerbegeleiders/coaches Zie boven, plus Specifieke informatie voor leerbegeleiders Zie boven Leervoortgang via LMS Klanten: budgethouders Zie boven, plus Beleidsinformatie NOVA Academie Klantenraad Inzet van interne resources Kwaliteitsrapportage Budgetbesteding Besteding scholingstijd Méémakers: Nova beleidsmakers (HRM, ICT, DO, FEZ) Zie boven Vnl. via Programmaraad Relevante beleidskaders/-ontwikkelingen Zie boven Méémakers: enablers (HRM, ICT, Communicatie, Facilitair) Zie boven Inzet/gebruik van hulpmiddelen, (informatie)systemen, faciliteiten Zie boven Méémakers: interne resources Meemaker-bijeenkomsten interne nieuwsbrief Werkoverleg Inzet, evaluaties Méémakers: externe resources Leveranciersoverleg Algemene ontwikkelingen Kernprincipes Zij rapporteren aan ons Partners: hogescholen, universiteiten Voor zover relevant Speciale partnerbijeenkomsten On the job Afhankelijk van de werkrelatie Opdrachtgever: programmaraad Zelfde als budgethouders Programmaraad-overleg Bilateraal programmamanager vz PrRaad Voortgang implementatieproces Nova Academie score card in reguliere fase Adviseur/bewaker: Raad van T&A Beleid en strategie Nova Academie Algemene ontwikkelingen Conferentie van de Drie Raden Raad van T&A rapporteert in geval van onafhankelijk uitgevoerd assessment (*) Indicatief communicatieschema, tijdens de implementatie verder uit te werken

13 13. Een indicatieve business case Bij het ter perse gaan van dit masterplan waren onvoldoende kwantitatieve gegevens beschikbaar om de business case in cijfers uit te drukken. Voorlopig kwalitatief derhalve. Aan de opbrengstenkant Hoewel verbetering en verduurzaming van opleidingsprocessen in organisaties per definitie van toegevoegde waarde zijn, valt niet altijd eenvoudig vast te stellen hoe groot de bijdrage is. Naar verwachting heeft de Nova Academie het volgende effect: Significant meer Nova medewerkers betrokken in het leren Verbetering van de primaire dienstverlening van het Nova College en daardoor een verhoogde klanttevredenheid Zichtbare en merkbare verbinding tussen de merkbelofte en het gedrag van de Nova medewerkers Betere leereffecten door meer maatwerk en door meer resultaatgerichte en geregisseerde leertrajecten Meer organisatorische samenhang in activiteiten die te maken hebben met leren en verbeteren, zowel tussen de betrokken afdelingen, als tussen medewerkers en hun leidinggevenden Vergroting van het leer- en veranderingsvermogen van de organisatie Snellere en/of betere realisatie van de strategische doelstellingen Meer trots en betrokkenheid bij de Nova medewerkers Voortgang op het pad richting een excellente organisatie Aan de kostenkant Met basisprincipe 6 (prijs-prestatie) als uitgangspunt ligt een betere kostenbeheersing in het verschiet. De implementatie van duurzaam en organisatiebreed leren is in absolute zin niet altijd goedkoper, maar de kosten per persoon wel degelijk. Beter besteding van de beschikbare scholingstijd van medewerkers Minder klassikaal onderwijs door gebruik van efficiëntere leermethodes Hergebruik van leerproducten verlaagt de kosten per persoon Bij grote doelgroepen is eigen ontwikkeling per cursist goedkoper Indien en voor zover trainingen gegeven kunnen worden door eigen collega s, dan besteden die hun eigen scholingstijd optimaal en valt (hoeft niet maximaal) te besparen ten opzichte van externe trainingstarieven Door grondige administratie en procesbewaking is uitval of leervertraging veel sneller te detecteren en aan te pakken Gebruik van digitale leeromgevingen maakt het mogelijk grote groepen sneller te bedienen; eerder bereiken van leerdoelen is een vorm van besparing Centrale coördinatie van externe inkoop is besparend

14 14. Succes behouden: kwaliteitsmaatstaven INK Score Card Op het moment dat de Nova Academie er staat - we denken aan eind 2009 dan zou je haar succes kunnen afmeten aan de hand van de nevenstaande indicatoren. De mate (%) waarin de beschikbare scholingstijd effectief wordt besteed/ingezet De mate waarin de strategische kernthema s van de agenda af kunnen De prijs-prestatie verhouding in relatie tot alternatief leeraanbod De tevredenheid van leerlingen, klanten en medewerkers/meemakers De kwaliteit van de bedrijfsvoering van de Nova Academie Het innovatief en zelflerend karakter De mate (INK punten?) waarin de Nova Academie een excellente organisatie nadert Ontwikkeling Processen Klanten Financieel Strategie & Beleid Klant Waardering Leiderschap Resultaten Kwaliteit van processen Medewerker Waardering Maatsch. Waardering Mgt. van Medewerkers Leren & Ontwikkelen Mgt. van partners & middelen 14. Succes bereiken: randvoorwaarden Om de Nova Academie in de periode tot eind 2009 de lucht in te helpen heeft het bijbehorende programma baat bij de invulling van de nevenstaande randvoorwaarden. Adequate allocatie van beschikbaar scholingsbudget Beschikbaarheid van interne méémakers (trekkers, ontwikkelaars, trainers) Waardering en vergoeding van de inzet van interne méémakers Koppeling van leren en ontwikkelen aan beloning- en loopbaanbeleid Beschikbaarheid van materiële resources: ICT, locaties, leermiddelen Snelle beschikbaarheid van zoveel mogelijk curriculum Breed bereik: iedere medewerker heeft in 2008 minstens één leercontact Werf en schip: bouwen gaat het best aan de hand van klantopdrachten

15 15. Volgende stap: plan van aanpakken In dit Masterplan is de Nova Academie in al haar facetten en onderlinge verbanden in kaart gebracht. In de bouw zou zoiets een blauwdruk genoemd worden. Om het gebouw vervolgens daadwerkelijk te construeren is een ander document nodig: het bestek. Vertaald naar de Nova Academie noemen we dat graag het Plan van Aanpakken. Op deze pagina een schets van de inhoud van een dergelijk plan. Wegens de dynamiek van dat document wordt het separaat van dit Masterplan ontwikkeld en onderhouden. blauwdruk bouwbestek Plan van Aanpakken Doelstelling van het programma: opleveren van een draaiende Nova Academie per ultimo Prioriteiten in kernthema s, leeraanbod en te bedienen doelgroepen. Te ontwikkelen leerproducten en het moment waarop ze beschikbaar komen. Volgorde en werkwijze ten aanzien van de inrichting van organisatieprocessen. Activiteitenoverzicht en mijlpalen in een strokenplanning. Communicatieplan. Implementatiebegroting: Hoeveel (fte s, interne kosten, externe kosten) is nodig om het programma te besturen, in casu de (organisatie-, communicatie- en besturings-) processen te bemensen, van middelen te voorzien en in gang te zetten? Ontwikkelbegroting: leertrajecten en leermiddelen in 2007, 2008 en 2009, gegeven de vraag, behoefte, prioriteiten, beperkingen). Het betreft hier kosten die geheel of gedeeltelijk gekapitaliseerd kunnen worden. Exploitatiebegroting: variabele kosten gepaard gaande met het leveren van leerprocessen, direct of indirect toegerekend. opleverplanning

16 Na alle medewerkers gevraagd te hebben wat zij van de Nova Academie verwachten, kregen wij de volgende reacties: o Inwerkprogramma s nieuwe docenten o Didactiek van het digitaal leren o Cursus leerlingbegeleiding o Bijhouden van commerciële vaardigheden o Na/bijscholing van het gehele vakgebied. o Cursus gedifferentieerd lesgeven o Cursus projectmanagement o Cursus Excel en acces. o Danslessen om te kunnen krimpen als mens o Cursus Timemanagement o Leerlingbegeleiding en talen binnen MTS+ o Scholing als trainer. o Verdieping kennis ICT o Korte bijspijker cursussen o Bijvoorbeeld klantvriendelijk handelen o Prince 2 practitioner o Behalen van de eerste graads onderwijsbevoegheid o Cursus competentiegericht toetsen o Werken met CGO in de klas/scholing CGO o Cursus:Autodesk inventor o Vervolgcursus coaching o Cursus conflictbeheersing o Cursus leidinggeven aan teams o Bijhouden ontwikkelingen loonadministratie o Onderzoek en bijscholing van de nieuwe versie Officepakket o Omgaan met groepsprocessen bij ongemotiveerde leerlingen o Cursus Inburgering en spreekvaardigheid o Workshops met technische onderhoud gebouwen voor conciërges. o Cursus intercultureel management o Procesmanagement o Cyclus feedback training o Intervisie o Resultaatgericht werken We kunnen aan de slag! o Cursus effectief vergaderen o Een kijkje kunnen nemen in elkaars keuken! o Aanbod: Wiskundelessen op portal zetten! o Netwerken oprichten van vakgebieden, b.v. netwerk Talen o Training gericht op de organisatie van complexe projecten o Intervisie en collegiale consultatie. o Platform CGO uitwisseling voor docenten en met andere ROC s o Volgen van een interne opleiding o Overdracht van interculturele kennis op basis van eigen nationaliteit o Loopbaanontwikkeling en ondersteuning o Kunnen leren van collega s die op diverse vakgebieden gespecialiseerd zijn. o Een lijst van beschikbare kennis/informatie/cursussen per vak(groep) o Leerstof in pdf formaat o Leren ontwerpen van praktijkexamens o Updates over ontwikkelingen in de markt o Verdieping in Nova Portal o Een databank met digitale, dan wel papieren lessen, lessenseries en workshop waar we als docenten in mogen snuffelen en gebruik van mogen maken. o Een lessenserie werkwoordspelling, solliciteren en zakelijk telefoneren. o Gebruik maken van elkaars Powerpoint en daarin mogen veranderen. o Extern aanbod van een Hogeschool of universiteit, modulair onderwijs. o Een beetje lucht! o Aanbod in het kader van fitness. o Informatie over interne ontwikkelingen o Meer voorlichting over de mogelijkheden binnen Nova o Een ruimte waar je mag zijn en waar je mag denken vanuit ontwikkeling o En waar ontwikkeling persoonlijk is! o De Nova Academie is een plek waar iedereen juicht als je iets doet wat je nog nooit gedaan hebt! o Een plek waar niet vanuit structuur wordt gedacht, waar creativiteit voorop staat. o Een lerende organisatie vanuit een Nova visie o Scholing vanuit een concept voor alle afdelingen (gedachtegoed) o De Nova Academie is /staat/bestaat in het hart en hoofd van alle Nova betrokken. o Zo kundig en snel dat je er graag diensten van wil af nemen!

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Doel Verzorgen van praktijkinstructie en practica ten behoeve van het onderwijs aan studenten en/of stagiaires, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Didactische cursus 2007-2008 POP

Didactische cursus 2007-2008 POP Jeremy Waterloo Datum: 251007 Ranonkelstraat 9 4818 HN Breda Netherlands Didactische cursus 20072008 POP Toelichting Na het doornemen van het competentieprofiel van de HKU en de verwerking hiervan op het

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1 Bijlage 1 Opleidingen binnen de Gemeente Leiden Zoals in het strategisch HRM plan staat aangegeven zijn opleidingen één van de belangrijkste middelen om met onze medewerkers de organisatiedoelen te kunnen

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten ISEO Consult voorbeelden uitgevoerde projecten E-LEARNING ONTWIKKELEN Type opdrachtgever: kenniscentrum Ontwikkel een e-learning module (inclusief toetsing) voor nieuwe medewerkers op tankstations. In

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

WERKDRUK EN HOE VERDER. 04-11-2014 Zestor

WERKDRUK EN HOE VERDER. 04-11-2014 Zestor WERKDRUK EN HOE VERDER 04-11-2014 Zestor Even voorstellen Hoe meten we de werkdruk Wat levert het op En hoe verder. TINEKE DE HAAN MANAGER LOOPBAAN EXPERTISE TEAM HOGESCHOOL ROTTERDAM LOOPBAAN EXPERTISE

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Doel van de workshop Inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie als leerbedrijf van goed naar beter gebracht kan worden. Kwaliteitsgebieden BPV

Nadere informatie

Balanced ScoreCard

Balanced ScoreCard Balanced ScoreCard 2015-2016 Balanced ScoreCard 2015-2016 Dit is de Balanced ScoreCard (BSC) van de locatie Uilenhof van CS De Hoven. In deze BSC worden de doelen en resultaten weergegeven die de teams

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204

Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Functieprofiel: Directeur Instituut Functiecode: 0204 Doel Voorbereiden en uitvoeren van (een deel van) het beleid van een faculteit in het algemeen en van een in het bijzonder, alsmede het leidinggeven

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang Profielschets Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer:

Nadere informatie

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management FM Academy HBO bedrijfskunde leergang Facility Management De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang doen de deelnemers zelf

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie