Masterplan. Nova Academie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterplan. Nova Academie"

Transcriptie

1 Da s wel héél ProNova! Masterplan Nova Academie

2 Inleiding Voor u ligt het Masterplan van de Nova Academie. Het was een leerproces op zichzelf om het te vervaardigen. Bij het maken van dit plan bleek vrijwel elk facet van het Nova College van belang te zijn. Het plan poogt een zo samenhangend mogelijk overzicht te geven van wat de Nova Academie zou kunnen zijn, in al haar eigen facetten. Duaal lijkt de beste benaming voor de positionering van de academie i.o.: uiteraard ingenesteld binnen de rijkgeschakeerde organisatorische context van het Nova College, en tegelijkertijd voorzien van voldoende vrije hand om innovaties in de integratie van leren, werken en verbeteren alle ruimte te bieden. Werf en schip tekenen het karakter van deze expeditie die bedoeld is om verdere professionele ontwikkeling van alle medewerkers in de eigen organisatie te verduurzamen. Het betekent dat dit plan nog lang niet af is; gaandeweg zullen de details worden toegevoegd. Het betekent ook dat we al bezig zijn met het bedienen van onze eerste klanten. Wat het plan vooral beoogt is dat alle stakeholders zich zullen manifesteren als méémakers. Want de Nova Academie is er tenslotte vóór en dóór de medewerkers. Namens het kernteam, Conny Daansen en Cees Hoogendijk Inhoud Beleidsonderbouwing Beleidsontwikkeling Beleidsimplementatie Inleiding, Verantwoording en Inhoud > 2 Een droom van een Nova Academie > 3 Nova Academie: de bestaansreden > 4 Basisprincipes: tien maatstaven voor kwaliteit > 5 Globaal curriculum: doelgroepen en leerdoelen > 6-7 Primaire processen > 8-9 Organisatieprocessen > 10 Besturingsmodel > 11 Communicatieschema > 12 Indicatieve business case > 13 Succes bereiken en behouden > 14 Plan van aanpakken > 15 Overzicht van de klantverwachtingen > Verantwoording Dit plan kon in de relatief korte periode tussen 10 september en 12 oktober ontstaan dankzij constructieve en open gesprekken met vele (aspirant) méémakers en het bestuderen van diverse beleids- en overige documenten. Hieronder een zo compleet mogelijk overzicht, met dank aan alle (inmiddels) méémakers. College van Bestuur Overleg met Hans Snijders (11/9) Onderwerpen: Communicatie over de NA en het masterplan; rapportage en afstemming op hoofdlijnen. Opiniërend overleg over de hoofdlijn van de NA met het gehele CvB (25/9) Opiniërend overleg op basis van een tussenstand met gehele CvB (10/10) CvB bespreking Masterplan (25/10) HRM (4/9/6-9/11-9/17/9/ Laurence Spiering; Louky Ydema Hoofdlijnen: Startbijeenkomst over mogelijkheden m.b.t. de inhoud van de Nova Academie; informatie over het gevoerde beleid van de afdeling HRM op het gebied van de scholing van het middenmanagement en het MD traject; basisprincipes gehanteerd binnen de HRM afdeling; uitwisseling van ideeën over de op te zetten Nova Academie Laatste afstemming plan (18/10) Stuurgroep CGO (25/9) Zie nieuwsitem 5/10 op Portal Dienst Onderwijs: Marijke Overdijk (17/9) Marina Jonker (8/10) Pim Fernig (27/9) Inhoud gesprekken was gericht op: informatie over CGO, de stand van zaken van invoering van CGO, te verwachten scholingsbehoeftes; visie op en ideeën over de Nova Academie. Dienst Bedrijfsvoering Christa Compas (8/10) Inhoud: Competenties van stafmedewerkers; organisatorische inbedding Nova Academie Marketing en Communicatie Jan v.d. Laan. (18/9 en 9/10) Rob Nijssen 27/9 Louki Bruinink 9/10 Carel Anderson 17/10/07 Inhoud gesprekken: Nova merkbelofte en de verbinding met de Nova Academie; communicatieplan en opzet; adviezen over mogelijkheden voor de Nova Special en communicatie op Nova Portal. Brainstorm bijeenkomst met: Leo v.velzen (ICT), Petra Zijlstra, Herman Labee, Diana Zoon, Ron v. Grieken, Marion Aker, Connie Hof (stafmedewerker MTS plus), Pim Fernig, Marijke Overdijk (O en O), Maaike v. Osselaer(HRM). Verslag op de site Nova Academie Gesprekken met Unitdirecteuren. Gericht op wensen, inventariseren ideeen, stand van zaken binnen de Unit,prioriteiten in scholingswensen, visie. Werkwijze m.b.t. vernieuwing en verbetering van het onderwijs binnen de Unit. Inventariseren voortrekkers voor scholing binnen de NA in de toekomst. Alle Unitdirecteuren: MD traject (1/10) Basisprincipes Nova Academie Voorbespreking Masterplan (23/10) Individuele gesprekken: Ton Paffen (3-10) Ton v. Waardenburg (3-10) Ineke Bouwhuis (9/10) Ron Sluijs (11-10) Henk Teeuwen (12/10) Theo Elfering (25/10) Nog gepland: Rene de Reuver Wim Dijkshoorn Jan Wieger Hof Kwaliteitszorg Jetty Caarls (25/9) Inhoud: visie op scholing en de relatie naar kwaliteitszorg; professionele werkhouding volgens zes principes. Platform Opleidingsmanagers Mondeling overleg volgt nog. Schriftelijke reactie/scholingswensen. Facilitair Management Jan Verbeek. Wensen en eisen voor een leeromgeving van de Nova Academie. Alle medewerkers Communicatie Nova Academie via de site op Nova Portal Nieuws: Start van de Nova Academie Nieuws: Verslag brainstorm Nieuws: Verslag bijeenkomst Communicatie via Nova Portal Pollvraag 1: Ik ben op de hoogte van het initiatief om een Nova Academie te gaan bouwen (ja/nee) Pollvraag 2: Leren aan de Nova Academie is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Het is onlosmakelijk verbonden met mijn functioneren als Nova-medewerker (eens/oneens) Enquête vragen via aan alle medewerkers. Strekking: wat kan de Nova Academie voor jou betekenen? Broninformatie: Met dank aan Axel Bolderheij, Anita v.d. Wielen; de Unitdirecteuren; HRM Selectie van bestudeerde brondocumenten: Strategisch Beleidsplan. Strategisch Beleidsplan in ontwikkeling Scholingsplannen 2007/2008 Teamscans rapportage 2007 Merkbelofte Nova College Bij het Nova College groei je als mens Scholingsaanbod Opleidingsmanagers Loopbaan docenten B/C Aangeboden scholing Nova brede MD trajecten (v.a. april 2000) POP scholing Organogram Informatie over CGO Notitie over scholing CGO Notitie Taalbeleid Nova Keurmerk Kenmerken CGL binnen Nova College Formele goedkeuring CvB De in dit document gehanteerde steunkleuren zijn gerelateerd aan het Spiral Dynamics model dat menselijke drijfveren in kaart brengt

3 3. Een droom van een Nova Academie Integrale L eeromgevin g Het is een leeromgeving Het is een ontwikkelingsplek Leercafé Trefpunt Marktplaats Onderwijslaboratorium Ruilbeurs Kennisuitwisseling Ideeënplek Veel meedenkers Ontsluiten van kennis Het is een transferpunt et klein, h in is ie m e d a c de Nova A orgen m e g e ll o C a v o N wat het ijn in het groot wil z Het is een expertisecentrum Producten Raadpleegcentrum Klankbord voor alle vragen Werkplaats vervaardigen producten Train de trainer Zoekfunctie voor Producten Zoekfunctie naar Ervaring Digitale bibliotheek Veel Meemakers Haal en Breng Beleid Buiten leren/bedrijfsleren Virtueel Leren / E-learning Afstandsleren / Stage Vernieuwing Coaching on the job Workshops Je laat iets achter Leren van de klant van de klant. Symposia Intern en Extern Kennisconsortium Workshops met/in bedrijven Uitwisseling met werknemers en onderwijsgevenden Klant van de Klant Andere Meemakers/denkers. Training on the job Het is een professionele organisatie Profcheck Permanente Educatie Op weg naar de voorbeeldige medewerker Leerprincipes/leersystemen Literatuur Seminars Certificering/Toetsing Toolkit Scholingsvolggsysteem Onderwijsregie

4 4. Nova Academie: de bestaansreden De missie van onze organisatie luidt: Bij het Nova College groei je als mens. Onze merkbelofte krijgt invulling door vakkennis & beroepshouding. Het Nova College biedt een plek waar iedereen zich thuis voelt en aandacht krijgt, waar het veilig is en waar duidelijke regels gelden. Groei staat centraal. Zoals de persoonlijke groei van cursisten. Medewerkers helpen hen met veel plezier en betrokkenheid aan de kennis en competenties om economisch en maatschappelijk te slagen. Ook medewerkers krijgen bij het Nova College alle steun om te groeien in hun vak en er een creatieve invulling aan te geven. Ze richten daarbij hun blik op het onderwijs en het bedrijfsleven. Ze weten wat bedrijven en instellingen willen. Het is deze missie, van een school die een reële bijdrage levert aan loopbaanontwikkeling, die ten grondslag ligt aan de missie van de Nova Academie. Missie Nova Academie De Nova Academie ondersteunt het Nova College in het behalen van haar doelstellingen door het ontwikkelen, leveren en bewaken van innovatieve leeractiviteiten die gericht zijn op duurzame verbetering van het lerend vermogen van medewerkers, leidinggevenden en de organisatie als geheel. Stel dat je dit voor elkaar hebt Dat is iets om trots op te zijn, toch? Kernthema s Merkbelofte: living our brand Professionalisering van medewerkers Competentie Gericht Onderwijs Leeftijdsopbouw binnen de organisatie Maatschappelijke thema s (bijv. taalbeleid) Excellente organisatie Propositie Adviseren over passende leeroplossingen Ontwikkelen van leersystemen/infrastructuren Verzorgen en bewaken van leertrajecten Ondersteunen bij leverancierselectie Bieden van permanente educatie Onderhouden en beheren van leerproducten Evalueren van leertrajecten en leereffecten Professionaliteit binnen Nova College is: je laten aanspreken op resultaten bereid zijn tot vernieuwing en verbetering gericht zijn op de wensen van klanten verantwoordelijkheid voelen voor het geheel betrokken zijn bij teamleden en andere collega s open zijn en bereid tot communicatie Doelgroepen De voorbeeldige medewerker De voorbeeldige professional De voorbeeldige docent De voorbeeldige manager : Nova basics : Gedrag : CGO / Wet BIO : Leadership Vergeet niet achter onze klant zich altijd de klant van de klant bevindt, en dat diens wensen en behoeften bij uitstek richtinggevend zijn!

5 5. Basisprincipes: tien maatstaven voor kwaliteit Na de Missie op de linkerpagina wordt op deze bladzijde gesproken van Visie: hoe kijken wij aan tegen leren in organisaties en hoe zien wij leertrajecten? Deze visie is vertaald naar tweemaal vijf principes die we als kwaliteitsmaatstaf zullen hanteren. Het consistent toepassen en bewaken van deze basisprincipes baant ons pad richting excellente organisatie volgens INK. 1. Eén Loket De Nova Academie is aanspreekpunt, vraagbaak, marktplaats en leverancier voor alles wat betrekking heeft op leerprocessen van medewerkers van het Nova College. 2. Relevant Door de Nova Academie ontwikkelde en/of verzorgde leeractiviteiten zijn ondersteunend aan de bedrijfsdoelen van het Nova College. 3. Draagvlak Nova Academie leertrajecten worden ontwikkeld in samenwerking met kennisdragers, met belanghebbers en met vertegenwoordigers van de doelgroep. 4. Logisch Leren aan de Nova Academie is onlosmakelijk verbonden met het werken bij Nova College en het functioneren als Nova medewerker. 5. Contract Functiegericht leren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en van diens leidinggevende. 6. Prijs-prestatie De Nova Academie hanteert bij voldoende doelgroepomvang - de beslisboom hergebruik/aanpassing van bestaand leerproduct vóór ontwikkelen van een nieuw product vóór extern inkopen (inbesteden) vóór extern inkopen (uitbesteden). 7. Innovatief Elk Nova Academie leertraject streeft ernaar maximaal vernieuwend te zijn; het volgt gebaande én ongebaande paden, maakt gebruik van eerder opgedane ervaringen en nieuwe technologieën. 8. Effectief Bij Nova Academie leertrajecten is alles leervorm, leerinhoud, leerbegeleiding en procesbewaking - erop gericht om het gewenste leerdoel/gedrag in de werkpraktijk tot uiting te laten komen. 9. Economisch Elk Nova Academie leertraject is maximaal efficiënt: in gebruik en ontsluiting van leermiddelen, qua inzet van klassikaal leren, in communicatie en administratieve afhandeling. 10. Verbeteren De Nova Academie Basisprincipes 1 t/m 9 worden continu bewaakt en geëvalueerd. De bevindingen worden gebruikt voor continue verbetering van de dienstverlening.

6 6/7. Globaal curriculum Nova Academie: Op deze twee pagina s staan de leerlijnen zoals die zijn gedestilleerd uit strategische en lokale leerbehoeften. Ze zijn vervolgens vertaald naar basismodules. De verdere uitwerking naar submodules is de volgende stap iedereen NOVA BASICS Basiskennis Nova College Introductieprogramma Ondersteuning bij inwerken NOVA VISITEKAARTJE Kennis van de Nova merkbelofte Gedrag bij de Nova merkbelofte NOVA COMMUNICATOR Interne communicatietechnieken Effectieve gespreksvoering Interculturele omgangsvormen Telefoongebruik, , Nova portal Collegiaal samenwerken NOVA PROFESSIONAL onderwijzend personeel BASIS DOCENT Basiscompetenties van de Nova docent Competenties volgens de Wet BIO COMPETENTIE GERICHT LEREN Doelstelling, inzicht en overzicht Organisatie van het leerproces Werken in het kernteam Administratieve handelingen Didactische bekwaamheden Begeleidingsvaardigheden Toetsing en examinering NIEUWE THEMA S EN BEKWAAMHEDEN De veranderende rol van de docent Omgaan met informatie-overvloed Nieuwe media en communicatievormen Grensoverschrijdende kennisuitwisseling VAKTECHNISCHE ONDERWERPEN Inhoud en vorm afhankelijk van de specifieke behoefte Persoonlijke effectiviteit Feedback ontvangen en geven Projectmatig werken Teamwerk en professioneel vergaderen

7 doelgroepen en leerdoelen dienstverlenend personeel OPERATIONAL EXCELLENCE Rol en toegevoegde waarde van de staven Proces- en organisatiekunde Interne klantgerichtheid Integrale samenwerking en verbetering Plannen en bewaken Projectmanagement VAKTECHNISCHE ONDERWERPEN Kennisvergroting Voldoen aan wet- en regelgeving Inhoud en vorm afhankelijk van de behoefte management MISSION TRANSFER Ontwikkelen en innoveren van een gedeelde NOVA visie Effectief overdragen van beleid PEOPLE MANAGEMENT Onderwijskundig leiderschap Coachen van medewerkers en teams Begeleiden van leerprocessen PROCESDENKEN EN ORGANISEREN Outputformulering, procesontwerp en procesverbetering Organiseren is organiseren van de communicatie PLANNEN EN BEWAKEN SMART doelen stellen Besturen van projecten en programma s De Nova beleids- en begrotingscyclus Management dashboards en balanced scorecards VERANDERMANAGEMENT Inzicht in veranderprocessen Verandervaardigheden en -instrumenten INTEGRAAL MANAGEMENT Business Excellence volgens het INK Managementmodel ProfCheck van de Integrale Manager

8 8. Primaire processen: plannen & ontwikkelen Laat er geen misverstand over bestaan: in het INK-model is het middelste blok Processen verreweg de voornaamste. Processen maken de organisatie en andersom. Zo ook bij de Nova Academie. Primair zijn er de leveringsprocessen, die uitmonden in toegevoegde waarde voor - of in ons geval ook ván - de klant. We onderscheiden vier categorieën. PLANNEN ONTWIKKELEN Analyseren en formuleren van (toekomstige) opleidingsnoden en behoeften (Principe 2) vertalen van organisatiestrategie naar gewenste competenties systematisch inventariseren van verbeter- en veranderbehoeften en die vertalen naar leerdoelen In kaart brengen en onderhouden van functiegroepen en doelgroepen onderzoeken en formuleren van voorbeeldige profielen van medewerkers en managers Onderhouden van de loketfunctie (Principe 1) waarborgen van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het loket onderhouden van het intranet portaal verwerken/filteren/afhandelen van advies- en scholingsaanvragen Adviseren en bemiddelen (Principe 2, 6) adviseren over leeroplossingen toegang geven tot beschikbare (digitaal toegankelijke) expertise na besluit tot extern inbesteden of uitbesteden bemiddelen bij het desbetreffende inkoopproces Onderhouden en beheren van een bibliotheek met leermodules en leerervaringen (Principes 6 en 1) vastleggen en ontsluiten van bestaande, voor hergebruik geschikte (delen van) leerproducten vastleggen en ontsluiten van ervaringsinformatie over extern uitgevoerde leertrajecten. Ontwikkelen van nieuwe leerproducten (Principes 2, 3, 7, 8, 9) formeren en onderhouden van expertisegroepen ontwerpen en testen (pilots) van leertrajecten ontwikkelen i.c. (re)produceren van leermiddelen selecteren van (im)materiële resources Ontwikkelen van een integrale leeromgeving (Principes met name 4, 5, 7, 9) ontwerpen en bewerkstelligen van de implementatie van alle mogelijke generieke instrumenten, faciliteiten, omstandigheden en beleidskaders die het leren duurzaam ondersteunen.

9 9. Primaire processen: leveren & verbeteren Het mentale beeld van een proces is de pijl. Processen zijn veranderingsprocessen: input wordt voorzien van toegevoegde waarde en transformeert als zodanig in output. In een goed leerproces verwerft de leerling toegevoegde waarde. Uit planprocessen ontstaan plannen/adviezen; uit ontwikkelingsprocessen ontstaan producten; uit leveringsprocessen ontstaan, ja wat? Belangrijk is het onderscheid tussen output (het geleverde) en effect (wat dat geleverde bij de afnemer teweeg brengt! LEVEREN VERBETEREN Organiseren van een adequate Initiatiefase zorgen voor een praktisch leercontract tussen medewerker, leidinggevende en Nova Academie zorgen voor correcte registratie van de gegevens van de lerende ervoor zorgen dat de lerende weet wat hij/zij wanneer precies moet doen Organiseren van een adequate Informatiefase ervoor zorgen dat de lerende alle benodigde (voor)kennis op passende wijze tot zich neemt, al dan niet inclusief tussentijdse kennistoets Organiseren van een adequate Trainingsfase ervoor zorgen dat de lerende de opgedane kennis kan toepassen in een beschermde omgeving, voorzien van de juiste begeleiding/training. ervoor zorgen dat alle hiertoe benodige resources tijdig beschikbaar zijn Organiseren van een adequate Toepassingsfase ervoor zorgen dat de lerende het geleerde daadwerkelijk toepast in de eigen werkpraktijk, inclusief begeleiding, bij voorkeur door de leidinggevende zorgen voor een eindtoets of examinering met feedback naar de leidinggevende Organiseren van een adequate Internaliseringsfase ervoor zorgen dat de lerende na afronding van het formele leertraject zoveel mogelijk wordt gestimuleerd om het geleerde in de praktijk te blijven uitoefenen Onderhouden en beheren van het Learning Management Systeem ervoor zorgen dat leerling en leidinggevende inzicht hebben in de voortgang. Evalueren van leerproducten Ontwikkelen en toepassen van evaluatiemechanismen om inzicht te krijgen in de productkwaliteit Evalueren van leerprocessen Ontwikkelen en toepassen van evaluatiemechanismen om inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren van uitgevoerde leertrajecten Evalueren van leereffecten Ontwikkelen en toepassen van evaluatiemechanismen om vast te stellen in hoeverre leerdoelen zijn gerealiseerd, en waarom. improve plan check do

10 10. Organisatieprocessen binnen de Nova Academie Als de Nova Academie het Nova College dient te ondersteunen in haar ontwikkeling naar een excellente organisatie, dan doet de Nova Academie er goed aan dat ook op zichzelf van toepassing te laten zijn. Vandaag deze pagina tegen de achtergrond van het INK Managementmodel (waarin natuurlijk de verbindingslijnen vele male belangrijker zijn dan de negen blokken). De leveringsprocessen zijn op de vorige twee pagina s behandeld. De overige organisatieprocessen, bedoeld om de gewenste resultaten te realiseren, worden op deze pagina aan de orde gesteld. o r g a n i s a t i e e e r s t g e v e n d a n k r i j g e n - r e s u l t a t e n Leiderschap Zie besturingsmodel Zie succesfactoren Medewerkers Nova leerlingen in ondersteunende functies Nova docenten&managers ook bij ons voor de klas Passende waardering en beloning voor hun inzet Strategie en Beleid Dit masterplan dus Adequate communicatie van dit masterplan Periodieke herijking Processen Plannen Ontwikkelen Leveren Verbeteren Waardering door Medewerkers Serieus nemen en in goede processen betrekken Jaarlijks onderzoeken en terugkoppelen Waardering door Klant & Leverancier Klant is ook klant vd klant Jaarlijks onderzoeken via Klantenraad Leveranciers niet vergeten Resultaten Kwartaal rapportage gebaseerd op Score Card mechanisme Financiële doelen en hun indicatoren Klantgerichte doelen en hun indicatoren Kwaliteit van processen en haar indicatoren Innovatiedoelen en hun indicatoren Middelen Externe inhuur principieel selecteren en instrueren Partnerships met externe deskundigen / instituten op basis van win-win Professionele leermiddelen Waardering door de Omgeving Betrokkenheid externe partners / deskundigen / bezoekers periodiek toetsen leren en ontwikkelen

11 11. Besturingsmodel van de Nova Academie Zoals in de inleiding al is aangegeven, komt de dienstverlening van de Nova Academie maximaal tot haar recht als zij enerzijds maximaal is ingebed in de organisatorische context van het Nova College en anderzijds optimaal kan werken met alle overige supplying partners binnen de organisatie. En aangezien je formeel pas kunt spreken van een opgeleverde academie als het merendeel van het curriculum daadwerkelijk beschikbaar is, lijkt een programmamodel voor de eerste twee jaar de beste besturingsvorm. Het deskundige geweten van de Nova Academie Heeft in essentie drie taken: Herijking van de missie en visie van de Nova Academie Toetsing van het hanteren van de tien Basisprincipes Adviseren over de invulling van het Curriculum op hoofdlijnen Bezetting: Voorzitter CvB Nova College, CEO s van grote klanten, vertegenwoordigers van partners in onderwijs en wetenschap Verbonden met organisatorische context Door de samenstelling van Programmaraad en Klantenraad is de Nova Academie vrijwel automatisch verbonden met relevante afdelingen en projectmatige activiteiten, waardoor optimale afstemming wordt verkregen met de klantomgeving. Programmaraad Nova Academie In feite de Stuurgroep (Prince 2: project board) Legt verantwoording af aan College van Bestuur Stuurt Programmamanager aan op programmahoofdlijnen en doelen Bevraagt Raad van Toezicht & advies en Klantenraad Voorzitter: lid CvB belast met onderwijs, vernieuwing en HRM Leden: verantwoordelijken HRM, Dienst Onderwijs en Communicatie Vergaderdeelnemers: Programmamanager, voorzitter Raad van Toezicht & Advies en voorzitter Klantenraad Lokale adviesraden Via vertegenwoordiging of anderszins wordt contact onderhouden met de adviesraden binnen de Units. Raad van Toezicht en Advies Dagelijkse leiding van de Nova Academie Belast met de implementatie van de Nova Academie Aansturing primaire processen (planning, bewaking, verantwoording) Coördinatie organisatie- en communicatieprocessen ( secretaris ) Functionele relatie met méémakers van de Academie Leiding programmabureau (3 á 4 fte) Legt verantwoording af aan Programmaraad Programma Management Klantenraad De gezamenlijke houders van het Nova College scholingsbudget Geeft periodiek een onderbouwd antwoord op twee kernvragen: Wat verwachten jullie van de Nova Academie? Zijn jullie tevreden met de dienstverlening van de Academie? Bezetting: Unitdirecteuren, Managers en Hoofden (budgethouders) Voorzitter vertegenwoordigt de Klantenraad in de Programmaraad Klant Ontvangen en Adviseren Ontwikkelen en Produceren Organiseren van het Leren Evalueren en Rapporteren Customer Interface Zowel persoonlijk als digitaal Bij voorkeur bemensd door Nova leerlingen als een vorm van stage Research & Development Assemblage van bestaande leermodules en ontwikkeling van nieuwe modules. Onderzoek is altijd ten dienste van de formulering van competenties en het kiezen van adequate leermethoden Omvat tevens het ontwikkelen van de leer-infrastructuur Bij voorkeur georganiseerd rond min of meer permanente expertisegroepen. Operations Oftewel de complete logistiek, van inschrijven, zelfstudie, klassikale training tot en met training on the job, toetsing certificatie en voortzetting van permanente educatie Logistiek intern bemensd, trainers zowel intern als extern. Belangrijke rol voor de leidinggevenden als leerbegeleiders Quality Control Ontwikkelen en uitvoeren van diverse evaluaties Verzorgen van rapportages, aan lerenden, leerbegeleiders, programmamanagement e.a.

12 12. Communiceren vanuit de Nova Academie Communiceren is ongetwijfeld de meest essentiële activiteit van de Nova Academie. Uiteraard is het verzorgen van leerprocessen op zich al een vorm van communiceren. Maar voor het optimaal implementeren en continueren van de Academie is permanente afstemming met alle stakeholders een levenselixer. Dit alles in een schemavorm *. Communicatievormen Stakeholders Klanten: lerenden Informeren Afstemmen Rapporteren brochure : Nova Special Nieuws: Nova Academie portal Kalender Betrekken bij ontwikkeling / pilots Administratieve info over leerproces Leervoortgang via LMS Klanten: leerbegeleiders/coaches Zie boven, plus Specifieke informatie voor leerbegeleiders Zie boven Leervoortgang via LMS Klanten: budgethouders Zie boven, plus Beleidsinformatie NOVA Academie Klantenraad Inzet van interne resources Kwaliteitsrapportage Budgetbesteding Besteding scholingstijd Méémakers: Nova beleidsmakers (HRM, ICT, DO, FEZ) Zie boven Vnl. via Programmaraad Relevante beleidskaders/-ontwikkelingen Zie boven Méémakers: enablers (HRM, ICT, Communicatie, Facilitair) Zie boven Inzet/gebruik van hulpmiddelen, (informatie)systemen, faciliteiten Zie boven Méémakers: interne resources Meemaker-bijeenkomsten interne nieuwsbrief Werkoverleg Inzet, evaluaties Méémakers: externe resources Leveranciersoverleg Algemene ontwikkelingen Kernprincipes Zij rapporteren aan ons Partners: hogescholen, universiteiten Voor zover relevant Speciale partnerbijeenkomsten On the job Afhankelijk van de werkrelatie Opdrachtgever: programmaraad Zelfde als budgethouders Programmaraad-overleg Bilateraal programmamanager vz PrRaad Voortgang implementatieproces Nova Academie score card in reguliere fase Adviseur/bewaker: Raad van T&A Beleid en strategie Nova Academie Algemene ontwikkelingen Conferentie van de Drie Raden Raad van T&A rapporteert in geval van onafhankelijk uitgevoerd assessment (*) Indicatief communicatieschema, tijdens de implementatie verder uit te werken

13 13. Een indicatieve business case Bij het ter perse gaan van dit masterplan waren onvoldoende kwantitatieve gegevens beschikbaar om de business case in cijfers uit te drukken. Voorlopig kwalitatief derhalve. Aan de opbrengstenkant Hoewel verbetering en verduurzaming van opleidingsprocessen in organisaties per definitie van toegevoegde waarde zijn, valt niet altijd eenvoudig vast te stellen hoe groot de bijdrage is. Naar verwachting heeft de Nova Academie het volgende effect: Significant meer Nova medewerkers betrokken in het leren Verbetering van de primaire dienstverlening van het Nova College en daardoor een verhoogde klanttevredenheid Zichtbare en merkbare verbinding tussen de merkbelofte en het gedrag van de Nova medewerkers Betere leereffecten door meer maatwerk en door meer resultaatgerichte en geregisseerde leertrajecten Meer organisatorische samenhang in activiteiten die te maken hebben met leren en verbeteren, zowel tussen de betrokken afdelingen, als tussen medewerkers en hun leidinggevenden Vergroting van het leer- en veranderingsvermogen van de organisatie Snellere en/of betere realisatie van de strategische doelstellingen Meer trots en betrokkenheid bij de Nova medewerkers Voortgang op het pad richting een excellente organisatie Aan de kostenkant Met basisprincipe 6 (prijs-prestatie) als uitgangspunt ligt een betere kostenbeheersing in het verschiet. De implementatie van duurzaam en organisatiebreed leren is in absolute zin niet altijd goedkoper, maar de kosten per persoon wel degelijk. Beter besteding van de beschikbare scholingstijd van medewerkers Minder klassikaal onderwijs door gebruik van efficiëntere leermethodes Hergebruik van leerproducten verlaagt de kosten per persoon Bij grote doelgroepen is eigen ontwikkeling per cursist goedkoper Indien en voor zover trainingen gegeven kunnen worden door eigen collega s, dan besteden die hun eigen scholingstijd optimaal en valt (hoeft niet maximaal) te besparen ten opzichte van externe trainingstarieven Door grondige administratie en procesbewaking is uitval of leervertraging veel sneller te detecteren en aan te pakken Gebruik van digitale leeromgevingen maakt het mogelijk grote groepen sneller te bedienen; eerder bereiken van leerdoelen is een vorm van besparing Centrale coördinatie van externe inkoop is besparend

14 14. Succes behouden: kwaliteitsmaatstaven INK Score Card Op het moment dat de Nova Academie er staat - we denken aan eind 2009 dan zou je haar succes kunnen afmeten aan de hand van de nevenstaande indicatoren. De mate (%) waarin de beschikbare scholingstijd effectief wordt besteed/ingezet De mate waarin de strategische kernthema s van de agenda af kunnen De prijs-prestatie verhouding in relatie tot alternatief leeraanbod De tevredenheid van leerlingen, klanten en medewerkers/meemakers De kwaliteit van de bedrijfsvoering van de Nova Academie Het innovatief en zelflerend karakter De mate (INK punten?) waarin de Nova Academie een excellente organisatie nadert Ontwikkeling Processen Klanten Financieel Strategie & Beleid Klant Waardering Leiderschap Resultaten Kwaliteit van processen Medewerker Waardering Maatsch. Waardering Mgt. van Medewerkers Leren & Ontwikkelen Mgt. van partners & middelen 14. Succes bereiken: randvoorwaarden Om de Nova Academie in de periode tot eind 2009 de lucht in te helpen heeft het bijbehorende programma baat bij de invulling van de nevenstaande randvoorwaarden. Adequate allocatie van beschikbaar scholingsbudget Beschikbaarheid van interne méémakers (trekkers, ontwikkelaars, trainers) Waardering en vergoeding van de inzet van interne méémakers Koppeling van leren en ontwikkelen aan beloning- en loopbaanbeleid Beschikbaarheid van materiële resources: ICT, locaties, leermiddelen Snelle beschikbaarheid van zoveel mogelijk curriculum Breed bereik: iedere medewerker heeft in 2008 minstens één leercontact Werf en schip: bouwen gaat het best aan de hand van klantopdrachten

15 15. Volgende stap: plan van aanpakken In dit Masterplan is de Nova Academie in al haar facetten en onderlinge verbanden in kaart gebracht. In de bouw zou zoiets een blauwdruk genoemd worden. Om het gebouw vervolgens daadwerkelijk te construeren is een ander document nodig: het bestek. Vertaald naar de Nova Academie noemen we dat graag het Plan van Aanpakken. Op deze pagina een schets van de inhoud van een dergelijk plan. Wegens de dynamiek van dat document wordt het separaat van dit Masterplan ontwikkeld en onderhouden. blauwdruk bouwbestek Plan van Aanpakken Doelstelling van het programma: opleveren van een draaiende Nova Academie per ultimo Prioriteiten in kernthema s, leeraanbod en te bedienen doelgroepen. Te ontwikkelen leerproducten en het moment waarop ze beschikbaar komen. Volgorde en werkwijze ten aanzien van de inrichting van organisatieprocessen. Activiteitenoverzicht en mijlpalen in een strokenplanning. Communicatieplan. Implementatiebegroting: Hoeveel (fte s, interne kosten, externe kosten) is nodig om het programma te besturen, in casu de (organisatie-, communicatie- en besturings-) processen te bemensen, van middelen te voorzien en in gang te zetten? Ontwikkelbegroting: leertrajecten en leermiddelen in 2007, 2008 en 2009, gegeven de vraag, behoefte, prioriteiten, beperkingen). Het betreft hier kosten die geheel of gedeeltelijk gekapitaliseerd kunnen worden. Exploitatiebegroting: variabele kosten gepaard gaande met het leveren van leerprocessen, direct of indirect toegerekend. opleverplanning

16 Na alle medewerkers gevraagd te hebben wat zij van de Nova Academie verwachten, kregen wij de volgende reacties: o Inwerkprogramma s nieuwe docenten o Didactiek van het digitaal leren o Cursus leerlingbegeleiding o Bijhouden van commerciële vaardigheden o Na/bijscholing van het gehele vakgebied. o Cursus gedifferentieerd lesgeven o Cursus projectmanagement o Cursus Excel en acces. o Danslessen om te kunnen krimpen als mens o Cursus Timemanagement o Leerlingbegeleiding en talen binnen MTS+ o Scholing als trainer. o Verdieping kennis ICT o Korte bijspijker cursussen o Bijvoorbeeld klantvriendelijk handelen o Prince 2 practitioner o Behalen van de eerste graads onderwijsbevoegheid o Cursus competentiegericht toetsen o Werken met CGO in de klas/scholing CGO o Cursus:Autodesk inventor o Vervolgcursus coaching o Cursus conflictbeheersing o Cursus leidinggeven aan teams o Bijhouden ontwikkelingen loonadministratie o Onderzoek en bijscholing van de nieuwe versie Officepakket o Omgaan met groepsprocessen bij ongemotiveerde leerlingen o Cursus Inburgering en spreekvaardigheid o Workshops met technische onderhoud gebouwen voor conciërges. o Cursus intercultureel management o Procesmanagement o Cyclus feedback training o Intervisie o Resultaatgericht werken We kunnen aan de slag! o Cursus effectief vergaderen o Een kijkje kunnen nemen in elkaars keuken! o Aanbod: Wiskundelessen op portal zetten! o Netwerken oprichten van vakgebieden, b.v. netwerk Talen o Training gericht op de organisatie van complexe projecten o Intervisie en collegiale consultatie. o Platform CGO uitwisseling voor docenten en met andere ROC s o Volgen van een interne opleiding o Overdracht van interculturele kennis op basis van eigen nationaliteit o Loopbaanontwikkeling en ondersteuning o Kunnen leren van collega s die op diverse vakgebieden gespecialiseerd zijn. o Een lijst van beschikbare kennis/informatie/cursussen per vak(groep) o Leerstof in pdf formaat o Leren ontwerpen van praktijkexamens o Updates over ontwikkelingen in de markt o Verdieping in Nova Portal o Een databank met digitale, dan wel papieren lessen, lessenseries en workshop waar we als docenten in mogen snuffelen en gebruik van mogen maken. o Een lessenserie werkwoordspelling, solliciteren en zakelijk telefoneren. o Gebruik maken van elkaars Powerpoint en daarin mogen veranderen. o Extern aanbod van een Hogeschool of universiteit, modulair onderwijs. o Een beetje lucht! o Aanbod in het kader van fitness. o Informatie over interne ontwikkelingen o Meer voorlichting over de mogelijkheden binnen Nova o Een ruimte waar je mag zijn en waar je mag denken vanuit ontwikkeling o En waar ontwikkeling persoonlijk is! o De Nova Academie is een plek waar iedereen juicht als je iets doet wat je nog nooit gedaan hebt! o Een plek waar niet vanuit structuur wordt gedacht, waar creativiteit voorop staat. o Een lerende organisatie vanuit een Nova visie o Scholing vanuit een concept voor alle afdelingen (gedachtegoed) o De Nova Academie is /staat/bestaat in het hart en hoofd van alle Nova betrokken. o Zo kundig en snel dat je er graag diensten van wil af nemen!

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie